Het ging als een sneltrein

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ging als een sneltrein"

Transcriptie

1 december 2014 Het ging als een sneltrein Grote onderhoudsbeurt van de vijftig 55+ woningen aan de Hofjes Zoals wij u al eerder vertelden, hebben wij de sloopplannen voor deze woningen herzien. Wij zijn nu gestart met het opknappen van deze 55+ woningen, zodat ze zeker nog 20 jaar prettig bewoonbaar zijn. Dit betekent dat we voornamelijk in de woning één en ander aanpakken, onder andere de badkamers. Wij zijn gestart met de werkzaamheden en verwachten deze in 2014 nog af te ronden. Samen met medewerkers van de gemeente Brummen hebben wij ook gekeken naar de woonomgeving. Wij willen graag dat de woonomgeving ook geschikt is voor de langer zelfstandig wonende ouderen. De gemeente heeft toegezegd hier aan mee te willen werken, dit gebeurt in Huis familie Visser na groot onderhoud straks klaar voor de volgende 20 jaar Frans Visser ging al op jonge leeftijd varen bij de roemruchte Stoomvaart-Maatschappij Nederland. In 1957, tijdens een verlof dat hij doorbracht bij zijn grootmoeder in Haarlem, leerde hij zijn Gré kennen. De twee zijn nog steeds samen en de familie bestaat intussen uit 18 personen; sinds vorig jaar is er zelfs een eerste achterkleinkind. Kerstkaart Zo n achtenhalf jaar geleden verhuisden Frans en Gré vanuit Haarlem naar hun huidige gelijkvloerse woning aan de Buizerdstraat in Brummen. Daar hebben ze sindsdien altijd met plezier gewoond, maar anderhalf jaar terug kwam er een onverwachte aankondiging van de Woningstichting, vertelt Gré: Ons huis zou worden afgebroken en er zou nieuwbouw komen op dezelfde plek. Wij zouden er dus uit moeten. Daar hadden we helemaal geen zin in, net als iedereen hier in de vier hofjes trouwens. Er waren gelukkig bewonersavonden waar we onze mening konden geven. Of dat geholpen heeft weet ik niet, maar eind vorig jaar kregen we goed nieuws: de sloop ging niet door en onze huisjes zouden groot onderhoud krijgen zodat ze weer 20 jaar mee kunnen. Dat bericht was de mooiste kerstkaart die ik ooit heb gehad. Prima georganiseerd Tijdens de uitvoering van het groot onderhoudsproject konden de Vissers gewoon in hun huis blijven wonen. Lees verder op de volgende pagina > Verder in dit nummer: Huurhuis kopen Renovatie eengezinswoningen Vogelbuurt Duurzaam? Wat is dat nou eigenlijk? Duurzaamheidstest Wat kunnen wij verbeteren? Veranderingen Woonkeus Stedendriehoek Hoe duurzaam bent u? Doe de duurzaamheidstest! Lees alles over duurzaamheid en doe de test.

2 Vervolg van de voorpagina > Frans is onder de indruk van hoe efficiënt het allemaal is verlopen: Het ging echt als een sneltrein; alles van de muren, de vloeren eruit. Ze hebben de badkamer gedaan, het toilet in de gang en de keuken. We hebben nieuwe deuren gekregen en dubbel glas achter. Zelfs het luifeltje hebben ze gedaan. Het werk was prima georganiseerd en de opzichters hielden ons netjes op de hoogte. We konden ook al onze vragen aan ze kwijt. Af en toe waren er wat heel kleine dingetjes, maar die kon ik zelf wel oplossen, eventueel in overleg met de opzichter. De achterkant van het huis is nu bijna klaar en de planning is dat ze komend voorjaar de voorkant aanpakken, als de gemeente hier het pleintje gaat opknappen. Ze hebben de badkamer gedaan, het toilet in de gang en de keuken. Huurhuis kopen? Sinds 2007 verkoopt Woningstichting Brummen regelmatig huurwoningen. Sindsdien zijn er al veel huurwoningen verkocht aan huurders die graag hun eigen woning kochten, maar ook aan andere geïnteresseerden. Wij verkopen huurwoningen omdat wij het geld nodig hebben om projecten te financieren, maar ook om mensen keuzemogelijkheid te geven. Soms heeft een woningzoekende een te hoog inkomen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, dan kan het kopen van een woning een mogelijkheid zijn. Voorheen verkochten wij woningen onder voorwaarden met de producten Koop Garant of Koop Comfort. Daar zijn wij mee gestopt. Alleen de lopende aanvragen nemen wij nog in behandeling. Vanaf 1 januari 2015 verkopen wij woningen, als kopers deze korting nodig hebben om een hypotheek te kunnen krijgen, met Koopstart. Hiernaast leest u kort wat Koopstart inhoudt. Dialect Voordat we het vergeten: mist de familie Visser Haarlem nog wel eens? Gré lacht: Nee, helemaal niet. We woonden vlak bij de Polderbaan van Schiphol, de lichten schenen zo de kamer in. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik vroeger nooit had gedacht dat we ooit naar Brummen zouden gaan. Toen ik hier in 1972 voor het eerst kwam, heb ik zelfs letterlijk gezegd: daar wil ik nooit van mijn leven wonen. Maar intussen hebben we het hier echt wel gevonden. We hebben goede contacten met de buurt, allemaal aardige mensen. Alleen dat echte dialect van hier, dat kan ik nog steeds niet verstaan... Kenmerken van Koopstart: De koper krijgt een korting op de marktwaarde van de woning, deze korting is afhankelijk van het inkomen. De hypotheekrente is aftrekbaar van de belastingen. De woning is te financieren met NHG. De koper kan de woning later vrij verkopen aan wie de koper maar wil. Bij verkoop of tussentijds rekent de koper de korting en een deel van de waardeontwikkeling met de corporatie af. Als u vragen heeft over het kopen van een huurwoning, kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn elke werkdag van tot bereikbaar op telefoonnummer (0575) Natuurlijk kunt u uw vragen ook via de mail stellen; Dit mag nooit weer gebeuren! Want wij hebben als woningcorporaties afgesproken dat, wanneer wij geld lenen voor o.a. investeringen en renovatieprojecten, wij elkaar zullen bijstaan als iemand in de problemen komt. Daardoor kunnen wij veel goedkoper geld lenen dan wanneer wij een normale lening op de geldmarkt kunnen afsluiten. Daar heeft u als huurder voordeel van. De keerzijde is wel, dat wanneer dit soort cowboys de fout in gaan, wij moeten bijspringen. Dat geld moet ergens worden Eind oktober 2014 heeft de parlementaire enquêtecommissie haar rapport Ver verlaging van de bedrijfslasten, onder- gevonden, dus kijken we kritisch naar van huis gepresenteerd. De commissie houd, minder investeringen en hogere heeft ruim twee jaar gewerkt aan het rapport en talloze mensen die met sociale daarvoor betaalt en dat stuit ons huren. Uiteindelijk is het de huurder die woningbouw te maken hebben, gehoord. mateloos tegen de borst. De commissie is in november 2013 ook bij Woningstichting Brummen op bezoek De parlementaire enquêtecommissie is geweest (daarover later meer). ook bij ons op bezoek geweest. Zij Ik heb, beroepsmatig, met bovenmatige wilden zich oriënteren op de woningmarkt interesse gekeken naar de openbare verhoren. Met kromme tenen, het schaam- kleine corporatie werkt en wat zij kan. en wilden in ons geval weten hoe een rood op de kaken en een groeiende Wij hebben met de commissie boosheid. Boosheid op een aantal van gesproken over ons woningbezit, onze mijn collega s die, hoewel zij aantoonbaar de fout zijn ingegaan, met mateloze zaamheid (isoleren van onze woningen), doelstellingen op het gebied van duur- arrogantie naar anderen wezen of glashard ontkenden fouten te hebben ge- wij willen omgaan met onze huurders en over hoe onze dienstverlening werkt, hoe maakt of te hebben gefraudeerd. op welke manier er toezicht gehouden Het ging over de Maserati waarin de werd. En de commissie was min of meer bestuurder van een corporatie rondreed, verbaasd wat een kleine club, met goede de miljoenenverliezen bij de verbouw van medewerkers die net even dat extra cruiseschip SS Rotterdam, de bouw stapje willen zetten, allemaal kan. van een tunnel bij Deventer en de bouw van een campus in Maastricht én het Aan de ene kant ben je daar best speculeren van Vestia met derivaten. trots op, maar toch blijft het schaamtegevoel wat er in de sector is gebeurd, Dat laatste kostte de sector meer dan 2 miljard euro. overheersen. Ik ben het hardgrondig met de De commissie oordeelt hard en dat is parlementaire enquêtecommissie eens: terecht. Een aantal hebben er een Dit mag nooit weer gebeuren! zooitje van gemaakt waardoor anderen de rotzooi op mogen ruimen. De Frans Visschedijk anderen: dat bent u als huurder. Wilt u meer lezen over Koopstart, kijk dan eens op

3 Duurzaam? Wat is dat nou eigenlijk? Duurzaam, deze term hoor je te pas en te onpas. Maar wat betekent het precies? En wat betekent duurzaam voor Woningstichting Brummen? Hierover hebben wij in de afgelopen tijd goed nagedacht, afspraken over gemaakt en deze gedachten en afspraken op papier gezet. Wij sluiten ons aan bij de algemeen geaccepteerde People-Planet-Profitbenadering (PPP). Volgens deze benadering gaat het bij duurzaamheid om het vinden van een evenwicht tussen aandacht voor mensen ( people ), natuur en milieu ( planet ) en de continuïteit van organisaties ( profit ). People Aandacht voor huurders staat bij ons centraal. We willen ervoor zorgen dat onze huurders zich thuis voelen in hun woningen en in hun buurt. Daarbij proberen we zo goed mogelijk rekening te houden met de wensen en behoeften van onze huurders. Hierbij werken we nauw samen met andere partijen. Denk hierbij niet alleen aan onze belangenhouders, maar ook aan de leveranciers, aannemer en projectontwikkelaars waar we vaak al jaren mee werken; waar we een duurzame relatie mee hebben opgebouwd en willen behouden. Dienstverlening is mensenwerk. Om deze dienstverlening zo goed mogelijk te verrichten, investeren we in onze medewerkers en zorgen we ervoor dat zij zo goed mogelijk inspelen op de vragen van onze huurders. Op deze manier geven we invulling aan het people -aspect van duurzaamheid. In onze duurzaamheidsprojecten is het people-aspect met name gericht op het gedrag van huurders en medewerkers, het toevoegen van wooncomfort en het aansluiten bij de wensen en behoeften van de (toekomstige) huurders. People Planet Profit Planet Wij streven ernaar zuinig om te gaan met manier: we weten goed hoe de onder- ons woningbezit: de kwaliteit, bruikbaarheid, u beter uitkomt, dan kan dat ook maar schaarser wordende grond- en hulpstoffen houdsstaat is en op welk niveau we de functionaliteit, levensduur en transformeer- dan betaalt u wel een huurverhoging. (waaronder fossiele brandstoffen). woningen willen onderhouden. De toe- baarheid. Het gaat om energieverbruik en Daarom werken wij onder meer aan het komstbestendigheid van ons woningbezit materiaalgebruik, maar ook om sociale en In de periode 2016 tot en met 2023 energiezuiniger maken van onze woningen. maakt daar onderdeel van uit. Dit bete- vitale wijken en buurten en de betaalbaar- bieden wij de hierboven genoemde werk- Dit levert ook voordelen op als het gaat kent dat we continu werken aan de heid van woningen op lange termijn. We zaamheden aan de betreffende huurders om people en profit : hoger comfort, een kwaliteit van onze woningen. Ook hier is stellen onszelf, in ons ondernemingsplan, aan. Of uw woning in aanmerking komt, hogere kwaliteitswaarde van ons woning- samenwerking en het optimaal benutten als doel om woonlasten te beheersen, een is nog niet bekend. Als dat zo is, nemen bezit en beperking van de kosten. In onze van expertise van marktpartijen essentieel. lagere CO 2 -uitstoot en een energiezuinige wij ruim op tijd contact met u op. duurzaamheidsprojecten zijn de planet - In onze duurzaamheidsprojecten zijn de woningvoorraad te realiseren. Wilt u aspecten met name gericht op goed materiaalgebruik en het terugdringen van CO 2 -uitstoot. Bij het maken van materiaalkeuzes kijken we niet alleen naar de productie van het materiaal, maar kijken profit -raakvlakken met name gericht op het verlagen van de woonlasten. Ook zijn we overtuigd dat de duurzaamheidsprojecten toekomstbestendigheid geven aan ons woningbezit en mede de verhuurbaarheid vergroten. ons ondernemingsplan lezen? Kijk dan op onze website Concreet betekent dit voor onze huurders: Samenvattend: Een duurzame ontwikkeling voor Woningstichting Brummen bestaat uit het we ook naar het toekomstige beheer en onderhoud van het materiaal. Profit Duurzaamheid in ondernemingsplan Duurzaamheid is op heel veel punten De komende jaren gaat Woningstichting Brummen veel matig tot slecht geïsoleerde woningen verbeteren door middel van het aanbrengen van vloer- dak- spouwisolatie maken van keuzes omtrent vastgoed waarbij de samenhang wordt beschouwd tussen de belasting op het Een duurzame organisatie is een toe- verweven in ons ondernemingsplan en isolatieglas. Dit gebeurt projectmatig. milieu, de woonkwaliteit komstbestendige organisatie. Om de Hierin staat dat we niet Als uw woning ook in aanmerking komt (bouwtechnisch en woontech- (financiële) continuïteit van Woningstichting alleen zorg dragen voor de huisvesting van voor deze maatregelen en u mee wilt nisch) en de betaalbaarheid Brummen te bewaken sturen we op een onze huidige huurders, maar ook voor werken zodra uw woning aan de beurt is, van een woning voor de aantal financiële gronden en bij projecten de generaties die volgen. Daarin neemt voeren wij deze werkzaamheden zonder huurders en verhuurders, op het toevoegen van waarde. We beheren Woningstichting Brummen haar verant- huurverhoging uit. Wilt u de werkzaamhe- nu en in de toekomst. ons woningbezit op een professionele woordelijkheid. Het gaat dan met name om den uit laten voeren op een moment dat dit

4 Duurzaamheidstest Hoe duurzaam bent u? 1. Hoe duurzaam bent u? A. Als ik weg ga doe ik mijn lichten uit, wanneer ik het koud heb doe ik een trui aan. Ook heb ik zonnepanelen op mijn dak. B. Wanneer het me uitkomt let ik erop. Ik scheid mijn afval, maar vind het wel prettig als het lekker warm is in huis. C. Wat is duurzaamheid? Ik doe er helemaal niets mee. Alsof ik in mijn ééntje de wereld beter kan maken. 2. Hoe veel prullenbakken staan er bij u thuis? Scheidt u afval? A. Ik heb speciale prullenbakken voor plastic, papier en restafval. Daarnaast heb ik nog een gft-bak. En het glas breng ik naar de glasbak. B. Ik scheid oud papier en glas van het restafval. Voor de rest gaat alles in één grote bak. C. Afval scheiden doe ik niet aan. Gewoon alles in één zak, lekker makkelijk! 3. Hoe doet u de was? A. Ik was op 30 of 40 graden en droog het daarna aan een wasrek, of in de zomer lekker in de buitenlucht. B. Ik was op 40 of 60 graden en daarna stop ik de schone was in de droger. C. Geen flauw idee, ik was bijna nooit zelf. Ik breng het naar iemand anders (moeder, stomerij / ) 4. Koopt u wel eens biologische producten? A. Ja, altijd. B. Zodra ik er geld voor heb, koop ik wel liever biologische producten. Als ik minder te besteden heb, koop ik toch maar gewone producten. C. Nee, het is allemaal toch al geproduceerd en die plofkip is toch al dood, dus waarom zou ik het laten liggen? 5. Hoe lang staat u onder de douche? A. Maximaal vijf minuten. We hebben zo n klokje hangen in de douche. Ook zet ik de kraan niet al te heet. B. Zo kort mogelijk, maar ik let niet heel erg op de tijd. Ik probeer er wel een beetje op te letten, maar soms vergeet ik het. C. Ik vind douchen heerlijk! Het liefst zet ik hem ook zo warm mogelijk en blijf ik heerlijk lang staan. 6. Hoe maakt u het toilet schoon? A. Met citroensap: dit ruikt heerlijk en vernietigt veel bacteriën. Twee vliegen in één klap! B. Met een chloorvrije toiletreiniger zoals WC-Eend, daarnaast hebben wij altijd een WC-blokje in de WC. C. Met wat bleekmiddel. 7. Hoe bereidt u zich voor op uw vakantie als het gaat om elektriciteit? A. Ik leeg mijn koelkast zodat die uit kan, trek alle stekkers eruit en zet de verwarming uit en laat alle lichten uit. B. Ik heb een app op mijn smartphone van de energiemaatschappij. Zo kan ik vanaf afstand de lampen en de verwarming aan doen. Als ik dan terug kom van vakantie is het al lekker warm en gezellig. C. Ik let er niet zo veel op, het zou best kunnen dat ik terugkom en de tv nog op stand-by staat. Resultaten Meeste A? U bent een duurzaamheidskoning(in)! Bij u thuis gaat alles zo duurzaam mogelijk. U bent bijna groener dan gras en denkt goed aan de toekomst en de generaties na ons, ga zo door! Meeste B? U bent aardig op de hoogte. Gemiddeld duurzaam, zullen we maar zeggen. Let soms wat meer op bepaalde dingen en dan zal het ook met u helemaal goed komen! Meeste C? Oeps, u zou nog een hoop kunnen leren over duurzaamheid. In deze Open Huis staat beschreven hoe Woningstichting Brummen tegen duurzaamheid aankijkt.

5 De renovatie van de eengezinswoningen in de Vogelbuurt Eindelijk gaan we starten met de renovatiewerkzaamheden van deze eengezinswoningen uit 1968 en Deze zeer geliefde woningen gaan wij renoveren zodat we ze nog jarenlang goed kunnen verhuren. Om er zeker van te zijn dat alles goed is uitgedacht en uit te voeren is, zodat er zo min mogelijk hinder ontstaat, zijn wij in november gestart met een proefblok van vijf woningen aan de Patrijsstraat 23 tot en met 31 (oneven nummers). Wanneer deze woningen gereed zijn, kunnen de huurders in woning Patrijsstraat 31 bekijken hoe een gerenoveerde woning er uit ziet, wat zij hiervan vinden en of zij nog andere ideeën of tips hebben. De planning is dat deze woningen in 2015 en 2016 worden gerenoveerd. Wilt u de ontwikkelingen volgen, kijk dan op Kijk ook eens op onze Facebookpagina: Duurzame woningverbetering Vogelbuurt Brummen Uitslag van de prijsvraag van vorig jaar Op de prijsvraag uit de OpenHuis van eind vorig jaar hebben veel huurders het goede antwoord opgestuurd. De derde woning op de foto is geen woning van Woningstichting Brummen. De winnaar is mevrouw Oosting. Gefeliciteerd! Geen acceptgiro s meer! Vanaf 1 januari 2015 stoppen wij met huur maandelijks af te schrijven, kunt u het versturen van de maandelijkse een formulier bij ons opvragen. U kunt acceptgirokaarten voor het betalen van de ons hiervoor bellen (0575) huur. Dit vooral om kosten te besparen. of mailen Denk hierbij aan de drukkosten, de Alle huurders die tot nu toe een acceptgiro ontvangen, hebben een brief met portokosten en onze verwerkingskosten. De meest handige manier voor het een machtigingsformulier ontvangen. betalen van uw huur is met een automatisch incasso. Hiermee betaalt u de afgeven, dan kunt u de huur overmaken Wilt u geen automatische incasso huur op tijd en betaalt u altijd het juiste via internetbankieren, een periodieke bedrag, ook als de huurprijs van uw woning overboeking via uw bank- of giro instelling of met een eigen wijzigt. Als u ons wilt machtigen de overschrijving. Wat kunnen wij nog verbeteren? Afgelopen jaar hebben wij bijna 100 woningen grootschalig gerenoveerd. Dit heeft veel invloed op de huurders gehad, want zij bleven in hun woning wonen terwijl er constant bouwvakkers in en om hun woning aan het werk waren. Wij willen altijd graag weten wat de huurders prettig vonden en wat zij helemaal niet prettig vonden tijdens dit proces zodat wij die kennis kunnen gebruiken bij een volgend project. Om aan deze informatie te komen, heb- gemiddeld een 8,2 voor het totale pro- aannemer en het personeel dat hij in organisatie van het werk en de commu- ben alle huurders van de gerenoveerde ject. Gelukkig gaven de huurders ons ook dienst heeft (eigen personeel of ZZP-ers). nicatie daarover met de bewoners. Als de woningen een enquête ontvangen. Dit zijn veel tips en aanbevelingen, deze nemen Een belangrijke succesfactor is de aannemer zich niet aan deze afspraken de 30 huurders van de 55+ woningen wij zeker mee in nieuwe projecten. dagelijkse aanwezigheid van de uitvoerder houdt, moet hij hierop aangesproken aan de Cortenoeverseweg, Leeuwerik- Een aantal tips en aanbevelingen leest u en daarom is het verstandig hier met worden. straat en de Bron van Sytzemastraat. En hierna puntsgewijs: de aannemer afspraken over te maken. Het is belangrijk dat al vroeg in de de 63 huurders van een eengezinswoning De huurders vinden het prettig om in Het is belangrijk om open en transparant voorbereidingsfase een bewoners- aan de Wielewaalstraat, Valkstraat, de voorbereidingsfase thuis bezocht te te communiceren over de overlast commissie wordt opgericht. Hierbij Patrijsstraat, Bosuilstraat, Fazantstraat worden. Bij langlopende projecten wordt het moeten de projectleider en de en de Kampweg. Ongeveer de helft van De manier waarop de bouwvakkers hun gewaardeerd als Woningstichting woonconsulent een actieve rol spelen. alle huurders heeft de vragenlijst ingevuld werk doen is in de uitvoeringsfase waar- Brummen regelmatig (één keer per en teruggestuurd. schijnlijk de belangrijkste succesfactor. kwartaal) een nieuwsbrief uitbrengt. Daarom is het raadzaam bij aanbeste- Er moeten voor de aanvang van een De uitslag van de enquête was over het ding niet alleen te letten op de prijs, project goede afspraken worden algemeen erg positief. De huurders gaven maar zeker ook op de kwaliteit van de gemaakt met de aannemer over de Voor andere tips, ideeën en aanbevelingen staan wij altijd open! Mail of bel ( ) ons hier gerust over.

6 Zoekt u een (andere) woning? Dan is deze informatie belangrijk voor u! Er verandert een aantal zaken bij Woonkeus Stedendriehoek. Deze veranderingen gelden voor alle woningen die worden aangeboden door de deelnemende woning-corporaties van Woonkeus Stedendriehoek. Dus ook voor onze woningen. Wat verandert er? Vanaf 1 oktober 2014 is het kantoor van Woonkeus Stedendriehoek gesloten. Woonkeus Stedendriehoek is niet meer bereikbaar voor vragen van woningzoekenden. Voortaan kunt u met al uw vragen terecht bij ons of bij één van de andere deelnemende corporaties. Vanaf begin januari 2015 is de website vernieuwd. Een woning zoeken wordt nog gemakkelijker! Met de nieuwe website van Woonkeus Stedendriehoek is een woning zoeken nog gemakkelijker. U kunt namelijk een zoekprofiel aanmaken. U krijgt dan een overzicht van alleen die woningen die passen bij uw woonwensen. Komt er een nieuwe passende woning vrij, dan krijgt u apart een tipbericht per . Vanaf januari vindt u iedere werkdag nieuwe woningen op Bij elke woning die we via inschrijfduur of loting verhuren, geldt dat u minimaal drie dagen de tijd heeft om te reageren. Op de vernieuwde website ziet u straks vanzelf hoe het allemaal werkt. Heeft u vragen of even wat hulp nodig? U kunt ons uiteraard ook altijd bellen of even langskomen. Wij wensen u Prettige kerstdagen en een voorspoedig 2015! Openingstijden Maandag t/m vrijdag tot uur. Storingen Tel. (0575) Voor spoedeisende reparaties zijn wij, ook buiten kantoortijd, op dit nummer te bereiken. Concept en realisatie Amazing, Apeldoorn Woningstichting Brummen, 24e jaargang, december 2014 Kampweg 31, Brummen Postbus 117, 6970 AC Brummen Tel. (0575) Fax (0575) Aan de inhoud van dit bewonersblad kunnen geen rechten worden ontleend.

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard!

Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! Nummer 1 > 2015 Magazine van Brabantse Waard Energie besparen doe je samen met Brabantse Waard! In dit nummer o.a. Comfortabel wonen Duurzame keuzes bij woningrenovatie en nieuwbouw Energiek Moerdijk Betaalbare

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas THUIS BIJdecember JAARGANG 15 2012 PEELRANDWONEN Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie DECEMBER 2011 1 Van de redactie Het is

Nadere informatie

De relatie tussen buren

De relatie tussen buren Een uitgave van Woningstichting Brummen 22e jaargang - maart 2012 De relatie tussen buren wordt er vaak een stuk beter van Het is vervelend, maar het kan gebeuren: buurtbewoners die een conflict met elkaar

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken nummer 1, lente 2011 Gewoon goed wonen MAGAZINE Ruim wonen in Blaricum Bijvanck op pad met projectleider groot onderhoud Martin

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Muiderwaard. Facelift flats. + lagere woonlasten door energieveiling www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Vragen beantwoord: Bewoners

Muiderwaard. Facelift flats. + lagere woonlasten door energieveiling www.woonwaard.nl/thuis. bij Woonwaard. Vragen beantwoord: Bewoners Thuis! Vragen beantwoord: bewonersparticipatie Bewoners fleuren buurten op bij Woonwaard Herfst 2012 Jaargang 02 Facelift flats Muiderwaard 4 zie Tips voor de herfsttuin pag. 2 + lagere woonlasten door

Nadere informatie

Samen wonen04. Huurderswerkgroepen, dat werkt! Waar besteedt Mercatus uw huur aan? Zicht op geld besparen Komt de boodschap over? www.mercatus.

Samen wonen04. Huurderswerkgroepen, dat werkt! Waar besteedt Mercatus uw huur aan? Zicht op geld besparen Komt de boodschap over? www.mercatus. Samen wonen04 Informatiemagazine Mercatus jaargang 5 november 2014 Waar besteedt Mercatus uw huur aan? Zicht op geld besparen Komt de boodschap over? Huurderswerkgroepen, dat werkt! www.mercatus.nl Samen

Nadere informatie

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No4 Jaargang 2 December 2010 Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 de prachtige resultaten

Nadere informatie

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen

aan Huis No. 1 KWH geeft Acantus een 7,7! In dit nummer o.a. : Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen in Ter Apel Hennep: grote gevolgen Thuis aan Huis Thuis aan Huis is het magazine voor alle huurders van Acantus Groep No. 1 Jaargang 8 juli 2013 In dit nummer o.a. : KWH geeft Acantus een 7,7! Trouwe huurders 60 jaar getrouwd Lekker wonen

Nadere informatie

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house

De één houdt van klassieke muziek, de ander van house H e t i n f o r m a t i e m a g a z i n e v a n M e r c a t u s Energie besparen is geld besparen Woningaanbieding: schrijf u in op Woningnet! De één houdt van klassieke muziek, de ander van house In contact

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 5

Inhoud. Voorwoord... 5 Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord... 5 Waarde voor de omgeving... 6 Waardevol bezit... 8 Waarde door kwaliteit... 12 Waarde door beleid... 14 Waarde voor de klant... 18 Waarde door de organisatie... 20

Nadere informatie

VLOER OVER DE. Vorstelijk wonen in Koninginnehof. In dit nummer o.a.: www.actiumwonen.nl T 0900 0604

VLOER OVER DE. Vorstelijk wonen in Koninginnehof. In dit nummer o.a.: www.actiumwonen.nl T 0900 0604 02 NOVEMBER2014 NUMMER woonmagazine van actium Verschijnt 2 keer per jaar In dit nummer o.a.: OVER DE VLOER Over het betalen van de huur Klantonderzoek gestart Zonnepanelen voor zeshonderd woningen in

Nadere informatie

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld

WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld WoonWerk Bewonersblad van Woningstichting Barneveld Nr. 2 September 2014 Huurders opgelet: Schrijf u tot 31 december gratis in bij huiswaarts.nu en behoud uw woonduur meer op p. 12 Renovatie maisonnettes

Nadere informatie

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning

Magazine. Te Woon. Planmatig onderhoud. Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen. Bewoner in beeld. Zelfstandig wonen met ondersteuning Nr. 7 Jaargang 3 April 2008 Magazine Te Woon Zelfstandig wonen met ondersteuning Huurharmonisatie eerlijke huurprijzen Planmatig onderhoud Bewoner in beeld Inhoud April 2008 Nr. 7 Planmatig onderhoud 2008

Nadere informatie

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis

NWS Magazine. Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis Midden in de Noordwijkse gemeenschap NWS Magazine Uitgave juni 2013 Beknopt jaarverslag 2012 Kleurrijke kunst in Paspartoe Feestelijke start De Lighof Even voorstellen... Extra: Uitnodiging Open Huis 2Voorwoord

Nadere informatie

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier.

Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. woon kwartier Voorjaar 2014 Tip: bewaar de achterkant met belangrijke nummers! Deze editie voor het laatst in het woonkwartier. o.a. in dit nummer: Een nieuwe P9 keuken? De keuken vormt een belangrijk

Nadere informatie