Gebleken uit onderzoek: Zelfkennis basis voor ondernemerschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebleken uit onderzoek: Zelfkennis basis voor ondernemerschap"

Transcriptie

1 NFO Info jaargang Gebleken uit onderzoek: Zelfkennis basis voor ondernemerschap Jacob Posthumus en Minne Hiemstra, studenten van Hogeschool Van Hall-Larenstein, verzorgen in opdracht van accon avm een onderzoek naar de menselijke kant van het ondernemerschap. Posthumus en Hiemstra koppelen de Persoonlijke Profiel Analyses (PPA) van 200 melkveehouders uit Noord-Nederland aan de bedrijven van diezelfde ondernemers. Uit de onderzoeksresultaten kan nu al worden geconcludeerd, dat de persoonlijke kant van ondernemerschap in zeer grote mate de bedrijfsomvang en de -inrichting bepalen. Lees verder op pagina 7 Duurzaamheid legpluimveehouderij De familie Brandsen in Barneveld is de eerste met een Rondeel. In deze nieuwe, duurzame stalvorm zijn kippen gehuisvest. De primeur heeft het nodige extra gevergd van bedrijfsplannen, risicoscenario s en bedrijfsstructuren. accon avm was daarom nauw betrokken bij de totstandkoming. Lees het verhaal van de familie Brandsen op pagina 3 De goede dingen goed doen Agrarisch ondernemer zijn is een spannende bezigheid. Doet u de goede dingen? Wat triggert u? Dat hangt sterk samen met uw innerlijke wensen. Steeds vaker merken wij dat u uw eigen persoonlijkheid centraal stelt, waarna investeringen als een maatpak worden aangemeten. En natuurlijk is er dan de behoefte om te weten hoe u draait. Doet u de dingen goed? Rendereert uw investering zoals begroot? Houdt u voldoende geld om handen? Naast het leveren van kwaliteit is een lage kostprijs voor velen van u een succesfactor. Aan ons de taak om u daarin bij te staan, bijvoorbeeld met de break-even melkprijs voor de melkveehouderij. Zo stellen wij ook onszelf steeds de vraag: Doen wij de juiste dingen? Doen we ze goed genoeg? Laat u het ons weten. We ondernemen graag met u mee! Andries-Jan de Boer Branchedirecteur Ondernemen in Afghanistan 04 Renteloos lenen een ander verhaal 05 Uitgelicht: break-even melkprijs 06 De overstap van jurist naar bloembollenen saffraanteler was geen voor de hand liggende. Toch maakte Lou Cuypers deze. Met ingang van 1 januari 2010 kunt u uw kinderen niet meer renteloos geld lenen zonder dat zij belast worden met schenkingsrecht. De break-even melkprijs uit ons TopKoers geeft de melkprijs weer die u nodig hebt om op basis van uw bestaande bedrijfsvoering aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.

2 accon avm richt zich nog meer op agrarische sector De situatie in de agrarische sector wordt steeds grilliger. In alle sectoren liggen er veel ingrijpende keuzes op het bordje van de ondernemer. Deze keuzes vragen niet alleen veel kennis van de regelgeving, inzicht in de fiscale mogelijkheden en inzicht in het bedrijfskundig presteren, maar bovenal besluitvaardigheid, daadkrachtig managen en ondernemen met oog voor de mens achter de zakelijke keuzes. accon avm adviseurs en accountants is de afgelopen jaren mede door overnames erg gegroeid in de agrarische sector. Momenteel nemen ruim agrarische ondernemers hier diensten af. Dit vraagt volgens ons om hier in mee te groeien. De ingrijpende keuzes die op klanten afkomen is aanleiding geweest om accon avm er Andries Jan de Boer vrij te maken voor de verdere professionalisering van het bijstaan van klanten in deze moeilijkere marktomstandigheden. De Boer richt zich als Branchedirecteur agro op de realisatie van deze zaken. De nieuwe inzichten komen bij agrariërs terecht via vakbladen, studiegroepen, inleidingen en internet, uiteraard in een nauwe samenwerking met de individuele adviseur. Daar waar Lubbert van Dellen voorheen zowel het beleid als de uitvoering op zich nam, neemt Andries Jan de Boer nu de praktijkinvulling op zich. accon avm houdt graag contact met u over de Andries-Jan de Boer, Branchedirecteur nieuwe ontwikkelingen die vanuit de markt van belang zijn. Daarom verzenden wij naast het Infobulletin zes keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Voor een antwoord op vragen kunt u ook altijd bellen. Het is misschien verstandig om samen af te stemmen hoe het proces van inzicht in de markt kan worden vertaald naar uw keukentafel. Kijk voor meer informatie op en meld u daar ook aan voor onze digitale nieuwsbrieven. Lubbert van Dellen, Marktdirecteur Tips Gecombineerde Opgave 2010 [ 1] Vanaf 1 april kunt u weer starten met het invullen van de jaarlijkse Gecombineerde Opgave (GO) van Dienst Regelingen. Elk jaargang kent zijn specifieke aandachtspunten. Graag geven wij u een aantal tips en trucs. Verderop in dit infobulletin vindt u er nog een aantal. GO 2010 Tip 1: SNL-subsidie Vanaf 2010 is de oude SAN en PSAN regeling voor agrarisch natuurbeheer omgedoopt tot de SNL regeling. Nieuw ingediende of vernieuwde aanvragen van deze winter vallen daarmee ook onder de nieuwe voorwaarden. Eén van die voorwaarden is dat er jaarlijkse uitbetaling aangevraagd dient te worden op de gecombineerde opgave. Vergeet dit niet en vergelijk het aantal en de oppervlakte van de beheerseenheden op de beschikking met het aantal beheerseenheden waarvoor u uitbetaling aanvraagd. GO 2010 Tip 2: Beweiding U zult zien dat DR dit jaar veel vragen stelt over beweiding. Het gaat over de wijze van beweiding in Zorg ervoor dat dit aansluit op uw gebruiksnormen berekening. In geval van bedrijfsspecifieke excretie is dit extra belangrijk. GO 2010 Tip 3: Perceelsregistratie In verband met de vernieuwde perceelsregistratie is er dit jaar een mogelijkheid om een aantal sloten mee te tellen voor de verzilvering van toeslagrechten. Dit kan alleen als er aan de voorwaarden wordt voldaan. Wanneer u gebruik maakt van dit onderdeel, dient u onder andere goed te weten wat de feitelijke breedte is van sloot en talud. Heeft u zonder gebruik te maken van de slotenmarge ruim voldoende grond voor uitbetaling van uw toeslagrechten, dan raden wij u aan om geen gebruik te maken van deze mogelijkheid. 02 InfoBulletin

3 Primeur voor Familie Brandsen in Barneveld Rondeelstal voor duurzame toekomst van legpluimveehouderij De familie Brandsen in Barneveld had al een gecombineerd bedrijf met scharrelkippen en 600 vleesvarkens. Nu zijn daar rondeelkippen bijgekomen. Kippen die in een geheel nieuwe stalvorm, genaamd het Rondeel, worden gehouden. De familie heeft de primeur en dat heeft het nodige extra gevergd van bedrijfsplannen, risicoscenario s en bedrijfsstructuren. accon avm was daarom nauw betrokken bij de totstandkoming. Gerard Brandsen liep al jaren met de gedachte bosrand als buitenloop. In het midden van de dat het anders moest in de Nederlandse pluimveesector. We zijn als land te duur om succes- de werkruimte voor de pluimveehouder, op ronde stal bevindt zich op de begane grond vol te zijn met bulk voor prijskopers, vertelt de eerste verdieping de dagelijks geopende hij. Dus moeten we ons succes zoeken in bezoekersruimte en op de tweede verdieping kwaliteit. Drie jaar geleden kwam de familie in twee warmtewisselaars voor het klimaatsysteem contact met een nieuwe vinding ontstaan uit een en de voor- en nadroging van mest. Het concept heeft vele voordelen, onder andere op onderzoek van Wageningen Universiteit: Een onderzoeksteam heeft de spanningsverhoudingen tussen maatschappelijk verantwoord landschap, energieverbruik en milieu. Maar ook het gebied van dierwelzijn, inpassing in het ondernemen, dierwelzijn en de aspecten van voor de werkwijze van de pluimveehouder, een ideale werkomgeving onder de loep aangezien de ronde vorm zorgt voor korte genomen. Dit om te komen met een oplossing looplijnen en elk Rondeel is voorzien van een voor een duurzame toekomst voor de legpluimveehouderij. Eindresultaat is het Rondeel, een eigen pakstation. uniek huisvestingsconcept voor leghennen. Minder ammoniak en fijnstof Een kip heeft in het Rondeel nog meer bewegingsvrijheid dan in een scharrelstal. Zelfs Taartpunten Het Rondeel is een stal met een ronde vorm, wanneer de overheid ophokken zou verplichten die ruimte biedt aan kippen verdeeld en de bosrand moet worden gesloten. De over vijf taartpunten. Elke taartpunt bestaat luchtkwaliteit is ook anders doordat sprake is uit een nachtverblijf, een dagverblijf en een van natuurlijke ventilatie. En in het Rondeel wordt de mest in- en nagedroogd, waardoor de hoeveelheid ammoniak wordt gereduceerd. Daarnaast is de theoretische verwachting dat de hoeveelheid fijnstof wordt verminderd en we een drogestofpercentate bereiken van circa 85 procent. Hiermee vervalt de noodzaak om de mest als afvalstof te behandelen. Voorbereidingsproces Rondeel BV gaat de eieren van het Rondeel samen met de pluimveehouder rechtstreeks afzetten aan de retail. Ze zullen binnenkort al in herkenbare dozen in de supermarktschappen liggen. Hoewel het concept nieuw is, heeft de familie Brandsen er alle vertrouwen in. Omdat het echter nog geen bewezen concept is, heeft het meer gevraagd van het voorbereidingsproces. Je moet inschattingen maken van de mogelijkheden, verschillende toekomstscenario s schetsen en een compleet bedrijfsplan opstellen. Voor dit alles hebben we de hulp van accon avm ingeroepen. Evenals voor de herinrichting van onze bedrijfsstructuur. Dat het Rondeel ook voor accon avm nieuw was vond de familie geen bezwaar. We zijn al sinds 1983 klant bij accon avm. De organisatie heeft bewezen alle kennis van de pluimveehouderij en het bedrijfsmatige in huis te hebben en dat is waar het ons om gaat. InfoBulletin 03

4 Ondernemen in Afghanistan te gaan. Maar nog zwaarder woog het kunnen bijdragen aan de wederopbouw van het land. Niet alleen saffraan Een investering van meer dan een miljoen euro en dat in een land waar veiligheid ver is te zoeken. Ja, ik ben de uitdaging aangegaan. In 2007 hebben we vervolgens in de geïsoleerde provincie Uruzgan ook een aantal saffraanplantages gerealiseerd. Om daarna nog eens fruitbomen te halen, kippen uit te delen en families te helpen aan een groenteteeltpakket met zaden en kunstmest. Goed voor de werkgelegenheid en zelfredzaamheid. De overstap van jurist naar bloembollen- en saffraanteler was geen voor de hand liggende. Toch maakte Lou Cuypers deze. Om een aantal jaren later nogmaals te gaan voor een gewaagde switch. Sinds 2005 zet ik me in voor wederopbouwprojecten in Afghanistan. Van saffraanteelt tot verzekeringen voor expats. Lou Cuypers was al even bezig met de saffraanteelt in Spanje, toen hij in 2005 de vraag kreeg investeren. Het oogsten van één kilo saffraan nodigde Cuypers uit om in Afghanistan te om te onderzoeken of die teelt een optie zou zijn vraagt om 420 manuren. Zelfs Spanje was daar voor Afghanistan. Als alternatief voor de papaverteelt. Het resultaat bleek positief en de overheid reden was het aantrekkelijk om naar destijds al te duur voor geworden. Ook om die Afghanistan Thuisfront Als je zoals Cuypers jaarlijks zo n negen maanden van huis bent, dan wil de administratie van je bedrijf in Nederland er nog wel eens bij in schieten. Daarom rekent hij op de steun van accon avm. Het is ongekend wat accon avm het afgelopen jaar voor me heeft gedaan. Mijn adviseurs houden de vinger aan de pols voor wat betreft de boekhouding en ondersteunen me bijvoorbeeld op fiscaal vlak. Of ik nu in Nederland ben of aan de andere kant van de wereld, ik weet dat het goed zit. Daarom ga ik ook al mijn overige activiteiten bij accon avm onderbrengen. Pensioen werknemer levert u geld op In deze tijd denkt u er mogelijk wel eens aan hoe het zou zijn als u nu met pensioen zou gaan. Ook uw werknemer heeft dergelijke gedachten. Hij kan op basis van zijn huidige salaris laten berekenen hoeveel pensioen hij later krijgt. Dit valt bijna altijd tegen. Onder voorwaarden kan de werknemer er echter wel iets aan doen. Bijvoorbeeld door het afsluiten van een aanvullende pensioenverzekering. Voordeel voor u als werkgever? Loonkostenbesparing! In het kader vindt u een voorbeeld. Hierin hebben we gerekend met een extra pensioenpremie van 75 per maand. De werknemer betaalt deze premie zelf. De netto premie voor de werknemer is 40 per maand. De kosten voor de werkgever verminderen met 24,85 per Voorbeeld Bedragen in Zonder extra Met extra pensioen pensioen ( 75 p/mnd) salaris bruto 1.930, ,70 loon SVW 1.895, ,01 fiscaal loon 2.029, ,53 salaris netto 1.459, ,05 werkgeverslasten 2.609, ,47 maand. Wel moet u periodiek de premie van de werknemer naar de verzekeraar afstorten. Uw loonkosten dalen vanwege een lager loon voor de sociale en de bedrijfstakeigen fondsen. Hierdoor zijn ook de absolute werkgeversbijdragen in deze premies lager. In dit voorbeeld levert het extra pensioen van de werknemer u een besparing op van ongeveer 300 per jaar. Let op! Extra pensioen opbouwen kan sinds 1 januari 2009 niet meer via het Bedrijfs Pensioenfonds voor de Landbouw (Colland). Vraag uw acconavm-adviseur naar de mogelijkheden en reken samen door wat het voordeel voor u en uw werk nemer kan worden. Neem contact op via 04 InfoBulletin

