Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 22 nummer Credit Management Trendmeter 11: meer aandacht voor klanten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 22 nummer 2 2011. Credit Management Trendmeter 11: meer aandacht voor klanten"

Transcriptie

1 De Credit Manager Officieel orgaan van de VVCM Vereniging voor Credit Management jaargang 22 nummer Nieuw VVCM-bestuur daadkrachtig van start Credit Management Trendmeter 11: meer aandacht voor klanten De passie van Rudolph de Groot De wet incassokosten voor Dummies Jaarcongres Credit Management goed bezocht en inspirerend Risico en kredietrisico: ondergaan of beheren? SEPA: de perfecte kans voor een efficiënter factuur- en betaalproces Financiële kengetallen en Handboek Kredietverzekering

2 Uw werkkapitaal optimaliseren? Tijd voor intiemer contact Customer intimacy leidt tot wederzijds begrip en betere financiële en operationele resultaten. Een substantiële factor dus in het optimaliseren van uw werkkapitaal. Een beter resultaat is een kwestie van de juiste benadering: zorg voor een hechte band met uw afnemers. Meer dan 850 bedrijven in 30 landen doen al hun voordeel met OnGuard credit, collections en complaints software. Dus wanneer komen wij nader De Credit Manager nummer tot elkaar? OnGuard. A decent way of doing business.

3 Voorwoord Inhoud Het zijn nog steeds roerige tijden voor de credit manager. Het potentiële faillissement van Griekenland heeft een verlammende werking op de Europese economie en ook in Amerika en zelfs in Azië zijn de vooruitzichten verre van gunstig. De Amerikaanse wetenschapper Nouriel Roubini (beter bekend als Doctor Doom ) voorziet in 2013 een Perfect Storm, ofwel een tweede dip in de wereldeconomie die nog veel desastreuzer zal zijn dan de eerste. Slagvaardig ingrijpen is geboden, zowel in het aanbieden van noodfondsen als in het stellen van strenge voorwaarden en het verscherpen van toezicht. Het weifelachtige optreden van de Europese Unie bij het aanpakken van de Griekse crisis voorspelt wat dat betreft niet veel goeds. Nog veel verontrustender is het beeld dat in de documentaire Inside Job (nu te zien in de bioscopen, u mag hem niet missen!) wordt geschetst van de oorzaken van de bankencrisis van Volledige deregulering van de Amerikaanse bankensector, en een ongezonde vervlechting van de politiek, de wetenschap en het bankwezen, hebben deze crisis veroorzaakt. Het is werkelijk schokkend om te zien dat de regering Obama er totaal niet in is geslaagd om aan deze situatie iets te verbeteren. Sterker nog, Obama laat zich voor zijn financieel-economische beleid omringen door personen die hoofdverantwoordelijk waren voor het ontstaan van de crisis. Waar moet dat heen? Gelukkig is er ook nog goed nieuws: de VVCM heeft een nieuw bestuur! De krachtdadige nieuwe voorzitter Peter Meefout vertelt in deze editie alles over de plannen voor de komende jaren. Vanuit de redactie wensen wij Peter en zijn nieuwe team alle succes met het bereiken van de doelstellingen. Ook roepen wij alle leden op om zich actief in te zetten voor onze vereniging. De VVCM heeft je nodig. Coverillustratie: Istockphoto.com, DSGPro. 3 De Credit Manager nummer mr.drs. Pieter Postmus hoofdredacteur Colofon De Credit Manager is hét vakblad in Nederland op het gebied van credit management en tevens officieel orgaan van de Vereniging voor Credit Management (VVCM). De redactie heeft als missie het promoten van het vakgebied credit management op een actuele, professionele, kritische, onafhankelijke en informatieve manier. adres Bisonspoor 343, 3605 JW Maarssen, Telefoon (0346) , fax (0346) Redactie mr.drs. P. Postmus (hoofdredacteur), M. de Bakker, mr. J. Beeuwkes CCM, mr. T. Bijleveld, mw. R. Drost-Lubach, mw. E. de Jager redactie Eindredactie G.C. de Vries Advertenties Bisonspoor 343, 3605 JW Maarssen, telefoon (0346) , fax (0346) Abonnementen e 50,00 per jaar (incl. verzendkosten en btw). Het abonnement kan elk gewenst moment ingaan en wordt automatisch verlengd. Het beëindigen van het abonnement dient schriftelijk te geschieden. Het magazine verschijnt 4x per jaar vormgeving H. Tijbosch drukwerk Boom & van Ketel. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen informatie houden zij zich gaarne aanbevolen. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder toestemming van de VVCM. 5Elfde Credit Management Trendmeter Klanten zijn cruciaal voor het voortbestaan van een onderneming. Binnen vrijwel iedere organisatie wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de klantrelaties. Ook de credit manager is begaan met zijn klanten, zo blijkt uit de elfde Credit Management Trendmeter van OnGuard. Toch hebben de meeste creditmanagementafdelingen nog geen richtlijnen voor klanttevredenheid. 12De passie van Rudolph de Groot Begin er niet aan, want je komt er nooit meer vanaf! Rudolph de Groot is al bijna 30 jaar verslingerd aan de jeu de boules sport Petanque. En al net zo lang actief in credit management. Hij waarschuwt u dringend voor beide passies. 32 Nieuw VVCM-bestuur daadkrachtig van start Vijf nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter. Na een halfjaar niemandsland is het bestuur van de VVCM weer op volle sterkte. Eerst even een periode warm draaien en inwerken? Niet dus. Onder leiding van voorzitter Peter Meefout is het nieuwe bestuursteam meteen uit de startblokken gegaan. We staan voor belangrijke vragen en ingrijpende beslissingen. En verder: 8 CM Actueel: De wet incassokosten voor Dummies 10 CM Literatuur: Financiële kengetallen en Handboek Kredietverzekering 14 CM Opleidingen: Nyenrode: leergang Credit Rating Advisor (CRAd) 16 CM Reportage: Jaarcongres Credit Management goed bezocht en inspirerend 18 Uit de pers 20 CM Analyse: Risico en kredietrisico: ondergaan of beheren? 20 Creditkronkels: De e-cultuur is hot! 25 CM Opinie: Waar blijft de Nationale Betalingswaakhond? 25 CM Cursief: Vereniging van Professionele Wanbetalers 26 CM Politiek: Berichten van de Haagse Commissie 26 CM Ambtshandelingen: There ain t no such thing as a free lunch 27 CM Opleidingen: Hoe blijf je permanent competent? 30 CM Interview: SEPA: de perfecte kans voor een efficiënter factuur- en betaalproces 32 Verenigingsnieuws 42 Vijf vragen aan nieuwe leden

4 CM ACTUEEL Succes komt nooit vanzelf Finance en Credit Professionals samen op pad De CCM opleiding van de VVCM is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland! Investeer in de toekomst Volg een VVCM Opleiding Credit Management opleidingen sinds 1993 CCP (Certified Credit Practitioner), de basisopleiding op MBO+ niveau. Het betreft hier een kortdurende (22 weken) intensieve op de CCM (Certified Credit Manager), de all round opleiding op HBO+ niveau. 2-jarige opleiding waarin alle aspecten van Credit Management praktijk gerichte opleiding. 4 De Credit diepgaand Manager nummer aan de orde komen. Naast een algemene inleiding Credit Management komen de volgende vakken aan de orde als accounting, (bedrijfs)economie, administratieve organisaties, ondernemings- en handelsrecht, ondernemingsfinanciering, marketing etc. Voor informatie bel met de VVCM ( ) of kijk op

5 cm ACTUEEL Elfde Credit Management Trendmeter: Meer aandacht voor klanten Ruby Drost-Lubach is redacteur van De Credit Manager. Klanten zijn cruciaal voor het voortbestaan van een onderneming. Binnen vrijwel iedere organisatie wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de klantrelaties. Ook de credit manager is begaan met zijn klanten, zo blijkt uit de elfde Credit Management Trendmeter van OnGuard. Toch hebben de meeste creditmanagementafdelingen nog geen richtlijnen voor klanttevredenheid. In dit artikel de meest opvallende onderzoeksresultaten. Klanten hebben steeds minder dagen na de verva betalen. Vlak voor het weekend vinden de meeste Klantbehoud belangrijker dan een goed DSO Betalingstermijn klant Gemid De meeste credit managers hechten belang aan een goede cmt 11 gem: klantrelatie. Immers, een goede relatie met de klant draagt 20% 55% 21% 40 (n=113) 31 dagen bij aan een hoge klanttevredenheid en een lagere DSO. cmt10 gem: 23% 62% 11% (n=101) 29 dagen 30 27,5 Zeven op de tien credit managers vinden dat ze klanten cmt9 20% 56% 17% gem: (n=125) moeten helpen die het moeilijk hebben. De helft geeft zelfs 31 dagen 20 cmt8 aan dat klantbehoud belangrijker is dan een goed DSO. Desondanks schenkt de credit manager te weinig aandacht aan cmt % 56% 15% gem: (n=123) 29 dagen 20% 61% 16% gem: (n=103) 29 dagen relatiebeheer, zegt 42%. Hoewel de afdeling credit management dagelijks in contact is met klanten, ligt de nadruk van cmt6 0% 20% 40% 60% 80% 100% dagen dagen dagen (n=147) ( het gesprek meer op het betaald krijgen van facturen dan dagen weet niet 2 Betaaltrend Klanten hebben steeds minder dagen na de vervaldatum nodig om te op het versterken van de klantrelatie. Slechts drie op de tien 2.1 DSO betalen. Vlak voor het weekend vinden de meeste betalingen plaats. Dag meeste betalinge credit managers hebben richtlijnen opgesteld over klanttevredenheid. Wanneer een klant Betalingstermijn structureel slecht klant blijft beta- Gemiddelde betalingstermijn na De betaaltermijn d maandag 16% vervaldatum wat te zijn verleng len, vindt de meerderheid cmt 11 van de credit managers (56%) wel gem: dinsdag aandeel credit 19% ma 20% 55% 21% 40 (n=113) 31 dagen van meer dan 30 d dat de relatie moet worden beëindigd. Om een efficiencyslag te slaan, hebben sommige organisaties Shared Services 31,4 cmt10 gem: woensdag 6% (indicatief verschil) 29,2 29,7 23% 62% 11% 28,8 (n=101) 29 dagen 30 27,5 23,6 Een positief teken cmt9 donderdag klanten na de verv 2 20% 56% 17% gem: Centers opgericht. (n=125) Volgens de helft van de credit managers 31 dagen 20 betalen, gedaald is cmt8 doen deze centers afbreuk aan een goede klantrelatie. vrijdag 23% 56% 15% gem: (n=123) cmt7 (n=103) 20% 61% 16% 29 dagen gem: 29 dagen zondag Delen van informatie 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0 Social media kunnen goed worden ingezet om de relatie cmt6 cmt7 cmt8 cmt9 cmt10 cmt dagen dagen dagen (n=147) (n=97) (n=113) (n=115) (n=96) (n=92) met de klanten te versterken. dagen Meer weet dan niet de helft van de credit managers verwacht tevens dat social media in de Dag toe-meestkomst worden ingezet voor het aanmanen van debiteuren. betalingen maandag 16% Ook het beschikbaar stellen van klanteninformatie binnen de organisatie wordt steeds belangrijker. Nagenoeg alle De nieuwe EU-richtlijn over te late betalingen kan veel con- Klanten boeten? dinsdag 19% credit managers geven te kennen dat hun woensdag afdeling klantinformatie deelt met de rest van de organisatie donderdag (94%). rancier. De richtlijn 26% stelt dat bedrijven in de EU die hun 6% sequenties hebben voor de relatie tussen klanten en leve- Echter, weinig credit managers maken hierbij gebruik van rekeningen te laat betalen, een boeterente van 8% moeten gaan betalen. Een maatregel die niet positief uitpakt vrijdag 29% een automatische koppeling tussen het CRM-systeem (Customer Relationship Management System) en de creditmanage- voor klanten. Desondanks vindt tweederde van de cre- zondag 3% 0% 10% 20% 30% 40% mentsoftware. De credit managers die wel informatie uitwisselen, importeren vooral gegevens uit het CRM-systeem in zo n maatregel het betaalgedrag stimuleert en dat het een dit managers dit een goed voorstel. Zij vinden vooral dat n=68 de creditmanagementsoftware in plaats van creditmanagementinformatie naar het CRM-systeem te brengen. hebben door het oprekken van de betalingstermijn extra stimulans is om bedrijven gezond te houden. Klanten een 10 3% De dag dat de mee meestal net voor h vrijdag. 0% 10% 20% Vraagstelling: Welke betalingsterm uw afnemers? Vraagstelling: Wat is op dit m betalingstermijn na v het gemiddelde term maken. Vraagstelling: Op welke dag van betalingen overgema 5 De Credit Manager nummer

6 cmt8 (n=123) cmt7 (n=103) 23% 20% 56% 61% 15% 16% gem: 29 dagen gem: 29 dagen 10 Elfde Credit Management Trendmeter De dag dat de meeste betalingen plaatsvinden is meestal net voor het weekend, op donderdag of vrijdag. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0-15 dagen dagen dagen dagen weet niet 0 cmt6 (n=147) cmt7 (n=97) cmt8 (n=113) cmt9 (n=115) cmt10 (n=96) cmt11 (n=92) Dag meeste betalingen maandag dinsdag 16% 19% woensdag 6% donderdag vrijdag 26% 29% zondag 3% 0% 10% 20% 30% 40% n=68 goedkope geldlening en hier mag best een vergoeding tegenover staan, aldus een respondent. Een andere reactie: Dit is een mogelijkheid om de algehele betalingsmoraal binnen bedrijven te verbeteren. Het komt te vaak voor dat bedrijven als banken worden behandeld en de financiering van hun klanten verzorgen. De tegenstanders van de richtlijn denken vooral dat de boeterente slecht is voor de klantrelatie of hebben het gevoel dat slecht betalende bedrijven hierdoor alleen maar meer in de problemen komen. Als slecht betalende bedrijven nog extra moeten betalen, heb je kans dat ze elders bestellen. Je moet ook de reden weten waarom een bedrijf te laat betaalt; ook een boete kan te laat worden betaald en wat dan? En: Het systeem van incassokosten en rente is duidelijk, zeker als de nieuwe wetgeving wordt doorgevoerd. Daarnaast is incasso via gerechtsdeurwaarders in Nederland met stip het beste geregeld van alle EU-lidstaten. Betaalgedrag klanten De vraag of we wel een EU-boeterente moeten invoeren, kunnen we bediscussiëren nu het weer stukken beter gaat met de betalingsmoraal; het uitgangspunt van deze boeterente. De positieve ontwikkelingen in het betalingsgedrag zetten verder door en dit heeft direct invloed op de Vraagstelling: uw afnemers? betaalmoraal. Een ruime meerderheid (74%) van de credit Vraagstelling: managers spreekt over een goede tot redelijke betalingsmoraal. Niemand heeft het over een slechte betalingsmoraal. De meeste credit managers maken. verwachten dat de betalingsmoraal komende tijd gelijk Vraagstelling: zal blijven. Een kwart denkt dat de moraal in de toekomst betalingen zal verslechteren. overgemaakt? Veel credit managers (40%) hebben het aantal dagen dat een factuur openstaat, zien dalen. Slechts drie op de tien klanten betalen niet binnen de betalingstermijn. Daarbij betalen klanten steeds sneller na de vervaldatum. Donderdag en vrijdag zijn de dagen waarop de meeste betalingen plaatsvinden. De verbetering van het betaalgedrag van klanten heeft er (nog) niet toe geleid dat het percentage aan oninbare vorderingen is gedaald. Dit percentage is vergelijkbaar met het percentage tijdens CMT7 (mei 2009), een tijd waarin het betaalgedrag van klanten veel slechter was dan nu. Welke betalingstermijn hanteert uw organisatie naar Wat is op dit moment bij u de gemiddelde betalingstermijn na vervaldatum? Indien u niet precies het gemiddelde termijn weet, mag u een schatting Op welke dag van de week worden de meeste 11e Credit Management Trendmeter / pag. 9 t.b.v. OnGuard Blauw Research / B13040 juni 2011 DSO is verbeterd In vergelijking met een halfjaar geleden lijken credit managers de DSO vaker te zien dalen. Nu zien vier op de tien credit managers het gemiddelde aantal dagen dat een rekening openstaat dalen, een halfjaar geleden was dit voor 28% van de credit managers het geval. Daarnaast geldt dat voor ruim drie op de tien credit managers de DSO gelijk is gebleven. De gemiddelde DSO is 41 dagen. Dat is 10 dagen langer dan de 31 dagen die gemiddeld als betalingstermijn wordt gesteld. De betaaltermijn die wordt gehanteerd, lijkt weer wat te zijn verlengd in het afgelopen jaar. Het aantal credit managers dat een betaaltermijn van meer dan 30 dagen hanteert, is toegenomen. Over de Credit Management Trendmeter De Credit Management Trendmeter is een onderzoek dat jaarlijks de trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management in kaart brengt. De Credit Management Trendmeter wordt door een onafhankelijk onderzoeksbureau Blauw Research uitgevoerd in opdracht van OnGuard. Aan de elfde Credit Management Trendmeter heeft een representatieve groep van 113 Nederlandse credit managers meegedaan. Wilt u ook meedoen aan de volgende Credit Management Trendmeter, dan kunt u zich aanmelden als panellid viawww.onguard.com of via Als panellid krijgt u het volledige onderzoeksrapport toegestuurd. Strenger optreden Nu het weer wat beter gaat met het betaalgedrag in Nederland, lijkt de credit manager strenger te worden naar zijn klanten. Een half jaar geleden duurde het gemiddeld nog 81 dagen voordat een factuur uit handen werd gegeven, nu is dit aantal gedaald naar hetzelfde niveau van voor de crisis, 74 dagen. Credit managers zijn over het algemeen tevreden over hun aanmaanbeleid. Dit geldt vooral voor hen die creditmanagementsoftware gebruiken (27% versus 5% van de niet-gebruikers). Ook richting de eigen organisatie mag men wat strenger optreden. Een derde van de credit managers geeft aan dat te late betalingen te wijten zijn aan eigen nalatigheid binnen de organisatie. Een oorzaak die men makkelijk zou moeten kunnen oplossen. 6 De Credit Manager nummer

7 cm ACTUEEL Meerderheid credit managers noemt betalingsmoraal goed tot redelijk. Aandeel credit managers dat pessimistisch is over toekomst wederom gedaald. 2 Betaaltrend 2.4 Betaling 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% Klachten 70% 6% 68% 52% 32% 29% 30% 21% 23% 11% 10% 11% 13% 7% 7% 3% 3% 4% 1% 2% 3% 2% 3% 2% Klachten zijn hier een goed voorbeeld van. Het merendeel Waardering betalingsmoraal 60% 52% 50% 52% 48% 49% van de 50% credit managers geeft aan dat de meeste disputen 39% met klanten 40% 37% voortkomen 34% uit fouten binnen de eigen organisatie. 31% 30% Gemiddeld ontvangen credit managers 4124% 21% klachten per maand. 11% Het zijn vooral grote bedrijven met 10010% 11% snel op te lossen zijn. 20% 21% 23% 20% 10% medewerkers of meer die 3% een 3% groot aantal 3% 2% klachten 2% binnen krijgen. Binnen 3% 2% 4% 1% 0% REDBOX advertentie_105x148_cmyk.pdf kleinere organisaties 14:37:14 ligt het gemid- cmt5 (n=157) cmt6 (n=149) cmt7 (n=103) cmt8 (n=123) cmt9 (n=125) cmt10 (n=101) cmt11 (n=113) delde slechts op 14 klachten per maand; 7% van de organisaties heeft nog nooit klachten ontvangen. Opvallend is dat aan veel klachten over facturen administratieve fouten ten grondslag liggen. Vaak kleine foutjes, die vrij eenvoudig en 61% cmt5 (n=157) cmt6 (n=149) cmt7 (n=103) cmt8 (n=123) cmt9 (n=125) cmt11 (n=113) goed redelijk matig slecht weet niet 73% 72% 56% Verandering betalingsmoraal 54% 61% 21% Hoe sneller een klacht wordt opgelost, hoe groter de tevredenheid van de klant en hoe sneller het geld op de rekening staat. De oplostijd van een klacht is dus cruciaal. Vier op de tien bedrijven proberen de factuurklachten binnen een week op te lossen, maar het merendeel van de bedrijven heeft er meer dan een week voor nodig. Vooral grote bedrijven (100+ medewerkers) hebben meer tijd nodig, gemiddeld 18 dagen. De meeste credit managers worden wel betrokken bij het klachtenmanagement, maar dragen niet de eindverantwoordelijkheid (79%). Toch gek, als we ons realiseren dat de oplostijd van een klant direct invloed heeft op de DSO. Zes op de tien credit managers verwachten een aanscherping in het creditmanagementbeleid (59%). verbeteren verslechteren gelijk blijven weet niet 4% Een ruime meerde spreekt over een g (totaal 84%). Niem betalingsmoraal. In vergelijking me credit managers p Een kwart van de betalingsmoraal za (23%). Vorige me (31%). De meeste credit betalingsmoraal ge Grote be betalingsmo kleine bedri In CMT10 betalingsmor managers. Vraagstelling: Wat Nederlandse bedrijv Vraagstelling: Verw komende twaalf maa Opvoeden organisatie De meeste credit managers zijn het erover eens dat credit management steeds meer gaat over het opvoeden van de eigen organisatie, dan over het opvoeden van de klant (60%). Men ziet hierbij ook een verschuiving optreden van de rol in de organisatie. Een derde van de credit managers ziet de afdeling over drie jaar deel uitmaken van het directieteam (32%). Een derde vindt tevens dat de creditmanagementafdeling in ieder geval geen onderdeel moet zijn van de afdeling Finance. Wat betreft de toekomst van de creditmanagementafdeling en haar werkzaamheden denken credit managers vooral dat aanmaningen binnen vijf jaar volledig digitaal worden verstuurd (79%). Ook ziet een meerderheid het voor zich dat over vijf jaar iedere credit manager ten minste één dag in de week thuis werkt (52%). Er bestaat verdeeldheid over het effect van digitalisering. Een derde van de credit managers ziet het voor zich dat digitalisering de creditmanagementafdelingen doet halveren (32%); 42% ziet dit niet gebeuren. 7 De Credit Manager nummer

8 cm ACTUEEL De wet incassokosten voor Dummies Incasserend Nederland heeft geen gebrek aan creativiteit bij het doorbelasten van kosten aan niet-betalende debiteuren. Begin 2010 is een wetsvoorstel ingediend dat het in rekening brengen van administratie-, herinnerings-, aanmanings- en incassokosten in toom moet houden. Dit wetsvoorstel heeft voor nogal wat beroering gezorgd in de incassobranche. Van diverse kanten is gelobbyd om de plannen aangepast of verworpen te krijgen. En met succes, want het wetsvoorstel is gewijzigd. Wat komt er op ons af? Martijn Groot is directeur van Cwise en voorzitter van de Stichting BetaalNormaal. Wat houdt het wetsvoorstel in? Het eerste onderscheid dat moet worden gemaakt, is of u zakendoet met een consument of met een bedrijf. Indien uw klant een KVK-nummer heeft en ook op die naam producten of diensten van u heeft afgenomen, valt dit buiten deze wet. U kunt dan redelijke en billijke kosten voor het incasseren in rekening brengen, voor zover u dat door middel van een contract of algemene voorwaarden met de zakelijke afnemer heeft afgesproken. Voor het zakendoen met consumenten heeft het wetsvoorstel incassokosten grote impact. Niet alleen financieel maar ook, en veel belangrijker misschien, procesmatig. De belangrijkste aanpassingen: Het moment waarop incassokosten verschuldigd zijn, is verder geconcretiseerd: vanaf het moment dat de schuldenaar in gebreke is gebleven en na minimaal één aanmaning met een betalingstermijn van 14 dagen zijn incassokosten verschuldigd. Het in rekening brengen van kosten is op de eerste herinnering verboden. Kernpunt is een staffel aan de hand waarvan de kosten aan de consument worden gemaximaliseerd met een minimum van 40,00 en verder: Over het gedeelte van de hoofdsom Staffel Maximale kosten incl. BTW tot % tot % tot % tot % 150 Totaal max. kosten Voor vorderingen boven de komt er geen wettelijke regeling. Deze liggen ook boven de kantonrechtersgrens van Daarnaast gelden specifieke regels voor de doorbelasting van kosten. Verder is het wetsvoorstel ongewijzigd, namelijk: De hoofdsom van de vordering van de schuldeiser is de enige bepalende factor voor de maximaal te berekenen vergoeding voor incassokosten. Deze vergoeding omvat alle incassohandelingen. Schuldeisers zijn vrij zelf te bepalen op welke wijze zij een vordering (laten) incasseren en welke handelingen zij daarvoor (laten) verrichten. Dus of zelf of via partners. Bij meer vorderingen moeten de hoofdsommen bij elkaar worden opgeteld voor het bepalen van de incasso kosten.* Dus eenmaal incassokosten voor het cumulatief van de openstaande vorderingen. Ook als er verschillende overeenkomsten aan de vorderingen ten grondslag liggen, zoals meer aankopen bij een zelfde (web)winkel. Als uw debiteur op één bepaald moment een aantal vorderingen voldoet (deelbetaling), is hij voor de inning van de resterende vorderingen wederom een kostenvergoeding verschuldigd. Voor het bepalen van de incassokosten mag de hoofdsom niet meer worden verhoogd met de verschuldigde wettelijke rente. Behalve bij vorderingen ouder dan één jaar. Dit besluit is niet van toepassing op vorderingen waarvan de schuldenaar vóór het tijdstip van het in werking treden van dit besluit in verzuim is. 8 De Credit Manager nummer

9 De wet incassokosten voor Dummies *Er bestaat discussie over het cumuleren van de vorderingen. De wettekst kan worden geïnterpreteerd dat er nog steeds per openstaande vordering incassokosten berekend mogen worden, maar de uitleg van de minister is dat vorderingen moeten worden opgeteld. Waarschijnlijk zal de Eerste Kamer hier nog op terugkomen. Dat neemt niet weg dat de rechtbank van u verlangt dat u vorderingen cumuleert en één keer kosten zal toestaan. Hoe nu verder? Op 19 april is het wetsvoorstel unaniem goedgekeurd door de Tweede Kamer. De datum van plenaire behandeling in de Eerste Kamer is nog niet vastgesteld. Wanneer ook de senaat het voorstel aanneemt, is de wet aangenomen en wordt deze gepubliceerd in de Staatscourant met een ingangsdatum. Al met al kan dit nog enkele maanden in beslag nemen. Gezien de aanpassingen die zijn doorgevoerd, wordt verwacht dat het wetsvoorstel in de huidige vorm zal worden aangenomen. Kans of bedreiging voor de credit manager? De nieuwe wet incassokosten geeft u de verplichting het heffen van de kosten in de gehele keten te bewaken. Dus niet alleen de kosten die u in rekening brengt, maar ook de kosten die uw incassopartner aan uw klant berekent. Wanneer u uw zaken overdraagt, moet u dan ook goed specificeren wat de hoofdsom was en welke kosten u al in rekening heeft gebracht. Maar niet alleen dat. U moet de vorderingen stapelen, optellen dus. U mag alleen kosten heffen over de balans van vervallen posten van uw klant. Stel dat u een telecombedrijf heeft en uw klant heeft drie maanden openstaan. Dan mag u alleen kosten in rekening brengen over het geheel van de openstaande hoofdsom. Wanneer u de vordering overdraagt, moet uw incassopartner weten hoeveel kosten u in rekening heeft gebracht zodat men kan bepalen of er nog mag worden verhoogd. Een voorbeeld: Huidige situatie Wetsvoorstel Bij opdrachtgever Januari Administratiekosten Februari Administratiekosten Kans of bedreiging voor de credit manager? Nieuws: veranderingen bij kantongerechtsprocedure Per 1 juli zijn er de nodige veranderingen opgetreden die voor incassoprocedures gevolgen hebben. In de eerste plaats is de grens voor vorderingen bij de kantonrechter verhoogd van tot Dat houdt in dat voor vorderingen tot geen advocaat meer benodigd is. Dat kan aanmerkelijk schelen in de kosten. Of de vordering laag of hoog is, maakt voor de procedurele handelingen niets uit. De hoogte van het griffierecht is eveneens veranderd. Bij vorderingen tot 500 is het bedrag hetzelfde gebleven, namelijk 106. Bij vorderingen tussen de 500 en is het griffierecht aanmerkelijk verhoogd, van 284 naar 426. Bij vorderingen daarboven is het tarief juist weer verlaagd: bij vorderingen van tot en met van 568 naar 426 en bij vorderingen van tot van naar 851. Overdracht I.B./DW Rente 4,5 4,5 Incassokosten Registratiekosten 25 Informatiekosten - Kosten debiteur 296,50 244,50 Wat verandert er nog meer? De hoofdsom mag niet meer worden verhoogd met de rente om de incassokosten te berekenen. De rente mag wel worden belast, maar pas nadat de kosten zijn berekend. En zoals u in het schema ziet, mag het incassobureau niet meer dan in totaal 40 in rekening brengen. Omdat de opdrachtgever al 30 administratiekosten heeft berekend, mag de incasso-organisatie nog maar 10 ophogen. Indien u dus op factuurniveau aanmaant en ook iedere keer kosten berekent, moet u goed in de gaten houden of u op totaalniveau niet te veel kosten aan het berekenen bent. Belangrijk om in de gaten te houden is dat u wel eerst een herinnering heeft verstuurd; zonder kosten en met een betaaltermijn van 14 dagen. Daarna kunt u kiezen hoe u het openstaande saldo wilt incasseren. Zolang u maar de wet respecteert. Dit heeft wel effect op uw relatie met de incassopartner. Zoals blijkt uit het voorbeeld, lopen de inkomsten daar behoorlijk terug. Wie is de winnaar? De consument wordt beter beschermd en de leverancier, u dus, moet goed nadenken over uw strategie. Ga ik de kosten verhogen, hoe gaat het contract met mijn incassopartner eruitzien, of ga ik de minnelijke incasso zelf doen? Er liggen kansen in dit wetsvoorstel, aanzienlijke kansen zelfs. Maar u zult wel uw strategie moeten vaststellen. De omgevingsfactoren die hierbij bepalend zijn, verschillen per organisatie en per branche. Laat u dan ook deskundig adviseren. 9 De Credit Manager nummer

10 cm LITERATUUR Verplichte kost voor credit managers: Financiële kengetallen en Handboek Kredietverzekering Een veelgehoorde opmerking onder credit managers is dat er weinig boeken voorhanden zijn die specifiek ingaan op de aspecten van het vak credit management. Toegegeven, er zijn slechts weinig boeken die op managementniveau zowel de administratief-organisatorische, de juridische, de financiële als de risicoaspecten van het credit management in één drukwerk behandelen. Boeken die een separate behandeling van de onderscheiden aspecten bieden, zijn er daarentegen in overvloed. Onderstaand twee aanraders: het onlangs verschenen Handboek Kredietverzekering en de wegens succes in herdruk uitgegeven editie van het boek Financiële kengetallen. Drs. Jean Gieskens AC CCM QT is als hoofddocent verbonden aan de VVCM-opleidingen. Daarnaast is hij bestuurslid van de NORA, de Nederlandse Orde voor Rating Advisory & Analysis. Jean Gieskens is docent aan diverse universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen. Financiële kengetallen Het boek Financiële kengetallen is een vertaling van het Engelse drukwerk Key Management Ratios, Master the management metrics that drives and controls your business. De titel is in het Nederlands weliswaar minder prestigieus, maar de inleidende tekst van het boek maakt dit hiaat ruimschoots goed: Kengetallen zijn de sterren waarop managers veelal navigeren. Ze wijzen de weg naar de optimale langetermijnstrategie en de beste kortetermijnoplossingen. Voor goede managementbeslissingen is kennis van deze kengetallen dan ook absoluut noodzakelijk. Het is een veelgehoord relaas dat bij het gebruik van kengetallen enige terughoudendheid moet worden betracht. Toch is dit boek over kengetallen een absolute aanrader voor credit managers. Vooral vanwege de analytische insteek van de auteur Ciaran Walsh. Ofschoon de Nederlandse titel anders doet vermoeden, bevat dit boek géén opsomming van allerhande kengetallen, maar biedt het stapsgewijs een analyse van de grondbeginselen van financiële overzichten, prestatiemaatstaven en determinanten van ondernemingswaarde. De schrijver hanteert hiertoe een opmerkelijke opzet; bijna 50% van de pagina s bevat een illustratie die de impact van managementbeslissingen op de uitkomst van de ratio s visueel weergeeft. Hiertoe worden voorbeelden uit de praktijk van multinationals ten tonele gevoerd. Daarnaast bevat het boek in de kantlijn grafische symbolen die enigszins doen denken aan de symbolen uit de Voor Dummies! -reeks. Daarmee houdt overigens iedere vergelijking met deze alternatieve serie op. Ondanks dat de schrijver in de inleiding aangeeft dat er slechts 20 ratio`s echt toe doen, verzuimt hij niet om alle ratio`s die in het boek worden genoemd te voorzien van een definitie en formule. Waar mogelijk worden ook gemiddelde uitkomsten benoemd. Het boek blijft echter realistisch; er is voldoende aandacht voor de beperkingen die kleven aan ratio`s. Toegevoegde waarde voor credit manager De credit manager kan op twee manieren zijn voordeel doen met deze uitgave. Enerzijds biedt het boek een grondige analyse van de kengetallen die er werkelijk toe doen. De credit manager kan deze aanwenden om een klant of prospect op een efficiënte wijze te beoordelen op financiële levensvatbaarheid en kredietwaardigheid zonder dat daarbij een credit rating of scoring model wordt ingezet. Naast de kengetallen wordt inzicht verschaft in de wijze waarop de analyse van de cashflow een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de beoordeling van de financiële situatie. Overigens neemt het boek hierbij grotendeels afstand van een aantal boekhoudkundige kengetallen, zoals de varianten op de DSO en het daaruit voortvloeiende tellen van gemiddelde dagen. Desondanks wordt in de bijlage een overzicht van gemiddelden van de bekendste ratio`s naar landen en sectoren gegeven; de omlooptijd van de debiteuren ontbreekt niet. Anderzijds biedt het boek handvatten voor het samenstellen en rapporteren van performance indicators alsmede de wijze waarop de uitkomsten van deze indicators kunnen worden geïnterpreteerd. De schema`s, grafieken en modellen die 10 De Credit Manager nummer

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht

oktober Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 15 Creditmanagement Trendmeter 15 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Woord vooraf Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van credit management? Om antwoord

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 14

Creditmanagement Trendmeter 14 Creditmanagement Trendmeter 14 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2014 VCMB Trendmeter 14 20078 / oktober 2014 Pag. 1 Deel 1: Betaaltrends Deel 2: Betaalgedrag overheid Deel 3:

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277

Incassodiensten. Wuite Recherche en Incasso. De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 Wuite Recherche en Incasso De Factorij 47F 1689 AK ZWAAG T 0229 24 7758 F 0229 29 9277 E info@wuitereni.nl I www.wuiterechercheenincasso.nl Incassodiensten Versie 5.1 8 januari 2013 Wuite Recherche en

Nadere informatie

betaalt nederland creditmanagement anno 2012

betaalt nederland creditmanagement anno 2012 ZO betaalt nederland creditmanagement anno 2012 1 ZO betaalt nederland creditmanagement anno 2012 GGN voert jaarlijks onafhankelijk onderzoek uit naar het betaalgedrag in Nederland. Behalve naar het betaalgedrag

Nadere informatie

WIK (Wet Incassokosten)

WIK (Wet Incassokosten) WIK (Wet Incassokosten) Per 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Wat moet u weten? In de WIK wordt de verschuldigdheid van de incassokosten wettelijk vastgelegd. De rechter mag

Nadere informatie

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten komt eraan En wat betekent dit voor u? Handvatten Incassokosten 2012 Versie 1.1 oktober 2012 Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Wanneer is de nieuwe

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay

Tekstbureau Copywriting en journalistiek. Kiki koning. Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay Incassobureau no cure no pay gezocht? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. XS to XL Incasso is een dynamisch, sterk groeiend incassobureau. U vindt ons in Leerdam en Woerden.

Nadere informatie

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven.

Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Graydon Brancheonderzoek 2015 Brancheonderzoek 2015. Stand van zaken onder exporterende bedrijven. Voorwoord Nederland is een echt exportland. Op de wereldranglijst van exporterende landen staat Nederland

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Whitepaper Handvatten Incassokosten vanaf 2012 oktober 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Wanneer is de nieuwe regeling van toepassing? 4 1.1 Consument

Nadere informatie

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u? Handvatten Incassokosten vanaf 2012 Versie 1.3 oktober 2015 Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Wanneer is de nieuwe regeling

Nadere informatie

Nota van toelichting

Nota van toelichting Nota van toelichting In het Algemeen Overleg van 11 november 2008 heb ik nadere regelgeving voor buitengerechtelijke incassokosten aangekondigd (Kamerstukken II 2008/09, 24 515, nr. 144). Bij brief van

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 13

Creditmanagement Trendmeter 13 Creditmanagement Trendmeter 13 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht Persrapport bij persbericht over betalingstermijnen VCMB Trendmeter 13 B16208 / oktober Pag. 1 Copyright Blauw Research

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 1.1 22 augustus 2012 Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K )

W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K ) W e t I n c a s s o K o s t e n ( W I K ) Tot 1 juli 2012 was er wettelijk niets geregeld over de hoogte van incassokosten en aan welke voorwaarden moest worden voldaan om deze toegewezen te krijgen bij

Nadere informatie

Nieuwe wet incassokosten

Nieuwe wet incassokosten Nieuwe wet incassokosten Op 01 juli jl. is de nieuwe wet betreffende de incassokosten in werking gegaan. Het doel van deze wet is enerzijds om de consument te beschermen tegen te hoge incassokosten en

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord incasseren

Maatschappelijk verantwoord incasseren Maatschappelijk verantwoord incasseren Valentijn de Jong Sales Manager bij DAS Agenda 1. Ontvangst en welkom 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Wet voor Buitengerechtelijke Incassokosten 4. Verleidingsprincipes

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U?

DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U? DE WET INCASSOKOSTEN WAT BETEKENT DIT VOOR U? 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Blz. 2. Hoe is de situatie nu? 5 3. Wat houdt de nieuwe regeling in? 5 4. Hoe worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend?

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald

Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Incasso. Snel en effectief uw vorderingen betaald Waarom kiest u voor Graydon? Met 125 jaar ervaring in credit management hebben wij voor elk incassovraagstuk een oplossing. Uw voordeel: Realtime inzicht

Nadere informatie

Wet Incassokosten (WIK)

Wet Incassokosten (WIK) WORKSHOP DEBITEURENBEHEER: ZELF DOEN! Beste Relatie. In mijn Workshop Debiteurenbeheer: zelf doen! geef ik achtergronden, processen, vaardigheden en hulpmiddelen om effectief debiteurenbeheer zelf binnen

Nadere informatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie

Informatie & Inspiratie. Solveon. Geld incasseren en je klanten behouden. Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Informatie & Inspiratie Solveon Geld incasseren en je klanten behouden Maurice Sluis Hoofd Marketing, Sales en Communicatie Agenda 1. Solveon 2. Wie zijn uw klanten 3. Hoe organiseert u een goed debiteurenbeheer

Nadere informatie

Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten

Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten Per 1 juli 2012 Wet buitengerechtelijke incassokosten Per 1 juli 2012 is de wet van kracht op het gebied van de buitengerechtelijke incassokosten. Deze wet heeft gevolgen voor de aanmaningskosten die door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 172 Initiatiefnota van de leden Agnes Mulder en Omtzigt over late betalingen: «Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis» Nr. 5 BRIEF

Nadere informatie

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding

1. Toepassingsgebied 2. Definities 3. Aanvaarding Algemene voorwaarden van Wittebrood De Gerechtsdeurwaarder en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, allen gevestigd te Harderwijk, hierna gezamenlijk dan wel individueel aan te duiden als Wittebrood

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Invoering WIK een goede zet!

Invoering WIK een goede zet! Invoering WIK een goede zet! Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2013 Korte peiling: WIK B15893 / juni 2013 Pag. 1 Copyright 2013 Blauw Research bv Alle rechten

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 2.1 20 mei 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VOOR WELKE VORDERINGEN GELDT DE NIEUWE REGELING?...

Nadere informatie

betaalt nederland 2013 in het kort

betaalt nederland 2013 in het kort ZO in het kort 1 ZO Betaalgedragindex (BGX) De Betaalgedragindex (BGX) geeft in één oogopslag weer of Nederland het afgelopen jaar beter of slechter is gaan betalen. Deze index is samengesteld op basis

Nadere informatie

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 17 Nederland Het European Payment Report is gebaseerd op een onderzoek dat gelijktijdig in 29 Europese landen is uitgevoerd, van februari tot en met maart 17. In dit rapport heeft

Nadere informatie

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Herculesplein 261, 3584 AA Utrecht Postbus 14015, 3508 SB Utrecht Telefoon : 030-21 22 165 Fax : 030-25 40 916 E-mail : info@proaccept.nl ProAccept

Nadere informatie

Billink: Leverancier: Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink

Billink: Leverancier: Artikel 1. Voorwaarden gebruik Billink Uw leverancier heeft Billink B.V. gemachtigd om de betaaloptie achteraf betalen op factuur via Billink uit te voeren. Wanneer u gebruik maakt van deze betaaloptie verklaart u akkoord te gaan met de betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U?

DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U? DE WET INCASSOKOSTEN (WIK) WAT BETEKENT DIT VOOR U? 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. 14-dagen brief 3 3. Berekening incassokosten 3 4. Btw 4 5. Afwijkingen van de incassokosten berekening 4 6. Meerdere

Nadere informatie

inzetten als aftersales

inzetten als aftersales Debiteurenbeheer inzetten als aftersales Succesvol, en met behoud van klantrelatie! www.snelstart.nl is dit e-book voor mij? Ja, dit e-book is voor u! Mits u ondernemer bent en nog niet alles weet over

Nadere informatie

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould

Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Nieuwe regeling voor buitengerechtelijke incassokosten Door M.H. Claringbould Deze bijdrage richt zich geheel op de buitengerechtelijke incassokosten om de eenvoudige reden dat per 1 juli 2012 het Besluit

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 12

Creditmanagement Trendmeter 12 Creditmanagement Trendmeter 12 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2012 VCMB CM Trendmeter 12 B14952 / oktober 2012 Pag. 1 Copyright 2012 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Graydon Presentatie. Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector.

Graydon Presentatie. Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector. Graydon Presentatie Brancheonderzoek financiële situatie transport & logistiek sector. Het percentage in de transportsector dat zaken doet met bedrijven en/of particulieren. De verwachte omzetgroei of

Nadere informatie

De Kluijver Actief voor uw zaak

De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver Actief voor uw zaak De Kluijver. Actief voor uw zaak Actie ondernemen op een factuur die te lang uitstaat? Dan wordt het tijd voor De Kluijver. De Kluijver in Alphen aan den Rijn is al vele

Nadere informatie

INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ]

INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ] INCASSOWIJZER [ KNLTB verenigingen ] Inhoud KNLTB EN INTRUM JUSTITIA 3 NATIONALE INCASSO-OVEREENKOMST VOOR KNLTB VERENIGINGEN 4 INCASSO OP DEBITEUREN 4 DE INCASSOPROCEDURE 5 a) Minnelijke incassofase 5

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de groothandelssector uitgevoerd. Er namen meer dan 200 bedrijven

Nadere informatie

Checklist Creditmanagement

Checklist Creditmanagement Checklist Checklist Algemeen: Zorg dat u weet hoeveel klanten u heeft. Weet wat het uitstaand saldo is. Krijg inzicht in de gemiddelde betalingtermijn van uw klanten. Maak een verdeling van het klantenbestand

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5:

Algemene voorwaarde. Werkwijze Wall Street Incasso. Stap 5: Algemene voorwaarde U heeft zich gewend tot Wall Street incasso vanwege het feit dat u direct opeisbare vordering heeft bij Dhr. André van Brummen betreffende het tijdelijk voorschieten van de schulden

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Literatuurlijst CCM20 Collegejaar 2: 2015-2016 Module 4: IB&CM International Business & Credit Management

Literatuurlijst CCM20 Collegejaar 2: 2015-2016 Module 4: IB&CM International Business & Credit Management Literatuurlijst CCM20 Collegejaar 2: 2015-2016 Module 4: IB&CM International Business & Credit Management CCM20 Literatuurlijst 2015-2016 Jr2 Mod4 IB&CM Pagina 1 van 6 Module 4 : International Business

Nadere informatie

Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert

Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert Sneller je facturen betaald? 5 tips van onze incasso expert Voorkom risicovol ondernemen Voor ondernemers is het opvolgen van facturen vaak niet het leukste klusje van de week... Het is tijdrovend werk

Nadere informatie

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase

PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase PROFESSIONEEL INCASSOBEHEER De minnelijke incassofase 1 Preventie: maak eigen analyse wat kan beter? hanteer strakke procedure(s) gebruik onze incassosticker De minnelijke incassofase 1. Inleiding Als

Nadere informatie

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling

Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen bij bedrijven onderling Analyse voor: Ministerie van Economische Zaken 24 augustus 2015 Dun & Bradstreet Inhoud Dun & Bradstreet Onderzoek naar betalingstermijnen

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers

Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers Strategic Decisions Monitor Maart 2014 Betaald versus gratis servicenummers In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

OPLEIDING Creditmanagement

OPLEIDING Creditmanagement OPLEIDING Creditmanagement www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING CREDITMANAGEMENT Een modulaire opleiding creditmanagement is gericht op verdieping

Nadere informatie

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer

De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer De 11 stappen van effectief debiteurenbeheer Veel ondernemers besteden nauwelijks tot geen aandacht aan debiteurenbeheer. En dat terwijl de consequente opvolging

Nadere informatie

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen

Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie. Bepaal eenvoudig met wie en onder welke voorwaarden u zaken wilt doen Bedrijfsinformatie U wilt verantwoord zakendoen en komt dagelijks in contact met prospects, klanten en leveranciers.

Nadere informatie

André Moerman. Manager sociaal raadslieden Rijnstad Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website www.schuldinfo.nl Docent executie en beslag

André Moerman. Manager sociaal raadslieden Rijnstad Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website www.schuldinfo.nl Docent executie en beslag Grenzen aan incasso André Moerman Manager sociaal raadslieden Rijnstad Voorzitter signaleringscommissie LOSR Eigenaar website www.schuldinfo.nl Docent executie en beslag Inhoud Incassokosten tot 1 juli

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 418 Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 juni 2014 Onderwerp kwaliteit incassobranche

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 juni 2014 Onderwerp kwaliteit incassobranche 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Zachte aanpak of...incasso met pit!

Zachte aanpak of...incasso met pit! Zachte aanpak of......incasso met pit! GERECHTSDEURWAARDERS I INCASSOSPECIALISTEN I JURISTEN Wij zijn Hofman s, Incassospecialisten en Juristen. Hofman s, Incassospecialisten en Juristen is een toonaangevend

Nadere informatie

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.

Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst. Algemene voorwaarden Disclaimer De informatie op mijn website is met zorgvuldigheid samengesteld. Typisch-M wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan

Nadere informatie

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB

Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Twaalf eenvoudige tips voor debiteurenbeheer in het MKB Alles in één hand: PROACCEPT i n c a s s o v a n d e n B e r g d e R i e & U y t e r l i n d e incasso - gerechtsdeurwaarders Herculesplein 261,

Nadere informatie

Creditmanagement Trendmeter 14

Creditmanagement Trendmeter 14 Creditmanagement Trendmeter 14 De belangrijkste CM-ontwikkelingen in kaart gebracht oktober 2014 VCMB Trendmeter 14 20078 / oktober 2014 Pag. 1 Copyright 2014 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN Algemene bepalingen ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN 1. Deze algemene incasso voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten aan en overeenkomsten met ALL-ROUND INCASSO tot incassowerkzaamheden,

Nadere informatie

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek.

Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. Meting juni 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Het vertrouwen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS

ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS ALGEMENE VOORWAARDEN KARANSINGH & PARTNERS GERECHTSDEURWAARDERS 1. Toepassingsgebied De algemene voorwaarden van Karansingh & Partners Gerechtsdeurwaarders, gevestigd en kantoorhoudende te 3053JB Rotterdam

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Van Arkel Incasso Wijzer

Van Arkel Incasso Wijzer VOOR ONDERNEMERS Van Arkel Incasso Wijzer Onbetaalde facturen en incasso 7 gouden tips om betalingsproblemen te voorkomen en meer Incasso Wijzer van 1 Van Arkel Incasso Wijzer Inhoud 1. Betalingstermijn

Nadere informatie

Succesvolle incasso. Jurgen van Asten / Wendy Charko. 27 september 2011. K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n

Succesvolle incasso. Jurgen van Asten / Wendy Charko. 27 september 2011. K r o o n + P a r t n e r s A d v o c a t e n Succesvolle incasso Jurgen van Asten / Wendy Charko 27 september 2011 Kroon + Partners Advocaten Uw specialist in arbeids- en ondernemingsrecht Fast Collect B2B incasso: sneller en beter In NL én grensoverschrijdend

Nadere informatie

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar

Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Nederlands bedrijfsleven: maak faillissementsfraude snel openbaar Korte peiling over een actueel onderwerp op het gebied van credit management juni 2014 Tussentijdse meting Trendmeter 14 B16475 / juni

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Artikel 1. Toepassingsgebied: A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso verstrekte opdrachten

Nadere informatie

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant.

U stelt u klanten in de gelegenheid achteraf te betalen. De klant is immers koning. Maar een niet betalende klant, is geen klant. Gilles & Partner Incasso is dé partner op het gebied van credit management en incasso voor het midden- en kleinbedrijf. Ons dienstenpakket bestaat uit debiteurenbeheer, incasso, gerechtelijke incasso en

Nadere informatie

Incassokosten volgens de WIK

Incassokosten volgens de WIK Incassokosten volgens de WIK Aanleiding WIK: In de periode tot de invoering van de WIK op 1 juli 2012 - was er ten aanzien van de hoogte en verschuldigdheid van incassokosten veel onduidelijkheid. In de

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen

De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen De alles-in-1-oplossing voor uw onbetaalde facturen Met DAS Zeker bent u verzekerd van betaling powered by + Zeer lage afschrijving op uw debiteuren dankzij de unieke samenwerking tussen Atradius en DAS

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN

Amstel Incasso ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid Amstel Incasso, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Olympiaplein 131, verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig onderhavige

Nadere informatie

Vragen? Mocht u na lezing van de toelichting nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens treft u aan op pagina 7.

Vragen? Mocht u na lezing van de toelichting nog vragen hebben, neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens treft u aan op pagina 7. Betalings- en incassovoorwaarden inclusief toelichting Duidelijke betalingsafspraken voor snelle betaling Bij het zakendoen is het van belang duidelijke afspraken te maken. Ook ten aanzien van de betaling.

Nadere informatie

Wetswijziging incasso 2012

Wetswijziging incasso 2012 Wetswijziging incasso 2012 1 Wetswijziging incasso 2012 Uitgave Ontwerp Drukwerk FNV Zelfstandigen 2013 Ida Rouwenhorst, Amsterdam Digitaal FNV Zelfstandigen FNV Zelfstandigen 2013 Bezoek de website van

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Financiën en Economie Naam regeling: Invorderingsbeleid gemeente Zundert 2012 (privaatrechtelijke vorderingen) Citeertitel: Invorderingsbeleid gemeente

Nadere informatie

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V.

Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Tarieven overzicht Van der Vleuten & Van Hooff Gerechtsdeurwaarders B.V. Deze tarieven gelden van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. Zowel de wet als de executoriale titel (bijvoorbeeld een vonnis)

Nadere informatie

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 2 (Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Riveer Onderzoeksrapport December 2014 3 INHOUD 1. Opzet van het onderzoek 1.1. Waarom? 5 1.2. Hoe? 5 2. Gebruik per veerverbinding 6

Nadere informatie

8 gouden tips om betalingsproblemen te voorkomen en meer

8 gouden tips om betalingsproblemen te voorkomen en meer DAS Wijzer Nummer 4 (VOOR ONDERNEMERS) Onbetaalde facturen en incasso Betalingen 8 gouden tips om betalingsproblemen te voorkomen en meer Inhoud Intro 1. Betalingstermijn en incassoregels Als ondernemer

Nadere informatie

Kredietbehoefte in crisistijd

Kredietbehoefte in crisistijd Kredietbehoefte in crisistijd U kunt het verschil maken voor uw klanten. In goede én in slechte tijden. De wereld om ons heen is in de afgelopen vijf jaar in rap tempo veranderd: we zitten midden in een

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte.

Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Vastgoed/Six-Hummel/Know how/incasso/notitie buitengerechtelijke kosten 2012-07-24/MVA Buitengerechtelijke kosten bij verhuur van woonruimte. Met ingang van 1 juli 2012 is de regelgeving met betrekking

Nadere informatie

Help, mijn klant betaalt niet!!!

Help, mijn klant betaalt niet!!! Help, mijn klant betaalt niet!!! Tips voor uw debiteurenbeheer en incasso Inleiding Steeds meer ondernemers ondervinden hinder van oninbare vorderingen op en/of oplopende betalingsachterstanden bij hun

Nadere informatie

TRAINING Account Management

TRAINING Account Management TRAINING Account Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING ACCOUNT MANAGEMENT Steeds vaker blijkt dat ondernemingen het aantal toeleveranciers

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 2.4 20 december 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VOOR WELKE VORDERINGEN GELDT DE NIEUWE REGELING?...

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Reverse factoring is Win-Win en Win.

Reverse factoring is Win-Win en Win. Graydon epaper Reverse factoring is Win-Win en Win. Hoe optimaliseert u uw werkkapitaal anno 2014? 2 Wat leert u in deze epaper? Als klant wilt u het betalen van uw facturen zo lang mogelijk uitstellen,

Nadere informatie

www.b-information.be

www.b-information.be www.b-information.be Marketing informatie : marketing performance solutions & data quality solutions : stimuleer uw verkoop en optimaliseer de impact van uw marketingcampagnes en prospectie Marketing performance

Nadere informatie

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE Ten behoeve van een abonnement op CashFlow software gaan U (klant van CashFlow) en INVERS (Invers BV, gevestigd te Voorburg, geregistreerd bij de KvK onder nummer 27136700; uitgever van CashFlow) een overeenkomst

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie