GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden"

Transcriptie

1 GENEALOGIE in St-Gillis: Frans VERMEIR, een 'MOEILIJK GEVAL' Jozef Verheyden In een vorig artikel is aangekondigd dat ik al enige tijd genealogisch onderzoek verricht in Sint Gillis, waar men het zonder parochieregisters moet stellen. Een voorbeeld met de familie HERBOUT toonde aan dat dit soort onderzoek er toch mogelijk is. Omdat de naam HERBOUT weinig voorkomt, en omdat er maar één voorouder was ca 1600, was het zelfs relatief gemakkelijk. Men komt dan op basis van de 'klappers' met geboorten en huwelijken al een heel eind. Maar wat te zeggen over families met veel voorkomende namen als: Beeckman, Van Belle, Van den Bossche, de Cock, Dierinck-Durinck, Van Gucht, Van Keer, Van Langenhove, Moens, Moernhout, Peleman, Ringoot, Roggeman, de Smet, Vermeir en Willems? De hierbij onderlijnde namen waren al aanwezig in 1603, volgens een belastingslijst van toen. Met deze bijdrage wil ik aantonen dat, anders dan bij Herbout, een genealogie van de genoemde families erg moeilijk is. Zo moeilijk zelfs, dat ik mij in dit voorbeeld beperk tot één enkel gezin VERMEIR van ca Mijn eigen grootmoeder was Marie-Rosalie Vermeir (St Gillis ). Er zijn mij twee genealogieën bekend van deze (onze) familie. Men vindt ze in het archief van Dendermonde, opgesteld door E.H. de Kinder en ook door mijn neef Patrick de Landsheer. Bij Bovijn komt men hoogstens uit op ene Frans Vermeir, vader van Jan en Frederik. Deze Frans Vermeir, waarvan de vader verder onbekend was, is de stamvader van zowat alle Vermeirs in St Gillis ca Vandaar ook mijn keuze voor deze bijdrage. Ik laat de lezer meevolgen met de zes stadia van dit onderzoek, die tegelijk ook voor de genealoog zes nuttige technieken bevatten voor gemeenten als Sint Gillis; met een groot archief, maar zonder parochieregister. A. Op zoek naar gegevens over Frans Vermeir, voorouder van veel Vermeirs'. 1. Het werk van M. Bovijn "Wie bewoonde dit huis?". Op pagina 87 staat, bij het huis 6 Oost: "1691 Frans Vermeir." Dit gegeven komt dus uit het metingboek van Daarna volgt: "1/2 Jan Vermeir 1/2 Frederick Vermeir. Ca 1710 weduwe Jan van Weyenbergh, later Peter van Weyenbergh, fs Jan,.." Het huis 6 Oost is volgens het bijgeleverd plan gelegen in de Roosbroekstraat. De vader van Frans Vermeir is verder in het boek nergens te vinden. Bovijn is goed gedocumenteerd als er een Staat van Goed was. Die staat werd opgemaakt om de wezen te beschermen. Iemand die op oudere leeftijd overleed als de kinderen al volwassen waren, vindt men bij Bovijn meestal niet terug. Hierdoor wordt de afkomst van Frans Vermeir een "moeilijk geval", zodat we andere bronnen moeten opzoeken. Maar moeilijk gaat ook, zo zal blijken. 2. Het metingboek van Er staat in dit metingboek natuurlijk meer informatie, dan alleen de plaats van de huizen en hun bewoners. In het geval van Frans Vermeir komen we zo te weten, dat hij de enige inwoner van St Gillis was met die naam. Het was dus ook niet strikt nodig de naam van zijn vader te vermelden. Er staat wel uiteraard op dat Frans Vermeir pachter was. Mijnheer Lanoye met een hofstede.. pachter Frans Vermeir. Tegen zijn gewoonte in heeft Bovijn de eigenaar niet vermeld. Blijkbaar kon hij 'mijnheer Lanoye' niet goed thuis brengen. Het metingboek vermeldt verder voor ieder perceel de eigenaar en ev. de pachter, met een handig register. Frans Vermeir had geen enkel land in eigendom, en was pachter van: 3 percelen van het klooster Ste Brigitinnen van Dendermonde 1 perceel van de kerk van Sint Gillis ('de H. Geest') 1 perceel van de oirs Kerckhof. Deze gegevens gaven ons het idee om eerst het archief van het klooster te onderzoeken, daarna het archief van de pastoor. 3. De pachtbrieven: a. pachtbrieven van het klooster Ste Brigitinnen. Dit archief is relatief klein: het bevat een tiental bundels, waaronder een interessant deel met schetsen van enige eigendommen en hun paalgenoten. Het oudste pachtersboek ( ) is wat we zochten. De betalingen van Frans Vermeir, en later van zijn zonen staan er in.

2 En (belangrijk voor de geschiedenis) ook de redenen waarom in sommige jaren minder moest betaald worden. Aldus noteerden we: 1680 De oogst verwoest door hagel. Ook overstromingen Schade door diverse volkeren van oorlog. Krijgsvolk fourageert in St Gillis, Belle, Idem. De overstroming teistert de lagere gebieden; meersen etc , 1694, 1696 Passerende soldaten fourageren De Franse vijand Nog waterellende Beleg van Dendermonde; de omgeving wordt onder water gezet; heel het jaar is verloren Oogst verwoest door hagel Idem Grote storm Hagel Beleg van Dendermonde, met opnieuw het onder water zetten van de omgeving door de stad Nog waterellende (de dijken waren niet goed hersteld, de sloten niet onderhouden). Belangrijk voor het gezin Vermeir zijn volgende nota's over de opeenvolgende pachters; - Vanaf het begin van het pachtersboek (1680) tot in 1701 is Frans Vermeir pachter. - In 1702 is de pacht betaald door de weduwe van Frans Vermeir. (Dit klopt met de overlijdensdatum 1702 van Frans Vermeir in de klappers). De weduwe betaalt nog pacht tot 1706 (Dit klopt met haar overlijdensdatum). Daarna is de pacht verdeeld voor Jan en Frederik Vermeir haar twee zonen. - In 1729 zijn de pachters weduwe Jan Vermeir en Frederik Vermeir. (Dit klopt met de overlijdensdatum 1729 van Jan Vermeir in de klappers). - Daarna, tot het einde van het boek in 1749, zijn de pachters Jan van Weyenbergh (die met de weduwe huwde) en Frederik Vermeir. Deze gegevens laten ons dus toe de klappers beter te begrijpen. b. het pachtboekje van de tienden Pastoor Andreas de Hase liet een klein pachtboekje na, van het formaat dat pastoors gemakkelijk in hun soutane steken. Hij deelde zijn parochie buiten de muren in 14 wijken, met een interessante beschrijving. Voor elke wijk had hij een pachter om de pastoorstienden te innen. De 13de wijk was vanaf 1682 toegewezen aan Jan Peleman voor tweemaal drie jaren. Maar van 1686 tot 1693 was Francoys Vermeeren de pachter van de tienden. Verder gaat het boekje niet. Francoys tekende met een kruisje (niet kunnende schrijven). Pastoor dhaese gaf geen afslag in de slechte jaren 1690 en daarna. Blijkbaar was het Brigitinnenklooster milder. Men mag deze pastoor dhase overigens niet verwarren met zijn voorganger heer Hillewaert D'Haens die het wezenhuis van Dendermonde stichtte en begunstigde. 4. De 'klappers' van de parochieregisters. De parochieregisters zijn weliswaar verbrand; maar er is een soort register bewaard gebleven. Met dus enkel de data en personen, zonder de ouders te vermelden. Wanneer we de data van geboorten, huwelijken en overlijdens chronologisch van de personen (met de naam Vermeir) er uit neemt, en in een tabel naast elkaar legt, komen er toch nieuwe gegevens uit te voorschijn. Voor wat Frans Vermeir betreft, zijn we al zeker dat hij overleden is in Kort daarna trouwen zijn twee zonen Jan en Frederik. Ze waren dus volwassen bij zijn dood, en, zoals opgemerkt, was er geen Staat van Goed nodig. De moeder van Jan en Frederik is moeilijker te vinden. - Te Dendermonde trouwt ene Frans Vermeir in 1652 met Barbara de Kimpe. De naam 'De Kimpe' komt in Dendermonde bijna niet voor. In 1661 sterft er ene Christiana de Kimpe. - In juli 1663 trouwt Frans Vermeir met Elisabeth Bosman. Deze Elisabeth Bosman overleed in februari In juni 1667 (her)trouwt Frans Vermeir met Maria Van Loo. Dat is vlak vóór het beleg van Dendermonde door de Franse koning (2-8 augustus 1667). De naam Van Loo komt zeer zeldzaam voor in Sint Gillis. Elisabeth Van 1 18 december1680. Wij meier etc certifiëren, op vraag van Michiel Moens, dat door den generalen overvloed van de wateren, begost te Pasen, het merendeel van alle meersen geïnondeerd zijn zodat zij hunne beesten van armoiede hebben moeten afhalen, en het gras bedorven en stinkende van vuiligheid, etc OGA Voor Sint Gillis waren dat de troepen van de prins van Hannover, die kampeerden te Appels. 3 Kampeerde een maand te Wieze, Moorsel, Belle..., totale ruïne, veel mensen zijn gevlucht.

3 Loo, die stierf in mei 1679, is daarom waarschijnlijk de genaamde Maria. Er was mogelijk verwarring met de twee voornamen. - In december 1670 (her)trouwde Frans Vermeir in Dendermonde met Magdalena Theresia de Bolle 4. Dit is zeker de persoon die we zoeken, gelet op de opvolging van de trouw- en sterfdata. Juffrouw Magdalena was weduwe van heer Daniel van Horenbeke ( ) van wie zij al vier kinderen had 5. De ouders van Magdalena (Jan de Bolle en Joosijne Huylenbroek) haden een huis in 'de Pelgrim' in de Ridderstraat bij de stenen poort bij de Denderbrug 6. - Jan Vermeir is gedoopt in juni De zwangerschap begon vóór oktober 1679, en dus na het overlijden van Frans' tweede vrouw Maria van Loo, en na het overlijden van Daniel Van Horenbeke. Het trouwen van moetens' verklaart wellicht het standenverschil. Hoewel beide familie's al geällieerd waren. - In de periode na 1670 zijn nog wel andere Vermeirs (7) gedoopt, maar blijkbaar zijn de meesten jong gestorven. Frederik Vermeir is geboren in december Er bleven maar twee zonen over. Want Jan en Frederik erfden elk de helft van hun vader Frans, volgens Bovijn. Dat de jong gestorven kinderen niet opgenomen werden in de parochieregisters, was normaal. Het was ook normaal dat de voornaam van een gestorven vrouw niet belangrijk was; In 1706 overleed 'Anna' de Bolle, geboren als Magdalena Theresia. We kennen nu praktisch zeker de vrouw van Frans Vermeir, als moeder van Jan en Frederik, maar nog niet de vader van Frans Vermeir. Een enkele aanduiding 'Frans Vermeir, zoon van..., zoals gebruikelijk was, zou voldoende zijn. Die aanduiding vonden we in een lijst van belastingbetalers van De lijsten van belastingbetalers (ommestellingen) Er zijn een aantal lijsten van belastingbetalers opgesteld die dus in feite een soort bevolkingstelling inhouden, want ook de mensen zonder enig bezit werden belast op de grond die ze huurden. De lijsten zijn erg waardevol voor genealogen. In dit geval vonden we in OGA Nr 26 (de belastingslijst van 1689) de enige Vermeir aangeduid als Frans Vermeir, zoon van Gillis. Er zijn dus tot hier toe voor deze gegevens vijf soorten bronnen aangeboord, die niet al te moeilijk zijn. Voor verdere gegevens over Gillis Vermeir en zijn zoon Frans, was een zesde wat moeilijkere techniek nodig. 6. De archieven op cruciale data (huwelijken, overlijden..) Iemand zoals Frans Vermeir, oud gestorven, zonder bezittingen, en zonder Staat van Goed, laat niet veel sporen na in de archieven. Omdat ook van vader Gillis Vermeir geen Staat van Goed opgemaakt was, mag men het zelfde scenario vermoeden. Opnieuw laat Bovijn ons daarom in de steek. Het oud archief van Sint Gillis over verkopen, leningen etc. omvat tienduizenden pagina's. Het zoeken van gegevens over Gillis Vermeir is als het zoeken van een naald in een hooiberg. Toch is het gelukt; door selectief te zoeken op een cruciale datum. Gillis Vermeir is, volgens de klappers, gestorven op 7 augustus We vroegen het archief van dat jaar op, dat is Nr 214. We hadden direct prijs. Toegegeven, er kwam een weinig geluk bij. B. Op zoek naar gegevens over Gillis Vermeir via de archieven. In het jaar 1656 gebeurde een dramatische inbeslagname van huis en erf van Gillis Vermeir, zoon van Antonis. Samengevat komt het hier op neer. Gillis Vermeir was enkele jaren ten achter bij drie schuldeisers; A. de weduwe van Jan de Potter; B. de weduwe van Jacques Calendries, en C. Sr Loyis de Lannoy, eigenaar van het Hof te Verrebroek. De meier dagvaart Gillis Vermeir, zoon van Anthonis, en gebiedt een inbeslagname voor de vierschaar op 8 4 Dit huwelijk is vermeld in de klappers van Dendermonde. De familie de Bolle is daar gekend en ook geacht, want sommigen hebben de titel heer voor hun naam, o.a. twee hoofdschepenen. Juffrouw Magdalena de Bolle was dochter van hoofdschepen Heer Jan de Bolle x1639 Juffrouw Joosijne Huylenbroek (vermeld bij Bovijn, pag.80). De familie De Bolle droeg in hun wapen(zeer toepasselijk) drie gouden bollen op een rood veld. Het dragen van een wapen betekent nog niet dat men van adel is. Een wapen was wel nodig voor bijv. een schepenzegel. 5 Het Guldenboek van Dendermonde, A.L. de Vlaminck, pag 94. Dit boek bevat genealogieën van enkele Dendermondse families die konden genieten van studiebeurzen (beurze stichtingen) 6 Staat van Goed Sterfhuis Joosijne Huylenbroek 1640, OGA 225