5 Nieuwe successiewet Renteloos lenen een ander verhaal Met ingang van 1 januari 2010 kunt u uw kinderen niet meer renteloos geld lenen zonder dat zij belast worden met schenkingsrecht. Onder werking van de oude Successiewet kon dat wel als de geldverstrekker op elk gewenst moment de terugbetaling kon eisen. Bij invoering van de nieuwe Successiewet per 1 januari 2010 is geen overgangs regeling getroffen. Alle huidige renteloze direct opeisbare geldleningen vallen dan ook onder de nieuwe regeling. Wat betekent dit voor u? In de situatie van een direct opeisbare renteloze of laagrentende (lager dan 6%) lening, veronderstelt de nieuwe wetgeving dat de geldverstrekker het vruchtgebruik aan de geldlener heeft geschonken. Over het genoten vruchtgebruik moet aan het einde van het jaar dan ook schenkingsrecht worden voldaan. Deze heffing van schenkbelasting kunt u voorkomen door een nieuwe overeenkomst van geldlening aan te gaan. De nieuwe overeenkomst moet een opeisbaarheidstermijn hebben van 1 jaar of langer. Ook moet hierbij een markt conforme rente zijn overeengekomen. Deze rente kan lager liggen dan de gemelde 6%. In veek gevallen kunt u hiermee zelfs fiscaal voordeel behalen, oplopend tot 52% van de totaal betaalde rente. overeenkomst aangaan, waarbij de geldlening is aangegaan in verband met de aanschaf of renovatie van een woning of voor een onderneming. Als de rente 5% ( ) is en daadwerkelijk wordt betaald, heeft de schuldenaar recht op belastingteruggave. In dat geval hoeft de geldlener per saldo slechts 48% van de rente te dragen. In ons voorbeeld is de rente over de gehele som Hiervan is 52% aftrekbaar, waardoor het kind als rentelast ervaart. De ouders kunnen dit bedrag met gebruikmaking van de jaarlijkse vrijstelling eventueel weer schenken aan hun kind. Hierover is dan geen schenkbelasting verschuldigd. Meer weten? Mocht u in het verleden een direct opeisbare renteloze of laagrentende geld lening zijn aangegaan, dan doet u er goed aan om uw overeenkomst onder de loep te nemen. Wellicht is het nodig het een en ander alsnog aan te passen. Voor advies hieromtrent en antwoord op uw Een voorbeeld Ouders hebben in 2008 aan hun kind een bedrag geleend van Ze hebben hierbij bepaald, dat de ouders deze te allen tijde kunnen opeisen en dat het kind hiervoor geen rente hoeft te voldoen. Vanaf 2010 wordt het jaarlijkse voordeel gesteld op 6% van is De vrijstelling bedraagt 5.000, zodat belast is. Het tarief bedraagt 10%, waardoor de verschuldigde schenkbelasting uitkomt op 700. Stel dat de ouders en hun kind een nieuwe vragen kunt u uiteraard terecht bij accon avm. Neem contact met ons op via E-nieuws interactief accon avm s e-nieuwsbrief Agro verschijnt iedere twee maanden. Anders dan het Infobulletin is de e-nieuwsbrief interactief. U bepaalt zelf hoe diepgaand u geïnformeerd wilt worden. Veel van de thema s leveren we namelijk met de mogelijkheid om door te klikken naar uitgebreidere informatie of deze per omgaande toegestuurd te krijgen. Verder kunt u vragen stellen aan onze vakspecialisten. Zij nemen vervolgens contact met u op over het specifieke onderwerp. Ook de e-nieuwsbrief ontvangen? Meld u aan via InfoBulletin 05

