Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein Leuven NIS-code : BUDGET Secretaris Gust Vriens. Financieel beheerder Luc Aerts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven NIS-code : 24062 BUDGET 2015. Secretaris Gust Vriens. Financieel beheerder Luc Aerts"

Transcriptie

1 Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 BUDGET 215 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts

2 INVENTARIS BUDGET 215 Beleidsnota Doelstellingennota B1 Het doelstellingenbudget De financiële toestand Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Lijst met daden van beschikking Lijst met toegekende subsidies Financiële nota B2 Het exploitatiebudget B3 De investeringsenveloppe B4 De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen B5 Het liquiditeitenbudget

3 Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 Budget 215 BELEIDSNOTA Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts

4 Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 Laatste budgettaire journaalnummer : DOELSTELLINGENNOTA 215 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts

5 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Stadsbrede doelstellingen De stad Leuven is het boegbeeld inzake klimaatbeleid en werkt resoluut in de richting van een klimaatneutrale stad Een draagvlak creëren voor duurzame ontwikkeling via Leuven Klimaatneutraal E 175.2, E 8., Er wordt een organisatiestructuur opgezet waarbinnen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en middenveld zijn vertegenwoordigd en die belast wordt met de projectcoördinatie LKN23. De stad vergroot samen met de andere partners van LKN23 en NDL de betrokkenheid van de Leuvenaar bij het project en laat deze maximaal participeren. De stad zorgt ervoor dat alle beleidsdomeinen betrokken worden in de realisatie van deze doelstelling LKN23 en dat in hun beleid het bereiken van deze duurzame doelstelling als uitgangspunt wordt genomen De stad bouwt het scholenproject CONDOR verder uit tot een alomvattend milieuzorgproject Streven naar energetische optimalisatie van woningen en gebouwen en deelname van iedereen aan acties voor energiebesparende investeringen en hernieuwbare energie. E 111.4, E 25.7, Samen met de partners zorgt de stad voor voldoende toegankelijke informatie naar burgers bij voorbeeld onder de vorm van een energieloket, gerichte adviezen (DuBo en Energiejacht), De stad evalueert de bestaande stimuli (subsidies, premies, goedkope leningen) om mensen duurzaam te laten bouwen en verbouwen en zoekt naar vernieuwende middelen. De stad betrekt de vakwereld (architecten, aannemers en EPC-verslaggevers) om samen deze doelstelling te behalen. De stad herbekijkt de normering van het isolatie en Epeil van gebouwen met het doel een beter niveau op te leggen dan de Vlaamse normen De stad realiseert samen met AGSL voorbeeldprojecten inzake energie en isolatie Het eigen patrimonium als pilootprojecten voor LKN23 inzetten en op andere fronten een voorbeeld van interne milieuzorg zijn Uitvoeren van energie investeringen in diverse gebouwen in het kader van Leuven-klimaatneutraal Afval voorkomen en maximaal inzetten op de recyclage van materialen of grondstoffen E 22.85, E 3., We overleggen met de afvalintercommunale Ecowerf over het onderzoeken van nieuwe hoogtechnologische technieken om energetische optimalisatie van afvalverwerking (bv vergisting, methaangaswinning) en materiaalrecyclage mogelijk te maken. Verlenen van subsidies voor de kringloopwinkel SPIT voor het inzamelen van textiel en herbruikbare goederen Verlenen van subsidies aan gezinnen die herbruikbare luiers gebruiken De stad zet projecten op om de huidige goede positie binnen Vlaanderen inzake afvalpreventie en zeer goede afvalcijfer te behouden (duurzaam productgebruik, thuiscomposteren, kringlooptuinieren, afvalarm winkelen, feesten, herbruik, recycleren,...). Streven naar duurzame verplaatsing. (indicator: 3% van alle verplaatsingen met fiets of te voet gebeuren, 3% met openbaar vervoer en 3% met de auto. E 55., E 234.6, Stadsbestuur Leuven Pagina 2 van 41

6 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Opname van duurzame criteria in mobiliteitsplan De stad stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen (fietsen en auto's) onder meer door voldoende oplaadpunten te voorzien De stad ondersteunt het gebruik van het openbaar vervoer De lokale voedselproductie en stadslandbouw een wezenlijk onderdeel laten uitmaken van het duurzaam beleid en het project Leuven Klimaatneutraal. E 3., De stad werkt projecten uit inzake innovatieve landbouw, volkstuintjes, tuindelen, De stad promoot vegetarische voeding, kraantjeswater,korte keten producten, De stadsgebouwen duurzaam, energiezuinig, toegankelijk en veilig maken, goed onderhouden en multifunctioneel inzetten. I 1.6., Nieuwbouw gemeenschapscentrum Bosstraat Wilsele Op korte termijn voert de stad energiebesparende maatregelen uit in het gebouwenpatrimonium Via het cultuuraanbod intekenen op "Leuven Klimaatneutraal 23" E 1., Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties Er worden voorstellingen rond het thema 'Leuven Klimaatneutraal' geprogrammeerd Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties (bv workshops) Deelname aan de "Leuvense klimaatweek" a.h.v. verschillende acties De stad Leuven wil via open communicatie alle burgers op een systematische, objectieve, tijdige en verstaanbare manier informeren met digitale communicatie als bijzonder aandachtspunt Gericht beheren en uitbouwen van de communicatiemiddelen en communicatiemix E 31.3, E 4.5, Organisatie van infocampagnes Vernieuwing van de formule "OpZondagen" De kwaliteit verhogen van de digitale communicatie op gebied van kennis, techniek, design, taalgebruik en toegankelijkheid en usability. I 1., Het uitbouwen van de website van aanbod gerichte naar vraag gerichte communicatie en het ontwikkelen van mobiele websites en apps Sociale media invoeren als bijzonder aandachtspunt in de communicatie Rekruteren via sociale media Het maximaliseren van het gebruik van (semi-)externe kanalen binnen de directie sport E 8.5, Een duidelijke, eenvoudige, volledige en eigentijdse informatieverspreiding over de verschillende sportactiviteiten verschaffen. Aanmaak en doelgericht verspreiden van printcommunicatie: affiches, flyers, programmaboekjes, uitnodigingen, banners Stadsbestuur Leuven Pagina 3 van 41

7 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Maximaliseren van gebruik externe communicatiekanalen sport: uitdatabank, infoleuven, mediaschermen andere diensten, Inzet van sociale media sport: facebook/twitter Opmaak en operationeel gebruik e-loket (online inschrijftool) voor jeugd- en sportkampen Inzet op duidelijke, volledige, professionele en gebruikersgerichte externe en interne communicatie voor de culturele sector. E 123., E 16., I 3., De directie cultuur blijft het project UiT in Leuven (UiTdatabank, UiTagenda, UiTmagazine, UiTwebsite...) in samenwerking met CultuurNet Vlaanderen voortzetten en volgt de meest recente ontwikkelingen hiervan op de voet. De directie cultuur zet in overleg met de dienst communicatie een goede perswerking op poten via persberichten, persconferenties Imago-/cultuurhuizencommunicatie door gebruik van logo, pop-upbib, drukwerken, sites, events De directie cultuur i.s.m. de dienst communicatie ontwikkelt verschillende (mobiele) websites zowel voor de eigen als stadsbredere festivals (Leuven Jazz, Amateurama, Rode Hond, M-idzomer...). De directie cultuur ontwikkelt in overleg met de dienst communicatie verschillende (mobiele) websites, zowel voor eigen aanbod als stadsbrede projecten (stadsambassadeur, School met cultuur, Carrousel, 3CC, De Kinderbib, De FactorY...) De directie cultuur onderneemt initiatieven rond sociale media (facebook, twitter...) De directie cultuur zet in overleg met de dienst communicatie een goede perswerking op poten via persberichten, persconferenties... De directie cultuur maximaliseert het gebruik van (semi-)externe kanalen zoals de UITdatabank, InfoLeuven, mediaschermen, mijnleuven.be Beheer van adressenbestanden: bovenlokale en culturele pers, 3CC-klanten, Bibleden, cultuurraad Input in de UiTdatabank voor eigen aanbod en stimuleren invoer door derden Advertenties, katernen, bijlagen in dagbladen en/of weekbladen Imago-/cultuurhuizencommunicatie door gebruik van logo, pop-upbib, drukwerken, sites, events Opleidingen m.b.t. communicatie, promotie De directie cultuur i.s.m. de dienst communicatie ontwikkelt verschillende (mobiele) websites zowel voor de eigen als stadsbredere festivals (Leuven Jazz, Amateurama, Rode Hond, M-idzomer...). De directie cultuur ontwikkelt in overleg met de dienst communicatie verschillende (mobiele) websites, zowel voor eigen aanbod als stadsbrede projecten (stadsambassadeur, School met cultuur, Carrousel, 3CC, De Kinderbib, De FactorY...) De directie cultuur onderneemt initiatieven rond sociale media (facebook, twitter...) Beheer van adressenbestanden: bovenlokale en culturele pers, 3CC-klanten, Bibleden, cultuurraad Input in de UiTdatabank voor eigen aanbod en stimuleren invoer door derden Imago-/cultuurhuizencommunicatie door gebruik van logo, pop-upbib, drukwerken, sites, events Signalisatie in de bibliotheek, in Tweebronnen, in de schouwburg De directie cultuur ontwikkelt in overleg met de dienst communicatie printcommunicatie, zowel voor eigen aanbod als stadsbrede projecten (stadsambassadeur, Leuven Jazz, Amateurama, Rode Hond, Carrousel, M-idzomer, 3CC, de Bib/kinderbib, De FactorY...). Het voeren van een toegankelijke externe communicatie op maat van verschillende groepen en producten op basis van de toegankelijkheidsscan. E 3.2, Stadsbestuur Leuven Pagina 4 van 41

8 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Een optimale buurtgerichte communicatie voeren om de toegankelijkheid van het sociaal aanbod in de aandachtsbuurten van Leuven te realiseren Het voorzien in aangepaste communicatiemiddelen voor specifieke doelgroepen zoals kinderen en jongeren. E 53., Gebruik van een mediamix op maat van jongeren Samenwerking met de mijnleuven-crew Verspreiding van mijnleuven Magazine Uitwerken van de website mijnleuven.be als interactieve tool en als toegang tot de stad Inzetten op sociale media Online en papieren communicatie over het aanbod naar ouders en kinderen De stad Leuven betrekt de Leuvenaar als waardevolle partner bij het lokale beleid Organisatie participatieinitiatieven inzake leefbaarheid E 15., Subsidies voor opruimacties door scholen en verenigingen Het ondersteunen en stimuleren van Leuvenaars tot beleidsparticipatie, met specifieke aandacht voor Leuvenaars die omwille van uiteenlopende redenen zoals bv. afkomst, leeftijd, moeilijker deelnemen aan het beleid. E , Overleg met en beleidsparticiapatie vanuit lokale partners in de cultuurraad Vindplaatsgericht werken om jongeren en kinderen te bereiken voor deelname aan beleid Elk kind en jongere kan zijn stem laten horen Betrekken van de buurt en de kinderen en jongeren bij werken aan jeugdinfrastructuur en openbare ruimte Betrekken van de jeugd en bewoners uit de buurt bij (her)aanleg van jeugdterreinen Organiseren van jeugdwelzijnsoverleg en jeugdwerkoverleg Het zichtbaar maken van inspraak en participatie van kinderen en jongeren Organisatie van participatieve initiatieven van, voor en door kinderen en jongeren Overleg met Sector en andere partners betrokken bij kinderopvang in Leuven in de Stedelijke Adviesraad Kinderopvang Leuven - Lokaal Overleg Kinderopvang (SARKO-LOK) Betrekken van georganiseerde senioren bij het beleid, op een actieve manier, op vlak van advisering van het stedelijk seniorenbeleid via de seniorenraad Opzetten van gerichte acties om participatie van etnisch diverse Leuvenaars aan bestaande inspraakinitiatieven (zoals jeugdraad, cultuurraad, seniorenraad...) te bevorderen. Zorgen dat ook nieuwe groepen jongeren aandacht op maat krijgen, zodat elk kind en jongere de kans heeft zijn stem te laten horen Ondersteunen van de adviesraad toegankelijkheid Gebruiken van expertise en netwerk voor beleidsparticipatie van personen met een functiebeperking Het dynamiseren en coördineren van de participatie van het Leuvense middenveld aan het beleid rond ontwikkelingssamenwerking met een duidelijke plaats voor de erkende adviesraad (derdewereldraad) Overleg met en beleidsparticipatie vanuit lokale partners in de sportraad Overleg met en beleidsparticipatie vanuit lokale partners in de milieu-adviesraad Stadsbestuur Leuven Pagina 5 van 41

9 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Overleg met en beleidsparticipatie vanuit lokale partners in de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening.(gecoro) Het ontwikkelen van werkvormen van beleidsparticipatie aangepast aan de diversiteit van de maatschappij. E 4.2, Organisatie van jeugdparticipatie Ontwikkeling van digitale tools op maat van kinderen en jongeren Gebruik maken van expertise en netwerken opgebouwd binnen de stad voor beleidsparticipatie van senioren in sport, cultuur, wonen enz Evalueren en hervormen van de seniorenraad Zoeken naar diverse werkvormen om ook niet-georganiseerde senioren te bereiken voor beleidsthema's die hen aanbelangen Buurt- en beleidsparticipatie vanuit buurtwerkingen en buurtcentra Buurtwerkers zijn een brugfiguur tussen buurtbewoners en stadsdiensten en leiden kansarme buurtbewoners toe naar algemene beleidsparticipatie Organisatie van het thematische inspraakfora met aangepaste inspraakmethodieken om etnisch diverse doelgroepen te betrekken bij het beleid en samen in gesprek te gaan met relevante middenveldorganisaties Rol opnemen van brugfiguur tussen buurtbewoners en stadsdiensten voor bottom-up ad hoc participatie. Gebruik van diverse werkvormen om zowel georganiseerde als niet-georganiseerde stakeholders uit de buurt te bereiken voor beleidsthema's en stadsprojecten met een territoriale invalshoek De stad Leuven wil een klantgerichte toegankelijke dienstverlening aanbieden aan alle burgers met oog voor diversiteit Een diversiteitsbeleid voeren bij de eigen diensten en voorzieningen met oog voor een toegankelijk aanbod, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening en een aanbod voor alle burgers te garanderen. E 492.8, E , De stad voert een actief integratiebeleid door het gericht begeleiden van collega-stadsdiensten en reguliere sectoren van hun aanbod op maat van woonwagenbewoners Afstemmen van de verschillende diensten die rond diversiteit, inclusief fysieke toegankelijkheid, en in elke directie iemand als aanspreekpunt aan te duiden voor diversiteitsacties en -beleid. Realiseren van de acties in het kader van Vlaamse beleidsprioriteiten diversiteits- en integratiebeleid en Stedenfonds, door opdracht aan de EVA vzw DiversLeuven Ontwikkelen van een aanbod van externe/interne vorming en ondersteuning voor alle stedelijke diensten en voorzieningen Het versterken van het e-government, en de digitalisering van noodzakelijke diensten voor de burgers in andere sectoren. E 75., I 15., Ontwikkelen van portaal "mijnkindinleuven.be" Blijvende optimalisatie van het loket kinderopvang als unieke ingangspoort voor centrale aanmelding en toewijzing van kinderopvang in Leuven. Stadsbestuur Leuven Pagina 6 van Uitwerken digitaal loket jeugd/sport In samenwerking met het lokale onderwijsveld en LOP een digitale aanmeldingsprocedure voor het basisonderwijs uitwerken

10 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Burgergerichte digitalisering I 15., Ontwikkelen van een tool voor de behandeling van de aanvragen tot inname van openbaar domein De introductie van een basis CRM-systeem is nodig om de mogelijkheid tot diversificatie van de dienstverlening te kunnen beheren en te sturen Inrichten van een extra (elektronisch) stembureau Burgergerichte fysieke dienstverlening I 6.682,95 Biometrische gegevens worden verwerkt in paspoort en elektronische vreemdelingenkaart via een eigen burgergericht proces De stad Leuven wil een gezond financieel beleid verder uitbouwen met bijzondere aandacht voor stabilisatie, schaalvoordeel en responsabilisering Stabilisatie van de werkingskosten Evaluatie van de werkingskosten met onderscheid tussen samendrukbare en onsamendrukbare werkingskosten In kaart brengen onderscheid gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde kosten Voorzien van een vaste enveloppe voor nettopremies en subsidies Met de satellieten en het OCMW zoveel mogelijk schaalvoordelen en transparantie realiseren. E ,78 I ,5 A 1.25., Bijdragen in de tekorten van de satellieten Inventarisatie en synchronisatie van organisatie overschrijdende dossiers vooral op vlak van ondersteunende diensten Opmaak geconsolideerde BBC-rapportering van satellieten Bijdragen in de financiering van het patrimonium van onze satellieten Het schuldbeheer verder optimaliseren en dynamischer maken I 2.., A ,63 Periodieke doorlichting van de schuldportefeuille organiseren Afbouw uitstaande schuld Een kader creëren voor het toekennen van renteloze leningen en prefinanciering Uitwerken van een reglement met betrekking tot het toekennen van renteloze leningen en andere prefinancieringen met aandacht voor de aanpassing aan de gezondheidsindex en marktconforme looptijden Evaluatie van belastingen, retributies en subsidies Belastings- en retributiereglementen doorlichten op vlak van aspecten zoals: actualiteit, beleidsdoel, duurzaamheid, omvang, realistische en billijke prijszetting Stadsbestuur Leuven Pagina 7 van 41

11 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Met de Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant zoveel mogelijk schaalvoordelen en transparantie realiseren E , E , Financiele stromen tussen stad Leuven en Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant in de het kader van de verplichte bijdrage en vergoeding van de door de stad aangeleverde diensten en ondersteuning Optimaal beheren van de financiële activa E ,37 Dividenden uit financiële activa De stad Leuven wil streven naar een kwaliteitsvolle, efficiënte interne organisatie op een kwalitatieve, efficiënte en economisch verantwoorde wijze zodat het stadsbestuur optimaal kan functioneren Digitalisering van de interne werking Invoer E-decision Uitbouwen van personeelsrapportage Stad Leuven als aantrekkelijke en professionele regionale werkgever Het mogelijk maken van personeelsmobiliteit tussen stad en OCMW Voeren van een personeelstevredenheidsonderzoek Voeren van een leeftijdsbewust en divers personeelsbeleid Inzetten op een dynamische en flexibele organisatiestructuur en daarop afgestemde personeelsbehoefteplanning Onderzoeken en realiseren van een uitbreiding van de samenwerking met OCMW Leuven Gerichter rekruteren door naast diplomavereisten, ook ervaringsvereisten of andere voorwaarden tot kandidaatstelling op te nemen Ontwikkelen van een online sollicitatietool Stadsbrede doelstellingen Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E , , , ,37 I 1.6., ,45, 2.., A, 1.25.,, ,63 Totaal , , , , Stadsbestuur Leuven Pagina 8 van 41

12 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Leven, leren, werken De stad Leuven wil een open, leefbare en solidaire stad blijven waar burgers doorheen verschillen verbonden zijn met elkaar en de wereld Het versterken van samenleven in diversiteit, en het bestrijden van discriminatie op basis van geslacht, afkomst, levensbeschouwing, seksuele geaardheid,. E 26.53, E 5.175, Ontmoeting stimuleren tussen bevolkingsgroepen Uitwerken van sensibiliserings- en beeldvormingsprojecten rond de Leuvense diversiteit Samenwerken met Leuvense islamitische organisaties rond beeldvorming over islam Fietskoppels in samenwerking met de Leuvense Fietsschool Kenbaar maken van acties en tentoonstellingen rond diversiteit naar partners en publiek Ondersteuning bieden aan scholen en verenigingen via een educatief aanbod rond interculturele competenties en positieve beeldvorming rond etnisch- culturele diversiteit Actief werken aan positieve beeldvorming rond holebi's en transgenders en holebigerelateerde thema's onder de aandacht brengen Actief bestrijden van discriminatie en sensibilisering rond genderthema's, en meer bepaald vrouwendiscriminatie, en dit in de brede Leuvense gemeenschap Het ondersteunen en stimuleren van de sociale samenhang op wijkniveau, en het bewaken van de leefbaarheid van de wijken samen met bewoners en andere partners. E 37.4, E 1., Aanpakken van leefbaarheidsproblemen op buurtniveau in regie Actief aan de slag gaan in buurten rond brede maatschappelijke uitdagingen zoals eenzaamheid, vergrijzing, zorg en kinderarmoede, en dit in coalitie met buurtbewoners, lokale partners en het middenveld. Stimuleren en ondersteunen van burgers om een actieve en constructieve rol voor hun straat, buurt en medebewoners blijvend op te nemen Personeelsinzet voor acties onder actieplan Het verbreden en verdiepen van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Leuven E 232.7, E 4.3, De Noord-Zuidwerking van de stad stimuleert de opname van Zuid-thema's en ontwikkelingssamenwerking is de werking van andere stadsdiensten en Leuvense partners zoals scholen en verenigingen Het ondersteunen en mee coördineren van de campagne in Leuven Het ondersteunen van het Afrika Filmfestival in Leuven Het dynamiseren en coördineren van de FairTradeGemeente-campagne in Leuven Het ondersteunen van en deelnemen aan de Zuiddag Het ondersteunen van verenigingen en samenwerkingsverbanden die in de stad Leuven werken rond informatie en educatie over het Zuiden. Het ondersteunen van Leuvense ontwikkelingshelpers die in projecten werken met rechtstreekse steun in het Zuiden, en aan Het ondersteunen van de Leuvense vredesbeweging voor de herdenking van WO I Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking Het actief samenwerken met Leuvense actoren ontwikkelingssamenwerking Stadsbestuur Leuven Pagina 9 van 41

13 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Het ondersteunen en mee organiseren van het Leuvens Wereldfeest Personeelsinzet voor acties onder actieplan Het opzetten van of bijdragen aan Zuidprojecten en de Leuvense bevolking sensibiliseren voor ontwikkelingssamenwerking op basis van deze projecten. Het stimuleren van elke Leuvense school om een brede school te zijn in hun eigen werking, in de wijk en in de maatschappij. E ,8 E 3, Actief stimuleren en ondersteunen van samenwerking tussen de scholen en de buurt Stimuleren van samenwerking tussen de Leuvense scholen en SLAC/Academie en SLAC/ Conservatorium rond muzische vorming/beeldende kunst. Eigen stedelijke projecten i.s.m. scholen om kinderen bij de buurt en de bredere samenleving te betrekken De stad organiseert een zanghappening voor scholen rond internationale solidariteit Personeelsinzet voor acties onder actieplan De openbare ruimte ontwikkelen als een waardevolle informele ontmoetingsruimte en fijne verblijfplaats voor alle Leuvenaars, inclusief kinderen en jongeren. E ,9 E 5, I , (Her)aanleg van speelterreinen in Leuven Onderhoud, herstellingen en vervanging kleine speeltoestellen op speelterreinen Opmaak van een speelweefselplan Ondersteuning van speelstraten en de buitenspeeldag Organisatie van speelstraten-leefstraten Het faciliteren van de organisatie van kinder- en jongerenactiviteiten in de openbare ruimte Ondersteunen van het gebruik van het openbaar domein door bewonersgroepen voor activiteiten die sociale samenhang op straat- en buurtniveau bevorderen In samenwerking met bewoners de projectoproep Kom op voor je wijk voortzetten Personeelsinzet voor acties onder actieplan Personeelsinzet voor acties onder actieplan (gebiedsgerichte werking) De stad Leuven ondersteunt bevolkingsgroepen zodat zoveel mogelijk Leuvenaars (ongeacht leeftijd, afkomst, sociale klasse, geslacht...) actief deelnemen aan de samenleving. Iedere Leuvenaar met plezier aan het bewegen krijgen en een levenslange sportparticipatie mogelijk maken. E 117.7, Sportaanbod in het stadscentrum en in de wijken voorzien voor jong en oud. Hierbij hebben we grote aandacht voor nieuwe (vormen van) sporten en/of alternatieve/laagdrempelige organisatievormen We lanceren een bewegingsschool ism sportverenigingen en anderzijds binnen het 'brede school' en 'brede opvangconcept' van de Stad Leuven om kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier op een verantwoorde manier aan lichaamsbeweging te laten doen. (cf. actie ) We stimuleren de ontwikkeling van doorgroeiclubs sport We bieden ondersteuning in het vrijwilligersbeleid binnen sportclubs We stimuleren samenwerking tussen sportclubs Stadsbestuur Leuven Pagina 1 van 41

14 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 We stimuleren samenwerking tussen sportclubs en scholen Iedere Leuvenaar met plezier aan het bewegen krijgen met bijzondere aandacht voor doelgroepen. E 4., Leuven ijvert voor gezonde sport- en bewegingsactiviteiten voor mensen die moeilijk rondkomen door samenwerking tussen verenigingen en het OCMW en het sportchequesysteem Stimuleren aangepaste sportactiviteiten voor personen met een handicap Via opleidings- en tewerkstellingstrajecten kunnen jongeren (uit kansengroepen) 'buurtsportwerker' in de eigen buurt worden We stimuleren de toeleiding van jongeren in sportverenigingen ifv kansengroepen We voorzien ism Rode Antraciet een sportaanbod in de Leuvense gevangenissen voor de gedetineerden Het subsidiëren van organisaties die bijzondere aandacht hebben voor participatie van doelgroepen. E 88., E 34.73, Werkingstoelage Cie Tartaren Werkingstoelage participatieprojecten Subsidiëring OCMW in het kader van de afsprakennota Toelage Vlaamse Gemeenschap afsprakennota participatiedecreet Werkingstoelage De FactorY (via vzw 3CC) Het bevorderen van culturele participatie E , E 45.3, De verschillende stedelijke culturele instellingen en afdelingen organiseren buurtprojecten en - activiteiten; bv. Buurtcultuur, culturele bijdrage seniorenweek, Wereldfeest, Colora Festival, Bib aan Huis, e-inclusie, Realiseren van een UiT-pas in samenwerking met CultuurNet en andere stadsdiensten Werking spelotheek Ondersteuning collectievorming gevangenis Initiatieven rond het verminderen van financiële en andere drempels voor actieve cultuurparticipatie zoals de vrijetijdspas, enz Werkingstoelage cultuurparticipatie De stedelijke culturele instellingen en afdelingen werken aan een netwerk binnen de stad waardoor het mogelijk wordt om overkoepelend te werken rond cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming De kerngroep participatie werkt een afsprakennota uit Inspelen op de doelgroep jongeren via "urban en streetculture" Organiseren van cursussen en workshops van graffiti, urban dance (moderne dans, lockin, poppin, new jack, new style, ragga, housedanc, jazz,...), urban music, urban sports (tricking, freerunning, parkour...). De verschillende stedelijke culturele instellingen en afdelingen organiseren buurtprojecten en activiteiten als Amateurama, Carrousel, A!Mee-Zing... Ze werken structurele acties uit voor specifieke doelgroepen. E 6., Stadsbestuur Leuven Pagina 11 van 41

15 DOELSTELLINGENNOTA dec :4 Organisatie Picknick in het Park Er wordt meer aandacht besteed aan wijkwerking Organisatie Carrousel Extra inzet op het informeren en versterken van individuen zodat mensen zelfredzaam worden en gemakkelijker hun weg vinden binnen de samenleving. E , Ondersteunen en begeleiden van mensen van het Leuvense woonwagenterrein Voortzetten van het taalstimuleringsproject "De taalcaravaan" op het woonwagenterrein Actieve toeleiding van anderstaligen naar sport- en jeugdverenigingen, cultuur, zinvolle vrijetijdsbesteding Ondersteunen van de Leuvense Fietsschool Organiseren van infosessies voor Leuvense etnisch diverse organisaties en voor Leuvenaars van andere afkomst Doorbreken digitale kloof Het ondersteunen van een ontmoetingsplaats voor mensen die moeilijk terecht kunnen bij familie, vrienden of kennissen Het ondersteunen van inwoners met een functiebeperking via een gepast aanbod E 34.64, Voorzien van een jaarlijkse toelage voor opvoeders van een kind met een handicap Ondersteunen via een toelagereglement van initiatieven en projecten die de integratie van personen met een functiebeperking en hun evenwaardige deelname aan het maatschappelijk leven bevorderen Ondersteunen van het aangepast vervoer in de Leuvense regio Het voorzien van een aanbod aan activiteiten in de schoolvakanties en tijdens het jaar, dat kwalitatief, veilig en speels is, verspreid over het grondgebied, en dat meegroeit met de stad. E , E 3, I 6., Organisatie van speelpleinwerkingen in de paas- en zomervakanties in de deelgemeentes en Leuvencentrum Organisatie van een kwalitatief spelaanbod voor kleuters en kinderen binnen en buiten de stad(skern) in de kleine vakanties Organisatie van MAC en wijkspeelplein Ondersteuning van particuliere speelpleinen Organisatie winterspeeltuin Personeelsinzet voor acties onder actieplan Opname van de lokale regie met betrekking tot integraal gezinsbeleid E 282.8, E 3, I 6.776,8 Trekken van het samenwerkingsverband Leuvense Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning Bundelen van het preventieve gezinsondersteunend aanbod onder "Huis van het Kind" Onderzoeken of er een uitleendienst kan opgestart worden om materiaal uit te lenen aan maatschappelijk kwetsbare gezinnen Ondersteunen en stimuleren van borstvoedingsvriendelijke praktijken, organisaties en projecten Stadsbestuur Leuven Pagina 12 van 41

Financieel overzicht voor de 6 jaar van de cyclus

Financieel overzicht voor de 6 jaar van de cyclus Rapportdatum: 26-2-214 11:38:11 Lokaal Leuven Type rapport: rapport: Herziening Rapportjaar: Status bestuur: Meerjarenplar 214 De stad Leuven betrekt de Leuvenaar als Het ondersteunen en stimuleren van

Nadere informatie

Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven NIS-code : 24062 BUDGET 2014. Secretaris Gust Vriens. Financieel beheerder Luc Aerts

Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven NIS-code : 24062 BUDGET 2014. Secretaris Gust Vriens. Financieel beheerder Luc Aerts Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 : BUDGET 214 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts INVENTARIS BUDGET 214 Beleidsnota Doelstellingennota B1

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

BUDGET Secretaris Gust Vriens. Financieel beheerder Luc Aerts

BUDGET Secretaris Gust Vriens. Financieel beheerder Luc Aerts Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenpleinn 1 3 Leuven NIS-code : 2462 BUDGET 217 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts 1 Inhoud Budget 217 Beleidsnota o De doelstellingennota

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Secretaris Gust Vriens. Financieel beheerder Luc Aerts BUDGET Budgetwijziging GR 14 december2015

Secretaris Gust Vriens. Financieel beheerder Luc Aerts BUDGET Budgetwijziging GR 14 december2015 Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenpleinn 1 3 Leuven NIS-code : 2462 BUDGET 215 Budgetwijziging GR 14 december215 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts INVENTARIS BUDGETWIJZIGING

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven NIS-code : 24062 BUDGET 2016. Secretaris Gust Vriens. Financieel beheerder Luc Aerts

Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven NIS-code : 24062 BUDGET 2016. Secretaris Gust Vriens. Financieel beheerder Luc Aerts Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 BUDGET 216 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts Inhoud Budget 216 Beleidsnota o De doelstellingennota o Het

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

Loket Kinderopvang stad Leuven

Loket Kinderopvang stad Leuven Loket Kinderopvang stad Leuven De start Centrum voor Kinderopvang Proefproject K&G (2007): Centrum voor Kinderopvang Afstemming / antwoorden bieden op noden van sector en bevolking Stad = netwerkmakelaar

Nadere informatie

KINDERARMOEDE. 21 mei 2014 OCMW LANAKEN

KINDERARMOEDE. 21 mei 2014 OCMW LANAKEN KINDERARMOEDE 21 mei 2014 SALK 13 meest getroffen gemeenten (waaronder Lanaken) 50.000 /jaarbasis: kinderarmoedebeleid 2014-2017 (4 jaren) Geen Vlaamse middelen op basis van de kinderarmoedebarometer.

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Dienst Diversiteit Een kennismaking

Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit Een kennismaking Dienst Diversiteit INHOUD 1. Voorstelling dienst Diversiteit 2. Doelstellingen en acties 3. Van diversiteit naar gezondheid Voorstelling dienst Diversiteit Huidig organogram

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1

DIVERSITEIT VERBINDINGEN PARTICIPATIE. Kijkwijzer Brede School in Brussel 1 LOKALE CONTEXT BS Omgevingsanalyse Kinderen en jongeren Partners De BS brengt bij de omgevingsanalyse zowel de noden als kansen van de lokale kinderen en jongeren in kaart: houdt hierbij rekening met de

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Flankerend onderwijsbeleid Stad Leuven

Flankerend onderwijsbeleid Stad Leuven Inspiratiedag 29 april 2014 Flankerend onderwijsbeleid Stad Leuven 4 projecten: Buddy Jobspotters 1 Sinds schooljaar 2006-2007: proefproject in twee woonkernen in Wilsele Stad Leuven ondersteunt de opstart

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN

PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN PROACTIEF EN GEZINSONDERSTEUNEND WERKEN MET KANSARME GEZINNEN MET JONGE KINDEREN POPERINGE 11.933 HA (IN TOP 5 W-VL) - 19.894 INW KANSARME BUURTEN Kansarmoedeatlas Provincie West-Vlaanderen (Steunpunt

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE

PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE OCMW Sint-Katelijne-Waver PROJECTVOORSTEL KINDERARMOEDE 1. Inleiding Armoede wordt gedeeltelijk, maar voor een belangrijk deel, doorgegeven van generatie op generatie. Kinderen die (langdurig) leven in

Nadere informatie

Subsidies. Aanleiding tot het invoeren van subsidies. Ondersteunen van verenigingen. Socio culturele, jeugd en sportverenigingen

Subsidies. Aanleiding tot het invoeren van subsidies. Ondersteunen van verenigingen. Socio culturele, jeugd en sportverenigingen Subsidies Socio culturele, jeugd en sportverenigingen Aanleiding tot het invoeren van subsidies Ondersteunen van verenigingen Afschaffen van de papierophaling en de bedoeling van integratie van de bestaande

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

Vrijetijd wordt emancipatorische (s)t(r)ijd:

Vrijetijd wordt emancipatorische (s)t(r)ijd: Vrijetijd wordt emancipatorische (s)t(r)ijd: aan de slag met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren ondersteunen/versterken om verandering te realiseren : VPGW --------- vrijetijdswerking

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3: ondersteuning en stimulering diversiteit en toegankelijkheid in de sport 1. SWOT analyse Kansen:

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband in Heusden-Zolder Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband Ontstaan Vanuit gezamenlijke bezorgdheid omtrent de registratie kansarme geboorten Op initiatief van de gemeentelijke afdeling welzijn en

Nadere informatie

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk

Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Lokaal overleg kinderopvang Kortrijk Inleiding: hoe kwam dit memorandum tot stand. Het Lokaal overleg Kinderopvang Kortrijk is een door het stadsbestuur erkende adviesraad. Deze is samengesteld op basis

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Onderwijscentrum Gent. Raakpunten GSIW

Onderwijscentrum Gent. Raakpunten GSIW Onderwijscentrum Gent Raakpunten GSIW Gent Stad in Werking Onderwijscentrum Gent, 20 december 2017 1. Uitdaging 2. Rol Onderwijscentrum 3. Structuur en netwerk 4. Raakpunten Visie 5. Raakpunten inhoudelijk

Nadere informatie

O.D. 1.1 Zoeken naar argumenten om anders/meer/beter te investeren, bijvoorbeeld in fietsenstallingen

O.D. 1.1 Zoeken naar argumenten om anders/meer/beter te investeren, bijvoorbeeld in fietsenstallingen LOKO Deelbureau Sociaal 8 oktober 2012 BELEIDSPLAN Algemeen Het jaarthema van LOKO dit jaar stad en student & oriëntering en integratie. Binnen het sociale beleid van LOKO kunnen deze thema s gemakkelijk

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

2. Klimaat en duurzaamheid

2. Klimaat en duurzaamheid 1. Armoede Het Gentse OCMW ontwikkelt samen met de bevoegde stedelijke diensten een stedelijk sociaal-ecologisch werkgelegenheidsproject met als doel bestaande arbeidszorg-projecten op elkaar af te stemmen.

Nadere informatie

Overzicht gebruik beleidsprioriteiten

Overzicht gebruik beleidsprioriteiten Overzicht gebruik beleidsprioriteiten CEBVBP01 - BP 1 - Cultureel Erfgoed 1419/001/007/007/005 Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei erfgoedconvenant CEBVBP02 - BP 2 - Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport

Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport 20 november 2009 De Antwerpse jeugdcentra legden een intensief proces af om tot deze nota te komen over hun identiteit

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Sterke mensen, sterk Hasselt. Strategische doelstelling van het Huis van het Kind Hasselt

Sterke mensen, sterk Hasselt. Strategische doelstelling van het Huis van het Kind Hasselt ENGAGEMENTSVERKLARING Sterke mensen, sterk Hasselt Strategische doelstelling van het Huis van het Kind Hasselt HET HUIS VAN HET KIND HASSELT WIL ALLE GEZINNEN MET KINDEREN EN JONGEREN, KINDEREN EN JONGEREN

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Kinderarmoede. Katrien Verhegge Administrateur-generaal

Kinderarmoede. Katrien Verhegge Administrateur-generaal Kinderarmoede Katrien Verhegge Administrateur-generaal Inleiding Decretale opdracht Kinderarmoede wicked problem Benaderen vanuit transitiedenken Kinder- en mensenrechten belangrijke toetsstenen Monitoring

Nadere informatie

Werkgroep kinderarmoede: onderwijs 30/04/2014

Werkgroep kinderarmoede: onderwijs 30/04/2014 Werkgroep kinderarmoede: onderwijs 30/04/2014 Aanwezig: Hilde Eurlings (Jan Rosier) Anita Jeurissen (schepen van onderwijs) Annemie Vanrymersdael (coördinerend directeur scholengemeenschap Lanaken-Kesselt

Nadere informatie

LEADER MarkAante Kempen +: gekozen thema s ontwikkelingsplan

LEADER MarkAante Kempen +: gekozen thema s ontwikkelingsplan LEADER MarkAante Kempen +: gekozen thema s ontwikkelingsplan Thema 1:Landbouw- en natuureducatie D1: Inzetten op educatie die landbouw als belangrijke economische sector in de streek in de kijker zet,

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid:

Opdracht. Hoe? Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld. Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Agentschap Ondernemen bondig voorgesteld 25/02/2011 Opdracht Voorbereiden en uitvoeren van economie- en ondernemingsbeleid: Bedrijven door de crisis helpen Meer en sterker ondernemerschap Een meer groene

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. Werkgroep dienstverlening 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. 1) Algemeen: burgerzaken en communicatie Onthaaldag voor nieuwe inwoners Koppeling

Nadere informatie

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Lokaal Cultuurbeleid: wetgevend kader Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Dynamisch overheidsbestel Verschuivingen van bevoegdheden inzake gezin 62

Inhoud. Voorwoord Dynamisch overheidsbestel Verschuivingen van bevoegdheden inzake gezin 62 Inhoud Lijst met tabellen 11 Lijst met figuren 15 Voorwoord 19 Deel 1 Inleiding 21 1 Opzet en structuur 23 Deel 2 Gezinsbeleid 29 2 Waarom zich met gezinnen bemoeien? 31 2.1 Hedendaagse gezinnen: dynamisch,

Nadere informatie

Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar

Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar Verslag studiedag Dikke vrienden - Jeugddiensten en OCMW s vinden elkaar * Locatie: Donderdag 11 december 2014: 09u30 12u30. Sporthal Heist op den Berg Praktijktafel 1 O.l.v. Dirk Van Noten (voorzitter

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

Onze vraag: CD&V antwoordde ons:

Onze vraag: CD&V antwoordde ons: Onze vraag: Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele

Nadere informatie

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang

Figure 1 logo vrouwenraad. De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang Figure 1 logo vrouwenraad De Vrouwenraad wil voor elk kind betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang INHOUDSTAFEL kinderopvang... 1 Een kaderdecreet kinderopvang... 2 Kwaliteitsvolle kinderopvang...

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

VVSG studiedag toegankelijkheid dd. 12/10/2010. Integreren van kwetsbare groepen vanuit lokaal sociaal beleid

VVSG studiedag toegankelijkheid dd. 12/10/2010. Integreren van kwetsbare groepen vanuit lokaal sociaal beleid VVSG studiedag toegankelijkheid dd. 12/10/2010 Integreren van kwetsbare groepen vanuit lokaal sociaal beleid Beleidsplan lokaal sociaal beleid als uitgangspunt In de krachtlijnen die thema-overstijgend

Nadere informatie

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur Inleiding van de dag Mieke Broeders, directeur Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter Enter vzw vzw, - Belgiëplein Vlaams Expertisecentrum

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid!

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! Naar een verdieping hoger met je gemeentelijk jeugdbeleid, of een volledige make-over? PROCEDURE Vraag je begeleiding

Nadere informatie

Gezinnen ondersteunen op vlak van gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van kind(eren) sociale, informele netwerken rondom gezinnen bevorderen en ondersteunen Preventie: problemen (gezondheid, ontwikkeling,

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014

Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Afsprakennota 2014-2019 Stad Antwerpen 11.02.2014 Participatiedecreet afd III subsidiëring lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van mensen

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

ARMOEDEPLAN KORTRIJK. Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid

ARMOEDEPLAN KORTRIJK. Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid ARMOEDEPLAN KORTRIJK Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid ARMOEDE BESTRIJDEN OP LOKAAL NIVEAU? ARMOEDE BESTRIJDEN Tewerkstelling Minimuminkomens Sociale bescherming Pensioenen Belastingen

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

Waar zetten we zeker op in?

Waar zetten we zeker op in? 1. KINDERARMOEDE Ambitie 10. Kinderen en hun gezin in armoede krijgen meer kansen en ondersteuning om de armoedespiraal te doorbreken Waar zetten we zeker op in? De inzet op kinderarmoede is niet nieuw

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing

Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Toekomstgericht antwoord geven op de uitdagingen van de vergrijzing Cijfers en feiten 2011: 1,86 miljoen 65 plussers 2020: 2,22 miljoen De volgende 10 jaar groeit de groep van 80-plussers tot bijna 577.000,

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01

A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01 A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01 VOORAF: de vereniging SPOOR De vereniging SPOOR staat voor Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN

REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN REGIONALE SAMENWERKING SOCIALE ECONOMIE IN ZUID-WEST-VLAANDEREN Deelnemende gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem, Wervik

Nadere informatie