Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten"

Transcriptie

1 Inleiding Aanbod CJG opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten

2 Inleiding Beste CJG-partner, Een belangrijke doelstelling van het Centrum voor Jeugd en Gezin is het zo snel mogelijk helpen van kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers met een vraag over opvoeden en opgroeien. Daarom is het van groot belang dat professionals weten wat er aan informatie en hulp in de gemeente beschikbaar is. Deze uitgave is voor professionals een hulpmiddel om aanbod te vinden dat aansluit bij de vraag van de ouder/verzorger, het kind, de jongere of de professional. U vindt hierin in de eerste plaats het aanbod aan opvoed- en opgroeiondersteuning van de zes kernpartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Pijnacker-Nootdorp. Antwoorden over opgroeien en opvoeden Dit zijn: Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West; Opvoedadviespunt en Maatschappelijk werk Kwadraad; Schoolmaatschappelijk werk MEE Zuid-Holland Noord; Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland; Bureau Jeugdzorg; GGZ Delfland. Ook het aanbod van overige instellingen is in deze uitgave meegenomen voor zover ze in een directe behoefte voorzien. De variëteit in het aanbod van zorgproducten is groot. Met deze uitgave is een stap gezet in de richting van een volledig overzicht van het aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning. De zorgbehoefte kan per doelgroep in de loop der tijd variëren en deze is niet altijd even inzichtelijk. Daarom zal dit overzicht periodiek worden bijgewerkt om professionals zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hopelijk maakt u veelvuldig gebruik van de inhoud van deze uitgave. Centrum voor Jeugd en Gezin te Pijnacker-Nootdorp September 20 Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen met het CJG via het algemene telefoonnummer of via het adres

3 Leeswijzer Leeswijzer Deze uitgave is opgesplitst in twee delen Deel is het aanbod aan opvoedondersteuning: is het ondersteunen van ouders bij de opvoeding, om zo een optimale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. De uitgave is verder ingedeeld naar leeftijdsgroepen, zodat u het gewenste aanbod gemakkelijk kunt vinden. Deel 2 richt zich op opgroeiondersteuning: Opgroeiondersteuning is het ondersteunen van kinderen en jongeren bij het opgroeien, om zo de ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. De uitgave is verder ingedeeld naar leeftijdsgroepen, zodat u het gewenste aanbod gemakkelijk kunt vinden. P. 07 P. 53 Opgroeiondersteuning P. 09 P. 2 P. 29 P. 35 P. 55 P. 63 P P. 0 P. 22 P. 30 P. 36 P. 4 P. 24 P. 3 P. 47 P. 56 P. 64 P. 76 P. 57 P. 68 P. 8 P. 82 Organisatie Profielen P. 83 P. 84 CJG Kernpartners 4 5

4 Antwoorden over opgroeien en opvoeden 6 7

5 Individuele ondersteuning sgerichte ondersteuning Zwaarte van ondersteuning 8 9

6 Consultatiebureau Het consultatiebureauteam bestaat uit een jeugdverpleegkundige, een jeugdarts en een assistente. De assistente weegt en meet het kind, en verzorgt de administratie. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige volgen de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind om vroegtijdig (aangeboren) aandoeningen en afwijkingen op te sporen. Tijdens het consult wordt over de voeding, verzorging, ontwikkeling en het gedrag van het kind gesproken. Daarbij kan anticiperende voorlichting en opvoedingsondersteuning worden gegeven. Daarnaast is vaccinatie een onderdeel van het consult. Naast de vaste contactmomenten kan er gebruik gemaakt worden van extra consulten op indicatie. Home-Start ouders met kinderen in de leeftijd 0-4. op de CJG locaties. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West De ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met ten minste één kind van zes of jonger. In de gezinnen mogen ook oudere kinderen voorkomen. De gezinnen geven zelf aan op welke gebieden zij steun wensen; hun vragen staan centraal. De ondersteuning heeft als doel: te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen; het zelfvertrouwen van ouders te vergroten; de sociale relaties van ouders te versterken; gezinnen aan te moedigen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten, voorzieningen en regelingen. Integrale Vroeghulp gezinnen met ten minste één kind van 6 of jonger. bijeenkomsten van een dagdeel per week voor een periode van een aantal maanden tot een. Humanitas Van Aalstlaan 42a 2722 RM Zoetermeer Integrale Vroeghulp is bedoeld voor jonge kinderen en hun ouders/verzorgers. Het team van Integrale Vroeghulp bestaat uit experts van verschillende organisaties en is gespecialiseerd in het vroegtijdig herkennen van ontwikkelingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Het team is een coördinatiepunt voor hulpverlening en vragen bij problemen in de ontwikkeling van het kind. Als al meer hulpverlening is ingeschakeld, dan zorgt het team van Integrale Vroeghulp voor een zo goed mogelijke afstemming tussen hulpverleners, instanties onderling en ouders. Integrale Vroeghulp bestaat uit de volgende onderdelen: Integraal: hulpverleners van diverse instellingen benaderen samen de totale ontwikkeling van het kind en beantwoorden de vragen van de ouders vanuit hun specifieke deskundigheid. Vroeghulp: in een zo vroeg mogelijk stadium wordt hulp geboden aan kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling. Signalering en advisering: onderkennen dat er zorgen en twijfels zijn over de ontwikkeling van een kind en de advisering hieromtrent. ouders met kinderen in de leeftijd van 0-7. Integrale Vroeghulp regio Delft Hooikade AB Delft

7 Moeder-baby interventie De moeder-baby interventie is gericht op het verbeteren van de interactie tussen moeder en baby. Het doel van deze interventie is het bevorderen van goed contact tussen moeder en baby zodat er een goede (hechtings)relatie ontstaat. Ook staat het (weer) plezier krijgen in het contact met de baby centraal. Daarnaast kan deze interventie onzekerheid bij de moeder verminderen en leert zij adequaat te reageren op de behoefte van het kind. moeders met depressieve problemen en met een baby tot tien maanden waarbij problemen in het contact of de hechting worden geconstateerd. de interventie vindt plaats in de thuissituatie (4-0 huisbezoeken). GGZ Delfland Secretariaat Jeugd Preventie Stevig ouderschap Stevig ouderschap bestaat uit een aantal preventieve huisbezoeken die worden afgelegd door een jeugdverpleegkundige. Stevig ouderschap vindt plaats in gezinnen met een pasgeboren kind gedurende de eerste achttien maanden. gezinnen met een pasgeboren kind op basis van risicofactoren. in de thuissituatie (6 huisbezoeken). Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Prenataal huisbezoek Prenatale huisbezoeken bereiden de aanstaande ouder voor op een gezonde zwangerschap. Tijdens de huisbezoeken wordt stilgestaan bij het beleven van de zwangerschap, gezond zwanger zijn en de voorbereiding op de bevalling. zwangere vrouwen op basis van verwijscriteria (zoals tienermoeders, aanstaande moeders met psychische stoornissen, aanstaande moeders die verslaafd zijn aan drugs/alcohol of aanstaande moeders die in een sociaal isolement leven). in de thuissituatie. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

8 Moeder-Kind training Geweld in het gezin heeft grote gevolgen voor kinderen. Jonge kinderen kunnen hun ervaringen nog niet verwoorden. Vaak denken ouders dat zij weinig meekrijgen van de ruzies. Maar juist jonge kinderen zijn erg kwetsbaar voor de gevolgen van geweld binnen het gezin. Als het geweld voorbij is ontstaat er ruimte om hier iets aan te doen. Deelname aan de training verkleint de kans dat kinderen psychische problemen krijgen en later in volwassen relaties zelf dader of slachtoffer worden van geweld. ouders (moeders) en hun kinderen van - 7, die slachtoffer en/of getuige zijn geweest van relationeel geweld. De situatie rondom het kind moet stabiel zijn. 8 wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. GGZ / Programma Doel Locatie Oostpoort Ezelsveldlaan DL Delft ouders/verzorgers van kinderen van 0-6 maanden. 4 bijeenkomsten. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Opvoeden en zo Opvoeden en zo is een praktische oudercursus waarin ouders leren hoe ze het gedrag van hun kinderen effectief kunnen beïnvloeden en de sfeer in huis kunnen veranderen. 2 ouders van kinderen van bijeenkomsten. Kwadraad Omgaan met je baby Elke kind is uniek en iedere baby is anders, en dat geldt ook voor de ouders. Elke ouder bezit een gezonde, intuïtieve kracht waarop je kunt vertrouwen. Als de baby wordt geboren, zit er echter geen handleiding bij en kan het een zoektocht zijn voor ouders om deze te ontdekken. Deze bijzondere cursus wordt aangeboden om de handleiding van het kindje te ontdekken. De cursus is bedoeld als ondersteuning. Tijdens de bijeenkomsten hebben ouders de mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer andere ouders te ontmoeten. Een jeugdverpleegkundige begeleidt de avond, waarin informatie, het kijken naar videomateriaal en uitwisseling hierover een plek krijgen. Thema s die aan bod komen zijn onder andere: Baby s lichaamstaal. Het eerste contact en wat baby s al kunnen. De betekenis van huilen en het belang van troosten. Slapen, verzorgen, voeden, spelen en vinden van een eigen ritme met het kind. Tillen en dragen, massage. 4 5

9 Regels en grenzen omdat ik het zeg In de peuterleeftijd maakt een kind veel ontwikkelingen door. Het meest opvallende is dat het kind een eigen wil gaat ontwikkelen. Doorgaans speelt dat rond het tweede levens. Het hoort bij de normale ontwikkeling, maar wat kan het lastig zijn! Deze periode, waarin de wil van de peuter zich ontwikkelt, vraagt van ouders/verzorgers veel geduld en inzicht om er goed mee om te gaan. Veel ouders hebben dan ook vragen over hun lieve, ondernemende, maar soms ook lastige peuter. In deze bijeenkomsten krijgen de ouders/verzorgers informatie en zij kunnen met elkaar over hun peuter praten. Er wordt interactief gesproken over de ontwikkeling van het kind in het algemeen en hoe om te gaan met deze ontwikkeling. ouders/verzorgers van kinderen van ongeveer 2-6. bijeenkomst. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West ouders/verzorgers van kinderen van ongeveer 2-4. bijeenkomst. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Wilsontwikkeling Tijdens deze bijeenkomst krijgt de ouder informatie van een pedagoge over de normale ontwikkeling en het gedrag van peuters. De nadruk van deze bijeenkomst ligt op de wilsontwikkeling. Bovendien wordt besproken hoe de ouder zou kunnen reageren in lastige situaties die kunnen ontstaan door het gedrag van het kind. Verder krijgt de ouder tips en adviezen en is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.tijdens deze bijeekomst zal interactief worden gesproken over ontwikkeling en gedrag. Weerbaarheid Al jong is een verschil te zien tussen kinderen in hoe zij voor zichzelf kunnen opkomen. Dit heeft te maken met de weerbaarheid van het kind. In de omgang met elkaar zie je dat het ene kind al snel de leiderrol op zich neemt in een groepje, een ander afwachtend is en een volgende zich een beetje stilletjes terugtrekt. Deze verschillen zijn heel normaal en natuurlijk. Toch hebben de ouders weleens vragen en situaties zoals: mijn dochter wordt gepest, mijn zoon is zo verlegen of hoe bescherm ik mijn kind tegen kinderlokkers?. In de themabijeenkomst Weerbaarheid gaat een pedagoge in op vragen en situaties en beantwoord de volgende vragen: Wat is sociale weerbaarheid? Welke zaken bepalen weerbaarheid? Wat betekent dit voor de opvoeding? ouders/verzorgers van kinderen van ongeveer 2-4. bijeenkomst. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

10 Zwangerschapsyoga Een zwangerschap en de geboorte van een kind zijn unieke ervaringen. Een goede begeleiding tijdens de zwangerschap en een gedegen voorbereiding op de bevalling dragen bij aan een zo ontspannen mogelijk verloop van de zwangerschap. In de cursus zwangerschapsyoga ligt de nadruk op de ademhaling. De aanstaande ouder leert zich te ontspannen en leert vertrouwen in het eigen lichaam te krijgen en te behouden. Angstgevoelens, niet ongewoon voor de bevalling, kunnen zo worden verminderd of vermeden. Ervaring met yoga is geen vereiste om deel te nemen aan deze cursus. De docent besteedt onder andere aandacht aan: praktische kennis over zwangerschap, bevalling en postnatale periode; oefeningen om het lichaamsbewustzijn te vergroten; oefeningen om contact met de baby te maken; oefeningen die van belang zijn bij specifieke zwangerschapsklachten; actieve en passieve ontspanningsoefeningen; oefeningen voor het opvangen van ontsluitingsweeën; perstechnieken; baarhoudingen; omgaan met pijn en angst; de begeleidende rol van de partner. vrouwen die tussen de weken zwanger zijn. 8 lessen voor de bevallingsdatum. Careyn Klantenservice

11 Individuele ondersteuning sgerichte ondersteuning Zwaarte van ondersteuning 20 2

12 Home-Start De ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met ten minste één kind van zes of jonger. In de gezinnen mogen ook oudere kinderen voorkomen. De gezinnen geven zelf aan op welke gebieden zij steun wensen; hun vragen staan centraal. De ondersteuning heeft als doel: te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen; het zelfvertrouwen van ouders te vergroten; de sociale relaties van ouders te versterken; gezinnen aan te moedigen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten, voorzieningen en regelingen. ouders met kinderen in de leeftijd van 0-7. Integrale Vroeghulp regio Delft Hooikade AB Delft gezinnen met ten minste één kind van 6 of jonger. bijeenkomsten van een dagdeel per week voor een periode van een aantal maanden tot een. Humanitas Van Aalstlaan 42a 2722 RM Zoetermeer Preventieve gezinsinterventie Preventieve gezinsinterventie is bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen de acht en veertien, waarvan één of beide ouders een psychische ziekte heeft. Voor ouders is het vaak moeilijk om de problemen met de kinderen te bespreken. Ouders vragen zich af wat ze wel en niet aan hun kinderen moeten vertellen en hoe ze dit aan moeten pakken. Daarnaast weet het gezin vaak niet goed hoe ze het beste met de problemen van de ouder om kunnen gaan. Integrale Vroeghulp 2 3 Integrale Vroeghulp is bedoeld voor jonge kinderen en hun ouders/verzorgers. Het team van Integrale Vroeghulp bestaat uit experts van verschillende organisaties en is gespecialiseerd in het vroegtijdig herkennen van ontwikkelingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Het team is een coördinatiepunt voor hulpverlening en vragen bij problemen in de ontwikkeling van het kind. Als al meer hulpverlening is ingeschakeld, dan zorgt het team van Integrale Vroeghulp voor een zo goed mogelijke afstemming tussen hulpverleners, instanties onderling en ouders. Het doel van deze methode is in het gezin het gesprek over de ziekte op gang te brengen én de veerkracht van de kinderen te vergroten. Als alle gezinsleden elkaars gezichtspunt kunnen begrijpen en daarover kunnen praten, levert dat voor de kinderen begrip voor en greep op de situatie op. Als de ouders de kinderen begrijpen, kunnen zij inspelen op hun behoeften. Ook vermindert de interventie schuldgevoelens bij de kinderen en bij de ouders. gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8-4, waarin één of beide ouders een psychische ziekte heeft. Als er jongere of oudere kinderen in het gezin zijn, worden zij ook bij de interventie betrokken. 6 bijeenkomsten. GGZ Delfland Secretariaat Jeugd Preventie Integrale Vroeghulp bestaat uit de volgende onderdelen: Integraal: hulpverleners van diverse instellingen benaderen samen de totale ontwikkeling van het kind en beantwoorden de vragen van de ouders vanuit hun specifieke deskundigheid. Vroeghulp: in een zo vroeg mogelijk stadium wordt hulp geboden aan kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling. Signalering en advisering: onderkennen dat er zorgen en twijfels zijn over de ontwikkeling van een kind en de advisering hieromtrent

13 Let op de kleintjes Geweld in het gezin heeft grote gevolgen voor kinderen. Met deze training helpen we kinderen om geweld in het gezin te verwerken. Daarnaast proberen we te voorkomen dat zij nu of later geweld gaan gebruiken of zelf slachtoffer worden van geweld in relaties. Waarom is dit nodig? Omdat het moeilijk en pijnlijk is getuige te zijn geweest van geweld. Kinderen kunnen zich angstig, verward, eenzaam en ongelukkig voelen. Ook verliezen ze vaak hun concentratie waardoor bijvoorbeeld schoolprestaties teruglopen. Sommige kinderen laten niets merken en praten niet over hun situatie. kinderen van 6-2 die getuige zijn (geweest) van geweld tussen hun ouders. Van de ouders wordt nauwe betrokkenheid verwacht. 9 wekelijkse bijeenkomsten van,5 uur voor de kinderen en 3 bijeenkomsten voor de ouders. GGZ / Programma Doel Locatie Oostpoort Ezelsveldlaan DL Delft Moeder-Kind training Geweld in het gezin heeft grote gevolgen voor kinderen. Jonge kinderen kunnen hun ervaringen nog niet verwoorden. Vaak denken ouders dat zij weinig meekrijgen van de ruzies. Maar juist jonge kinderen zijn erg kwetsbaar voor de gevolgen van geweld binnen het gezin. Als het geweld voorbij is ontstaat er ruimte om hier iets aan te doen. Deelname aan de training verkleint de kans dat kinderen psychische problemen krijgen en later in volwassen relaties zelf dader of slachtoffer worden van geweld. Opvoeden en zo Opvoeden en zo is een praktische oudercursus waarin ouders leren hoe ze het gedrag van hun kinderen effectief kunnen beïnvloeden en de sfeer in huis kunnen veranderen. Opvoeden & zo ouders van kinderen van bijeenkomsten. Kwadraad In deze cursus leren ouders hoe zij het gedrag van hun kinderen kunnen beïnvloeden en bijsturen. voor ouders met kinderen van 4-2 die deelnemen aan speciaal onderwijs. 8 bijeenkomsten. MEE Zuid-Holland Noord ouders (moeders) en hun kinderen van - 7, die slachtoffer en/of getuige zijn geweest van relationeel geweld. De situatie rondom het kind moet stabiel zijn. 8 wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. GGZ / Programma Doel Locatie Oostpoort Ezelsveldlaan DL Delft

14 Weerbaarheid Al jong is een verschil te zien tussen kinderen in hoe zij voor zichzelf kunnen opkomen. Dit heeft te maken met de weerbaarheid van het kind. In de omgang met elkaar zie je dat het ene kind al snel de leiderrol op zich neemt in een groepje, een ander afwachtend is en een volgende zich een beetje stilletjes terugtrekt. Deze verschillen zijn heel normaal en natuurlijk. Toch hebben de ouders weleens vragen en situaties zoals: mijn dochter wordt gepest, mijn zoon is zo verlegen of hoe bescherm ik mijn kind tegen kinderlokkers?. In de themabijeenkomst Weerbaarheid gaat een pedagoge in op vragen en situaties en beantwoord de volgende vragen: Wat is sociale weerbaarheid? Welke zaken bepalen weerbaarheid? Wat betekent dit voor de opvoeding? ouders/verzorgers van kinderen van ongeveer 2-6. bijeenkomst. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

15 Individuele ondersteuning sgerichte ondersteuning Zwaarte van ondersteuning 28 29

16 Preventieve gezinsinterventie Preventieve gezinsinterventie is bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen de acht en veertien, waarvan één of beide ouders een psychische ziekte heeft. Voor ouders is het vaak moeilijk om de problemen met de kinderen te bespreken. Ouders vragen zich af wat ze wel en niet aan hun kinderen moeten vertellen en hoe ze dit aan moeten pakken. Daarnaast weet het gezin vaak niet goed hoe ze het beste met de problemen van de ouder om kunnen gaan. Het doel van deze methode is in het gezin het gesprek over de ziekte op gang te brengen én de veerkracht van de kinderen te vergroten. Als alle gezinsleden elkaars gezichtspunt kunnen begrijpen en daarover kunnen praten, levert dat voor de kinderen begrip voor en greep op de situatie op. Als de ouders de kinderen begrijpen, kunnen zij inspelen op hun behoeften. Ook vermindert de interventie schuldgevoelens bij de kinderen en bij de ouders. Liefde of loverboys/-girls? Liefde of loverboys/-girls? Is een cursus waarin deelnemers leren hoe ze uit de handen van een loverboy of -girl kunnen blijven. voor meisjes en vrouwen, maar ook voor jongens en mannen vanaf 3. 4 bijeenkomsten. MEE Zuid-Holland Noord gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8-4, waarin één of beide ouders een psychische ziekte heeft. Als er jongere of oudere kinderen in het gezin zijn, worden zij ook bij de interventie betrokken. 6 bijeenkomsten. GGZ Delfland Secretariaat Jeugd Preventie Omgaan met je moeilijk lerende puber Een opvoedcursus speciaal voor ouders met een (zeer) moeilijk lerende puber. Iedere leeftijdsfase van een kind betekent nieuwe ontwikkelingen voor zowel het kind als de ouder. In de puberteit probeert het kind zich op allerlei manieren los te maken van de ouder, grenzen worden verlegd, het kind ontwikkelt seksuele gevoelens, etc. ouders van pubers. 6-8 bijeenkomsten. MEE Zuid-Holland Noord

17 Puber in huis Een zoon of dochter brengt leven in de brouwerij, maar hij/zij kan ook voor spanningen en conflicten zorgen. Deze cursus leert ouders hiermee omgaan. Seksualiteit Tijdens een themabijeenkomst wordt door een pedagoge informatie gegeven aan ouders over hoe in gesprek te gaan met pubers over seksualiteit. ouders van pubers. 6 bijeenkomsten. Kwadraad ouders/verzorgers van kinderen van 2-6 (groep 8; klas,2,3 VO). bijeenkomst. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Roken en alcohol Tijdens deze themabijeenkomst wordt door een jeugdverpleegkundige informatie gegeven aan ouders over hoe in gesprek te gaan met pubers over alcohol en genotmiddelen. ouders/verzorgers van kinderen van 2-6 (groep 8; klas,2,3 VO). bijeenkomst. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

18 Individuele ondersteuning sgerichte ondersteuning Zwaarte van ondersteuning 34 35

19 0-4 Maatschappelijk Werk Het Maatschappelijk Werk (AMW) is een generalistische basisvoorziening die psychosociale hulpverlening biedt aan mensen met problemen. De hulp kan bestaan uit het geven van informatie, advies, ondersteuning en begeleiding. Iedereen kan gebruikmaken van deze hulp: oud, jong, getrouwd, samenwonend of alleenstaand. Zonder voorwaarden of verwijsbriefje kan een beroep worden gedaan op het AMW. voor ouders, opvoeders en jongeren van 2 en ouder. variabel aantal bijeenkomsten. Stichting Jeugdformaat Fleminglaan CP Rijswijk Elke hulpvraag kan worden gesteld, de vragen kunnen betrekking hebben op: relatieproblemen (tussen partners, maar ook tussen ouders en kinderen); hulp bij opvoedingsvragen over bijvoorbeeld pubers; het verlies van partner, werk of gezondheid; vragen als: Wie ben ik? en Wat wil ik? ; gebrek aan zelfvertrouwen; ouderen die in de knoop zitten met zichzelf over de zin van het leven, bijvoorbeeld eenzaamheid; administratieve hulpverlening, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren; belangenbehartiging, bijvoorbeeld in het contact met instanties. voor ouders, opvoeders en jongeren van 2 en ouder. wekelijks op iedere CJG locatie (kijk op voor spreekuren). Kwadraad Ambulante hulp zonder indicatie Hulp op maat: zo licht en zo kort als mogelijk, maar ook zo lang en zo zwaar als nodig. En altijd in samenhang met de context waarin de belemmeringen zich voordoen. Het kind, de jongere en zijn ouders/opvoeders hebben tijdens de hulp een vaste ambulante hulpverlener die zowel het kind, de jongere, als de ouders begeleidt. De hulp wordt planmatig, methodisch en resultaatgericht ingezet. Problemen worden samenhangend in kaart gebracht en alle hulp die nodig is wordt geboden. Gedurende de hulp wordt gebruikgemaakt van de aanvullende expertise van gedragswetenschappers en andere specialisten uit de eigen organisatie en van ketenpartners Basiszorgcoördinatie Coördinatie voor (multi-probleem) gezinnen waarbij de basiszorg, te weten veiligheid en ontwikkeling, voor de kinderen in gevaar komt door de psychiatrische en/of verslavingsproblematiek van de ouder(s). Ook is er in deze gezinnen een verhoogd risico op kindermishandeling en huiselijk geweld. Basiszorgcoördinatoren kunnen ingeschakeld worden als hulpverleners of ouders zich zorgen maken, géén zicht krijgen op de situatie van de kinderen of als zij coördinatie van de (diverse) hulpverlening in het gezin wenselijk achten. De taak van de basiszorgcoördinator is om hulpverleners consultatie te bieden en/of op aanvraag de zorg zo te coördineren dat de kinderen voldoende basiszorg ontvangen. De basiszorgcoördinator verleent zelf geen hulp, maar onderneemt actie op basis van signalen, risico s en problemen bij kinderen en richt zich op de coördinatie en casemanagement van de hulpverlening. voor gezinnen waarbij de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in gevaar komt door psychiatrische en/of verslavingsproblemathiek van de ouder(s). GGZ Delfland Secretariaat Jeugd Preventie

20 Bemoeizorg Bemoeizorg is het verhogen van het bereik van jeugdigen door het terugleiden van zorgmijdende of zorgweigerende jeugdigen of gezinnen naar de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt bij deze gezinnen de hulpvraag in kaart gebracht en worden de jeugdigen of gezinnen zo nodig naar de juiste hulpverlening geleid. zorgmijdende/zorgweigerende gezinnen of jongeren bij wie sprake is van meervoudige problematiek. Meer informatie Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Gezinscoaching licht verstandelijk gehandicapten In een gezin waar meerdere problemen tegelijk een rol spelen, kunnen gezinshulpverleners langs elkaar heen werken. Extra coördinatie en aandacht kunnen uitkomst bieden. De gezinscoach zorgt ervoor dat meerdere hulpverleners binnen één gezin gecoördineerd werken met het doel de veiligheid van de kinderen te verhogen door de juiste hulp, zorg en aandacht tijdig en op maat te organiseren. De gezinscoach activeert het netwerk van het gezin, waardoor de regie weer bij het gezin gelegd wordt en de kracht van het gezin wordt vergroot. gezinnen waar meerdere problemen tegelijk aan de orde zijn en één of meerdere gezinsleden een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een vorm van autisme heeft/hebben. MEE Zuid-Holland Noord Gezinscoaching Een gezinscoach kan een gezin helpen waar problemen zijn op diverse gebieden, zoals: in de relatie, met de opvoeding van de kinderen, met de financiën en met de omgeving of instanties. Meestal komen in deze gezinnen meerdere hulpverleners al langere tijd over de vloer. De ervaring leert dat deze niet altijd op de hoogte zijn van elkaars bemoeienis met het gezin en dat het gezin zelf er geen lijn en samenhang (meer) in ziet. Juist in gezinnen met problemen is de samenhang erg belangrijk. Een gezinscoach zorgt er onder andere voor dat de juiste, goed op elkaar afgestemde hulp op gang wordt gebracht. En dat de afspraken die onderling en met het gezin worden gemaakt, helder zijn. De gezinscoach biedt zelf praktische steun, biedt ook hulp bij het omgaan met elkaar en met instanties, en houdt hierbij het overzicht. De gezinscoach kan het gezin coachen bij de aanpak van de problemen, en het ondersteunen van de ouder(s) in de opvoedersrol. Het doel is dat de ouders weer leren zelf alles goed te regelen Huisbezoek op indicatie Een huisbezoek op indicatie is een extra huisbezoek naast de reguliere contactmomenten. Tijdens dit huisbezoek op indicatie kunnen opvoedkundige vragen worden besproken. Denk hierbij aan: slaapproblemen, huilbaby, kinderen met ontwikkelingsproblemen, sociaal-emotionele problemen en/of pre/dysmatuur geborenen. alle ouders die extra ondersteuning nodig hebben. in de thuissituatie. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West voor ouders en verzorgers. Kwadraad

21 Ondersteuning bij leven met een beperking Kinderen of volwassenen met een beperking of chronische ziekte kunnen vaak zelfstandig meedoen in onze maatschappij. Maar er zijn momenten in het leven dat het even niet lukt. Er zijn gevallen waarin men: het gevoel heeft dat men niet weet waar men hulp kan krijgen; vaak alleen thuis zit, terwijl men dat eigenlijk niet leuk vindt; thuis geen overzicht meer heeft over alle post en rekeningen die binnenkomen. Samen met een consulent kan de vraag of het probleem worden verhelderd en kan vervolgens samen naar antwoorden worden gezocht. Het doel is te zorgen dat men zo snel mogelijk mee kan doen in de maatschappij. gezinnen, ouders en jeugdigen tot 23. MEE Zuid-Holland Noord Opvoedadviespunt Het Opvoedadviespunt houdt consulten voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 die vragen hebben over opvoeding, gedrag en ontwikkeling. In deze gesprekken wordt getracht zo goed mogelijk te adviseren en oplossingen aan te dragen die passen bij het gezin. Soms is een verwijzing noodzakelijk. Hiertoe onderhoudt het Opvoedadviespunt ook regulier contact met andere organisaties. Waar: ouders van kinderen in de leeftijd van CJG Pijnacker, Gantellaan 3-2. Elke woensdag van uur (op afspraak). Opvoedadviespunt Opvoeden in de buurt Het doel is het ondersteunen van gezinnen met opvoedingsproblemen door het aanreiken van tips, zodat ze zelf met de problemen om kunnen gaan. Indien nodig, wordt aan gezinnen andere (geïndiceerde) hulp aangeboden. Opvoeden in de buurt biedt niet-geïndiceerde hulp aan gezinnen met opvoedingsproblemen, gedragsproblemen en psychisch problemen. Samen met de gezinsleden bespreken we de situatie en bekijken we hoe het gezin het beste kan worden geholpen. Wij bieden kortdurende ambulante hulp. Daarbij richten we ons vooral op de mogelijkheden en niet op de tekortkomingen. Mocht er meer of andere hulp nodig zijn, dan wordt het gezin begeleid bij het aanvragen van deze hulp. Het team Opvoeden in de buurt: observeert en beoordeelt de gezinssituatie om de hulpvraag te verduidelijken; begeleidt het gezin naar (geïndiceerde) hulp; verleent advies en consultatie aan collega-professionals. Het team bestaat uit ambulante hulpverleners, een psycholoog, een systeemtherapeut, een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en een gedragswetenschapper. Gezinnen, ouders en jeugdigen van 0-23 die: gespecialiseerde opvoedhulp nodig hebben, maar voor wie geïndiceerde zorg (nog) niet nodig is; ondersteuning nodig hebben bij het verhelderen van hun hulpvraag; begeleiding nodig hebben naar andere of geïndiceerde zorg; hulp zoeken bij lichte psychische problemen. Alle professionals met vragen over: opvoeding van jeugdigen; gedrag van jeugdigen; psychiatrische problematiek van kinderen, jongeren en/of hun ouders/verzorgers. maximaal 2 contacten. Opvoeden in de Buurt

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. Ouders die deelnemen aan deze thema- of voorlichtingsbijeenkomst hebben (nieuwe) kennis en informatie

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

MEE: PARTNER IN HET CJG

MEE: PARTNER IN HET CJG 1e kwartaal 2016 MEE: PARTNER IN HET CJG MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Kinderen 5-12 jaar KOPP/KVO Doe-praatgroep (8-12 jaar). Een vader of moeder met problemen Als je vader of moeder een psychisch of verslavingsprobleem heeft

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden Doelgroep Naam Boodschap Soort Organisatie die 0-4 jaar Ouders met kinderen 0-4 jaar Video Interactie Begeleiding Doel van de methodiek is het ondersteunen, bevorderen of herstellen ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

PREVENTIE VOOR POH-GGZ

PREVENTIE VOOR POH-GGZ PREVENTIE VOOR POH-GGZ ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ INDIGO BIEDT

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe ga ik

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing

Willem (59) Gerichte vraagverduidelijking, informatie en advies. Snel beeld van knelpunt, passende en gekantelde oplossing Willem (59) Willem heeft chronische rugklachten en kan niet meer werken. Hij is boos en neerslachtig omdat het hem niet lukt een hogere WAO-uitkering te krijgen. Hij vraagt MEE om hulp bij de aanvraag.

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen.

Ons vignet laat zien wat we graag willen bereiken, namelijk mensen tot groei en bloei brengen als persoon en in hun relaties met andere mensen. OptiMent OptiMent is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die een steun(tje) in de rug kunnen gebruiken. We helpen om psychische klachten zo goed mogelijk te voorkomen. Wie al problemen heeft, kan

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis KINDERGENEESKUNDE Pedagogisch team Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis Inleiding De kinderafdeling en de kinderpoli in het Laurentius ziekenhuis beschikken over een pedagogisch team.

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie Sophia Kinderziekenhuis U bent doorverwezen naar de combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie om te onderzoeken of u extra hulp kunt gebruiken bij de omgang met uw kind. In deze folder leest u

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Opvoeden: een uitdaging? Voor ouders van kinderen tussen 0 en 19 jaar

Opvoeden: een uitdaging? Voor ouders van kinderen tussen 0 en 19 jaar opvoedcursussen themabijeenkomsten lezingen Opvoeden: een uitdaging? Voor ouders van kinderen tussen 0 en 19 jaar Opvoeden is leuk (maar soms niet makkelijk) Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de

Nadere informatie

Behoefte aan begeleiding vanwege een lichamelijke beperking.

Behoefte aan begeleiding vanwege een lichamelijke beperking. Bijlage 4 Ondersteuningsprofielen Jeugd (vooralsnog concept) Sociaal Domein Fryslân Profiel 1 Behoefte aan het verbeteren van psychosociaal functioneren jeugdige en verbeteren van gezinscommunicatie. Profiel

Nadere informatie

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen

Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen Groepsmaatschappelijk werk Cursussen, trainingen en gespreksgroepen FL 012 - mei 2012 Inhoudsopgave blz. Inleiding 2 Groepen volwassenen Assertiviteitstraining 4 Vrouwenpositie(f) 5 Praten met je partner

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Zeeland Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Vragen over opvoeden en opgroeien? Veel ouders twijfelen of ze het juiste doen of hoe ze iets moeten aanpakken. Als ouder staat

Nadere informatie

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad

Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Ondersteuning aan kind en gezin in Lelystad Voor ouders, kinderen en jongeren Opvoeden is een mooie taak, maar niet altijd eenvoudig. Een peuter die bang of dwars is. Uw kind die niet goed meekomt op school.

Nadere informatie

Informatie voor hulpverleners over preventieactiviteiten voor kinderen en ouders

Informatie voor hulpverleners over preventieactiviteiten voor kinderen en ouders preventieprogramma kopp/kvo zuid-limburg Informatie voor hulpverleners over preventieactiviteiten voor kinderen en ouders Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) Kinderen van Verslaafde Ouders

Nadere informatie

Promens Care GEZINSBEHANDELING

Promens Care GEZINSBEHANDELING GEZINSBEHANDELING Voor gezinnen waarvan ouders of kinderen met een verstandelijke en/of psychische beperking hulp zoeken bij opvoeden en opgroeien Promens Care We helpen u thuis! Opvoeden is een hele klus.

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Ouders die deelnemen aan deze online cursus hebben (nieuwe) kennis en informatie opgedaan over de verschillende onderwerpen. Alle ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd die in ons werkgebied wonen.

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland

Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland Alle groepen en cursussen die door MEE Gelderse Poort geboden worden zijn toegankelijk voor mensen

Nadere informatie

OPVOEDEN IN TIJDEN VAN STRESS

OPVOEDEN IN TIJDEN VAN STRESS OPVOEDEN IN TIJDEN VAN STRESS 2 Als u psychische problemen heeft of last van stress, is de zorg voor kinderen soms een hele klus. Ouders en gezinnen verdienen onder deze omstandigheden extra aandacht en

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

CJG Voorschoten Zwaluwweg 4 2251 MV Voorschoten www.cjgvoorschoten.nl

CJG Voorschoten Zwaluwweg 4 2251 MV Voorschoten www.cjgvoorschoten.nl 3 e kwartaal 2015 INLOOPSPREEKUUR MEE Elke woensdagochtend heeft MEE inloopspreekuur van 9.00 tot 12.00 uur op het CJG Voorschoten. U kunt hier zonder afspraak terecht en er zijn geen kosten aan verbonden.mee

Nadere informatie

Wiekslag Speciaal. Vanuit het kamertje

Wiekslag Speciaal. Vanuit het kamertje Wiekslag Speciaal Vanuit het kamertje Uw dochter van vijf vraagt hoe baby's in een buik komen. Uw zoontje van vier laat trots zijn stijve piemeltje zien. Uw 9-jarige moet er ineens niet meer aan denken

Nadere informatie

Baby s die veel huilen Informatie voor ouders

Baby s die veel huilen Informatie voor ouders Baby s die veel huilen Informatie voor ouders Albert Schweitzer ziekenhuis november 2014 pavo 1177 Inleiding Als uw baby veel huilt gaat u van alles proberen om de oorzaak te vinden. Zeker als uw baby

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen! 7. Kinderen 9. Meisjes. 11. Volwassenen 13. Senioren. Weerbaarheidstraining voor iedereen

Weerbaarheidstraining voor iedereen! 7. Kinderen 9. Meisjes. 11. Volwassenen 13. Senioren. Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Weerbaarheidstraining voor iedereen! Weerbaar zijn betekent: op een positieve manier voor jezelf opkomen en vertrouwen uitstralen. Weerbaar zijn

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

GGZ aanpak huiselijk geweld

GGZ aanpak huiselijk geweld GGZ aanpak huiselijk geweld Wat is er nodig en wat helpt Jeannette van Borren Mei 2011 Film moeder en zoon van Putten Voorkomen van problemen is beter en goedkoper dan genezen Preventieve GGZ interventies

Nadere informatie

Informatie en advies voor ouders

Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders 1 2 Wist u dat de gevolgen van het zien of horen van geweld in het gezin net zo groot zijn als zelf geslagen worden? Ook als het geweld gestopt

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling Ons kind is anders dan andere kinderen. Wat is er aan de hand? Mijn dochter is in de puberteit. Hoe ga ik

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Depressie

Online Psychologische Hulp Depressie Online Psychologische Hulp Depressie 2 Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Depressie van. Je krijgt uitleg over wat een depressie is en hoe jou kan helpen

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers

Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers Ouders en verzorgers spelen vanzelfsprekend een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van het gedrag van hun kind. Uit onderzoek blijkt

Nadere informatie

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s)

Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg. voor alle kinderen tot 19 jaar. Folder voor ouder(s)/verzorger(s) Gezondheid telt! Jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen tot 19 jaar Folder voor ouder(s)/verzorger(s) U wilt het beste voor uw kind: een onbezorgde jeugd en een goede gezondheid. Als ouder speelt u daarbij

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen www.babyextra.nl Dineke Brouwers (JGZ) en Cecilia van der Zeeuw (GGzE) Baby Extra Transformeren doe je

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Overzicht Groepsaanbod Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Waarom een groep of cursus? Waarom in een groep? Het kan zijn dat je het zelf prettiger vindt

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Bij huiselijk geweld tussen (ex) partners worden KINDEREN vaak over het hoofd gezien. Toch hebben zij meer in de gaten dan u denkt. Dit kan

Nadere informatie

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:...

Hartrevalidatie. Uw afspraak. U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Hartrevalidatie Uw afspraak U wordt verwacht op: datum:. tijdstip:... Inhoudsopgave Hartrevalidatie... 1 Waarom hartrevalidatie... 1 De belangrijkste doelen van hartrevalidatie zijn:... 1 Hoe komt u in

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put In de put, uit de put Ouderen In de put, uit de put Introductie Wachten tot het beter gaat? Wachten in de hoop dat het gepieker en verdriet vanzelf overgaat? In de put, uit de put 1 Veel piekeren, weinig

Nadere informatie

Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Gespecialiseerde thuisbegeleiding Gespecialiseerde thuisbegeleiding Als u ondersteuning nodig heeft om uw leven weer in goede banen te leiden, kunt u rekenen op de gespecialiseerde thuisbegeleiding van Savant Zorg. Als problemen uw leven

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-412 - jaar 12 jaar 2 Centrum voor Jeugd en Gezin Om de samenwerking rond kinderen en jeugdigen te verbeteren, worden in alle gemeenten Centra voor Jeugd

Nadere informatie

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod

Zwanger, bevallen en je baby. Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Cursusaanbod Zwanger, bevallen en je baby Gefeliciteerd met je zwangerschap. Als je zwanger bent verandert er veel in je lichaam, maar ook in je leven. Het is een leuke en

Nadere informatie

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden?

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden? Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders Wat kan Altra bieden? Problemen & Risico s Beschermende factoren Bouwstenen jeugdhulp van Altra Verlies familie en verlatingsangst Veilige basis, vertrouwen

Nadere informatie

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk MEE Utrecht, Gooi & Vecht meedoen mogelijk maken Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk Schakel tussen onderwijs en zorg SMW 2 SMW Introductie De Strippenkaart: flexibiliteit en maatwerk Met de komst

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

Informatie en advies voor ouders

Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders 1 Wist u dat de gevolgen van het zien of horen van huiselijk geweld net zo groot zijn als zelf geslagen worden? Ook als het geweld gestopt

Nadere informatie

Ondersteunende zorg voor mensen met kanker

Ondersteunende zorg voor mensen met kanker Ondersteunende zorg voor mensen met kanker Máxima Oncologisch Centrum (MOC) Inleiding Als u van uw behandelend arts te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jeugd & Gezin We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Is er iemand bij wie we terecht kunnen? Iemand die ons begrijpt? Ons kind heeft een beperking,

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Nu is van u. Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Nu is van u. Gespecialiseerde thuisbegeleiding Nu is van u. www.vive nt.n l Gespecialiseerde thuisbegeleiding gespecialiseerde thuisbegeleiding Vivent Gespecialiseerde thuisbegeleiding: het verbindt de WMO, jeugden participatiewet De Gespecialiseerde

Nadere informatie

Depressiepreventie 2014 05 07 Gezondheids winst voor

Depressiepreventie 2014 05 07 Gezondheids winst voor Doelgroep Pijler Boodschap Soort Naam Setting van de aanbiedt leeftijdsgroepen leeftijdscategorieën leeftijdscategorieë alle hulpvragen mensen met psychische stoornissen, hun sociale omgeving en professionals

Nadere informatie

Puberteit en Autismespectrumstoornissen

Puberteit en Autismespectrumstoornissen Uitnodiging Puberteit en Autismespectrumstoornissen Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg organiseert op woensdag 2 maart 2016 een thema-avond met als onderwerp puberteit en autismespectrumstoornissen.

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Mijn naam is Kinnik Ik ben Ik kan Ik doe... Ik werk... er voor ieder kind, van peuter tot jong volwassene. Ik ben volledig gericht op de wereld van kinderen en jongeren. Ik

Nadere informatie

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar

Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar Onderzoek, behandeling en ondersteuning van kinderen en jongeren tot 18 jaar De specialisten van De Jeugdpraktijk geven kinderen en jongeren de persoonlijke en professionele aandacht die vereist is. De

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Weerbaarheid Informatie voor ouders Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt met deskundig advies, tips en begeleiding. Een centraal punt voor al je vragen over opvoeden en opgroeien, dat is handig!

Nadere informatie

Praten helpt. Informatie voor hulpverleners

Praten helpt. Informatie voor hulpverleners Praten helpt Informatie voor hulpverleners KOPP/KVO preventie voor ouders en kinderen Jaarlijks krijgen in Nederland 1,6 miljoen kinderen en jongeren onder de 22 jaar te maken met een psychische ziekte

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie