Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2012 Perspectieven 2013"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2012 Perspectieven Florence Weiser professionele vereniging voor creatieve beroepen

2 enactiviteit verslag 2012 ven Perspectie 2013

3 inhoud Edito 4 Inleiding: een vereniging ten dienste van haar leden 7 De missies van de PVCB in I. Politieke en maatschappelijke uitdagingen II. Diensten voor de leden 11 Informeren en begeleiden Bemiddelen en verdedigen Onderzoek en analyse Gespecialiseerde documentatie Opleidingen op maat Beurzen voor kunstenaars III. Participatie 37 - Perspectieven voor Activiteitenverslag Perspectieven professionele vereniging voor creatieve beroepen

4 edito De voorzitter aan het woord Dit jaar viert SMart haar 15-jarig bestaan. We hebben in die periode een lange weg afgelegd maar toch is er nog veel werk voor de boeg. Activiteitenverslag rapport d activité 2012 perspectives Perspectieven Met meer dan leden is SMart erin geslaagd om uit te groeien tot een vitale organisatie voor creatieve beroepen. Onze missie bestaat eruit onze leden zo goed mogelijk te informeren en te verdedigen. We zijn meer dan ooit vastberaden om deze opdracht verder te zetten. We blijven onze organisatie dus verder ontwikkelen. Zo openen we eind juni een nieuwe antenne in Schaarbeek. Maar daar blijft het niet bij, want we hebben zowel voor Vlaanderen als Wallonië nog een hele reeks projecten in de pijplijn zitten. Hartelijk bedankt voor uw lidmaatschap en steun. In de naam van de Raad van bestuur van de Vereniging. Michel BINSTOK Voorzitter

5 Twee verjaardagen voor leden In 2013 vieren we een dubbele verjaardag. Vijftien jaar geleden zag SMart het levenslicht. Tien jaar later, in 2008, werd deze voorloper opgesplitst in vijf verschillende entiteiten met elk een eigen opdracht: een daarvan was de Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen. Onze opdracht kan kort samengevat worden: het verdedigen en vertegenwoordigen van onze leden. In de praktijk bieden we een brede waaier aan activiteiten en diensten. Ons activiteitenverslag hieronder licht dit uitvoerig toe. Door onze sterke inzet voor onze leden won onze rol als vertegenwoordiger in 2012 duidelijk aan belang in de ogen van de leden en van de publieke opinie. Een vereniging die vijf jaar bestaat, staat nog in haar kinderschoenen. We werken dan ook onverdroten voort aan de verdere uitbreiding van onze missies, het verfijnen van onze actiemiddelen en het ontwikkelen van nieuwe economische en sociale tools voor de sector. 5 Natuurlijk mag er ook even gefeest worden! In september toosten we uitgebreid op het grote succes van SMart. Een succes dat er enkel kwam dankzij een baanbrekend idee dat de oprichters van de Vereniging hadden en in de praktijk brachten. Zij zagen in dat de kunstenaars nood hadden aan een instrument om hun beroepscarrière in goede banen te leiden. Door het mutualiseren van de middelen is het nu mogelijk concrete tools aan te bieden die hen toelaten hun beroepscarrière, op een zelfstandige en solidaire manier, gestalte te geven. Veel leesplezier. Eric Lauwers Directeur van de PVCB

6 Lisa Matthys inleiding

7 inleiding Een vereniging ten dienste van haar leden Sinds haar oprichting in 1998 heeft SMart altijd het principe van solidariteit gehuldigd. Dat blijkt ook uit haar werking waarin een sociale economie centraal staat. Toch duurt het tot de oprichting van de Stichting SMartBe in 2008 vooraleer de Professionele Vereniging voor Creatieve Beroepen (hierna: de Vereniging of PVCB) een eigen identiteit en missie krijgt naast haar vier zusterorganisaties. In 2012 werd de bestaansreden opnieuw omschreven en vastgelegd in de statuten van de Vereniging om haar objectieven en missie als belangengroep beter te definiëren. De Vereniging breidt haar actiedomein steeds verder uit in functie van de nieuwe activiteiten die ze opstart. De twee belangrijkste opdrachten van de PVCB zijn het vertegenwoordigen en verdedigen van haar leden. In het verlengde daarvan komen daar nog andere specifieke taken bij, zoals het aanbieden van een brede waaier aan diensten (juridische hulp, opleidingen, onderzoek, enz.). Hier gaan we later nog dieper op in. Een volgehouden engagement Om haar leden, kunstenaars, technici, creatieven en alle mogelijke tussenpersonen, te vertegenwoordigen en te verdedigen doet de Vereniging aan lobbying. In de nieuwe statuten staat dan ook dat de Vereniging de overheden informeert over de creatieve en vertolkende beroepen, deze wil bevorderen en verdedigen en een bijdrage wil leveren om de wetgeving in het belang van de kunstenaars te laten evolueren. Om deze rol optimaal te vervullen, moet de Vereniging de sociale uitdagingen waarmee de leden te maken krijgen zo duidelijk mogelijk definiëren. Dankzij het contact met de leden en hun constante feedback kan de Vereniging haar standpunten voortdurend aanpassen aan de wisselende professionele noden en de moeilijkheden waarmee leden te maken krijgen. De hoogdringendheid van de crisis in de werkloosheidsregelgeving voor kunstenaars 1, die in 2011 begon en die SMart, en meer bepaald de Vereniging, ook gedurende 2012 het hele jaar bezighield, bracht de lobbyactiviteiten in een stroomversnelling. Dit verplichtte de Vereniging haar activiteiten beter te structureren. Door deze crisis testte de Vereniging ook haar mobilisatievermogen uit. Een eerste petitie werd door personen ondertekend en een reeks latere bijeenkomsten lokten ook heel wat volk. Daarbij denken we aan de Ontbijtvergaderingen en de campagne Ik stem cultuur. 7

8 8 Door de leden bij de activiteiten te betrekken, stimuleert de Vereniging niet alleen het debat over haar standpunten, maar verzekert ze ook dat deze standpunten collectief gedragen worden. In de loop van 2012 heeft de PVCB haar opdracht als vertegenwoordiger van de sector beter afgebakend. Er werd een groep samengesteld die daarvoor op nationaal, regionaal en lokaal niveau instaat. Elk kantoor beschikt nu over haar eigen plaatselijke afgevaardigde. Deze vertegenwoordigers hebben een uitgebreid takenpakket: luisteren naar de leden, identificeren van eventuele barrières en verwachtingen, verzamelen van informatie om deze met de collega s te delen, het imago van de Vereniging vormgeven en uitdragen Daarnaast werken ze ook aan de uitbouw van een netwerk zoals het identificeren en ontmoeten van partners, het vertegenwoordigen van de Vereniging, het onderhouden van relaties met de culturele, economische en politieke actoren en organiseren ze en nemen deel aan openbare bijeenkomsten. Een kritische afstand De PVCB is vertegenwoordigd binnen de Raad van Bestuur van de Stichting SMart- Be en de directie heeft regelmatig contact met de directeuren/-trices van de andere entiteiten. De directie is betrokken bij de discussies over de algemene werking van de structuur. De Vereniging bewaakt mee de strategische doelen van de structuur en de kwaliteit van de diensten van de andere entiteiten van de Stichting SMartBe. De Algemene Vergadering van 5 september 2012 heeft de waarden van de Vereniging herbevestigd en deze opgenomen in de nieuwe statuten. De Vereniging ziet erop toe dat, zowel binnen de Stichting SmartBe als bij de oprichting van zusterverenigingen doorheen Europa, haar basiswaarden nagestreefd worden: het versterken van de autonomie van de creatieve professionals. het professionaliseren van de relaties binnen de artistieke en culturele sector. het creëren van een veiliger juridisch kader voor de creatieve sector. de leden vertegenwoordigen bij de culturele en politieke beleidsmakers. De nieuwe statuten wijzigen ook de invloed van de leden. Het verschil tussen effectieve en gewone leden bestaat niet langer. Alle leden die hun bijdrage betaald hebben, beschikken vanaf nu over stemrecht tijdens de Algemene Vergadering. De Vereniging hoopt dat het engagement van de leden verder groeit en dat ze ook in de toekomst actief bijdragen aan de verdere evolutie. 1 Ter herinnering: in de herfst van 2011 verschenen er in de pers artikels waarin het stijgende aantal werkloze kunstenaars aan verondersteld misbruik werd gelinkt. Kort daarna ging de RVA de strijd aan met dit vermeende misbruik door de toepassing van de beschermingsregels voor tijdelijke arbeid op de kunstenaars strikter te interpreteren. Voor heel wat leden veroorzaakte dit grote problemen.

9 De relatie met de opdrachtgevers Om de leden te kunnen vertegenwoordigen, is een goede relatie met de opdrachtgevers erg belangrijk. Het is bijgevolg essentieel goed naar hen te luisteren. Met welke zakelijke vragen zitten zij? Welke opmerkingen hebben ze? Maar ook om uit te leggen hoe de tools van SMartBe werken, de problemen van de leden toe te lichten De eerste stappen in die zin hebben als bedoeling om een constructieve relatie met de opdrachtgevers op te bouwen en - uiteindelijk - de samenwerking tussen de opdrachtgevers en de leden te vereenvoudigen. Ledenevolutie van 2002 tot 2012 Een constante evolutie Zoals uit de onderstaande tabellen blijkt, stijgt het ledenaantal voortdurend. Ook het aantal leden dat gebruik maakt van onze Activiteiten-tool, waarmee ze hun carrière zelfstandig kunnen beheren, neemt toe. Sinds de oprichting tot eind 2012 hebben meer dan leden en meer dan opdrachtgevers via SMartBe gewerkt. In 2012 werden er 2000 Activiteiten geopend. Dit brengt het totaal aantal sinds 2004 op exact evolutie van de gefractureerde bedragen van 2002 tot 2012

10 uitdagingen MISSIeS Emmanuel Tête

11 Sidney Decock 1 maart 2012, overhandiging van onze petitie aan de minister van Werk De missies van de PVCB in 2012 I. Politieke en maatschappelijke uitdagingen Acties en standpunten In 2012 ontbrak het ons niet aan onderwerpen voor onze politieke acties: de RVA-crisis, het besparingsbeleid van de federale overheid, de bedreigingen waaronder de podiumkunsten in de Federatie Wallonië-Brussel gebukt gingen Het verdedigen van de creatieve beroepen vormde duidelijk de rode draad doorheen onze acties. 11 Even ter herinnering De inschakelingsuitkeringen (de voormalige wachtuitkeringen) zijn vanaf nu beperkt tot drie jaar. Voor heel wat kunstenaars heeft dat nefaste gevolgen. Door de tijdelijke aard van hun werk dreigen ze immers nooit recht te krijgen op een volledige werkloosheidsuitkering. Als gevolg van een striktere interpretatie van het werkloosheidsreglement zijn heel wat kunstenaars het neutraliteitsvoordeel verloren, terwijl net deze bescherming hen ondanks hun wisselende beroepsactiviteiten een min of meer stabiel inkomen verzekert.

12 De continue daling van de werkloosheidsuitkeringen draagt bij aan de toenemende precarisering van de situatie van vele creatieve professionals. In de Federatie Wallonië-Brussel heeft de dreigende besparingsoperatie (-45%) in het budget voor de ondersteuning van de podiumkunsten tot een uitzonderlijke mobilisatie van de sector geleid. De minister heeft een deel van de geplande besparingsmaatregelen geschrapt, maar in Franstalig België bestaat er, net zoals in vele Europese landen, een duidelijke tendens om in de cultuursubsidies te snijden. 12 In al deze gevallen heeft de PVCB initiatieven genomen om het standpunt van de creatieve professionals bekend te maken en de belangen van haar leden te verdedigen. Op haar blog (blog.smartbe.be) kan de Vereniging onmiddellijk reageren op de politieke en sociale actualiteit en kunnen lezers zelf deelnemen aan het debat. Advies van de NAR over het kunstenaarsstatuut Twee voorstellen in het advies zijn zeer positief: Kunstenaars die werken zonder band van ondergeschiktheid (artikel 1bis) behouden hun toegang tot de sociale zekerheid. voor kunstenaars en technici stelt de NAR voor om de specifieke maatregelen voor het verkrijgen en behouden van werkloosheidsuitkeringen zonder onderscheid uit te breiden naar alle uitvoerende en scheppende kunstenaars. We bekritiseren daarentegen fel de invoering van een onderscheid tussen professionele en amateurkunstenaars door middel van een kunstenaarskaart en beroepsvisum. De invoering van dit systeem dreigt een kostelijke en administratief lastige grap te worden. Een betere manier om een grotere rechtszekerheid te bereiken, bestaat erin om binnen een commissie over een lijst met alle artistieke functies te onderhandelen. Ook het feit dat de technici uitgesloten worden van de toepassing van het artikel 1bis vinden we onaanvaardbaar. Dit blijft essentieel voor ons: technici moeten recht hebben op dezelfde beschermingsmaatregelen als kunstenaars. Beide groepen krijgen immers vaak met dezelfde arbeidsomstandigheden te maken. In tegenstelling tot de twee voorgaande adviezen (2002 en 2010) wordt er niet langer gesproken over de toepassing van het arbeidsrecht voor kunstenaars en technici met contracten onder artikel 1bis. Dat is nochtans een van onze belangrijkste eisen.

13 enkele opmerkelijke tussenkomsten: Op 1 maart 2012 overhandigde de PVCB een petitie en een dossier aan de minister van Werk, Monica De Coninck, om de houding van de RVA aan te klagen. De PVCB vergaderde met alle federale kabinetten die bij de materie betrokken zijn: het kabinet van de minister van Middenstand, de minister van Sociale Zaken, de minister van Werkgelegenheid, de staatssecretaris bevoegd voor Fiscale en Sociale Fraude en met het kabinet van de Eerste Minister. De Vereniging heeft een aantal politici persoonlijk gecontacteerd om de werking van SMart en de standpunten van de Vereniging uit te leggen. De Vereniging heeft heel wat acties ondernomen bij zowel de RVA als de vakbonden en de uitbetalingsinstellingen. In juli 2012 heeft de Nationale Arbeidsraad (NAR) een langverwacht advies over de Problematiek van de artistieke sector ten opzichte van de RSZ geformuleerd, waarin onder meer het kunstenaarsstatuut aan bod kwam. De PVCB verduidelijkte haar standpunt in een persmededeling en verschillende kranten namen dit bericht over. De PVCB heeft de minister van Werk regelmatig gecontacteerd in verband met de invoering van de aanbevelingen van de NAR. 13 De Vereniging heeft in juni 2012 deelgenomen aan het coördinatieplatform van de kunstenaars en creatieven van de Federatie Wallonië-Brussel dat opgestart werd door de minister van Cultuur van de Federatie, Fadila Laanan. De PVCB heeft sterk gereageerd op de intenties van de minister van Cultuur om het budget van de Raad voor de ondersteuning van theaterprojecten (Conseil de l aide aux projets théâtraux - CAPT) met 45% in te krimpen. In een brief aan mevrouw Fadila Laanan heeft de Vereniging alternatieven voor de financiering van de podiumkunstensector voorgesteld.

14 Participatie en prospectie De Vereniging heeft een cruciale rol gespeeld in deze zaak, maar dat betekent niet dat ze enkel op de actualiteit wil reageren. Naar aanleiding van de gemeente- en provincieverkiezingen van oktober 2012 werd onder de naam Ik stem cultuur een grootschalige actie opgestart. Deze campagne was gericht op de gemeentelijke en provinciale kandidaten. Het wilde de rol van de lokale besturen op het vlak van cultuurontwikkeling benadrukken en duidelijk maken in welke mate cultuur belangrijk is voor de stedelijke ontwikkeling. 14 Globaal gezien was de respons van de politici positief en er kwamen voor de debatavonden meer dan 600 geïnteresseerden opdagen. De plaatselijke cultuursector werd gemobiliseerd en dat werd ook weerspiegeld in de pers, vooral door de regionale televisiezenders. Dit initiatief gaf de PVCB de kans om haar rol als vertegenwoordiger van de cultuursector op te nemen. Het droeg bij aan de lokale en nationale uitstraling van de Vereniging.

15 Ik stem cultuur: acties Het memorandum Lokale verkiezingen Zes doelstellingen voor cultuur en creatieve beroepen van het studiebureau diende als reflectie- en discussiebasis voor de partners die we voor dit project samenbrachten. In totaal werden er zes politieke debatten georganiseerd: vier in Wallonië (Doornik, Bergen, Namen en Luik), één in Antwerpen en één in Sint-Gillis. In Charleroi droegen verschillende partners hun steentje bij. Zij maakten enkele filmpjes waarin de kandidaten van de belangrijkste partijen hun programma voor het cultuurbeleid van de gemeente konden voorstellen. Voor de organisatie van de debatten werden in Brussel en Wallonië een reeks voorbereidende vergaderingen belegd waar de kunstenaars, projectleiders en plaatselijke culturele spelers elkaar ontmoetten. In elke stad waren er tijdens deze bijeenkomsten tussen acht en vijftien personen aanwezig. In Antwerpen organiseerde de PVCB het debat en liet de aanwezige kunstenaars vragen stellen aan de kandidaat-politici. Ellie Van den Brande 15 Debat Antwerpen, De Winkelhaak, 12 september 2012

16 DIENSTEN / 1 MISSIeS Nadine Abril

17 II. Diensten voor de leden 1. Informeren en begeleiden Bereikbare adviesverleners De adviesverleners zijn het eerste aanspreekpunt voor de leden. Afhankelijk van hun noden geven ze informatie, oriënteren hen naar de juiste tools, begeleiden hen bij de uitbouw van hun projecten en helpen problemen op te lossen met hun contracten of vragen rond werkloosheidsuitkeringen en andere administratieve zaken. De PVCB wil dicht bij haar leden - en bij uitbreiding bij alle culturele en creatieve spelers - staan. De adviesverleners staan met hun twee voeten op het terrein. In de steden met een lokaal bureau, helpt de kennis van de plaatselijke netwerken om succesvolle partnerschappen af te sluiten, culturele initiatieven te ondersteunen en de verschillende actoren samen te brengen. Dicht bij de leden staan, betekent ook dat de adviesverleners hun taal spreken: Frans, Nederlands en Engels, maar ook Duits, Italiaans, Russisch en Arabisch De leden kunnen dus (bijna) altijd terecht in hun moedertaal. De adviesverleners ontmoeten ook buiten de kantoormuren verschillende geïnteresseerden: studenten van kunstscholen, toekomstige professionals in opleiding, opdrachtgevers, cultuurverantwoordelijken, Via pedagogische activiteiten kunnen de adviesverleners het publiek informeren over de professionele realiteit binnen de creatieve sectoren en dragen ze ook bij tot het uitdragen van de solidaire waarden en het mutualiteitsprincipe die aan de grondslag van SMart liggen. 17

18 De regionale teams en kantoren De activiteiten van SMartBe nemen gestaag toe en dat valt ook af te lezen aan de groei van de teams in Brussel en de regionale antennes. Op dit ogenblik werken er 16 adviesverleners in Wallonië, 6 in Vlaanderen en 42 in Brussel. Samen met de 5 coördinatrices komt dit neer op 64 personen voor het hele land. 18 Brussel Hier werd een grote inspanning gedaan om het onthaal van het publiek te verbeteren. De laatste maandag van elke maand zijn de lokalen open tot 20u30. De infosessies Oriëntatie en Activiteiten zijn op dat ogenblik altijd volzet. Dit toont aan dat de uitbreiding van de openingsuren tot in de vooravond duidelijk overeenstemt met de wensen van het publiek. In Vlaanderen In 2012 waren er twee grote veranderingen: het kantoor in Gent verhuisde van het stadscentrum naar de ACEC-site waar al verschillende potentiële partners, zoals (sociaal-)culturele verenigingen en organisaties, onderdak vonden. De antenne kadert binnen een groot reconversieproject voor deze leegstaande industriële gebouwen. in Kortrijk houdt de Vereniging één dag per week kantoor in Kunstencentrum Buda. Dit biedt de kans om ook daar contacten te leggen met potentiële leden en opdrachtgevers. In Wallonië Ook in Luik, Namen en Charleroi groeiden de teams. Het kantoor in Doornik dat eind 2011 open ging, is ondertussen al goed in de stad geïntegreerd. In elke antenne besteedt een adviesverlener een deel van zijn of haar werktijd aan een nieuwe opdracht: het vertegenwoordigen van de PVCB. Dat hield onder andere in dat ze de bijeenkomsten en debatten van Ik stem cultuur organiseerden.

19 Brussel vlaanderen Wallonië 19 Informatie en juridische begeleiding De leden kunnen op afspraak terecht bij de juristen voor gratis advies over hun juridische problemen. Indien nodig worden de leden naar gespecialiseerde advocaten doorverwezen. Sinds 2012 verzorgen de juristen in Brussel drie ochtenden per week een juridische permanentie waar de leden zonder afspraak terechtkunnen. Adviesverleners kunnen voor dringende zaken altijd te rade gaan bij een collega-jurist. Een gespecialiseerde advocaat waarmee de PVCB reeds meerdere jaren een overeenkomst heeft, geeft de informatiesessies over auteursrechten in Brussel en Wallonië. Een gespecialiseerde jurist van de PVCB staat in voor de Nederlandstalige infosessies.

20 DIENSTEN / 2 MISSIeS Potopoto

21 2. Bemiddelen en verdedigen Individuele tussenkomsten voor de leden De zes juristen van de juridische dienst geven niet alleen advies, ze verlenen ook juridische bijstand en bemiddelen voor leden met complexe dossiers op sociaal, commercieel of fiscaal vlak. De effecten van de striktere interpretatie van de RVA voor de toepassing van het neutraliteitsvoordeel lieten zich sterk voelen in Veel kunstenaars verloren de rechten die ze daarvoor hadden, met soms schrijnende situaties tot gevolg. De juridische dienst was actief betrokken bij de verdediging van de leden van de PVCB die voor hun werkloosheidsdossier een negatieve beslissing kregen. De dienst heeft bij 250 geschillen de RVA aan de tand gevoeld. Ze deed dit gratis voor de SMart-leden. De vier belangrijkste redenen waarom dossiers betwist werden, waren: Het verwerven van het recht op een werkloosheidsuitkering op basis van de cachetregel. Het aanvragen van het neutraliteitsvoordeel. Het aanvragen van een verlenging van de bescherming voor tijdelijk werk. De berekeningsbasis voor de hoogte van de uitkering. Deze inspanningen waren erg succesvol. Van het honderdtal dossiers behandeld in 2012 was het eindresultaat voor meer dan de helft positief. De andere dossiers heeft de juridische dienst overgedragen aan een gespecialiseerd advocatenkantoor die deze zaken voor de rechtbank heeft ingeleid. De Vereniging nam de advocatenkosten voor deze processen volledig op zich. De juridische dienst bemiddelde ook bij conflicten met de belastingadministratie. In dit geval schreef de dienst de belastingcontroleur aan om het dossier van het lid te verdedigen als er daarvoor geldige redenen waren. Het gaat hier uiteraard niet om belastingontwijking, maar om het verdedigen van de legitieme rechten van de kunstenaars. De juridische dienst komt ook tussen om te voorkomen dat sommige professionele geschillen uit de hand lopen. In dat geval bemiddelt de dienst tussen het lid en de opdrachtgever, of soms ook tussen twee leden die binnen hetzelfde project werken. De bemiddeling vindt steeds plaats samen met een jurist opgeleid in conflictbemiddeling. 21 Tussenkomsten bij de administraties De juridische dienst kwam per briefwisseling of via een ontmoeting tussen bij de uitbetalingsinstellingen (voornamelijk het ABVV) om een aantal dossiers van Brusselse leden te deblokkeren. De dienst contacteerde ook meerdere keren de dienst reglementering van de RVA om hun standpunt te verduidelijken of in te nemen over de interpretatie van de geldende werkloosheidsreglementering voor de creatieve beroepen. Indien nodig zorgt de dienst ook voor de juridische onderbouw van de standpunten van de Vereniging.

22 DIENSTEN / 3 MISSIeS Lisa Matthys

23 3. Onderzoek en analyse Het studiebureau Om de arbeidsomstandigheden van kunstenaars en tussenpersonen binnen de creatieve beroepen te verbeteren, is een goed begrip van de betrokken sociaal-professionele sectoren noodzakelijk. Sinds 2007 legt het studiebureau van de PVCB zich toe op het bestuderen van de betrokken sectoren. In 2012 maakte het studiebureau een reeks korte studies over verschillende thema s: Erkenning en bekendheid bij de gewone kunstenaar Creatieve beroepen: een specifieke sector Als creatieve beroepen werk zoeken L allocation universelle et les métiers de la création La précarité et les moyens d y résister Deze artikels kan je downloaden op Daarnaast heeft het studiebureau een externe specialist verzocht om een onderzoek over de fotografiesector uit te voeren. De resultaten worden in september 2013 gepubliceerd. In juni gaf het studiebureau de sociaaleconomische studie uit over de tool Activiteiten van SMart. 23 Artistieke projecten ontwikkelen. De tool Activiteiten van SMartBe : conclusies Dit onderzoek biedt een invalshoek om projectwerk binnen de creatieve beroepen beter te begrijpen. De studie schetst de contouren van deze Activiteiten en verduidelijkt welke acties creatieve professionals ondernemen om ze verder te ontwikkelen. Meer dan creatieve professionals gebruiken de Activiteiten-tool voor hun projectwerk en contracten van korte duur. De Activiteiten vormen een ministructuur waarmee kunstenaars zelfstandig hun projecten kunnen ontwikkelen. Om van de kunst te kunnen leven, moet men ook rekening houden met de economische realiteit: de waarde van een werk inschatten, een prijs onderhandelen, het diversifiëren of specialiseren van de activiteiten, een afzetmarkt vinden, enz. Toch laten creatieve professionals zich zelden leiden door de financiële rendabiliteit op korte termijn. De belangrijkste drijfveren zijn het artistieke belang van het kunstwerk, de zichtbaarheid en de ervaring die het kan opleveren. Na verloop van tijd kan de kunstenaar zijn werk beter naar waarde schatten en weet hij ook beter wat de gangbare prijzen zijn in de sector. De projectleiders van de Activiteiten zijn dus, ongeacht hun ervaring, echte culturele en creatieve ondernemers.

24 Sommige uitgaven van het studiebureau dienen specifiek om de eisen van de PVCB te ondersteunen. Zo zorgde het studiebureau naar aanleiding van de gemeente- en provincieverkiezingen van 2012 voor een memorandum met daarin Zes doelstellingen voor cultuur en creatieve beroepen. Deze brochure werd in grote oplage verspreid bij de Nederlandstalige en Franstalige culturele en politieke verantwoordelijken en diende daarnaast ook als uitgangspunt voor de werkgroepen van de campagne Ik stem cultuur. 24 Juridisch onderzoek De juridische dienst heeft verschillende achtergrondstudies uitgevoerd ter voorbereiding van nieuwe diensten of tools en om de standpunten van de verschillende entiteiten van SMart te onderbouwen. Een greep uit de belangrijkste analyses: de verschillende verblijfs- en arbeidsaspecten in het kader van de internationale mobiliteit. de wettelijke bepalingen in verband met crowdfunding, een voorbereidend werk voor de ontwikkeling van een nieuw platform door SMart. de Creative Commons-licenties om het standpunt van de PVCB over auteursrechten te bepalen. Deze licenties laten de gebruikers toe om hun werk via internet toegankelijk te maken voor het publiek en de reproductie en distributie daarvan gratis te houden. de collectieve arbeidsovereenkomst van 23/10/12 voor de sector van de podiumkunsten in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PC 304). een dossier voor de minister van Werk met de samenvatting van alle juridische informatie en de reglementen in verband met de werkloosheid voor de kunstenaars. De juridische dienst maakt ook gedetailleerde analyses over bepaalde kwesties van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Enkele voorbeelden van de onderwerpen die aan bod kwamen: Mag men meer dan 7,60u per dag werken: een stand van zaken. Welke uitleenregels bestaan er voor een documentatiecentrum? Wat is het juridische kader voor mecenaat?

25 Permanente vorming Sinds 2012 bestaat er een cel die zich, met het oog op het Franstalige project Education Permanente (permanente vorming), toelegt op de publicatie en verspreiding van analyses. Deze cel vulgariseert de informatie van de andere diensten van de PVCB (studiebureau, juridische dienst) of van de blog. Daarnaast zorgt de cel ook voor specifiek materiaal waarvoor soms een beroep gedaan wordt op externe medewerkers. Deze cel zorgt ervoor dat er op de website van SMart een groot aantal artikels gratis beschikbaar zijn. Zo zorgde ze voor een heruitgave, volledig of als samenvatting, van een vijftiental analyses uit het boek De kunstenaar, een ondernemer? van het studiebureau uit De cel permanente vorming reikt elementen ter reflectie aan die niet altijd overeenstemmen met de standpunten van de PVCB, maar die het debat over de artistieke en creatieve sector stimuleren. Denk daarbij aan het cultuur- en werkgelegenheidsbeleid, de culturele en sociale economie, auteursrechten, economie, solidariteit (universele uitkering, samenwerkingsprocedures, ), enz. 25 Meer informatie:

26 DIENSTEN / 4 MISSIeS Emmanuel Tête

27 4. Gespecialiseerde documentatie De Vereniging voorziet haar leden en opdrachtgevers sinds het ontstaan van kwaliteitsvolle informatie. Een uniek documentatiecentrum Het studiebureau beheert een documentatiecentrum dat zich toespitst op de creatieve beroepen. In 2012 verwierf het centrum een honderdtal nieuwe titels waardoor de totale catalogus nu ongeveer 1500 boeken en tijdschriften bevat. De meeste daarvan zijn in het Frans, maar het centrum beschikt ook over werken in het Nederlands en het Engels. Dit unieke fonds telt werken over recht, economie, kunstsociologie, cultuurbeleid, kunstinstellingen en een brede waaier kunstdisciplines. Het centrum beschikt ook over informatie over de kunstenaars uit de kunstcollectie van de Stichting SMartBe. Ten slotte biedt het centrum ook onderdak aan het fonds van de vzw Cultuur en Democratie met werken over politieke, sociale, economische en educatieve cultuurzaken. Deze documentatie is niet alleen intern beschikbaar. Ook studenten, onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen op afspraak in het centrum terecht. De gemeenschappelijke catalogus van de Vereniging en Cultuur en Democratie is online beschikbaar: pmb.smartbe.be/opac_css/ Praktische informatie De website van SMart bevat heel wat praktische informatie voor kunstenaars en creatieve professionals, zoals de dossiers onder Alles weten over werkloosheid, sociale zekerheid, auteursrecht,... Ook onder SMartTools staat er uiteenlopende en concrete informatie: van de forfaits voor de terugbetaling van verplaatsingen over de verschillende paritaire comités tot het maximaal bedrag van de kleine vergoedingsregeling of het aantal dagen dat een student mag werken. Al deze informatie wordt regelmatig bijgewerkt. De reglementen en wettelijke bepalingen evolueren, er zijn indexeringen, nieuwe barema s, Een dossier zoals de hervorming van de werkloosheid (november 2012) was op dat vlak veeleisend. Om deze informatie makkelijker te kunnen aanpassen, de hoogste noden te identificeren en ervoor te zorgen dat iedereen sneller toegang tot deze informatie krijgt, heeft de PVCB in 2012 een nieuwe functie in het leven geroepen, namelijk die van referentiepersoon voor informatie. 27 Infogids voor kunstenaars In 2011 publiceerde het studiebureau het Répertoire des aides aux artistes : een zeer uitgebreid overzicht van diverse steunmaatregelen voor kunstenaars. Deze Franstalige infogids die tot stand kwam met een kleine subsidie van de Federatie Wallonië-Brussel kende een enorm succes. Het inspireerde de Vereniging om deze informatie digitaal ter beschikking te stellen. In april 2012 ging de website online. Iedereen kan vrij zoeken in de lijst met mogelijke diensten en steunmaatregelen voor kunstenaars en creatieven in Vlaanderen. De Franstalige tegenhanger van de site be doet hetzelfde voor het zuiden van het land. Dit repertorium wordt voortdurend bijgewerkt en met nieuwe informatie aangevuld.

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

De RVA legt een uitermate strikte interpretatie op van de reglementen voor de werkloosheidsuitkeringen voor kunstenaars. Hebben ze dat recht?

De RVA legt een uitermate strikte interpretatie op van de reglementen voor de werkloosheidsuitkeringen voor kunstenaars. Hebben ze dat recht? De RVA legt een uitermate strikte interpretatie op van de reglementen voor de werkloosheidsuitkeringen voor kunstenaars. Hebben ze dat recht? De specifieke reglementen voor de werkloosheid van kunstenaars

Nadere informatie

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken

CREATIEF WERKEN: SMART. Tag Archives: Werken 1 sur 5 23/12/2014 14:54 Tag Archives: Werken CULTUUR, SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP, WERKEN CREATIEF WERKEN: SMART 2014/06/23 LEAVE A COMMENT Wat doe je als je van je talent je beroep wil maken wanneer er nog

Nadere informatie

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars

Tewerkstellingssteun in het Brussels Gewest: 255 miljoen euro voor de Brusselaars Persdossier 7 juni 2017 : 255 miljoen euro voor de Brusselaars Didier Gosuin Brussels Minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding 1 Het Brussels Gewest vereenvoudigt de tewerkstellingssteun

Nadere informatie

nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap

nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap Wie in

Nadere informatie

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels Activiteitenverslag Inleiding 2014 werd in het kader van de regionalisering van het toerisme als een scharnierjaar aangekondigd. Het is ook een jaar van consolidatie geweest voor het toerisme in Brussel.

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

focus op werkloosheid na studies

focus op werkloosheid na studies focus op werkloosheid na studies Het voortzetten van uw studies is ongetwijfeld een van de manieren om aan de werkloosheid te ontsnappen. Wanneer u na uw studies echter niet meteen een job kunt vinden,

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen

Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Legal insight, inside Het Instituut voor bedrijfsjuristen De alma mater van de bedrijfsjuristen Het beroep van bedrijfsjurist is relatief jong. De wet die dit beroep erkende en het Instituut voor bedrijfsjuristen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

infobrochure voor de kunstenaar

infobrochure voor de kunstenaar kunstenaar? infobrochure voor de kunstenaar 1. Voor wie is deze brochure bestemd? Deze brochure is bestemd voor de uitvoerende, vertolkende of scheppende kunstenaar die zijn kunst beoefent als hoofdberoep,

Nadere informatie

Initiatiefadvies. Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017

Initiatiefadvies. Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017 Initiatiefadvies Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut 18 mei 2017 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel. : 02 205 68 68 Fax

Nadere informatie

beleidsnota Inleiding 2 Onze missie 4 Onze actielijnen 5 Een bijzonder publiek 6 Onze waarden 8 Ons charter 9 Onze werking 10 Onze eisen 14

beleidsnota Inleiding 2 Onze missie 4 Onze actielijnen 5 Een bijzonder publiek 6 Onze waarden 8 Ons charter 9 Onze werking 10 Onze eisen 14 e beleidsnota Inleiding 2 Onze missie 4 Onze actielijnen 5 Een bijzonder publiek 6 Onze waarden 8 Ons charter 9 Onze werking 10 Onze eisen 14 Inleiding Het belang van cultuur als volwaardige socioeconomische

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PAGINA 1 VAN 5 COLLECTIEVE MOESTUINEN - 2013 Voorstelling projectoproep Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" is een

Nadere informatie

LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Muntpunt, Brussel, 22 november 2016 Presentatie onderzoeksresultaten en antwoorden vanuit het

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT

NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT NAAR EEN PERFORMANTE, INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT WAAR ELK TALENT TELT S20150874 UITZENDARBEID IN DE OPENBARE SECTOR Sinds de zesde staatshervorming zijn zowel de federale regering als de gewesten bevoegd.

Nadere informatie

Rapportage enquête De ggz laat zich horen

Rapportage enquête De ggz laat zich horen Rapportage enquête De ggz laat zich horen Thijs Emons en Fred Leffers, oktober 2011 Inleiding Op 10 september 2008 werd de website De ggz laat zich horen gelanceerd. Met deze site en de bijbehorende mailinglijst

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw Brussels Smart Cities Diensten van de AVCB-VSGB Corinne François, Directrice 4/12/2014 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten

Nadere informatie

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Voorwoord De lijst met knelpunten welke volgt is niet exhaustief. De opsomming is gebaseerd op de vragen welke onze consulenten krijgen en hun analyses van

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN VANDAAG MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE WAT? WAA 2 WAT ZIJN CREATIEVE INDUSTRIEËN? Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN

ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN Nota Ref: N62o-14-07 Brussel, 15 december 2014 ORGANISATIE COLLECTIEVE INFORMATIESESSIES: STAND VAN ZAKEN In het kader van de opdracht Meer Europese samenwerking voor de sociale economie organiseert Kenniscentrum

Nadere informatie

Het sociaal statuut van de kunstenaars

Het sociaal statuut van de kunstenaars Het sociaal statuut van de kunstenaars Inhoud Het begrip kunstenaarsstatuut... 2 Welke statuten bestaan er in België?... 2 Hoe kan je weten onder welk sociaal stelsel een werker valt?... 3 Het principe...

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D)

Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) Projectoproep voor de lancering van een Belgisch platform «Digitalisering voor ontwikkeling» (Digital for Development, D4D) 1 Inleiding Meer dan ooit is onze toekomst digitaal. Op Europees niveau speelt

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Student Positive Awards Document voor partnerschap

Student Positive Awards Document voor partnerschap Student Positive Awards Document voor partnerschap Een innovatief project, Een manier om te veranderen, Een uitreiking die jaarlijks 40.000 studenten bereikt Een initiatief van Meneer, Mevrouw Hieronder

Nadere informatie

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd

focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd focus op de activering van het zoekgedrag naar werk van de jongeren tijdens de beroepsinschakelingstijd Deze brochure belangt u aan indien u zich na het einde van uw studies hebt ingeschreven als werkzoekende

Nadere informatie

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1

LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 LID WORDEN VAN DE KINDERRECHTENCOALITIE 1 INHOUD 1. Wat is de kinderrechtencoalitie? 2. Wederzijdse verwachtingen Kinderrechtencoalitie - leden 2.1 Aanbod aan de leden 2.2. Verwachtingen t.a.v. de leden

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.777 ----------------------------- Zitting van woensdag 5 oktober 2011 ------------------------------------------------- Outplacement werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Wervik Steenakker 30 8940 WERVIK Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW/ STOF-SCP/2015 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

Podiumkunsten (Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nederlandse taalrol)

Podiumkunsten (Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nederlandse taalrol) Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf 3040002 Podiumkunsten (Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest Nederlandse taalrol) Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009 (95.487)...

Nadere informatie

Philippe MERTENS mei 2008

Philippe MERTENS mei 2008 Participatie Verslag van de workshop van 30 april 2008 Workshop georganiseerd door het Forum voor duurzame ontwikkeling in de Brusselse gemeenten, in het kader van de projectoproep Agenda Iris 21 2008

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief

PCOB. Actief netwerk van en voor senioren. Gemeenschappelijk actief PCOB Actief netwerk van en voor senioren Gemeenschappelijk actief PCOB: gemeenschappelijk actief! Dynamisch, betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de PCOB. We

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2013 PAGINA 1 VAN 5 COLLECTIEVE MOESTUINEN - 2012 Voorstelling projectoproep Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" komt

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE FCE-VVB Dit H.R. is ter uitvoering van artikel 21 van de statuten van de Vereniging opgesteld. Het betreft de werking van de Raad van Bestuur. Ter herinnering, onze Vereniging

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

Conseil de la Politique scientifique Raad voor het Wetenschapsbeleid de la Région de Bruxelles-Capitale van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Conseil de la Politique scientifique Raad voor het Wetenschapsbeleid de la Région de Bruxelles-Capitale van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Conseil de la Politique scientifique Raad voor het Wetenschapsbeleid de la Région de Bruxelles-Capitale van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest CPS rbc /RWB bhg Ref: RWB bhg / Advies nr. 35(21-06-2011)

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job

Afgestudeerd. en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Afgestudeerd en nu? Belangrijke stappen in afwachting van een job Alles over afstuderen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg www.werk.belgië.be VDAB (Vlaanderen) voor kantoren

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie

Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken - Presentatie Jacobs Marie (december 2014) 1 Vrijwilligerswerk bij de directie Europees recht van de FOD Buitenlandse Zaken

Nadere informatie

Het Statuut van de Kunstenaar

Het Statuut van de Kunstenaar Het Statuut van de Kunstenaar 1 Het statuut van de kunstenaar Ik ontvang een vergoeding wat nu? Werkloosheidsreglementering + artistieke activiteit 2 België: 3 statuten in de Sociale Zekerheid - Werknemer

Nadere informatie

STEL JE EIGEN PAKKET SAMEN

STEL JE EIGEN PAKKET SAMEN STEL JE EIGEN PAKKET SAMEN Reeds geruime tijd zet het Kunstenloket zich in om toekomstige creatieven/studenten al tijdens hun studies op correcte en neutrale wijze op de hoogte te brengen van de juridische

Nadere informatie

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe Gemeente Schaarbeek Voor het eerst in 2015, heeft de gemeente Schaarbeek een begrotingskrediet voor de Noord-Zuid samenwerkingsprojecten te ondersteunen ingeschreven. De gemeente wil de lokale initiatieven

Nadere informatie

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR)

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) VEELGESTELDE VRAGEN 2 1. INHOUD 4... 1. PRINCIPE 4 A. Wat is de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)? 4... 2. VOORWAARDEN 4 A. Voor welke

Nadere informatie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) lanceert een open call. De geselecteerde projecten worden

Nadere informatie

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK

DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Gemeente Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest DUURZAAM WIJKCONTRACT MAALBEEK Projectoproep ambachtslieden, ontwerpers en creatieve beroepen uit de Maalbeekwijk Publicatie : Januari 2016 Uiterste datum

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7

Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6 Bijlage 2: Profiel deelnemers Pedagogenplatform 7 Jaarverslag 2004-2005 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1 Doel 3 2 Positie van het platform 3 3 Wie vormen het platform? 3 4 Werkwijze 3 5 Publicaties en standpunten 5 Bijlage 1: Deelnemers Pedagogenplatform 6

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Lesmodules KUNSTENLOKET VZW LESMODULES - 1 -

Lesmodules KUNSTENLOKET VZW LESMODULES - 1 - Lesmodules Om op veelvoorkomende vragen van (toekomstige) creatieven preventief een antwoord te bieden biedt het kunstenloket een waaier aan lesmodules aan. Hieronder vindt u een overzicht van deze verschillende

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB

TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB TEWERKSTELLINGSCEL N.V. AMP en N.V. LSB De tewerkstellingscel van de technische bedrijfseenheid N.V. AMP, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL en N.V. LSB, Lenniksebaan 451 te 1070 BRUSSEL wordt opgericht

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

COLLECTIEVE MOESTUINEN

COLLECTIEVE MOESTUINEN PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2011 PAGINA 1 VAN 6 COLLECTIVE MOESTUINEN - 2011 VOORSTELLING PROJECTOPROEP Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" komt voort

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

R A P P O R T Nr. 87 --------------------------------

R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- R A P P O R T Nr. 87 -------------------------------- Europese kaderovereenkomst betreffende inclusieve arbeidsmarkten Eindevaluatie van de Belgische sociale partners ------------------------ 15.07.2014

Nadere informatie

Ons bedrijf. Onze missie

Ons bedrijf. Onze missie Succesvolle partnerships tot stand brengen in de Europese Unie Ons bedrijf KomFort is een bedrijf gespecialiseerd in commerciële dienstverlening. We begeleiden u stap voor stap tijdens uw samenwerking

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2016

PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2016 PROJECTOPROEP COLLECTIEVE MOESTUINEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2016 PAGINA 1 VAN 5 COLLECTIEVE MOESTUINEN - 2016 Voorstelling projectoproep Deze projectoproep "Collectieve moestuinen" is een

Nadere informatie

26 JANUARI 2011 PUNT 6 OPRICHTING VAN EEN PLATFORM VOOR EUROPESE GROEPERINGEN VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) VOOR BESLUIT

26 JANUARI 2011 PUNT 6 OPRICHTING VAN EEN PLATFORM VOOR EUROPESE GROEPERINGEN VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS) VOOR BESLUIT Brussel, 21 december 2010 127 e VERGADERING VAN HET BUREAU VAN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S 26 JANUARI 2011 PUNT 6 OPRICHTING VAN EEN PLATFORM VOOR EUROPESE GROEPERINGEN VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTS)

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

Context en Geschiedenis van de oprichting van het Réseau de Vigilance Énergie

Context en Geschiedenis van de oprichting van het Réseau de Vigilance Énergie Réseau de Vigilance Gaz Electricité c/ mcrenson@ssq-wmw.be Context en Geschiedenis van de oprichting van het Réseau de Vigilance Énergie De effectieve oprichting van het waakzaamheidsnetwerk in het Brusselse

Nadere informatie

VR DOC.1237/2BIS

VR DOC.1237/2BIS VR 2016 1811 DOC.1237/2BIS Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en

Nadere informatie

Specialisten die steeds voor me klaar staan

Specialisten die steeds voor me klaar staan Specialisten die steeds voor me klaar staan Wat doe ik bij econmische en sociale inspectie Hoe stel ik mijn facturen op Competente medewerkers Juridische bijstand Belangen verdediging Zijn mijn contracten

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.938 ------------------------------- Zitting van maandag 27 april 2015 ------------------------------------------------ Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015 tot vaststelling

Nadere informatie