chemie-pack een jaar na MoerDijk: news friesland campina leeuwarden: De tijd Ver Vooruit 6 Denios integreert Vca en MVo in bedrijfsvoering 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "chemie-pack een jaar na MoerDijk: news friesland campina leeuwarden: De tijd Ver Vooruit 6 Denios integreert Vca en MVo in bedrijfsvoering 9"

Transcriptie

1 maart 2012, EDItIE 1 news friesland campina leeuwarden: De tijd Ver Vooruit 6 Denios integreert Vca en MVo in bedrijfsvoering 9 Densorb: werkt als een Magneet op gelekte chemicaliën 10 een jaar na MoerDijk: chemie-pack 2

2 een jaar chemie op de middag van 5 januari 2011 brak er brand uit bij Chemie-Pack in Moerdijk, een zogenaamd brzo-bedrijf met risico op zware ongevallen omdat de activiteiten van Chemie-Pack hoofdzakelijk bestonden uit het opslaan en verpakken van gevaarlijke stoffen. na MoerDijk chemie-pack De brand ontstond doordat een medewerker een leiding van een membraanpomp met een gasbrander verwarmde. In die leiding bevond zich door de kou Globalnews 1 maart gestolde hars. De pomp was net gereinigd met het uiterst brandbare xyleen, en bij dat reinigen worden er altijd een aantal liters gemorst die keurig in de opvangbak onder de pomp worden opgevangen. In een mum van tijd zette de gasbrander de xyleen in lichterlaaie waarna de leiding het al snel begaf en de hars alle kanten op spoot. Waarschijnlijk uit paniek liet men de pomp doorpompen, waardoor het vuurtje flink werd aangewakkerd. Vervolgens dacht men het brandje wel even te blussen met water. Hierdoor werd het erger en erger, de brand breidde zich uit en de met brandbare vloeistof gevulde IBC s die op het binnen terrein stonden werden binnen no time bij de brand betrokken. Er Qr-code: stonden er een paar honderd. Onderzoek heeft uitgewezen dat een IBC het bij brand al binnen één minuut begeeft en er per IBC 1000 liter brandbare vloeistof vrijkomt. Eén van de stoffen die in grote hoeveel heden aanwezig waren, was ethylhexylnitraat (2-EHN), een stof die gebruikt wordt om de verbrandingseigenschappen van dieselolie te verbeteren. Deze stof heeft een zelfontbrandingstemperatuur van 130 C, is zeer explosiegevaarlijk en verspreidt bovendien giftige dampen bij verbranding. Er was liter van deze stof aanwezig op het binnenterrein. Inmiddels is iedereen zich bewust van de gevolgen van de brand. Gelukkig zijn er geen doden of gewonden gevallen. toch waren de gevolgen voor mens, dier en milieu aanzienlijk en lopen de kosten in de tientallen miljoenen. De onderzoeksraad bracht een bijna 200 pagina s dik rapport uit en er werd een veelzeggende film gemaakt die verplichte leerstof zou animatiemoeten zijn voor iedereen die met chemische stoffen werkt. Qr-code: Qr-code:

3 Ook hier blijkt weer dat een ongeluk in een breken van kundige medewerkers die het klein hoekje zit. Natuurlijk gebeurde er niet in hun hoofd zouden halen om brandbare vloeistoffen te blussen met water. veel op het bedrijfsterrein van Chemie-Pack wat niet door de beugel kon en stonden er Ook geeft het te denken dat een stof als grote hoeveelheden zeer gevaarlijke stoffen 2-EHN in kunststof 1000-liter-IBC s verpakt niet volgens de vergunning opgeslagen. De mag worden. De kwetsbaarheid van deze brand ontstond door ongelofelijke stommiteit op een locatie waar werkzaamheden uit 2007, toch al een paar jaar voor de verpakking blijkt uit het Engelse HSE-rapport met gevaarlijke stoffen niet zijn toegestaan brand in moerdijk, maar schijnbaar hebben vanwege het ontbreken van veiligheidsvoorzieningen en vooral vanwege het ont- weinig mee we hier op het continent maar bitter gedaan. odfjell Bij het tankopslagbedrijf Odfjell in het Botlekgebied kwam vorig jaar 200 ton brandbaar butaan vrij en in 2004 waren er al problemen met het giftige benzeen. Nu blijkt dat het bedrijf in de afgelopen 10 jaar ruim 60 keer in de fout is gegaan en in 2011 werd er nog met apparatuur gewerkt die niet geschikt was voor de betreffende chemische stoffen. Het bedrijf staat onder verscherpt toezicht van de milieudienst DCmr, de arbeidsinspectie en de Veiligheidsregio rijnmond. Burgemeester ahmed aboutaleb van rotterdam zei in de Volkskrant van 26 januari over het bedrijf dat er geen acuut gevaar bestaat voor brand of explosie, noch voor de volksgezondheid. Zou dat wel zo zijn, aldus de burgemeester, dan had ik het bedrijf al laten stil leggen. Op 18 februari deed Odfjell 2 meldingen bij de DCmr. Er was 500 liter benzine en nafta vrijgekomen door vorstproblemen. De DCmr constateert dat het bedrijf de calamiteiten keurig en volgens procedure heeft gemeld Qr-code: en dat is al een hele verbetering ten opzichte van het verleden. PGs 15 Eind december vorig jaar werd de nieuwe PGS 15 gepubliceerd, de richtlijn voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Hieronder vallen ook IBC s. We verwijzen nog maar even naar het zeer kundige Engelse HSE-rapport uit 2007 waar ook naar wordt verwezen in het rapport van de Onderzoeksraad over Chemie-Pack en vragen ons af: moet er in een opslagruimte voor (brand)gevaarlijke stoffen rekening gehouden worden met explosieveiligheid? De PGS 15 vindt van niet: zolang de UN-gekeurde verpakking gesloten is en binnen de beproevingstermijn valt, zijn er geen maatregelen nodig ter beperking van explosiegevaar. Een lekkend 200-litervat alcohol kan een explosiegevaarlijk mengsel veroorzaken in een opslagruimte van 20 x 20 meter. Een lekkende IBC, die een lepel van een heftruck niet kan weerstaan, veroorzaakt explosiegevaar in een 5 wat hebben we geleerd Van MoerDijk? keer zo grote hal. Even de verlichting aanzetten is dan al voldoende. Qr-code: Voor de benodigde opvangcapaciteit werd er in de CPr 15 nog onderscheid gemaakt tussen brandgevaarlijke stoffen (vlampunt < 55 C) en niet-brandgevaarlijke stoffen. Voor de brandgevaarlijke stoffen diende er 100% productopvang aanwezig te zijn. Dat geldt nu niet meer: er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen brandgevaarlijk en niet-brandgevaarlijk. De eis voor productopvang is 110% van de inhoud van de grootste verpakking, maar, als dat meer is dan 10% van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen (in België is dat 25%, in Italië 33% en in Frankrijk 50%). Wellicht moeten wij in Nederland toch nog maar eens dat kundige Engelse rapport lezen en wordt het tijd voor de 1e errata. 3

4 het europese brandcompartiment Voor opslag Van gevaarlijke stoffen Voor DenIos als europees producent van brandcompartimenten voor de opslag van gevaarlijke stoffen, is de introductie van de europese normen en de integratie in nationale wet- en regelgeving bijzonder welkom. Het betekent voor onze organisatie, die actief is in 14 europese landen, dat producten niet meer in elk land afzonderlijk, en op basis van (afwijkende) nationale normen, getest en ontwikkeld hoeven te worden. Globalnews 1 maart 2012 Hoewel er nog verschillen zijn in de vereiste brandwerendheidsduur is de wijze waarop deze wordt bepaald gelijk in heel Europa. Europese standaardisatie betekent dan ook dat het land waar de langste brandwerendheidsduur wordt geëist, bepalend is voor de standaard. Sinds 1 januari 2011 is dat Frankrijk. Daar geldt een eis van 2 uur brand werendheid bij compartimenten geschikt voor de opslag van brandbare gevaarlijke stoffen. In Nederland en België is dat 1 uur en in Duitsland, waar tot voor kort de zwaarste eisen van toepassing waren, wordt een brandwerendheid geëist van 90 minuten. Voor wanden, daken en draagconstructies zijn de EN en de criteria rei van toepassing. Deuren moeten voldoen aan de EN en de criteria EI, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen EI-1 (Nederland en België) en EI-2 (rest van Europa). Naast Europese brandwerendheidsnormen zijn er ook Europe se bouwconstructie-eisen vastgelegd in de Eurocodes. Ook hiervoor geldt dat er nationale verschillen kunnen zijn. Sneeuwlasten zijn hiervan een mooi voorbeeld. Deze zijn in Oostenrijk aanzienlijk hoger dan in Nederland. In de Nederlandse wet- en regelgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen opslagruimten met een capaciteit tot 10 ton en ruimten geschikt voor hoeveelheden groter dan 10 ton. Wordt de 10 ton overschreden, dan worden er aanvullende eisen gesteld aan o.a. branddetectie, blus systemen en bluswateropvangvoorzieningen: bovendien zijn er een aantal organisatorische maat regelen vereist. Ook voor België zijn aanvullende eisen van toepassing: het grote verschil is echter dat deze pas van 4

5 brandveilig Denios biedt in 14 europese landen overal hetzelfde hoge service- en kennisniveau. toe passing zijn vanaf 250 ton. DENIOS standaardi seert brandcompartimenten met een opslagcapaciteit tot 10 ton, waardoor het compartiment verplaatsbaar blijft en het risico op branduitbreiding optimaal wordt gereduceerd. met de komst van de Europese normen konden de uitgangspunten worden bepaald voor een gestandaardiseerd Europees brandcompartiment voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Niet alleen de hoogste brandwerendheidseis was hierbij bepalend; ook de verplaatsbaarheid die nodig is om te kunnen inspelen op de continue wisselingen van productieprocessen binnen de chemische, petrochemische en farma ceutische industrie in Europa. Desinvesteringen in bouwkundige opslaggebouwen met zeer kostbare brandbestrijdingssystemen en bluswateropvangvoorzieningen zijn niet nodig. Bovendien is het compartimenteren in kleinere ruimten met een hoog brandwerendheidsniveau aanzienlijk veiliger en waarborgt dit in zeer hoge mate de voortgang van de productie bij een calamiteit. Of u nu reorganiseert of de productie om andere redenen verplaatst binnen Europa, wij zorgen ervoor dat uw brandcompartiment met u meereist. De maximale afmetingen zijn geschikt voor het transport op een dieplader en de kans is groot dat er op de nieuwe locatie een DENIOS-collega staat te wachten die de landstaal spreekt van uw mensen ter plaatse. DENIOS is gevestigd in 14 Europese landen en wij bieden u overal hetzelfde hoge service- en kennisniveau. Zo worden de nieuwe gebruikers geïnformeerd over het veilig werken met de opslagvoorziening en wordt het technisch dossier vertaald en beschikbaar gesteld zonder dat u er omkijken naar hebt. November 2010, testinstituut Efectis in metz, Frankrijk: Brandtest waarbij de brandwerendheid van binnen naar buiten wordt bepaald 5

6 praktijkcase brandveilig het europese brandcompartiment Voor opslag Van gevaarlijke stoffen op het terrein van frieslandcampina in leeuwarden heeft DenIos een overkapte voorziening gerealiseerd voor de opslag van chemicaliën, reinigingsmiddelen, verpakkingslakken en chemisch afval. Het gebouw bestaat uit 5 brandcompartimenten, is opvallend compact gehouden en eenvoudig modulair uit te breiden. zuivellijnen en het steriliseren van verpakkingen; voor zijn eigen energiecentrale plus utiliteit met wkk-installatie; en voor het lakken van blikken tijdens de fabricage in de bussenfabriek. Ook komt er chemisch afval vrij dat veilig opgeslagen moet worden. De oude opslagvoorziening was aan modernisering toe vanwege de nieuwe PGS 15-richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Globalnews 1 maart 2012 Opslagvoorziening De Greuns bevindt zich op vijf minuten lopen van de productielocaties en het kantoor van FrieslandCampina. Bewust ruimtelijk gescheiden van de rest van de vestiging, stelt Willem Ytsma, projectmanager technical site management. Wel zo veilig bij eventuele calamiteiten, stelt hij tevreden vast. De opslagvoorziening is geheel overkapt, wind- en waterdicht en het terrein is afgescheiden van de buitenwereld met een hoog hekwerk. Binnen is het licht en ruim, met optimale toegang voor de heftrucks die dagelijks vaten met chemicaliën transporteren naar de verschillende productielocaties. met één druk op de rode knoppen sluit Ytsma binnen de brandwerende deuren van de vier systeemcontainers. Ze zijn 90 minuten brandwerend. De inhoud is gegroepeerd naar adr-klasse (zie kader). De specialisten van DENIOS inventariseerden PGs 15 alle chemicaliën die de opslag moest De locatie van FrieslandCampina verwerkt herbergen, brachten de hoeveelheden in jaarlijks bijna een miljard liter melk. als kaart en maakten op grond van de wettelijke voorschriften een indeling voor de zuivel onderneming heeft FrieslandCampina diverse chemicaliën nodig. Onder meer voor ziening gerangschikt naar chemicaliëngroepen en het benodigde voor de reiniging en desinfectie van de opslagvolume. slimme compartimentering Cluster 1 (adr-klasse 3): lakken en ethers, conditionering 15 tot 20 C Cluster 2 (adr-klasse 3): verdunners, conditionering 15 tot 20 C Cluster 3 (adr-klasse 5.1): waterstofperoxide, conditionering 5 tot 20 C Cluster 4 (adr-klasse 3): pre-trition Gr1 en alcohol, conditionering 5 C Cluster 5 (adr-klasse 8): logen en zuren gecompartimenteerd, conditionering 5 C Cluster 6 (adr-klasse 5.2): organische peroxide, conditionering passief 6

7 uitbreiden eenvoudig De uit zes compartimenten bestaande voorziening biedt precies de opslagcapaciteit die FrieslandCampina nu nodig heeft. Bij groei is uitbreiding altijd mogelijk, stelt Ytsma. De voorziening is modulair neergezet. We kijken wel vooruit of we met deze voorziening de toekomstige capaciteit van de fabriek aankunnen. Uitbreiden is een kwestie van een stukje beton storten, wandje eruit en volgende unit erbij. als ik DENIOS morgen bel om twee units erbij te zetten, is dat zo geregeld. Zo Veel MoGelIJK ClusTeren De voorziening is ook compact gehouden door een slimme indeling. Sommige containers zijn gecompartimenteerd, zodat er stoffen met verschillende gevarenklassen samen in één brandcompartiment kunnen worden opgeslagen. Complicerende factor is dat sommige stoffen, zoals lakken, op temperatuur gehouden moeten worden, terwijl bij andere, zoals alcoholen voor de laboratoria en diesel voor de heftrucks, vorstvrij bewaren volstaat. Dan de verschillende verpakkingformaten: IBC s en pallets met chemicaliën. Ja, het was even puzzelen, constateert accountmanager thijs van rijn van DENIOS. We proberen zo veel mogelijk te clusteren voor een optimale inrichting van de voorziening, rekening houdend met de wet- en regelgeving. We konden alles kwijt in vier compartimenten, maar het desinfectiemiddel P3 Oxonia mocht nergens bij. Dit product met adr-klasse 5.2 kan niet bij stoffen die in adr-klasse 3 en 5.1 worden geplaatst. Bovendien is het een agressief goedje dat staalconstructies bij een calamiteit kan aantasten. Daarom hebben we daar een separaat brandcompartiment voor gemaakt met een openslaande deur dat binnen het bestaande gebouw past. uitvoerig GeTesT toen de knoop was doorgehakt, stond het complex er in drie maanden. In de fabriek van DENIOS in Bad Oeynhausen werden de units van 4 x 10 meter gebouwd. Hier vond ook de Factory acceptance test (Fat) plaats. Hierna gingen de units naar Leeuwarden, waar het opslaggebouw ondanks het slechte weer in slechts één week tijd werd opgebouwd. Op locatie vond de Site acceptance test (Sat) plaats. tijdens de oplevering controleerde thijs-jan Stolker, operationeel manager van DENIOS, samen met de gebruikers alle aspecten in detail en gaf hij een uitvoerige toelichting over het gebruik van het gebouw. Na de Sat werden de laatste puntjes op de i gezet, zoals het aanbrengen van een extra aanrijdingsbeveiliging. Ytsma is zeer tevreden over het eindresultaat: als locatie hebben we veiligheid hoog in het vaandel staan, zowel op het vlak van personen als op het gebied van het werken met gevaarlijke stoffen in het algemeen. We hebben risico s geëlimineerd door de chemicaliënopslag buiten de fabriek te houden. We voldoen nu aan de strengste regelgeving. En het is een modulair groeimodel, we kunnen dus alle kanten uit. 7

8 in the picture Thijs-Jan Stolker is operational manager bij DENIOS en is dit jaar 12,5 jaar in dienst. Samen met zijn team verzorgt hij de afhandeling van alle opdrachten in de Benelux. Als Projectleider doet hij verantwoordelijk werk. Thijs-jan Stolker Globalnews 1 maart 2012 Hij wordt ingezet bij opdrachten voor buiten standaard producten en voor producten die individueel geplaatst worden. Met zijn 12,5-jarige ervaring weet hij wat er speelt bij de Nederlandse en Vlaamse klanten. Als geen ander weet hij wie hij moet inschakelen binnen de eigen organisatie om projecten succesvol te laten verlopen. Ook buiten de Nederlandse vestiging kent hij zijn contacten persoonlijk. Regelmatig moet ik bij projecten zaken afstemmen met de DENIOS-productielocaties in Duitsland, Engeland, Frankrijk of Tsjechië. Zodra een DENIOS-adviseur groen licht heeft gekregen van de opdrachtgever en de technische tekeningen binnen zijn, gaat Thijs-Jan aan de slag. Onze adviseur heeft in het voortraject alle wensen van de klant geïnventariseerd. Engineering heeft dat vertaald naar technische tekeningen. Ik toets dat concept op technische toepasbaarheid binnen de geldende regel- en wetgeving en bouw het project letterlijk vanaf het fundament op. Vanaf dat moment is Thijs-Jan de spil tussen de klant en de DENIOS-organisatie. Wanneer productie klaar is, volgt er de FAT. De producten worden tot in detail gecontroleerd, zodat eventuele aanpassingen nog in de fabriek kunnen worden gerealiseerd. Daarna volgt het transport en kunnen we bij de klant aan de slag. Natuurlijk let ik ook scherp op of er gewerkt wordt conform de VCA-voorschriften. Ieder project begint dan ook met een toolboxmeeting. Tijdens die eerste dag worden de monteurs van DENIOS voorgesteld aan de opdrachtgever. We lopen klantspecifieke eisen door en bespreken de faciliteiten. We begeleiden de klant van A tot Z en nemen zo de eindverantwoording op ons. Een projectmanager moet dan ook kunnen multi-tasken. Ook ervaring is van groot belang om zaken goed en efficiënt te kunnen afronden. Over zijn grootste project hoeft hij niet lang na te denken. Vol trots vertelt hij over een bijzonder project voor Shell dat hij een paar jaar geleden heeft mogen begeleiden voor de gaswinningprojecten Sachalin II en III op het Oost-Siberische schiereiland Sachalin, waar DENIOS in opdracht van Gemco International aan meewerkte. Een projectleider komt soms voor verrassingen te staan en moet dan inventief zijn. Het kan gebeuren dat een opdrachtgever een scheidingswand heeft geplaatst die er bij het eerste bezoek niet was. Of een deur is waar de te leveren installatie niet door kan. Linksom of rechtsom moet je dan met een oplossing komen. Geen enkel project is hetzelfde, je leert altijd iets nieuws. Ook omdat we leveren aan de industrie, laboratoria en ziekenhuizen. Zo veel verschillende opdrachtgevers, allemaal met hun eigen regels. Dat vraagt om mensenkennis, tact en inzicht en natuurlijk kennis van zaken. 8

9 DENIOS integreert VCA en MVO in bedrijfsvoering Na een half jaar proefdraaien wordt DENIOS in maart 2012 geaudit om daarna als VCA-gecertificeerd bedrijf door het leven te gaan. VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers en is een certificaat voor bedrijven die opdrachten uitvoeren met een potentieel hoog veiligheidsrisico, zoals gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel. De VCA-certificering sluit naadloos aan op DENIOS duurzaamheidsfilosofie. Aan de hand van een checklist worden leveranciers en bedrijven getoetst op hun veiligheidsbeleid. VCA-gecertificeerde bedrijven kunnen aantonen dat ze aan een aantal wettelijke verplichtingen volgens de Arbowet voldoen. Dit geeft klanten de garantie dat de grootste zorg wordt besteed aan veiligheid. Voor DENIOS is VCA-certificering geen onbekend terrein. Alle monteurs en buitendienstmedewerkers zijn VCA-VOL-gecertificeerd. Hierbij staat VOL voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Voor alle medewerkers die regelmatig bij klanten op bezoek gaan, is een VCA-VOL-diploma Bij DENIOS een vereiste. Triple P De VCA-certificering sluit aan op DENIOS duurzaamheidsfilosofie. In 2011 werd besloten om VCA en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in het beleid te integreren. Met MVO geeft DENIOS zich rekenschap van de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Als wereldwijd marktleider in de opslag en voorzieningen voor handling van gevaarlijke stoffen wordt bewust gestreefd naar het bereiken van een balans tussen People, Planet en Profit. Die triple P-filosofie houdt in dat er als onderneming en producent verantwoording wordt genomen voor het omgaan met werknemers, de om geving, het milieu en uiteraard ook de eigen onderneming. ISO DENIOS produceert, ontwikkelt en levert producten die een positieve bijdrage leveren aan het veiligheidsniveau bij het werken met gevaarlijke stoffen. Verder heeft DENIOS zich al vroeg hardgemaakt voor de wereldwijde bescherming van het milieu en daar al ruim 25 jaar specifieke producten voor ontwikkeld. Tevens helpt DENIOS bedrijven in heel Europa en in de Verenigde Staten om meer verantwoordelijkheid te nemen en hun medewerkers beter te beschermen en voor te lichten. Voor DENIOS Nederland was het implementeren van MVO en ISO de in 2010 uitgekomen internationale richtlijn voor MVO dan ook een natuurlijk proces. Met het aanstellen van stakeholders en het in praktijk brengen van het MVOmanagementsysteem heeft DENIOS nu ook de eerste stappen gezet om ISO in de audit van ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement mee te nemen. DENIOS is sinds 2011 ook actief in het Knowledge Centre met het geven van cursussen over het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. 9

10 Densorb DENSORB-sorbents zijn vervaardigd uit polypropyleen en functioneren op basis van de onderlinge aantrekkingskracht tussen ongelijke moleculen zonder dat er sprake is van een chemische binding. Vloeistoffen hechten zich aan het polypropyleen. Polypropyleen-sorbents werken als een magneet Het materiaal wordt dan ook ten onrechte absorptiemateriaal genoemd; de juiste benaming is adsorptiemateriaal, vanwege de adhesieve werking. Vergelijk het maar met de aantrekkingskracht van een magneet en ijzer. De adsorberende werking wordt dus bepaald door de mate van adhesie tussen polypropyleen en de te adsorberen vloeistof, waarbij de te adsorberen vloeistof het polypropyleen niet mag aantasten ter voorkoming van een chemische binding. DENSORB-OLIE In de basis kent polypropyleen een grote adhesieve kracht t.o.v. olieachtige vloeistoffen, de zogenaamde TVOC-vloeistoffen, en een afstotende, cohesieve kracht t.o.v. vloeistoffen op waterbasis. Het materiaal is dan ook uitermate geschikt voor het adsorberen van olieachtige vloeistoffen op het wateroppervlak (bijvoorbeeld bij olielekkage op zee): de olie wordt geadsorbeerd terwijl het water wordt afgestoten. Globalnews 1 maart 2012 Goed voorbereid Om letsel bij medewerkers, schade aan PBM s dient op een goed zichtbare en bedrijfsmiddelen en milieuverontreiniging te centrale plaats aanwezig te zijn in de voorkomen, dienen de risico s goed in kaart ruimte. Kiest u voor een mobiele calamiteitenset, zorg er dan wel voor dat deze te worden gebracht. Dit begint met het inventariseren van de aanwezige gevaarlijke altijd op dezelfde plek beschikbaar is en stoffen in de werkruimte of opslaglocatie, alleen wordt meegenomen bij een calamiteit. In de praktijk worden deze verrijd- alsook de soort en inhoud van de verpakkingen. De grootste verpakking is de referentie bare sets nog weleens verplaatst, met voor een lekkagecalamiteit; stem de noodset sorbents hierop af. Zorg voor persoon- het echt nodig is. Zorg voor overmaatse het risico dat ze onvindbaar zijn wanneer lijke veiligheidsmiddelen op locatie, zoals vaten op locaties waar 60- of 200-liter beschermende kleding, handschoenen, een vaten aanwezig zijn. veiligheidsbril en adembescherming. Zorg daarnaast voor instructies op locatie en Tip: Er is een zeer praktische calamiteitentrain het personeel met enige regelmaat. set beschikbaar bestaande uit een De calamiteitenset sorbents met de juiste overmaats vat gevuld met sorbents. 10

11 Het materiaal blijft bovendien drijven zodat het eenvoudig te verzamelen is. Densorb universeel Om het materiaal geschikt te maken voor het adsorberen van vloeistoffen op waterbasis, wordt het chemisch behandeld, waardoor de cohesieve kracht ten opzichte van vloeistoffen op waterbasis wordt omgezet in een adhesieve kracht. De sorbent die nu ontstaat, adsorbeert zowel olieachtige vloeistoffen als vloeistoffen op waterbasis. Dit is de zogenaamde universele kwaliteit. Naast deze behandeling kan het materiaal nog een extra behandeling ondergaan waardoor de chemische bestendigheid verbetert. Dit is de zogenaamde speciaal-kwaliteit. HooG adsorptie VerMoGen Polypropyleen-sorbents worden in 2 kwaliteiten geleverd: de Premium, een fine-fiber-kwaliteit en Economy een coarse-fiber-kwaliteit. Coarsefiber-sorbents bestaan uit één laag vezels. Hierdoor ontstaat een enkelvoudig net, waardoor het materiaal snel adsorbeert, echter omdat de grove structuur veel minder oppervlakte heeft dan de fine fibers, is het adsorptievermogen lager en is er een reële kans op doorlekken van de vloeistof vanuit de openruimte tussen sorbents wordt ten onrechte absorptie- Materiaal genoemd; De juiste benaming is adsorptie- Materiaal de vezelstructuur. Het adsorptievermogen van coarse fibers bedraagt zo n 10 keer het eigen gewicht bij licht viskeuze oliën. Fine-fiber-sorbents onderscheiden zich van de coarse fibers door hun fijnmazige structuur. Het materiaal heeft hierdoor een aanzienlijk groter oppervlak, waardoor een hoger opnamevermogen wordt gerealiseerd. Door de fine-fiber-structuur is het materiaal sterker dan de coarse fibers en doordat de structuur weinig open ruimte heeft is de kans op doorlekken minimaal. Het opnameproces van een fine fiber duurt door de fijnmazige structuur langer in vergelijking met een coarse fiber. Het adsorptievermogen van fine fibers bedraagt zo n 16 keer het eigen gewicht bij licht viskeuze oliën. instructie en training Voor een verantwoord gebruik van adsorptiemateriaal zijn duidelijke instructies nodig. Bij lekkages van gevaarlijke stoffen is de prioriteit de veiligheid van de medewerkers. DENIOS heeft een nieuwe sorbents documentatie beschikbaar. Hierin wordt niet alleen aandacht besteed aan de beschikbare producten. De eerste 10 pagina s zijn strikt informatief. Daarin hebben wij de stappen voor een noodplan voor u op een rijtje gezet, met de uitgangspunten voor een succesvolle training. Ook informeren wij u over het toepassingsgebied en de beperkingen. Naast adsorptieproducten bieden wij u PBm s, oogspoelvoorzieningen, vloeistofzuigers Qr-code: en andere producten waarmee u uw calamiteitenset compleet maakt. De nieuwe PGs 15 In de PGS 15, die eind 2011 in een nieuw jasje is gestoken, wordt de aanwezigheid van adsorptiemiddelen op elke opslaglocatie van gevaarlijke stoffen verplicht gesteld onder voorschrift 3.14, Incidenten met gemorste gevaarlijke stoffen en/of Crmstoffen, en voorschrift 5.5, middelen en maatregelen in geval van calamiteiten. Dit laatste voorschrift is specifiek van toepassing op opslaglocaties voor (tank)containers en geeft goed inzicht in een verantwoord uitrustingsniveau van de calamiteitenvoorziening. 11

12 Q-Kast Topinnovatie in brandveiligheidskasten zich eenvoudig door normale deuropeningen schuiven. Zelfs de breedste 1200mm-kasten zijn zo staand te transporteren. Comfort en flexibiliteit Globalnews 1 maart 2012 Op de Brusselse laboratoriumvakbeurs Laborama introduceert DENIOS de nieuwe Q-serie veiligheidskasten voor laboratorium en industriële toepassing. Het nieuwste model, met een brandwerendheid van 90 minuten, is robuuster dan ooit, is zonder pallet te transporteren, voorzien van een inbraakproof slot, vriendelijk en flexibel in gebruik en in diverse kleuren leverbaar. De nieuwe veiligheidskasten van het vertrouwde merk Asecos combineren méér functionaliteit en een robuustere constructie met de vertrouwde brandwerendheid van minstens 90 minuten. Want veiligheid heeft ook bij deze nieuwe lijn topprioriteit gekregen. De kasten, in 60 cm-, 90 cm-, en 120 cm-uitvoeringen, zijn door een geaccrediteerd instituut getest in een verbrandingskamer volgens EN Dit is de Europese norm voor veiligheidskasten voor opslag van brandbare vloeistoffen. Alle modellen hebben zich in deze test bewezen. Met een Q-brandveiligheidskast beschikt u over een gecertificeerd veiligheidsproduct dat strak is vormgegeven, veel comfort biedt en voorzien is van allerlei extra s. Transportgemak Achter het design van deze toplijn gaat een wereld van technologische innovaties schuil. Zo is door een verbeterde constructie de torsiestijfheid verbeterd. De kasten zijn daardoor sneller uit te lijnen en sluiten perfect op elkaar aan. Transport van de Q-serie was nog nooit zo gemakkelijk dankzij een geïntegreerde sokkel waar een heftruck of pompwagen zo onder kan komen. Het is dus niet meer nodig om de kast eerst op een pallet te plaatsen. Ook hoeft hij niet vastgezet te worden bij transport. Voor kleine, interne verhuizingen is er de Q-mover. Hiermee laat de (lege) kast Alle modellen hebben zich in de tests bewezen De bediening van de Q-kast biedt op-en-top gebruiksgemak. Het deurdempingssysteem is verfijnd. In de basic uitvoering kunnen de deuren in elke gewenste stand open blijven staan, een deurvastzet-inrichting is niet meer nodig. Handig bij het pakken en terugzetten van chemicaliën! Bij brand garandeert de ingebouwde thermobeveiliging dat de deuren automatisch sluiten. Bij de 1-touch-uitvoering wordt één deur bediend, het tweede deurdeel gaat automatisch ook open en de kast sluit vervolgens automatisch na een ingestelde tijdsduur. Kleurrijk design De nieuwe lijn is buiten de standaardkleuren (veiligheids)geel en lichtgrijs zonder meerkosten leverbaar in rood, blauw, groen, wit en zilvergrijs. De trend is: meer kleur in het lab. De kasten zijn met hun kleurstellingen optimaal in een moderne labomgeving in te passen. Op de Q-serie is geen gladde, maar een structuurlak aangebracht. Deze is krasbestendiger. De binnenzijde van de kasten is standaard antracietgrijs afgewerkt. In het nieuwe deurdesign wordt de product- en veiligheidsinformatie in één oogopslag weergegeven X getest 12

13 De nieuwste modellen in de Q-serie met een brandwerendheid van 90 minuten zijn robuuster dan ooit, zijn zonder pallet te transporteren, voorzien van een inbraakproof slot en vriendelijk en flexibel in gebruik. Bezoek ons ook eens tijdens Laborama op stand 1-G1 Specifiek voor brandveiligheidskasten zijn de eisen voor het GS-keurmerk per 1 januari 2012 aanzienlijk verzwaard. In Duitsland is de GS-keur verplicht. GS staat voor Geprüfte Sicherheit en gaat nog een stapje verder dan de Europese EN Zo is één van de eisen dat alle mechanische delen, zoals bijvoorbeeld deuren en schuifladen, x getest zijn voor de kast op de markt wordt gebracht. Naast de EN testprocedure door een geaccrediteerd testinstituut hebben alle modellen uit de nieuwe Q-serie de GS-keur, een waarborg voor kwaliteit en veiligheid. Mechanische afzuiging Als er risico is op dampvorming moet een veiligheidskast voor de opslag van brandgevaarlijke chemicaliën worden aangesloten op een ventilatiesysteem, zodat dampen zich niet kunnen ophopen. Er zijn kant-en-klare geluidsarme opzetunits voor aansluiting op een aanwezige afzuiginstallatie en recirculatie-units. Ze zijn optioneel leverbaar met afzuigbewaking en een alarmeringssysteem. Onderhoud en Service De installatie- en servicemonteurs van DENIOS verzorgen desgewenst de aansluiting van deze units, de periodieke controle en het onderhoud. De wetgever eist in het Arbeidsomstandighedenbesluit, de PGS 15- richtijn en RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie) dat veiligheidskasten periodiek onderhouden en op hun functionaliteit gekeurd worden. DENIOS beschikt over speciaal opgeleide, gecertificeerde medewerkers om deze taken te verrichten. 13

Klaar voor de toekomst met DENIOS opslagvoorzieningen HET EUROPESE BRANDCOMPARTIMENT. 120 minuten brandwerend. Voor uw veiligheid en ons milieu

Klaar voor de toekomst met DENIOS opslagvoorzieningen HET EUROPESE BRANDCOMPARTIMENT. 120 minuten brandwerend. Voor uw veiligheid en ons milieu Klaar voor de toekomst met DENIOS opslagvoorzieningen HET EUROPESE BRANDCOMPARTIMENT 120 minuten brandwerend Voor uw veiligheid en ons milieu Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin

Nadere informatie

HILTRA, prominent in opslagsystemen milieu- en brandgevaarlijke stoffen!

HILTRA, prominent in opslagsystemen milieu- en brandgevaarlijke stoffen! HILTRA, prominent in opslagsystemen milieu- en brandgevaarlijke stoffen! Hiltra is sinds 1980 als producent op de Nederlandse markt aanwezig als het gaat om fabricage van opslagsystemen voor gevaarlijke

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

Opvangbakken van kunststof voor vaten van 60 liter

Opvangbakken van kunststof voor vaten van 60 liter Opvangbakken van kunststof voor vaten van 60 liter Opvangbak met verzinkt rooster, Bestelnr. 15-1050 n Kunststof opvangbakken Voor een veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen conform PGS 15, VLAREM,

Nadere informatie

EVO PGS-15 Checklist

EVO PGS-15 Checklist Checklist PGS-15 Checklist EVO PGS-15 Checklist evo.nl/pgs15 1 Verkrijg eenvoudig een algemeen inzicht in de PGS-15 richtlijn Bedankt voor uw download Deze PGS-15 checklist is opgesteld om een algemeen

Nadere informatie

De best leesbare displays van Nederland

De best leesbare displays van Nederland De best leesbare displays van Nederland Missie De missie van Data Display is helder de openbare ruimte voorzien van hoogwaardige elektronische informatiesystemen. Daarbij onderscheidt Data Display drie

Nadere informatie

Veiligheidskasten. De specialisten - Speciale kasten in detail

Veiligheidskasten. De specialisten - Speciale kasten in detail Veiligheidskasten De specialisten - Speciale kasten in detail De enkelwandige opslagkasten voor gevaarlijke stoffen bieden, aangepast aan de behoefte, een veilige opslag in de werkruimte volgens de voorschriften.

Nadere informatie

Het Asecos veiligheidsconcept

Het Asecos veiligheidsconcept Het Asecos veiligheidsconcept Als het op veiligheid aankomt sluiten wij geen compromissen. Wij nemen het onderhoud van uw brandveiligheidsopslagkasten en arbeidsmiddelen serieus. Ook in uw belang. Brandveiligheidsopslagkasten

Nadere informatie

Asecos producten - veiligheid en milieubescherming

Asecos producten - veiligheid en milieubescherming Programmaoverzicht Asecos producten - veiligheid en milieubescherming Veilige handling, opslag volgens voorschriften en milieubescherming asecos biedt een omvangrijk totaalprogramma met producten van A

Nadere informatie

VDL Industrial Products

VDL Industrial Products VDL Industrial Products Kracht door samenwerking VDL Industrial Products Alleen het beste is goed genoeg voor uw organisatie. Daarom nodigen wij van VDL Industrial Products u uit voor een nadere kennismaking

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

Conform Vlarem II. Maatwerk in milieuopslagsystemen

Conform Vlarem II. Maatwerk in milieuopslagsystemen Conform Vlarem II Maatwerk in milieuopslagsystemen KOK adviseert haar klanten al meer dan 20 jaar op het gebied van opslag van milieugevaarlijke stoffen. KOK heeft zich daarbij gespecialiseerd in maatwerk.

Nadere informatie

PHOENIX touchless VBFA196.60. Breedte van de kast 600 mm met schuifladen (pag. 31) PHOENIX touchless VBFA196.60

PHOENIX touchless VBFA196.60. Breedte van de kast 600 mm met schuifladen (pag. 31) PHOENIX touchless VBFA196.60 Veiligheidkasten kort samengevat Zo eenvoudig en veilig is de opslag van gevaarlijke stoffen Aanwezigheidssensor - Openen en sluiten van de deuren zonder aanraken. - Geen ergernis meer om openstaande deuren.

Nadere informatie

: Gevaarlijke stoffen

: Gevaarlijke stoffen Versie : 1.4 Onderwerp : Preventie-informatie Deze preventie-informatie behandelt de risico s van het behandelen en/of de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Wat is een gevaarlijke stof? Een gevaarlijke

Nadere informatie

Actualisatie PGS 15. Dré Mevissen

Actualisatie PGS 15. Dré Mevissen Actualisatie PGS 15 presentatie Dré Mevissen voor Nederland Distributieland SIG Chemicals 6 september 2016 1 Dré Mevissen (A4S Mevissen-Consultancy). Als vertegenwoordiger van het VHCP vanaf beginperiode

Nadere informatie

Veilig werken op het laboratorium. Gevaarlijke stoffen, van bestelling tot afval

Veilig werken op het laboratorium. Gevaarlijke stoffen, van bestelling tot afval Veilig werken op het laboratorium Gevaarlijke stoffen, van bestelling tot afval Het Erasmus MC Cijfers grootste umc meeste disciplines 3 ziekenh/med. Faculteit 11.000 medewerkers 41.000 opnames 160.000

Nadere informatie

Een overzicht van de SL-CLASSIC logen- en zurenkasten

Een overzicht van de SL-CLASSIC logen- en zurenkasten SL-LINE Een overzicht van de SL-CLASSIC logen- en zurenkasten Robuust en duurzaam Buitenkant van staal met epoxy coating Binnenkant van speciaal plaatmateriaal met een toplaag van melaminehars met hoge

Nadere informatie

A D V I E S V E R S L A G. Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V.

A D V I E S V E R S L A G. Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. A D V I E S V E R S L A G 2013 Vervoer & Opslag Gevaarlijke Stoffen B.V. EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 2718 SG Zoetermeer Postbus 350 2700 AJ Zoetermeer 079 346 73 46 Bedrijfsgegevens Naam:

Nadere informatie

Veiligheid. voor alles

Veiligheid. voor alles Veiligheid voor alles Voor BASF Nederland, locatie De Meern betekent veiligheid: alles in het werk stellen om te voorkomen dat er iets mis gaat. In deze brochure leest u hoe we dat doen. Veiligheid is

Nadere informatie

ZITTINGZAAL VAN DE MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR DIGITALE ZITTINGZALEN TOEKOMST + +

ZITTINGZAAL VAN DE MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR DIGITALE ZITTINGZALEN TOEKOMST + + ZITTINGZAAL VAN DE MAATWERKOPLOSSINGEN VOOR DIGITALE ZITTINGZALEN + + TOEKOMST OVER BRAND Brand interieurs is een innoverende, technische en dynamische inrichter voor o.a. realisaties van compleet op maat

Nadere informatie

- Bij uitstek geschikt voor het voorkomen en het indammen van milieuschade door olie. neemt olie op maar. stoot water af

- Bij uitstek geschikt voor het voorkomen en het indammen van milieuschade door olie. neemt olie op maar. stoot water af 5 Sorbents Olie sorbents Rollen en matten Veilige adsorptie van olie terwijl water wordt afgestoten. door olie. werking vereist is. benzine etc. neemt olie op maar stoot water af 2 materiaaldiktes Standaard:

Nadere informatie

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012

PGS 15. December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 PGS 15 December 2011 versie 1.0 ten opzichte van PGS 15: 2005 Dupa Veiligheidstechniek 27-01-2012 Wijzigingen In tabel 1.2 is de ondergrens voor klasse 2 (gassen) gesteld op 125 l (was eerst 50 l). Voorschrift

Nadere informatie

SHUFFLE-MIX. www.shufflemix.nl. Shuffle-Mix

SHUFFLE-MIX. www.shufflemix.nl. Shuffle-Mix SHUFFLE-MIX www.shufflemix.nl Shuffle-Mix Shuffle-Mix Bent u op zoek naar een compact systeem om uw producten te beluchten? Wilt u ook kosten besparen? Lees dan deze brochure met daarin het volledige Shuffle-Mix

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

De kracht van bewezen technologie

De kracht van bewezen technologie De kracht van bewezen technologie De kracht van bewezen technologie Rodelta Pumps International BV is een nationaal en internationaal toonaangevende producent van centrifugaalpompen. Al meer dan 60 jaar

Nadere informatie

Schone lucht treedt bovenin de GAP in en wordt aan de achterzijde weer afgezogen.

Schone lucht treedt bovenin de GAP in en wordt aan de achterzijde weer afgezogen. Denios Nieuws verschijnt drie keer per jaar oplage 40.000 Jaargang 1 September 2010 Nummer 3 In deze uitgave: GAP zorgt voor veilige halfgeleiderreiniging PAGINA 2 Drempelverlagende, automatische vloeistofbarrière!

Nadere informatie

PGS 15 in de praktijk Wanneer is een brandcompartiment PGS 15-proof?

PGS 15 in de praktijk Wanneer is een brandcompartiment PGS 15-proof? PGS 15 in de praktijk Wanneer is een brandcompartiment PGS 15-proof? Jaarcongres Relevant 2017 Ir. A.J. Pikaar (Mijntje) m.pikaar@peutz.nl 079-3470320 Gelijkwaardigheid/gemotiveerd afwijken Gelijkwaardigheid

Nadere informatie

Service en onderhoud. Eén telefoontje is genoeg.

Service en onderhoud. Eén telefoontje is genoeg. Service en onderhoud Onze projectmatige werkwijze garandeert snelle en adequate oplossingen. HB Group voert wereldwijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week, service en onderhoud uit. Eén telefoontje is genoeg.

Nadere informatie

Welkom in de wereld van VSM Sloopwerken B.V.

Welkom in de wereld van VSM Sloopwerken B.V. Welkom in de wereld van VSM Sloopwerken B.V. VSM Sloopwerken B.V. is nationaal én internationaal actief in het aannemen en uitvoeren van sloopwerken & asbestverwijdering in de volgende disciplines: Utiliteit-

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G. Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk

J A A R V E R S L A G. Vervoer Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans B.V. Waalwijk J A A R V E R S L A G 2013 Vervoer Gevaarlijke Stoffen Schwartzmans B.V. Waalwijk EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 2718 SG Zoetermeer Postbus 350 2700 AJ Zoetermeer 079 346 73 46 Bedrijfsgegevens

Nadere informatie

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken?

Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? you make it work Wilt u uw producten en processen slimmer, veiliger en efficiënter maken? ERIKS levert werktuigbouwkundige componenten in alle industriële sectoren. Maar we gaan verder dan dat. Als specialist

Nadere informatie

De nieuwe N-EN-kasten van de CLASSIC line.

De nieuwe N-EN-kasten van de CLASSIC line. Brandveiligheidskasten De naam DUPA staat voor de hoogste veiligheid en kwaliteit in omgang met gevaarlijke stoffen. Al meer dan 25 jaar de leverancier, partner en adviseur voor al uw opslag en handeling

Nadere informatie

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht.

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht. Woord vooraf Handleiding Het doel van deze handleiding is de gebruiker een inzicht te geven in de werking, montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. Voordat u begint met de plaatsing

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona *dt-53211man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Press Release. Retrospectief en marktontwikkelingen

Press Release. Retrospectief en marktontwikkelingen 1/6 Retrospectief en marktontwikkelingen Leimuiden, oktober 2016 Innovatief, goede service en bewezen kwaliteit. Deze drie kenmerken zijn typerend voor de Europese marktleider op het gebied van brandveiligheidsopslagkasten:

Nadere informatie

Brandveiligheidsopslagkasten met draaideuren - kort samengevat

Brandveiligheidsopslagkasten met draaideuren - kort samengevat Veilgheidskasten - kort samengevat Eenvoudigweg geniaal - geniaal eenvoudig. Comfortabel en efficiënt AGT - Met slechts één handgreep worden beide deuren geopend - zonder krachtsinspanning! TSA - Automatisch

Nadere informatie

Herziening PGS 15. CTGG-dag 27november 2015. Macco Korteweg Maris Beleidsmedewerker (transport)veiligheid

Herziening PGS 15. CTGG-dag 27november 2015. Macco Korteweg Maris Beleidsmedewerker (transport)veiligheid Herziening PGS 15 CTGG-dag 27november 2015 Macco Korteweg Maris Beleidsmedewerker (transport)veiligheid Korte live enquete Vraag 1 : Wie in de zaal heeft helemaal NIETS te maken met de PGS 15? Vraag 2

Nadere informatie

Snel, compact, efficiënt. CONSIS B apotheekrobots.

Snel, compact, efficiënt. CONSIS B apotheekrobots. Snel, compact, efficiënt. CONSIS B apotheekrobots. Maak optimaal gebruik van het potentieel van uw apotheek: uw medewerkers, geneesmiddelen en opslagcapaciteit. .B Met Consis B is de opslag en uitgifte

Nadere informatie

veilig werken met DE heftruck

veilig werken met DE heftruck veilig werken met DE heftruck Grote risico s Vooral loodsmedewerkers en technisch personeel werken vaak met heftrucks. Daar gebeuren echter veel ongelukken mee: zo n 200 per jaar. Het gevolg: ernstig letsel

Nadere informatie

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld

Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld Naleven van de regels, de normaalste zaak van de wereld In deze factsheet leest u over een aantal milieu- en veiligheidsvoorschriften waar u als ondernemer mee te maken heeft. U ziet voorbeelden hoe u

Nadere informatie

HILTRA, prominent in opslagsystemen milieu- en brandgevaarlijke stoffen!

HILTRA, prominent in opslagsystemen milieu- en brandgevaarlijke stoffen! HILTRA, prominent in opslagsystemen milieu- en brandgevaarlijke stoffen! Hiltra is sinds 1980 als producent op de Nederlandse markt aanwezig als het gaat om fabricage van opslagsystemen voor gevaarlijke

Nadere informatie

EXACTA VEILIGHEIDSKASTEN

EXACTA VEILIGHEIDSKASTEN EXACTA VEILIGHEIDSKASTEN EFO SERIE VOOR BRANDBARE VLOEISTOFFEN EBO EN LED SERIE VOOR GASFLESSEN ECO SERIE VOOR CHEMICALIËN COMBINATIE SERIE VOOR BRANDBARE PRODUCTEN + CHEMICALIËN PROPYLEEN SERIE VOOR CHEMICALIËN

Nadere informatie

Producten. 1 Promat International kantoren en fabriek in Tisselt België. 2 Productie PROMATECT -100 in Tisselt, België.

Producten. 1 Promat International kantoren en fabriek in Tisselt België. 2 Productie PROMATECT -100 in Tisselt, België. Inleiding, daar draait het bij Promat om. Van de ontwikkeling en levering van een uitgebreid pakket brandveilige kwaliteitsproducten tot advisering op uw project. Ook houden we ons bij Promat bezig met

Nadere informatie

Risico-reductieproces. Werken aan het veilig omgaan met risico s in het laboratorium. 29 januari vanuit de ontwerper beschouwd.

Risico-reductieproces. Werken aan het veilig omgaan met risico s in het laboratorium. 29 januari vanuit de ontwerper beschouwd. Werken aan het veilig omgaan met risico s in het laboratorium Risico-reductieproces vanuit de ontwerper beschouwd Hoe dit te organiseren en te borgen? Michiel de Ruiter, Vapro 1 Oorzaak onveilig gedrag

Nadere informatie

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Products Process safety

Kracht door samenwerking. VDL Industrial Products Process safety Kracht door samenwerking VDL Industrial Products Process safety VDL Industrial Products is actief op verschillende terreinen: Explosie-onderdrukking Explosie-ontlasting (venting) Explosie-ontkoppeling

Nadere informatie

WELKOM BIJ ELDEE WORLDWIDE STAND & EVENT SERVICE.

WELKOM BIJ ELDEE WORLDWIDE STAND & EVENT SERVICE. WELKOM BIJ ELDEE WORLDWIDE STAND & EVENT SERVICE. RETAIL INTRODUCTIE Vanuit Geldermalsen verzorgt Eldee Expo Experts sinds 1976 jaarlijks honderden stands in binnenen buitenland. Eldee Expo Experts regelt

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona *dt-53107man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

EVOSAFE-SERIES TM INDEELSYSTEMEN ONTWIKKELD VOOR EEN MAXIMALE OPSLAG VAN MONSTERS VOOR ALLE (ULTRA) LAGE TEMPERATUUR VRIEZERS

EVOSAFE-SERIES TM INDEELSYSTEMEN ONTWIKKELD VOOR EEN MAXIMALE OPSLAG VAN MONSTERS VOOR ALLE (ULTRA) LAGE TEMPERATUUR VRIEZERS EVOSAFE-SERIES TM INDEELSYSTEMEN ONTWIKKELD VOOR EEN MAXIMALE OPSLAG VAN MONSTERS VOOR ALLE (ULTRA) LAGE TEMPERATUUR VRIEZERS ORGANISEER UW VRIEZER Snijders Labs produceert al meer dan 30 jaar Ultra Lage

Nadere informatie

3M Veiligheidsproducten. Beschermende Overalls. Gemaakt voor bescherming. Ontworpen voor. comfort. Uw Veiligheid Onze Kracht

3M Veiligheidsproducten. Beschermende Overalls. Gemaakt voor bescherming. Ontworpen voor. comfort. Uw Veiligheid Onze Kracht 3M Veiligheidsproducten Beschermende Overalls Gemaakt voor bescherming Ontworpen voor comfort Uw Veiligheid Onze Kracht Ademend comfort Overalls CE-categorie III Beschermende Overall 4515 Kostenbesparende

Nadere informatie

Actualisatie PGS 15. Dré Mevissen

Actualisatie PGS 15. Dré Mevissen Actualisatie PGS 15 presentatie Dré Mevissen voor Nederland Distributieland SIG Chemicals 6 september 2016 1 Dré Mevissen (A4S Mevissen-Consultancy). Als vertegenwoordiger van het VHCP vanaf beginperiode

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in de PGS juni 2016 Dina Rezvanova Rijkswaterstaat/Infomil

De belangrijkste veranderingen in de PGS juni 2016 Dina Rezvanova Rijkswaterstaat/Infomil De belangrijkste veranderingen in de PGS15 Dina Rezvanova Rijkswaterstaat/Infomil Wat ga ik vandaag vertellen? Omgevingswet PGS, Nieuwe Stijl PGS15 2 Rijkswaterstaat/Infomil 3 Rijkswaterstaat/Infomil Hoe

Nadere informatie

4-wiel containersystemen. De GROTE familie

4-wiel containersystemen. De GROTE familie 4-wiel containersystemen De GROTE familie 4-wiel containersystemen Voor de GROTE taken MGB 660 MGB 770 MGB 1100 MGB 660 MGB 770 MGB 1100 FD MGB 1100 RD MGB 1100 RD-DID MGB 1100 RD-AS Als innovatieve producent

Nadere informatie

Best Supply Chain Practice voor IBC s met gevaarlijke stoffen

Best Supply Chain Practice voor IBC s met gevaarlijke stoffen 1 P a g i n a Best Supply Chain Practice voor IBC s met gevaarlijke stoffen Opgesteld door de Commissie Milieu & Veiligheid van het Verbond van Handelaren in Chemische Producten (December 2015) Disclaimer

Nadere informatie

InnoVfoam B.V. Enterprise in foam firefighting innovations

InnoVfoam B.V. Enterprise in foam firefighting innovations InnoVfoam B.V. Enterprise in foam firefighting innovations InnoVfoam B.V. Enterprise in foam firefighting innovations Vragen over schuimblussystemen? Behoefte aan advies over het ontwerpen van een installatie?

Nadere informatie

De adviserende luchttechnische groothandel

De adviserende luchttechnische groothandel De adviserende luchttechnische groothandel De kennis van Velu + de kracht van Nijburg = zekerheid voor u Velu maakt deel uit van de Nijburg Industrie Groep, een totaalbedrijf in de luchttechniek dat zich

Nadere informatie

LYSAIR PAST ERVARINGEN UIT DE INDUSTRIE TOE IN DE HOUTNIJVERHEID

LYSAIR PAST ERVARINGEN UIT DE INDUSTRIE TOE IN DE HOUTNIJVERHEID LYSAIR PAST ERVARINGEN UIT DE INDUSTRIE TOE IN DE HOUTNIJVERHEID Lysair is al tientallen jaren gekend als marktleider van ontstoffingsinstallaties voor grote industriële klanten zoals overslagbedrijven,

Nadere informatie

SIVACON S4 en ALPHA. De standaard in energieverdeling. Veilig, flexibel en betrouwbaar. Answers for infrastructure.

SIVACON S4 en ALPHA. De standaard in energieverdeling. Veilig, flexibel en betrouwbaar. Answers for infrastructure. SIVACON S4 en ALPHA De standaard in energieverdeling Veilig, flexibel en betrouwbaar Answers for infrastructure. Veilig, flexibel en betrouwbaar De Siemens ALPHA-partner De Siemens ALPHA-partner is onze

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

De lettergrootte voor bijschriften is 12. Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties

De lettergrootte voor bijschriften is 12. Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties De lettergrootte voor bijschriften is 12 Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties Den Haag 7 april 2016 Michael Haas Introductie Michael Haas Adviseur (senior projectleider)

Nadere informatie

Wat moet ik met de veiligheidsinformatiebladen doen?

Wat moet ik met de veiligheidsinformatiebladen doen? Wat moet ik met de veiligheidsinformatiebladen doen? De wetgeving In Nederland heeft iedere werkgever de plicht om te zorgen dat gezondheidsrisico s voor het personeel tot het absolute minimum teruggebracht

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen

Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Nr. 4.1.1 Checklist voor Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking niet zijnde vuurwerk, nitraathoudende kunstmeststoffen en andere ontplofbare stoffen Vindplaats Activiteitenbesluit: 4.1.1, artikel

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Nestbare vaten

Gebruiksaanwijzing Nestbare vaten Gebruiksaanwijzing Nestbare vaten Oktober 2014 Wassen Onderstaand wasvoorschrift is van toepassing op het reinigen van alle CurTec verpakkingen die zijn vervaardigd uit polyethyleen en polypropyleen. De

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

1 Veiligheidkasten. Onderbouwkasten The Flexible - passend onder uw werktafel of zuurkast

1 Veiligheidkasten. Onderbouwkasten The Flexible - passend onder uw werktafel of zuurkast Veiligheidkasten The Flexible - passend onder uw werktafel of zuurkast 2 3 4 5 6 4 5 84 Veiligheidkasten Perfectie tot in het detail - maximaal comfort voor de gebruiker Schuifladen Comfort en veiligheid

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Haal er uit wat er in zit

Haal er uit wat er in zit Haal er uit wat er in zit afzuiginstallaties voor de houtbewerking afzuiginstallaties voor de houtbewerking Geen vuiltje aan de lucht Breeuwersweg 5 1786 PG Den Helder - NL T +31(0)223-660666 F +31(0)223-668566

Nadere informatie

Experts in Noise Control Solutions

Experts in Noise Control Solutions Experts in Noise Control Solutions Alles in huis... Bij Alara-Lukagro zijn alle mogelijke technieken voor het oplossen van een lawaaiprobleem onder één dak te vinden. Vanuit ons eigen terrein van bijna

Nadere informatie

Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige Werkomgeving als gelijkwaardige partners met als basis VCA?

Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige Werkomgeving als gelijkwaardige partners met als basis VCA? Hoe kunnen wij gezamenlijk werken aan een veilige Werkomgeving als gelijkwaardige partners met als basis VCA? Jean-Pierre PARTOENS Profiel Benelux Cegelec is een Internationale Groep die Solutions & Services

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona

Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona Veiligheidsinstructies Verrijdbare heftafel Datona *dt-53124man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen

Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Pagina: 1 / 8 Veilig werken met Gevaarlijke Stoffen Checklist voor leidinggevenden In een Universitair Medisch Centrum wordt veel gewerkt met gevaarlijke stoffen. Als vuistregel geldt dat een gevaarlijke

Nadere informatie

SOLUSCOPE 3. indrukwekkende prestaties in 20 minuten

SOLUSCOPE 3. indrukwekkende prestaties in 20 minuten SOLUSCOPE 3 indrukwekkende prestaties in 20 minuten SOLUSCOPE 3 Een Snel systeem... voor efficiënte reiniging Een complete cyclus in 20 minuten OPTIMALE BEHANDELINGSTIJD VOOR REINIGING EN DESINFECTIE De

Nadere informatie

Partner in brandbeveiliging

Partner in brandbeveiliging Partner in brandbeveiliging Brandveilig! Brand is de grootste nachtmerrie voor iedere ondernemer. Altebra zorgt dat u rustig kunt slapen! Wij leveren en onderhouden slimme sprinklerinstallaties om uw bedrijf

Nadere informatie

Physical IT Security Jeroen Beelen Accountmanager Lampertz

Physical IT Security Jeroen Beelen Accountmanager Lampertz Physical IT Security Jeroen Beelen Accountmanager Lampertz Cito Benelux Holding Opgericht in 1978 280 werknemers in de Benelux Financieel-, automatiseringsen personeelsmanagement Logistiek- en kwaliteitsmanagement

Nadere informatie

Uitpandige opslag van gevaarlijke stoffen

Uitpandige opslag van gevaarlijke stoffen Uitpandige opslag van gevaarlijke stoffen Belangrijke uitgangspunten bij de opslag van gevaarlijke stoffen DENIOS produceert het meest omvangrijke assortiment aan opslagcontainers met stellingen en betreedbare

Nadere informatie

V A L B E V E I L I G I N G V O O R P L A T T E D A K E N. developed by

V A L B E V E I L I G I N G V O O R P L A T T E D A K E N. developed by V A L B E V E I L I G I N G V O O R P L A T T E D A K E N developed by Valbeveiliging voor platte daken Het valgevaar is groot bij het werken op platte daken. Toch moeten ze regelmatig worden betreden

Nadere informatie

... Behuizingen & wanden. Experts in Noise Control Solutions

... Behuizingen & wanden. Experts in Noise Control Solutions Behuizingen & wanden Experts in Noise Control Solutions Alara-Lukagro Behuizingen & wanden De verschillende behuizingen en wanden van Alara-Lukagro zijn met oog voor detail ontwikkeld op basis van een

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER

WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER WIJZIGINGSVERGUNNING WET MILIEUBEHEER verleend aan Delamine B.V. (Locatie Oosterhorn 8 te Farmsum) Groningen, 21 augustus Nr. 2007-31.021/34, M V Procedure nr. Procedure Nummer 6264 Inhoudsopgave 1. VERZOEK

Nadere informatie

Kracht van Macht Is veiligheid het recht van de sterkste?

Kracht van Macht Is veiligheid het recht van de sterkste? Kracht van Macht Is veiligheid het recht van de sterkste? Arnhem, NvVK - congres 21 maart 2013 Francien Rense, advocaat-partner Leijnse Artz Is veiligheid het recht van de sterkste? Paper: juridische benadering

Nadere informatie

De grootste specialist in industriële luchtzuivering. Luchtzuivering - Afzuiginstallaties - Filtertechnieken - Dampafzuiging - Transportsystemen

De grootste specialist in industriële luchtzuivering. Luchtzuivering - Afzuiginstallaties - Filtertechnieken - Dampafzuiging - Transportsystemen De grootste specialist in industriële luchtzuivering Luchtzuivering - Afzuiginstallaties - Filtertechnieken - Dampafzuiging - Transportsystemen Specialist in schone lucht Als het om innovatieve installaties

Nadere informatie

AKA - Gräper Compact transformator- en verdeelstations

AKA - Gräper Compact transformator- en verdeelstations AKA - Gräper Compact transformator- en verdeelstations Alberts & Kluft (AKA) is een adviserende elektrotechnische handelsonderneming en vertegenwoordigt een aantal gerenommeerde fabrikaten op het gebied

Nadere informatie

Gevaarlijke producten

Gevaarlijke producten Welkom Gevaarlijke producten Basisvorming preventie & bescherming Gemeenschappelijke preventiedienst Lesgever: Karen Brems Wat is een gevaarlijk product? Gevaarlijke producten in scholen Blootstelling

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

Voor een duurzaam binnenklimaat is de natuur onze partner

Voor een duurzaam binnenklimaat is de natuur onze partner Voor een duurzaam binnenklimaat is de natuur onze partner De natuur is onze inspiratiebron Voor het realiseren van een duurzaam, veilig, comfortabel en gezond binnenklimaat kunnen we niet zonder de natuur.

Nadere informatie

BRZO BeDRijVeN. moeten OOk OP hun kleintjes LeTTeN. NewS. Rei 120 4. in The PiCTURe ivo VAN wanghe 6. earth water & home OF hope PROjeCT 8

BRZO BeDRijVeN. moeten OOk OP hun kleintjes LeTTeN. NewS. Rei 120 4. in The PiCTURe ivo VAN wanghe 6. earth water & home OF hope PROjeCT 8 januari 2013, EDITIE 1 NewS BRZO BeDRijVeN moeten OOk OP hun kleintjes LeTTeN 2 Rei 120 4 in The PiCTURe ivo VAN wanghe 6 earth water & home OF hope PROjeCT 8 eurofins kiest OPNieUw VOOR De VARiOFLOw-GAP

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting

VOORSCHRIFTEN. behorende bij het ontwerpbesluit. betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting VOORSCHRIFTEN behorende bij het ontwerpbesluit betreffende de Wet milieubeheer voor de inrichting Jellice Pioneer Europe te Kapitein Antiferstraat 31 te Emmen 2 INHOUDSOPGAVE 1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

Nadere informatie

Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen

Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen Explosieveiligheid in PGS 15-opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen Standpunt Arbeidsinspectie betreffende UN-gekeurde verpakkingen en verpakkingen onder het LQ-regime Samenvatting Dit standpunt is

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

HALLO. ik ben Lattiz. MELK-waardig

HALLO. ik ben Lattiz. MELK-waardig Latte made easy MELK-waardig MEER KOFFIE MET MELK De populariteit van cappuccino s en latte macchiato s is enorm gestegen in de afgelopen tien jaar, vooral onder de jongere gasten. Melkschuim is dan ook

Nadere informatie

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van The Safety Bible Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Products & Solutions for professionals like you

Products & Solutions for professionals like you Products & Solutions for professionals like you FLEXOCLEAN Flexoclean is marktleider op het gebied van professionele reiniging voor de flexografie. Wereldwijd doen we waar we goed in zijn: reinigen, in

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G. Vervoer van Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans bv Waalwijk

J A A R V E R S L A G. Vervoer van Gevaarlijke Stoffen. Schwartzmans bv Waalwijk J A A R V E R S L A G 2014 Vervoer van Gevaarlijke Stoffen Schwartzmans bv Waalwijk EVO - Afdeling Bedrijfsadvies Signaalrood 60 2718 SG Zoetermeer Postbus 350 2700 AJ Zoetermeer 079 346 73 46 www.evo.nl

Nadere informatie

Malen Omvangsreductie

Malen Omvangsreductie Custom Powders heeft de reputatie Europa s Center of Excellence te zijn op het gebied van maaldiensten. We beschikken over meer dan 25 jaar ervaring met een breed scala aan producten op een zeer breed

Nadere informatie

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ***

*** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** *** VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD *** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING PRODUCT BENAMING COOL-BIND 1300 AANBEVOLEN TOEPASSINGEN LEVERANCIER Lijm Van Asperen Kleefstoffen

Nadere informatie

industriële verpakkingen schijndel schijndel Van Leeuwenhoekweg 35 5482 TK Schijndel T 073-5442060 F 073-5478375 www.schijndel-iv.

industriële verpakkingen schijndel schijndel Van Leeuwenhoekweg 35 5482 TK Schijndel T 073-5442060 F 073-5478375 www.schijndel-iv. industriële verpakkingen schijndel schijndel Van Leeuwenhoekweg 35 5482 TK Schijndel T 073-5442060 F 073-5478375 www.schijndel-iv.nl Het unieke van de Meilink Groep De Meilink Groep biedt een totaalconcept

Nadere informatie

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw

Handreiking borging brandveiligheid unitbouw Handreiking borging brandveiligheid unitbouw PM foto: unitbouw met gevelbekleding Aanleiding en achtergrond Unitbouw die vooral voor tijdelijke bouw wordt toegepast - kan, net als andere bouwmethoden,

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Definities... 4 3. Inleiding...

Nadere informatie

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2

Inleiding... pagina 1. Presentatie NEN 3140... pagina 2. Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding... pagina 1 Presentatie NEN 3140... pagina 2 Introductieopleiding NEN- EN 50110 en NEN 3140... pagina 2 Installatieverantwoordelijke... pagina 3 Werkverantwoordelijke... pagina

Nadere informatie

DOSIS SOLA FACIT VENEMUM

DOSIS SOLA FACIT VENEMUM DOSIS SOLA FACIT VENEMUM Misverstanden over de wetgevingen Een paar reacties Regelgeving Chemische stoffen Classificering indeling is gebaseerd op de gevaareigenschap van een stof REACH & CLP Wat is REACH?

Nadere informatie