o o o o o o o o o o o o o o o Algemene Voorwaarden 1. Boekingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o o o o o o o o o o o o o o o Algemene Voorwaarden 1. Boekingen"

Transcriptie

1 Algemene Vrwaarden 1. Bekingen M. ten Heve neemt alleen bekingen in behandeling van persnen vanaf 18 jaar. De huurder en/f één van de persnen die hem f haar vergezellen dient 18 jaar f uder te zijn. M. ten Heve behudt zich het recht vr m te allen tijde - znder pgaaf van redenen - een beking te weigeren. M. ten Heve zal de beking binnen 10 dagen na ntvangst schriftelijk aan u bevestigen middels factuur. U ntvangt hiervan een tweetal exemplaren. Deze schriftelijke bevestigingen, (zijn tevens het cntract en de factuur) dient u direct na ntvangst p juistheid te cntrleren. Eventuele f beweerde njuistheden dienen altijd schriftelijk kenbaar te wrden gemaakt binnen 10 dagen na datum van de bevestiging/cntract/factuur en in elk geval vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 10 dagen na de beking niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/cntract/factuur, dan dient u nverwijld cntact p te nemen met M. ten Heve. Een van de twee cntracten stuurt u (per mgaande) ndertekend retur aan M. ten Heve. 2. Beken p lange termijn Bekt u Villa ten Heve in een peride waarvr de huurbedragen ng niet bekend zijn, dan ntvangt u binnen enkele dagen de bevestiging. Als aanbetaling berekent M. ten Heve 100,00. Bij bekingen p lange termijn, kunt u kstels annuleren tt uiterlijk 14 dagen na ntvangst van de factuur met het definitieve huurbedrag. 3. Tarieven De tarieven p de website f in de brchure zijn niet bindend. M. ten Heve behudt zich het recht vr de tarieven te wijzigen. Bij beking wrdt u in kennis gesteld van het, p dat mment geldende, tarief. Het p de bevestiging/factuur vermelde tarief is bindend. Van prijskrtingen en/f speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer wrden gemaakt, indien de bevestiging/factuur dr M. ten Heve is verznden. Krtingen Alleen buiten het (hg)seizen wrden krtingen gegeven. Bij een bekingsperide die langer is dan 3 weken achtereen, buiten het (hg)seizen 55-plussers krijgen een krting van 20%, buiten het (hg)seizen Cmbinaties van krtingen is niet mgelijk. Vr 55-plussers geldt dat de huurder zelf, p de datum van aankmst, 55 jaar f uder is en daadwerkelijk k zelf gebruik maakt van de Villa. 4. Huur 'Villa ten Heve' Bij de huurprijs van 'Villa ten Heve' is inbegrepen: Verblijf vr 4 persnen (Vr een 5e f 6e vlwassene wrdt 25% extra berekend,vr kinderen 10% extra) Verbruik water Gas en elektriciteit Gebruik infrard Sauna (badkamer) Gebruik gashaard (vrhuis) Gebruik van vaatwasser, cmbimagnetrn, espressapparaat, brdrster, citruspers etc. Gebruik van was-drgmachine, haardrger en stfzuiger. Gebruik van thuisbiscp: Hifi-stere installatie, CD- en DVD-speler, Satellietntvanger met veel netten Gebruik van Tv s en wekkerradi s, p de bvenverdieping Gebruik van Cd s, Dvd s, beken en tijdschriften BTW vlgens de richtlijnen van de BTW-administratie Belastingdienst Reserveringsksten Keukenlinnen: theedek, handdek, 2 x pannenlap, 3 x WC-handdek, 2 x badmat, werkdekje, vuilniszak, lucifers, schnmaak- en wasmiddelen. Gebruik van wat er in huis standaard aanwezig is zals: peper & zut, lie & azijn, keukenkruiden, vleibare handzeep, (hand)afwas- en schnmaakmiddelen, keukenrl, tissues etc. Welkmstverrassing M. ten Heve behudt zich het recht vr m in smmige gevallen (bepaalde) additinele nderdelen uit te sluiten.

2 Niet inbegrepen zijn nder andere: Afwas den / de schne spullen terug in de kast zetten Bedden pmaken ( 3,50 per bed) Teristenbelasting en heffingen (zie punt 5) Reisverzekering (verplicht, zie punt 6 en 17) Eindschnmaak (verplicht) 45,- Bedden afhalen en gehuurd beddenged en handdeken pvuwen/verzamelen (in de badkamer) Afval in vuilniszak den en in de berging zetten Lakenpakket (verplicht) 7,-- p.p. Extra's zijn te leen tegen symblische huurprijzen: Saunahanddeken (bij saunagebruik verplicht) 2,50 p.p. Gebruik van Cd s en Dvd s is gratis! Handdekenpakket: 4,95 (badlaken, badhanddek, washandje) Badjassen: 4,- per stuk 1 Herenfiets ( 6 versnellingen) en 1 damesfiets (idem) met fietsmand en pmpje: 5,- per verblijf/per stuk 1 Canadese kan 5,- per verblijf (+ 3 peddels, 2 kussentjes en 1 tnnetje) Picknickmand 1,- per verblijf Picknickkleed 2,- per verblijf Kindertentje, (met nder plastic) 2,- per verblijf (alleen vr gebruik p eigen terrein) 2 luchtbedden + luchtpmp 1,- per stuk (alleen vr gebruik bij kinderverblijf in het tentje) (slaapzakken zelf meenemen / gebruik alleen tegestaan in kindertentje) Strijkplank en strijkbut: gebruik gratis Katenen windscherm (rd) 1,- per verblijf Barbecue gratis ( schngemaakt inleveren en s.v.p. niet gebruiken p het huten terras) Verrekijker 1,- per verblijf De dr u bestelde Extra's wrden dr de beheerder(s) verstrekt. Vr uw vertrek meten ze, netjes en nbeschadigd, weer bij de beheerder(s) wrden ingeleverd. De symblische huurprijzen van de Extra's, (met uitzndering van de saunahanddeken) wrden cntant aan de beheerder(s) betaald, k wanneer u er geen gebruik van hebt gemaakt (dit i.v.m. het extra werk dat het met zich meebrengt). Eventuele beschadigingen meten even bij hem/haar wrden gemeld. 5. Teristenbelasting en heffingen De prijzen vr de huur Villa ten Heve zijn exclusief teristenbelasting en heffingen, zals deze geldt vr de gemeente Slchteren. Per bekingsperide geldt het maximaal aantal persnen dat tenminste één nacht in Villa ten Heve verblijft. Ksten: 0,95 p.p. per nacht (teristenbelasting en bijdrage aan andere heffingen). Bezekers die blijven vernachten meten tijdens de beking (en bij de beheerder(s) wrden aangemeld. 6. Reserveringsksten In tegenstelling tt andere parken rekent M. ten Heve geen reserveringsksten ( t.w.v. gemiddeld 25,-.). Maar M. ten Heve stelt de huurder wel verplicht een reisverzekering af te sluiten (ca 1,30 per dag vr leden, anders: ca 1,40 p.d.). Zie punt 17/ Verzekeringen. 7. Huisdieren Het meenemen van uw huisdier is tegestaan (maximaal 2 huisdieren), maar mdat dit extra schnmaak met zich meebrengt, berekenen wij verblijfsksten: per huisdier 16,50 per weekend/midweek en 24,50 per week (gekide huisdieren gratis). Bij beking en bij aankmst p het park meten de huisdieren aangemeld wrden. Huisdieren zijn niet tegestaan p de bvenverdieping van 'Villa ten Heve'. Het dragen van een vlienband is vr hnd en kat verplicht. U wrdt verzcht vr ieder huisdier een mand f (lig)mat mee te brengen want het liggen/slapen p de banken is niet tegestaan.

3 Buiten 'Villa ten Heve' is het verplicht uw hnd aangelijnd te huden. 8. Betalingen A. Bij bekingsbedragen bven de 150,- dient u een aanbetaling van 30% te den met een minimum van 150,00. Het restant van het bekingsbedrag, plus de brgsm van 100,-, met uiterlijk 10 weken vr aanvang van het verblijf in het bezit zijn van M. ten Heve. B. Bekingsbedragen tt 150,-, plus de brgsm, dient u direct geheel te vlden. C. Bij beking binnen 10 weken vr aanvang van uw verblijf met het gehele bekingsbedrag, plus de brgsm, ineens wrden vldaan. D. Bij niet tijdige f nvlledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim en is M. ten Heve gerechtigd, dr middel van een schrijven aan u, de vereenkmst eenzijdig te ntbinden. U bent aansprakelijk vr alle schade die M. ten Heve als gevlg hiervan lijdt f zal lijden, waarnder alle ksten die M. ten Heve in verband met uw beking en de ntbinding heeft meten maken. In ieder geval bent u een ntbindingsvergeding verschuldigd van 30% van het bekingsbedrag (met een minimum van 150,-), bij ntbinding meer dan 4 weken vr de geplande aanvangsdatum van het verblijf. Bij ntbinding binnen 4 weken vr aanvang van het verblijf, bent u een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan het ttale bekingsbedrag. Reeds betaalde gelden zullen wrden verrekend met de te betalen ntbindingsvergeding en de eventueel verschuldigde vergeding van verige schade. Indien ng niets betaald is, wrden bvengenemde bedragen in rekening gebracht. De betaling van het bepaalde nder A, B, C en D dient uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de factuur in het bezit te zijn van M. ten Heve. 9. Wijzigingsksten Indien u, na de ttstandkming van de beking, wijzigingen in de beking wenst aan te brengen, is M. ten Heve niet verplicht daaraan te vlden. Het is ter vrije keuze van M. ten Heve f, en in heverre, die wijzigingen wrden geaccepteerd. Vr elke wijziging tt maximaal 4 weken vr aankmst in een reeds gedane beking berekenen wij u 24,50 wijzigingsksten. Deze ksten wrden niet berekend indien u bijbekt f wijzigt naar een duurdere peride. Bij een wijziging naar een gedkpere peride f (een gedeeltelijke) annulering binnen een peride van 4 weken vóór aanvang van het verblijf, bent u het vlledige bekingsbedrag verschuldigd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vr aankmst niet wrden tegestaan. 10. Annuleringen Het is raadzaam bij beking een annuleringsverzekering af te sluiten (b.v. bij de ANWB) Znder annuleringsverzekering zijn de vlgende bepalingen van tepassing: A. Bij annulering meer dan 4 weken vr aanvang van het verblijf, is 30% van het huurbedrag verschuldigd met een minimum van 150,-. B. Bij annulering binnen 4 weken vóór aanvang van het verblijf, is het vlledige huurbedrag verschuldigd. C. Bij vrtijdige beëindiging van het verblijf, is het vlledige huurbedrag verschuldigd. Met een annuleringsverzekering kunt u zich vrijwaren tegen de ksten van annulering van de Villa als één van de reisgenten: Pltseling ziek wrdt f gewnd raakt ten gevlge van een ngeval Te maken krijgt met een sterfgeval in de directe familie, d.w.z. verlijden van echtgente, echtgent, partner, uders, schnuders, kinderen, brers f zusters Aanzienlijke schade heeft aan eigendm ten gevlge van pzettelijk strafbare feiten verrzaakt dr derden, brand f natuurrampen Pltseling een arbeidsvereenkmst aangaat vr nbepaalde tijd en vr tenminste 20 uur per week, vrafgegaan dr een peride van werklsheid, waarbij de nieuwe werkgever niet akkrd gaat met afwezigheid in de gebekte peride Indien het gezinshfd nvrijwillig werkls wrdt. Deelnemen in de annuleringsverzekering is mgelijk direct bij beking, dch uiterlijk één dag na bekingsdatum. De annuleringsverzekering geeft dekking na betaling van de verzekeringspremie tt het vertrek van het park Annulering dient nmiddellijk dch uiterlijk binnen 5 dagen na de gebeurtenis schriftelijk te zijn gemeld bij M. ten Heve, f telefnisch: (06) Bij annulering vóór aanvang van het verblijf, wrdt de beking

4 direct na telefnische pdracht geannuleerd. Herreping daarvan is daarna niet meer mgelijk. Vrtijdig vertrek dient u direct bij de beheerder(s) te melden. Niet verbruikte handdek- en heslakenpakketten f Extra's etc. wrden niet terugbetaald. 11. Aankmst en vertrek Een lang weekend begint vrijdag uur en eindigt maandag uur (3 nachten) Een weekend begint vrijdag uur en eindigt zndagavnd uur Een midweek begint maandag uur en eindigt vrijdag uur (4 nachten) Een week lpt van vrijdag uur tt vrijdag uur (7 nachten) tenzij anders vermeld (p de tarievenlijst) In het (hg)seizen met de zmervakantieperide wrdt er alleen per vlledige weken verhuurd (zie k tarievenlijst). Rnd feestdagen wrdt het aantal dagen per eenheid aangepast (zie k tarievenlijst). A. Aankmstprcedure Wanneer het bekingsbedrag dr u is vergemaakt, ntvangt u binnen 10 dagen van M. ten Heve uw tegangs- /betalingsbewijs. Bij beking p krte termijn ntvangt u dit eventueel via . Het tegangs/betalingsbewijs dient u bij aankmst te verleggen, tezamen met uw legitimatiebewijs en de plis van uw reisverzekering, aan de beheerder(s). Daarna ntvangt u de sleutel van 'Villa ten Heve', het Park Reglement en een enquêtefrmulier. U mag vanaf uur in de Villa. De inventarislijst met dr de huurder wrden gecntrleerd. Breuk f vermissing met p de 1e dag bij de beheerder(s) wrden gemeld. B. Vertrekprcedure Op de dag van vertrek dient u de Villa vóór uur te verlaten, dit in verband met de schnmaak van de Villa. Afwijkende aankmst- f vertrektijden meten aan de beheerder(s) wrden drgegeven. Het gehuurde linnenged en beddenged laat u (pgevuwen) achter in de badkamer. De geleende Extra's wrden bij de beheerder(s) gereturneerd en cntant betaald, de sleutel en het enquêtefrmulier weer bij hem ingeleverd. De beheerder(s) vert de eindcntrle uit, geeft zijn bevindingen dr aan M. ten Heve. Wanneer er geen verrekening heft plaats te vinden, wrdt de brgsm binnen 14 dagen teruggestrt. 12a. Huishudelijk Reglement Het Huishudelijk Reglement vr 'Villa ten Heve' vindt u k p nze website: en ligt in 'Villa ten Heve' ter inzage. 12b. Het Park Reglement Teneinde het verblijf p het park vr alle gasten z aangenaam mgelijk te laten verlpen, dienen alle gasten zich te huden aan de vr het park vastgestelde (gedrags)regels, neergelegd in het Park Reglement. Dit Reglement vindt u p nze website en ntvangt u k bij aankmst van de beheerder(s). Indien u dat wenst, kan het Park Reglement, p verzek, kstels aan u wrden tegeznden. Overtreding van het Park Reglement kan verwijdering van het park tt gevlg hebben, znder dat restitutie van de huursm f een gedeelte daarvan plaatsvindt. Wij maken u er p attent dat het mgelijk is dat tijdens uw verblijf (nderhuds)werkzaamheden p het park wrden uitgeverd, znder dat u recht heeft p enige vergeding. 13. Overmacht Overmacht aan de zijde van M. ten Heve bestaat, indien de uitvering van de vereenkmst geheel f gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wrdt verhinderd dr mstandigheden gelegen buiten de wil van M. ten Heve, daarnder mede begrepen, rlgsgevaar, persneelsstakingen, blkkades, brand, verstrmingen en andere stringen f gebeurtenissen. 14. Aansprakelijkheid A. M. ten Heve en het betreffende park aanvaarden geen aansprakelijkheid vr: diefstal, verlies f schade, van welke aard k, tijdens f ten gevlge van een verblijf p het park. het nklaar geraken f buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen van vrzieningen p het park.

5 B. De huurder en degene die hem f haar vergezellen, zijn hfdelijk aansprakelijk vr alle verlies en/f schade die vr M. ten Heve en/f enige derde zal ntstaan als direct f indirect gevlg van hun verblijf, ngeacht f dit werd verrzaakt dr handelen f nalaten van henzelf dan wel van derden die zich dr hun teden p het park bevinden alsmede van alle schade die verrzaakt is dr enig dier en/f zaak die zij nder zich hebben (zie k punt 17/ Verzekeringen). C. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de Villa kunnen aanvullende (schnmaak)ksten wrden drberekend. D. De brgsm bedraagt 100,-. Dit bedrag wrdt bij de 1e betaling (bij het ttale bedrag ineens) f bij het 2e deel van de betaling, in rekening gebracht. Schade met direct bij de beheerder(s) wrden gemeld. Wanneer er geen schade verrekend heft te wrden, wrdt de brgsm binnen 14 dagen na uw verblijf teruggestrt. Wanneer de ksten bij beschadiging f vermissing niet gedekt kunnen wrden dr de brgsm, stemt u er mee in deze ksten vr uw rekening te nemen (zie k punt 17/ Verzekeringen). De sleutel wrdt alleen afgegeven wanneer de vlledige huur- en brgsm zijn vldaan, de huurder zich kan legitimeren en het tegangs/betalingsbewijs van de huur en de plis van zijn reisverzekering kan verleggen. 15. Klachten Ondanks alle gede zrg van M. ten Heve kan het vrkmen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse en direct met de beheerder(s) p te nemen, teneinde hem in de gelegenheid te stellen e.e.a. nmiddellijk p te lssen. Mcht de klacht niet tt tevredenheid wrden afgehandeld, dan heeft u tt uiterlijk 1 maand na vertrek van het park de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij M. ten Heve. 16. Algemeen Uw cntractpartij is M. ten Heve, Lijsterbeslaan 2, 2101 WR te Heemstede. Crrespndentie kunt u richten aan dit adres. Deze Algemene Vrwaarden zijn van tepassing p alle bekingen, direct f indirect gedaan bij M. ten Heve. Op de inhud van nze publicaties zijn wijzigingen vrbehuden. Kennelijke drukfuten binden ns niet. Hiermee vervallen alle vrgaande publicaties. 17. Verzekeringen Als huurder bent u verplicht een reisverzekering af te sluiten bij de ANWB, vr de gebekte huurperide. (E.e.a. in verband met eventueel, p u te verhalen, schade aan 'Villa ten Heve' / zie k punt 6: Reserveringsksten). Het basispakket van de krtlpende reisverzekering, biedt, nder het kpje 'Onvrziene uitgaven' / Artikel 7.4: Aansprakelijkheid Vakantieverblijf' (met een WA-cmpnent), een extra dekking van 355,-, ca. 1,30 vr leden, anders ca. 1,40 per dag, vr u en vr uw vakantieverblijf 'Villa ten Heve'. Het gaat hierbij m een verzekering vr 1 persn / p naam van de fficiële huurder. De extra dekking 'Aansprakelijkheid Vakantieverblijf' staat niet in de flder, maar wel uitgebreid in de plisvrwaarden vermeld. (Dat is helaas niet bij alle ANWB-kantren bekend). Ok kunt u een annuleringsverzekering afsluiten bij de ANWB.

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming.

ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. ARTIKEL 1 Definities. ARTIKEL 2 Werkingsfeer en aard voorwaarden. ARTIKEL 3 Totstandkoming. ALGEMENE VOORWAARDEN DATACENTER NOORD B.V. Inleiding. Tevens gedepneerd bij de Kamer van Kphandel Leeuwarden,, nder nummer 01121628. Te allen tijde raadpleegbaar p de website van DataCenter Nrd B.V. ARTIKEL

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN

TripleM Design Vliehors 10 8223 CX Lelystad ALGEMENE VOORWAARDEN Vliehrs 10 ALGEMENE VOORWAARDEN Acceptatie U accepteert deze algemene vrwaarden p het mment dat u akkrd gaat met een fferte. Wijziging TripleM Design heeft het recht m deze algemene vrwaarden te wijzigen

Nadere informatie

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden

VSSD-pakket Bijzondere voorwaarden VSSD-pakket Bijzndere vrwaarden Drlpende Reisverzekering Nummer VSSDreis001 Indeling vrwaarden per artikel Algemeen Dekkingsverzicht 1 Begripsmschrijvingen 2 niet van tepassing 3 Geldigheidsduur dekking

Nadere informatie

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

Training Presenteren

Training Presenteren Training Presenteren In deze cursus van 2 dagen ver het geven en verzrgen van presentaties met alles wat daarbij kmt kijken aan vrbereidingen en cmmunicatie, behandelen we tallze elementen en technieken

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Adres vakantiewoning: Pasteurstraat 24, 7622 LE Borne Vooraf: wij zijn ons ervan bewust dat de tekst van de algemene huurvoorwaarden zeer zakelijk is. Het is

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Adres vakantiewoning: Pasteurstraat 24, 7622 LE Borne Artikel 1: Algemeen en de begripsbepalingen 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing bij

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder A Eigenaar en/of tussenpersoon : degene, die de vakantiewoning aanbiedt. B Hoofdverhuurder/huurder

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren

Ouderblik. Vrijwilligers in de ouderwerking verzekeren Ouderblik Vrijwilligers in de uderwerking verzekeren Inleiding Ouderparticipatie p schl kan verschillende vrmen aannemen aangepast aan de nden van de schl en de uders: een maandelijks udercafé, kffiechtenden,

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. Voor de Groothandel in Levensmiddelen (GIL) voor de periode 1 oktober 2010 tot 1 april 2012 CLLECTIEVE ARBEIDSVEREENKMST Vr de rthandel in Levensmiddelen (IL) vr de peride 1 ktber 2010 tt 1 april 2012 INHUDSPAVE Hfdstuk I: Algemene definities 1. Werkgever 2. rthandel in Levensmiddelen, Zetwaren,

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen:

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen: INBOEDELVERZEKERING Uw waardevlle bezittingen wilt u natuurlijk beschermen tegen allelei mgelijke risic s. Met de Guijt Inbedelverzekering bent u verzekerd van een zeer ruime dekking. Onderstaand geven

Nadere informatie