College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 januari 2013"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 14 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, de dames Sofie Heyrman en Annemie Charlier, de heer Gaspard Van Peteghem, mevrouw Marijke Henne, de heren Wout De Meester, Carl Hanssens en Mike Nachtegael, schepenen; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. Afwezig: mevrouw Marie-Louise Chalmet, stadssecretaris. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. Het college keurt de notulen goed van de zittingen van 27 december 2012 en 2 januari 2013, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 25 januari 2013: kennisneming aanvullende agenda Het college neemt kennis van de aanvullende agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 25 januari 2013, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 2. Politieke organen: burgemeester: kennisneming machtigingen tot medeondertekening verleend door de burgemeester De burgemeester verleende, in toepassing van artikel 183 van het gemeentedecreet, met ingang van 8 januari 2013 machtiging aan schepen Mike Nachtegael tot medeondertekening van alle uitgaande briefwisseling die betrekking heeft op het gedeelte van de bevoegdheden aan hem verleend. Deze medeondertekening komt naast de medeondertekening die de stadssecretaris of de adjunctstadssecretaris wettelijk blijft behouden. Het college neemt kennis van voormelde machtiging, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 3. Politieke organen: college: deelname aan sessie 'De eerste honderd dagen van de lokale bestuurder' voor uitvoerende mandatarissen Het college beslist schepenen Marijke Henne en Wout De Meester aan te duiden om deel te nemen aan de sessie 'De eerste honderd dagen van de lokale bestuurder' voor uitvoerende mandatarissen op donderdag 7 maart 2013 in het ICC, Citadelpark, 9000 Gent, van 9 tot uur, georganiseerd door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. De deelnameprijs bedraagt 110 EUR (inclusief een pocket uit de VVSG-reeks Toekomsten). CBS 14 januari

2 4. Politieke organen: college: gemeentebestuur Temse: deelname aan ontbijtsessie 'projectontwikkelaars en publieke ruimte: a fair deal' Het college beslist schepenen Christel Geerts en Gaspard Van Peteghem aan te duiden om deel te nemen aan de ontbijtsessie rond het thema 'Projectontwikkelaars en publieke ruimte: a fair deal' op donderdag 21 februari 2013 in AC De Zaat, Frans Boelplein te Temse, van 8 tot 12 uur. De deelname is kosteloos. 5. Politieke organen: college: VLARIO: deelname aan studienamiddag 'Beleid en overleg' Het college beslist schepen Gaspard Van Peteghem aan te duiden om deel te nemen aan de studienamiddag 'Beleid en overleg' op donderdag 14 februari 2013, van 13 tot 16 uur, in het Vlaams Parlement te Brussel. De deelname is kosteloos. 6. Politieke organen: OCMW: administratief toezicht: kennisneming overzichtslijst beslissingen OCMW-raad In toepassing van artikel van het OCMW-decreet van 19 december 2008 neemt het college kennis van de beslissingen van 13 december 2012 van de raad voor maatschappelijk welzijn, vermeld in de overzichtslijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 7. Politieke organen: AZ Waasland: administratief toezicht: kennisneming notulen algemene vergadering en samenvatting beslissingen raad van bestuur Het college neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering en van de samenvatting van de beslissingen van de raad van bestuur van 10 december 2012 van het Algemeen Ziekenhuis Waasland, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 8. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 19 december 2012 van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 9. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergaderingen van 19 november 2012 en 17 december 2012 van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Bos, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. CBS 14 januari

3 10. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 20 december 2012 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Jozef, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 11. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 17 december 2012 van de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Job, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 13. Overige milieubescherming: milieuvergunning composteerinstallatie groendienst: kennisname en aantekenen beroep Het college neemt kennis van de milieuvergunning die werd verleend door de deputatie voor de verdere uitbating van de composteerinstallatie van de groendienst, Industriepark-West 60 a, 9100 Sint-Niklaas, en in het bijzonder van het feit dat de vergunning voor de grondwaterwinning werd geweigerd. Het college beslist beroep aan te tekenen bij de minister voor leefmilieu en een realistische overgangstermijn te bepleiten waarbinnen de stad volledig kan overschakelen op hemelwater binnen een reglementair kader. Het college geeft opdracht om de dossiertaks, voor een bedrag van 247,89 EUR, te betalen aan het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid, afdeling milieuvergunningen, te Brussel. 14. Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het betalend parkeren en het bewonersparkeren, belastingjaar 2012, 20 artikelen voor een totaal bedrag van 300 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het parkeren in een blauwe zone, belastingjaar 2012, 14 artikelen voor een totaal bedrag van 210 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. CBS 14 januari

4 16. Fiscale aangelegenheden: belasting op motoren: terugbetaling aan YPC - Your Partner in Composities nv Het college beslist een bedrag van EUR terug te betalen aan YPC - Your Partner in Composities nv, Industriepark-West 43 h, 9100 Sint-Niklaas, wegens te veel aangerekende belasting op motoren, voor het belastingjaar Fiscale aangelegenheden: belasting op motoren: terugbetaling aan Balta Oudenaarde nv Het college beslist een bedrag van EUR terug te betalen aan Balta Oudenaarde nv, De Bruwaan 4, 9700 Oudenaarde, wegens te veel betaalde belasting op motoren, voor het belastingjaar Rechtspleging: rechtszaak tussen de stad en Circus Leisure: betaalbaarstelling erelonen voor prestaties van meester Dirk Lindemans Het college beslist een bedrag van 300 EUR betaalbaar te stellen aan het advocatenkantoor Liedekerke, Wolters, Waelbroeck, Kirkpatrick cvba, Keizerslaan 3, 1000 Brussel, voor de prestaties geleverd door meester Dirk Lindemans in de rechtszaak tussen de stad en Circus Leisure in de periode Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaren 2012 en 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: - van nr tot en met nr van het dienstjaar 2012; - van nr. 1 tot en met nr. 615 van het dienstjaar 2013; - facturen: - van nr tot en met nr van het dienstjaar 2012; - van nr. 1 tot en met nr. 5 van het dienstjaar 2013; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr van het dienstjaar Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaren 2012 en 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: -; - facturen: - van nr tot en met nr van het dienstjaar 2012; - van nr. 1 tot en met nr. 10 van het dienstjaar 2013; - vastgestelde rechten: -. CBS 14 januari

5 21. Overige algemene en ondersteunende diensten: beleidsondersteuning: leveren van een extra werkpost voor de beleidsondersteunende cel: toewijzing In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college het leveren van een 3de werkpost bestaande uit 1 tafel serie e-one en 1 ladeblok met 4 laden voor de beleidsondersteunende cel toe te wijzen aan de firma Kinnarps, Heide 15, 1780 Wemmel, voor een totaal bedrag van 620 EUR + 130,20 EUR (21 % btw) = 750,20 EUR. 23. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: uitvoeren G-scans: toewijzing Het college neemt kennis van het subsidiedossier van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV), Gebroeders Van Eyckstraat 16, 9000 Gent, voor het uitvoeren van G-scans (GISscans), waarbij het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas) en V-ICT-OR vzw zijn geselecteerd om deze scans uit te voeren binnen Oost-Vlaanderen. Het college beslist, gelet op het advies van de ICT-coördinator, in te gaan op het aanbod om Sint-Niklaas als pilootgemeente aan te duiden voor de uitvoering van de G-scan. Artikel 3 Gedurende het traject van de G-scan zal de stad Sint-Niklaas worden betrokken bij volgende stappen: - stap 1: online bevraging van alle administratieve medewerkers van de gemeente; - stap 2: bijkomende bevraging en gesprek met de secretaris, de GIS-verantwoordelijke en het diensthoofd; - stap 3: voorstelling van het rapport met een overzicht en analyse van de gemeente. De kennisoverdracht loopt gedurende het volledige kalenderjaar Een eerste opleidingsmoment (stap 0) is voorzien in de kantoren van het AGIV op woensdag 16 en dinsdag 22 januari Deze momenten worden door het AGIV beschouwd als de officiële start van het opleidingstraject. De verdere uitwerking van stappen 1 tot en met 3 worden voorzien in het 1ste en 2de kwartaal van Artikel 4 Voor het stadsbestuur Sint-Niklaas resulteert dit in volgende uitgaven: EUR EUR (21 % btw) = EUR voor V-ICT-OR vzw, Industriezone E17-3, Mosten 13, 9160 Lokeren; EUR EUR (21 % btw) = EUR voor het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas), Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas. 24. Overige algemene en ondersteunende diensten: schoonmaak: huren en reinigen keuken- en badlinnen en werkkledij: aanpassen prijzen en opmaken bestelbons Ter uitvoering van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, in het bijzonder artikel 13 (prijsherzieningen) en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, stelt het college de tarieven voor het dienstjaar 2013 vast voor het huren en reinigen van keuken- en badhanddoeken en ander linnen voor het stadsbestuur, alsook de reiniging van de kledij van de schoonmaaksters en kinderverzorgsters door Wasserij Don Bosco bvba, Europark-Zuid 23, 9100 Sint-Niklaas, als volgt (eenheidsprijzen, exclusief btw): - artikelen in het huursysteem: - keukenhanddoeken: 0,28 EUR; CBS 14 januari

6 - donkere badhanddoeken: 0,28 EUR; - washandjes: 0,10 EUR; - vaatdoeken: 0,20 EUR; - artikelen per stuk gereinigd: - lakens: 1,50 EUR; - tafellakens en linten: 2 EUR; - dekens: 4,20 EUR; - roze microvezeldoekjes: 0,20 EUR; - blauwe microvezeldoekjes: 0,20 EUR; - microvezeldweilen: 1 EUR; - zwabbers: 2,50 EUR; - vlakmoppen: 2,50 EUR; - schoonmaakschort: 1,65 EUR; - schoonmaakvest: 1,35 EUR; - schoonmaakbroek: 1,35 EUR; - bordeaux polo: 1,20 EUR; - bordeaux topje: 1,20 EUR; - witte driekwart broek: 1,35 EUR; - werkvest of -broek: 1,65 EUR; - veiligheidsvest of -broek: 1,80 EUR. Het college beslist akkoord te gaan met het opmaken van onder meer volgende bestelbons voor het dienstjaar 2013 (op basis van het verbruik in 2012): - voor het reinigen van werk- en veiligheidskledij: - gebouwen: artikel 137/124-05: 1.115,70 EUR + 234,30 EUR (21 % btw) = EUR; - groendienst: artikel 766/124-05: 1.983,47 EUR + 416,53 EUR (21 % btw) = EUR; - openbare werken-wegen: artikel 421/124-05: 2.314,05 EUR + 485,95 EUR (21 % btw) = EUR; - reinigingsdienst: artikel 876/124-05: 3.099,17 EUR + 650,83 EUR (21 % btw) = EUR; - stadsgarage: artikel 136/124-05: 743,80 EUR + 156,20 EUR (21 % btw) = 900 EUR; - kinderdagverblijf Driekoningen: artikel 84401/124-05: 2.479,34 EUR + 520,66 EUR (21 % btw) = EUR; - voor het reinigen en huren of reinigen van keuken- en badlinnen en dergelijke: - basisscholen: artikel 720/124-06: 1.983,47 EUR + 416,53 EUR (21 % btw) = EUR; - stadhuis en deelgemeenten: artikel 104/124-48: 2.892,56 EUR + 607,44 EUR (21 % btw) = EUR; - politiezone: artikel 33001/124-06: 4.132,23 EUR + 867,77 EUR (21 % btw) = EUR. De bestelbons worden opgemaakt en opgevolgd door de dienst logistiek. 25. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: leveren van diverse materialen voor en herstellingen aan dienstvoertuigen: opmaken bestelbons Het college beslist, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, akkoord te gaan met het opmaken van volgende bestelbons voor de stadsgarage voor het leveren van diverse materialen voor en herstellingen aan dienstvoertuigen tijdens het dienstjaar 2013: - op artikel 136/ (stadsbudget) voor het afhalen van materialen: - Autoparts Prosec, Dendermondsesteenweg 50, 9070 Destelbergen, voor een totaal bedrag van 3.305,79 EUR + 694,21 EUR (21 % btw) = EUR; - Cammaert nv, Kapelanielaan 4, 9140 Temse, voor een totaal bedrag van 4.132,23 EUR + 867,77 EUR (21 % btw) = EUR; - Auto Electro Andries bvba, Grote Baan 79 bus 2, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 3.719,01 EUR + 780,99 EUR (21 % btw) = EUR; - Geesinck bv, Betonweg 8, Industrieterrein De Munt, 8305 AG Emmeloord, Nederland, voor een totaal bedrag van 1.652,89 EUR + 347,11 EUR (21 % btw) = EUR; CBS 14 januari

7 - Van den Keybus nv, Hulstendreef 21, 9111 Belsele, voor een totaal bedrag van 3.719,01 EUR + 780,99 EUR (21 % btw) = EUR; - op artikel 136/ (stadsbudget) voor het herstellen van voertuigen door derden: - Cammaert nv, Kapelanielaan 4, 9140 Temse, voor een totaal bedrag van ,69 EUR ,31 EUR (21 % btw) = EUR; - Auto Electro Andries bvba, Grote Baan 79 bus 2, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 2.479,34 EUR + 520,66 EUR (21 % btw) = EUR; - Tyre Service Center, Aven Ackers 20, 9130 Verrebroek, voor een totaal bedrag van 4.958,68 EUR ,32 EUR (21 % btw) = EUR; - Van den Keybus nv, Hulstendreef 21, 9111 Belsele, voor een totaal bedrag van 6.611,57 EUR ,43 EUR (21 % btw) = EUR; - Garage Lockefeer, Europark-Noord 1, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 6.611,57 EUR ,43 EUR (21 % btw) = EUR; - Car & Truck Service bvba, Eeckelaerthof 38, 9111 Belsele, voor een totaal bedrag van 6.611,57 EUR ,43 EUR (21 % btw) = EUR; - Alkoko nv, Pachtgoedstraat 5, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 4.132,23 EUR + 867,77 EUR (21 % btw) = EUR; - DBM autobanden nv, Hoogkamerstraat 351, 9140 Temse, voor een totaal bedrag van 6.611,57 EUR ,43 EUR (21 % btw) = EUR; - op artikel 33001/ (begroting politiezone) voor het afhalen van materialen door de stadsgarage: - Team VP Lambrechts, Oostjachtpark 7, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 3.305,79 EUR + 694,21 EUR (21 % btw) = EUR; - Autoparts Prosec, Dendermondsesteenweg 50, 9070 Destelbergen, voor een totaal bedrag van 2.479,34 EUR + 520,66 EUR (21 % btw) = EUR; - Garage & Carrosserie Vanhoecke bvba, Prins Boudewijnlaan 117, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 2.479,34 EUR + 520,66 EUR (21 % btw) = EUR; - Autobedrijf Jacobs nv, Industriepark-Noord 2, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 2.479,34 EUR + 520,66 EUR (21 % btw) = EUR; - op artikel 33001/ (begroting politiezone) voor het herstellen van politievoertuigen en motorfietsen door derden: - Interbike, Dokter Vannestestraat 2, 9160 Lokeren, voor een totaal bedrag van 3.305,79 EUR + 694,21 EUR (21 % btw) = EUR; - Autobedrijf Jacobs nv, Industriepark-Noord 2, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 3.305,79 EUR + 694,21 EUR (21 % btw) = EUR; - Garage & Carrosserie Vanhoecke bvba, Prins Boudewijnlaan 117, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 3.305,79 EUR + 694,21 EUR (21 % btw) = EUR. De bestelbonnen moeten het visum van de dienst PBW dragen. De producten moeten worden geleverd met de MSDS-fiches. Machines en werktuigen moeten conform de eisen op het veiligheidsattest zijn. 26. Overige algemene en ondersteunende diensten: centrale aankoopdienst: leveren broodjes, koude schotels en dergelijke voor vergaderingen, recepties,...: opmaken bestelbons Ter uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, in het bijzonder artikel 17 2 en de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, beslist het college, ter uitvoering van de beslissing van 15 januari 2007 en gelet op de vooropgestelde besparingen, het leveren van diverse broodjes, koude schotels en dergelijke toe te wijzen aan Den Azalee vzw - Catering De Wilg, Lamstraat 23, 9100 Sint-Niklaas (= 2/3 van de gevraagde bons) en beslist akkoord te gaan met het opmaken van volgende bestelbons: - artikel 101/123-48: EUR voor broodjes en koude schotels college en gemeenteraad; - artikel 7641/123-48: 500 EUR voor broodjes vergaderingen sportoverleg. CBS 14 januari

8 Het college beslist akkoord te gaan met het opmaken van volgende bestelbons voor het leveren van diverse broodjes, koude schotels en dergelijke (= 1/3 van de gevraagde bons), als volgt: - Winny s, Houtbriel 5, 9100 Sint-Niklaas: 750 EUR (artikel 101/123-48) voor koude schotels en broodjes voor het college; - Centerken, Stationsstraat 131, 9100 Sint-Niklaas: 750 EUR (artikel 101/123-48) voor koude schotels en broodjes voor het college; - Thyssen, Kokkelbeekstraat 61, 9100 Sint-Niklaas: 500 EUR (artikel 101/123-48) voor beleg en ontbijt vergaderingen college en gemeenteraad; - Vara Pic-Nic, Plezantstraat 23, 9100 Sint-Niklaas: 150 EUR (artikel 104/123-06) voor allerlei broodjes schepenen en personeel; - Vara Pic-Nic, Plezantstraat 23, 9100 Sint-Niklaas: 150 EUR (artikel 7641/123-48) voor broodjes vergaderingen sportoverleg. 27. Overige algemene en ondersteunende diensten: centrale aankoopdienst: stad en OCMW: leveren kopieer- en printerpapier: afsluiten raamcontract: toewijzing In zitting van 8 oktober 2012 besliste het college principieel akkoord te gaan met het opstarten van een algemene offerteaanvraag voor het leveren van kopieer- en printerpapier gedurende een periode van minimum 1 jaar en maximum 2 jaar, in synergie met het OCMW. De raad van het OCMW ging in zitting van 25 oktober 2012 akkoord met het principe van synergie. Artikel 3 In overeenstemming met: - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; - het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken; - het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken en de bijlage (algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies van openbare werken); - alle latere aanvullingen op voormelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking en de hiernavolgende aanvullingen en wijzigingen, kan deze opdracht worden toegewezen na algemene offerteaanvraag. Artikel 4 In het bestek werden volgende gunningscriteria opgenomen: - inschrijvingsbedrag(en) (65 punten); - overige aspecten (35 punten), verdeeld als volgt: - de milieuvriendelijkheid van het papier evenals van het fabricageproces (15 punten); - kwaliteit van het aangeboden papier (de beoordeling zal gebeuren op basis van testen uitgevoerd op enerzijds onze professionele kopieermachines, namelijk Océ Varioprint 2110 Titanium en kleurencopier Konica Minolta Bizhub C5500 en op de diverse inkt- en laserprinters en anderzijds op basis van de technische fiches van het aangeboden papier) (15 punten); - de zekerheid van bevoorrading, leveringsvoorwaarden, opvolging van bestellingen, leveringen, facturatie, service na verkoop, (5 punten). Artikel 5 Deze aangelegenheid werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen op 8 oktober 2012 en in het Publicatieblad van de Europese Unie op 12 oktober Artikel 6 Uit het proces-verbaal van opening van 16 november 2012 om 11 uur is gebleken dat 5 firma's een offerte CBS 14 januari

9 hebben ingediend, namelijk: - Inapa Belgium nv, A. Vaucampslaan 30, 1654 Huizingen; - Papyrus nv, Internationalelaan 55 bus 33, 1070 Anderlecht; - BührmannUbbens nv, Duffelsesteenweg 160, 2550 Kontich; - Océ Belgium nv, Berkenlaan 3, 1831 Diegem; - Igepa Belux nv, Nijverheidslaan 4, 9880 Aalter. Artikel 7 Uit een eerste nazicht van de ingediende offertes is gebleken dat het dossier van Igepa Belux nv onvolledig is: het officiële offerteformulier, dat moet worden ondertekend door de inschrijver, zit niet in het dossier. Vermits dit een substantiële vormvereiste is, werd de firma bijgevolg niet weerhouden voor dit dossier. De firma werd hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht via aangetekende brief op 23 november Artikel 8 Op basis van de ingediende prijzen en voorwaarden enerzijds en de bepalingen in het bestek anderzijds werd het gunningsverslag opgemaakt (als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting), waaruit blijkt dat volgende firma's de hoogste scores per perceel behaalden: - perceel 1: wit papier: Océ Belgium nv uit Diegem; - perceel 2: gekleurd papier: BührmannUbbens nv uit Kontich. Artikel 9 Het college beslist, gelet op de gunstige visa van de financieel beheerder van het stadsbestuur en de OCMW-ontvanger, het leveren van kopieer- en printerpapier op afroep voor de administratieve diensten van het stadsbestuur en het OCMW, gedurende een periode van minimum 1 jaar en maximum 2 jaar toe te wijzen als volgt: - perceel 1: wit papier: aan Océ Belgium nv, Berkenlaan 3, 1831 Diegem, met papier type Trend White, Nautilius Classio, Red label en Top Colour, formaat A4, A3 en SRA3 en volgend gewicht: 80 g, 90 g, 115 g, 120 g, 160 g, 200 g en 350 g, tegen volgende bedragen: - gerecycleerd wit (Trend White + Nautilius Classio): - Din A4-80 g: 4,38 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A3-80 g: 8,76 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A4-90 g: 4,99 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A3-90 g: 9,99 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A4-120 g: 6,66 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A3-120 g: 13,32 EUR per bladen (exclusief btw); - wit papier (Red Label): - Din A4-80 g: 5,30 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A3-80 g: 10,60 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A4-120 g: 8,04 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A3-120 g: 16,56 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A4-160 g: 11,28 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A3-160 g: 23,16 EUR per bladen (exclusief btw); - Din A3-200 g: 34,36 EUR per bladen (exclusief btw); - SRA3 papier (Top Colour): - SRA3-90 g: 18,76 EUR per bladen (exclusief btw); - SRA3 SILK g: 29,20 EUR per bladen (exclusief btw); - SRA3-160 g: 35,76 EUR per bladen (exclusief btw); - SRA3-350 g: 86,56 EUR per bladen (exclusief btw); de leveringstermijn bedraagt 1 werkdag; - perceel 2: gekleurd papier: BührmannUbbens nv, Duffelsesteenweg 160, 2250 Kontich, met papier type Trophée - Clairefontaine, tegen volgende bedragen : prijs per bladen (exclusief btw) pasteltinten felle kleuren DIN A4-80 g 6,85 EUR 8,31 EUR CBS 14 januari

10 DIN A3-80 g 11,90 EUR 13,76 EUR DIN A4-120 g 13,70 EUR 16,60 EUR DIN A3-120 g 23,88 EUR 28,88 EUR DIN A4-160 g 16,66 EUR 19,96 EUR DIN A3-160 g 33,32 EUR 39,91 EUR DIN A4-210 g 30,28 EUR 30,28 EUR De leveringstermijn bedraagt 1 werkdag. De levering gebeurt per volledige dozen. Franco levering vanaf 150 EUR netto. 28. Overige verrichtingen betreffende de brandweer: afsluiten van een technisch beheerscontract: toewijzing In zitting van 24 oktober 2011 besliste het college om het technisch beheerscontract voor het SteM Zwijgershoek, voor een minimum duur van 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met een maximum van 5 jaar, toe te wijzen aan GSH Belgium nv, Excelsiorlaan 45, 1930 Zaventem. Het stadsbestuur kan het contract uitbreiden met andere locaties ingeval van een positieve evaluatie. Het college neemt kennis van het feit dat het brandweercomplex voorzien is van verschillende complexe technische installaties, waarvan het onderhoud niet kan worden uitgevoerd door de eigen uitvoerende diensten. Bijgevolg is het noodzakelijk om een gespecialiseerde firma in te schakelen voor het onderhoud. Artikel 3 In overeenstemming met de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bijbehorende koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996, beslist het college, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, het afsluiten van een technisch beheerscontract voor het brandweercomplex, voor een minimum duur van 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging met een maximum van 4 jaar, met ingang van 1 januari 2013 toe te wijzen aan GSH Belgium nv, Excelsiorlaan 45, 1930 Zaventem, tegen volgende voorwaarden: - forfaitaire kostprijs van de dienstverlening: ,21 EUR ,92 EUR (21 % btw) = ,13 EUR; - totale waarborg op jaarbasis: 5.552,02 EUR ,92 EUR (21 % btw) = 6.717,94 EUR. Dit resulteert in een jaarbedrag van ,23 EUR ,85 EUR (21 % btw) = ,08 EUR. Artikel 4 Het contract zal jaarlijks worden geëvalueerd ten laatste 3 maanden voor het verstrijken van de vervaldag. Het contract wordt automatisch beëindigd bij een negatieve evaluatie. 29. Wegen: gemeentewegen: aankoop van diverse materialen die buiten het raamcontract bouwmaterialen vallen: opmaken bestelbons Het college beslist, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, akkoord te gaan met het opmaken van volgende bestelbons voor de dienst openbare werken voor de aankoop van diverse materialen die buiten het raamcontract bouwmaterialen vallen voor het dienstjaar 2013 als volgt: - voor Bouw- en Tegelhandel Van Den Broeck bvba, Theet 45 a, 9220 Hamme - depot Sint-Niklaas, Lokerse Baan 11-13, 9111 Belsele, voor de aankoop van andere bouwmaterialen volgens noodzaak zoals boordstenen, ezelsbruggen, watergreppels, voor een bedrag van ,80 EUR ,20 EUR (21 % btw) = EUR; - voor Etn. D. Van Riet nv, Wilfordkaai 43, 9140 Temse, voor de aankoop van andere bouwmaterialen bij verlof van de vaste leverancier (het betreft hier uitzonderlijke aankopen), voor een bedrag van CBS 14 januari

11 4.132,23 EUR + 867,77 EUR (21 % btw) = EUR; - voor Dyka Plastics nv, Stuifzandstraat 47, Nolimpark 4004, 3900 Overpelt, voor de aankoop van plastic buizen en benodigdheden, voor een bedrag van 8.264,46 EUR ,54 EUR (21 % btw) = EUR. 30. Overige mobiliteit en verkeer: leveren van een labelmachine voor Den Azalee vzw: principe Het college neemt kennis van de historiek van de problemen en de voorstellen die werden geformuleerd in het dossier van de fietsgraveermachine die in 2011 werd aangekocht bij de firma Marcopack, Bergensesteenweg 709, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, voor het fietspunt De Versnelling van Den Azalee vzw. Het college beslist principieel akkoord te gaan met de overname van de fietsgraveermachine door de firma Marcopack, namelijk: terugname van het toestel tegen EUR (= 50 % van de aankoopwaarde, exclusief btw) en betaling van een schadevergoeding van 186,50 EUR. Artikel 3 Het college beslist principieel akkoord te gaan met het opstarten van de procedure voor de aankoop van een labelmachine ter vervanging van de huidige fietsgraveermachine. De raming voor de labelmachine bedraagt EUR EUR (21 % btw) = EUR. Artikel 4 Het college geeft opdracht aan de dienst logistiek de procedure voor het leveren van een labelmachine op te starten. 31. Overig afvalbeheer: ophalen en verwerken van afvalstoffen: afsluiten raamcontract: toewijzing In zitting van 9 juli 2012 besliste het college principieel akkoord te gaan met het opstarten van een nieuwe procedure voor het ophalen en verwerken van afvalstoffen van het stadsbestuur. In overeenstemming met: - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bijbehorende koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - milieuvergunningsdecreet van 1985 met latere wijzigingen en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten; - het materialendecreet; - de bepalingen van de nieuwe gemeentewet en het gemeentedecreet van 15 juli 2005, kan deze opdracht worden gegund na onderhandelingsprocedure met bekendmaking op Europees niveau. Artikel 3 De opdracht omvat 6 percelen: - perceel 1: verwerken inerte afvalstoffen; - perceel 2: verwerken straatgrachtenslib; - perceel 3: verwerken van veegvuil; - perceel 4: ophalen en verwerken van slib van KWS-afscheiders; - perceel 5: reinigen van riolen en duikers; - perceel 6: verwerken van slib uit kolken, riolen en duikers. De duur van de opdracht is 5 jaar (tot 31 december 2017). Wanneer de inschrijver zijn vergunning of de nodige erkenningen verliest in de loop van het contract kan de stad zonder opzegvergoeding een einde maken aan het contract. CBS 14 januari

12 Artikel 4 De gunningscriteria werden als volgt vastgesteld: - voor de percelen 1, 2, 3, 4 en 6: enkel de kostprijs; - voor perceel 5: - kostprijs: 70 punten; - interventietermijn, flexibiliteit bij oproep: 20 punten; - infrastructuur, specifieke uitrusting (omschrijving, inventarisatie op te geven in offerte): 10 punten. Artikel 5 Deze aangelegenheid werd gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen op 18 oktober 2012 en in het Publicatieblad van de Europese Unie op 25 oktober Artikel 6 Uit het proces-verbaal van opening van 12 december 2012 om 11 uur is gebleken dat 7 firma's een offerte hebben ingediend, namelijk: - Aquamella bvba, Gontrode Heirweg 132, 9090 Melle: percelen 1 (enkel verwerking), 3, 4, 5 en 6; - Bremcon nv, Kruibeeksesteenweg 154, 2070 Zwijndrecht: percelen 1, 2, 3 en 6; - Grondrecyclagecentrum nv, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht: percelen 1, 2, 3 en 6; - M&C Cleaning, Toekomstlaan 16 b, 9160 Lokeren: perceel 5; - Bart Moens bvba, Mandekensstraat 67, 9255 Buggenhout: percelen 4 en 5; - Shanks Vlaanderen nv, Kwadestraat 151 b bus 13, 8800 Roeselare: percelen 2 en 3; - Sita Waste Services nv, Lilsedijk 19, 2340 Beerse: percelen 3, 4, 5 en 6. Artikel 7 Gelet op de ingediende prijzen enerzijds en de gestelde voorwaarden en bepalingen in het bestek anderzijds werd het gunningsverslag opgemaakt. Voor de percelen 1, 2, 3, 4 en 6 op basis van de prijs, voor perceel 5 word het verslag als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Artikel 8 Het college beslist, gelet op het gunstig visum van de financieel beheerder, het ophalen en verwerken van afvalstoffen van het stadsbestuur gedurende een periode van 5 jaar toe te wijzen, tegen de opgegeven eenheidsprijzen (exclusief btw) als volgt: - aan Bremcon nv, Kruibeeksesteenweg 154, 2070 Zwijndrecht: - perceel 1: verwerken van inerte afvalstoffen: - steenpuin: - kostprijs belading: 2,25 EUR/ton; - kostprijs transport naar verwerker: 4,25 EUR/ton; - kostprijs verwerking: 6,25 EUR/ton; - grond vermengd met steenpuin: - kostprijs belading: 0,75 EUR/ton; - kostprijs transport naar verwerker: 4,25 EUR/ton; - kostprijs verwerking: 13 EUR/ton; - gewapend betonpuin: - kostprijs belading: 2,75 EUR/ton; - kostprijs transport naar verwerker: 4,25 EUR/ton; - kostprijs verwerking: 3,25 EUR/ton; - ongewapend betonpuin: - kostprijs belading: 2,75 EUR/ton; - kostprijs transport naar verwerker: 4,25 EUR/ton; - kostprijs verwerking: 2,25 EUR/ton; - asfaltpuin: - kostprijs belading: 2,75 EUR/ton; - kostprijs transport naar verwerker: 4,25 EUR/ton; - kostprijs verwerking: 9,25 EUR/ton; - perceel 6: verwerken van slib uit kolken, riolen en duikers: - kostprijs belading: 2,25 EUR/ton; - kostprijs transport naar verwerker: 4,25 EUR/ton; - kostprijs verwerking: 33 EUR/ton; CBS 14 januari

13 - aan Grondrecyclagecentrum nv, Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht: - perceel 2: verwerking straatgrachtenslib: - kostprijs belading: 2,80 EUR/ton; - kostprijs transport naar verwerker: 4 EUR/ton; - kostprijs verwerking: 27 EUR/ton; - perceel 3: verwerking van veegvuil: - variante A: levering afvalstoffen door stadsdiensten - verwerking door inschrijver: - kostprijs verwerking: 32 EUR/ton; - variante B: afhaling en verwerking door inschrijver: - kostprijs belading: 2,80 EUR/ton; - kostprijs transport naar verwerker: 4 EUR/ton; - kostprijs verwerking: 32 EUR/ton; - aan Sita Waste Services nv, Lilsedijk 19, 2340 Beerse: - perceel 4: ophalen en verwerking van slib van KWS-afscheiders: - kostprijs reinigen KWS-afscheider + belading: 192,60 EUR/ton; - kostprijs transport naar verwerker: 53,50 EUR/ton; - kostprijs verwerking: 72,80 EUR/ton; - aan Aquamella bvba, Gontrode Heirweg 132, 9090 Melle: - perceel 5: reinigen van riolen en duikers: - aanrijdkost per oproep: 0 EUR/oproep; - reiniging van de riolen en duikers: 100 EUR/uur; - transportkosten naar de verwerkingssite: 0 EUR/uur. De opgegeven interventietermijn is minder dan 1 uur na afroep. 32. Openbaar vervoer: taxi- en verhuurdiensten: wijziging vergunning Mateli bvba voor exploitatie verhuurdienst Het college beslist de vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van Mateli bvba, Sint-Gillisbaan 61 a, 9100 Sint-Niklaas, te wijzigen door het aantal voertuigen te verminderen van 2 voertuigen naar 1 voertuig. Een exemplaar van deze vergunning wordt als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 35. Openbaar vervoer: taxi- en verhuurdiensten: wijziging vergunning Taxi 't Pleintje bvba, 2 Lucky bvba, Gunter Fierens en Van De Velde Dirk bvba voor exploitatie taxidienst Het college beslist de vergunning voor de exploitatie van een taxidienst van Taxi 't Pleintje bvba, Heidebloemstraat 261, 9100 Sint-Niklaas, 2 Lucky bvba, Watermolendreef 186, 9100 Sint-Niklaas, Gunter Fierens, Kernemelkstraat 111, 9112 Sinaai, en Van De Velde Dirk bvba, Ten Bos 12 bus 1, 9100 Nieuwkerken, te wijzigen door het schrappen van een tariefschijf, namelijk het tarief ritten op factuur. Een exemplaar van deze vergunning wordt als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 36. Openbaar vervoer: taxi- en verhuurdiensten: wijziging vergunning Van De Velde Dirk bvba voor exploitatie taxi- en verhuurdienst Het college beslist de vergunning voor de exploitatie van een taxidienst en een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder van Van De Velde Dirk bvba, Ten Bos 12 bus 1, 9100 Nieuwkerken, te wijzigen door het aantal verhuurvoertuigen te verminderen van 5 naar 2. Er blijven 2 verhuur- en 2 taxivoertuigen over in de vergunning. Een exemplaar van deze vergunning wordt als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. CBS 14 januari

14 37. Handel en middenstand: toelating aan Gezinsbond afdeling Nieuwkerken voor organiseren tweedehandsbeurs Het college verleent toelating aan de Gezinsbond afdeling Nieuwkerken, p.a. Sint-Gillisbaan 175, 9100 Sint-Niklaas, om een tweedehandsbeurs voor private personen te organiseren op zaterdag 2 maart 2013 in de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken. 38. Handel en middenstand: verlenen van afwijking van de wettelijke verplichting tot wekelijkse rustdag voor de handelszaken gelegen tussen De Meulenaerstraat, Houten Schoen, Hoogkamerstraat, Oostjachtpark en Industriepark-Noord In toepassing van artikel 15 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, beslist het college afwijking van de wettelijke verplichting tot wekelijkse rustdag te verlenen aan de handelszaken gelegen tussen De Meulenaerstraat, Houten Schoen, Hoogkamerstraat, Oostjachtpark en Industriepark-Noord, voor volgende periodes: - maandag 1 tot en met zondag 7 april 2013; - maandag 28 oktober 2013 tot en met zondag 3 november Handel en middenstand: betaalbaarstelling subsidie voor renovatie van handelspand Stationsstraat 62 Het college beslist, in toepassing van het reglement inzake het verkrijgen van een subsidie voor de gevelrenovatie van handelspanden en/of de structurele renovatie van leegstaande handelspanden in de Stationsstraat, de gevraagde stadssubsidie, voor een bedrag van 2.657,79 EUR, toe te kennen aan Tinrop bvba, p.a. Moortelhoekstraat 46, 9111 Belsele, voor de renovatie van het handelspand gelegen Stationsstraat 62, 9100 Sint-Niklaas (De kers op de taart). Het college gaat akkoord met de betaalbaarstelling van de subsidie voor de gevelrenovatie van handelspanden en/of de structurele renovatie van leegstaande handelspanden in de Stationsstraat, voor een totaal bedrag van 8.859,30 EUR (3.543,72 EUR van het Hermesfonds, 2.657,79 EUR van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en 2.657,79 EUR van de stad Sint-Niklaas), aan Tinrop bvba, p.a. Moortelhoekstraat 46, 9111 Belsele, voor de renovatie van het handelspand gelegen Stationsstraat 62, 9100 Sint-Niklaas (De kers op de taart). 40. Administratieve dienstverlening: bevolking: niet ingaan op vraag van Welzijnszorg Heilig Hart voor verstrekken personenlijsten 80-plussers Het college beslist niet in te gaan op de vraag van Welzijnszorg Heilig Hart om personenlijsten te verstrekken van de 80-plussers in de parochie. 41. Administratieve dienstverlening: bevolking: sluiting deelgemeentehuizen zomervakantie Het college gaat ermee akkoord dat de deelgemeentehuizen van Sinaai, Belsele en Nieuwkerken zullen CBS 14 januari

15 gesloten zijn van maandag 8 tot en met zaterdag 20 juli Begraafplaatsen: verlenen graf- en columbariumconcessies: lijst december 2012 Het college beslist een graf- en columbariumconcessie te verlenen aan de personen vermeld op de lijst van de maand december 2012, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 44. Gezinshulp: betaalbaarstelling verzorgingspremie: 1ste lijst 2013 Het college stelt de verzorgingspremie, voor een bedrag van EUR, betaalbaar aan de 231 rechthebbenden vermeld op de 1ste lijst 2013, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 45. Gezinshulp: betaalbaarstelling verzorgingspremie met terugwerkende kracht: 1ste lijst 2013 Het college kent de verzorgingspremie voor het jaar 2012, voor een bedrag van EUR, met terugwerkende kracht toe aan de 4 rechthebbenden vermeld op de 1ste lijst 2013, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 46. Gezinshulp: betaalbaarstelling geboortepremie: 1ste lijst 2013 Het college stelt de geboortepremie, voor een bedrag van EUR, betaalbaar aan de 43 rechthebbenden vermeld op de 1ste lijst 2013, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 47. Andere sociale bijdragen: betaalbaarstelling subsidies aan welzijnsorganisaties in het kader van het SWAP en het Westerfonds Het college beslist ingevolge de afgesloten SWAP-samenwerkingsovereenkomsten de voorschotten 2013 betaalbaar te stellen aan volgende organisaties: - CAW Waasland vzw, Gasmeterstraat 81 b, 9100 Sint-Niklaas, voor werking Den Durpel: ,50 EUR; - Leerpunt Waasland vzw, Regentiestraat 11, 9100 Sint-Niklaas, voor lessen aan laaggeschoolden: EUR; - Groep Intro Oost-Vlaanderen vzw, Wijnveld 251, 9112 Sinaai, voor opleidingsproject poetsen: ,50 EUR; - De Keerkring, Plezantstraat 165 bus 1, 9100 Sint-Niklaas, voor opvoedingsondersteuning: EUR; - Huis van het Nederlands, Dendermondsesteenweg 16, 9300 Aalst, voor werking in het Waasland: 8.789,50 EUR; - Adviesbureau Toegankelijke Omgeving, Driegaaienstraat 160, 9100 Sint-Niklaas: 6.246,50 EUR; - Provincie Oost-Vlaanderen, voor project 'partnergeweld' in samenwerking met politie en CAW Waasland: EUR; - Welzijnsschakels Sint-Niklaas, Philippus Neridreef 3, 9100 Sint-Niklaas, voor het project De Springplank: ,50 EUR. CBS 14 januari

16 Het college beslist ingevolge de afgesloten SWAP-overeenkomsten de volledige subsidie 2013 betaalbaar te stellen aan: - Jeugddienst Appelsien, Apostelstraat 13 b, 9100 Sint-Niklaas: EUR; - Sint-Hiëronymus (inloopcentrum Zig Zag), Dalstraat 100, 9100 Sint-Niklaas: EUR; - KaHo Sint-Lieven, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, voor expertiseoverdracht inzake studiebegeleidingsinitiatieven: EUR; - Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender, Grote Peperstraat 15, 9100 Sint-Niklaas, voor het vroegpreventieproject ACT in secundaire scholen: EUR; - Vrouwencentrum vzw, Nieuwstraat 34, 9100 Sint-Niklaas: EUR; - Huurdersbond Waasland, Parklaan 14, bus 1, 9100 Sint-Niklaas, voor huuradvies aan zwakke huurders: EUR; - VLOS vzw (begeleiding asielzoekers), Kasteelstraat 4, 9100 Sint-Niklaas: EUR; - CAW Waasland vzw, Gasmeterstraat 81 b, 9100 Sint-Niklaas, voor Letswerking met kansarmen: EUR; - LOGO-Waasland, Onze-Lieve-Vrouwstraat 26, 9100 Sint-Niklaas, voor gezondheidspreventie: EUR. Artikel 3 Het college beslist in het kader van de Westerfonds-overeenkomsten de subsidies 2013 betaalbaar te stellen aan: - Westerbuurt Herleeft vzw, Westerplein 5, 9100 Sint-Niklaas, voor sociale cohesie Westerbuurt: EUR; - Rode Kruis Opvangcentrum, Kasteelstraat 8, 9100 Sint-Niklaas, voor buurtactiviteiten: EUR. 48. Activering van tewerkstelling: Buurtbedrijf Drietakt vzw: betaalbaarstelling voorschot subsidie 2013 In het kader van de stedelijke cofinanciering van de lokale diensteneconomie stelt het college een bedrag van EUR betaalbaar aan Buurtbedrijf Drietakt vzw, Regentiestraat 42, 9100 Sint-Niklaas, als voorschot op de subsidies Jeugdvoorzieningen: assertiviteitstraining voor jongeren en adolescenten: betaalbaarstelling factuur Het college beslist de factuur nr. 2012/CA/26 van 31 december 2012, voor een bedrag van EUR, betaalbaar te stellen aan CAW Waasland, Gasmeterstraat 89 b, 9100 Sint-Niklaas, voor de werking van de assertiviteitsgroepen voor kinderen en adolescenten (krediet van het budget 2012). 50. Overige culturele instellingen: Archeologische Dienst Waasland: betaalbaarstelling extra bijdrage in de loonkosten 2012 De Archeologische Dienst Waasland, Regentiestraat 63, 9100 Sint-Niklaas, biedt aan de stad rekening nr. IND 12/03 van 1 november 2012 aan voor een bedrag van 9.124,70 EUR, namelijk een extra bijdrage in de loonkosten sinds In zitting van 13 februari 2012 ging het college ermee akkoord om vanaf 2012 naast de gebruikelijke jaarlijkse contributie van 0,40 EUR per inwoner + 21 % btw (35.274,41 EUR in 2012), aan de Archeologische Dienst Waasland nog een extra bijdrage in de loonkosten te verlenen, op voorwaarde dat alle aangesloten Wase gemeenten met een soortgelijke extra bijdrage akkoord gingen. Alle aangesloten CBS 14 januari

17 Wase gemeenten gingen akkoord. Derhalve beslist het college voormelde factuur betaalbaar te stellen aan de Archeologische Dienst Waasland. 51. Overige culturele instellingen: gebruik 't Bau-huis voor de nieuwjaarsreceptie en de personeelsfuif: betaalbaarstelling factuur en eindafrekening Voor de nieuwjaarsreceptie en de personeelsfuif 2013 voor het stadspersoneel werd opnieuw gebruik gemaakt van 't Bau-huis (foyer met café en grote zaal) op donderdag 3 januari 2013 (voor de opbouw), op vrijdag 4 januari 2013 (voor de activiteiten zelf), en op maandag 7 en dinsdag 8 januari 2013 (voor de afbraak). Het college beslist de factuur en eindafrekening voor het gebruik van 't Bau-huis voor de nieuwjaarsreceptie en voor de personeelsfuif voor het stadspersoneel op vrijdag 4 januari 2013, betaalbaar te stellen aan AGB 't Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas: - factuur nr F-074 van 22 juni 2012, voor een bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR voor de huur van 't Bau-huis op 3, 4, 7 en 8 januari 2013; - eindafrekening nr E-074 van 9 januari 2013, voor een bedrag van 886,56 EUR + 162,84 EUR (btw) = 1.049,40 EUR. 52. Musea: internationaal exlibriscentrum: aankoop wissellijsten voor ex librissen: toewijzing Het college beslist de aankoop van 200 wissellijsten voor ex librissen voor tentoonstellingen van het internationaal exlibriscentrum toe te wijzen aan Marka kaders, Puursesteenweg 339, 2880 Bornem, voor een bedrag van EUR (inclusief btw en levering). 53. Musea: grafiekbiënnale: aankoop mannequinpoppen: toewijzing Het college beslist de aankoop van 40 mannequinpoppen voor de grafiekbiënnale toe te wijzen aan de firma Gruppo Corso Ltd, Merwedeweg 6 a, 3621 LR Breukelen, Nederland, voor een bedrag van 90 EUR x 40 stuks = EUR EUR (21 % btw) = EUR. 54. Jeugd: jeugdruimte: betaalbaarstelling 4de schijf nieuwbouwsubsidie aan Scouts en Gidsen Sint-Tarsicius Het college stelt, conform het stedelijk reglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven, een 4de schijf van ,27 EUR van de toegekende nieuwbouwsubsidie voor de bouw van een nieuw jeugdlokaal betaalbaar aan Scouts en Gidsen Sint-Tarsicius, p.a. Plezantstraat 329 bus 3, 9100 Sint-Niklaas. CBS 14 januari

18 55. Jeugd: jeugdruimte: betaalbaarstelling 3de schijf verbouwingssubsidies aan VKSJ Trapsoet Het college stelt conform het subsidiereglement betreffende de toekenning van subsidies aan lokale jeugdwerkinitiatieven een 3de schijf van de verbouwingssubsidies voor diverse werkzaamheden aan het jeugdlokaal, voor een bedrag van 2.870,78 EUR, betaalbaar aan VKSJ Trapsoet, p.a. Hertenstraat 61, 9100 Sint-Niklaas. 56. Jeugd: jeugdwerk: betaalbaarstelling personeelssubsidie aan OJC Kompas Het college beslist, conform de overeenkomst met betrekking tot de enveloppe subsidiëring ter ondersteuning van de werking, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 december 2011, een bedrag van EUR betaalbaar te stellen aan OJC Kompas, Driekoningenstraat 48, 9100 Sint-Niklaas, voor de personeelssubsidie van de voltijdse beroepskracht voor een periode van 6 maanden. 57. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor schone kunsten: organisatie theatershow Het college stemt er principieel mee in dat de stedelijke academie voor schone kunsten haar theatershow van de afdeling theaterkostuumontwerpen organiseert op woensdag 5 juni 2013 om 20 uur in de stadsschouwburg. De stadsschouwburg wordt hiervoor kosteloos ter beschikking gesteld op de avond van de voorstelling en op maandag 3 en dinsdag 4 juni 2013 voor de repetities. Verdere details inzake kosten en dergelijke die de organisatie met zich brengt, zullen in een latere zitting aan het college worden voorgelegd. 58. Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: Sint-Niklaas wintert: betaalbaarstelling concerten tijdens kerstmarkt Grote Markt Het college stelt aan elk van volgende personen 118,08 EUR betaalbaar voor het concert van Bow and Arrow op vrijdag 14 december 2012 tijdens de kerstmarkt op de Grote Markt van Sint-Niklaas: - David Van Puyvelde; - Etienne De Wilde; - Nico Haeck; - Jurgen Van Ranst; - Jan Rodts. Het college stelt de factuur, voor een bedrag van 650 EUR (vrij van btw), betaalbaar aan Music Teachers Band, voor het concert van Trio de Cock op zaterdag 15 december 2012 tijdens de kerstmarkt op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Artikel 3 Het college stelt aan elk van volgende personen 60 EUR betaalbaar voor het concert van Zonder Zorgen op zaterdag 15 december 2012 tijdens de kerstmarkt op de Grote Markt van Sint-Niklaas: - Hans Smet; - Andreas Smet; - Sam Weemaes; CBS 14 januari

19 - Nicolas Van Cauteren; - Benjamin Onghena. Artikel 4 Het college stelt aan elk van volgende personen 62,50 EUR betaalbaar voor het concert van Yamantau op zaterdag 15 december 2012 tijdens de kerstmarkt op de Grote Markt van Sint-Niklaas: - Natan Wittock; - Frits Windels; - Ewoud Van Eetvelde; - Diederik Van Eetvelde. Artikel 5 Het college stelt aan elk van volgende personen 100 EUR betaalbaar voor het concert van Band of Eli op zaterdag 15 december 2012 tijdens de kerstmarkt op de Grote Markt van Sint-Niklaas: - Elie De Prijcker; - Steven Hebb; - Joris De Bock. Artikel 6 Het college stelt de factuur, voor een bedrag van 500 EUR + 30 EUR (6 % btw) = 530 EUR, betaalbaar aan Splendid Inc, voor het concert van Black Jaguar Club op zaterdag 15 december 2012 tijdens de kerstmarkt op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Artikel 7 Het college stelt de factuur, voor een bedrag van 300 EUR (vrij van btw), betaalbaar aan Solidariteitskoor Weerbots, p.a. Maretak 512, 9250 Waasmunster, voor het concert van Solidariteitskoor Weerbots op zondag 16 december 2012 tijdens de kerstmarkt op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Artikel 8 Het college stelt de onkostennota, voor een bedrag van 600 EUR, betaalbaar aan de Koninklijke Harmonie De Kunstvrienden, Kalkstraat 12, 9100 Sint-Niklaas, voor het concert van De Kunstvrienden op zondag 16 december 2012 tijdens de kerstmarkt op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Artikel 9 Het college stelt de factuur, voor een bedrag van 876 EUR (vrij van btw), betaalbaar aan KAVA vzw, Kloosterstraat 1, 9572 Sint-Martens Lierde, voor het concert van Zsa Zsa Zsu op zondag 16 december 2012 tijdens de kerstmarkt op de Grote Markt van Sint-Niklaas. 0 Het college stelt de factuur, voor een bedrag van 800 EUR + 48 EUR (6 % btw) = 848 EUR, betaalbaar aan MCDC, Verbertstraat 126, 2900 Schoten, voor het concert van De Troubadours op zondag 16 december 2012 tijdens de kerstmarkt op de Grote Markt van Sint-Niklaas. 59. Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: Sint-Niklaas wintert: uitbetaling subsidie ijspiste Het college stelt een subsidie van EUR betaalbaar aan Bongito vzw, p.a. Burrelstraat 21, 9100 Sint-Niklaas, voor de uitbating van de ijspiste op de Grote Markt in december 2012 en januari CBS 14 januari

20 60. Overige evenementen: jaarlijkse evenementen: Dag van de Sint: optreden Theater TOL vzw: betaalbaarstelling factuur Het college stelt de factuur, voor een bedrag van EUR EUR (6 % btw) = EUR, betaalbaar aan Theater TOL vzw, Bouwhandestraat 72, 2140 Borgerhout, voor een optreden tijdens de Dag van de Sint op zondag 18 november Vermindering van de milieuverontreiniging: milieuvergunningen: erkenningen als muziekactiviteit: verlenen erkenning na advies aan KLJ Sinaai voor après ski party Het college beslist toelating te verlenen aan KLJ Sinaai, Vleeshouwersstraat 6 b, 9112 Sinaai, voor de organisatie van een après ski party op zaterdag 26 januari 2013 in JOC Troelant aan Wijnveld 12, 9112 Sinaai. In toepassing van artikel van VLAREM II wordt de in artikel 1 bedoelde toelating afhankelijk gesteld van beperkende maatregelen en voorwaarden. - tussen 21 en 1.30 uur: - moet het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15 min worden beperkt tot 95 db(a). Als het maximale geluidsniveau, gemeten als LAmax, slow 102 db(a) niet wordt overschreden, wordt geacht hieraan te zijn voldaan. Bij het meten van het geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht; - de bepalingen vermeld in artikel van Vlarem II zijn niet van toepassing; - het geluidsniveau geldt ter hoogte van de meetplaats, vermeld in artikel 1 van bijlage bis van Vlarem II; - op initiatief en op kosten van de exploitant wordt ofwel LAeq,15min, ofwel LAmax,slow continu gemeten door middel van meetapparatuur die voldoet aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis; - het geluidsniveau is tijdens de muziekactiviteit continu zichtbaar voor en wordt continu bewaakt door de exploitant of door een door hem aangestelde persoon; - de verplichting tot het meten van het geluidsniveau geldt niet als door de exploitant een geluidsbegrenzer wordt gebruikt die zo is afgesteld dat de norm, vermeld in het eerste lid, wordt gerespecteerd. De geluidsbegrenzer moet voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 2 van bijlage bis van Vlarem II; - voor 21 uur en na 1.30 uur: - het geluidsniveau uitgedrukt als glijdend LAeq,15min moet worden beperkt tot 85dB(A) en het LAmax,slow moet worden beperkt tot 92 db(a); - de muziekactiviteiten moeten zo zijn ingericht dat de LAmax,slow gemeten in de buurt: (VLAREM II artikel ): - niet hoger is dan 5 db(a) boven de LA95,5min, indien deze lager is dan 30 db(a); - niet hoger is dan 35 db(a) indien de LA95,5min ligt tussen 30 en 35 db(a); - niet hoger is dan de LA95,5min indien die hoger is dan 35 db(a); - bijkomende maatregelen: - de verantwoordelijke organisator moet bij het gebeuren bestendig aanwezig zijn opdat eventueel contact kan worden opgenomen door de politie; - de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie en de eventuele dj's moeten voor de aanvang van de muziekactiviteit door de organisator in kennis worden gesteld van de geldende geluidsnormering; - indien dit nodig blijkt, kan de geluidsnorm tijdens de muziekactiviteit op initiatief van de toezichthoudende ambtenaar worden bijgestuurd. De organisator en de verantwoordelijke voor de geluidsinstallatie moeten hierbij de volle medewerking verlenen; - alle omwonenden binnen een straal van 100 m rond de inrichting moeten minimum 5 werkdagen op voorhand van de geplande activiteiten op de hoogte worden gebracht; - voorafgaand aan de geplande activiteiten moet een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de milieudienst worden bezorgd. CBS 14 januari

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 januari 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING COLLEGEBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet VERLENEN VAN TOELATING VOOR DE ORGANISATIE VAN EN GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK AANVULLEND POLITIEREGLEMENT N.A.V. DE SPECULOOSFEESTEN

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 mei 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 mei 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 19 mei 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 22 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; de heer

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 26 augustus 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden

GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden GEMEENTE ELSENE Elsene, 11 maart 2009. -:- GEMEENTERAAD -:- OPROEP Aan Mevrouwen en de Heren Gemeenteraadsleden van en te ELSENE Mevrouwen, Mijne Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen om deel te nemen

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

Geluidsnormen in de horeca

Geluidsnormen in de horeca Geluidsnormen in de horeca Een gids voor Leuvense Horeca-uitbaters De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten * toepassing van de Wet Schauvlieghe (01-01-2013) Bent u uitbater van een horeca-zaak

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 augustus 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD B-punten gemeenschappelijke aankoopcentrale Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014

college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 7 februari 2014 Besluit GOEDGEKEURD B-punten stadsbeheer Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester De heer Koen

Nadere informatie

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014

ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014 ZITTING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 1 DECEMBER 2014 Aanwezig : Jenne De Potter, burgemeester-voorzitter, Peter Roman, Paul Lievens, Sandra De Roeck, Peter Vansintjan, Lieselotte De

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punt lokale politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Stad Antwerpen District Wilrijk Districtscollege

Stad Antwerpen District Wilrijk Districtscollege Stad Antwerpen District Wilrijk beraadslaging/proces verbaal Kopie Samenstelling: de heer Thierry Vanderkindere, voorzitter; de heren Gilbert Van Nuffel, Johan Peeters, mevrouw Christiana Matthijssens,

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

OCMW-raad van 28 januari 2016

OCMW-raad van 28 januari 2016 1 Dienst: secretariaat Contactpersoon: Bieke Gevaert Tel. 03 778 60 19 Email: bieke.gevaert@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij de punten van de openbare zitting OPENBARE ZITTING Notulen

Nadere informatie

Afwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, en de heer Peter Buysrogge, schepen.

Afwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester, en de heer Peter Buysrogge, schepen. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 augustus 2013 Aanwezig: Mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter wd.; mevrouw

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 september 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Lokale Politie Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST

ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST ZITTING RAAD D.D. 06.07.2010 OVERZICHTSLIJST OPENBARE VERGADERING 0. P R O C E S S E N - V E R B A A L 0.1. Zitting van de raad van 15.06.2010 Verdaagd

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 september 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 september 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 1 september 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed.

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/11/2013 De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. 2. Verkeer

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - ZITTING VAN WOENSDAG 09 DECEMBER 2015 Aanwezig de heren en mevrouwen: Filiep DE VOS: voorzitter; Gabriël BENOIT, Paul DE BLANCK, Mia DELODDERE, Norbert GOUTSMET, Geert

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag VERGUNNING Oktober 2014 1 2 Afsprakenregeling

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 15 april 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 januari 2017

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 januari 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie van burgemeester en schepenen Zitting van 20 januari 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen Kennis,

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 26 Besluit nummer: 26_GR_8 Onderwerp: Overheidsopdracht van leveringen en diensten - Toetreding tot de raamovereenkomst van de Vlaamse

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, 2, 11. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00519 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 1, Gent - Renovatie

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 30 januari 2015 wordt aangevuld als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 22-01-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 december 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016

TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 dinsdag 19 januari 2016 TOELICHTENDE NOTA RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 27 JANUARI 2016 OPENBARE ZITTING DEPARTEMENT INTERNE ZAKEN 1. Onderhoudscontract schuifdeuren OCMW en stad Geraardsbergen. Gunnen

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 oktober 2015

OCMW-raad van 29 oktober 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015

OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 OVERZICHTSLIJST RAADSBESLUITEN: ZITTING VAN 10 JUNI 2015 Toevoeging agendapunt. Volgend punt aan de huidige agenda van de openbare zitting toe te voegen: Opdrachten: Ontwerp en bouw van circa 30 assistentiewoningen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 22 april 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD stadsbeheer Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten personeelsmanagement Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 27 juni 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent

Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Vanaf 1 januari 2013 Wegwijs in de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten in Gent Bent u uitbater van een café of organisator van een evenement? Deze brochure leidt u door de nieuwe wetgeving. Op

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie