Wie helpt Brussel vooruit?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie helpt Brussel vooruit?"

Transcriptie

1 Mei 2009 n 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Wie helpt Brussel vooruit? Beci & de verkiezingen van 7 juni EVELYNE PASCAL SMET CHARLES PICQUÉ STEVEN GUY VANHENGEL ARMAND DE BENOÎT BRUNO DE LILLE PIET DESLÉ HUYTEBROECK VANACKERE DECKER CEREXHE

2 [ Partena - vereniging zonder winstoogmerk Erkend Sociaal Secretariaat voor Werkgevers bij MB van met nr 300 Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel btw BE ] april 21, :28 AM Fusie, outsourcing of overdracht. Wat zijn de gevolgen voor het personeel? Personeel beheren tijdens een fusie, bij outsourcing of overdracht, is zeer complex en roept dikwijls heel wat vragen op. Informeer tijdig! Partena HR heeft een opleiding die deze moeilijke materie uitdiept: op 26 mei van 9 tot 13 uur in Antwerpen, op 28 mei van 9 tot 13 uur in Brussel. Op volgende vragen krijgt u zeker een antwoord: Wanneer is er sprake van een overdracht van een onderneming of van een bedrijfsgedeelte? Wat zijn de concrete gevolgen voor werkgever en werknemer? Welke invloed heeft de overgang op de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement, bedrijfsgebruiken, CAO s? Wat met de aansprakelijkheid van overlater en overnemer voor schulden uit het verleden? Moeten vakbonden worden geïnformeerd en geraadpleegd? Welke invloed heeft een overdracht van onderneming op het sociaal overleg? Hoe worden ondernemingsraad, het CPBW en de vakbondsafvaardiging samengesteld na de overdracht? Mis deze kans niet. Schrijf snel in via payroll.partena.be.

3 editoriaal Emmanuel van Innis, Voorzitter van Beci Uitdagingen voor de Brusselse regering BECI maakt gebruik van de aankomende gewestelijke verkiezingen om de toekomstige bewindvoerders er even aan te herinneren wat de prioriteiten zijn om de economische bloei en sociale ontwikkeling van het Gewest te bevorderen. Dit jaar staan de verkiezingen van 7 juni in het licht van deze prioriteiten, want de inzet is niets minder dan het inperken van de gevolgen van deze economische crisis die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedrijven noch werknemers spaart. Maar wij zijn er ook stellig van overtuigd dat deze crisis er in de getroffen sectoren voor zal zorgen dat de noodzakelijke energie en creativiteit, die nodig zijn om een duurzaam herstel van onze economische activiteiten te bewerkstelligen, naar boven zal komen. Deze evolutie staat in het teken van een betere efficiëntie en zal er dan ook voor zorgen dat een aantal oude en vaak vervelende beleidsreflexen de baan zullen moeten ruimen en dit zowel in het politieke als economische veld. Het concept BMR Brussels Metropolitan Region dat de vier beroepsorganisaties VBO, BECI, UWE en VOKA in het leven hebben geroepen, vindt net haar oorsprong in het feit dat Brussel niet alleen een stedelijke dimensie heeft maar ook een economische motor voor het hele land en de drie gewesten vormt. Maar om deze metropoolfunctie te erkennen moeten de politieke en economische verantwoordelijken afstand nemen van hun oude strijdpunten. Ze moeten nadenken over krachtenbundelingen en meer coherentie om zo een actieplan op te stellen dat uit meer moet bestaan dan een institutioneel op zichzelf terugplooien. Politici en bedrijfsleiders moeten leren redeneren in termen van synergie en coherentie opdat ze een krachtdadig actieprogramma kunnen klaarstomen Houdt het in de praktijk dan bijvoorbeeld steek om onderzoeksactiviteiten te promoten terwijl de gewestelijke programma s ander onderzoek uitsluiten omdat de ontwikkeling ervan zich niet houdt aan de grenzen van het gewest dat het onderzoek wil stimuleren? Is het mogelijk om het grondgebied van een gewest zoals Brussel te structuren, om een mobiliteitspolitiek te voeren zonder rekening te houden met het hinterland, met de socio-economische realiteit, met het personen- en vrachtverkeer, met het verhuizen van bedrijven. Intergewestelijke samenwerking is meer dan ooit een doorslaggevende voorwaarde om Brussel economisch te ontwikkelen. Maar op het niveau van de gewesten moet de politieke wereld daar nog van overtuigd worden. Het is voor deze toekomstige Brusselse beleidsverantwoordelijken dat BECI een memorandum heeft opgesteld. U kan het in de hierna volgende pagina s samen met hen nalezen. Dit BMR is het algemene kader en vormt de onderbouw. De veertien prioritaire punten die ons zo natuurlijk lijken om Brussel haar vele troeven te kunnen laten uitspelen staan in dit memorandum vermeld en wij zouden die graag in het volgende regeringsakkoord zien verschijnen. Wij raden iedereen aan om dit document aandachtig te lezen. 1

4 INHOUD MEI 09 BRUSSELS ENTERPRISES COMMERCE & INDUSTRY 1 Edito 4 Opinie: Beci en de verkiezingen van 7 juni 14 In de kijker: Salon Ondernemen 16 Leden Trefpunt 22 Member to member 28 Export Welke markten aanboren? 29 In de kijker: Export Day 30 Europe SME s week 32 Beci Executive Interviews 60 In de kijker : Beci Zinner 63 Agenda 64 Toetredingsaanvragen bij Beci DE ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT 24 Crisis Instabiliteit: opletten met boekhoudnormen 23 BizzBox 33 Toolbox 38 Telex Dynamiek is het maandblad van Beci (Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel) Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx Louizalaan Brussel t f Redactie Verantwoordelijke: Roel Veyt Eindredactrice: Stéphanie Brisson Medewerkers: Patrick Anspach Guy Bernard Jean Blavier Thandiwé Cattier Vincent Delannoy Arnaud Dellicour Olivier Duquesne Olivier Kahn Hélène Legrand Jacqueline Remits Luc Rivet Harold Schuiten Carline Taymans Productie & Abonnementen Administratie: Didier Amandt Design-Layout: Megalunatriumviraat Druk: DB Print Vertaling: Wouter Devriese/Pascale Swaelen Cover fotos: Reporters Alle rechten voorbehouden Nadruk zonder toestemming is verboden Abonnementen Prijs: 80 voor 11 nummers en de Who s who Beci Infos : t DOSSIER Zakenreizen 41 Hoe stellen de reisagenten het? 44 Vertrek nooit zonder verzekering 46 Samenwerken loont voor vliegtuig en trein 49 Zakenreizigers houden de knip op de portemonnee DOSSIER KMO 51 Communicatie telt, ook in crisistijden 53 Een goed idee alleen volstaat niet voor Brustart 54 Krediet vinden, een ware kruisgang 58 Vereenvoudig uw export met Digichambers PUBLICITEIT Dynamiek/Entreprendre wordt maandelijks door meer dan decision makers gelezen. Gemiddelde oplage per nummer: ex (Momenteel : ex.) Inlichtingen en reservaties: Geneviève N. Juste T F Véronique Legein T F ONZE VOLGENDE DOSSIERS Dynamiek Entreprendre Juni 2009 Human Resources Uiterste datum: 15 mei 2009 Structurele partners van Beci

5 Zet uw bedrijf in beweging met Dexia Business Banking. Starten Uitbreiden Overdragen. Als ondernemer kunt u altijd rekenen op de ruime ervaring van uw specialist Dexia Business Banking, zowel bij de start als bij de uitbreiding en later de overdracht van uw zaak. Hebt u een speciaal project voor ogen of wilt u uw ambities waarmaken? Laat het ons weten! Zo kiest u altijd de beste oplossing voor uw bedrijf. Neem contact op met uw specialist Dexia Business Banking voor advies en begeleiding op maat van uw onderneming of surf naar BUSINESS BANKING Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel RPR Brussel BTW BE CBFA nr A MEZ 4944.

6 opinie BECI EN DE VERKIEZINGEN VAN 7 JUNI Volgende Brusselse regering moet crisis aanpakken De verkiezingen van 7 juni komen eraan. Frans De Keyser (Kenniscentrum BECI) ziet drie fundamentele uitdagingen voor de volgende bewindsploeg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: De volgende regering zal moeten rekening houden met de impact en de gevolgen van de crisis, met de rol van Brussel in de Belgische federatie en met de socio-economische situatie binnen Brussel. Frans De Keyser, adviseurgeneraal BECI 4 Welke thema s zullen de volgende jaren wegen op het politieke debat in Brussel? FRANS DE KEYSER : Er is eerst en vooral de impact van de crisis. Er woedt een crisis op mondiaal vlak die de eerste jaren van de volgende legislatuur voelbaar zal zijn. Die crisis zal naar alle waarschijnlijkheid fundamentele wijzigingen in ons economisch bestel veroorzaken, ook in Brussel. Maar er is ook de rol van Brussel in de Belgische federatie, en de socio-economische situatie binnen Brussel. Hoe ziet BECI de rol van Brussel in de Belgische federatie? FDK: In het institutioneel debat over de verdere organisatie van onze staat komt het belang van Brussel steeds nadrukkelijker naar voor. Het gaat daarbij niet alleen om Brussel als stadsgewest met zijn grootstedenproblematiek, maar ook om Brussel als economische motor van de Belgische economie. Om die rol te kunnen waarmaken is een voortdurende verbetering en modernisering van de organisatie binnen het gewest zelf van groot belang, maar ook van de samenwerking van het gewest met zijn onmiddellijke omgeving. Hoe zit het met de socioeconomische situatie binnen Brussel? FDK: Brussel blijft gekenmerkt door een sterke dualisering. Maar Brussel beschikt ook over heel wat troeven die velen ons benijden, zoals onze rol als Europese hoofdstad en als economisch centrum. Ondanks het feit dat de sociale en de economische realiteit, afzonderlijk genomen, uit elkaar blijken te groeien, evolueren ze in één en dezelfde context. Het gewestelijk beleid moet dus niet alleen prioriteit geven aan het verbeteren van de sociale noden maar evenveel oog hebben voor de promotie van de economische troeven van het gewest. BECI blijft hameren op het belang van de Brussels Metropolitan Region. Waarom? FDK: BECI heeft, samen met de andere patronale organisaties, een plan uitgewerkt met een langetermijnvisie voor de economische ontwikkeling van de ganse grootstedelijke zone van Brussel en zijn hinterland. Steden zijn de belangrijkste motoren voor onze economische ontwikkeling. Overal deinen steden uit tot economische metropolen. In België is Brussel de belangrijkste attractiepool. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is sterk verweven met zijn economisch hinterland door de migratie van inwoners en bedrijfsactiviteiten van het centrum naar de rand, door dichte logistieke verbindingen en door de pendelaarstromen naar het centrum. Brussel en zijn economisch hinterland vormen zo een steeds hechtere economische metropool. De regio is een van de meest productieve in Europa maar kende het laatste decenni- Reporters/ Jean-Michel Clajot Reporters/Didier Bauweraerts Reporters/Ezequiel Scagnetti 28 september 2004: Minister Benoît Cerexhe in de Wetstraat, tijdens de DHL-onderhandelingen. 14 april 2008: Brussels staatssecretaris Brigitte Grouwels en haar kabinetsploeg bestormen de trappen van de Kruidtuin, tijdens de eerste Trappendag in Brussel. 19 februari 2006: Minister Guy Vanhengel lanceert het Multimedia Plan in een Brussels klasje.

7 De snelste Brother kleurenlaserprinter. De Brother HL4040CN vanaf 399. De snelste Brother kleurenlaserprinter. De Brother HL4040CN vanaf 399. Haarscherp afdrukken tot 20 ppm in kleur of zwartwit, netwerkklaar, uiterst betrouwbaar en 2 jaar garantie on-site. Niet slecht, zeker als u weet dat hij ook kan uitgerust worden met hoge capaciteitstoners die u heel wat kosten besparen. Meer info op of bel 02/

8 opinie 6 um een langzamer groei dan andere Europese stadsregio s. Bovendien worden er te weinig jobs gecreëerd, vooral voor laaggeschoolden, die zich aanbieden op de lokale arbeidsmarkt. Toch heeft alle troeven in huis om een internationale aantrekkingspool te worden. De regio staat bekend als een multiculturele, grootstedelijke omgeving waar talent uit de hele wereld zich thuis voelt. De aanwezigheid van internationale instellingen oefent een unieke aantrekkingskracht uit. Als middelgrote stadsregio combineert BMR bovendien het beste van beide werelden. We beschikken over de faciliteiten en de zakelijke netwerken van een echte metropool, maar tegelijk staat de kleinere schaal ook garant voor een hoge levenskwaliteit. Een factor waarvoor heel wat internationaal talent niet ongevoelig is. Europa blijft de motor van de Brusselse economie? FDK: De aanwezigheid van internationale instellingen is de afgelopen decennia bepalend geweest voor de groei en de welvaart in BMR. Die unieke positie is echter niet langer vanzelfsprekend. Vandaag moeten we onze troeven als Europese hoofdstad nadrukkelijker uitspelen, zowel naar internationale instellingen als naar multinationals over de hele wereld. Brussel moet niet het administratief centrum naar het kloppend hart en het brein van Europa worden. Daarom de nodige aandacht om het imago van Brussel sterk te verbinden met de Europese functie van Brussel, maar dit imago zo uitwerken dat de inwoners zich herkennen in dit beeld Het imago van Brussel moet nauw aansluiten bij de Europese rol die de stad speelt, maar de Brusselaars moeten zich herkennen in dat imago. van hun stad. We moeten ook verder gaan met het internationaal plan voor Brussel, een goed begeleide inplanting van Europese instellingen en van de verschillende infrastructuren die daarvoor nuttig kunnen zijn. Brussel moet ook een meer gestroomlijnde verhouding opbouwen in de contacten van het gewest met Europa. BECI kijkt ook naar nieuwe niches in wereldwijde groeimarkten. FDK: Dat klopt. Business Route 2018 definieert een aantal wereldwijde groeimarkten waarin we met onze huidige competenties een leidende positie kunnen verwerven. Kennisintensieve activiteiten zaols ICT en financiën, spelen hierin een belangrijke rol, net als diensten verbonden met onze draaischijffunctie voor naburige markten. Hierbij denken we aan logistiek en gezondheidszorg. En Brussel moet opnieuw een bruisende stad worden? FDK: Jawel. Om onze groei in kennisintensieve domeinen te versterken, hebben we een continue instroom nodig van lokaal en internationaal talent. Een extra groeistimulans voor horeca, toerisme, shopping, vrije tijd en gezondheidszorg zal BMR aantrekkelijker maken voor dat talent, maar ook voor toeristen en zakenreizigers van over de hele wereld. Tegelijk scheppen we heel wat werkgelegenheid voor laaggeschoolden in de regio. BECI vraagt ook een positief klimaat voor duurzame economische groei. FDK: We moeten vandaag een stevig fundament leggen voor de economische groei van morgen. Investeren in onderwijs, mobiliteit en leefbaarheid zijn daarbij net zo cruciaal als het zoeken naar nieuwe business opportuniteiten. Een competitieve belastingdruk en een flexibele arbeidsmarkt zullen ons in staat stellen om meer jobs te creëren voor iedereen. Alle overheden in de regio op alle niveaus - dienen samen te werken om die duurzame groei mogelijk te maken. Reporters/Fred Guerdin Reporters/Jan Van de Vel Reporters/Jan Van de Vel 10 maart 2008: Minister-president Charles Picqué, tijdens de voorstelling van de Only in Belgium campagne, die investeren in België wil aanmoedigen. 21 september 2006: Minister Pascal Smet in het zadel, tijdens de Mobiliteitsweek. Maart 2007: Minister Evelyne Huytebroeck op wandel met de bekende Franse fotograaf Yann Arthus-Bertrand..

9 100% VERANTWOORD RIJPLEZIER 75% AFTREKBAAR* EEN UNIEKE HYBRIDE PERFORMANCE VAN DE NIEUWE RX 450h De nieuwe Lexus RX 450h verenigt extremen die elkaar nooit eerder in één auto vonden. Want met een CO 2 -uitstoot van 148 g/km nemen deze 299 pk hun ecologische verantwoordelijkheid voor 100% op. Wat hem meteen als enige in zijn segment een interessante fiscale aftrekbaarheid van 75% oplevert. En dit dankzij de unieke hybride performance van zijn elektrische en zijn benzinemotor. Het lijkt wel of u de uitersten van twee auto s in één krijgt. Eén die in het milieu bovendien 0% NOx of roet achterlaat. 299 pk g/km 148 CO 2 THE NEW FULL HYBRID RX 450h Gemiddeld verbruik en CO 2 -uitstoot : 6,3 l/100 km en 148 g/km Geef voorrang aan veiligheid. *heeft betrekking op de CO 2 -gerelateerde fiscale aftrekbaarheid voor professionelen onderhevig aan BTW

10 opinie BECI EN DE VERKIEZINGEN VAN 7 JUNI Wat moet absoluut in het regeerakkoord? BECI heeft een memorandum klaar met 14 to do s voor de volgende bewindsploeg in Brussel: Concrete actiepunten die absoluut in het regeerakkoord van het Brussels Hoofdstedelijk gewest thuishoren. Een overzicht van de vragen en de verzuchtingen van de Brusselse bedrijfswereld BMR als strategisch kader Steden deinen uit tot metropolen. Dat heeft gevolgen op vlak van planning, maar vraagt ook een visie en een strategie om de economische ontwikkeling te kunnen begeleiden. Brussel dient daarom een strategische visie te ontwikkelen over de toekomst van de metropool, naar het voorbeeld van heel wat Europese metropolen, die op dit ogenblik strategische toekomstplannen uitwerken. Beci vraagt dat de volgende Brusselse regering het belang van de coherente ontwikkeling van de Brusselse grootstedelijke regio in het regeerakkoord inschrijft, de samenwerking met het hinterland als een uitgangspunt van het Brusselse beleid vastlegt en een strategische cel daarover opricht. Reporters /Tim Dirven 2. Mobiliteit Veilig fietsen in Brussel, enkel op autoloze zondag? Het mobiliteitsvraagstuk in Brussel is een van de belangrijkste problemen binnen het gewest. Wanneer de nood aan mobiliteit van de bevolking en de ondernemingen wordt beperkt, vermindert ook de activiteit in het gewest. Het uitbreiden van het metronet en van het openbaar vervoer in het algemeen, het operationaliseren van het GEN, parkings in de rand vereisen belangrijke investeringen. Dit beleid op lange termijn is een noodzaak. Andere punten zijn op korte termijn te realiseren, zoals de promotie van de fiets voor korte afstanden ook op professioneel vlak. Op vlak van het autoverkeer kan de druk op de piekuren reeds worden verbeterd. Beci vraagt dat er een langetermijnplanning komt voor de mobiliteitsinvesteringen. Het vraagt eveneens maatregelen op korte termijn. Een voorbeeld is de bevordering van de fiets. Een ander voorbeeld is het realtime beheer van de mobiliteit door Mobiris dat versneld moet worden ingevoerd en dat de samenwerking met de mobiliteitscontrole-instanties in de twee andere gewesten prioritair wordt uitgewerkt. 3. Logistiek Gezien de dringende nood aan een efficiënt intermodaal vervoersaanbod voor goederen, maar anderzijds gezien de tijd die er nodig is om een volledig dossier op te stellen dient het gewest zeer dringend tot een principeakkoord te komen over het moderniseren en integreren van de logistieke functie in het stadsweefsel. Beci vraagt dat de realisatie van een stedelijk logistiek platform wordt opgenomen in het regeerakkoord en onmiddellijk van start gaat. Reporters / Didier Bauweraerts De Haven van Brussel heeft veel groeipotentieel.

11 opinie 4. Internationale betrekkingen Op dit ogenblik is de organisatie van de internationale betrekkingen van het Brussels gewest totaal incoherent. De samenwerking tussen de Dienst Externe Betrekkingen Ministerie, Brussel Export, het BAO en het BITC is onvoldoende. Het coördinatie orgaan Cordirelex functioneert niet. Het onduidelijke imago van Brussel wordt hierdoor niet rechtgezet. Beci vraagt daarom dat de gewestelijke economische aangelegenheden, de dienst voor internationale handel en de buitenlandse investeringen binnen de regering onder de bevoegdheid van eenzelfde Minister vallen. Beci stelt eveneens voor om de Directie Buitenlandse handel wordt omgevormd tot een Brussels Agentschap voor Internationale handel, onder de juridische vorm van een publiek-private vzw. en dat dit Agentschap eveneens belast wordt met het aantrekken van buitenlandse investeringen, en met de promotie van Brussel als congres- en jaarbeursstad. 5. Vraaggericht arbeidsmarkt beleid Reporters / Jean-Michel Clajot Er zijn een groot aantal arbeidsmarktoperatoren actief op de Brusselse arbeidsmarkt, wat er in theorie moet toe leiden dat de arbeidsmarkt zeer soepel kan functioneren. De resultaten zijn echter te mager. De bedrijven blijven zoeken naar bepaalde competenties zoals elektrotechnicus, mecanicien, boekhouders etc. Daarom stelt Beci dat het gewestelijk arbeidsmarktbeleid in de eerste plaats de samenwerking tussen alle publieke 6. Zorg voor talent operatoren en hun partners die actief zijn te Brussel, moet beogen. Het gaat hierbij om Actiris, Bruxelles Formation en de RDB, maar ook de Mission Locales, de werkwinkels, de gemeentelijke initiatieven en de vzw actief op vlak van begeleiding en opleiding. De activiteiten van intake en begeleiding, van vooropleiding en opleiding en van toeleiding tot de arbeidsmarkt, moeten worden afgestemd op de reële vraag vanuit de werkgevers, zowel privé als publiek. De Brusselse arbeidsmarkt: vraag en aanbod lopen vaak mank. Onze kennisintensieve economie staat of valt met een gestage instroom van hooggekwalificeerde arbeidskrachten. Een gedeelte van deze arbeidskrachten zullen van buiten het gewest of vanuit het buitenland moeten komen. Dit stelt het probleem van de afstelling van het onderwijs en de opleiding in Brussel op de lokale arbeidsmarkt nog scherper. Beci is van oordeel dat het Gewest de discussie over het onderwijs en het levenslang leren in Brussel niet uit de weg mag gaan, maar dat de volgende gewestregering van de zorg voor talent doorheen onderwijs en levenslang leren haar eerste prioriteit moet maken. Dit gewestelijk beleid moet daarbij duidelijk kiezen voor een systeem dat de individuele talenten zo goed mogelijk laat ontwikkelen. Reporters/Christophe Vander Eecken 9 Onderwijs moet in het teken staan van individueel talent. 7. Onderzoek en ontwikkeling zijn weinig aan gewestgrenzen gebonden, zeker daar waar, zoals in Brussel en zijn hinterland, onderzoekcentra gemakkelijk kunnen verhuizen naar een ander gewest. schappelijk beheerde incubatoren, of gemeenschappelijke budgetten voor interregionale samenwerking op basis van interregionale niet concurrerende clusters moet worden mogelijk gemaakt. Ondanks alle budgettaire inspanningen in de huidige legislatuur, heeft het gewestelijke budget R&D de Lissabonnorm van 3 % nog niet bereikt. Uitbreiding van R&D activiteiten kan ook door interregionale samenwerking. Inderdaad, onderzoek en ontwikkeling Daarom vraagt Beci dat het Brussels gewest de nodige maatregelen neemt die de pooling van middelen met andere gewesten mogelijk maken. Gewestelijke hulp moet bijvoorbeeld overdraagbaar zijn naar andere gewesten, waarbij een compensatie vanuit het ander gewest kan worden voorzien. Ook gemeen- Reporters Science Photo Library Een windtunneltest van Belgische makelij.

12 opinie Reporters/ Jan Van de Vel 8. Energie en milieu Er bestaat een algemene consensus over de noodzaak van duurzame ontwikkeling op vlak van milieu en energie. Thema s als agenda Iris 21 en ecobouw zijn toegevoegd aan het beleid van bodemsanering, luchtkwaliteit, afvalbeheer of lawaaibestrijding. Verbetering van energieefficiëntie in een urbane context is een werk van lange adem en van veel kleinschalige initiatieven, gezien de installaties in kantoren en woningen de overgrote meerderheid van energieverbruik vertegenwoordigen. Om die redenen kan duurzame ontwikkeling niet worden beperkt tot een louter ecologisch geïnspireerde visie. Maatregelen op vlak van energie en milieu moeten ook rekening houden met de economische efficiëntie en met de rol van de onderneming als stedelijke actor en sociaal-economische motor. Beci vraagt dat het gewestelijk energie- en milieu beleid systematisch de economische haalbaarheid of de economische impact van elke maatregel evalueert en in de besluitvorming de nodige aandacht geeft aan deze parameter. De windturbine van Electrabel in de Europese wijk. 9. Dringende grote infrastructuurwerken 10 De bouw van grote infrastructuren vraagt enorm veel voorbereiding omdat dergelijke dossiers veel meer aspecten omvatten hebben dan enkel de technische en financiële kant van de zaak. Ook overlegprocedures, de veiligheidsaspecten, de samenwerking tussen verschillende bevoegdheidsniveaus (gewest, gemeenten en federaal) spelen in die dossiers een rol, zonder de fiscale implicaties te vergeten. Beci moet echter vaststellen dan omwille van die complexiteit, de «sens of urgency» bij de beleidsverantwoordelijken verloren gaat. Beci vraagt daarom dat de verantwoordelijke regeringen zich limietdata opleggen waarbinnen een eindbeslissing moet worden genomen, tenminste wanneer door uitstel, bepaalde opportuniteiten verloren dreigen te gaan. Beci vraagt dat de inplanting binnen Brussel van een stadion, dat beantwoordt aan de eisen die worden gesteld in het kader van het WK voetbal 2018, voor het einde van 2009 worden genomen, zodat Brussel niet uit de boot valt bij de keuze van de onthaalsteden die moeten worden voorgesteld in het kader van het kandidatuurdossier van de Benelux. Reporters /Olivier Polet Wanneer krijgt Brussel een waardige opvolger van het Heyselstadion? 10. Administratieve vereenvoudiging Reporters /Michel Gouverneur Brussel heeft behoefte aan klare regels qua ruimtelijke ordening. Bedrijven moeten rekening houden met een overvloed aan reglementen, die zijn vervat in een overdaad van teksten. Te lange juridische en vergunningsprocedures en te ingewikkelde regels bedreigen de juridische zekerheid van een investering en brengen de aantrekkelijkheid van Brussel ten opzichte van naburige gewesten, of zelfs eventuele Europese alternatieven in gevaar. De vereenvoudiging van de regelgeving voor stedenbouwkundige en milieuvergunningen en voor evaluatieprocedures voor de milieueffecten moeten daarom prioritaire doelstellingen blijven. Ook de dematerialisering van deze procedures en de toegang tot verschillende officiële documenten en de behandeling van deze dossiers via het internet, vormen in deze context belangrijke doelstellingen. Beci pleit met aandrang voor een veralgemeende rationalisering van de regels en procedures voor ruimtelijke ordening en milieu alsook voor de bundeling van de geïntegreerde teksten in een codex. Beci formuleert eveneens opnieuw zijn voorstel om de noodzakelijke technische bekwaamheden te groeperen en de behandeling van dit soort dossiers toe te kennen aan een bevoegdheid of een gecentraliseerde dienst die handelt voor rekening van de gemeenten.

13

14 opinie 11. Diensten voor algemeen economisch belang en de toepassing van de dienstenrichtlijn De overheid subsidieert een zeer groot aantal economische diensten. Het is van groot belang om de toepassing van dienstenrichtlijn op vlak van niet discriminatoire verplichtingen enerzijds door op vlak van de verantwoording van de subsidies aan diensten van economisch belang prioritair uit te klaren. Beci vraagt dat de screening van de diensten van algemeen economisch belang, maar ook de analyse van de verschillende vergunningen die onder de dienstenrichtlijn vallen, in het regeringsakkoord wordt opgenomen en dat deze taken zoveel mogelijk in 2009 worden uitgevoerd. Deze eenmalige operatie kan gebeuren in samenwerking met een gespecialiseerd bureau Fiscaliteit en financiering De financiering van de overheidsactiviteiten in het gewest staan onder een dubbele druk: van buiten uit zal tijdens de volgende legislatuur een nieuwe onderhandelingsronde over de financiering van gewesten en gemeenschappen waarschijnlijk worden gevoerd. Van binnen uit is er de druk aanzienlijk om te komen tot een vereenvoudiging en tot een grotere transparantie in de fiscaliteit en de gemeenten, het gewest en de gemeenschapscommissies. Die financiële en fiscale discussie is niet los te zien van een reorganisatie van bevoegdheden en structuren. Beci vraagt dat een gezamenlijk overzicht wordt gemaakt van de begrotingen van het gewest, de gemeenten maar ook de gemeenschapscommissies, pararegionalen en intercommunales, zodat een duidelijk beeld kan worden opgemaakt van welke begrotingsmiddelen voor wat worden gebruikt en hoe 13. Re-engineering van relaties met gemeenten ze worden gefinancierd. Deze operatie kan leiden tot een grotere rationalisatie bijvoor beeld op vlak van taksen en belastingen, maar zal ook de positie van Brussel in het debat over de financiering van gewest en gemeenschappen aanzienlijk versterken. De fiscaliteit en de financiering van Brussel moet transparant zijn. Reporters/ Jan Van de Vel Reporters /Frederic Guerdinl Het gewest en de Brusselse gemeenten hebben elk hun specifieke taken. Beci is niet van oordeel dat de gemeenten moeten verdwijnen gezien ze een zeer groot aantal diensten verzekeren, die niet door het gewest worden geleverd. Beci stelt ook vast dat de opdrachten van de gemeenten deze van het gewest omzeggens niet overlappen, wat maakt dat ze een eigen specifieke taak hebben. Nochtans pleit Beci, op vlak van economie, tewerkstelling, toerisme, internationale betrekkingen, mobiliteit, de Agenda 21 en initiatieven op vlak van ontwikkelingssamenwerking, voor een duidelijke taaktoebedeling aan de gemeenten binnen een sterk regionaal kader. Het gemeentelijk beleid op al deze domeinen moet precies kaderen in een gewestelijk beleid, wat maakt dat op al deze vlakken de initiatieven van de gemeente ondergeschikt moeten zijn aan een gewestelijk beleid. 14. Gewestadministratie Sinds de oprichting van het gewest, is het kader van de gewestadministratie niet vastgelegd wat ook gevolgen heeft op de parastatalen en andere gewestelijke instellingen. Daardoor is een ganse generatie van ambtenaren nooit benoemd en zal de gewestadministratie binnen afzienbare tijd voor meer dan de helft niet meer zijn bemand, omdat meer dan 50 % van de kaderleden met pensioen zijn. Op die manier is de gewestadministratie niet meer operationeel waardoor vertragingen optreden voor de dienstverlening en het afhandelen van ingediende dossiers. Beci vraagt dat tijdens de regeringsonderhandelingen een akkoord wordt bereikt om het kader van de gewestadministratie goed te keuren en de ambtenaren te benoemen binnen het eerste jaar van de legislatuur.

15 HOU UW HOOFD BIJ DE ZAAK, NIET BIJ UW VLUCHT 30% KORTING Verander makkelijk uw vlucht met b.flex economy+ Meetings die uitlopen of vroeger gedaan zijn? Met b.flex economy+ wijzigt u probleemloos uw boeking of kan u dezelfde dag nog uw vlucht* vervroegen. Zonder extra kosten. Wil u bovendien genieten van 30% korting**? Ga dan naar brusselsairlines.com en vul deze speciale promocode in bij de reservatie van uw vlucht: *Afhankelijk van beschikbaarheid in dezelfde klasse op een latere vlucht ** Geldig voor reservaties in april en voor reizen van 15 mei tot 30 augustus naar Londen Gatwick, Bristol, Birmingham, Manchester, Hamburg, Berlijn, Frankfurt, München en Genève. Enkel voor b.flex economy+ tickets, heen en terug, enkel op Brussels Airlines toestellen. brusselsairlines.com

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis?

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? September 2009 n 7 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry UWE, Voka en BECI «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? Dossier

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

De gsm : een spion die je overal volgt. Dossier Informatica & Telecom OPINIE BANK & FINANCIËN. Financiering: een aalmoes voor Brussel?

De gsm : een spion die je overal volgt. Dossier Informatica & Telecom OPINIE BANK & FINANCIËN. Financiering: een aalmoes voor Brussel? April 2008 nr 4 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Informatica & Telecom De gsm : een spion die je overal volgt BANK & FINANCIËN Enkele kneepjes om een krediet te onderhandelen

Nadere informatie

Jean-Michel Courtoy. Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s. VP SME Belgacom. Het faillissement: een springplank voor een nieuwe kans

Jean-Michel Courtoy. Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s. VP SME Belgacom. Het faillissement: een springplank voor een nieuwe kans Mei 2010 nr 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Jean-Michel Courtoy VP SME Belgacom Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s SECOND CHANCE Het faillissement: een

Nadere informatie

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven November 2008 nr 11 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven Ernstig Dynamisch én stabiel, zelfstandig én teamplayer,

Nadere informatie

12.000. Job Day Europe lokt. kandidaten. Verplaatsingen en fiscaliteit. Meer fraude door de crisis? DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT DOSSIER VEILIGHEID

12.000. Job Day Europe lokt. kandidaten. Verplaatsingen en fiscaliteit. Meer fraude door de crisis? DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT DOSSIER VEILIGHEID Oktober 2009 nr 8 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Job Day Europe lokt 12.000 kandidaten DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT Verplaatsingen en fiscaliteit DOSSIER VEILIGHEID Meer

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus.

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus. BECI organiseert De Week van de KMO 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! FISCus RSZ concurrent 100 concurrent 1 29 november > 03 december Kijk snel op pagina 17! November 2010 n 11 Maandblad van Beci Brussels

Nadere informatie

Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen?

Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen? Oktober 2008 nr 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry FINANCIËLE BESLOMMERINGEN Doe een beroep op een pro-deoboekhouder! DOSSIER VERVOER & MOBILITEIT Zet de dure aardolie het

Nadere informatie

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren p.505379 Mei 2013 nr.05 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband Emir Kir burgemeester van Sint-Joost Een KMO moderniseren

Nadere informatie

Debat met Thomas Leysen. Laten we het potentieel van Brussel beter benutten. Dossier Immobiliën. Dossier Banken & Verzekeringen

Debat met Thomas Leysen. Laten we het potentieel van Brussel beter benutten. Dossier Immobiliën. Dossier Banken & Verzekeringen Februari 2009 nr 2 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Immobiliën Focus op zes grote dossiers in Brussel Dossier Banken & Verzekeringen Het vertrouwen in het bankwezen

Nadere informatie

Special C Managers. Sophie Dutordoir, CEO van Fluxys Er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke managementstijl

Special C Managers. Sophie Dutordoir, CEO van Fluxys Er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke managementstijl September 2008 nr 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER ENERGIE Kernenergie in België: afvoeren of meer van dat? DOSSIER Facility Management in 7 vragen POLEMIEK 17 rijvakken,

Nadere informatie

Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Sociale inspectie: Rechten en plichten van werkgevers

Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Sociale inspectie: Rechten en plichten van werkgevers Maart 2012 n 03 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Hoe lastig is Engels voor onze jongeren? Sociale inspectie: Rechten

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND?

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? n 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER KMO : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? DOSSIER ZAKENREIZEN : BRUSSELS AIRPORT KRIJGT WEER VLEUGELS Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam

Nadere informatie

Brussels Airport. Vitaal voor de Brusselse economie DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT HOE MOBIEL ZULLEN WE IN DE TOEKOMST ZIJN?

Brussels Airport. Vitaal voor de Brusselse economie DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT HOE MOBIEL ZULLEN WE IN DE TOEKOMST ZIJN? n 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Brussels Airport Vitaal voor de Brusselse economie DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT HOE MOBIEL ZULLEN WE IN DE TOEKOMST ZIJN? editoriaal

Nadere informatie

Thierry Conrads, CEO van Wheelit. Het leven houdt niet op met een handicap. Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk?

Thierry Conrads, CEO van Wheelit. Het leven houdt niet op met een handicap. Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk? December 2009 nr 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER INTERNATIONALE HANDEL: Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk? VOXBONE & BECI BIKE PROJECT Fietsen

Nadere informatie

Brussels: Key issues in 2011

Brussels: Key issues in 2011 Brussels: Key issues in 2011 Membership & Business Relations Brussels Metropolitan International Economie & lobbying Onderwijs & Werkgelegenheid Business support & Mediation Communicatie Events BECI Activities

Nadere informatie

Transport en logistiek in de stad

Transport en logistiek in de stad p.505379 Oktober 2013 nr.08 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Thierry Willemarck, nieuwe BECI-voorzitter Interview: Olivier Deleuze De bedrijfsjurist, een risicomanager Transport

Nadere informatie

Belgische banken: welk businessmodel?

Belgische banken: welk businessmodel? April 2012 n 04 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Belgische banken: welk businessmodel? Ondernemen Vrouwen in actie Openbare aanbestedingen Grondsaneringen bieden veel kansen

Nadere informatie

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China»

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China» n 3 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Business to Business Johnny Thijs «bpost slaat terug» Dossier Toerisme, Events & Congres Patrick Bontinck, Directeur BITC «Brussel

Nadere informatie

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business p.505379 Maart 2014 nr.03 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business Voor elk archief een oplossing. Van klein tot

Nadere informatie

De autoconstructeurs zullen er binnenkort in slagen om wagens zonder enige uitstoot te produceren. Thierry van Kan, voorzitter FEBIAC

De autoconstructeurs zullen er binnenkort in slagen om wagens zonder enige uitstoot te produceren. Thierry van Kan, voorzitter FEBIAC n 01 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry De autoconstructeurs zullen er binnenkort in slagen om wagens zonder enige uitstoot te produceren. Thierry van Kan, voorzitter FEBIAC DOSSIER

Nadere informatie

Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry

Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2013 nr. 03 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Gewest maakt binnenkort automobilisten het leven zuur Actiris: een stap in de goede richting Overheid echte wanbetaler Overal

Nadere informatie

bank en financiën FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren Brussels Enterprises, Commerce & Industry

bank en financiën FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren Brussels Enterprises, Commerce & Industry p.505379 April 2014 nr.04 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry FX4Biz: innovatieve betaaloplossingen Een vrijhandelszone om de kanaalwijken te stimuleren bank en financiën EDITORIAAL

Nadere informatie

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie?

Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? Hoe alle medewerkers betrekken bij de MVO-strategie? 8 tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden 10 YEARS! inhoud Inleiding...3 Acht tips om een veranderingsproces in goede banen te leiden...4

Nadere informatie

Annual Report 2009-2010

Annual Report 2009-2010 Annual Report 2009-2010 Beci Laat ons ondernemen! La crise bancaire mondiale, la profonde récession... l économie a essuyé de sérieux revers et la Région bruxelloise n y a pas échappé. En ces temps incertains

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 5 OKTOBER 2001

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 5 OKTOBER 2001 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 5 OKTOBER 2001 Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De debatten worden in

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie