Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 nummer 26, februari 2013 Welkom! Nieuwsbrief boordevol met informatie rond actuele thema's als opbouw en beheer van uw vermogen, fiscaliteit, successie, pensioenen en sociale zekerheid. Inhoudsopgave GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN De zaken moeten uiteraard duurzaam blijven draaien, maar aan het einde van de rit runt u uw vennootschap vooral om er privé beter van te worden. Hoe haalt u het beste geld van uw vennootschap naar uw privévermogen? Hier zijn vijf strategieën. BESCHERM UZELF TEGEN PHISHING-AANVALLEN Met s die lijken alsof ze verzonden zijn door uw bank, ontfutselen cybercriminelen uw inloggegevens, en plunderen ze er vervolgens uw rekening mee. SUCCESSIE: DE VOORDELEN VAN EEN PACTE ADJOINT Via een schenking probeert u slim te ontsnappen aan successierechten. Maar hoe geeft u die overhandiging van geld, aandelen, juwelen, onroerende of andere goederen van waarde enige rechtskracht? HOE WORDT UW PENSIOENSPAARPLAN BELAST? U hebt uw hele beroepsactieve leven lang steenhard gewerkt en ook iedere maand of ieder jaar plichtsbewust uw premies voor uw pensioenspaarplan overgemaakt. En dan komt de dag dat u dat kapitaal daadwerkelijk bijna kunt opstrijken, gevolgd door een koude douche: een soms erg fikse (en - gelukkig - eenmalige) belasting. Hoe wordt die berekend? Daar zit een relatief ingewikkeld systeem achter.

2 HOE ONS CONTACTEREN Geld uit uw vennootschap halen 1.Loon Uzelf een loon uitbetalen is fiscaal de minst interessante manier om een bezoldiging te halen uit uw firma, maar toch slaat u deze methode beter niet over. Vooral voor het welzijn van uw vennootschap is dat het beste: door u als bestuurder een brutoloon van minstens euro per jaar toe te kennen, valt uw bedrijf in een gunstiger tarief van de vennootschapsbelasting. Zie het als de absolute basis van wat u aan uw bedrijf onttrekt en waarop u via andere strategieën verder bouwt. 2.Dividend Het principe van het dividend kent u: u mag zichzelf, als aandeelhouder van uw bedrijf, een deel van de winst toekennen als vergoeding voor het kapitaal dat u bij de oprichting of overname hebt ingebracht. Het fiscale regime dat daarop wordt toegepast is relatief gunstig, als u het vergelijkt met het uitkeren van een loon, maar het is ondertussen minder interessant geworden. De winst die uw vennootschap heeft gemaakt wordt uiteraard al een eerste keer belast en na de toekenning van het dividend komt er nog een roerende voorheffing van 25 procent op uw personenbelasting. Dat tarief was tot enkele maanden geleden 15 procent, maar werd in 2012 door de federale regering met tien procent opgepompt. Vanzelfsprekend moet u er ook op letten dat u niet alle winst van uw vennootschap afroomt: er moet voldoende buffer overblijven voor investeringen of als oorlogskas. 3. Rekening-courant U kunt ook met uw privévermogen geld lenen aan uw vennootschap en daarvoor intresten vragen. Dat is voordelig in twee richtingen: de vennootschap kan de betaalde rente aftrekken van haar belastbare winst en in uw persoonlijke vermogen moet u geen sociale lasten betalen op de inning ervan, alleen een roerende voorheffing van 21 procent. De vennootschapswet beperkt wel het bedrag van de intresten die u kunt vragen aan uw bedrijf: ze worden automatisch beschouwd als dividenden als het tegoed groter is dan het gestorte kapitaal van de vennootschap bij het begin van het boekjaar, verhoogd met de belaste reserves bij het einde van het boekjaar. Bovendien moet u een redelijke, marktconforme rente vragen: laat ons - op basis van de rentevoeten voor debetsaldi die de Nationale Bank van België vastlegt - grosso modo zeggen dat ze maximum 7 tot 8 procent op jaarbasis mag bedragen. 4. Goederen verhuren aan uw firma Een handige truc om uzelf wat voordelen in natura toe te kennen, is het verhuren van persoonlijke roerende en onroerende goederen aan uw vennootschap. Een gedeelte van uw woning kan bijvoorbeeld als kantoorruimte worden verhuurd, en sommige slimmeriken

3 verhuren zelfs de oprit van hun woonst als 'parkeerplaats'. Ook kunt u roerende goederen, zoals uw auto of meubilair verhuren, als u tenminste kunt aantonen dat die worden gebruikt voor de uitoefening van de beroepsactiviteit. Op de inkomsten daaruit wordt een roerende voorheffing gerekend in uw personenbelasting. Het zijn technieken die hun deugdzaamheid al hebben bewezen in de rechtspraak, maar de fiscus is uiteraard steeds waakzaam voor misbruiken. 5. Groepsverzekering U kunt ook ervoor zorgen dat uw vennootschap u helpt sparen voor uw pensioen. Via een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging betaalt u premies uit de brutowinst van de vennootschap, die voor het bedrijf ook fiscaal aftrekbaar zijn. De premies moeten wel in verhouding staan tot het loon dat u zichzelf uitbetaalt. En wanneer u met pensioen gaat, wordt er een eenmalige belasting betaald op het opgebouwde pensioenkapitaal. Bescherm uzelf tegen phishing-aanvallen 'Phishing', zoals de praktijk wordt genoemd, bestaat ondertussen al een klein decennium, maar de afgelopen maanden is het aantal malafide s die zogezegd van uw bank komen weer in een stroomversnelling geraakt. Bijna alle Belgische grootbanken worden geviseerd, Er zijn ook nog maar weinig visuele elementen in die mails die weggeven dat het bericht niet echt van uw bank komt. De mails zijn opgesteld in de huisstijl van uw financiële instelling, als afzender verschijnt de naam van het bedrijf in uw programma en meestal wordt het bericht, om het helemaal echt te doen lijken, ondertekend door een (uiteraard fictieve) 'commercieel directeur' van de bank. De boodschap van de mail luidt meestal dat er een probleem is met uw rekening en dat ze uw inloggegevens nodig hebben om het op te lossen. Heel wat mensen laten zich nog steeds vangen door dit soort praktijken. Terwijl u meestal aan een beetje gezond verstand en alertheid al voldoende hebt om er geen slachtoffer van te worden. Er is ten eerste het schabouwelijke Nederlands dat de afzenders meestal hanteren: vaak gaat het om individuen die de finesses van de Nederlandse taal niet helemaal doorhebben. Als het om een écht bericht van de commerciële dienst van uw bank zou gaan, zou het Nederlands piekfijn in orde zijn. Maar er zijn nog meer duidelijke elementen waaraan u een phishingmail kunt herkennen. Kijk vooral naar het internetadres wanneer u toch zou doorklikken: dat heeft erg vaak al niks meer te maken met het webadres van uw financiële instelling. Wanneer die laatste u toch online vraagt om uw inloggegevens door te geven, dan zou dat tenminste op een beveiligde internetpagina gebeuren (te herkennen aan de 'https://' vooraan, in plaats van 'http://'), en dan nog binnen het internetdomein van uw bank zelf. Veel phishingmails

4 sturen u na één klik al verder naar een (voor het overige erg op het origineel gelijkende) site met een volledig onbekende domeinnaam. En eigenlijk zijn de voorgaande tips van geen tel. Toch niet als u het allerbelangrijkste in het achterhoofd houdt: elke Belgische bank zal u nooit - lees: nooit! - om uw vertrouwelijke gegevens vragen via . Wanneer iemand dat wel doet, kunt u er dus per definitie van uitgaan dat er iets niet in de haak is. Stel dat u toch onverhoeds het slachtoffer bent geworden van phishers? In dat geval moet u sito presto uw bank contacteren, die vervolgens een onderzoek instelt. De meeste Belgische grootbanken storten u het verloren bedrag ook al terug terwijl het onderzoek loopt. Meestal gaat het overigens niet om al te grote bedragen, want phishing is een 'volumebusiness': de booswichten proberen zo veel mogelijk mensen te verschalken, die ze dan een bedrag van maximum enkele honderden euro's per kop afhandig maken om het zo lang mogelijk onopvallend te houden. Successie: de voordelen van een Pacte Adjoint De meest voor de hand liggende manier is via een notariële akte, maar daar staan heffingen tegenover. Via een hand- of bankgift ontsnapt u daaraan, maar daar hangt dan weer geen schriftelijk bewijs aan vast. Dat laatste kunt u echter wel creëren door middel van een zogeheten Pacte Adjoint: een document dat bewijst dat het geschonken goed van hand tot hand is gegaan (of de geschonken fondsen van rekening naar rekening) en waarop ook een datum kan worden gekleefd. Die laatste is erg belangrijk om de grens van drie jaar vóór het overlijden te trekken: de fiscus gaat er namelijk van uit dat alle goederen die een overledene in de drie jaar vóór zijn heengaan in bezit heeft, deel uitmaken van de nalatenschap. Het 'Pacte Adjoin' is dus een mooi bewijs dat de schenking vroeger heeft plaatsgevonden. Concreet is het 'Pacte Adjoint' een bewijsdocument dat in tweevoud is opgesteld, en dat zowel door schenker als door begiftigde moet worden ondertekend. Maar om het zekere voor het onzekere te nemen, werkt u best ook met aangetekende brieven om de intentie tot schenking mee te delen én in andere richting de aanvaarding van de schenking te bevestigen. Hoe wordt uw pensioenspaarplan belast? De hoogte van de heffing hangt in de eerste plaats af van de leeftijd waarop u uw kapitaal opvraagt en op welke leeftijd u

5 gestart bent met sparen. Wanneer u werkt tot 65 jaar en vóór uw vijfenvijftigste uw pensioensparen opstartte (de situatie waarin de meesten zich zullen bevinden), dan wordt u op uw zestigste belast aan 10 procent van het opgespaarde kapitaal, waarna u nog vijf jaar kunt blijven doorsparen en het uiteindelijke kapitaal opstrijkt. Wanneer u er vroeger st met sparen en ook het gespaarde kapitaal wilt incasseren, kan dat heffingspercentage stevig de hoogte ingaan. Tussen uw eenenzestigste en vijfenzestigste blijft het gewoon tien procent, aangezien u uw belasting al hebt betaald op zestig jaar. U loopt dan natuurlijk de toekomstige jaarlijkse fiscale voordelen mis. Het kapitaal opstrijken vóór uw zestigste valt zelfs niet eens aan te raden: de heffing zal dan liefst 33 procent bedragen. Bij overlijden vóór uw zestigste blijft het tarief, dat dan door uw nabestaanden moet worden betaald, eveneens op 10 procent. In de heffing die de fiscus oplegt, is er ook nog een belangrijk verschil tussen de verschillende vormen waaronder u spaart voor uw pensioen. Indien u een pensioenspaarverzekering heeft gekozen, met meestal een gewaarborgd kapitaal en een winstdeelname, wordt alleen die eerste component belast. Opteerde u voor een pensioenspaarrekening, waarbij het kapitaal wordt belegd op de beurs, dan wordt de heffing van tien procent toegepast op een fictief kapitaal, dat wordt berekend alsof u 4,75 procent rendement zou hebben behaald op het geld dat u bijeenspaarde. Hoe ons contacteren Aquilae Lid van Eikenstraat Reet - Rumst Tel: 03/ site: Vertel een vriend Uitschrijven Privacy Copyright met steun van

6

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen Beginpagina Sparen is niets nieuws. Mensen sparen al eeuwen lang voor verschillende doeleinden. Toch is een leidraad binnen de wereld van het sparen ongetwijfeld welkom. Op spaarkennis.nl geven we graag

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Voorwoord... 1. Hoofdstuk 1 - Besloten vennootschappen bieden belastingvoordelen. 1.1. Living apart together in uw eigen personal holding!...

Voorwoord... 1. Hoofdstuk 1 - Besloten vennootschappen bieden belastingvoordelen. 1.1. Living apart together in uw eigen personal holding!... Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Hoofdstuk 1 - Besloten vennootschappen bieden belastingvoordelen 1.1. Living apart together in uw eigen personal holding!.... 5 Fiscaal bestaat het gezegde: één BV is géén

Nadere informatie

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld april 2014 Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 U erft? Zo gebeurt de verdeling

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info

Beleggen in aandelen. Beleggen & Aandelen. Meer info & Aandelen Hoe kunt u geld verdienen met aandelen? Aandelen kunnen hoge rendementen opleveren maar zijn niet zonder risico s. Hoe kunt u die risico s beperken? En hoe belegt u best in de praktijk? Beleggen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap

Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Fiscale aspecten van beleggingen in vennootschap Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Fiscaal sparen eerst benutten 2.1. Individuele Pensioen Toezegging via externe verzekering (IPT) 2.2. Vrijwillig Aanvullend

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! UW FINANCIEEL PLAN STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! Financieel geluk of financiële gemoedsrust kent veel vormen. Een appeltje voor de dorst, een regelmatig en behoorlijk inkomen,

Nadere informatie

Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen

Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen Bij een belangrijke investering (bv. verbouwingen) zou u uw kind graag sponsoren, maar u wilt ook zeker zijn dat

Nadere informatie

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van.

... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. ... geen zorgen voor later. Vermogen overdragen. Maak er nu werk van. Een nieuw jaar, een gezonde start. Ook voor uw bankzaken? Inhoud Naar een goed geregelde vermogensoverdracht Nieuw leven voor uw vermogen

Nadere informatie

Startersgids voor Internetondernemers

Startersgids voor Internetondernemers Startersgids voor Internetondernemers Regels bij het Ondernemen Financiële en juridische aspecten van het ondernemen inleiding Ben je ondernemer of van plan dat te worden dan komt er veel op je af. Je

Nadere informatie

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd HOE AANGIFTE PERSONENBELASTING OPTIMALISEREN? Inhoudsopgave Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd...1 Ook fiscaal voordeel voor ouderopvang!...3 Welk fiscaal voordeel levert huishoudelijke

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Uw reddingsboei bij tegenspoed

Uw reddingsboei bij tegenspoed Uw reddingsboei bij tegenspoed Bij een hypotheeklening hoort bijna altijd een schuldsaldoverzekering. Voor uw partner en uw erfgenamen moet die verzekering de last van de afbetaling wegnemen of fors verminderen

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Welkom bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn Inhoudsopgave Drie vragen 4 Wat is er voor u geregeld? 6 Als er iets verandert in uw situatie 13 Wij houden u op de hoogte 18 2 Welkom bij Pensioenfonds Zorg en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 1 INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 Deel 1: Het pensioen 4 Hoofdstuk 1: De drie pijlers van het pensioen in België 4 1.1: Het pensioenstelsel steunt op 3 pijlers 4 1.2: De pensioenbreuk 6 Deel

Nadere informatie