GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden"

Transcriptie

1 GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden In een vorig artikel is aangekondigd dat ik al enige tijd genealogisch onderzoek verricht in Sint Gillis, waar men het zonder parochieregisters moet stellen. Een voorbeeld met de familie HERBOUT toonde aan dat dit soort onderzoek er toch mogelijk is. Omdat de naam HERBOUT weinig voorkomt, en omdat er maar één voorouder was ca 1600, was het zelfs relatief gemakkelijk. Men komt dan op basis van de 'klappers' met geboorten en huwelijken al een heel eind. Maar wat te zeggen over families met veel voorkomende namen als: Beeckman, Van Belle, Van den Bossche, de Cock, Dierinck-Durinck, Van Gucht, Van Keer, Van Langenhove, Moens, Moernhout, Peleman, Ringoot, Roggeman, de Smet, Vermeir en Willems? De hierbij onderlijnde namen waren al aanwezig in 1603, volgens een belastingslijst van toen. Met deze bijdrage wil ik aantonen dat, anders dan bij Herbout, een genealogie van de genoemde families erg moeilijk is. Zo moeilijk zelfs, dat ik mij in dit voorbeeld beperk tot één enkel gezin VERMEIR van ca Mijn eigen grootmoeder was Marie-Rosalie Vermeir (St Gillis ). Er zijn mij twee genealogieën bekend van deze (onze) familie. Men vindt ze in het archief van Dendermonde, opgesteld door E.H. de Kinder en ook door mijn neef Patrick de Landsheer. Bij Bovijn komt men hoogstens uit op ene Frans Vermeir, vader van Jan en Frederik. Deze Frans Vermeir, waarvan de vader verder onbekend was, is de stamvader van zowat alle Vermeirs in St Gillis ca Vandaar ook mijn keuze voor deze bijdrage. Ik laat de lezer meevolgen met de zes stadia van dit onderzoek, die tegelijk ook voor de genealoog zes nuttige technieken bevatten voor gemeenten als Sint Gillis; met een groot archief, maar zonder parochieregister. A. Op zoek naar gegevens over Frans Vermeir, voorouder van veel Vermeirs'. 1. Het werk van M. Bovijn "Wie bewoonde dit huis?". Op pagina 87 staat, bij het huis 6 Oost: "1691 Frans Vermeir." Dit gegeven komt dus uit het metingboek van Daarna volgt: "1/2 Jan Vermeir 1/2 Frederick Vermeir. Ca 1710 weduwe Jan van Weyenbergh, later Peter van Weyenbergh, fs Jan,.." Het huis 6 Oost is volgens het bijgeleverd plan gelegen in de Roosbroekstraat. De vader van Frans Vermeir is verder in het boek nergens te vinden. Bovijn is goed gedocumenteerd als er een Staat van Goed was. Die staat werd opgemaakt om de wezen te beschermen. Iemand die op oudere leeftijd overleed als de kinderen al volwassen waren, vindt men bij Bovijn meestal niet terug. Hierdoor wordt de afkomst van Frans Vermeir een "moeilijk geval", zodat we andere bronnen moeten opzoeken. Maar moeilijk gaat ook, zo zal blijken. 2. Het metingboek van Er staat in dit metingboek natuurlijk meer informatie, dan alleen de plaats van de huizen en hun bewoners. In het geval van Frans Vermeir komen we zo te weten, dat hij de enige inwoner van St Gillis was met die naam. Het was dus ook niet strikt nodig de naam van zijn vader te vermelden. Er staat wel uiteraard op dat Frans Vermeir pachter was. Mijnheer Lanoye met een hofstede.. pachter Frans Vermeir. Tegen zijn gewoonte in heeft Bovijn de eigenaar niet vermeld. Blijkbaar kon hij 'mijnheer Lanoye' niet goed thuis brengen. Het metingboek vermeldt verder voor ieder perceel de eigenaar en ev. de pachter, met een handig register. Frans Vermeir had geen enkel land in eigendom, en was pachter van: 3 percelen van het klooster Ste Brigitinnen van Dendermonde 1 perceel van de kerk van Sint Gillis ('de H. Geest') 1 perceel van de oirs Kerckhof. Deze gegevens gaven ons het idee om eerst het archief van het klooster te onderzoeken, daarna het archief van de pastoor. 3. De pachtbrieven: a. pachtbrieven van het klooster Ste Brigitinnen. Dit archief is relatief klein: het bevat een tiental bundels, waaronder een interessant deel met schetsen van enige eigendommen en hun paalgenoten. Het oudste pachtersboek ( ) is wat we zochten. De betalingen van Frans Vermeir, en later van zijn zonen staan er in.

2 En (belangrijk voor de geschiedenis) ook de redenen waarom in sommige jaren minder moest betaald worden. Aldus noteerden we: 1680 De oogst verwoest door hagel. Ook overstromingen Schade door diverse volkeren van oorlog. Krijgsvolk fourageert in St Gillis, Belle, Idem. De overstroming teistert de lagere gebieden; meersen etc , 1694, 1696 Passerende soldaten fourageren De Franse vijand Nog waterellende Beleg van Dendermonde; de omgeving wordt onder water gezet; heel het jaar is verloren Oogst verwoest door hagel Idem Grote storm Hagel Beleg van Dendermonde, met opnieuw het onder water zetten van de omgeving door de stad Nog waterellende (de dijken waren niet goed hersteld, de sloten niet onderhouden). Belangrijk voor het gezin Vermeir zijn volgende nota's over de opeenvolgende pachters; - Vanaf het begin van het pachtersboek (1680) tot in 1701 is Frans Vermeir pachter. - In 1702 is de pacht betaald door de weduwe van Frans Vermeir. (Dit klopt met de overlijdensdatum 1702 van Frans Vermeir in de klappers). De weduwe betaalt nog pacht tot 1706 (Dit klopt met haar overlijdensdatum). Daarna is de pacht verdeeld voor Jan en Frederik Vermeir haar twee zonen. - In 1729 zijn de pachters weduwe Jan Vermeir en Frederik Vermeir. (Dit klopt met de overlijdensdatum 1729 van Jan Vermeir in de klappers). - Daarna, tot het einde van het boek in 1749, zijn de pachters Jan van Weyenbergh (die met de weduwe huwde) en Frederik Vermeir. Deze gegevens laten ons dus toe de klappers beter te begrijpen. b. het pachtboekje van de tienden Pastoor Andreas de Hase liet een klein pachtboekje na, van het formaat dat pastoors gemakkelijk in hun soutane steken. Hij deelde zijn parochie buiten de muren in 14 wijken, met een interessante beschrijving. Voor elke wijk had hij een pachter om de pastoorstienden te innen. De 13de wijk was vanaf 1682 toegewezen aan Jan Peleman voor tweemaal drie jaren. Maar van 1686 tot 1693 was Francoys Vermeeren de pachter van de tienden. Verder gaat het boekje niet. Francoys tekende met een kruisje (niet kunnende schrijven). Pastoor dhaese gaf geen afslag in de slechte jaren 1690 en daarna. Blijkbaar was het Brigitinnenklooster milder. Men mag deze pastoor dhase overigens niet verwarren met zijn voorganger heer Hillewaert D'Haens die het wezenhuis van Dendermonde stichtte en begunstigde. 4. De 'klappers' van de parochieregisters. De parochieregisters zijn weliswaar verbrand; maar er is een soort register bewaard gebleven. Met dus enkel de data en personen, zonder de ouders te vermelden. Wanneer we de data van geboorten, huwelijken en overlijdens chronologisch van de personen (met de naam Vermeir) er uit neemt, en in een tabel naast elkaar legt, komen er toch nieuwe gegevens uit te voorschijn. Voor wat Frans Vermeir betreft, zijn we al zeker dat hij overleden is in Kort daarna trouwen zijn twee zonen Jan en Frederik. Ze waren dus volwassen bij zijn dood, en, zoals opgemerkt, was er geen Staat van Goed nodig. De moeder van Jan en Frederik is moeilijker te vinden. - Te Dendermonde trouwt ene Frans Vermeir in 1652 met Barbara de Kimpe. De naam 'De Kimpe' komt in Dendermonde bijna niet voor. In 1661 sterft er ene Christiana de Kimpe. - In juli 1663 trouwt Frans Vermeir met Elisabeth Bosman. Deze Elisabeth Bosman overleed in februari In juni 1667 (her)trouwt Frans Vermeir met Maria Van Loo. Dat is vlak vóór het beleg van Dendermonde door de Franse koning (2-8 augustus 1667). De naam Van Loo komt zeer zeldzaam voor in Sint Gillis. Elisabeth Van 1 18 december1680. Wij meier etc certifiëren, op vraag van Michiel Moens, dat door den generalen overvloed van de wateren, begost te Pasen, het merendeel van alle meersen geïnondeerd zijn zodat zij hunne beesten van armoiede hebben moeten afhalen, en het gras bedorven en stinkende van vuiligheid, etc OGA Voor Sint Gillis waren dat de troepen van de prins van Hannover, die kampeerden te Appels. 3 Kampeerde een maand te Wieze, Moorsel, Belle..., totale ruïne, veel mensen zijn gevlucht.

3 Loo, die stierf in mei 1679, is daarom waarschijnlijk de genaamde Maria. Er was mogelijk verwarring met de twee voornamen. - In december 1670 (her)trouwde Frans Vermeir in Dendermonde met Magdalena Theresia de Bolle 4. Dit is zeker de persoon die we zoeken, gelet op de opvolging van de trouw- en sterfdata. Juffrouw Magdalena was weduwe van heer Daniel van Horenbeke ( ) van wie zij al vier kinderen had 5. De ouders van Magdalena (Jan de Bolle en Joosijne Huylenbroek) haden een huis in 'de Pelgrim' in de Ridderstraat bij de stenen poort bij de Denderbrug 6. - Jan Vermeir is gedoopt in juni De zwangerschap begon vóór oktober 1679, en dus na het overlijden van Frans' tweede vrouw Maria van Loo, en na het overlijden van Daniel Van Horenbeke. Het trouwen van moetens' verklaart wellicht het standenverschil. Hoewel beide familie's al geällieerd waren. - In de periode na 1670 zijn nog wel andere Vermeirs (7) gedoopt, maar blijkbaar zijn de meesten jong gestorven. Frederik Vermeir is geboren in december Er bleven maar twee zonen over. Want Jan en Frederik erfden elk de helft van hun vader Frans, volgens Bovijn. Dat de jong gestorven kinderen niet opgenomen werden in de parochieregisters, was normaal. Het was ook normaal dat de voornaam van een gestorven vrouw niet belangrijk was; In 1706 overleed 'Anna' de Bolle, geboren als Magdalena Theresia. We kennen nu praktisch zeker de vrouw van Frans Vermeir, als moeder van Jan en Frederik, maar nog niet de vader van Frans Vermeir. Een enkele aanduiding 'Frans Vermeir, zoon van..., zoals gebruikelijk was, zou voldoende zijn. Die aanduiding vonden we in een lijst van belastingbetalers van De lijsten van belastingbetalers (ommestellingen) Er zijn een aantal lijsten van belastingbetalers opgesteld die dus in feite een soort bevolkingstelling inhouden, want ook de mensen zonder enig bezit werden belast op de grond die ze huurden. De lijsten zijn erg waardevol voor genealogen. In dit geval vonden we in OGA Nr 26 (de belastingslijst van 1689) de enige Vermeir aangeduid als Frans Vermeir, zoon van Gillis. Er zijn dus tot hier toe voor deze gegevens vijf soorten bronnen aangeboord, die niet al te moeilijk zijn. Voor verdere gegevens over Gillis Vermeir en zijn zoon Frans, was een zesde wat moeilijkere techniek nodig. 6. De archieven op cruciale data (huwelijken, overlijden..) Iemand zoals Frans Vermeir, oud gestorven, zonder bezittingen, en zonder Staat van Goed, laat niet veel sporen na in de archieven. Omdat ook van vader Gillis Vermeir geen Staat van Goed opgemaakt was, mag men het zelfde scenario vermoeden. Opnieuw laat Bovijn ons daarom in de steek. Het oud archief van Sint Gillis over verkopen, leningen etc. omvat tienduizenden pagina's. Het zoeken van gegevens over Gillis Vermeir is als het zoeken van een naald in een hooiberg. Toch is het gelukt; door selectief te zoeken op een cruciale datum. Gillis Vermeir is, volgens de klappers, gestorven op 7 augustus We vroegen het archief van dat jaar op, dat is Nr 214. We hadden direct prijs. Toegegeven, er kwam een weinig geluk bij. B. Op zoek naar gegevens over Gillis Vermeir via de archieven. In het jaar 1656 gebeurde een dramatische inbeslagname van huis en erf van Gillis Vermeir, zoon van Antonis. Samengevat komt het hier op neer. Gillis Vermeir was enkele jaren ten achter bij drie schuldeisers; A. de weduwe van Jan de Potter; B. de weduwe van Jacques Calendries, en C. Sr Loyis de Lannoy, eigenaar van het Hof te Verrebroek. De meier dagvaart Gillis Vermeir, zoon van Anthonis, en gebiedt een inbeslagname voor de vierschaar op 8 4 Dit huwelijk is vermeld in de klappers van Dendermonde. De familie de Bolle is daar gekend en ook geacht, want sommigen hebben de titel heer voor hun naam, o.a. twee hoofdschepenen. Juffrouw Magdalena de Bolle was dochter van hoofdschepen Heer Jan de Bolle x1639 Juffrouw Joosijne Huylenbroek (vermeld bij Bovijn, pag.80). De familie De Bolle droeg in hun wapen(zeer toepasselijk) drie gouden bollen op een rood veld. Het dragen van een wapen betekent nog niet dat men van adel is. Een wapen was wel nodig voor bijv. een schepenzegel. 5 Het Guldenboek van Dendermonde, A.L. de Vlaminck, pag 94. Dit boek bevat genealogieën van enkele Dendermondse families die konden genieten van studiebeurzen (beurze stichtingen) 6 Staat van Goed Sterfhuis Joosijne Huylenbroek 1640, OGA 225

4 februari Een eerste kaars wordt ontstoken; alle schuldeisers kunnen zich melden, met hun rentebrief als bewijs. Op de tweede zitting; A. Weduwe de Potter toont een rentebrief van B. Weduwe Calendries kan haar rentebrief niet tonen. C. Sr Loys de Lannoy doet een bijkomend bod op het huis van Gillis Vermeir. Gillis had zijn huis blijkbaar gebouwd op de grond, die als pand van de lening diende. Gillis Vermeir wordt nog maar eens gedagvaard. Zijn huis zal mee verkocht worden. Er volgen nog zes zittingen, waarbij de derde kaars telkens opnieuw aangestoken wordt. Gillis Vermeir heeft geen verhaal meer. Sr Louis de Lannoy had aan Gillis wat geld geleend omdat zijn land in de buurt van zijn pachthof lag. De Lannoy kreeg er het huis bij. Weduwe A kreeg niets, en weduwe B waarschijnlijk ook niets. Zo ging dat toen. De grootgrondbezitters verkregen veel gronden voor een prikje, door geld uit te lenen met de eigendommen van de lener als pand. Gillis Vermeir had geld geleend om land te kopen, en om er zijn huis op te bouwen. Sinds ca 1650 kon hij zijn schuld niet afbetalen. Hij was bij de inbeslagname ca 65 jaar oud, en waarschijnlijk was hij ziek, of erger. Voor heel de procedure waren negen zittingen in vierschaar nodig, abnormaal veel. Het duurde van februari tot eind augustus Was het toeval dat Gillis stierf op het moment dat hij alles in een klap verloor? Het zal allemaal teveel geweest zijn voor deze man. Gillis stierf op 6 augustus. De laatste zitting van de vierschaar was op den lesten Augustus. Sr Loyis de Lannoy stierf in Op de zelfde manier vonden we in OGA Nr 225 de verkavelingsakte van diens eigendommen. Er waren 2 erfgenamen; Jan Augustijn de Lannoy (burgemeester van Antwerpen) en schoonzoon Jonker Jan Baptist Anthony (postmeester van Antwerpen). Kavel B was een speelhuis met wallen etc. (het Hof te Verrebroek), en een huisken verkregen van N. Vermeir, en nu in gebruik door Frans Vermeir. C. Op zoek naar gegevens over Gillis Vermeir, zoon van Anthonis, bij Bovijn. Er waren in die periode twee personen met de naam Gillis Vermeir, maar slechts een enkele met als vader Anthonis Vermeir. Anthonis Vermeir is in St Gillis ingeweken na een huwelijk met een dochter De Nil, en genoot dadelijk enig aanzien. Hij werd schepen en vader van acht kinderen, allen gehuwd. Hendrik de Nil woonde in de boonwijk. Van een zo talrijk nageslacht bleef in 1691 te St Gillis maar één Vermeir over, namelijk kleinzoon Frans. Gillis Vermeir huwde in 1618 Margriete van Belle, dochter van Joos, zoon van Symoen. De gezinnen van Anthonis Vermeir en van Joos van Belle vindt men uitgebreid terug bij M. Bovijn. D. Een poging om het gezin van Frans Vermeir te schetsen. Uit deze en andere gevonden gegevens komt een beeld naar voor, dat een levensschets waard is. Zijn moeder Margriete van Belle trouwde toen ze al in ruzie lag met de vele broers en zusters omwille van de schuldenlast, want grootvader Joos van Belle was van jongsaf een verkwister. Grootmoeder Catharina Blendemans werd zeer oud, en stierf armlastig; dit is ondersteund door de H. Geest, een hulp van de kerk voor de armsten. Ook zijn vader kwam uit een groot gezin, en moest dus lenen om een huis te kunnen bouwen. Dat werd hem fataal. Frans Vermeir was al erg oud toen hij aan zijn gezin nog moest (her)beginnen. Maar hij was arm. Zonder de steun van het klooster der Brigitinnen zou het niet gegaan zijn. Er was een oude band met dat klooster, want zijn grootvader en zijn vader waren er al pachters van. Op de familie van zijn vrouw moest hij niet veel rekenen. Zijn schoonvader heer Jan de Bolle en oom heer Gillis de Bolle, beiden schepenen van Dendermonde, lieten hun huis in St Gillis vervallen 7. De meesten, zoals zijn half- broers en -zussen zochten de veiligheid van een besloten stad of elders op. Besluit en nabeschouwing. Dit onderzoek leverde onverwacht een voorouder (Juffrouw de Bolle) van een geachte Dendermondse familie op. Maar daarvoor moet men m.i. niet aan genealogie doen. Oud geworden voorouders, die door de ellende van de 17de eeuw alleen de krachtigste kinderen van een groot gezin overhielden, zijn belangrijker. Zij laten ons toe om in goede gezondheid te leven. Door dit onderzoek is het nu mogelijk om hen in dankbaarheid te herdenken. 7 Na de dood van schepen Jan de Bolle was het huis (op de heirbaan naar Brussel Bovijn B) verlaten en vervallen. Het huis van zijn broer, schepen Gillis de Bolle (Bovijn 68 Oost), werd verhuurd.

5 De KWARTIERSTATEN van Jan en Frederik Vermeir 1. Frans Vermeir (+1635). Hij was x Barbara de Kimpe, xx Elisabeth Bosman, xxx Maria Van Loo) x Juffrouw Magdalena de Bolle (alias Elisabeth) ( ). Zij was x 1636 heer Daneel van Horenbeke) Gillis Vermeir(+1656) x Margriete van Belle (+1663) 5. Heer Jan de Bolle (+1657). Hoofdschepen van Dendermonde. x Josijne Huylenbroeck (+1661). Zij was x Gillis d'alencourt, ontvanger St Gillis) Anthonis Vermeir, zoon van Niclaes. (+1635). Schepen van St Gillis Hij xx Marie Arens. x vóór Margareta de Nil, dochter van Hendrik. 9. Joos van Belle (+1636), zoon van Symon. x 10. Catharina Blendemans (+1653). Zij werd zeer oud en stierf arm. 11. Lenaert de Bolle, zoon van Gillis. x Anna Spanoghe 13. Peter Huylenbroeck, (zoon van Niclaes x Johanna de Vriendt) x 14. Pirijne Vermeir/ van der Meeren gezijd Collijn, dochter van Colijn Vermeer, koster van Dendermonde. (Zij was te Denderbelle weduwe van François Vermeir, zoon van Anthonis en Margareta de Nil)

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813.

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Wie stamboomonderzoek doet kan tegenwoordig met weinig moeite de gegevens van zijn voorouders vanaf 1811 boven water halen. Internetsites als genlias

Nadere informatie

IN VOORBEREIDING/ DE STATEN VAN GOED VAN SINT-GILLIS

IN VOORBEREIDING/ DE STATEN VAN GOED VAN SINT-GILLIS IN VOORBEREIDING/ DE STATEN VAN GOED VAN SINT-GILLIS (artikel verschenen in ons infoblad nov-dec 2010) Zoals reeds geruime tijd aangegeven is Jozef Verheyden bezig met een bewerking van de staten van goed

Nadere informatie

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Giessenburg, 9 mei 2009 De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Terugkijkend op 25 jaar Stichting van Nederveen is er één onderwerp geweest dat met grote regelmaat reden tot gesprekstof geweest,

Nadere informatie

Het Snijdersplein. Voorwoord

Het Snijdersplein. Voorwoord Het Snijdersplein Voorwoord Ruim 4 jaar ben ik nu bezig om alle gegevens van de kadastrale percelen van de vestingstad s-hertogenbosch, in 1832 aangeduid als de secties G en H, vanaf het begin van het

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN

DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN door K. Schilder en H.J. van Ingen Van het begin van de 15e eeuw tot ongeveer het midden van de 1ge eeuw hebben regelmatig leden van het geslacht

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

Gebeurtenis Regeerperiode 1403-1442

Gebeurtenis Regeerperiode 1403-1442 Johanna van Polanen is pas 11 jaar als ze trouwt. Dit komt doordat haar familie een verstandshuwelijk sluit. Ontvang 100 florijnen. 1403 Engelbrecht de Eerste van Nassau trouwt met Johanna van Polanen.

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar HOOFDSTUK 2 Cornelis van de Ven Cornelis van de Ven GEBOREN 08-07-1842 Nistelrode OVERLEDEN 13-10-1906 Veghel, 64 jaar GEHUWD 26-02-1867 Johanna Driessen * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar KINDEREN

Nadere informatie

Van Buggenhout-Opstal to the States

Van Buggenhout-Opstal to the States Van Buggenhout-Opstal to the States Ons verhaal begint ergens in de jaren 1800 in de Broekstraat bij de familie Annaert. Het bevolkingsregister uit de Franse tijd (1818) vermeldt hen in het huis nr. 33.

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943)

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) Charles & Herman Horsthuis TANTE BETSIE (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) De kunstzinnige familie Issels, waaruit wij mede voortgekomen zijn, telde één

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt De Gouden Eeuw duurde niet precies honderd jaar. Hij begon aan het eind van de 16de eeuw, beleefde zijn hoogtepunt rond 1675 en was in de 18de eeuw voorbij. De Gouden

Nadere informatie

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein.

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Uit: C. Baardman, Leo J. Leeuwis, M.A. Timmermans, Langs Merwede en Giessen (Den Haag 1961) Op de zuidelijke oever van de

Nadere informatie

Turfgravers worden binnenschippers

Turfgravers worden binnenschippers Turfgravers worden binnenschippers Aan het eind van de zeventiende eeuw waren Hoogezand-Sappemeer, de Pekela s, Wildervank en Veendam allemaal plaatsen in opkomst. Het veen was grotendeels afgegraven en

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 1 Het laatste dijkhuis van Zwaagdijk In Zwaagdijk Oost, geklemd tussen dijk en dijksloot, ligt het huis van Joop Grent. Ooit stonden hier zes of zeven van dergelijke dijkhuisjes,

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk Hans Nagtegaal Erfenissen zijn in de loop der eeuwen oorzaak geweest van vele ruzies en zelfs van oorlogen. Wie is familie van wie en

Nadere informatie

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk).

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk). Jeanne d'arc Aan het begin van de 15de eeuw slaagden de Fransen er eindelijk in om de Engelsen uit hun land te verdrijven. De strijd begon met een vrouw die later een nationale heldin werd, van de meest

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ DE TENTOONSTELLING TEGEN-STRIJD: DE GROOTE OORLOG IN HET LAND VAN DENDERMONDE

OPDRACHTEN BIJ DE TENTOONSTELLING TEGEN-STRIJD: DE GROOTE OORLOG IN HET LAND VAN DENDERMONDE OPDRACHTEN BIJ DE TENTOONSTELLING TEGEN-STRIJD: DE GROOTE OORLOG IN HET LAND VAN DENDERMONDE INLEIDING Op 17 augustus opende de tentoonstelling Tegen-Strijd, de beleving van de Groote Oorlog in het land

Nadere informatie

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken.

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 1. 1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 2. Haaswijk Boerderij Haaswijk gezien vanaf het water. 59. Pachtboerderij van Nicolaas Breedijk.

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken.

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken. Genealogie, het uitzoeken van je familiegeschiedenis: http://members.ziggo.nl/fklerkx/brabantsegenen/index.html Een jaar nadien, begin het jaar 2014 getotaliseerd en uitgewerkt, om niet tegen iedereen

Nadere informatie

Bijlage A BN/De Stem 18.05.1999 Bijlage B NRC 07.07.1893

Bijlage A BN/De Stem 18.05.1999 Bijlage B NRC 07.07.1893 Bijlage A BN/De Stem 18.05.1999 Bijlage B NRC 07.07.1893 Bijlage D1 Plattegrond 1832-1890. Plattegrond van de vesting Bergen op Zoom, 1832. Moderne natekening, ca. 1950. Hierop in dikke lijnen de bij de

Nadere informatie

Het Onderzoek. Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK

Het Onderzoek. Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK Het Onderzoek Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK Inhoud In deze hoofdstukken is mijn werkstuk verdeeld: 1.Christiaan Huygens blz: 4 2.Antonie van Leeuwenhoek blz: 6 3.De beschrijving

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren.

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt van Rijn Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt is op 15 juli 1606 in Leiden geboren. Rembrandt zijn vader was eigenaar van een molen. Die molen was niet bewoonbaar. Hun huis stond

Nadere informatie

Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten

Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten januari 2014 Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten 1 Aan de hand van officiële documenten en andere papieren in familiebezit, aangevuld met mondeling overgeleverde informatie,

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

De Riet. Inleiding over de families die hier woonden en eventueel situeringskaartje.

De Riet. Inleiding over de families die hier woonden en eventueel situeringskaartje. De Riet Inleiding over de families die hier woonden en eventueel situeringskaartje. De boerderij t Stols gebouwd in 1773. Naast de poort bevond zich een ingemetselde steen met de inscriptie Familiefoto

Nadere informatie

De Familie Hattinga. Cartografen

De Familie Hattinga. Cartografen De Familie Hattinga Willem Tiberius en zijn beide zonen Cartografen onder andere te Hulst In ons museum vindt u hier en daar mappen met wat meer gegevens over een bepaald onderwerp. U kunt deze mappen

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch drs. L. F. W. Adriaenssen Van Stamboom vicaris-generaal, kanselier en zeg e l bewaard e r van de bisschop van Luik en had

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

De eerste generatie, Isbrant Cornelis (pm 1588 tot pm 1653) en Clasijntien Richarts

De eerste generatie, Isbrant Cornelis (pm 1588 tot pm 1653) en Clasijntien Richarts Genealogie Van de(r) Tonnekreek De eerste generatie, Isbrant Cornelis (pm 1588 tot pm 1653) en Clasijntien Richarts Een genealoog probeert de familielijn zo ver mogelijk terug in de geschiedenis te traceren.

Nadere informatie

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen

Van Namen. Dagboekfragmenten van Antonius van Namen. Opgemaakt door: M.G.H. van Namen. Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Dagboekfragmenten van Antonius van Namen Opgemaakt door: M.G.H. van Namen Beschikbaar gesteld door: E.F. van Namen Van Namen Foundation, 2004 1 In het R.K. Kerkregister / Archief Driel/ Maasdriel

Nadere informatie

WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT

WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT CONTASSUR Société Naamloze Anonyme Vennootschap WIE KRIJGT HET KAPITAAL NA UW OVERLIJDEN? DE BEGUNSTIGINGSCLAUSULE VAN HET GROEPSVERZEKERINGSREGLEMENT 1 WAT IS EEN BEGUNSTIGDE? De begunstigde bij overlijden

Nadere informatie

Info plus Het leenstelsel

Info plus Het leenstelsel Project Middeleeuwen F- verrijking week 1 Info plus Het leenstelsel Inleiding De Middeleeuwen betekent letterlijk de tussentijd. Deze naam is pas later aan deze periode in de geschiedenis gegeven. De naam

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Peter en Jan krijgen het hele verhaal van hun vader te horen enkele dagen voor zijn overlijden.

Peter en Jan krijgen het hele verhaal van hun vader te horen enkele dagen voor zijn overlijden. Ter illustratie Frans Hiks blijkt aan zijn oudste dochter Vera, die hem tijdens zijn oude dag verzorgd had, een pakket op de beurs genoteerde aandelen geschonken te hebben. Hun waarde op de dag van de

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

Wat was opvallend. bij de Israëlieten na verloop van tijd?

Wat was opvallend. bij de Israëlieten na verloop van tijd? Wat was opvallend Israël in Egypte verdrukt bij de Israëlieten na verloop van tijd? Exodus 1:6-7 6 Toen Jozef gestorven was, en ook al zijn broers, en heel die generatie, 7 werden de Israëlieten vruchtbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Overig landbezit

Hoofdstuk 7. Overig landbezit Hoofdstuk 7 Overig landbezit 163 Behalve de Corenweertsche Rijsweert en de Kievitsham, hebben vele leden van de familie de Gier ander onroerend goed bezeten, zoals blijkt uit het parenteel. In sommige

Nadere informatie

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill

Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill Het verhaal van de familie Wijnen, Langenboomseweg 39, Mill Petrus Martinus Wijnen, mijn grootvader van vaders kant, werd geboren op 1 januari 1855 in Wanroij. Hij runde daar Café t Haantje aan de Lepelstraat

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

PINKSTEREN DRIE: Bokkie kopen!

PINKSTEREN DRIE: Bokkie kopen! PINKSTEREN DRIE: Bokkie kopen! Met PINKSTEREN hebben we in Nederland altijd vrij! Er is een 1 e Pinksterdag, een 2 e Pinksterdag. En in Purmerend (en omgeving) hebben we zelfs een 3 e Pinksterdag. Op deze

Nadere informatie

Het Elisabeth begijnhof Begijnengracht. Gent 8c

Het Elisabeth begijnhof Begijnengracht. Gent 8c Het Elisabeth begijnhof Begijnengracht Gent 8c Op een boogscheut van de Coupure staat het standbeeld van Guislain (10-7-1887) aan de Begijnhoflaan, maar nog geen tram te zien links van het standbeeld.

Nadere informatie

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc Stamboom Witlox X6392 I Jan Witloc Geboren: omstreeks 1300. Beroep: welgestelde boer Woonachtig: De Gijzel, Helvoirt-Haaren Bijzonderheden: vanaf deze tijd zijn grote en kleinere stukken grond in Haaren,

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht.

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht. Voormalig Carmelitessenklooster aan de Bleekerij te Sint Pieter bij Maastricht. In de jaren 1977-1978 werd dit klooster gesloopt ten behoeve van de bouw van de Parkresidentie ten zuiden van de Kennedybrug.

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK De familie Mak en het oude Spijkenisse Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK Aan het einde van de Boezem zie je het gemaal, toen nog met grote schoorsteen ernaast, en korenmolen Nooitgedacht,

Nadere informatie

Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda

Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda Een Zwitserse kolonie in negentiende eeuws Gouda Toen na de val van Napoleon in 1815 Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Luemburg werden samengevoegd tot de Verenigde Nederlanden onder het koningschap van

Nadere informatie

Het Huis. en de Heerlijkheid

Het Huis. en de Heerlijkheid Het Huis en de Heerlijkheid Bij ondergeteekende berusten een aantal documenten, die op het huis en de heerlijkheid Lisse betrekking hebben. De oudste berichten uit de tweede helft der 14de eeuw. Toen leefde

Nadere informatie

De Bredase huisarts T. Gori en de predikant ds. Berkelbach van der Sprenkel uitten de wens

De Bredase huisarts T. Gori en de predikant ds. Berkelbach van der Sprenkel uitten de wens Het begon in 1819. Op initiatief van drie vooraanstaande katholieken uit Breda, Mr. L. Ingenhousz, Mr. F.J. Hoppenbrouwers en J.P. Eeltiens, werd een Stichting in het leven geroepen ten behoeve van noodlijdende

Nadere informatie

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts

Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts eine genealogieonline Publikation Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts von 4 Mai 2016 Die Nachkommen von Elsken Goyvaerts Generation 1 1. Elsken Goyvaerts. Sie heiratete mit Dirick van den Heuvel. Sie hatten

Nadere informatie

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was Het Kompas kijkt binnen in Het Kompas keek binnen bij Vincent-Jan de Jong in aan de Molendijk. Een woonhuis dat rond 1886 gebouwd is in opdracht van zijn overgroot- was ouders. Erachter een hoepels-, biezen-,

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het zijn wonderlijke verhalen, de verhalen rond de geboorte van Jezus: Maria, die zwanger is door de heilige Geest, Jozef, die in een droom een engel

Nadere informatie

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen

Mevrouw E.M. Stolwijk-Okhuyzen enkele, meest belangrijke, activiteiten van de vereniging. Opsomming van die gegevens bewijzen in meer en mindere mate de levenskracht van onze vereniging, die aan het einde van 1992 haar "koperen" bestaan

Nadere informatie

IETS MEER OVER DE FAMILIE VAN DEN WALL BAKE

IETS MEER OVER DE FAMILIE VAN DEN WALL BAKE IETS MEER OVER DE FAMILIE VAN DEN WALL BAKE door C. van Aggelen Inleiding Op de jaarvergadering van 'Albertus Perk', 25 maart 1987 heeft de heer P.W. de Lange een korte inleiding gehouden over een vergeten

Nadere informatie

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Transcriptie van twee folio s aanwezig in een archief in India Herman de Wit, Maarssen, juli 2014 Bron: Nationaal Archief Den Haag, Nederlandse bezittingen

Nadere informatie

Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering...

Inhoud De wettelijke erfgenamen als begunstigden van een levensverzekering... BELANGRIJKE NIEUWE WETGEVING De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering Inhoud De "wettelijke erfgenamen" als begunstigden van een levensverzekering... Bij het afsluiten van

Nadere informatie

Klein Verlet. Source : SD Worx Last update : June 2002

Klein Verlet. Source : SD Worx Last update : June 2002 Klein Verlet Loonwaarborg bij klein verlet Artikel 30 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten voorziet dat de werknemer het recht heeft om, met behoud van loon, afwezig te zijn van het werk om: bepaalde

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

Mr. Stormstraat 5 Tilburg en zijn bewoners

Mr. Stormstraat 5 Tilburg en zijn bewoners Mr. Stormstraat 5 Tilburg en zijn bewoners Geboortehuis - ouderlijk huis van Jos Naaijkens Mr. Lambertus Dominicus Storm Geboren te s- Hertogenbosch op 25 maart 1790. Overlijdt te s- Gravenhage op 3 juni

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 Geplaatst in de Heise Krant van april 2012, gewijzigd 08-04-2015 Slechts weinig mensen weten dat in het pand waar nu rechts Henk Schepens en Marlène van Esch wonen, Pastoor

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

BIJLAGE III: UURROOSTERS VAN PRINS BOUDEWIJN 1131

BIJLAGE III: UURROOSTERS VAN PRINS BOUDEWIJN 1131 181 BIJLAGE III: UURROOSTERS VAN PRINS BOUDEWIJN 1131 De uurroosters van prins Boudewijn zijn gedeeltelijk bewaard gebleven. Jules Bosmans stelde deze roosters samen vanaf oktober 1876 tot 1 mei 1887.

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van

CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van CHRISTIAEN JAN MAESSONE TE ZUNDERT EN ZIJN AFKOMELINGEN IN MANNELIJKE LIJN (Vervolg van pag. 152) VII A. 1. Antonius Jans van Lanschot, schepen van Zundert, overleden aldaar op 24 september 1658, trouwde

Nadere informatie

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D

Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Aanvraagdossier William Timmermans Brussel Geregistreerd op 10 juli 2015 onder nr MSR 015 D Generatie 1 I. GILLIS VAN DUEREN, meisenier 10 januari 1647 (str. Jan Gillisjan den ouden en Jan Gillisjan den

Nadere informatie

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna.

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. 100 jaar geleden t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. t Is oorlog! Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer 100 jaar geleden is een

Nadere informatie

E48, Nieuwe Veldenweg 9-11

E48, Nieuwe Veldenweg 9-11 E48, Nieuwe Veldenweg 9-11 Geplaatst in de Heise Krant februari 2014, gewijzigd 21-04-2016 Wanneer we de historie van de boerderij aan de Nieuwe Veldenweg met de huisnummers 9 en 11 onderzoeken, blijkt

Nadere informatie

1 e zondag van de herfst Geroepen als Abraham? Bij Genesis 11 : 27 12, 9

1 e zondag van de herfst Geroepen als Abraham? Bij Genesis 11 : 27 12, 9 1 e zondag van de herfst Geroepen als Abraham? Bij Genesis 11 : 27 12, 9 Geslachtsregisters zijn niet echt populair. Behalve misschien voor degenen die er hun hobby van maken om de familiesporen zo ver

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 44 (09-11)

De Bijbel open 2013 44 (09-11) 1 De Bijbel open 2013 44 (09-11) Als ouders zondigen, dan worden hun kinderen daarvoor gestraft. Is dat zo? Dat kan toch niet waar zijn. Toch lijkt dat wel zo te staan in Deut. 5:9 en Ex. 20:5. In deze

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander verwerkingsopdrachten Willem-Alexander Van kind tot koning Vragen bij Stamboom van het Koninklijk huis (bladzijde 6 en 7) 1 Als je goed kijkt, zie een schild met het wapen van Nederland. Op het schild

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

Middeleeuwen. door: Joshua Murray Vogelenzang groep 6 2013

Middeleeuwen. door: Joshua Murray Vogelenzang groep 6 2013 Middeleeuwen door: Joshua Murray Vogelenzang groep 6 2013 Inhoud blz 1. Voorpagina blz 2. Inhoud blz 7. Sint Willibrord blz 8. De Landheer blz 3. De Middeleeuwen blz 9. Munten blz 4. Carcassonne blz 10.

Nadere informatie

Groep S - KinderBijslag V.Z.W.

Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Groep S - KinderBijslag V.Z.W. Kinderbijslagfonds voor werknemers Behandeld door : Fax: P.C.R.: 000-0094382-01 ONZE REFERENTIES:... (te vermelden in alle briefwisseling a.u.b.) Groep S - Fonsnylaan (4de

Nadere informatie