4 februari Een eerste kaars wordt ontstoken; alle schuldeisers kunnen zich melden, met hun rentebrief als bewijs. Op de tweede zitting; A. Weduwe de Potter toont een rentebrief van B. Weduwe Calendries kan haar rentebrief niet tonen. C. Sr Loys de Lannoy doet een bijkomend bod op het huis van Gillis Vermeir. Gillis had zijn huis blijkbaar gebouwd op de grond, die als pand van de lening diende. Gillis Vermeir wordt nog maar eens gedagvaard. Zijn huis zal mee verkocht worden. Er volgen nog zes zittingen, waarbij de derde kaars telkens opnieuw aangestoken wordt. Gillis Vermeir heeft geen verhaal meer. Sr Louis de Lannoy had aan Gillis wat geld geleend omdat zijn land in de buurt van zijn pachthof lag. De Lannoy kreeg er het huis bij. Weduwe A kreeg niets, en weduwe B waarschijnlijk ook niets. Zo ging dat toen. De grootgrondbezitters verkregen veel gronden voor een prikje, door geld uit te lenen met de eigendommen van de lener als pand. Gillis Vermeir had geld geleend om land te kopen, en om er zijn huis op te bouwen. Sinds ca 1650 kon hij zijn schuld niet afbetalen. Hij was bij de inbeslagname ca 65 jaar oud, en waarschijnlijk was hij ziek, of erger. Voor heel de procedure waren negen zittingen in vierschaar nodig, abnormaal veel. Het duurde van februari tot eind augustus Was het toeval dat Gillis stierf op het moment dat hij alles in een klap verloor? Het zal allemaal teveel geweest zijn voor deze man. Gillis stierf op 6 augustus. De laatste zitting van de vierschaar was op den lesten Augustus. Sr Loyis de Lannoy stierf in Op de zelfde manier vonden we in OGA Nr 225 de verkavelingsakte van diens eigendommen. Er waren 2 erfgenamen; Jan Augustijn de Lannoy (burgemeester van Antwerpen) en schoonzoon Jonker Jan Baptist Anthony (postmeester van Antwerpen). Kavel B was een speelhuis met wallen etc. (het Hof te Verrebroek), en een huisken verkregen van N. Vermeir, en nu in gebruik door Frans Vermeir. C. Op zoek naar gegevens over Gillis Vermeir, zoon van Anthonis, bij Bovijn. Er waren in die periode twee personen met de naam Gillis Vermeir, maar slechts een enkele met als vader Anthonis Vermeir. Anthonis Vermeir is in St Gillis ingeweken na een huwelijk met een dochter De Nil, en genoot dadelijk enig aanzien. Hij werd schepen en vader van acht kinderen, allen gehuwd. Hendrik de Nil woonde in de boonwijk. Van een zo talrijk nageslacht bleef in 1691 te St Gillis maar één Vermeir over, namelijk kleinzoon Frans. Gillis Vermeir huwde in 1618 Margriete van Belle, dochter van Joos, zoon van Symoen. De gezinnen van Anthonis Vermeir en van Joos van Belle vindt men uitgebreid terug bij M. Bovijn. D. Een poging om het gezin van Frans Vermeir te schetsen. Uit deze en andere gevonden gegevens komt een beeld naar voor, dat een levensschets waard is. Zijn moeder Margriete van Belle trouwde toen ze al in ruzie lag met de vele broers en zusters omwille van de schuldenlast, want grootvader Joos van Belle was van jongsaf een verkwister. Grootmoeder Catharina Blendemans werd zeer oud, en stierf armlastig; dit is ondersteund door de H. Geest, een hulp van de kerk voor de armsten. Ook zijn vader kwam uit een groot gezin, en moest dus lenen om een huis te kunnen bouwen. Dat werd hem fataal. Frans Vermeir was al erg oud toen hij aan zijn gezin nog moest (her)beginnen. Maar hij was arm. Zonder de steun van het klooster der Brigitinnen zou het niet gegaan zijn. Er was een oude band met dat klooster, want zijn grootvader en zijn vader waren er al pachters van. Op de familie van zijn vrouw moest hij niet veel rekenen. Zijn schoonvader heer Jan de Bolle en oom heer Gillis de Bolle, beiden schepenen van Dendermonde, lieten hun huis in St Gillis vervallen 7. De meesten, zoals zijn half- broers en -zussen zochten de veiligheid van een besloten stad of elders op. Besluit en nabeschouwing. Dit onderzoek leverde onverwacht een voorouder (Juffrouw de Bolle) van een geachte Dendermondse familie op. Maar daarvoor moet men m.i. niet aan genealogie doen. Oud geworden voorouders, die door de ellende van de 17de eeuw alleen de krachtigste kinderen van een groot gezin overhielden, zijn belangrijker. Zij laten ons toe om in goede gezondheid te leven. Door dit onderzoek is het nu mogelijk om hen in dankbaarheid te herdenken. 7 Na de dood van schepen Jan de Bolle was het huis (op de heirbaan naar Brussel Bovijn B) verlaten en vervallen. Het huis van zijn broer, schepen Gillis de Bolle (Bovijn 68 Oost), werd verhuurd.

5 De KWARTIERSTATEN van Jan en Frederik Vermeir 1. Frans Vermeir (+1635). Hij was x Barbara de Kimpe, xx Elisabeth Bosman, xxx Maria Van Loo) x Juffrouw Magdalena de Bolle (alias Elisabeth) ( ). Zij was x 1636 heer Daneel van Horenbeke) Gillis Vermeir(+1656) x Margriete van Belle (+1663) 5. Heer Jan de Bolle (+1657). Hoofdschepen van Dendermonde. x Josijne Huylenbroeck (+1661). Zij was x Gillis d'alencourt, ontvanger St Gillis) Anthonis Vermeir, zoon van Niclaes. (+1635). Schepen van St Gillis Hij xx Marie Arens. x vóór Margareta de Nil, dochter van Hendrik. 9. Joos van Belle (+1636), zoon van Symon. x 10. Catharina Blendemans (+1653). Zij werd zeer oud en stierf arm. 11. Lenaert de Bolle, zoon van Gillis. x Anna Spanoghe 13. Peter Huylenbroeck, (zoon van Niclaes x Johanna de Vriendt) x 14. Pirijne Vermeir/ van der Meeren gezijd Collijn, dochter van Colijn Vermeer, koster van Dendermonde. (Zij was te Denderbelle weduwe van François Vermeir, zoon van Anthonis en Margareta de Nil)

NASCHRIFT VERMEIR Jozef Verheyden

NASCHRIFT VERMEIR Jozef Verheyden NASCHRIFT VERMEIR Jozef Verheyden Men kan zich afvragen in hoever de hier voorgestelde eenvoudige procedure in zes stappen voldoende is om zich het leven van iemand voor te kunnen stellen. Iedereen weet

Nadere informatie

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven Inleiding Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven In de jaren dertig groeide onze moeder op in Zuid-Limburg. Mama is de oudste van tien kinderen. Toen ze vier jaar oud was, kwam haar oma bij

Nadere informatie

D74, thans Kruisstraat 12

D74, thans Kruisstraat 12 D74, thans Kruisstraat 12 Geplaatst in de Heise Krant van september 2011, gewijzigd 15-05-2015 De boerderij van Has van den Tillaar. Zo kennen de meesten onder ons de oude boerderij achter de kerk met

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De ouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De ouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) 02. * Gemert 04-03-1850 + Helmond

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665

Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665 Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665 Hij was koning van Spanje van 1621 tot 1665, landsheer van de Zuidelijke Nederlanden en koning van Portugal (als Filips III) tot

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam

De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Giessenburg, 9 mei 2009 De aansluiting van De Tak Rotterdam-Giessendam Terugkijkend op 25 jaar Stichting van Nederveen is er één onderwerp geweest dat met grote regelmaat reden tot gesprekstof geweest,

Nadere informatie

Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K

Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K Aanvraagdossier J.M Van der Elst Steenokkerzeel Geregistreerd op 22 februari 2015 onder nr MSR 004 K Generatie 1 - Parochieregister van Malderen. I. PAESCHIER VAN DOORSLAER, ged. Malderen 19 maart 1623

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Het Snijdersplein. Voorwoord

Het Snijdersplein. Voorwoord Het Snijdersplein Voorwoord Ruim 4 jaar ben ik nu bezig om alle gegevens van de kadastrale percelen van de vestingstad s-hertogenbosch, in 1832 aangeduid als de secties G en H, vanaf het begin van het

Nadere informatie

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813.

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Wie stamboomonderzoek doet kan tegenwoordig met weinig moeite de gegevens van zijn voorouders vanaf 1811 boven water halen. Internetsites als genlias

Nadere informatie

Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de. Familie Heydra

Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de. Familie Heydra Maria Gijsbertha Heijdra vertelt over de Familie Heydra Omstreeks het jaar 1870 woonde als jong gehuwd paar Leonardus (Leen Heydra, de zoon van Johannes Heydra en Anna de Vette, op de flinke en oude boerderij

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

IN VOORBEREIDING/ DE STATEN VAN GOED VAN SINT-GILLIS

IN VOORBEREIDING/ DE STATEN VAN GOED VAN SINT-GILLIS IN VOORBEREIDING/ DE STATEN VAN GOED VAN SINT-GILLIS (artikel verschenen in ons infoblad nov-dec 2010) Zoals reeds geruime tijd aangegeven is Jozef Verheyden bezig met een bewerking van de staten van goed

Nadere informatie

Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was

Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was Het drama van twee geliefden, die niet met elkaar mochten trouwen, terwijl zij 7 maanden zwanger was Breda, 16 april 1843 Het vinden van eene vrouwen-muts en klomp in de haven te Leur had reeds op den

Nadere informatie

Gebeurtenis Regeerperiode 1403-1442

Gebeurtenis Regeerperiode 1403-1442 Johanna van Polanen is pas 11 jaar als ze trouwt. Dit komt doordat haar familie een verstandshuwelijk sluit. Ontvang 100 florijnen. 1403 Engelbrecht de Eerste van Nassau trouwt met Johanna van Polanen.

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren.

Rembrandt van Rijn. Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt van Rijn Hoofdstuk 1 : Rembrandt zijn eerste jaren. Rembrandt is op 15 juli 1606 in Leiden geboren. Rembrandt zijn vader was eigenaar van een molen. Die molen was niet bewoonbaar. Hun huis stond

Nadere informatie

De Bijbel open (16-11)

De Bijbel open (16-11) 1 De Bijbel open 2013 45 (16-11) Het boek Ruth vind ik een heel mooi bijbelboek. Dat schreef iemand mij. Hij zei ook: Ik ben blij dat het in de bijbel staat. En dat Boaz met Ruth trouwt vind ik iets wat

Nadere informatie

Van Buggenhout-Opstal to the States

Van Buggenhout-Opstal to the States Van Buggenhout-Opstal to the States Ons verhaal begint ergens in de jaren 1800 in de Broekstraat bij de familie Annaert. Het bevolkingsregister uit de Franse tijd (1818) vermeldt hen in het huis nr. 33.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar HOOFDSTUK 2 Cornelis van de Ven Cornelis van de Ven GEBOREN 08-07-1842 Nistelrode OVERLEDEN 13-10-1906 Veghel, 64 jaar GEHUWD 26-02-1867 Johanna Driessen * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar KINDEREN

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers

De nakomelingen van Nicolaus Keuleers een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Nicolaus Keuleers door 12 december 2016 De nakomelingen van Nicolaus Keuleers Generatie 1 1. Nicolaus Keuleers. Hij is getrouwd met Catharina Leemans.

Nadere informatie

Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726

Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726 Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726 Maximiliaan Emanuel Lodewijk Maria Jozef Cajetanus Anton Nicolaas Frans Ignatius Felix, kortweg Max Emanuel en bijgenaamd

Nadere informatie

Kerkfabriek van Ramskapelle (Brugge) / L. Danhieux. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel II, p

Kerkfabriek van Ramskapelle (Brugge) / L. Danhieux. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel II, p BE-A0513_101065_100059_DUT Kerkfabriek van Ramskapelle (Brugge) / L. Danhieux. - In: Inventarissen van archieven van kerkfabrieken, deel II, p. 31-34. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique

Nadere informatie

Het Onderzoek. Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK

Het Onderzoek. Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK Het Onderzoek Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK Inhoud In deze hoofdstukken is mijn werkstuk verdeeld: 1.Christiaan Huygens blz: 4 2.Antonie van Leeuwenhoek blz: 6 3.De beschrijving

Nadere informatie

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943)

TANTE BETSIE. Charles & Herman Horsthuis. (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) Charles & Herman Horsthuis TANTE BETSIE (Elisabeth Helena Henriëtte Issels) (Arnhem 11 oktober 1885 Haarlem 29 oktober 1943) De kunstzinnige familie Issels, waaruit wij mede voortgekomen zijn, telde één

Nadere informatie

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt

Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt Naam: DE GOUDEN EEUW en Rembrandt De Gouden Eeuw duurde niet precies honderd jaar. Hij begon aan het eind van de 16de eeuw, beleefde zijn hoogtepunt rond 1675 en was in de 18de eeuw voorbij. De Gouden

Nadere informatie

D67, Hintelstraat 12

D67, Hintelstraat 12 D67, Hintelstraat 12 Geplaatst Heise Krant maart 2014, gewijzigd 04-06-2016 De boerderij D67 aan de Hintel wordt op dit moment bewoond door de familie Rikken, maar is beter bekend als de boerderij van

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk).

germaans volk), een sterke Franse groepering. Ze verkochten haar aan de Engelsen die haar beschuldigden van ketterij (het niet-geloven van de kerk). Jeanne d'arc Aan het begin van de 15de eeuw slaagden de Fransen er eindelijk in om de Engelsen uit hun land te verdrijven. De strijd begon met een vrouw die later een nationale heldin werd, van de meest

Nadere informatie

Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621

Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621 Albrecht en Isabella Heersers van de Nederlanden Periode: 1598 1621 Voorganger: Filips II Opvolger: Filips IV Albrecht van Oostenrijk: (Wiener Neustadt, 15 november 1559 Brussel, 13 juli 1621 Ook Albert

Nadere informatie

D27, thans Driehuizen 4-4a

D27, thans Driehuizen 4-4a D27, thans Driehuizen 4-4a Geplaatst in de Heise Krant maart 2012, gewijzigd 24-06-2015 Toen Hannes Heerkens in 1919 na een huwelijk van acht jaar weduwnaar werd, bleef hij met zes kinderen achter. De

Nadere informatie

DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN

DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN DE OUDSTE GENERATIES VAN HET KAMPER REGENTENGESLACHT VAN INGEN door K. Schilder en H.J. van Ingen Van het begin van de 15e eeuw tot ongeveer het midden van de 1ge eeuw hebben regelmatig leden van het geslacht

Nadere informatie

Het armenbos. door Paul Lammeretz

Het armenbos. door Paul Lammeretz Het armenbos door Paul Lammeretz In de tweede helft van 1800 was het een slechte tijd voor de mensen. De lichamelijke conditie van grote delen van de Nederlandse bevolking was slecht; jonge en oude mensen,

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Karel van België: Brussel, 10 oktober Oostende, 1 juni 1983

Karel van België: Brussel, 10 oktober Oostende, 1 juni 1983 Karel van België: Brussel, 10 oktober 1903 - Oostende, 1 juni 1983 Karel Theodoor Hendrik Anton Meinrad, graaf van Vlaanderen, prins van België, was regent van België van 1944 tot 1950. Graaf van Vlaanderen

Nadere informatie

Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890

Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890 Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890 Hij was koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg van 17 maart 1849 tot zijn dood in 1890. Hij was ook hertog

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

E70, Goordonksedijk 4

E70, Goordonksedijk 4 E70, Goordonksedijk 4 Geplaatst in de Heise Krant januari 2014, gewijzigd 13-04-2016 Wanneer we op de kadasterkaart van 1832 kijken, waar nu de Goordonksedijk loopt, zien we aan weerszijden een grote vlakte

Nadere informatie

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 1 Het laatste dijkhuis van Zwaagdijk In Zwaagdijk Oost, geklemd tussen dijk en dijksloot, ligt het huis van Joop Grent. Ooit stonden hier zes of zeven van dergelijke dijkhuisjes,

Nadere informatie

Handleiding Stamboomonderzoek

Handleiding Stamboomonderzoek Handleiding Stamboomonderzoek versie 1.0 Een eigen stamboom Steeds meer mensen vinden elkaar in een zelfde interesse: hun stamboom uitzoeken. De aanleiding kan divers zijn: een jubileum, een mooi familieverhaal,

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 1 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Antonius van Hooft, tuinman te Vorstenbosch, eigenaar van deze boerderij. De woning werd in deze periode

Nadere informatie

Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384

Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384 Lodewijk van Male: kasteel van Male, bij Brugge, 25 oktober 1330 vermoord Sint-Omaars, 30 januari 1384 Kasteel van Male, geboorteplaats van Lodewijk van Male Hij was enig kind en alzo opvolger van Lodewijk

Nadere informatie

50 Frans Kerremans. Generatie 1 (proband)

50 Frans Kerremans. Generatie 1 (proband) 50 Frans Kerremans Generatie 1 (proband) 1 Frans Kerremans, geboren op 02-03-1908 in Tisselt. Frans is overleden op 24-12-1944 in Gross- Rosen, 36 jaar oud. Notitie bij overlijden van Frans: Gedenksteen

Nadere informatie

Het voormalige Liefdegesticht Sint-Adrianus aan de Torenstraat in Sint-Michielsgestel

Het voormalige Liefdegesticht Sint-Adrianus aan de Torenstraat in Sint-Michielsgestel Het voormalige Liefdegesticht Sint-Adrianus aan de Torenstraat in Sint-Michielsgestel In 1875 geeft pastoor Lambertus Godschalk te kennen dat het wenselijk is om te komen tot een Liefdegesticht tot opvoeding

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ DE TENTOONSTELLING TEGEN-STRIJD: DE GROOTE OORLOG IN HET LAND VAN DENDERMONDE

OPDRACHTEN BIJ DE TENTOONSTELLING TEGEN-STRIJD: DE GROOTE OORLOG IN HET LAND VAN DENDERMONDE OPDRACHTEN BIJ DE TENTOONSTELLING TEGEN-STRIJD: DE GROOTE OORLOG IN HET LAND VAN DENDERMONDE INLEIDING Op 17 augustus opende de tentoonstelling Tegen-Strijd, de beleving van de Groote Oorlog in het land

Nadere informatie

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein.

Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Enkele opmerkingen naar aanleiding van een bijschrift over kasteel Crayenstein. Uit: C. Baardman, Leo J. Leeuwis, M.A. Timmermans, Langs Merwede en Giessen (Den Haag 1961) Op de zuidelijke oever van de

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) De ouders van Antoon Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Antoon Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie II De ouders van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) 02. Hendricus van den

Nadere informatie

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken.

Mijn doel is zover als mogelijk is de voorouders vanuit onze kinderen terug te zoeken. Genealogie, het uitzoeken van je familiegeschiedenis: http://members.ziggo.nl/fklerkx/brabantsegenen/index.html Een jaar nadien, begin het jaar 2014 getotaliseerd en uitgewerkt, om niet tegen iedereen

Nadere informatie

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken.

1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 1. 1195. Op deze plaats stond waarschijnlijk de boerderij van onze voorvader Cornelis Gerritsz Breedijcken. 2. Haaswijk Boerderij Haaswijk gezien vanaf het water. 59. Pachtboerderij van Nicolaas Breedijk.

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

Turfgravers worden binnenschippers

Turfgravers worden binnenschippers Turfgravers worden binnenschippers Aan het eind van de zeventiende eeuw waren Hoogezand-Sappemeer, de Pekela s, Wildervank en Veendam allemaal plaatsen in opkomst. Het veen was grotendeels afgegraven en

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Overig landbezit

Hoofdstuk 7. Overig landbezit Hoofdstuk 7 Overig landbezit 163 Behalve de Corenweertsche Rijsweert en de Kievitsham, hebben vele leden van de familie de Gier ander onroerend goed bezeten, zoals blijkt uit het parenteel. In sommige

Nadere informatie

Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482

Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482 Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482 Zij was hertogin van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre, gravin van Vlaanderen, Artesië, Holland, Zeeland, Henegouwen,

Nadere informatie

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande

Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Drie schilderijen in de consistorie te Oudelande Sinds jaar en dag hangen er in de consistorie van de kerk te Oudelande drie schilderijen, twee panelen en een doek. De panelen stellen een gezicht op Oudelande

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

Walcherse herkomst. Deel 1. Ritthem en De Schoone Waardin

Walcherse herkomst. Deel 1. Ritthem en De Schoone Waardin Walcherse herkomst Deel 1 Ritthem en De Schoone Waardin De informatie in deze tekst halen we voor het grootste deel uit: Het Boek van Suze, de kroniek door onze tante Suze rond 1955 in Logne geschreven.

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

1. Wie of wat? Vul in. Kies uit: eed - kabinet kroonprins prins staatsbezoek. Bezoek van de koning aan een ander land.

1. Wie of wat? Vul in. Kies uit: eed - kabinet kroonprins prins staatsbezoek. Bezoek van de koning aan een ander land. Naam: Wat vieren we op 15 november? Koningsdag Vroeger werd dit de feestdag van de dynastie genoemd. Het is de datum van het naamfeest van Leopold en Albert. 1. Wie of wat? Vul in. Kies uit: eed - kabinet

Nadere informatie

Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten

Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten januari 2014 Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten 1 Aan de hand van officiële documenten en andere papieren in familiebezit, aangevuld met mondeling overgeleverde informatie,

Nadere informatie

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders Blad 2a Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) oudouders/oudgrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 2a Generatie VI De

Nadere informatie

Muschart, Grafzerken en Grafmonumenten in de Groote of St. Stevenskerk te Nymegen (Bijdragen en Mededeelingen Gelre 39, 1936)

Muschart, Grafzerken en Grafmonumenten in de Groote of St. Stevenskerk te Nymegen (Bijdragen en Mededeelingen Gelre 39, 1936) Van der Vaart, inventarisatie grafzerken 1998-2000 ligging 26z05 Van Schevichaven, Grafschriften, Familiewapens en Gilde-Teekens in de S.Stevenskerk, 1893 Kleijntjens, Grafschriften in de Stephanuskerk

Nadere informatie

Stamboom dossier. Catharina (Cato/Toos) Johanna Maria Cuijpers ( ) Gehuwd Hermanus (Herman) Cornelis Antonius Lelieveld ( )

Stamboom dossier. Catharina (Cato/Toos) Johanna Maria Cuijpers ( ) Gehuwd Hermanus (Herman) Cornelis Antonius Lelieveld ( ) Stamboom dossier Catharina (Cato/Toos) Johanna Maria Cuijpers (1907-1992) Gehuwd Hermanus (Herman) Cornelis Antonius Lelieveld (1904-1989) Update 1.1 150526 door Ir. René A.M. Martens RI Msc. Geboren Boxmeer

Nadere informatie

Het Paayenborchsteegje in Utrecht

Het Paayenborchsteegje in Utrecht Het Paayenborchsteegje in Utrecht Het Paayenborch steegje is een van de steegjes tussen de Oude Gracht en de Lange Nieuwstraat. De toegang aan de Oude Gracht lag tussen de Smeebrug en Geertebrug, ten noorden

Nadere informatie

Maria Theresia van Oostenrijk: Wenen, 13 mei 1717 aldaar overleden op, 29 november 1780

Maria Theresia van Oostenrijk: Wenen, 13 mei 1717 aldaar overleden op, 29 november 1780 Maria Theresia van Oostenrijk: Wenen, 13 mei 1717 aldaar overleden op, 29 november 1780 Maria Theresia van Oostenrijk, (Hongaars: Mária Terézia, Kroatisch: Marija Terezija), was regerend aartshertogin

Nadere informatie

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk Hans Nagtegaal Erfenissen zijn in de loop der eeuwen oorzaak geweest van vele ruzies en zelfs van oorlogen. Wie is familie van wie en

Nadere informatie

Info plus Het leenstelsel

Info plus Het leenstelsel Project Middeleeuwen F- verrijking week 1 Info plus Het leenstelsel Inleiding De Middeleeuwen betekent letterlijk de tussentijd. Deze naam is pas later aan deze periode in de geschiedenis gegeven. De naam

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

D37, Scheiweg 2. Geplaatst in de Heise Krant februari 2015, gewijzigd

D37, Scheiweg 2. Geplaatst in de Heise Krant februari 2015, gewijzigd D37, Scheiweg 2 Geplaatst in de Heise Krant februari 2015, gewijzigd 12-10-2016 De boerderij aan de Scheiweg met huisnummer 2, voorheen D37 is vanuit Maria-Heide gezien een vrij onbekende boerderij. Op

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol.

Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol. Verwijzingen naar andere bronnen over de historie van Nieuw-Amsterdam, Veenoord en Zandpol. Literatuur: Gedenkboek 100 jaar Nieuw Amsterdam-Veenoord P. van der Woude 1960 Gedenkboek 125 jaar Tweelingdorp

Nadere informatie

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna.

100 jaar geleden. t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. 100 jaar geleden t Is Oorlog! Een lesmap voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar, door juffrouw Anita en de papa van Anna. t Is oorlog! Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer 100 jaar geleden is een

Nadere informatie

BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES

BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES BIJZONDERE SCHENKING AAN HISTORISCHE KRING EEMNES De dracht van Maria Kuijer HENK VAN HEES Op zaterdag 22 januari jl. stond onze Oudheidkamer in het teken van de Eemnesser (regionale) klederdracht! Enkele

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Lodewijk XV van Frankrijk: Versailles, 15 februari 1710 aldaar overleden op 10 mei 1774

Lodewijk XV van Frankrijk: Versailles, 15 februari 1710 aldaar overleden op 10 mei 1774 Lodewijk XV van Frankrijk: Versailles, 15 februari 1710 aldaar overleden op 10 mei 1774 Lodewijk XV regeerde als koning van Frankrijk en van Navarra van 1 september 1715 tot zijn dood. Hij besteeg de troon

Nadere informatie

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch drs. L. F. W. Adriaenssen Van Stamboom vicaris-generaal, kanselier en zeg e l bewaard e r van de bisschop van Luik en had

Nadere informatie

D63, Meester Schendelerstraat 2

D63, Meester Schendelerstraat 2 D63, Meester Schendelerstraat 2 Geplaatst in de Heise Krant januari 2015, gewijzigd 28-09-2016 Wanneer we de geschiedenis van het huis aan de Meester Schendelerstraat 2, voorheen D63, bestuderen, blijkt

Nadere informatie

Wat wist Naomi aan haar schoondochter te vertellen en welk advies gaf zij aan Ruth?

Wat wist Naomi aan haar schoondochter te vertellen en welk advies gaf zij aan Ruth? Ruth en Boaz. Wat wist Naomi aan haar schoondochter te vertellen en welk advies gaf zij aan Ruth? Ruth 3:2-4 2 Welnu, is Boaz, bij wiens meisjes je geweest bent, geen bloedverwant van ons? Zie, hij gaat

Nadere informatie

DE DOOD VAN MARIA. Heidi de Wit VT1A

DE DOOD VAN MARIA. Heidi de Wit VT1A DE DOOD VAN MARIA Heidi de Wit VT1A De dood van Maria Maria was de dochter van Anna en Joachim. Zij bleven lang kinderloos, totdat zij onafhankelijk van elkaar een goddelijke boodschap kregen, zij zouden

Nadere informatie

Bijlage A BN/De Stem 18.05.1999 Bijlage B NRC 07.07.1893

Bijlage A BN/De Stem 18.05.1999 Bijlage B NRC 07.07.1893 Bijlage A BN/De Stem 18.05.1999 Bijlage B NRC 07.07.1893 Bijlage D1 Plattegrond 1832-1890. Plattegrond van de vesting Bergen op Zoom, 1832. Moderne natekening, ca. 1950. Hierop in dikke lijnen de bij de

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 1 Vóór 1800 zou deze boerderij, die stamt uit 1648, in bezit zijn van de erven Joosten (info: Jo van den Berg). In 1832 zijn erven van Johannes van Veghel eigenaar

Nadere informatie

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK De familie Mak en het oude Spijkenisse Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK Aan het einde van de Boezem zie je het gemaal, toen nog met grote schoorsteen ernaast, en korenmolen Nooitgedacht,

Nadere informatie

Gegevens zijn afkomstig uit

Gegevens zijn afkomstig uit sers en uys '0) 4) 31 5) OVERZICHT wasvrouw schoenmaker bediende strodekker pastoor gerechtsbode arbeider sijn hoefsmid Staat.. Tijd Woonplaats ~..".' INWONERS der of beneden Kinderen 32 komst Ouderdom

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De grootouders van Betje

Blad 1. Kwartierstaat van Betje Hendriks ( ) De grootouders van Betje Blad 1 Kwartierstaat van Betje Hendriks (1880-1955) De grootouders van Betje Website: Stamboom familie Van den Berg > Generatie III De grootouders van 01. Betje Hendriks (1880-1955) van vaderskant: 04.

Nadere informatie

PATRICK MAURICE DE SPLENTER

PATRICK MAURICE DE SPLENTER Een Rapport Van De Genealogie Van PATRICK MAURICE DE SPLENTER Gecreërd op 5 juli 2010 "The Complete Genealogy Reporter" 2006-2010 Nigel Bufton Software under license to MyHeritage Family Tree Builder INHOUD

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

Stamboomonderzoek !"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog.

Stamboomonderzoek !#$%&'(()*+,)#-*.#$&'(()/#0)#12#.3456'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. !"#$!%&'()*+,-*+,./*01**2345''6')7'61* 8889:;;?@;9?A* Stamboomonderzoek!"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. Eén van de doelstellingen

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 44 (09-11)

De Bijbel open 2013 44 (09-11) 1 De Bijbel open 2013 44 (09-11) Als ouders zondigen, dan worden hun kinderen daarvoor gestraft. Is dat zo? Dat kan toch niet waar zijn. Toch lijkt dat wel zo te staan in Deut. 5:9 en Ex. 20:5. In deze

Nadere informatie