Stamboom Familie Brandsma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stamboom Familie Brandsma 1575 2012"

Transcriptie

1 Stamboom Familie Brandsma

2 STAMBOOM FAMILIE BRANDSMA (ca ) I Abe (Langweer, ± ?)? Siebout, volgt II II Siebout Abes (Langweer, ± ?), zoon van (I) Abe, boer 1 e huwelijk: Langweer, 15 december 1624 Ietje Jelles (? voor 1632) Ietje (Langweer, tussen 1624 en 1630), volgt IIIa Jelle (Langweer, 22 augustus 1630), volgt IIIb DTB 215: Siebout Abes staat in 1632 als lidmaat genoteerd van de hervormde gemeente van Langweer. Er wordt geen vrouw vermeld (Lidmatenboek Doniawerstal: Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag). 2 e huwelijk: Langweer, ± 1633 Rintske Jelles (? -?) Meike (Langweer, 13 januari 1647) Tjalling (Langweer, 15 juli 1649), volgt IIIc DTB 215: Op 20 juni 1633 doet Rintske belijdenis in de hervormde kerk van Langweer. Zij staat te boek als Rintske Sibolts, de vrouw van Sibolt (Lidmatenboek Doniawerstal: Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag). IIIa Ietje Siebouts (Langweer, 1624/1630 -?), dochter van (II) Siebout Langweer, 15 februari 1644 Jentje Eilerts (Idskenhuizen/Legemeer,?) Eilert (Boornzwaag, 13 juli 1645), volgt IVa Andries (Boornzwaag, 31 oktober 1647) IIIb Jelle Siebouts (Langweer, 22 augustus 1630 ± 1697/?), zoon van (II) Siebout, boer 1 e huwelijk: Langweer, 12 februari 1660 Geeske Alberts (Joure,? voor 1664) Albert (Boornzwaag, 1 februari 1663) DTB 215: Jelle Siebouts en Geeske Alberts doen op 14 april 1661 belijdenis in de hervormde kerk van Langweer (Lidmatenboek Doniawerstal: Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag). 2 e huwelijk: 3 e proclamatie 17 januari 1664 Antje Eeuwes Antje overlijdt voordat het huwelijk plaatsvindt 3 e huwelijk: Langweer, 21 januari 1666 Aafke Scheltes (Langweer,? Oldeouwer, voor 1731) Eelk (Langweer, 1670/1675), volgt IVb Abe (Langweer, 15 februari 1685), volgt IVc DTB 215: Op 15 april 1666 doet Aafke Scheltes belijdenis in de hervormde kerk van Langweer. Ze staat genoteerd als de vrouw van Jelle Siebouts (Lidmatenboek Doniawerstal: Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag). Op 17 juli 1681 staan Jelle en Aafke genoteerd als lidmaten van de gemeente van Boornzwaag. Op 27 februari 1698 trouwt Aafke Scheltes in Langweer met Jelle Boukes. Jelle Siebouts is dus omstreeks 1697 overleden. Op 25 augustus 1714 staat Aafke genoteerd als weduwe. IIIc Tjalling Siebouts (Langweer, 15 juli ), zoon van (II) Siebout, boer, schoolmeester en advocaat-procureur voor Doniawerstal Langweer, 30 januari 1674 Bieuwke Oeges (Tjerkgaast,? 1694) Siebout (Tjerkgaast, 1674) Oege (Tjerkgaast, 1678) Abe (Tjerkgaast, 30 september 1688), volgt IVd DTB 215: Tjalling Siebouts doet op 22 augustus 1669 belijdenis in de hervormde kerk van Langweer (Lidmatenboek Doniawerstal: Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag). 2

3 IVa Eilert Jentjes (Boornzwaag, 13 juli 1645 Sneek, 6 juni 1693), zoon van (IIIa) Ietje Siebouts Sneek, 12 december 1673 Trijntje Jakobs (Sneek,? -?) IVb Eelk Jelles (Langweer, 1670/1675 na 1744), dochter van (IIIb) Jelle Siebouts Langweer,? Bouke Jelles (Langweer,? tussen 1720 en 1744), schipper DTB 215: Bouke Jelles en Eelk Jelles doen op 2 februari 1690 belijdenis in de hervormde gemeente van Langweer (Lidmatenboek Doniawerstal: Langweer, Teroele, Indijken en Boornzwaag). Op 25 augustus 1714 komen ze voor op de lidmatenlijst van Langweer. Idem op de lidmatenlijst van 1 november IVc Abe Jelles (Langweer, 15 februari 1685 Ouwsterhaule, voor 1755), zoon van (IIIb) Jelle Siebouts, boer 1 e huwelijk: Langweer, 17 mei 1708 (1 e proclamatie) Joukje Romkes (Doniaga, 1688 voor 1722) Jelle (Langweer, 21 april 1709), volgt Va Siebrich (Langweer, 4 november 1711), volgt Vb Geeske (Langweer, 11 februari 1714) Jeltje (Langweer, 24 augustus 1716), volgt Vc Aafke (Langweer, 29 februari 1720), volgt Vd DTB 215: Abe en Joukje doen op 2 augustus 1711 belijdenis in de hervormde gemeente van Langweer (Lidmatenboek Doniawerstal: Langweer). Op de ledenlijst van 25 augustus 1714 komen zij als lidmaat voor. DTB 212: op 8 maart 1722 komt Abe Jelles met attestatie over van de gemeente van Tjerkgaast naar de gemeente van Goïngarijp en Broek (Lidmatenboek Doniawerstal: Goïngarijp en Broek). DTB 217: Den 30 september heeft Abe Jelles zijn kind laten dopen t welks den 26 Dato geboren is en genaamt Schelte (In de kantlijn staat vermeld: Pietertje Tjepkes). 2 e huwelijk: Broek, 13 oktober 1726 Pietje Tjepkes (Broek,? na 1744) Niet genoemd kind (Broek, 20 juli 1727) Aukje (Broek, 16 maart 1729), volgt Ve Schelte (Oldeouwer, 26 september 1731), volgt Vf Eelke (Oldeouwer, 28 juli 1733), volgt Vg Tjepke (Oldeouwer, 27 juni 1738), volgt Vh DTB 219: in 1728 komen Abe Jelles en Pietje Tjepkes van de gemeente van Goïngarijp over naar de gemeente van Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega. In 1733 komen Abe en Pietje voor op de lidmatenlijst van Ouwsterhaule, Oldeouwer en Nijega. IVd Abe Tjallings (Tjerkgaast, 30 september 1688 na 1744), zoon van (IIIc) Tjalling Siebouts Langweer, 6 januari 1715 Rikstje Rinnerts (Langweer,? na 1744) Bieuwke (Langweer, 10 januari 1716) Trijntje (Langweer, 20 januari 1718) Tjalling (Langweer, 19 april 1720), volgt Vi Va Vb Jelle Abes (Langweer, 21 april ?), zoon van (IVc) Abe Jelles Goïngarijp, 14 februari 1734 Korneliske Pieters (Goïngarijp,? -?) Siebrich Abes (Langweer, 4 november 1711 na 1744), dochter van (IVc) Abe Jelles Goïngarijp, 1 mei 1738 Hemke Jelkes (Goïngarijp,? na 1744) Kleiske (Goïngarijp, 2 februari 1739) Jeltje (Goïngarijp, 26 december 1739) Kleesje (Goïngarijp, 25 november 1742) Abe (Goïngarijp, 21 februari 1745), volgt VIa Joukje (Jutrijp, 4 augustus ? voor 1754) Jelke (Jutrijp, 22 augustus 1751) Joukje (Goïngarijp,15 december 1754), volgt VIb 3

4 Vc Jeltje Abes (Langweer, 24 augustus 1716 Haskerland, 3 november 1807), dochter van (IVc) Abe Jelles? Jelle Jochems (?,? -?) Trijntje (Haskerhorne, 23 juni 1748) Hinke (Haskerhorne, 8 februari 1750) Luitje (Haskerhorne, 5 december 1751) Abe (Haskerhorne, 1 april 1753) Kornelis (Haskerhorne, 15 juni 1755) Wietske (Haskerhorne, 2 april 1758) Vd Aafke Abes (Langweer, 29 februari 1720 na 1761), dochter van (IVc) Abe Jelles Schoterland, 5 januari 1755 Tijs Arends (Rotstergaast,? na 1761) Arend (Rotstergaast, 8 januari 1755) Jentje (Rotstergaast, 14 april 1758) Volgens het lidmatenboek van de hervormde gemeente van Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde komen Tijs Arends en Aafke Abes op 8 november 1761 over uit de kerk van St. Johannesga. Ve Aukje Abes (Broek, 16 maart 1729 Hommerts, 4 april 1814), dochter van (IVc) Abe Jelles Ouwsterhaule, 30 november 1756 (1 e proclamatie) Rienk Hettes (Broek,? -?) Niet genoemd (Broek, 4 november 1757) Hette (Broek, 6 november 1757), volgt VIc Pietje (Broek, 26 augustus 1759) Abe (Langweer, 24 oktober 1761) Abe (Langweer, 17 juni 1764), volgt VId Klaas (Langweer, 12 oktober 1766), volgt VIe Pieter (Langweer, 23 april 1769), volgt VIf Aukje (Boornzwaag, 11 september 1772), volgt Vig Aukje Abes trekt als ze oud is in bij haar jongste dochter Aukje en haar man Auke Piers Piersma. Ze overlijdt daar op 4 april 1814 s morgens om 5 uur in huisnr. 46 te Hommerts. Aukje is dan 86 jaar oud. Vf Schelte Abes (Oldeouwer, 26 september 1731 Doniaga,? april 1790), zoon van (IVc) Abe Jelles, boerenknecht en boer Ouwsterhaule, 1 e proclamatie 1 april 1759 Wiebrig Jans (Broek,? Doniaga,? 1799) Abe (Nijega, 14 maart 1760), volgt VIh Jan (Nijega, 6 augustus 1761 Nijega, voor 1762) Jelle (Nijega, 6 augustus 1761 Nijega, voor 1764) Jan (Nijega, 27 oktober 1762), volgt VIi Jelle (Boornzwaag, 17 december 1764 Doniaga,? 1794) Gerben (Doniaga, 29 december 1766), volgt VIj Pietje (Doniaga, 5 april 1769) Pietje (Doniaga, 8 juli 1770) Hendrik (Doniaga, 3 april 1773), volgt VIk Gerbrig (Doniaga, 27 januari 1775), volgt VIl Vg Eelke Abes (Oldeouwer, 28 juli ? na 1786), dochter van (IVc) Abe Jelles Heeg, 15 december 1754 Uilke Johannes (Heeg,?) Abe (Hommerts, 14 september 1755) Johannes (Hommerts, 30 januari 1757) Aukje (Hommerts, 10 december 1758) Pietje (Hommerts, 24 september 1769) Johannes Uiltjes neemt op 29 december 1811 de familienaam De Boer aan. Johannes Uiltjes de Boer is later (1826) voogd voor de kinderen van zijn overleden neef Klaas Rienks Zwaga 4

5 Vh Tjepke Abes (Oldeouwer, 27 juni ?), zoon van (IVc) Abe Jelles Langweer, 3 e proclamatie 19 mei 1771 Antje Piers (Nijland,? -?) Pietje (Langweer, 29 mei 1772) Abe (Langweer, 18 maart 1775) Tjepke Abes en Antje Piers doen op 9 mei 1796 belijdenis in de hervormde gemeente van Heeg. Vi Tjalling Abes (Langweer, 19 april ?), zoon van (IVd) Abe Tjallings Delfstrahuizen, 17 maart 1754 Zwaantje Sikkes (Delfstrahuizen,? -?) Aukje (Delfstrahuizen, 27 december 1754) Abe (Delfstrahuizen, 9 mei 1757) Binnert (Delfstrahuizen, 28 mei 1759) Grietje (Delfstrahuizen, 27 februari 1761) Fetje (Delfstrahuizen, 17 juli 1763 Lemmer, 17 december 1836) Baukje (Delfstrahuizen, 6 oktober 1765) Jeltje (Sloten, 12 februari 1769) VIa Abe Hemkes (Walstra) (Goïngarijp, 21 februari 1745 Langweer, 19 november 1817), zoon van (Vb) Siebrich Abes, schipper Langweer, 17 november 1782 Hiltje Jans (Haskerhorne, 7 februari 1762 Langweer, 25 oktober 1831) Siebrich (Langweer, 13 februari 1786) Jentje (Langweer, 31 december 1787) Hemke (Langweer, 17 oktober 1791) Koen (Langweer, 2 februari 1794) Jeltje (Idskenhuizen, 13 maart 1799) Op 29 december 1811 neemt Abe Hemkes de familienaam Walstra aan Abe Hemkes overlijdt op 73-jarige leeftijd in huisnummer 29 te Langweer VIb Joukje Hemkes (Goïngarijp, 15 december 1754 Langweer, 22 december 1826), dochter van (Vb) Siebrich Abes, boerin 1 e huwelijk: Langweer, 25 mei 1783 Heere Jelles (Langweer,? -? voor 1791) Jelle (Langweer, 26 april 1784) Siebrich (Langweer, 18 juli 1785) 2 e huwelijk: Langweer, 3 april 1791 Jan Wiegers (Wielinga) (Broek,? 1766 Langweer, 9 augustus 1826) Uit dit huwelijk geen kinderen. Op 29 december 1811 neemt Jan Wiegers de familienaam Wielinga aan Joukje Hemkes overlijdt op 72-jarige leeftijd s morgens om 8 uur in huisnummer 4 te Langweer VIc Hette Rienks (Grijpsma)(Broek, 6 november 1757 Hommerts, 1 januari 1853), zoon van (Ve) Aukje Abes 1 e huwelijk Hommerts, 6 juni 1779 Antje Eelkes (Hommerts, 9 maart 1760 Hommerts, 7 februari 1855) Rienk (Hommerts, 15 april 1780) Eelke (Hommerts, 1 juni 1783) Hidde (Hommerts, 10 juli 1786) Aukje (Hommerts, 17 november 1789) Douwe (Hommerts, 19 december 1792) Johannes (Akmarijp, 15 augustus 1797) Pietje (Hommerts, 17 juli 1800) Op 17 december 1811 neemt Hette de familienaam Grijpsma aan 5

6 Hette Rienks Grijpsma overlijdt op 94-jarige leeftijd te Hommerts VId Abe Rienks (Swaga) (Langweer, 17 juni ?), zoon van (Ve) Aukje Abes Wymbritseradeel, 1 juni 1800 Ietje Siedses (Heeg,? -?) Rienk (Heeg, 16 december 1801 voor 1804) Rienk (Sneek, 3 juni 1804) Op 20 december 1811 neemt Abe de familienaam Swaga aan voor hem en zijn zoon Rienk VIe Klaas Rienks (Swaga) (Langweer, 12 oktober 1766 Dijken, 22 oktober 1826), zoon van (Ve) Aukje Abes, boer Langweer, 13 november 1803 Froukje Ulbes van Dijk (IJlst, 20 december 1784 Dijken, 5 december 1827) Aukje (Boornzwaag, 11 december 1803) Rienk (Boornzwaag, 17 oktober 1805) Ulbe (Boornzwaag, 16 augustus 1807) Rienk (Boornzwaag, 13 december 1809) Akke (Boornzwaag, 24 februari 1812) Trijntje (Boornzwaag, 20 april 1814) Pietertje(Boornzwaag, 25 februari 1816) Johannes (Boornzwaag, 4 september 1818) Zuster (Boornzwaag, 11 augustus 1822) Douwe (Indijken, 24 november 1825) In 1811 neemt Klaas de familienaam Swaga aan. Klaas Rienks Swaga overlijdt op 60-jarige leeftijd om één uur n.m. in huisnummer 1 te Dijken VIf Pieter Rienks (Langweer, 23 april Langweer, 6 oktober 1807), zoon van (Ve) Aukje Abes Langweer, 3 mei 1795 Lieuwkje Piers (Hommerts, 21 februari ?) Antje (Langweer, 14 september 1795) Antje (Hommerts, 23 september 1798) Rienk (Hommerts, 24 maart 1800) VIg Aukje Rienks (Grijpsma)(Boornzwaag, 11 september 1772 Hommerts, 6 maart 1829), dochter van (Ve) Aukje Abes, boerin Langweer, 5 juni 1796 Auke Piers (Piersma) (Hommerts, 24 september 1769 Hommerts, 20 januari 1844) Aukje (Boornzwaag, 8 maart 1797) Pier (IJlst, 2 mei 1800) Rienk (IJlst, 13 april 1803) Antje (IJlst, 24 maart 1806) Froukje (Hommerts, 16 juli 1809) Pier (Woudsend, 11 augustus 1812) Neeltje (Woudsend, 11 juni 1816) Op 14 december 1811 neemt Auke Piers de familienaam Piersma aan. Aukje heeft in navolging van broer Hette de familienaam Grijpsma aangenomen. Op haar overlijdensakte wordt ten onrechte de naam Griepsma vermeld. Ze overlijdt om 5 uur n.m. in Hommerts, 56 jaar oud Auke Piers Piersma overlijdt op 74-jarige leeftijd om 1 uur n.m. in huisnummer 18 te Hommerts VIh Abe Scheltes Brantsma (Nijega, 14 maart 1760 Tjerkgaast, 5 september 1826), zoon van (Vf) Schelte Abes, boerenknecht en boer Sloten, 16 juni 1813 Margje Feyes (Harsma) (2 e huwelijk) (Nijeholtwolde, 9 januari 1766 Tjerkgaast, 29 juli 1826) Uit dit huwelijk geen kinderen. Er is geen akte van naamaanneming op naam van Abe Scheltes. Zijn broer Hendrik neemt op 24 december 1811 de naam Brantsma aan. Ook Abe voert die naam. 6

7 Op 27 december 1811 neemt Margje Feyes voor haar en de kinderen uit haar eerste huwelijk de familienaam Harsma aan. Abe en Margje sterven vlak na elkaar in 1826 ten tijde van de grote epidemie na de stromvloed van Naar alle waarschijnlijkheid betrof het een malaria-epidemie. Margje op 29 juli 1826 s middags om 5 uur in huisnummer 4 te Tjerkgaast, Abe om 9 uur s avonds op 5 september 1826 VIi VIj Jan Scheltes (Nijega, 27 oktober 1762 Doniaga,? 1798), zoon van (Vf) Schelte Abes, boer Langweer, 1 juni 1788 Trijntje Dirks (Langweer,? Doniaga,? 1799) Antje (Doniaga, 14 februari 1790 Doniaga, voor 1797) Antje (Doniaga, 2 juni 1797?,?) Gerben Scheltes Brandsma (Doniaga, 29 december 1766 Frederiksoord, 3 maart 1823), zoon van (Vf) Schelte Abes, boer, kastelein en kolonist in Proefkolonie I te Frederiksoord Tjerkgaast, 25 mei 1800 Yke Jochems (Stellinga) (Oudega, 21 februari 1774 Willemsoord, 10 november 1858) Wiebrig (Doniaga, 20 oktober 1802), volgt VIIa Aagjen (Doniaga, 2 juli 1805), volgt VIIb Schelte (Sloten, 17 november 1808), volgt VIIc Jochem (Sloten, 22 januari 1814), volgt VIId Er is geen akte van naamaanneming op naam van Gerben Scheltes. Zijn broer Hendrik neemt op 24 december 1811 de naam Brantsma aan, Gerben voert vanaf die tijd eveneens de naam Brantsma, echter geschreven als Brandsma. Yke Jochems staat in het kolonistenregister van Frederiksoord te boek als Jikke Jochems Stellinga. Ook in latere officiële papieren wordt zij zo genoemd. Er is echter geen akte van naamaanneming te vinden waarin Yke voorkomt. Onderzoekers van de familienaam Stellinga kunnen haar niet thuisbrengen. Het lijkt erop alsof het gezin aan het begin van een nieuw leven in Frederiksoord een nieuwe identiteit wilde aannemen: Gerben heet vanaf dat moment Gerbrand, Wiebrig Wietske en Jochem Joachim. Yke noemt zich Jikke Jochems Stellinga. Ze kan de naam Stellinga hebben overgenomen van haar buurman Jacob Ruurt Stellinga, die ziek aankomt in de kolonie en binnen een week overlijdt. VIk Hendrik Scheltes Brantsma (Doniaga, 3 april 1773 Langweer, 7 februari 1844), zoon van (Vf) Schelte Abes, boer, turfarbeider (?) en boerenknecht Idskenhuizen, 14 april 1799 Lolkje Siebes (Siebesma) (Eesterga, 20 april 1775 Broek, 19 september 1834) Schelte (Doniaga, 15 november 1799), volgt VIIe Siebe (Doniaga, 25 april 1801), volgt VIIf Jan (Doniaga, 9 oktober 1802), volgt VIIg Froukje (Doniaga, 15 augustus 1804), volgt VIIh Jelle (Doniaga, 6 juli 1806 Terband, 18 juni 1813) Sjerp (Doniaga, 28 augustus 1808 Idskenhuizen, 24 juli 1826) Wiebren (Doniaga, 1 december 1810 Roordahuizum, 6 juli 1841) Abe (Doniaga, 3 oktober 1812 St.Johannesga, 18 juni 1816) Jeltje (Terband, 17 september 1814 Joure, 12 april 1898) Annigjen (St.Johannesga, 24 juni 1816 Joure, 4 december 1880) Wiebrig (Echten, 7 november 1820 Dijken, 1 juni 1831) Op 24 december 1811 neemt Hendrik Scheltes de familienaam Brantsma aan. Alleen zijn broer Abe voert de naam Brantsma met dezelfde schrijfwijze. Alle nakomelingen en broer Gerben voeren de naam Brandsma. Strikt genomen zou de familienaam op basis van de akte van naamaanneming dus Brantsma moeten zijn en omdat geen van de nakomelingen naamswijziging heeft aangevraagd, zou het nu dus nog steeds Brantsma moeten zijn. 7

8 De lidmatenboeken van de N.H. gemeenten van Langweer, Terband, Tjerkgaast, St. Johannesga en Oosterzee illustreren de rondreis die Hendrik en Lolkje in hun leven hebben gemaakt: 18 november 1816: van Terband naar St. Johannesga 20 januari 1820: van St. Johannesga naar Oosterzee 30 april 1823: van Oosterzee naar Tjerkgaast 18 november 1827: van Tjerkgaast naar Langweer???: van Langweer naar Goïngarijp 2 augustus 1835: van Goïngarijp naar Langweer In 1826 wonen Hendrik en Lolkje in Idskenhuizen in huisnr. 38 (overlijdensakte Sjerp) In 1830 wonen ze in Langweer (trouwakte Froukje) In 1831 wonen ze in een nieuw gebouwd huis in Dijken. In de overlijdensakte van Wiebrig staat dat zij is overleden in een huizing wegens nieuwgebouw ongenummerd te Dijken. In 1832 in Dijken (trouwakte Sybe) Annigje overlijdt in 1880 in huisnr. 192 te Joure Aangifte van het overlijden van Jeltje Brantsma vindt plaats door armenvader Machiel Donkersloot. Jeltje is in het armhuis in Joure overleden VIl Gerbrig Scheltes (Doniaga, 27 januari 1775 IJlst, 21 december 1801), dochter van (Vf) Schelte Abes Tjerkgaast, 3 juni 1798 Jan Karstes (Kok) (Tjerkgaast, 25 maart 1769 Koudum, 4 april 1812) Schelte (Doniaga, 28 maart 1799) Wiebrig (IJlst, 17 augustus 1801? voor 1811) 2 e huwelijk Jan Karstes (Kok): (St. Nicolaasga, 3 juni 1804) Antje Jochems (Delfstrahuizen, 3 januari ? voor 1815) Wobbeltje (St. Nicolaasga, 18 september 1806? voor 1811) Jochem (St. Nicolaasga, 2 december 1807) Aagje (St. Nicolaasga, 19 oktober 1809) Op 30 december 1811 neemt Jan Karstes de familienaam Kok aan Antje Jochems is de dochter van Jochem Jacobs en Aagje Pieters en de jongere zuster van Yke Jochems VIIa Wiebrig Gerbens Brandsma (Doniaga, 20 oktober 1802 Willemsoord, 30 juni 1871), dochter van (VIi) Gerben Scheltes Brandsma Vledder, 3 juni 1826 Bastiaan Kranendonk, kolonistenzoon en kolonist ( s Gravendeel, 24 juni 1801 Willemsoord, 16 maart 1868) Gerherdina (Frederiksoord, 4 augustus 9 september 1824) Gerben (Nijensleek, 27 augustus 1825) Adriana (Willemsoord, 27 januari 1830) Adrianus (Willemsoord, 22 december 1831) Iekje (Willemsoord, 22 juni 1834) Jochem (Willemsoord, 13 april april 1837) Jochem (Willemsoord, 20 februari 1838) Schelte (Willemsoord, 3 maart 1840) Lukas (Willemsoord, 1 maart februari 1875) Agie (Willemsoord, 3 juni november 1861) Wiebrig (Wietske) overlijdt s ochtends om half drie in haar huis in de Kolonie Willemsoord te Steenwijkerwold. Bastiaan is daar drie jaar eerder op 16 maart s middags om vijf uur overleden 8

9 VIIb Aagjen Gerbens Brandsma (Doniaga, 2 juli 1805 Avereest, 11 maart 1882), dochter van (VIi) Gerben Scheltes Brandsma Frederiksoord, 13 november 1840 Frederik Willem Elstrodt (Enkhuizen, 20 juni 1813 Nieuwleusen, 22 maart 1896), kolonistenzoon, hoevenaar in Ommerschans en tuinman Antonie (Wilhelminaoord, 7 augustus 1841) Adriana (Wilhelminaoord, 23 oktober 1843) Ieke (Wilhelminaoord, 19 oktober 1845) Aagje overlijdt op 11 maart 1882 om 3.00 uur v.m. in huisnummer 77 te Avereest VIIc Schelte Gerbens Brandsma (Sloten, 17 november 1808 Noordwolde, 18 januari 1891), zoon van (VIi) Gerben Scheltes Brandsma, inlands kramer, venter en arbeider IJlst, 24 november 1835 Jeltje Jacobs de Jong (IJlst, 24 juli 1811 Noordwolde, 7 januari 1871) Aukje (IJlst, 10 augustus 1836 Noordwolde, 30 december 1861) Gerben (IJlst, 18 december augustus 1838) Gerben (IJlst, 28 mei 1839), volgt VIIIa Aaltje (IJlst, 11 januari 1841), volgt VIIIb Ieke (Oudehaske, 15 september 1843), volgt VIIIc Jacob (Oudehaske, 28 maart 1845), volgt VIIId Aagje (Noordwolde, 5 augustus 1848), volgt VIIIe VIId Jochem Gerbens Brandsma (Sloten, 22 januari 1814 Vledderveld, 30 mei 1888), zoon van (VIi) Gerben Scheltes Brandsma, boerenknecht, voerman, landbouwer, boerenknecht, kramer, boerenknecht Vledder, 22 februari 1839 Trijntje Jonkers (Diever, 16 juni 1814 Vledderveld, 18 november 1888) Gerben (Nijensleek, 12 januari 1841), volgt VIIIf Zwaantje (Nijensleek, 4 augustus 1843), volgt VIIIg Dirk (Nijensleek, 21 november 1845), volgt VIIIh Ieda (Nijensleek, 23 mei december 1850) Fokje (Nijensleek, 22 april 1850), volgt VIIIi Geert (Nijensleek, 20 april 1852), volgt VIIIj Ida (Nijensleek, 17 januari 1855), volgt VIIIk Wietske (Nijensleek, 13 juni 1857), volgt VIIIl Jantien (Nijensleek, 27 oktober 1859), volgt VIIIm Jochem overlijdt s morgen om half vijf in huisummer 98 te Vledderveld VIIe Schelte Hendriks Brandsma (Doniaga, 15 november 1799 Wirdum, 6 september 1880), zoon van (VIj) Hendrik Scheltes Brantsma, boerenknecht, kramer, winkelier Grouw, 25 mei 1835 Trijntje Hendriks Apollius (Welsrijp, 8 november 1812 Roordahuizum, 6 maart 1858) Trijntje (Wirdum, 9 januari 1836), volgt VIIIn Lolkje (Wirdum, 1 april 1838), volgt VIIIo Hendrik (Roordahuizum, 25 februari 1843) Antje (Roordahuizum, 16 augustus 1846), volgt VIIIp Jan (Roordahuizum, 27 september januari 1865) Jan Scheltes Brandsma wordt op 12 oktober 1864 door de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 dagen, omdat hij met Jouke Hotzes de Jong op den zesden September 1800vierenzestig van de kraam van Thijs Haak, staande op de kermis te Roordahuizum, gezamenlijk en in vereniging met elkander twee koperen tondeldozen, vier dobbelsteenen, een zoogenaamde zigaren portemonnaie en een pijpenkop arglistig te hebben weggenomen en zich te hebben toegeëigend. Schelte overlijdt op 80-jarige leeftijd s morgens om half vijf in huisnummer 28 te Wirdum 9

10 VIIf Siebe Hendriks Brandsma (Doniaga, 25 april 1801 Langweer, 30 juni 1881), zoon van (VIj) Hendrik Scheltes Brantsma, boerenknecht Langweer, 16 november 1832 Akke Wietzes Landstra (Compagnie onder Schurega, 13 november 1810 Langweer, 25 juli 1887) Lolkje (Langweer, 24 september 1833), volgt VIIIq Wietse (Joure, 12 mei september 1847) Janke (Langweer, 4 augustus augustus 1841) Hendrik (Langweer, 15 augustus 1839), volgt VIIIr Sjerp (Langweer, 15 augustus maart 1854) Wiebe (Langweer, 4 januari 11 september 1845) Janke (Langweer, 13 oktober december 1847) Wiebrig (Langweer, 13 oktober februari 1854) Jan (Langweer, 30 december januari 1850) Wietze (Langweer, 30 december 1849 Langweer, 8 januari 1855) Janke (Langweer, 17 juni september 1875) Siebe overlijdt op 80-jarige leeftijd s morgens om 5 uur in huisnummer 87a in Langweer VIIg Jan Hendriks Brandsma (Doniaga, 9 oktober 1802 Langweer, 4 augustus 1849), zoon van (VIj) Hendrik Scheltes Brantsma, boerenknecht Langweer, 28 december 1832 Lipkje Jans Hoekstra (Broek, 27 augustus 1809 Langweer, 13 juni 1873) Froukje (Langweer, 5 december 1833), volgt VIIIs Lolkje (Langweer, 25 oktober december 1840) Jan (Langweer, 27 februari 1838), volgt VIIIt Wiebrig (Langweer, 21 juni 1840), volgt VIIIu Hendrik (Langweer, 19 maart 1843), volgt VIIIv Lykele (Langweer, 3 juli 1845), volgt VIIIw Jan overlijdt om half drie s middags in huisnummer 76 te Langweer Lipkje overlijdt s morgens om 6 uur in huisnummer 52a te Langweer VIIh Froukje Hendriks Brandsma (Doniaga, 15 augustus 1804 Langweer, 17 januari 1888), dochter van (VIj) Hendrik Scheltes Brantsma Langweer, 22 mei 1830 Ulbe Klazes Zwaga, arbeider (Boornzwaag, 16 augustus 1807 Langweer, 9 mei 1887), zoon van (VId) Klaas Rienks (Swaga) Rienk (Langweer, 8 maart 1831) Lolkje (Langweer, 27 september 1832) Froukje (Langweer, 30 juli 1834) Hendrikje (27 maart 1836) Klaaske (Langweer, 15 april 1838) Lolkje (Langweer, 17 augustus 1842) Klaas (Langweer, 30 juni 1844) Pietertje (Langweer, 16 januari 27 juni 1846) Pietertje (Langweer, 8 augustus 1847) Uit de nalatenschap van Abe Scheltes Brantsma blijkt dat Froukje in 1826 geld leent van haar oom voor de aankoop van een gouden oorijzer: Een schuldbekentenis van Froukje Hendriks te Langweer in dato den eenentwintigste Meij eenduizend agthondert zesentwintig wegens opgeschoten geld, tot aan koop van een gouden oorijzer groot negen en veertig guldens vijftig cents zegge ƒ 49,50 Gequoteerd met Numero een en geparapheerd 10

11 VIIIa Gerben Scheltes Brandsma (IJlst, 28 mei 1839 Noordwolde, 29 oktober 1870), zoon van (VIIc) Schelte Gerbens Brandsma, arbeider Wolvega, 13 juli 1867 Jantje Hilbrands van der Wolde (Noordwolde, 14 maart 1844 Vledder, 4 januari 1917) Aukje (Boijl, 23 augustus 1868 Boijl, 18 oktober 1868) Schelte (Boijl, 12 september 1869 Noordwolde, 9 juni 1874) Gerben wordt opgeroepen voor de lichting 1858 van de Nationale Militie, maar omdat hij nummer 24 loot wordt hij niet opgeroepen Gerben overlijdt op 29 oktober 1870 om uur v.m. in huisnummer 224 (wijk A) te Noordwolde VIIIb Aaltje Scheltes Brandsma (IJlst, 11 januari 1841 Ambt Ommen, 14 januari 1904), dochter van (VIIc) Schelte Gerbens Brandsma Wolvega, 12 november 1870 Willem Jans Bosch, arbeider, koopman (Noordwolde, 27 april 1840 Bergentheim, 18 februari 1895) Geertje (Noordwolde, 15 december 1870) Jelle (Noordwolde, 7 oktober 1872) Sjoukje (Noordwolde, 26 november 1874) NN (Ambt Ommen, Beerzerveld, 26 juni 1878), levenloos geboren zoontje NN (Ambt Ommen, Beerzerveld, 21 januari 1880), levenloos geboren dochter Aaltje overlijdt in huisnummer 12 in buurtschap Beerzerveld te Ambt Ommen. Ze is dan weduwe. VIIIc Ieke Scheltes Brandsma (Oudehaske, 15 september 1843 Noordwolde, 25 maart 1932), dochter van (VIIc) Schelte Gerbens Brandsma Wolvega, 20 juli 1872 Albertus Marinus, arbeider (Noordwolde, 12 november 1842 Noordwolde, 23 december 1928) Wilhelmina (Noordwolde, 4 september 1872) Jan Willem (Noordwolde, 8 juli 1874) Albertus (Noordwolde, 3 oktober 1878) Jeltje (Noordwolde, 7 april 1881) Willemina (Noordwolde, 20 augustus 1883) Frederik Willem (Noordwolde, 15 oktober 1885) Pieter (Noordwolde, 21 januari 1888) VIIId Jacob Scheltes Brandsma (Oudehaske, 28 maart 1845 Peperga, 11 januari 1910), zoon van (VIIc) Schelte Gerbens Brandsma Vledder, 8 maart 1879 Johanna Spoel (Steggerda, 18 november 1856 Steggerda, 11 december 1929) Jeltje (Noordwolde, 23 september 1881), volgt IXa Dina (Vinkega, 20 juni 1885), volgt IXb Gerben (Vinkega, 2 juni 1888), volgt IXc Johannes (Weststellingwerf, 16 januari 1892, volgt IXd Petrus (Weststellingwerf, 12 mei 1895), volgt IXe VIIIe Aagje Scheltes Brandsma (Noordwolde, 5 augustus 1848 Frederiksoord, 15 mei 1880), dochter van (VIIc) Schelte Gerbens Brandsma Wolvega, 19 december 1874 Jacob Verra, arbeider (Noordwolde, 22 september 1847 Noordwolde, 22 maart 1917) NN (Frederiksoord, augustus 1875) Anna Maria (Frederiksoord, 15 juli 1876) Jeltje (Frederiksoord, 29 augustus 1878) Aagje overlijdt op 31-jarige leeftijd in huisnummer 200 te Frederiksoord 11

12 VIIIf Gerben Jochems Brandsma (Nijensleek, 12 januari 1841 Steenwijk, 6 juli 1894), zoon van (VIId) Jochem Gerbens Brandsma, boerenknecht, arbeider, landbouwer 1 e huwelijk: Steenwijk, 1 mei 1868 Femmigje Nijenhuis (Steenwijk, 9 mei 1848 Steenwijk, 23 juli 1871). 2 e huwelijk: Steenwijk, 21 december 1872 Jantje List (Steenwijk, 19 februari 1842 Steenwijk, 18 juni 1926) Anna (Steenwijk, 8 juli 1873), volgt IXf Zwaantje (Steenwijk, 14 april 1875), volgt IXg Jochem (Steenwijk, 27 maart 1880), volgt IXh Gerben woont met zijn gezin in de Onnastraat in Steenwijk. In zijn overlijdensakte staat vermeld: in het huis staande buiten de Onnapoort. Gerben is arbeider, maar in de geboorteaktes van Zwaantje en Jochem wordt hij vermeld als landbouwer. VIIIg Zwaantje Jochems Brandsma (Nijensleek, 4 augustus 1843 Lhee, 12 maart 1918), dochter van (VIId) Jochem Gerbens Brandsma Dwingeloo, 12 december 1866 Koob Zoer, arbeider, tapper (Dwingeloo, 13 maart 1841 Lhee, 9 augustus 1920) Jochem (Vledderveld, 20 maart 1867) Wolter (Dwingeloo, 23 december juni 1869) Wolther (Dwingeloo, 5 maart 1871) Hendrik (Dwingeloo, 17 mei 1873) Trijntje (Dwingeloo, 19 juni 1878) Harm (Dwingeloo, 20 augustus november 1881) Jantje (Dwingeloo, 6 april 1888) VIIIh Dirk Jochems Brandsma (Nijensleek, 21 november 1845 Dwingeloo, 21 juli 1900), zoon van (VIId) Jochem Gerbens Brandsma, boerenknecht, arbeider Dwingeloo, 27 juni 1877 Albertje Koning (Dwingeloo, 2 november 1851 Dwingeloo, 14 december 1906) Jan (Lhee, 5 september september1877) Jan (Dwingeloo, 12 oktober 1878), volgt IXi Trijntje (Dwingeloo, 4 juni 1880), volgt IXj Simke (Dwingeloo, 19 december 1882), volgt IXk Johanna (Dwingeloo, 15 december 1884), volgt IXl Grietje (Dwingeloo, 3 februari 1888), volgt IXm Jannes (Dwingeloo, 16 september februari 1904) Zwaantje (Dwingeloo, 11 januari 1894), volgt IXn Jochem (Dwingeloo, 26 april 1897), volgt IXo Dirk overlijdt s ochtends om half één, vierenvijftig jaar oud VIIIi Fokje Jochems Brandsma (Nijensleek, 22 april 1850 Steenwijk, 10 september 1918), dochter van (VIId) Jochem Gerbens Brandsma Steenwijkerwold, 12 mei 1877 Koenraad Oost (Idzard, 13 april 1850 Steenwijk, 28 april 1941), turfmaker en vervener Janke (Steenwijkerwold, 14 juli 1878) Jochem (Steenwijkerwold, 21 mei 1880) VIIIj Geert Jochems Brandsma (Nijensleek, 20 april 1852 Boschlust, 29 januari 1883), zoon van (VIId) Jochem Gerbens Brandsma, boer Vledder, 20 april 1879 Willemtje Wanders (Diever, 20 december 1855 Boschlust, 14 augustus 1886) Trijntje (Vledderveen, 18 juli 1881) Geert overlijdt op 30-jarige leeftijd s avonds om 8 uur in huisnummer 182 te Boschlust 12

13 VIIIk Ida Jochems Brandsma (Nijensleek, 17 januari 1855 Zuidveen, 1 maart 1940), dochter van (VIId) Jochem Gerbens Brandsma Steenwijkerwold, 19 juli 1879 Willem Heinen, arbeider (Steenwijk, 26 mei 1852 Zuidveen, 10 januari 1934) Zwaantje (Zuidveen, 24 september 1879) Jochem (Zuidveen, 22 november 1881) Remmelt (Zuidveen, 5 juni 1884) Trijntje (Zuidveen, 1 juli 1887) Teunis (Zuidveen, 10 juli 1895) VIIIl Wietske Jochems Brandsma (Nijensleek, 13 juni 1857 Diever, 20 januari 1953), dochter van (VIId) Jochem Gerbens Brandsma Vledder, 25 november 1882 Klaas van Leeuwen, tuinman (Noordwolde, 21 september 1855 Diever, 27 september 1929) Susanna Maria (Frederiksoord, 8 november 1883) Jochem (Frederiksoord, 16 september 1885) Trijntje (Frederiksoord, 27 mei 1887) Aaltje (Hengelo (Gld.), 25 maart 1889) Klaas (Hengelo (Gld.), 9 januari 1891) Gerber (Hengelo (Gld.), 29 maart 1893) Dirk (Dwingeloo, 4 januari 1896) Maria (Diever, 1 augustus 1898) Zwaantje (Dieverbrug, 6 augustus 1901) VIIIm Jantien Jochems Brandsma (Nijensleek, 27 oktober 1859?), dochter van (VIId) Jochem Gerbens Brandsma Vledder, 5 januari 1889 Cornelis Band (Vledderveen, 28 april 1861?), arbeider Reijer (Vledderveld, 7 november 1889) Catharina Cornelia Johanna (Vledderveld, 4 december 1892) VIIIn Trijntje Scheltes Brandsma (Wirdum, 9 januari 1836 Wytgaard, 5 mei 1910), dochter van (VIIe) Schelte Hendriks Brandsma Huizum, 5 mei 1864 Jouke Keimpes Wiersma, werkman (Mantgum, 8 januari 1832 Wirdum, 21 oktober 1871) Trijntje (Wirdum, 26 augustus 1865) Tietje (Wirdum, 18 maart 1868) Janneke (Wirdum, 6 maart 1871) VIIIo Lolkje Scheltes Brandsma (Wirdum, 1 april 1838 Mantgum, 31 oktober 1927), dochter van (VIIe) Schelte Hendriks Brandsma Huizum, 16 mei 1863 Klaas Ieves Visser, werkman, kruidenier (Goutum, 5 augustus 1834 Wirdum, 23 februari 1915) Ieve (Roordahuizum, 13 mei 1864) Trijntje (Roordahuizum, 5 november 1866) Schelte (Roordahuizum, 22 maart 1869) Antje (Roordahuizum, 10 februari 1872) Feikje (Mantgum, 26 november 1876) VIIIp Antje Scheltes Brandsma (Roordahuizum, 16 augustus 1846 Leeuwarden, 25 januari 1915), dochter van (VIIe) Schelte Hendriks Brandsma, huishoudster geen huwelijk Jantje (Wytgaard, 15 augustus september 1875) Antje krijgt op haar 29 e als ongehuwde moeder een dochtertje dat slechts kort leeft. Ze woont en werkt (als dienstmeid) in Wytgaard, in de buurt van Leeuwarden. Aangifte wordt gedaan door Pietje Lolles de Klaver, die verklaart dat in haar bijzijn het kind is geboren. Geen aantekening over de vader. Aanwezig is verder Schelte Hendriks, 76 jaar oud en eveneens wonend in Wytgaard 13

14 VIIIq Lolkjen Siebes Brandsma (Langweer, 24 september 1833 Sneek, 20 januari 1914),dochter van (VIIf) SIebe Hendriks Brandsma, dienstmeid Sneek, 4 mei 1861 Arjen Tjetzes Hesselius (Goënga, 29 september 1834 Ysbrechtum, 16 september 1897), koemelker, arbeider, fabrieksknecht Hiske (Ysbrechtum, 31 juli 1872) Sybe (Ysbrechtum, 7 september 1865) VIIIr Hendrik Siebes Brandsma (Langweer, 15 augustus 1839 Langweer, 17 maart 1889), zoon van (VIIf) Siebe Hendriks Brandsma, arbeider, dagloner IJlst, 5 mei 1867 Aaltje Rimmerts de Jong (IJlst, 31 mei 1845 Langweer, 21 november 1903) Siebe (IJlst, 29 mei 1868), volgt IXp Beitske (IJlst, 21 juni 2 november 1869) Beitske (IJlst, 6 juni 1870), volgt IXq Akke (IJlst, 1 januari 1872), volgt IXr Rimmert (Langweer, 8 augustus 1875), volgt IXs Janke (Langweer, 2 juni 1879), volgt IXt emigreert naar de USA (1907) Jacob (Langweer, 4 mei 1888 Joure, 9 november 1945) emigreert naar de USA (1920) Na het overlijden van Aaltje de Jong worden de bezittingen van Hendrik en Aaltje op verzoek van de kinderen bij boelgoed (= openbare verkoping) geveild. Dat gebeurt op 21 januari 1904 om uur in de herberg van Mink te Langweer. Totale opbrengst ƒ 430,90. Uit de opsomming van goederen blijkt dat Aaltje een winkel in stoffen en fournituren dreef. Mogelijk deed zij dat na het overlijden van Hendrik in 1889 of zette zij toen de handel voort. Janke wordt in de stukken genoemd als ongehuwd en wonend te Langweer. Jacob wordt genoemd als minderjarig kind Jacob Hendriks Brandsma emigreert op 19 juni 1920 naar de USA. Hij is 31 jaar, alleenstaand en afkomstig uit Langweer. In Rotterdam gaat hij aan boord van de SS Nieuw Amsterdam van de Holland Amerika Lijn (HAL). Hij komt op 29 juni 1920 aan in New York. Uit de gegevens van de immigratiedienst blijkt dat hij 5 feet en 9 inch (= 1,753 m) groot is, blond haar en blauwe ogen en een stijf been heeft. Als beroep geeft hij op boer te zijn. Hij heeft zelf zijn overtocht betaald. Jacob geeft als eindbestemming op Avon in South Dakota. Hij is op weg naar zijn zwager Cornelis van der Veer, die met zijn zus Janke is getrouwd. Waarschijnlijk heeft hij eerst enige tijd als knecht op de boerderij van zijn zus en zwager gewerkt. Op 10 maart 1922 vestigt Jacob zich in Norwalk (California, USA), waar hij melkboer wordt. Begin jaren 30 laat Jacob zich naturaliseren tot Amerikaan. In 1935 gaat Jacob op familiebezoek in Nederland. Dat doet hij tien jaar later weer. Het wordt zijn laatste reis, want Jacob overlijdt op 9 november 1945 aan een hartaanval in Joure. Hij wordt in Langweer begraven. VIIIs Froukje Jans Brandsma (Langweer, 5 december 1833 Broek, 24 februari 1898), dochter van (VIIg) Jan Hendriks Brandsma, naaister Langweer, 18 juli 1874 Sipke Hoekstra, praamschipper (Terkaple, 6 november 1822 Broek, 20 mei 1907) geen kinderen VIIIt Jan Jans Brandsma (Langweer, 27 februari 1838 Joure, 12 augustus 1918), zoon van (VIIg) Jan Hendriks Brandsma, dagloner, praamschipper en pakhuisknecht Langweer, 5 mei 1865 Tjitske Sybrands Dijkstra (Oldelamer, 12 maart 1838 Joure, 30 juli 1911) Akke (Langweer, 16 juni - 11 juli 1865) Jan (Langweer, 28 september 1866), volgt IXu Jelle (Langweer, 29 januari 1868), volgt IXv Akke (Langweer, 9 mei augustus 1873) Akke (Joure, 18 maart 1875), volgt IXw Lipkje (Joure, 19 juni 1878), volgt IXx Jan Jans Brandsma overlijdt op 12 augustus 1918 om half zeven s avonds in het Armhuis te Joure 14

15 VIIIu Wiebrig Jans Brandsma (Langweer, 22 juni 1840 Oudeschoot?, na 1902), dochter van (VIIg) Jan Hendriks Brandsma Langweer, 13 mei 1864 Arend Pieters Klomp (Rotsterhaule, 14 april 1836 Schoterland, 14 februari 1888), dagloner, inlands kramer, koopman, winkelier, beurtschipper Lipkje (Boornzwaag, 25 januari 1865) Janke (Langweer, 17 januari 9 februari 1867) Janke (Langweer, 25 februari 16 oktober 1868) Janke (Langweer, 15 juli 1870) Janna (Langweer, 31 juli 1873) Pietertje (Joure, 15 maart 1876) Als dochter Pietertje op 26 oktober 1902 in Schoterland trouwt, vermeldt de akte dat Wiebrig in Oudeschoot woont. Mogelijk woonde ze in bij haar oudste dochter Lipkje, die zich na haar trouwen met Iebe Jager in Mildam heeft gevestigd VIIIv Hendrik Jans Brandsma (Langweer, 19 maart 1843 Langweer, 18 augustus 1926), zoon van (VIIg) Jan Hendriks Brandsma, boerenknecht, praamschipper, winkelier en inlands kramer Langweer, 11 april 1874 Mattzen Jans Jonker (Grouw, 7 maart 1844 Langweer, 8 januari 1929) NN (Doniawerstal, 12 maart 1875) Jan (Langweer, 5 november 1876), volgt IXy Foeke (Langweer, 24 mei 1879), volgt IXz Wiebren (Langweer, 23 maart 1882), volgt IXaa Het eerste kind van Hendrik Jans en Mattzen wordt dood geboren. Het is een jongetje. Het gezin woont in huisnummer 52a te Langweer VIIIw Lykele Jans Brandsma (Langweer, 3 juli 1845 Joure, 20 maart 1884), zoon van (VIIg) Jan Hendriks Brandsma, boerenknecht, praamschipper, winkelier en inlands kramer 1 e huwelijk Langweer, 9 november 1872 Nieskje Jans Jonker (Grouw, 4 maart 1845 Broek, 24 mei 1876) Jan (Broek, 18 november 1874 Ambt Doetinchem, 12 juni 1885) Hendrik (Broek, 19 mei 28 juni 1876) 2e huwelijk Langweer, 7 oktober 1876 Martje Klazes Noppert (Joure, 8 april 1851 Joure, 19 december 1919) Klaas (Joure, 26 november 1877), volgt IXab NN (Joure, 14 maart 1879) Sipke (Joure, 20 juli 1880), volgt IXac Gooitzen (Joure, 7 december 1883), volgt IXad Jan Lykeles Brandsma wordt op 22 oktober 1884 door de kantonrechter te Heerenveen veroordeeld tot plaatsing in een Huis van Verbetering en Opvoeding tot zijn 18 e jaar. Hij heeft enkele maanden daarvoor geprobeerd geld te stelen uit de winkellade van de bakker in Joure. Op 1 november 1884 gaat hij op transport naar het Huis van Verbetering en Opvoeding in Alkmaar en vrij kort daarna naar De Kruisberg in Doetinchem. Daar overlijdt hij op 12 juni Hij is dan pas 10 jaar oud. IXa Jeltje Jacobs Brandsma (Noordwolde, 23 september ?), dochter van (VIIId) Jacob Scheltes Brandsma, dienstbode Wolvega, 4 mei 1912 Gerhardus Franciscus Deems (Steggerda, 8 maart 1873?), turfmaker IXb Dina Jacobs Brandsma (Vinkega, 20 juni 1885 Wolvega, 25 mei 1942), dochter van (VIIId) Jacob Scheltes Brandsma Wolvega, 24 april 1909 Frans Vonk, veehouder (Steggerda, 11 mei 1857 Blesdijke, 4 juni 1933) NN (levenloos kind, meisje) (Steggerda, 25 maart 1919) 15

16 IXc Gerben Jacobs Brandsma (Vinkega, 2 juni ?), zoon van (VIIId) Jacob Scheltes Brandsma, arbeider Steenwijkerwold, 1 mei 1920 Klazina Maria Bos (Steenwijkerwold, 26 april ?), dienstbode IXd Johannes Jacobs Brandsma (Vinkega, 16 januari 1892 Steggerda, 5 september 1980), zoon van (VIIId) Jacob Scheltes Brandsma Wolvega, 1 juni 1929 Katharina Franziska Aretz (Telgte, Duitsland, 23 november 1901 Steggerda, 21 mei 1997) IXe Petrus Jacobs Brandsma (Weststellingwerf, 12 mei 1895 Wolvega, 13 maart 1977), zoon van (VIIId) Jacob Scheltes Brandsma, arbeider Steenwijkerwold, 9 oktober 1920 Margaretha Martha Plat (Steenwijkerwold, 24 juni 1897 Wolvega, 4 januari 1975) IXf Anna Gerbens Brandsma (Steenwijk, 8 juli 1873 Meppel, 25 maart 1955), dochter van (VIIIf) Gerben Jochems Brandsma Steenwijk, 29 april 1898 Pieter Bijkerk, turfmaker (Steenwijkerwold, 11 september 1871 Steenwijk, 22 februari 1930), turfmaker Jantje (Steenwijk, 17 augustus 1898) Jacobus (Steenwijk, 8 december 1901) Anna en Pieter wonen volgens de geboorteakte van Jantje in 1898 in een huis aan de Onnapoort. In de geboorteakte van Jacobus wordt vermeld dat ze in de Nieuwe Onnastraat wonen IXg Zwaantje Gerbens Brandsma (Steenwijk, 14 april 1875 Steenwijk, 8 september 1957), dochter van (VIIIf) Gerben Jochems Brandsma Steenwijk, 12 augustus 1898 Teunis Huisman (Steenwijk, 29 juli ?), scheepstimmerman, houtzager, houtbewerker Jan (Steenwijk, 26 juli 1898) Jochem (Steenwijk, 16 januari 1904) Jantje (Steenwijk, 22 september 1906) Als Zwaantje in 1898 bevalt van haar zoon Jan, is zij ongehuwd. Ze bevalt in het huis van haar moeder buiten de Gasthuispoort. Aangifte wordt gedaan door de vroedvrouw. Als Zwaantje en Teunis in augustus trouwen, erkent Teunis Jan als zijn zoon. Zwaantje en Teunis wonen in 1906 in de Nieuwe Onnastraat te Steenwijk IXh Jochem Gerbens Brandsma (Steenwijk, 27 maart ?), zoon van (VIIIf) Gerben Jochems Brandsma, timmerman Steenwijk, 1 mei 1915 Wilhelmina Everdina Rozeboom (Zwolle, 26 oktober 1879 Steenwijk, 18 januari 1943) IXi Jan Dirks Brandsma (Dwingeloo, 12 oktober 1878 Uffelte, 1 september 1953), zoon van (VIIIh) Dirk Jochems Brandsma, landbouwer Dwingeloo, 1 mei 1912 Lammigjen Broekman (Pesse, 23 oktober 1887 Uffelte, 20 maart 1971) IXj Trijntje Dirks Brandsma (Dwingeloo, 4 juni 1880 Dwingelo, 22 mei 1957), dochter van (VIIIh) Dirk Jochems Brandsma Dwingeloo, 28 april 1909 Koop Doorten (Dwingeloo, 27 oktober 1877 Dwingelo, 26 januari 1971), koopman Albertje (Dwingelo, 16 februari 1910) Alberdina (Dwingelo, 29 juni 1911) Willem (Dwingeloo, 14 juli januari 1922) Dirk (Dwingeloo, 11 mei februari 1917) IXk Simke Dirks Brandsma (Dwingeloo, 19 december 1882 Uffelte, 22 december 1961), dochter van (VIIIh) Dirk Jochems Brandsma, dienstbode Havelte, 14 juni 1907 Berend Bijker (Uffelte, 11 februari 1881 Uffelte, 21 januari 1963), landbouwer 16

17 IXl Johanna Dirks Brandsma (Dwingeloo, 15 december ?), dochter van (VIIIh) Dirk Jochems Brandsma, dienstbode 1 e huwelijk: Havelte, 17 mei 1909 Jannes Hunneman (Havelte, 23 juli 1883 Uffelte, 25 mei 1923), boerenknecht 2 e huwelijk: Diever, 19 oktober 1928 Lukas Tijmes (Beilen, 25 maart 1855 Dwingelo, 8 december 1934), landbouwer IXm Grietje Dirks Brandsma (Dwingeloo, 3 februari 1888 Dwingelo, 16 mei 1964), dochter van (VIIIh) Dirk Jochems Brandsma, dienstbode Dwingeloo, 21 juli 1911 Fokke Haveman (Nijensleek, 12 juli 1871 Dwingelo, 2 maart 1952), landbouwer IXn Zwaantje Dirks Brandsma (Dwingeloo, 11 januari 1894 Dwingeloo, 30 januari 1929), dochter van (VIIIh) Dirk Jochems Brandsma, dienstbode Dwingeloo, 3 mei 1918 Jan Reinders Eisenga (Anloo, 23 mei ?), arbeider IXo Jochem Dirks Brandsma (Dwingeloo, 26 april 1897 Dwingelo, 6 maart 1981), zoon van (VIIIh) Dirk Jochems Brandsma, voerman, arbeider 1 e huwelijk: Dwingeloo, 4 mei 1921 Hendrikje Nijzingh (Diever, 18 september 1899 Dwingeloo, 10 januari 1928), dienstbode Janna (Dwingeloo, 1 oktober juli 1924) 2 e huwelijk:? Jantje Hunneman (?, 1 september 1917 Dwingelo, 26 februari 1999) IXp Siebe Hendriks Brandsma (IJlst, 29 mei 1868 Langweer, 10 juni 1933), zoon van (VIIIr) Hendrik Siebes Brandsma, schipper Langweer, 11 juni 1898 Sjoerdtje de Boer (Lutkewierum, 21 juni ?) Aaltje (Langweer, 26 april 1899) Sipke (Langweer, 30 november 1900 Langweer, 2 februari 1977) IXq Beitske Hendriks Brandsma (IJlst, 6 juni 1870 Langweer,17 juni 1932), dochter van (VIIIr) Hendrik Siebes Brandsma Langweer, 20 mei 1892 Brugt Plantinga, boerenknecht, arbeider (Jubbega Schurega, 5 januari 1865 Broek, 28 december 1953) Aaltje (Langweer,24 oktober 1892) Jan (Langweer, 20 december 1894) Hendrik (Langweer, 28 maart 1896) Trijntje (Langweer, 20 augustus 1897) Hendrik (Langweer, 13 augustus 1899) NN (levenloos kind, meisje) (Langweer, 23 augustus 1903) IXr Akke Hendriks Brandsma (IJlst, 1 januari 1872 Sittard, 26 april 1927), dochter van (VIIIr) Hendrik Siebes Brandsma Langweer, 22 november 1889 Klaas Theunissen (Ureterp, 2 februari ?), boerenknecht, fabrieksarbeider Bontje (Langweer, 5 augustus 1890) Bontje (Langweer, 13 april 1892) Aaltje (Langweer, 7 mei 1893) Beitske (Langweer, 16 juni 1894) Hendrik (Langweer, 10 september 1895) Klaas (Langweer, 28 december 1896) Aaltje (Langweer, 2 september 1898) Wilhelm (Buer Erle (Duitsland), 26 december 1905) Karel (?) Jacob (?) Uit het register van aangiften van openbare verkopingen van notaris Velding uit 1904 blijkt dat Klaas en Akke op dat moment in Buer (Westfalen, Duitsland) wonen, waar Klaas fabrieksarbeider is 17

18 IXs Rimmert Hendriks Brandsma (Langweer, 8 augustus 1875 Scharnegoutum, 3 maart 1957), zoon van (VIIIr) Hendrik Siebes Brandsma, schippersknecht, schipper Langweer, 20 mei 1898 Afke Regeling (St. Nicolaasga, 31 januari 1875 Langweer, 4 mei 1965) Hendrik (Langweer, 27 augustus 1898 Langweer, 14 juni 1991) Hiltje (Langweer, 6 maart 1900 Langweer, 12 november 1985) Aaltje (Langweer, 9 april 1902) Uit de huwelijksbijlagen blijkt dat Rimmert is opgeroepen voor de lichting 1895 van de Nationale militie, maar dat hij op grond van lichaamsgebreken vermeld onder nrs. 186 en 189 van het geneeskundig visitatiereglement van dienstplicht wordt vrijgesteld IXt Janke Hendriks Brandsma (Langweer, 2 juni 1879 Springfield (South Dakota, USA), omstreeks 1956), dochter van (VIIIr) Hendrik Siebes Brandsma Phillips (Wisconsin, USA), 5 juni 1909 Cornelis van der Veer (Rottum, 15 februari 1877 Springfield (South Dakota, USA), omstreeks 1956) Negen kinderen Janke Hendriks Brandsma emigreert in 1907 naar de USA. Onduidelijk is of ze toen al een relatie had met Cornelis van der Veer, met wie ze op 5 juni 1909 trouwt. Janke vestigt zich in eerste instantie in Phillips (Wisconsin, USA). Cornelis ook, hij werkt op een zaagmolen. Na hun huwelijk vestigen Cornelis en Janke (die inmiddels Jennie heet) zich op een boerderij in de buurt van Springfield (South Dakota, USA). Daar wonen ze de rest van hun leven. Ze krijgen negen kinderen. IXu Jan Jans Brandsma (Langweer, 28 september 1866 Blaricum, 12 oktober 1932), zoon van (VIIIt) Jan Jans Brandsma, agent van politie, veldwachter, gemeentebode 1 e huwelijk: Heerenveen, 22 mei 1892 Aaltje van der Meulen (Heerenveen, 5 september 1862 Blaricum, 8 november 1910) Jan Jans (Hilversum, 19 februari 1893 Hilversum, 17 juli 1893) Hendrika Agatha (Hilversum, 25 mei 1894 Blaricum, 18 januari 1921) Jan (Hilversum, 25 september 1895), volgt Xa Tjitske (Hilversum, 21 december 1896), volgt Xb 2 e huwelijk: Leeuwarden, 1 november 1913 Johanna Petronella de Jong (Leeuwarden, 18 maart 1876 Blaricum, 3 maart 1927) Simon (Blaricum, 23 januari 1915 Blaricum, 24 januari 1915) Alberta Geertruida (Blaricum, 11 september 1916 Hilversum, 5 januari 1939) 3 e huwelijk: Blaricum, 18 oktober 1927 Gijsbertha Dorothea Johanna Christina de Jong (Franeker, 29 oktober 1866 Blaricum, 21 november 1932) IXv Jelle Jans Brandsma (Langweer, 29 januari 1868 Amsterdam, 24 september 1954), zoon van (VIIIt) Jan Jans Brandsma, arbeider, los werkman Joure, 27 november 1892 Harmke Groen (Rotsterhaule, 4 oktober 1870 Amsterdam, 6 februari 1946) Tjitske (Joure, 19 maart maart 1893) Tjitske (Joure, 17 februari 1894) Albert (Joure,20 januari 1896 Joure, 13 juli 1902) Jan (Joure, 10 juli 1898), volgt Xc Simon Johannes (Joure, 4 januari 1900 Joure, 28 juli 1902) Geesje (Joure, 13 september 1902) Albertje (Joure, 3 mei 1904) Agnes (Kray, Duitsland,? 1908) Aafje (Viersen, Duitsland,? 1914) Elisabeth (Godesberg, Duitsland,? 1916) IXw Akke Jans Brandsma (Joure, 18 maart 1875 Apeldoorn, 18 oktober 1960), dochter van (VIIIt) Jan Jans Brandsma Joure, 21 mei 1903 Boote van der Heide, agent van politie (Leeuwarden, 5 juni 1874 Hilversum, 31 januari 1930) 18

19 IXx Lipkje Jans Brandsma (Joure, 19 juni 1878 Sneek, 13 december 1961), dochter van (VIIIt) Jan Jans Brandsma 1 e huwelijk: Joure, 2 juni 1904 Thijs Dijkstra, huisschilder (Joure, 30 januari 1876 Joure, 17 oktober 1914) Jan (Joure,?) 2 e huwelijk: Sneek, 5 januari 1918 Jetze Kerkstra, arbeider, aannemer (Dijken, 24 februari 1880?,?) IXy Jan Hendriks Brandsma (Langweer, 5 november 1876 Langweer, 24 januari 1973), zoon van (VIIIv) Hendrik Jans Brandsma, arbeider Langweer, 6 november 1903 Aaltje Sietsema (St. Nicolaasga, 16 januari 1880 Langweer, 2 augustus 1969) IXz Foeke Hendriks Brandsma (Langweer, 24 mei 1879 Langweer, 23 december 1964), zoon van (VIIIv) Hendrik Jans Brandsma, arbeider Langweer, 18 mei 1906 Corneliske Brouwer (IJsbrechtum, 1 december 1880 Langweer, 13 oktober 1942) IXaa Wiebren Hendriks Brandsma (Langweer, 23 maart 1882 Sneek, 21 september 1955), zoon van (VIIIv) Hendrik Jans Brandsma, kaasmaker Langweer, 11 november 1904 Elisabeth Bos (St. Johannesga, 9 april 1879 Sneek, 12 december 1968) Marten (Langweer, 29 januari 1905), volgt Xd Hein (Langweer, 10 maart 1907) IXab Klaas Lykeles Brandsma (Joure, 26 november Joure, 14 juni 1964), zoon van (VIIIw) Lykele Jans Brandsma, meubelmaker en kastmaker Joure, 23 mei 1901 Tjitske Hertzinger (Joure, 29 maart 1879 Joure,? september 1961) Reinikes (Joure, 2 januari 1902), volgt Xe IXac Sipke Lykeles Brandsma (Joure, 20 juli 1880 Joure, 8 juni 1955), zoon van (VIIIw) Lykele Jans Brandsma, meubelmaker Joure, 18 juni 1908 Aukje Hertzinger (Joure, 27 februari 1884 Joure, 22 december 1944) Martje (Joure, 17 mei 1909) Trijntje (Joure, 8 november 1913) IXad Gooitzen Lykeles Brandsma (Joure, 7 december 1883 Sneek, 4 november 1973), zoon van (VIIIw) Lykele Jans Brandsma, smid, meubelmaker Joure, 26 augustus 1909 Antje Bruinenberg, dienstmeisje, huisvrouw (Wolvega, 1 november 1883 Sneek, 14 februari 1951) Martje Aaltje (Joure, 16 juni 1910 Joure, 18 november 1916) Maria (Joure, 14 oktober 1911), volgt Xf Aaltje (Joure, 17 juli 1913), volgt Xg Lykele Jan (Joure, 6 oktober 1916), volgt Xh Rindert (Joure, 24 december 1917), volgt Xi Xa Jan Brandsma (Hilversum, 25 september 1895 Hilversum, 30 augustus 1968), zoon van (IXu) Jan Jans Brandsma, agent van politie Hilversum, 6 juni 1923 Tjitske Oosterbaan (Achlum, 10 december 1894 Bussum,? november 1976) Anne (Hilversum, 23 februari 1928), volgt XIa 19

20 Xb Tjitske Brandsma (Hilversum, 21 december 1896 Nijmegen, 4 september 1984), dochter van (IXu) Jan Jans Brandsma Blaricum, 7 november 1922 Antonius Jacobs, koopman (Ewijk, 13 juli 1898 Nijmegen, 26 augustus 1975) Jacqueline (Blaricum,? 1923) Rosa (Blaricum,? 1924) Theo (Blaricum,? 1926) Charles (Blaricum, 1928) Anton (Nijmegen,? 1937) Tjitske (Nijmegen,? 1942) Xc Jan Jelles Brandsma (Joure, 10 juli 1898 Amsterdam, 21 juli 1972), zoon van (IXv) Jelle Jans Brandsma, bootwerker 1 e huwelijk: Lemmer, 30 december 1926 Albertje Visser (Lemmer, 4 april ?) Jelle (1927) Anne (1929) Hebeltje (Amsterdam, 1931) Harmke (Amsterdam, 1931) Jan (Amsterdam, 1932) Albertha (Amsterdam, 1939) Huwelijk ontbonden op 29 mei e huwelijk: Amsterdam, 20 november 1951 Elisabeth Gesina Weberink (Amsterdam, 18 mei 1897) geen kinderen Xd Marten Brandsma (Langweer, 29 januari 1905 Langweer, 8 april 1975), zoon van (IXaa) Wiebren Hendriks Brandsma Langweer, 2 mei 1931 Jelkje Huitema (Follega, 19 juli 1908 Joure, 27 mei 1989) Wiebren (Langweer, 21 mei 1932) Pietje (Langweer, 9 februari 1936) Elizabeth (Langweer, 31 mei 1944) Xe Reinikes Brandsma (Joure, 2 januari 1902 Heerenveen, 4 november 1966), zoon van (IXab) Klaas Lykeles Brandsma, radio-monteur, vertegenwoordiger Joure, 3 oktober 1929 Jaai Buwalda (Molkwerum, 7 februari 1907 Heerenveen, 28 april 1985) Tjitske (?,?) Xf Maria Brandsma (Joure, 14 oktober 1911 Sneek, 15 mei 1998), dochter van (IXad) Gooitzen Lykeles Brandsma, dienstmeisje en huisvrouw 1 e huwelijk: Sneek, 22 april 1937 Murk Sminia (Sneek, 13 maart 1912 Sneek, 6 september 1939), chauffeur Fetze (Sneek, 16 mei 1938) 2 e huwelijk Sneek, 20 november 1943 Jan Sminia (Sneek, 8 november 1907 Sneek, 3 juni 1995), automonteur, rijschoolhouder Murk (Sneek, 19 december 1944) Aaltje Antje (Sneek, 12 juni 1946) Gooitzen Jan (Sneek, 23 december 1948) Xg Aaltje Brandsma (Joure, 17 juli 1913 Amsterdam, 22 januari 1946), dochter van (IXad) Gooitzen Lykeles Brandsma, verkoopster Sneek, 9 februari 1939 Arend Pieter Lok (Boazum,? 1908 Drachten, 11 januari 1992) geen kinderen 20

Parenteel van Jan Jansz. Ham

Parenteel van Jan Jansz. Ham Parenteel van Jan Jansz. Ham I Jan Jansz. Ham. Jan is Jan trouwde met Antgen Philipsen. Antgen is Kinderen van Jan en Antgen: 1 Jan Jansz. Ham. Volgt II-a. 2 Aryen Jansz. Ham. Volgt II-b. II-a Jan Jansz.

Nadere informatie

46a. 48a. 47a. 58a. = graf met voortuintje. = grafsteen/1 persoon. = grafsteen/2 personen. Plattegrond Begraafplaats Ter Idzard.

46a. 48a. 47a. 58a. = graf met voortuintje. = grafsteen/1 persoon. = grafsteen/2 personen. Plattegrond Begraafplaats Ter Idzard. Plattegrond Begraafplaats Ter Idzard. November 2007 61 52 48 47 45 43 55 49 38 42 58 53 50 47a 62 59 48a 40 56 54 51 60 41 73 64 63 39 72 74 67 46a 37 70 69 71 68 66 36 58a? 65 34 35 35a 14 10 7 4 2 1

Nadere informatie

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek

Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek Genealogie van Eeuwit? Buijtenhek I Eeuwit? Buijtenhek. Kinderen van Eeuwit uit onbekende relatie: 1 Cornelis Eeuwits Buijtenhek [DEK_57]. Volgt II-a. 2 Dirk Eeuwits (Evertsz) Buijtenhek [DEK_86]. Volgt

Nadere informatie

sneuphoek.wordpress.com 30 november 2013 Pagina 1

sneuphoek.wordpress.com 30 november 2013 Pagina 1 I Jan Pieters Dragster, geboren rond 1732 (geschat), overleden te Haulerwijk rond 10 december 1796, ongeveer 64 jaar oud. Jan is getrouwd rond 1757 (geschat), op ongeveer 25-jarige leeftijd met Baukje

Nadere informatie

I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie.

I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie. I Jan Scharloo, geboren te Leerdam, overleden te Dordrecht op 3 november 1774. Jan was gehuwd met Geertruy de Losie. 1 Andries Scharloo, geboren te Leerdam rond 1742, volgt onder II. 2 Karel Scharloo,

Nadere informatie

Parenteel van Goosen Claas van Schaik

Parenteel van Goosen Claas van Schaik Parenteel van Goosen Claas van Schaik I Goosen Claas van Schaik. Goosen is overleden. Goosen: (1) trouwde met Neeltje Cornelis. Neeltje is overleden. (2) trouwde omstreeks 1655 met Maria Jans. Maria is

Nadere informatie

Parenteel van Vranck Romeijn

Parenteel van Vranck Romeijn Parenteel van Vranck Romeijn I Vranck Romeijn is geboren omstreeks 1552 in Berkel (zui,nld). Vranck is Vranck begon een relatie met NN. Zij is Kinderen van Vranck en NN: 1 Lenaert Vrancken Romeijn. Lenaert

Nadere informatie

Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel

Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel Parenteel van Anthonie Gillisse van der Cingel I Anthonie Gillisse van der Cingel. Anthonie is Anthonie begon een relatie met Suzanna Andriese Lavooy. Suzanna is Kind van Anthonie en Suzanna: 1 Gillis

Nadere informatie

Parenteel van Claas Dirksz Schaap. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV

Parenteel van Claas Dirksz Schaap. Generatie I. Generatie II. Generatie III. Generatie IV Parenteel van Claas Dirksz Schaap. Generatie I I. Claas Dirksz Schaap, tr. te westzaandam op 17 mrt 1675 met Maritje Gerritsdr. Uit dit huwelijk 3 zonen: 1. Dirk Claasz, geb. te westzaandam in 1675, volgt

Nadere informatie

Parenteel van Gerit Mijnlieff

Parenteel van Gerit Mijnlieff Parenteel van Gerit Mijnlieff I Gerit Mijnlieff is geboren omstreeks 1470 in Ridderkerk (zui,nld). Gerit is overleden. Gerit begon een relatie met NN. Zij is overleden. Kind van Gerit en NN: 1 Adrijaen

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Parenteel van Gerrit Paalvast

Parenteel van Gerrit Paalvast Parenteel van Gerrit Paalvast I Gerrit Paalvast. Gerrit is Gerrit begon een relatie met NN. Zij is Kind van Gerrit en NN: 1 Vranck Gerritsz Paalvast, geboren in Gouda (zui,nld). Volgt II. II Vranck Gerritsz

Nadere informatie

Parenteel van Hinrich Bornkamp

Parenteel van Hinrich Bornkamp Parenteel van Hinrich Bornkamp I Hinrich Bornkamp is geboren op maandag 10-10-1644 in Warmsen (nie,deu). Hinrich is overleden omstreeks 1694 in Warmsen (nie,deu), ongeveer 50 jaar oud. Hinrich trouwde,

Nadere informatie

Kwartierstaat Jonkhout

Kwartierstaat Jonkhout 1 Talina Jonkhout, (1) J 1. Geboren in Zwolle op 9-2-1985. Beroep: wijkverzorgende. Opleiding: verzorgende IG/kraam. Zij huwde (op de leeftijd van 21 jaar) in Hattem op 24-11-2006 met Johannes Ludovicus

Nadere informatie

Bestand : C:\PG30\NL\DATA\LEFFERTS Datum : : 06-06-2005 Auteur : T.Slijfer Roer 100 9733 AK Groningen t.slijfer@wxs.nl 050-5414884

Bestand : C:\PG30\NL\DATA\LEFFERTS Datum : : 06-06-2005 Auteur : T.Slijfer Roer 100 9733 AK Groningen t.slijfer@wxs.nl 050-5414884 Bestand : C:\PG30\NL\DATA\LEFFERTS Datum : : 06-06-2005 Auteur : T.Slijfer Roer 100 9733 AK Groningen t.slijfer@wxs.nl 050-5414884 I II IIIa Romts, Romt [356], geboren rond 1628 te Grootegast Gr. Kind:

Nadere informatie

Parenteel van Cornelis Ariensz. Horden

Parenteel van Cornelis Ariensz. Horden Parenteel van Cornelis Ariensz. Horden I Cornelis Ariensz. Horden is geboren omstreeks 1575 in Noordeloos (zui,nld). Cornelis is overleden in 1613, ongeveer 38 jaar oud. Hij is begraven in Noordeloos (zui,nld).

Nadere informatie

Stamboom van der Vlies. Cornelis Corneliszn

Stamboom van der Vlies. Cornelis Corneliszn Stamboom van der Vlies. Cornelis Corneliszn I. Cornelis, geboren te Sliedrecht vóór 1585, overleden te Sliedrecht vóór 02 juni 1652. Hij is gehuwd te Sliedrecht rond 1610 met Grietien Herberts, geboren

Nadere informatie

Parenteel van Christoffel van Ettinger

Parenteel van Christoffel van Ettinger Parenteel van Christoffel van Ettinger I Christoffel van Ettinger is geboren in 1702 in s Gravenhage (zui,nld). Christoffel is overleden op donderdag 21-10-1790 in Voorburg (zui,nld), 87 of 88 jaar oud.

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Genealogie van Jochem Jochems.

Genealogie van Jochem Jochems. Eventuele reacties en/of aanvullingen naar E-mailadres: blange@chello.nl of info@historie-sliedrecht.nl I Jochem Jochems, geboren voor 1675, overleden te Genemuiden, zoon van Jochem. Hij was gehuwd met

Nadere informatie

Stamboom van Albert Roelfs Pater Pagina 1

Stamboom van Albert Roelfs Pater Pagina 1 Stamboom van Albert Roelfs Pater Pagina 1 I a - Albert Roelfs Pater *..-..-1799 Zevenhuizen ~ 26-01-1800 Zevenhuizen 13-02-1871 Zevenhuizen (Leek) Groningen Arbeider te Zevenhuizen (Leek) Groningen. Zoon

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Stamboom van Cornelius (Kornelis) Joustra Pagina 1

Stamboom van Cornelius (Kornelis) Joustra Pagina 1 Stamboom van Cornelius (Kornelis) Joustra Pagina 1 I a - Cornelius (Kornelis) Joustra * 13-12-1802 Makkinga ~ 25-12-1802 Makkinga 12-05-1863 Bovensmilde (Smilde) Drenthe Arbeider te Smilde Drenthe. Zoon

Nadere informatie

Parenteel van Pieter Joseph de Goffau

Parenteel van Pieter Joseph de Goffau Parenteel van Pieter Joseph de Goffau I Pieter Joseph de Goffau. Pieter is overleden. militair Functie: korporaal (in het regiment nat.bosc de la Calmette nr.8 ( bregadier Eck van Pantaleon) Van 1731 tot1737

Nadere informatie

Genealogie ter Maaten / Termaten met varianten op de achternaam.

Genealogie ter Maaten / Termaten met varianten op de achternaam. 1 Voor Stichting Oud Woudenberg samengesteld door Rudy de Jongh; Versie februari 2013 Opmerkingen en aanvullingen graag mailen naar mail@oudwoudenberg.nl Genealogie ter Maaten / Termaten met varianten

Nadere informatie

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II

NEUTENBERG-NOTTEBERG. Generatie I. Generatie II NEUTENBERG-NOTTEBERG Het oorspronkelijke erve Notteberg, waar onderstaande personen naar zijn genoemd, was gelegen in Kerspel Goor nabij huis Heeckeren, waartoe het ook behoorde. Rond 1683 echter verhuizen

Nadere informatie

Stamboom van der Laan

Stamboom van der Laan een genealogieonline publicatie Stamboom van der Laan door 30 april 2016 Stamboom van der Laan Generatie 1 1. Adrianus van der Laan, is gedoopt op 15 februari 1758 te Oud Bijerland. Hij is getrouwd op

Nadere informatie

Stamboom Familie Batenburg 1588 2015

Stamboom Familie Batenburg 1588 2015 Stamboom Familie Batenburg 1588 2015 Gijsbertus Batenburg en Geertruida Spaargaren met hun dochters Anna en Leuntje (omstreeks 1922) 1 STAMBOOM FAMILIE BATENBURG 1588 2015 I Gillis Hendriks Batenburg (Mijnsheerenland,

Nadere informatie

Parenteel van Hendrik MEESTERS per tak.

Parenteel van Hendrik MEESTERS per tak. Parenteel van Hendrik MEESTERS per tak. I. Hendrik MEESTERS, tr. met Onbekende Vrouw. 1. Jacob Hendriks MEESTERS, woonachtig te Princenhage circa 1600, volgt IIa. 2. Dingena MEESTERS, tr. met Adriaan HELMONDS.

Nadere informatie

DE DOELEMAN - SCHOUTEN tak (1819-2014) (Gegevens na generatie VIII zijn afgeschermd)

DE DOELEMAN - SCHOUTEN tak (1819-2014) (Gegevens na generatie VIII zijn afgeschermd) DE DOELEMAN - SCHOUTEN tak (1819-2014) (Gegevens na generatie VIII zijn afgeschermd) Deze Betuwse tak vangt aan met Jan Doeleman. Zijn voorgeslacht in manlijke lijn (vijf generaties) wordt eerst beschreven.

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Genealogie van Louweris Pietersz van der Tack

Genealogie van Louweris Pietersz van der Tack Genealogie van Louweris Pietersz van der Tack Met dank aan Rosemarie van der Tak Generatie I I. Louweris Pietersz van der Tack, ged. te Rotterdam op 25 sep 1622, Bouwman, Vervener, begr. te Kralingen op

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

Genealogie van de familie Van der Jagt

Genealogie van de familie Van der Jagt Genealogie van de familie Van der Jagt I Ploen LEENDERTSZOON is geboren in 1545 in Barendrecht, Zuid-Holland, Nederland. Ploen is overleden vóór 13-03-1620 in Barendrecht, Zuid- Holland, Nederland, ten

Nadere informatie

2 WILLEM WILLEMSZ WIJO, gedoopt Leiden 27 juli 1638, VOLGT ONDER Ia

2 WILLEM WILLEMSZ WIJO, gedoopt Leiden 27 juli 1638, VOLGT ONDER Ia Het onderstaande genealogische overzicht werd aanvankelijk samengesteld als parenteel door Nico Miog (generatie Xs). Het deel parenteel werd in het onderstaande overzicht weggelaten en uitsluitend de naamdragers

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN

HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN HISTORISCHE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan deze

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

memorie successie van Roelf Kamminga en van Jinke de Boer

memorie successie van Roelf Kamminga en van Jinke de Boer Familie van Jinke de Boer: I Oebele Jans, boer, gedoopt te Oostermeer op 3 oktober 1714, wonende te Buweklooster, overleden aldaar in het jaar 1786, 72 jaar oud, zoon van Jan Oebeles en Sijke Hielkes.

Nadere informatie

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg

De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg De geschiedenis van het Padje thans Badhuisweg Het Padje in 1820 Het padje is echter al veel ouder Op een document uit het jaar 1690, waarin de kerkelijke bezittingen worden genoemd, wordt het Padje al

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs

De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jan Hendriks Wolfs Generatie 1 1. Jan Hendriks Wolfs, is geboren in 1590 te Heerde. Hij was molenaar

Nadere informatie

Genealogie familie Benders

Genealogie familie Benders Genealogie familie Benders Reacties aan info@historie-sliedrecht.nl I Pieter Hendrikszn Benders, begraven te Giessendam op 30 april 1759. Hij is getrouwd te Bleskensgraaf op 11 februari 1731 voor de kerk

Nadere informatie

Stam FT van de Stichting Familie Van der Kooi(j) 1

Stam FT van de Stichting Familie Van der Kooi(j) 1 Stam FT van de Stichting Familie Van der Kooi(j) 1 I. Hessel Sytses van Kimswerd, geb. ca. 1630, tr. 12-3-1653 Wopkien Foppes van Vrouwenparochie, dr.v. Foppe Martens. 1. Foppe Hessels, geb. ca. 1660,

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Ooijevaar

De nakomelingen van Jacob Ooijevaar een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Ooijevaar door 3 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Ooijevaar Generatie 1 1. Jacob Ooijevaar, zoon van Jan Ooijevaar en??, is gedoopt in. Hij is

Nadere informatie

Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1

Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1 Stamboom van Jacob Derks Hoogstra Pagina 1 I a - II a - Jacob Derks Hoogstra *..-..-1807 Grootegast Boerenknecht te Tolbert (Leek) Groningen (1835). Zoon van: Derk Jacobs Hoogstra en van: Martje Jannes

Nadere informatie

Geboren Driebergen 27.06.1814 en overleden Utrecht 10.01.1837 als Jacobus Bakkenes. Geen nadere gegevens bekend.

Geboren Driebergen 27.06.1814 en overleden Utrecht 10.01.1837 als Jacobus Bakkenes. Geen nadere gegevens bekend. Hoofdstuk IV (4) supplement Ter vervanging van Hoofdstuk IV (4) pag. 383 t/m 386. De Nakomelingen van Everd Bakkenes (14 pagina s) 1. Everd (Jacobse) Bakkenes Zoon van Oth (zie Hoofdstuk IV (2). Gedoopt

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk)

De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis Sweersz ( van Zurk) Generatie 1 1. Cornelis Sweersz ( van Zurk), is gedoopt

Nadere informatie

Genealogie van Carl Madlener

Genealogie van Carl Madlener pagina 1 van 18 Genealogie van Carl Madlener I Carl Madlener. Kind van Carl uit onbekende relatie: 1 Bruno Madlener, gedoopt in 1709. Volgt II. II Bruno Madlener, zoon van Carl Madlener (zie I). Hij is

Nadere informatie

- BERNARDUS JACOBUS BRUGMAN, geboren op zaterdag 25 september 1915 te Almelo, zie 1.

- BERNARDUS JACOBUS BRUGMAN, geboren op zaterdag 25 september 1915 te Almelo, zie 1. Kwartierstaat van Bernardus Jacobus Brugman. -- I -- 1 BERNARDUS JACOBUS BRUGMAN, kunstschilder, geboren op zaterdag 25 september 1915 te Almelo, overleden 11 oktober 1996, begraven op woensdag 16 oktober

Nadere informatie

De nakomelingen van Gerrit HENSEN

De nakomelingen van Gerrit HENSEN een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Gerrit HENSEN door 15 mei 2016 De nakomelingen van Gerrit HENSEN Generatie 1 1. Gerrit HENSEN. Hij is soldaat onder t eerste battailjon van den generaal

Nadere informatie

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1

Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 Stamboom van Freerk Wilken Jonkman Pagina 1 I a - II a - Freerk Wilken Jonkman *..-..-1799 Wedde ~ 12-05-1799 Wedde 15-09-1832 Groningen Groningen Gruttersknecht, arbeider, zolderknecht Zoon van: Freerk

Nadere informatie

Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1

Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1 Stamboom van Hendrik Hendriks Hummel Pagina 1 I a - II a - Hendrik Hendriks Hummel * 07-08-1809 Zevenhuizen (Leek) Groningen 13-05-1869 Zevenhuizen (Leek) Groningen Landbouwer en winkelier te Zevenhuizen

Nadere informatie

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte

32 e en 33 e kwartier. Hermannus LUTGERINK. Geboorte 32 e en 33 e kwartier Hermannus LUTGERINK Geboorte 98 Overlijden 99 Elisabeth Wulffling Overlijden 100 Geboorte + huwelijk 101 34 e en 35 e kwartier Thijse HOF Geboorte 102 Overlijden 103 Regina Postma

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Stamboom van Jan Schelhaas Pagina 1. ZIE: Het Drentse geslacht Hummel/Hummelen, door Sj. Hummel en W.T. Vleer (Heiloo, 1970), nr. VII.451.

Stamboom van Jan Schelhaas Pagina 1. ZIE: Het Drentse geslacht Hummel/Hummelen, door Sj. Hummel en W.T. Vleer (Heiloo, 1970), nr. VII.451. Stamboom van Jan Schelhaas Pagina 1 I a - II a - II b - Jan Schelhaas * 20-08-1819 (a) Leek Groningen Zoon van: Koenraad Jans Schelhaas en van: Antje Kornelis de Hoop ZIE: Burgerlijke stand - gemeente:

Nadere informatie

Parenteel van Derk Zeilinga (STAMVADER)

Parenteel van Derk Zeilinga (STAMVADER) Parenteel van Derk Zeilinga (STAMVADER) 1 Derk Zeilinga (STAMVADER) is geboren omstreeks 1645. Derk is overleden. Derk trouwde met?. Kind van Derk en?: 1 Paulus Derks Zeilinga, geboren in 1670 in Schiermonnikoog.

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

HET GESLACHT NAGTEGAAL IN EN RONDOM UTRECHT door H.K. Nagtegaal en J. Nagtegaal

HET GESLACHT NAGTEGAAL IN EN RONDOM UTRECHT door H.K. Nagtegaal en J. Nagtegaal HET GESLACHT NAGTEGAAL IN EN RONDOM UTRECHT door H.K. Nagtegaal en J. Nagtegaal Wapen: in zwart, goud gekapt met twee toegewende zwarte nachtegalen. Helmteken: vijf struisveren, twee van zwart, drie van

Nadere informatie

Begin stamboom Butte Ruurds. Hypothese:

Begin stamboom Butte Ruurds. Hypothese: Begin stamboom Butte Ruurds Hypothese: Inte Ruerts 1625 zoon Feicke 15-05-1625 gedoopt Leeuwarden 1625 zoon Botte (Intes) 15-05-1625 gedoopt Leeuwarden N.B. Gezien gelijke doopdatum en amper tweelingen

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

De nakomelingen van Jean Payralbe

De nakomelingen van Jean Payralbe een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jean Payralbe door 11 augustus 2016 De nakomelingen van Jean Payralbe Generatie 1 1. Jean Payralbe, is geboren rond 1745. Hij is getrouwd rond 1770 te

Nadere informatie

Nakomelingen van: Pagina 1 van 9 Johannes Elwerinck

Nakomelingen van: Pagina 1 van 9 Johannes Elwerinck Nakomelingen van: Pagina 1 van 9 1ste G eneraties 1. 1 is geboren Omstreeks 1465 in Jipsinghuizen (Vlagtwedde) en overleden op een onbekende Hij huwde (Onbekend). Kinderen van i. 2. Ede Johans Elwerinck

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar HOOFDSTUK 2 Cornelis van de Ven Cornelis van de Ven GEBOREN 08-07-1842 Nistelrode OVERLEDEN 13-10-1906 Veghel, 64 jaar GEHUWD 26-02-1867 Johanna Driessen * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar KINDEREN

Nadere informatie

Parent eel van Rudolph Anthon

Parent eel van Rudolph Anthon (4-3-2015) Leendert Brouwer - PARENTEEL RUDOLPH.pdf Page 1 Parent eel van Rudolph Anthon Kuhlenschmidt I Rudolph Anthon Kuhlenschmidt is geboren omstreeks 1720 in Alverdissen, Duitsland. Hij is gedoopt

Nadere informatie

Genealogie Hesselink. Genealogie Hesselink

Genealogie Hesselink. Genealogie Hesselink Genealogie Hesselink Inleiding Bij de uitwerking van de genealogie Hesselink is geen volledigheid nagestreefd, maar de lijn gevolgd van stamvader Pieter Hesselink naar nazaten, die in de achttiende, negentiende

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Genealogie van Pieter Adamus Klooster Frans Krom 13-12-2010

Genealogie van Pieter Adamus Klooster Frans Krom 13-12-2010 Index Backer, Anna (III.3) Bank, Hermannus Bruggen, Catharina Trijntje (II.2) Bruinkool, Evertje (IV.3) Burger, Matje (II.4) Decru, Amandus Floris (IV.3) Dekkers, Anna Maria Antje (II.2) Diemel, Petronella

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Generatie 1 ( kwartierdrager ) 1 Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart, geboren op vrijdag 13 februari 1942 om 15:00 in Amsterdam. Hij

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

Genealogie van der Es.

Genealogie van der Es. Genealogie van der Es. In november 2000 verscheen het boekje.van DER ES IS MIJN NAAM Het boekje verscheen ter gelegenheid van het afscheid van de Geert Kamps als voorzitter van Stichting Ol Eel te Eelde.

Nadere informatie

Parenteel van Slicher

Parenteel van Slicher Parenteel van Slicher 1 Slicher is geboren in 1590 in pruisen Dld. Hij begon een relatie met N.N.. Zij is geboren in 1590. Kinderen van Slicher en N.N.: 1 Hans Slicher. Volgt 2. 2 Ludecke Slieker, geboren

Nadere informatie

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781

Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Doopboek NG Rotterdam 25-02-1781 Dopeling Johannes N.n. Vader N.n. N.n. Moeder Pieternella Strumpelaar Getuige Anna de Haas wed[uw]e Strumpelaar en Jan Koek Datum doop 25-02-1781 Opmerkingen Grote kerk;

Nadere informatie

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1

Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 Stamboom van Jan Hekkema Pagina 1 I a - Jan Hekkema * 31-08-1791 Nietap ~ 11-09-1791 Roden 10-02-1869 Groningen Groningen Klerk, onderadjudant, commandant Zoon van: Steven Jans Hekkema en van: Frotje/Froontje

Nadere informatie

vrijgegeven graven vak A en vak AB

vrijgegeven graven vak A en vak AB LIJST VRIJGAVE GRAVEN VAK A en AB A / 100 1 IPSEN, JACOB BOOIJ A / 100 2 JOOSEN,ELISABETH A / 101 1 PLAS, Gerrit Hendrik A / 101 2 PLAS, JOHANNES A / 102 1 PLAS, JOHANNA A / 103 1 UITENTUIS, DIRK A / 103

Nadere informatie

Eerste generatie --------------------------------------------------

Eerste generatie -------------------------------------------------- Eerste generatie -------------------------------------------------- Jan Claassen 1. Jan Claassen. Geboren in Wilnis, UT, NLD ong. 1690. Jan huwde op de leeftijd van 23 jaar in Wilnis, UT, NLD op 25 jan

Nadere informatie

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill Petrus Martinus Wijnen, mijn grootvader van vaders kant, werd geboren op 1 januari 1855 in Wanroij. Hij runde daar Café t Haantje aan de Lepelstraat

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II. Generatie III. Genealogie van Arie Burger per generatie.

Generatie I. Generatie II. Generatie III. Genealogie van Arie Burger per generatie. Genealogie van Arie Burger per generatie. Generatie I I. Arie Burger, geb. te Ter Heijde circa 1585, relatie met????. Uit deze relatie 1 kind: 1. Gillis Arends, geb. te Ter Heijde circa 1617, volgt II

Nadere informatie

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken.

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 1. 1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 2. Haaswijk Boerderij Haaswijk gezien vanaf het water. 59. Pachtboerderij van Nicolaas Breedijk.

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398]

Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] Genealogie van Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] I Hendrik Aelbertse Verheij [DEK_398] is geboren omstreeks 1662 in Katwijk. Hendrik is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 18

Nadere informatie

De familienaam Dekker

De familienaam Dekker De familienaam Dekker Tijdens een gesprek met Cees Dekker, vrijwilliger bij de Stichting Oud Limmen, bleek dat één van zijn voorvaderen een belangrijke positie had bekleed binnen de gemeenschap van Limmen.

Nadere informatie

Kwartierstaat van Antonie Petrus (Toon) Koppen MICHEL MAJOOR

Kwartierstaat van Antonie Petrus (Toon) Koppen MICHEL MAJOOR Kwartierstaat van Antonie Petrus (Toon) Koppen MICHEL MAJOOR Toon Koppen en Annie Puijk 35 jaar getrouwd in 1987. Dit is de vijfde keer dat er een kwartierstaat wordt gepubliceerd en deze keer is het die

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henderkien Stadman

Kwartierstaat van Henderkien Stadman Kwartierstaat van Henderkien Stadman Ten geleide Een kwartierstaat geeft een helder overzicht van de directe voorouders in manlijke en vrouwlijke lijn. Uitgaande van de kwartierdrager, hier dus Henderkien

Nadere informatie

Algemene inhoud* Band 1

Algemene inhoud* Band 1 * Band 1 Deel I Zakenrecht I.A. Onroerende goederen I.B. Domeingoederen I.C. Zakelijke rechten I.D. Eigendom I.E. Eigendomsoverdracht en eigendomstitel I.F. Voorrechten en hypotheken I.G. Natrekking I.H

Nadere informatie

Kramer (1) 21-04-1813.

Kramer (1) 21-04-1813. Kramer (1) I Hendrik Kramer, tr. Maaijken/Maatje Jans van Leusden, ged. Woudenberg 05-10-1738, ov. Scherpenzeel 25-09-1834, dr. van Jan Jacobsz van Leusden/van de Stulp en Willemtje Jans van Ginkel Lidm.

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

Genealogie van Evert Adams Knoester

Genealogie van Evert Adams Knoester Genealogie van Evert Adams Knoester I Evert Adams Knoester is geboren in Terheide. Evert trouwde met Maritge Wouters. Kinderen van Evert en Maritge: 1 Wouter Evertse Knoester [DEK_567], geboren in Terheide.

Nadere informatie

Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer

Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer 1 Johannes Petrus (Jan) Noordermeer is geboren in 1862 in Bergschenhoek (ZH). Jan is overleden. Jan is de biologische vader van het kind van Cornelia van

Nadere informatie

Parenteel van Pieter Joos

Parenteel van Pieter Joos Parenteel van Pieter Joos I Pieter Joos geboren in Hulst; zie: Joosses oorsprong in Hulst. Ondertrouw Ter Neuzen 20 juli 1614, huwde zondag 10 augustus 1614 in Axel met Mayken Dyricx. Mayken is geboren

Nadere informatie

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING SLIEDRECHT DE VERENIGING WAAR VERLEDEN EN TOEKOMST ELKAAR ONTMOETEN WERKGROEP GENEALOGIE Het is ons duidelijk geworden dat veel mensen geïnteresseerd zijn in stambomen. Om aan

Nadere informatie

Stamboom van Jan Derks Holman Pagina 1

Stamboom van Jan Derks Holman Pagina 1 Stamboom van Jan Derks Holman Pagina 1 I a - II a - Jan Derks Holman * 25-03-1798 Zevenhuizen ~ 08-04-1798 Zevenhuizen 13-01-1867 Zevenhuizen (Leek) Groningen Timmerman, arbeider, landbouwer te Zevenhuizen

Nadere informatie

Genealogie. Jeths & Van den Berg Jeths. Door. Jan van den Berg Jeths. Evert de Jonge. m.m.v. Ben van den Enk. Jan Groothedde.

Genealogie. Jeths & Van den Berg Jeths. Door. Jan van den Berg Jeths. Evert de Jonge. m.m.v. Ben van den Enk. Jan Groothedde. Genealogie Jeths & Van den Berg Jeths. Door Jan van den Berg Jeths en Evert de Jonge m.m.v. Ben van den Enk en Jan Groothedde. C: E. de Jonge, Beekbergen. April 1989. 1 2 Voorwoord. In 1981 is door Jan

Nadere informatie