Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten"

Transcriptie

1 Inleiding Aanbod CJG opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten

2 Inleiding Beste CJG-partner, Een belangrijke doelstelling van het Centrum voor Jeugd en Gezin is het zo snel mogelijk helpen van kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers met een vraag over opvoeden en opgroeien. Daarom is het van groot belang dat professionals weten wat er aan informatie en hulp in de gemeente beschikbaar is. Deze uitgave is voor professionals een hulpmiddel om aanbod te vinden dat aansluit bij de vraag van de ouder/verzorger, het kind, de jongere of de professional. U vindt hierin in de eerste plaats het aanbod aan opvoed- en opgroeiondersteuning van de zes kernpartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Pijnacker-Nootdorp. Antwoorden over opgroeien en opvoeden Dit zijn: Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West; Opvoedadviespunt en Maatschappelijk werk Kwadraad; Schoolmaatschappelijk werk MEE Zuid-Holland Noord; Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland; Bureau Jeugdzorg; GGZ Delfland. Ook het aanbod van overige instellingen is in deze uitgave meegenomen voor zover ze in een directe behoefte voorzien. De variëteit in het aanbod van zorgproducten is groot. Met deze uitgave is een stap gezet in de richting van een volledig overzicht van het aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning. De zorgbehoefte kan per doelgroep in de loop der tijd variëren en deze is niet altijd even inzichtelijk. Daarom zal dit overzicht periodiek worden bijgewerkt om professionals zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hopelijk maakt u veelvuldig gebruik van de inhoud van deze uitgave. Centrum voor Jeugd en Gezin te Pijnacker-Nootdorp September 20 Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen met het CJG via het algemene telefoonnummer of via het adres

3 Leeswijzer Leeswijzer Deze uitgave is opgesplitst in twee delen Deel is het aanbod aan opvoedondersteuning: is het ondersteunen van ouders bij de opvoeding, om zo een optimale ontwikkeling van kinderen te bevorderen. De uitgave is verder ingedeeld naar leeftijdsgroepen, zodat u het gewenste aanbod gemakkelijk kunt vinden. Deel 2 richt zich op opgroeiondersteuning: Opgroeiondersteuning is het ondersteunen van kinderen en jongeren bij het opgroeien, om zo de ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen. De uitgave is verder ingedeeld naar leeftijdsgroepen, zodat u het gewenste aanbod gemakkelijk kunt vinden. P. 07 P. 53 Opgroeiondersteuning P. 09 P. 2 P. 29 P. 35 P. 55 P. 63 P P. 0 P. 22 P. 30 P. 36 P. 4 P. 24 P. 3 P. 47 P. 56 P. 64 P. 76 P. 57 P. 68 P. 8 P. 82 Organisatie Profielen P. 83 P. 84 CJG Kernpartners 4 5

4 Antwoorden over opgroeien en opvoeden 6 7

5 Individuele ondersteuning sgerichte ondersteuning Zwaarte van ondersteuning 8 9

6 Consultatiebureau Het consultatiebureauteam bestaat uit een jeugdverpleegkundige, een jeugdarts en een assistente. De assistente weegt en meet het kind, en verzorgt de administratie. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige volgen de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind om vroegtijdig (aangeboren) aandoeningen en afwijkingen op te sporen. Tijdens het consult wordt over de voeding, verzorging, ontwikkeling en het gedrag van het kind gesproken. Daarbij kan anticiperende voorlichting en opvoedingsondersteuning worden gegeven. Daarnaast is vaccinatie een onderdeel van het consult. Naast de vaste contactmomenten kan er gebruik gemaakt worden van extra consulten op indicatie. Home-Start ouders met kinderen in de leeftijd 0-4. op de CJG locaties. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West De ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met ten minste één kind van zes of jonger. In de gezinnen mogen ook oudere kinderen voorkomen. De gezinnen geven zelf aan op welke gebieden zij steun wensen; hun vragen staan centraal. De ondersteuning heeft als doel: te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen; het zelfvertrouwen van ouders te vergroten; de sociale relaties van ouders te versterken; gezinnen aan te moedigen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten, voorzieningen en regelingen. Integrale Vroeghulp gezinnen met ten minste één kind van 6 of jonger. bijeenkomsten van een dagdeel per week voor een periode van een aantal maanden tot een. Humanitas Van Aalstlaan 42a 2722 RM Zoetermeer Integrale Vroeghulp is bedoeld voor jonge kinderen en hun ouders/verzorgers. Het team van Integrale Vroeghulp bestaat uit experts van verschillende organisaties en is gespecialiseerd in het vroegtijdig herkennen van ontwikkelingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Het team is een coördinatiepunt voor hulpverlening en vragen bij problemen in de ontwikkeling van het kind. Als al meer hulpverlening is ingeschakeld, dan zorgt het team van Integrale Vroeghulp voor een zo goed mogelijke afstemming tussen hulpverleners, instanties onderling en ouders. Integrale Vroeghulp bestaat uit de volgende onderdelen: Integraal: hulpverleners van diverse instellingen benaderen samen de totale ontwikkeling van het kind en beantwoorden de vragen van de ouders vanuit hun specifieke deskundigheid. Vroeghulp: in een zo vroeg mogelijk stadium wordt hulp geboden aan kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling. Signalering en advisering: onderkennen dat er zorgen en twijfels zijn over de ontwikkeling van een kind en de advisering hieromtrent. ouders met kinderen in de leeftijd van 0-7. Integrale Vroeghulp regio Delft Hooikade AB Delft

7 Moeder-baby interventie De moeder-baby interventie is gericht op het verbeteren van de interactie tussen moeder en baby. Het doel van deze interventie is het bevorderen van goed contact tussen moeder en baby zodat er een goede (hechtings)relatie ontstaat. Ook staat het (weer) plezier krijgen in het contact met de baby centraal. Daarnaast kan deze interventie onzekerheid bij de moeder verminderen en leert zij adequaat te reageren op de behoefte van het kind. moeders met depressieve problemen en met een baby tot tien maanden waarbij problemen in het contact of de hechting worden geconstateerd. de interventie vindt plaats in de thuissituatie (4-0 huisbezoeken). GGZ Delfland Secretariaat Jeugd Preventie Stevig ouderschap Stevig ouderschap bestaat uit een aantal preventieve huisbezoeken die worden afgelegd door een jeugdverpleegkundige. Stevig ouderschap vindt plaats in gezinnen met een pasgeboren kind gedurende de eerste achttien maanden. gezinnen met een pasgeboren kind op basis van risicofactoren. in de thuissituatie (6 huisbezoeken). Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Prenataal huisbezoek Prenatale huisbezoeken bereiden de aanstaande ouder voor op een gezonde zwangerschap. Tijdens de huisbezoeken wordt stilgestaan bij het beleven van de zwangerschap, gezond zwanger zijn en de voorbereiding op de bevalling. zwangere vrouwen op basis van verwijscriteria (zoals tienermoeders, aanstaande moeders met psychische stoornissen, aanstaande moeders die verslaafd zijn aan drugs/alcohol of aanstaande moeders die in een sociaal isolement leven). in de thuissituatie. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

8 Moeder-Kind training Geweld in het gezin heeft grote gevolgen voor kinderen. Jonge kinderen kunnen hun ervaringen nog niet verwoorden. Vaak denken ouders dat zij weinig meekrijgen van de ruzies. Maar juist jonge kinderen zijn erg kwetsbaar voor de gevolgen van geweld binnen het gezin. Als het geweld voorbij is ontstaat er ruimte om hier iets aan te doen. Deelname aan de training verkleint de kans dat kinderen psychische problemen krijgen en later in volwassen relaties zelf dader of slachtoffer worden van geweld. ouders (moeders) en hun kinderen van - 7, die slachtoffer en/of getuige zijn geweest van relationeel geweld. De situatie rondom het kind moet stabiel zijn. 8 wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. GGZ / Programma Doel Locatie Oostpoort Ezelsveldlaan DL Delft ouders/verzorgers van kinderen van 0-6 maanden. 4 bijeenkomsten. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Opvoeden en zo Opvoeden en zo is een praktische oudercursus waarin ouders leren hoe ze het gedrag van hun kinderen effectief kunnen beïnvloeden en de sfeer in huis kunnen veranderen. 2 ouders van kinderen van bijeenkomsten. Kwadraad Omgaan met je baby Elke kind is uniek en iedere baby is anders, en dat geldt ook voor de ouders. Elke ouder bezit een gezonde, intuïtieve kracht waarop je kunt vertrouwen. Als de baby wordt geboren, zit er echter geen handleiding bij en kan het een zoektocht zijn voor ouders om deze te ontdekken. Deze bijzondere cursus wordt aangeboden om de handleiding van het kindje te ontdekken. De cursus is bedoeld als ondersteuning. Tijdens de bijeenkomsten hebben ouders de mogelijkheid om in een ongedwongen sfeer andere ouders te ontmoeten. Een jeugdverpleegkundige begeleidt de avond, waarin informatie, het kijken naar videomateriaal en uitwisseling hierover een plek krijgen. Thema s die aan bod komen zijn onder andere: Baby s lichaamstaal. Het eerste contact en wat baby s al kunnen. De betekenis van huilen en het belang van troosten. Slapen, verzorgen, voeden, spelen en vinden van een eigen ritme met het kind. Tillen en dragen, massage. 4 5

9 Regels en grenzen omdat ik het zeg In de peuterleeftijd maakt een kind veel ontwikkelingen door. Het meest opvallende is dat het kind een eigen wil gaat ontwikkelen. Doorgaans speelt dat rond het tweede levens. Het hoort bij de normale ontwikkeling, maar wat kan het lastig zijn! Deze periode, waarin de wil van de peuter zich ontwikkelt, vraagt van ouders/verzorgers veel geduld en inzicht om er goed mee om te gaan. Veel ouders hebben dan ook vragen over hun lieve, ondernemende, maar soms ook lastige peuter. In deze bijeenkomsten krijgen de ouders/verzorgers informatie en zij kunnen met elkaar over hun peuter praten. Er wordt interactief gesproken over de ontwikkeling van het kind in het algemeen en hoe om te gaan met deze ontwikkeling. ouders/verzorgers van kinderen van ongeveer 2-6. bijeenkomst. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West ouders/verzorgers van kinderen van ongeveer 2-4. bijeenkomst. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Wilsontwikkeling Tijdens deze bijeenkomst krijgt de ouder informatie van een pedagoge over de normale ontwikkeling en het gedrag van peuters. De nadruk van deze bijeenkomst ligt op de wilsontwikkeling. Bovendien wordt besproken hoe de ouder zou kunnen reageren in lastige situaties die kunnen ontstaan door het gedrag van het kind. Verder krijgt de ouder tips en adviezen en is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.tijdens deze bijeekomst zal interactief worden gesproken over ontwikkeling en gedrag. Weerbaarheid Al jong is een verschil te zien tussen kinderen in hoe zij voor zichzelf kunnen opkomen. Dit heeft te maken met de weerbaarheid van het kind. In de omgang met elkaar zie je dat het ene kind al snel de leiderrol op zich neemt in een groepje, een ander afwachtend is en een volgende zich een beetje stilletjes terugtrekt. Deze verschillen zijn heel normaal en natuurlijk. Toch hebben de ouders weleens vragen en situaties zoals: mijn dochter wordt gepest, mijn zoon is zo verlegen of hoe bescherm ik mijn kind tegen kinderlokkers?. In de themabijeenkomst Weerbaarheid gaat een pedagoge in op vragen en situaties en beantwoord de volgende vragen: Wat is sociale weerbaarheid? Welke zaken bepalen weerbaarheid? Wat betekent dit voor de opvoeding? ouders/verzorgers van kinderen van ongeveer 2-4. bijeenkomst. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

10 Zwangerschapsyoga Een zwangerschap en de geboorte van een kind zijn unieke ervaringen. Een goede begeleiding tijdens de zwangerschap en een gedegen voorbereiding op de bevalling dragen bij aan een zo ontspannen mogelijk verloop van de zwangerschap. In de cursus zwangerschapsyoga ligt de nadruk op de ademhaling. De aanstaande ouder leert zich te ontspannen en leert vertrouwen in het eigen lichaam te krijgen en te behouden. Angstgevoelens, niet ongewoon voor de bevalling, kunnen zo worden verminderd of vermeden. Ervaring met yoga is geen vereiste om deel te nemen aan deze cursus. De docent besteedt onder andere aandacht aan: praktische kennis over zwangerschap, bevalling en postnatale periode; oefeningen om het lichaamsbewustzijn te vergroten; oefeningen om contact met de baby te maken; oefeningen die van belang zijn bij specifieke zwangerschapsklachten; actieve en passieve ontspanningsoefeningen; oefeningen voor het opvangen van ontsluitingsweeën; perstechnieken; baarhoudingen; omgaan met pijn en angst; de begeleidende rol van de partner. vrouwen die tussen de weken zwanger zijn. 8 lessen voor de bevallingsdatum. Careyn Klantenservice

11 Individuele ondersteuning sgerichte ondersteuning Zwaarte van ondersteuning 20 2

12 Home-Start De ervaren en getrainde vrijwilligers van Home-Start bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met ten minste één kind van zes of jonger. In de gezinnen mogen ook oudere kinderen voorkomen. De gezinnen geven zelf aan op welke gebieden zij steun wensen; hun vragen staan centraal. De ondersteuning heeft als doel: te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen; het zelfvertrouwen van ouders te vergroten; de sociale relaties van ouders te versterken; gezinnen aan te moedigen om efficiënt gebruik te maken van beschikbare diensten, voorzieningen en regelingen. ouders met kinderen in de leeftijd van 0-7. Integrale Vroeghulp regio Delft Hooikade AB Delft gezinnen met ten minste één kind van 6 of jonger. bijeenkomsten van een dagdeel per week voor een periode van een aantal maanden tot een. Humanitas Van Aalstlaan 42a 2722 RM Zoetermeer Preventieve gezinsinterventie Preventieve gezinsinterventie is bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen de acht en veertien, waarvan één of beide ouders een psychische ziekte heeft. Voor ouders is het vaak moeilijk om de problemen met de kinderen te bespreken. Ouders vragen zich af wat ze wel en niet aan hun kinderen moeten vertellen en hoe ze dit aan moeten pakken. Daarnaast weet het gezin vaak niet goed hoe ze het beste met de problemen van de ouder om kunnen gaan. Integrale Vroeghulp 2 3 Integrale Vroeghulp is bedoeld voor jonge kinderen en hun ouders/verzorgers. Het team van Integrale Vroeghulp bestaat uit experts van verschillende organisaties en is gespecialiseerd in het vroegtijdig herkennen van ontwikkelingsproblemen en ontwikkelingsstoornissen. Het team is een coördinatiepunt voor hulpverlening en vragen bij problemen in de ontwikkeling van het kind. Als al meer hulpverlening is ingeschakeld, dan zorgt het team van Integrale Vroeghulp voor een zo goed mogelijke afstemming tussen hulpverleners, instanties onderling en ouders. Het doel van deze methode is in het gezin het gesprek over de ziekte op gang te brengen én de veerkracht van de kinderen te vergroten. Als alle gezinsleden elkaars gezichtspunt kunnen begrijpen en daarover kunnen praten, levert dat voor de kinderen begrip voor en greep op de situatie op. Als de ouders de kinderen begrijpen, kunnen zij inspelen op hun behoeften. Ook vermindert de interventie schuldgevoelens bij de kinderen en bij de ouders. gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8-4, waarin één of beide ouders een psychische ziekte heeft. Als er jongere of oudere kinderen in het gezin zijn, worden zij ook bij de interventie betrokken. 6 bijeenkomsten. GGZ Delfland Secretariaat Jeugd Preventie Integrale Vroeghulp bestaat uit de volgende onderdelen: Integraal: hulpverleners van diverse instellingen benaderen samen de totale ontwikkeling van het kind en beantwoorden de vragen van de ouders vanuit hun specifieke deskundigheid. Vroeghulp: in een zo vroeg mogelijk stadium wordt hulp geboden aan kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling. Signalering en advisering: onderkennen dat er zorgen en twijfels zijn over de ontwikkeling van een kind en de advisering hieromtrent

13 Let op de kleintjes Geweld in het gezin heeft grote gevolgen voor kinderen. Met deze training helpen we kinderen om geweld in het gezin te verwerken. Daarnaast proberen we te voorkomen dat zij nu of later geweld gaan gebruiken of zelf slachtoffer worden van geweld in relaties. Waarom is dit nodig? Omdat het moeilijk en pijnlijk is getuige te zijn geweest van geweld. Kinderen kunnen zich angstig, verward, eenzaam en ongelukkig voelen. Ook verliezen ze vaak hun concentratie waardoor bijvoorbeeld schoolprestaties teruglopen. Sommige kinderen laten niets merken en praten niet over hun situatie. kinderen van 6-2 die getuige zijn (geweest) van geweld tussen hun ouders. Van de ouders wordt nauwe betrokkenheid verwacht. 9 wekelijkse bijeenkomsten van,5 uur voor de kinderen en 3 bijeenkomsten voor de ouders. GGZ / Programma Doel Locatie Oostpoort Ezelsveldlaan DL Delft Moeder-Kind training Geweld in het gezin heeft grote gevolgen voor kinderen. Jonge kinderen kunnen hun ervaringen nog niet verwoorden. Vaak denken ouders dat zij weinig meekrijgen van de ruzies. Maar juist jonge kinderen zijn erg kwetsbaar voor de gevolgen van geweld binnen het gezin. Als het geweld voorbij is ontstaat er ruimte om hier iets aan te doen. Deelname aan de training verkleint de kans dat kinderen psychische problemen krijgen en later in volwassen relaties zelf dader of slachtoffer worden van geweld. Opvoeden en zo Opvoeden en zo is een praktische oudercursus waarin ouders leren hoe ze het gedrag van hun kinderen effectief kunnen beïnvloeden en de sfeer in huis kunnen veranderen. Opvoeden & zo ouders van kinderen van bijeenkomsten. Kwadraad In deze cursus leren ouders hoe zij het gedrag van hun kinderen kunnen beïnvloeden en bijsturen. voor ouders met kinderen van 4-2 die deelnemen aan speciaal onderwijs. 8 bijeenkomsten. MEE Zuid-Holland Noord ouders (moeders) en hun kinderen van - 7, die slachtoffer en/of getuige zijn geweest van relationeel geweld. De situatie rondom het kind moet stabiel zijn. 8 wekelijkse bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. GGZ / Programma Doel Locatie Oostpoort Ezelsveldlaan DL Delft

14 Weerbaarheid Al jong is een verschil te zien tussen kinderen in hoe zij voor zichzelf kunnen opkomen. Dit heeft te maken met de weerbaarheid van het kind. In de omgang met elkaar zie je dat het ene kind al snel de leiderrol op zich neemt in een groepje, een ander afwachtend is en een volgende zich een beetje stilletjes terugtrekt. Deze verschillen zijn heel normaal en natuurlijk. Toch hebben de ouders weleens vragen en situaties zoals: mijn dochter wordt gepest, mijn zoon is zo verlegen of hoe bescherm ik mijn kind tegen kinderlokkers?. In de themabijeenkomst Weerbaarheid gaat een pedagoge in op vragen en situaties en beantwoord de volgende vragen: Wat is sociale weerbaarheid? Welke zaken bepalen weerbaarheid? Wat betekent dit voor de opvoeding? ouders/verzorgers van kinderen van ongeveer 2-6. bijeenkomst. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

15 Individuele ondersteuning sgerichte ondersteuning Zwaarte van ondersteuning 28 29

16 Preventieve gezinsinterventie Preventieve gezinsinterventie is bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen de acht en veertien, waarvan één of beide ouders een psychische ziekte heeft. Voor ouders is het vaak moeilijk om de problemen met de kinderen te bespreken. Ouders vragen zich af wat ze wel en niet aan hun kinderen moeten vertellen en hoe ze dit aan moeten pakken. Daarnaast weet het gezin vaak niet goed hoe ze het beste met de problemen van de ouder om kunnen gaan. Het doel van deze methode is in het gezin het gesprek over de ziekte op gang te brengen én de veerkracht van de kinderen te vergroten. Als alle gezinsleden elkaars gezichtspunt kunnen begrijpen en daarover kunnen praten, levert dat voor de kinderen begrip voor en greep op de situatie op. Als de ouders de kinderen begrijpen, kunnen zij inspelen op hun behoeften. Ook vermindert de interventie schuldgevoelens bij de kinderen en bij de ouders. Liefde of loverboys/-girls? Liefde of loverboys/-girls? Is een cursus waarin deelnemers leren hoe ze uit de handen van een loverboy of -girl kunnen blijven. voor meisjes en vrouwen, maar ook voor jongens en mannen vanaf 3. 4 bijeenkomsten. MEE Zuid-Holland Noord gezinnen met kinderen in de leeftijd van 8-4, waarin één of beide ouders een psychische ziekte heeft. Als er jongere of oudere kinderen in het gezin zijn, worden zij ook bij de interventie betrokken. 6 bijeenkomsten. GGZ Delfland Secretariaat Jeugd Preventie Omgaan met je moeilijk lerende puber Een opvoedcursus speciaal voor ouders met een (zeer) moeilijk lerende puber. Iedere leeftijdsfase van een kind betekent nieuwe ontwikkelingen voor zowel het kind als de ouder. In de puberteit probeert het kind zich op allerlei manieren los te maken van de ouder, grenzen worden verlegd, het kind ontwikkelt seksuele gevoelens, etc. ouders van pubers. 6-8 bijeenkomsten. MEE Zuid-Holland Noord

17 Puber in huis Een zoon of dochter brengt leven in de brouwerij, maar hij/zij kan ook voor spanningen en conflicten zorgen. Deze cursus leert ouders hiermee omgaan. Seksualiteit Tijdens een themabijeenkomst wordt door een pedagoge informatie gegeven aan ouders over hoe in gesprek te gaan met pubers over seksualiteit. ouders van pubers. 6 bijeenkomsten. Kwadraad ouders/verzorgers van kinderen van 2-6 (groep 8; klas,2,3 VO). bijeenkomst. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Roken en alcohol Tijdens deze themabijeenkomst wordt door een jeugdverpleegkundige informatie gegeven aan ouders over hoe in gesprek te gaan met pubers over alcohol en genotmiddelen. ouders/verzorgers van kinderen van 2-6 (groep 8; klas,2,3 VO). bijeenkomst. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West

18 Individuele ondersteuning sgerichte ondersteuning Zwaarte van ondersteuning 34 35

19 0-4 Maatschappelijk Werk Het Maatschappelijk Werk (AMW) is een generalistische basisvoorziening die psychosociale hulpverlening biedt aan mensen met problemen. De hulp kan bestaan uit het geven van informatie, advies, ondersteuning en begeleiding. Iedereen kan gebruikmaken van deze hulp: oud, jong, getrouwd, samenwonend of alleenstaand. Zonder voorwaarden of verwijsbriefje kan een beroep worden gedaan op het AMW. voor ouders, opvoeders en jongeren van 2 en ouder. variabel aantal bijeenkomsten. Stichting Jeugdformaat Fleminglaan CP Rijswijk Elke hulpvraag kan worden gesteld, de vragen kunnen betrekking hebben op: relatieproblemen (tussen partners, maar ook tussen ouders en kinderen); hulp bij opvoedingsvragen over bijvoorbeeld pubers; het verlies van partner, werk of gezondheid; vragen als: Wie ben ik? en Wat wil ik? ; gebrek aan zelfvertrouwen; ouderen die in de knoop zitten met zichzelf over de zin van het leven, bijvoorbeeld eenzaamheid; administratieve hulpverlening, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren; belangenbehartiging, bijvoorbeeld in het contact met instanties. voor ouders, opvoeders en jongeren van 2 en ouder. wekelijks op iedere CJG locatie (kijk op voor spreekuren). Kwadraad Ambulante hulp zonder indicatie Hulp op maat: zo licht en zo kort als mogelijk, maar ook zo lang en zo zwaar als nodig. En altijd in samenhang met de context waarin de belemmeringen zich voordoen. Het kind, de jongere en zijn ouders/opvoeders hebben tijdens de hulp een vaste ambulante hulpverlener die zowel het kind, de jongere, als de ouders begeleidt. De hulp wordt planmatig, methodisch en resultaatgericht ingezet. Problemen worden samenhangend in kaart gebracht en alle hulp die nodig is wordt geboden. Gedurende de hulp wordt gebruikgemaakt van de aanvullende expertise van gedragswetenschappers en andere specialisten uit de eigen organisatie en van ketenpartners Basiszorgcoördinatie Coördinatie voor (multi-probleem) gezinnen waarbij de basiszorg, te weten veiligheid en ontwikkeling, voor de kinderen in gevaar komt door de psychiatrische en/of verslavingsproblematiek van de ouder(s). Ook is er in deze gezinnen een verhoogd risico op kindermishandeling en huiselijk geweld. Basiszorgcoördinatoren kunnen ingeschakeld worden als hulpverleners of ouders zich zorgen maken, géén zicht krijgen op de situatie van de kinderen of als zij coördinatie van de (diverse) hulpverlening in het gezin wenselijk achten. De taak van de basiszorgcoördinator is om hulpverleners consultatie te bieden en/of op aanvraag de zorg zo te coördineren dat de kinderen voldoende basiszorg ontvangen. De basiszorgcoördinator verleent zelf geen hulp, maar onderneemt actie op basis van signalen, risico s en problemen bij kinderen en richt zich op de coördinatie en casemanagement van de hulpverlening. voor gezinnen waarbij de veiligheid en ontwikkeling van kinderen in gevaar komt door psychiatrische en/of verslavingsproblemathiek van de ouder(s). GGZ Delfland Secretariaat Jeugd Preventie

20 Bemoeizorg Bemoeizorg is het verhogen van het bereik van jeugdigen door het terugleiden van zorgmijdende of zorgweigerende jeugdigen of gezinnen naar de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt bij deze gezinnen de hulpvraag in kaart gebracht en worden de jeugdigen of gezinnen zo nodig naar de juiste hulpverlening geleid. zorgmijdende/zorgweigerende gezinnen of jongeren bij wie sprake is van meervoudige problematiek. Meer informatie Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West Gezinscoaching licht verstandelijk gehandicapten In een gezin waar meerdere problemen tegelijk een rol spelen, kunnen gezinshulpverleners langs elkaar heen werken. Extra coördinatie en aandacht kunnen uitkomst bieden. De gezinscoach zorgt ervoor dat meerdere hulpverleners binnen één gezin gecoördineerd werken met het doel de veiligheid van de kinderen te verhogen door de juiste hulp, zorg en aandacht tijdig en op maat te organiseren. De gezinscoach activeert het netwerk van het gezin, waardoor de regie weer bij het gezin gelegd wordt en de kracht van het gezin wordt vergroot. gezinnen waar meerdere problemen tegelijk aan de orde zijn en één of meerdere gezinsleden een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of een vorm van autisme heeft/hebben. MEE Zuid-Holland Noord Gezinscoaching Een gezinscoach kan een gezin helpen waar problemen zijn op diverse gebieden, zoals: in de relatie, met de opvoeding van de kinderen, met de financiën en met de omgeving of instanties. Meestal komen in deze gezinnen meerdere hulpverleners al langere tijd over de vloer. De ervaring leert dat deze niet altijd op de hoogte zijn van elkaars bemoeienis met het gezin en dat het gezin zelf er geen lijn en samenhang (meer) in ziet. Juist in gezinnen met problemen is de samenhang erg belangrijk. Een gezinscoach zorgt er onder andere voor dat de juiste, goed op elkaar afgestemde hulp op gang wordt gebracht. En dat de afspraken die onderling en met het gezin worden gemaakt, helder zijn. De gezinscoach biedt zelf praktische steun, biedt ook hulp bij het omgaan met elkaar en met instanties, en houdt hierbij het overzicht. De gezinscoach kan het gezin coachen bij de aanpak van de problemen, en het ondersteunen van de ouder(s) in de opvoedersrol. Het doel is dat de ouders weer leren zelf alles goed te regelen Huisbezoek op indicatie Een huisbezoek op indicatie is een extra huisbezoek naast de reguliere contactmomenten. Tijdens dit huisbezoek op indicatie kunnen opvoedkundige vragen worden besproken. Denk hierbij aan: slaapproblemen, huilbaby, kinderen met ontwikkelingsproblemen, sociaal-emotionele problemen en/of pre/dysmatuur geborenen. alle ouders die extra ondersteuning nodig hebben. in de thuissituatie. Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West voor ouders en verzorgers. Kwadraad

21 Ondersteuning bij leven met een beperking Kinderen of volwassenen met een beperking of chronische ziekte kunnen vaak zelfstandig meedoen in onze maatschappij. Maar er zijn momenten in het leven dat het even niet lukt. Er zijn gevallen waarin men: het gevoel heeft dat men niet weet waar men hulp kan krijgen; vaak alleen thuis zit, terwijl men dat eigenlijk niet leuk vindt; thuis geen overzicht meer heeft over alle post en rekeningen die binnenkomen. Samen met een consulent kan de vraag of het probleem worden verhelderd en kan vervolgens samen naar antwoorden worden gezocht. Het doel is te zorgen dat men zo snel mogelijk mee kan doen in de maatschappij. gezinnen, ouders en jeugdigen tot 23. MEE Zuid-Holland Noord Opvoedadviespunt Het Opvoedadviespunt houdt consulten voor ouders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 23 die vragen hebben over opvoeding, gedrag en ontwikkeling. In deze gesprekken wordt getracht zo goed mogelijk te adviseren en oplossingen aan te dragen die passen bij het gezin. Soms is een verwijzing noodzakelijk. Hiertoe onderhoudt het Opvoedadviespunt ook regulier contact met andere organisaties. Waar: ouders van kinderen in de leeftijd van CJG Pijnacker, Gantellaan 3-2. Elke woensdag van uur (op afspraak). Opvoedadviespunt Opvoeden in de buurt Het doel is het ondersteunen van gezinnen met opvoedingsproblemen door het aanreiken van tips, zodat ze zelf met de problemen om kunnen gaan. Indien nodig, wordt aan gezinnen andere (geïndiceerde) hulp aangeboden. Opvoeden in de buurt biedt niet-geïndiceerde hulp aan gezinnen met opvoedingsproblemen, gedragsproblemen en psychisch problemen. Samen met de gezinsleden bespreken we de situatie en bekijken we hoe het gezin het beste kan worden geholpen. Wij bieden kortdurende ambulante hulp. Daarbij richten we ons vooral op de mogelijkheden en niet op de tekortkomingen. Mocht er meer of andere hulp nodig zijn, dan wordt het gezin begeleid bij het aanvragen van deze hulp. Het team Opvoeden in de buurt: observeert en beoordeelt de gezinssituatie om de hulpvraag te verduidelijken; begeleidt het gezin naar (geïndiceerde) hulp; verleent advies en consultatie aan collega-professionals. Het team bestaat uit ambulante hulpverleners, een psycholoog, een systeemtherapeut, een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en een gedragswetenschapper. Gezinnen, ouders en jeugdigen van 0-23 die: gespecialiseerde opvoedhulp nodig hebben, maar voor wie geïndiceerde zorg (nog) niet nodig is; ondersteuning nodig hebben bij het verhelderen van hun hulpvraag; begeleiding nodig hebben naar andere of geïndiceerde zorg; hulp zoeken bij lichte psychische problemen. Alle professionals met vragen over: opvoeding van jeugdigen; gedrag van jeugdigen; psychiatrische problematiek van kinderen, jongeren en/of hun ouders/verzorgers. maximaal 2 contacten. Opvoeden in de Buurt