Wie helpt Brussel vooruit?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie helpt Brussel vooruit?"

Transcriptie

1 Mei 2009 n 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Wie helpt Brussel vooruit? Beci & de verkiezingen van 7 juni EVELYNE PASCAL SMET CHARLES PICQUÉ STEVEN GUY VANHENGEL ARMAND DE BENOÎT BRUNO DE LILLE PIET DESLÉ HUYTEBROECK VANACKERE DECKER CEREXHE

2 [ Partena - vereniging zonder winstoogmerk Erkend Sociaal Secretariaat voor Werkgevers bij MB van met nr 300 Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel btw BE ] april 21, :28 AM Fusie, outsourcing of overdracht. Wat zijn de gevolgen voor het personeel? Personeel beheren tijdens een fusie, bij outsourcing of overdracht, is zeer complex en roept dikwijls heel wat vragen op. Informeer tijdig! Partena HR heeft een opleiding die deze moeilijke materie uitdiept: op 26 mei van 9 tot 13 uur in Antwerpen, op 28 mei van 9 tot 13 uur in Brussel. Op volgende vragen krijgt u zeker een antwoord: Wanneer is er sprake van een overdracht van een onderneming of van een bedrijfsgedeelte? Wat zijn de concrete gevolgen voor werkgever en werknemer? Welke invloed heeft de overgang op de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement, bedrijfsgebruiken, CAO s? Wat met de aansprakelijkheid van overlater en overnemer voor schulden uit het verleden? Moeten vakbonden worden geïnformeerd en geraadpleegd? Welke invloed heeft een overdracht van onderneming op het sociaal overleg? Hoe worden ondernemingsraad, het CPBW en de vakbondsafvaardiging samengesteld na de overdracht? Mis deze kans niet. Schrijf snel in via payroll.partena.be.

3 editoriaal Emmanuel van Innis, Voorzitter van Beci Uitdagingen voor de Brusselse regering BECI maakt gebruik van de aankomende gewestelijke verkiezingen om de toekomstige bewindvoerders er even aan te herinneren wat de prioriteiten zijn om de economische bloei en sociale ontwikkeling van het Gewest te bevorderen. Dit jaar staan de verkiezingen van 7 juni in het licht van deze prioriteiten, want de inzet is niets minder dan het inperken van de gevolgen van deze economische crisis die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedrijven noch werknemers spaart. Maar wij zijn er ook stellig van overtuigd dat deze crisis er in de getroffen sectoren voor zal zorgen dat de noodzakelijke energie en creativiteit, die nodig zijn om een duurzaam herstel van onze economische activiteiten te bewerkstelligen, naar boven zal komen. Deze evolutie staat in het teken van een betere efficiëntie en zal er dan ook voor zorgen dat een aantal oude en vaak vervelende beleidsreflexen de baan zullen moeten ruimen en dit zowel in het politieke als economische veld. Het concept BMR Brussels Metropolitan Region dat de vier beroepsorganisaties VBO, BECI, UWE en VOKA in het leven hebben geroepen, vindt net haar oorsprong in het feit dat Brussel niet alleen een stedelijke dimensie heeft maar ook een economische motor voor het hele land en de drie gewesten vormt. Maar om deze metropoolfunctie te erkennen moeten de politieke en economische verantwoordelijken afstand nemen van hun oude strijdpunten. Ze moeten nadenken over krachtenbundelingen en meer coherentie om zo een actieplan op te stellen dat uit meer moet bestaan dan een institutioneel op zichzelf terugplooien. Politici en bedrijfsleiders moeten leren redeneren in termen van synergie en coherentie opdat ze een krachtdadig actieprogramma kunnen klaarstomen Houdt het in de praktijk dan bijvoorbeeld steek om onderzoeksactiviteiten te promoten terwijl de gewestelijke programma s ander onderzoek uitsluiten omdat de ontwikkeling ervan zich niet houdt aan de grenzen van het gewest dat het onderzoek wil stimuleren? Is het mogelijk om het grondgebied van een gewest zoals Brussel te structuren, om een mobiliteitspolitiek te voeren zonder rekening te houden met het hinterland, met de socio-economische realiteit, met het personen- en vrachtverkeer, met het verhuizen van bedrijven. Intergewestelijke samenwerking is meer dan ooit een doorslaggevende voorwaarde om Brussel economisch te ontwikkelen. Maar op het niveau van de gewesten moet de politieke wereld daar nog van overtuigd worden. Het is voor deze toekomstige Brusselse beleidsverantwoordelijken dat BECI een memorandum heeft opgesteld. U kan het in de hierna volgende pagina s samen met hen nalezen. Dit BMR is het algemene kader en vormt de onderbouw. De veertien prioritaire punten die ons zo natuurlijk lijken om Brussel haar vele troeven te kunnen laten uitspelen staan in dit memorandum vermeld en wij zouden die graag in het volgende regeringsakkoord zien verschijnen. Wij raden iedereen aan om dit document aandachtig te lezen. 1

4 INHOUD MEI 09 BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE & INDUSTRY 1 Edito 4 Opinie: Beci en de verkiezingen van 7 juni 14 In de kijker: Salon Ondernemen 16 Leden Trefpunt 22 Member to member 28 Export Welke markten aanboren? 29 In de kijker: Export Day 30 Europe SME s week 32 Beci Executive Interviews 60 In de kijker : Beci Zinner 63 Agenda 64 Toetredingsaanvragen bij Beci DE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT 24 Crisis Instabiliteit: opletten met boekhoudnormen 23 BizzBox 33 Toolbox 38 Telex Dynamiek is het maandblad van Beci (Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel) Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx Louizalaan Brussel t f Redactie Verantwoordelijke: Roel Veyt Eindredactrice: Stéphanie Brisson Medewerkers: Patrick Anspach Guy Bernard Jean Blavier Thandiwé Cattier Vincent Delannoy Arnaud Dellicour Olivier Duquesne Olivier Kahn Hélène Legrand Jacqueline Remits Luc Rivet Harold Schuiten Carline Taymans Productie & Abonnementen Administratie: Didier Amandt Design-Layout: Megalunatriumviraat Druk: DB Print Vertaling: Wouter Devriese/Pascale Swaelen Cover fotos: Reporters Alle rechten voorbehouden Nadruk zonder toestemming is verboden Abonnementen Prijs: 80 voor 11 nummers en de Who s who Beci Infos : t DOSSIER Zakenreizen 41 Hoe stellen de reisagenten het? 44 Vertrek nooit zonder verzekering 46 Samenwerken loont voor vliegtuig en trein 49 Zakenreizigers houden de knip op de portemonnee DOSSIER KMO 51 Communicatie telt, ook in crisistijden 53 Een goed idee alleen volstaat niet voor Brustart 54 Krediet vinden, een ware kruisgang 58 Vereenvoudig uw export met Digichambers PUBLICITEIT Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks door meer dan decision makers gelezen. Gemiddelde oplage per nummer: ex (Momenteel : ex.) Inlichtingen en reservaties: Geneviève N. Juste T F Véronique Legein T F ONZE VOLGENDE DOSSIERS Dynamiek Entreprendre Juni 2009 Human Resources Uiterste datum: 15 mei 2009 Structurele partners van Beci

5 Zet uw bedrijf in beweging met Dexia Business Banking. Starten Uitbreiden Overdragen. Als ondernemer kunt u altijd rekenen op de ruime ervaring van uw specialist Dexia Business Banking, zowel bij de start als bij de uitbreiding en later de overdracht van uw zaak. Hebt u een speciaal project voor ogen of wilt u uw ambities waarmaken? Laat het ons weten! Zo kiest u altijd de beste oplossing voor uw bedrijf. Neem contact op met uw specialist Dexia Business Banking voor advies en begeleiding op maat van uw onderneming of surf naar BUSINESS BANKING Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel RPR Brussel BTW BE CBFA nr A MEZ 4944.

6 opinie BECI EN DE VERKIEZINGEN VAN 7 JUNI Volgende Brusselse regering moet crisis aanpakken De verkiezingen van 7 juni komen eraan. Frans De Keyser (Kenniscentrum BECI) ziet drie fundamentele uitdagingen voor de volgende bewindsploeg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: De volgende regering zal moeten rekening houden met de impact en de gevolgen van de crisis, met de rol van Brussel in de Belgische federatie en met de socio-economische situatie binnen Brussel. Frans De Keyser, adviseurgeneraal BECI 4 Welke thema s zullen de volgende jaren wegen op het politieke debat in Brussel? FRANS DE KEYSER : Er is eerst en vooral de impact van de crisis. Er woedt een crisis op mondiaal vlak die de eerste jaren van de volgende legislatuur voelbaar zal zijn. Die crisis zal naar alle waarschijnlijkheid fundamentele wijzigingen in ons economisch bestel veroorzaken, ook in Brussel. Maar er is ook de rol van Brussel in de Belgische federatie, en de socio-economische situatie binnen Brussel. Hoe ziet BECI de rol van Brussel in de Belgische federatie? FDK: In het institutioneel debat over de verdere organisatie van onze staat komt het belang van Brussel steeds nadrukkelijker naar voor. Het gaat daarbij niet alleen om Brussel als stadsgewest met zijn grootstedenproblematiek, maar ook om Brussel als economische motor van de Belgische economie. Om die rol te kunnen waarmaken is een voortdurende verbetering en modernisering van de organisatie binnen het gewest zelf van groot belang, maar ook van de samenwerking van het gewest met zijn onmiddellijke omgeving. Hoe zit het met de socioeconomische situatie binnen Brussel? FDK: Brussel blijft gekenmerkt door een sterke dualisering. Maar Brussel beschikt ook over heel wat troeven die velen ons benijden, zoals onze rol als Europese hoofdstad en als economisch centrum. Ondanks het feit dat de sociale en de economische realiteit, afzonderlijk genomen, uit elkaar blijken te groeien, evolueren ze in één en dezelfde context. Het gewestelijk beleid moet dus niet alleen prioriteit geven aan het verbeteren van de sociale noden maar evenveel oog hebben voor de promotie van de economische troeven van het gewest. BECI blijft hameren op het belang van de Brussels Metropolitan Region. Waarom? FDK: BECI heeft, samen met de andere patronale organisaties, een plan uitgewerkt met een langetermijnvisie voor de economische ontwikkeling van de ganse grootstedelijke zone van Brussel en zijn hinterland. Steden zijn de belangrijkste motoren voor onze economische ontwikkeling. Overal deinen steden uit tot economische metropolen. In België is Brussel de belangrijkste attractiepool. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is sterk verweven met zijn economisch hinterland door de migratie van inwoners en bedrijfsactiviteiten van het centrum naar de rand, door dichte logistieke verbindingen en door de pendelaarstromen naar het centrum. Brussel en zijn economisch hinterland vormen zo een steeds hechtere economische metropool. De regio is een van de meest productieve in Europa maar kende het laatste decenni- Reporters/ Jean-Michel Clajot Reporters/Didier Bauweraerts Reporters/Ezequiel Scagnetti 28 september 2004: Minister Benoît Cerexhe in de Wetstraat, tijdens de DHL-onderhandelingen. 14 april 2008: Brussels staatssecretaris Brigitte Grouwels en haar kabinetsploeg bestormen de trappen van de Kruidtuin, tijdens de eerste Trappendag in Brussel. 19 februari 2006: Minister Guy Vanhengel lanceert het Multimedia Plan in een Brussels klasje.

7 De snelste Brother kleurenlaserprinter. De Brother HL4040CN vanaf 399. De snelste Brother kleurenlaserprinter. De Brother HL4040CN vanaf 399. Haarscherp afdrukken tot 20 ppm in kleur of zwartwit, netwerkklaar, uiterst betrouwbaar en 2 jaar garantie on-site. Niet slecht, zeker als u weet dat hij ook kan uitgerust worden met hoge capaciteitstoners die u heel wat kosten besparen. Meer info op of bel 02/

8 opinie 6 um een langzamer groei dan andere Europese stadsregio s. Bovendien worden er te weinig jobs gecreëerd, vooral voor laaggeschoolden, die zich aanbieden op de lokale arbeidsmarkt. Toch heeft alle troeven in huis om een internationale aantrekkingspool te worden. De regio staat bekend als een multiculturele, grootstedelijke omgeving waar talent uit de hele wereld zich thuis voelt. De aanwezigheid van internationale instellingen oefent een unieke aantrekkingskracht uit. Als middelgrote stadsregio combineert BMR bovendien het beste van beide werelden. We beschikken over de faciliteiten en de zakelijke netwerken van een echte metropool, maar tegelijk staat de kleinere schaal ook garant voor een hoge levenskwaliteit. Een factor waarvoor heel wat internationaal talent niet ongevoelig is. Europa blijft de motor van de Brusselse economie? FDK: De aanwezigheid van internationale instellingen is de afgelopen decennia bepalend geweest voor de groei en de welvaart in BMR. Die unieke positie is echter niet langer vanzelfsprekend. Vandaag moeten we onze troeven als Europese hoofdstad nadrukkelijker uitspelen, zowel naar internationale instellingen als naar multinationals over de hele wereld. Brussel moet niet het administratief centrum naar het kloppend hart en het brein van Europa worden. Daarom de nodige aandacht om het imago van Brussel sterk te verbinden met de Europese functie van Brussel, maar dit imago zo uitwerken dat de inwoners zich herkennen in dit beeld Het imago van Brussel moet nauw aansluiten bij de Europese rol die de stad speelt, maar de Brusselaars moeten zich herkennen in dat imago. van hun stad. We moeten ook verder gaan met het internationaal plan voor Brussel, een goed begeleide inplanting van Europese instellingen en van de verschillende infrastructuren die daarvoor nuttig kunnen zijn. Brussel moet ook een meer gestroomlijnde verhouding opbouwen in de contacten van het gewest met Europa. BECI kijkt ook naar nieuwe niches in wereldwijde groeimarkten. FDK: Dat klopt. Business Route 2018 definieert een aantal wereldwijde groeimarkten waarin we met onze huidige competenties een leidende positie kunnen verwerven. Kennisintensieve activiteiten zaols ICT en financiën, spelen hierin een belangrijke rol, net als diensten verbonden met onze draaischijffunctie voor naburige markten. Hierbij denken we aan logistiek en gezondheidszorg. En Brussel moet opnieuw een bruisende stad worden? FDK: Jawel. Om onze groei in kennisintensieve domeinen te versterken, hebben we een continue instroom nodig van lokaal en internationaal talent. Een extra groeistimulans voor horeca, toerisme, shopping, vrije tijd en gezondheidszorg zal BMR aantrekkelijker maken voor dat talent, maar ook voor toeristen en zakenreizigers van over de hele wereld. Tegelijk scheppen we heel wat werkgelegenheid voor laaggeschoolden in de regio. BECI vraagt ook een positief klimaat voor duurzame economische groei. FDK: We moeten vandaag een stevig fundament leggen voor de economische groei van morgen. Investeren in onderwijs, mobiliteit en leefbaarheid zijn daarbij net zo cruciaal als het zoeken naar nieuwe business opportuniteiten. Een competitieve belastingdruk en een flexibele arbeidsmarkt zullen ons in staat stellen om meer jobs te creëren voor iedereen. Alle overheden in de regio op alle niveaus - dienen samen te werken om die duurzame groei mogelijk te maken. Reporters/Fred Guerdin Reporters/Jan Van de Vel Reporters/Jan Van de Vel 10 maart 2008: Minister-president Charles Picqué, tijdens de voorstelling van de Only in Belgium campagne, die investeren in België wil aanmoedigen. 21 september 2006: Minister Pascal Smet in het zadel, tijdens de Mobiliteitsweek. Maart 2007: Minister Evelyne Huytebroeck op wandel met de bekende Franse fotograaf Yann Arthus-Bertrand..

9 100% VERANTWOORD RIJPLEZIER 75% AFTREKBAAR* EEN UNIEKE HYBRIDE PERFORMANCE VAN DE NIEUWE RX 450h De nieuwe Lexus RX 450h verenigt extremen die elkaar nooit eerder in één auto vonden. Want met een CO 2 -uitstoot van 148 g/km nemen deze 299 pk hun ecologische verantwoordelijkheid voor 100% op. Wat hem meteen als enige in zijn segment een interessante fiscale aftrekbaarheid van 75% oplevert. En dit dankzij de unieke hybride performance van zijn elektrische en zijn benzinemotor. Het lijkt wel of u de uitersten van twee auto s in één krijgt. Eén die in het milieu bovendien 0% NOx of roet achterlaat. 299 pk g/km 148 CO 2 THE NEW FULL HYBRID RX 450h Gemiddeld verbruik en CO 2 -uitstoot : 6,3 l/100 km en 148 g/km Geef voorrang aan veiligheid. *heeft betrekking op de CO 2 -gerelateerde fiscale aftrekbaarheid voor professionelen onderhevig aan BTW

10 opinie BECI EN DE VERKIEZINGEN VAN 7 JUNI Wat moet absoluut in het regeerakkoord? BECI heeft een memorandum klaar met 14 to do s voor de volgende bewindsploeg in Brussel: Concrete actiepunten die absoluut in het regeerakkoord van het Brussels Hoofdstedelijk gewest thuishoren. Een overzicht van de vragen en de verzuchtingen van de Brusselse bedrijfswereld BMR als strategisch kader Steden deinen uit tot metropolen. Dat heeft gevolgen op vlak van planning, maar vraagt ook een visie en een strategie om de economische ontwikkeling te kunnen begeleiden. Brussel dient daarom een strategische visie te ontwikkelen over de toekomst van de metropool, naar het voorbeeld van heel wat Europese metropolen, die op dit ogenblik strategische toekomstplannen uitwerken. Beci vraagt dat de volgende Brusselse regering het belang van de coherente ontwikkeling van de Brusselse grootstedelijke regio in het regeerakkoord inschrijft, de samenwerking met het hinterland als een uitgangspunt van het Brusselse beleid vastlegt en een strategische cel daarover opricht. Reporters /Tim Dirven 2. Mobiliteit Veilig fietsen in Brussel, enkel op autoloze zondag? Het mobiliteitsvraagstuk in Brussel is een van de belangrijkste problemen binnen het gewest. Wanneer de nood aan mobiliteit van de bevolking en de ondernemingen wordt beperkt, vermindert ook de activiteit in het gewest. Het uitbreiden van het metronet en van het openbaar vervoer in het algemeen, het operationaliseren van het GEN, parkings in de rand vereisen belangrijke investeringen. Dit beleid op lange termijn is een noodzaak. Andere punten zijn op korte termijn te realiseren, zoals de promotie van de fiets voor korte afstanden ook op professioneel vlak. Op vlak van het autoverkeer kan de druk op de piekuren reeds worden verbeterd. Beci vraagt dat er een langetermijnplanning komt voor de mobiliteitsinvesteringen. Het vraagt eveneens maatregelen op korte termijn. Een voorbeeld is de bevordering van de fiets. Een ander voorbeeld is het realtime beheer van de mobiliteit door Mobiris dat versneld moet worden ingevoerd en dat de samenwerking met de mobiliteitscontrole-instanties in de twee andere gewesten prioritair wordt uitgewerkt. 3. Logistiek Gezien de dringende nood aan een efficiënt intermodaal vervoersaanbod voor goederen, maar anderzijds gezien de tijd die er nodig is om een volledig dossier op te stellen dient het gewest zeer dringend tot een principeakkoord te komen over het moderniseren en integreren van de logistieke functie in het stadsweefsel. Beci vraagt dat de realisatie van een stedelijk logistiek platform wordt opgenomen in het regeerakkoord en onmiddellijk van start gaat. Reporters / Didier Bauweraerts De Haven van Brussel heeft veel groeipotentieel.

11 opinie 4. Internationale betrekkingen Op dit ogenblik is de organisatie van de internationale betrekkingen van het Brussels gewest totaal incoherent. De samenwerking tussen de Dienst Externe Betrekkingen Ministerie, Brussel Export, het BAO en het BITC is onvoldoende. Het coördinatie orgaan Cordirelex functioneert niet. Het onduidelijke imago van Brussel wordt hierdoor niet rechtgezet. Beci vraagt daarom dat de gewestelijke economische aangelegenheden, de dienst voor internationale handel en de buitenlandse investeringen binnen de regering onder de bevoegdheid van eenzelfde Minister vallen. Beci stelt eveneens voor om de Directie Buitenlandse handel wordt omgevormd tot een Brussels Agentschap voor Internationale handel, onder de juridische vorm van een publiek-private vzw. en dat dit Agentschap eveneens belast wordt met het aantrekken van buitenlandse investeringen, en met de promotie van Brussel als congres- en jaarbeursstad. 5. Vraaggericht arbeidsmarkt beleid Reporters / Jean-Michel Clajot Er zijn een groot aantal arbeidsmarktoperatoren actief op de Brusselse arbeidsmarkt, wat er in theorie moet toe leiden dat de arbeidsmarkt zeer soepel kan functioneren. De resultaten zijn echter te mager. De bedrijven blijven zoeken naar bepaalde competenties zoals elektrotechnicus, mecanicien, boekhouders etc. Daarom stelt Beci dat het gewestelijk arbeidsmarktbeleid in de eerste plaats de samenwerking tussen alle publieke 6. Zorg voor talent operatoren en hun partners die actief zijn te Brussel, moet beogen. Het gaat hierbij om Actiris, Bruxelles Formation en de RDB, maar ook de Mission Locales, de werkwinkels, de gemeentelijke initiatieven en de vzw actief op vlak van begeleiding en opleiding. De activiteiten van intake en begeleiding, van vooropleiding en opleiding en van toeleiding tot de arbeidsmarkt, moeten worden afgestemd op de reële vraag vanuit de werkgevers, zowel privé als publiek. De Brusselse arbeidsmarkt: vraag en aanbod lopen vaak mank. Onze kennisintensieve economie staat of valt met een gestage instroom van hooggekwalificeerde arbeidskrachten. Een gedeelte van deze arbeidskrachten zullen van buiten het gewest of vanuit het buitenland moeten komen. Dit stelt het probleem van de afstelling van het onderwijs en de opleiding in Brussel op de lokale arbeidsmarkt nog scherper. Beci is van oordeel dat het Gewest de discussie over het onderwijs en het levenslang leren in Brussel niet uit de weg mag gaan, maar dat de volgende gewestregering van de zorg voor talent doorheen onderwijs en levenslang leren haar eerste prioriteit moet maken. Dit gewestelijk beleid moet daarbij duidelijk kiezen voor een systeem dat de individuele talenten zo goed mogelijk laat ontwikkelen. Reporters/Christophe Vander Eecken 9 Onderwijs moet in het teken staan van individueel talent. 7. Onderzoek en ontwikkeling zijn weinig aan gewestgrenzen gebonden, zeker daar waar, zoals in Brussel en zijn hinterland, onderzoekcentra gemakkelijk kunnen verhuizen naar een ander gewest. schappelijk beheerde incubatoren, of gemeenschappelijke budgetten voor interregionale samenwerking op basis van interregionale niet concurrerende clusters moet worden mogelijk gemaakt. Ondanks alle budgettaire inspanningen in de huidige legislatuur, heeft het gewestelijke budget R&D de Lissabonnorm van 3 % nog niet bereikt. Uitbreiding van R&D activiteiten kan ook door interregionale samenwerking. Inderdaad, onderzoek en ontwikkeling Daarom vraagt Beci dat het Brussels gewest de nodige maatregelen neemt die de pooling van middelen met andere gewesten mogelijk maken. Gewestelijke hulp moet bijvoorbeeld overdraagbaar zijn naar andere gewesten, waarbij een compensatie vanuit het ander gewest kan worden voorzien. Ook gemeen- Reporters Science Photo Library Een windtunneltest van Belgische makelij.

12 opinie Reporters/ Jan Van de Vel 8. Energie en milieu Er bestaat een algemene consensus over de noodzaak van duurzame ontwikkeling op vlak van milieu en energie. Thema s als agenda Iris 21 en ecobouw zijn toegevoegd aan het beleid van bodemsanering, luchtkwaliteit, afvalbeheer of lawaaibestrijding. Verbetering van energieefficiëntie in een urbane context is een werk van lange adem en van veel kleinschalige initiatieven, gezien de installaties in kantoren en woningen de overgrote meerderheid van energieverbruik vertegenwoordigen. Om die redenen kan duurzame ontwikkeling niet worden beperkt tot een louter ecologisch geïnspireerde visie. Maatregelen op vlak van energie en milieu moeten ook rekening houden met de economische efficiëntie en met de rol van de onderneming als stedelijke actor en sociaal-economische motor. Beci vraagt dat het gewestelijk energie- en milieu beleid systematisch de economische haalbaarheid of de economische impact van elke maatregel evalueert en in de besluitvorming de nodige aandacht geeft aan deze parameter. De windturbine van Electrabel in de Europese wijk. 9. Dringende grote infrastructuurwerken 10 De bouw van grote infrastructuren vraagt enorm veel voorbereiding omdat dergelijke dossiers veel meer aspecten omvatten hebben dan enkel de technische en financiële kant van de zaak. Ook overlegprocedures, de veiligheidsaspecten, de samenwerking tussen verschillende bevoegdheidsniveaus (gewest, gemeenten en federaal) spelen in die dossiers een rol, zonder de fiscale implicaties te vergeten. Beci moet echter vaststellen dan omwille van die complexiteit, de «sens of urgency» bij de beleidsverantwoordelijken verloren gaat. Beci vraagt daarom dat de verantwoordelijke regeringen zich limietdata opleggen waarbinnen een eindbeslissing moet worden genomen, tenminste wanneer door uitstel, bepaalde opportuniteiten verloren dreigen te gaan. Beci vraagt dat de inplanting binnen Brussel van een stadion, dat beantwoordt aan de eisen die worden gesteld in het kader van het WK voetbal 2018, voor het einde van 2009 worden genomen, zodat Brussel niet uit de boot valt bij de keuze van de onthaalsteden die moeten worden voorgesteld in het kader van het kandidatuurdossier van de Benelux. Reporters /Olivier Polet Wanneer krijgt Brussel een waardige opvolger van het Heyselstadion? 10. Administratieve vereenvoudiging Reporters /Michel Gouverneur Brussel heeft behoefte aan klare regels qua ruimtelijke ordening. Bedrijven moeten rekening houden met een overvloed aan reglementen, die zijn vervat in een overdaad van teksten. Te lange juridische en vergunningsprocedures en te ingewikkelde regels bedreigen de juridische zekerheid van een investering en brengen de aantrekkelijkheid van Brussel ten opzichte van naburige gewesten, of zelfs eventuele Europese alternatieven in gevaar. De vereenvoudiging van de regelgeving voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen en voor evaluatieprocedures voor de milieueffecten moeten daarom prioritaire doelstellingen blijven. Ook de dematerialisering van deze procedures en de toegang tot verschillende officiële documenten en de behandeling van deze dossiers via het internet, vormen in deze context belangrijke doelstellingen. Beci pleit met aandrang voor een veralgemeende rationalisering van de regels en procedures voor ruimtelijke ordening en milieu alsook voor de bundeling van de geïntegreerde teksten in een codex. Beci formuleert eveneens opnieuw zijn voorstel om de noodzakelijke technische bekwaamheden te groeperen en de behandeling van dit soort dossiers toe te kennen aan een bevoegdheid of een gecentraliseerde dienst die handelt voor rekening van de gemeenten.

13

14 opinie 11. Diensten voor algemeen economisch belang en de toepassing van de dienstenrichtlijn De overheid subsidieert een zeer groot aantal economische diensten. Het is van groot belang om de toepassing van dienstenrichtlijn op vlak van niet discriminatoire verplichtingen enerzijds door op vlak van de verantwoording van de subsidies aan diensten van economisch belang prioritair uit te klaren. Beci vraagt dat de screening van de diensten van algemeen economisch belang, maar ook de analyse van de verschillende vergunningen die onder de dienstenrichtlijn vallen, in het regeringsakkoord wordt opgenomen en dat deze taken zoveel mogelijk in 2009 worden uitgevoerd. Deze eenmalige operatie kan gebeuren in samenwerking met een gespecialiseerd bureau Fiscaliteit en financiering De financiering van de overheidsactiviteiten in het gewest staan onder een dubbele druk: van buiten uit zal tijdens de volgende legislatuur een nieuwe onderhandelingsronde over de financiering van gewesten en gemeenschappen waarschijnlijk worden gevoerd. Van binnen uit is er de druk aanzienlijk om te komen tot een vereenvoudiging en tot een grotere transparantie in de fiscaliteit en de gemeenten, het gewest en de gemeenschapscommissies. Die financiële en fiscale discussie is niet los te zien van een reorganisatie van bevoegdheden en structuren. Beci vraagt dat een gezamenlijk overzicht wordt gemaakt van de begrotingen van het gewest, de gemeenten maar ook de gemeenschapscommissies, pararegionalen en intercommunales, zodat een duidelijk beeld kan worden opgemaakt van welke begrotingsmiddelen voor wat worden gebruikt en hoe 13. Re-engineering van relaties met gemeenten ze worden gefinancierd. Deze operatie kan leiden tot een grotere rationalisatie bijvoor beeld op vlak van taksen en belastingen, maar zal ook de positie van Brussel in het debat over de financiering van gewest en gemeenschappen aanzienlijk versterken. De fiscaliteit en de financiering van Brussel moet transparant zijn. Reporters/ Jan Van de Vel Reporters /Frederic Guerdinl Het gewest en de Brusselse gemeenten hebben elk hun specifieke taken. Beci is niet van oordeel dat de gemeenten moeten verdwijnen gezien ze een zeer groot aantal diensten verzekeren, die niet door het gewest worden geleverd. Beci stelt ook vast dat de opdrachten van de gemeenten deze van het gewest omzeggens niet overlappen, wat maakt dat ze een eigen specifieke taak hebben. Nochtans pleit Beci, op vlak van economie, tewerkstelling, toerisme, internationale betrekkingen, mobiliteit, de Agenda 21 en initiatieven op vlak van ontwikkelingssamenwerking, voor een duidelijke taaktoebedeling aan de gemeenten binnen een sterk regionaal kader. Het gemeentelijk beleid op al deze domeinen moet precies kaderen in een gewestelijk beleid, wat maakt dat op al deze vlakken de initiatieven van de gemeente ondergeschikt moeten zijn aan een gewestelijk beleid. 14. Gewestadministratie Sinds de oprichting van het gewest, is het kader van de gewestadministratie niet vastgelegd wat ook gevolgen heeft op de parastatalen en andere gewestelijke instellingen. Daardoor is een ganse generatie van ambtenaren nooit benoemd en zal de gewestadministratie binnen afzienbare tijd voor meer dan de helft niet meer zijn bemand, omdat meer dan 50 % van de kaderleden met pensioen zijn. Op die manier is de gewestadministratie niet meer operationeel waardoor vertragingen optreden voor de dienstverlening en het afhandelen van ingediende dossiers. Beci vraagt dat tijdens de regeringsonderhandelingen een akkoord wordt bereikt om het kader van de gewestadministratie goed te keuren en de ambtenaren te benoemen binnen het eerste jaar van de legislatuur.

15 HOU UW HOOFD BIJ DE ZAAK, NIET BIJ UW VLUCHT 30% KORTING Verander makkelijk uw vlucht met b.flex economy+ Meetings die uitlopen of vroeger gedaan zijn? Met b.flex economy+ wijzigt u probleemloos uw boeking of kan u dezelfde dag nog uw vlucht* vervroegen. Zonder extra kosten. Wil u bovendien genieten van 30% korting**? Ga dan naar brusselsairlines.com en vul deze speciale promocode in bij de reservatie van uw vlucht: *Afhankelijk van beschikbaarheid in dezelfde klasse op een latere vlucht ** Geldig voor reservaties in april en voor reizen van 15 mei tot 30 augustus naar Londen Gatwick, Bristol, Birmingham, Manchester, Hamburg, Berlijn, Frankfurt, München en Genève. Enkel voor b.flex economy+ tickets, heen en terug, enkel op Brussels Airlines toestellen. brusselsairlines.com

16 event BECI OP SALON ONDERNEMEN Crisis krijgt enthousiaste ondernemers niet kapot Een prima ambiance en veel volk over de vloer van de BECI stand: De crisis tast het enthousiasme van startende ondernemers niet aan, dat is de slotsom van twee dolle dagen op het Salon Ondernemen, op 1 en 2 april jl. in Tour & Taxis. 14 Het was er warm en gezellig druk: De BECI ploeg draaide op volle toeren en de bezoekers bleven twee dagen lang toestromen op de stand van BECI, klinkt het. De leuke gimmick met de aprilvis die elke bezoeker recht gaf op een gratis professionele fotoshoot lokte een massa bezoekers naar de BECI stand. Een leuke aprilvis gaf elke bezoeker recht op een gratis professionele fotoshoot Veel startende ondernemers zagen wel wat in de gratis fotoshoot van BECI De bezoekers bleven graag hangen voor een gezellig gesprek. Altijd beweging op de BECI stand Photos Reporters/Danny Gys De enthousiaste BECI ploeg aan het werk: 1. Mirella Zaccanigni (rechts) 2. Catherine Mertens (links) 3. Cindy Torino (rechts) 4. Véronique Buelens (rechts) Foto s Reporters/Danny Gys Beci Business Meetings : back on tracks! Velen onder u hebben ons om de terugkeer van de BECI business meetings gevraagd. Dat is ondertussen gebeurd en de eerste editie was een groot succes. Het concept is simpel: vier KMO s delen hun ervaringen rond 1 thema. Waarom deelnemen? Tijdens 1 event krijgt u concrete oplossingen die uw bedrijven kunnen dynamiseren. Flash briefing policy: elke spreker heeft maar 15 minuten om tot de essentie te komen. Deel uw know-how: ontmoet andere BECI-leden en laat je business groeien. Neem deel aan de volgende business meeting, begin juni: Hoe je website dynamischer maken? (zoekmachine optimalisatie, meertalige content, de slechte goeie ideeën voor een website). We schenken tien gratis website audits weg voor de eerste inschrijvingen. Info : François-Xavier Finet -

17

18 leden trefpunt Leden trefpunt U wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis van uw kantoren, groeiende financiële resultaten,... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina s van Dynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door bedrijfsleiders wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten. 16 Mini-Europe, een toeristische trekpleister in Brussel In 1989 werd Mini-Europe plechtig ingehuldigd door Prins Filip en nu, 20 jaar later, kan het park een erg positieve balans opmaken aangezien het deel uitmaakt van het Brusselse patrimonium. Qua bezoekersaantal ( in 2008) en omzetcijfer staat Mini-Europe in de top twee van toeristische attracties in Brussel, samen met het Atomium en voor alle andere musea en attracties. Mini-Europe is een ontdekkingsreis langs de mooiste plaatsen van de EU: prachtige monumenten in de kleinste details, tal van animaties, interactieve tentoonstelling over de EU, Het is dé toeristische trekpleister die Brussel nodig heeft om zich te profileren als bestemming voor vrijetijdstoerisme. Meer dan 15 landen uit de EU hebben in Mini-Europe geïnvesteerd om zich in Brussel te kunnen tonen aan het grote publiek (tot in het geval van Boedapest!). Mini-Europe is de enige activiteit in Brussel die sterk investeert in promotie in het buitenland. Zo heeft Mini- Europe in september nog een contract getekend met een Indische TO die goed is voor overnachtingen op jaarbasis. Mini-Europe is ook het kader voor tal van seminaries en personeelsfeesten. Mini-Europe, Océade en het Atomium zijn samen goed voor 50% van de bezoeken van buitenlandse toeristen aan Brussel. Mini-Europe Bruparck 1020 Brussel T F Proximedia maakt beloftes waar The Highlands Games of teambuilding volgens Sem On Business The Highland Games of teambuilding volgens Sem On Building Een bos, een kompas, een roadbook, een kaart en een picknick, is alles wat Sem On Building nodig heeft om een halve of volledige dag van teambuilding, competitie, amusement tot stand te brengen. In het Parc naturel des Hauts-Pays moet het team locaties terugvinden aan de hand van foto s, vragen over de geschiedenis van de streek oplossen, sportieve en psychologische activiteiten. Sport en avontuur, samen met de collega s. Sem On Business Sint Janstraat Merchtem T F Proximedia trok op 22 juli 2005 naar de beurs: het stelde dat jaar een omzet van 13,5 miljoen voorop en een nettoresultaat van 0,5 miljoen. Vanaf dan heeft de Groep elk jaar de verwachtingen overtroffen. Drie jaar na de beursgang verdubbelt Proximedia zijn omzet en verviervoudigt het beoogde nettoresultaat van Op 31 december 2008 telde de groep 294 medewerkers. De ontwikkeling van Proximedia steunt op twee pijlers die voortdurend evolueren: een zeer dynamisch verkoopsbeleid en uiteenlopende kwaliteitsvolle diensten. Hierdoor zet de groeitendens zich voort: de verkoop en diensten nemen toe met 41 % tot 33,3 miljoen. Het jaar 2009 ziet er veelbelovend uit voor de Groep Proximedia. De resultaten tijdens het eerste trimester van 2009 gaan in stijgende lijn ten opzichte van Daarom kunnen we enkel maar optimistisch zijn. Binnen het huidige moeilijke economische klimaat beseffen ondernemingen, zelfstandigen en liberale beroepen de nood aan een efficiënte en professionele communicatie om zich te onderscheiden van hun concurrenten. Het producten- en dienstengamma dat de Groep Proximedia aanbiedt, maakt van ons de ideale partner. We gaan ervan uit dat de stijging in 2009 zich zal verderzetten, zegt Fabrice Wuyts, CEO van de Groep Proximedia. Proximedia Humaniteitslaan Brussel T F

19 Minder risico op verlies dat database gegevens. Disaster Recovery volgens BlueBackUp Het is de crisis! Bedrijven zoeken naar een betrouwbare oplossing voor de hogere eisen die aan back-ups worden gesteld (sneller verloop van back-ups en restores, frequentie van de back-ups ), maar de economische crisis verplicht hen tegelijk om hun budget nauwgezet te controleren. BlueBackUp is de eerste online back-upoplossing die speciaal is afgestemd op de behoeften van grote bedrijven. Dankzij de innovatieve restorefuncties die BlueBackUp ontwikkelde en de prijsdaling voor harde schijven, kan het filiaal van Oodrive bedrijven die grote volumes gegevens beheren nu helpen bij de nieuwe IT-uitdagingen waarvoor de economische crisis hen stelt. Met 20% van de begroting van een plan van Disaster Recovery, buigen wij ons over 80% van de problematiek: de restauratie van de datatabase, onderstreept Philip Wittmann, de stichter van BlueBackUp. Met de lancering van nieuwe functies die het mogelijk maken om de tijd van de heropstart aanzienlijk te verminderen na een crash, voldoet BlueBackUp duidelijk aan de eisen van de ondernemingen: snel hun activiteiten hervatten na een computercrash. BlueBackUp Ikaroslaan 2 / Zaventem T F moving! CO2logic, streeft naar evenwicht tussen people, planet & profit Sinds 2006, helpt CO2logic de CO2-uitstoot van bedrijven te berekenen, verminderen en compenseren. CO2logic kan u concreet helpen om het energieverbruik te verminderen wat ook de vaste kosten doet dalen, de CO2-voetafdruk van een bedrijf te verminderen door de CO2-uitstoot te verminderen,co2 Neutral te worden door de niet terugdringbare CO2-uitstoot te compenseren en op een correcte manier intern en extern te communiceren omtrent de MVO en milieu initiatieven. We merken dat de bedrijven waarmee we samenwerken doorheen hun acties positief beïnvloed worden, lichten Antoine Geerinckx, Arnaud Brohé en Tanguy du Monceau toe, managing partners van CO2logic: deze bedrijven verminderen hun impact op het klimaat, werknemers zijn fier en gemotiveerd dat ze voor verantwoordelijke ondernemingen werken, de energiebesparingen leiden tot belangrijke kostenbesparingen die de initiatieven rendabel maken en het kan zeker het imago van een bedrijf positief beïnvloeden. CO2logic is de Belgische pionier en leider op vlak van vrijwillige CO2-compensatie. Dit brussels bedrijf werd door Inter Environnement Wallonie en de ULB (studie Juli 2008) bekroond als meest aangeraden Belgische CO2 compensatiebedrijf (en tweede op Europees vlak). CO2logic heeft in 2007 de Young Entrepreneurs Award van BNP Paribas mogen ontvangen en werd finalist Best Innovator Award 2008 van AT Kearney en Solvay Alumni.Antoine Geerinckx besluit: Als je bedrijven adviseert om CO2-uitstoot te verminderen moet je zelf consequent zijn! Ik ga per trein en vouwfiets naar mijn klanten. CO2logic Robert Thoreaustraat Brussel T F Group 4 Securicor wordt G4S Pieter Van den Nieuwenhuizen, Managing Director van G4S Group 4 Securicor, een van de grootste bedrijven wereldwijd en in België op het vlak van beveiligingsdiensten, verandert van merknaam. Het bedrijf gaat voortaan als G4S door het leven. De nieuwe korte en krachtige merknaam staat ook voor een nieuwe strategie. Het bedrijf evolueert van specifieke producten zoals manbewaking, alarminstallaties en waardevervoer, naar een strategie van oplossingen, die verschillende producten en diensten combineren. G4S is nu ook actief op het vlak van compliance, of het in regel zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de parkeerwachters die G4S tewerk stelt, die in opdracht van de gemeenten of consessiehouders van publieke parkings nagaan of er wel betaald werd voor straatparkeren. Pieter Van den Nieuwenhuizen, Belgische Managing Director van G4S, licht toe: De markt is geëvolueerd. Daarom maakt het bedrijf een strategische ommezwaai van security naar security, safety en compliance. We willen bijvoorbeeld naar langere termijncontracten gaan, Managed Services met SLA s, voor het hele pakket noden van klanten op het vlak van security, safety & compliance. De nieuwe naam, G4S, is kort en krachtig en markeert de wil van G4S om met nieuwe diensten een nieuwe groeifase aan te boren. G4S Havenlaan 86c 1000 Brussel T F

20 moving! 18 CMS DeBacker werft Lievin De Wulf aan als Tax Partner Op 1 april 2009 heeft de Belgische advocaat Lievin De Wulf CMS DeBacker vervoegd als nieuwe vennoot. De integratie van deze nieuwe vennoot zal de groeiende positie van CMS DeBacker op de markt van de Belgische advocatenkantoren versterken. De aanstelling van Lieven erkent zijn professioneel succes en, naast de recente aanstelling van Carl Dotremont als Corporate Finance Partner, accentueert dit Lievin De Wulf Brussels Airlines en Lufthansa breiden partnership uit Talrijke lijnvluchten van Lufthansa en Brussels Airlines worden vanaf het einde van deze week met vluchtnummers van beide maatschappijen aangeboden. Dit zogenaamde codeshare-aanbod is al vanaf vandaag te reserveren. Dankzij dit gemeenschappelijk vluchtaanbod stellen zowel Lufthansa als Brussels Airlines hun netwerk voor elkaar open. Brussels Airlines passagiers krijgen de mogelijkheid om Lufthansa vluchten te reserveren, terwijl Lufthansa passagiers gebruik kunnen maken van het Brussels Airlines vluchtaanbod. Deze mogelijkheid geldt in een eerste fase voor de vluchten tussen Brussel en Frankfurt, Berlijn, Hamburg, Hannover, Nuremberg en Stuttgart en verschillende Europese bestemmingen. Op een later tijdstip wordt dit aanbod verder uitgebreid met Munchen en nog meer bestemmingen. Passagiers van beide maatschappijen profiteren dankzij deze overeenkomst van meer afreisflexibiliteit en meer keuzemogelijkheden. Zo kunnen bijvoorbeeld passagiers met Brussels Airlines naar Berlijn vliegen en terugkeren met Lufthansa. Ze hebben daarbij de keuze uit negen dagelijkse vluchten. Brussels Airlines B. House, Brussels Airport Airport Building 26, Box 1.a.1 Ringbaan 1831 Diegem T F Reporters/ Patrick Mascart de vergrotende aanwezigheid van CMS De- Backer op de Vlaamse markt. CMS DeBacker is verheugd zijn tax departement te kunnen versterken wat de verdere intensieve ontwikkeling van het departement zal ten goede komen, in samenwerking met CMS Bureau Francis Lefèvre beklemtoont Stanislas van Wassenhove, Managing Partner van CMS DeBacker. Lievin De Wulf heeft een uitgebreide ervaring als adviseur in Belgisch en internationaal fiscaal recht en in de behandeling van administratieve en gerechtelijke fiscale procedures. Hij adviseert in alle domeinen met betrekking tot directe en indirecte belastingen, waaronder de fiscale aspecten bij fusies De winnaars van dit jaar Producten van het jaar België heeft de editie 2009 afgesloten met 20 categorieën, samengesteld uit de meest verbruikte goederen. In 2009 werd tevens de nieuwe categorie textiel ingevoerd waarvan Dim Up Nude Sensation de winnaar werd. Het objectief van de editie 2010 is nieuwe categorieën op de markt te brengen die overeenstemmen met nieuwe verbruikerstendenzen zoals Do It Yourself, tuinieren, welzijn, bio, verklaart Françoise Bonte, Managing Director Belgium. Bovendien voert Producten van het jaar België de belangrijkste studie uit met betrekking tot het kopersgedrag van de Belgische consument (meer bepaald een representatief monster van 6000 consumenten). Dit onderzoek zal, in samenwerking met Dedicated Research, aangevuld worden met pertinente gegevens ten einde gecontroleerde, doeltreffende en efficiënte informatie te verstrekken over het consumptiegedrag van de Belgen. Alle deelnemers ontvangen deze studie. Dit onderzoek, dat aan de overnames en joint ventures evenals bij onroerend goed transacties. Zo ook adviseert hij bij de oprichting van holdingvennootschappen, de implementatie van fiscaal gunstige financieringsstructuren, het aanvragen van fiscale rulings en de redactie en implementatie van aandelenoptieplannen. CMS DeBacker Terhulpsesteenweg Brussel T F Verhoog uw verkoopcijfer te dankzij Producten van het Jaar basis ligt van de verkiezing, zal een onmisbare en unieke informatiebron worden voor een doeltreffende marketing. Met andere woorden: een perfecte screening van de consumptie van de Belgen. Het zijn dus inderdaad de consumenten die bepalen welke producten uiteindelijk de winnaars zullen zijn. Het objectief voor 2010 is een weerspiegeling te zijn van het innoverend karakter van de producten met een grote afzet die op de markt zullen gebracht worden, en dit in alle distributiecircuits van de Belgische markt. Producten van het jaar België nodigt alle nieuwe producten uit deel te nemen. De inschrijvingen zijn trouwens al geopend. Het effect op de verkoopcijfers, een stijging van 5 tot 60%, bewijst de doeltreffendheid van het gebruik van ons logo. Producten van het Jaar Kanaalstraat Brussel t f

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Betreft: Mogelijke onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting: impact op de intercommunales en op de gemeenten

Betreft: Mogelijke onderwerping van de intercommunales aan de vennootschapsbelasting: impact op de intercommunales en op de gemeenten ASSOCIATION DE LA VILLE ET DES COMMUNES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE asbl VERENIGING VAN DE STAD EN DE GEMEENTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST vzw De heer Vincent VAN V QUICKENBORNE Vice-Eerste

Nadere informatie

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub

Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub Farmacijfers 2016 België, een groeiende farmahub 2016 in een oogopslag Groeiende en 1 2016 was opnieuw een bijzonder jaar voor de farmaceutische sector in België. Ons land versterkte haar positie als speler

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels Activiteitenverslag Inleiding 2014 werd in het kader van de regionalisering van het toerisme als een scharnierjaar aangekondigd. Het is ook een jaar van consolidatie geweest voor het toerisme in Brussel.

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Speerpunt EU. Business Route 2018 for Metropolitan Brussels. 1) Welcome desk buitenlandse investeerders/invoerders. Programma 2012

Speerpunt EU. Business Route 2018 for Metropolitan Brussels. 1) Welcome desk buitenlandse investeerders/invoerders. Programma 2012 Business Route 2018 For metropolitan Brussels Louizalaan 500 Avenue Louise B- 1050 Brussels Business Route 2018 for Metropolitan Brussels Programma 2012 De organisaties Voka, BECI, UWE en VBO zullen in

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Belgische farmaceutische industrie verstevigt haar Europese toppositie. Belgische farmacijfers in een Europese context

Belgische farmaceutische industrie verstevigt haar Europese toppositie. Belgische farmacijfers in een Europese context Belgische farmaceutische industrie verstevigt haar Europese toppositie Belgische farmacijfers 2015 - in een Europese context INLEIDING In 2015 heeft België haar Europese toppositie als biofarmaceutische

Nadere informatie

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw

Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw Fiche 4: Mededeling Normalisatiepakket Europese normen voor de 21e eeuw 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Normalisatiepakket: mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013

ADVIES. Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 ADVIES Voorontwerp van ordonnantie houdende de oprichting van een «stedelijke vrijhandelszone» 17 april 2013 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000

Nadere informatie

Initiatiefadvies. Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017

Initiatiefadvies. Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut. 18 mei 2017 Initiatiefadvies Gewestelijke aspecten van het kunstenaarsstatuut 18 mei 2017 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel. : 02 205 68 68 Fax

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Book2Meet in cijfers 10+ 7000+ 32 000+ 15 teamleden. Europese landen die deelnemen. locaties die ingeschreven zijn op ons platform

Book2Meet in cijfers 10+ 7000+ 32 000+ 15 teamleden. Europese landen die deelnemen. locaties die ingeschreven zijn op ons platform Book2Meet is de grootste online boeking platform voor vergaderzalen in Europa en verderop. Met meer dan 32 000 zalen, deze unieke meertalige marktplaats voorziet alle typen van vergaderlocaties, of het

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012

Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN. Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Voorstelling UNIZO-PRIORITEITEN Sint-Niklaas GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 Lokaal economisch beleid wordt steeds belangrijker In de UNIZO KMO-barometer* van maart 2011: het gemeentelijk niveau wordt door

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s

EXPORT. Financiële steunmaatregelen. een hefboom voor de KMO s BRUssel EXPORT Financiële steunmaatregelen voor de export, een hefboom voor de KMO s Brussel Export geeft uw export een boost Gesubsidieerde projecten Brussel Export kent KMO s financiële steunmaatregelen

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur

Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Persbericht SD Worx en LeasePlan berekenen welke impact de nieuwe bedrijfswagenbelasting heeft op portemonnee van werknemers Commerciële buitenfuncties krijgen de zwaarste factuur Beroepsgroep voor wie

Nadere informatie

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN

N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS ADVIES. over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN N Mensenrechten A Brussel, 15 december 2015 MH/JC/AS 740-2015 ADVIES over HET VOORONTWERP VAN NATIONAAL ACTIEPLAN BEDRIJVEN EN MENSENRECHTEN Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.)

Nadere informatie

Halfjaarlijks Evaluatierapport 2013

Halfjaarlijks Evaluatierapport 2013 Halfjaarlijks Evaluatierapport 2013 1 1. Calculatie CO2 Emissies eerste semester 2013 1.1. SCOPE 1 EMISSIES OF DIRECTE EMISSIES Scope 1 emissies of directe emissies zijn de emissies door AEG Belgium. Hieronder

Nadere informatie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 14.12.2010 2010/2211(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie aan de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen! omzet en 5 à 20 werknemers.

De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen! omzet en 5 à 20 werknemers. De overdracht van KMO s in het segment van 2 à 5 miljoen omzet en 5 à 20 werknemers. Een acute nood aan een structurele, innovatieve en globale aanpak "#$%#&'$(%$) Dit document bevat vertrouwelijke informatie

Nadere informatie

Op 20 september wordt Square, het nieuwe Congrespaleis in Brussel, ingehuldigd. Dit conferentiecentrum kan tot 2.000 congresgangers ontvangen.

Op 20 september wordt Square, het nieuwe Congrespaleis in Brussel, ingehuldigd. Dit conferentiecentrum kan tot 2.000 congresgangers ontvangen. Persbericht 10 september 2009 De komende inhuldiging van het nieuwe Congrespaleis (Square) stelt eens te meer de vraag omtrent de noodzaak van de BTW-verlaging in de Horeca, vooral voor het zakentoerisme

Nadere informatie

Digital agenda Deel V. juli 2015

Digital agenda Deel V. juli 2015 Digital agenda Deel V juli 2015 Inhoudstafel Deel V - Bescherming en beveiliging van digitale gegevens... 1 V.1 Cybersecurity... 1 V.2 Beveiliging van betalingen... 3 V.3 Vertrouwen van de consumenten

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Halfjaarlijks evaluatierapport 2015

Halfjaarlijks evaluatierapport 2015 Halfjaarlijks evaluatierapport 2015 1 1. Calculatie CO2 Emissies eerste semester 2015 Voor de berekening van de CO2 uitstoot van AEG Belgium werd gebruik gemaakt van de conversiefactoren zoals vermeld

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014

ADVIES. Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel. 11 april 2014 ADVIES Ontwerp van gewestelijk natuurplan voor Brussel 11 april 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan 26 1000 Brussel Tel : 02 205 68 68 Fax : 02 502

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2018 VKW Limburg en UNIZO Limburg houden de vinger aan de pols van de Limburgse economie POL Themabevraging januari 2018 Outlook 2018 1 Evaluatie 2017 volgens sector

Nadere informatie

ADVIES. Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 mei 2014

ADVIES. Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 15 mei 2014 ADVIES Operationeel Programma 2014-2020 van de Europese Structuurfondsen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15 mei 2014 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bischoffsheimlaan

Nadere informatie

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be

Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be Introductie tot het Vlaams-Brussels landschap m.b.t. opleiding en werk. www.tracebrussel.be België, een federale staat bestaande uit 3 gewesten. Vlaanderen België Wallonië België = 3 gewesten, nl. Vlaanderen

Nadere informatie

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN

TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN TOTAL COST OF USE DOORLICHTING VAN UW KOSTEN Laat u niet overrompelen door de kosten van een voertuig, anticipeer! De verschillende kosten waarmee men rekening moet houden voor de berekening van de TCU

Nadere informatie

FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT

FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT DE ECONOMIE VAN WALLONIË : PRESTATIES EN VOORUITZICHTEN Vincent REUTER Gedelegeerd Bestuurder Union Wallonne des Entreprises (UWE) FINANCIEEL FORUM VLAAMS BRABANT 14 juni 2012 Inhoud presentatie 1. Economische

Nadere informatie

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen

VOORSTELLING. Het is in deze geest en met deze wil dat het Verbond van Belgische Ondernemingen VOORSTELLING VAN HET CHARTER " "EV EVOLUTION TO ELECTRICAL VEHICLES" ( EV. TO E.V. ). ) INLEIDING Het vervoer over de weg is momenteel een bron van vervuiling wegens uitstoot in de lucht en geluidshinder.

Nadere informatie

A ESR. Aanvrager. Minister Fremault Aanvraag ontvangen op 12 mei 2016 Aanvraag behandeld door

A ESR. Aanvrager. Minister Fremault Aanvraag ontvangen op 12 mei 2016 Aanvraag behandeld door ADVIES Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht,

Nadere informatie

Partnership 2014. Inhoud. Tools. 3 MyBaloise 3 Portaal. Concept Safer Life. Baloise Insurance Academy

Partnership 2014. Inhoud. Tools. 3 MyBaloise 3 Portaal. Concept Safer Life. Baloise Insurance Academy Ondersteuning 2 Partnership 2014 Inhoud Tools 3 3 MyBaloise 3 Portaal Concept Safer Life Baloise Insurance Academy 4 6 Partnership 2014 3 Tools Baloise Insurance helpt u en uw business vooruit dankzij

Nadere informatie

VR DOC.0850/1BIS

VR DOC.0850/1BIS VR 2017 0809 DOC.0850/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank

Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen. SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Als werkgever efficiënt geschillen afhandelen SD Worx begeleidt u tot in de rechtbank Meer weten? Neem contact op met Legal Consulting Tel.: +32 (0)78 15 90 23 E-mail: legalconsulting@sdworx.com www.sdworx.be/geschillenbegeleiding

Nadere informatie

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012

IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 IPv6 Nieuwsbrief 29 november 2012 Deze nieuwsbrief mag gratis en onbeperkt verspreid worden, maar is in eerste instantie bedoeld om de IT-managers, projectleiders en netwerkverantwoordelijken van de Belgische

Nadere informatie

Open VLD memorandum nav verkiezingen 7 juni (6/5/2009):

Open VLD memorandum nav verkiezingen 7 juni (6/5/2009): Open VLD De Europese Unie heeft onlangs het licht op groen gezet voor zo'n btw-verlaging. De lidstaten moeten echter zelf beslissen hoe en wanneer ze de wet aanpassen. In Frankrijk verlaagt de btw op 1

Nadere informatie

Lobbyen in Brussel. Lobbying in Brussels 29/10/2015

Lobbyen in Brussel. Lobbying in Brussels 29/10/2015 Lobbyen in Brussel Lobbying in Brussels 29/10/2015 Lobbyen in Brussel Lobbying in Brussels 29/10/2015 Brussel Zakendoen in Europa BELGIE Kruispunt van culturen 10,8 miljoen inwoners Officiële talen: Frans,

Nadere informatie

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience

optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience optimaliseer uw transactionele post voor een betere customer experience De kracht van papier in enkele cijfers 97 % van de Belgen maakt elke dag zijn brievenbus leeg. benut alle troeven van uw transactionele

Nadere informatie

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor.

Uw KBC-verzekeringsagent, een stapje voor. Uw KBC-verzekeringsagent, altijd een stapje voor. We nemen uw verzekeringen serieus. Bij KBC vinden we verzekeringen voor particulieren en ondernemers zó belangrijk dat we er een apart netwerk voor hebben

Nadere informatie

TD ECOBOUWEN EN DUURZAME ONTWIKKELING IN HET BRUSSELS GEWEST

TD ECOBOUWEN EN DUURZAME ONTWIKKELING IN HET BRUSSELS GEWEST TD ECOBOUWEN EN DUURZAME ONTWIKKELING IN HET BRUSSELS GEWEST 2008-2010 Laurent Thijs Technologisch Adviseur WTCB Afdeling Duurzame Ontwikkeling en Renovatie Bouw & Milieu Belang van de bouwsector inzake

Nadere informatie

België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa

België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa Farmacijfers - december 2015 België : een strategisch belangrijke biofarmaceutische hub in Europa Verantwoordelijke uitgever: Catherine Rutten, pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

StepStone in cijfers Juni 2015

StepStone in cijfers Juni 2015 StepStone in cijfers Juni 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.120.283 Aantal bezoeken 425.093 Unieke bezoekers 304.291 Aantal vacatures 1172

Nadere informatie

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016

BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 BRUSSELS PROGRAMMA VOOR HET ONDERWIJS EN ACTIEPLAN VAN DE DIENST SCHOOLFACILITATOR VOOR 2016 Strategie 2025 Bepaalt de sociaaleconomische prioriteiten voor Brussel tegen 2025. Is ondertekend door de bevoegde

Nadere informatie

Bonifisc. 2 Professionelen

Bonifisc. 2 Professionelen Bonifisc Bonifisc 2 Professionelen Kiezen voor voorafbetalingen Allemaal goede redenen om te kiezen voor de formule Bonifisc van BNP Paribas Fortis De slimme aanpak van uw voorafbetalingen spaart uw eigen

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Systeembeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Systeembeheerder Graad B1-B3 1 1 Systeembeheerder 1.1 Rol De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het operationeel houden van de ICT-infrastructuur en voor de installatie, configuratie

Nadere informatie

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen

RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING. Algemeen RESOC MIDDEN-WEST-VLAANDEREN STARTNOTA WERKGROEP REGIOPOSITIONERING Algemeen Als regio komt het er op aan zich te onderscheiden. Het aantrekken en vasthouden van de juiste bedrijven, bezoekers en bewoners

Nadere informatie

HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR

HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR LOGO HET DEPARTEMENT CULTUUR VAN SABAM WERKINGSREGLEMENT VAN SABAM CULTUUR OVERZICHT 1. SABAM en de culturele promotie situering 2. De nieuwe structuren ingevoerd om aan de culturele en educatieve doeleinden

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE MET DE HEREN MINISTERS ERIC TOMAS EN PHILIPPE COURARD REDDEN VAN ONDERNEMINGEN DE WEG VOOR OVERNAME DOOR DE WERKNEMERS

PERSCONFERENTIE MET DE HEREN MINISTERS ERIC TOMAS EN PHILIPPE COURARD REDDEN VAN ONDERNEMINGEN DE WEG VOOR OVERNAME DOOR DE WERKNEMERS PERSCONFERENTIE MET DE HEREN MINISTERS ERIC TOMAS EN PHILIPPE COURARD Woensdag 18 februari 2004 op 11 uur Voltaire Centrum, Voltairelaan 135 te 1030 Brussel DE WEG VOOR OVERNAME DOOR DE WERKNEMERS Sobelair,

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien

PERSCONFERENTIE. Technologische industrie blijft groeien PERSCONFERENTIE Technologische industrie blijft groeien Groei activiteit en werkgelegenheid versterkt nog in 2016......maar verslechterende wereldconjunctuur...en we mogen aandacht voor herstel concurrentievermogen

Nadere informatie

WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder

WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder WORKSHOP Beleveren van winkels: laden en lossen met minder hinder Leen Christiaens Kabinet minister-president Kris Peeters 14 mei 2009 Flanders Logistics: hoe de logistieke sector op een duurzame manier

Nadere informatie

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht

Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht PVDA Studiedienst Februari 2015 M. Lemonnierlaan 171 1000 Brussel http://pvda.be/pvda/studiedienst Btw-verhogingen en indexsprong... Een explosieve cocktail voor de koopkracht Volgens de regering heeft

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT

{DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { DE DIENSTEN VAN HET SOCIAAL SECRETARIAAT { INHOUDSOPGAVE EDITORIAAL... 3 U WORDT WERKGEVER... 4 U WERFT PERSONEEL AAN... 6 SOCIALE FORMALITEITEN... 7 DAGELIJKSE FORMALITEITEN TIJDENS DE TEWERKSTELLING

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE

Duurzaamheidsverslag. Belgische voedingsindustrie Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE Duurzaamheidsverslag Belgische voedingsindustrie 2014 Een samenvatting FEVIA-DUURZAAMHEID.BE 2 Een essentiële dialoog met de stakeholders Een verslag met een gestructureerde methodologie Het verslag 2014

Nadere informatie

inzicht in uw bedrijf

inzicht in uw bedrijf Niet zomaar cijfers inzicht in uw bedrijf accounting - auditing - consulting Kennis en maatwerk voor uw business Over Baker Tilly Belgium Baker Tilly Belgium is de merknaam van een groep vennootschappen

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Uitnodiging B2B event

Uitnodiging B2B event Build the links in your supply chain Uitnodiging B2B event 4 oktober 2010 - Ipswich, Suffolk (UK) www.dryport.org B2B event: build the links in your supply chain Hoe is uw supply chain? Kostenefficiënt?

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP powered by VBO-FEB, Stichting Bekaert & Fondation van der Rest Pieter Timmermans Gedelegeerd bestuurder Administrateur délégué Bozar - Brussel, Bruxelles 8/12/2014 1 Hartelijk

Nadere informatie

Zalando case study e-commerce

Zalando case study e-commerce Zalando case study e-commerce Van fashion start-up tot e-tailer die de fashion e-commerce herdefinieert Zalando is het meest toonaangevende online modeplatform van Europa. Het bedrijf werd in 2008 opgericht

Nadere informatie

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE

BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE BIJLAGE DERDE EDITIE ECONOMISCH GEWICHT VAN DE IZW S IN BELGIE Bijdrage tot de welvaart België telt tienduizenden vzw s, stichtingen, sociale economiebedrijven en feitelijke verenigingen. 18.847 daarvan

Nadere informatie

Speech Gwenn SONCK 23/11/2015 Opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven in China

Speech Gwenn SONCK 23/11/2015 Opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven in China Speech Gwenn SONCK 23/11/2015 Opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven in China Mijnheer de gouverneur, vice-gouverneur, dames en heren, goede namiddag. Het is voor de Vlaams-Chinese Kamer van Koophandel

Nadere informatie

BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS

BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS ONZE AANPAK MAAKT HET VERSCHIL Onze visie maakt het verschil Transparantie op vlak van werking en erelonen Voordelige abonnementsformules Gepersonaliseerd, op maat

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017

Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 Polsslag Ondernemend Limburg januari 2017 VKW Limburg en UNIZO Limburg houden de vinger aan de pols van de Limburgse economie POL Themabevraging januari 2017 Outlook 2017 1 Evaluatie 2016 volgens sector

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei

Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei Persbericht Met een bijdrage van meer dan 1.000 miljard euro aan de Europese economie, zijn mid-market bedrijven de stuwende kracht achter de Europese groei Hoewel de Europese mid-market in 2014 slechts

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : het grootste tewerkstellingsgebied in België. Het Brussels hoofdstedelijk gewest en zijn hinterland. 700.000 jobs in het BHG, waarvan 400.000 ingenomen door Brusselaars

Nadere informatie

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog Hoofdstuk 6 Indirecte economische impact in Antwerpen De Antwerpse diamantsector is ontzettend belangrijk voor de Vlaamse en Belgische economie. Niet alleen door de toegevoegde waarde en inkomsten die

Nadere informatie

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001

Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Omzendbrief Welzijn en Gezondheid 2005/001 Vlaamse Regering Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02-552 64 00 - Fax. 02-552 64 01 E-mail: kabinet.vervotte@vlaanderen.be

Nadere informatie