Deskundigheidsbevordering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deskundigheidsbevordering"

Transcriptie

1 Professionaliseringsaanbod voor Primair Onderwijs in Zeeland Deskundigheidsbevordering Gids Scholingen Vensters Ateliers PLG s Coaching

2 2

3 De nieuwe 3L academie gids We zijn blij te constateren dat steeds meer leerkrachten gebruik maken van het aanbod uit de Gids Deskundigheidsbevordering. Om nog een uitgebreider aanbod aan te kunnen bieden zijn verschillende scholengroepen uit Zeeland met elkaar in gesprek gegaan. Zo is de 3L academie ontstaan. En zie hier, hier ligt de nieuwe gids Deskundigheids-bevordering van de splinternieuwe 3L academie. Bij het samenstellen van deze gids is o.a. gekeken naar behoeften die bij de personeelsleden bestaan, onderwerpen vanuit het strategisch beleidsplan en schoolplannen van afzonderlijke scholen. Deze behoeften zijn o.a. bij het maken van POP-plannen aan het licht gekomen. Daarnaast streven we ernaar om in te spelen op actuele zaken, vernieuwingen etc. Het complete deskundigheidsaanbod is voor iedereen beschikbaar. Mochten er onderwerpen zijn die u graag in ons deskundigheidsaanbod zou willen laten opnemen dan kunt u dit doorgeven aan de contactpersoon van de scholengroep waarbij u zich opgeeft. Hun namen staan op de achterkant van deze gids vermeld. Voor een aantal onderwerpen is een minimum aantal deelnemers noodzakelijk om de kosten te kunnen dragen. Mocht een bepaald atelier/venster niet door kunnen gaan, dan kan dit ongetwijfeld in de vorm van individuele coaching worden aangeboden. Wij hopen dat het aanbod aansluit bij jullie wensen en dat we weer veel inschrijvingen mogen ontvangen. Data en locatie De deskundigheidsbevordering is een constant proces waarbij nieuwe scholingsaanvragen binnenkomen. Nog lang niet alle data kunnen worden vastgelegd omdat, indien scholingsaanvragen onderbezet zijn, ze omgezet kunnen worden naar een coaching of doorgeschoven naar een volgend moment. De ateliers en vensters en het grootste deel van de intervisiebijeenkomsten zullen plaatsvinden op woensdagmiddag. Data voor coaching-trajecten zijn in overleg met de coach en in principe buiten de lesgebonden tijd. Data en locaties worden z.s.m. digitaal gecommuniceerd met u. We streven er naar om alle deskundigheidsbevordering plaats te laten vinden op handige locaties binnen Zeeland (mede afhankelijk van de groepssamenstelling). Bij de data staat regelmatig periode 1 of periode 2. -periode 1-> we zijn voornemens dit tussen september 2012-januari 2013 te laten plaatsvinden -periode 2-> we zijn voornemens dit tussen januari 2013-mei 2013 te laten plaatsvinden Website In de periode juni-juli 2012 zal de website van de 3L academie "online gaan". Op deze website zal het gehele aanbod te vinden zijn. Daarnaast zullen er binnen de website functionaliteiten worden ontwikkeld zoals bijv. digitaal inschrijven, actuele informatie over bepaalde trainingen, tevredenheidsmetingen. Het adres is: 3

4 Hoe ga je te werk met je keuze? In deze gids vind je alles op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Naast deze vorm van deskundigheidsbevordering zal er nog scholing op school -en organisatiegebied komen. Je persoonlijke keuze kun je kenbaar maken bij jouw directeur. Deze verzamelt alle gegevens op een overzicht en bespreekt deze met je. Vermeld je naam, de cursuscode, de naam van de cursus, je adres en de school en de scholengroep waarvoor je werkt. Dit overzicht wordt doorgegeven aan de contactpersoon van desbetreffende scholengroep. Houd rekening met overbelasting! Lerarenbeurs De lerarenbeurs maakt het voor iedere leraar in het primair onderwijs mogelijk om eenmaal in zijn/haar carrière een wat uitgebreidere scholing te volgen. Met het geld uit de beurs worden studiekosten betaald en kan soms ook vervanging geregeld worden. De nieuwe aanvraag kan gedaan worden van 2 april tot 1 juni 2012 en alleen voor tweejarige opleidingen. Korte opleidingen komen niet meer in aanmerking voor de lerarenbeurs. De leerkracht bepaalt zelf welke opleiding hij of zij kiest. Denk daar goed over na, want het is maar één keer mogelijk een dergelijke beurs aan te vragen. Meer info is te vinden op Mocht je besluiten een lerarenbeurs aan te vragen doe dit dan in overleg met je directeur en de contactpersoon van de scholengroep waar je je hebt ingeschreven. De adressen en telefoonnummers staan achterop de gids. Afmelding Het komt wel eens voor dat je onverhoopt verhinderd bent voor een activiteit waar je voor bent ingeschreven. Meld je dan via de mail af bij je directeur en in cc bij de contactpersoon van de scholengroep waar je je hebt ingeschreven. De adressen staan achterop de gids. 4

5 Welke soort scholing bieden wij aan? Scholing: Opleidingen die grotere tijdsinvestering vragen, verspreid over één of meerdere jaren en worden gehonoreerd met een bevoegdheid of diploma, waarbij al dan niet gebruik gemaakt kan worden van de lerarenbeurs volgens de landelijk vastgestelde criteria. Opleidingen die worden gehonoreerd met een bepaalde bevoegdheid of diploma en leraren de vereiste opleiding bieden om te solliciteren naar de functie van LB. Vensters: Een venster bestaat uit meerdere bijeenkomsten. Vaak worden in de eerste bijeenkomsten de specifieke ontwikkelvragen afgetast, waarna deze in het vervolg van het venster verder aan bod komen. Ateliers: Een atelier bestaat uit een of twee bijeenkomsten over een bepaald onderwerp. PLG s Geleide intervisie gedurende een aantal momenten in het schooljaar. Binnen deze bijeenkomsten vinden uitwisselingen van ervaringen plaats; staat een bepaald onderwerp/casus centraal. Maatjeswerk. Coaching: Een individuele begeleiding op basis van een gerichte vraagstelling van een personeelslid. Evaluatie Na afloop van de diverse vormen van de deskundigheidsbevordering vinden er regelmatig digitale tevredenheidsmetingen plaats. De uitkomsten hiervan worden gebruikt om de kwaliteit van de deskundigheid te borgen en waar mogelijk te verbeteren. Wij verzoeken u vriendelijk deze vragenlijsten in te vullen. 5

6 Scholingen S 1. Master SEN gedrags en leerproblemen S 2. Kwaliteitszorg van de sociaal-emotionele ontwikkeling (IB ers) S 3. Leiderschapsontwikkeling; Kweekvijver management S 4. Excellente leraar S 5. Professional Het Jonge Kind S 6. VVE-+ S 7. Taal/Leescoördinator S 8. Rekencoördinator S 9. Vakbekwaamheid bewegingsonderwijs Blok 1 t/m 3 S10. Werken in een veranderteam 6

7 S1. Master SEN gedrags en leerproblemen of begeleiden In een voltijdopleiding van een jaar of een deeltijdopleiding van twee jaar kunt u zich kwalificeren tot Master Special Educational Needs, afstudeervariant Leerproblemen (remedial teaching), Gedragsproblemen (gedragsspecialist) of Begeleiden (interne begeleiding) Leerkrachten kunnen diverse ambities hebben: excelleren binnen de eigen klas in de omgang met leerlingen of op het gebied van didactiek, het adviseren en begeleiden van collega s bij lastige opvoedsituaties, het initiëren van vernieuwingen op didactisch gebied, het organiseren van gedragstrainingen voor leerlingen binnen de eigen school en/of het deelnemen aan expertisegroepen binnen het scholennetwerk. Voor deze leerkrachten verzorgt het Seminarium voor Orthopedagogiek de Master Special Educational Needs. Binnen de Master worden er 3 verplichte thema s aangeboden: Orthopedagogiek Communicatie Begeleiden Vervolgens maakt de student een keuze uit een afstudeerrichting: gedragsproblemen, leerproblemen, begeleiden of leidinggeven. Naast de drie verplichte thema s volgt de student 4 thema s gericht op zijn/haar specialisatie, geeft in overleg met zijn studiebegeleider zelf inhoud aan een keuzethema en voert een onderzoek uit. Na het afronden van de opleiding die 60 ECTS (europese credits) oplevert, ontvangt de student het Masterdiploma en mag de titel MSEN achter zijn/haar naam voeren. Middelburg 1,5 of 2 jaar in overleg start september 2012 Studiebelasting: 12 uur per week inclusief bijeenkomsten Seminarium voor Orthopedagogiek, Hogeschool Utrecht leerkrachten, (aankomend) intern begeleiders, (aankomend) gedragsspecialisten en (aankomend) leidinggevenden Let op! Opleiding met behulp van Lerarenbeurs S2. Kwaliteitszorg van de sociaal-emotionele ontwikkeling (IB ers) blok uit Master SEN In dit thema staat vooral de kwaliteitszorg op schoolniveau centraal. Kwaliteitszorg omvat een scala aan activiteiten, die zich goed laten koppelen aan een vijftal centrale vragen: Doet de school de goede dingen? Doet de school de dingen goed? Hoe weet de school dat? Vinden anderen dat ook? Wat doet de school met die wetenschap? Vanuit bovenstaande vragen komen we op nieuwe vragen: Welke plaats neemt de sociaal-emotionele ontwikkeling op school in? Hebben we een veiligheidsbeleid? Bestaat er een goede zorgstructuur en in welke mate is hier aandacht voor het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen als groep en individu? We nemen de kwaliteitsmetingen als uitgangspunt. Indien nodig voeren we zelf een kleinschalig onderzoek uit. We nemen een ontwikkelpunt waarvoor we een schoolverbeteringstraject ontwerpen. We bezien de theorie in het licht van ontwikkelingen die op dit moment in het onderwijs plaatsvinden, zoals passend onderwijs voor alle leerlingen. Intern begeleiders 3 à 4 bijeenkomsten hogeschooldocent van de Master SEN van het Seminarium voor Orthopedagogiek Studielast: ongeveer 30 uur Dit thema kan ook afgerond worden middels een opdracht. 7

8 S3. Leiderschapsontwikkeling ; (kweekvijver) management De opleiding voor Leiderschapsontwikkeling bestaat uit verschillende modules die verspreid (over verschillende jaren) zullen worden aangeboden. De opbouw van de modules is als volgt: Persoonlijk leiderschap (inclusief intake) drie dagen Opbrengstgericht leiderschap drie dagen Verandertrajecten leiden drie dagen Onderwijskundig leiderschap drie dagen Kwaliteitszorg drie dagen Upgrade integraal kindcentrum (de Brede School) drie dagen Krimp als kans, meer bereiken met minder middelen twee dagdelen Financiële stromen binnen schoolorganisatie twee dagen Personeelsbeleid - twee dagen. De opzet is om 2-3 modules per jaar aan te bieden. Afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen kunnen op verschillende momenten, verschillende modules worden opgestart. Geef dus bij uw inschrijving aan of u het gehele traject wilt volgen of welke losse modules u wilt volgen. Het traject kan worden afgesloten met een eindassessment eisen basisbekwaam directeur. Voor de modules zijn gemiddeld 3 ECTS te behalen. Uitgebreide informatie over de inhoud kunt u opvragen bij Sonja Buysrogge. Locatie : woensdagmiddag en woensdagavond ( uur) met eenvoudige maaltijd per module directeuren, leerkrachten met leidinggevende ambities Avans+ Voor deze opleiding is de lerarenbeurs niet van toepassing 8

9 S4. Excellente leraar (LB) Het volgen van de LB-opleiding heeft ten doel directe verandering in het denken en doen van de LB-leerkracht te bewerkstelligen. Deze verandering zal uiteindelijk zichtbaar zijn in de schoolorganisatie. Met de invoering van de functiemix blijkt dat veel ervaren leerkrachten om diverse redenen niet kiezen voor een tweejarige Masteropleiding, maar wel de ambitie hebben om benoemd te worden in de LB-schaal. De opleiding is gebaseerd op de basiskwalificaties van een LB leerkracht. Deelnemers zijn leerkrachten met een primaire groepsverantwoordelijkheid, die goed op zichzelf moeten kunnen reflecteren en een rol als kartrekker ten aanzien van een bepaald specialisme binnen de school hebben. De opleiding Leerkracht LB bestaat uit 4 modules: Module 1 Zelf Gezond egocentrisme, persoonlijke missie, kwaliteiten, valkuilen en persoonlijke doelen Module 2 Taak Groepsmanagement, effectief klassenmanagement en verfijnd pedagogisch handelen Module 3: Ander De psychologie van het gunnen, onderzoek, verandering en projectmanagement Module 4 De specialist Uitbouw van specialisme in de school 2 jaar Start: september 2012 Studielast: 56 uur per module 112 uur per jaar ervaren LA-leerkrachten die graag willen doorgroeien naar een LB functie. Rolf Boertien Meer info: S5. Professional Het jonge kind Als u de opleiding Professional Het jonge kind hebt afgerond bent u in staat om: Observatiegegevens te analyseren en te vertalen in onderwijsbehoeften voor alle kinderen, inclusief de kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Een passend activiteitenaanbod op te stellen in de vorm van een groepsplan. Bij de uitvoering van dit groepsplan gebruik te maken van coöperatieve werkvormen en een bewust gekozen inrichting van het lokaal. Op een effectieve manier het spel van kinderen op gang te brengen en te begeleiden. Aspecten van de ontwikkeling en begeleiding van het jonge kind te verklaren vanuit een aantal essenties over de ontwikkeling van het brein. Effectieve gesprekken met ouders te voeren. Tijdens de opleiding staat uw ontwikkeling als leraar centraal. U stelt op basis van uw leervragen uw portfolio samen. Via onze elektronische leeromgeving ontvangt u persoonlijke feedback en coaching van de opleiders. Thema s in de opleiding zijn: De onderwijsresearch van Marzano Klassenvergaderingen voor jonge kinderen Van onderwijsbehoeften naar beredeneerd aanbod Het model Doordacht lesgeven Omgaan met specifieke behoeften van jonge kinderen Communicatie met jonge kinderen en met ouders Spel: inrichting van de leeromgeving en interventies Meervoudige Intelligentie en Coöperatieve Leerstrategieën Breinvriendelijk onderwijs Voorafgaand aan de inschrijving is het mogelijk om een intake- of verkennend gesprek te voeren. In dit gesprek kan nader bekeken worden in hoeverre de training een antwoord is op uw ontwikkelingsvragen en behoeften. 10 bijeenkomsten van 4 uur 40 contacturen Start: september 2012 Studielast: 200 uur leerkrachten van groep 1 en 2 Bazalt Meer info: 9

10 S6. VVE+ Het professionaliseringstraject bestaat uit een aantal trainingsmodules van een dagdeel van drie uur rondom een bepaald onderwerp. Er wordt vanuit gegaan dat leerkrachten op basis van opleiding en ervaring al over voldoende basiskennis beschikken op het gebied van werken met jonge kinderen en VVE. Dit zijn de thema s van de verschillende bijeenkomsten: Taal (A) Rekenen/wiskunde en Science (nieuw) (B) Sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag (C) Sensomotorische ontwikkeling (D) Ouderbetrokkenheid (E) ICT en multimedia (F) Spel en spelontwikkeling (nieuw) (G) Wilt u bij uw keuze aangeven welke onderdelen u wilt volgen? Studielast: afhankelijk van uw keuze Leerkrachten onderbouw RPCZ/Bazalt Opmerking: Op dit traject zit subsidie van de rijksoverheid in de vorm van aanwezigheidsgeld ; deze wordt niet persoonlijk toegekend maar, indien van toepassing toegevoegd aan de voorziening nascholing. S7. Taal/Leescoördinator Initiëren, sturen en begeleiden bij het realiseren van taalbeleid op uw school. U wilt er samen met anderen voor zorgen dat het taal/leesonderwijs op uw school een succes wordt, met als resultaat goede leerprestaties en taalvaardige leerlingen. In de opleiding is aandacht voor : het inhoud geven aan taalbeleid op de eigen school in relatie tot leerlijnen de inhoud van leerlijnen met o.a. thema s als interactief taalonderwijs, mondelinge communicatie, (ontluikende) geletterdheid en woordenschat coaching en begeleiding van teamleden Tijdens de opleiding voeren de deelnemers een beperkt verandertraject uit in de eigen school. Ze ontwikkelen tevens een taalbeleidsplan. Na afronding van de opleiding hebt u verschillende kennis en vaardigheden opgedaan : Taalbeleidsplan (visie + taalbeleidsplan + onderwijsverbetertraject) Taalinhoudelijk (beginnende geletterdheid, aanvankelijk lezen, voortgezet technisch lezen en schrijven, woordenschatonderwijs, begrijpend lezen, taal en zaakvakken) Begeleiding van leerkrachten via: coaching individuele collega s, begeleiden van teams en kennis van verandertrajecten leerkrachten Bazalt academie Studielast: 200 uur 10

11 S8. Rekencoördinator (Mastercourse gecijferdheid) Vrijwel alle leerlingen kunnen leren rekenen. Hierbij vervult de leraar een grote rol. Vanuit de gangbare reken en wiskunde ontwikkeling richt dit thema zich op de specifieke onderwijs-behoeften van leerlingen op groepsniveau en op individueel niveau. In zes bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan bod. U maakt bij het bestuderen en het uitwerken ervan uw eigen keuzes: De referentieniveaus en de leerlijnen gecijferdheid Het bevorderen van preventie van leerproblemen door het monitoren van de leervorderingen bij gecijferdheid Beginnende gecijferdheid en gevorderde gecijferdheid Het creëren van functionele leersituaties voor het geven van betekenis aan rekenen/wiskunde Het creëren van effectieve werkvormen voor instructie, oefenen en automatiseren van kennis en vaardigheden Het onderzoeken en afstemmen op de behoeften met betrekking tot gecijferdheid d.m.v. een handelingsgerichte werkwijze Het uitvoeren van een afgestemde instructie en specifieke interventies die in te passen zijn in het werken in de groep (pré-teaching en re-teaching) Rekentaal en culturele diversiteit Ernstige rekenproblemen en dyscalculie Laaggecijferdheid U sluit deze cursus in de zesde bijeenkomst af met een presentatie in de vorm van een geschreven verslag van een onderwerp uit het thema gecijferdheid dat u vorm hebt gegeven in de eigen school en/of in de eigen groep. Na een voldoende beoordeling ontvang u een officieel nascholingscertificaat met vermelding van de studiebelastingsuren en inhouden. leerkrachten 6 bijeenkomsten van 3,5 uur instapvoorwaarde HBO bachelor Studielast: 140 uur Seminarium voor Orthopedagogiek S9. Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs Blok 1 t/m 3 Behalen van gymbevoegdheid voor het basisonderwijs. Deze leergang is onderverdeeld in 3 blokken. Er wordt binnen deze leergang gewerkt aan de eigen vaardigheid van de deelnemer. Uitgangspunt van deze leergang is dat de deelnemer vaardigheidsgroei laten zien. Investering: sportlocatie ongeveer 36 x in overleg in overleg uur verdeeld over 1 1/2 jaar leerkrachten die een bevoegdheid voor gym willen behalen Avans+ S10. Werken in een veranderteam Hoe krijg ik ze zover? Sturen zonder te leiden Inzicht krijgen in de veranderkundige strategieën bij onderwijsvernieuwing. Herkennen van de eigen stijl en handvatten krijgen om als leidinggevende/intern begeleider sturing te geven aan veranderingsprocessen die een blijvend effect hebben. Werkwijze: Het venster biedt een mix van verschillende werkvormen en werkwijzen. Enerzijds reflectie op de eigen rol en anderzijds wetenschappelijke inzichten over hoe veranderingsprocessen verlopen. Een analyse en strategiebepaling van de eigen werksituatie/school is de rode draad in de werkwijze. veranderen: mijn blik als leidinggevende/begeleider, hoe kijk ik en wat zie ik? Veranderingsprocessen hart van verandering (o.a. inzichten uit Kotter, Caluwe en Homan) Wat speelt er onder en boven water? De comfortzone: erin en eruit Omgaan met weerstanden 5 bijeenkomsten 2 voor kerst/ 3 na kerst schooldirecteuren, adjunct-directeuren en IB ers BMC Deze scholing is mede mogelijk gemaakt door het project OTV 11

12 Vensters V1. Mediacoach V2. Opfristraining coaching vaardigheden V3. Voeren van oudergesprekken V4. Leerresultaten verbeteren V5. Begrijpend lezen in de bovenbouw V6. Met sprongen vooruit groep 3 en 4 V7. Met sprongen vooruit groep 5 en 6 V8. Hoogbegaafdheid groep 3 t/m 8 V9. Autisme in de klas V10. Druktemakers in de klas V11. Bouwen aan een positieve groep V12. EHBO-nieuw 12

13 V1. Mediacoach Stilstaan bij de mogelijkheden van de moderne media en de wijze waarop wij daarvan wel en niet gebruik willen maken binnen ons onderwijs. In de zich snel medialiserende maatschappij komt het begrip Mediawijsheid steeds vaker aan de orde. We noemen onze kinderen al snel mediavaardig, maar zijn ze ook mediawijs? Mediawijsheid gaat o.a. over het gebruik van nieuwe media zoals internet en mobiele telefonie. Wat zijn de mogelijkheden? Het internet biedt het onderwijs geweldige mogelijkheden. Leerlingen gebruiken regelmatig allerlei hulpbronnen. Ook spelletjes en profielwebsites zijn erg populair en veel leerlingen vinden deze erg aantrekkelijk. Wat kunnen wij hier van leren voor het onderwijs dat wij geven? Tijdens drie bijeenkomsten wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: 1.Hoe kan ik mijn team ondersteunen als mediacoach? 2.Hoe mediawijs zijn wijzelf (Hyves, Twitter, Facebook ) en hoe kijk ik aan tegen de rol van de media in het leven van onze jeugd? (Wat is de meerwaarde van een schoolspecifiek mediaprotocol?) 3.Digitaal pesten; hoe kan ik als leerkracht de leerlingen hierin ondersteunen? Studielast: 3 maal 2,5 uur 7,5 uur Leerkrachten, intern begeleiders, gedragsspecialisten Seminarium voor orthopedagogiek V2. Opfristraining coaching vaardigheden In deze training, die bestemd is voor deelnemers die reeds eerder een coaching cursus of module gevolgd hebben, halen we de oude kennis weer op, maar gaan we ook de verbreding of verdieping in. We oefenen ook met de nieuwste ontwikkelingen en materialen. Werkwijze: Leren door doen. De theorie is kort en er worden veel opdrachten uitgevoerd. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij vooraf hun leervragen formuleren en dat zij in de tussenliggende dagen een aantal opdrachten uitvoeren. U kunt hierbij denken aan het voeren van gesprekken die worden opgenomen op video. Programma (in grote lijn) - Ophalen oude kennis en bespreken begrippenkader dat we gebruiken - Krachtige vragen stellen met logische niveaus - Het coachingsplan en resultaatgericht werken - Coachen op bewustzijn en verantwoordelijkheid - Praktijkdag: oplossingsgericht werken. Data 2 woensdagmiddagen/avonden van (incl. eenvoudige maaltijd) Deelnemers die reeds eerder een coaching cursus of een module coaching in een opleiding hebben gevolgd. Avans+ 13

14 V3. Voeren van oudergesprekken Doel en inhoud: Het scholingstraject is gericht op professionalisering van de leerkrachten waarbij we de volgende doelen willen bereiken: De cursisten hebben zicht op hoe communicatie verloopt en welke elementen daarbij een grote rol spelen. De cursisten hebben zicht op de invloed van de lichaamstaal op de communicatie. De cursisten hebben zicht op de aanwezigheid en de invloed van mentale modellen op de communicatie. De cursisten hebben de vaardigheden actief luisteren en ik-boodschappen verkend en toegepast in oefensituaties. De cursisten hebben zicht op mogelijk lastige gesprekssituaties: ze hebben zicht op hoe deze te herkennen en daar mee om te gaan. De cursisten hebben zicht op hoe ze kunnen schakelen van de ene fase in het gesprek naar de andere waardoor het gesprek beter en vlotter verloopt. De cursisten hebben zicht op hoe ze kunnen reflecteren op hun eigen handelen. De cursisten hebben zicht op de voorwaarden en criteria bij het geven van feedback en zijn bekend met het JOHARI-venster. De cursisten hebben zicht op hoe te handelen bij een slecht-nieuwsgesprek. De cursisten hebben ervaring op gedaan met het voeren van oudergesprekken in oefensituaties. 5 bijeenkomsten van 2 uur Datum: periode 2 Meer info: leerkrachten, directeuren en IB ers JOIN (Johan den Ouden en Ingrid Sneijders) V4. Leerresultaten verbeteren! ( Help de leerresultaten in mijn groep/school gaan niet omhoog!) In staat zijn om grondig leerresultaten te analyseren en een verbeterplan op te stellen om de onderwijsopbrengsten sterk te verbeteren. Het leggen van verbanden, beredeneren en interpreteren tussen de verschillende kwaliteitsgegevens. Werkwijze: Uitgangspunt is dat de deelnemers zelf aan de slag gaan met de leerresultaten van de eigen groep of school. Deelnemers kunnen op groepsniveau en schoolniveau aan het werk. Van belang is dat iedere deelnemer beschikt over voldoende toetsgegevens van de leerlingen. Aan de orde komen: succesfactoren en condities om leerresultaten te verbeteren verklaren en analyseren van tegenvallende resultaten ten aanzien van: -leerstof aanbod -leertijd -instructie -pedagogisch handelen -zorg -condities op groeps- en schoolniveau opstellen van verbeterplannen met een duurzaam karakter (omgeving Terneuzen) individuele leerkrachten, IBérs en schooldirecteuren 5 bijeenkomsten 2 voor kerst/3 na kerst BMC Investering: 30 uur (inclusief uitwerking opdrachten) Dit venster is mede mogelijk gemaakt door het OTV-project 14

15 V5a. Begrijpend lezen voor groep 5 t/m 8 Leerkrachten zijn op de hoogte van de meest actuele inzichten en kennis rond onderwijs in begrijpend lezen. Zij leren werken met bewezen effectieve werkwijzen in de klas en wisselen hierover ervaringen uit. De resultaten van begrijpend lezen in groep 5 t/m 8 blijken op veel scholen tegen te vallen en lastig te beïnvloeden. CPS heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van leerkrachten en het geven van scholing op dit gebied. Leerkrachten worden in drie trainingsmiddagen op de hoogte gesteld van de nieuwste inzichten in de didactiek van het begrijpend lezen. Ze maken kennis met bewezen effectieve werkwijzen om de resultaten van begrijpend lezen te verbeteren. De inhoud van de bijeenkomsten is als volgt: Achtereenvolgens komen in de trainingsbijeenkomsten voor leerkrachten de volgende onderwerpen aan bod: Bijeenkomst 1: Bouwstenen van begrijpend lezen; Wat maakt begrijpend leesonderwijs effectief; Welke strategieën onderwijzen; Modeling. Bijeenkomst 2: Fasen in de begrijpend leesles; Soorten lessen: strategielessen en toepassingslessen; Modeling en werkvormen in de lesfase begeleide oefening. Bijeenkomst 3: Monitoring van begrijpend lezen: wat, hoe en waarom? Formatief toetsen; Summatief toetsen. 4 bijeenkomsten van 3,5 uur (3 trainingsbijeenkomsten en een terugkombijeenkomst) periode 1 en 2 V5b. Begrijpend lezen voor groep 5 t/m 8 Extra impuls Om ervoor te zorgen dat de geleerde werkwijzen ook effectief worden gebruikt is er de mogelijkheid om deze scholing uit te breiden met het inzetten van eigen leescoaches of IB-ers. Er is dan een extra intervisiebijeenkomst met de eigen leescoaches of IB ers. Deze worden in twee trainingsbijeenkomsten voorbereid op hun taak. Het volgende komt daar aan bod: Bijeenkomst 1: Inventarisatie van vragen en problemen die spelen op de eigen school; Theorie over effectief begrijpend leesonderwijs; Tonen van een good practice. Bijeenkomst 2: Effectieve werkwijzen tijdens de verschillende les fases van een begrijpend leesles; Monitoring van begrijpend lezen Het groepsplan als hulpmiddel bij planning en monitoring. 2 bijeenkomsten leerkrachten groep 5 t/m 8, leescoaches en IB-ers CPS 15

16 V6. Met sprongen vooruit groep 3 en 4 U krijgt in- en overzicht op de leerlijnen voor het rekenen tot 100 en u leert hoe u goede oefenlessen geeft. U krijgt ruim 150 oefeningen en spelletjes aangereikt die geplaatst zijn in de leerlijn van de tien oefenonderdelen. Met de tien oefenonderdelen leert u de leerlingen de basale vaardigheden (tellen, ordenen & lokaliseren, springen naar getallen, aanvullen tot 10, splitsingen en sprong van 10) en de vervolg vaardigheden: eigen producties, opereren op de lege getallenlijn, bijna-verdwijnsommen en rekenen op formeel niveau. Ook wordt aangegeven waarin deze didactiek verschilt met uw reken-wiskundemethode. Bij het oefenprogramma horen speciaal voor dit oefenprogramma ontwikkelde rekenspellen. Deze rekenspellen lenen zich voor zowel interactieve, klassikale oefensessies als voor verlengde instructie en remedial teaching. U leert hoe u variatie en verdieping kunt aanbrengen zodat ze lange tijd de leerstof van dienst zijn. U krijgt de eerste bijeenkomst een werkmap met de sheets van de cursus en het Rekenspellenboek met de meer dan 150 oefeningen en spellen. Daarnaast krijgt u een login om van deze website artikelen en kopieerbladen te downloaden. De vertaalslag naar de praktijk wordt gemaakt door de oefenlessen en de gezelschapsspellen zoals die beschreven staan in het rekenspellenboek. De bijeenkomsten zijn afwisselend in vorm; minicolleges worden afgewisseld met didactische activiteiten, practica en het bekijken van dvd-opnamen. Aan het begin van elke bijeenkomst is er aandacht voor ervaringen, vragen en problemen over de afgelopen oefenperiode. Al na de eerste bijeenkomst start u met het geven van oefenlessen in de eigen groep of aan een klein groepje leerlingen. Een week voor elke volgende bijeenkomst dient u een logboek inleveren waarin staat wat u heeft geoefend en hoe u dat heeft gedaan. In bijeenkomst drie stelt u in het practicum 'Mijn Programma-overzicht' een eigen oefenprogramma samen. Hier krijgt u overigens ook een voorbeeld van. Lesmaterialen: Deze training is exclusief lesmateriaal. Dit materiaal is via het Menne-instituut aan te schaffen. Leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers van groep 3 en 4 van het 4 bijeenkomsten van 2,5 uur basis- en speciaal (basis) onderwijs Menne-instituut V7. Met sprongen vooruit groep 5 en 6 De deelnemers zijn in staat naast hun methodelessen de principes van Met Sprongen Vooruit te hanteren en daarbij gebruik te maken van de geleerde rekenspellen. U leert deze rekenspellen adequaat in te zetten. U weet hoe u variatie en verdieping kunt aanbrengen zodat ze lange tijd de leerstof van dienst zijn. U krijgt in- en overzicht op de rekenleerlijnen voor het rekenen tot en verder. U leert hoe u goede oefenlessen geeft en u krijgt ruim 80 oefeningen en spelletjes aangereikt die geplaatst zijn in de leerlijn van de acht oefenonderdelen. De oefenonderdelen van de leerlijn voor groep 5 en 6 zijn: hoofdrekenen, vermenigvuldigen, delen, schatten en schriftelijke standaardprocedures. Op het eind van de cursus beschikt u over tal van oefenactiviteiten die u direct de volgende dag kunt inzetten. Bij het oefenprogramma horen oefenmaterialen en rekenspellen. Deze rekenspellen lenen zich voor zowel interactieve, klassikale oefensessies als voor verlengde instructie en remedial teaching. De bijeenkomsten zijn afwisselend in vorm; minicolleges worden afgewisseld met didactische activiteiten, practica en het bekijken van dvd-opnamen. Aan het begin van elke bijeenkomst is er aandacht voor ervaringen, vragen en problemen over de afgelopen oefenperiode. Al na de eerste bijeenkomst start u met het geven van oefenlessen in de eigen groep of aan een klein groepje leerlingen. Cursusmateriaal: U krijgt de eerste bijeenkomst een werkmap met de sheets van de cursus en het Rekenspellenboek met de meer dan 80 oefeningen en spellen. Daarnaast krijgt u een login om van deze website artikelen en kopieerbladen te downloaden. 4 bijeenkomsten van 2,5 uur periode 1 Investering leerkrachten van groep 5 en 6 Menne-instituut 16

17 V8. Hoogbegaafdheid Signalering en begeleiding van hoogbegaafde kinderen van groep 3 t/m 8 Deelnemers hebben kennis van relevante aspecten van hoogbegaafdheid. Daarnaast zijn zij in staat hoogbegaafde kinderen te signaleren. Deelnemers zijn op de hoogte van mogelijke onderwijsaanpassingen en begeleidingsmogelijkheden voor hoogbegaafde kinderen. Theorie en definitie van hoogbegaafdheid Persoonskenmerken van hoogbegaafde kinderen Profielen van hoogbegaafde kinderen Groepen moeilijk te herkennen hoogbegaafde kinderen Signalering van hoogbegaafde kinderen Versnellen Compacten Verrijken Overige begeleidingsmaatregelen Werkwijze: Tijdens de presentaties worden momenten ingelast waarin het mogelijk is om te reflecteren op de huidige en de gewenste aanpak van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Materiaal : Van de presentaties van de inhoudelijke onderwerpen wordt aan de deelnemers een kopie uitgereikt. Daarnaast worden verwijzingen verstrekt naar relevante informatie en literatuur. leerkrachten groep 3 t/m 8 en directeuren 2 bijeenkomsten van 2 uur HoogTij (Tjalliena Ponjée) V9. Autisme in de klas Doel en inhoud: U heeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van een leerling met een autisme spectrum stoornis op het gebied van onderwijs, gedrag en communicatie volgens de laatste inzichten. 5 bijeenkomsten van 3 uur periode 1 Studiebelasting: 15 uur leerkrachten van groep 1 t/m 8, IB ers en RT ers Korczakschool dienst ab Meer info: 17

18 V10. Druktemakers in de klas Doel en inhoud: In deze cursus staan gedragsproblemen centraal. Vanuit een theoretisch kader worden externaliserende gedragsproblemen behandeld: ADHD, oppositioneel gedrag en agressie. Met deze basiskennis wordt een vertaling gemaakt naar de praktijk van elke dag. Welke begeleiding kunnen we deze kinderen bieden? In deze cursus komen verschillende deskundigen (op locatie) aan het woord. 5 bijeenkomsten van 3 uur periode 1 Studiebelasting: 15 uur Meer info: leerkrachten van groep 1 t/m 8, IB ers en RT ers Korczakschool dienst ab V11. Bouwen aan een positieve groep Doel en inhoud: Aan de hand van theorie worden verschillende fases in groepsvorming besproken en de invloed daarvan op het leefklimaat in de groep. Leefklimaat in de groep: waarom kan je met de ene groep zoveel plezier hebben en valt er met de andere groep geen land te bezeilen? In deze cursus worden verschillende methodieken aangereikt, die direct en eenvoudig toepasbaar zijn om de sfeer in de groep vast te houden of in een moeilijke groep te verbeteren. leerkrachten van groep 3 t/m 8 4 bijeenkomsten van 2 uur Korczakschool dienst ab periode 1 Meer info: Studielast: 8 uur V12. EHBO-nieuw Behalen van volwaardig EHBO-diploma met specifieke aandacht voor: Juiste Eerste Hulp te verlenen aan kinderen. Eerste Hulp verlenen aan kinderen en volwassenen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij volwassenen en kinderen voorkomen. Inzicht in de gevaren die in het bijzonder kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden. Investering: 20 uur Plaatselijke EHBO vereniging Individuele personeelsleden 18

19 Ateliers A18. De kracht in jezelf basis A19. Assertiviteitstraining A1. Parnassys basis leerkracht A2. Parnassys verdieping leerkracht A3. Parnassys voor IB ers A4. Parnassys beheerders (expert) A20. Effectieve en activerende instructie A21. Activerende werkvormen A22. Time-management A5. Parnassys ZIEN A6. Parnassys ZIEN voor IB ers A23. Dyscalculie protocol (ERWD) A24. Werken met Nieuws rekenen A7. Active Inspire bord verdieping A8. Active Inspire bord voor kleuters A9. Active Inspire bord knoppentrainig A25. EHBO-herhaling A26. Haal meer uit de MR A27. Overblijfatelier A10. Excel voor beginners A11. Prezi A28. Flitsbezoeken nieuw A29. Flitsbezoeken herhaling A12. Gloster A13. Symbaloo A14. Mindmapping A30. Zo maak je een HP voor gedrag A31. Hechtingsproblematiek in de A32. Kids Skills A15. Anders leren A33. ODD in de klas A16. Mediawijsheid A17. Snellezen voor jezelf A34. IQ onderzoek A35. Werken met ACADIN A36. Kinderyoga 19

20 A1. Parnassys basis Beginsituatie: Deelnemers kennen de basale mogelijkheden van Parnassys en maken daar in de dagelijkse praktijk ook gebruik van. Gebruik maken van zoekfuncties en attendeerfuncties binnen Parnassys Betekenis geven aan informatie van de [groepskaart] Verschillen in [hulpplannen], [groepsplannen], [zorgdossier], [onderwijskundig rapport] en deze op de juiste wijze kunnen gebruiken Gebruik maken van mogelijkheden van [notities] A2. Parnassys voor gevorderden Beginsituatie: Deelnemers kennen de basale mogelijkheden van Parnassys en zoeken in het dagelijkse gebruik zelf naar steeds meer mogelijkheden van het systeem. Zittenblijvers en hun DLE: hoe gaat Parnassys hier mee om Gebruik maken van de uitgebreide mogelijkheden van [roosters], [absenten], [ ] Relatie tussen [groepskaart] en de verschillende [hulpplannen] : [hulpplan], [groepsplan], [zorgdossier], [OKR] Gebruik van overzichten Genereren van eigen verzichten A3. Parnassys voor IB ers Beginsituatie: Deelnemers kennen de mogelijkheden van Parnassys op leerkrachtniveau Gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van [medewerkers] Monitoren van het onderdeel [roosters]: [lesrooster] en [leerkrachtrooster] Gebruik maken van de verschillende mogelijkheden rondom [notities] en [ ] Zicht hebben op verschillende mogelijkheden van [hulpplannen]: [groepsplannen], [hulpplannen], [zorgprofiel], [OKR] Monitoren van de verschillende hulpplannen Monitoren van niet methodetoetsen door middel van trendanalyses A4. Parnassys voor beheerders (expert) Beginsituatie: Deelnemers maken al gebruik van de eenvoudige beheersfuncties (en hebben dus ook beheerdersrechten) binnen Parnassys Deelnemers kennen de mogelijkheden van Parnassys op leerkrachtniveau Zicht hebben op beheersfuncties die nodig zijn om Parnassys af te stemmen op de eigen school Aanpassingen kunnen maken t.b.v. de roosters en vakgebieden Sjablonen op maat maken voor de eigen school (bestandscategorieën, notities, handelingsplannen, ontwikkelprognose) Eigen rubrieken kunnen toevoegen en benoemen en eigen overzichten exporteren buitenom [overzichten] Ontwerpen, importeren, aanpassen en exporteren van eigen methodetoetsen Investering: iedere training bestaat uit 1 bijeenkomst van 3 uur 3 uur 20

Aanbod O2G2 Academie 2013-2014 www.o2g2.nl

Aanbod O2G2 Academie 2013-2014 www.o2g2.nl Uren (incl. Voorbereiding /oefenen) Planning Voor wie? 1. Esis voor leerkrachten Trainen van basisvaardigheden Esis op groepsniveau. In een computerlokaal met de gegevens van de eigen groep. 10 uur a.

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

OPTIMUS academie 2011-2012

OPTIMUS academie 2011-2012 academie 2011-2012 Evenals dit schooljaar willen we schooljaar 2011-2012 weer een stapje verder gaan in het aanbod van de academie. We merken dat steeds meer collega s de noodzaak van deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

OPTIMUS academie

OPTIMUS academie academie 20-2013 Het aanbod van de Academie schooljaar 20-2013 is KLAAR! Het aanbod is evenals afgelopen schooljaar verdeeld in 4 domeinen, te weten: Onderwijs Persoonlijke loopbaan ontwikkeling ICT en

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

Nieuw! : Kies je eigen programma

Nieuw! : Kies je eigen programma Informatiebijeenkomst 2015 Lucas Onderwijs Master Sen opleiding Nieuw! : Kies je eigen programma Lucas Onderwijs & het Seminarium voor Orthopedagiek regio Zuidwest-Nederland Seminarium: Innovatief opleiden!

Nadere informatie

OPTIMUS academie

OPTIMUS academie academie 2012-2013 Het aanbod van de Academie schooljaar 2012-2013 Het aanbod is verdeeld in 4 domeinen, te weten: Onderwijs Persoonlijke loopbaan ontwikkeling ICT en nieuwe media Diversen Voor een verdere

Nadere informatie

OPTIMUS academie 2012-2013

OPTIMUS academie 2012-2013 academie 2012-2013 In deze vooraankondiging vind je het aanbod van trainingen, cursussen, workshops en coachingstrajecten van de academie voor schooljaar 2012-2013. Komend schooljaar zullen een aantal

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod 2014-2015 De Impulsklas workshops voor teams & Lezingencyclus voor ouders en onderwijsprofessionals Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering Professionaliseringsaanbod voor Primair Onderwijs in Zeeland Deskundigheidsbevordering Gids 2013-2014 2014 Scholingen Vensters Ateliers PLG s Coaching E-learning 2 De nieuwe 3L Academie gids Steeds meer

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

CURSUSSEN LEERLINGENZORG

CURSUSSEN LEERLINGENZORG CURSUSSEN LEERLINGENZORG De cursus bestaat uit 3 groepsbijeenkomsten en één praktijkopdracht. In de cursus zullen de uitgangspunten van het protocol ERWD voor de groepen 1 en 2 behandeld worden. Verder

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

OPTIMUS academie 2011-2012

OPTIMUS academie 2011-2012 academie 2011-2012 2012 In dit overzicht vindt u het overzicht van trainingen, cursussen, workshops en coachingstrajecten van de academie in schooljaar 2011-2012. Het aanbod is opgebouwd aan de hand van:

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs

Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken in het basisonderwijs 2 Inleiding Beweging, sociale omgang en kunstzinnig werken zijn naast het onderwijs in taal en rekenen belangrijk in het lesaanbod.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik

Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik Bijgesteld dd: februari 2017 Inleiding Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat die kinderen nodig

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k 2010/2011 BAGAGE KWIJT? TIS AU ME OS D-N PD AD HD ADD O ER ASPERG D D De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k J.H. Donnerschool Rudolphlaan 5 3794 MZ De Glind Postadres: Postbus 492, 3770 AL Barneveld T:

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016. Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10!

Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016. Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10! Volgens Bartjens Studentendag vrijdag 15 april 2016 Ik tel tot 10! Wat: Rekendag voor Pabo-studenten Thema: Ik tel tot 10! Plaats: CPS, Amersfoort (8 min. lopen vanaf NS Amersfoort-Schothorst) Wanneer:

Nadere informatie

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

CHECKLIST DIFFERENTIATIE IN DE SCHOOL. Op schoolniveau zijn afspraken gemaakt over: (voor zover van toepassing in de visie op differentiëren)

CHECKLIST DIFFERENTIATIE IN DE SCHOOL. Op schoolniveau zijn afspraken gemaakt over: (voor zover van toepassing in de visie op differentiëren) CHECKLIST DIFFERENTIATIE IN DE SCHOOL Elementen effectief onderwijs 1. Differentiëren in Schooldoelen Op schoolniveau zijn afspraken gemaakt over: (voor zover van toepassing in de visie op differentiëren)

Nadere informatie

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Leiding geven aan leren 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Leiding geven aan leren Waarom en voor wie Onderwijsgevenden in het primair onderwijs (regulier en speciaal onderwijs),

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Inhoud. Veenendaal, Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs. Beste ouder(s)/verzorger(s), Veenendaal, 27-6-2017 Onderwerp: verantwoording van ons onderwijs Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Gedragsexpert. Doelgroep

Gedragsexpert. Doelgroep Gedragsexpert De Post-HBO opleiding Gedragsexpert heeft tot doel leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren zo goed mogelijk toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Uw producten en diensten in de etalage!

Uw producten en diensten in de etalage! Portal School aan Zet Toelichting aanbod onderwijsadviesbureaus Uw producten en diensten in de etalage! https://portal.schoolaanzet.nl 1 School aan Zet lanceert in september 2012 de online portal van School

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van t Schaddeveld Dieren & Laag-Soeren

Schoolondersteuningsprofiel van t Schaddeveld Dieren & Laag-Soeren Schoolondersteuningsprofiel van t Schaddeveld Dieren & Laag-Soeren Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) Met

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Anne Frankschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Anne Frankschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Anne Frankschool 1 Voorwoord Voor u ligt het (SOP) van basisschool Anne Frankschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Informatie Met Sprongen Vooruit

Informatie Met Sprongen Vooruit Informatie Met Sprongen Vooruit Met Sprongen Vooruit is de naam van de vakdidactische reken-wiskundecursussen. Deze cursussen kenmerken zich door interactieve oefenlessen, coöperatieve spelvormen, aantrekkelijke

Nadere informatie

Opleiding Talentbegeleider Thuisstudie Leer alles wat je moet weten om getalenteerde kinderen effectief te begeleiden.

Opleiding Talentbegeleider Thuisstudie Leer alles wat je moet weten om getalenteerde kinderen effectief te begeleiden. Opleiding Talentbegeleider Thuisstudie Leer alles wat je moet weten om getalenteerde kinderen effectief te begeleiden. Je herkent je in de volgende punten: Je wilt meer weten over talent, hoogbegaafdheid

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Wat is nu eigenlijk goed begrijpend leesonderwijs? Hoe ga ik om met verschillende leesniveaus? En hoe model ik begrijpend lezen

Nadere informatie

Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot

Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot Visiewoorden In onze visie staan 6 woorden centraal die bij onze school passen: Veilige leeromgeving Optimale prestaties Brede ontwikkeling Onderwijs op maat

Nadere informatie

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis

Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Juf, wat gaan we eigenlijk leren? Jouw vakkennis - hun basis Inleiding: Al eerder schreef ik het ebook `het kan zonder groepsplan`. In veel scholen ervaren leerkrachten het maken van groepsplannen als

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Cursus rekendidactiek. Bijeenkomst 6 26 februari 2013 monica wijers, vincent jonker Freudenthal Instituut

Cursus rekendidactiek. Bijeenkomst 6 26 februari 2013 monica wijers, vincent jonker Freudenthal Instituut Cursus rekendidactiek Bijeenkomst 6 26 februari 2013 monica wijers, vincent jonker Freudenthal Instituut Rekenen uit de krant Huiswerk Zwakke rekenaars Bekijk samenvatting van het protocol ERWD voor

Nadere informatie

www.gynzy.com Handleiding

www.gynzy.com Handleiding www.gynzy.com Handleiding Samen steeds beter is ons motto. Als leerkracht sta je elke dag voor de klas en weet je veel beter wat je nodig hebt dan wij. Door goed te luisteren naar jouw behoefte en deze

Nadere informatie

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Masterclass Waarom, waarvoor, hoe? Verdieping m.b.t. taalontwikkeling en werken met groepsplannen

Nadere informatie

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs)

Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) 36 Bijlage 5 Rol van de interne begeleider in effectief leesonderwijs (basisonderwijs) De schoolleider en de interne begeleider geven samen leiding aan het borgen van het leesonderwijs. Beiden hebben hierin

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

VERBETERPLAN Deel 3B

VERBETERPLAN Deel 3B VERBETERPLAN Deel 3B onderwerp: Verbeteren rekenonderwijs datum: augustus 2010 proceseigenaar: Rekenverbeterteam: Gerjanne Meedendorp (rekenspecialist), Chantal Sheehan (IB-er), Maike Sabajo (adjunctdirecteur)

Nadere informatie

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang Leergang Digitale Geletterdheid & Didactiek Product en prijzen 2017 OVERZICHT LEERGANG Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam leerling :.. 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Groep

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel De school voert een actief veiligheidsbeleid. Het laatste veiligheidsplan is geschreven op 13-05-2013 Hierin staat

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Modules voor studenten in de afstudeerfase

Modules voor studenten in de afstudeerfase Modules voor studenten in de afstudeerfase Afstudeerstage, LIO stage of Educatieve Master Gedurende het laatste jaar van je lerarenopleiding loop je zelfstandig stage op de werkplek. Om het leren op de

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ

ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ ʻIk heb het niet verstaan, kunt u het nog een keer uitleggen?ʼ Verlengde instructie nader bekeken Ceciel Borghouts 21 januari 2011 Indeling van de lezing Wat verstaat men onder (verlengde) instructie?

Nadere informatie

2013 -. IC T Beleidsplan

2013 -. IC T Beleidsplan 2013 -. IC T Beleidsplan 0 Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep... 2 Visie op onderwijs... 2 Basisvisie... 2 Inleiding... 3 Doelstellingen... 3... 3 Plan van aanpak... 3... 3 Schooljaar 2014-2015... 5

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Basisschool Marang De Linge

Schoolondersteuningsprofiel van Basisschool Marang De Linge Schoolondersteuningsprofiel van Basisschool Marang De Linge Schooljaar 2014-2015 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde

Nadere informatie

Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring

Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring Beoordelingsformulier leerkracht Meerkring Ervaren leerkracht Datum beoordeling: Naam medewerker: Beoordelaar: School: Gewerkt wordt met een driepuntsschaal: 1 = beneden gestelde eisen 2 = voldoet aan

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen

Format groepsplan. HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving AANPAK METHODIEK. Automatiseren Modelen. Automatiseren Modelen Begeleid inoefenen Format groepsplan Groep namen WAT wil ik bereiken? WAT bied ik aan om dit doel te bereiken? HOE bied ik dit aan? -instructie -leeromgeving HOEveel tijd? Zelfstandig of met de leerkracht? HOE volg ik de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 April 2013. Voorwoord. In dit nummer: Yvette van Hoof Integraal directeur REC Het Driespan.

NIEUWSBRIEF. Jaargang 2 April 2013. Voorwoord. In dit nummer: Yvette van Hoof Integraal directeur REC Het Driespan. NIEUWSBRIEF Jaargang 2 April 2013 Voorwoord In dit nummer: - Voorwoord 1 - Kennismaken met 2 - Nieuw Aanbod 3 - Praktijkevaluatie 4 - Vraag het aan 4 Voor u ligt de tweede digitale nieuwsbrief van het

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Handelingsgericht werken met taal

Handelingsgericht werken met taal Handelingsgericht werken met taal De leergang Handelingsgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt.

Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt. Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt.2014 Inleiding Rekenen moet, ook in het VO, een aparte plek krijgen.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

JAARPLAN Koningin Wilhelminaschool Zoetermeer 1. Handelingsgericht werken (HGW) Kernactiviteit

JAARPLAN Koningin Wilhelminaschool Zoetermeer 1. Handelingsgericht werken (HGW) Kernactiviteit 1. Handelingsgericht werken (HGW) Onderstaande doelen zijn gedeeltelijk behaald in het jaar 2013-2014 Schooljaar 2013-2014 vindt een verdiepingsslag en verdere borging plaats. Leerkrachten stellen de onderwijsbehoefte

Nadere informatie

Kennis en opleiding: - onderwijsbevoegdheid - ervaring met NT2 onderwijs is een pre, maar geen verplichting.

Kennis en opleiding: - onderwijsbevoegdheid - ervaring met NT2 onderwijs is een pre, maar geen verplichting. Profielbeschrijving. Het onderwijs aan nieuwkomers vraagt een specifiek profiel. Daarom vragen wij van je: - een afgeronde Pabo-opleiding met minimaal 3 jaar werkervaring - affiniteit met het werken met

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie