Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 22 nummer Credit Management Trendmeter 11: meer aandacht voor klanten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 22 nummer 2 2011. Credit Management Trendmeter 11: meer aandacht voor klanten"

Transcriptie

1 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 22 nummer Nieuw VVCM-bestuur daadkrachtig van start Credit Management Trendmeter 11: meer aandacht voor klanten De passie van Rudolph de Groot De wet incassokosten voor Dummies Jaarcongres Credit Management goed bezocht en inspirerend Risico en kredietrisico: ondergaan of beheren? SEPA: de perfecte kans voor een efficiënter factuur- en betaalproces Financiële kengetallen en Handboek Kredietverzekering

2 Uw werkkapitaal optimaliseren? Tijd voor intiemer contact Customer intimacy leidt tot wederzijds begrip en betere financiële en operationele resultaten. Een substantiële factor dus in het optimaliseren van uw werkkapitaal. Een beter resultaat is een kwestie van de juiste benadering: zorg voor een hechte band met uw afnemers. Meer dan 850 bedrijven in 30 landen doen al hun voordeel met OnGuard credit, collections en complaints software. Dus wanneer komen wij nader De Credit Manager nummer tot elkaar? OnGuard. A decent way of doing business.

3 Voorwoord Inhoud Het zijn nog steeds roerige tijden voor de credit manager. Het potentiële faillissement van Griekenland heeft een verlammende werking op de Europese economie en ook in Amerika en zelfs in Azië zijn de vooruitzichten verre van gunstig. De Amerikaanse wetenschapper Nouriel Roubini (beter bekend als Doctor Doom ) voorziet in 2013 een Perfect Storm, ofwel een tweede dip in de wereldeconomie die nog veel desastreuzer zal zijn dan de eerste. Slagvaardig ingrijpen is geboden, zowel in het aanbieden van noodfondsen als in het stellen van strenge voorwaarden en het verscherpen van toezicht. Het weifelachtige optreden van de Europese Unie bij het aanpakken van de Griekse crisis voorspelt wat dat betreft niet veel goeds. Nog veel verontrustender is het beeld dat in de documentaire Inside Job (nu te zien in de bioscopen, u mag hem niet missen!) wordt geschetst van de oorzaken van de bankencrisis van Volledige deregulering van de Amerikaanse bankensector, en een ongezonde vervlechting van de politiek, de wetenschap en het bankwezen, hebben deze crisis veroorzaakt. Het is werkelijk schokkend om te zien dat de regering Obama er totaal niet in is geslaagd om aan deze situatie iets te verbeteren. Sterker nog, Obama laat zich voor zijn financieel-economische beleid omringen door personen die hoofdverantwoordelijk waren voor het ontstaan van de crisis. Waar moet dat heen? Gelukkig is er ook nog goed nieuws: de VVCM heeft een nieuw bestuur! De krachtdadige nieuwe voorzitter Peter Meefout vertelt in deze editie alles over de plannen voor de komende jaren. Vanuit de redactie wensen wij Peter en zijn nieuwe team alle succes met het bereiken van de doelstellingen. Ook roepen wij alle leden op om zich actief in te zetten voor onze vereniging. De VVCM heeft je nodig. Coverillustratie: Istockphoto.com, DSGPro. 3 De Credit Manager nummer mr.drs. Pieter Postmus hoofdredacteur Colofon De Credit Manager is hét vakblad in Nederland op het gebied van credit management en tevens officieel orgaan van de Vereniging voor Credit Management (VVCM). De redactie heeft als missie het promoten van het vakgebied credit management op een actuele, professionele, kritische, onafhankelijke en informatieve manier. adres Bisonspoor 343, 3605 JW Maarssen, Telefoon (0346) , fax (0346) Redactie mr.drs. P. Postmus (hoofdredacteur), M. de Bakker, mr. J. Beeuwkes CCM, mr. T. Bijleveld, mw. R. Drost-Lubach, mw. E. de Jager redactie Eindredactie G.C. de Vries Advertenties Bisonspoor 343, 3605 JW Maarssen, telefoon (0346) , fax (0346) Abonnementen e 50,00 per jaar (incl. verzendkosten en btw). Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd. Het beëindigen van het abonnement dient schriftelijk te geschieden. Het magazine verschijnt 4x per jaar vormgeving H. Tijbosch drukwerk Boom & van Ketel. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen informatie houden zij zich gaarne aanbevolen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder toestemming van de VVCM. 5Elfde Credit Management Trendmeter Klanten zijn cruciaal voor het voortbestaan van een onderneming. Binnen vrijwel iedere organisatie wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de klantrelaties. Ook de credit manager is begaan met zijn klanten, zo blijkt uit de elfde Credit Management Trendmeter van OnGuard. Toch hebben de meeste creditmanagementafdelingen nog geen richtlijnen voor klanttevredenheid. 12De passie van Rudolph de Groot Begin er niet aan, want je komt er nooit meer vanaf! Rudolph de Groot is al bijna 30 jaar verslingerd aan de jeu de boules sport Petanque. En al net zo lang actief in credit management. Hij waarschuwt u dringend voor beide passies. 32 Nieuw VVCM-bestuur daadkrachtig van start Vijf nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter. Na een halfjaar niemandsland is het bestuur van de VVCM weer op volle sterkte. Eerst even een periode warm draaien en inwerken? Niet dus. Onder leiding van voorzitter Peter Meefout is het nieuwe bestuursteam meteen uit de startblokken gegaan. We staan voor belangrijke vragen en ingrijpende beslissingen. En verder: 8 CM Actueel: De wet incassokosten voor Dummies 10 CM Literatuur: Financiële kengetallen en Handboek Kredietverzekering 14 CM Opleidingen: Nyenrode: leergang Credit Rating Advisor (CRAd) 16 CM Reportage: Jaarcongres Credit Management goed bezocht en inspirerend 18 Uit de pers 20 CM Analyse: Risico en kredietrisico: ondergaan of beheren? 20 Creditkronkels: De e-cultuur is hot! 25 CM Opinie: Waar blijft de Nationale Betalingswaakhond? 25 CM Cursief: Vereniging van Professionele Wanbetalers 26 CM Politiek: Berichten van de Haagse Commissie 26 CM Ambtshandelingen: There ain t no such thing as a free lunch 27 CM Opleidingen: Hoe blijf je permanent competent? 30 CM Interview: SEPA: de perfecte kans voor een efficiënter factuur- en betaalproces 32 Verenigingsnieuws 42 Vijf vragen aan nieuwe leden

4 CM ACTUEEL Succes komt nooit vanzelf Finance en Credit Professionals samen op pad De CCM opleiding van de VVCM is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland! Investeer in de toekomst Volg een VVCM Opleiding Credit Management opleidingen sinds 1993 CCP (Certified Credit Practitioner), de basisopleiding op MBO+ niveau. Het betreft hier een kortdurende (22 weken) intensieve op de CCM (Certified Credit Manager), de all round opleiding op HBO+ niveau. 2-jarige opleiding waarin alle aspecten van Credit Management praktijk gerichte opleiding. 4 De Credit diepgaand Manager nummer aan de orde komen. Naast een algemene inleiding Credit Management komen de volgende vakken aan de orde als accounting, (bedrijfs)economie, administratieve organisaties, ondernemings- en handelsrecht, ondernemingsfinanciering, marketing etc. Voor informatie bel met de VVCM ( ) of kijk op

5 cm ACTUEEL Elfde Credit Management Trendmeter: Meer aandacht voor klanten Ruby Drost-Lubach is redacteur van De Credit Manager. Klanten zijn cruciaal voor het voortbestaan van een onderneming. Binnen vrijwel iedere organisatie wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de klantrelaties. Ook de credit manager is begaan met zijn klanten, zo blijkt uit de elfde Credit Management Trendmeter van OnGuard. Toch hebben de meeste creditmanagementafdelingen nog geen richtlijnen voor klanttevredenheid. In dit artikel de meest opvallende onderzoeksresultaten. Klanten hebben steeds minder dagen na de verva betalen. Vlak voor het weekend vinden de meeste Klantbehoud belangrijker dan een goed DSO Betalingstermijn klant Gemid De meeste credit managers hechten belang aan een goede cmt 11 gem: klantrelatie. Immers, een goede relatie met de klant draagt 20% 55% 21% 40 (n=113) 31 dagen bij aan een hoge klanttevredenheid en een lagere DSO. cmt10 gem: 23% 62% 11% (n=101) 29 dagen 30 27,5 Zeven op de tien credit managers vinden dat ze klanten cmt9 20% 56% 17% gem: (n=125) moeten helpen die het moeilijk hebben. De helft geeft zelfs 31 dagen 20 cmt8 aan dat klantbehoud belangrijker is dan een goed DSO. Desondanks schenkt de credit manager te weinig aandacht aan cmt % 56% 15% gem: (n=123) 29 dagen 20% 61% 16% gem: (n=103) 29 dagen relatiebeheer, zegt 42%. Hoewel de afdeling credit management dagelijks in contact is met klanten, ligt de nadruk van cmt6 0% 20% 40% 60% 80% 100% dagen dagen dagen (n=147) ( het gesprek meer op het betaald krijgen van facturen dan dagen weet niet 2 Betaaltrend Klanten hebben steeds minder dagen na de vervaldatum nodig om te op het versterken van de klantrelatie. Slechts drie op de tien 2.1 DSO betalen. Vlak voor het weekend vinden de meeste betalingen plaats. Dag meeste betalinge credit managers hebben richtlijnen opgesteld over klanttevredenheid. Wanneer een klant Betalingstermijn structureel slecht klant blijft beta- Gemiddelde betalingstermijn na De betaaltermijn d maandag 16% vervaldatum wat te zijn verleng len, vindt de meerderheid cmt 11 van de credit managers (56%) wel gem: dinsdag aandeel credit 19% ma 20% 55% 21% 40 (n=113) 31 dagen van meer dan 30 d dat de relatie moet worden beëindigd. Om een efficiencyslag te slaan, hebben sommige organisaties Shared Services 31,4 cmt10 gem: woensdag 6% (indicatief verschil) 29,2 29,7 23% 62% 11% 28,8 (n=101) 29 dagen 30 27,5 23,6 Een positief teken cmt9 donderdag klanten na de verv 2 20% 56% 17% gem: Centers opgericht. (n=125) Volgens de helft van de credit managers 31 dagen 20 betalen, gedaald is cmt8 doen deze centers afbreuk aan een goede klantrelatie. vrijdag 23% 56% 15% gem: (n=123) cmt7 (n=103) 20% 61% 16% 29 dagen gem: 29 dagen zondag Delen van informatie 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 Social media kunnen goed worden ingezet om de relatie cmt6 cmt7 cmt8 cmt9 cmt10 cmt dagen dagen dagen (n=147) (n=97) (n=113) (n=115) (n=96) (n=92) met de klanten te versterken. dagen Meer weet dan niet de helft van de credit managers verwacht tevens dat social media in de Dag toe-meestkomst worden ingezet voor het aanmanen van debiteuren. betalingen maandag 16% Ook het beschikbaar stellen van klanteninformatie binnen de organisatie wordt steeds belangrijker. Nagenoeg alle De nieuwe EU-richtlijn over te late betalingen kan veel con- Klanten boeten? dinsdag 19% credit managers geven te kennen dat hun woensdag afdeling klantinformatie deelt met de rest van de organisatie donderdag (94%). rancier. De richtlijn 26% stelt dat bedrijven in de EU die hun 6% sequenties hebben voor de relatie tussen klanten en leve- Echter, weinig credit managers maken hierbij gebruik van rekeningen te laat betalen, een boeterente van 8% moeten gaan betalen. Een maatregel die niet positief uitpakt vrijdag 29% een automatische koppeling tussen het CRM-systeem (Customer Relationship Management System) en de creditmanage- voor klanten. Desondanks vindt tweederde van de cre- zondag 3% 0% 10% 20% 30% 40% mentsoftware. De credit managers die wel informatie uitwisselen, importeren vooral gegevens uit het CRM-systeem in zo n maatregel het betaalgedrag stimuleert en dat het een dit managers dit een goed voorstel. Zij vinden vooral dat n=68 de creditmanagementsoftware in plaats van creditmanagementinformatie naar het CRM-systeem te brengen. hebben door het oprekken van de betalingstermijn extra stimulans is om bedrijven gezond te houden. Klanten een 10 3% De dag dat de mee meestal net voor h vrijdag. 0% 10% 20% Vraagstelling: Welke betalingsterm uw afnemers? Vraagstelling: Wat is op dit m betalingstermijn na v het gemiddelde term maken. Vraagstelling: Op welke dag van betalingen overgema 5 De Credit Manager nummer

6 cmt8 (n=123) cmt7 (n=103) 23% 20% 56% 61% 15% 16% gem: 29 dagen gem: 29 dagen 10 Elfde Credit Management Trendmeter De dag dat de meeste betalingen plaatsvinden is meestal net voor het weekend, op donderdag of vrijdag. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-15 dagen dagen dagen dagen weet niet 0 cmt6 (n=147) cmt7 (n=97) cmt8 (n=113) cmt9 (n=115) cmt10 (n=96) cmt11 (n=92) Dag meeste betalingen maandag dinsdag 16% 19% woensdag 6% donderdag vrijdag 26% 29% zondag 3% 0% 10% 20% 30% 40% n=68 goedkope geldlening en hier mag best een vergoeding tegenover staan, aldus een respondent. Een andere reactie: Dit is een mogelijkheid om de algehele betalingsmoraal binnen bedrijven te verbeteren. Het komt te vaak voor dat bedrijven als banken worden behandeld en de financiering van hun klanten verzorgen. De tegenstanders van de richtlijn denken vooral dat de boeterente slecht is voor de klantrelatie of hebben het gevoel dat slecht betalende bedrijven hierdoor alleen maar meer in de problemen komen. Als slecht betalende bedrijven nog extra moeten betalen, heb je kans dat ze elders bestellen. Je moet ook de reden weten waarom een bedrijf te laat betaalt; ook een boete kan te laat worden betaald en wat dan? En: Het systeem van incassokosten en rente is duidelijk, zeker als de nieuwe wetgeving wordt doorgevoerd. Daarnaast is incasso via gerechtsdeurwaarders in Nederland met stip het beste geregeld van alle EU-lidstaten. Betaalgedrag klanten De vraag of we wel een EU-boeterente moeten invoeren, kunnen we bediscussiëren nu het weer stukken beter gaat met de betalingsmoraal; het uitgangspunt van deze boeterente. De positieve ontwikkelingen in het betalingsgedrag zetten verder door en dit heeft direct invloed op de Vraagstelling: uw afnemers? betaalmoraal. Een ruime meerderheid (74%) van de credit Vraagstelling: managers spreekt over een goede tot redelijke betalingsmoraal. Niemand heeft het over een slechte betalingsmoraal. De meeste credit managers maken. verwachten dat de betalingsmoraal komende tijd gelijk Vraagstelling: zal blijven. Een kwart denkt dat de moraal in de toekomst betalingen zal verslechteren. overgemaakt? Veel credit managers (40%) hebben het aantal dagen dat een factuur openstaat, zien dalen. Slechts drie op de tien klanten betalen niet binnen de betalingstermijn. Daarbij betalen klanten steeds sneller na de vervaldatum. Donderdag en vrijdag zijn de dagen waarop de meeste betalingen plaatsvinden. De verbetering van het betaalgedrag van klanten heeft er (nog) niet toe geleid dat het percentage aan oninbare vorderingen is gedaald. Dit percentage is vergelijkbaar met het percentage tijdens CMT7 (mei 2009), een tijd waarin het betaalgedrag van klanten veel slechter was dan nu. Welke betalingstermijn hanteert uw organisatie naar Wat is op dit moment bij u de gemiddelde betalingstermijn na vervaldatum? Indien u niet precies het gemiddelde termijn weet, mag u een schatting Op welke dag van de week worden de meeste 11e Credit Management Trendmeter / pag. 9 t.b.v. OnGuard Blauw Research / B13040 juni 2011 DSO is verbeterd In vergelijking met een halfjaar geleden lijken credit managers de DSO vaker te zien dalen. Nu zien vier op de tien credit managers het gemiddelde aantal dagen dat een rekening openstaat dalen, een halfjaar geleden was dit voor 28% van de credit managers het geval. Daarnaast geldt dat voor ruim drie op de tien credit managers de DSO gelijk is gebleven. De gemiddelde DSO is 41 dagen. Dat is 10 dagen langer dan de 31 dagen die gemiddeld als betalingstermijn wordt gesteld. De betaaltermijn die wordt gehanteerd, lijkt weer wat te zijn verlengd in het afgelopen jaar. Het aantal credit managers dat een betaaltermijn van meer dan 30 dagen hanteert, is toegenomen. Over de Credit Management Trendmeter De Credit Management Trendmeter is een onderzoek dat jaarlijks de trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management in kaart brengt. De Credit Management Trendmeter wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau Blauw Research uitgevoerd in opdracht van OnGuard. Aan de elfde Credit Management Trendmeter heeft een representatieve groep van 113 Nederlandse credit managers meegedaan. Wilt u ook meedoen aan de volgende Credit Management Trendmeter, dan kunt u zich aanmelden als panellid viawww.onguard.com of via Als panellid krijgt u het volledige onderzoeksrapport toegestuurd. Strenger optreden Nu het weer wat beter gaat met het betaalgedrag in Nederland, lijkt de credit manager strenger te worden naar zijn klanten. Een half jaar geleden duurde het gemiddeld nog 81 dagen voordat een factuur uit handen werd gegeven, nu is dit aantal gedaald naar hetzelfde niveau van voor de crisis, 74 dagen. Credit managers zijn over het algemeen tevreden over hun aanmaanbeleid. Dit geldt vooral voor hen die creditmanagementsoftware gebruiken (27% versus 5% van de niet-gebruikers). Ook richting de eigen organisatie mag men wat strenger optreden. Een derde van de credit managers geeft aan dat te late betalingen te wijten zijn aan eigen nalatigheid binnen de organisatie. Een oorzaak die men makkelijk zou moeten kunnen oplossen. 6 De Credit Manager nummer

7 cm ACTUEEL Meerderheid credit managers noemt betalingsmoraal goed tot redelijk. Aandeel credit managers dat pessimistisch is over toekomst wederom gedaald. 2 Betaaltrend 2.4 Betaling 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% Klachten 70% 6% 68% 52% 32% 29% 30% 21% 23% 11% 10% 11% 13% 7% 7% 3% 3% 4% 1% 2% 3% 2% 3% 2% Klachten zijn hier een goed voorbeeld van. Het merendeel Waardering betalingsmoraal 60% 52% 50% 52% 48% 49% van de 50% credit managers geeft aan dat de meeste disputen 39% met klanten 40% 37% voortkomen 34% uit fouten binnen de eigen organisatie. 31% 30% Gemiddeld ontvangen credit managers 4124% 21% klachten per maand. 11% Het zijn vooral grote bedrijven met 10010% 11% snel op te lossen zijn. 20% 21% 23% 20% 10% medewerkers of meer die 3% een 3% groot aantal 3% 2% klachten 2% binnen krijgen. Binnen 3% 2% 4% 1% 0% REDBOX advertentie_105x148_cmyk.pdf kleinere organisaties 14:37:14 ligt het gemid- cmt5 (n=157) cmt6 (n=149) cmt7 (n=103) cmt8 (n=123) cmt9 (n=125) cmt10 (n=101) cmt11 (n=113) delde slechts op 14 klachten per maand; 7% van de organisaties heeft nog nooit klachten ontvangen. Opvallend is dat aan veel klachten over facturen administratieve fouten ten grondslag liggen. Vaak kleine foutjes, die vrij eenvoudig en 61% cmt5 (n=157) cmt6 (n=149) cmt7 (n=103) cmt8 (n=123) cmt9 (n=125) cmt11 (n=113) goed redelijk matig slecht weet niet 73% 72% 56% Verandering betalingsmoraal 54% 61% 21% Hoe sneller een klacht wordt opgelost, hoe groter de tevredenheid van de klant en hoe sneller het geld op de rekening staat. De oplostijd van een klacht is dus cruciaal. Vier op de tien bedrijven proberen de factuurklachten binnen een week op te lossen, maar het merendeel van de bedrijven heeft er meer dan een week voor nodig. Vooral grote bedrijven (100+ medewerkers) hebben meer tijd nodig, gemiddeld 18 dagen. De meeste credit managers worden wel betrokken bij het klachtenmanagement, maar dragen niet de eindverantwoordelijkheid (79%). Toch gek, als we ons realiseren dat de oplostijd van een klant direct invloed heeft op de DSO. Zes op de tien credit managers verwachten een aanscherping in het creditmanagementbeleid (59%). verbeteren verslechteren gelijk blijven weet niet 4% Een ruime meerde spreekt over een g (totaal 84%). Niem betalingsmoraal. In vergelijking me credit managers p Een kwart van de betalingsmoraal za (23%). Vorige me (31%). De meeste credit betalingsmoraal ge Grote be betalingsmo kleine bedri In CMT10 betalingsmor managers. Vraagstelling: Wat Nederlandse bedrijv Vraagstelling: Verw komende twaalf maa Opvoeden organisatie De meeste credit managers zijn het erover eens dat credit management steeds meer gaat over het opvoeden van de eigen organisatie, dan over het opvoeden van de klant (60%). Men ziet hierbij ook een verschuiving optreden van de rol in de organisatie. Een derde van de credit managers ziet de afdeling over drie jaar deel uitmaken van het directieteam (32%). Een derde vindt tevens dat de creditmanagementafdeling in ieder geval geen onderdeel moet zijn van de afdeling Finance. Wat betreft de toekomst van de creditmanagementafdeling en haar werkzaamheden denken credit managers vooral dat aanmaningen binnen vijf jaar volledig digitaal worden verstuurd (79%). Ook ziet een meerderheid het voor zich dat over vijf jaar iedere credit manager ten minste één dag in de week thuis werkt (52%). Er bestaat verdeeldheid over het effect van digitalisering. Een derde van de credit managers ziet het voor zich dat digitalisering de creditmanagementafdelingen doet halveren (32%); 42% ziet dit niet gebeuren. 7 De Credit Manager nummer

8 cm ACTUEEL De wet incassokosten voor Dummies Incasserend Nederland heeft geen gebrek aan creativiteit bij het doorbelasten van kosten aan niet-betalende debiteuren. Begin 2010 is een wetsvoorstel ingediend dat het in rekening brengen van administratie-, herinnerings-, aanmanings- en incassokosten in toom moet houden. Dit wetsvoorstel heeft voor nogal wat beroering gezorgd in de incassobranche. Van diverse kanten is gelobbyd om de plannen aangepast of verworpen te krijgen. En met succes, want het wetsvoorstel is gewijzigd. Wat komt er op ons af? Martijn Groot is directeur van Cwise en voorzitter van de Stichting BetaalNormaal. Wat houdt het wetsvoorstel in? Het eerste onderscheid dat moet worden gemaakt, is of u zakendoet met een consument of met een bedrijf. Indien uw klant een KVK-nummer heeft en ook op die naam producten of diensten van u heeft afgenomen, valt dit buiten deze wet. U kunt dan redelijke en billijke kosten voor het incasseren in rekening brengen, voor zover u dat door middel van een contract of algemene voorwaarden met de zakelijke afnemer heeft afgesproken. Voor het zakendoen met consumenten heeft het wetsvoorstel incassokosten grote impact. Niet alleen financieel maar ook, en veel belangrijker misschien, procesmatig. De belangrijkste aanpassingen: Het moment waarop incassokosten verschuldigd zijn, is verder geconcretiseerd: vanaf het moment dat de schuldenaar in gebreke is gebleven en na minimaal één aanmaning met een betalingstermijn van 14 dagen zijn incassokosten verschuldigd. Het in rekening brengen van kosten is op de eerste herinnering verboden. Kernpunt is een staffel aan de hand waarvan de kosten aan de consument worden gemaximaliseerd met een minimum van 40,00 en verder: Over het gedeelte van de hoofdsom Staffel Maximale kosten incl. BTW tot % tot % tot % tot % 150 Totaal max. kosten Voor vorderingen boven de komt er geen wettelijke regeling. Deze liggen ook boven de kantonrechtersgrens van Daarnaast gelden specifieke regels voor de doorbelasting van kosten. Verder is het wetsvoorstel ongewijzigd, namelijk: De hoofdsom van de vordering van de schuldeiser is de enige bepalende factor voor de maximaal te berekenen vergoeding voor incassokosten. Deze vergoeding omvat alle incassohandelingen. Schuldeisers zijn vrij zelf te bepalen op welke wijze zij een vordering (laten) incasseren en welke handelingen zij daarvoor (laten) verrichten. Dus of zelf of via partners. Bij meer vorderingen moeten de hoofdsommen bij elkaar worden opgeteld voor het bepalen van de incasso kosten.* Dus eenmaal incassokosten voor het cumulatief van de openstaande vorderingen. Ook als er verschillende overeenkomsten aan de vorderingen ten grondslag liggen, zoals meer aankopen bij een zelfde (web)winkel. Als uw debiteur op één bepaald moment een aantal vorderingen voldoet (deelbetaling), is hij voor de inning van de resterende vorderingen wederom een kostenvergoeding verschuldigd. Voor het bepalen van de incassokosten mag de hoofdsom niet meer worden verhoogd met de verschuldigde wettelijke rente. Behalve bij vorderingen ouder dan één jaar. Dit besluit is niet van toepassing op vorderingen waarvan de schuldenaar vóór het tijdstip van het in werking treden van dit besluit in verzuim is. 8 De Credit Manager nummer

9 De wet incassokosten voor Dummies *Er bestaat discussie over het cumuleren van de vorderingen. De wettekst kan worden geïnterpreteerd dat er nog steeds per openstaande vordering incassokosten berekend mogen worden, maar de uitleg van de minister is dat vorderingen moeten worden opgeteld. Waarschijnlijk zal de Eerste Kamer hier nog op terugkomen. Dat neemt niet weg dat de rechtbank van u verlangt dat u vorderingen cumuleert en één keer kosten zal toestaan. Hoe nu verder? Op 19 april is het wetsvoorstel unaniem goedgekeurd door de Tweede Kamer. De datum van plenaire behandeling in de Eerste Kamer is nog niet vastgesteld. Wanneer ook de senaat het voorstel aanneemt, is de wet aangenomen en wordt deze gepubliceerd in de Staatscourant met een ingangsdatum. Al met al kan dit nog enkele maanden in beslag nemen. Gezien de aanpassingen die zijn doorgevoerd, wordt verwacht dat het wetsvoorstel in de huidige vorm zal worden aangenomen. Kans of bedreiging voor de credit manager? De nieuwe wet incassokosten geeft u de verplichting het heffen van de kosten in de gehele keten te bewaken. Dus niet alleen de kosten die u in rekening brengt, maar ook de kosten die uw incassopartner aan uw klant berekent. Wanneer u uw zaken overdraagt, moet u dan ook goed specificeren wat de hoofdsom was en welke kosten u al in rekening heeft gebracht. Maar niet alleen dat. U moet de vorderingen stapelen, optellen dus. U mag alleen kosten heffen over de balans van vervallen posten van uw klant. Stel dat u een telecombedrijf heeft en uw klant heeft drie maanden openstaan. Dan mag u alleen kosten in rekening brengen over het geheel van de openstaande hoofdsom. Wanneer u de vordering overdraagt, moet uw incassopartner weten hoeveel kosten u in rekening heeft gebracht zodat men kan bepalen of er nog mag worden verhoogd. Een voorbeeld: Huidige situatie Wetsvoorstel Bij opdrachtgever Januari Administratiekosten Februari Administratiekosten Kans of bedreiging voor de credit manager? Nieuws: veranderingen bij kantongerechtsprocedure Per 1 juli zijn er de nodige veranderingen opgetreden die voor incassoprocedures gevolgen hebben. In de eerste plaats is de grens voor vorderingen bij de kantonrechter verhoogd van tot Dat houdt in dat voor vorderingen tot geen advocaat meer benodigd is. Dat kan aanmerkelijk schelen in de kosten. Of de vordering laag of hoog is, maakt voor de procedurele handelingen niets uit. De hoogte van het griffierecht is eveneens veranderd. Bij vorderingen tot 500 is het bedrag hetzelfde gebleven, namelijk 106. Bij vorderingen tussen de 500 en is het griffierecht aanmerkelijk verhoogd, van 284 naar 426. Bij vorderingen daarboven is het tarief juist weer verlaagd: bij vorderingen van tot en met van 568 naar 426 en bij vorderingen van tot van naar 851. Overdracht I.B./DW Rente 4,5 4,5 Incassokosten Registratiekosten 25 Informatiekosten - Kosten debiteur 296,50 244,50 Wat verandert er nog meer? De hoofdsom mag niet meer worden verhoogd met de rente om de incassokosten te berekenen. De rente mag wel worden belast, maar pas nadat de kosten zijn berekend. En zoals u in het schema ziet, mag het incassobureau niet meer dan in totaal 40 in rekening brengen. Omdat de opdrachtgever al 30 administratiekosten heeft berekend, mag de incasso-organisatie nog maar 10 ophogen. Indien u dus op factuurniveau aanmaant en ook iedere keer kosten berekent, moet u goed in de gaten houden of u op totaalniveau niet te veel kosten aan het berekenen bent. Belangrijk om in de gaten te houden is dat u wel eerst een herinnering heeft verstuurd; zonder kosten en met een betaaltermijn van 14 dagen. Daarna kunt u kiezen hoe u het openstaande saldo wilt incasseren. Zolang u maar de wet respecteert. Dit heeft wel effect op uw relatie met de incassopartner. Zoals blijkt uit het voorbeeld, lopen de inkomsten daar behoorlijk terug. Wie is de winnaar? De consument wordt beter beschermd en de leverancier, u dus, moet goed nadenken over uw strategie. Ga ik de kosten verhogen, hoe gaat het contract met mijn incassopartner eruitzien, of ga ik de minnelijke incasso zelf doen? Er liggen kansen in dit wetsvoorstel, aanzienlijke kansen zelfs. Maar u zult wel uw strategie moeten vaststellen. De omgevingsfactoren die hierbij bepalend zijn, verschillen per organisatie en per branche. Laat u dan ook deskundig adviseren. 9 De Credit Manager nummer

10 cm LITERATUUR Verplichte kost voor credit managers: Financiële kengetallen en Handboek Kredietverzekering Een veelgehoorde opmerking onder credit managers is dat er weinig boeken voorhanden zijn die specifiek ingaan op de aspecten van het vak credit management. Toegegeven, er zijn slechts weinig boeken die op managementniveau zowel de administratief-organisatorische, de juridische, de financiële als de risicoaspecten van het credit management in één drukwerk behandelen. Boeken die een separate behandeling van de onderscheiden aspecten bieden, zijn er daarentegen in overvloed. Onderstaand twee aanraders: het onlangs verschenen Handboek Kredietverzekering en de wegens succes in herdruk uitgegeven editie van het boek Financiële kengetallen. Drs. Jean Gieskens AC CCM QT is als hoofddocent verbonden aan de VVCM-opleidingen. Daarnaast is hij bestuurslid van de NORA, de Nederlandse Orde voor Rating Advisory & Analysis. Jean Gieskens is docent aan diverse universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen. Financiële kengetallen Het boek Financiële kengetallen is een vertaling van het Engelse drukwerk Key Management Ratios, Master the management metrics that drives and controls your business. De titel is in het Nederlands weliswaar minder prestigieus, maar de inleidende tekst van het boek maakt dit hiaat ruimschoots goed: Kengetallen zijn de sterren waarop managers veelal navigeren. Ze wijzen de weg naar de optimale langetermijnstrategie en de beste kortetermijnoplossingen. Voor goede managementbeslissingen is kennis van deze kengetallen dan ook absoluut noodzakelijk. Het is een veelgehoord relaas dat bij het gebruik van kengetallen enige terughoudendheid moet worden betracht. Toch is dit boek over kengetallen een absolute aanrader voor credit managers. Vooral vanwege de analytische insteek van de auteur Ciaran Walsh. Ofschoon de Nederlandse titel anders doet vermoeden, bevat dit boek géén opsomming van allerhande kengetallen, maar biedt het stapsgewijs een analyse van de grondbeginselen van financiële overzichten, prestatiemaatstaven en determinanten van ondernemingswaarde. De schrijver hanteert hiertoe een opmerkelijke opzet; bijna 50% van de pagina s bevat een illustratie die de impact van managementbeslissingen op de uitkomst van de ratio s visueel weergeeft. Hiertoe worden voorbeelden uit de praktijk van multinationals ten tonele gevoerd. Daarnaast bevat het boek in de kantlijn grafische symbolen die enigszins doen denken aan de symbolen uit de Voor Dummies! -reeks. Daarmee houdt overigens iedere vergelijking met deze alternatieve serie op. Ondanks dat de schrijver in de inleiding aangeeft dat er slechts 20 ratio`s echt toe doen, verzuimt hij niet om alle ratio`s die in het boek worden genoemd te voorzien van een definitie en formule. Waar mogelijk worden ook gemiddelde uitkomsten benoemd. Het boek blijft echter realistisch; er is voldoende aandacht voor de beperkingen die kleven aan ratio`s. Toegevoegde waarde voor credit manager De credit manager kan op twee manieren zijn voordeel doen met deze uitgave. Enerzijds biedt het boek een grondige analyse van de kengetallen die er werkelijk toe doen. De credit manager kan deze aanwenden om een klant of prospect op een efficiënte wijze te beoordelen op financiële levensvatbaarheid en kredietwaardigheid zonder dat daarbij een credit rating of scoring model wordt ingezet. Naast de kengetallen wordt inzicht verschaft in de wijze waarop de analyse van de cashflow een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de beoordeling van de financiële situatie. Overigens neemt het boek hierbij grotendeels afstand van een aantal boekhoudkundige kengetallen, zoals de varianten op de DSO en het daaruit voortvloeiende tellen van gemiddelde dagen. Desondanks wordt in de bijlage een overzicht van gemiddelden van de bekendste ratio`s naar landen en sectoren gegeven; de omlooptijd van de debiteuren ontbreekt niet. Anderzijds biedt het boek handvatten voor het samenstellen en rapporteren van performance indicators alsmede de wijze waarop de uitkomsten van deze indicators kunnen worden geïnterpreteerd. De schema`s, grafieken en modellen die 10 De Credit Manager nummer

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 1 2012

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 1 2012 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 1 2012 Credit manager van het jaar: Peter vandorst Social media voor credit managers: tien tips voor

Nadere informatie

Waarderen is naar de toekomst kijken. working capital management (deel 3)

Waarderen is naar de toekomst kijken. working capital management (deel 3) De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management eenentwintigste jaargang nummer 3 2010 Ard van der Steur (VVD): Wetsvoorstel incassokosten moet van tafel De passie van

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management eenentwintigste jaargang nummer 2 2010

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management eenentwintigste jaargang nummer 2 2010 de Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management eenentwintigste jaargang nummer 2 2010 negende CREDIT MAnAGEMEnT TREnDMETER CREDIT MAnAGEMEnT En EXCEL (DEEL 2) KREDIETCRISIS:

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 3 2013. -printing

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 3 2013. -printing De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 3 2013 -printing en credit management Vertrekkend NVI-voorzitter Jet Creemers: De WIK is en blijft fout

Nadere informatie

Hoe goed kent u uw scoringssysteem?

Hoe goed kent u uw scoringssysteem? De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 3 2012 Hoe goed kent u uw scoringssysteem? Zakendoen met een buitenlandse rechtspersoon: do or don t?

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 1 2013

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 1 2013 Thema innovatie De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 1 2013 Credit management in de bloemenexport Trendonderzoek incassobranche en gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door

Dit is een advertentiebijlage bij deze krant. Credit Management Trendmeter van OnGuard: Verslechtering betalingsgedrag zet niet door Dit is een advertentiebijlage bij deze krant Credit Management De sleutel tot succesvol zakendoen September 2010 De Credit Manager Uit de kelder naar de boardroom Incassobranch heeft het druk Meer omzet

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 1 2014

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 1 2014 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 1 2014 3D-printing en 3D-scanning: de nieuwe industriële revolutie Jaarcongres Credit Management 2014

Nadere informatie

decredit Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management negentiende jaargang nummer 3 2008

decredit Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management negentiende jaargang nummer 3 2008 decredit manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management negentiende jaargang nummer 3 2008 CREDIT MAnAGERS VERDIEnEn BETER: RonDETAFELGESPREK over SALARISonDERZoEK ED nijpels: het

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 2 2014

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 2 2014 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 2 2014 Tien handige apps voor slimmer werken DeurwaarderData App zorgt voor betere communicatie De drijvende

Nadere informatie

De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 2 2013

De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 2 2013 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 24 nummer 2 2013 Effectief klachtenmanagement: hoe pak je het aan? Interview met mister kredietverzekering Martin

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 4 2012. financiële films 2012

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 4 2012. financiële films 2012 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 23 nummer 4 2012 Top 10 financiële films 2012 Veel credit managers onbekend met scoringssystemen SEPA: zegen of

Nadere informatie

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 4 2014

Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 4 2014 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 25 nummer 4 2014 Top 10 financiële films 2014 Afscheidsinterview VCMB-voorzitter Mannes Westhuis Tien essentiële

Nadere informatie

Credit managementjuni 2014

Credit managementjuni 2014 Dit is een commerciële bijlage. De inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van DE ZAAK Credit managementjuni 2014 Waar voor je geld krijgen MVI Met fluwelen handschoenen incasso innen Betaling Factuur

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht

Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht beurswijzer credit expo 2010 Woensdag 17 november 2010 Nieuwegein Business Center Blokhoeve 1 3438 LC Nieuwegein Beursplattegrond Programma seminars Deelnemersoverzicht www.creditexpo.nl FINANCIEEL MANAGEMENT

Nadere informatie

Maatwerk in het credit management

Maatwerk in het credit management DEZE EDITIE: Ook Berkeley & Lawrence neemt dit jaar deel aan CreditExpo! 2 Workshop Proces- 3 en Executierecht ICC- en IS-leergangen 3 afgestudeerd Smit & Honig Research: 3 Zorg goed voor uzelf! Per Saldo

Nadere informatie

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Persoonlijke

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Verborgen kosten Overzicht en effi ciënte betaalvorm belangrij k Software Meer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op koers bij. tegenwind

JAARVERSLAG 2011. Op koers bij. tegenwind JAARVERSLAG 2011 Op koers bij economische tegenwind INHOUD jaarverslag 2011 flanderijn ICT In 2011 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe automatisering en de verhuizing van servers naar een

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. RISK MANAGEMENT EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/juni 2010 Inspelen op een veranderende omgeving RISK MANAGEMENT 5TIPS OM RISICO S TE BEPERKEN Showstoppers Risk

Nadere informatie

Beurswijzer Beursplattegrond pagina 5 Programma seminars pagina 8 Deelnemersoverzicht pagina 13. Credit Expo 2013 Nieuwegein Business Center

Beurswijzer Beursplattegrond pagina 5 Programma seminars pagina 8 Deelnemersoverzicht pagina 13. Credit Expo 2013 Nieuwegein Business Center Vakbeurs voor Credit Management Credit Expo 2013 Nieuwegein Business Center www.creditexpo.nl Beursplattegrond pagina 5 Programma seminars pagina 8 Deelnemersoverzicht pagina 13 Voorwoord Welkom op Credit

Nadere informatie

JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012. Gongslag. Anders denken over pensioen. Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél. Weinig verandering

JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012. Gongslag. Anders denken over pensioen. Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél. Weinig verandering JAARGANG 8 NUMMER 1 MAART 2012 M A G A Z I N E Gongslag Anders denken over pensioen Weinig verandering Minder geld maakt niet ongelukkig, minder grip wél IFK PE-trainingen FFP 2012 Adviseur Zilveren Golf

Nadere informatie

magazine Public auditing to the point

magazine Public auditing to the point AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 3 september 2011 thema: Public auditing to the point Op weg naar één auditdienst voor het Rijk Samenwerking auditors noordelijke organisaties

Nadere informatie

special 06 01 Cash Gids Praktische handleiding voor optimaal cashmanagement

special 06 01 Cash Gids Praktische handleiding voor optimaal cashmanagement special 06 01 Praktische handleiding voor optimaal cashmanagement Praktische handleiding voor optimaal cashmanagement special 06 01 Snel verdiend Een ondernemer kan op vele manieren geld verdienen. Meest

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Pensioen Pensioen in eigen hand Pagina 8 Pensioenadviseurs terug in de schoolbanken Pagina 10 Nieuw steunpilaren pensioenstelsel Pagina 13 Alternatief richting

Nadere informatie

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop

Schrijf in eenvoudige taal. Actief betrokken bij toekomst FFP. De beste planners zijn echte mensen-mensen. Bij de FFP gaat het niet om productverkoop J A A R G A N G 1 0 N U M M E R 2 S E P T E M B E R 2 0 1 4 22014 Schrijf in eenvoudige taal Actief betrokken bij toekomst FFP Bij de FFP gaat het niet om productverkoop De beste planners zijn echte mensen-mensen

Nadere informatie

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Eerste druk Kern van Marketing Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Eerste druk Ontwerp

Nadere informatie