BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG ZATERDAG 27 JULI 2013 N. 191 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel Contact: Team Aanbestedingen Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT 2013/AFM/OA/ Loods De Volharding: uitbreiding en renovatie van een loods. Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Nijverheidsweg 14 te 2310 Rijkevorsel. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Loods De Volharding: uitbreiding en renovatie van een loods. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek Klasse: 3, Categorie: D1 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 05/09/ :00 Plaats: Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 bus 60 te 1000 Brussel, lokaal 5 E 01. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht. De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek. De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB van 15 juli Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd. MRMP-N/P - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE VAREND MATERI N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT MRMP-N/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Varend Materieel - Ondersectie Programma's Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Lebon Laurence Elisabeth Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Modificatie van de boordairconditioningsinstallatie Type opdracht: Diensten.

2 ZATERDAG 27 JULI p. 2 Belangrijkste plaats van dienstverlening: Zeebrugge II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Overheidspdracht van diensten betreffende de modificatie en in bedrijf stelling van de airconditioningsinstallatie aan boord van de A960 GODETIA. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: 1 Modificatie en in bedrijf stelling van de airconditioningsinstallatie. Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek Nr. MRMP-N/P 13ZP001 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/09/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 25/09/ :30 Plaats: Evere Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Allen MRMP-I/P - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: De Baer Mathieu Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Leopoldsburg - Kamp Beverlo - Gebouwen D02 & D08 - Grondige renovatie Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Leopoldsburg - Kamp Beverlo - Gebouwen D02 en D08 - Grondige renovatie II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: Klasse 5 : tot EUR, Categorie: D Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/09/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 26/09/ :30 Plaats: Aanbestedingslokaal, Kwartier Koningin Elisabeth, Blok 27, Toegang C, Eversestraat 1, 1140 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: 2 personen per inschrijver VI.3. NADERE INLICHTINGEN MRMP-I/P - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: De Baer Mathieu Tel: Fax:

3 ZATERDAG 27 JULI p. 3 Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Schaffen - Kwartier Olt devignez - Nieuwbouw wachtgebouw Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: SCHAFFEN - Kwartier Olt Devignez - Nieuwbouw wachtgebouw II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: Klasse 4 : tot EUR, Categorie: D Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 05/09/ :00 Plaats: Aanbestedingslokaal, Kwartier Koningin Elisabeth, Blok 27, Toegang C, Eversestraat 1, 1140 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: 2 personen per inschrijver VI.3. NADERE INLICHTINGEN ASBL ECOLE LIBRE PAROISSIALE DE WALCOURT N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR asbl Ecole Libre Paroissiale de Walcourt rue du Couvent 9, BE-5650 WALCOURT Contact: Auteur de projet Christian GOBLET Tél: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Travaux prioritaires 2013 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: 5650 WALCOURT rue du Couvent 9 II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Divers travaux de gros oeuvre, parachèvements, électricité, détection incendie et chauffage II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: GROS OEUVRE ET PARACHEVEMENTS Description succincte: Egouttage, enduit, cloison, peinture Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 2: MENUISERIES Description succincte: Menuiseries extérieures en alu + intérieures en bois Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 3: ELECTRICITE Description succincte: Travaux de mise en conformité électrique Eclairage de secours Ventilations ponctuelles Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 4: SECURITE INCENDIE Description succincte: Nouvelle installation de détection incendie et signalisation Complément installation détection intrusion Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 5: CHAUFFAGE - SANITAIRE Description succincte: Remplacement d'une chaudière pazout + divers travaux annexes Adaptation canalisations sanitaires Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Travaux de gros oeuvre, menuiseries, électricité, sécurité incendie et chauffage, sanitaifres. Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.2. Capacité économique et financière:

4 ZATERDAG 27 JULI p. 4 Attestation ONSS, TVA, fiscal Extrait casier judiciaire III.2.3. Capacité technique: Agréation non requise. Liste de références demandées. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 31/08/2013 Documents payants:oui. Prix: 25 EUr. Conditions et mode de paiement: Demande dossier par mail à Dossier adressé dès réception du paiement IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 09/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 09/09/ :00 Lieu: Ecole libre 9 rue du Couvent WALCOURT Salle de réunion 1er étage. Entrée par cour de récréation. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 26/7/2013 ADMINISTRATION COMMUNALE DE HABAY-LA-NEUVE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR ADMINISTRATION COMMUNALE DE HABAY-LA-NEUVE Parc communal du Châtelet, BE-6720 HABAY-LA-NEUVE Contact: ADMINISTRATION COMMUNALE Béatrice BESTGEN Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Commune de Habay-la-Neuve : aménagement de l'ancien hôtel du Châtelet II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: rue du Châtelet à HABAY-LA-NEUVE II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché est composé de deux lots. Le lot 1 : gros-oeuvre fermé (SAR-Site à réaménager), revêtements de façade et aménagement des abords : * Gros-oeuvre : terrassement, égouttage, maçonnerie, protection contre l'humidité, éléments de pierres naturelles. * Ossature : murs à ossature, gîtage. * Toiture : charpente, toiture à versant, toiture plate, zinguerie - ferblanterie, accessoires, ouverture de toiture. * Menuiserie extérieure : travaux préliminaires, menuiserie aluminium - double, vitrage, menuiserie PVC - double vitrage, porte de garage. * Façades : travaux préparatoires, façade isolante, enduit sui maçonnerie, finition de façade. * Menuiserie : garde-corps, ouvrage divers. * Abords : terrassements, sous-fondations et fondations, révêtements, éléments linéaires, drainage et égouttage, petits ouvrages d'art, gazonnements, plantations et mobilier urbain. * Stabilité. Le lot 2 : parachèvements et techniques spéciales : * Murs et plafonds : enduits et plaques de finition, cloisons intérieures, cloisons de doublage et de fermeture, faux-plafond, isolation thermique, finitions, protection RF de structures existantes. * Sols : travaux préparatoires, isolation thermique, chape, finitions. * Menuiserie intérieure : porte pleine, porte RF, chassis en ensembles vitrés, ouvrages divers. * Menuiserie métallique : escalier métallique, garde-corps. * Sanitaire : canalisations, appareils sanitaires, appareils spécifiques. * Sécurité incendie : préliminaires, moyens de signalisation. * Cuisine : mobilier de cuisine. * Cuisine professionnelle : chambre, zone froide, zone hygiène, zone chaude, réserve. * Caniveaux. * Installations sanitaires, chauffage, ventilation. * Electricité. * Ascenseur. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Gros-oeuvre fermé (SAR-Site à réaménager) Description succincte: Gros-oeuvre fermé Lot 2: Parachèvements et techniques spéciales Description succincte: Parachèvement et techniques spéciales SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: a) Droits d'accès Conformément à la circulaire relative à la simplification et à la transparence des marchés publics, par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve dans aucun des cas visés à l'article 61 de l'ar du relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et s'engage à fournir les documents justificatifs sur demande, conformément aux dispositions du cahier spécial des charges.

5 ZATERDAG 27 JULI p. 5 L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu'avant la conclusion du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de l'inviter à produire les documents suivants : - une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que le soumissionnaire n'est pas en situation de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation ; -un extrait récent de casier judiciaire ; Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres. Dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur use de la faculté énoncée ci-avant, le soumissionnaire interrogé dispose au maximum d'un délai de douze jours de calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis. Cette vérification se fera obligatoirement pour le soumissionnaire le mieux classé à l'issue de l'analyse des offres, afin d'assurer de l'authenticité de la déclaration remise ultérieurement. b) Autres droits d'accès Le soumissionnaire fournira une attestation de l'office national de Sécurité sociale, avec cachet sec, relative à l'avant-dernier trimestre précédant la date de remise des offres, prouvant qu'il est en règle en matière de cotisations sociales O.N.S.S A remplacer par une attestation émanant de l'inasti si le soumissionnaire n'est pas un employeur. Le soumissionnaire fournira également une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire fournira : - soit la preuve de son agréation correspondant à la catégorie Lot 1 : Gros-ouvre fermé (SAR - Site A Réaménager) D - classe 4 Lot 2 : Parachèvements et techniques spéciales D - classe 5 Lots 1 et 2 : l'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que s'ils remettent offre pour les 2 lots, ils doivent disposer de la classe correspondant au montant cumulé de leurs offres, soit D - Classe 5 - soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'union européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels ; - soit un dossier dont il ressort que l'entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d'agréation à prendre en considération. - Il y a lieu de se conformer aux dispositions de la loi du 20 mars 1991 (M.B. du ) organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, de l'a.r. du 26 septembre 1991 portant l'entrée en vigueur de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux (M.B. du ), de l'a.r. du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux (M.B. du ), de l'a.m. du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur nature en catégories et sous-catégories relativement à l'agréation des entrepreneurs (M.B. du ), de l'a.m. du 27 septembre 1991 relatifs aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, 1er, 2 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux (M.B. du ), de la loi du 19 septembre 1994 modifiant la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux (M.B. du ). III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire fournira : - soit la preuve de son agréation correspondant à la catégorie Lot 1 : Gros-ouvre fermé (SAR - Site A Réaménager) D - classe 4 Lot 2 : Parachèvements et techniques spéciales D - classe 5 Lots 1 et 2 : l'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que s'ils remettent offre pour les 2 lots, ils doivent disposer de la classe correspondant au montant cumulé de leurs offres, soit D - Classe 5 - soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'union européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels ; - soit un dossier dont il ressort que l'entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d'agréation à prendre en considération. - Il y a lieu de se conformer aux dispositions de la loi du 20 mars 1991 (M.B. du ) organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, de l'a.r. du 26 septembre 1991 portant l'entrée en vigueur de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux (M.B. du ), de l'a.r. du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux (M.B. du ), de l'a.m. du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur nature en catégories et sous-catégories relativement à l'agréation des entrepreneurs (M.B. du ), de l'a.m. du 27 septembre 1991 relatifs aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, 1er, 2 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux (M.B. du ), de la loi du 19 septembre 1994 modifiant la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux (M.B. du ). SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix: 240 EUr. Conditions et mode de paiement: Le dossier est vendu sous 3 formats * CD seul = 20 euros * CD + plans papier = 130 euros * Dossier complet papier = 240 euros Commande auprès de Béatrice BOUILLON par mail ou par fax : 063/ et virement au compte avec mention Habay- Châtelet IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 05/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 05/09/ :00 Lieu: ADMINISTRATION COMMUNALE Parc Communal du Châtelet 6720 HABAY-LA-NEUVE SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Délai d'exécution : 100 jours ouvrables pour le lot 1 : gros-oeuvre fermé 120 jours ouvrables pour le lot 2 : parachèvements et techniques spéciales VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 26/7/2013 VILLE DE LA LOUVIÈRE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de La Louvière Place Communale 1, BE-7100 La Louvière SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: netoyage habitations, jardins et terrains privés II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: LA LOUVIERE

6 ZATERDAG 27 JULI p. 6 II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché porte sur le nettoyage d'habitations, de jardins et de terrains privés. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Critères d'exclusion: *Déclaration sur l'honneur en vertu de l'article 61 4 de l'a.r. Du : Par laquelle les soumissionnaires attestent qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'a.r. Du (condamnation, faillite, faute grave, ONSS, fisc) *Attestation ONSS portant sur l'avant dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date d'ouverture des offres. La situation réelle du soumissionnaire classé premier après l'analyse des offres sera vérifiée en lui demandant les documents suivants: *La preuve du respect des obligations en matière d'impôts et taxes, par la présentation d'une attestation des contributions directes (modèle 276 C2) datant de moins de 6 mois. *Attestation datant de moins de 6 mois émanant de l'administration de la TVA dont il résulte que l'entreprise est en ordre en matière de taxes *Extrait du casier judiciaire datant de moins de 6 mois dont il résulte que l'entrepreneur satisfait aux exigences de l'article 61 1er et 2 1, 2, 3 de l'a.r. Du 15/07/2011 *Attestation de non-faillite datant de moins de 6 mois émanant du Tribunal de Commerce III.2.3. Capacité technique: *Certificat d'agréation pour le transport des déchets non dangereux *liste des sous-traitants SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 30/08/2013 Documents payants:oui. Prix: 15 EUr. Conditions et mode de paiement: Les documents relatifs à ce marché peuvent être obtenus contre virement de Euro 15,00 Euro au compte n (code IBAN: ) de la Ville de La Louvière ou retirés directement contre versement de cette somme au service de la Recette communale, rue du Gazomètre 50 à La Louvière - tél : 064/ IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 02/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 02/09/ :00 Lieu: Cellule Marchés Publics Rue Albert 1er n 19 (2ème étage) 7100 La Louvière SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 26/7/2013 Oproep tot kandidaatstelling PMV RE VINCI NV N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT PMV re Vinci NV Oude Graanmarkt 63, BE-1000 Brussel Contact: Van De Walle Elke en Van Moorhem Tim Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT PMV re Vinci - Makelaarsdiensten m.b.t. een vastgoedtransactie Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Context PMV re Vinci wenst uiterlijk op 31 december 2013 over te gaan tot de verkoop van een kantoorgebouw, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gebouw, met een oppervlakte binnen de range van m² is nieuw, en marktconform op lange termijn verhuurd aan een instelling van de Vlaamse Overheid. Meer concrete informatie over het gebouw zal worden meegedeeld in het bestek, dat zal worden verspreid aan de geselecteerde kandidaten. PMV re Vinci wenst de verkoop te realiseren aan optimale voorwaarden binnen de vooropgestelde termijn. Doel van de opdracht De opdracht betreft zowel de begeleiding van het verkoopsproces, de volledige coördinatie van de verkoopprocedure, de samenstelling van het verkoopdossier, het benaderen van geschikte kandidaat-kopers en het wekken van nationale en internationale marktinteresse, het spelen van een actieve, coördinerende rol in de onderhandelingen, samen met PMV re Vinci, bijstand in het kader van de due diligence, contractvorming en interne besluitvorming alsook de eigenlijke verkoop van het gebouw uiterlijk op 31 december II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: In elk stadium van de gunningsprocedure wordt uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor : 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. In elk stadium van de gunningsprocedure kan worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die : 1 in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden, heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2 aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een

7 ZATERDAG 27 JULI p. 7 gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen; 3 bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4 bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 5 niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62; 6 niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63; 7 zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtinge niet heeft verstrekt. Het beantwoorden aan de bovenstaande vereisten inzake persoonlijke situatie en toegangsrecht, dient aangetoond te worden aan de hand van een verklaring op eer. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de stavingsstukken op te vragen, zoals bedoeld in artikel 61, 62 en 63 van het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Er worden geen specifieke eisen opgelegd inzake economische en financiële draagkracht van de kandidaten. III.2.3. Vakbekwaamheid: Het voldoen aan de vereisten inzake vakbekwaamheid dient aangetoond te worden aan de hand van transactiereferenties, de CV's van de voorgestelde teamleden en een omschrijving van de mate waarin de kandidaat beschikt over een actief nationaal en internationaal netwerk van potentiële kopers. De kandidaat illustreert de concrete omvang van zijn activiteiten in de Benelux door een opgave van de voornaamste relevante transacties in de Benelux gedurende de laatste drie jaar. De vakbekwaamheid van het beschikbare team dient aangetoond te worden door voorlegging van de CV's van alle teamleden, met voor elk teamlid een beschrijving van zijn/haar opleidings- en professioneel curriculum en een beschrijving van concrete transacties waarin specifieke relevante ervaring en expertise werd opgedaan. De kandidaat dient verder ook aan te tonen over een voldoende groot actief Belgisch en internationaal netwerk (vastgoedfondsen, verzekeraars, pensioeninstellingen,.) te beschikken om de verkoop onder optimale omstandigheden en aan een gunstige prijsvorming tot stand te brengen. De kandidaat beschrijft in concreto op welke wijze en via welke kanalen (desgevallend lokale entiteiten of filialen) zijn brede nationale en internationale netwerk van potentiële kopers op de hoogte zal gebracht worden van de opportuniteit. Aan de kandidaat wordt verder gevraagd om voor de drie afgelopen jaren ( ) het totale aantal verkoopstransacties van verhuurde kantoorgebouwen groter dan 5.000m² in de Benelux die door hem begeleid werden, weer te geven per kalenderjaar, dit teneinde de aanbestedende dienst in staat te stellen om vast te stellen wat de effectieve omvang van de activiteiten van de kandidaat is. Klasse: N/A, Categorie: N/A Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/08/ :00 VI.3. NADERE INLICHTINGEN 1) Vragen om verduidelijking met betrekking tot voorliggende opdracht kunnen gesteld worden op volgend adres : PMV re Vinci NV ter attentie van Elke Van de Walle en Tim Van Moorhem Oude Graanmarkt Brussel 02/ ) Aanvragen tot deelneming moeten verplicht elektronisch ingediend worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het KB van 15 juli Indien nodig worden de documenten zoals gevraagd in deze aankondiging gescand om ze bij de aanvraag tot deelneming te voegen. Het versturen van een aanvraag tot deelneming per voldoet niet aan deze voorwaarden. Het is dan ook niet toegestaan een aanvraag tot deelneming op die wijze in te dienen. Door zijn aanvraag tot deelneming volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de Kandidaat dat de gegevens van zijn aanvraag tot deelneming worden geregistreerd door en via het ontvangstsysteem. (Artikel 52 2 van het KB van 15 juli 2011). De aanvraag tot deelneming moet bij de Aanbestedende Overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de aanvragen tot deelneming. Om te verhelpen aan sommige problemen die zich kunnen voordoen bij de overlegging, de ontvangst of de opening van met elektronische middelen ingediende aanvragen tot deelneming dient de kandidaat eveneens één analoge papieren kopie in te dienen. Deze kopie wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop duidelijk "Analoge papieren kopie - AANVRAAG TOT DEELNEMING - opdracht PMV re Vinci - Makelaarsdiensten m.b.t. vastgoedtransactie " wordt vermeld en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend. De analoge kopie dient ingediend te worden op het volgende adres : PMV re Vinci NV ter attentie van Elke Van de Walle en Tim Van Moorhem Oude Graanmarkt Brussel De analoge papieren kopie is voor het overige onderworpen aan de op de aanvraag tot deelneming toepasselijke regels van deze aankondiging en het Koninklijk Besluit van 15 juli Meer informatie kan worden teruggevonden op volgende website : of via de e-procurement helpdesk op het nummer : +32 (0) BELGISCHE TECHNISCHE COOPERATIE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Belgische Technische Cooperatie Hoogstraat 147, BE-1000 Brussel Contact: Cédric DE BUEGER Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Oproep tot kandidatuurstelling voor een overheidsopdracht met betrekking tot de implementatie van ICT-toepassingen Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Oproep tot kandidatuurstelling voor een overheidsopdracht met betrekking tot de implementatie van ICT-toepassingen AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie oproep tot kandidatuurstelling

8 ZATERDAG 27 JULI p. 8 III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie oproep tot kandidatuurstelling Zie oproep tot kandidatuurstelling III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie oproep tot kandidatuurstelling Zie oproep tot kandidatuurstelling Onderhandeling. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 03/09/ :00 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL (MIVB) N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) Koningsstraat 76, BE-1000 Brussel Contact: MIVB - Purchasing & Logistics Marievoet Gorik Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Railfrees II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Leveringen. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: De opdracht betreft de eenmalige levering en een 10jarig onderhoudscontract van een digitaal gestuurde frees voor het affrezen en herprofileren van rails van 18m. De rails moeten gehard worden en daarvoor worden ze afgefreesd, opgelast en opnieuw geprofileerd in onze werkplaats. Na het bevestigen van de rail op een tafel zal de frees de werkzaamheden uitvoeren over de gehele lengte zonder dat de rail verplaatst hoeft te worden. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen: 1 Een algemene voorstelling van de onderneming en van de groep waarin de onderneming haar activiteit uitoefent. Deze voorstelling bevat o.a. het organisatieschema (organogram) van de onderneming en een beschrijving van haar activiteiten. 2 Een verklaring op erewoord dat de kandidaat-onderneming in staat is ofwel het Nederlands, ofwel het Frans te gebruiken in al haar contacten met de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, etc.). 3 Een ondertekende verklaring waarmee de kandidaat onderneming bevestigt dat zij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals voorzien in de artikelen 66 tot 71 van het KB van 16/07/2012, en waarin de kandidaat bevestigt op erewoord dat hij, op het ogenblik van de kandidatuurstelling, voldoet aan de voorwaarden die volgende attesten bewijzen: (Opgelet: de hieronder vermelde documenten dienen in dit stadium niet meegestuurd te worden.) - Een recent attest van de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel waaruit blijkt dat de kandidaat zich niet in een toestand bevindt van faillissement, of in een gelijkaardige situatie. - Een recent uitreksel van het strafregister. - Een recent attest van de administratie der Directe Belastingen waaruit blijkt dat de kandidaat voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van belastingen, conform artikel 68 van het KB van 16/07/ Een recent attest van de BTW-administratie waaruit blijkt dat de kandidaat in orde is inzake belastingen. - Een attest van de r.s.z. dat bevestigt dat de onderneming in orde is wat betreft de betaling van haar bijdragen aan de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, conform artikel 67 van het KB van 16/07/2012. Voor buitenlandse kandidaat ondernemingen, betreft het gelijkwaardige attesten, afgeleverd door de bevoegde overheden conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor Belgische ondernemingen kan de MIVB, via elektronische weg, de hierboven vermelde documenten opvragen. Buitenlandse ondernemingen moeten aangeven via welke elektronische weg de overeenkomende documenten gratis door de MIVB kunnen worden bekomen, of deze documenten op eenvoudige vraag aan de MIVB overmaken. De MIVB kan op elk moment van de procedure tot gunning van de overheidsopdracht, de juistheid van de verklaring op erewoord onderzoeken, en zal in elk geval de verklaring onderzoeken van de inschrijver van de best gerangschikte offerte, alvorens de opdracht te gunnen. 4 In het geval dat verschillende ondernemingen zich kandidaat stellen onder de vorm van een tijdelijke vereniging, moeten zij hun engagement bewijzen door middel van een officieel document en moeten alle leden van de tijdelijke vereniging beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen: 1 Een verklaring betreffende het totale zakencijfer gerealiseerd door de onderneming gedurende de laatste 3 boekjaren, alsook het aandeel binnen dit zakencijfer van de goederen en/of diensten die het voorwerp uitmaken van deze opdracht. 2 De laatste 2 neergelegde balansen en jaarrekeningen van de onderneming (volledig model, inclusief de bijlagen, het rapport met de goedkeuring van de rekeningen door de bevoegde organen van de onderneming en door een extern controleorganisme zoals bedrijfsrevisor, extern auditor, enz.) of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload. Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen, afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België. 3 Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep, het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze groep of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload. 4 Indien de kandidaat optreedt als trader of tussenpersoon, moet hij het bewijs leveren dat hij voor deze opdracht gemandateerd werd door de fabrikant. III.2.3. Vakbekwaamheid: Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen: 1 De ervaring van de ondernemingmoet op overtuigende wijze aangetoond worden; door het aanbrengen van haar referenties: - Een lijst van de voornaamste soortgelijke leveringen of prestaties die de onderneming gedurende de afgelopen 5 jaar heeft verricht, vervolledigd met een beschrijving van de opdracht en met vermelding van het bedrag, de data of periode, de gegevens van de ondernemingen waarvoor zij bestemd waren, de naam en contactgegevens van een contactpersoon binnen deze ondernemingen. - Tevredenheidsattesten, opgemaakt door deze klanten. 2 Een beschrijving van de expertise van de kandidaat in het betreffende domein en van zijn voornaamste technische uitrustingen en zijn mogelijkheden ten aanzien van ontwerpen en onderzoek. 3 Door opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder van die welke belast zijn met de essentiële delen van de opdracht; zoals de kwaliteitscontrole, enz.

9 ZATERDAG 27 JULI p. 9 4 Een beschrijving van de politiek van de kandidaat op het vlak van het milieu, van het sociale beleid en van zijn kwaliteitszorgsysteem. a) Voor het milieubeleid mag het ISO certificaat, het Europese reglement EMAS (CE) n 761/2001 of eender welk ander certificaat of beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze toegevoegd worden aan het kandidaatsdossier. b) Voor de sociale criteria mag het sociaal label SA 8000 of eender welke andere beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze, of zelfs een verklaring op erewoord van het respecteren van alle conventies die aan de basis lagen van het label SA 8000, toegevoegd te worden. c) Voor de kwaliteitszorg mag het ISO 9000 certificaat of eender welk ander certificaat of een beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem van de kandidaat toegevoegd worden. 5 Een formele verklaring dat de kandidaat, zonder speciale formaliteiten, het bezoek aanvaardt van een delegatie van de MIVB in zijn vestiging en die van eventuele onderaannemers en klanten, teneinde zijn technische mogelijkheden te kunnen beoordelen. Het dossier van de kandidatuur moet gestructureerd worden volgens de volgorde zoals hierboven hernomen. Omwille van operationele redenen, behoudt MIBV zich het recht voor om kandidaturen, die deze vraag niet eerbiedigen. niet in overweging te nemen. Onderhandeling. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 02/09/ :59 BPOST N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT bpost MUNTCENTRUM, BE-1000 Brussel Contact: Bart Vanbets Bart Vanbets Tel: / Fax: / Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Opdracht tot levering en stockbeheer van Labels " VAS FACTORY" Type opdracht: Leveringen. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Oproep voor kandidaten voor het contract voor de levering en het voorraadbeheer labels "Vas Factory" II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Kan worden uitgesloten, de kandidaat die zich bevindt in één van de gevallen opgesomd in artikel 66, 2, 1-7 van het koninklijk besluit van 16 juli In dit kader wordt de kandidaat gevraagd aan te tonen: 1) dat hij heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 67 van het koninklijk besluit van 16 juli ) dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen en taksen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. In dit kader wordt de kandidaat gevraagd om de volgende documenten en/of attesten bij zijn kandidatuurstelling te voegen: Bijlage 1: Een bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat hij in regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid; Bijlage 2A: Een bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat hij in regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van zijn directe belastingen, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; Bijlage 2B: Een bewijs afgeleverd door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat hij in regel is met zijn verplichtingen betreffende de betaling van zijn indirecte belastingen (taksen), overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Door de inschrijver moet tevens worden aangetoond dat er tussen hem en de aanbestedende dienst geen gerechtelijke procedures lopende zijn. De inschrijver kan dit bewijzen door voorlegging van een verklaring op eer (Bijlage 3). In toepassing van artikel 65 2 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 dienen de gevraagde documenten niet opnieuw te worden voorgelegd indien de kandidaat deze documenten reeds eerder heeft voorgelegd voor een andere opdracht van dezelfde aanbestedende overheid en voor zover de documenten in kwestie nog beantwoorden aan de gestelde voorwaarden. In voorkomend geval volstaat het in de aanvraag tot deelneming de referenties van de vorige opdracht te vermelden. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Bij te voegen bij de kandidatuurstelling: Bijlage 4: Een bankverklaring waarin de solvabiliteit van de onderneming wordt bevestigd. Bijlage 5: Het meest recente jaarverslag van de onderneming of een recent handelsrapport van een bekende internationale financiële organisatie (bv.graydon, Duns & Bradstreet) waarmee dezelfde financiële inlichtingen kunnen worden gestaafd (ten minste Sales, Profit Ratio & Solvability). In toepassing van artikel 65 2 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 dienen de gevraagde documenten niet opnieuw te worden voorgelegd indien de kandidaat deze documenten reeds eerder heeft voorgelegd voor een andere opdracht van dezelfde aanbestedende overheid en voor zover de documenten in kwestie nog beantwoorden aan de gestelde voorwaarden. In voorkomend geval volstaat het in de aanvraag tot deelneming de referenties van de vorige opdracht te vermelden. III.2.3. Vakbekwaamheid: De technische bekwaamheid van de kandidaat moet worden bewezen door:

10 ZATERDAG 27 JULI p. 10 Bijlage 6: Een verklaring van de kandidaat-leverancier betreffende de gerealiseerde omzet in 2010, 2011 en 2012 (apart te vermelden) voor leveringen die gelijkaardig zijn aan het voorwerp van deze opdracht met vermelding van het aandeel (percentage) hiervan in de totale omzet. Bijlage 7: Referenties van gelijkaardige leveringen gedurende de jaren 2010, 2011 en 2012 met opgave van de bedragen en de namen van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren en met vermelding van de namen en telefoonnummers van de betrokken contactpersonen. Bijlage 8: De toegekende kwaliteitscertificaten (bv. ISO). Indien er geen kwaliteitscertificaten van de ISO 9000-serie kunnen worden voorgelegd dan dient de kandidaat-leverancier bij zijn kandidatuurstelling een volledige beschrijving op te geven van het kwaliteitsbewakingssysteem van zijn firma. In toepassing van artikel 65 2 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012 dienen de gevraagde inlichtingen en documenten niet opnieuw te worden voorgelegd indien de kandidaat deze inlichtingen en documenten reeds eerder heeft voorgelegd voor een andere opdracht van dezelfde aanbestedende overheid en voor zover de inlichtingen en documenten in kwestie nog beantwoorden aan de gestelde voorwaarden. In voorkomend geval volstaat het in de aanvraag tot deelneming de referenties van de vorige opdracht te vermelden Klasse: N/A, Categorie: N/A Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/08/ :00 CTB RDC N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT CTB RDC avenue Col. Mondjiba, N 63, Concession COTEX, bâtiment N 5, Commune de la Gomba à Kinshasa, CD Gombe Contact: Zubi José Dhr. José ZUBI Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Opdracht van "leveringen voor verschillende meubels in de zeven gebieden van het District Tshopo en de stad van Kisangani in Oriëntale Procincie - DRC". Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Kisangani et les chefs-lieux des 7 Territoires du District de la Tshopo dans la Province Orientale II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Opdracht van "leveringen voor verschillende meubels in de zeven gebieden van het District Tshopo en de stad van Kisangani in Oriëntale Procincie - DRC". Deze opdracht werd gelanceerd in het kader van het project «Programme d'appui aux Initiatives de Développement Communautaires (PAIDECO/Tshopo). II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: LEVERING VAN MEUBILAIR VOOR LEVERING IN ISANGI Korte beschrijving: LEVERING VAN MEUBILAIR VOOR LEVERING IN ISANGI (zie bijzonder bestek spécifications techniques partie 2) Hoeveelheid of omvang: Zie bijzonder bestek RDC Perceel 2: LEVERING VAN MEUBILAIR VOOR LEVERING IN BAFWASENDE, BANALIA EN UBUNDU Korte beschrijving: LEVERING VAN MEUBILAIR VOOR LEVERING IN BAFWASENDE, BANALIA EN UBUNDU (zie bijzonder bestek spécifications techniques partie 2) Hoeveelheid of omvang: CSC RDC Perceel 3: LEVERING VAN MEUBILAIR VOOR LEVERING IN BASOKO, LOKUTU EN YAHUMA Korte beschrijving: LEVERING VAN MEUBILAIR VOOR LEVERING IN BASOKO, LOKUTU EN YAHUMA (zie bijzonder bestek spécifications techniques partie 2) Hoeveelheid of omvang: CSC RDC Perceel 4: LEVERING VAN MEUBILAIR VOOR LEVERING IN OPALA Korte beschrijving: LEVERING VAN MEUBILAIR VOOR LEVERING IN OPALA (zie bijzonder bestek spécifications techniques partie 2) Hoeveelheid of omvang: Cfr. CSC RDC Perceel 5: LEVERING VAN MEUBILAIR VOOR LEVERING IN KISANGANI (1) Korte beschrijving: LEVERING VAN MEUBILAIR VOOR LEVERING IN KISANGANI (1) (zie bijzonder bestek spécifications techniques partie 2) Hoeveelheid of omvang: Cfr. CSC RDC

11 ZATERDAG 27 JULI p. 11 Perceel 6: LEVERING VAN MEUBILAIR VOOR LEVERING IN KISANGANI (2) Korte beschrijving: LEVERING VAN MEUBILAIR VOOR LEVERING IN KISANGANI (2) (zie bijzonder bestek spécifications techniques partie 2) Hoeveelheid of omvang: CSC RDC II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Zie bijzonder bestek RDC AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bijzonder bestek RDC III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bijzonder bestek RDC III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bijzonder bestek RDC Klasse: N/A, Categorie: N/A Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 03/09/ :00 VI.3. NADERE INLICHTINGEN De bijzonder bestek RDC is beschikbaar op de website UZ BRUSSEL N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UZ BRUSSEL Laarbeeklaan 101, BE-1090 BRUSSEL Contact: Mevr. Vera Van Rossen Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT UZ BRUSSEL / OHOF/AD/ Procedure verzekering Hospitalisatie en Gewaarborgd inkomen, Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Brussel II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: UZ BRUSSEL / Referentie OHOF/AD/ Procedure verzekering Hospitalisatie en Gewaarborgd inkomen, II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Hospitalisatie Korte beschrijving: Hospitalisatie Hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. Perceel 2: Gewaarborgd Inkomen Korte beschrijving: Gewaarborgd Inkomen Hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie Selectieleidraad III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie Selectieleidraad III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie Selectieleidraad Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/08/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 23/09/ :00 Plaats: Aon Belgium, Jules Cockxstraat, Brussel VI.3. NADERE Kandidaatstelling tegen 26/08/ :00 uur Offerte indienen tegen 23/09/ :00 uur Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress:

12 ZATERDAG 27 JULI p Selectieleidraad UZ Brussel docx VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 26/7/2013 MRMP-C/P - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE CIS - ONDERSE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT MRMP-C/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Programma's Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: De Coster Luc Albert Tel: Fax: Internet adressen: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Markt van leveringen betreffende de verwerving, installatie en integratie van een informatie infrastructuur ten voordele van ACOS IS. Deze opdracht bevat als verplichte optie een open meerjarige overeenkomst van diensten van 4 jaar voor het onderhoud van dit materiaal. Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Eversestraat 1 - Kwartier Koningin Elisabeth EVERE II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Markt van leveringen betreffende de verwerving, installatie en integratie van een informatie infrastructuur ten voordele van ACOS IS. Deze opdracht bevat als verplichte optie een open meerjarige overeenkomst van diensten van 4 jaar voor het onderhoud van dit materiaal. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie paragraaf 3 in het bijgevoegde document : Aanvraag tot deelneming III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie paragraaf 3 in het bijgevoegde document : Aanvraag tot deelneming III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie paragraaf 3 in het bijgevoegde document : Aanvraag tot deelneming De kandidaat moet zijn technische bekwaamheid aantonen door te bewijzen dat hij in de laatste 5 jaren minimum 1 systeem van een gelijkaardig type als het CDC (Computer Data Center) voor een totaalbedrag van minstens ? (BTW Excl.) geïnstalleerd heeft en waarvan hij het onderhoud uitvoert. De leveringen en de werkelijke uitvoering van het onderhoud zullen bewezen worden aan de hand van een attest getekend door een bevoegde overheid of door de koper (privé). Onderhandeling. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.4. Termijn voor deelnemingsaanvragen26/08/2013 VI.3. NADERE INLICHTINGEN Bijkomende inlichtingen betreffende het voorwerp van de overeenkomst en het verloop van de procedure zijn hernomen in de aanvraag tot deelneming_13cp707 met bijlagen. De aanvraag tot deelneming zal gesteld worden via het formulier : 13CP707_Bijl A. Alle documenten kunnen gratis gedownload worden via de site https://enot.publicprocurement.be BELANGRIJKE OPMERKING : Paragraaf IV.3.4) Tijdstip: 14:00 MRMP-C/P - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE CIS - ONDERSE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT MRMP-C/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Programma's Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Bertin Marc Roger Tel: Fax: Internet adressen: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Verwerving van de commercial-off-the-shelf (COTS) datasystemen (workstations, servers, schermen en randapparatuur) van de Air Defense Command & Control (MASE) systemen van het Control & Reporting Center (CRC). Deze opdracht bevat als verplichte optie een open meerjarig contract van vier (4) jaar voor het onderhoud van dit materiaal. Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: CRC Glons II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Verwerving van de commercial-off-the-shelf (COTS) datasystemen (workstations, servers, schermen en randapparatuur) van de Air Defense Command & Control (MASE) systemen van het Control & Reporting Center (CRC). Deze opdracht bevat als verplichte optie een open meerjarig contract van vier (4) jaar voor het onderhoud van dit materiaal. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

13 ZATERDAG 27 JULI p. 13 III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie Paragraaf 3 in het bijgevoegde document: Aanvraag tot deelneming. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie Paragraaf 3 in het bijgevoegde document: Aanvraag tot deelneming. Niet openbaar. Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.4. Termijn voor deelnemingsaanvragen27/08/ :00 VI.3. NADERE INLICHTINGEN Bijkomende inlichtingen betreffende het voorwerp van de overeenkomst en het verloop van de procedure zijn hernomen in de aanvraag tot deelneming_13cp708 met bijlage. De aanvraag tot deelneming zal gesteld worden via het formulier: 13CP708_Bijl A. Alle documenten kunnen gratis gedownload worden via de site https://enot.publicprocurement.be MRMP-C/S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE CIS - ONDERSE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT MRMP-C/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Diensten Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Colot Yves André Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Radios Air Defence Type opdracht: Leveringen. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Vervanging van de radio-installaties grond-lucht (Air Defence) ten voordele van de Luchtcomponent, met inbegrip van een onderhoudscontract van onbepaalde duur II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A Beperkt. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/09/ :00 MRMP-C/S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE CIS - ONDERSE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT MRMP-C/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Diensten Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Colot Yves André Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Secure Air Defence Voice Communication System Type opdracht: Leveringen. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Vernieuwing van het Secure Air Defence Voice Communication System ten voordele van het Control & Reporting Center, met inbegrip van een onderhoudscontract van onbepaalde duur II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A Beperkt.

14 ZATERDAG 27 JULI p. 14 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/09/ :00 GEMEENTE MACHELEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Machelen Woluwestraat 1, BE-1830 Machelen Contact: De heer Daniël Schell Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Uitnodiging tot indienen offerte - organisatie-audit gemeentewerking - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gemeente Machelen, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Gegeven het politiek beleid van de gemeente Machelen-Diegem voor de komende jaren, de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in de BBC en de uitdagingen voor de gemeenten en in het bijzonder voor de gemeente Machelen-Diegem de komende jaren, Vertrekkende vanuit de huidige organisatie en rekening houdende met de reorganisaties in het verleden al uitgevoerd en de onderzoeken op vlak van ICT Binnen het kader van het gemeentedecreet en in het bijzonder de artikelen 99, 100 en 101 betreffende interne controle behelst de opdracht het uitvoeren van een organisatie-audit die moet leiden tot uitgewerkte voorstellen onder de vorm van trajectplannen voor een organisatiestructuur en werking die de gemeentelijke diensten in staat stelt hun werkzaamheden op de meest efficënte en effectieve wijze te laten uitvoeren, rekening houdende met de mogelijkheden en beperkingen inzake: - tijd - mensen - middelen - huisvesting - budget De opdrachtnemer dient in zijn offerte duidelijk te maken : - de timing die hij nodig acht om zijn opdracht uit te voeren - de referenties waarover hij beschikt bij andere vergelijkbare non-profit organisaties - de referenties waarover hij beschikt die aantonen dat hij de gemeentelijke werking kent - de samenstelling van zijn team met opsomming van elk lid en zijn specialiteiten en referenties hiervan - de prijszetting die volledig dient te zijn en de opdracht volledig moet dekken - zijn aanpak en methodes - de communicatie en participatie die hij voorziet in de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever hecht veel belang aan een communicatie en participatie van alle werknemers op alle echelons. De opdracht behelst voor alle onderdelen volgende stappen : a) inventarisatie b) analyse c) evaluatie d) trajectplan inbegrepen procesbeschrijvingen de opmaak van trajectplannen en de implementatie van trajectplannen kan onderdeel zijn van een vervolgopdracht. Doelstellingen die deze opdracht dient na te streven 1. De ontwikkeling tot een moderne, professionele en efficiënte lokale overheidsorganisatie rekening houdend met de eisen en de maatschappelijke noden van de burger, het bestuur, de wetgever, de moderne bedrijfsvoering met een daartoe geschikte werking, structuur ( huisvesting, middelen en mensen), bedrijfscultuur en bugettair kader. 2. Ontwerpen en aanleveren van instrumenten ter ondersteuning van de werking van de organisatie en de diensten. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli * Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's. III.2.3. Vakbekwaamheid: * Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht. * Een lijst van de voornaamste diensten inzake doorlichting en verranderingsmanagement, met een minimum van drie, die gedurende de afgelopen drie jaar werden verrricht voor nonprofit organisaties gevestigd in Vlaanderen, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent. minstens één van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht dient in één van de opgegeven referenties een vooraanstaande rol te hebben gespeeld en dient ook bij deze opdracht een vooraanstaande rol te spelen. Versnelde onderhandelingsprocedure. Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

15 ZATERDAG 27 JULI p. 15 Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: de prijs, Weging: 30 Criterium 2: de inschatting van de opdracht en de voorgestelde methodiek, Weging: 25 Criterium 3: de voorgestelde aanpak inzake participatie en communicatie, Weging: 20 Criterium 4: de tussentijdse rapporteringen en de mogelijkheden tot aanpassingen en bijsturingen tijdens de uitvoering van de opdracht, Weging: 15 Criterium 5: de vooropgestelde timing van uitvoering, Weging: 10 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 9/9/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 9/9/ :00 Plaats: De Rooverzaal, 2 de verdieping, Woluwestraat 1 te 1830 Machelen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 26/7/2013 UZ LEUVEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UZ Leuven Herestraat 49, 3000 Leuven, BE-3000 Leuven Contact: Perwez Stine / Michiels Annelies Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Leveringen van pendels voor medische toepassingen Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Hospital Logistics Nieuwland 5B 3200 Aarschot II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Raamovereenkomst via beperkte offerteaanvraag - ref. P3733: leveringen van pendels voor medische toepassingen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: De inschrijver bewijst zich niet in een geval van uitsluiting te bevinden door voorlegging van: - Een verklaring op erewoord, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, waaruit blijkt dat de inschrijver niet definitief werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld of enig ander misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, noch dat deze zich in een situatie van belangenvermenging zoals bedoeld in artikelen 22 van het KB van 15 juli 2011 bevindt. Cf. bijlagen van dit lastenboek. - Een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de Administratie der Directe Belastingen en een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de BTW-Administratie, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administraties. Voor de buitenlandse inschrijver dient het attest te worden uitgereikt door de overheidsinstantie die hiervoor in zijn land bevoegd is. Voor de buitenlandse inschrijver, afkomstig van een land waar dit attest niet door een overheidsinstantie wordt uitgereikt, dient een verklaring op eer bij de offerte te worden gevoegd, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land. - Een origineel RSZ-attest dat aantoont dat de inschrijver in regel is met de RSZ tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal (te rekenen vanaf de opening van de offertes) voor het openen van de offertes. - Bovendien voegt elke gemachtigde bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht. Hij (zij) kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: De financieel-economische bekwaamheid zal worden beoordeeld aan de hand van de volgende stukken:? Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming,? alsook van de omzet hierin van de leveringen van de laatste drie boekjaren; Een inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de Opdrachtgever aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de leverancier dergelijke middelen ter beschikking te stellen (Zie bijlage bij dit lastenboek). III.2.3. Vakbekwaamheid: De technische bekwaamheid zal worden beoordeeld aan de hand van de volgende stukken:? Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, hun bedrag, data en publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren: - indien het leveringen betreft aan een overheid worden deze aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd; - indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door deze personen, bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegestaan;? Een beschrijving en/of foto's van het beschikbare gamma pendels. Klasse: N/A, Categorie: N/A Beperkt. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 19/09/ :00 VI.3. NADERE INLICHTINGEN Het bestek ligt ter inzage bij de Opdrachtgever op het hierna vermelde adres van 9 uur tot 12 uur, elke werkdag, uitgezonderd 's zaterdags. Het elektronisch exemplaar kan per aangevraagd worden bij Annelies Michiels of Stine Perwez via Voor inhoudelijke vragen kan u terecht bij: Johan Bruggeman, Dienst Materiaalbeheer tel. : 0032 (0)

16 ZATERDAG 27 JULI p. 16 UZ LEUVEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UZ Leuven Herestraat 49, 3000 Leuven, BE-3000 Leuven Contact: Perwez Stine/Michiels Annelies Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Levering van operatietafels Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Hospital Logistics Nieuwland 5B 3200 Aarschot II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Raamovereenkomst via beperkte offerteaanvraag - ref. P3735: Levering van operatietafels II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: De inschrijver bewijst zich niet in een geval van uitsluiting te bevinden door voorlegging van: - Een verklaring op erewoord, ondertekend door een daartoe bevoegde persoon, waaruit blijkt dat de inschrijver niet definitief werd veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude, witwassen van geld of enig ander misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast, noch dat deze zich in een situatie van belangenvermenging zoals bedoeld in artikelen 22 van het KB van 15 juli 2011 bevindt. Cf. bijlagen van dit lastenboek. - Een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de Administratie der Directe Belastingen en een recent (maximum 6 maanden oud te rekenen vanaf de opening van de offertes) attest van de BTW-Administratie, waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met zijn verplichtingen ten overstaan van voormelde administraties. Voor de buitenlandse inschrijver dient het attest te worden uitgereikt door de overheidsinstantie die hiervoor in zijn land bevoegd is. Voor de buitenlandse inschrijver, afkomstig van een land waar dit attest niet door een overheidsinstantie wordt uitgereikt, dient een verklaring op eer bij de offerte te worden gevoegd, gecertificeerd door een notaris of door een gerechtelijke of overheidsinstantie van zijn land. - Een origineel RSZ-attest dat aantoont dat de inschrijver in regel is met de RSZ tot en met het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal (te rekenen vanaf de opening van de offertes) voor het openen van de offertes. - Bovendien voegt elke gemachtigde bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn (haar) bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van zijn (haar) volmacht. Hij (zij) kan zich ook beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage aan het Belgisch Staatsblad waarin zijn (haar) bevoegdheden zijn bekendgemaakt. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: De financieel-economische bekwaamheid zal worden beoordeeld aan de hand van de volgende stukken:? Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming? alsook van de omzet hierin van de leveringen over de laatste drie boekjaren; Een inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval moet hij de Opdrachtgever aantonen dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de leverancier dergelijke middelen ter beschikking te stellen (Zie bijlage bij dit lastenboek). III.2.3. Vakbekwaamheid:? Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, hun bedrag, data en publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor ze bestemd waren: - indien het leveringen betreft aan een overheid worden deze aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd; - indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door deze personen, bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegestaan;? Een beschrijving en/of foto's van het beschikbare gamma operatietafels. Klasse: N/A, Categorie: N/A Beperkt. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 18/09/ :00 VI.3. NADERE INLICHTINGEN Het bestek ligt ter inzage bij de Opdrachtgever op het hierna vermelde adres van 9 uur tot 12 uur, elke werkdag, uitgezonderd 's zaterdags. Het elektronisch exemplaar kan per aangevraagd worden bij Annelies Michiels of Stine Perwez via Voor inhoudelijke vragen kan u terecht bij: Johan Bruggeman, Dienst Materiaalbeheer tel. : 0032 (0) INASEP N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE INASEP Rue des Viaux, 1b, BE-5100 Naninne Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1. DESCRIPTION

17 ZATERDAG 27 JULI p. 17 II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Appel à candidatures - fourniture de tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: FLORENNES-WALCOURT II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Marché de fourniture échelonné dans le temps de: tuyaux, raccords, accessoires et pièces spéciales en fonte ductile destinés à une nouvelle canalisation de distribution d'eau. Fourniture de plans et notices techniques des appareils. Fourniture de l'outillage nécessaire à l'entretien de l'équipement électromécamique. II.1.8. Division en lots: Non. II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1. Quantité ou étendue globale: ,00 EUR SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 66 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux * Une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque et y compris l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où les employés sont établis. * En application de l'art. 68 de l'ar du 16 juillet 2012, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas. III.2.2. Capacité économique et financière: Des déclarations bancaires appropriées. III.2.3. Capacité technique: Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquent le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du fournisseur. SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous: Critère 1: Prix, Pondération: 50 Critère 2: qualité technique des matériaux, Pondération: 50 IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 13/9/ :00 Documents payants: Oui, Prix: 0.00 EUr. Conditions et mode de paiement: Néant Néant IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 16/9/ :00 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 26/7/2013 VILLE DE BEAURAING N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Beauraing Place de Seurre, 3-5-7, BE-5570 Beauraing Contact: Madame Brigitte Martinot Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Appel à candidatures - EMPRUNT POUR TRAVAUX 2013 A FINANCER II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: BEAURAING II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Emprunts pour travaux 2013 voirie du lotissement communal de Baronville phase 2 de la piscine rue de Revogne achat de mobilier pour l'école de Vonêche II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: lot 2 emprunt en 5ans Description succincte: lot 2 emprunt en 5ans Lot 2: lot 1 emprunts en 20 ans Description succincte: lot 1 emprunts en 20 ans II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.2. Capacité économique et financière: Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 III.2.3. Capacité technique: Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 SECTION IV. PROCEDURE

18 ZATERDAG 27 JULI p. 18 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Négociée. Des condidats ont déja été sélectionnés: Non. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 21/8/2013 SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Informations complémentaires concernant l'introduction des offres/candidatures: Place de Seurre à 5570 BEAURAING VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 26/7/2013 Algemene Offerteaanvraag OCMW KOEKELBERG N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT OCMW Koekelberg François Delcoignestraat 39, BE-1081 Koekelberg Contact: De heer Daniel Claes Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Opdracht van projectauteur in het kader van de uitbreiding en renovatie van het Home Jourdan Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: OCMW Koekelberg, François Delcoignestraat 39 te 1081 Koekelberg II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Het voorwerp van de opdracht is een volledige opdracht van projectauteur in het kader van de uitbreiding en renovatie van het Home Jourdan. Het project voorziet in de bouw van een uitbreiding met 76 bedden en de renovatie van het bestaande gebouw om in de zuidelijke vleugel 15 serviceflats op te nemen. De opdracht omvat: - Een volledige architectuuropdracht, - Een opdracht voor de stabiliteitsstudie, - Een volledige opdracht voor engineering op het gebied van speciale technieken, - Een volledige opdracht voor de coördinatie van de veiligheid en de gezondheid, - Een opdracht van EPB-adviseur. De opdracht omvat verscheidene schijven: - Schijf 1 (vaste schijf): bepaling van het programma, uitwerking van het voorproject en samenstelling van het dossier voor de aanvraag en het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning - Schijf 2 (voorwaardelijke schijf): project voor de gunning en lancering van de gunningprocedure voor de uitvoering van de ruwbouw, de speciale technieken en de afwerking; - Schijf 3 (voorwaardelijke schijf): de technische leiding van de werken tot en met hun definitieve oplevering Elke schijf wordt in de onderstaande technische clausules uitvoeriger beschreven. Alle schijven worden in aanmerking genomen voor de gunning van de opdracht. Alleen de vaste schijf bindt de aanbestedende overheid tot de bestelling. Met andere woorden, de opdrachtnemer ontvangt geen garantie dat de voorwaardelijke schijven effectief zullen worden besteld, aangezien ze afhangen van het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning en van subsidies. De opdrachtnemer wordt niet vergoed voor een of meer schijven die niet zouden worden besteld. Elke voorwaardelijke schijf zal het voorwerp uitmaken van een specifieke bestelling door de aanbestedende overheid. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: a) Een verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt die artikel 61 4 van het KB van vermeldt (modeldocument bijgevoegd). In het geval van een tijdelijke vereniging moeten alle vennoten deze verklaring ondertekenen. b) Een door de bevoegde overheid van het betroffen land afgegeven certificaat dat verklaart dat de inschrijver aan zijn verplichtingen voor de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen heeft voldaan, volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is (voor Belgische bedrijven, het RSZ-certificaat van het tweede kwartaal voorafgaand aan de datum van de opening van de offertes). In het geval van een tijdelijke vereniging moet de offerte een certificaat voor elke vennoot bevatten. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: a) Een bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's (met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid), met vermelding van het bedrag dat deze verzekering dekt (in verhouding met de risico's en de omvang van onderhavig project). b) Een verklaring over de globale jaarlijkse omzet van de laatste drie jaar. In geval van een tijdelijke handelsvereniging, moet ieder lid van de vereniging een verklaring kunnen voorleggen. Het laatste jaarlijkse omzetcijfer voor het deel architectuur moet min. EUR ,00 bedragen. III.2.3. Vakbekwaamheid: a) Een lijst van de belangrijkste diensten die de inschrijver in de laatste drie jaar heeft uitgevoerd, met vermelding van het bedrag van de honoraria, de datum en de openbare of particuliere opdrachtgevers. De inschrijver zal eveneens 2 referentiefiches van bouwprojecten van rusthuizen voorleggen met een bewijs van goede uitvoering en met vermelding van de periode van de uitvoering van de opdracht, het bedrag van de honoraria en de gegevens van de opdrachtgever. Opmerkingen: - In het geval van een tijdelijke vereniging moet elk lid van de vereniging 2 relevante referenties voorleggen waarvoor de vennoot in zijn domein verantwoordelijk is geweest voor het ontwerp en de begeleiding van de uitvoering. Deze referenties mogen gemeenschappelijk zijn indien de vennoten al aan andere projecten hebben samengewerkt. - Voor de disciplines architectuur en speciale technieken, moeten de projecten betrekking hebben op de sector van de gezondheidszorg en de huisvesting van bejaarde personen. Voor de stabiliteitsstudies is deze voorwaarde niet vereist. b) Het bewijs van de inschrijving bij de Orde van Architecten of een gelijkwaardig organisme van een andere Lidstaat. In het geval van een tijdelijke vereniging moet alleen de vennoot die met de architectuuropdracht belast is, ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten. c) Een voorstelling van de verantwoordelijke voor de opdracht (zie III.1 van dit BB), met zijn naam, zijn CV en behaalde diploma's en uitleg over de manier waarop hij aan de in punt a) voorgestelde referenties heeft meegewerkt. De 2 referenties moeten betrekking hebben op bouw- of renovatieprojecten met een bestemming die vergelijkbaar is met die van het voorwerp van de opdracht, met een totale uitvoeringswaarde van ten minste EUR excl. btw en waarvan de voorlopige oplevering al heeft plaatsgevonden (maximaal 5 jaar vóór de uiterste datum van de indiening van de offerte) of bezig is. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Forfaitair en globaal percentage van de honoraria, te berekenen op de werkelijke kostprijs van de werken, Weging: 40

19 ZATERDAG 27 JULI p. 19 Criterium 2: Architecturale kwaliteit, Weging: 35 Criterium 3: Tecnische kwaliteit, Weging: 25 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/9/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/9/ :00 Plaats: OCMW van Koekelberg, Raadzaal, Gelijkvloers VI.3. NADERE INLICHTINGEN Plaatsbezoek vereist: De bedoelde plaatsen van de werken die het voorwerp uitmaken van onderhavig bestek moeten worden bezocht. Dit plaatsbezoek is verplicht. De afspraken moet telefonisch worden vastgelegd bij Mevr. Carine Mairlot (Tel: 02/ ) van 29/07/2013 t.e.m. 14/08/2013, en bij Dhr Daniel Claes (Tel.: 02/ ) vanaf 19/08/2013. Een bezoekattest zal afgeleverd worden. Dit attest moet door de inschrijver worden bijgevoegd aan zijn offerte. Bij gebrek aan het bezoek zal de offerte niet als geldig kunnen worden beschouwd. Het is ten stelligste aanbevolen dat de inschrijver de plaats grondig en gedetailleerd inspecteert, om zijn offerte op te stellen met een volledige kennis van de omvang van de opdracht en van de bestaande (ruimtelijke, technische en budgettaire) beperkingen. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 26/7/2013 MRMP-L/P - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE "LAND SYSTEM N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT MRMP-L/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Programma's " Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Sadet Serge Georges Serge SADET Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Betreffende de aankoop van 25 vliegtuigbrandstofbevoorradingsvoertuigen van 18000L voor kerosine en 05 tankaanhangwagens van 18000L voor kerosine en een meerjarige overeenkomst. Type opdracht: Leveringen. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Aankoop van 25 vliegtuigbrandstofbevoorradingsvoertuigen van 18000L voor kerosine en 05 tankaanhangwagens van 18000L voor kerosine en een meerjarige overeenkomst. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bestek Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: Criterium 1: Prijs, Weging: 50 Criterium 2: Kwaliteit, Weging: 50 IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 01/10/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 01/10/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 01/10/ :30 Plaats: Zie 5.d.(2) van het Bestek Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbare zitting VI.3. NADERE INLICHTINGEN Zie Bestek MRMP-L/P - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE "LAND SYSTEM N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT MRMP-L/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Programma's " Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Wittevrongel Marc Gerdy

20 ZATERDAG 27 JULI p. 20 Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Tankwagen refueller voor diesel F76 Type opdracht: Leveringen. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Aankoop van een tankwagen refueller voor diesel F76 voor de Marine en een meerjarige overeenkomst II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: 1 tankwagen + documentatie + vorming + meerjarige overeenkomst AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/09/ :30 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/09/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 17/09/ :30 Plaats: zie bestek Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbare zitting VI.3. NADERE INLICHTINGEN zie bestek INTERCOMMUNALE INTERRAND N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Intercommunale Interrand JB Charlierlaan 78, BE-1560 Hoeilaart Contact: Nathalie Vonck (administratief bediende) Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Bijzonder bestek voor het houden van een algemene offertevraag inzake het leveren van twee huisvuilwagens Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Hoeilaart II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Bijzonder bestek voor het houden van een algemene offertevraag inzake het leveren van twee huisvuilwagens II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie lastenboek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie lastenboek zie lastenboek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie lastenboek zie lastenboek Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de onderstaande criteria: IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 14/10/ :00 Plaats: Interrand - J.B. Charlierlaan Hoeilaart VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 26/7/2013

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE SAMEDI 27 JUILLET 2013 N. 191 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 517017 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

1/ 11 BE001 10.03.2015 - BDA nummer: 2015-506006 Standaardformulier 7 - NL De bevoorrading van de installaties van de MIVB in aardgas

1/ 11 BE001 10.03.2015 - BDA nummer: 2015-506006 Standaardformulier 7 - NL De bevoorrading van de installaties van de MIVB in aardgas 1/ 11 BE001 10.03.2015 - BDA nummer: 2015-506006 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

België-Brussel: Testen van software 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Testen van software 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:427530-2016:text:nl:html België-Brussel: Testen van software 2016/S 234-427530 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor dienstregelingen en productiviteit 2015/S 094-171340. Aankondiging van een opdracht nutssectoren.

België-Brussel: Software voor dienstregelingen en productiviteit 2015/S 094-171340. Aankondiging van een opdracht nutssectoren. 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171340-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor dienstregelingen en productiviteit 2015/S 094-171340 Aankondiging

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19191-2012:text:nl:html B-Brussel: Bewakingsdiensten 2012/S 12-019191 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

België-Brussel: Kantoormeubilair 2013/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Kantoormeubilair 2013/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217713-2013:text:nl:html België-Brussel: Kantoormeubilair 2013/S 127-217713 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433049-2015:text:nl:html België-Genk: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 2015/S 238-433049 Aankondiging van

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 06/02/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Materieel Organisatie Van der Burchlaan

Nadere informatie

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Maastricht Minderbroedersberg 4 6, 6211LK MAASTRICHT ( Nederland ) Ter attentie van: Ricardo van Lieshout Telefoon: +31

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 28/01/2013 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UWV La Guardiaweg 116, 1043 DL Amsterdam (Nederland)

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Heerhugowaard 56658398 Parelhof 1 Heerhugowaard 1703 EZ Frieda Meijer +31 226334464 Email: f.meijer@gemeentelangedijk.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: GVB Activa B.V. Nationale identificatie: 19664070 Postadres: Arlandaweg

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347346-2010:text:nl:html B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2010/S 227-347346 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 16 MAART 2015 N. 66 Openbare aanbesteding CTB RDC N. 506572 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT CTB RDC 12-11, croisement des avenues Lukusa et TSF, Gombe,

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Afdeling Werkvoorbereiding

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:157713-2012:text:nl:html B-Brussel: Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 2012/S 95-157713 Aankondiging

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) OVER-gemeenten, Koetserstraat 3, 1531NXWormer(NL). Contactpunt(en): Stichting Rijk, t.a.v.:

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 N. 320 Adjudication publique FEDESCO N. 527991 AVIS DE MARCHE FEDESCO Rue Royale 47, BE-1000 Bruxelles Contact: Madame Karlien D'haese

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 27 APRIL 2015 N. 104 Openbare aanbesteding VZW JHOB N. 510526 vzw JHOB Bloemenstraat 32, BE-1000 Brussel Contact: Roeland Grolus Tel: +32 494842086

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 25 JANUARI 2012 N. 22 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 501410 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie