o o o o o o o o o o o o o o o Algemene Voorwaarden 1. Boekingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o o o o o o o o o o o o o o o Algemene Voorwaarden 1. Boekingen"

Transcriptie

1 Algemene Vrwaarden 1. Bekingen M. ten Heve neemt alleen bekingen in behandeling van persnen vanaf 18 jaar. De huurder en/f één van de persnen die hem f haar vergezellen dient 18 jaar f uder te zijn. M. ten Heve behudt zich het recht vr m te allen tijde - znder pgaaf van redenen - een beking te weigeren. M. ten Heve zal de beking binnen 10 dagen na ntvangst schriftelijk aan u bevestigen middels factuur. U ntvangt hiervan een tweetal exemplaren. Deze schriftelijke bevestigingen, (zijn tevens het cntract en de factuur) dient u direct na ntvangst p juistheid te cntrleren. Eventuele f beweerde njuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar te wrden gemaakt binnen 10 dagen na datum van de bevestiging/cntract/factuur en in elk geval vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 10 dagen na de beking niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/cntract/factuur, dan dient u nverwijld cntact p te nemen met M. ten Heve. Een van de twee cntracten stuurt u (per mgaande) ndertekend retur aan M. ten Heve. 2. Beken p lange termijn Bekt u Villa ten Heve in een peride waarvr de huurbedragen ng niet bekend zijn, dan ntvangt u binnen enkele dagen de bevestiging. Als aanbetaling berekent M. ten Heve 100,00. Bij bekingen p lange termijn, kunt u kstels annuleren tt uiterlijk 14 dagen na ntvangst van de factuur met het definitieve huurbedrag. 3. Tarieven De tarieven p de website f in de brchure zijn niet bindend. M. ten Heve behudt zich het recht vr de tarieven te wijzigen. Bij beking wrdt u in kennis gesteld van het, p dat mment geldende, tarief. Het p de bevestiging/factuur vermelde tarief is bindend. Van prijskrtingen en/f speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer wrden gemaakt, indien de bevestiging/factuur dr M. ten Heve is verznden. Krtingen Alleen buiten het (hg)seizen wrden krtingen gegeven. Bij een bekingsperide die langer is dan 3 weken achtereen, buiten het (hg)seizen 55-plussers krijgen een krting van 20%, buiten het (hg)seizen Cmbinaties van krtingen is niet mgelijk. Vr 55-plussers geldt dat de huurder zelf, p de datum van aankmst, 55 jaar f uder is en daadwerkelijk k zelf gebruik maakt van de Villa. 4. Huur 'Villa ten Heve' Bij de huurprijs van 'Villa ten Heve' is inbegrepen: Verblijf vr 4 persnen (Vr een 5e f 6e vlwassene wrdt 25% extra berekend,vr kinderen 10% extra) Verbruik water Gas en elektriciteit Gebruik infrard Sauna (badkamer) Gebruik gashaard (vrhuis) Gebruik van vaatwasser, cmbimagnetrn, espressapparaat, brdrster, citruspers etc. Gebruik van was-drgmachine, haardrger en stfzuiger. Gebruik van thuisbiscp: Hifi-stere installatie, CD- en DVD-speler, Satellietntvanger met veel netten Gebruik van Tv s en wekkerradi s, p de bvenverdieping Gebruik van Cd s, Dvd s, beken en tijdschriften BTW vlgens de richtlijnen van de BTW-administratie Belastingdienst Reserveringsksten Keukenlinnen: theedek, handdek, 2 x pannenlap, 3 x WC-handdek, 2 x badmat, werkdekje, vuilniszak, lucifers, schnmaak- en wasmiddelen. Gebruik van wat er in huis standaard aanwezig is zals: peper & zut, lie & azijn, keukenkruiden, vleibare handzeep, (hand)afwas- en schnmaakmiddelen, keukenrl, tissues etc. Welkmstverrassing M. ten Heve behudt zich het recht vr m in smmige gevallen (bepaalde) additinele nderdelen uit te sluiten.

2 Niet inbegrepen zijn nder andere: Afwas den / de schne spullen terug in de kast zetten Bedden pmaken ( 3,50 per bed) Teristenbelasting en heffingen (zie punt 5) Reisverzekering (verplicht, zie punt 6 en 17) Eindschnmaak (verplicht) 45,- Bedden afhalen en gehuurd beddenged en handdeken pvuwen/verzamelen (in de badkamer) Afval in vuilniszak den en in de berging zetten Lakenpakket (verplicht) 7,-- p.p. Extra's zijn te leen tegen symblische huurprijzen: Saunahanddeken (bij saunagebruik verplicht) 2,50 p.p. Gebruik van Cd s en Dvd s is gratis! Handdekenpakket: 4,95 (badlaken, badhanddek, washandje) Badjassen: 4,- per stuk 1 Herenfiets ( 6 versnellingen) en 1 damesfiets (idem) met fietsmand en pmpje: 5,- per verblijf/per stuk 1 Canadese kan 5,- per verblijf (+ 3 peddels, 2 kussentjes en 1 tnnetje) Picknickmand 1,- per verblijf Picknickkleed 2,- per verblijf Kindertentje, (met nder plastic) 2,- per verblijf (alleen vr gebruik p eigen terrein) 2 luchtbedden + luchtpmp 1,- per stuk (alleen vr gebruik bij kinderverblijf in het tentje) (slaapzakken zelf meenemen / gebruik alleen tegestaan in kindertentje) Strijkplank en strijkbut: gebruik gratis Katenen windscherm (rd) 1,- per verblijf Barbecue gratis ( schngemaakt inleveren en s.v.p. niet gebruiken p het huten terras) Verrekijker 1,- per verblijf De dr u bestelde Extra's wrden dr de beheerder(s) verstrekt. Vr uw vertrek meten ze, netjes en nbeschadigd, weer bij de beheerder(s) wrden ingeleverd. De symblische huurprijzen van de Extra's, (met uitzndering van de saunahanddeken) wrden cntant aan de beheerder(s) betaald, k wanneer u er geen gebruik van hebt gemaakt (dit i.v.m. het extra werk dat het met zich meebrengt). Eventuele beschadigingen meten even bij hem/haar wrden gemeld. 5. Teristenbelasting en heffingen De prijzen vr de huur Villa ten Heve zijn exclusief teristenbelasting en heffingen, zals deze geldt vr de gemeente Slchteren. Per bekingsperide geldt het maximaal aantal persnen dat tenminste één nacht in Villa ten Heve verblijft. Ksten: 0,95 p.p. per nacht (teristenbelasting en bijdrage aan andere heffingen). Bezekers die blijven vernachten meten tijdens de beking (en bij de beheerder(s) wrden aangemeld. 6. Reserveringsksten In tegenstelling tt andere parken rekent M. ten Heve geen reserveringsksten ( t.w.v. gemiddeld 25,-.). Maar M. ten Heve stelt de huurder wel verplicht een reisverzekering af te sluiten (ca 1,30 per dag vr leden, anders: ca 1,40 p.d.). Zie punt 17/ Verzekeringen. 7. Huisdieren Het meenemen van uw huisdier is tegestaan (maximaal 2 huisdieren), maar mdat dit extra schnmaak met zich meebrengt, berekenen wij verblijfsksten: per huisdier 16,50 per weekend/midweek en 24,50 per week (gekide huisdieren gratis). Bij beking en bij aankmst p het park meten de huisdieren aangemeld wrden. Huisdieren zijn niet tegestaan p de bvenverdieping van 'Villa ten Heve'. Het dragen van een vlienband is vr hnd en kat verplicht. U wrdt verzcht vr ieder huisdier een mand f (lig)mat mee te brengen want het liggen/slapen p de banken is niet tegestaan.

3 Buiten 'Villa ten Heve' is het verplicht uw hnd aangelijnd te huden. 8. Betalingen A. Bij bekingsbedragen bven de 150,- dient u een aanbetaling van 30% te den met een minimum van 150,00. Het restant van het bekingsbedrag, plus de brgsm van 100,-, met uiterlijk 10 weken vr aanvang van het verblijf in het bezit zijn van M. ten Heve. B. Bekingsbedragen tt 150,-, plus de brgsm, dient u direct geheel te vlden. C. Bij beking binnen 10 weken vr aanvang van uw verblijf met het gehele bekingsbedrag, plus de brgsm, ineens wrden vldaan. D. Bij niet tijdige f nvlledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim en is M. ten Heve gerechtigd, dr middel van een schrijven aan u, de vereenkmst eenzijdig te ntbinden. U bent aansprakelijk vr alle schade die M. ten Heve als gevlg hiervan lijdt f zal lijden, waarnder alle ksten die M. ten Heve in verband met uw beking en de ntbinding heeft meten maken. In ieder geval bent u een ntbindingsvergeding verschuldigd van 30% van het bekingsbedrag (met een minimum van 150,-), bij ntbinding meer dan 4 weken vr de geplande aanvangsdatum van het verblijf. Bij ntbinding binnen 4 weken vr aanvang van het verblijf, bent u een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het ttale bekingsbedrag. Reeds betaalde gelden zullen wrden verrekend met de te betalen ntbindingsvergeding en de eventueel verschuldigde vergeding van verige schade. Indien ng niets betaald is, wrden bvengenemde bedragen in rekening gebracht. De betaling van het bepaalde nder A, B, C en D dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van M. ten Heve. 9. Wijzigingsksten Indien u, na de ttstandkming van de beking, wijzigingen in de beking wenst aan te brengen, is M. ten Heve niet verplicht daaraan te vlden. Het is ter vrije keuze van M. ten Heve f, en in heverre, die wijzigingen wrden geaccepteerd. Vr elke wijziging tt maximaal 4 weken vr aankmst in een reeds gedane beking berekenen wij u 24,50 wijzigingsksten. Deze ksten wrden niet berekend indien u bijbekt f wijzigt naar een duurdere peride. Bij een wijziging naar een gedkpere peride f (een gedeeltelijke) annulering binnen een peride van 4 weken vóór aanvang van het verblijf, bent u het vlledige bekingsbedrag verschuldigd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vr aankmst niet wrden tegestaan. 10. Annuleringen Het is raadzaam bij beking een annuleringsverzekering af te sluiten (b.v. bij de ANWB) Znder annuleringsverzekering zijn de vlgende bepalingen van tepassing: A. Bij annulering meer dan 4 weken vr aanvang van het verblijf, is 30% van het huurbedrag verschuldigd met een minimum van 150,-. B. Bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang van het verblijf, is het vlledige huurbedrag verschuldigd. C. Bij vrtijdige beëindiging van het verblijf, is het vlledige huurbedrag verschuldigd. Met een annuleringsverzekering kunt u zich vrijwaren tegen de ksten van annulering van de Villa als één van de reisgenten: Pltseling ziek wrdt f gewnd raakt ten gevlge van een ngeval Te maken krijgt met een sterfgeval in de directe familie, d.w.z. verlijden van echtgente, echtgent, partner, uders, schnuders, kinderen, brers f zusters Aanzienlijke schade heeft aan eigendm ten gevlge van pzettelijk strafbare feiten verrzaakt dr derden, brand f natuurrampen Pltseling een arbeidsvereenkmst aangaat vr nbepaalde tijd en vr tenminste 20 uur per week, vrafgegaan dr een peride van werklsheid, waarbij de nieuwe werkgever niet akkrd gaat met afwezigheid in de gebekte peride Indien het gezinshfd nvrijwillig werkls wrdt. Deelnemen in de annuleringsverzekering is mgelijk direct bij beking, dch uiterlijk één dag na bekingsdatum. De annuleringsverzekering geeft dekking na betaling van de verzekeringspremie tt het vertrek van het park Annulering dient nmiddellijk dch uiterlijk binnen 5 dagen na de gebeurtenis schriftelijk te zijn gemeld bij M. ten Heve, f telefnisch: (06) Bij annulering vóór aanvang van het verblijf, wrdt de beking

4 direct na telefnische pdracht geannuleerd. Herreping daarvan is daarna niet meer mgelijk. Vrtijdig vertrek dient u direct bij de beheerder(s) te melden. Niet verbruikte handdek- en heslakenpakketten f Extra's etc. wrden niet terugbetaald. 11. Aankmst en vertrek Een lang weekend begint vrijdag uur en eindigt maandag uur (3 nachten) Een weekend begint vrijdag uur en eindigt zndagavnd uur Een midweek begint maandag uur en eindigt vrijdag uur (4 nachten) Een week lpt van vrijdag uur tt vrijdag uur (7 nachten) tenzij anders vermeld (p de tarievenlijst) In het (hg)seizen met de zmervakantieperide wrdt er alleen per vlledige weken verhuurd (zie k tarievenlijst). Rnd feestdagen wrdt het aantal dagen per eenheid aangepast (zie k tarievenlijst). A. Aankmstprcedure Wanneer het bekingsbedrag dr u is vergemaakt, ntvangt u binnen 10 dagen van M. ten Heve uw tegangs- /betalingsbewijs. Bij beking p krte termijn ntvangt u dit eventueel via . Het tegangs/betalingsbewijs dient u bij aankmst te verleggen, tezamen met uw legitimatiebewijs en de plis van uw reisverzekering, aan de beheerder(s). Daarna ntvangt u de sleutel van 'Villa ten Heve', het Park Reglement en een enquêtefrmulier. U mag vanaf uur in de Villa. De inventarislijst met dr de huurder wrden gecntrleerd. Breuk f vermissing met p de 1e dag bij de beheerder(s) wrden gemeld. B. Vertrekprcedure Op de dag van vertrek dient u de Villa vóór uur te verlaten, dit in verband met de schnmaak van de Villa. Afwijkende aankmst- f vertrektijden meten aan de beheerder(s) wrden drgegeven. Het gehuurde linnenged en beddenged laat u (pgevuwen) achter in de badkamer. De geleende Extra's wrden bij de beheerder(s) gereturneerd en cntant betaald, de sleutel en het enquêtefrmulier weer bij hem ingeleverd. De beheerder(s) vert de eindcntrle uit, geeft zijn bevindingen dr aan M. ten Heve. Wanneer er geen verrekening heft plaats te vinden, wrdt de brgsm binnen 14 dagen teruggestrt. 12a. Huishudelijk Reglement Het Huishudelijk Reglement vr 'Villa ten Heve' vindt u k p nze website: en ligt in 'Villa ten Heve' ter inzage. 12b. Het Park Reglement Teneinde het verblijf p het park vr alle gasten z aangenaam mgelijk te laten verlpen, dienen alle gasten zich te huden aan de vr het park vastgestelde (gedrags)regels, neergelegd in het Park Reglement. Dit Reglement vindt u p nze website en ntvangt u k bij aankmst van de beheerder(s). Indien u dat wenst, kan het Park Reglement, p verzek, kstels aan u wrden tegeznden. Overtreding van het Park Reglement kan verwijdering van het park tt gevlg hebben, znder dat restitutie van de huursm f een gedeelte daarvan plaatsvindt. Wij maken u er p attent dat het mgelijk is dat tijdens uw verblijf (nderhuds)werkzaamheden p het park wrden uitgeverd, znder dat u recht heeft p enige vergeding. 13. Overmacht Overmacht aan de zijde van M. ten Heve bestaat, indien de uitvering van de vereenkmst geheel f gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wrdt verhinderd dr mstandigheden gelegen buiten de wil van M. ten Heve, daarnder mede begrepen, rlgsgevaar, persneelsstakingen, blkkades, brand, verstrmingen en andere stringen f gebeurtenissen. 14. Aansprakelijkheid A. M. ten Heve en het betreffende park aanvaarden geen aansprakelijkheid vr: diefstal, verlies f schade, van welke aard k, tijdens f ten gevlge van een verblijf p het park. het nklaar geraken f buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen van vrzieningen p het park.

5 B. De huurder en degene die hem f haar vergezellen, zijn hfdelijk aansprakelijk vr alle verlies en/f schade die vr M. ten Heve en/f enige derde zal ntstaan als direct f indirect gevlg van hun verblijf, ngeacht f dit werd verrzaakt dr handelen f nalaten van henzelf dan wel van derden die zich dr hun teden p het park bevinden alsmede van alle schade die verrzaakt is dr enig dier en/f zaak die zij nder zich hebben (zie k punt 17/ Verzekeringen). C. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de Villa kunnen aanvullende (schnmaak)ksten wrden drberekend. D. De brgsm bedraagt 100,-. Dit bedrag wrdt bij de 1e betaling (bij het ttale bedrag ineens) f bij het 2e deel van de betaling, in rekening gebracht. Schade met direct bij de beheerder(s) wrden gemeld. Wanneer er geen schade verrekend heft te wrden, wrdt de brgsm binnen 14 dagen na uw verblijf teruggestrt. Wanneer de ksten bij beschadiging f vermissing niet gedekt kunnen wrden dr de brgsm, stemt u er mee in deze ksten vr uw rekening te nemen (zie k punt 17/ Verzekeringen). De sleutel wrdt alleen afgegeven wanneer de vlledige huur- en brgsm zijn vldaan, de huurder zich kan legitimeren en het tegangs/betalingsbewijs van de huur en de plis van zijn reisverzekering kan verleggen. 15. Klachten Ondanks alle gede zrg van M. ten Heve kan het vrkmen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de beheerder(s) p te nemen, teneinde hem in de gelegenheid te stellen e.e.a. nmiddellijk p te lssen. Mcht de klacht niet tt tevredenheid wrden afgehandeld, dan heeft u tt uiterlijk 1 maand na vertrek van het park de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij M. ten Heve. 16. Algemeen Uw cntractpartij is M. ten Heve, Lijsterbeslaan 2, 2101 WR te Heemstede. Crrespndentie kunt u richten aan dit adres. Deze Algemene Vrwaarden zijn van tepassing p alle bekingen, direct f indirect gedaan bij M. ten Heve. Op de inhud van nze publicaties zijn wijzigingen vrbehuden. Kennelijke drukfuten binden ns niet. Hiermee vervallen alle vrgaande publicaties. 17. Verzekeringen Als huurder bent u verplicht een reisverzekering af te sluiten bij de ANWB, vr de gebekte huurperide. (E.e.a. in verband met eventueel, p u te verhalen, schade aan 'Villa ten Heve' / zie k punt 6: Reserveringsksten). Het basispakket van de krtlpende reisverzekering, biedt, nder het kpje 'Onvrziene uitgaven' / Artikel 7.4: Aansprakelijkheid Vakantieverblijf' (met een WA-cmpnent), een extra dekking van 355,-, ca. 1,30 vr leden, anders ca. 1,40 per dag, vr u en vr uw vakantieverblijf 'Villa ten Heve'. Het gaat hierbij m een verzekering vr 1 persn / p naam van de fficiële huurder. De extra dekking 'Aansprakelijkheid Vakantieverblijf' staat niet in de flder, maar wel uitgebreid in de plisvrwaarden vermeld. (Dat is helaas niet bij alle ANWB-kantren bekend). Ok kunt u een annuleringsverzekering afsluiten bij de ANWB.

1. Boekingen. 2. Boeken op lange termijn

1. Boekingen. 2. Boeken op lange termijn Algemene Voorwaarden Santa Clara 1. Boekingen SC neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder en/of één van de personen die hem of haar vergezellen dient 18 jaar of ouder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Camping La Nozillière

Algemene voorwaarden Camping La Nozillière Algemene voorwaarden Camping La Nozillière 1. Boekingen Camping La Nozillière neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Camping La Nozillière behoudt zich het recht voor om te allen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Boekingen 2. Boekingen van groepen 3. Prijs 4. Huurprijs van het huis

Algemene Voorwaarden 1. Boekingen 2. Boekingen van groepen 3. Prijs 4. Huurprijs van het huis Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle verhuurafspraken die Bon et Plus aangaat. De contractpartijen worden in het vervolg genoemd Bon et Plus en huurder. 1. Boekingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee.

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. Algemene voorwaarden pagina 1 van 4 Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. 1. Toepassing Deze voorwaarden vormen één geheel met de overige informatie op www.zwartenhoeksestee.nl

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering.

13.2 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de accommodatie en andere faciliteiten die wordt verhuurd door chalet.xpooz.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur

ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur ALGEMENE VOORWAARDEN: Korte recreatieve verhuur 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, boekingen en overeenkomsten met betrekkingen tot alle accommodaties

Nadere informatie

3. IN-DE-PLAATSSTELLING

3. IN-DE-PLAATSSTELLING Algemene voorwaarden van Domaine La Vigerie Nuyte Dordogne hieronder ook te verstaan de accommodaties Maison Larnolia, Maison Linchel en/ of bijbehorende faciliteiten en terreinen. TOEPASSING 1.Deze Algemene

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Opdrachtgever en opdrachtnemer samen te noemen: partijen, verklaren te zijn overeengekomen als volgt: RAAMOVEREENKOMST INCL. BIJLAGEN: JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR DE GEMEENTE EDE DE ONDERGETEKENDEN: 1. De gemeente Ede, gevestigd aan Bergstraat 4 te 6711 DD Ede, rechtsgeldig vertegenwrdigd dr haar burgemeester,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HelloTwello

Algemene Voorwaarden HelloTwello Algemene Voorwaarden HelloTwello 1. TOEPASSING 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de groepsaccommodatie en campingplaatsen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur accommodaties

Algemene voorwaarden verhuur accommodaties Algemene voorwaarden verhuur accommodaties 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen.

Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton. Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. Algemene voorwaarden huur Gõlyafèszkünk (Ons ooievaarsnest) Felsõszentmárton Artikel 1. Algemeen en begripsbepalingen. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

3. IN-DE-PLAATSSTELLING

3. IN-DE-PLAATSSTELLING Huurvoorwaarden van Domaine La Vigerie Nuyte Dordogne hieronder ook te verstaan de accommodaties (Maison Larnolia en Maison Linchel) en/ of al bijbehorende faciliteiten en terreinen. TOEPASSING 1.Deze

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN

Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN Versie 2: 10.11.2005 SOCIAAL PLAN De ndergetekenden, 1. Stichting Lindenhf te Schiedam, vr deze de heer L. Kppejan, zijnde ude werkgever 2. Stichting Bureau Jeugdzrg Stadsregi Rtterdam, vr deze de heer

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

HUISDIEREN 9.1 Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder.

HUISDIEREN 9.1 Huisdieren zijn niet toegestaan, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. Algemene voorwaarden 1. ALGEMEEN 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en eventuele andere faciliteiten,

Nadere informatie

Gastouderbureau Noorderlicht

Gastouderbureau Noorderlicht Algemene richtlijnen: Vraag- en gastuders wrden geacht kennis te hebben genmen van de werkwijze van ; Gastuders wrden geacht bij aanvang van de pvang te handelen cnfrm het pedaggisch plan; hanteert de

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN

TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN TOELICHTING COLLEGEGELD 2016 2017, HOGESCHOOL LEIDEN Vr je inschrijving bij Hgeschl Leiden betaal je jaarlijks cllegegeld, dit is wettelijk verplicht. Hiernder lees je he Hgeschl Leiden het cllegegeld

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E)

MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E) MODELARBEIDSOVEREENKOMST DIERENARTS-ASSISTENT(E) KNMVD, juni 2015 Let p: De werkgever kan met werknemer k afspraken maken p basis van de CAO vr dierenartsenpraktijken en het daarin pgenmen mdelcntract.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen.

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. Huurvoorwaarden Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. 1. Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Appartementsauerland.nl Laatst aangepast zondag, 19 juli :31

Algemene voorwaarden Appartementsauerland.nl Laatst aangepast zondag, 19 juli :31 Algemene voorwaarden Appartementsauerland.nl Huurvoorwaarden 1. Aankomst en vertrek De vrijdagen en maandagen gelden in principe als wisseldag. De door u gehuurde woning is beschikbaar vanaf 15.00 uur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDENN

ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDENN ALGEMENE VOORWAARDEN DEFENITIES De klant: de natuurlijke persn zals vermeld p de vrzijde van dit frmulier die de persnal trainer tegen betaling inhuurt vr advies en begeleiding van

Nadere informatie

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014.

Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Algemene Vrwaarden Bij Jelle per 1 juni 2014. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Bij Jelle Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen.

Indien u ons telefonisch een opdracht geeft, dient u deze opdracht schriftelijk te bevestigen. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Krachtens wettelijke bepalingen zijn wij verplicht m vrafgaand aan de ttstandkming van een (financiële) vereenkmst/pdracht tt dienstverlening dit dcument aan u te verstrekken.

Nadere informatie

VAKANTIEWONINGEN JONCKERSHOF WESTENDE-BAD.

VAKANTIEWONINGEN JONCKERSHOF WESTENDE-BAD. VAKANTIEWONINGEN 2017 JONCKERSHOF WESTENDE-BAD www.jonckershof.be TYPE - 1JB TYPE 2AM - 2SI TYPE 2JB TYPE TYPE - 2SI WEEK VRIJDAG/VRIJDAG aankomst: 15-17 uur (april t.e.m. oktober 15-19 uur) vertrek: vrijdag

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden Huize Terziet. Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Huize Terziet Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities Artikel 4. Kosten Artikel

Nadere informatie

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief?

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief? HOEVEEL BETAAL JE in een pvanglcatie met inkmenstarief? VOOR DE OPVANG VAN JE BABY OF PEUTER Als je kind pgevangen wrdt in een pvanglcatie met inkmenstarief dan vind je hier alle inf. Inkmenstarief is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FREELANCERZZPPLACE VOOR AANBIEDERS VAN KORTINGEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 2 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk.

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk. Gebruikersreglement Openbare Biblitheek Genk Artikel 1 Dit reglement is van tepassing in de Openbare Biblitheek Genk. Artikel 2 Iedereen is welkm in de biblitheek en mag gratis alle aanwezige dcumenten

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN

MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN MODEL PROTOCOLLEN DETAILHANDEL IN DIEREN Beheer van prtcllen Beheer van registraties Ontvangst dieren Reiniging en ntsmetting Veren Cntrle van dieren Klachten Mdel Prtcllen [naam nderneming] 1 Stichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur bungalows, appartementen en safaritenten The Natural Curacao n.v. Toepassing

Algemene voorwaarden verhuur bungalows, appartementen en safaritenten The Natural Curacao n.v. Toepassing Algemene voorwaarden verhuur bungalows, appartementen en safaritenten The Natural Curacao n.v. Toepassing 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten

Nadere informatie

Flexibele arbeidsrelaties: wat kan er nog? Eendaagse Arbeidszaken: Goed werk!

Flexibele arbeidsrelaties: wat kan er nog? Eendaagse Arbeidszaken: Goed werk! Flexibele arbeidsrelaties: wat kan er ng? Eendaagse Arbeidszaken: Ged werk! 28 mei 2015 Marc Veenstra sr. adviseur Juridische Zaken AWVN Flex: Wat zijn flexibele arbeidsrelaties? Oprepcntracten: nuluren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

LOCATIE X LOCATIE OVEREENKOMST CATERINGDIENSTEN ADRES Y POSTCODE PLAATS NUMMER LOCATIE OVEREENKOMST DVOM UTRECHT BASISCONTRACT EA/CAT 2011

LOCATIE X LOCATIE OVEREENKOMST CATERINGDIENSTEN ADRES Y POSTCODE PLAATS NUMMER LOCATIE OVEREENKOMST DVOM UTRECHT BASISCONTRACT EA/CAT 2011 LOCATIE OVEREENKOMST CATERINGDIENSTEN LOCATIE X ADRES Y POSTCODE PLAATS NUMMER LOCATIE OVEREENKOMST DVOM UTRECHT BASISCONTRACT EA/CAT 2011 STARTDATUM LOCATIEOVEREENKOMST: 1-5-2012 EINDDATUM LOCATIE OVEREENKOMST

Nadere informatie

Werkgeversverklaring

Werkgeversverklaring Werkgeversverklaring Deze werkgeversverklaring met begeleidende brief kunt u geven aan uw werkgever. Het is erg belangrijk dat de verklaring zrgvuldig en vlledig wrdt ingevuld. Geachte werkgever, Uw werknemer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene vrwaarden pgenmen in dit dcument zijn van tepassing p uw deelname aan halaluitvaart. Halaluitvaart is nderdeel van Stichting Takaaful Nederland. De algemene vrwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen

Algemene Voorwaarden BouwZorgKampen Algemene Vrwaarden BuwZrgKampen Artikel 1: Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Klusbedrijf: BuwZrgKampen, de pdrachtnemer, die bedrijfsmatig kluswerkzaamheden verricht vr bedrijven

Nadere informatie

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden )

Veenendaalse Atletiek Vereniging. Reglement Kantine-Commissie. ( doel / taken / bevoegdheden ) Veenendaalse Atletiek Vereniging Reglement Kantine-Cmmissie ( del / taken / bevegdheden ) Mei 2015 Reglement Kantine-Cmmissie VAV ( del / taken / bevegdheden ) Inleiding. In de Statuten van de Veenendaalse

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede

1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) doet zijn intrede Nieuwsbrief december 2014 I 1 januari 2015: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) det zijn intrede De wijzigingen per 1 januari 2015 in vgelvlucht: Preftijd: in een arbeidsvereenkmst vr bepaalde tijd van zes

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zrgkantr DWO/NWN Januari 2015 1. Algemene bepalingen De Wet langdurige zrg (Wlz) is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Deze wet wrdt uitgeverd dr de zrgkantren. Deze kantren zijn vr smmige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGABEE RETREAT CENTRE

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGABEE RETREAT CENTRE ALGEMENE VOORWAARDEN YOGABEE RETREAT CENTRE 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties,

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011

Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011 Bijlage 1 Verzekeringsvrwaarden, vrzver relevant en declaratieafspraken inzake de zrg verleend dr een huidtherapeut 2011 Plisvrmen: Basisverzekering: -Basisverzekering Nrd-Nederland Dit is een cmbinatieplis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

1. TOEPASSING... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2. 2.1 Gehuurde... 2. 2.2 Verhuurder... 2. 2.3 Hoofdhuurder... 2 3 BOEKEN... 2. 3.1 Offerte...

1. TOEPASSING... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2. 2.1 Gehuurde... 2. 2.2 Verhuurder... 2. 2.3 Hoofdhuurder... 2 3 BOEKEN... 2. 3.1 Offerte... HUURVOORWAARDEN 5 STERRENVILLA INHOUDSOPGAVE 1. TOEPASSING... 2 2. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2.1 Gehuurde... 2 2.2 Verhuurder... 2 2.3 Hoofdhuurder... 2 3 BOEKEN... 2 3.1 Offerte... 2 3.2 Boeking... 2

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner

Handleiding bij het voorbereiden van een activiteit met of bij een partner Handleiding bij het vrbereiden van een activiteit met f bij een partner Deze handleiding is.a. ndzakelijk mdat wij (het regiteam) geen rechtspersn zijn en derhalve niet namens De Hart&Vaatgrep kunnen pereren

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Huisje Musje Knus logeren bij bos, duin en zee

Huisje Musje Knus logeren bij bos, duin en zee Algemene voorwaarden Huisje Musje Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen Ruurd H.H. Niepoth en/of Femke E. Stiemsma (hierna: verhuurder ) en de huurder

Nadere informatie

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis

Organisatorsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Organisatrsreglement beurs- en evenementenhal t Bau-huis Artikel 1: Infrastructuur Het Autnm Gemeentebedrijf t Bau-huis staat in vr de ter beschikking stelling van de infrastructuur van de beurs- en evenementenhal

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Algemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden verhuur Algemene voorwaarden verhuur Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Onder huurder wordt verstaan degene die door eigenaar te huur aangeboden woning gelegen aan de Boulevard de Wielingen 9-14 te Cadzand huurt

Nadere informatie