Jaarverslag Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat Westvleteren Tel. 057/ Fax. 057/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve."

Transcriptie

1 Organisatie in de Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat Westvleteren Tel. 057/ Fax. 057/ Jaarverslag 2014 Vzw De Walhoeve is een organisatie voor hulpverlening aan jongeren en hun ouders en biedt de volgende modules aan: verblijf, dagbegeleiding, laagintensieve contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en krachtgericht kortdurende contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering. Daarnaast participeert vzw De Walhoeve in Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen. Verblijf Dagbegeleiding De Walhoeve Eikhoekstraat 65 D Hondtstraat 64a Zwarte Nonnenstraat Westvleteren 8900 Ieper 8630 Veurne

2 Inhoudsopgave VOORWOORD 1. ALGEMEEN Organogram, erkende diensten en personeelsformatie Organogram Erkende diensten Personeelsformatie Accenten in de werking Jaarlijkse voordracht Evaluatie van de samenwerking tussen medewerkers Axenroos STENT Website ICT Welzijn op het werk: preventie en bescherming VIPA Crisishulp aan Huis Inzet in crisisnetwerk Walhoevefeesten Jaarlijkse kampen Gezinskamp Activiteiten Zorgboerderijen Vrijwilligerswerk Omvorming van het aanbod aan contextbegeleiding Integrale jeugdhulp Informatieveiligheid Integrale kwaliteitszorg Inleiding Nieuwe regelgeving Visie op kwaliteit Kwaliteitshandboek ProMES ProMESQ Zelfevaluatie Verbeteracties Decreet Rechtspositie van de minderjarige in de Integrale Jeugdhulp BINC ESF- project Samenwerkingsverbanden Overheid Pluralistisch Platform Jeugdzorg (PPJ) Jongerenbegeleiding Overlegstructuren Sociale Dienst Jeugdrechtbank en Integrale Toegangspoort Artsen Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart Scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding 47 4 Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.2/76

3 Andere voorzieningen Ouders Lo- groep Tevredenheidsmetingen Evaluatie door de jongeren Evaluatie door de ouders Evaluatie door de consulent Scholen Medewerkers VTO beleid Interne bijscholingen Externe bijscholingen en studiedagen Jaarplanning en kwaliteitsplanning Opdrachten doorheen het jaar Evaluatie kwaliteitsplanning Kwaliteitsplanning STATISTISCHE GEGEVENS M.B.T. ONZE CLIENTEN Verblijf Bezettingscijfers Opnames en uittreden Verblijfplaats voor opname Aanmeldingsproblematiek Leeftijd en geslacht Schoolgegevens Verblijfplaats bij uittrede Dagbegeleiding Bezettingscijfers Opnames en uittreden Verblijfplaats voor opname Aanmeldingsproblematiek Leeftijd en geslacht Schoolgegevens Verblijfplaats bij uittrede 75 SLOT 76 Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.3/76

4 VOORWOORD We zullen het niet snel vergeten. Het jaar 2014 was de start van Integrale Jeugdhulp. jaarverslag deel ik graag met jullie hoe wij dit hebben ervaren in onze organisatie. In dit Ik ben trouwens benieuwd of de aandachtige lezer deze heuse verandering in de Jeugdzorg zal opmerken in dit verslag. Misschien wel, maar tegelijk zal het hem opvalllen dat er veel zaken dezelfde zijn gebleven als in vorige jaren. Wat is er gebleven? Dit is ongetwijfeld de dagelijkse zorg voor onze jongeren en gezinnen. Heel concreet gaat dit dan over samenleven : warme aandacht geven aan onze cliënten, samen lekkere maaltijden nemen, samen er op uit trekken, samen creatief bezig zijn, samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor onszelf en voor anderen, samen overleggen, conflicten bijleggen, delen, verzoenen, Kortom samen doen. Dit jaar zijn we zelfs met een aantal gezinnen voor vier dagen naar zee getrokken om samen van elkaar te leren. Dank aan al onze medewerkers die deze dagdagelijkse zorg waarmaken. Het is een boeiende maar niet te onderschatten opgave om telkens opnieuw te zoeken naar dit SAMEN. Wat is er veranderd? We ervaren dat er meer en meer overleg is tussen verschillende organisaties, teams, individuele hulpverleners, ouders, jongeren. Iedereen heeft zijn boodschap en deze moet constant op elkaar afgestemd worden. We zoeken ook hier naar een SAMEN. Dit is positief en het is een langzaam proces. We moeten onze visies, verwachtingen, doelen, wensen, ideeën op één lijn brengen. Het is belangrijk dat we hiervoor de nodige tijd nemen en ervoor zorgen dat we stappen vooruit zetten in dit proces. De ontmoetingen mogen niet ontaarden in enkel praatjes maken of in het schrijven van nieuwe afsprakennota s. We moeten ook resultaten voor ogen hebben en ernaar streven om deze te bereiken. De mentaliteit is veranderd, ook bij de overheid. We mogen/kunnen/moeten nu uit onze eigen (sector)pijp komen. Dit ervaren wij als een leuke uitdaging omdat het mogelijkheden in zich heeft om creatief en innovatief aan de slag te gaan. Samen met ouders, jongeren, hulpverleners van allerlei pluimage (sectoren) zoeken we naar antwoorden op vragen die zich aandienen. We willen datgene wat blijft en wat verandert blijven doen met veel passie. We hopen dan ook dat de dynamiek die aanwezig is bij veel mensen, niet vlug dichtgetimmerd wordt met overdreven veel regels, procedures en structuren. Dit helpt mijns inziens de noodzakelijke cultuurwijziging in de Jeugdzorg niet vooruit. Wij zullen in elk geval ook in 2015 onze talenten en ons meesterschap blijven inzetten voor een Jeugdzorg die met bevlogenheid met gezinnen en jongeren bezig is. Bernard Velghe directeur Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.4/76

5 1. ALGEMEEN 1.1. Organogram, erkende diensten en personeelsformatie Organogram Onderstaande figuur toont het organogram van vzw De Walhoeve. Raad van Beheer Directeur Zorgcoördinator Pedagogisch coördinator Kwaliteitscoördinator Hoofdbegeleiders Logistiek medewerkers Administratief medewerkers Begeleiders Erkende diensten Vzw De Walhoeve is een organisatie in de Jeugdzorg. De maatschappelijke zetel is gevestigd in de Eikhoekstraat 65 in Westvleteren. Vzw De Walhoeve beheerde tot eind 2012 drie voorzieningen in twee werkvormen: het residentieel begeleidingstehuis De Walhoeve in Westvleteren en het dagcentrum Mozaïek met een vestiging in Veurne en in Ieper. Van januari 2013 tot december 2014 was vzw De Walhoeve erkend binnen het experimenteel modulair kader met 12 modules verblijf, 15 modules dagbegeleiding, 1 module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en 27 modules contextbegeleiding. Sedert januari 2015 is vzw De Walhoeve erkend voor volgende modules: 12 modules verblijf 15 modules dagbegeleiding 27 modules laagintensieve contextbegeleiding Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.5/76

6 1 module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen 6 modules krachtgericht kortdurende contextbegeleiding in fucntie van positieve heroriëntering. De verblijfsfunctie is gevestigd in Westvleteren. De dagbegeleiding situeert zich op onze locaties in Ieper en Veurne. De contextbegeleiding wordt aangestuurd vanuit de gehele organisatie en niet per module. Daarnaast participeert vzw De Walhoeve in Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen. De Walhoeve Verblijf, Westvleteren: In deze residentiële setting kunnen twaalf kinderen en/of jongeren van nul tot achttien jaar terecht. Deze kinderen en/of jongeren vertonen gedragsproblemen en/of emotionele problemen en komen uit een problematische opvoedingssituatie. Het kan ook gaan om jongeren die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd. De jongeren leven samen met deskundige begeleiders in één gemengde, verticale leefgroep. Er wordt geopteerd voor samenleven in een verticale groep, maar toch wordt de werking zo veel als mogelijk opgesplitst in twee groepen volgens leeftijd, niveau en eigen keuze. Er zijn eveneens twee studio s voor het trainingscentrum kamerwonen (TCK). Hier kunnen twee jongeren zich voorbereiden op een zelfstandig leven. De verblijfsmodules zijn gekoppeld aan modules voor contextbegeleiding. Vanuit Westvleteren kan ook een contextbegeleiding in functie van autonoom wonen worden uitgevoerd. UAdres: De Walhoeve Eikhoekstraat Westvleteren Tel.:057/ Fax.: 057/ Website: De Walhoeve dagbegeleiding in Ieper en in Veurne: Hier staan we in voor de dagbegeleiding van vijftien jongeren van drie tot achttien jaar met gedragsproblemen en/of emotionele problemen met een maximum van tien per centrum. Aan elke module dagbegeleiding is ook een module contextbegeleiding gekoppeld. UAdres: D Hondtstraat 64a Zwarte Nonnenstraat Ieper 8630 Veurne Tel.: 057/ Tel.:058/ Fax:057/ Fax:057/ Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.6/76

7 Personeelsformatie Directeur: Zorgcoördinator: Pedagogisch coördinator: Kwaliteitscoördinator: Hoofdbegeleider: Logistieke medewerkers: Technisch onderhoud: Administratieve medewerkers: Financieel: Begeleiders: Leefgroepbegeleiders: Contextbegeleiders: 1 VTE 1 VTE 1 VTE 1 DTE 2 DTE 1 VTE 3 DTE 1 DTE 5 VTE 5 DTE 1 DTE UTotale personeelsformatie: 17 VTE 1.2. Accenten in de werking Jaarlijkse voordracht Op 10 januari 2014 hield Prof. Dr. Manu Keirse een voordracht met als titel Een lege stoel aan tafel. Een lege tafel in de klas. Als volwassenen proberen we onszelf en onze kinderen zoveel mogelijk te beschermen tegen onaangename gebeurtenissen. Maar er zijn er nu eenmaal Verlies of tegenslag hebben we niet in handen. Het hoort bij het leven. Hoe gaan volwassenen en kinderen om met verlies? Welke invloed heeft het verdriet van ouders op hun kinderen? Hoe spreek je met anderen over je rouwproces? Prof. Dr. Manu Keirse nam ons mee in een boeiend verhaal over het emotionele leven van volwassenen en kinderen die worden geconfronteerd met verlies. Hij reikte belangrijke suggesties aan hoe we als ouder, vriend, leerkracht of hulpverlener een hulp kunnen zijn bij diegenen die in een rouwproces zitten. Na de voordracht konden alle aanwezigen gezellig napraten op de nieuwjaarsreceptie, de opgedane kennis en inzichten fixeren met een Trappist van Westvleteren en genieten van de rijkelijk belegde broodjes Evaluatie van de samenwerking tussen medewerkers In 2005 werd voor iedere functie een competentieprofiel opgesteld en werden de eerste evaluaties van medewerkers uitgevoerd. In 2006 werd het instrument COMET gebruikt. Intussen bleek dat de werkwijze voor een aantal verbeteringen vatbaar is. Deze aanpassingen werden in 2007 uitgevoerd en gaven aanleiding tot de ontwikkeling van een eigen competentietool WACOP (Walhoeve Competentie Plotter). In 2008 werd de competentietool WACOP gebruikt bij de evaluaties van onze medewerkers. Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.7/76

8 Eind 2009 werd het evaluatiesysteem voor medewerkers verder aangepast en worden naast de competenties ook de talenten in rekening gebracht. Het evaluatiegesprek is vervangen door een samenwerkingsgesprek waarbij wordt gefocust op de manier waarop het afgelopen jaar is samengewerkt om de persoonlijke resultaten te bereiken. Het gesprek is een 360 feedback waarbij onder andere wordt geantwoord op de vraag hoe de medewerker de samenwerking als persoon ervaart, wat de medewerker nog meer of anders wil gaan doen en hoe hij de toekomst ziet. De competentietool WACOP wordt aanvullend nog gebruikt bij de evaluatie van nieuwe medewerkers. In 2014 werd de methodiek van het samenwerkingsgesprek opnieuw gebruikt voor de evaluatie van de samenwerking tussen medewerkers. Daarnaast heeft elke medewerker de mogelijkheid om een coachingsgesprek aan te vragen Axenroos De axenroos is een uitermate geschikt instrument om de sociale vaardigheden, acties en reacties in communicatie visueel voor te stellen en te benoemen en schept een gestructureerd kader om het relationeel gedrag van de jongere te omschrijven. De axenroos is een ordening van de interacties die zich tussen mensen kunnen afspelen. Die uitwisselingen kunnen benaderd worden vanuit drie invalshoeken: Elke relatie bestaat uit 3 elementen: 1. relatiewijze (de manier waarop de uitwisseling gebeurt: aanbieden, aannemen of vragen en geven, aanvechten, weerstaan, houden en lossen) 2. inzet (wat wordt er uitgewisseld? iets persoonlijks, bijzijn, goederen, diensten, informatie of richtlijnen) 3. relatiekanaal (via welke weg? door taal, via lichaamshouding, schriftelijk ) De axenroos biedt de begeleiders een houvast om het sociaal gedrag op een gedifferentieerde manier te benaderen. Ze geeft meer diepgang aan een gesprek met de jongeren en/of ouders en aan de handelingsplannen voor en evolutieverslagen over de jongere. We gebruiken de axenroos voor de systematische opvolging van sociaal gedrag. De axenroos is niet alleen handig bij het observeren van sociaal gedrag, ze is ook een hulpmiddel om aan sociale vorming te doen. Ze biedt een ruggensteun om op een systematische manier alle relatiewijzen aan bod te laten komen en om inzicht te verwerven in de bewegingen en de samenhang van de interacties tussen de axen. Het niet, overdreven of verkrampt gebruiken van een relatiewijze leidt vaak tot relationele problemen. Wie daarentegen alle relatiewijzen in zekere mate bezit, kan veel gemakkelijker met allerlei sociale situaties omgaan en hoeft zich niet te beperken tot die enkele relatiewijzen die hem liggen. Sinds 2007 worden de jongeren actief bij de methodiek van de axenroos betrokken door vorming en gerichte activiteiten. Dit werd ook in 2014 succesvol verder gezet STENT STENT is een project dat de samenwerking tussen Jeugdzorg, Kinder- en Jeugdpsychiatrie en ambulante Geestelijke Gezondheidszorg wil bevorderen en bestendigen. Samenwerking is immers een groeiproces dat stimulansen moet blijven krijgen. Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.8/76

9 STENT verspreidt informatie over reeds bestaande projecten en stimuleert op deze manier de samenwerkingsinitiatieven die positief geëvalueerd werden door de praktijk en die een win-winsituatie opleveren voor de sectoren. In 2014 waren er vier bijeenkomsten van STENT. Waar Stent in oorsprong vooral de focus legde op de samenwerking tussen bijzondere jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg/psychiatrie, is dit vandaag een belangrijk provinciaal platform voor netwerking. Het is een interessant forum voor het uitwisselen van inspirerende voorbeelden. Verschillende organisaties stelden (een aspect van) hun werking in de kijker (Het Anker, Tordale, ). Het project wissel leren en de vorming in psychiatrische problematieken blijven ook vaste punten. In deze dynamische groep delen hulpverleners intersectoraal praktische ervaringen. Er gebeurt geen beleidsondersteunend werk Website Er wordt veel zorg besteed aan het actueel houden van onze website. Eind 2011 werd gestart met de bouw van een vernieuwde website op basis van Wordpress, een open source publicatieplatform. Hiermee wordt de website nog dynamischer en gemakkelijker te onderhouden en kunnen de mogelijkheden voor het gebruik van sociale media meer worden benut. De nieuwe website is sedert eind februari 2012 te bekijken via TUwww.dewalhoeve.beUT. Sedert 2012 is onze digitale nieuwsbrief gekoppeld aan onze website. We krijgen hierop heel wat positieve reacties. Ook in 2014 werd geïnvesteerd in het actueel houden van de informatie op de website ICT In 2010 kwam een samenwerking tot stand met Katho in Kortrijk waarbij in 2011 een team van studenten Toegepaste Informatica gedurende zes weken werkte aan een opdracht in het kader van hun Small Business Project (SBP). De opdracht bestond uit het opzetten van een digitaal logboek en een documentbeheersysteem voor het kwaliteitshandboek. Beide toepassingen werden gemaakt op de Sharepointserver van de opleiding Toegepaste Informatica van Katho. Er werd door vzw De Walhoeve een bijkomende server aangekocht waarop Sharepointserver 2010 werd geïnstalleerd. Sharepoint werd gekoppeld aan de active directory van de operationele server zodat de medewerkers vlot kunnen inloggen op Sharepoint. In de loop van 2011 werd de kwaliteitscoördinator van vzw De Walhoeve door Katho opgeleid om Sharepoint te configureren en de applicatie op te zetten. In een eerste fase werd het digitaal logboek verder afgewerkt en in gebruik genomen. Dit maakt, voor wat de gegevens betreft die op hen betrekking hebben, integraal deel uit van het dossier van de jongeren en bevat naast de afspraken ook gegevens met betrekking tot observaties, gezin, school, In 2011 werd met Katho een samenwerking opgezet waarbij studenten uit het tweede en derde jaar van de professioneel gerichte bacheloropleiding Toegepaste Informatica tijdens het practicum werken aan opdrachten die in dialoog met vzw De Walhoeve worden geformuleerd. Op die manier werken de studenten aan reële opdrachten. De opdrachten in 2012 hielden vooral verband met het opzetten van een back-upprocedure voor de Sharepointserver en het instellen van versiebeheer en workflows. Zo zal iedereen op de hoogte blijven van de meest recente aanpassingen van onze documenten. Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.9/76

10 We zijn er alvast van overtuigd dat het gebruik van de Sharepointserver heel wat mogelijkheden opent voor een nog efficiënter computergebruik. In 2012 werden de Sharepointsites verder uitgebreid onder andere met al dan niet tijdelijke platforms voor het verzamelen en delen van informatie ter ondersteuning van werkgroepen. Ook het logboek werd in 2012 verder uitgebreid tot een heus werkinstrument. In 2013 werd gefocust op het opmaken van een module om via Sharepoint de uurroosters op te maken en te beheren. Deze applicatie zal een tijdsbesparing opleveren bij deze administratieve taak. Daarnaast werd sterk geïnvesteerd in het verfijnen van de back-up procedures voor de Sharepointserver. Er worden nu back-ups gemaakt zowel op niveau van Sharepoint, de SQL database en zelfs een dagelijkse Image van de volledige sharepointserver. Eind 2013 werd de scope bepaald voor de verdere samenwerking. Naast het afwerken van de uurrooster applicatie zal in 2014 worden gewerkt aan een netwerkanalyse en een advies voor toekomstige optimalisatie van onze ICT infrastructuur. In 2014 werd een verdere netwerkanalyse en risico-analyse opgemaakt. Op basis van de resultaten werden een reeks verbeteringen aangebracht op vlak van informatiebeveiliging. Daarnaast werden voorbereidingen en een eerste analyse-opdracht uitgevoerd voor de toekomstige vernieuwing en virtualisatie van onze servers. De uurrooster-applicatie werd verder afgewerkt maar de implementatie wordt uitgesteld tot de migratie naar de virtuele servers is uitgevoerd Welzijn op het werk: preventie en bescherming In 2014 werden onder andere de volgende maatregelen getroffen om de arbeidsveiligheid te verzekeren of te verbeteren: Opleiding en uitvoering ergonomie: beeldschermwerk Opleiding rond persoonlijke beschermingsmiddelen Werken rond veiligheid van arbeidsmiddelen Het verfraaien van de arbeidsplaats Verdere opleiding EHBO voor de werknemers In 2014 was er één arbeidsongeval met tijdelijke werkongeschiktheid als gevolg. Er waren geen ongevallen op de weg naar en van het werk. Er waren geen incidenten van psychosociale aard die zich bij herhaling hebben voorgedaan. Op het actieplan voor 2015 staan volgende acties: Verdere verfraaiing van de arbeidsplaats Verdere opleiding EHBO voor werknemers, specifiek AED Opleiding brandveiligheid door de brandweer Procedure opstellen in verband met geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op het werk Actualiseren HACCP-normen VIPA VIPA staat voor Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Sedert 2002 kunnen voorzieningen van de Bijzondere Jeugdbijstand bij het VIPA een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor investeringssubsidies. Deze aanvraag bestaat uit twee fasen: Opstellen van een Zorgstrategisch Plan Opstellen van een Technisch Financieel Plan Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.10/76

11 Op 19 april 2006 werd het zorgstrategisch plan van onze voorziening goedgekeurd door Minister Inge Vervotte op advies van de commissie Zorgstrategie. Er werd in 2006 dan ook verder gewerkt aan de tweede fase van de aanvraag tot goedkeuring masterplan en subsidiebelofte in VIPA, namelijk het indienen van een aanvraag tot subsidiebelofte met de vraag tot goedkeuring van het Technisch Financieel Plan. Deze aanvraag omvat twee delen: Het Technisch Financieel Plan Dit is de concrete uitvoering van het goedgekeurd Zorgstrategisch Plan in één of meerdere projecten. Het Technisch Financieel Plan is dus een globale en beschrijvende schets met kostenraming en uitvoeringstermijnen van de geplande investeringsprojecten voor de eerstkomende 10 jaar, met een financieel plan. Het Projectplan Dit is de verdere uitwerking van één project uit het Technisch Financieel Plan waarvoor effectief de subsidiebelofte wordt gevraagd. In 2006 werd verder gewerkt aan het Technisch Financieel Plan. In juni 2007 werd het Technisch Financieel Plan ingediend samen met een eerste project. Het betreft de aankoop en de verbouwing van een bestaand magazijn en woning tot dagcentrum. Het betreffende gebouw is gelegen aan de D Hondtstraat 64a in Ieper. Op 23 april 2008 ontvingen we een subsidiebelofte voor het volledige project Ieper. Op 23 mei 2008 werd het pand aan de D Hondtstraat door vzw De Walhoeve aangekocht. Op 29 september bezorgden we VIPA een aanvraag tot subsidiebeslissing voor de verbouwingswerken van het pand tot een nieuw dagcentrumgebouw. Eind 2008 werd gestart met het leegmaken van het gebouw, het wegnemen van de bepleistering en het verwijderen van houten binnenmuren. Op 20 april 2009 werd de subsidiebeslissing voor fase 1 (ruwbouw) goedgekeurd. Op 21 september 2009 werd gunstig advies gegeven voor de gunning voor de ruwbouwwerken. Op 5 februari 2010 werd de aanvraag tot subsidiebeslissing fase 2 en 3 (technische uitrusting en afwerking) ingediend. Deze aanvraag werd op 5 februari 2010 gunstig verklaard. Op 29 juni 2010 werd een aanvraag tot betaling van een eerste en tweede schijf ruwbouwwerken ingediend. Deze werd vereffend op 7 juli Op 23 december werd de aanvraag tot betaling van de derde schijf en saldo ruwbouw ingediend. In 2011 werden fase 3 (technische uitrusting en afwerking) en fase 4 (keukenmeubilair) zo goed als voltooid. De technische uitrusting omvatte de loten verwarming, sanitair en verluchting, elektriciteit, binnenpleisterwerken, binnenschrijnwerk, vloerisolatie, vloer- en faiencewerken en linoleum. In 2012 werden nog subsidies ontvangen voor fase 3 en fase 4 (afwerking technieken en meubilair). In juni 2012 werd het gebouw in gebruik genomen. Op 10 oktober 2013 werd de aanvraag tot de goedkeuring van het masterplan en tot het verkrijgen van een subsidiebelofte voor project 2 (verbouwing bovenverdieping Westvleteren) ontvankelijk verklaard. In 2014 werd de subsidiebelofte goedgekeurd. Daarmee werd het startschot gegeven voor de verbouwingswerken. Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.11/76

12 Situering Crisishulp aan Huis Vzw Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen drie organisaties binnen de Jeugdzorg die hulp aanbieden bij problematische opvoedings- en leefsituaties: vzw Binnenstad (Brugge), vzw Oranjehuis (Kortrijk) en vzw De Walhoeve (Westvleteren). Doelpubliek Crisishulp aan Huis richt zich tot gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar die te maken hebben met een ernstige crisissituatie met impact op de opvoeding en/of het welzijn van de kinderen. Ook binnen gezinnen waar hulpverlening lopende is, kan naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis een noodsituatie ontstaan. Crisishulp aan Huis kan ook interveniëren in gezinnen waar na een periode van uithuisplaatsing het gezin de jongere opnieuw kan opnemen mits de nodige intensieve coaching en ondersteuning. Doelstellingen Crisishulp aan Huis biedt crisisbegeleiding om een uithuisplaatsing te voorkomen en de gezinnen opvoedingsperspectief te bieden. Hiervoor wordt gewerkt aan: Het ondersteunen van de gezinsrelaties; Het vergroten van de draagkracht en het verkleinen van de draaglast; Het herstellen van de leefbaarheid en de veiligheid in het gezin door het aanleren van concrete technieken om de problemen op een meer constructieve manier aan te pakken; Het verbeteren van de communicatie; Het verruimen van het netwerk en het zoeken naar steunfiguren; Het verlagen van de drempel naar andere hulpverleningsdiensten. Naast de hoofdopdracht is de dienst beschikbaar voor crisisinterventie binnen het netwerk crisisjeugdhulpverlening van de Integrale Jeugdhulp. De dienst is ook beschikbaar voor een beperkt aantal begeleidingen in het kader van Integrale Jeugdzorg. Verloop van een begeleiding De hulpverlening is snel, kortdurend en zeer intensief. Snel: Vanwege de crisissituatie hebben we binnen de 24 uur na de aanmelding een eerste face-to-face contact met het gezin. Kortdurend: We stellen voorop dat een crisisbegeleiding 28 dagen duurt. Deze periode kan maximaal twee keer met een week worden verlengd als dit geargumenteerd kan worden vanuit de nood om de lopende kortdurende hulp af te ronden. Zeer intensief: De gezinsmedewerker komt bijna dagelijks aan huis. Daarnaast is er intensief overleg met verwijzers en derden. Naar het einde toe kan de intensiteit worden verlaagd. Hoe gaan we te werk? 1. Kennismaking, voorstelling en opmaken doelstellingenplan: Tijdens de eerste dagen van de begeleiding wordt een doelstellingenplan opgemaakt. Elk gezinslid krijgt de mogelijkheid Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.12/76

13 belangrijke werkpunten voor zichzelf aan te halen. Dit vereist al een eerste wijziging in de kijk op het probleem: het aandeel in de crisis wordt gezien en herkend. 2. Aanleren en trainen van vaardigheden en gebruiken van methodieken: In functie van de vooropgestelde doelstellingen worden er vaardigheden aangeleerd (pedagogische, sociaal/communicatieve, praktische,...). In de verdere begeleiding worden de vaardigheden opgevolgd en geëvalueerd. We zoeken steeds naar een gepaste methodiek die het best aansluit op de specifieke problematiek en het gezinssysteem. 3. Tussentijdse evaluatie: Na 14 dagen vindt er een tussentijdse evaluatie en eventuele bijsturing van de doelstellingen en gebruikte methodieken plaats. 4. Eindevaluatie en afsluiting: Op het einde van de begeleiding kijken we naar de manier waarop het gezin hun leefsituatie evalueert. In samenspraak met het gezin en de consulent wordt gezocht naar de gepaste vervolghulp. Verwijzing en bereikbaarheid Aanmelding voor crisisbegeleiding gebeuren via het crisismeldpunt. Aanmelding voor crisisinterventie gebeurt via het netwerk crisishulp binnen de Integrale Jeugdhulp. Voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen we naar het jaarverslag van Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen van Dit kan worden aangevraagd bij de coördinator van CaH West- Vlaanderen Nancy Meert Inzet in crisisnetwerk De Walhoeve biedt een mogelijk aanbod binnen het netwerk crisisjeugdhulpverlening van de Integrale Jeugdhulp. Jongeren in een crisissituatie kunnen voor maximum zeven dagen een onderkomen vinden in het begeleidingstehuis. Deze periode is verlengbaar met zeven dagen. Vanuit De Walhoeve is ook een mogelijkheid voor crisisbegeleiding op voorwaarde dat er een indicatiestelling is vanuit het meldpunt en de jongere in het begeleidingstehuis wordt opgenomen. Vanuit de module dagbegeleiding is er een mogelijk aanbod voor crisisbegeleiding. In 2014 werden vier mobiele crisisbegeleidingen uitgevoerd en werden nog eens vier jongeren opgenomen in crisisopvang Walhoevefeesten Onze 18eP Walhoevefeesten gingen door op 19 en 21 september Het werd een groot succes: 123 senioren op de dansnamiddag, 285 maaltijden, 860 wandelaars en mooi nazomerweer. Onze wandeltocht is binnen Aktivia (de overkoepelende organisatie van wandelclubs) een driesterren kwaliteitstocht. De volgende editie is gepland voor 18 en 20 september Tijdens dit feestweekend stellen we ook verschillende creatieve werkstukjes van de kinderen en jongeren tentoon. Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.13/76

14 Jaarlijkse kampen Jaarlijks zijn er vanuit vzw De Walhoeve kampen voorzien. Zomervakantie 2014: - Verblijf: 10 dagen Moustiers Saint-Marie (Provence) Kerstvakantie 2014: - Verblijf: 5 dagen Jeugdvakantiecentrum (JVC) te Hechtel-Eksel, Limburg De kinderen en jongeren krijgen uiteraard de kans om ook aan externe kampen deel te nemen, zowel tijdens de zomervakantie, als tijdens tussentijdse schoolvakanties. Hiervoor werken we samen met verschillende andere organisaties. Het gaat om volgende kampen en organisaties: - Paardenkampen - Chirokampen - Sportkampen (De Panne) - Spelewijs (Poperinge en Ieper) - Kansen voor Kinderen (Koekelare) - kampen (Duinen-Heide) - Factor 10 (Mutualiteit) - Reguliere speelpleinwerking - Bizon (Ardennen) - Kampen met mutualiteit - Habbekrats - Lejo - Taalkamp We zijn aangesloten bij de organisatie vakantieparticipatie. Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen die een vakantieaanbod uitwerkt voor mensen met een laag inkomen. Zij ijveren voor een betaalbaar vakantieaanbod voor iedereen. Dit initiatief maakt het financieel beter mogelijk om alle kinderen een kans te geven op een gevarieerd en uitgebreid aanbod aan vakanties Gezinskamp Van 18 augustus tot 21 augustus 2014 ging een ervaringsgerichte week door die vzw De Walhoeve organiseerde. Ieder gezin dat door vzw De Walhoeve begeleid wordt, kreeg de kans om te participeren aan een ervaringsgerichte week boordevol uitdagingen. Zo vertrokken we op 18 augustus 2014 met vier gezinnen (bestaande uit vier moeders en dertien jongeren) en vier begeleiders richting Blankenberge. Het project werd gerealiseerd met de steun van het Streekfonds West-Vlaanderen, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. We verbleven in tenten op een camping, wat op zich een ervaring was voor de meeste gezinnen. Verder werden zowel de jongeren als de moeders, samen of apart, aan de hand van verschillende opdrachten uitgedaagd (bv. opvoedingsspel, levensecht levensweg, zoektocht, kookatelier, ). Iedere dag werd afgesloten door een reflectiemoment samen met de ouders en de oudste jongeren om na te gaan met welk gevoel ze in hun bed kropen. Er kan namelijk pas van ervaringsgericht leren worden gesproken als activiteiten worden ondersteund door reflectie. De reflectie leidt de deelnemer van ervaren naar ervaringsgericht leren. Om deze ervaringsweek tot een goed einde te brengen, kregen we de ondersteuning van en werkten we samen met de organisatie Outward Bound die al jarenlang ervaring heeft met ervaringsgericht leren. Tijdens deze week was er ook tijd voor wat ontspanning zoals een bezoek aan de avondmarkt, participeren aan een meezingprogramma met Peter Van de Veire, Miguel Wiels en Niels Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.14/76

15 Destadsbader, Deze ervaringsweek werd dan ook door alle partijen positief geëvalueerd en is voor herhaling vatbaar. Dit zullen we dan ook doen. Op naar volgende zomer Activiteiten Tijdens het schooljaar zijn er activiteiten voorzien op woensdagnamiddag en s avonds zijn er ad hoc activiteiten. We streven naar een evenwichtig en gevarieerd aanbod. Op zondag gaan de jongeren van het begeleidingstehuis soms wandelen. Velen onder hen zijn lid van wandelclub De Walhoevestappers. Dit vormt een sportieve manier om met nieuwe mensen in contact te komen en nieuwe streken en de natuur te verkennen. Tijdens schoolvakanties zijn er dagelijks activiteiten voorzien van 9u00 tot 17u00, behalve tijdens de zomervakantie in De Walhoeve. Tijdens de zomervakantie gaan de jongeren op kamp, zowel met vzw De Walhoeve als met externe organisaties of maken ze gebruik van het reguliere aanbod aan speelpleinwerking of vakantiejob Zorgboerderijen In 2014 werd samengewerkt met vijf zorgboerderijen die mee instaan voor de invulling van de dagbesteding van een aantal jongeren. Tijdens het schooljaar betreft het jongeren die van school gestuurd zijn. In de vakantieperiodes betreft het onder andere jongeren die nog niet rijp zijn voor een vakantiejob. Op die manier wordt onder meer gewerkt aan de arbeidsattitude Vrijwilligerswerk Onze vrijwilligerswerking werd verwerkt in het VIPA-plan. Hierbij willen we ons vooral richten op de werving van vrijwilligers. Naast professionele medewerkers kunnen ook vrijwilligers een bijzondere bijdrage leveren in de zorg voor cliënten uit de Jeugdzorg. Iedereen die dat wenst, kan wel zijn steentje bijdragen: een handige Harry voor creatief werk, flinke stappers om te wandelen, hulp bij onze verbouwingswerken, Boer Leo, onze buurman, staat steeds klaar om een handje toe te steken: overtollig steenafval of aarde wegbrengen met de tractor, de composthoop afvoeren, het uitlenen van materieel, enz. Aan de praktische uitbouw van de jaarlijkse Walhoevefeesten wordt meegeholpen door de leden van de vriendenkring van de wandelclub De Walhoevestappers. De wandelclub De Walhoevestappers is ontstaan vanuit de voorziening en telt onder zijn leden cliënten van de module verblijf, personeel en familieleden. Daarnaast zijn er ook nog buren en sympathisanten lid. Jaarlijks organiseren zij een wandeltocht en een maaltijd waarvan de opbrengst vooral gebruikt wordt voor de vrijetijdsbesteding van de cliënten van de verschillende voorzieningen (verblijf en dagbegeleiding) en voor de inrichting van gebouwen Omvorming van het aanbod aan contextbegeleiding Op 1 januari 2013 stapte vzw De Walhoeve in het experimenteel modulair kader met volgende modules: 12 modules verblijf met daaraan gekoppeld 12 modules contextbegeleiding 15 modules dagbegeleiding met daaraan gekoppeld 15 modules contextbegeleiding Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.15/76

16 1 module contextbegeleiding in functie van autonoom wonen Er worden er week minimaal 34 uren contextbegeleiding georganiseerd. Contextbegeleiding wordt hierbij ruimer gezien dan gezinsbegeleiding. Het omvat alle aan hulpverleningsdoelstellingen gekoppelde begeleidingscontacten met de jongere en zijn ruimere context. Jongerenwelzijn stuurde in mei 2014 een rondzendbrief door inzake de uitbreiding en de actualisering van contextbegeleiding. In deze rondzendbrief werd een oproep gedaan naar verschillende organisaties om initiatief te nemen voor de uitbreiding van het rechtstreeks toegankelijk aanbod binnen de Integrale Jeugdhulp en voor de actualisering van het aanbod contextbegeleiding van Jongerenwelzijn. Een onderdeel hiervan was dat de verschillende organisaties zich kandidaat konden stellen om de module positieve heroriëntering aan te bieden. Maar wat houdt deze module nu juist in en waar komt dit plots vandaan? Sedert 2009 nam vzw Oranjehuis het initiatief om van koers te veranderen als reactie op de toenemende instroom binnen de Bijzondere Jeugdzorg en de lange wachtlijsten die daar een gevolg van zijn. Deze organisatie wilde zich inzetten om een verdere doorstroom van de jongere en het gezin binnen de Bijzondere Jeugdzorg te verminderen. Na een geslaagd proefproject waarbij men gebruik maakte van de methodiek positieve heroriëntering ging op 1 februari 2010 het Columbus Experiment van start. Positieve heroriëntering zet in op communicatie en verbinding. Ieders verhaal en beleving van de situatie wordt beluisterd en uitgewisseld met elkaar om samen naar oplossingen te zoeken. Iedere betrokkene kan een steentje bijdragen in deze zoektocht. Als procesbegeleider ondersteun je het hele proces en de opvolging ervan. Als het gezin daardoor de kracht vindt om hierna hindernissen en moeilijkheden, eigen aan het leven, zelf aan te pakken, kan er gezegd worden dat de tussenkomst geslaagd is. Elke oplossing bestaat uit: - spreken, echt luisteren en samen beslissen - het opnemen van verantwoordelijkheid (iedereen heeft een aandeel in het ontstaan en aanpakken van een probleem) - (gezamenlijke) positieve beweging maken - existentiële antwoorden op existentiële vragen Blijkt nu dat dit Columbus Experiment geslaagd is in zijn opzet om de toestroom naar Bijzondere Jeugdzorg te laten slinken. Er werd dan ook vanuit Brussel beslist dat deze methodiek over gans Vlaanderen geïnstalleerd moest worden. Vzw De Walhoeve heeft zich in 2014 kandidaat gesteld om deze module aan te bieden en kan sedert 1 januari modules positieve heroriëntering aanbieden binnen de regio Veurne-Diksmuide. Het aanbieden van zes modules positieve heroriëntering is mogelijk door een ombouw van het bestaande aanbod aan contextbegeleiding. Momenteel volgen er 3 medewerkers binnen vzw De Walhoeve de intensieve vorming en loopt de zoektocht naar eventuele samenwerkingspartners die op hun beurt zullen gevormd worden binnen deze methodiek. Vanaf 1 januari 2015 is vzw De Walhoeve erkend voor de volgende modules: verblijf, dagbegeleiding, laagintensieve contextbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen en krachtgericht kortdurende contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering Integrale jeugdhulp Op 1 maart 2014 trad het nieuwe decreet Interale Jeugdhulp in werking. Centraal in dit decreet staat de jongere en zijn hulpvraag. Er wordt ingezet op een sterke samenwerking tussen de verschillende Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.16/76

17 sectoren uit de jeugdhulpverlening: Algemeen Welzijnswerk, Centra voor Leerlingenbegeleiding, Jongerenwelzijn, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Kind en Gezin en de centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Met de komst van het nieuwe decreet is de werking van de comités voor Bijzondere Jeugdzorg gestopt. De rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp werd versterkt en de toegang tot de niet rechtstreeks toegankelijke hulpverlening verloopt nu via één intersectorale toegangspoort. Bij onveilige of bedreigende situaties kunnen we terecht bij een gemandateerde voorziening: de Vertrouwenscentra Kindermishandeling en de Ondersteuningscentra Jeugdzorg. De gemandateerde voorzieningen bepalen of de hulpverlening al dan niet maatschappelijke noodzaak is. Als bemiddeling en vrijwillige hulpverlening niet tot een oplossing leiden, verwijzen zij door naar het parket en kan de jeugdrechter een gedwongen hulpverlening opleggen. De integrale jeugdhulp biedt garanties voor de inspraak aan alle betrokkenen in de jeugdhulp en verzekert de participatie van ouders en minderjarigen. De komst van het decreet Integrale Jeugdhulp betekende ook voor vzw De Walhoeve een grote, maar zeker positieve aanpassing. Eén van de praktische wijzigingen is het beheer van wachtlijsten via het digitaal platform INSISTO en de opmaak van digitale documenten zoals het zogenaamde A-document voor de aanvraag van verdere of bijkomende hulpverlening via de intersectorale toegangspoort Informatieveiligheid In 2014 werd voor vzw De Walhoeve een interne informatieveiligheidsconsulent aangeduid. Hij volgde in 2014 hiervoor een bijkomende driedaagse opleiding. Taken van de Informatieveiligheidsconsulent: De consulent inzake informatiebeveiliging is de initiatiefnemer en de drijvende kracht achter het informatiebeveiligingsbeleid. De veiligheidsconsulent doet beveiligingsvoorstellen, bepaalt welke doelen er moeten bereikt worden en stuurt de verschillende personen aan die het beveiligingssysteem installeren. Hij onderzoekt en bestudeert beveiligingsincidenten en stelt maatregelen voor om verbetering te brengen. Hij zorgt er ook voor dat niemand voor tegengestelde belangen onder druk wordt gezet en hij is de contactpersoon voor alle beveiligingszaken. Hij beschikt niet over een beslissingsbevoegdheid, maar is adviseur. De directie moet immers volledig verantwoordelijk blijven voor de goede werking van de organisatie, waartoe uiteraard ook de veiligheid behoort. Hij rapporteert rechtstreeks aan de directie. Er werd in 2014 een informatieveiligheidsplanning opgesteld voor de komende drie jaar. In 2014 werd tevens een eerste risico-analyse uitgevoerd. Op basis van de resultaten werden alvast een aantal verbeteringen aangebracht. Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.17/76

18 1.3. Integrale kwaliteitszorg Inleiding We kunnen de integrale kwaliteitszorg niet loskoppelen van de verschillende facetten en activiteiten binnen vzw De Walhoeve. Het is duidelijk dat ook alle andere punten in dit jaarverslag verband houden met het werken aan kwaliteit. Kwaliteitsontwikkeling zit verweven in alles wat we ondernemen. Het lijkt dan ook wat vreemd om een afzonderlijk punt te besteden aan integrale kwaliteitszorg. We doen dit enkel om een meer afgelijnde beschrijving te kunnen geven van enkele grote delen binnen ons kwaliteitsmanagementsysteem: ProMES, ProMESQ, zelfevaluatie, verbeteracties en kwaliteitshandboek Nieuwe regelgeving Op 14 februari 2014 keurde de Vlaamse Regering de wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 goed inzake de erkenningsnormen en subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand. Het nieuwe kwaliteitsdecreet responsabiliseert organisaties om de kwaliteit van de zorg voortdurend te bewaken en te optimaliseren. Als organisatie kunnen we deze verbreding van de kwaliteitszorg enkel toejuichen. De evolutie sluit aan bij de manier waarop vzw De Walhoeve kijkt naar de kwaliteitsontwikkeling Visie op kwaliteit Definitie van kwaliteit (op basis van G. Cuyvers): Kwaliteit is de mate waarin processen en output, in relatie tot de geboden middelen bijdragen aan de realisatie van de visie en de doelstellingen van de organisatie die werden opgemaakt rekening houdend met de eisen, behoeften en verwachtingen van een breed spectrum van interne en externe belanghebbenden. Kwaliteit komt tot uiting in een objectieve beoordeling van en door een subjectieve beleving door die belanghebbenden. Visie op integrale kwaliteitszorg Integrale kwaliteitsontwikkeling gaat uit van de stelling dat de zorg voor kwaliteit moet leiden tot een permanent streven naar kwaliteitsverbetering. Liefde voor de cliënt, de collega s, het werk en vooral niet te vergeten voor jezelf maakt het vanzelfsprekend om aan verbetering van kwaliteit te werken. We vertrekken van een onderhandelde norm met betrekking tot de verschillende dimensies van kwaliteit: leiderschap, medewerkers, beleid en strategie, partnerschappen en middelen, gebruikersresultaten, medewerkersresultaten en samenlevingsresultaten. Van daaruit streven we naar een integrale kwaliteitsontwikkeling waarin elke medewerker ontvanger en drager is van kwaliteit. Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.18/76

19 Elke medewerker is zowel een klant als een leverancier van een bepaalde output. Op basis van de gezamenlijke normen kunnen medewerkers eisen stellen aan collega s om de gezamenlijke kwaliteit te garanderen. Een permanente reflectie op het eigen handelen is noodzakelijk. De verbindingen tussen de verschillende dimensies vormen een eigen dimensie en worden vanuit een totale organisatiebrede aanpak gemanaged. Om tot echt leren te komen, is het nodig te meten en de resultaten terug te koppelen. We gebruiken de PDCA cirkel en ProMES als leerinstrument. We beschouwen innovatie als een katalysator voor het verbeteren van onze kernprocessen. We weten dat de meeste kernprocessen relationeel van aard zijn en daardoor op zich niet beheersbaar zijn. Daarom vinden we het belangrijk te investeren in reflectie met betrekking tot deze relaties. De kwaliteitszorg schept een kader om de relationele processen te laten gebeuren Kwaliteitshandboek Sedert 2012 is het kwaliteitshandboek bereikbaar via Sharepoint. Hierdoor is alles voor de medewerkers makkelijker raadpleegbaar aan de hand van een handige zoekfunctie. In maart en april 2013 werd het kwaliteitshandboek aan een grondige herziening onderworpen en werden procedures in lijn gebracht met het modulair werken. Ook de documenten die gelinkt zijn aan het kwaliteitshandboek, zoals bijvoorbeeld de infobrochures, werden waar nodig herwerkt. In 2014 werd het kwaliteitshandboek grondig herschikt rekening houdend met verschillende dimensies van kwaliteit: leiderschap, medewerkers, beleid en strategie, partnerschappen en middelen, gebruikersresultaten, medewerkersresultaten en samenlevingsresultaten. Het kwaliteitshandboek wordt continu verder uitgebreid en aangevuld. Zo zijn er heel wat documenten, richtlijnen, afspraken, die vroeger niet waren opgenomen in het kwaliteitshandboek maar die duidelijk gelinkt zijn aan de integrale kwaliteitszorg ProMES De tot 2010 gebruikte Balanced Scorecard leverde nog een aantal problemen. Het uitvoeren van de metingen vergde nog veel energie, de feedback was soms moeilijk te interpreteren, indicatoren stonden volledig los van elkaar waardoor prioriteiten niet altijd even duidelijk waren. Er werd gezocht naar een verbetering van het systeem. Een oplossing werd gevonden in het implementeren van het Productivity Measurement and Enhancement System (ProMES). ProMES werd oorspronkelijk gemaakt voor het opvolgen van organisaties op teamniveau waarbij uitgaande van een missie en een visie (langetermijndoelstelling) in overleg met alle betrokkenen objectieven worden opgesteld waarvoor concrete indicatoren worden bepaald. Vervolgens worden met behulp van de ondersteunende software metingen uitgevoerd en gegevens verzameld voor de diverse indicatoren. Aan de hand van de resultaten worden feedbackrapporten gegenereerd die door de teams worden geëvalueerd. Dit geeft aanleiding tot bijsturingen en acties die bijdragen aan de performantie van het team en de organisatie. Het ProMES systeem is in 1990 ontwikkeld door Pritchard samen met de medewerkers van het Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.19/76

20 psychologiedepartement van de Universiteit van Texas. ProMES is gebaseerd op de motivatietheorie. Door een Zweeds bedrijf werd een ondersteunende softwareapplicatie ontwikkeld. ProMES is één van de meest wetenschappelijk onderbouwde en onderzochte prestatiemeetsystemen en wordt in tal van bedrijven en organisaties waaronder ook ziekenhuizen gebruikt. In september 2010 werd door vzw De Walhoeve een studiebezoek gebracht aan Kenneth Malm in Örebro (Zweden). Kenneth Malm deed heel wat onderzoek naar de effecten van ProMES en ontwikkelde samen met Fredrik Hendeberg de software ProMES Navigator. Bij die gelegenheid brachten we ook een bezoek aan het ziekenhuis in Örebro waar men ook met ProMES werkt. Eind 2010 werd beslist om ProMES in 2011 op teamniveau te implementeren. In april 2011 kwam Kenneth Malm naar De Walhoeve om een aantal medewerkers op te leiden in het instellen en gebruik van de software. Een aantal voor de begeleidingsteams operationele doelstellingen uit de BSC werden opgenomen in ProMES: 1) Verantwoordelijkheid opnemen voor eigen werk 2) Individuele begeleiding organiseren 3) Methodieken toepassen in de groepsbegeleiding 4) Methodieken toepassen in de individuele begeleiding 5) Methodieken toepassen in de gezinnen 6) Participatie van de jongeren stimuleren Bij elke doelstelling werden in overleg met de medewerkers indicatoren opgesteld waarvoor de meting gebeurde met ProMES Navigator. Voor elke indicator werd een effectiviteitscurve opgesteld die de relatie vastlegt tussen het meetresultaat en het effect voor de organisatie. Hierbij worden de effecten bij de verschillende indicatoren ook onderling aan elkaar gelinkt waardoor vergelijking en bepaling van het totaaleffect mogelijk wordt. In 2012 werden de doelstellingen en indicatoren aangepast omdat de bestaande set vooral kwantitatieve metingen betrof. Er werd geopteerd om meer te werken met kwalitatieve indicatoren. In 2012 werd met de begeleiders en de logistiek medewerkers gewerkt rond de volgende doelstellingen: 1) jongeren participeren in de organisatie 2) begeleiders werken met individuele doelstellingen 3) begeleiders hanteren verschillende methodieken 4) medewerkers werken in sterke teams 5) medewerkers staan garant voor een uitstekende materiële omgeving De coördinatoren en hoofdbegeleiders werkten rond volgende doelstellingen: 1) beleidsmedewerkers realiseren een innovatieve cultuur 2) methodieken uit bijscholing worden geïmplementeerd 3) medewerkers krijgen coachingsgesprekken 4) beleidsmedewerkers werken in een sterk team In 2013 werden door doelstellingen (D) en indicatoren (I) die door de designgroep (ondersteund door het ESF-project werden aangemaakt, opgenomen in de ProMES Navigator. D: Jongeren gaan beter om met anderen I: Aantal conflicten per maand met agressie I: Jongere wordt niet gepest in de groep I: Er heerst een positieve sfeer in de groep Jaarverslag 2014 De Walhoeve vzw Blz.20/76

Jaarverslag 2013. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.

Jaarverslag 2013. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve. Organisatie voor Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.be Jaarverslag 2013 Vzw De Walhoeve is een organisatie voor hulpverlening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.

Jaarverslag 2012. Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve. Begeleidingscentrum Bijzondere Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.be Jaarverslag 2012 Vzw De Walhoeve is een organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat Westvleteren Tel. 057/ Fax. 057/

Jaarverslag Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat Westvleteren Tel. 057/ Fax. 057/ Organisatie in de Jeugdzorg Vzw De Walhoeve Eikhoekstraat 65-8640 Westvleteren Tel. 057/ 40 07 47 Fax. 057/40 19 00 e-mail: info@dewalhoeve.be Jaarverslag 2015 Vzw De Walhoeve is een organisatie voor hulpverlening

Nadere informatie

Contextbegeleiding laagintensief

Contextbegeleiding laagintensief Contextbegeleiding laagintensief Functie Omschrijving Status Code Begeleiding De laagdrempelige, laagintensieve, mobiele begeleiding van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en

Nadere informatie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten

Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten 06/06/2016 Jeugdhulp: groot bereik, divers en versterkt eigen krachten Vandaag is het eerste intersectorale jaarverslag 2015 van de jeugdhulp voorgesteld, in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister

Nadere informatie

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel...

enter MultiFunctioneel Centrum Meetjesland Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. Een initiatief van VZW Blij Leven tel... Mijn contactgegevens Mijn zorgentiteit: Mijn contextbegeleider:. MultiFunctioneel Centrum Meetjesland. tel.... Email :. tel leefgroep verblijf:.. Een initiatief van VZW Blij Leven Nieuwe Boekhoutestraat

Nadere informatie

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn nota aan private voorzieningen BJB datum 02/02/2015 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Kim Craeynest onderwerp Communicatie

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Contextbegeleiding. 1. Identificatie. Functie Begeleiding

Contextbegeleiding. 1. Identificatie. Functie Begeleiding Contextbegeleiding Functie Begeleiding Omschrijving De breedsporige ondersteuning van de minderjarige en alle relevante betrokkenen uit zijn gezins en opvoedingsmilieu en andere belangrijke levensdomeinen.

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 535 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 30 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders

laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders CONTEXTBEGELEIDING VIZIER laagintensieve ondersteuningsmodule laagintensieve directieve module breedsporige module Informatiebrochure Ouders Informatiebrochure Ouders Wegwijs in de brochure In deze infobrochure

Nadere informatie

Dagcentrum de Teuten

Dagcentrum de Teuten Dagcentrum de Teuten Dagcentrum De Teuten ons aanbod 2014 Dagcentrum de Teuten is een dagcentrum voor multi-modale gezins- en jongerenbegeleiding. Opgestart 1991 Gelegen: Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van:

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure - 12 jarigen. Dit boekje is van: Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure - 12 jarigen Dit boekje is van:.... 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 6 Waar vind je ons? 7 Wie is wie? 8 Belangrijke nummers 9

Nadere informatie

II FUNCTIEOMSCHRIJVING CONTEXTBEGELEIDER

II FUNCTIEOMSCHRIJVING CONTEXTBEGELEIDER II.2.11.3. FUNCTIEOMSCHRIJVING CONTEXTBEGELEIDER 1. Doel van de functie De contextbegeleider is de centrale ankerfiguur inzake overleg en hulpverleningscontacten met extern betrokken partijen. Hij staat

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes Deel 3: JEZ residentiële voorziening bis Capaciteit 0 meisjes 3.. Organigram van JEZ 3.2. Statistische gegevens JEZ 59 3.. Organigram van JEZ 60 3.2. Statistische gegevens JEZ 3.2.. Bezettingsgraad Tabel

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Begeleiding in haar context

Begeleiding in haar context Begeleiding in haar context Contextbegeleiding: Krachtlijnen vanuit de overheid Brussel, 16 september 2014 Openness and participation are antidotes to surveillance and control. (Howard Rheingold) WWW.JONGERENWELZIJN.BE

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van:

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor jongeren. Deze brochure is van: Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor jongeren Deze brochure is van: Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Wie kom ik tegen? 6 Belangrijke nummers 7 Hoe kan je ons bereiken? 8

Nadere informatie

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw: Situering Voorziening Bijzondere Jeugdbijstand Mobiele/ semi-ambulante hulpverlening bij Problematische opvoedingssituaties (POS): hoofdzakelijk

Nadere informatie

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding breedsporig. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding breedsporig Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 4 Wie zijn we? 5 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie? 9 Belangrijke nummers 10 Wat is contextbegeleiding?

Nadere informatie

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP.

JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP. JIJ EN DE CRISISJEUGDHULP www.jongerenwelzijn.be INHOUD Wanneer naar het crisismeldpunt? 4 Wat is het crisismeldpunt? 5 Drie soorten hulp 6 Hulpverleners hebben beroepsgeheim 8 Wanneer wordt informatie

Nadere informatie

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren Een kennismaking met het TRIS-instrument Hilde Sels (hilde.sels@khk.be) Ria Van Huffel (ria.vanhuffel@vsko.be) Ria Van Looveren (riavanlooveren.br@skynet.be) 2011-06-10 2 Overzicht in stappen 1 Wat is

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet rechtstreeks

Nadere informatie

Het nieuwe hulpverleningslandschap

Het nieuwe hulpverleningslandschap Het nieuwe hulpverleningslandschap Integrale jeugdhulp 1 Hilde Vanautgaerden VCLB Leuven 29/04/2015 Hoe was het voor 1 maart 2014 VAPH Jongerenwelzijn Gezondheidszorg & Welzijnswerk MDV door erkende dienst

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap.

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap. Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap Bea Maes, Claudia Claes, Karlien Deroover INSTRUCTIES 1. Inhoud van

Nadere informatie

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Té-jongeren : intersectorale zoektocht, 27 november 2012 Vooraf Werking BJB wordt bepaald door het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand Typisch

Nadere informatie

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders

Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding. Onthaalbrochure voor ouders Intensieve Kortdurende Thuisbegeleiding Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat is IKT? 11 Goed

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders

Contextbegeleiding kortdurend intensief. Onthaalbrochure voor ouders Contextbegeleiding kortdurend intensief Onthaalbrochure voor ouders 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Wie zijn we? 4 Voor wie? 7 Hoe kan je ons bereiken? 8 Wie is wie 9 Belangrijke nummers 10 Wat? 11 Goed om

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar

MDT PC Caritas HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456 U kan helpen bij het indienen van een vraag naar PC Caritas Caritasstraat 76 9090 Melle Tel. 09 210 69 69 - Fax : 09 252 24 61 E-mail :info@pccaritas.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT PC Caritas In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team 456

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Antwoord. Sector Doorlooptijd Doorlooptijd zorgstrategische plannen technisch-financiële plannen

Antwoord. Sector Doorlooptijd Doorlooptijd zorgstrategische plannen technisch-financiële plannen Vraag nr. 25 van 4 november 2003 van de heer JAN VERFAILLIE VIPA-subsidiëring Stand van zaken Initiatiefnemers uit de gezondheids- en welzijnssector kunnen in aanmerking komen voor investeringssubsidies

Nadere informatie

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er

Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk. Ook voor jongeren. Het CAW versterkt welzijn. Daarvoor is het CAW er Wat is het CAW? Iedereen heeft het wel eens moeilijk Dat hoort bij het leven. Soms kan je terecht bij vrienden en familie. Of vind je er zelf een weg doorheen. Maar iedereen kent ook momenten dat het helemaal

Nadere informatie

We voorzien dat de jongeren maximaal 18 keer kunnen komen. Provincie Vlaams Brabant

We voorzien dat de jongeren maximaal 18 keer kunnen komen. Provincie Vlaams Brabant Naam van het dagbestedingsinitiatief: Alba- ondersteunende begeleiding- 1) Inhoud van de dagbesteding Algemeen kader: Ontstaansgeschiedenis 1 De werkvorm dagactiviteit van Alba is ontstaan binnen de werking

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant

Een korte rondleiding door Martine Puttaert. Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Een korte rondleiding door Martine Puttaert Integrale Jeugdhulp Vlaams-Brabant Integrale Jeugdhulp (IJH) Historiek Wat is IJH? Wie is betrokken? Werkingsprincipes Structuur, opdrachten en thema s Concrete

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult.

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult. Deel 1 Wat is een kwaliteitshandboek? Deze leidraad is gebaseerd op de digitale leermodules van Kind & Gezin. Die modules zijn bedoeld om de verschillende onderdelen van het kwaliteitshandboek uit te werken.

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING

KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING KRACHTGERICHTE KORTDURENDE CONTEXTBEGELEIDING -positieve heroriëntering van context, organisaties en samenleving- Van crisis tot kracht Van complexiteit tot essentie Van slachtofferschap tot engagement

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007.

Verdere informatie is te vinden in de statuten van de vzw, zoals gepubliceerd in het staatsblad van 22/03/2007. Jaarverslag 2007 Voor vzw touché was 2007 het jaar van de oprichting, de bekendmaking en de opstart. Dit jaarverslag beschrijft de werking en de activiteiten van het eerste jaar van de vzw. 1. Oprichting

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

nota Vanuit het werkveld werden bijkomende vragen gesteld omtrent de verwachtingen vanuit

nota Vanuit het werkveld werden bijkomende vragen gesteld omtrent de verwachtingen vanuit nota nota aan datum 04/10/2016 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Benedikte Van den Bruel, David Debrouwere onderwerp Meldingen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag vanuit de door

Nadere informatie

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk

Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk Decreet betreffende het algemeen welzijnswerk 08/05/2009 HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder : 1 algemeen

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Deeltijdse ICT-medewerker SASK

Deeltijdse ICT-medewerker SASK Deeltijdse ICT-medewerker SASK B1-B3 Doel van de functie: Je staat in voor in voor het dagelijks onderhouden, beheren en ondersteunen van de ICT-infrastructuur in functie van de algemene (administratieve)

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

Crisisjeugdhulp. Crisisnetwerken

Crisisjeugdhulp. Crisisnetwerken Crisisjeugdhulp Crisisnetwerken De crisisnetwerken in Vlaanderen zijn het referentiepunt voor eenieder die worstelt met een crisissituatie waarin hij ondersteuning nodig heeft. De crisismeldpunten beluisteren

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding vzw Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) Erkenning thuisbegeleiding

Nadere informatie

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult.

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult. Deel 2 Kwaliteitsbeleid Deze leidraad is gebaseerd op de digitale leermodules van Kind & Gezin. Die modules zijn bedoeld om de verschillende onderdelen van het kwaliteitshandboek uit te werken. Die modules

Nadere informatie

Modules in vzw Beaufort

Modules in vzw Beaufort Modules in vzw Beaufort Indigo, vroeger cat 1 begeleidingstehuis voor 45 jongeren, 0-21 jaar, sinds 2013: 42 verblijfsmodules + 45 modules Contextbegeleiding (CB) Epsilon, vroeger dagcentrum Lokeren, 10

Nadere informatie

26/06/2017. Subtitel. Crisisteam De Schelp

26/06/2017. Subtitel. Crisisteam De Schelp Wat is een CAW? Subtitel Crisisteam De Schelp 2 1 Crisisteam De Schelp 1. Doelgroep 2. 3. Principes 4. Doelstellingen 5. Spanningsvelden 6. Contact 3 Doelgroep Voor iedereen die zich in een crisissituatie

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Het decreet m.b.t. de nieuwe organisatie pleegzorg Algemene vergadering ROG 11 februari 2014 Hilde Dekiere Pleegzorg West-Vlaanderen vzw Deel 1: Achtergrond decreet samenwerking

Nadere informatie

Intersectorale toegangspoort

Intersectorale toegangspoort Intersectorale toegangspoort Indicatiestelling Op 1 maart 2014 gaat in heel de intersectorale toegangspoort (ITP) van start (na de opstart van voorstartregio Oost- op 16 september 2013). Deze regelt voor

Nadere informatie

HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP. De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG

HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP. De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG Responsief vermogen Ondersteunende relaties Doeltreffende communicatie Gedeeld leiderschap Reflectief

Nadere informatie

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure

Dagbegeleiding. Het Klavier. kennismakingsbrochure Dagbegeleiding Het Klavier kennismakingsbrochure April 2015 Voor wie? De dagbegeleiding is er voor kinderen/jongeren tussen 6 en 18 jaar en hun gezinnen. Wanneer het dagelijks leven in jullie gezin op

Nadere informatie

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen

Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen Voorstelling CAW Centraal-West-Vlaanderen 1 2 WERKINGSGEBIED 32 gemeentes 7 kleinstedelijke zorgregio s 2 WERKINGSGEBIED Tielt Izegem Roeselare KLEINSTEDELIJKE ZORGREGIO S Ieper Poperinge Veurne Diksmuide

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Brugge. Casus 1 Verschillende

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s

Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s. CKG s Aanknopingspunten voor elk recht in het decreet rechtspositie van de minderjarige met het kwaliteitsdecreet en de SMK s Decreet rechtspositie van de minderjarige CKG s MB 10 juni 2003 betreffende de kwaliteitszorg

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen

Voorstelling project Bemiddeling op School. Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen Voorstelling project Bemiddeling op School Antwerpse Dienst Alternatieve Maatregelen (ADAM) PIVA Antwerpen 1. Inleiding: het verhaal van PIVA 2. De werking van ADAM algemeen 3. Het project Bemiddeling

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

een weg is, als we maar genoeg mogen proberen.

een weg is, als we maar genoeg mogen proberen. Het heeft allemaal met jonge mensen te maken, heftig op zoek naar zichzelf, naar wat ze willen, naar waar de grenzen liggen, naar hoe het nu toch moet. Stappen is een begeleidingstehuis in de bijzondere

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw.

Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw. Naam van de schoolexterne : Project schooluitvallers MPI Levenslustvzw. 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Nood aan een intern initiatief voor het opvangen van schooluitvallers

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit bewaken en ontwikkelen. Een benadering vanuit een lokaal perspectief

Onderwijskwaliteit bewaken en ontwikkelen. Een benadering vanuit een lokaal perspectief Onderwijskwaliteit bewaken en ontwikkelen. Een benadering vanuit een lokaal perspectief Het inspectieverslag als databron voor kwaliteitsontwikkeling Interne kwaliteitszorg en externe evaluatie Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Ieper. Casus 1 Er is verwaarlozing

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 15/02/2017 Procedurehouder: Directeur Zorg Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Ons aanbod De Meander is een vzw, vergund door het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie