Eindverslag. Rotterdam. 28 Januari Hogeschool Rotterdam Instituut voor Commercieel Management Sportmarketing en Management Klas: SMM 3D

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindverslag. Rotterdam. 28 Januari 2011. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Commercieel Management Sportmarketing en Management Klas: SMM 3D"

Transcriptie

1 Eindverslag Rotterdam 28 Januari 2011 Hogeschool Rotterdam Instituut voor Commercieel Management Sportmarketing en Management Klas: SMM 3D Thomas Vink Student Nr:

2 Voorwoord In het derde jaar van het specialisatieprogramma Sportmarketing & Management moet iedere student de eerste periode 16 weken stage lopen. Dit moet 5 dagen per week 8 uur per dag. Tijdens de stageperiode is het de bedoeling om drie stageverslagen met daarin een beoordeling van je functioneren en reflectie van een bepaalde periode. In deze reflectie kan het volgende naar voren komen: hoogtepunten, leermomenten, sterke en zwakke punten en verbeter punten. De stage is één van de belangrijkste praktijkcomponenten van de opleiding. De theorie, kennis en ervaring die ik tijdens jaar 1 en 2 heb op gedaan ben ik met de stage weer allemaal tegen gekomen. Of het nu gaat om kennis van marketing, management, financiële vraagstukken, logistiek of bedrijfsrecht, al die facetten van Sportmarketing & Management komen terug. Dit eindverslag bevat de verplichte opdrachten en evaluaties die ik tijdens de stage heb gemaakt. Rotterdam Thomas Vink 2

3 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 4 Opdrachten Werkzaamheden Competenties Doelstellingen Leermomenten Opleiding Bijlage: Kopie rapportage stage opdracht Beoordelingsformulier Blz. 5 Blz. 6 Blz. 8 Blz. 9 Blz. 9 Blz. 10 Blz. 12 3

4 Inleiding Dit eindverslag is tot stand gekomen in opdracht van de Hogeschool van Rotterdam. Voor de start van mijn stage heb ik eerst mijn leerdoelen met betrekking tot mijn competenties gemaakt. Deze zullen later terug komen in het verslag. Doel van het eindverslag is om te kijken in hoeverre ik mijn leerdoelen heb gehaald. Daarnaast of ik naar aanleiding van de stage nieuwe leerdoelen heb ontwikkeld en een beter inzicht heb gekregen in de arbeidsmarkt van sportmarketing. De opbouw van het verslag is als volgt. Eerst beschrijf ik de werkzaamheden die ik heb verricht en wat mijn functie is. Vervolgens ga ik dieper in op de competenties, leerdoelen en persoonlijke doelstellingen. Daarna zullen de professionele doelstellingen aanbod komen m.b.t. het bedrijf. Als laatste vindt u in de bijlagen het eindbeoordelingsformulier van mijn bedrijfsmentor en een kopie rapportage van de stage opdracht. 4

5 Werkzaamheden Mijn centrale opdracht tijdens de periode dat ik stage liep was het schrijven van een marketingplan voor het eigen merk van Via- Appia, genaamd Van Ranzow. Deze opdracht is tot stand gekomen in overleg met de Hogeschool Rotterdam en mijn stageopdrachtgever Robbert Jan Doorenbos. Tijdens de stage periode was het de bedoeling dat de student 50% van de tijd met opdrachten voor school bezig was en de andere 50% daadwerkelijk mee draaide met het bedrijf. Deze verdeling heb ik niet altijd precies aan kunnen houden en neigde soms naar 40% aan de opdracht en 60% werkzaam in het bedrijf. Dit heb ik zelf alleen maar als positief ervaren, omdat je in de praktijk toch meer leermomenten tegen komt. Hieronder een indicatie van de werkzaamheden tijdens de stage: - Marketing plan schrijven - Orders verwerken - Promotie van website en producten - Klanten ontvangen en doorverwijzen - Website onderhouden - Logistiek Van Ranzow beheren - Verkoop Verder in het verslag zal worden uitgelegd of de werkzaamheden die ik tijdens mijn stage heb verricht, een bijdrage hebben geleverd aan het behalen van de competenties, persoonlijke doelstellingen en professionele doelstellingen. En wat hiervan de leermomenten geweest zijn. 5

6 Competenties Competentieniveau 1 Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend met klanten en concurrenten Maken, samen met anderen, van een basisplan voor een onderneming. Runnen, samen met anderen, van een project of onderneming. Verkopen, samen met anderen, van een eenvoudig product of dienst Aan het eerste competentieniveau hierboven heb ik volledig voldaan. De werkzaamheden die ik heb verricht tijdens de stage sloten vlekkeloos aan op de eerste afgesproken competenties. Samen met mijn stageopdrachtgever heb ik een basisplan opgezet voor het uitvoeren van een goed marketingplan voor het merk Van Ranzow. Aan de hand van deze planning ben ik aan de slag gegaan. Om een nieuw merk op de markt te zetten moet je weten wat de ontwikkelingen zijn in de branche en wat de concurrenten doen. Doormiddel van marktonderzoek heb ik nodige informatie weten te bemachtigen. Naast het maken van het marketingplan werkte ik met andere werknemers op de afdeling verkoop en runde we de onderneming. Competentieniveau 2 Formuleren van een probleemstelling en een onderzoeksvraag (of meerdere onderzoeksvragen) vanuit een gegeven context. Maken van een onderzoeksplan met daarin een verantwoording van de keuze voor kwalitatief dan wel kwantitatief onderzoek Maken van een vragenlijst die aansluit op een set van onderzoeksvragen Uitvoeren van het onderzoek, gebruikmakend van de geijkte methoden voor het type onderzoek Verwerken van de data, toepassen van eenvoudige statistisch pakket en trekken van conclusies Maken van een rapport met grafische voorstellingen en verantwoorden van onderzoeksresultaten aan de opdrachtgever Evalueren van het uitgevoerde onderzoek Marktonderzoek is voor VanRanzow van grote betekenis. De marketinginformatie die voortvloeit uit een marktonderzoek kan gebruikt worden om inhoudelijk richting te geven aan het ondernemingsbeleid en communicatiebeleid. Competentieniveau 1 Nieuw Voeren van een gesprek, ook telefonisch, voor het ontwikkelen van relaties. Werken met CRM- systemen Onderscheiden van consumentengroepen in termen van prospects en suspects. Onderzoeken en beoordelen, samen met anderen, van de effectiviteit van de inkoop- en verkooporganisatie. 6

7 In het bedrijf Via- Appia heb ik de kans gekregen om ook deze competenties bijna allemaal te voltooien. Er werd van mij verwacht dat ik de telefoon aan nam als dit nodig was, bijvoorbeeld als collega s druk waren of in vergadering zaten. Zo leerde ik telefonisch te verkopen en een relatie op te bouwen met de klant. Werken met CRM- systemen was een van mijn standaard werkzaamheden voor het merk Van Ranzow. Met het CRM- systeem verzamelen en combineren we de klantgegevens van consumenten die aankopen doen bij Van Ranzow. Niet alleen adresgegevens van de klant werden genoteerd, maar ook zijn verkoophistorie, zijn contactpersonen binnen het bedrijf, de hele correspondentie of zijn surfgedrag op de website maken deel uit van het klantprofiel. Voorbeeld: Van Ranzow levert de hockeykleding van de Mixed hockeyclub Baarn. Hiervoor heb ik het CRM beheert en alle klanten in beeld gebracht en in het systeem gezet. Zo kan er bij een volgende bestelling gekeken worden naar de historie van de klant. 7

8 Persoonlijke doelstellingen ontwikkelen van de juiste beroepshouding. De juiste beroepshouding in dit bedrijf heb ik al gevonden. Dit komt doordat ik met de oriëntatie stage in het 2 e jaar van SMM hier ook stage had gelopen en het bedrijf dus al aardig kende. Dat mijn beroepshouding goed is heeft mijn bedrijfsmentor ook bevestigd in een evaluatie gesprek dat ik zelf had aangevraagd. Wel waren er enkele kleine kritische punten, ik moest mij meer bezig houden met het marketingplan en niet te veel opdrachten voor anderen doen. versterken van sociale en communicatieve vaardigheden. Doordat ik te maken heb met veel verschillende klanten en partners van Via- Appia en van Van Ranzow merk ik dat mijn communicatieve vaardigheden vooruit gaan. Ik neem deel aan vergaderingen en onderhoud zelf contact met een aantal klanten. De kledinglijn van Baarnse Mixed Hockey Vereniging is een van de dingen waar ik mij bijvoorbeeld mij bezig houd. Hiervoor onderhoud ik de website, handel klachten af, informeer over orders en leveringen en geef advies over sponsor activiteiten. opbouwen van inzicht in de arbeidsmarktperspectieven en de wensen met betrekking tot je toekomstige loopbaan. De hoofdopdracht tijdens mijn stage is een marketingplan te schrijven voor het merk Van Ranzow. De eerste stap die ik heb genomen in het plan, is de markt waar het zich in begeeft te onderzoeken. Zo heb ik het aantal actieve hockeyleden in Nederland in beeld gebracht en onderzocht wat de wensen en behoeften zijn van deze consumenten. Daarnaast is het belangrijk om te weten welke marktleiders er op dit moment op deze markt heersen. Mijn interesse ligt echt in de sportwereld en dit soort onderzoeken verbreden mijn inzicht in deze markt. Professionele doelstellingen onderkennen en beschrijven van problemen in het bedrijf. In de interne analyse van het marketingplan worden de sterktes en zwaktes van het bedrijf beschreven. Door kritisch te kijken wat er goed en fout gaat kunnen problemen van een bedrijf boven water komen. De analyse kan ik goed uitvoeren vanuit mijn positie omdat ik op de marketingafdeling van het bedrijf zit en dus met alle facetten van het bedrijf te maken heb. aandragen van oplossingen. Aan de hand van de onderzoeken en analyses komt er aan het eind in het marketingplan de conclusie en een aantal aanbevelingen. Deze moeten resulteren in een betere positie in de markt waarop het zich nu begeeft. Professionaliteit uitstralen en op één lijn zitten met de organisatie Na 16 weken werkzaam te zijn in het bedrijf, zit ik erg goed op één lijn met de organisatie. Dit komt doordat ik een goede en vertrouwde begeleiding heb gekregen wanneer ik dit nodig heb, maar ook omdat ik veel verantwoordelijkheid had in het bedrijf. Hierdoor leer je automatisch veel, ben je verantwoordelijk voor serieuze zaken en weet je na een tijd hoe de organisatie in elkaar steekt. 8

9 Leermomenten De stage is afgelopen en ik kan wel zeggen dat je toch het meest leert op je stage adres. De theorie op school is een goede basis, maar in een bedrijf gebeurt het allemaal echt. De stage geeft een beeld van de werkelijkheid, dit kan de opleiding nooit aanbieden in colleges. De modules als marketing en communicatie sloten goed aan op de opdrachten die gemaakt moesten worden en de werkzaamheden die ik verrichten in het bedrijf. Als er iets is wat ik heb geleerd dan is het wel dat communicatie een van de, zo niet de belangrijkste vaardigheid is die je kunt bezitten in een bedrijf. Er is voor alles een oplossing, als je er maar over communiceert. Hierdoor is ook mijn oplossend vermogen en zelfstandigheid aanzienlijk toegenomen. Begeleiding vanuit de opleiding. De begeleiding vanuit de opleiding heb ik als prettig en voldoende ervaren. Zo waren de deadlines voor het inleveren van verslagen goed en duidelijk, en was er voldoende informatie over wat er inhoudelijk in de rapporten naar voren moest komen. Daarnaast heb ik een goede feedback meegekregen voor het maken van het marketing plan. En wist ik precies wat mij te wachten stond. 9

10 Bijlage: kopie rapportage stage opdracht Sportstrategie Rotterdam 26 Januari 2011 Hogeschool Rotterdam Instituut voor Commercieel Management Sportmarketing en Management Klas: SMM 3D Thomas Vink Student Nr:

11 Voorwoord In het derde jaar van het specialisatieprogramma Sportmarketing & Management moet iedere student de eerste periode 16 weken stage lopen. In periode 2 moet er een strategie geschreven worden die aansluit bij het stage bedrijf waar je werkzaam was. Doordat de student eerst een periode heeft meegelopen met het bedrijf, weet de student alle in en outs van het bedrijf. De stage is één van de belangrijkste praktijkcomponenten van de opleiding. De theorie, kennis en ervaring die ik tijdens jaar 1 en 2 heb op gedaan ben ik met de stage weer allemaal tegen gekomen. Dit heb ik allemaal weer kunnen gebruiken om mooi strategisch rapport te schrijven met daarin een aantal aanbeveling voor het merk Van Ranzow. Of het nu gaat om kennis van marketing, management, financiële vraagstukken, logistiek of bedrijfsrecht, al die facetten van Sportmarketing & Management komen terug. Dit rapport bevat de verplichte punten en evaluaties die in een strategische analyse horen. Rotterdam Thomas Vink 11

12 Inhoudsopgave Inleiding 4 Managementsamenvatting 5 Hoofdstuk 1 Strategisch kader Profiel Waardestrategie Marktafbakening 8 Hoofdstuk 2 Interne analyse Doelstellingen Balanced score card Concurrentie voordeel Sterkte- zwakte analyse Marketingaudit 10 Hoofdstuk 3 Externe analyse Afnemers analyse Segmentatie analyse Bedrijfstakanalyse Marco omgevingsfactoren Bedrijfstak structuurfactoren Geaggregeerde marktfactoren Concurrentie analyse Distributie analyse Kansen en bedreigingen 20 Hoofdstuk 4 SWOT analyse SWOT invullen Impactanalyse Ranking Issues Rank de issues HAPS Strategische opties 26 Bijlage 1. Besteding sportkleding Aantal inwoners Leden overzicht KNHB Hockeymerken 31 Bronvermelding 32 12

13 Inleiding Voor u ligt het rapport sportstrategie voor het merk Van Ranzow. Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van de Hogeschool van Rotterdam en in overleg met Van Ranzow. De opdracht is het uitwerken van een strategisch marketingplan. In dit marketingplan komen de volgende aspecten aan bod: - Achtergronden (bedrijfsprofiel) - Interne analyse (micro omgevingsanalyse) - Externe analyse (meso en macro omgevingsanalyse) - SWOT- analyse en confrontatiematrix - Strategische opties Naar aanleiding van dit strategische marketingplan kan ik Thomas Vink een gedegen advies geven met betrekking tot een mogelijke strategische optie voor Van Ranzow 13

14 Managementsamenvatting Voor u ligt het rapport dat is opgesteld door Thomas Vink in opdracht van de Hogeschool van Rotterdam en Van Ranzow. In dit rapport wordt een geheel uitgewerkte strategisch marketingplan uitgeschreven. Door middel van een interne analyse heb ik kunnen vaststellen dat het merk Van Ranzow nog weinig naamsbekendheid heeft, maar er wel genoeg middelen aanwezig zijn om een sterke groei te maken. Uit onderzoek is gebleken dat de hockeymarkt elk jaar nog met gemiddeld 5,7 % groeit. Dit is goed voor zo n ingeschreven leden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. In de externe analyse is de markt onderzocht waarin Van Ranzow opereert. Deze is vrij aantrekkelijk. Er is weinig dreiging van nieuwe aanbieders en de macht van leveranciers is klein. Enkel de afnemers hebben een grote onderhandelingsmacht. Voor Van Ranzow is het dus belangrijk deze afnemers zo tevreden mogelijk te houden, zodat ze behouden blijven als klant. Met behulp van de informatie die naar voren komt in de interne en externe analyse werken we vervolgens de SWOT analyse uit. Dit is een analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die in het licht van de strategiebepaling een raamwerk verschaft om te beoordelen in hoeverre datgene wat een organisatie kan (sterke punten) en niet kan doen (zwakke punten) aansluit op relevante gunstige (kansen) en ongunstige ontwikkelingen (bedreigingen) in de externe omgeving. Aan het eind komen er als resultaat een aantal strategische opties als conclusie uit de SWOT analyse. 14

15 Hoofdstuk 1 Het Strategisch Kader 1.1 Profiel Wie zijn wij als organisatie? Missie: Het produceren en aanbieden van kwalitatieve (sport) kleding met sterke roots in de hockeysport. Visie: Doordat je Van Ranzow draagt geef je aan dat je affiniteit hebt met de hockeysport en je thuis voelt in de sportieve ambiance van een hockeyclub Waar staan we? En hoe zijn we daar gekomen? Partners: Van Ranzow heeft een aantal partners waarmee samengewerkt wordt: The Hockey Factory: Stelt trainers in staat hun eigen trainingstof samen te stellen. Er is oefenstof voor mini's, recreatief elftalhockey en prestatiehockey. Het is een initiatief van Remco Hartgers, oud- bondscoach van o.a. Canada, Zwitserland en Zimbabwe en in Nederland o.a. coach van HGC Dames 1 en trainer van HGC heren 1. Dagelijks kijken trainers en coaches op deze de site van de Hockeyfactory, op de site is het logo en link te vinden van Van Ranzow. In totaal zijn er 53 Hockeyverenigingen die gebruik maken van de Factory. Nationale Sportkampen: Deze organisatie organiseert elk jaar sportkampen voor verschillende sporten. Elk jaar schrijven 3000 kinderen zich in om deel te nemen aan deze kampen. Al deze kinderen lopen in een shirt van VR. Doordat het bereik breed is vergroot je de naamsbekendheid van Van Ranzow. Reeds aangesloten Hockeyclubs: Mixed Hockey Club Goes: 434 leden Baarnse Mixed Hockey Vereniging: 808 leden Voorster Hockey Club: 152 leden (spelers) + totaal 1394 Hockey leden met Van Ranzow Team Zwitserland: Van Ranzow heeft het nationale hockeyteam van Zwitserland gesponsord. Met de organisatie plus de spelers betstaat deze groep uit zo n 22 man. De gehele groep loopt in de kleding van Van Ranzow. De spelers spelen in VR hockeytenues en de coaches lopen in VR training/coachjassen. Cd- topweek Victoria: De CD topweek is voor de Meisjes en Jongens C1 en D1. Deze topweek is voor deze teams de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Met deze week doen zo n 50 kinderen mee. De kinderen en trainers lopen allemaal in VR hockeyshirts. Ouders en familie komen kijken en zien iedereen in de kleding van VR. Deze week 3 keer georganiseerd, er hebben in totaal ongeveer 150 kinderen in hockeyshirts van VR gelopen. Ambassadeurs: - Timme Hoyng (hockeyinternational): dient hier als voorbeeld figuur. Andere hockeyers zien hem in VR kleding en willen dit ook. - Paul van Ass: voorbeeld figuur als topcoach. - Wouter Leefers: voorbeeld figuur als sterspeler 15

16 Waar willen we naar toe? Het merk Van Ranzow heeft nog geen sterke naamsbekendheid in de sportbranche. Zolang een merk niet bekend is onder je doelgroep zal het aantal klanten minimaal blijven. Uit de gegevens van het profiel van VR blijkt dat er van de hockeyers in Nederland ongeveer 2000 hockeyers zijn die het merk kennen. Van die 2000 sporters lopen 1400 hockeyers daadwerkelijk in kleding van Van Ranzow. Kortom, Van Ranzow moet een goede positie creëren op de markt van de (performance) sportkleding met het resultaat meer klanten werven. 1.2 Waardestrategie Treacy & Wiersema Treacy en Wiersema stellen dat elke onderneming een principiële keus moet maken voor het uitblinken in een van de drie disciplines: in welke waarde wil de onderneming als beste voorzien? De drie mogelijke waardedisciplines zijn de volgende: - Productleadership ofwel productleiderschap (altijd de hoogste kwaliteit); - Operational excellence ofwel leider in lage kosten voor de klant; - Customer intimiacy ofwel individuele klantbenadering (relatiemarketing d.m.v bijvoorbeeld leveren van producten op maat). Naast de gekozen waardestrategie moeten ook de andere twee waardedisciplines op een voldoende niveau liggen. Dus in feite kan de onderneming pas uitblinken in één discipline, wanneer alle drie disciplines op een behoorlijk niveau liggen. Van Ranzow heeft de zaak goed voor elkaar in innovatie, efficiency en klantgerichtheid. Alle drie de waardestrategieën zijn dus op een zodanig niveau dat het zich speciaal kan richten op één van de disciplines. De meest voor de hand liggende waardestrategie op dit moment is Custumer Intimacy. Voor Van Ranzow is het belangrijk van het verkrijgen van intieme relaties met de klant door het leveren van producten op maat en/ of door een beleid dat gericht is op klantentrouw. Denk hier aan het maken voor hockey(training)kleding voor hockeyclubs, toernooien, trainingskampen enz. 16

17 1.3 Marktafbakening op product/merkniveau Omschrijving Producten Product 1 Hockeyshirts (wedstrijdshirts) Product 2 Hockeyshorts Product 3 Hockeykousen Product 4 Trainingspakken Product 5 Promotie kleding Product 6 Thermo kleding Omschrijving doelgroepen Doelgroep 1 Hockeyverenigingen Doelgroep 2 Individuele hockeyer Doelgroep 3 Hockeyteams Doelgroep 4 Bedrijfshockey Doelgroep 5 Sport retailers Matrix van product-doelgroepcombinaties* Doelgroep 1 Doelgroep 2 Doelgroep 3 Doelgroep 4 Doelgroep 5 Product 1 X X X X X Product 2 X X X X X Product 3 X X X X X Product 4 X X X X Product 5 X X Product 6 X X 17

18 Hoofdstuk 2 De Interne Analyse 2.1 Doelstellingen Afnemersgerichte doelen - Het merk Van Ranzow binnen 2 jaar sterker op de markt zetten door een marktaandeel van 5 % te behalen. - In 2 jaar tijd 2 nieuwe contracten voor Van Ranzow met nieuwe hockeyverenigingen voor het leveren van hockeykleding. - Klanttevredenheid binnen een jaar naar een gemiddeld cijfer van een 7 krijgen. Innovatie doelen - Op basis van performance tenues en hockey verwante accessoires een draagvlak creëren voor de sportkleding lijn. 2.2 Balanced Scorecard Visie Lange Termijn Korte termijn Maatstaf Doel Financiële groei Verbetering klanttevredenheid Groei afnemers Verhoging klanttevredenheid Nieuwe contracten Rapportcijfer klanttevredenheid Resultaat Rapport Gemiddeld cijfer 7 2 nieuwe hockeyverenigingen Intern: kosten Intern: kosten stabiel stabiel 18

19 2.3 Concurrentievoordeel Het identificeren van sterktes en zwaktes heeft als belangrijkste doel een mogelijk concurrentievoordeel te vinden Sterkte- zwakte analyse op organisatieniveau Op ondernemingsniveau hebben de sterktes vooral betrekking op functionele gebieden. Sterke punten: Innovatie Nieuwe productmogelijkheden Technologieën Productie Prijs / kwaliteit verhouding Flexibiliteit in productie Productie capaciteit leveranciers Breed aanbod Management en organisatie Hoog service niveau Effectieve communicatie Contacten in buitenland (Turkije) Kennis van de markt (topmanagement) Personeel Klantgerichtheid Zwakke punten: Productie Afhankelijk van leveranciers Productiemiddelen Management en organisatie Organisatie structuur (verkoop, marketing, financiën enz.) Marketingbeleid Personeel ongespecialiseerd personeel (sportbranche) Marketingaudit Het meten van de kwaliteit van de marketingafdeling is onderwerp van een marketingaudit. Een marketingaudit is een evaluatie van alle marketingactiviteiten in de onderneming. Het gaat daarbij om: een evaluatie van de mate waarin een onderneming marktgericht opereert, de kennis die een onderneming heeft van de omgeving en de analyse die de onderneming heeft gemaakt van de omgeving. Voor het uitvoeren van de marketingaudit gebruiken we de checklist van Kotler. Deze checklist bevat 15 vragen waarbij voor elke vraag maximaal 2 punten zijn te scoren. Het totale aantal punten is een maatstaf voor de effectiviteit van marketing in de onderneming. Klantvisie 1. Vind het management het belangrijk om de onderneming zo in te richten dat er goed wordt voldaan aan de behoeften van klanten? 2. Ontwikkelt de onderneming verschillende producten en marketingplannen voor verschillende segmenten? 3. Vindt de onderneming marketing belangrijk in de hele organisatie Marketingorganisatie 4. Wordt marketing hoog in de organisatie gecoördineerd en aangestuurd? 5. Werkt marketing goed samen met onderzoek, productie, inkoop, logistiek en financiering? 6. Hoe goed is nieuwproductontwikkeling georganiseerd? Marketinginformatie 7. Wanneer zijn de laatste onderzoekstudies, omgevingsanalyse en concurrentieanalyses uitgevoerd? 19

20 8. Hoe goed is de onderneming op de hoogte van de mogelijke winstgevendheid van segmenten, klanten, gebieden, producten kanalen en verkooporders? 9. Welke inspanningen worden verricht om de kosteneffectiviteit van marketing te meten en verbeteren? Strategische oriëntatie 10. In welke mate wordt er aan formele marketingplanning gedaan? 11. Hoe duidelijk en innovatief is de huidige marketingstrategie? 12. In welke mate wordt in de planning rekening gehouden met tegenslagen en scenario s Operationeel 13. Hoe goed is de marketingstrategie gecommuniceerd en uitgevoerd? 14. Gaat het management effectief om met de marketinginstrumenten? 15. Laat het management zien snel en slagvaardig te reageren op nieuwe ontwikkelingen? 1. 2 punten 2. 0 punten 3. 2 punten 4. 1 punt 5. 1 punt 6. 1 punt 7. 0 punten 8. 0 punten 9. 0 punten punten punten punten punten punt punt Uitkomst: 9 punten van de totaal te behalen 30 punten. 20

21 Hoofdstuk 3 Externe Analyse 3.1 Afnemersanalyse - Wie zijn onze huidige en potentiële klanten? De markt in kwestie is de hockeymarkt. Deze markt bevat alle geregistreerde Hockeydeelnemers en clubs in heel Nederland. Daarnaast zijn andere sporten op het gebied van Performance kleding ook interessant. Denk hieraan tennis, golf en zeilen. De potentiële klanten van Van Ranzow op dit moment zijn voornamelijk alle geregistreerde actieve hockeyspelers die afhankelijk zijn van hockeykleding en trainingskleding. In Nederland hebben we 309 hockeyverenigingen die goed zijn voor geregistreerde leden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. (In bijlage is gedetailleerdere informatie over de afnemers te vinden.) - Wat doen onze klanten met onze producten (o.a. gebruikssituaties)? De sportkleding wordt voornamelijk gebruikt tijdens wedstrijden en trainingen. De producten van Van Ranzow worden dus intensief gebruikt. Zo trainen de meesten teams 2 keer in de week en wordt er in het weekend een competitie wedstrijd gespeeld. -Waar kopen onze klanten onze producten? Producten worden gekocht via de sportverenigingen die een deal hebben met Van Ranzow. Dit kan via bestelformulieren die ver voor de competitie verkrijgbaar zijn. Daarnaast is er een aparte club webshop van de betreffende aangesloten club, daar is er de mogelijkheid de kleding te bestellen. -Wanneer kopen onze klanten onze producten? In de sportbranche ben je afhankelijk van de sport competities, je hebt dus te maken met een soort seizoensgebonden producten. Het is dus erg bepalend wanneer de consument zijn spullen nodig heeft. Als hierop goed ingespeeld wordt kan je de concurrent net voor zijn en blijven. Een ander belangrijk punt is dat de meeste verenigingen gesponsord worden. Sponsoring van sportteams is steeds meer in trek. Sponsorcontracten worden meestal afgesloten voor een paar jaar, dit betekent dat de teams na het verstreken contract weer nieuwe kleding nodig hebben, met een nieuwe sponsor erop. -Waarom kopen potentiële klanten onze producten niet? Zoals eerder beschreven, staat het merk VR nog niet echt groots op de kaart, veel potentiële klanten weten niet af van het bestaan van dit merk. Zo kan Van Ranzow de aandacht van de klant ook niet trekken om deze vervolgens over te halen tot een aankoop. Een andere belemmering zou de website kunnen zijn. Als de besteloptie zo gemakkelijk mogelijk gemaakt wordt, zullen consumenten sneller doorzetten en een bestelling plaatsten. 21

22 3.2 Segmentatie analyse Geografische gegevens Alle hockeyverenigingen in Nederland zijn potentiële klanten en dus belangrijk. Het buitenland is nog niet interessant voor Van Ranzow. Demografische gegevens Bestedingen aan sportkleding en sportschoenen, 2009 (inclusief btw) Bron: HBD bestedingen (mln) per huishouden per hoofd sportkleding en sportschoenen Een groot percentage hockeyers bevindt zich in de welstandklasse 1, en heeft dus meer te besteden dan de gemiddelde Nederlander. Psychografische gegevens 22

23 3.3 Bedrijfstakanalyse Voor wat betreft de bedrijfstakanalyse worden expliciet twee doelen gesteld. We willen inzicht krijgen in: de aantrekkelijkheid van de markt en wat de kansen en bedreigingen zijn vanuit de bedrijfstak (zoals vanuit macro-omgevingsfactoren). De Conclusies omtrent de marktaantrekkelijkheid zijn met name van belang voor het formuleren van groeistrategieën en marketingdoelstellingen voor de markt waarvoor de analyse wordt uitgevoerd. In een bedrijfstakanalyse worden alle mogelijke factoren onderzocht die van invloed zijn op de marktaantrekkelijkheid. Deze factoren kunnen we als volgt indelen: macro-omgevingsfactoren, bedrijfstak structuurfactoren en geaggregeerde marktfactoren Macro omgevingsfactoren Demografisch We hebben in Nederland te maken met een bevolkingstoename. Zo blijkt dat tot 2040 de bevolking zal blijven toenemen van 16,5 (2009) tot 17,5 miljoen inwoners. Hierna zal de bevolkingsomvang weer langzaam afnemen tot een geschatte 17,3 miljoen mensen in 2050.Een andere demografische ontwikkeling is de vergrijzing. Volgens het CBS zal rond 2040 het aandeel 65-plussers het grootst zijn met 25,6% en dus de komende jaren alleen maar stijgen. Ecologisch Er komen steeds meer wetten waaraan bedrijven zich moeten houden met het produceren van producten. De productie moet milieuvriendelijker en de artikelen moeten duurzaam zijn. Doormiddel van maatschappelijk verantwoord ondernemen kan Van Ranzow zich onderscheiden van de rest, alleen het beperkt ook je mogelijkheden. Politiek Juridisch De publiekjuridische factoren voor Van Ranzow hebben betrekking op voorschriften, wetsvoorstellen en regels die invloed hebben op het bedrijf. Dit kunnen beslissingen zijn door instanties op het gebied van bijv: Milieubeleid, Subsidieregeling, Politieke ontwikkelingen buitenland. Een verschuiving van het milieubeleid kan misschien betekenen dat een bepaalde stof niet meer in de kleding mag worden verwerkt. Economisch Een economische factor die nu erg van belang is voor Van Ranzow is de economische crisis. Er is op dit moment door de crisis veel werkloosheid, veel mensen moeten ondanks dat ze nog wel werk hebben toch even een stapje terug doen met hun uitgaven. Dit zal Van Ranzow ook kunnen merken, mensen kiezen nu eerder voor een goedkoper merk dan de dure sportmerken. In 2010 waren 426 duizend personen werkloos. Dat zijn er 49 duizend meer dan in Het werkloosheidspercentage kwam in 2010 uit op 5,4. Dat percentage is in alle leeftijdscategorieën toegenomen. Technologisch Van Ranzow zal altijd moeten blijven kijken of er nieuwe trends en ontwikkelingen zijn binnen de technologische factoren. Belangrijke factoren voor Van Ranzow zijn: Producttechnologie, de infrastructuur en innovaties op het gebied van produceren. De ontwikkelingen in de branche moeten goed in de gaten gehouden worden, zo is voortdurende concurrentieanalyse noodzakelijk. Zo kan Van Ranzow mee met een innovatie of de concurrentie voor blijven. Sociaal cultureel Een van de sociaal-culturele ontwikkelingen van deze tijd is dat de samenleving steeds meer individualiseert. Consumenten hebben steeds meer behoefte aan een op maat gemaakte producten. 23

Marketingcommunicatieplan

Marketingcommunicatieplan Marketingcommunicatieplan Project: Sportfan Naam: Suzanne Dieker [311470] Kevin Eltink [2434856] Rick van den Oever [317033] Reshmie Oogink [2426066] School: Saxion Hogeschool Deventer Opleiding: Commerciële

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Adviesrapport Project Sportfan

Adviesrapport Project Sportfan Adviesrapport Project Sportfan Versie: 2 Opdrachtgever: Deventrade BV Begeleidend docent: Dhr. F. Fokkink/Dhr. P. Hoogeboom-van Es School: Saxion Deventer Opleiding: Sportmarketing Student: Sven Calot

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

Marketingcommunicatieplan

Marketingcommunicatieplan Opdrachtgever: Deventrade BV Marketingcommunicatieplan Docenten/begeleiders; Dhr. P. Hoogeboom-van Es & Dhr. F. Fokkink Klas: DCS2VA Studenten: Bram Tomesen 336586 Daniël te Winkel 332306 Rutger Weekhout

Nadere informatie

Afstudeerproject; FiftySix Avenue BV: Gewoon Pasklaar. Jeffrey Koldenhof Studentnummer 2423354. Marketing& International Management

Afstudeerproject; FiftySix Avenue BV: Gewoon Pasklaar. Jeffrey Koldenhof Studentnummer 2423354. Marketing& International Management Afstudeerproject; FiftySix Avenue BV: Gewoon Pasklaar Naam: Jeffrey Koldenhof Studentnummer 2423354 Hogeschool: Saxion Deventer Academie: Marketing& International Management Opleiding: Commerciële Economie

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

SALES & KEY ACCOUNT. CE2A3 Zoë van den Bergh Romina Langereis. Assessor: Godewijn Aldershoff. Sanna Chandour Jim Perk

SALES & KEY ACCOUNT. CE2A3 Zoë van den Bergh Romina Langereis. Assessor: Godewijn Aldershoff. Sanna Chandour Jim Perk SALES & KEY ACCOUNT CE2A3 Zoë van den Bergh Romina Langereis Simone Baaten Miriam Benkacem Sanna Chandour Jim Perk Assessor: Godewijn Aldershoff Consultant: Hans Steensma 1 Inhoudsopgave 1. Salesplan 1.1

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Advies rapport Stipto Media

Advies rapport Stipto Media Advies rapport Stipto Media Regionaal strategisch marktonderzoek. Stagiair Stipto Media/student SBRM :Joey de Jong Stagebegeleider Stipto Media :Edo Burger Stagebegeleider Avans Hogeschool te s-hertogenbosch:

Nadere informatie

Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security

Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security 2013 Online marketing plan t.b.v. Intelligent Security intelligent security In dit rapport wordt u duidelijk hoe intelligent security 10% meer klanten in de vorm van evenementen kan werven binnen 2013.

Nadere informatie

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding

Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Voorbeeld Marketingplan! 1. Inleiding Mensen zijn gemakkelijk verveeld, mensen willen bezig gehouden worden. Entertainment wordt daarom steeds belangrijker. Vizzavi is een dienstverlener die entertainment

Nadere informatie

De Top of Mind positie

De Top of Mind positie De Top of Mind positie Kopen via internet is gemakkelijker, dit maakt de Top of mind positie van RB belangrijker! Bachelorscriptie Alexander Vijfvinkel SportMarketing & Management Pagina2 DE TOP OF MINDPOSITIE

Nadere informatie

BETROKKENHEID VAN HET

BETROKKENHEID VAN HET BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X Naam: Michel Brookhuis Examinator: Dr.Ir. J. de Leede Meelezer: Prof.dr. J. K. Looise

Nadere informatie

Next Level Strategisch marketingcommunicatieplan

Next Level Strategisch marketingcommunicatieplan Next Level Strategisch marketingcommunicatieplan Stagiair: Hr. Jim Perk Commerciële Economie Studentnr. 199840 Navigator Mevr. Pien Lunenberg Assessor Hr. Matthijs de Feber Stagebegeleidster Mevr. Joanne

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

De weg naar een vol stadion

De weg naar een vol stadion De weg naar een vol stadion Sportorganisatie: Project: SC Telstar Strategisch Marketingplan Naam: Matthieu Corbesir Begeleider: Rutger Siebenga Mail: Matthieu.Corbesir@hva.nl Assesor: Gregory van Hout

Nadere informatie

Grondslagen van de marketing

Grondslagen van de marketing Grondslagen van de marketing Bronvermelding Titel : Grondslagen van de marketing Druk : 7 e druk, 2009 Auteur : B. Verhage Uitgever : Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN (boek) : 9789001765415 Aantal hoofdstukken

Nadere informatie

Met My Ruffle uit jij je creativiteit, op kwaliteit

Met My Ruffle uit jij je creativiteit, op kwaliteit Met My Ruffle uit jij je creativiteit, op kwaliteit Pieter Versluis 507783 pieter.versluis@hva.nl 2 Voorwoord Begin februari was het moment dat de afstudeerders gingen beginnen met het laatste project

Nadere informatie

Marketingcommunicatieplan

Marketingcommunicatieplan SAXION COLLEGE DEVENTER, COMMERCIELE ECONOMIE SPORTMARKETING Marketingcommunicatieplan Sportfan adviesrapport Deventrade 6/10/2014 Auteur(s) Kevin Troost Studentnummer: 311021 Mitchell Troost Studentnummer:

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur

Marktonderzoek. Het 2e leven (H2L) 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699. Dr. P.C. Schuur Marktonderzoek Het 2e leven (H2L) Effectief en efficiënt service verlenen op een maatschappelijk verantwoorde wijze 1 November 2010 Student: Rob Grondhuis S0153699 Begeleiders: Dr. J.M.G. Heerkens Dr.

Nadere informatie

Strategisch Marketingplan 2007/2008

Strategisch Marketingplan 2007/2008 Strategisch Marketingplan 2007/2008 Strategisch Marketingplan bestemd voor: Algemeen directeur van Stayokay Door Junior Marketing managersteam CE2A6 Rens Zwiers, Jeroen van Walsem, Giovanni Scarabello,

Nadere informatie

Domeincompetenties en Illustraties Commerce

Domeincompetenties en Illustraties Commerce Domeincompetenties en Illustraties Commerce (versie december 2005) HBO-raad, vereniging van hogescholen (www.hbo-raad.nl) December 2005 Het copyright geldt voor activiteiten met commercieel gebruik. Wanneer

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL

LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL LID ZIJN IS MEER DAN VOETBAL Een onderzoek naar de betrokkenheid van leden en ouders van jeugdleden van vv Bavel om vrijwilligerstaken uit te voeren. Astrid van der Heijden 2 Afstudeerrapport Student Astrid

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie