GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE. 1690-1750"

Transcriptie

1 GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE MIDDELHOEK DEEL III DE MIDDELHOEKEN VAN ROTTERDAM, KRALINGEN EN DE ZWALUWE J. MIDDELHOEK Sr.

2 -1a- Gegevens uit de Archieven van Rotterdam en 's Hertogenbosch verwerkt tot de geschiedenis van de familie Middelhoek. Deel 111 De Middelhoeken van Rotterdam, Kralingen en De Zwaluwe door Jan Middelhoek Sr. Rotterdam, 16 november 1980.

3 -1b- VOORWOORD Josijntje van der Burgh is tweemaal getrouwd geweest. Haar eerste huwelijk, met Doe Middelhoek, duurde 10 jaren, van In die tijd woonden zij in Rotterdam, eerst in de Goudse Wagenstraat en daarna op de Schiedamse Dijk, op de hoek van de Zevenhuissteeg. Haar tweede huwelijk, met Martinus van Egmondt, duurde ruim 25 jaren, van In die tijd woonden zij in Kralingen in de buurtschap Jaffa. Ze bewoonden daar het vanouds bekende huis Jericho. Ze woonden naast het kasteeltje - met ook weer een Bijbelse naam - Jeruzalem, waar de zuster van Josijntje huishoudster was. Het blijkt nu heel duidelijk, dat we met een bakkersfamilie te doen hebben. Ook de twee zonen uit het eerste huwelijk worden weer bakker. 't Is daar in Jaffa trouwens alles bakker wat de klok slaat. Ik las: Jaffa, waar van ouds de bakkerijen gevestigd zijn. Ook Adriaan en Pieter vestigen zich daar. Adriaan is bakker zonder meer, maar Pieter wil vooruitkomen. Hij koopt en verkoopt huisjes en koopt - alleen of met een compagnon - veenland bij de Kralingse Plassen.

4 -1cHet verschil van aanleg tussen de broers wordt duidelijk: Adriaan moet geld lenen; Pieter kan uitlenen; Adriaan moet rente betalen, maar Pieter kan rente ontvangen. Ze leefden in de tijd van de trotse regenten en de inhalige pachters. Ze kregen beiden te doen met de grove bedienden van die heren. Ze ergeren zich beiden aan het grove optreden van gerechtsdienaars. Ze nemen het niet, geen van beiden! We beleven in Jaffa kleine pachtersoproertjes, waarbij Adriaan en Pieter Middelhoek betrokken zijn en de leiding nemen. Ik vertel U een paar realistische verhalen, die precies weergeven hoe slecht de verhoudingen in die pruikentijd waren. Verwaande groothansen, die dachten dat alles geoorloofd was en nederige burgers, die alles maar slikken moesten. Adriaan en Pieter Middelhoek komen daartegen in verzet. Helaas, er kwamen teveel bakkers in Jaffa. Adriaan moet een ander baantje zoeken en Pieter gaat "emigreren". Hij krijgt een admissie om zich als bakker te vestigen in de Lage Zwaluwe. Hij trekt daarheen, maar sterft spoedig. Daar zit zijn weduwe dan, ten zuiden van de grote rivieren, met een groot jong gezin. We hebben nog twee hoofdstukken moeten toevoegen. Eerst vertellen we wat we vonden over de levensloop van de kinderen van Adriaan Middelhoek en Neeltje van der Meer, en dan wat Machteltje Huijgen Booij ervoer in de Zwaluwe. Het geslacht van Adriaan is uitgestorven, maar het geslacht van Pieter is nog springlevend.

5 -1dVier zonen van Pieter en Machteltje vestigen zich in de Hoekse Waard, in Strijen en Klaaswaal: Huijg, Pieter, Abraham en Maarten. Huijg werd in Klaaswaal een aannemer van grondwerken; Pieter begon in Klaaswaal een smederij; Abraham en Maarten werden wagenmaker in Strijen. Alleen het geslacht van Maarten is uitgestorven, de andere drie leven nog steeds voort. Ze verspreidden zich over de Hoekse Waard en na 1900 waagden ze zich ook buiten het eiland en nu zijn er in alle provincies wel een paar Middelhoeken te vinden. We hebben bij de samenstelling van dit derde deel weer veel hulp en belangstelling ondervonden van Drs. A.J. Middelhoek, thans wonende in Heisdorf, Luxemburg (Gr.-D.), 14, Rue des Roses. Deze laatste is een nakomeling van Pieter Middelhoek, de dorpssmid van Klaaswaal. De samensteller van dit boek is een nakomeling van Abraham Middelhoek, de wagenmaker van Strijen. J. Middelhoek Sr. Valkeniersweg AX Rotterdam Prijs f., giro Doet U weer mee?

6 -1e- Inhoud 1. Doe Middelhoek en Josijntje van der Burgh wonen in Rotterdam, in de Goudse Wagenstraat Doe en Josijntje wonen op de Schiedamse Dijk, op de hoek van de Zevenhuissteeg Josijntje van der Burgh woont met haar tweede man, Martinus van Egmondt, in het Huis Jericho te Kralingen. 4. Drie verhalen over moeilijkheden met pachters bedienden. Adriaan en Pieter nemen het niet langer. 5. Nieuwe gegevens over de bewoners van Jaffa Drie was toch teveel De kinderen van Adriaan Middelhoek en Neeltje van der Meer Machteltje Huijgen Booij in de Lage Zwaluwe Naamregister deel III 7 113

7 -1e- Doe Middelhoek en Josijntje van der Burgh woonden eerst in het Oosten van Rotterdam; in de Goudse Wagenstraat, van

8 -1fDoe Middelhoek, een jongeman van Vlaardingen. Al de Middelhoeken die nu nog in leven zijn, waar ze ook mogen wonen, stammen af van Doe Middelhoek. Doe Middelhoek woonde te Vlaardingen. Hij is de zoon van Ary Wouters en Adriaentge Doe. Hij is geboren in een huisje aan de Rietdijk (tegenwoordig Maassluise Dijk), dat het eigendom van zijn ouders was. Waar de bebouwing langs de dijk ophoudt, stonden twee pastorieën. De uiterste werd bewoond door Ds. Hermanus Schulius, die te Vlaardingen gestaan heeft van Deze Predikant was het, die van Ary Middelhoek een stuk erf kocht. Dat was dus in ieder geval vóór Het huisje van Ary en Adriaentge zal dus nog meer naar het westen naast de pastorieën gestaan hebben. In dat huisje aan de Rietdijk woonde de familie Middelhoek, vader, moeder en vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. Grootvader, Wouter Adriaens, de scheepstimmerman, was in 1640 reeds overleden en grootmoeder, Lijsbeth Floris, woonde als weduwe 24 jaar lang in het mooie huisje "Den Engel, in de Lijnstraat, van 1640 tot We weten wel tamelijk nauwkeurig waar, maar niet precies wanneer Doe geboren is. Alleen van de oudste van de vier kinderen weten we de exacte doopdatum, van Wouter, de oudste. Die doopdatum is 18 juli Er volgen nog drie kinderen, één jongen en twee meisjes. De jongen heette Doe en de meisjes heetten Lijsbeth en Marijtje. In welke volgorde we ze plaatsen moeten, is niet na te gaan. Doe kan op Wouter volgen, maar hij kan evengoed de allerjongste zijn. Doe werd plm geboren, en daar hij plm stierf, kunnen we zeggen, dat zijn leven samenvalt met de tweede helft van de 17e eeuw. Dat is juist het tijdperk, dat meestal de Gouden Eeuw wordt genoemd. In "Den Engel", het huis in de Lijnstraat. Als grootmoeder Lijsbeth Floris sterft, gaat de familie in de Lijnstraat wonen, in het familiehuis. Doe is dan een jongen van ongeveer 12 jaar. Op die leeftijd was men vroeger volwassen, werd het tijd om werk te zoeken. Kieskeurig was men dan bepaald niet. De hoofdzaak was dat men 's zaterdags een paar stuivers thuisbracht. Was er ergens een plaats vrij, was er een leerjongen nodig, dan greep men die gelegenheid met beide handen aan. De Vlaardingse archieven vertellen ons maar zelden welk ambacht de voorvaderen beoefenden. We weten toevallig, dat de grootvader van Doe een scheepstimmerman was. Het ambacht van Ary, zijn vader, weten we niet. Vader Ary is in 1667 gestorven. Toen Doe een ambacht kiezen moest, leefde vader Ary nog. Ik heb een sterk vermoeden, dat Ary hem bij de bakker in de leer gedaan heeft. Meer dan een vermoeden is het niet. De twee zonen van Doe zijn later volleerde bakkers. Vader is niet oud geworden, maar de jongens zijn waarschijnlijk groot geworden in de bakkerij. Misschien is er nog een kleine aanwijzing. De familie is jarenlang bevriend geweest met een bakkersgezin. Die vriendschap is al in 1621 begonnen. Eén van de 7 mannen, die in 1621 poorters werden van Vlaardingen was Barent Pauwelszn. Middelmans. Die nu was een bakker. Als in 1680 het vierde kind van Wouter gedoopt

9 -2wordt, treedt als doopgetuige op Machtelt Barents Middelmans, kennelijk een dochter van eerstgenoemde bakker. Niet onmogelijk dat Doe als knechtje in dienst gekomen is in de bakkerij. De moeder van Doe stierf in 1684 en in 1686 besluiten Doe en Lijsbeth en Marijtje het familiehuis te verkopen. De zusters verhuizen daarop naar Delft. Doe blijft in Vlaardingen. Als hij in 1690 te Rotterdam in het, huwelijk treedt, wordt daar genoteerd, dat hij een jongeman van Vlaardingen is, die daar in de Vischstraat woonde. Misschien in de kost bij de familie Middelmans? Bakkersknechtjes woonden dikwijls bij de baas in. Doe Middelhoek trouwt met Josina van der Burgh. Doe trouwde met een meisje uit Rotterdam. Als ze aantekenen wordt vermeld, dat de bruid in de Rijstuyn woonde. Dat was een gracht midden in de stad. Tuyn betekende vroeger omheinde ruimte. Ik denk dus, dat Rijstuyn betekent: opslagplaats van rijshout, zoals Houttuyn betekent: opslagplaats voor hout. Over Josina's ouders heb ik nog niets kunnen vinden, alleen dat de vader Pieter heette. Josina was de dochter van Pieter van der Burgh. In het trouwboek staat in de marge: "Alhier getrouwd den 3 mey 1690". En achter de kantlijn staat: "Doen Middelhoeck, j.m. van V1aardingen, wonend in de Vischsteegh, Josina van der Burhgh, j.d. van Rotterdam, wonend in de Rijstuyn." De gilden. Doe Middelhoek werd Rotterdammer. Hij verliet Vlaardingen. Dat valt te begrijpen. Vlaardingen worstelde voortdurend met armoede en achteruitgang; Rotterdam was een snelgroeiend stadje, met veel kans op succes en promotie. Het viel niet mee om zich te Vlaardingen als "meester" te vestigen. We leven nog steeds in de tijd van de gilden. Er zaten alleen "meesters" in het gildebestuur. Dat gildebestuur stelde het aantal "meesters" vast en zorgde ervoor, dat het meesterschap ten eeuwigen dage in bepaalde geslachten bleef. Was er geen zoon, dan was er wel een schoonzoon of een neef. Vreemden werden voor onoverkomelijk moeilijke meesterstukken gezet, zoons van gevestigde meesters behoefden dikwij1s niet eens een meesterstuk te leveren. Waren vele barrières overwonnen, dan werd er nog op voldoende kapitaal gelet. Neen, men kwam er niet gemakkelijk tussen. Alle leerjongens werden geen gezel, en maar weinig gezellen werden "meester". Het beste was de stad te verlaten en lange reizen te maken om ervaring op te doen. Rotterdam Doe verliet zijn geboortestad. Na zijn huwelijk met het Rotterdamse meisje, zocht hij zijn kansen in Rotterdam. Rotterdam was een snelgroeiend stadje. In 1630 was Rotterdam nog kleiner dan Delft en had nog geen inwoners. In 1690 naderde Rotterdam de Die mensen woonden in een flinke driehoek rondom de Laurenskerk. Aan de westzijde tot de Coolsingel en in het oosten tot de Goudsesingel. Langs de Maas was de Boompjeskade.

10 -3Later is men in die driehoek elk gaatje vol gaan bouwen. Toen werd het in die kleine ruimte benauwend. Men verzuimde de stadsgrenzen uit te leggen. 't Werd veel te vol en al die duizenden mensen loosden hun vuil in de stadsgrachten. 't Waren de vuile grachten die daar stonken. In de tijd toen Doe en Josina in Rotterdam woonden, was het nog een leuk fris stadje. Nog in 1793 wordt er gedicht: "Dit is het fraaje en frissche Rotterdam, Dat even als de stad aan 't scheeprijk IJ gelegen, Van visschers-hutten oorsprong nam, En tot den eersten rang der Koopsteên is gestegen, Ofschoon de dolle krijg er fel op hebb' gewoed, En 't oproer grauwzaamd in zijn ingewant gewroet." Een fraai en fris stadje was Rotterdam, toen Doe en Josina zich daar in 1690 vestigden. Een groeiende stad met veel nieuwe arbeidsplaatsen en prachtige kansen voor jonge mensen. In het hartje van de stad waren reeds enkele markante gebouwen: De Laurenskerk, de Prinsekerk, het Schielandhuis en het Admiraliteitshof. Op de markt stond reeds het standbeeld voor Erasmus, het enige standbeeld dat de Republiek rijk was. Men vindt dat alles meesterlijk getekend op de "Caart van de Stad Rotterdam door Joannes de Vou, Ao 1694". Dat is juist de tijd waarin Doe en Josina in Rotterdam woonden. De Republiek op de rand van een bankroet. We leven op het einde van de Gouden Eeuw. Het leek allemaal mooier dan het in werkelijkheid was. Vooral vreemdelingen tuurden zich blind op de "geweldige rijkdom" van de Repubiek. Na 1700 was het niet anders dan schijnrijkdom, die pracht en weelde van stad- en landpaleizen. Raadpensionaris Heinsius wist wel beter; hij kreeg grijze haren als hij dacht aan de treurige toestand van 's lands financiën. Na de Spaanse Successie-oorlog leefden we op de rand van een staatsbankroet. De rijkdom van de gouden eeuw had een ellendig soort mensen gekweekt, een aristocratie van verwaande nietsnutten, die geen spatje waardering konden opbrengen voor de knappe vakman en de eerzame burger. Het werd een tijd van flauwe gemanierdheid. Bij de Vrede van Rijswijk in 1697 verprutste men maanden om uit te zoeken welke gezant recht op voorrang had bij het binnenkomen van de zaal en hoe de gezanten zich om de ronde tafel moesten scharen. De ambachtslieden en gewone kooplieden treft geen schuld, maar er kwam een geslacht van groothansen potverteerders en pachters, die de sfeer vertroebelden en een toestand kweekten van onrecht, willekeur en wetsverkrachting, waar zelfs het rechtvaardige Hof van Holland niet tegen opgewassen was. Groothans spreekt: Uw gilden zullen nulles zijn En nooit een burger kapitein. Voorts, zo gij onze hoertjes trouwt, Krijgt ge een baantje zonder fout. En wie hiertegen enig woord uit In vierentwintig uur de poort uit. Zo werd de toestand in het land. Heren en knechten, rijken en armen, alles of niets!

11 -4Maar Rotterdam bloeit. Als de expansie van de Republiek plm voor goed uit is, begint de bloeiperiode van Rotterdam eerst recht. Het Rotterdamse bier was beroemd, vooral wegens het voortreffelijke water, waarover de stad in ruime mate beschikte. De V.O.C. had een belangrijk kantoor in Rotterdam. Vooral de suiker speelde als grondstof voor de veredelingsindustrieën een grote rol. Ook Rotterdam telde veel suikerraffinaderijen., Er was een rijke verscheidenheid van veredelingsbedrijven. Deze havenindustrieën vergrootten de bedrijvigheid in de havens. Rotterdam deed nog flink mee aan de haringvisserij. Van Rotterdam voeren soms 200 haringbuizen uit. Rotterdam werd een stapelmarkt voor goederen van Engeland naar Duitsland en omgekeerd. Door de gunstige ligging had Rotterdam ook al een groot deel van de Hollandse stapelmarkt tot zich getrokken. De hoogste bloei, wat de verhandelde goederen betreft, heeft gelegen tussen 1620 en In die bloeiperiode vestigen Doe en Josina zich in Rotterdam. Ik heb wel een vermoeden met welke nering ze zich hebben beziggehouden, maar ik durf het niet neerschrijven. Gissen doet missen. Het pachtersoproer van Ook Rotterdam had zijn grote Hansen. Ook Rotterdam had zijn belasting-pachters. Het verpachten van de belastingen was een schandelijke zaak. De meeste pachters waren uitzuigers en hun dienaren niet minder. Zo heer, zo knecht. Het was in Rotterdam dat de burgerij het eerst in verzet kwam tegen het verfoeilijke pachterssysteem. Voor alle accijnzen waren pachters; bier, wijn, meel, turf enz. Men kon geen artikel over de straat dragen of de dienaren van de pachters bemoeiden zich ermee. Inbeslagnemingen en afpersingen waren aan de orde van de dag. Alleen water en lucht waren nog niet belast. Rotterdam heeft zijn eerste pachtersoproer gekend in Dat was al een goed begin voor Doe en Josina. Heel Rotterdam was dagenlang in hevige beroering. Dat ging zo. Het volgende verhaal is uit Jaap ter Haar: Geschiedenis der Lage Landen, deel III, bladzijden 314 en 315. "Ook te Rotterdam vormden de belastingen, geheven op wijn, aanleiding tot een rel. Belastinginner Van der Steen is zo corrupt als de pest. We mosten hem maar eens op zijn mieter komen, gromden enkele adelborsten, bij wie de te dure wijn blijkbaar niet goed gevallen was. Ze slaan de gehate Van der Steen de hersens in. Dan grijpt de baljuw en schout Mr. Jacob van Zuy1en van Nijeve1t in -- al heeft hij zelf veel boter op het hoofd. In het jaar 1672 was deze Jacob nog straatarm. Rijk geworden door uiterst bedenkelijke praktijken, heeft hij zich de naam Nijevelt aangematigd. Als "agent" van de Prins van Oranje te Rotterdam kan hij zijn regenten haast willoos aan zich laten gehoorzamen -- en met behulp van prostituees heeft hij heel wat keren chantage op die rijke heren gepleegd. Want overspel is in de Republiek een strafbaar feit.

12 -4a-

13 -4b-

14 -5Deze Jacob Van Zuylen van Nijevelt veroordeelt één van de aanranders tot de dood op het schavot. Een groot deel van Rotterdam komt op de been, als de scherprechter het vonnis heeft voltrokken. Op naar het huis Van Van der Steen! Een woeste menigte slaat daar de boel kort en klein, en drinkt en passant de wijnkelder leeg, terwijl de familie Van der Steen zich angstig op de zolder verscholen houdt. Wij plunderen al Van der Steen. Nu gaane wij naar Quakelbeen. En dan naar Jacob van Zuylen. Wij zullen hem doen huilen. De schutterij kijkt achter de kanonnen toe hoe de boze Rotterdammers zich op het huis van Jacob Van Zuylen werpen. Zij breken het tot de grond toe af. Niets van zilver, porselein en kostbare schilderijen blijft gespaard, zelfs de zure appels aan de bomen in de tuin eet het nijdige volk ook nog op. Tijdens de plundering komen de bewijzen van Van Zuylen's corruptie onmiskenbaar aan het licht. Ergerlijk is, dat koning-stadhouder Willem III hem ondanks dat de hand boven het hoofd houdt. Mr. Jacob ontvangt zelfs gulden voor de geleden schade. Straf de schuldigen van dit oproer, beveelt de Prins vanuit Engeland. Het duurt maanden alvorens de geschokte stad tot rust komt onder een nieuwe magistraat. De plundering van het huis van Van Zuylen maakte alom diepe indruk. Zo zeer zelfs, dat we op porseleinen borden en kommen afbeeldingen van deze gebeurtenis terugvinden." Men had een begin gemaakt met de strijd tegen de pachters met hun dienaren. Dat was een rechtvaardige strijd, en het doet me genoegen te kunnen meedelen, dat de zoons van Doe en Josina voortdurend in de contramine waren met de dienaren van de pachters; of het nu ging over koren, of over turf of over wat anders. Ze streden op hun manier tegen onrecht en willekeur. We krijgen daar nog verschil1ende voorbeelden van te zien. Bruiloft in de Rijstuyn, 3 mei Ze waren aangetekend op 16 april 1690, Doe en Josina. Dat verdient onze aandacht. Dit huwelijk is voor de familie Middelhoek zeer belangrijk. De bruidegom Doe was niet zo jong meer. Hij zat dichter bij de 40 dan bij de 30. Als deze Doe eens volhard had in zijn vrijgezellenbestaan? Dan was er nu niemand in heel Nederland meer die Middelhoek heette. De bruid Josina moet volgens mijn berekening een jaar of tien jonger zijn geweest. Als het initiatief tot dit huwelijk uitgegaan is Van Josina, dan verdient ze van ons een erepalm. Ze is ons aller moeder. Ik zou graag meer aandacht besteden aan deze bruiloft, maar ik weet er te weinig van. Het enige wat we kunnen overwegen is wie er zo al op dat feest geweest kunnen zijn. De ouders van Doe waren reeds lang overleden. De ouders van Josina ken ik niet. Het naspeuren kost veel tijd. Haar vader heette Pieter. Er waren twee zusters van Doe op de bruiloft: Lijsbeth en Marijtje. Die dames woonden al enige jaren in Delft op de Oude Langendijk. Ze waren Doen en zijn bruid welgezind. Dat

15 -6hebben ze in 1693 laten blijken, toen ze in haar testament Doe met een legaat vereerden. Dan was er nog een schoonzuster van Doe. De weduwe van zijn broer Wouter, die ook Lijsbeth heette. Ze was er met haar tienjarig zoontje Ary. Dat is de latere Ary Woutters Myddelhoeck, zoals hij zelf tekende. Hij werd de Vlaardingse bedienaar van begrafenissen. Meer familie Van Doens kant kon er niet geweest zijn. En wie waren er van Josina's kant? Dat is niet precies te zeggen. Alleen weet ik zeker dat Josina twee zusters had, en misschien wel drie. Daar was eerst Anna, voluit Annetje Pieters van der Burgh. We komen haar in onze geschiedenis een paar malen tegen. Ze woonde op de buitenplaats Jeruzalem, d.w.z. ze was daar dienstmaecht. We horen wel meer over haar. Josina had nog een zuster, Marijtje, voluit Marijtje Pieters van der Burgh. Met wie ze getrouwd geweest is, weet ik nog niet. Ze had twee dochters Marijtje en Apolonia. We vonden ook nog Margaritha van der Burgh, die getrouwd was met Dirk Fibres. Dat zal ook wel een zuster geweest zijn van Josina, want in 1734 wordt als voogd voor haar minderjarige erfgenamen benoemd Martinus van Egmondt, de tweede echtgenoot van Josina. Dat kan haast niet missen. Daar waren dus a1 vijf volwassen vrouwen om de bruiloft meer luister bij te zetten. Hoe zouden die dames er hebben uitgezien? Zouden ze zich ter ere van het bruidspaar naar de laatste mode hebben gekleed? Op de schilderij Van Johannes de Vou van 1694 staan heel wat dames afgebeeld. Het meest kenmerkende van haar toilet is de Spaanse mantilla. Het haar werd met behulp van enig draadwerk zo hoog mogelijk opgekamd en daarover kwam hat fijne kantwerk van de mantilla. Dat moest dienen om de Hollandse dames zoveel mogelijk op Spaanse schonen te laten gelijken. Evenals de Spaanse dames hielden de Hollandse een waaier in de hand, nodig of niet nodig. De Goudse Wagenstraat. Waar gingen Doe en Josine wonen? Hun eerste huis stond in de Goudse Wagenstraat. Van die straat hebben we een mooie afbeelding. Ik las, dat de Goudse Wagenstraat van vroeger meer naar het westen lag dan de tegenwoordige. Hoe dat kan begrijp ik niet. Dat was dan toch zeker een andere straat met dezelfde naam. Onze afbeelding is goed en duidelijk. Inderdaad een wagenstraat. Een reiswagen staat stil voor een logement. Op de brug nadert nog een reiswagen. Het huis naast het logement gaat schuil achter de eerste. Onwillekeurig moet ik denken aan een bakkerswinkel. Zouden Doe en Josina daar gewoond hebben? Ongetwijfeld een mooie plaats voor neringdoenden. De straat verbreedt zich daar tot een plein. Een mooie stop- en parkeerp1aats voor de postkoetsen en reiswagens, die in het oosten van Gouda komen. Een goed gekozen plaats om zaken te doen. Toch hebben Doe en Josina daar slechts een paar jaren gewoond. Ze zijn daar gelukkig geweest, lijkt me. De zaken konden misschien beter gegaan zijn, maar hun familieleven was gelukkig en voorspoedig zolang ze in de Goudse Wagenstraat woonden.

16 -6a-

17 -7De geboorte van Adrianus en Pieter. In het huis aan de Goudse Wagenstraat werd eerst een jongen geboren, Adrianus of Ary genaamd. Hij heette natuurlijk naar de vader van Doe. De jongen werd 28 januari 1691 gedoopt. In de Laurenskerk misschien? In het doopboek staat dat de vader Dirck Middelhoek heette. Doe is in Rotterdam Dirck geworden. Die naamsverandering heeft mij op een dwaalspoor gebracht. Op blz. 9 van V1aardingen II heet de eerste doopgetuige Dirck Arentsz. Die heb ik voor oom Doe, alias oom Dirck aangezien. Als doopgetuigen treden nu in 1691 op de mij onbekende Thijs de Vercker en E1isabeth Middelhoeck. De laatste is tante Lijsbeth van Delft. Het kind Adrianus of Ary bleef gelukkig in leven. 2 november 1692 wordt het tweede kind gedoopt. Het wordt genoemd naar Josina's vader Pieter. Er was nu maar één doopgetuige en dat was Annette Pieters. Dat was natuurlijk Josina's zuster, tante Anna.

18 -7a- Daarna woonden Doe en Josijntje in het Westen van Rotterdam. Ze woonden op de Schiedamse Dijk, op de hoek van de Zevenhuissteeg, van Josijntje woonde daar nog van met haar tweede man, Martinus van Egmondt.

19 -7bDe Schiedamse Dijk, hoek Zevenhuissteeg. Na de geboorte van het tweede kind zijn Doe en Josina om mij onbekende redenen naar de Schiedamse Dijk verhuisd. Daar hebben ze met grote tegenspoed te kampen gekregen. Grote moeilijkheden in hun gezinsleven. Als een echte Rotterdammer de naam Schiedamse Dijk hoort, fronst hij de wenkbrauwen. Hij denkt aan de Schiedamse Dijk van vóór de 2e wereldoorlog. Toen was de Dijk een oord van Jan Plezier, de rosse buurt, een Eroscentrum. 't Zal hem moeilijk vallen bij de naam Schiedamse Dijk ergens anders aan te denken. Toch zal dat moeten, want in de dagen van Doe en Josina was daar nog geen sprake van. In Vlaardingen woonde Doe aan de rivierdijk in de richting Maassluis en in Rotterdam woonde hij weer aan de rivierdijk, nu in de richting Schiedam. De Schiedamse Dijk vindt u langs de Leuvehaven. Een van de stegen heette de Zevenhuissteeg. U kunt de naambordjes nog vinden. Ga maar niet kijken, want u vindt niets, maar dan ook niets meer terug uit de oude tijd. Ge vindt alleen magazijnen, winkels, pakhuizen en kantoorgebouwen. Toch leuk, dat we de naambordjes nog vinden: Schiedamse Dijk, maar ook Zevenhuissteeg. Doe en Josina hebben hun zaak verplaatst van de Goudsewagenstraat naar de Schiedamse Dijk. Ze woonden op de hoek van de Zevenhuissteeg. Ik moet aan een bakkerij denken, maar dat is slechts een dwanggedachte. Het was natuurlijk wel weer een mooi punt om brood te verkopen. Er kwamen veel schippers in de Leuvehaven. Evenals de Goudsewagentraat was het één van de oudste en drukste punten van Rotterdam. De Goudsewagenstraat wordt voor het eerstgenoemd in Verder vinden we in het boek: "Beschrijvingen van de straat- en steegnamen van Rotterdam" het volgende over de Zevenhuissteeg: "Dat deze steeg haar naam te danken heeft aan een aantal huisjes, waaruit zij bestond blijkt uit de verkoop, de 13e mei 1639, van 7 huisjes aan de Schiedamse Dijk, Westzijde, gelegen aan de Hang, waarin de huisjes uitkomen. In 1642 worden ook nog als belending opgegeven van een erf aan de Schiedamse Dijk "de erven van de Zeven huisjes". In 1644 draagt de steeg deze naam reeds. Vóór die tijd had zij de naam Jan Dammanssteeg, die 12 april 1613 verschillende erven

20 -8op de hoek van en in deze dwarsstraat, ten noorden van zijn brouwerij, van de stad aankocht. Er was nog een rijtje huizen in de binnenstad, dat reeds langer "de zeven huisjes" heette. Dat waren "de oude", de andere "de nieuwe" zevenhuisjes. Een nieuw begin. Op de hoek van de Schiedamse Dijk en de Zevenhuissteeg beginnen Doe en Josina een nieuwe zaak. Het wordt een tijd van tegenspoed en verdriet. Ze krijgen in de korte periode van 4 jaren 4 kinderen, die allen na enige weken of maanden weer sterven. Dat lijkt mij een smartelijke zaak. 't Is niet moeilijk om zich voor te stellen hoe de moeder Josina voortdurend worstelen moest om het zwakke leventje in stand te houden. De afgedwongen erkenning van het hopeloze van de zaak moet moordend geweest zijn. Daarbij had Josina nog de zorg voor haar twee eerste kinderen Adriaan en Pieter, die gelukkig gezond opgroeiden. 4 kinderen, geboren en weer gestorven september 1695 wordt Doen gedoopt. Volgens de man die het doopboek bijhield, heetten de ouders toen Doen Middelroeck en Jasijna van der Burgh. Ze woonden op den Schiedamsen diek. De enige doopgetuige was de trouwe tante Anna, een zuster van de kraamvrouw, voluit Annetje Pieters van der Burgh. Het kind werd begraven op 4 okober 1695, een paar weekjes oud. De vader heette op de dag van de begrafenis Daen of Dick Middelhoek januari 1697 wordt er weer een Doen gedoopt. De man van het doopboek noteert de namen van de ouders. Hij brengt het er deze keer fatsoenlijk af: Doen Middelhoek en Jesijna Middelhoek. Ze wonen op den Schiedamsen Dijck. De doopgetuige is weer tante Anna. Het jongetje stierf. De begrafenisdatum is niet te vinden augustus 1698 wordt Wouter gedoopt. De tweede Doen leefde toen zeker nog. De ouders heten nu: Doen Middelrock en Jesijna Middelrock. Ze woonden o.d. Dijck. Nu zijn de tantes uit Delft overgekomen. Het kind heette naar haar overleden broer. De getuigen worden genoemd: Marija Middelrock en Lysabeth Middelrock. Er was nog een derde doopgetuige: Heindrick van den Bergh. Een broer van Josina misschien? Het jongetje, Wouter, werd 14 oktober 1698 begraven, een paar maandjes oud. Bij de begrafenis heette de vader Doen Middelhock, maar voor het geval dat de lezer niet goed begrijpen zou, wie er werd bedoeld, heeft de man erbij gezet; "Dick op den hoek van de 7-huytsstech". Dan begrijpen we het beter! - 6 september 1699 werd een meisje geboren, Adriaentie. Wat zal Josina geworsteld hebben om dat meisje te behouden. De ouders waren Doen Middelhouck en Josina Middelhouek. Ze woonden nog steeds op den Dijck. De zusters van Doe zijn weer uit Delft gekomen. Ze heetten nu: Maritie Middelhouck en Lijsbet Middelhouck. Al het geworstel en getob hielp niet: Adriaentie stierf. Ze werd 28 oktober 1699 begraven 7 weken oud.

21 -9De dood van Doen, in Dat was een enorm moeilijke periode in het leven van Josina. Maar het ergste komt nog. Na al deze gebeurtenissen stierf Doe, de vader. De exacte begrafenisdatum weten we niet. Dat valt ook niet na te zien. De officiële begrafenisboeken beginnen in Rotterdam in 1709 pas. Het valt wel uit te rekenen. Toen het laatste kind begraven werd, leefde Doen nog, dat was 28 oktober Josina hertrouwde 23 januari Doen is dus in het jaar 1700 gestorven. Na 4 kinderen naar het graf gebracht te hebben, stierf Doe zelf. Zijn broer Wouter stierf te Vlaardingen op de leeftijd van 31 jaar. Doe stierf ook jong, hij heeft de 50 niet gehaald. Waar zou hij aan gestorven zijn, dat melden de archieven niet. Op de begrafenis waren een paar zusters van Doe en een paar zusters Van Josina en enkele vrienden. En niet te vergeten de Vlaardingse neef Ary Woutterse Myddelhoeck, een jongeman van 20 jaar. Achter de baar liepen de twee kleine jongens: Adrianus en Pieter, 9 en 8 jaar oud. Toen de gasten na de begrafenis vertrokken waren, bleef Josina in grote zielenood met haar twee kleine jongens achter. Dit was voor haar het einde, ze zag geen licht meer. Wie was Martinus van Egmondt. Niet vrij van fantasie, maar toch ook niet zonder reden, beweer ik, dat was de meesterknecht, die in het bakkerij-bedrijf van Josina de plaats ging innemen van Doe, die in 1700 zo schielijk gestorven was. Ik geloof zelfs dat hij bij Josina inwoonde, want hij woonde ook op de Schiedamse Dijk. Hoe kwam die weduwe aan een goede meesterknecht, een bedrijfsleider, die er zijn kon: Advertenties plaatsen in dag- en weekbladen was er nog niet bij. Arbeidsbureaus moesten nog worden uitgevonden. Het kon alleen door persoonlijke relaties en contacten. Het lijkt mij dat Martinus van Egmondt iemand uit Schoonhoven was. Hij was bijv. in het bezit van een obligatie groot f. 720 van de Gereformeede Parochiekerk te Schoonhoven. Later brengt hij bij een afrekening naar voren f , omdat hij een reis gemaakt heeft naar Schoonhoven, heen en terug. Dan volgt de vraag: had Josina dan connecties in Schoonhoven? Dat valt niet met zekerheid te zeggen. Wel vond ik bij de Oud-Notariële Acten, onder nummer 3876/767 een testament gedateerd 17 oktober 1719, van de bejaarde dochter Anna van der Burgh. Dat kan een tante geweest zijn van Josina. Ik zeg nog eens met nadruk, dat ik de zekerheid niet kan aantonen. Het is misschien toeval dat deze Anna van der Burgh wel in Schoonhoven woonde. Josina hertrouwt, 23 januari Martinus van Egmondt lijkt me een uitstekende, ondernemende kerel, die de verlopen zaken weer op de been bracht. Een man, die een goede invloed had op de twee opgroeiende jongens Adrianus en Pieter. Josina had respect voor hem en de genegenheid was wederkerig. Ze besluiten met elkaar in het huwelijk te treden. Dus trouwde de vrouw met de knecht, en dat was goed bekeken. Martinus was niet alleen een goede werker, met durf en ondernemingsgeest, maar naar het zich liet aanzien, zou hij ook een goede stiefvader worden; en hij was niet onbemiddeld ook.

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina prinses der Nederlanden bron. W. ten Have, Amsterdam 1959 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wilh001eenz01_01/colofon.htm 2007 dbnl / de Erven van Wilhelmina

Nadere informatie

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer:

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Naar de Oost met de Verenigde Oost-Indische Compagnie Een nieuwe molen in de Doespolder Zoektocht

Nadere informatie

Verslag Matthew Henry reis

Verslag Matthew Henry reis Verslag Matthew Henry reis September 2007 Kerkhistorische Themareis: In de voetsporen van Matthew Henry de Bijbel verklaarder O.l.v. ds. J. C. den Toom Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1 Deelnemers.....3

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

LERENDE HEN ONDERHOUDEN...

LERENDE HEN ONDERHOUDEN... LERENDE HEN ONDERHOUDEN... Dr. L. PRAAMSMA LERENDE HEN ONDERHOUDEN... HULPBOEK VOOR DE CATECHEET I ZONDAG 1-24 J. H. KOK N.V. KAMPEN 1959 INLEIDING Dit boek is ontstaan uit de aantekeningen van mijn

Nadere informatie

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw!

Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Ga met dit gezin mee terug naar de Gouden Eeuw! Inleiding Dit is de papieren versie van de website die u kunt vinden op: http://proto.thinkquest.nl/~klb013/startpagina.htm Een gezin uit de Gouden Eeuw

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337 ARCHIEF DE BOOIJ Deel 2 Inhoud: Hoofdstuk 13. (deel 2) Hendrik de Booij (1867-1964) c. Fragmenten dagboek 1947-1964 (deel 2). 2 d. Verhalen "Mensen die ik ontmoette..37 e. Fragmenten dagboek Concertgebouw

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal,

2013-03-20. Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1. Dag allemaal, 2013-03-20 Heilige Geest en de Klif(Steile rots) deel 1 Dag allemaal, Kippen en gebroken ramen Mijn broertje en zijn vrienden waren niet veel ouder dan 10 jaar, toen het gebeurde. Ze waren op de boerderij

Nadere informatie

Jaargang 2 Nummer 6. Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1

Jaargang 2 Nummer 6. Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1 Jaargang 2 Nummer 6 Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1 In dit nummer : M@ilbox! Kampdata Cambodja-m@il! Een kerst om nooit te vergeten Romeinen Vragenbox?????? De geheime gang Puzzelbox Bileam, de

Nadere informatie

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://hdl.handle.net/11245/2.58482

Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://hdl.handle.net/11245/2.58482 Downloaded from UvA-DARE, the institutional repository of the University of Amsterdam (UvA) http://hdl.handle.net/11245/2.58482 File ID Filename Version uvapub:58482 Thesis unknown SOURCE (OR PART OF THE

Nadere informatie

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

IN MEMORIAM 2010. Jacob Albers 26 juli 1936 1 februari 2010

IN MEMORIAM 2010. Jacob Albers 26 juli 1936 1 februari 2010 IN MEMORIAM 2010 Albers (Jacob) Bose-Bruins Slot (Janny) Bouma-van der Meulen (Christina) Buikema (Arie) Bulthuis (Okke) Dorgelo (Harmpje) Flentge (Clazien) Godeke (Hendrik) Noordman (Teunis) Pelleboer

Nadere informatie

DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962

DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962 DE HOUTHANDEL STOFFEL VAN 1842 TOT 1962 Door W. Rutgers Deventer 1962 INHOUD Inleiding 1 - De stichting van de houthandel P.Stoffel Czn 2 - Financiering 3 - Intern en extern vervoer 4 - Bedrijsleiding

Nadere informatie

De Gouden Eeuw van Nederland

De Gouden Eeuw van Nederland Lesboek De Gouden Eeuw van Nederland Aan het eind van de Middeleeuwen veranderde veel in Nederland. Vooral op het gebied van de handel, wetenschap en de kunst. Vooral de handelaren profiteerden hiervan,

Nadere informatie

Pasen 2013 Een nieuw begin

Pasen 2013 Een nieuw begin remonstrants maandblad jaargang 24 nr. 3 maart 2013 Pasen 2013 Een nieuw begin van de redactie Pasen 2013 De 30 e maart is het Pasen, en in het nummer van deze maand vindt u verschillende artikelen die

Nadere informatie

Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen

Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen Historisch Centrum Overijssel 2012 Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse

Nadere informatie

DE WERELD IN DE TIJD VAN NICOLAAS DE JEUGD VAN NICOLAAS NICOLAAS WORDT BISSCHOP DE HEILIGVERKLARING VAN NICOLAAS EUROPA VERSCHUIFT NAAR HET NOORDEN

DE WERELD IN DE TIJD VAN NICOLAAS DE JEUGD VAN NICOLAAS NICOLAAS WORDT BISSCHOP DE HEILIGVERKLARING VAN NICOLAAS EUROPA VERSCHUIFT NAAR HET NOORDEN Hoofdstukken DE WERELD IN DE TIJD VAN NICOLAAS DE JEUGD VAN NICOLAAS NICOLAAS WORDT BISSCHOP DE HEILIGVERKLARING VAN NICOLAAS EUROPA VERSCHUIFT NAAR HET NOORDEN DE VERSPREIDING VAN HET CHRISTENDOM NICOLAAS

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem E LEMMATICA E 1 de EE van Eduard De Ee is ook de naam van een riviertje../ e.a. ± en andere(n)..\ en de Wijde Ee van een meertje. e.e.a. ± een en ander, samenvattend e.d. ± en dergelijke, en meer van dat

Nadere informatie

Stijlstudie en stijloefening

Stijlstudie en stijloefening Stijlstudie en stijloefening J. Mathijs Acket bewerkt door C.F.P. Stutterheim bron (ed. C.F.P. Stutterheim). Erven F. Bohn, Haarlem 1960 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/acke006stij01_01/colofon.htm

Nadere informatie

Hoe duur was de suiker?

Hoe duur was de suiker? Hoe duur was de suiker? Cynthia McLeod bron Vaco, Paramaribo 1987 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mcle001hoed01_01/colofon.htm 2007 dbnl / Cynthia McLeod 5 [Woord vooraf] Bij het verschijnen

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven.

De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. De tekst hieronder is het ondertitelbestand wat iets leesbaarder is gemaakt. Veel zinnen zijn dus in de spreekvorm opgeschreven. Doorbraken We bevinden ons nu in een serie genaamd: "verheffen van, het

Nadere informatie

' FACETTEN UIT HET LEVEN VAN DS. M. HEERSCHAP' VIER PREKEN DS. M. HEERSCHAP

' FACETTEN UIT HET LEVEN VAN DS. M. HEERSCHAP' VIER PREKEN DS. M. HEERSCHAP 1 ' FACETTEN UIT HET LEVEN VAN DS. M. HEERSCHAP' VIER PREKEN en MEDITATIES door DS. M. HEERSCHAP Predikant van de Gereformeerde Gemeenten STICHTING DE GIHONBRON MIDDELBURG 2015 2 INHOUD Levensoverzicht

Nadere informatie

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck door Henk Knoester 1 Inhoud: Inleiding 1. De eerste generatie 2. De tweede generatie 3. De beroving van Jan Stevens de Munck 4. De derde generatie 5. De

Nadere informatie