Chauffeur koning belast op de limo?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chauffeur koning belast op de limo?"

Transcriptie

1 tipsenadvies.be 21 jaargang - nummer 2 29 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Belastbaar voordeel Chauffeur koning belast op de limo?... 1 Fiscaal Fiscaal voordeel dienstencheques gehalveerd?... 2 Bank Leen gerust wat meer bij familie en vrienden... 3 Factuur Grote cashbetalingen verder aan banden... 4 Fiscaal Gesplitste aankoop met kinderen toch geen probleem!... 5 Personeel Riskeert u een boete als uw arbeiders stempelen?... 6 Slechte betalers Nieuwe betalingsregels... 7 Mede-eigendom Nog een extra jaartje uitstel!.. 8 Vennootschap Fairness tax: ook voor u?... 8 Uw adviesbrief online Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies.be Veertiendaagse adviesbrief voor de zelfstandige BELASTBAAR VOORDEEL In het nieuws Chauffeur koning belast op de limo? Onlangs was er commotie over een bedrijfsleider die volgens de fiscus niet belastbaar was op zijn luxeauto. Terechte verontwaardiging of niets speciaals? Het gevolg van de cataloguswaarde-soap! Daar hoeft geen tekening bij natuurlijk. Rijdt u privé met een auto van de vennootschap, dan wordt u, zoals u weet, privé belast op een zgn. voordeel auto. Dat belastbaar voordeel wordt echter sinds begin 2012 niet meer berekend op de woon-werkafstand, maar op de CO 2 -uitstoot én vooral op de cataloguswaarde in nieuwe staat van die auto. Een regelrechte jaloezietaks dus... Ik rijd er alleen beroepsmatig mee! Dat was inderdaad de redenering van de bedrijfsleider in kwestie. Hij reed er alleen mee naar klanten, leveranciers, relaties, enz. Hij gebruikte de auto m.a.w. nooit voor privéverplaatsingen en bijgevolg meende hij privé ook niet belastbaar te zijn op een voordeel auto. Voor alle zekerheid had hij dit echter voorgelegd aan de fiscus (zgn. Rulingcommissie) én die gaf hem volmondig gelijk! Was dat al niet altijd zo? Absoluut! Er kan sowieso immers maar sprake zijn van een belastbaar voordeel auto als daar ook privé mee gereden wordt. Dat is altijd zo geweest en dat blijft dus zo. Wie er niet privé mee rijdt, is niet belastbaar op een voordeel auto. Op zich is dat overigens ook perfect normaal, de chauffeur van de koning wordt privé toch ook niet belast op de auto s van het paleis? Kunt u dat ook gedaan krijgen? Ja, op voorwaarde dus dat u niet privé rijdt met de auto van uw vennootschap, maar daar wringt het schoentje natuurlijk... Er niet privé mee rijden, betekent immers: helemaal niet, geen meter privéverkeer dus. Heeft u geen andere auto, dan is dat dus al moelijk vol te houden, hoe gaat u anders op familiebezoek, naar de winkel, de hockeyclub van uw zoon...? Let op! Woon-werkverkeer is ook privéverkeer. Woont u dus niet op hetzelfde adres als uw vennootschap, dan moet de auto in kwestie dus al op de zaak blijven staan! Tip. Het is wel de fiscus die in het voorkomende geval moet bewijzen dat u ook privé rijdt met die auto. Houd er wel rekening mee dat ze u mogelijk een tijdje gaan volgen als u zou beweren er alleen beroepsmatig mee te rijden. Even naar de bakker zondagmorgen kan dan immers ook niet... Wie niet privé rijdt met de auto van de vennootschap, kan er privé ook niet op belast worden. Dat is altijd zo geweest. Zo n bewering is echter moeilijk vol te houden, o.m. omdat woon-werkverkeer ook privé is. Afgiftekantoor 3000 Leuven - P

2 FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE Fiscaal voordeel dienstencheques gehalveerd? Nu aan denken Een van de recentste begrotingsmaatregelen houdt in dat het maximaal aftrekbare bedrag aan dienstencheques zogoed als gehalveerd is sinds 1 juli. Wat houdt dat concreet in en hoe past u daar eventueel een mouw aan? Hoe was het tot vóór 1 juli 2013? Fiscaal maximaal 320 cheques! Sinds begin dit jaar kost een dienstencheque immers 8,50 per stuk en het maximaal aftrekbare bedrag voor inkomstenjaar 2013 lag in principe op Snel gerekend betekende dat dus dat u dit jaar maximaal 320 cheques mocht bestellen, al de rest was fiscaal verloren... Per gezin of per persoon? Het laatste! Bent u gehuwd of samenwonend, dan telt die grens m.a.w. voor ieder van u afzonderlijk. Vereist is dan wel dat ieder van u zich apart laat registreren als gebruiker van dienstencheques. Alleen dan krijgt u immers elk apart een fiscaal attest op uw eigen naam dat u nodig heeft voor uw aangifte. Hoeveel fiscaal voordeel? Kortweg, 30% van het betaalde bedrag. Dat was al zo en dat is recentelijk dus niet gewijzigd, gelukkig maar... Hoe is het nu sinds 1 juli 2013? Fiscaal nog maximaal 162 cheques! Dat is dus zogoed als een halvering! Het maximaal fiscaal aftrekbare bedrag werd recentelijk immers verlaagd naar 920, wat geïndexeerd voor dit jaar neerkomt op per persoon. Vanaf 1 januari 2014 nog 153 cheques! Het wordt nog erger dus! De prijs per cheque stijgt ook nog eens vanaf Nieuwjaar, nl. van 8,50 naar 9 voor de eerste 400 cheques die u jaarlijks bestelt. Met de nieuwe maximumgrens van per persoon geeft dat dus nog maar 153 fiscaal interessante dienstencheques per jaar. Tip. Het bedrag van wordt begin 2014 nog wel een keer geïndexeerd. Het totaal zal in 2014 dus iets hoger liggen dan 153, maar veel verschil zal dat niet maken natuurlijk. Let op! Alle cheques die u bestelt tussen 1 september 2013 en 31 december 2013 zullen maar geldig zijn tot 30 april Tegen eind 2013 nog bijbestellen tot het fiscale maximum tegen de huidige prijs van 8,50 kan op zich dus wel, maar het is dan opletten dat u er niet te veel bestelt. Vervallen cheques kunnen nl. niet omgeruild worden. Specifiek voor het jaar 2013! Verschil vóór en na 1 juli De verlaging van de maximumdrempel naar geldt inderdaad pas voor dienstencheques aangekocht na 1 juli Voor alle dienstencheques gekocht tot 1 juli 2013 blijft m.a.w. nog de oude drempel gelden van of 320 cheques. Concreet 1. Alle cheques die u gekocht heeft vóór 1 juli 2013 geven recht op een fiscaal voordeel in zoverre u er niet meer dan 320 gekocht had. Concreet 2. Cheques die u nu koopt, geven nog slechts recht op een fiscaal voordeel voor zover u er dit jaar nog niet meer dan 162 gekocht heeft! Hoe mouw aan passen? De nieuwe grens geldt ook per persoon. Heeft u zelf bv. reeds 160 cheques gekocht in de eerste zes maanden van 2013, laat uw partner dan de cheques bestellen voor de rest van het jaar. U kunt zo elk het fiscaal voordeel genieten voor 162 cheques. Let op! Uw partner moet zich dan wel afzonderlijk laten registreren als gebruiker. Nu eerst checken vóór u bestelt? Absoluut. Verifieer nu sowieso eerst hoeveel cheques u al besteld heeft dit jaar alvorens er bij te bestellen. Alle cheques besteld vóór 1 juli 2013 blijven aftrekbaar in zoverre het er niet meer dan 320 waren. Sinds 1 juli 2013 mag u echter niet boven de 162 cheques gaan voor heel Check dus eerst hoeveel u er al gekocht heeft dit jaar en laat de volgende door uw partner kopen. Die grens geldt immers per persoon

3 BANK - LENING Leen gerust wat meer bij familie en vrienden Als u als zelfstandige in Vlaanderen geld leent bij familie of vrienden, kunt u er beiden iets bij winnen. De limiet die in dat verband gold, werd onlangs opgetrokken. Wat is er precies gewijzigd en wat maakt de win-winlening interessant? Nieuwe limiet Maximaal lenen. Bent u als zelfstandige gevestigd in Vlaanderen op zoek naar vers geld voor uw zaak, al dan niet in vennootschap, dan kunt u sinds kort lenen via de Vlaamse win-winlening. Voorheen lag die limiet nog op Grens per geldschieter ongewijzigd. Wie in Vlaanderen woont en u of uw vennootschap krediet geeft, mag inderdaad nog steeds maximaal ter beschikking stellen. U zal dus bij meerdere familieleden of vrienden moeten aankloppen om in totaal te kunnen lenen. Wat zijn de voordelen? Goedkoop lenen. Dat blijft inderdaad het geval. Sluit u dit jaar een win-winlening af, dan mag u die geldschieter maximaal 2,75% (minimaal 1,375%) interesten betalen. De kans is klein dat uw bank een beter tarief biedt. Tip. Anders dan wat bij een bankkrediet ge bruikelijk is, zal dat familielid of die vriend van u geen bijkomende waarborgen eisen. Nadeel? Uw voordeel is in feite het nadeel voor de geldschieter. Hij heeft geen enkele waarborg voor het geval het mis gaat met uw zaak. Hij geniet in dat geval wel een eenmalige belastingvermindering van 30% van het uitgeleende bedrag, maar bon, die andere 70% blijft in se een risico. Wel 25% afgeroomd. Sinds begin dit jaar geldt het tarief van 25% roerende voorheffing quasi algemeen. Die 2,75% is dus een (maximaal) brutorendement. U moet daar eerst rv op inhouden en doorstorten aan de fiscus vooraleer u de netto- Snel adviezen zoeken... printen... toepassen... tipsenadvies.be interesten uitbetaalt aan uw geldschieter. Een fiscale bonus. Die is gelukkig wél overeind gebleven. Uw geldschieter heeft nog altijd recht op een belastingvermindering van 2,5% op het zgn. gemiddeld ontleend bedrag. Concreet. Stelt bv. uw broer u dit jaar via zo n win-winlening ter beschikking, dan mag hij dat in 2014 in zijn belastingaangifte vermelden. Hij recupereert dan 2,50% x ( ) / 2 = 625. De jaren nadien bedraagt de fiscale bonus telkens 1.250, bovenop de interestvergoeding. Enkele aandachtspunten Looptijd van acht jaar. Zo n win-winlening wordt verplicht afgesloten voor acht jaar. Voor de aankoop van een onroerend goed is dat dus in feite te kort, voor de aankoop van een machine die u op vijf jaar afschrijft dan weer iets te lang. Tip. U kunt de mogelijkheid voorzien om vervroegd terug te mogen betalen. U kunt dus m.a.w. enige flexibiliteit inbouwen. Aflossingstabel? Hoeveel er wanneer terugbetaald moet worden, hangt ervan af. Het staat u vrij om met de geldschieter af te spreken om het kapitaal ineens op het einde terug te betalen en tussentijds enkel de interesten. Papierwerk? Ja, zij het wel enigszins beperkt, zelfs indien u afspreekt om tussentijds kapitaal én interesten af te lossen. U gaat daarvoor naar en u vult daar het modelcontract in. Nadien kunt u simpelweg het leningscontract én de aflossingstabel afprinten, dat samen met de ontlener ondertekenen en dan ten slotte registreren. Via de win-winlening kunt u nu maximaal goedkoop lenen bij vrienden en familie. De geldschieter krijgt dan, bovenop de interesten, een jaarlijkse fiscale aftrek van 2,5%. Het nadeel is wel dat hij geen waarborgen heeft, maar hoogstens een eenmalige fiscale aftrek van 30% mocht het mislopen met uw zaak

4 FACTUUR - BETALING Grote cashbetalingen verder aan banden In het nieuws Mogelijk heeft u ook nog heel wat klanten die uw factuur cash willen vereffenen, zelfs als het over grote bedragen gaat. Wat mag er nu in feite nog en wat riskeert u als u uw klant toch te veel cash zou laten betalen? De Antiwitwaswet verstrengd Tot was geen probleem. Tot april 2012 waren de regels nog vrij soepel. Cashbetalingen tot waren sowieso geen probleem. Als consultant bv. moest u niet eens wakker liggen van de wettelijke verplichtingen ter zake. Sindsdien liggen de kaarten echter iets anders. Maximaal en straks zelfs Het limietbedrag werd in 2012 inderdaad teruggebracht tot Vanaf 1 januari 2014 zijn zelfs cashbetalingen boven verboden. Let op! Bij een verkoop van een onroerend goed mag vanaf 1 januari 2014 niets meer cash betaald worden. Dat is zelfs zo als u in eerste instantie zonder tussenkomst van een notaris of vastgoedmakelaar als particulier verkoopt aan een particulier en bij het ondertekenen van het compromis al een beperkt voorschot laat betalen. Wat levert u? Of u producten, machines e.d. verkoopt of diensten levert aan uw klanten, maakt niet meer uit. In principe mag u niet langer grote bedragen cash ontvangen van uw klanten. Let op! Het toepassingsgebied werd onlangs expliciet uitgebreid tot handelaars in zgn. edele metalen. Waar ligt de grens precies? Het betaalde bedrag op zich? Ja en neen. Het verbod speelt sowieso als u meer dan (en vanaf 2014 dus 3.000) factureert voor de levering van goederen of diensten en de klant het bedrag in kwestie ineens cash wil vereffenen. Dat is echter niet alles. Het is immers niet enkel het betaalde bedrag op zich dat van belang is. Voorschot van ook verboden? Mogelijk wel. Gaat het namelijk om een levering voor een totaalbedrag boven de (thans) 5.000, dan staat het u vrij om een voorschot te vragen. Bedraagt dat voorschot echter meer dan 10% van het totaalbedrag of meer dan 5.000, dan mag u dat strikt genomen ook niet cash innen. Let op! Dat geldt ook voor een ander soort deelbetaling, bv. van een openstaand saldo. Wat riskeert u? Effectief controles? Toch wel, al viseert de economische inspectie vooral de sectoren waarvan geweten is dat er veel cash betaald wordt. In het voorkomende geval wordt er een pv opgemaakt. Een boete? Wordt er een zaak van gemaakt, dan kan de rechter een boete opleggen van 250 tot Die boete mag echter niet méér be - dragen dan 10% van het bedrag dat u ten on rechte cash ontving. Gaat het bv. om de cashbetaling van een factuur van 6.000, dan bedraagt de boete 10% op ( ) = of dus 100. Vanaf 1 januari 2014 leidt de toepassing van de 10%-regel in dat geval echter al tot een boete van 300. Tip. Als u telkens aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (http://www.ctif-cfi.be/) meldt dat en van wie u te veel cash ontving, mag de econo mische inspectie u niets kwalijk nemen. Moet u dat eigenlijk wel melden? Ja en neen. Die verplichting staat weliswaar in de wet. Het is echter wachten tot de regering verduidelijkt voor welke handelaars en dienstverstrekkers die m eldingsplicht precies geldt. Voorlopig kan men u dus niet verwijten niets gemeld te hebben De limiet voor cashbetalingen ligt momenteel op Alleen facturen tot dat bedrag kunt u dus nog cash innen. Factureert u een hoger bedrag, dan mag u daar bovendien nog maximaal 10% cash van ontvangen, ook met een maxi mum van Voor een factuur van mag u dus max. 750 cash innen

5 FISCAAL - SUCCESSIERECHTEN Actualiteit Gesplitste aankoop met kinderen toch geen probleem! Koopt u het vruchtgebruik van een pand en uw kinderen de zgn. blote eigendom van datzelfde pand, dan was dat volgens de fiscus in bepaalde gevallen fiscaal misbruik. Onlangs werd dit evenwel gemilderd door de minister zelf... Waarom gesplitst kopen? U alleen het vruchtgebruik. Dat is inderdaad de essentie van zo n zgn. gesplitste aankoop. In plaats van een pand in volle eigendom te kopen, koopt u er alleen het vruchtgebruik van en uw kinderen samen de blote eigendom. Let op! Inzake registratierechten maakt dat geen enkel verschil. In totaliteit moet er m.a.w. nog altijd 10% betaald worden op de waarde van de volle eigendom. Voordelig voor hen na uw overlijden. Daar gaat het inderdaad allemaal om. Een pand in volle eigendom wordt vererfd, met als gevolg dat daar successierechten op betaald moeten worden. Een vruchtgebruik vererft echter niet, dat dooft gewoon uit bij overlijden. Na uw overlijden worden uw kinderen m.a.w. automatisch volle eigenaar van het pand zonder dat ze daar successierechten op verschuldigd zijn. Het vruchtgebruik komt immers niet in uw erfenis terecht! Hen eerst het geld schenken? Inderdaad, u kunt de kinderen eerst het geld schenken dat ze nodig hebben voor de aankoop van die blote eigendom en vervolgens de gesplitste aankoop doen. Die schenking kan dan op zich gebeuren via de notaris of gewoon via een hand- of bankgift. Fiscaal misbruik, riep de fiscus! Zo n voorafgaande schenking was fiscaal m.a.w. ineens een brug te ver. Dat kon plotseling niet meer door de beugel. Vanaf 1 september 2013 zou dit niet meer aanvaard worden. Er was dus nog een zekere tolerantieperiode, maar bon... Toch geen probleem in twee gevallen! Eindelijk duidelijkheid. De minister van Financiën heeft recentelijk nl. zelf aangegeven dat de gesplitste aankoop met voorafgaande schenking wél mogelijk blijft in twee gevallen. Een hele gerust stelling dus. Tip. Een gesplitste aankoop zonder voorafgaande schenking was al geen probleem en dat blijft zo! Fiscaal een probleem? Neen! Met de techniek op zich heeft de fiscus geen probleem. Een gesplitste aankoop van een pand samen met de kinderen is dus op zich geen fiscaal misbruik. Eerst schenken, dan gesplitst kopen Eerst kleine hindernis nemen... In de praktijk hebben de kinderen dikwijls immers niet voldoende centen om de naakte eigendom van het pand in kwestie te kopen. Zij kunnen er uiteraard wel voor lenen, al brengt hen dat fiscaal weinig of geen voordeel, maar dat komt dan doorgaans bovenop de aflossing van hun eigen woning. Meestal te veel van het goede dus... Aanvaarde situatie 1. Op de schenking van het geld aan de kinderen worden 3% schenkingsrechten betaald. Een notariële schenking doen van het geld en vervolgens een gesplitste aankoop, is dus geen enkel probleem! Aanvaarde situatie 2. Als het duidelijk is dat de kinderen over het gekregen geld vrij konden beschikken. Ze moeten het m.a.w. ook voor iets anders mogen gebruiken dan voor die gesplitste aankoop. Het geschonken geld mag er immers niet specifiek voor bedoeld zijn. Of dat effectief zo is, zal uit de feiten moeten blijken natuurlijk. Voldoende tijd tussen laten, blijft in die zin dus een aanrader, net zoals werken met verschillende bedragen! Een gesplitste aankoop op zich is sowieso geen probleem. Schenkt u voor de aankoop van die blote eigendom eerst geld aan de kinderen, dan is er ook geen probleem als het een notariële schenking is. Bij een handgift daarentegen mag er geen verband gelegd kunnen worden met de gesplitste aankoop zelf

6 PERSONEEL - VARIA Nieuw Riskeert u een boete als uw arbeiders stempelen? Om een kalme periode te overbruggen, kunt u uw arbeiders laten stempelen in het kader van economische werkloosheid. Sinds 1 augustus riskeert u dan echter wel een extra bijdrage te moeten betalen. Oei, hoe zit dat precies? Uw arbeiders stempelen af en toe... Zo kunt u besparen op de loonkosten. In een rustige periode kunt u serieus op de loonkosten besparen door uw arbeiders af en toe te laten stempelen. De dagen dat ze stempelen, betaalt u geen loon, enkel een bijdrage van minimaal 2 per stempeldag of eventueel een hoger bedrag indien de sector dat voorziet. Is dat voortaan een dure zaak? Mogelijk wel. De regering heeft immers sinds 1 augustus 2013 een nieuwe bijdrage ingevoerd, de zgn. responsabiliseringsbijdrage. Een dergelijke bijdrage bestond al langer in de bouwsector, maar wordt nu ook in andere sectoren ingevoerd. Enkel bij veelvuldig gebruik. Dat is het goede nieuws. U blijft buiten schot indien u niet al te veel van het systeem gebruik maakt. Enkel ondernemingen die in het voorgaande jaar een of meer arbeiders hadden die meer dan 110 dagen economisch werkloos waren, betalen extra. Hoeveel moet u dan precies betalen? Hoe meer dagen uw arbeider stempelde in het vorige jaar, hoe meer u betaalt. Da g e n e c o n o m i s c h w e r k l o o s/j a a r Bi jd r ag e p e r w e r k l o o s h e id s dag en meer 100 Voorbeeld. Stempelde een van uw arbeiders 120 dagen omwille van economische werkloos heid, dan zal u als werkgever hiervoor voortaan 200 betalen. Voor 135 dagen betaalt u een bijdrage van 600. De totale rekening per firma kan dus al snel oplopen. Hoe blijft u buiten schot? Laten stempelen om een andere reden. Voor de berekening van deze bijdrage wordt enkel rekening gehouden met de dagen dat uw arbeiders stempelen omwille van economische redenen. Er zijn echter ook andere systemen, zoals tijdelijke werkloosheid wegens technische stoornis of slecht weer. Tip. Indien uw arbeiders ook voor een ander systeem in aanmerking komen, dan moet u dus niet twijfelen en daarvoor kiezen. Die dagen tellen dan alvast niet mee voor de berekening... Zo veel mogelijk spreiden! Werken er meerdere arbeiders bij u, zorg er dan voor dat u de stempeldagen tussen hen onderling verdeelt. Laat u telkens dezelfde arbeider stempelen, dan zit u veel sneller aan de grens. Het aantal dagen wordt immers per arbeider bekeken. Tip. Stempelen ook de bedienden, dan moet u zich over hen geen zorgen maken. Voor hen is er immers geen dergelijke bijdrage voorzien. Dit jaar al te betalen! De bijdrage moet immers reeds voor de eerste keer houd u vast al dit jaar betaald worden. Had u m.a.w. in 2012 te veel dagen, dan is daar niets meer aan te doen en kunt u er niet meer aan ontsnappen. De maatregel moest m.a.w. direct centen in het laatje brengen... Tip. Voor 2013 kunt u eventueel wel de economische werkloosheid nog wat bijsturen zodat u er tenminste volgend jaar aan kunt ontsnappen. Voorkom de extra bijdrage door geen enkele arbeider meer dan 110 dagen per jaar te laten stempelen omwille van economische redenen. Perk het aantal dagen desnoods in door ze te spreiden over uw arbeiders of door indien mogelijk een beroep te doen op andere vormen van tijdelijke werkloosheid

7 SLECHTE BETALERS - VARIA Nieuwe betalingsregels Nieuw Net vóór de zomervakantie werd de wet goedgekeurd waarin een aantal nieuwe regels staan op het vlak van betaalafspraken én van afdwingbare sancties als uw klanten te laat betalen. Wat is er voor u van belang? Slechte betalers bestrijden Eindelijk nieuwe wettelijke regels. Europa had al langer duidelijke richtlijnen gegeven rond de in te voeren regels om de betalingsachterstand te bestrijden. Toch heeft het nog lang geduurd vooraleer de regering die vertaalde naar wettelijke regels. Vóór de vakantie werd de wet gestemd, maar ze moet wel nog gepubliceerd worden. lagere interestvoet staan, dan blijft die in principe wel gelden. Heeft u 7% vermeld, dan mag u m.a.w. niet ineens 9% aanrekenen. U moet dan eerst uw algemene voorwaarden aanpassen. Schadebeding? Ja, dat kan inderdaad ook nog. Heeft u in uw kleine lettertjes een forfaitair schade beding staan van bv. 10%, zoals de meesten, dan is dat dus ook geen enkel probleem. Wordt u voortaan stipter betaald? Dat is nog maar de vraag. Net zoals vroeger zal u immers nog altijd naar de rechter moeten stappen als uw klant uiteindelijk toch niet betaalt. Wat is er voor u van belang? De 30 dagenregel? Ja en neen. Dat is inderdaad de wettelijke betaaltermijn. Is er niets voorzien, dan heeft een klant 30 dagen om te betalen. U mag echter perfect een kortere betaaltermijn voorzien. U kunt dus nog altijd met uw klanten af spreken om bv. ten laatste acht dagen na de factuur datum te betalen. Een kortere betaaltermijn is en blijft dus perfect geldig. Let op! Komt u met een klant een betaaltermijn van 60 dagen overeen, dan kunt u daar ook niet op terugkomen. Ook dan hebben contractuele afspraken dus voorrang op de wettelijke betaaltermijn. Wettelijk interesttarief verhoogd. Dat klopt. Volgens de oude regels was het wettelijk tarief nalatigheidsinteresten (voor 2013) 8%. Nu ligt dat op 9% én is er uitdrukkelijk bepaald dat u contractueel een hoger tarief mag afspreken. Tip. Kijk uw algemene voorwaarden na. Staat daarin dat u bij laattijdige betaling 10% interesten zal aanrekenen, dan kan dat dus blijven staan. Let op! Heeft u in uw algemene voorwaarden een Vanaf nu slechts 40? Neen! Alleen als er niets voorzien is in uw algemene voorwaarden, is de regel dat u sowieso 40 mag aanrekenen. Staat er in uw algemene voorwaarden echter een schadebeding van 10%, dan mag u dus nog altijd die 10% aanrekenen. Tip. Dikwijls is er een schadebeding voorzien van 10% met een minimum van bv. 25 of 30. Dat laatste kunt u nu dus eventueel wijzigen in minimaal 40. Let op! Zorg ervoor dat in uw kleine lettertjes staat dat de interesten en het schadebeding verschuldigd zijn vanaf de vervaldag en dat van rechts wege en zonder ingebrekestelling. U heeft er dan automatisch recht op als u niet tijdig betaald werd en niet pas vanaf de eerste aangetekende brief. Uw kleine lettertjes aanpassen? Dat kan uiter aard altijd, maar in veel gevallen zal dat allicht niet nodig zijn. Heeft u immers een kortere betaal termijn voorzien dan 30 dagen, een interestvoet van bv. 10% en een schadebeding van ook 10%, dan blijft dat allemaal perfect geldig. Tip. Heeft u ter zake nog niets voorzien in uw algemene voorwaarden of heeft u veel lagere tarieven gehanteerd, dan is het nu wel aangeraden om dit overeenkomstig aan te passen. De wettelijke betaaltermijn is 30 dagen, maar een kortere termijn voorzien, kan nog steeds. Slechte betalers mag u voortaan minimaal 9% interest en een schadebeding van minimaal 40 aanrekenen. Heeft u hogere tarieven vermeld in uw verkoopsvoorwaarden, dan blijven die dus geldig. U moet dan niets aanpassen

8 Colofon Hoofdredacteur: L. Van der Reysen Eindredacteur: P. VanRyckeghem Aan dit nummer werkten mee: R. Boel Bedrijfsadviseur T. Claeys Advocaat I. Goris Advocaat M. Govers Btw-deskundige L. Jonkers Belastingconsulent H. Malfliet Professional banker G. Michiels Advocaat A. Schotsmans Notaris E. Stiers Boekhouder G. Van Daele Verzekeringsadviseur P. Wauman Advocaat V. Witvrouwen Bedrijfsconsulente Verantwoordelijke uitgever: G. Glorieux Veldstraat Boutersem Uw volgende stap Modellen, tabellen, vonnissen,... tipsenadvies.be/download Dit is een uitgave van: Tiensesteenweg Leuven RPR Leuven Abonnementen: Tel.: 016/ Fax: 016/ Uw adviesbrief online: tipsenadvies.be is een wettelijk geregistreerd merk. MEDE-EIGENDOM Nog een extra jaartje uitstel! Voor de coördinatie van de statuten van mede-eigendom? Dat klopt! In de Appartementswet van 2010 werd voorzien dat de verenigingen van mede-eigendom (VME) hun statuten in overeenstemming moeten brengen met die nieuwe wet. Concreet gaat het dan om mogelijke wijzigingen in de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het zgn. huishoudelijk reglement. Via de notaris of niet? Daar was inderdaad nogal eens discussie over. In principe kan een wijziging aan de basisakte en het reglement van mede-eigendom immers alleen via een notariële akte. De wijzigingen die echter moeten gebeuren in het kader van de aanpassing aan de wet van 2010 vereisen echter geen notariële akte (art. 19, 2, Wet van 2 juni 2010). Die uitzondering was echter dermate verwarrend opgesteld dat het niet altijd duidelijk was of andere wijzigingen die tegelijkertijd doorgevoerd werden, met of zonder notariële akte konden passeren... Opgelost nu! Samen met de verlenging van de termijn met één jaar, is onlangs verduidelijkt dat andere wijzigingen die aangebracht worden dan deze die nodig zijn door de wet van 2010, steeds via notariële akte moeten gebeuren. Voor de aanpassing van de statuten van mede-eigendom aan de wet van 2010 is er nog tijd tot 31 augustus Die aanpassing hoeft niet notarieel, tenzij er ook nog andere zaken gewijzigd worden. VENNOOTSCHAP - VARIA Fairness tax: ook voor u? Actualiteit Actualiteit De eerlijkheidsbelasting? Letterlijk vertaald klinkt dat effectief zo, wie verzint inderdaad zoiets... Concreet is het eigenlijk een extra belasting van 5,15% voor vennootschappen die in hetzelfde boekjaar én dividenden uitkeren én gebruik maken van de notionele interestaftrek en/of een aftrek van vorige verliezen. Door die aftrekken worden die dividenden veelal immers niet meer belast in de vennootschap en dat is dus ineens niet meer eerlijk, lees: er was geld te kort voor de begroting... Niet voor kmo s! Oef... De oneerlijken zitten alleen bij de grote vennootschappen. Dat zijn dan vennootschappen die de laatste twee boek jaren meer dan een van de volgende criteria overschreden hebben: jaaromzet: excl. btw; balanstotaal: ; gemiddeld personeelsbestand: 50. Let op! Is het gemiddelde personeelsbestand hoger dan 100, dan gaat het sowieso om een grote vennootschap. Deze nieuwe belasting is alleen van toepassing op zgn. grote vennootschappen. Een gewone kmo ontsnapt hier doorgaans dus aan. Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan? tipsenadvies-eenmanszaken.be Veertiendaagse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft 3 jaargang - nummer 9 21 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Auto Te veel btw bij verkoop

Nadere informatie

Restaurantkosten veilig voor 309%?

Restaurantkosten veilig voor 309%? tipsenadvies-vennootschap.be Veertiendaags alles wat u zeker moet weten om optimaal om te springen met uw vennootschap 5 jaargang - nummer 18 30 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... 309%-aanslag

Nadere informatie

Einde van de monsterboete?

Einde van de monsterboete? tipsenadvies-vrijeberoepen.be Veertiendaagse belastingadviezen voor vrije beroepen 21 jaargang - nummer 22 22 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Controle Einde van de monsterboete?...

Nadere informatie

Tijd om uw huur te indexeren?

Tijd om uw huur te indexeren? Veertiendaagse geldbesparende adviezen voor de winkelier en de middenstander 11 jaargang - nummer 8 16 januari 2009 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Handelshuur Tijd om uw huur te indexeren?...

Nadere informatie

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem

BTW. Wat kost het privégebruik u aan btw? Praktijkprobleem Uw maandelijkse gids in de btw-doolhof van wetgeving, KB s, beslissingen, rechtspraak, enz. BTW Afgiftekantoor 2800 Mechelen Mail - P 915767 tipsenadvies-btw.be 1 jaargang - nummer 3 23 augustus 2013 Verschijnt

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Belasting en schenking

Belasting en schenking 2006 Belasting en schenking Als u een behoorlijke som geld krijgt van iemand of een voorwerp dat veel waard is, dan moet u soms belasting betalen: het schenkingsrecht. Of u belasting moet betalen en hoeveel

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

BEGROTINGSMAATREGELEN

BEGROTINGSMAATREGELEN BEGROTINGSMAATREGELEN De Muynck & Partners BVovvBVBA Beke 185 9950 Waarschoot Tel 09/3724242 Fax 09/3724141 info@demuynck-partners.be www.demuynck-partners.be Sprekers Koen De Muynck & Wim De Roo Donderdag

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10)

Nieuwskrant. INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Nieuwskrant INHOUD (Nieuwskrant nr 10) Dipecount: Inleiding 1-2 2014 vs 2015 3 Data mining 3-4 De woonbonus 4-5 Bedrijfskredieten herzien? 5 Deltaworx : het uitzendbureau voor studenten 6 De bezoldigingstheorie

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

geld uit uw vennootschap halen

geld uit uw vennootschap halen Maandelijke adviebrief om de geldtroom uit uw vennootchap te maximalieren OPTIMALISATIETIP VAN DE MAAND Geen privévoordeel meer voor grati auto? CEO ontlopen de privébelating op hun dure bedrijfauto, luidde

Nadere informatie

Benut de korting op uw aanslag

Benut de korting op uw aanslag tipsenadvies.nl 21 jaargang - nummer 12 31 januari 2015 In dit nummer... Belasting betalen Benut de korting op uw aanslag... 1 Recht Als u uw algemene voorwaarden wilt veranderen... 2 Ondernemerschap Voorlopig

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser.

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Vraag en antwoord Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Overzicht van laatst gestelde vragen: Waardering van geërfde woning in box 3

Nadere informatie

Extra controle op bedrijfskosten

Extra controle op bedrijfskosten tipsenadvies-eenmanszaak.nl In dit nummer... Veertiendaagse belastingadviezen voor eenmanszaak en Vof 4 jaargang - nummer 8 25 februari 2014 Belastingdienst Extra controle op bedrijfskosten... 1 Btw Webshop

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Denk twee keer na alvorens u iets op de rekening-courant boekt

Denk twee keer na alvorens u iets op de rekening-courant boekt BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Denk twee keer na alvorens u iets op de rekening-courant boekt p. 5/ Btw De bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge

Nadere informatie

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren.

De Belastingdienst maakt hierbij onderscheid in directe en indirecte uren. Lodder Nieuws DEZE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT 4 KEER PER JAAR JAARGANG 8 NUMMER 2 - MEI 2010 WELKE UREN TELLEN MEE VOOR DE ONDERNEMERSAFTREK? Demissionair minister De Jager van Financiën heeft onlangs aangekondigd

Nadere informatie

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus Wat vindt u in deze gids Wanneer mensen te maken hebben met schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus blijven

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN. GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET. Auteur Marc Gielis

ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN. GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET. Auteur Marc Gielis ENKELE VROEGER GEPUBLICEERDE TEKSTEN GEPUBLICEERD IN (o.a.) KMO VRAAG EN ANTWOORD, KLUWER FISCALNET Auteur Marc Gielis Verantwoordelijke fiscaal en patrimoniaal advies Belastingconsulent Bank J.Van Breda

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie