Dekkingsoverzichten. Het TotaalPakket voor Particulieren. Hard werken aan zekerheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dekkingsoverzichten. Het TotaalPakket voor Particulieren. Hard werken aan zekerheid"

Transcriptie

1 Dekkingsoverzichten Het TotaalPakket voor Particulieren Hard werken aan zekerheid

2 2

3 3 Stad Rotterdam Verzekeringen In dit boekje vindt u een helder overzicht van de dekking van álle verzekeringen in het TotaalPakket voor Particulieren. Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend. De exacte dekking kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden. Inhoud Rubriek Verkeer: Personenauto 4 Bestelauto 6 Motor 8 Oldtimer 10 Ongevallen Inzittenden 12 Schadeverzekering Verkeersdeelnemers 13 Autoverhaalsservice (Extra) 14 Rechtsbijstand Motorrijtuigen 15 Rechtsbijstand Verkeersdeelnemers 16 Aanhangwagen 17 Rubriek Wonen: Inboedel 18 Woonhuis 20 Ongevallen 22 Rubriek Aansprakelijkheid: Aansprakelijkheid 24 Rubriek Rechtsbijstand: Rechtsbijstand 26 Rubriek Recreatie: Doorlopende Reis 28 Caravan 32 Pleziervaartuig 34 Kampeerauto 36 Zeilplank 38

4 4 Rubriek Verkeer Rubriek Verkeer Personenauto Afhankelijk van het risico dat uw cliënt zelf wenst te dragen, heeft hij de keuze uit: Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) of WA in combinatie met Mini-Casco of WA in combinatie met Casco In bepaalde gevallen bieden wij het aantrekkelijke Z.O.N.-tarief en ook voor de verzekering van zijn tweede gezinsauto profiteert uw cliënt van een gunstige regeling. Algemene pluspunten: is de oorzaak van een schade niet (mede) te wijten aan uw cliënt of de bestuurder, dan blijft uw cliënt recht houden op de door hem opgebouwde bonuskorting. Dit geldt bijvoorbeeld bij diefstal van de auto, maar ook bij parkeerschade, vandalisme en aanrijdingen met fietsers of voetgangers; vanaf trede 19 heeft uw cliënt recht op bonusbescherming: bij een schuldschade wordt géén vermindering van de door hem opgebouwde bonuskorting toegepast. Vanaf trede 15 geldt een beperkte terugval; uitgebreide hulpverlening door SOS International in zowel binnen- als buitenland. Pluspunten Wettelijke Aansprakelijkheid (WA): de WA verzekert de schade die uw cliënt met zijn auto aan anderen toebrengt tot een bedrag van v ,-; een regeling voor schade die uw cliënt toebrengt aan zijn eigen, particuliere motorrijtuigen en/of die van zijn gezinsleden. Hierbij is zelfs de waardevermindering van deze motorrijtuigen gedekt. Pluspunten WA/Mini-Casco: naast de pluspunten van WA gelden bovendien de volgende voordelen: laat uw cliënt een schade repareren door een bij Schadegarant aangesloten herstelbedrijf dan wordt het eigen risico verlaagd met v 65,-. Daarnaast heeft hij recht op een vervangende auto en hoeft hij de rekening niet zelf voor te schieten; er geldt geen eigen risico wanneer uw cliënt een beschadigde ruit laat repareren door een met ons samenwerkend herstelbedrijf. Bij ruitvervanging betaalt uw cliënt een eigen risico van slechts v 65,-; bij schade als gevolg van een gedekt evenement heeft uw cliënt recht op de vervangingskosten tot maximaal het verzekerd bedrag, indien herstel daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Pluspunten WA/Casco: naast de pluspunten van WA en Mini-Casco geldt bovendien: een uitstekende nieuwwaarderegeling. Is uw cliënt de eerste eigenaar en verzekert hij zijn auto van begin af aan bij ons, dan vergoeden wij bij totaalverlies in de eerste 24 maanden de volledige nieuwwaarde. Na deze 24 maanden geldt een zeer gunstig afschrijvings-percentage. Is uw cliënt niet de eerste eigenaar of verzekert hij zijn auto niet van begin af aan bij ons dan ontvangt uw cliënt de eerste 12 maanden de nieuwwaarde bij totaalverlies; onder voorwaarden dekking voor schade aan de motor of aandrijving ten gevolge van eigen gebrek. Eigen risico WA Mini-Casco Casco Tot en met 23 jaar geen eigen risico v 130,- v 200,- Vanaf 24 jaar geen eigen risico v 130,- v 130,- Vrijwillig hoger eigen risico n.v.t. nee mogelijk Reparatie ruit door samenwerkend herstelbedrijf n.v.t. geen eigen risico geen eigen risico Vervanging ruit door samenwerkend herstelbedrijf n.v.t. v 65,- v 65,- Verlaging eigen risico bij reparatie door Schadegarant n.v.t. v 65,- v 65,-

5 Rubriek Verkeer 5 Dekking Personenauto Geldigheidsgebied WA WA/MC WA/C Europa, Azoren, Madeira, Canarische Eilanden, Aziatische en Afrikaanse landen aan de Middellandse Zee Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Maximale WA-dekking Schade aan bekleding t.g.v. vervoer van gewonden Schade aan eigen voertuigen: particulier (incl. waardevermindering) en bedrijfsmatig Mini-Casco Brand, ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding en kortsluiting Storm, aardbeving, aardverschuiving, hagel en overstroming Vallend gesteente, lawines, vloedgolf en inundatie Vulkanische uitbarsting en instorting t.g.v. natuurverschijnsel (Poging tot) Diefstal, braak, joy-riding, verduistering, oplichting, vermissing en rellen Ruitbreuk (incl. zonnedaken) en schade door scherven Botsing met dieren en luchtvaartuigen Transportschade (m.u.v. schrammen, krassen, lakschade, takelen en slepen) Casco Botsen, stoten, omslaan, te water/van de weg raken en slippen, ongeacht eigen gebrek Schade aan de motor en/of aandrijving t.g.v. eigen gebrek 1) Kwaadwillige beschadiging en ander van buiten komend onheil Boven het verzekerd bedrag Accessoires 2) Geluids- en beeldapparatuur Tegemoetkoming huurkosten bij diefstal, verduistering en joy-riding 3 12,50 p.d. 3 12,50 p.d. max max Hulpverlening binnenland I.g.v. diefstal, brand of ander van buiten komend onheil I.g.v. mechanische storing buiten de woonplaats 3) 3) Vervangende auto, max. 5 dagen Hulpverlening buitenland binnen geldigheidsgebied I.g.v. diefstal, brand of ander van buiten komend onheil I.g.v. ziekte of ongeval bestuurder I.g.v. mechanische storing 3) 3) Berging en/of vervoer auto (+ aanhanger) naar garage/nl 4) Toezending onderdelen Vervoer bestuurder en inzittenden Huur vervangende auto i.g.v. brand, diefstal, ander van buiten komend onheil p.d p.d p.d. max max max Huur vervangende auto i.g.v. mechanische storing p.d. max Schaderegeling Schade aan personenauto herstelkosten herstelkosten Mogelijkheid tot reparatie tot verzekerd bedrag ja ja Vrijheid van reparatie tot maximaal Totaalverlies personenauto 5): - eerste eigenaar en auto van begin af aan bij de maatschappij verzekerd: - vergoeding eerste twee jaar nieuwwaarde nieuwwaarde - maandelijkse afschrijving derde jaar 1,5% 1,5% - niet-eerste eigenaar of auto niet van begin af aan bij de maatschappij verzekerd: - vergoeding eerste jaar nieuwwaarde nieuwwaarde - afschrijving tweede en derde jaar: - maandelijkse afschrijving over de eerste ,5% 1,5% - maandelijkse afschrijving over het meerdere m.i.v. de 13e maand 1,5% 1,5% - maandelijkse afschrijving over het meerdere m.i.v. de 25e maand 2% 2% = gedekt 1) o.a. auto maximaal tot 3 jaar oud, maximaal km gereden en eerste eigenaar 2) m.u.v. autotelefoon e.d., (tele)communicatieapparatuur, geluids-, beeld-, zend-, navigatie-, detectie- en computerapparatuur 3) indien de auto niet ouder is dan 36 maanden 4) vervoer naar NL: o.a. als herstel niet mogelijk is binnen twee werkdagen of vier dagen bij nazending onderdelen 5) in geval van de nieuwwaarde-vergoeding bij totaalverlies worden eveneens de eventuele afleveringskosten en de verwijderingsbijdrage vergoed.

6 6 Rubriek Verkeer Bestelauto Afhankelijk van het risico dat uw cliënt zelf wenst te dragen, heeft hij de keuze uit: Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) of WA in combinatie met Mini-Casco of WA in combinatie met Casco Algemene pluspunten: is de oorzaak van een schade niet (mede) te wijten aan uw cliënt of de bestuurder, dan blijft uw cliënt recht houden op de door hem opgebouwde bonuskorting. Dit geldt bijvoorbeeld bij diefstal van de auto, maar ook bij parkeerschade, vandalisme en aanrijdingen met fietsers of voetgangers; vanaf trede 19 heeft uw cliënt recht op bonusbescherming: bij een schuldschade wordt géén vermindering van de door hem opgebouwde bonuskorting toegepast. Vanaf trede 15 geldt een beperkte terugval; uitgebreide hulpverlening door SOS International in zowel binnen- als buitenland. Pluspunten Wettelijke Aansprakelijkheid (WA): de WA verzekert de schade die uw cliënt met zijn bestelauto aan anderen toebrengt tot een bedrag van v ,-; een regeling voor schade die uw cliënt toebrengt aan zijn eigen, particuliere motorrijtuigen en/of die van zijn gezinsleden. Hierbij is zelfs de waardevermindering van deze motorrijtuigen gedekt. Pluspunten WA/Mini-Casco: naast de pluspunten van WA gelden bovendien de volgende voordelen: er geldt geen eigen risico wanneer uw cliënt een beschadigde ruit laat repareren door een met ons samenwerkend herstelbedrijf. Bij ruitvervanging betaalt uw cliënt een eigen risico van slechts v 65,-; bij schade als gevolg van een gedekt evenement heeft uw cliënt recht op de vervangingskosten tot maximaal het verzekerd bedrag, indien herstel daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Pluspunten WA/Casco: naast de pluspunten van WA en Mini-Casco geldt bovendien: uw cliënt geniet een prima dekking tegen verschillende gebeurtenissen, zoals botsen, stoten, omslaan en kwaadwillige beschadiging zoals vandalisme. Eigen risico WA Mini-Casco Casco Tot en met 23 jaar geen eigen risico v 130,- v 200,- Vanaf 24 jaar geen eigen risico v 130,- v 130,- Vrijwillig hoger eigen risico n.v.t. nee mogelijk Reparatie ruit door samenwerkend herstelbedrijf n.v.t. geen eigen risico geen eigen risico Vervanging ruit door samenwerkend herstelbedrijf n.v.t. v 65,- v 65,-

7 Rubriek Verkeer 7 Dekking Bestelauto Geldigheidsgebied WA WA/MC WA/C Europa, Azoren, Madeira, Canarische Eilanden, Aziatische en Afrikaanse landen aan de Middellandse Zee Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Maximale WA-dekking Schade aan bekleding t.g.v. vervoer van gewonden Schade aan eigen voertuigen: particulier (incl. waardevermindering) en bedrijfsmatig Mini-Casco Brand, ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding en kortsluiting Storm, aardbeving, aardverschuiving, hagel en overstroming Vallend gesteente, lawines, vloedgolf en inundatie Vulkanische uitbarsting en instorting t.g.v. natuurverschijnsel (Poging tot) Diefstal, braak, joy-riding, verduistering, oplichting, vermissing en rellen Ruitbreuk (incl. zonnedaken) en schade door scherven Botsing met dieren en luchtvaartuigen Transportschade (m.u.v. schrammen, krassen, lakschade, takelen en slepen) Casco Botsen, stoten, omslaan, te water/van de weg raken en slippen, ongeacht eigen gebrek Kwaadwillige beschadiging en ander van buiten komend onheil Boven het verzekerd bedrag Accessoires 1) Geluids- en beeldapparatuur Hulpverlening binnenland I.g.v. diefstal, brand of ander van buiten komend onheil I.g.v. mechanische storing buiten de woonplaats 2) 2) Hulpverlening buitenland binnen geldigheidsgebied I.g.v. diefstal, brand of ander van buiten komend onheil I.g.v. ziekte of ongeval bestuurder I.g.v. mechanische storing 2) 2) Berging en/of vervoer bestelauto (+ aanhanger) naar garage/nl 3) Toezending onderdelen Vervoer bestuurder en inzittenden Schaderegeling Schade aan bestelauto herstelkosten herstelkosten Mogelijkheid tot reparatie tot verzekerd bedrag ja ja Vrijheid van reparatie tot maximaal Totaalverlies bestelauto dagwaarde dagwaarde = gedekt 1) m.u.v. autotelefoon e.a. (tele)communicatieapparatuur, geluids-, beeld-, zend-, navigatie-, detectie- en computerapparatuur 2) indien de bestelauto niet ouder is dan 36 maanden 3) vervoer naar NL: o.a. als herstel niet mogelijk is binnen twee werkdagen of vier dagen bij nazending onderdelen

8 8 Rubriek Verkeer Motor Afhankelijk van het risico dat uw cliënt zelf wenst te dragen, heeft hij de keuze uit: Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) of WA in combinatie met Mini-Casco of WA in combinatie met Casco Algemene pluspunten: is de oorzaak van een schade niet (mede) te wijten aan uw cliënt of de bestuurder, dan blijft uw cliënt recht houden op de door hem opgebouwde bonuskorting. Dit geldt bijvoorbeeld bij diefstal van de motor, maar ook bij parkeerschade, vandalisme en aanrijdingen met fietsers of voetgangers; vanaf trede 19 heeft uw cliënt recht op bonusbescherming: bij een schuldschade wordt géén vermindering van de door hem opgebouwde bonuskorting toegepast. Vanaf trede 15 geldt een beperkte terugval; uitgebreide hulpverlening door SOS International in zowel binnen- als buitenland. Pluspunten Wettelijke Aansprakelijkheid (WA): de WA verzekert de schade die uw cliënt met zijn motor aan anderen toebrengt tot een bedrag van v ,-; een regeling voor schade die uw cliënt toebrengt aan zijn eigen, particuliere motorrijtuigen en/of die van zijn gezinsleden. Hierbij is zelfs de waardevermindering van deze motorrijtuigen gedekt. Pluspunten WA/Mini-Casco: naast de pluspunten van WA gelden bovendien de volgende voordelen: er geldt geen eigen risico wanneer uw cliënt een beschadigde ruit laat repareren door een met ons samenwerkend herstelbedrijf. Bij ruitvervanging betaalt uw cliënt een eigen risico van slechts v 65,-; bij schade als gevolg van een gedekt evenement heeft uw cliënt recht op de vervangingskosten tot maximaal het verzekerd bedrag, indien herstel daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Pluspunten WA/Casco: naast de pluspunten van WA en Mini-Casco geldt bovendien: dekking van v 750,- per persoon per gebeurtenis voor schade aan de kleding en helm van uw cliënt die door een ongeval is veroorzaakt; een uitstekende nieuwwaarderegeling. In geval van totaalverlies van de motor in het eerste jaar ontvangt uw cliënt de volledige nieuwwaarde. In het tweede tot en met vierde jaar geldt een zeer gunstige afschrijvingsregeling. Eigen risico WA Mini-Casco Casco Tot en met 23 jaar geen eigen risico v 90,- v 130,- Vanaf 24 jaar geen eigen risico v 90,- v 90,- Diefstal: stalling motor buitenshuis/buiten bewaakte stalling n.v.t. v 225,- v 225,- Vrijwillig hoger eigen risico n.v.t. nee mogelijk Reparatie ruit door samenwerkend herstelbedrijf n.v.t. geen eigen risico geen eigen risico Vervanging ruit door samenwerkend herstelbedrijf n.v.t. v 65,- v 65,-

9 Rubriek Verkeer 9 Dekking Motor Geldigheidsgebied WA WA/MC WA/C Europa, Azoren, Madeira, Canarische Eilanden, Aziatische en Afrikaanse landen aan de Middellandse Zee Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Maximale WA-dekking Schade aan bekleding t.g.v. vervoer van gewonden Schade aan eigen voertuigen: particulier (incl. waardevermindering) en bedrijfsmatig Mini-Casco Brand, ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding en kortsluiting Storm, aardbeving, aardverschuiving, hagel en overstroming Vallend gesteente, lawines, vloedgolf en inundatie Vulkanische uitbarsting en instorting t.g.v. natuurverschijnsel (Poging tot) Diefstal, braak, joy-riding, verduistering, oplichting, vermissing en rellen Ruitbreuk en schade door scherven Botsing met dieren en luchtvaartuigen Transportschade (m.u.v. schrammen, krassen, lakschade, takelen en slepen) Casco Botsen, stoten, omslaan, te water/van de weg raken en slippen, ongeacht eigen gebrek Kwaadwillige beschadiging en ander van buiten komend onheil Boven het verzekerd bedrag Accessoires 1) Geluids- en beeldapparatuur, bevestigd in slede Tegemoetkoming huurkosten bij diefstal of vermissing 3 12,50 p.d. 3 12,50 p.d. max max Schade aan kleding en/of helm Hulpverlening binnenland I.g.v. diefstal, brand of ander van buiten komend onheil I.g.v. ziekte of ongeval bestuurder I.g.v. mechanische storing buiten de woonplaats 2) Vervoer motor, aanhanger, bestuurder en opzittende(n) Hulpverlening buitenland binnen geldigheidsgebied I.g.v. diefstal, brand of ander van buiten komend onheil I.g.v. ziekte of ongeval bestuurder I.g.v. mechanische storing 2) Toezending onderdelen Vervoer motor, aanhanger, bestuurder en opzittende(n) Huur vervangende motor/auto i.g.v. brand, diefstal, ander van buiten komend onheil 3) 4) p.d p.d p.d max max max Huur vervangende auto/motor i.g.v. mechanische storing 3) 4) p.d. 2) p.d p.d. max max max Huur vervangende aanhanger i.g.v. brand, diefstal, ander van buiten komend onheil 3) 4) 3 50 p.d p.d p.d. max max max Huur vervangende aanhanger i.g.v. mechanische storing 3) 4) 3 50 p.d. 2) 3 50 p.d p.d. max max max Extra verblijfskosten t.g.v. brand, diefstal, ander van buiten komend onheil (10 dagen) 4) 3 50 p.p.p.d. 2) 3 50 p.p.p.d p.p.p.d. max max max Telecommunicatiekosten Schaderegeling Schade aan motor herstelkosten herstelkosten Mogelijkheid tot reparatie tot verzekerd bedrag ja ja Vrijheid van reparatie tot maximaal Totaalverlies motor: - vergoeding 1e jaar nieuwwaarde 5) nieuwwaarde 5) - vergoeding 2e t/m 4e jaar: maandelijkse afschrijving 1,5% 1,5% = gedekt 1) m.u.v. telefoon e.a. (tele)communicatieapparatuur, geluids-, beeld-, zend-, navigatie-, detectie- en computerappartuur 2) mits de motor niet ouder is dan 36 maanden 3) o.a. indien (nood)reparatie niet mogelijk is binnen twee werkdagen werkdagen of vier dagen bij nazending onderdelen 4) alleen vergoeding indien geen gebruik gemaakt wordt van overige hulpverlening 5) indien nieuw en niet ouder dan 48 maanden op het moment van de gebeurtenis.

10 10 Rubriek Verkeer Oldtimer Afhankelijk van het risico dat uw cliënt zelf wenst te dragen, heeft hij de keuze uit: Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) of WA in combinatie met Mini-Casco of WA in combinatie met Casco Algemene Pluspunten: uitgebreide hulpverlening door SOS International in zowel binnen- als buitenland. In het buitenland geldt de unieke altijd-terug-garantie : mocht de oldtimer zwaar beschadigd of total-loss raken dan wordt deze altijd teruggebracht naar Nederland. Pluspunten Wettelijke Aansprakelijkheid (WA): de WA verzekert de schade die uw cliënt met zijn bestelauto aan anderen toebrengt tot een bedrag van v ,-; een regeling voor schade die uw cliënt toebrengt aan zijn eigen, particuliere motorrijtuigen en/of die van zijn gezinsleden. Hierbij is zelfs de waardevermindering van deze motorrijtuigen gedekt. Pluspunten WA/Mini-Casco: naast de pluspunten van WA gelden bovendien de volgende voordelen: een prima schaderegeling. Bij schade worden de herstelkosten vergoed, waarbij een unieke regeling geldt indien onderdelen niet of niet binnen een redelijke termijn beschikbaar zijn. Bij totaalverlies van uw oldtimer krijgt uw cliënt de taxatiewaarde vergoed, mits het taxatierapport niet ouder is dan 36 maanden; er geldt geen eigen risico wanneer uw cliënt een beschadigde ruit laat repareren door een met ons samenwerkend herstelbedrijf. Bij ruitvervanging betaalt uw cliënt een eigen risico van slechts v 65,-; bij schade als gevolg van een gedekt evenement heeft uw cliënt recht op de vervangingskosten tot maximaal het verzekerd bedrag, indien herstel daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Pluspunten WA/Casco: naast de pluspunten van WA en Mini-Casco geldt bovendien: een prima dekking tegen verschillende gebeurtenissen, zoals botsen, stoten, omslaan en kwaadwillige beschadiging zoals vandalisme. Eigen risico WA Mini-Casco Casco Tot en met 23 jaar geen eigen risico v 130,- v 200,- Vanaf 24 jaar geen eigen risico v 130,- v 130,- Reparatie ruit door samenwerkend herstelbedrijf n.v.t. geen eigen risico geen eigen risico Vervanging ruit door samenwerkend herstelbedrijf n.v.t. v 65,- v 65,-

11 Rubriek Verkeer 11 Dekking Oldtimer Geldigheidsgebied WA WA/MC WA/C Europa, Azoren, Madeira, Canarische Eilanden en Afrikaanse landen aan de Middellandse Zee Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) Maximale WA-dekking Schade aan bekleding t.g.v. vervoer van gewonden Schade aan eigen voertuigen: particulier (incl. waardevermindering) en bedrijfsmatig Mini-Casco Brand, ontploffing, blikseminslag, zelfontbranding en kortsluiting Storm, aardbeving, aardverschuiving, hagel en overstroming Vallend gesteente, lawines, vloedgolf en inundatie Vulkanische uitbarsting en instorting t.g.v. natuurverschijnsel (Poging tot) Diefstal, braak, joy-riding, verduistering, oplichting, vermissing en rellen Ruitbreuk (incl. zonnedaken) en schade door scherven Botsing met dieren en luchtvaartuigen Transportschade (m.u.v. schrammen, krassen, lakschade, takelen en slepen) Casco Botsen, stoten, omslaan, te water/van de weg raken en slippen, ongeacht eigen gebrek Kwaadwillige beschadiging en ander van buiten komend onheil Boven het verzekerd bedrag Accessoires 1) 10% van 10% van taxatiewaarde taxatiewaarde Geluids- en beeldapparatuur Tegemoetkoming huurkosten bij diefstal, verduistering en joy-riding 3 12,50 p.d. 3 12,50 p.d. max max Hulpverlening binnenland I.g.v. diefstal, brand of ander van buiten komend onheil I.g.v. ziekte of ongeval bestuurder buiten de woonplaats I.g.v. mechanische storing buiten de woonplaats Vervoer oldtimer (+ aanhanger), bestuurder en in-/opzittenden Hulpverlening buitenland binnen geldigheidsgebied I.g.v. diefstal, brand of ander van buiten komend onheil I.g.v. ziekte of ongeval bestuurder I.g.v. mechanische storing Berging/vervoer oldtimer (+ aanhanger) naar garage/nl 2) Toezending onderdelen Vervoer bestuurder en in-/opzittenden Vervangend voertuig i.g.v. brand, diefstal of ander van buiten komend onheil p.d p.d p.d max max max Vervangend voertuig i.g.v. mechanische storing p.d. max Noodzakelijk oponthoud en verblijf 3 50 p.p.p.d p.p.p.d p.p.p.d. Telecommunicatiekosten Schaderegeling Schade aan oldtimer herstelkosten herstelkosten Onderdelen/materialen niet of niet binnen een redelijke termijn verkrijgbaar: - ten tijde van schade gangbare waarde van vervangende onderdelen of - prijs van het opnieuw vervaardigen van de onderdelen max. 2x gang- max. 2x gangbare waarde bare waarde Mogelijkheid tot reparatie tot verzekerd bedrag ja ja Vrijheid van reparatie tot maximaal Totaalverlies oldtimer: - taxatierapport max. 36 maanden oud taxatiewaarde taxatiewaarde - taxatierapport ouder dan 36 maanden dagwaarde dagwaarde = gedekt 1) m.u.v. autotelefoon e.a. (tele)communictieapparatuur, geluids-, beeld-, zend-, navigatie-, detectie- en computerapparatuur 2) altijd-terug-garantie: vervoer naar NL: o.a. als herstel onmogelijk is binnen twee werkdagen of vier dagen bij nazending onderdelen, of bij totaalverlies

12 12 Rubriek Verkeer Ongevallen Inzittenden Door de motorrijtuigenverzekering uit te breiden met de Ongevallenverzekering Inzittenden, geniet uw cliënt extra zekerheid. In dat geval komen de financiële gevolgen van een ongeval niet voor zijn rekening, maar ook niet voor rekening van zijn inzittenden. De Ongevallenverzekering Inzittenden biedt de volgende dekkingsmogelijkheden: Overlijden Blijvende invaliditeit Medische kosten Uw cliënt kan kiezen voor een van de vaste combinaties of zelf de verzekerde bedragen invullen in de vrije combinatie. Pluspunten Ongevallen Inzittenden: de verzekering keert altijd uit bij een ongeval met een motorrijtuig in eigendom van verzekeringsnemer; bij overlijden of blijvende invaliditeit wordt de uitkering verhoogd met 25% voor alle inzittenden die ouder zijn dan 21 jaar en indien de gordel wordt gedragen; er geldt géén beperking van de uitkering voor jongeren; in geval van medische kosten worden tandartskosten vergoed tot maximaal v 250,-; bij HIV-besmetting als gevolg van een bloedtransfusie of injectie met een besmette naald tijdens een door een arts voorgeschreven behandeling wordt een bedrag van v 5.000,- uitgekeerd; bij overlijden ten gevolge van een ongeval in het buitenland worden de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland vergoed. Dekking Ongevallen Inzittenden Geldigheidsgebied Europa, Azoren, Canarische Eilanden, Aziatische en Afrikaanse landen aan de Middellandse Zee Verzekerde(n) Inzittenden van een motorrijtuig waarvan de verzekeringsnemer eigenaar of houder is Inzittenden die zich buiten het motorrijtuig bevinden i.v.m. het aanbrengen van noodzakelijke voorzieningen aan het motorrijtuig Personen die in, op, uit of van het motorrijtuig stappen Gedekte gebeurtenissen Ongeval Acute vergiftiging t.g.v. het ongewild binnenkrijgen van giftige gassen, dampen en vaste en vloeibare stoffen Besmetting of vergiftiging t.g.v. een onvrijwillige val in water of enige vloeibare of vaste stof Bevriezing, verbranding, verdrinking, verstikking en zonnesteek en de lichamelijke gevolgen van elektrische ontladingen Verhongering, verdorsting, uitputting en zonnebrand t.g.v. geïsoleerd raken bij natuurrampen, instorting of andere catastrofale gebeurtenissen Plotselinge verstuikingen, ontwrichting en spierscheuring, mits geneeskundig vast te stellen Complicaties en verergeringen van ongevalletsel als direct gevolg van eerstehulpverlening of door een ongeval noodzakelijk geworden behandeling Wondinfectie en bloedvergiftiging direct verband houdend met ongevalletsel HIV-besmetting t.g.v. een bloedtransfusie of injectie met een besmette naald bij een medisch geïndiceerde (be)handeling door een arts of verpleegkundige in een erkend ziekenhuis Whiplashtrauma gevolgd door het post-whiplashsyndroom volgens de voorwaarden van de Nederlandse vereniging van Neurologie Ongeval overkomen tijdens handelingen verricht tot redding van mensen, dieren en zaken Kosten van vervoer van het stoffelijk overschot bij een ongeval in het buitenland, mits niet elders verzekerd = gedekt

13 Rubriek Verkeer 13 Schadeverzekering Verkeersdeelnemers Uw cliënt heeft de keuze uit de volgende dekkingen: Inzittendendekking of Verkeersschadedekking of Inzittendendekking en Verkeersschadedekking Pluspunten Inzittendendekking: deze basisdekking biedt uw cliënt een uitkering bij schade die hij oploopt als bestuurder of inzittende van een eigen motorrijtuig. Deze dekking geldt alleen voor de eigen motorrijtuigen die vermeld worden op het polisblad. Pluspunten Verkeersschadedekking: met deze uitgebreide dekking is uw cliënt verzekerd tegen schade die hij oploopt als bestuurder of als inzittende van een voertuig wanneer bijvoorbeeld wordt meegereden met vrienden of kennissen. Ook is uw cliënt verzekerd tegen schade, opgelopen als voetganger, fietser of passagier van het openbaar vervoer. Deze dekking geldt niet voor de eigen motorvoertuigen. Pluspunten Inzittendendekking en Verkeersschadedekking: met deze complete dekking profiteert uw cliënt van de meeste zekerheid. De dekking beperkt zich niet alleen tot schade ten gevolge van een ongeval met het eigen verzekerde motorrijtuig, maar ook als inzittende van motorrijtuigen van anderen én als voetganger, fietser of passagier van het openbaar vervoer. Dekking Schadeverzekering Verkeersdeelnemers Geldigheidsgebied Verkeers- Inzittenden Verkeersschade schade + Inzittenden Europa Azoren, Madeira, Canarische Eilanden, Aziatische en Afrikaanse landen aan de Middellandse Zee 1) Verzekerd bedrag Maximaal verzekerd bedrag Verzekerde(n) Verzekeringsnemer Inwonende gezinsleden van verzekeringsnemer Voor studie uitwonende gezinsleden van verzekeringsnemer In-/opzittenden van het/de bij de maatschappij bekende motorrijtuig(en) van verzekerde(n) 1) Gedekte gebeurtenissen Verkeersongeval, de verzekerde overkomen als voetganger en fietser 2) Schade t.g.v. een ongeval, de verzekerde overkomen als inzittende van een bij een verkeersongeval betrokken auto, metro, tram, bus of trein 2) Schade t.g.v. een ongeval, de verzekerde overkomen als inzittende van het op het polisblad omschreven motorrijtuig 1) Schade t.g.v. een ongeval aan zaken uit de particuliere huishouding, die de verzekerde bij zich heeft als bestuurder of inzittende van het eigen of een ander motorrijtuig of als voetganger, fietser of passagier van het openbaar vervoer Tijdelijke vervanging motorrijtuig Schade, de verzekerde(n) overkomen in een vervangend gelijksoortig motorrijtuig (tijdens onderhoud of reparatie van het verzekerde motorrijtuig) 1) = gedekt 1) uitsluitend voor Inzittendendekking 2) uitsluitend voor Verkeersschadedekking

14 14 Rubriek Verkeer Rechtsbijstand Verkeer Uw cliënt kan kiezen uit de volgende verzekeringen, van een basisverzekering tot een complete verzekering: Autoverhaalsservice (Extra) Rechtsbijstand Motorrijtuigen Rechtsbijstand Verkeersdeelnemers Autoverhaalsservice (Extra) Pluspunten Autoverhaalsservice (Extra): wordt door een ander schade toegebracht aan het motorrijtuig van uw cliënt, dan hoeft uw cliënt met deze basisverzekering niet zelf de schade te verhalen. De Autoverhaalsservice biedt juridische bijstand voor verhaal van deze schade, inclusief de waardevermindering; met de Extra-dekking heeft uw cliënt bovendien recht op bijstand bij het verhalen van letselschade, smartengeld uitkeringen en inkomstenderving als het ongeval veroorzaakt is door een derde. De Extra-dekking geldt niet alleen voor deelname aan het verkeer, maar ook voor contractsbijstand in verhaalszaken over vergoeding of reparatie van zijn motorrijtuig. Dekking Autoverhaalsservice (Extra) Geldigheidsgebied AVS AVSE Europa en de landen rond de Middellandse Zee, als de rechter van deze landen bevoegd is en het recht van deze landen van toepassing is Verzekerde(n) Verzekeringsnemer: - deelname aan het wegverkeer met het verzekerde motorrijtuig 1) - contractbijstand in verhaalszaken over vergoeding of reparatie - strafbijstand voor zover van belang voor verhaalsmogelijkheden Gemachtigde bestuurder of passagier: - deelname aan het wegverkeer met het verzekerde motorrijtuig 1) - strafbijstand voor zover van belang voor verhaalsmogelijkheden Dekking Verhaalsbijstand bij het verhalen van: - schade aan het verzekerd motorrijtuig - waardevermindering - huurkosten voor een vervangend motorrijtuig - schade aan vervoerde zaken behorend tot de particuliere huishouding van verzekerde - overige schade zoals letselschade, smartengelduitkeringen en inkomensderving - contractrechtsbijstand in verhaalszaken over vergoeding of reparatie - strafrechtsbijstand voor zover van belang voor verhaalsmogelijkheden = gedekt 1) motorrijtuig inclusief gekoppelde caravan of aanhanger

15 Rubriek Verkeer 15 Rechtsbijstand Motorrijtuigen De uitgebreide dekking van Rechtsbijstand Motorrijtuigen biedt, naast de dekking van de Autoverhaalsservice (Extra) extra zekerheid. Pluspunten Rechtsbijstand Motorrijtuigen: gedekt is deelname aan het wegverkeer met het motorrijtuig. Het gaat hierbij dus niet alleen om schade veroorzaakt door een ander, maar ook om schade die uw cliënt zelf veroorzaakt; dekking in geval van het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het motorrijtuig. Eigen risico Aanspraak op de verzekering is alleen mogelijk als het belang minimaal v 110,- bedraagt. Dekking Rechtsbijstand Motorrijtuigen Geldigheidsgebied Europa en de landen rond de Middellandse Zee, als de rechter van deze landen bevoegd is en het recht van deze landen van toepassing is: - verhaal van schade t.g.v. beschadiging van lijf of zaken - strafzaken - geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomsten Nederland: - bovenstaande zaken en alle overige gevallen, als de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlands recht van toepassing is Dekking Verzekeringsnemer: - deelname aan het wegverkeer met het verzekerde motorrijtuig 1) - voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het verzekerde motorrijtuig 1) Gemachtigde bestuurder of passagier: - deelname aan het wegverkeer met het verzekerde motorrijtuig 1) Onvermogendekking (franchise 3 110) Waarborgsom = gedekt 1) motorrijtuig inclusief gekoppelde caravan of aanhanger

16 16 Rubriek Verkeer Rechtsbijstand Verkeersdeelnemers Pluspunten Rechtsbijstand Verkeersdeelnemers: alle tot het gezin behorende personenauto s, kampeerauto s, motorrijwielen en bromfietsen vallen onder de dekking; uw cliënt is niet alleen verzekerd bij deelname aan het wegverkeer, maar ook bij deelname aan het waterverkeer en zelfs als voetganger, fietser en passagier van welk voertuig of (lucht)vaartuig dan ook: wenst uw cliënt extra zekerheid, dan kan hij de dekking uitbreiden met het Pluspakket. Dit pakket biedt naast werelddekking bijstand bij fiscaalrechtelijke geschillen en een hogere vergoeding voor externe kosten. Eigen risico Aanspraak op de verzekering is alleen mogelijk als het belang minimaal v 110,- bedraagt. Voor het Pluspakket in Europa is dit v 450,-. Dekking Rechtsbijstand Verkeersdeelnemers Geldigheidsgebied Europa en de landen rond de Middellandse Zee, als de rechter van deze landen bevoegd is en het recht van deze landen van toepassing is: - verhaal van schade aan lijf en zaken - strafzaken - overeenkomsten i.v.m. een (vakantie)reis - geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomsten van voer- en/of vaartuig - geschillen uit vervoersovereenkomsten Nederland: - bovenstaande zaken en alle overige gevallen, als de Nederlandse rechter bevoegd is en het Nederlands recht van toepassing is Verzekerde(n) Verzekeringsnemer, echtgeno(o)t(e) of duurzaam samenwonenden partner Inwonende (schoon)ouders, ongehuwde (adoptief, pleeg-, stief-)kinderen Niet-inwonende, ongehuwde (adoptief, pleeg-, stief-)kinderen die in Nederland een dagstudie volgen of in een verpleeginrichting verblijven, au-pair Gemachtigde bestuurder/passagier van voer-/vaartuig van verzekerde Verzekerde activiteiten Geschillen bij het uitoefenen van particuliere activiteiten voor o.a.: - de deelname aan het weg- of waterverkeer - het zijn van passagier in een luchtvaartuig - het verwerven, vervangen, voorhanden hebben en onderhouden van een voer- en/of vaartuig - het maken van een (vakantie)reis Dekking Interne kosten Externe kosten Onvermogendekking (franchise 3 110) max Waarborgsom Pluspakket als meeverzekerd Gehele wereld: dekking van: - verhaal van schade aan lijf of zaken - strafzaken - overeenkomsten i.v.m. een (vakantie)reis - geschillen uit sleep- en reparatieovereenkomsten van voertuig en/of vaartuig - geschillen uit vervoersovereenkomsten - adviesservice: per gebeurtenis éénmalig recht op telefonisch advies op andere rechtsgebieden zoals consumentenrecht, arbeidsrecht en administratief recht 1x per gebeurtenis - externe kosten buiten Europa of landen rond de Middellandse Zee max = gedekt

17 Rubriek Verkeer 17 Aanhangwagen De Aanhangwagenverzekering kan gesloten worden voor aanhangers achter een personen-, bestel- of kampeerauto waarvoor een Nederlands kentekenbewijs is afgegeven en voor de besturing een rijbewijs voor de categorie B /E is vereist. Niet alleen de verzekeringsnemer is verzekerd, maar ook de personen die met zijn toestemming gebruik maken van de aanhangwagen. Pluspunten Aanhangwagen: een prima dekking tegen verschillende gebeurtenissen. Niet alleen schade door brand, diefstal en kwaadwillige beschadiging is gedekt, maar ook schade door bijvoorbeeld botsen en omslaan; een goede schaderegeling: afhankelijk van de ouderdom van de aanhangwagen krijgt uw cliënt bij schade een aanzienlijk deel van de herstelkosten vergoed. Eigen Risico Voor cascoschaden geldt een eigen risico van v 22,- Dekking Aanhangwagen Geldigheidsgebied Europa, Azoren, Madeira, Canarische Eilanden, Aziatische en Afrikaanse landen aan de Middellandse Zee Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) WA/Casco Maximale WA-dekking 1) Casco Brand, ontploffing, blikseminslag en zelfontbranding Diefstal, joy-riding, verduistering en kwaadwillige beschadiging Storm Botsen, stoten, omslaan, te water/van de weg raken en slippen, ook t.g.v. eigen gebrek Ieder ander van buiten komend onheil Boven het verzekerd bedrag Berging. opruiming, bewaking en stalling Vervoer naar dichtstbijzijnde werkplaats Noodzakelijke demontage voor vaststellen herstelkosten Schaderegeling Vrijheid van reparatie tot maximaal Schade aan de aanhangwagen herstelkosten Vergoeding zonder herstel van schade binnen drie maanden na schadevaststelling o.b.v. ouderdom aanhangwagen: max. vergoeding van herstelkosten: - t/m 12 maanden 50,0% maanden 47,5% maanden 45,0% maanden 42,5% maanden 40,0% maanden 37,5% maanden 35,0% maanden 32,5% maanden 30,0% maanden 27,5% - ouder dan 120 maanden 25,0% Vergoeding bij verlies dagwaarde min opbrengst restanten = gedekt 1) voor achter een motorrijtuig gekoppelde aanhanger geldt in geval van verkeersschade uitsluitend een secundaire dekking buiten Nederland, doch binnen het geldigheidsgebied

18 18 Rubriek Wonen Rubriek Wonen Inboedel Uw cliënt heeft de keuze uit de volgende twee Inboedelverzekeringen: 1. Inboedel Plus of 2. Inboedel Totaal Voor huurders bestaat de mogelijkheid glas mee te verzekeren op de inboedelverzekering. Pluspunten Inboedel: in regio 6 en 7 gelden géén dekkingsbeperkingen. Dus geen eigen risico voor braak en/of diefstal en geen maximaal verzekerd bedrag voor audio-visuele apparatuur; kostbaarheden kunnen standaard binnen het verzekerd bedrag worden meeverzekerd. Worden de kostbaarheden ook buitenshuis gebruikt, zoals een duiksportuitrusting of videocamera, dan kan aanvullend de wereldwijde Er-op-uit-dekking worden gesloten; jaarlijks wordt het verzekerd bedrag met 4% geïndexeerd. Kleine, jaarlijkse uitbreidingen van de inboedel worden op deze manier automatisch meegenomen; biedt de Inboedel Plus al een zeer uitgebreide dekking, de Inboedel Totaal biedt dekking tegen van buiten komende onheilen; wordt de inboedelwaardemeter gebruikt, dan geldt niet alleen gedurende vijf jaar garantie tegen onderverzekering, maar wordt ook een premiekorting van v 0,25 verstrekt. Wordt de inboedelwaardemeter niet gebruikt dan geldt bij totaalschade een overdekking van 25%. Bij de Totaaldekking geldt tevens dat bij deelschade geen beroep gedaan wordt op onderverzekering; bij preventie (Preventiepakket, BORG en Politie Keurmerk Veilig Wonen) bieden wij 15% korting op de premie. Eigen risico Inboedel Plus: op de Inboedel Plus geldt alléén een eigen risico van v 75,- voor stormschade aan huurdersbelang. Bij overige schades geldt geen eigen risico. Inboedel Totaal: op de Inboedel Totaal geldt standaard een eigen risico van v 100,- voor alle gebeurtenissen. Voor stormschade aan huurdersbelang geldt echter een eigen risico van v 75,-. Wenst uw cliënt echter géén eigen risico, dan is dit eigen risico tegen premietoeslag volledig af te kopen.

19 Rubriek Wonen19 Dekking Inboedel Gedekte gebeurtenissen Brand, zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien en ontploffing Blikseminslag en inductie door blikseminslag, storm en luchtverkeer (Poging tot) Diefstal, gewelddadige beroving en afpersing Lijfsieraden i.g.v. diefstal en gewelddadige beroving en afpersing max max Bromfietsen en scooters i.g.v. diefstal uit bijgebouwen zonder braak max max Diefstal afneembaar front autoradio: schade alsof diefstal hele autoradio Vandalisme, rellen, relletjes, opstootjes, plundering en werkstaking Water en stoom onvoorzien gestroomd uit: - leidingen, sanitaire apparaten, CV-, airconditionings-, sprinklerinstallatie, riolen, rioolputten - waterbedden en aquaria (incl. schade aan inhoud en schade door ruitbreuk) - voeg- en kitwerk in badkamers en toiletten Neerslag: - directe neerslag (regen, sneeuw, hagel e.d.) m.u.v. openstaande m.u.v. bouw, ramen, deuren, verbouw en luiken e.d. aanbouw - indirecte neerslag (b.v. overlopen riool: via rioolpijpen teruggestroomd rioolwater) Olie, rook en roet uit verwarmingsinstallatie, droogkoken van pannen Aanrijding en aanvaring, afgevallen en uitgevloeide lading Omvallen (delen) van kranen, heistellingen, delen van aangrenzende gebouwen Omvallen van bomen en afbreken van takken Breuk van vaste spiegels en schade aan spiegels, schade door breuk ruiten Schade aan inhoud door stroomuitval koelkast/diepvriezer (> 6 uur) Van buiten komende onheilen Dekking tegen van buiten komende onheilen (m.u.v. uitsluitingen) Dekking buiten het woonhuis (tegen gedekte gebeurtenissen) Inboedel tijdelijk binnen een ander woonhuis Inboedel tijdelijk binnen een ander bewoond gebouw of buiten woonhuis 1) 2) 1) 2) Schade aan tuinmeubelen, -gereedschap, vlaggenstokken en wasgoed 2) 10% 3) 10% 3) Er-op-uit-dekking Kostbaarheden buiten het woonhuis als meeverzekerd als meeverzekerd Dekking tijdens transport Binnen Nederland: van buiten komende onheilen m.u.v. schram-, kras-. deukschade e.d. Overbrenging naar het buitenland: dekking tegen brand, blikseminslag, inductie, luchtverkeer, ontploffing, schroeien, smelten en zengen Verblijf in een motorrijtuig in Benelux en Duitsland max max Huurdersbelang Herstel woonhuis en installaties, mits voor rekening huurder Door huurder aangebracht huurdersbelang 4) 4) Opsporing defect leidingen, breek- en herstelwerk, mits voor rekening huurder Dekking boven verzekerd bedrag Bereddings- en salvagekosten Extra kosten levensonderhoud, inboedel van derden, noodvoorzieningen, opruimingskosten 10% 3) 10% 3) Saneringskosten 10% 3) Tuinaanleg 10% 3) 5) 10% 3) 5) Verblijf in hotel of pension, vervoer en tijdelijke opslag 10% 3) 10% 3) Bedrijfsuitrusting en zaken van derden max max Reconstructiekosten PC 10% 3) Geld en geldswaardig papier max max Vaartuigen, achter auto s te koppelen aanhangwagens, onderdelen, accessoires max max Sloten en cilinders (vervanging binnen 24 uur) max max Inboedelwaardemeter Gebruik Inboedelwaardemeter: garantie tegen onderverzekering ja ja Geen gebruik Inboedelwaardemeter: - onderverzekering bij gedeeltelijke schade ja nee - opwaardering verzekerd bedrag bij totaalschade 25% 25% Plus Totaal = gedekt 1) binnen ander gebouw: diefstal alleen na braak aan het gebouw of aan het deel van het gebouw dat door verzekerde wordt gebruikt 2) buiten woonhuis: diefstal, storm, neerslag of vandalisme is uitgesloten (geldt niet voor antennes en zonwering nagelvast aan woonhuis bevestigd). Voor tuinmeubelen, -gereedschap, vlaggenstokken en wasgoed is diefstal niet uitgesloten 3) 10% van verzekerd bedrag 4) m.u.v. schade door neerslag en vandalisme aan schuren of andere bouwsels op terrein van het woonhuis 5) m.u.v. diefstal, relletjes, vandalisme, neerslag, storm, vorst, omvallen van bomen of afbreken van takken

20 20 Rubriek Wonen Woonhuis Uw cliënt heeft de keuze uit twee woonhuisverzekeringen: 1. Woonhuis Plus of 2. Woonhuis Totaal Pluspunten Woonhuis: glas valt standaard onder de dekking en hoeft dus niet apart te worden meeverzekerd; jaarlijks wordt het verzekerd bedrag met 4% geïndexeerd. De jaarlijkse verhoging van de bouwkosten wordt op deze manier automatisch meegenomen; biedt de Woonhuis Plus al een zeer uitgebreide dekking, de Woonhuis Totaal biedt dekking tegen van buiten komende onheilen; wordt de herbouwwaardemeter gebruikt, dan geldt niet alleen gedurende vijf jaar garantie tegen onderverzekering, maar wordt ook een premiekorting van v 0,10 verstrekt. Wordt de herbouwwaardemeter niet gebruikt dan geldt bij totaalschade een overdekking van 25%. Bij de Totaaldekking geldt tevens dat bij deelschade geen beroep gedaan wordt op onderverzekering; bij preventie (Preventiepakket, BORG en Politie Keurmerk Veilig Wonen) bieden wij 15% korting op de premie; bij schades tot v 2.500,- kan uw cliënt een beroep doen op Herstel in natura. De schade wordt snel en deskundig gerepareerd en de rekening wordt direct door ons aan de schadehersteller betaald. Eigen risico Woonhuis Plus: er geldt alléén een eigen risico voor stormschade. Dit eigen risico bedraagt 2 van het verzekerd bedrag met een minimum van v 250,- en een maximum van v 500,-. De mogelijkheid bestaat om dit eigen risico voor storm af te kopen. In dat geval heeft uw cliënt dus in geen enkel geval een eigen risico bij schade. Woonhuis Totaal: er geldt standaard een eigen risico van v 100,- voor alle gebeurtenissen. Dit eigen risico geldt niet voor glasschade. Wenst uw cliënt echter géén eigen risico, dan is dit eigen risico tegen premietoeslag volledig af te kopen. In dat geval geldt óók voor stormschade geen eigen risico.

In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn.

In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn. HP voor werknemers Het HP TotaalPakket In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn. Bij particulier verzekerden is er steeds meer vraag

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Versie IN2005

Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Versie IN2005 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid

Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Verzekerd bedrag Artikel 5 Omvang van de dekking Artikel 6 Dekking

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Extra Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Verzekerd bedrag Artikel 5 Omvang van de dekking Artikel 6 Dekking

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 2009.04. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 2009.04. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Uitgebreid Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Risico-omschrijving

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Kampeerautoverzekering WA/Mini-cascodekking Versie 0302

Bijzondere Voorwaarden Kampeerautoverzekering WA/Mini-cascodekking Versie 0302 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09

Summa Polis voor Particulieren SPvP 07/09 Module Wonen Rubriek Inboedel All Risks Rubriek Opstal All Risks Rubriek Instrumenten Rubriek Antiek, Kunst en Sieraden Rubriek Verzamelingen Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All

Nadere informatie

Acura Polis voor Particulieren SPvP 07/09

Acura Polis voor Particulieren SPvP 07/09 Module Wonen Rubriek Inboedel All Risks Rubriek Opstal All Risks Rubriek Instrumenten Rubriek Antiek, Kunst en Sieraden Rubriek Verzamelingen Rubriek Wonen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All

Nadere informatie

Wegwijzer in de polisvoorwaarden. Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Looptijd van de verzekering Art. 3 Schade

Wegwijzer in de polisvoorwaarden. Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Looptijd van de verzekering Art. 3 Schade Wegwijzer in de polisvoorwaarden Algemeen Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Looptijd van de verzekering Art. 3 Schade Inboedel Art. 4 Begripsomschrijvingen Art. 5 Risicobekendheid en risicowijziging

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Oldtimerverzekering WA/Cascodekking Versie 0302

Bijzondere Voorwaarden Oldtimerverzekering WA/Cascodekking Versie 0302 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Inb.WP0008/12 Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen Artikel 8 waardebetaling en vergoeding Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 9 schadebetaling Artikel 3 Dekking

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING CASCO Optimaal

BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING CASCO Optimaal BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSONENAUTOVERZEKERING CASCO Optimaal Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden motorrijtuigverzekering en de algemene begripsomschrijvingen. Inhoud

Nadere informatie

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel 5 Dekking ongeacht het verzekerde bedrag Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Klik & Go Volledig Casco

Voorwaarden Klik & Go Volledig Casco Voorwaarden Klik & Go Volledig Casco Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel

Nadere informatie

Budgio Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Casco Compleet

Budgio Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Casco Compleet Budgio Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel 5 Dekking ongeacht het

Nadere informatie

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Casco Compleet

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Casco Compleet Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking Artikel 5 Dekking ongeacht het verzekerde

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Casco Compleet

Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Casco Compleet Bijzondere Voorwaarden Budgio autoverzekering Casco Compleet Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden 310.354 Personenautoverzekering Volledig Casco 12-07. de koppelingsplaat met drukgroep en de koppelomvormer.

Bijzondere voorwaarden 310.354 Personenautoverzekering Volledig Casco 12-07. de koppelingsplaat met drukgroep en de koppelomvormer. Bijzondere voorwaarden 310.354 Personenautoverzekering Volledig Casco 12-07 Indeling voorwaarden per artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsgebied 3 Einde van de verzekering 4 Omvang

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All Risk. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All Risk. Aanvullende begripsomschrijvingen Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering All Risk Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Risico-omschrijving

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDEL ---

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDEL --- 1 Inhoud Begrippen 1 Omvang van de dekking 2 Dekking binnen en buiten het gebouw 3 Uitsluitingen 4 Eigen risico bij stormschade 5 Beperkende voorwaarden 6 Algemeen eigen risico 7 Waardebepaling en vergoeding

Nadere informatie

Advieskaart Alles onder 1 DAK Polis

Advieskaart Alles onder 1 DAK Polis Advieskaart Alles onder 1 DAK Polis De Alles onder 1 DAK polis is een duidelijke en overzichtelijke polis voor uw particuliere klant waarin alle dekkingen prima op elkaar zijn afgestemd. Per product heeft

Nadere informatie

Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden

Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden De Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden vormen een geheel. Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omschrijving van de dekking Art. 3 Inboedel

Nadere informatie

RUBRIEK INBOEDEL TOTAAL

RUBRIEK INBOEDEL TOTAAL Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel 4 Verzekerd bedrag Artikel 5 Omvang van de dekking Artikel 6 Dekking

Nadere informatie

Profielpolis Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering

Profielpolis Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Deze Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden vormen een geheel. Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omschrijving van de dekking Art. 3 Inboedel tijdelijk buiten het woonhuis Art. 4 Uitsluitingen

Nadere informatie

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Inruil Plus Casco

Rubriek Verkeer Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Inruil Plus Casco Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Inruil Plus Casco Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Geldigheidsgebied Artikel 3 Einde van de verzekering Dekking Artikel

Nadere informatie

Inboedel verzekering Kies en Klaar (FNIN1302KK)

Inboedel verzekering Kies en Klaar (FNIN1302KK) Inboedel verzekering Kies en Klaar (FNIN1302KK) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende

Nadere informatie

Inboedel verzekering (FWIN1101)

Inboedel verzekering (FWIN1101) Inboedel verzekering (FWIN1101) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet anders

Nadere informatie

MAXIMUM PLUS OPSTALVERZEKERING

MAXIMUM PLUS OPSTALVERZEKERING N.V. Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam Anno 1720 K.v.K. Rotterdam 24006247 MAXIMUM PLUS OPSTALVERZEKERING RS 270/01/1-2001 MODEL MPO 2001 Indeling van de voorwaarden

Nadere informatie

Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis

Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis Snel en voordelig verzekerd met de Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis Nog nooit was goed verzekerd zijn zo eenvoudig en voordelig. De Regio Pakketpolis en de Zonder Zorgen Pakketpolis bieden

Nadere informatie

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK INBOEDEL ALL RISKS. Model TP-I 0305. Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN. 13 Begripsomschrijvingen

Rubrieksvoorwaarden RUBRIEK INBOEDEL ALL RISKS. Model TP-I 0305. Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN. 13 Begripsomschrijvingen Rubrieksvoorwaarden Indeling van de voorwaarden per artikel ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Risico-omschrijving, verzekerd bedrag, lijfsieraden, audio-, video- en computerapparatuur, bijzondere bezittingen,

Nadere informatie