6 Uitgelicht: de break-even melkprijs De break-even melkprijs uit ons TopKoers geeft de melkprijs weer die u nodig hebt om op basis van uw bestaande bedrijfsvoering aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Daarmee is de break-even melkprijs een belangrijke graadmeter voor de gezondheid van uw bedrijf BREAK-EVEN MELKPRIJS PER 100 KG MELK Binnen accon avm merken we dat er grote verschillen zijn tussen bedrijven met een hoge en lage break-even melkprijs. De variatie maakt duidelijk dat er op sommige bedrijven nog wel wat kan worden verbeterd. Om te kunnen verbeteren moet u echter eerst De Break-even melkprijs is de melkprijs die u nodig hebt om op basis van de bestaande bedrijfsvoering aan alle verplichtingen (incl. vervangingsinvesteringen) te kunnen voldoen. Dit is een belangrijke graadmeter voor de gezondheid van uw bedrijf. Plan 2008/ 2009 Gem. 2008/ 2009 Top 2008/ / 2008 Veevoer 7,5 8,2 7,2 8,0 7,6 Diergezondheid 0,4 1,1 0,8 0,4 0,4 Fokkerij en melkcontrole 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 Overige 0,4 1,1 0,8 0,4 0,5 Gewasbescherming en zaaizaad 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 Meststoffen 0,9 1,3 1,3 1,2 1,3 Mestafzet 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Energie en water 0,8 1,0 0,9 0,8 0,9 -/- Omzet vee -1,6-2,0-2,0-1,7-1,7 -/- Overig melkveehouderij -0,9-0,5-0,7-1,4-0,5 Variabel deel van de kostprijs 8,3 11,4 9,1 8,5 9,2 TSR en saldo nevenactiviteiten 4,1 5,6 4,4 4,3 4,5 Werk door derden 0,5 3,0 2,7 0,6 0,8 Uitgaven werktuigen 3,0 3,0 2,7 3,2 2,9 Uitgaven grond en gebouwen 0,7 1,8 1,3 1,0 1,6 Algemene kosten 1,2 1,6 1,4 0,9 1,0 Vast deel van de kostprijs 5,4 9,4 8,1 5,7 6,2 Pacht en waterschap 0,4 1,4 1,4 0,4 0,4 Lease quotum 0,0 0,4 0,2 0,2 0,4 Financiële baten en lasten 5,5 6,4 5,7 6,8 7,3 Aflossingen 5,0 4,7 5,5 6,2 6,4 Financiële verplichtingen 10,9 12,9 12,8 13,7 14,6 Betaalde arbeid 0,0 0,9 1,1 0,0 0,5 Per saldo privé onttrekkingen 6,0 3,6 5,1 8,8 8,0 Uitgaven voor arbeid 6,0 4,5 6,1 8,9 8,5 Vervangingsinvesteringen 3,6 2,6 2,7 3,2 3,4 (voor machines; normatief op basis van afschrijvingen) 6 Break-even melkprijs 30,2 35,3 34,5 35,7 37,4 Break-even melkprijs (excl. TSR) 33,6 39,2 38,3 39,4 41,2 Bodemprijs *) 21,5 28,0 26,3 26,2 27,5 Werkelijke melkprijs 28,0 32,3 33,0 33,1 39,0 *) In perioden met een lage melkprijs kan het soms nodig zijn de aflossingen en/of vervangingsinvesteringen tijdelijk op te schorten. De melkprijs die dan minimaal nodig is noemen we de bodemprijs. signaleren waar dit mogelijk is. Het overzicht uit TopKoers over de opbouw van de breakeven melkprijs helpt u daarbij. Zeker als u uw eigen bedrijf afzet tegen de gemiddelden van andere bedrijven en de Top 25%. Kosten Het variabele deel van de kostprijs (nr.1) zegt iets over de effectiviteit van uw koemanagement. Op uw bedrijf staat koemanagement centraal, daar moet het geld vandaan komen. Het dient dan ook goed te gebeuren. Maar tegen welke kosten? De vast kostprijs delen (nr. 2) vragen om een duidelijke strategie, aangezien u deze vrij lastig kunt beïnvloeden. Het is belangrijk om in beeld te hebben wat bepaalde keuzes met betrekking tot grond, gebouwen en werk tuigen voor invloed hebben op uw bedrijf. Arbeid en financiering Kosten voor arbeid (nr.3) geeft inzicht in de efficiëntie waarmee de werkzaamheden op uw bedrijf georganiseerd zijn. Hebt u hier niet direct zicht op, dan is onze online rekentool de arbeidsscan een handreiking voor de arbeidsefficiëntie op uw bedrijf. Daarmee krijgt u zicht op uw tijdsbesteding aan de hoofdactiviteiten melken, voeren en veeverzorging. Op veel bedrijven zijn de financieringskosten (nr.4) de belangrijkste uitgaven post. Deze is echter het lastigst door u zelf te beïnvloeden. De vragen hierbij zijn: Wat zijn voor u reële aflossingen? Welke rentestrategie past u het beste? Feit is dat u vooraf zorgvuldig zult moeten afwegen, omdat er een belangrijk bedrijfsrisico is vastgelegd in deze post. Break-even melkprijs Op korte termijn zult u de vervangingsinvesteringen (nr. 5) kunnen overslaan om tegenvallers op te vangen. Echter, op de lange termijn moet u de noodzakelijke vervangingen plegen. De break-even melkprijs (nr. 6) geeft dan ook aan welke melkprijs u kunt opvangen over de jaren heen. De minimale melkprijs die u dus nodig hebt om aan uw verplichtingen te kunnen voldoen. Is uw bedrijf gezond en klaar voor de toekomst? 06 InfoBulletin

7 Kostprijs Wat is nu het verschil tussen de kostprijs en de break-even melkprijs? De kostprijs is een (bedrijfseconomisch) lange termijn kengetal en is opgebouwd uit werkelijke en berekende kengetallen. De break-even melkprijs is (volgens het geldstroomprincipe) een graadmeter voor de korte termijn behoefte aan geld. Bijvoorbeeld: Een bedrijf heeft een lage financiering en de ondernemer en zijn gezinsleden verrichten zelf de arbeid. Dit bedrijf kan een lage break-even melkprijs hebben door de lage uitgaven voor rente, aflossing en arbeid. De kostprijs ligt echter hoger, omdat dan gerekend wordt met berekende rente over het eigen vermogen, afschrijving op bedrijfsmiddelen en berekende arbeid. De kostprijs is in beginsel een correcter kengetal, maar de break-even melkprijs sluit beter aan bij de praktijk en ligt dichter bij de beslissingsafwegingen van de ondernemer. Meer weten? Wilt u de break-even melkprijs van uw eigen bedrijf in kaart brengen? Uw accon avm-accountmanager helpt u graag verder. Tips Gecombineerde Opgave 2010 [ 2] GO 2010 Tip 4: subsidie I&R Geiten en schapen Heeft u op 1 november 2009 meer 100 schapen en geiten opgegeven met de november telling, dan krijgt u binnen kort een nota van E 650,- voor het vernieuwde I&R systeem. Dit jaar heeft u de mogelijkheid om voor dit bedrag subsidie aan te vragen. U doet dit op de gecombineerde opgave. Vergeet dit niet. dan de maximale gebruiksnorm. Op de GO 2010 Tip 5: gecombineerde opgave kunt u aangeven Gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen percelen is. Dit dient doorgegeven te hoe hoog de fosfaattoestand van uw Vanaf 2010 zijn de gebruiksnormen worden per topografisch perceel. In voor fosfaat drastisch gedaald. Heeft u sommige gevallen dient u te rekenen geen hoge fosfaattoestand in de grond, met een gewogen gemiddelde. Heeft u en kunt u dit aantonen met een geldige geen geldige analyse verslagen voor 15 bodemanalyse, dan kunt u deelnemen mei of geeft u de fosfaat toestand niet aan de gedifferentieerde fosfaatnorm. door, dan moet u rekenen met de laagste De fosfaattoestand van uw grond bepaalt fosfaatnorm. Zelfkennis de basis voor ondernemerschap veranderen. Collega s zien hem vaak als een voorloper. Innovators runnen veelal grotere bedrijven met vreemd personeel. Dit is niet opmerkelijk aangezien hun karakter prima past bij een groot bedrijf. De Perfectionist kenmerkt zich door precies te werken en moeilijk werk uit handen te kunnen geven. Laatstgenoemde is vooral te vinden in gezinsbedrijven. Jacob Posthumus en Minne Hiemstra, studenten van Hogeschool Van Hall-Larenstein, verzorgen in opdracht van accon avm een onderzoek naar de menselijke kant van het ondernemerschap. Posthumus en Hiemstra koppelen de Persoonlijke Profiel Analyses (PPA) van 200 melkveehouders uit Noord-Nederland aan de bedrijven van diezelfde ondernemers. Uit de onderzoeksresultaten kan nu al worden geconcludeerd, dat de persoonlijke kant van ondernemerschap in zeer grote mate de bedrijfsomvang en de -inrichting bepalen. De drie grootste karaktergroepen omvatten De vakman is een harde werker die werkt gezamenlijk 86% van de melkveehouders. volgens vaste werkpatronen. Hij verandert Dit zijn achtereenvolgens de Vakmensen (62%), niet snel van bedrijfsstrategie. De Innovator Innovators (15%) en Perfectionisten (9%). heeft daarentegen juist een sterke drang naar Actief of reactief Van alle veehouders heeft 25% een actief profiel en in is staat om zeer snel in te spelen op veranderende omstandigheden in de landbouw. De ondernemers zijn actief bezig met het uitdenken van nieuwe strategieën om continuïteit in het bedrijf te houden. De overige 75% heeft een reactief profiel. Deze groep is vooral bezig met dagelijkse werkzaamheden en is in veel mindere mate actief als het gaat om het uitdenken van strategieën. Uw PPA? Met het maken van een PPA worden uw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen in beeld gebracht. U kijkt kritisch naar u zelf, als ondernemer en mens. Voor veel agrariërs betekent het een belangrijke stap richting succesvol ondernemerschap. En het is daarmee een waardevolle investering. InfoBulletin 07

8 VASTGOED NIEUWS BEDRIJVEN TE KOOP FRIESLAND/NOORD- HOLLAND Nieuwbouw melkveehouderijbedrijf te Wergea, ten zuiden van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 76,5 ha. (deels eigendom en deels erfpacht), klei op veengrond Vergunde plaatsen conform Besluit landbouw 200 melkkoeien met bijbehorend jongvee Vrijstaande woning inclusief garage Ligboxenstal met separate jongveestal Werktuigenberging, hobbyruimte en werkplaats Inlichtingen P.T. Bakker: Melkveebedrijf te Menaldum, ten westen van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 81 ha. kleigrond Traditionele kop-hals-rompboerderij Ligboxenstal en jong/grootveestal Inlichtingen S. Zeldenrust: Uniek akkerbouwbedrijf te Oude Bildtzijl, ten noorden van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 50 ha. zavel/lichte kleigrond Traditionele stelpboerderij Aardappelbewaarloods met werkplaats, bietenopslagplaats Inlichtingen S. Zeldenrust: Uitstekend melkveehouderijbedrijf Kloosterhoeve te Makkinga, ten zuidwesten van Oosterwolde (Friesland) Oppervlakte ca. 48 ha. zandgrond Vrijstaande woning met schuur Ligboxenstal, melkstal, tanklokaal Jongveestal, loods/werktuigenberging Totale mestopslag ca m 3 Inlichtingen P. Bakker en R. Sybesma Woonboerderij de prúlhoek te Sint Annaprochie, ten noord-westen van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca m2 met mogelijke uitbreiding tot m2 Vrij uitzicht rondom Lichte tuingerichte living Diverse gebruiksmogelijkheden Inlichtingen S. Zeldenrust: Melkveehouderijbedrijf te Beets, nabij Hoorn (Noord-Holland) Oppervlakte ca. 32 ha, ca. 27,50 ha huiskavel Uitstekend onderhouden landerijen, klei op veen Mooie ligboxenstal (70gve en 14 pinken) en moderne werktuigenberging Circa 850m3 mestopslag Goede ontsluiting nabij A7 Inlichtingen T. Jensma: I InfoBulletin van accon avm verschijnt vier keer per jaar in een oplage van en wordt verzonden naar alle relaties van accon avm. InfoBulletin is met de grootste zorg samengesteld. accon avm kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat als gevolg van eventuele drukfouten of voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van gegevens uit deze nieuwsbrief. Actuele informatie publiceert accon avm ook in de Agro E-nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden op accon avm adviseurs en accountants: Hoofdkantoor: Meander 725, 6825 ME Arnhem Postbus 5090, 6802 EB Arnhem, Telefoon: Concept en realisatie: Colofon tva! reclame & communicatie (Eind)redactie: Lubbert van Dellen, Corine Fokker, Annet Westendorp 08 InfoBulletin Uitstekend melkveehouderijbedrijf te Hegebeintum, ten noorden van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 44 ha. kleigrond Stelpboerderij Ligboxenstal, ca. 95 stuks grootvee Inlichtingen S. Zeldenrust: Akkerbouwbedrijf te Ferwerd, ten noorden van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 100 ha. klei en zavelgrond Tevens geschikt voor melkveehouderijbedrijf Traditionele kop-hals-rompboerderij Inlichtingen A. Visser: Prima melkveehouderijbedrijf te Roodkerk, ten noord-oosten van Leeuwarden (Friesland) Oppervlakte ca. 34 ha. overwegend zandgrond Stelpboerderij Ligboxenstal, ca. 66 stuks grootvee Wagenberging Inlichtingen A. Visser Voor ons complete aanbod kijk op Agri Vastgoed b.v. Friesland Sixmastraat 4, 8932 PA LEEUWARDEN Telefoon: Agri Vastgoed b.v. Noord Holland Agriport 115, 1775 TA MIDDENMEER Telefoon: / /

Wilt u gebruik kunnen maken. zakelijk om stipt al uw betalingsverplichtingen

Wilt u gebruik kunnen maken. zakelijk om stipt al uw betalingsverplichtingen NFO Uitstel van betaling Info Is uw onderneming bedrijfseconomisch jaargang 4 2010 gezond, maar hebt u zodanig last van de crisis dat er toch tijdelijke liquiditeitsproblemen ontstaan? De Belastingdienst

Nadere informatie

Lees verder op pagina 4

Lees verder op pagina 4 NFO Info jaargang 8 2013 1 Goed HR-beleid helpt ambities realiseren We bestaan nog maar net vier en een half jaar, maar het gaat hard, vertelt Chiel Zonsveld, P&O manager van Total Blue Events. We organiseren

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I

bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I bedrijfsopvolging in de agrosector! I 50 tips en praktijkervaringen I INHOUDSOPGAVE Voorwoord Bedrijfskunde 6 1 Als je bedrijf je leven is 6 2 Vakmanschap en ondernemerschap van de opvolger 7 3 Is de overdrager

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

Lees verder op pagina 4. Scheiden onderneming

Lees verder op pagina 4. Scheiden onderneming NFO Info jaargang 6 2011 2 Sturen op cijfers Steinbusch in Heerlen is een allround en full service industrieel toeleveringsbedrijf. Het familiebedrijf beleeft volgend jaar zijn 50e verjaardag. Onder de

Nadere informatie

Starten als ondernemer

Starten als ondernemer Starten als ondernemer vanuit een (arbeidsongeschiktheids) uitkering www.bpv.nl Y regelingen Y tips Y ondernemingsplan Y financiering Y verzekeringen bpv&w starten als ondernemer 1 Inhoud Inleiding 3 1.

Nadere informatie

Topkoers 2009/2010. Voorbeeld bedrijf. Accon AVM

Topkoers 2009/2010. Voorbeeld bedrijf. Accon AVM Topkoers 29/21 Voorbeeld bedrijf Accon AVM fgdfgdf INHOUDSOPGAVE VERANTWOORDING 1. STRUCTUUR VAN HET BEDRIJF 2. BESTEDING VAN EN BEHOEFTE AAN FINANCIELE RESULTATEN 3. PLANNING 1 2 4 6 4. FINANCIELE KENGETALLEN

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Benut de korting op uw aanslag

Benut de korting op uw aanslag tipsenadvies.nl 21 jaargang - nummer 12 31 januari 2015 In dit nummer... Belasting betalen Benut de korting op uw aanslag... 1 Recht Als u uw algemene voorwaarden wilt veranderen... 2 Ondernemerschap Voorlopig

Nadere informatie

Aelman. nieuwsbrief. Voorwoord. Hervormingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. no 17

Aelman. nieuwsbrief. Voorwoord. Hervormingen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. no 17 Aelman Voorwoord Al jaren is de landelijke adviesmarkt in beweging. Dit zal u zeker niet ontgaan zijn. Grotere bureaus kampen met een teruglopend aantal opdrachten en voeren derhalve noodgedwongen reorganisaties

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

hightech innovator Waarom Arthur Oudshoorn jaarlijks zo n twaalf procent van zijn omzet investeert in productontwikkeling MAGAZINE, NR 1 2014

hightech innovator Waarom Arthur Oudshoorn jaarlijks zo n twaalf procent van zijn omzet investeert in productontwikkeling MAGAZINE, NR 1 2014 HET MAGAZINE VAN MAGAZINE, NR 1 2014 Waarom Arthur Oudshoorn jaarlijks zo n twaalf procent van zijn omzet investeert in productontwikkeling hightech innovator TOT UW DIENST Bedrijfsovername de beste optie

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF Augustus Jaargang 19 Nr. 60 In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Pas op met de onzakelijke

Nadere informatie

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten

Aftrekbaarheid levensverzekeringen Lijfrenten Actueel nr 11 / september 2001 Een uitgave van Der Kinderen, Aalbekerweg 16, 6336 AD Hulsberg. Tel.: (045) 405 8888. Fax: (045) 405 8890. Internet: www.derkinderen.com Lambert s Perikelen... Bent u ook

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten volledig herziene versie het zaken zak boekje ing Kredietaanvragen Maatschap Fusie De accountant in uw achterzak Wat

Nadere informatie

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren

Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk MAART 2015. 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren Vakblad voor Erkend Hypotheekadviseurs MAART 2015 Opleiding SEH: Leren om je kennis nog beter te gebruiken in de adviespraktijk 7 SEH PE 2015 Opleidingsdag met accent op budgetteren 8 Pensioenwijzigingen

Nadere informatie

Info. Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing. Ko Moerdijk. Geen ideeën meer, dat lijkt me erg

Info. Vernieuwing loont Aandacht voor en investeren in vernieuwing. Ko Moerdijk. Geen ideeën meer, dat lijkt me erg NFO Info jaargang 6 2011 1 IOLAN Etten-Leur innovatief op weg WBSO en Innovatiebox verlagen drempel Een klant van accon avm die met regelmaat gebruik maakt van innovatiestimuleringsregelingen is IOLAN

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

ondernemend Strategie in uw onderneming. Terug naar de kern van de zaak. Omdenken brengt succes. Maatschappelijke organisaties verantwoord onder dak.

ondernemend Strategie in uw onderneming. Terug naar de kern van de zaak. Omdenken brengt succes. Maatschappelijke organisaties verantwoord onder dak. ondernemend MKB Magazine #01 2015 van accon avm adviseurs en accountants retailadvies Terug naar de kern van de zaak. interview hameleers Omdenken brengt succes. roza onderdeel accon avm Maatschappelijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. NIEUWSBRIEF Augustus 2013 Jaargang 17 Nr. 56 In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Help, mijn bedrijfspand

Nadere informatie

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten!

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten! Hypotheek nodig? Kijk eerst op www.bevr.nl U leest het in de van uw onafhankelijk adviseur Hypotheek Krant 2e jaargang nr. 1 2007/08 Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies

Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie