chemie-pack een jaar na MoerDijk: news friesland campina leeuwarden: De tijd Ver Vooruit 6 Denios integreert Vca en MVo in bedrijfsvoering 9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "chemie-pack een jaar na MoerDijk: news friesland campina leeuwarden: De tijd Ver Vooruit 6 Denios integreert Vca en MVo in bedrijfsvoering 9"

Transcriptie

1 maart 2012, EDItIE 1 news friesland campina leeuwarden: De tijd Ver Vooruit 6 Denios integreert Vca en MVo in bedrijfsvoering 9 Densorb: werkt als een Magneet op gelekte chemicaliën 10 een jaar na MoerDijk: chemie-pack 2

2 een jaar chemie op de middag van 5 januari 2011 brak er brand uit bij Chemie-Pack in Moerdijk, een zogenaamd brzo-bedrijf met risico op zware ongevallen omdat de activiteiten van Chemie-Pack hoofdzakelijk bestonden uit het opslaan en verpakken van gevaarlijke stoffen. na MoerDijk chemie-pack De brand ontstond doordat een medewerker een leiding van een membraanpomp met een gasbrander verwarmde. In die leiding bevond zich door de kou Globalnews 1 maart gestolde hars. De pomp was net gereinigd met het uiterst brandbare xyleen, en bij dat reinigen worden er altijd een aantal liters gemorst die keurig in de opvangbak onder de pomp worden opgevangen. In een mum van tijd zette de gasbrander de xyleen in lichterlaaie waarna de leiding het al snel begaf en de hars alle kanten op spoot. Waarschijnlijk uit paniek liet men de pomp doorpompen, waardoor het vuurtje flink werd aangewakkerd. Vervolgens dacht men het brandje wel even te blussen met water. Hierdoor werd het erger en erger, de brand breidde zich uit en de met brandbare vloeistof gevulde IBC s die op het binnen terrein stonden werden binnen no time bij de brand betrokken. Er Qr-code: stonden er een paar honderd. Onderzoek heeft uitgewezen dat een IBC het bij brand al binnen één minuut begeeft en er per IBC 1000 liter brandbare vloeistof vrijkomt. Eén van de stoffen die in grote hoeveel heden aanwezig waren, was ethylhexylnitraat (2-EHN), een stof die gebruikt wordt om de verbrandingseigenschappen van dieselolie te verbeteren. Deze stof heeft een zelfontbrandingstemperatuur van 130 C, is zeer explosiegevaarlijk en verspreidt bovendien giftige dampen bij verbranding. Er was liter van deze stof aanwezig op het binnenterrein. Inmiddels is iedereen zich bewust van de gevolgen van de brand. Gelukkig zijn er geen doden of gewonden gevallen. toch waren de gevolgen voor mens, dier en milieu aanzienlijk en lopen de kosten in de tientallen miljoenen. De onderzoeksraad bracht een bijna 200 pagina s dik rapport uit en er werd een veelzeggende film gemaakt die verplichte leerstof zou animatiemoeten zijn voor iedereen die met chemische stoffen werkt. Qr-code: Qr-code:

3 Ook hier blijkt weer dat een ongeluk in een breken van kundige medewerkers die het klein hoekje zit. Natuurlijk gebeurde er niet in hun hoofd zouden halen om brandbare vloeistoffen te blussen met water. veel op het bedrijfsterrein van Chemie-Pack wat niet door de beugel kon en stonden er Ook geeft het te denken dat een stof als grote hoeveelheden zeer gevaarlijke stoffen 2-EHN in kunststof 1000-liter-IBC s verpakt niet volgens de vergunning opgeslagen. De mag worden. De kwetsbaarheid van deze brand ontstond door ongelofelijke stommiteit op een locatie waar werkzaamheden uit 2007, toch al een paar jaar voor de verpakking blijkt uit het Engelse HSE-rapport met gevaarlijke stoffen niet zijn toegestaan brand in moerdijk, maar schijnbaar hebben vanwege het ontbreken van veiligheidsvoorzieningen en vooral vanwege het ont- weinig mee we hier op het continent maar bitter gedaan. odfjell Bij het tankopslagbedrijf Odfjell in het Botlekgebied kwam vorig jaar 200 ton brandbaar butaan vrij en in 2004 waren er al problemen met het giftige benzeen. Nu blijkt dat het bedrijf in de afgelopen 10 jaar ruim 60 keer in de fout is gegaan en in 2011 werd er nog met apparatuur gewerkt die niet geschikt was voor de betreffende chemische stoffen. Het bedrijf staat onder verscherpt toezicht van de milieudienst DCmr, de arbeidsinspectie en de Veiligheidsregio rijnmond. Burgemeester ahmed aboutaleb van rotterdam zei in de Volkskrant van 26 januari over het bedrijf dat er geen acuut gevaar bestaat voor brand of explosie, noch voor de volksgezondheid. Zou dat wel zo zijn, aldus de burgemeester, dan had ik het bedrijf al laten stil leggen. Op 18 februari deed Odfjell 2 meldingen bij de DCmr. Er was 500 liter benzine en nafta vrijgekomen door vorstproblemen. De DCmr constateert dat het bedrijf de calamiteiten keurig en volgens procedure heeft gemeld Qr-code: en dat is al een hele verbetering ten opzichte van het verleden. PGs 15 Eind december vorig jaar werd de nieuwe PGS 15 gepubliceerd, de richtlijn voor opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Hieronder vallen ook IBC s. We verwijzen nog maar even naar het zeer kundige Engelse HSE-rapport uit 2007 waar ook naar wordt verwezen in het rapport van de Onderzoeksraad over Chemie-Pack en vragen ons af: moet er in een opslagruimte voor (brand)gevaarlijke stoffen rekening gehouden worden met explosieveiligheid? De PGS 15 vindt van niet: zolang de UN-gekeurde verpakking gesloten is en binnen de beproevingstermijn valt, zijn er geen maatregelen nodig ter beperking van explosiegevaar. Een lekkend 200-litervat alcohol kan een explosiegevaarlijk mengsel veroorzaken in een opslagruimte van 20 x 20 meter. Een lekkende IBC, die een lepel van een heftruck niet kan weerstaan, veroorzaakt explosiegevaar in een 5 wat hebben we geleerd Van MoerDijk? keer zo grote hal. Even de verlichting aanzetten is dan al voldoende. Qr-code: Voor de benodigde opvangcapaciteit werd er in de CPr 15 nog onderscheid gemaakt tussen brandgevaarlijke stoffen (vlampunt < 55 C) en niet-brandgevaarlijke stoffen. Voor de brandgevaarlijke stoffen diende er 100% productopvang aanwezig te zijn. Dat geldt nu niet meer: er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen brandgevaarlijk en niet-brandgevaarlijk. De eis voor productopvang is 110% van de inhoud van de grootste verpakking, maar, als dat meer is dan 10% van de totale inhoud van de verpakkingen tezamen (in België is dat 25%, in Italië 33% en in Frankrijk 50%). Wellicht moeten wij in Nederland toch nog maar eens dat kundige Engelse rapport lezen en wordt het tijd voor de 1e errata. 3

4 het europese brandcompartiment Voor opslag Van gevaarlijke stoffen Voor DenIos als europees producent van brandcompartimenten voor de opslag van gevaarlijke stoffen, is de introductie van de europese normen en de integratie in nationale wet- en regelgeving bijzonder welkom. Het betekent voor onze organisatie, die actief is in 14 europese landen, dat producten niet meer in elk land afzonderlijk, en op basis van (afwijkende) nationale normen, getest en ontwikkeld hoeven te worden. Globalnews 1 maart 2012 Hoewel er nog verschillen zijn in de vereiste brandwerendheidsduur is de wijze waarop deze wordt bepaald gelijk in heel Europa. Europese standaardisatie betekent dan ook dat het land waar de langste brandwerendheidsduur wordt geëist, bepalend is voor de standaard. Sinds 1 januari 2011 is dat Frankrijk. Daar geldt een eis van 2 uur brand werendheid bij compartimenten geschikt voor de opslag van brandbare gevaarlijke stoffen. In Nederland en België is dat 1 uur en in Duitsland, waar tot voor kort de zwaarste eisen van toepassing waren, wordt een brandwerendheid geëist van 90 minuten. Voor wanden, daken en draagconstructies zijn de EN en de criteria rei van toepassing. Deuren moeten voldoen aan de EN en de criteria EI, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen EI-1 (Nederland en België) en EI-2 (rest van Europa). Naast Europese brandwerendheidsnormen zijn er ook Europe se bouwconstructie-eisen vastgelegd in de Eurocodes. Ook hiervoor geldt dat er nationale verschillen kunnen zijn. Sneeuwlasten zijn hiervan een mooi voorbeeld. Deze zijn in Oostenrijk aanzienlijk hoger dan in Nederland. In de Nederlandse wet- en regelgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen opslagruimten met een capaciteit tot 10 ton en ruimten geschikt voor hoeveelheden groter dan 10 ton. Wordt de 10 ton overschreden, dan worden er aanvullende eisen gesteld aan o.a. branddetectie, blus systemen en bluswateropvangvoorzieningen: bovendien zijn er een aantal organisatorische maat regelen vereist. Ook voor België zijn aanvullende eisen van toepassing: het grote verschil is echter dat deze pas van 4

5 brandveilig Denios biedt in 14 europese landen overal hetzelfde hoge service- en kennisniveau. toe passing zijn vanaf 250 ton. DENIOS standaardi seert brandcompartimenten met een opslagcapaciteit tot 10 ton, waardoor het compartiment verplaatsbaar blijft en het risico op branduitbreiding optimaal wordt gereduceerd. met de komst van de Europese normen konden de uitgangspunten worden bepaald voor een gestandaardiseerd Europees brandcompartiment voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Niet alleen de hoogste brandwerendheidseis was hierbij bepalend; ook de verplaatsbaarheid die nodig is om te kunnen inspelen op de continue wisselingen van productieprocessen binnen de chemische, petrochemische en farma ceutische industrie in Europa. Desinvesteringen in bouwkundige opslaggebouwen met zeer kostbare brandbestrijdingssystemen en bluswateropvangvoorzieningen zijn niet nodig. Bovendien is het compartimenteren in kleinere ruimten met een hoog brandwerendheidsniveau aanzienlijk veiliger en waarborgt dit in zeer hoge mate de voortgang van de productie bij een calamiteit. Of u nu reorganiseert of de productie om andere redenen verplaatst binnen Europa, wij zorgen ervoor dat uw brandcompartiment met u meereist. De maximale afmetingen zijn geschikt voor het transport op een dieplader en de kans is groot dat er op de nieuwe locatie een DENIOS-collega staat te wachten die de landstaal spreekt van uw mensen ter plaatse. DENIOS is gevestigd in 14 Europese landen en wij bieden u overal hetzelfde hoge service- en kennisniveau. Zo worden de nieuwe gebruikers geïnformeerd over het veilig werken met de opslagvoorziening en wordt het technisch dossier vertaald en beschikbaar gesteld zonder dat u er omkijken naar hebt. November 2010, testinstituut Efectis in metz, Frankrijk: Brandtest waarbij de brandwerendheid van binnen naar buiten wordt bepaald 5

6 praktijkcase brandveilig het europese brandcompartiment Voor opslag Van gevaarlijke stoffen op het terrein van frieslandcampina in leeuwarden heeft DenIos een overkapte voorziening gerealiseerd voor de opslag van chemicaliën, reinigingsmiddelen, verpakkingslakken en chemisch afval. Het gebouw bestaat uit 5 brandcompartimenten, is opvallend compact gehouden en eenvoudig modulair uit te breiden. zuivellijnen en het steriliseren van verpakkingen; voor zijn eigen energiecentrale plus utiliteit met wkk-installatie; en voor het lakken van blikken tijdens de fabricage in de bussenfabriek. Ook komt er chemisch afval vrij dat veilig opgeslagen moet worden. De oude opslagvoorziening was aan modernisering toe vanwege de nieuwe PGS 15-richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Globalnews 1 maart 2012 Opslagvoorziening De Greuns bevindt zich op vijf minuten lopen van de productielocaties en het kantoor van FrieslandCampina. Bewust ruimtelijk gescheiden van de rest van de vestiging, stelt Willem Ytsma, projectmanager technical site management. Wel zo veilig bij eventuele calamiteiten, stelt hij tevreden vast. De opslagvoorziening is geheel overkapt, wind- en waterdicht en het terrein is afgescheiden van de buitenwereld met een hoog hekwerk. Binnen is het licht en ruim, met optimale toegang voor de heftrucks die dagelijks vaten met chemicaliën transporteren naar de verschillende productielocaties. met één druk op de rode knoppen sluit Ytsma binnen de brandwerende deuren van de vier systeemcontainers. Ze zijn 90 minuten brandwerend. De inhoud is gegroepeerd naar adr-klasse (zie kader). De specialisten van DENIOS inventariseerden PGs 15 alle chemicaliën die de opslag moest De locatie van FrieslandCampina verwerkt herbergen, brachten de hoeveelheden in jaarlijks bijna een miljard liter melk. als kaart en maakten op grond van de wettelijke voorschriften een indeling voor de zuivel onderneming heeft FrieslandCampina diverse chemicaliën nodig. Onder meer voor ziening gerangschikt naar chemicaliëngroepen en het benodigde voor de reiniging en desinfectie van de opslagvolume. slimme compartimentering Cluster 1 (adr-klasse 3): lakken en ethers, conditionering 15 tot 20 C Cluster 2 (adr-klasse 3): verdunners, conditionering 15 tot 20 C Cluster 3 (adr-klasse 5.1): waterstofperoxide, conditionering 5 tot 20 C Cluster 4 (adr-klasse 3): pre-trition Gr1 en alcohol, conditionering 5 C Cluster 5 (adr-klasse 8): logen en zuren gecompartimenteerd, conditionering 5 C Cluster 6 (adr-klasse 5.2): organische peroxide, conditionering passief 6

7 uitbreiden eenvoudig De uit zes compartimenten bestaande voorziening biedt precies de opslagcapaciteit die FrieslandCampina nu nodig heeft. Bij groei is uitbreiding altijd mogelijk, stelt Ytsma. De voorziening is modulair neergezet. We kijken wel vooruit of we met deze voorziening de toekomstige capaciteit van de fabriek aankunnen. Uitbreiden is een kwestie van een stukje beton storten, wandje eruit en volgende unit erbij. als ik DENIOS morgen bel om twee units erbij te zetten, is dat zo geregeld. Zo Veel MoGelIJK ClusTeren De voorziening is ook compact gehouden door een slimme indeling. Sommige containers zijn gecompartimenteerd, zodat er stoffen met verschillende gevarenklassen samen in één brandcompartiment kunnen worden opgeslagen. Complicerende factor is dat sommige stoffen, zoals lakken, op temperatuur gehouden moeten worden, terwijl bij andere, zoals alcoholen voor de laboratoria en diesel voor de heftrucks, vorstvrij bewaren volstaat. Dan de verschillende verpakkingformaten: IBC s en pallets met chemicaliën. Ja, het was even puzzelen, constateert accountmanager thijs van rijn van DENIOS. We proberen zo veel mogelijk te clusteren voor een optimale inrichting van de voorziening, rekening houdend met de wet- en regelgeving. We konden alles kwijt in vier compartimenten, maar het desinfectiemiddel P3 Oxonia mocht nergens bij. Dit product met adr-klasse 5.2 kan niet bij stoffen die in adr-klasse 3 en 5.1 worden geplaatst. Bovendien is het een agressief goedje dat staalconstructies bij een calamiteit kan aantasten. Daarom hebben we daar een separaat brandcompartiment voor gemaakt met een openslaande deur dat binnen het bestaande gebouw past. uitvoerig GeTesT toen de knoop was doorgehakt, stond het complex er in drie maanden. In de fabriek van DENIOS in Bad Oeynhausen werden de units van 4 x 10 meter gebouwd. Hier vond ook de Factory acceptance test (Fat) plaats. Hierna gingen de units naar Leeuwarden, waar het opslaggebouw ondanks het slechte weer in slechts één week tijd werd opgebouwd. Op locatie vond de Site acceptance test (Sat) plaats. tijdens de oplevering controleerde thijs-jan Stolker, operationeel manager van DENIOS, samen met de gebruikers alle aspecten in detail en gaf hij een uitvoerige toelichting over het gebruik van het gebouw. Na de Sat werden de laatste puntjes op de i gezet, zoals het aanbrengen van een extra aanrijdingsbeveiliging. Ytsma is zeer tevreden over het eindresultaat: als locatie hebben we veiligheid hoog in het vaandel staan, zowel op het vlak van personen als op het gebied van het werken met gevaarlijke stoffen in het algemeen. We hebben risico s geëlimineerd door de chemicaliënopslag buiten de fabriek te houden. We voldoen nu aan de strengste regelgeving. En het is een modulair groeimodel, we kunnen dus alle kanten uit. 7

8 in the picture Thijs-Jan Stolker is operational manager bij DENIOS en is dit jaar 12,5 jaar in dienst. Samen met zijn team verzorgt hij de afhandeling van alle opdrachten in de Benelux. Als Projectleider doet hij verantwoordelijk werk. Thijs-jan Stolker Globalnews 1 maart 2012 Hij wordt ingezet bij opdrachten voor buiten standaard producten en voor producten die individueel geplaatst worden. Met zijn 12,5-jarige ervaring weet hij wat er speelt bij de Nederlandse en Vlaamse klanten. Als geen ander weet hij wie hij moet inschakelen binnen de eigen organisatie om projecten succesvol te laten verlopen. Ook buiten de Nederlandse vestiging kent hij zijn contacten persoonlijk. Regelmatig moet ik bij projecten zaken afstemmen met de DENIOS-productielocaties in Duitsland, Engeland, Frankrijk of Tsjechië. Zodra een DENIOS-adviseur groen licht heeft gekregen van de opdrachtgever en de technische tekeningen binnen zijn, gaat Thijs-Jan aan de slag. Onze adviseur heeft in het voortraject alle wensen van de klant geïnventariseerd. Engineering heeft dat vertaald naar technische tekeningen. Ik toets dat concept op technische toepasbaarheid binnen de geldende regel- en wetgeving en bouw het project letterlijk vanaf het fundament op. Vanaf dat moment is Thijs-Jan de spil tussen de klant en de DENIOS-organisatie. Wanneer productie klaar is, volgt er de FAT. De producten worden tot in detail gecontroleerd, zodat eventuele aanpassingen nog in de fabriek kunnen worden gerealiseerd. Daarna volgt het transport en kunnen we bij de klant aan de slag. Natuurlijk let ik ook scherp op of er gewerkt wordt conform de VCA-voorschriften. Ieder project begint dan ook met een toolboxmeeting. Tijdens die eerste dag worden de monteurs van DENIOS voorgesteld aan de opdrachtgever. We lopen klantspecifieke eisen door en bespreken de faciliteiten. We begeleiden de klant van A tot Z en nemen zo de eindverantwoording op ons. Een projectmanager moet dan ook kunnen multi-tasken. Ook ervaring is van groot belang om zaken goed en efficiënt te kunnen afronden. Over zijn grootste project hoeft hij niet lang na te denken. Vol trots vertelt hij over een bijzonder project voor Shell dat hij een paar jaar geleden heeft mogen begeleiden voor de gaswinningprojecten Sachalin II en III op het Oost-Siberische schiereiland Sachalin, waar DENIOS in opdracht van Gemco International aan meewerkte. Een projectleider komt soms voor verrassingen te staan en moet dan inventief zijn. Het kan gebeuren dat een opdrachtgever een scheidingswand heeft geplaatst die er bij het eerste bezoek niet was. Of een deur is waar de te leveren installatie niet door kan. Linksom of rechtsom moet je dan met een oplossing komen. Geen enkel project is hetzelfde, je leert altijd iets nieuws. Ook omdat we leveren aan de industrie, laboratoria en ziekenhuizen. Zo veel verschillende opdrachtgevers, allemaal met hun eigen regels. Dat vraagt om mensenkennis, tact en inzicht en natuurlijk kennis van zaken. 8

9 DENIOS integreert VCA en MVO in bedrijfsvoering Na een half jaar proefdraaien wordt DENIOS in maart 2012 geaudit om daarna als VCA-gecertificeerd bedrijf door het leven te gaan. VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers en is een certificaat voor bedrijven die opdrachten uitvoeren met een potentieel hoog veiligheidsrisico, zoals gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel. De VCA-certificering sluit naadloos aan op DENIOS duurzaamheidsfilosofie. Aan de hand van een checklist worden leveranciers en bedrijven getoetst op hun veiligheidsbeleid. VCA-gecertificeerde bedrijven kunnen aantonen dat ze aan een aantal wettelijke verplichtingen volgens de Arbowet voldoen. Dit geeft klanten de garantie dat de grootste zorg wordt besteed aan veiligheid. Voor DENIOS is VCA-certificering geen onbekend terrein. Alle monteurs en buitendienstmedewerkers zijn VCA-VOL-gecertificeerd. Hierbij staat VOL voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Voor alle medewerkers die regelmatig bij klanten op bezoek gaan, is een VCA-VOL-diploma Bij DENIOS een vereiste. Triple P De VCA-certificering sluit aan op DENIOS duurzaamheidsfilosofie. In 2011 werd besloten om VCA en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in het beleid te integreren. Met MVO geeft DENIOS zich rekenschap van de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Als wereldwijd marktleider in de opslag en voorzieningen voor handling van gevaarlijke stoffen wordt bewust gestreefd naar het bereiken van een balans tussen People, Planet en Profit. Die triple P-filosofie houdt in dat er als onderneming en producent verantwoording wordt genomen voor het omgaan met werknemers, de om geving, het milieu en uiteraard ook de eigen onderneming. ISO DENIOS produceert, ontwikkelt en levert producten die een positieve bijdrage leveren aan het veiligheidsniveau bij het werken met gevaarlijke stoffen. Verder heeft DENIOS zich al vroeg hardgemaakt voor de wereldwijde bescherming van het milieu en daar al ruim 25 jaar specifieke producten voor ontwikkeld. Tevens helpt DENIOS bedrijven in heel Europa en in de Verenigde Staten om meer verantwoordelijkheid te nemen en hun medewerkers beter te beschermen en voor te lichten. Voor DENIOS Nederland was het implementeren van MVO en ISO de in 2010 uitgekomen internationale richtlijn voor MVO dan ook een natuurlijk proces. Met het aanstellen van stakeholders en het in praktijk brengen van het MVOmanagementsysteem heeft DENIOS nu ook de eerste stappen gezet om ISO in de audit van ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement mee te nemen. DENIOS is sinds 2011 ook actief in het Knowledge Centre met het geven van cursussen over het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. 9

10 Densorb DENSORB-sorbents zijn vervaardigd uit polypropyleen en functioneren op basis van de onderlinge aantrekkingskracht tussen ongelijke moleculen zonder dat er sprake is van een chemische binding. Vloeistoffen hechten zich aan het polypropyleen. Polypropyleen-sorbents werken als een magneet Het materiaal wordt dan ook ten onrechte absorptiemateriaal genoemd; de juiste benaming is adsorptiemateriaal, vanwege de adhesieve werking. Vergelijk het maar met de aantrekkingskracht van een magneet en ijzer. De adsorberende werking wordt dus bepaald door de mate van adhesie tussen polypropyleen en de te adsorberen vloeistof, waarbij de te adsorberen vloeistof het polypropyleen niet mag aantasten ter voorkoming van een chemische binding. DENSORB-OLIE In de basis kent polypropyleen een grote adhesieve kracht t.o.v. olieachtige vloeistoffen, de zogenaamde TVOC-vloeistoffen, en een afstotende, cohesieve kracht t.o.v. vloeistoffen op waterbasis. Het materiaal is dan ook uitermate geschikt voor het adsorberen van olieachtige vloeistoffen op het wateroppervlak (bijvoorbeeld bij olielekkage op zee): de olie wordt geadsorbeerd terwijl het water wordt afgestoten. Globalnews 1 maart 2012 Goed voorbereid Om letsel bij medewerkers, schade aan PBM s dient op een goed zichtbare en bedrijfsmiddelen en milieuverontreiniging te centrale plaats aanwezig te zijn in de voorkomen, dienen de risico s goed in kaart ruimte. Kiest u voor een mobiele calamiteitenset, zorg er dan wel voor dat deze te worden gebracht. Dit begint met het inventariseren van de aanwezige gevaarlijke altijd op dezelfde plek beschikbaar is en stoffen in de werkruimte of opslaglocatie, alleen wordt meegenomen bij een calamiteit. In de praktijk worden deze verrijd- alsook de soort en inhoud van de verpakkingen. De grootste verpakking is de referentie bare sets nog weleens verplaatst, met voor een lekkagecalamiteit; stem de noodset sorbents hierop af. Zorg voor persoon- het echt nodig is. Zorg voor overmaatse het risico dat ze onvindbaar zijn wanneer lijke veiligheidsmiddelen op locatie, zoals vaten op locaties waar 60- of 200-liter beschermende kleding, handschoenen, een vaten aanwezig zijn. veiligheidsbril en adembescherming. Zorg daarnaast voor instructies op locatie en Tip: Er is een zeer praktische calamiteitentrain het personeel met enige regelmaat. set beschikbaar bestaande uit een De calamiteitenset sorbents met de juiste overmaats vat gevuld met sorbents. 10

11 Het materiaal blijft bovendien drijven zodat het eenvoudig te verzamelen is. Densorb universeel Om het materiaal geschikt te maken voor het adsorberen van vloeistoffen op waterbasis, wordt het chemisch behandeld, waardoor de cohesieve kracht ten opzichte van vloeistoffen op waterbasis wordt omgezet in een adhesieve kracht. De sorbent die nu ontstaat, adsorbeert zowel olieachtige vloeistoffen als vloeistoffen op waterbasis. Dit is de zogenaamde universele kwaliteit. Naast deze behandeling kan het materiaal nog een extra behandeling ondergaan waardoor de chemische bestendigheid verbetert. Dit is de zogenaamde speciaal-kwaliteit. HooG adsorptie VerMoGen Polypropyleen-sorbents worden in 2 kwaliteiten geleverd: de Premium, een fine-fiber-kwaliteit en Economy een coarse-fiber-kwaliteit. Coarsefiber-sorbents bestaan uit één laag vezels. Hierdoor ontstaat een enkelvoudig net, waardoor het materiaal snel adsorbeert, echter omdat de grove structuur veel minder oppervlakte heeft dan de fine fibers, is het adsorptievermogen lager en is er een reële kans op doorlekken van de vloeistof vanuit de openruimte tussen sorbents wordt ten onrechte absorptie- Materiaal genoemd; De juiste benaming is adsorptie- Materiaal de vezelstructuur. Het adsorptievermogen van coarse fibers bedraagt zo n 10 keer het eigen gewicht bij licht viskeuze oliën. Fine-fiber-sorbents onderscheiden zich van de coarse fibers door hun fijnmazige structuur. Het materiaal heeft hierdoor een aanzienlijk groter oppervlak, waardoor een hoger opnamevermogen wordt gerealiseerd. Door de fine-fiber-structuur is het materiaal sterker dan de coarse fibers en doordat de structuur weinig open ruimte heeft is de kans op doorlekken minimaal. Het opnameproces van een fine fiber duurt door de fijnmazige structuur langer in vergelijking met een coarse fiber. Het adsorptievermogen van fine fibers bedraagt zo n 16 keer het eigen gewicht bij licht viskeuze oliën. instructie en training Voor een verantwoord gebruik van adsorptiemateriaal zijn duidelijke instructies nodig. Bij lekkages van gevaarlijke stoffen is de prioriteit de veiligheid van de medewerkers. DENIOS heeft een nieuwe sorbents documentatie beschikbaar. Hierin wordt niet alleen aandacht besteed aan de beschikbare producten. De eerste 10 pagina s zijn strikt informatief. Daarin hebben wij de stappen voor een noodplan voor u op een rijtje gezet, met de uitgangspunten voor een succesvolle training. Ook informeren wij u over het toepassingsgebied en de beperkingen. Naast adsorptieproducten bieden wij u PBm s, oogspoelvoorzieningen, vloeistofzuigers Qr-code: en andere producten waarmee u uw calamiteitenset compleet maakt. De nieuwe PGs 15 In de PGS 15, die eind 2011 in een nieuw jasje is gestoken, wordt de aanwezigheid van adsorptiemiddelen op elke opslaglocatie van gevaarlijke stoffen verplicht gesteld onder voorschrift 3.14, Incidenten met gemorste gevaarlijke stoffen en/of Crmstoffen, en voorschrift 5.5, middelen en maatregelen in geval van calamiteiten. Dit laatste voorschrift is specifiek van toepassing op opslaglocaties voor (tank)containers en geeft goed inzicht in een verantwoord uitrustingsniveau van de calamiteitenvoorziening. 11

12 Q-Kast Topinnovatie in brandveiligheidskasten zich eenvoudig door normale deuropeningen schuiven. Zelfs de breedste 1200mm-kasten zijn zo staand te transporteren. Comfort en flexibiliteit Globalnews 1 maart 2012 Op de Brusselse laboratoriumvakbeurs Laborama introduceert DENIOS de nieuwe Q-serie veiligheidskasten voor laboratorium en industriële toepassing. Het nieuwste model, met een brandwerendheid van 90 minuten, is robuuster dan ooit, is zonder pallet te transporteren, voorzien van een inbraakproof slot, vriendelijk en flexibel in gebruik en in diverse kleuren leverbaar. De nieuwe veiligheidskasten van het vertrouwde merk Asecos combineren méér functionaliteit en een robuustere constructie met de vertrouwde brandwerendheid van minstens 90 minuten. Want veiligheid heeft ook bij deze nieuwe lijn topprioriteit gekregen. De kasten, in 60 cm-, 90 cm-, en 120 cm-uitvoeringen, zijn door een geaccrediteerd instituut getest in een verbrandingskamer volgens EN Dit is de Europese norm voor veiligheidskasten voor opslag van brandbare vloeistoffen. Alle modellen hebben zich in deze test bewezen. Met een Q-brandveiligheidskast beschikt u over een gecertificeerd veiligheidsproduct dat strak is vormgegeven, veel comfort biedt en voorzien is van allerlei extra s. Transportgemak Achter het design van deze toplijn gaat een wereld van technologische innovaties schuil. Zo is door een verbeterde constructie de torsiestijfheid verbeterd. De kasten zijn daardoor sneller uit te lijnen en sluiten perfect op elkaar aan. Transport van de Q-serie was nog nooit zo gemakkelijk dankzij een geïntegreerde sokkel waar een heftruck of pompwagen zo onder kan komen. Het is dus niet meer nodig om de kast eerst op een pallet te plaatsen. Ook hoeft hij niet vastgezet te worden bij transport. Voor kleine, interne verhuizingen is er de Q-mover. Hiermee laat de (lege) kast Alle modellen hebben zich in de tests bewezen De bediening van de Q-kast biedt op-en-top gebruiksgemak. Het deurdempingssysteem is verfijnd. In de basic uitvoering kunnen de deuren in elke gewenste stand open blijven staan, een deurvastzet-inrichting is niet meer nodig. Handig bij het pakken en terugzetten van chemicaliën! Bij brand garandeert de ingebouwde thermobeveiliging dat de deuren automatisch sluiten. Bij de 1-touch-uitvoering wordt één deur bediend, het tweede deurdeel gaat automatisch ook open en de kast sluit vervolgens automatisch na een ingestelde tijdsduur. Kleurrijk design De nieuwe lijn is buiten de standaardkleuren (veiligheids)geel en lichtgrijs zonder meerkosten leverbaar in rood, blauw, groen, wit en zilvergrijs. De trend is: meer kleur in het lab. De kasten zijn met hun kleurstellingen optimaal in een moderne labomgeving in te passen. Op de Q-serie is geen gladde, maar een structuurlak aangebracht. Deze is krasbestendiger. De binnenzijde van de kasten is standaard antracietgrijs afgewerkt. In het nieuwe deurdesign wordt de product- en veiligheidsinformatie in één oogopslag weergegeven X getest 12

13 De nieuwste modellen in de Q-serie met een brandwerendheid van 90 minuten zijn robuuster dan ooit, zijn zonder pallet te transporteren, voorzien van een inbraakproof slot en vriendelijk en flexibel in gebruik. Bezoek ons ook eens tijdens Laborama op stand 1-G1 Specifiek voor brandveiligheidskasten zijn de eisen voor het GS-keurmerk per 1 januari 2012 aanzienlijk verzwaard. In Duitsland is de GS-keur verplicht. GS staat voor Geprüfte Sicherheit en gaat nog een stapje verder dan de Europese EN Zo is één van de eisen dat alle mechanische delen, zoals bijvoorbeeld deuren en schuifladen, x getest zijn voor de kast op de markt wordt gebracht. Naast de EN testprocedure door een geaccrediteerd testinstituut hebben alle modellen uit de nieuwe Q-serie de GS-keur, een waarborg voor kwaliteit en veiligheid. Mechanische afzuiging Als er risico is op dampvorming moet een veiligheidskast voor de opslag van brandgevaarlijke chemicaliën worden aangesloten op een ventilatiesysteem, zodat dampen zich niet kunnen ophopen. Er zijn kant-en-klare geluidsarme opzetunits voor aansluiting op een aanwezige afzuiginstallatie en recirculatie-units. Ze zijn optioneel leverbaar met afzuigbewaking en een alarmeringssysteem. Onderhoud en Service De installatie- en servicemonteurs van DENIOS verzorgen desgewenst de aansluiting van deze units, de periodieke controle en het onderhoud. De wetgever eist in het Arbeidsomstandighedenbesluit, de PGS 15- richtijn en RI&E (Risico-inventarisatie en evaluatie) dat veiligheidskasten periodiek onderhouden en op hun functionaliteit gekeurd worden. DENIOS beschikt over speciaal opgeleide, gecertificeerde medewerkers om deze taken te verrichten. 13

een goede buur denios op het instrument laborama denios op industrial processing news erbi over de voordelen van 25 t/m 28 september

een goede buur denios op het instrument laborama denios op industrial processing news erbi over de voordelen van 25 t/m 28 september mei 2012, editie 2 laborama eind maart werd in Brussel voor de 26e keer laborama georganiseerd. Veruit de denios op het instrument 25 t/m 28 september belangrijkste laboratorium vakbeurs in België. tussen

Nadere informatie

MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014

MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014 MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014 Audits Een goede voorbereiding telt Binnenkort beschikbaar VCCN-Richtlijn 10 Workshop verslagen EEN UITGAVE

Nadere informatie

veiligheid issue Stop de Persen! Bedien draadloos uw noodstop Circle of safety: machineveiligheid bij Faber Pallets

veiligheid issue Stop de Persen! Bedien draadloos uw noodstop Circle of safety: machineveiligheid bij Faber Pallets JAARGANG 09 - NOVEMBER 2012 KENNISMAGAZINE VOOR DE INDUSTRIËLE MARKT METEN IS WETEN! de veiligheid issue Stop de Persen! Bedien draadloos uw noodstop Circle of safety: machineveiligheid bij Faber Pallets

Nadere informatie

Bluswateropvang, barrières en sorbents

Bluswateropvang, barrières en sorbents Bluswateropvang, barrières en sorbents DENSORB De adsorptiemiddelen voor olie en chemicaliën met de grote opvangcapaciteit Met DENSORB sorbents kunt u in geval van nood snel en doeltreffend reageren. Gemorste

Nadere informatie

BRANDpreventie 23 mei 2012

BRANDpreventie 23 mei 2012 BRANDpreventie 23 mei 2012 Zorg voor brandveiligheid pagina 3 Mens is zwakste schakel pagina 7 Rondetafelgesprek pagina 8 en 9 ADVIESBUREAU EDENS Brandveiligheidsadvies Ontrokingssystemen Ontruimingsplannen

Nadere informatie

BILFINGER ACTIEF MET ZES DISCIPLINES

BILFINGER ACTIEF MET ZES DISCIPLINES BILFINGER 01.2013 1 RELATIEMAGAZINE Bilfinger Brabant Mobiel Bilfinger ICT Bilfinger Industrial Services België Bilfinger Industrial Services Nederland 01.2013 DOW EN BILFINGER ontwikkelen SAMEN INNOVATIE

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

Hoog & Breed. UITGAVE 3 - december 2008. Vooruitblik Bouwbeurs 2009. Beton Vakdagen 9-11 December. Richtlijn Steigers een feit. [zie pag.

Hoog & Breed. UITGAVE 3 - december 2008. Vooruitblik Bouwbeurs 2009. Beton Vakdagen 9-11 December. Richtlijn Steigers een feit. [zie pag. Hoog & Breed 1 Nieuwsbrief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk - en Betonbekistingbedrijven [vsb] Beton Vakdagen 9-11 December [Zie pag. 3] Richtlijn Steigers een feit [zie pag. 9] Vooruitblik Bouwbeurs

Nadere informatie

Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt

Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt Word nooit boos op een medewerker die zijn fouten meldt 20 columns vol inspiratie voor ondernemers Interpolis, 2015 Inhoud Voorwoord 5 Voorkom dat je failliet gaat door een foutje in je product 6 Milieuaansprakelijkheid

Nadere informatie

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (4) Inspectie-ervaring Quercus op reis Texemus Cursusplanner Explosieveiligheid Open Dag op zaterdag 18 september Nova Jaargang 12 Nr. 19 Juli 2010 NOVA Quercus;

Nadere informatie

CONTINU VERBETEREN CENTRAAL

CONTINU VERBETEREN CENTRAAL BILFINGER RELATIEMAGAZINE Bilfinger Brabant Mobiel Bilfinger ICT Bilfinger Industrial Services België Bilfinger Industrial Services Nederland 02.2015 BILFINGER HELPT KLANTEN VERDER DANKZIJ INNOVATIES 3

Nadere informatie

Doen wat we zeggen. AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014

Doen wat we zeggen. AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014 AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014 NL Doen wat we zeggen Miriam Hendriksen (l.) en Manita van Engelenburg vertellen over de beloftes op hun vakgebied en hoe ze deze waarmaken. Pagina

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage

Arbohandboek Bosschap 2013. Bijlage n 49 1: Voorbeelden van boetebedragen bij overtredingen arbowetgeving Overtreding Boetebedrag Onvoldoende voorlichting / onderricht 540 Medewerkers onvoldoende informeren over wijze waarop arbodeskundigheid

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk

met kwaliteit Mensen met autisme aan het werk Rekening houden met &capaciteit sturen op kwaliteit Mensen met autisme aan het werk REKENING HOUDEN MET CAPACITEIT EN STUREN OP KWALITEIT Mensen met autisme aan het werk Specialisterren, een social enterprise

Nadere informatie

Q&A - OLIEOPSLAG TWENTE DE MARSSTEDEN Versie: mei 2014

Q&A - OLIEOPSLAG TWENTE DE MARSSTEDEN Versie: mei 2014 Q&A - OLIEOPSLAG TWENTE DE MARSSTEDEN Versie: mei 2014 1. Algemeen 1.1 Waarom? AkzoNobel en Argos willen een strategische en duurzame opslag van olieproducten realiseren in ondergrondse zoutholtes (cavernes)

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620

Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620 Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620 bij een opslagbedrijf voor gevaarlijke stoffen 30 juni 2006 Inhoudsopgave 1 Doel en achtergrond toelichting

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

Nieuwsbrief gevaarlijke stoffen?

Nieuwsbrief gevaarlijke stoffen? Nieuwsbrief gevaarlijke stoffen SafetyNet Electronic journals Editie 119 September 2014 Veiligheid praktijklokalen VMBO en MBO vaak niet in orde. Bij controles door de Inspectie SZW op scholen in het voortgezet

Nadere informatie

verstoppen kan zich niet NIEUWS Nederland November 2014 Dräger H2S reddingscontainers Brandweer Haaglanden centraliseert onderhoud

verstoppen kan zich niet NIEUWS Nederland November 2014 Dräger H2S reddingscontainers Brandweer Haaglanden centraliseert onderhoud 1 NIEUWS Nederland November 2014 Gevaar kan zich niet verstoppen Bescherming tegen gevaren die je niet kunt waarnemen. De Dräger X-am 2500 biedt de modernste sensortechnologie met 12 uur batterij-inzet

Nadere informatie

MAGAZINE. Aero-Dynamiek Nijkerk. Materiaalcompatibiliteit in cleanrooms. Nieuwe structuur voor VCCN. Bedrijfsinterview met. B. en E.

MAGAZINE. Aero-Dynamiek Nijkerk. Materiaalcompatibiliteit in cleanrooms. Nieuwe structuur voor VCCN. Bedrijfsinterview met. B. en E. MAGAZINE EEN UITGAVE VAN DE VERENIGING CONTAMINATION CONTROL NEDERLAND JAARGANG 26 EDITIE 3-2013 THEMANUMMER: (ONDER)HOUDBAARHEID VAN DE CLEANROOM Bedrijfsinterview met Aero-Dynamiek Nijkerk B. en E. Kanegsberg

Nadere informatie

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland

geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland geel bloed werken bij Jungheinrich Nederland Het draait om mensen Je werkt om te leven, wordt wel gezegd. Omdat de Nederlander gemiddeld veertig uur per week werkt, kan ieders werk maar beter zo leuk,

Nadere informatie

RESPONS 4.827976 51.584183. Iedereen wil s avonds weer gezond thuis komen. Rijbewijs? Nachtje meedraaien in het vak

RESPONS 4.827976 51.584183. Iedereen wil s avonds weer gezond thuis komen. Rijbewijs? Nachtje meedraaien in het vak RESPONS 51.584183 4.827976 07 Iedereen wil s avonds weer gezond thuis komen 22 A serious game; bachelor of build environment 15 Rijbewijs? Nachtje meedraaien in het vak 29 Water is een versproduct wat

Nadere informatie

Brand bij Chemie-Pack te Moerdijk

Brand bij Chemie-Pack te Moerdijk Brand bij Chemie-Pack te Moerdijk Introductie De grote brand die begin 2011 woedde bij Chemie-Pack veroorzaakte geen doden en gewonden. Toch leidde de brand tot kritische vragen over de veiligheidscultuur

Nadere informatie

herfst 2014 Professionals Vakblad voor Industriële Automatiserings Professionals Nederland

herfst 2014 Professionals Vakblad voor Industriële Automatiserings Professionals Nederland IA Professionals Vakblad voor Industriële Automatiserings Professionals Nederland herfst 2014 In dit nummer:! Productie gehaald, missie geslaagd! Mobiele besturingsoplossingen! Maximale automatiseringsflexibiliteit!

Nadere informatie