Studiecomfort aan de UIA Onderzoeksrapport leeronderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiecomfort aan de UIA Onderzoeksrapport leeronderzoek"

Transcriptie

1 Studiecomfort aan de UIA Onderzoeksrapport leeronderzoek Erik Meynen Onderzoekers Dimitry Beuckelaers Sofie Corteel Dorine Hendrickx Leen Jansen Beatrijs Vermaercke Veerle Van den Bergh Emanuel Verhelst Katrien Vrelust Britt Janssens Mariya Nikolova Ilse Kooyman Maxim Kovalenko Nele Maes Karen Meynen Karen Van den Bossche Roel Vermeire Liesje Coertjens Begeleiding Britt Dehertogh Prof. Dimitri Mortelmans Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen Academiejaar

2 De UA erkent de student als volwaardige partner. Zij wil haar studenten vormen tot kritische en zelfstandig denkende mensen die gewapend zijn om hun eigen weg te vinden in de samenleving. Een voortdurende aandacht voor onderwijsinnovatie, het bevorderen van zelfredzaamheid en de onderwijskundige professionalisering van haar academisch korps staan hiervoor garant. De UA wenst bij te dragen tot de persoonsvorming van de studenten door een integrale aanpak van hun opvang en begeleiding, met oog zowel voor de academische als voor de sociale en materiële aspecten. (Opdrachtsverklaring UA, 2002) 2

3 INHOUD WOORD VOORAF INLEIDING EEN STUDIE NAAR STUDIECOMFORT OP DE UIA BEGRIPSAFBAKENING: WAT IS STUDIECOMFORT? DE INTEGRATIE VAN DE ANTWERPSE UNIVERSITEIT: VAN UIA, RUCA EN UFSIA NAAR UA Algemene schets van de UA-fusie Hervorming van de studierichtingen Hervormingen van de studentgerichte diensten ONDERZOEKSOPZET DEEL1: STUDENTENBEVRAGING Wie wordt bevraagd? Gegevensverzameling DEEL2: PERSONEELSBEVRAGING Wie wordt bevraagd? Gegevensverzameling I

4 4 STUDIECOMFORT VAN LICENTIAATSTUDENTEN BEREIKBAARHEID VAN DE UIA Trappen, stappen of rijden naar de UIA? Tevredenheid over parking en fietsstallingen MATERIËLE VOORZIENINGEN AAN DE UIA Algemeen Computerfaciliteiten in de bibliotheek Studielandschappen Boek- en tijdschriftencollectie in de bibliotheek Labo-uitrusting STUDENTGERICHTE DIENSTEN Bekendheid van de diensten Evaluatie van de diensten Beschikbaarheid van de diensten Gewenste informatiekanalen Studentenpsychologen in beeld: evaluatie van individuele- en groepssessies EVALUATIE VAN DE UA-WEBSITE COMMUNICATIE MET LESGEVERS EN SECRETARIAAT REGELING VAN LESSEN, EXAMENS EN OPDRACHTEN Lessen Examens Opdrachten HERVORMING VAN DE STUDENTGERICHTE DIENSTEN HERVORMING VAN DE STUDIERICHTINGEN LERARENOPLEIDING DE UIA ALS DRIVE-IN-UNIVERSITEIT II

5 5 STUDIECOMFORT VAN AVONDSTUDENTEN GEZIN, WERK EN AVONDSTUDIES: EEN MOEILIJKE COMBINATIE Gezin en avondstudies Werk en avondstudies BEREIKBAARHEID VAN DE UIA MATERIËLE VOORZIENINGEN AAN DE UIA STUDENTGERICHTE DIENSTEN Bekendheid van de diensten Evaluatie van de diensten Beschikbaarheid van de diensten EVALUATIE VAN DE UA-WEBSITE COMMUNICATIE MET LESGEVERS EN SECRETARIAAT REGELING VAN LESSEN, OPDRACHTEN EN EXAMENS STUDIE- EN WERKCOMFORT VAN DOCTORAATSSTUDENTEN EVALUATIE VAN ARBEIDSSTATUUT, ARBEIDSVOORZIENINGEN EN ARBEIDSBELASTING Arbeidsstatuut Arbeidsvoorzieningen Arbeidsbelasting BEREIKBAARHEID VAN DE UIA MATERIËLE VOORZIENINGEN AAN DE UIA DIENSTEN Bekendheid van de diensten Evaluatie van de diensten EVALUATIE VAN DE UA-WEBSITE COMMUNICATIE MET PROMOTOR EN SECRETARIAAT EVALUATIE VAN DE BEGELEIDING DOOR DE PROMOTOR III

6 7 PERSONEELSLEDEN VAN STUDENTGERICHTE DIENSTEN AAN HET WOORD HET PROCES VAN DIENSTVERLENING AAN STUDENTEN De student klopt aan bij de dienst Het begeleidingsproces Reacties van studenten op de dienstverlening: van klachten tot bloemetjes ACHTER DE SCHERMEN VAN STUDENTGERICHTE DIENSTEN Communicatie tussen personeelsleden Communicatie tussen beleid en personeelsleden Tijd en geld: twee schaarse producten Zelfevaluatie van de dienstverlening COMMUNICATIE EN SAMENWERKING TUSSEN DIENSTEN Communicatie en samenwerking op de UIA Communicatie en samenwerking tussen de instellingen VISIES OP DE DIENSTVERLENING NA DE HERVORMINGEN Kennis over stand van zaken (in mei 2003) Verwachtingen van hervormingen Openheid voor vernieuwing BESLUIT EEN BLIK OP HET STUDIECOMFORT Door studenten Door personeelsleden DE HERVORMINGEN BELEIDSAANBEVELINGEN Communiceren met studenten: de rol van informatisering Communiceren met personeel Een dynamische dienstverlening Tot slot: een drive-in instelling?! IV

7 9 BIBLIOGRAFIE V

8

9 WOORD VOORAF Verschillende personen hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het onderzoek. De opdracht voor dit onderzoek kwam in januari 2003 van de Academische overheid van UIA, nog voor de integratie van de campussen. In de eerste plaats willen we Anita Viaene van de Dienst Studieadvies en Algemene Studie-informatie en Studentenpsychologe Els Taeymans, bedanken voor de aanzet die ze hebben gegeven voor dit onderzoek. Ze wilden de studenten een stem geven in de hervormingen van de studentgerichte diensten en de structuren van de nieuwe Campus Drie Eiken. Uiteraard willen we ook alle studenten van het leeronderzoek bedanken die tijdens hun eerste en tweede licentie vele uren hebben gewerkt om dit onderzoek te verwezenlijken. Door de enthousiaste inzet van de hele groep hebben ze het volledige onderzoeksproces tot een mooi einde gebracht. Ze hebben niet enkel gezorgd voor de uitvoering van het onderzoek op het terrein, maar hebben tevens op creatieve wijze een bijdrage geleverd aan het rapport. Hun hand is onmiskenbaar aanwezig in alle hoofdstukken van dit eindrapport. Tot slot, en niet in het minst, is een woord van dank op zijn plaats voor de vele studenten en personeelsleden die bereid waren de vragenlijst in te vullen of ons te woord te staan. We hopen dat vooral zij voordeel kunnen halen uit dit onderzoek. 1

10

11 1 INLEIDING Sinds 1 oktober 2003 zijn de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA) en de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (UFSIA) als resultaat van een grootschalig integratieproces omgedoopt tot de Universiteit Antwerpen. De instelling heeft meer dan 3000 personeelsleden en biedt aan ongeveer studenten universitaire opleidingen aan. De fusie, het gevolg van jarenlang voorbereidingswerk, is slechts zeer recent een feit en brengt heel wat verregaande veranderingen met zich mee. De drie campussen zitten op verschillende gebieden volop in het omschakelingsproces. Naar aanleiding van de verdere hervormingen in het universitaire landschap, zullen er op verscheidene fronten concrete wijzigingen optreden. Eén van de bijzondere aspecten van de samensmelting is om, naast gezamenlijk kwalitatief onderwijs te bieden, ook specifieke zorg te besteden aan de opvang en begeleiding van studenten. Omdat leren vandaag meer en meer een opdracht is voor het leven, is men zich ervan bewust dat naast goede studieresultaten ook de studieomgeving van belang is voor het welzijn en het slagen van studenten. Zo verdient het studiecomfort van de studenten zeker aandacht in tijden van vernieuwing. Het studiecomfort betreft alle elementen die bijdragen tot de creatie van een aangename omgeving waarbinnen studenten zich optimaal kunnen toeleggen op hun studies. Op de drie campussen staan verschillende diensten in voor dit ondersteunende begeleidingsproces ter bevordering van het studiecomfort. De studentensecretariaten, de ombudspersonen, de socio-culturele diensten, het restaurant en nog vele anderen dragen bij tot een integrale aanpak van de opvang en begeleiding van studenten. Deze diensten zullen 3

12 in de nabije toekomst samengevoegd worden over de drie instellingen en dit zal grote gevolgen hebben voor zowel de studenten als het personeel. Een onderzoek naar studiecomfort op de UIA Op de UIA, de huidige campus Drie Eiken, werd met het oog op de hervormingen besloten een onderzoek te voeren naar het studiecomfort van de studenten. In opdracht van de dienst Algemene Studie-informatie en Studieadvies en de dienst Studentenpsychologen werd in februari 2003 door de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen een onderzoek opgestart naar de begeleiding en opvang door de verscheidene studentgerichte diensten en naar de materiële omstandigheden waarin de studenten hun studies volbrengen. Het onderzoek werd uitgevoerd door studenten in het kader van een leeronderzoek, onder leiding van prof. dr. Dimitri Mortelmans en Britt Dehertogh. Voorliggend rapport is een weerslag van dit onderzoek. Het doel van het onderzoek is tweeërlei. In de eerste plaats wordt in het onderzoek nagegaan wat de mening is van UIA-studenten en van personeelsleden van de studentgerichte diensten over verscheidene aspecten van het studiecomfort aan de UIA. Zijn de studenten in staat om in optimale sociale en materiële omstandigheden te studeren? Of ondervinden ze problemen in de dienstverlening? Zijn er voldoende mogelijkheden om sociale contacten te leggen? Worden de studenten voldoende begeleid en ondersteund? En hoe denken de personeelsleden van de diensten over de begeleiding van de studenten? Welke visies op ondersteuning van de studieloopbaan zijn er? En hoe worden deze visies concreet ingevuld? Daarnaast zal in dit onderzoek nagegaan worden hoe de studenten en de personeelsleden van de studentgerichte diensten op de UIA denken over de reorganisatie van de studentgerichte diensten. De studenten en het personeel worden bevraagd over diverse aspecten van de hervorming van de diensten. Bij de studenten ligt het accent vooral op de kwestie van centralisering van bepaalde diensten. Vermits er gelijkaardige diensten bestaan op de drie campussen ontstaat de mogelijkheid om deze te centraliseren op één locatie in een overkoepeld dienstencentrum. Waar zouden de studenten met andere woorden de verschillende diensten graag hebben? Verder werd aan de personeelsleden gevraagd hoe ze de toekomstige samensmelting tot stand zien komen. Door de verhuisbeweging van faculteiten en door de mogelijke samensmelting van bepaalde diensten zullen ook zij zich immers moeten aanpassen. 4

13 De tijdsduur van het onderzoek werd vastgesteld op één jaar, van februari 2003 tot februari De dataverzameling vond plaats tussen maart en juni Zoals reeds vermeld wil dit zeggen dat de verkregen informatie betrekking heeft op de Universitaire Instelling Antwerpen vóór de omvorming tot Campus Drie Eiken van de UA. Hierdoor zullen bepaalde resultaten niet meer toepasselijk zijn op de huidige situatie. Dit is echter onvermijdelijk wanneer een bevraging wordt gedaan naar houdingen ten aanzien van een instelling in volle transitie. De fusie mag dan intussen al een feit zijn, er blijft nog enorm veel te realiseren op het vlak van de studentgerichte diensten. We hopen dan ook met de resultaten van dit onderzoek een bijdrage te kunnen leveren tot de verdere integratie van de drie Antwerpse universiteiten, tot de ondersteuning van het toekomstige beleid van de verschillende studentgerichte diensten en tot de optimalisering van studieloopbaan van de studenten aan de Campus Drie Eiken. Studenten en personeel aan het woord Zowel de studenten als de personeelsleden van de UIA worden bevraagd in dit onderzoek. De studenten worden ingedeeld volgens drie grote groepen: dagstudenten, avondstudenten en doctoraatstudenten. Omdat ze alledrie onder totaal verschillende omstandigheden studeren op de campus, wordt voor elke groep een apart luik voorbehouden. Hun mening over allerlei zaken die deel uitmaken van het algemene studiecomfort wordt namelijk gevraagd via drie aparte webenquêtes. Enerzijds wordt navraag gedaan over de materiele voorzieningen voor de studenten en anderzijds worden verschillende facetten van de dienstverlening beoordeeld. Hoe ervaren zij de materiële voorzieningen? Vinden ze de campus bereikbaar? Wat denken ze over de studentgerichte diensten? Hoe zien ze de hervormingen van de studentgerichte diensten op de campus? Zijn de lessen, examens en opdrachten goed geregeld? Hoe verloopt de communicatie met lesgevers en het secretariaat? Wat vinden ze van de UA-website? Kortom, zowat alles wat studenten aanbelangt en nodig hebben om op een aangename manier te kunnen slagen in hun studies. Naast de studenten kunnen ook de personeelsleden hun mening kwijt. Door middel van faceto-face interviews wordt de mening gevraagd van personeelsleden van diverse studentgerichte diensten, omtrent hun visie op de begeleiding van studenten en op de hervormingen. Welke problemen doen zich bijvoorbeeld voor bij de dienstverlening? Welke verbeteringen aan het huidige studiecomfort stellen zij voor? Wat weten zij over de huidige toestand van de hervormingen? En wat is hun mening hierover? 5

14 Een overzicht van het rapport In het eerste deel wordt een korte blik geworpen op de integratie van de drie Antwerpse universiteiten. Hoe is de fusie verlopen en op welke manier worden momenteel de studentgerichte diensten ingepast in de structuur van een eengemaakte Universiteit Antwerpen? Omdat er nog nooit een onderzoek is gebeurd naar studiecomfort en studentgerichte diensten aan de UA of aan een andere grootschalige onderwijsinstelling, was er geen vroegere literatuur waarop we ons konden baseren. Het theoretische deel beperkt zich dus tot de eigen situatie. Het tweede deel behandelt de onderzoeksopzet. Er wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende onderzoekseenheden en de methodologische keuzes die zijn gemaakt om hen te kunnen bevragen. Zo wordt aangegeven waarom zowel een kwantitatieve methode als een kwalitatieve methode is gebruikt om de mening van enerzijds de studenten en anderzijds de personeelsleden te achterhalen. De bespreking van de resultaten van het onderzoek is opgebouwd volgens de verschillende groepen die bevraagd zijn. In een eerste kwantitatieve deel worden alle studenten behandeld. Allereerst komt het studiecomfort van de dagstudenten aan bod. Vervolgens wordt bij de werkstudenten, naast een beoordeling van het studiecomfort en de studentgerichte diensten, speciale aandacht besteed aan de combinatie van arbeid, gezin en avondopleiding. De doctoraatstudenten zijn de laatste groep studenten die besproken wordt. Omdat de doctoraatstudenten tewerkgesteld zijn aan de instelling worden zij over bijkomende elementen bevraagd. Net zoals de dag- en avondstudenten komen ze in contact met verschillende diensten en personeelsleden. Daarnaast zijn echter hun arbeidsvoorzieningen, statuut en werkbelasting ook belangrijk. Een laatste groep die beschouwd wordt zijn de personeelsleden. In het kwalitatieve deel worden de resultaten gepresenteerd die de interviews met 34 personeelsleden van verschillende studentgerichte diensten hebben opgeleverd. Zo zullen we stilstaan bij hun visie op de begeleiding van studenten, de communicatie tussen de dienst en de student, de huidige samenwerking tussen de diensten en hun houding ten opzichte van de hervormingen. 6

15 In het besluit wordt de mening van de studenten naast de mening van de personeelsleden gelegd. Een vergelijk van beide groepen zorgt voor bijkomende inzichten in het onderzoek naar studiecomfort en studentgerichte diensten aan de UIA. Een laatste opmerking dient gemaakt over de terminologie in dit rapport. Zoals gezegd is de dataverzameling gebeurd vóór de fusie. We hebben daarom gekozen om te spreken over UIA in plaats van over Campus Drie Eiken. De evaluaties die werden gemaakt hebben immers betrekking op de situatie voor de omvorming. Ook wordt gesproken over licentiaatsjaren en kandidaturen. Hoewel de nieuwe Bamastructuur andere terminologie vereist, werd geopteerd om de huidige benamingen te gebruiken. 7

16

17 2 EEN STUDIE NAAR STUDIECOMFORT OP DE UIA In dit hoofdstuk belichten we de voorgeschiedenis en de eigenlijke integratie van de drie Antwerpse universiteiten tot de UA. Dit onderzoek komt op een moment dat de fusie is doorgevoerd, maar dat er nog vele beslissingen moeten vallen, ook wat betreft het studiecomfort van studenten. Daarom is het belangrijk om even stil te staan bij het proces van samenvoeging. Maar eerst wordt aangegeven wat we juist verstaan onder studiecomfort in dit onderzoek. 2.1 Begripsafbakening: wat is studiecomfort? Voordat we beginnen met een onderzoek naar studiecomfort op de UIA, zouden we graag vastleggen wat dat precies inhoudt. Waarom is studiecomfort zo belangrijk aan een universiteit en waarom moeten we het onderzoeken? Er is rond dit onderwerp bijzonder weinig literatuur te vinden. Verschillende onderwijsinstellingen laten hun onderwijs (de lessen en lesgevers) beoordelen door de studenten, maar nagenoeg niemand heeft aandacht voor hun mening over de studieomgeving. Hoewel in de praktijk veel belang wordt gehecht aan studiecomfort, blijft ook de Universiteit Antwerpen in haar opdrachtverklaring vrij vaag omtrent haar taak om te zorgen voor de studieomgeving: Concreet wil de UA ondermeer bijzondere zorg besteden aan de opvang en de begeleiding van de studenten (UA, 2002). Dit verplicht ons ertoe zelf een werkdefinitie te formuleren. In ons onderzoek naar studiecomfort willen we uitgaan van de opvatting dat studenten partners zijn in het onderwijsproces. In plaats van hen te beschouwen als producten voor 9

18 de arbeidsmarkt of als klanten van een dienstverlening van onderwijs, is het vertrekpunt het erkennen van de studenten als volwaardige partij in diverse ontwikkelingen aan de instelling. Tijdens hun studieloopbaan worden de studenten sterk beïnvloed door hun studieomgeving. De studieresultaten, de zelfstandigheid en de creativiteit van de studenten staan in verband met hun welzijn op de campus. Mensen die zich goed voelen in hun omgeving, doordat de nodige voorzieningen aanwezig zijn, leveren betere resultaten. De inrichting van de studieomgeving is bijgevolg zeer belangrijk, opdat de studenten tevreden kunnen zijn op de campus. Die tevredenheid wordt bepaald door verschillende factoren. Ten eerste moeten ze voldoende ondersteund worden tijdens hun studies. Zowel sociale, psychologische als materiële ondersteuning zijn van belang. Daarnaast is de communicatie een kernpunt. De visie op de participerende rol van studenten kadert de manier waarop de communicatie met de studenten zal verlopen. Ten derde moet er ruimte gecreëerd worden om zelf beslissingen te kunnen nemen of inspraak te hebben in het beleid. Vermits er op het terrein reeds veelvuldig aandacht is besteed aan inspraak van studenten komt dit laatste punt in het onderzoek verder niet aan bod. Vanuit deze visie kunnen we nu zelf een ruime werkdefinitie van studiecomfort opstellen. Studiecomfort betreft alle elementen die bijdragen tot de creatie van een aangename omgeving waarbinnen studenten zich kunnen toeleggen op hun taken. In eerste instantie moeten studenten in staat zijn om in optimale materiële omstandigheden te studeren. Voorbeelden hiervan zijn bibliotheekfaciliteiten, computervoorzieningen, studeerruimte en cursusdienst. Verder omvat studiecomfort de diverse vormen van dienstverlening, die ervoor zorgt dat studenten geholpen en ondersteund worden wanneer zij dit nodig achten. Hiertoe behoren onder andere secretariaten, psychologen, ombudspersonen en mensen van de sociale dienst. Daarnaast moet er aandacht worden besteed aan de mogelijkheid om sociale contacten te leggen. Hierbij denken we aan de ruimten waar studenten elkaar kunnen ontmoeten. Ook vormen van interne communicatie tussen studenten en studentgerichte diensten zoals een website en de valven zijn van belang. Het begrip studiecomfort is bewust zeer ruim gehouden in dit onderzoek. Het omvat de complete omkadering van de studieloopbaan. De volledige dienstverlening en alle 10

19 voorzieningen, behalve het onderwijsproces zelf, vallen met andere woorden onder de term studiecomfort. Vanwege het brede karakter van het begrip is het echter onmogelijk om een totaalbeeld te scheppen van het studiecomfort van studenten in een kwantitatief onderzoek. Er zijn een aantal aspecten van het studiecomfort die, vanwege de ruimtelijke beperkingen in een enquête en op basis van een aantal inhoudelijke gronden, niet aan bod zullen komen in dit onderzoek. Zo wordt bijvoorbeeld de infrastructuur van de gebouwen en leslokalen niet bevraagd, omdat er te veel verscheidenheid is tussen de locaties op de campus om in een enquête op te nemen en omdat een grondige verandering van infrastructuur enorme budgetten vereist. Toch is getracht om zo veel mogelijk elementen op te tekenen in het onderzoek, wat duidelijk zal worden bij de bespreking van de resultaten. 2.2 De integratie van de Antwerpse Universiteit: van UIA, RUCA en UFSIA naar UA Algemene schets van de UA-fusie Het Vlaams Parlement heeft op 2 april 2003 het decreet op de oprichting van de autonome openbare instelling UA goedgekeurd. Dit decreet schept een juridisch kader voor de eengemaakte Universiteit Antwerpen (UA). Vanaf 1 oktober 2003 zijn de drie aparte instellingen - UIA, UFSIA en RUCA - opgehouden te bestaan en gefuseerd tot de UA. Daarbij werden de besturen opgeheven en vervangen door een nieuwe bestuursstructuur UA met op centraal niveau een Raad van Bestuur, een Bestuurscollege, een College van Beheer, een Onderzoeksraad, een Onderwijsraad en een Raad voor wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening. Het bestuur van de faculteiten is in handen van de faculteitsraden. De UA heeft gekozen voor een geleidelijke aanpak. Dit betekent dat de organisatiestructuur niet in één keer van bovenaf wordt vastgelegd, maar dat er geregeld interactie is tussen de betrokken partijen opdat de uiteindelijke structuur het resultaat is van zowel inspraak als sturing. De bedoeling is dat iedereen, van hoog tot laag, aan de beurt komt om zijn/haar mening te geven over zijn/haar plaats in de nieuwe UA. Bij een fusie naar een nieuwe structuur hoort namelijk ook onvermijdelijk een verandering voor de banen van personeelsleden. Het takenpakket van personeelsleden komt ter discussie en voor verschillende mensen betekent de integratie een volledige verandering van de invulling van hun job. Daarom wil de UA een zo groot mogelijke inbreng toestaan van de personeelsleden bij de bepaling van hun toekomstige taken. 11

20 De fusie is doorgevoerd, maar brengt nog heel wat veranderingen met zich mee. Zo zullen een aantal faculteiten moeten worden samengevoegd. Tevens zal gezocht moeten worden naar een ideale uitwerking voor onder andere de administraties, de academische reglementen, de computerinfrastructuur en -programma's, de studenten- en personeelsstatuten. In de Antwerpse binnenstad wordt bovendien momenteel druk gebouwd en verbouwd. Zo is er voor de studenten en professoren een hele verhuisbeweging op gang gekomen. In de binnenstad zullen alle opleidingen menswetenschappen ondergebracht worden, de Campus Drie Eiken- gebouwen zullen de (bio)medische wetenschappen herbergen en de RUCA huisvest straks de wetenschappen Hervorming van de studierichtingen Een groot aantal faculteiten zal verhuizen naar een andere locatie. De ruimtelijke herstructurering van de studierichtingen van de UA is verspreid over de komende jaren. We geven kort een overzicht van de verhuisbeweging die op til staat. De Stadscampus (voorheen UFSIA) omvat vier faculteiten, waaronder Wijsbegeerte en Letteren, Rechten, Politieke en Sociale Wetenschappen en Toegepaste Economische Wetenschappen. Die faculteiten zijn nu nog beperkt tot de kandidaturen maar door de eenmaking tot de UA zullen ook de hogere jaren van Germaanse en Romaanse en Politieke en Sociale Wetenschappen in 2006 naar de binnenstad verhuizen. In 2007 zal de binnenstad evenzeer de volledige opleiding Rechten herbergen. De vierde faculteit, Toegepaste Economische Wetenschappen, is al uitgebouwd op de Stadscampus. Mede door de hervormingen komen er een aantal nieuwe Masteropleidingen bij, met name Wijsbegeerte, Geschiedenis en Onderwijskunde. Op de Campus Drie Eiken worden nu de meeste licenties georganiseerd van de opleidingen humane wetenschappen, de (bio)medische en de wetenschappen. Na de hervormingen zal UIA enkel nog onderdak bieden aan de (Bio)medische en Farmaceutische Wetenschappen en Geneeskunde en dit zowel voor bachelors als masters. De Middelheimcampus omvat momenteel enkel de kandidaturen van de faculteit Biomedische Wetenschappen en van de faculteit Geneeskunde. In de toekomst zullen deze naar Campus Drie Eiken verhuizen. De masterjaren van de wetenschappen zullen op hun beurt binnenkort op Middelheimcampus georganiseerd worden. Onder wetenschappen wordt 12

21 verstaan: Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde en Informatica. Begin 2003 is deze laatste reeds verhuisd naar Middelheimcampus Hervormingen van de studentgerichte diensten Door de eenmaking van de drie campussen komt uiteraard ook de vraag wat er zal gebeuren met de verschillende studentgerichte diensten. In de loop der jaren hebben de drie campussen immers elk een eigen netwerk van ondersteunende diensten uitgebouwd. De toekomst van deze diensten is tot op heden nog niet volledig uitgestippeld. De discussie omtrent de studentgerichte diensten heeft zich voornamelijk gericht op de centralisatieversus decentralisatieproblematiek. Moeten de verschillende diensten gecentraliseerd worden op één van de campussen opdat er een groter en gespecialiseerder aanbod uitgewerkt kan worden? Of blijft een gedecentraliseerd aanbod van de studentgerichte diensten wenselijk? Momenteel is reeds beslist dat het Departement Studentgerichte Diensten, de nieuwe overkoepelende structuur, decentraal ingeplant wordt op de drie campussen. Dit betekent dat de diensten zo dicht mogelijk bij de student zullen blijven. Een van de hoofddoelen van dit rapport was verheldering te scheppen in de wensen van UIA-studenten omtrent de plaatsing van de diensten. De gegevens die hierover verzameld zijn via de enquête zijn al vóór de uitgave van dit rapport doorgestuurd naar de stuurgroep van het Departement. Bij de bepaling van de huidige structuur van het Departement en de beslissing om de diensten decentraal te plaatsen is dus rekening gehouden met de mening van de studenten. Ondanks de grote inspanningen die al werden geleverd, dienen er nog veel zaken geconcretiseerd te worden. De hoofdstructuur van het Departement Studentgerichte Diensten is vastgelegd, maar vele praktische zaken zijn nog onbeslist. 13

22

23 3 ONDERZOEKSOPZET Zoals aangegeven bestaat het onderzoek uit twee delen: een kwantitatieve studentenbevraging en een kwalitatieve personeelsbevraging. De onderzoeksopzet geeft aan waarom gekozen is voor deze twee delen en licht de gekozen onderzoeksmethode toe. Verder geven we aan hoe de gegevensverzameling is verlopen en welke respons we kregen. 3.1 Deel1: studentenbevraging Wie wordt bevraagd? UIA-studenten zijn studenten die een licentiaatopleiding, een bijkomende opleiding of een doctoraatsopleiding volgen. De dagstudenten volgen eerste licentie (of eerste proef of eerste jaar arts), tweede licentie (of tweede proef of tweede jaar arts), derde licentie (of derde proef of derde jaar arts), vierde jaar arts of een aanvullende of gespecialiseerde studie. Hierbij komen ook nog de studenten die een lerarenopleiding volgen, dit kan zowel samen met een licentiaatopleiding als apart. Werkstudenten of avondstudenten zijn enkel s avonds op de UIA aanwezig, en slechts twee licentiaatsopleidingen zijn s avonds te volgen: Rechten en Politieke en Sociale Wetenschappen. Deze studenten hebben waarschijnlijk andere ervaringen met de diensten op de universiteit, doordat ze op andere momenten aanwezig zijn. Ze hebben andere lesroosters, andere regelingen en dus ook andere problemen. 15

24 Tenslotte hebben we ook de mening nodig van de doctoraatsstudenten aan de UIA. Verscheidene van hen werken aan de universiteit en komen er dus op een heel andere manier mee in contact. Ook zij zullen dus aangepaste vragen en opmerkingen hebben over het studiecomfort aan de universiteit. Alle faculteiten worden vertegenwoordigd. Sommige van deze faculteiten zijn nog onderverdeeld in verscheidene richtingen, zodat alle studenten in vijftien verschillende richtingen zijn verdeeld: Germaanse taal- en letterkunde, Romaanse taal- en letterkunde, Rechten, Politieke en Sociale Wetenschappen, Communicatiewetenschappen, Wiskunde, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde, Biochemie, Biologie, Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen en Farmaceutische Wetenschappen Gegevensverzameling Voor de gegevensverzameling is gekozen om te werken met webenquêtes. Omdat dit een techniek is die nog niet veelvuldig verspreid is, wordt er eerst een algemene uitleg gegeven over de voor- en nadelen van een online-bevraging. Daarna worden het verloop van de eigenlijke bevraging en de contactname toegelicht. In het volgende deel geven we een beknopt overzicht van de inhoud van de vragenlijsten. Tot slot wordt de respons voor de verschillende groepen studenten besproken E-enquêtes in sociaal-wetenschappelijk onderzoek Men kan vandaag vaststellen dat een behoorlijk aantal groepen toegang heeft tot Internet en en dat het aantal gebruikers blijft stijgen (Schaefer, Dillman, 1998:378). Het is enkel voor deze groepen dat surveys geschikt zijn. Onder deze voorwaarden kunnen we een hele resem voordelen geven voor het gebruik van survey. De hoofdreden waarom er gebruik van gemaakt wordt is de lage kostprijs. Het verzamelen van adressen en het versturen van de digitale vragenlijsten vergt misschien wel tijd, maar is minder duur dan een schriftelijke enquête. Ook het versturen van opvolgberichten is op deze manier kosteloos (Sills, Song, 2002:25). Het financiële aspect is het opvallendst, maar er zijn nog vele voordelen. Zo is er het belangrijke aspect van de open vragen. Deze worden bij surveys doorgaans beter ingevuld dan bij geschreven enquêtes (Schaefer, Dillman, 1998:391). De reden die hiervoor gevonden werd is eenvoudig: het typen van een lange uitleg bij dit soort vragen is veel 16

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes:

ZER Informatica. Programma-evaluatie. Resultaten programma-evaluatie. 5 enquêtes: ZER Informatica Resultaten programma-evaluatie Programma-evaluatie 5 enquêtes: - Overgang secundair onderwijs universiteit - Studenten die niet aan examens deelnamen / met hun opleiding stopten - Evaluatie

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie op blad 2. 2.

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg

Onderzoek klanttevredenheid Proces klachtbehandeling 2011... Antidiscriminatievoorziening Limburg Proces klachtbehandeling 2011................................................................... Antidiscriminatievoorziening Limburg Mei 2012...................................................................

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II

UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK. Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II UNIVERSITEIT GENT VAKGROEP ORTHOPEDAGOGIEK Bijzondere orthopedagogiek van personen met een mentale, psychische, fysieke of sensoriële handicap II 2DE LICENTIE ORTHOPEDAGOGIEK ACADEMIEJAAR 2001-2002 1.

Nadere informatie

STAGE Prof.dr.T.Defloor Stageverantwoordelijke

STAGE Prof.dr.T.Defloor Stageverantwoordelijke Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde Academiejaar 2005-2006 STAGE Prof.dr.T.Defloor Stageverantwoordelijke De masterproef omvat een stage (3 stp) en een scriptie (15 stp). Slagen voor deze stage is

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Medisch-Sociale Wetenschappen Optie Beheer & Beleid Academiejaar 2003-2004 STUDIE NAAR DE RELEVANTIE VAN MISSION STATEMENTS IN VLAAMSE

Nadere informatie

Verzamelen gegevens: december 2013

Verzamelen gegevens: december 2013 Verzamelen gegevens: december 2013 Interpretatie gegevens: april/mei 2014 Organisatiebeschrijving Inzowijs richt zich op de begeleiding van kinderen en jongeren in de leeftijd van 2 t/m 23 jaar. De problematiek

Nadere informatie

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt.

Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. EEN OPLEIDING KIEZEN Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je hierover alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie en de zoektips

Nadere informatie

NT2-docent, man/vrouw met missie

NT2-docent, man/vrouw met missie NT2docent, man/vrouw met missie Resultaten van de bevraging bij NT2docenten Door Lies Houben, CTOmedewerker Brede evaluatie, differentiatie, behoeftegericht werken, De NT2docent wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET Stuk 276 (1983-1984) - Nr. 1 ARCHIEF VìliAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSE RAAD ZITTING 1983-1984 10 SEPTEMBER 1984 ONTWERP VAN DECREET houdende tiziging van de wet van 28 april 1953 betreffende de inrichting

Nadere informatie

Onderzoeksvraag Uitkomst

Onderzoeksvraag Uitkomst Hoe doe je onderzoek? Hoewel er veel leuke boeken zijn geschreven over het doen van onderzoek (zie voor een lijstje de pdf op deze site) leer je onderzoeken niet uit een boekje! Als je onderzoek wilt doen

Nadere informatie

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5 Pagina: 1 van 5 Het ondervragen van patiënten in het kader van een eindwerk voor het bekomen van een graad van bachelor of bachelor na bachelor komt neer op een prospectieve verzameling van gegevens met

Nadere informatie

Uitbreiding studieomvang

Uitbreiding studieomvang Infofiche Uitbreiding studieomvang Om te voldoen aan internationale verwachtingen en de studiedruk te verlagen, werd de mogelijkheid gecreëerd de masteropleidingen in de humane wetenschappen te verlengen

Nadere informatie

Screening bij dementie Vroegtijdige zorgplanning bij dementie Nachtelijke onrust bij dementie

Screening bij dementie Vroegtijdige zorgplanning bij dementie Nachtelijke onrust bij dementie tel. +32 (0)16 37 34 31 Informatienota voor deelnemers U bent uitgenodigd voor deelname aan een studie waarbij we het gebruik van de website voor mantelzorgers van personen met dementie willen nagaan.

Nadere informatie

Toelichting op de resultaten van de korte enquête (quick scan) René Alberts juni 2011

Toelichting op de resultaten van de korte enquête (quick scan) René Alberts juni 2011 Toelichting op de resultaten van de korte enquête (quick scan) René Alberts juni 2011 Inleiding In deze toelichting wordt eerst een kopie van de korte enquête getoond zodat helder is welke vragen aan de

Nadere informatie

Verschillende methoden om mensen in groepen te ondervragen over hun wensen en behoeften worden in het kort nader toegelicht.

Verschillende methoden om mensen in groepen te ondervragen over hun wensen en behoeften worden in het kort nader toegelicht. Ken jouw leden Ken jouw leden Inleiding Om klantgericht (of: ledengericht) te kunnen werken, is het van belang te weten wat de leden wensen en willen. Het is dan wenselijk om als verenigingsbestuurder

Nadere informatie

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999

Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 Resultaten van een bevraging bij de apothekers afgestudeerd aan de K.U.Leuven in de periode 1970 1999 In de periode december 1999 februari 2000 organiseerde de faculteit Farmaceutische Wetenschappen in

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van professionele afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

Resultaten studentenbevraging m.b.t. milieuzorg aan de Vrije Universiteit Brussel

Resultaten studentenbevraging m.b.t. milieuzorg aan de Vrije Universiteit Brussel Resultaten studentenbevraging m.b.t. milieuzorg aan de Vrije Universiteit Brussel Auteur: Sara Coessens Promotor: Dr. Dimitri Devuyst 18 oktober 2007 Eindwerk voorgelegd voor het behalen van de graad van

Nadere informatie

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014

Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Samenvatting Onderzoeksrapport 2014 Monitoring en evaluatie Cultuureducatie met Kwaliteit Drenthe door Zoë Zernitz, Rijksuniversiteit Groningen In 2012 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Resultaten enquête Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier

Resultaten enquête Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier Resultaten enquête Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier KLANT IS KONING Resultaten Om een beter beeld te krijgen over de meningen omtrent de nieuwe invulling van het Beekstraatkwartier in Weert

Nadere informatie

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013

Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 2012-2013 Evaluatie van het project Mantelluisteren academiejaar 212-21 In academiejaar 212-21 namen 5 mantelzorgers en 5 studenten 1 ste bachelor verpleegkunde (Howest, Brugge) deel aan het project Mantelluisten.

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas)

Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Gaan stemmen of niet gaan stemmen? (Uit: Kompas) Bij deze activiteit wordt een enquête gehouden bij mensen in de omgeving in verband met: het gaan stemmen bij verkiezingen, de deelname van burgers aan

Nadere informatie

Bevolkingstevredenheidsonderzoek

Bevolkingstevredenheidsonderzoek Bevolkingstevredenheidsonderzoek Lokale Politie Politiezone Erpe-Mere/Lede Korpsleiding Administratief Centrum 2 9340 Lede T +32 53 60 64 64 1 Inleiding Met het oog op de gemeenschapsgerichte politiezorg

Nadere informatie

Coach Profession Profile

Coach Profession Profile Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Coach Profession Profile AUTEUR PROF. DR. HELMUT DIGEL / PROF. DR. ANSGAR THIEL VERTALING PUT K. INSTITUUT Katholieke Universiteit

Nadere informatie

Students Voices (verkorte versie)

Students Voices (verkorte versie) Lectoraat elearning Students Voices (verkorte versie) Onderzoek naar de verwachtingen en de ervaringen van studenten, leerlingen en jonge, startende leraren met betrekking tot het leren met ICT in het

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel

Katholieke Universiteit Brussel Academiejaar 2003-2004 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2002-2003 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Katholieke Universiteit

Nadere informatie

WIE KAN MIJ HELPEN? Wat moet je doen? 1. Lees de informatie op blad 2.

WIE KAN MIJ HELPEN? Wat moet je doen? 1. Lees de informatie op blad 2. WIE KAN MIJ HELPEN? Op de universiteit zijn er verschillende diensten die je kunnen helpen bij problemen en vragen. Naar wie moet je gaan voor welke vraag of welk probleem? Wat moet je doen? 1. Lees de

Nadere informatie

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW

Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Samenstelling van de opleidingscommissies in de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2003 Gewijzigd door de Faculteitsraad

Nadere informatie

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen?

Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Bediende in de logistieke sector: kansen voor vrouwen? Welke percepties leven er bij werknemers en studenten omtrent de logistieke sector? Lynn De Bock en Valerie Smid trachten in hun gezamenlijke masterproef

Nadere informatie

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven

Katholieke Universiteit Brussel. Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2002-2003 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2001-2002 per universiteit Katholieke Universiteit Brussel Taal- en letterkunde Germaanse talen eerste cyclus

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Data van indiening van de ingevulde formulieren: Dit beperkt formulier op 4 oktober 2002 Uitgebreider formulier (met o.m. de doelstellingen en eindtermen) uiterlijk

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT

Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT Gedrag en ervaringen van huishoudelijke afnemers op de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt VREG - TECHNISCH RAPPORT 10 september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. TECHNISCH RAPPORT...3 1.1. Universum en steekproef...

Nadere informatie

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit

Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, nationaliteit en geslacht - per universiteit Academiejaar 2004-2005 UNIVERSITAIR ONDERWIJS Aantal uitgereikte diploma's voor het academiejaar 2003-2004 ingedeeld per cyclus, studiegebied, en geslacht - per universiteit Katholieke universiteit Brussel

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

Resultaten Alumni-onderzoek 2015

Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Rapport Psychologie en Onderwijswetenschappen Expertisecentrum Onderwijs en Professionalisering Resultaten Alumni-onderzoek 2015 Bachelors van: Kathleen Schlusmans en Rieny van den Munckhof Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen

Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen Evaluatierapport Gezond Eten en Bewegen Inleiding Dit verslag is gebaseerd op 54 evaluatieformulieren die verzameld werden bij de 152 deelnemers aan de cursussen Gezond eten en bewegen (respons rate 35.5%)

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven

Participatiereglement Studentenraad KU Leuven Participatiereglement Studentenraad KU Leuven I Algemeen Artikel 1 Codex Hoger Onderwijs Dit reglement voert de bepalingen uit van de artikelen II.314 tot II.335 van de Codex Hoger Onderwijs versie 4 en

Nadere informatie

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015

INLEIDING. Namens het managementteam van de SPGH, Mirjam Diderich. Directeur. Hellendoorn 15 januari 2015 RESULTATEN OUDER-ENQUÊTE 01 INLEIDING In dit document worden de resultaten besproken van de ouderenquête die is afgenomen in november 01 (schooljaar 01-015). Doelstelling van de enquête is het meten van

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Om, tijdens en rond. Een gids bij het voorbereiden van een studentengesprek in het COBRA-model

Om, tijdens en rond. Een gids bij het voorbereiden van een studentengesprek in het COBRA-model Om, tijdens en rond. Een gids bij het voorbereiden van een studentengesprek in het COBRA-model Studenten en COBRA Diest Onderwijsprofessionalisering & Onderwijsondersteuning (KU Leuven) Studentenraad KU

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas

KLINISCHE STUDIES. in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas KLINISCHE STUDIES in AZ Sint-Lucas Overweegt u om, al dan niet op verzoek van uw arts, deel te nemen aan een klinische studie? Het is belangrijk dat u vooraf goed geïnformeerd

Nadere informatie

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu

Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu Effectiviteitonderzoek naar de kennisoverdracht van I&E Milieu SAMENVATTING dr. L.A. Plugge 1, drs. J. Hoonhout 2, T. Carati 2, G. Holle 2 Universiteit Maastricht IKAT, Fac. der Psychologie Inleiding Het

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel IBG en GBA Een gevaarlijk koppel Een onderzoek naar de gevolgen van koppeling van de bestanden van de Informatie Beheer Groep en de Gemeentelijke Basis Administratie Wetenschappelijk bureau ASVA OBAS Maart

Nadere informatie

Handleiding website. 1. Schema...2. 2. Situering...3. 3. Voor iedereen: gratis opleiding cursus B VCA Nederlands of Frans...4

Handleiding website. 1. Schema...2. 2. Situering...3. 3. Voor iedereen: gratis opleiding cursus B VCA Nederlands of Frans...4 Handleiding website Inhoud 1. Schema...2 2. Situering...3 3. Voor iedereen: gratis opleiding cursus B VCA Nederlands of Frans...4 3.1 Homepage de registratie...4 3.2 Registreren...5 3.3 Aanmelden = de

Nadere informatie

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek

INHOUD. Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs. Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek INHOUD Geschiedenis Missie Structuur Onderwijs Internationaal Netwerk Rankings Personeel Onderzoek 2 200 JAAR GESCHIEDENIS 3 TIJDSLIJN 1817 1876-1890 1991 2013 2017 Plechtige opening Onderzoek wordt Naamsverandering

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek

Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Evalueren van projecten met externen Kennisdocument Onderzoek & Statistiek Zwaantina van der Veen / Dymphna Meijneken / Marieke Boekenoogen Stad met een hart Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Link met het secundair onderwijs

Link met het secundair onderwijs Link met het secundair onderwijs 1. Instroomprojecten 'Tutoraat' en 'Klimop' De moeizame doorstroom in het secundair onderwijs en de instroom naar het hoger onderwijs van kansarme en allochtone jongeren

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 2016 (meetjaar 2015) Aan De Slag Mei 2016 Onderzoeker : Dr Frans Marcelissen Telefoon : 040 7630487 E-mail : frans.marcelissen@digipsy.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017

TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 TOELICHTING INDICATOREN STUDIE IN CIJFERS HBO d.d. mei 2017 Studie in Cijfers (vaak ook studiebijsluiter genoemd) geeft een beeld van hoe een opleiding aan een hogeschool het doet in vergelijking met dezelfde

Nadere informatie

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies

Memo. Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Memo Datum: 19 oktober 2015 Onderwerp: Enquête Studieadvies Inhoud Hoofdstuk 1: Introductie... 1 Hoofdstuk 2: Algemene uitkomsten... 1 2.1 De weg naar de studieadviseur... 1 2.2 Hulpvraag... 2 2.3 Waardering

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Walter Vandenbossche c.s.

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Walter Vandenbossche c.s. Stuk 769 (1997-1998) Nr. 1 Zitting 1997-1998 9 oktober 1997 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Walter Vandenbossche c.s. houdende de organisatie van zomerjobs voor jongeren en voor jongerenverenigingen in

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk

Nieuwsbrief. Interactieve werkvormen in de klaspraktijk. Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Interactieve werkvormen in de klaspraktijk Onderzoeksresultaten en tips voor de praktijk Lia Blaton, medewerker Onderzoek naar onderwijspraktijk In het kader van de opdracht van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen

Nadere informatie

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007

BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 BEVORDERING VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS BETROKKEN BIJ DE ZORG VOOR OUDERE AFHANKELIJKE PERSONEN EINDRAPPORT - PERIODE : 2007 COORDINATEN VAN DE GDT : GDT van de regio: oostende Adres :Hospitaalstraat

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Belgisch Historisch Instituut te Rome

Belgisch Historisch Instituut te Rome Belgisch Historisch Instituut te Rome BEURSAANVRAAG VOOR EEN STUDIEVERBLIJF IN ITALIE RICHTLIJNEN : Verzoek dit formulier in te vullen, te ondertekenen en door te sturen aan Prof.dr. Georges Declercq Penningmeester

Nadere informatie

Omvorming naar de masteropleidingen

Omvorming naar de masteropleidingen Omvorming naar de masteropleidingen Herindiening van Masteropleiding Informatica - 120 studiepunten Juni 2004 I. Indiener 1. Faculteit / Gemeenschappelijke Raad - Onderwijscommissie WETENSCHAPPEN - Onderwijscommissie

Nadere informatie

DIGITALE WERKBONNEN. Gemaakt door www.webactive.be. Bredabaan 871A 2930 Brasschaat EMAIL : info@webactive.be TEL : 0485/66.50.82

DIGITALE WERKBONNEN. Gemaakt door www.webactive.be. Bredabaan 871A 2930 Brasschaat EMAIL : info@webactive.be TEL : 0485/66.50.82 DIGITALE WERKBONNEN Gemaakt door www.webactive.be Bredabaan 871A 2930 Brasschaat EMAIL : info@webactive.be TEL : 0485/66.50.82 DIGITALE WERKBONNEN geeft je zoveel meer mogelijkheden Web Active heeft zich

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 -

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - Uitgevoerd: september 2007 Onderzoekers: drs. Herman Kiesel, drs. Lic. Rick Coone,

Nadere informatie

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi

Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi Inhoudsopgave Voorwoord van Hester van Herk... iii Voorwoord van Foeke van der Zee... iv Verantwoording... vi INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker

Nadere informatie

Normering en schaallengte

Normering en schaallengte Bron: www.citogroep.nl Welk cijfer krijg ik met mijn score? Als je weet welke score je ongeveer hebt gehaald, weet je nog niet welk cijfer je hebt. Voor het merendeel van de scores wordt het cijfer bepaald

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument

Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Docentonderzoek binnen de AOS Bijeenkomst 8 Feedbackformulier bij het onderzoeksinstrument Het doel van deze opdracht is nagaan of je instrument geschikt is voor je onderzoek. Het is altijd verstandig

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Voorwoord... iii Verantwoording... v

Voorwoord... iii Verantwoording... v Inhoudsopgave Voorwoord... iii Verantwoording... v INTRODUCTIE... 1 1. Wat is onderzoek... 2 1.1 Een definitie van onderzoek... 2 1.2 De onderzoeker als probleemoplosser of de onderzoeker als adviseur...

Nadere informatie

PROJECTPLAN UMICORE OLEN

PROJECTPLAN UMICORE OLEN PROJECTPLAN UMICORE OLEN Naam studenten: Cescia Vanhout, Sofie Vandoninck, Lise Verachtert, Tinne Oostvogels, Michiel Janssens, Stijn Peeten Datum: 14 december 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Probleemstelling

Nadere informatie

Evaluatie SOFIA: Vrouwen in academia

Evaluatie SOFIA: Vrouwen in academia Evaluatie SOFIA: Vrouwen in academia Het aantal vrouwen die een topfunctie vervullen is vandaag de dag nog steeds zeer laag. Ook in de academische wereld zijn er veel meer mannen die een loopbaan uitbouwen

Nadere informatie

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld.

Bij deze bieden wij u de resultaten aan van het onderzoek naar de eerste effecten van de decentralisaties in de gemeente Barneveld. rriercoj Gemeenteraad Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Barneveld, 27 augustus 2015 f Ons kenmerk: Ö^OOJcfc Behandelend ambtenaar: I.M.T. Spoor Doorkiesnummer: 0342-495 830 Uw brief van: Bijlage(n):

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2016-2017 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Schakelprogramma

Nadere informatie

Technisch rapport kiesintentiemetingen

Technisch rapport kiesintentiemetingen Technisch rapport kiesintentiemetingen (In te vullen door het betrokken instituut en terug te sturen naar het secretariaat Febelmar, ter publicatie op de Febelmar website.) Dit rapport omvat een geheel

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap

Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap Factsheet: De beleving van een vroege eerste geslachtsgemeenschap Katrien Symons (contact: Katrien.Symons@UGent.be) Prof. Dr. Mieke Van Houtte Dr. Hans Vermeersch ACHTERGROND Een vroege eerste geslachtsgemeenschap

Nadere informatie

Genderverhouding in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW): academiejaren en

Genderverhouding in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW): academiejaren en Genderverhouding in de Faculteit Ingenieurswetenschappen (FirW): academiejaren 2003-2004 en 2004-2005 Auteur: Sabine VAN HUFFEL Op 30 maart 2000 organiseerden de mainstreaming-promotoren prof.dr.ir.sabine

Nadere informatie

Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen

Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen inzicht Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 R.Dekker@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen Onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING

Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING Deliberatiebijeenkomsten van de School of Arts. A. SITUERING De Hogeschool Gent heeft de voorbije jaren via de onderwijs-en examenregeling de werking van een deliberatiecommissie geautomatiseerd. Omwille

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN

INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN Waarom kiezen voor Humane Wetenschappen? Hoe zit onze samenleving in elkaar? Welke mechanismen gaan er schuil achter onze menselijke gedragingen en interacties?

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT: VRAAG EN ANTWOORD

EXAMENREGLEMENT: VRAAG EN ANTWOORD Op de website van de universiteit vind je een forum waar je vragen kan stellen over de examens en het examenreglement. Medewerkers van de universiteit of collegastudenten kunnen dan een antwoord geven

Nadere informatie

Naam: Voornaam:. adres:... Officieel adres (voor de briefwisseling) : Naam van de instelling :... Officieel adres :. Benaming van de studie :

Naam: Voornaam:.  adres:... Officieel adres (voor de briefwisseling) : Naam van de instelling :... Officieel adres :. Benaming van de studie : - Vragenlijst Naam: Voornaam:. privé: GSM:... E-mailadres:... fficieel adres (voor de briefwisseling) : Geboortedatum : /.. 1. Gegevens over de voorgenomen studie in België Naam van de instelling :.....

Nadere informatie