BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG ZATERDAG 27 JULI 2013 N. 191 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management Boudewijnlaan 30 bus 60, BE-1000 Brussel Contact: Team Aanbestedingen Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT 2013/AFM/OA/ Loods De Volharding: uitbreiding en renovatie van een loods. Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Nijverheidsweg 14 te 2310 Rijkevorsel. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Loods De Volharding: uitbreiding en renovatie van een loods. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek Klasse: 3, Categorie: D1 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 05/09/ :00 Plaats: Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 bus 60 te 1000 Brussel, lokaal 5 E 01. VI.3. NADERE INLICHTINGEN Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht. De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52, 1 van het KB van 15 juli 2011 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDFformaat, of in de formaten zoals vermeld in het bestek. De offertes worden overgelegd via de etendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB van 15 juli Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-file 'Elektronisch_Indienen' toegevoegd. MRMP-N/P - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - SECTIE VAREND MATERI N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT MRMP-N/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Varend Materieel - Ondersectie Programma's Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Lebon Laurence Elisabeth Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Modificatie van de boordairconditioningsinstallatie Type opdracht: Diensten.

2 ZATERDAG 27 JULI p. 2 Belangrijkste plaats van dienstverlening: Zeebrugge II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Overheidspdracht van diensten betreffende de modificatie en in bedrijf stelling van de airconditioningsinstallatie aan boord van de A960 GODETIA. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: 1 Modificatie en in bedrijf stelling van de airconditioningsinstallatie. Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek Nr. MRMP-N/P 13ZP001 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/09/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 25/09/ :30 Plaats: Evere Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Allen MRMP-I/P - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: De Baer Mathieu Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Leopoldsburg - Kamp Beverlo - Gebouwen D02 & D08 - Grondige renovatie Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Leopoldsburg - Kamp Beverlo - Gebouwen D02 en D08 - Grondige renovatie II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: Klasse 5 : tot EUR, Categorie: D Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/09/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 26/09/ :30 Plaats: Aanbestedingslokaal, Kwartier Koningin Elisabeth, Blok 27, Toegang C, Eversestraat 1, 1140 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: 2 personen per inschrijver VI.3. NADERE INLICHTINGEN MRMP-I/P - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: De Baer Mathieu Tel: Fax:

3 ZATERDAG 27 JULI p. 3 Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Schaffen - Kwartier Olt devignez - Nieuwbouw wachtgebouw Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: SCHAFFEN - Kwartier Olt Devignez - Nieuwbouw wachtgebouw II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: Klasse 4 : tot EUR, Categorie: D Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29/08/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 05/09/ :00 Plaats: Aanbestedingslokaal, Kwartier Koningin Elisabeth, Blok 27, Toegang C, Eversestraat 1, 1140 Brussel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: 2 personen per inschrijver VI.3. NADERE INLICHTINGEN ASBL ECOLE LIBRE PAROISSIALE DE WALCOURT N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR asbl Ecole Libre Paroissiale de Walcourt rue du Couvent 9, BE-5650 WALCOURT Contact: Auteur de projet Christian GOBLET Tél: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Travaux prioritaires 2013 II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: 5650 WALCOURT rue du Couvent 9 II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Divers travaux de gros oeuvre, parachèvements, électricité, détection incendie et chauffage II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: GROS OEUVRE ET PARACHEVEMENTS Description succincte: Egouttage, enduit, cloison, peinture Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 2: MENUISERIES Description succincte: Menuiseries extérieures en alu + intérieures en bois Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 3: ELECTRICITE Description succincte: Travaux de mise en conformité électrique Eclairage de secours Ventilations ponctuelles Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 4: SECURITE INCENDIE Description succincte: Nouvelle installation de détection incendie et signalisation Complément installation détection intrusion Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. Lot 5: CHAUFFAGE - SANITAIRE Description succincte: Remplacement d'une chaudière pazout + divers travaux annexes Adaptation canalisations sanitaires Quantité ou etendue: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Travaux de gros oeuvre, menuiseries, électricité, sécurité incendie et chauffage, sanitaifres. Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.2. Capacité économique et financière:

4 ZATERDAG 27 JULI p. 4 Attestation ONSS, TVA, fiscal Extrait casier judiciaire III.2.3. Capacité technique: Agréation non requise. Liste de références demandées. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 31/08/2013 Documents payants:oui. Prix: 25 EUr. Conditions et mode de paiement: Demande dossier par mail à Dossier adressé dès réception du paiement IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 09/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 09/09/ :00 Lieu: Ecole libre 9 rue du Couvent WALCOURT Salle de réunion 1er étage. Entrée par cour de récréation. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 26/7/2013 ADMINISTRATION COMMUNALE DE HABAY-LA-NEUVE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR ADMINISTRATION COMMUNALE DE HABAY-LA-NEUVE Parc communal du Châtelet, BE-6720 HABAY-LA-NEUVE Contact: ADMINISTRATION COMMUNALE Béatrice BESTGEN Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Commune de Habay-la-Neuve : aménagement de l'ancien hôtel du Châtelet II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: rue du Châtelet à HABAY-LA-NEUVE II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché est composé de deux lots. Le lot 1 : gros-oeuvre fermé (SAR-Site à réaménager), revêtements de façade et aménagement des abords : * Gros-oeuvre : terrassement, égouttage, maçonnerie, protection contre l'humidité, éléments de pierres naturelles. * Ossature : murs à ossature, gîtage. * Toiture : charpente, toiture à versant, toiture plate, zinguerie - ferblanterie, accessoires, ouverture de toiture. * Menuiserie extérieure : travaux préliminaires, menuiserie aluminium - double, vitrage, menuiserie PVC - double vitrage, porte de garage. * Façades : travaux préparatoires, façade isolante, enduit sui maçonnerie, finition de façade. * Menuiserie : garde-corps, ouvrage divers. * Abords : terrassements, sous-fondations et fondations, révêtements, éléments linéaires, drainage et égouttage, petits ouvrages d'art, gazonnements, plantations et mobilier urbain. * Stabilité. Le lot 2 : parachèvements et techniques spéciales : * Murs et plafonds : enduits et plaques de finition, cloisons intérieures, cloisons de doublage et de fermeture, faux-plafond, isolation thermique, finitions, protection RF de structures existantes. * Sols : travaux préparatoires, isolation thermique, chape, finitions. * Menuiserie intérieure : porte pleine, porte RF, chassis en ensembles vitrés, ouvrages divers. * Menuiserie métallique : escalier métallique, garde-corps. * Sanitaire : canalisations, appareils sanitaires, appareils spécifiques. * Sécurité incendie : préliminaires, moyens de signalisation. * Cuisine : mobilier de cuisine. * Cuisine professionnelle : chambre, zone froide, zone hygiène, zone chaude, réserve. * Caniveaux. * Installations sanitaires, chauffage, ventilation. * Electricité. * Ascenseur. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Gros-oeuvre fermé (SAR-Site à réaménager) Description succincte: Gros-oeuvre fermé Lot 2: Parachèvements et techniques spéciales Description succincte: Parachèvement et techniques spéciales SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: a) Droits d'accès Conformément à la circulaire relative à la simplification et à la transparence des marchés publics, par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve dans aucun des cas visés à l'article 61 de l'ar du relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et s'engage à fournir les documents justificatifs sur demande, conformément aux dispositions du cahier spécial des charges.

5 ZATERDAG 27 JULI p. 5 L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu'avant la conclusion du marché, le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de l'inviter à produire les documents suivants : - une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que le soumissionnaire n'est pas en situation de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation ; -un extrait récent de casier judiciaire ; Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la date ultime de dépôt des offres. Dans l'hypothèse où le pouvoir adjudicateur use de la faculté énoncée ci-avant, le soumissionnaire interrogé dispose au maximum d'un délai de douze jours de calendrier à compter de la date de la demande qui lui est adressée pour produire les documents requis. Cette vérification se fera obligatoirement pour le soumissionnaire le mieux classé à l'issue de l'analyse des offres, afin d'assurer de l'authenticité de la déclaration remise ultérieurement. b) Autres droits d'accès Le soumissionnaire fournira une attestation de l'office national de Sécurité sociale, avec cachet sec, relative à l'avant-dernier trimestre précédant la date de remise des offres, prouvant qu'il est en règle en matière de cotisations sociales O.N.S.S A remplacer par une attestation émanant de l'inasti si le soumissionnaire n'est pas un employeur. Le soumissionnaire fournira également une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des offres. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire fournira : - soit la preuve de son agréation correspondant à la catégorie Lot 1 : Gros-ouvre fermé (SAR - Site A Réaménager) D - classe 4 Lot 2 : Parachèvements et techniques spéciales D - classe 5 Lots 1 et 2 : l'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que s'ils remettent offre pour les 2 lots, ils doivent disposer de la classe correspondant au montant cumulé de leurs offres, soit D - Classe 5 - soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'union européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels ; - soit un dossier dont il ressort que l'entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d'agréation à prendre en considération. - Il y a lieu de se conformer aux dispositions de la loi du 20 mars 1991 (M.B. du ) organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, de l'a.r. du 26 septembre 1991 portant l'entrée en vigueur de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux (M.B. du ), de l'a.r. du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux (M.B. du ), de l'a.m. du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur nature en catégories et sous-catégories relativement à l'agréation des entrepreneurs (M.B. du ), de l'a.m. du 27 septembre 1991 relatifs aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, 1er, 2 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux (M.B. du ), de la loi du 19 septembre 1994 modifiant la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux (M.B. du ). III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire fournira : - soit la preuve de son agréation correspondant à la catégorie Lot 1 : Gros-ouvre fermé (SAR - Site A Réaménager) D - classe 4 Lot 2 : Parachèvements et techniques spéciales D - classe 5 Lots 1 et 2 : l'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que s'ils remettent offre pour les 2 lots, ils doivent disposer de la classe correspondant au montant cumulé de leurs offres, soit D - Classe 5 - soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre de l'union européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels ; - soit un dossier dont il ressort que l'entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d'agréation à prendre en considération. - Il y a lieu de se conformer aux dispositions de la loi du 20 mars 1991 (M.B. du ) organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, de l'a.r. du 26 septembre 1991 portant l'entrée en vigueur de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux (M.B. du ), de l'a.r. du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux (M.B. du ), de l'a.m. du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur nature en catégories et sous-catégories relativement à l'agréation des entrepreneurs (M.B. du ), de l'a.m. du 27 septembre 1991 relatifs aux documents à produire lors de demandes d'agréation, d'agréation provisoire, de transfert d'agréation ou de l'appréciation des preuves requises en application de l'article 3, 1er, 2 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux (M.B. du ), de la loi du 19 septembre 1994 modifiant la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux (M.B. du ). SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix: 240 EUr. Conditions et mode de paiement: Le dossier est vendu sous 3 formats * CD seul = 20 euros * CD + plans papier = 130 euros * Dossier complet papier = 240 euros Commande auprès de Béatrice BOUILLON par mail ou par fax : 063/ et virement au compte avec mention Habay- Châtelet IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 05/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 05/09/ :00 Lieu: ADMINISTRATION COMMUNALE Parc Communal du Châtelet 6720 HABAY-LA-NEUVE SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES Délai d'exécution : 100 jours ouvrables pour le lot 1 : gros-oeuvre fermé 120 jours ouvrables pour le lot 2 : parachèvements et techniques spéciales VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 26/7/2013 VILLE DE LA LOUVIÈRE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de La Louvière Place Communale 1, BE-7100 La Louvière SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: netoyage habitations, jardins et terrains privés II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: LA LOUVIERE

6 ZATERDAG 27 JULI p. 6 II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché porte sur le nettoyage d'habitations, de jardins et de terrains privés. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Critères d'exclusion: *Déclaration sur l'honneur en vertu de l'article 61 4 de l'a.r. Du : Par laquelle les soumissionnaires attestent qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'a.r. Du (condamnation, faillite, faute grave, ONSS, fisc) *Attestation ONSS portant sur l'avant dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date d'ouverture des offres. La situation réelle du soumissionnaire classé premier après l'analyse des offres sera vérifiée en lui demandant les documents suivants: *La preuve du respect des obligations en matière d'impôts et taxes, par la présentation d'une attestation des contributions directes (modèle 276 C2) datant de moins de 6 mois. *Attestation datant de moins de 6 mois émanant de l'administration de la TVA dont il résulte que l'entreprise est en ordre en matière de taxes *Extrait du casier judiciaire datant de moins de 6 mois dont il résulte que l'entrepreneur satisfait aux exigences de l'article 61 1er et 2 1, 2, 3 de l'a.r. Du 15/07/2011 *Attestation de non-faillite datant de moins de 6 mois émanant du Tribunal de Commerce III.2.3. Capacité technique: *Certificat d'agréation pour le transport des déchets non dangereux *liste des sous-traitants SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 30/08/2013 Documents payants:oui. Prix: 15 EUr. Conditions et mode de paiement: Les documents relatifs à ce marché peuvent être obtenus contre virement de Euro 15,00 Euro au compte n (code IBAN: ) de la Ville de La Louvière ou retirés directement contre versement de cette somme au service de la Recette communale, rue du Gazomètre 50 à La Louvière - tél : 064/ IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 02/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 02/09/ :00 Lieu: Cellule Marchés Publics Rue Albert 1er n 19 (2ème étage) 7100 La Louvière SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 26/7/2013 Oproep tot kandidaatstelling PMV RE VINCI NV N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT PMV re Vinci NV Oude Graanmarkt 63, BE-1000 Brussel Contact: Van De Walle Elke en Van Moorhem Tim Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT PMV re Vinci - Makelaarsdiensten m.b.t. een vastgoedtransactie Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Context PMV re Vinci wenst uiterlijk op 31 december 2013 over te gaan tot de verkoop van een kantoorgebouw, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gebouw, met een oppervlakte binnen de range van m² is nieuw, en marktconform op lange termijn verhuurd aan een instelling van de Vlaamse Overheid. Meer concrete informatie over het gebouw zal worden meegedeeld in het bestek, dat zal worden verspreid aan de geselecteerde kandidaten. PMV re Vinci wenst de verkoop te realiseren aan optimale voorwaarden binnen de vooropgestelde termijn. Doel van de opdracht De opdracht betreft zowel de begeleiding van het verkoopsproces, de volledige coördinatie van de verkoopprocedure, de samenstelling van het verkoopdossier, het benaderen van geschikte kandidaat-kopers en het wekken van nationale en internationale marktinteresse, het spelen van een actieve, coördinerende rol in de onderhandelingen, samen met PMV re Vinci, bijstand in het kader van de due diligence, contractvorming en interne besluitvorming alsook de eigenlijke verkoop van het gebouw uiterlijk op 31 december II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: In elk stadium van de gunningsprocedure wordt uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor : 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. In elk stadium van de gunningsprocedure kan worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die : 1 in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden, heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2 aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een

7 ZATERDAG 27 JULI p. 7 gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen; 3 bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4 bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 5 niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62; 6 niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63; 7 zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtinge niet heeft verstrekt. Het beantwoorden aan de bovenstaande vereisten inzake persoonlijke situatie en toegangsrecht, dient aangetoond te worden aan de hand van een verklaring op eer. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik de stavingsstukken op te vragen, zoals bedoeld in artikel 61, 62 en 63 van het KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Er worden geen specifieke eisen opgelegd inzake economische en financiële draagkracht van de kandidaten. III.2.3. Vakbekwaamheid: Het voldoen aan de vereisten inzake vakbekwaamheid dient aangetoond te worden aan de hand van transactiereferenties, de CV's van de voorgestelde teamleden en een omschrijving van de mate waarin de kandidaat beschikt over een actief nationaal en internationaal netwerk van potentiële kopers. De kandidaat illustreert de concrete omvang van zijn activiteiten in de Benelux door een opgave van de voornaamste relevante transacties in de Benelux gedurende de laatste drie jaar. De vakbekwaamheid van het beschikbare team dient aangetoond te worden door voorlegging van de CV's van alle teamleden, met voor elk teamlid een beschrijving van zijn/haar opleidings- en professioneel curriculum en een beschrijving van concrete transacties waarin specifieke relevante ervaring en expertise werd opgedaan. De kandidaat dient verder ook aan te tonen over een voldoende groot actief Belgisch en internationaal netwerk (vastgoedfondsen, verzekeraars, pensioeninstellingen,.) te beschikken om de verkoop onder optimale omstandigheden en aan een gunstige prijsvorming tot stand te brengen. De kandidaat beschrijft in concreto op welke wijze en via welke kanalen (desgevallend lokale entiteiten of filialen) zijn brede nationale en internationale netwerk van potentiële kopers op de hoogte zal gebracht worden van de opportuniteit. Aan de kandidaat wordt verder gevraagd om voor de drie afgelopen jaren ( ) het totale aantal verkoopstransacties van verhuurde kantoorgebouwen groter dan 5.000m² in de Benelux die door hem begeleid werden, weer te geven per kalenderjaar, dit teneinde de aanbestedende dienst in staat te stellen om vast te stellen wat de effectieve omvang van de activiteiten van de kandidaat is. Klasse: N/A, Categorie: N/A Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 12/08/ :00 VI.3. NADERE INLICHTINGEN 1) Vragen om verduidelijking met betrekking tot voorliggende opdracht kunnen gesteld worden op volgend adres : PMV re Vinci NV ter attentie van Elke Van de Walle en Tim Van Moorhem Oude Graanmarkt Brussel 02/ ) Aanvragen tot deelneming moeten verplicht elektronisch ingediend worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 van het KB van 15 juli Indien nodig worden de documenten zoals gevraagd in deze aankondiging gescand om ze bij de aanvraag tot deelneming te voegen. Het versturen van een aanvraag tot deelneming per voldoet niet aan deze voorwaarden. Het is dan ook niet toegestaan een aanvraag tot deelneming op die wijze in te dienen. Door zijn aanvraag tot deelneming volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de Kandidaat dat de gegevens van zijn aanvraag tot deelneming worden geregistreerd door en via het ontvangstsysteem. (Artikel 52 2 van het KB van 15 juli 2011). De aanvraag tot deelneming moet bij de Aanbestedende Overheid toekomen vóór de uiterste ontvangstdatum van de aanvragen tot deelneming. Om te verhelpen aan sommige problemen die zich kunnen voordoen bij de overlegging, de ontvangst of de opening van met elektronische middelen ingediende aanvragen tot deelneming dient de kandidaat eveneens één analoge papieren kopie in te dienen. Deze kopie wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop duidelijk "Analoge papieren kopie - AANVRAAG TOT DEELNEMING - opdracht PMV re Vinci - Makelaarsdiensten m.b.t. vastgoedtransactie " wordt vermeld en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend. De analoge kopie dient ingediend te worden op het volgende adres : PMV re Vinci NV ter attentie van Elke Van de Walle en Tim Van Moorhem Oude Graanmarkt Brussel De analoge papieren kopie is voor het overige onderworpen aan de op de aanvraag tot deelneming toepasselijke regels van deze aankondiging en het Koninklijk Besluit van 15 juli Meer informatie kan worden teruggevonden op volgende website : of via de e-procurement helpdesk op het nummer : +32 (0) BELGISCHE TECHNISCHE COOPERATIE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Belgische Technische Cooperatie Hoogstraat 147, BE-1000 Brussel Contact: Cédric DE BUEGER Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Oproep tot kandidatuurstelling voor een overheidsopdracht met betrekking tot de implementatie van ICT-toepassingen Type opdracht: Diensten. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Oproep tot kandidatuurstelling voor een overheidsopdracht met betrekking tot de implementatie van ICT-toepassingen AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie oproep tot kandidatuurstelling

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2012-321 Du 16 novembre 2012. Bulletin Nr 2012-321 Van 16 november 2012 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 22 DECEMBER 2012 N. 320 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 529623 Agentschap voor Facilitair Management Boudewijnlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DONDERDAG 14 NOVEMBER 2013 N. 295 Openbare aanbesteding GEMEENTE ETTERBEEK N. 526066 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Etterbeek Oudergemlaan, 113-117,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 1 AVRIL 2015 N. 81 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 508210 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2012 N. 214 Openbare aanbesteding STAD BRUSSEL - DEPARTEMENT WEGENISWERKEN N. 519155 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Brussel - Departement

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG WOENSDAG 14 NOVEMBER 2012 N. 285 Openbare aanbesteding GÎTES D'ETAPE DU CENTRE BELGE DU TOURISME DES JEUNES N. 526754 AVIS DE MARCHE Gîtes d'etape du Centre

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MERCREDI 25 FÉVRIER 2015 N. 50 Adjudication publique OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI N. 504731 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 31 DECEMBER 2014 N. 316 Openbare aanbesteding STAD HERENTALS N. 529866 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stad Herentals Augustijnenlaan 30, BE-2200 Herentals

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG VRIJDAG 16 DECEMBER 2011 N. 328 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 528504 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 20 JULI 2011 N. 187 Openbare aanbesteding BELGISCHE TECHNISCHE COOPERATIE N. 515666 Belgische Technische Cooperatie Belgische Technische Cooperatie

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 84e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 13 NOVEMBER 2012 N. 284 Openbare aanbesteding VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ N. 526674 Vlaamse Milieumaatschappij Koning Albert II - laan 20 bus 16, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 31 JULI 2013 N. 194 Openbare aanbesteding ARCANNE - ATELIER D'ARCHITECTURE N. 517233 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 17 83e JAARGANG VENDREDI 29 AVRIL 2005 VRIJDAG 29

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2012 N. 231 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE INFRASTRUCTUUR & ONDERSTEUNINGSDIENSTEN-DIE

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat. BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge 82e JAARGANG N. 39 82e ANNEE VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2004 VENDREDI

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-170 Van 19 juni 2015. Bulletin No 2015-170 Du 19 juin 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-170 Van 19 juni 2015. Bulletin No 2015-170 Du 19 juin 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin des Adjudications

Nadere informatie