Wat weten we over de opleiding van Jheronimus?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat weten we over de opleiding van Jheronimus?"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 De schilderfamilie van Aken, oorsprong en afloop. Wat weten we over de opleiding van Jheronimus? Van de familie van Aken zijn tot op heden in de archieven zeven generaties achterhaald van ca tot Het merendeel van hen is schilder, een opvallend aantal blijft kinderloos, niet één familielid heeft ooit een testament laten opmaken. We kunnen stellen dat er geen opvallende armoede of rijkdom is geweest. Men leefde hooguit in goede doen, niet in welvaart. Dat is mogelijk ook relevant voor de atelierpraktijken, gebruikte materialen en technieken. De toenemende welvaart (± 1460 tot ± 1530) is voor een deel opgebouwd uit aangetrouwde families en daarna snel weer afgenomen. Jeroen was getrouwd met Aleid van de Meervenne, dochter uit een welgestelde familie, waardoor hij financieel minder afhankelijk was van zijn werk en zich meer vrijheid kon veroorloven dan zijn familieleden. Waarschijnlijk heeft dit ook een belangrijke bijdrage geleverd aan zijn aanzien en faam, samen met de welvaart in en belangrijke bezoeken aan de stad tijdens zijn leven. Overgrootvader Thomas ( /11) heeft zich mogelijk al in ± 1375 vanuit Aken of omgeving in Nijmegen gevestigd. Men gaat er vanuit dat hij als schilder naar het noorden is getrokken omdat Nijmegen een groeiende welvaart kende. Hij liet vijf kinderen na; Thomas, Hubert, Peter, Johan (Jan, , grootvader Jheronimus) en Katharina. Thomas (senior of junior?) kreeg in 1404 stadsrechten in Nijmegen. Thomas junior wordt in akten al schilder genoemd, maar stond ook bekend als vechtjas. Als schilder leefde hij van lening naar lening en het is bekend dat hij met al zijn spullen uit zijn huis in de Hezelstraat is gezet (in 1408(?), vader en zoon stierven beiden in 1411). Nou was er tot voor kort in Nijmegen een Arnold van Akenplein, niet ver van de Hezelstraat. Wanneer leefde deze Arnold, wat deed hij en, wie was hij? Arnold van Aken is beeldsnijder, afkomstig uit de omgeving van Aken, hij trouwt rond 1380 met Mette Maelwael dochter uit een bekende schildersfamilie 2. Hun zonen worden later beroemd onder de naam Gebroeders van Limburg, omdat vaders herkomst specifieker het dorp Limbourg is, dat tussen Aken en Luik ligt. Eind 14 e eeuw zijn er dus drie bekende schilderfamilies werkzaam in Nijmegen, de belangrijkste stad van het hertogdom Gelre. Maaseik, de geboorteplaats van Jan van Eyck (± ) ligt net onder het zuidelijkste puntje van Gelre. Boudewijn Bakker sluit niet uit dat Jan van Eyck zijn opleiding in Nijmegen heeft genoten 3. 1 Dr. G.C.M. van Dijck, Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch, de feiten, familie, vrienden en opdrachtgevers. ISBN André Stufkens en Clemens Verhoeven: Boudewijn Bakker (auteur, kunsthistoricus en voormalig hoofdconservator van het Stadsarchief) sluit zelfs de mogelijkheid niet uit dat Van Eyck zijn opleiding in Nijmegen heeft genoten, vanwege de aanwezigheid van de familieateliers Maelwael /Van Limburg. Een andere recente relatie tussen de families is gevonden in de artistieke overeenkomst tussen de Keizer- en keurvorstentekeningen uit hetwapenboek Gelre, mogelijk van de hand van Willem of Herman Maelwael, en miniaturen uit de Très Belles Heures de Nôtre-Dame de Jean de Berry, zoals de Confessores (nu in het Louvre).Het boek waarvoor later Van Eyck miniaturen heeft vervaardigd, toen het gebedenboek in handen kwam van de graaf van Holland. 1

2 De eminente cultuurhistoricus F. Gorissen gaat nog iets verder; hij suggereert verwantschap tussen de Bossche famile van Aken en de gebroeders van Eyck 4. Het familieatelier Maelwael heeft al eerder een grote reputatie opgebouwd; de familienaam Maelwael betekent immers: schildert goed. Jan Maelwael (± ?), bekend als voorloper van de gebroeders van Eyck 5, verlaat in 1396 het familieatelier om naar Parijs te vertrekken. Later haalt hij ook zijn neefjes, de gebroeders van Limburg, daarheen. Madonna met engelen en vlinders, Jan Maelwael ca 1410, olie op doek De familie van Aken valt dergelijke roem niet ten deel en werkt misschien in de schaduw van de andere familieateliers. Dit kan een reden zijn waarom Jan uiteindelijk Nijmegen verlaat om elders zijn geluk te zoeken. Voor zover is na te gaan heeft alleen Jan van Aken kinderen gekregen, waardoor de familie in Nijmegen dus uitsterft. Op 11 maart 1422 wordt een Jan van Aken in de stad Grave genoemd. Vanaf 20 maart 1427 komt de grootvader van Jheronimus als inwoner van s-hertogenbosch voor in de archieven. Natuurlijk leeft en werkt hij daar met de in Nijmegen opgedane kennis van materialen en technieken, maar mogelijk ook afhankelijk van Bossche handelskanalen. We mogen hierbij misschien niet uit het oog verliezen dat de hertogdommen Brabant en Gelre elkaar niet altijd vredelievend gezind zijn, maar moeten dat ook niet overdrijven. Wat betekent dit mogelijk voor de herkomst en het gebruik van materialen? Hier komen we nog op terug. De roem van Jheronimus heeft in het familieatelier niet lang doorgewerkt. Mogelijk zijn er nog wel werken uit zijn naam gemaakt en zelfs na zijn dood met zijn naam gesigneerd. Jheronimus stond niet te boek als meester, wel had hij medewerkers in dienst. De volgende generatie van Aken bestond slechts uit twee neefjes van Jheronimus; Jan en Anthonius, beide oomzeggers waren zoons van broer Goessen. Van Anthonius is bekend dat hij ook schilder werd en hoogstwaarschijnlijk van zijn oom Jheronimus les heeft gehad, maar dat hij het niveau van knecht nooit heeft overstegen. Van zijn enige nakomeling, zoon Goessens, is alleen bekend dat hij na 1537 uit de stad, of althans de archieven, verdwijnt. Jan werd naast schilder ook beeldsnijder en trouwde met Barbara Beys, een buitenechtelijke dochter van Lodewijk Beys 6, die tot de vriendenkring van Jheronimus behoorde. Jan was artistiek en zakelijk succesvol, kreeg met Barbara vier zonen, hertrouwde twee keer, en kreeg bij zijn derde vrouw ook nog twee zonen en een dochter. Drie zonen en de dochter bleven kinderloos. De overigen kregen gezamenlijk zes nakomelingen, maar het geld van de succesvolle Jan raakte door de levensstijl van 4 Dr. G.C.M. van Dijck, Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch, de feiten, familie, vrienden en opdrachtgevers ; blz De weg naar van Eyck ; Boijmans van Beunigen te Rotterdam, expositie 13 oktober 2012 tot 10 februari 2013; nummer 15, Madonna met engelen en vlinders, ± Berlijn, Staatliche Museen, Gemäldegalerie. 6 Dr. G.C.M. van Dijck,, Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch, de feiten, familie, vrienden en opdrachtgevers ; blz 54. 2

3 zijn kinderen en kleinkinderen snel op. Vanaf 1518, al twee jaar na de door van Jheronimus, is er binnen de familie van Aken sprake van een ethisch en sociaal verval. Rond 1635 verdwijnt de laatste van Aken uit de Bossche archieven. Maar., ene Jan van Aken, kunstschilder, geboren in s-hertogenbosch, schijnt zich in 1745 in Amsterdam te hebben gevestigd. Het zou er leuk zijn als daarna meer onderzoek zou worden gedaan. Maar voor ons is dat nu niet relevant. Wij beperken ons tot de technische kennis van rond Familieatelier van Aken als leerschool. Toen Jheronimus vier jaar oud was stierf zijn grootvader, Jan van Aken. Dus van hem heeft hij zeker geen les gekregen. Wel heeft hij, bijvoorbeeld in de Sint-Jan, werk van hem kunnen zien en bestuderen. Ook zijn vader en ooms waren schilder, wat kan hij van hen geleerd hebben? Jheronimus, of Joen 7 zoals hij toen nog werd genoemd, was ook nog jong toen zijn ooms stierven. Hij was achtereenvolgens 11 jaar (bij het overlijden van oom Thomas), 13 jaar (oom Hubert), 17 jaar (oom Goeswinus) en 21 jaar (oom Jan) oud. Alleen oom Hubert had kinderen, twee zonen en een dochter, waarvan vervolgens weinig is opgetekend. Van zijn vader Antonius heeft hij het meest kunnen leren, Joen was 28 toen die stierf. Bovendien was zijn vader toonaangevend in het familieatelier. In 1463 kocht hij een pand aan de Markt. Het familieatelier dat daarvoor in een niet te traceren pand in de Vughterstaat was gevestigd, werd naar het huis van Antonius aan de Markt verhuisd. Jheronimus groeide dus op in het pand waar ook het familieatelier was gevestigd, zodat het vak hem waarschijnlijk daar met de papalepel is ingegeven. Mogelijke leerscholen buiten het familieatelier. Vader Antonius sterft in Het valt op dat Jheronimus tussen 26 juli 1474 en 3 januari 1481 niet in aktes voorkomt. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat Jheronimus in die periode (van zijn 24 e tot zijn 30 e) een tijd in het buitenland (buiten het hertogdom Brabant) is geweest. Wellicht om meer van het vak te leren. Sommigen denken dat het voor een priesterstudie is geweest maar dat is niet waarschijnlijk, hoewel hij wel bepaalde wijdingen moet hebben ontvangen om later gezworen broeder van de Illustre Vrouwe Broederschap te kunnen worden. Op 15 juli 1481 trouwt Jheronimus met de drie jaar oudere Aleid van de Meervenne, waardoor Jheronimus gemakkelijk in aanraking komt met de betere klasse. Op 17 mei 1498 geeft Jheronimus voor schepenen van de stad een zogenaamde potestas monendi af. Dat is een machtiging om zijn zaken te regelen, gewoonlijk bij een langdurige afwezigheid. Deze duurde mogelijk tot 1504 of zelfs De naam Jeroen komt zelden voor in aktes en is in zijn leven dan ook weinig of niet gebruik. Hieronimus is een later verbasterde internationale versie. In aktes komt de naam Jheronimus 36 maal voor, Joen 9 maal. Dr. G.C.M. van Dijck; Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch. De feiten; familie, vrienden en opdrachtgevers. Blz Dr. G.C.M. van Dijck,, Op zoek naar Jheronimus van Aken alias Bosch, de feiten, familie, vrienden en opdrachtgevers ; blz 73. 3

4 Sommigen veronderstellen dat Jheronimus in die periode ook in Venetië moet zijn geweest. In 1500 zou hij, volgens Slatkes en Harris, daarbij Leonardo Da Vinci hebben ontmoet. Van hem is in ieder geval bekend dat hij in het voorjaar van 1500 in Venetië verbleef. Girogione, Jheronimus Bosch en Leonardo da Vinci zouden, volgens Lynda Harris 9, 1996, samen op een schilderij (foto) zijn afgebeeld. Door Beth Harris en Steven Zucker wordt dat inmiddels weer ontkracht 10. We zien wel dat het werk van Bosch rond die tijd sterk is beïnvloed door de renaissance en dat hij zich na 1500, ook technisch, duidelijk onderscheidt van de gebruikelijke stijl ten noorden van de Alpen. In het volgende hoofdstuk komen we daarop terug. In hoeverre is dit hoofdstuk voor ons van belang als het gaat om gebruikte materialen en technieken? De familie van Aken moet in Nijmegen op zijn minst bekend zijn geweest met de werkwijze in de ateliers van de familie Maelwael en de familie van Limburg. We mogen daarom ook aannemen dat technische kennis is uitgewisseld (of afgekeken) en dat men vaak dezelfde materialen betrok en gebruikte; dus dat hun technische kennis in ieder geval niet ver uiteen liep. Later, in s-hertogenbosch, kunnen hooguit andere handelskanalen daarop van invloed zijn geweest. Wat heeft Jheronimus hiervan gebruikt en waarin onderscheidde hij zich? Helaas is er geen werk van andere Van Aken s bewaard gebleven om dit te kunnen onderzoeken. Bosch werkte als van Aken met de traditionele materialen en technieken maar onderscheidde zich voornamelijk door zijn losse teken- en schilderstijl. Was Jheronimus daardoor wel een eenling die alleen op een ander niveau schilderde? Neen! We zien in zijn werken op sommige plaatsen duidelijk dat hij niet alleen heeft gewerkt. Hij gaf leiding aan een atelier met knechten en/of leerlingen en was blijkbaar ook is staat om zijn atelier voor lange tijd te verlaten. Uit de periode eind 14 e tot medio 16 e eeuw zijn er uit s-hertogenbosch in ieder geval 36 schilders bekend buiten de familie van Aken. Het bekendste voorbeeld daarvan is volgens mij Gielis Panhedel. Van hem wordt wel eens beweerd dat hij mogelijk een beter schilder was dan Bosch zelf en die ook na de dood van Jheronimus met zijn naam signeerde. Jheronimus Bosch was een handelsnaam geworden. 9 Van Dijck 2001, blz 72, voetnoot 263; Harris wijst verder op de invloed van Bosch op Giudo Campagnola, Marcantonio Raimondo en Giorgione (blz )

5 Praktijk. We pakken nu allemaal een geprepareerd paneeltje en kiezen daarbij ieder een detail uit de Tuin der Lusten. Het voortraject behandel ik om praktische redenen pas in hoofdstuk 6. We leggen de print passend op het paneeltje en plakken hem aan één rand met tape vast. Zorg ervoor dat de print kan worden omgeslagen. Op de achterkant van de omgeslagen print brengen we in partijen houtskool aan, zodat we details stapsgewijs kunnen overbrengen. We doen dat door op de voorkant van de print contouren met een hard potlood op te halen. 5

6 Teken niet meer dan de hoognodige contouren. Ten eerste moeten we de print schoon houden om hem bij het schilderen als voorbeeld te gebruiken. Ten tweede moeten we ons, na hoofdstuk 2, eerst en beetje bekwamen in de tekenstijl van Bosch voordat we de ondertekening verder definitief opzetten. 6

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Waarom ga je dat doen volgend jaar?

Waarom ga je dat doen volgend jaar? Waarom ga je dat doen volgend jaar? Susanne de Haar, Marlien Douma, Jan-Willem Kalhorn, Michiel Tolboom, Lotte Bonsel Begeleider: Marja ter Wal Inleiding Aan het einde van de middelbare school komt voor

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN

DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN DE 45 SECONDEN PRESENTATIE DIE UW LEVEN ZAL VERANDEREN Don Failla 1 VOORWOORD De '45 Seconden" Presentatie is alles wat men hoeft te weten om een grote organisatie op te bouwen. En als iemand deze presentatie

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris

je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris Het notariële magazine voor ondernemers je bedrijf m v even bijpraten met de bedrijfsnotaris zakelijk en privé goed regelen opstarten & ondernemen met de flexbv je bedrijf een stap voorwaarts brengen inhoud

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Volkscultuur Magazine

Volkscultuur Magazine Volkscultuur Magazine IJzersterke volkscultuurprojecten Levens looprituelen Op zoek naar tradities jaargang 5, nr 2 zomer 2010 w w w.volkscult uur.nl Inhoud 4 Hoe ontwikkel je een ijzer sterk volkscultuurproject

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Familie Weltevree Lessenserie over de Verzorgingsstaat

Familie Weltevree Lessenserie over de Verzorgingsstaat Familie Weltevree Lessenserie over de Verzorgingsstaat Fatima Bouaali, Eveline Dijkdrenth, Manon Euverman, Susan Meulenbroek-Bulthuis, Lukas Schoonhoven Universiteit Twente 2012 Inhoudsopgaven Verantwoording!!!!!!

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

INTERNATIONAAL ERFRECHT. Nalatenschap over de grenzen

INTERNATIONAAL ERFRECHT. Nalatenschap over de grenzen INTERNATIONAAL ERFRECHT Nalatenschap over de grenzen Dit gedeelte van de site gaat over het erfrecht in internationaal verband. De belangrijkste regels van het hiermee samenhangende Haags Erfrechtverdrag

Nadere informatie

Rembrandtlezing 2014. Peter Hecht. Van en voor de stad. Een pleidooi voor onze stedelijke musea

Rembrandtlezing 2014. Peter Hecht. Van en voor de stad. Een pleidooi voor onze stedelijke musea Rembrandtlezing 2014 Peter Hecht Van en voor de stad Een pleidooi voor onze stedelijke musea TEYLERS MUSEUM, 18 NOVEMBER 2014 Zonder burgers gaat het niet De Vereniging Rembrandt zet zich al meer dan 130

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Voorwoord. Door vereende krachten is het toch gelukt! Daarvoor willen wij iedereen bedanken die aan dit boekje heeft meegewerkt.

Voorwoord. Door vereende krachten is het toch gelukt! Daarvoor willen wij iedereen bedanken die aan dit boekje heeft meegewerkt. Voorwoord Dit boekje is in korte tijd geschreven. Tussen het moment dat de gedachte in ons op kwam om dit boekje aan te bieden, en de dag van de receptie voor het 100 jarig jubileum van ons bedrijf, zaten

Nadere informatie

Is Nederland toe aan een partneralimentatieregeling voor ex-samenwoners?

Is Nederland toe aan een partneralimentatieregeling voor ex-samenwoners? Is Nederland toe aan een partneralimentatieregeling voor ex-samenwoners? Door: Kicky van Bavel ANR: 361503 Vak: Personen- en familierecht Begeleiders: Prof. Mr. P. Vlaardingerbroek Mr. R. de Jong Afstudeerdatum:

Nadere informatie

om een succesvol zakenvrouw

om een succesvol zakenvrouw 52 OOK INTERVIEW Rahma el Mouden verwezenlijkte de droom van veel Marokkaanse meisjes, ze werd een succesvolle zakenvrouw Het is de droom van veel jonge Marokkaanse meisjes: een succesvolle zakenvrouw

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder?

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? KRAAMZORG ZORG OP MAAT KRAAMZORG KRAAMZORG BIJ U IN DE BUURT KRAAMZORG DE VOORDELIGSTE HET 10E BEDRIJF KRAAMZORG

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Alsnog op weg naar werk

Alsnog op weg naar werk Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches Uitgave gemeente Hoorn 1 2 Alsnog op weg naar werk De kracht van allochtone coaches 4 Inhoud Op weg naar werk 6 Bircan Kaplan: Alles draait om communicatie

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Oss, het magazine najaar 2012. Is er leven na MSD?

Oss, het magazine najaar 2012. Is er leven na MSD? 6 Tekst: Gert-Jan Van Zoggel, Wilma Willemse, Roel Kuilder Fotografie: Frank Zwinkels Is er leven na MSD? Het bericht van MSD om haar vestiging in Oss grondig te reorganiseren, sloeg in de zomer van 2010

Nadere informatie

Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen

Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen Historisch Centrum Overijssel 2012 Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse

Nadere informatie

Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaatsen van Ede 2008 2038

Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaatsen van Ede 2008 2038 Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaatsen van Ede 2008 2038 Concernzaken Verwachte behoefte aan graven op de gemeentelijke begraafplaatsen van Ede 2008 2038 Ede, januari 2009 OO&S

Nadere informatie