Eindverslag. Rotterdam. 28 Januari Hogeschool Rotterdam Instituut voor Commercieel Management Sportmarketing en Management Klas: SMM 3D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindverslag. Rotterdam. 28 Januari 2011. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Commercieel Management Sportmarketing en Management Klas: SMM 3D"

Transcriptie

1 Eindverslag Rotterdam 28 Januari 2011 Hogeschool Rotterdam Instituut voor Commercieel Management Sportmarketing en Management Klas: SMM 3D Thomas Vink Student Nr:

2 Voorwoord In het derde jaar van het specialisatieprogramma Sportmarketing & Management moet iedere student de eerste periode 16 weken stage lopen. Dit moet 5 dagen per week 8 uur per dag. Tijdens de stageperiode is het de bedoeling om drie stageverslagen met daarin een beoordeling van je functioneren en reflectie van een bepaalde periode. In deze reflectie kan het volgende naar voren komen: hoogtepunten, leermomenten, sterke en zwakke punten en verbeter punten. De stage is één van de belangrijkste praktijkcomponenten van de opleiding. De theorie, kennis en ervaring die ik tijdens jaar 1 en 2 heb op gedaan ben ik met de stage weer allemaal tegen gekomen. Of het nu gaat om kennis van marketing, management, financiële vraagstukken, logistiek of bedrijfsrecht, al die facetten van Sportmarketing & Management komen terug. Dit eindverslag bevat de verplichte opdrachten en evaluaties die ik tijdens de stage heb gemaakt. Rotterdam Thomas Vink 2

3 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 4 Opdrachten Werkzaamheden Competenties Doelstellingen Leermomenten Opleiding Bijlage: Kopie rapportage stage opdracht Beoordelingsformulier Blz. 5 Blz. 6 Blz. 8 Blz. 9 Blz. 9 Blz. 10 Blz. 12 3

4 Inleiding Dit eindverslag is tot stand gekomen in opdracht van de Hogeschool van Rotterdam. Voor de start van mijn stage heb ik eerst mijn leerdoelen met betrekking tot mijn competenties gemaakt. Deze zullen later terug komen in het verslag. Doel van het eindverslag is om te kijken in hoeverre ik mijn leerdoelen heb gehaald. Daarnaast of ik naar aanleiding van de stage nieuwe leerdoelen heb ontwikkeld en een beter inzicht heb gekregen in de arbeidsmarkt van sportmarketing. De opbouw van het verslag is als volgt. Eerst beschrijf ik de werkzaamheden die ik heb verricht en wat mijn functie is. Vervolgens ga ik dieper in op de competenties, leerdoelen en persoonlijke doelstellingen. Daarna zullen de professionele doelstellingen aanbod komen m.b.t. het bedrijf. Als laatste vindt u in de bijlagen het eindbeoordelingsformulier van mijn bedrijfsmentor en een kopie rapportage van de stage opdracht. 4

5 Werkzaamheden Mijn centrale opdracht tijdens de periode dat ik stage liep was het schrijven van een marketingplan voor het eigen merk van Via- Appia, genaamd Van Ranzow. Deze opdracht is tot stand gekomen in overleg met de Hogeschool Rotterdam en mijn stageopdrachtgever Robbert Jan Doorenbos. Tijdens de stage periode was het de bedoeling dat de student 50% van de tijd met opdrachten voor school bezig was en de andere 50% daadwerkelijk mee draaide met het bedrijf. Deze verdeling heb ik niet altijd precies aan kunnen houden en neigde soms naar 40% aan de opdracht en 60% werkzaam in het bedrijf. Dit heb ik zelf alleen maar als positief ervaren, omdat je in de praktijk toch meer leermomenten tegen komt. Hieronder een indicatie van de werkzaamheden tijdens de stage: - Marketing plan schrijven - Orders verwerken - Promotie van website en producten - Klanten ontvangen en doorverwijzen - Website onderhouden - Logistiek Van Ranzow beheren - Verkoop Verder in het verslag zal worden uitgelegd of de werkzaamheden die ik tijdens mijn stage heb verricht, een bijdrage hebben geleverd aan het behalen van de competenties, persoonlijke doelstellingen en professionele doelstellingen. En wat hiervan de leermomenten geweest zijn. 5

6 Competenties Competentieniveau 1 Signaleren en opsporen van nieuwe ontwikkelingen, rekening houdend met klanten en concurrenten Maken, samen met anderen, van een basisplan voor een onderneming. Runnen, samen met anderen, van een project of onderneming. Verkopen, samen met anderen, van een eenvoudig product of dienst Aan het eerste competentieniveau hierboven heb ik volledig voldaan. De werkzaamheden die ik heb verricht tijdens de stage sloten vlekkeloos aan op de eerste afgesproken competenties. Samen met mijn stageopdrachtgever heb ik een basisplan opgezet voor het uitvoeren van een goed marketingplan voor het merk Van Ranzow. Aan de hand van deze planning ben ik aan de slag gegaan. Om een nieuw merk op de markt te zetten moet je weten wat de ontwikkelingen zijn in de branche en wat de concurrenten doen. Doormiddel van marktonderzoek heb ik nodige informatie weten te bemachtigen. Naast het maken van het marketingplan werkte ik met andere werknemers op de afdeling verkoop en runde we de onderneming. Competentieniveau 2 Formuleren van een probleemstelling en een onderzoeksvraag (of meerdere onderzoeksvragen) vanuit een gegeven context. Maken van een onderzoeksplan met daarin een verantwoording van de keuze voor kwalitatief dan wel kwantitatief onderzoek Maken van een vragenlijst die aansluit op een set van onderzoeksvragen Uitvoeren van het onderzoek, gebruikmakend van de geijkte methoden voor het type onderzoek Verwerken van de data, toepassen van eenvoudige statistisch pakket en trekken van conclusies Maken van een rapport met grafische voorstellingen en verantwoorden van onderzoeksresultaten aan de opdrachtgever Evalueren van het uitgevoerde onderzoek Marktonderzoek is voor VanRanzow van grote betekenis. De marketinginformatie die voortvloeit uit een marktonderzoek kan gebruikt worden om inhoudelijk richting te geven aan het ondernemingsbeleid en communicatiebeleid. Competentieniveau 1 Nieuw Voeren van een gesprek, ook telefonisch, voor het ontwikkelen van relaties. Werken met CRM- systemen Onderscheiden van consumentengroepen in termen van prospects en suspects. Onderzoeken en beoordelen, samen met anderen, van de effectiviteit van de inkoop- en verkooporganisatie. 6

7 In het bedrijf Via- Appia heb ik de kans gekregen om ook deze competenties bijna allemaal te voltooien. Er werd van mij verwacht dat ik de telefoon aan nam als dit nodig was, bijvoorbeeld als collega s druk waren of in vergadering zaten. Zo leerde ik telefonisch te verkopen en een relatie op te bouwen met de klant. Werken met CRM- systemen was een van mijn standaard werkzaamheden voor het merk Van Ranzow. Met het CRM- systeem verzamelen en combineren we de klantgegevens van consumenten die aankopen doen bij Van Ranzow. Niet alleen adresgegevens van de klant werden genoteerd, maar ook zijn verkoophistorie, zijn contactpersonen binnen het bedrijf, de hele correspondentie of zijn surfgedrag op de website maken deel uit van het klantprofiel. Voorbeeld: Van Ranzow levert de hockeykleding van de Mixed hockeyclub Baarn. Hiervoor heb ik het CRM beheert en alle klanten in beeld gebracht en in het systeem gezet. Zo kan er bij een volgende bestelling gekeken worden naar de historie van de klant. 7

8 Persoonlijke doelstellingen ontwikkelen van de juiste beroepshouding. De juiste beroepshouding in dit bedrijf heb ik al gevonden. Dit komt doordat ik met de oriëntatie stage in het 2 e jaar van SMM hier ook stage had gelopen en het bedrijf dus al aardig kende. Dat mijn beroepshouding goed is heeft mijn bedrijfsmentor ook bevestigd in een evaluatie gesprek dat ik zelf had aangevraagd. Wel waren er enkele kleine kritische punten, ik moest mij meer bezig houden met het marketingplan en niet te veel opdrachten voor anderen doen. versterken van sociale en communicatieve vaardigheden. Doordat ik te maken heb met veel verschillende klanten en partners van Via- Appia en van Van Ranzow merk ik dat mijn communicatieve vaardigheden vooruit gaan. Ik neem deel aan vergaderingen en onderhoud zelf contact met een aantal klanten. De kledinglijn van Baarnse Mixed Hockey Vereniging is een van de dingen waar ik mij bijvoorbeeld mij bezig houd. Hiervoor onderhoud ik de website, handel klachten af, informeer over orders en leveringen en geef advies over sponsor activiteiten. opbouwen van inzicht in de arbeidsmarktperspectieven en de wensen met betrekking tot je toekomstige loopbaan. De hoofdopdracht tijdens mijn stage is een marketingplan te schrijven voor het merk Van Ranzow. De eerste stap die ik heb genomen in het plan, is de markt waar het zich in begeeft te onderzoeken. Zo heb ik het aantal actieve hockeyleden in Nederland in beeld gebracht en onderzocht wat de wensen en behoeften zijn van deze consumenten. Daarnaast is het belangrijk om te weten welke marktleiders er op dit moment op deze markt heersen. Mijn interesse ligt echt in de sportwereld en dit soort onderzoeken verbreden mijn inzicht in deze markt. Professionele doelstellingen onderkennen en beschrijven van problemen in het bedrijf. In de interne analyse van het marketingplan worden de sterktes en zwaktes van het bedrijf beschreven. Door kritisch te kijken wat er goed en fout gaat kunnen problemen van een bedrijf boven water komen. De analyse kan ik goed uitvoeren vanuit mijn positie omdat ik op de marketingafdeling van het bedrijf zit en dus met alle facetten van het bedrijf te maken heb. aandragen van oplossingen. Aan de hand van de onderzoeken en analyses komt er aan het eind in het marketingplan de conclusie en een aantal aanbevelingen. Deze moeten resulteren in een betere positie in de markt waarop het zich nu begeeft. Professionaliteit uitstralen en op één lijn zitten met de organisatie Na 16 weken werkzaam te zijn in het bedrijf, zit ik erg goed op één lijn met de organisatie. Dit komt doordat ik een goede en vertrouwde begeleiding heb gekregen wanneer ik dit nodig heb, maar ook omdat ik veel verantwoordelijkheid had in het bedrijf. Hierdoor leer je automatisch veel, ben je verantwoordelijk voor serieuze zaken en weet je na een tijd hoe de organisatie in elkaar steekt. 8

9 Leermomenten De stage is afgelopen en ik kan wel zeggen dat je toch het meest leert op je stage adres. De theorie op school is een goede basis, maar in een bedrijf gebeurt het allemaal echt. De stage geeft een beeld van de werkelijkheid, dit kan de opleiding nooit aanbieden in colleges. De modules als marketing en communicatie sloten goed aan op de opdrachten die gemaakt moesten worden en de werkzaamheden die ik verrichten in het bedrijf. Als er iets is wat ik heb geleerd dan is het wel dat communicatie een van de, zo niet de belangrijkste vaardigheid is die je kunt bezitten in een bedrijf. Er is voor alles een oplossing, als je er maar over communiceert. Hierdoor is ook mijn oplossend vermogen en zelfstandigheid aanzienlijk toegenomen. Begeleiding vanuit de opleiding. De begeleiding vanuit de opleiding heb ik als prettig en voldoende ervaren. Zo waren de deadlines voor het inleveren van verslagen goed en duidelijk, en was er voldoende informatie over wat er inhoudelijk in de rapporten naar voren moest komen. Daarnaast heb ik een goede feedback meegekregen voor het maken van het marketing plan. En wist ik precies wat mij te wachten stond. 9

10 Bijlage: kopie rapportage stage opdracht Sportstrategie Rotterdam 26 Januari 2011 Hogeschool Rotterdam Instituut voor Commercieel Management Sportmarketing en Management Klas: SMM 3D Thomas Vink Student Nr:

11 Voorwoord In het derde jaar van het specialisatieprogramma Sportmarketing & Management moet iedere student de eerste periode 16 weken stage lopen. In periode 2 moet er een strategie geschreven worden die aansluit bij het stage bedrijf waar je werkzaam was. Doordat de student eerst een periode heeft meegelopen met het bedrijf, weet de student alle in en outs van het bedrijf. De stage is één van de belangrijkste praktijkcomponenten van de opleiding. De theorie, kennis en ervaring die ik tijdens jaar 1 en 2 heb op gedaan ben ik met de stage weer allemaal tegen gekomen. Dit heb ik allemaal weer kunnen gebruiken om mooi strategisch rapport te schrijven met daarin een aantal aanbeveling voor het merk Van Ranzow. Of het nu gaat om kennis van marketing, management, financiële vraagstukken, logistiek of bedrijfsrecht, al die facetten van Sportmarketing & Management komen terug. Dit rapport bevat de verplichte punten en evaluaties die in een strategische analyse horen. Rotterdam Thomas Vink 11

12 Inhoudsopgave Inleiding 4 Managementsamenvatting 5 Hoofdstuk 1 Strategisch kader Profiel Waardestrategie Marktafbakening 8 Hoofdstuk 2 Interne analyse Doelstellingen Balanced score card Concurrentie voordeel Sterkte- zwakte analyse Marketingaudit 10 Hoofdstuk 3 Externe analyse Afnemers analyse Segmentatie analyse Bedrijfstakanalyse Marco omgevingsfactoren Bedrijfstak structuurfactoren Geaggregeerde marktfactoren Concurrentie analyse Distributie analyse Kansen en bedreigingen 20 Hoofdstuk 4 SWOT analyse SWOT invullen Impactanalyse Ranking Issues Rank de issues HAPS Strategische opties 26 Bijlage 1. Besteding sportkleding Aantal inwoners Leden overzicht KNHB Hockeymerken 31 Bronvermelding 32 12

13 Inleiding Voor u ligt het rapport sportstrategie voor het merk Van Ranzow. Dit rapport is tot stand gekomen in opdracht van de Hogeschool van Rotterdam en in overleg met Van Ranzow. De opdracht is het uitwerken van een strategisch marketingplan. In dit marketingplan komen de volgende aspecten aan bod: - Achtergronden (bedrijfsprofiel) - Interne analyse (micro omgevingsanalyse) - Externe analyse (meso en macro omgevingsanalyse) - SWOT- analyse en confrontatiematrix - Strategische opties Naar aanleiding van dit strategische marketingplan kan ik Thomas Vink een gedegen advies geven met betrekking tot een mogelijke strategische optie voor Van Ranzow 13

14 Managementsamenvatting Voor u ligt het rapport dat is opgesteld door Thomas Vink in opdracht van de Hogeschool van Rotterdam en Van Ranzow. In dit rapport wordt een geheel uitgewerkte strategisch marketingplan uitgeschreven. Door middel van een interne analyse heb ik kunnen vaststellen dat het merk Van Ranzow nog weinig naamsbekendheid heeft, maar er wel genoeg middelen aanwezig zijn om een sterke groei te maken. Uit onderzoek is gebleken dat de hockeymarkt elk jaar nog met gemiddeld 5,7 % groeit. Dit is goed voor zo n ingeschreven leden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. In de externe analyse is de markt onderzocht waarin Van Ranzow opereert. Deze is vrij aantrekkelijk. Er is weinig dreiging van nieuwe aanbieders en de macht van leveranciers is klein. Enkel de afnemers hebben een grote onderhandelingsmacht. Voor Van Ranzow is het dus belangrijk deze afnemers zo tevreden mogelijk te houden, zodat ze behouden blijven als klant. Met behulp van de informatie die naar voren komt in de interne en externe analyse werken we vervolgens de SWOT analyse uit. Dit is een analyse van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die in het licht van de strategiebepaling een raamwerk verschaft om te beoordelen in hoeverre datgene wat een organisatie kan (sterke punten) en niet kan doen (zwakke punten) aansluit op relevante gunstige (kansen) en ongunstige ontwikkelingen (bedreigingen) in de externe omgeving. Aan het eind komen er als resultaat een aantal strategische opties als conclusie uit de SWOT analyse. 14

15 Hoofdstuk 1 Het Strategisch Kader 1.1 Profiel Wie zijn wij als organisatie? Missie: Het produceren en aanbieden van kwalitatieve (sport) kleding met sterke roots in de hockeysport. Visie: Doordat je Van Ranzow draagt geef je aan dat je affiniteit hebt met de hockeysport en je thuis voelt in de sportieve ambiance van een hockeyclub Waar staan we? En hoe zijn we daar gekomen? Partners: Van Ranzow heeft een aantal partners waarmee samengewerkt wordt: The Hockey Factory: Stelt trainers in staat hun eigen trainingstof samen te stellen. Er is oefenstof voor mini's, recreatief elftalhockey en prestatiehockey. Het is een initiatief van Remco Hartgers, oud- bondscoach van o.a. Canada, Zwitserland en Zimbabwe en in Nederland o.a. coach van HGC Dames 1 en trainer van HGC heren 1. Dagelijks kijken trainers en coaches op deze de site van de Hockeyfactory, op de site is het logo en link te vinden van Van Ranzow. In totaal zijn er 53 Hockeyverenigingen die gebruik maken van de Factory. Nationale Sportkampen: Deze organisatie organiseert elk jaar sportkampen voor verschillende sporten. Elk jaar schrijven 3000 kinderen zich in om deel te nemen aan deze kampen. Al deze kinderen lopen in een shirt van VR. Doordat het bereik breed is vergroot je de naamsbekendheid van Van Ranzow. Reeds aangesloten Hockeyclubs: Mixed Hockey Club Goes: 434 leden Baarnse Mixed Hockey Vereniging: 808 leden Voorster Hockey Club: 152 leden (spelers) + totaal 1394 Hockey leden met Van Ranzow Team Zwitserland: Van Ranzow heeft het nationale hockeyteam van Zwitserland gesponsord. Met de organisatie plus de spelers betstaat deze groep uit zo n 22 man. De gehele groep loopt in de kleding van Van Ranzow. De spelers spelen in VR hockeytenues en de coaches lopen in VR training/coachjassen. Cd- topweek Victoria: De CD topweek is voor de Meisjes en Jongens C1 en D1. Deze topweek is voor deze teams de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Met deze week doen zo n 50 kinderen mee. De kinderen en trainers lopen allemaal in VR hockeyshirts. Ouders en familie komen kijken en zien iedereen in de kleding van VR. Deze week 3 keer georganiseerd, er hebben in totaal ongeveer 150 kinderen in hockeyshirts van VR gelopen. Ambassadeurs: - Timme Hoyng (hockeyinternational): dient hier als voorbeeld figuur. Andere hockeyers zien hem in VR kleding en willen dit ook. - Paul van Ass: voorbeeld figuur als topcoach. - Wouter Leefers: voorbeeld figuur als sterspeler 15

16 Waar willen we naar toe? Het merk Van Ranzow heeft nog geen sterke naamsbekendheid in de sportbranche. Zolang een merk niet bekend is onder je doelgroep zal het aantal klanten minimaal blijven. Uit de gegevens van het profiel van VR blijkt dat er van de hockeyers in Nederland ongeveer 2000 hockeyers zijn die het merk kennen. Van die 2000 sporters lopen 1400 hockeyers daadwerkelijk in kleding van Van Ranzow. Kortom, Van Ranzow moet een goede positie creëren op de markt van de (performance) sportkleding met het resultaat meer klanten werven. 1.2 Waardestrategie Treacy & Wiersema Treacy en Wiersema stellen dat elke onderneming een principiële keus moet maken voor het uitblinken in een van de drie disciplines: in welke waarde wil de onderneming als beste voorzien? De drie mogelijke waardedisciplines zijn de volgende: - Productleadership ofwel productleiderschap (altijd de hoogste kwaliteit); - Operational excellence ofwel leider in lage kosten voor de klant; - Customer intimiacy ofwel individuele klantbenadering (relatiemarketing d.m.v bijvoorbeeld leveren van producten op maat). Naast de gekozen waardestrategie moeten ook de andere twee waardedisciplines op een voldoende niveau liggen. Dus in feite kan de onderneming pas uitblinken in één discipline, wanneer alle drie disciplines op een behoorlijk niveau liggen. Van Ranzow heeft de zaak goed voor elkaar in innovatie, efficiency en klantgerichtheid. Alle drie de waardestrategieën zijn dus op een zodanig niveau dat het zich speciaal kan richten op één van de disciplines. De meest voor de hand liggende waardestrategie op dit moment is Custumer Intimacy. Voor Van Ranzow is het belangrijk van het verkrijgen van intieme relaties met de klant door het leveren van producten op maat en/ of door een beleid dat gericht is op klantentrouw. Denk hier aan het maken voor hockey(training)kleding voor hockeyclubs, toernooien, trainingskampen enz. 16

17 1.3 Marktafbakening op product/merkniveau Omschrijving Producten Product 1 Hockeyshirts (wedstrijdshirts) Product 2 Hockeyshorts Product 3 Hockeykousen Product 4 Trainingspakken Product 5 Promotie kleding Product 6 Thermo kleding Omschrijving doelgroepen Doelgroep 1 Hockeyverenigingen Doelgroep 2 Individuele hockeyer Doelgroep 3 Hockeyteams Doelgroep 4 Bedrijfshockey Doelgroep 5 Sport retailers Matrix van product-doelgroepcombinaties* Doelgroep 1 Doelgroep 2 Doelgroep 3 Doelgroep 4 Doelgroep 5 Product 1 X X X X X Product 2 X X X X X Product 3 X X X X X Product 4 X X X X Product 5 X X Product 6 X X 17

18 Hoofdstuk 2 De Interne Analyse 2.1 Doelstellingen Afnemersgerichte doelen - Het merk Van Ranzow binnen 2 jaar sterker op de markt zetten door een marktaandeel van 5 % te behalen. - In 2 jaar tijd 2 nieuwe contracten voor Van Ranzow met nieuwe hockeyverenigingen voor het leveren van hockeykleding. - Klanttevredenheid binnen een jaar naar een gemiddeld cijfer van een 7 krijgen. Innovatie doelen - Op basis van performance tenues en hockey verwante accessoires een draagvlak creëren voor de sportkleding lijn. 2.2 Balanced Scorecard Visie Lange Termijn Korte termijn Maatstaf Doel Financiële groei Verbetering klanttevredenheid Groei afnemers Verhoging klanttevredenheid Nieuwe contracten Rapportcijfer klanttevredenheid Resultaat Rapport Gemiddeld cijfer 7 2 nieuwe hockeyverenigingen Intern: kosten Intern: kosten stabiel stabiel 18

19 2.3 Concurrentievoordeel Het identificeren van sterktes en zwaktes heeft als belangrijkste doel een mogelijk concurrentievoordeel te vinden Sterkte- zwakte analyse op organisatieniveau Op ondernemingsniveau hebben de sterktes vooral betrekking op functionele gebieden. Sterke punten: Innovatie Nieuwe productmogelijkheden Technologieën Productie Prijs / kwaliteit verhouding Flexibiliteit in productie Productie capaciteit leveranciers Breed aanbod Management en organisatie Hoog service niveau Effectieve communicatie Contacten in buitenland (Turkije) Kennis van de markt (topmanagement) Personeel Klantgerichtheid Zwakke punten: Productie Afhankelijk van leveranciers Productiemiddelen Management en organisatie Organisatie structuur (verkoop, marketing, financiën enz.) Marketingbeleid Personeel ongespecialiseerd personeel (sportbranche) Marketingaudit Het meten van de kwaliteit van de marketingafdeling is onderwerp van een marketingaudit. Een marketingaudit is een evaluatie van alle marketingactiviteiten in de onderneming. Het gaat daarbij om: een evaluatie van de mate waarin een onderneming marktgericht opereert, de kennis die een onderneming heeft van de omgeving en de analyse die de onderneming heeft gemaakt van de omgeving. Voor het uitvoeren van de marketingaudit gebruiken we de checklist van Kotler. Deze checklist bevat 15 vragen waarbij voor elke vraag maximaal 2 punten zijn te scoren. Het totale aantal punten is een maatstaf voor de effectiviteit van marketing in de onderneming. Klantvisie 1. Vind het management het belangrijk om de onderneming zo in te richten dat er goed wordt voldaan aan de behoeften van klanten? 2. Ontwikkelt de onderneming verschillende producten en marketingplannen voor verschillende segmenten? 3. Vindt de onderneming marketing belangrijk in de hele organisatie Marketingorganisatie 4. Wordt marketing hoog in de organisatie gecoördineerd en aangestuurd? 5. Werkt marketing goed samen met onderzoek, productie, inkoop, logistiek en financiering? 6. Hoe goed is nieuwproductontwikkeling georganiseerd? Marketinginformatie 7. Wanneer zijn de laatste onderzoekstudies, omgevingsanalyse en concurrentieanalyses uitgevoerd? 19

20 8. Hoe goed is de onderneming op de hoogte van de mogelijke winstgevendheid van segmenten, klanten, gebieden, producten kanalen en verkooporders? 9. Welke inspanningen worden verricht om de kosteneffectiviteit van marketing te meten en verbeteren? Strategische oriëntatie 10. In welke mate wordt er aan formele marketingplanning gedaan? 11. Hoe duidelijk en innovatief is de huidige marketingstrategie? 12. In welke mate wordt in de planning rekening gehouden met tegenslagen en scenario s Operationeel 13. Hoe goed is de marketingstrategie gecommuniceerd en uitgevoerd? 14. Gaat het management effectief om met de marketinginstrumenten? 15. Laat het management zien snel en slagvaardig te reageren op nieuwe ontwikkelingen? 1. 2 punten 2. 0 punten 3. 2 punten 4. 1 punt 5. 1 punt 6. 1 punt 7. 0 punten 8. 0 punten 9. 0 punten punten punten punten punten punt punt Uitkomst: 9 punten van de totaal te behalen 30 punten. 20

21 Hoofdstuk 3 Externe Analyse 3.1 Afnemersanalyse - Wie zijn onze huidige en potentiële klanten? De markt in kwestie is de hockeymarkt. Deze markt bevat alle geregistreerde Hockeydeelnemers en clubs in heel Nederland. Daarnaast zijn andere sporten op het gebied van Performance kleding ook interessant. Denk hieraan tennis, golf en zeilen. De potentiële klanten van Van Ranzow op dit moment zijn voornamelijk alle geregistreerde actieve hockeyspelers die afhankelijk zijn van hockeykleding en trainingskleding. In Nederland hebben we 309 hockeyverenigingen die goed zijn voor geregistreerde leden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond. (In bijlage is gedetailleerdere informatie over de afnemers te vinden.) - Wat doen onze klanten met onze producten (o.a. gebruikssituaties)? De sportkleding wordt voornamelijk gebruikt tijdens wedstrijden en trainingen. De producten van Van Ranzow worden dus intensief gebruikt. Zo trainen de meesten teams 2 keer in de week en wordt er in het weekend een competitie wedstrijd gespeeld. -Waar kopen onze klanten onze producten? Producten worden gekocht via de sportverenigingen die een deal hebben met Van Ranzow. Dit kan via bestelformulieren die ver voor de competitie verkrijgbaar zijn. Daarnaast is er een aparte club webshop van de betreffende aangesloten club, daar is er de mogelijkheid de kleding te bestellen. -Wanneer kopen onze klanten onze producten? In de sportbranche ben je afhankelijk van de sport competities, je hebt dus te maken met een soort seizoensgebonden producten. Het is dus erg bepalend wanneer de consument zijn spullen nodig heeft. Als hierop goed ingespeeld wordt kan je de concurrent net voor zijn en blijven. Een ander belangrijk punt is dat de meeste verenigingen gesponsord worden. Sponsoring van sportteams is steeds meer in trek. Sponsorcontracten worden meestal afgesloten voor een paar jaar, dit betekent dat de teams na het verstreken contract weer nieuwe kleding nodig hebben, met een nieuwe sponsor erop. -Waarom kopen potentiële klanten onze producten niet? Zoals eerder beschreven, staat het merk VR nog niet echt groots op de kaart, veel potentiële klanten weten niet af van het bestaan van dit merk. Zo kan Van Ranzow de aandacht van de klant ook niet trekken om deze vervolgens over te halen tot een aankoop. Een andere belemmering zou de website kunnen zijn. Als de besteloptie zo gemakkelijk mogelijk gemaakt wordt, zullen consumenten sneller doorzetten en een bestelling plaatsten. 21

22 3.2 Segmentatie analyse Geografische gegevens Alle hockeyverenigingen in Nederland zijn potentiële klanten en dus belangrijk. Het buitenland is nog niet interessant voor Van Ranzow. Demografische gegevens Bestedingen aan sportkleding en sportschoenen, 2009 (inclusief btw) Bron: HBD bestedingen (mln) per huishouden per hoofd sportkleding en sportschoenen Een groot percentage hockeyers bevindt zich in de welstandklasse 1, en heeft dus meer te besteden dan de gemiddelde Nederlander. Psychografische gegevens 22

23 3.3 Bedrijfstakanalyse Voor wat betreft de bedrijfstakanalyse worden expliciet twee doelen gesteld. We willen inzicht krijgen in: de aantrekkelijkheid van de markt en wat de kansen en bedreigingen zijn vanuit de bedrijfstak (zoals vanuit macro-omgevingsfactoren). De Conclusies omtrent de marktaantrekkelijkheid zijn met name van belang voor het formuleren van groeistrategieën en marketingdoelstellingen voor de markt waarvoor de analyse wordt uitgevoerd. In een bedrijfstakanalyse worden alle mogelijke factoren onderzocht die van invloed zijn op de marktaantrekkelijkheid. Deze factoren kunnen we als volgt indelen: macro-omgevingsfactoren, bedrijfstak structuurfactoren en geaggregeerde marktfactoren Macro omgevingsfactoren Demografisch We hebben in Nederland te maken met een bevolkingstoename. Zo blijkt dat tot 2040 de bevolking zal blijven toenemen van 16,5 (2009) tot 17,5 miljoen inwoners. Hierna zal de bevolkingsomvang weer langzaam afnemen tot een geschatte 17,3 miljoen mensen in 2050.Een andere demografische ontwikkeling is de vergrijzing. Volgens het CBS zal rond 2040 het aandeel 65-plussers het grootst zijn met 25,6% en dus de komende jaren alleen maar stijgen. Ecologisch Er komen steeds meer wetten waaraan bedrijven zich moeten houden met het produceren van producten. De productie moet milieuvriendelijker en de artikelen moeten duurzaam zijn. Doormiddel van maatschappelijk verantwoord ondernemen kan Van Ranzow zich onderscheiden van de rest, alleen het beperkt ook je mogelijkheden. Politiek Juridisch De publiekjuridische factoren voor Van Ranzow hebben betrekking op voorschriften, wetsvoorstellen en regels die invloed hebben op het bedrijf. Dit kunnen beslissingen zijn door instanties op het gebied van bijv: Milieubeleid, Subsidieregeling, Politieke ontwikkelingen buitenland. Een verschuiving van het milieubeleid kan misschien betekenen dat een bepaalde stof niet meer in de kleding mag worden verwerkt. Economisch Een economische factor die nu erg van belang is voor Van Ranzow is de economische crisis. Er is op dit moment door de crisis veel werkloosheid, veel mensen moeten ondanks dat ze nog wel werk hebben toch even een stapje terug doen met hun uitgaven. Dit zal Van Ranzow ook kunnen merken, mensen kiezen nu eerder voor een goedkoper merk dan de dure sportmerken. In 2010 waren 426 duizend personen werkloos. Dat zijn er 49 duizend meer dan in Het werkloosheidspercentage kwam in 2010 uit op 5,4. Dat percentage is in alle leeftijdscategorieën toegenomen. Technologisch Van Ranzow zal altijd moeten blijven kijken of er nieuwe trends en ontwikkelingen zijn binnen de technologische factoren. Belangrijke factoren voor Van Ranzow zijn: Producttechnologie, de infrastructuur en innovaties op het gebied van produceren. De ontwikkelingen in de branche moeten goed in de gaten gehouden worden, zo is voortdurende concurrentieanalyse noodzakelijk. Zo kan Van Ranzow mee met een innovatie of de concurrentie voor blijven. Sociaal cultureel Een van de sociaal-culturele ontwikkelingen van deze tijd is dat de samenleving steeds meer individualiseert. Consumenten hebben steeds meer behoefte aan een op maat gemaakte producten. 23

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend.

Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. COMMERCE Competentieniveaus voor de domeincompetenties Commerce DC.1 Initiëren en creëren van producten en diensten, zelfstandig en ondernemend. Competentieniveau 1 CE/IBL/SBRM/F&B Signaleren en opsporen

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Strategische marketing planning

Strategische marketing planning Marketing F-cluster Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou te selecteren.

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 06

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 06 06 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Concurrentie, bedrijfstakanalyse: F In een bedrijfstakanalyse wordt niet alleen gekeken

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 04

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 04 04 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Interne analysis op verschillende niveau s: F Strategieën kunnen op verschillende niveau

Nadere informatie

Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde. Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk

Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde. Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk Jan van der Wel, Zorgondernemer, Bestuurslid RGFHMR, Bedrijfskunde Van bedreigingen naar kansen in de innoverende fysiotherapiepraktijk Externe Analyse Interne Analyse Kansen en Bedreigingen Strategische

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse:

DESTEP analyse. De zes onderdelen van de DESTEP analyse: DESTEP analyse De DESTEP analyse is een model dat veel gebruikt wordt bij het maken van een externe analyse van een bedrijf. De DESTEP analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier kan een bedrijf

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren

Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren Hoofdstuk 10 Concurrentievoordeel creëren Leerdoelen Aangeven waarom het noodzakelijk is om door middel van concurrentieanalyse inzicht te krijgen in de concurrentie. De grondbeginselen beschrijven van

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 8

MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 8 MANAGEMENTVAARDIGHEDEN / 8 Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Doelen van deze module M Deze module gaat over: G plannen ontwikkelen om doelen te bereiken; G SWOT-analyses

Nadere informatie

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren.

Inleiding: De vragenlijst wordt afgesloten met de vraag om uw kennisvraag 2 ledig in maximaal 100 woorden te formuleren. Inleiding: Deze vragenlijst bestaat uit 45 vragen en dient ertoe om het innovatietraject strategischeen zoekmachine marketing zo Efficiënt, Effectief en Educatief mogelijk te laten verlopen. Deze kunt

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Marketing B-cluster BPR-MKT1A.1

Marketing B-cluster BPR-MKT1A.1 Marketing B-cluster BPR-MKT1A.1 Succes met leren Leuk dat je onze bundels hebt gedownload. Met deze bundels hopen we dat het leren een stuk makkelijker wordt. We proberen de beste samenvattingen voor jou

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek

LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek LEERACTIVITEIT Tomatensaus B.V. Ent-teach Module 3 Marktonderzoek Beschrijving van de leeractiviteit Je bent de eigenaar van een startend bedrijf in de voedingssector. Je wilt een nieuwe tomatensaus produceren.

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB)

Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) Managementsamenvatting adviesrapport platform voor Mensen met een Verstandelijke Beperking (MMEB) In de interne analyse wordt er gebruikt gemaakt van het 7S model van McKinsey, bestaande uit de onderdelen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE

Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE Hoofdstuk 5 ROL VAN STRATEGIE 5.1 Missie, organisatiestrategie en innovatiestrategie Missie: een ruim gedefinieerde, duurzame beschrijving van de organisatiedoelstellingen en van de punten waarop de organisatie

Nadere informatie

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken.

Visie Iedereen inspireren om hun ultieme geluk te bereiken. BUSINESSPLAN IDENTITEIT Om Matthijs Rolleman Producties meer richting te geven, is er een duidelijke identiteit ontwikkeld vanuit de theorie van Kay Morel s Identiteitsmarketing. Deze identiteit geeft

Nadere informatie

Strategische Marketing Planning. Shell. Ferenc Franke Rick Molenaar

Strategische Marketing Planning. Shell. Ferenc Franke Rick Molenaar Strategische Marketing Planning Shell Ferenc Franke Rick Molenaar Shell Missie, Visie, Waardestrategie Marktafbakening Interne analyse SWOT Externe analyse Impact Inhoudsopgave De Oorsprong van de schelp

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Team Elske Fontein Jantine van Dijk Gerline Bax Jordy Houtman Gido Mudde. Project Right To Play

Team Elske Fontein Jantine van Dijk Gerline Bax Jordy Houtman Gido Mudde. Project Right To Play Team Elske Fontein Jantine van Dijk Gerline Bax Jordy Houtman Gido Mudde Project Right To Play Datum 27 februari 2009 INHETKORT Het is van belang om nieuwe donateurs aan te trekken om zo sportprojecten

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 9A

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 9A 9A HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 SWOT(-i) analyse M, waar het om gaat: F voorspelmethoden, gebaseerd op kansen en bedeigingen,

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving

Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Hoofdstuk 4 De marketing- omgeving Marketingomgeving Deel 1 Deel 2 Markten Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Principes van marketing - Hoofdstuk 4 2 Leerdoelen 1. Aangeven welke krachten

Nadere informatie

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven

In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven In 8 stappen een succesvol (online) plan schrijven Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Het succesvol schrijven van (online) plannen Het schrijven van een plan is een activiteit die door elke

Nadere informatie

MANAGEMENT 03A. HBO / University of Applied Sciences. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R

MANAGEMENT 03A. HBO / University of Applied Sciences. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R MANAGEMENT 03A HBO / University of Applied Sciences Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Kern van strategieformulering: Het vaststellen van de doelstellingen van

Nadere informatie

What to do voor strategisch management?

What to do voor strategisch management? What to do voor strategisch management? VRAGEN Stel dat je wordt gevraagd om als adviseur van H&M op te treden. De opdracht is om een strategisch plan op te stellen om de missie te verwezenlijken. Inleiding

Nadere informatie

Competentie Confrontatie matrix

Competentie Confrontatie matrix Competentie Confrontatie matrix Inleiding 2 Opdracht 3 Invulmatrix 4 Voorbeeldmatrix 5 1 Inleiding Entrepreneur Consultancy heeft als missie het ontwikkelen van ondernemerschap. Er zijn veel ondernemers,

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Geschreven dor Jim Perk i.o.v. de Hogeschool van Amsterdam en V.I.P. 10-12-09

Geschreven dor Jim Perk i.o.v. de Hogeschool van Amsterdam en V.I.P. 10-12-09 1 Plan van aanpak Door: Student Jim Perk Navigator: Mevr. Pein Lunenberg Assessor De heer Matthijs de Feber 2 1 Achtergrond Projectnaam: Next level De organisatie The right person gives the right thing

Nadere informatie

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld

Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Gemeente Drimmelen Informatie over nieuwe strategische visie die wordt ontwikkeld Strategisch beleidsplan 2013-2015 Een scherpe koers WAAROM EEN NIEUW BELEIDSPLAN? Oude beleidsplan loopt van 2010 t/m 2013

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 1 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING Vragen bij de case: BlueSim: goed op weg? (totaal

Nadere informatie

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse.

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse. Sponsorbrochure Voorwoord Voor u ligt de sponsorbrochure van Leeuwarden Lacrosse. Deze vereniging is de allereerste Lacrosse vereniging van Friesland en is opgericht in november 2011. Om inwoners van Friesland

Nadere informatie

Introductie. Beschrijving van je onderneming

Introductie. Beschrijving van je onderneming Checklist voor Businessplan Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het opstellen van een ondernemingsplan. Hieronder volgt een checklist waar je kunt zien of je alles wat van belang is voor

Nadere informatie

Zorgmarketing in drie stappen Karel Jan Alsem. Zorgmarketingplatform 21 juni 2017

Zorgmarketing in drie stappen Karel Jan Alsem. Zorgmarketingplatform 21 juni 2017 Zorgmarketing in drie stappen Karel Jan Alsem Zorgmarketingplatform 21 juni 2017 Over Karel Jan Alsem Lector Marketing op Hanzehogeschool Groningen, docent Marketing op de Rijksuniversiteit Groningen en

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

In welke landen liggen kansen?

In welke landen liggen kansen? 2 Heb je een sterk onderscheidend product? Bijv: Enige in de wereld Unieke eigenschappen geschiedenis, geografie, sociale betekenis Functioneel/performance Ambachtelijke kwaliteit Beschikbaarheid / prijs

Nadere informatie

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd

Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Handleiding (voor student) beroepsproducten en toetsing Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van de beroepsproducten die je in de eerste twee periodes

Nadere informatie

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen;

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen; Sportspeciaalzaken De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in: Algemene sportzaken Modische sportzaken Gespecialiseerde sportzaken Megastores Outdoorzaken Trends Toenemende belangstelling voor gezondheid,

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

DE GEREEDSCHAPSKIST VAN DE INFORMATIESPECIALIST (2)

DE GEREEDSCHAPSKIST VAN DE INFORMATIESPECIALIST (2) DE GEREEDSCHAPSKIST VAN DE INFORMATIESPECIALIST (2) Kees Westerkamp Informatiespecialisten krijgen in hun werk steeds vaker te maken met het schrijven van beleidsnotities en marketingadviezen. Hiervoor

Nadere informatie

r k e t i n g p l a n

r k e t i n g p l a n r k e t i n g p l a n Sanne Celia van Alphen Manon Beukman Kim Heuvelmans Vivian Sromofsky HT-2 Inhoud Het bedrijf... 2 Missie... 2 Visie... 2 Marketingdoelstelling... 3 Externe omgeving... 4 Interne omgeving...

Nadere informatie

Reflectieverslag. Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG

Reflectieverslag. Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG Reflectieverslag Sven van Nobelen Studentnummer: 2312212 Toetscode: 2259DMSTAG Algemene inleiding In dit verslag is te lezen hoe ik de afgelopen maanden mijn meewerkstage bij Happy Idiots heb ervaren.

Nadere informatie

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D

MARKETINGPLAN. Etiënne Deguelle A.CML01D MARKETINGPLAN Etiënne Deguelle A.CML01D Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Missie... 1 Visie... 1 Omschrijving doelen... 3 SWOT analyse... 4 Destep analyse... 5 Marketinginstrumenten... 4 Confrontatie matrix...

Nadere informatie

Mijn stappenplan, jouw marketingplan

Mijn stappenplan, jouw marketingplan Mijn stappenplan, jouw marketingplan Uit welke onderdelen bestaat dit E-book? 1). Vooronderzoek fase 5 2). Onderzoeksfase 5 3). Analysefase 5 4). Uitvoeringsfase 6 Het maken van een strategie 6 Uitwerken

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Schoenendetailhandel De schoenendetailhandel verkoopt schoeisel en aanverwante accessoires. De schoenenwinkels zijn globaal onder te verdelen in: zelfstandige samenwerkende schoenenzaken, discountzaken,

Nadere informatie

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147)

Marketingplanning 4 MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) MARKETINGPLANNING 4 (CCA06.4/CREBO:50147) sd.cca06.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Strategisch Plan 2014-2017

Strategisch Plan 2014-2017 Strategisch Plan 2014-2017 Dress for Succes Leiden Inclusief jaarplan 2015 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Missie, ambitie en waarden 2 2. SWOT 3 3. Strategische koers 4 Inleiding Voor u ligt het strategisch

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

De SWOT analyse en confrontatiematrix

De SWOT analyse en confrontatiematrix De SWOT analyse en confrontatiematrix swotanalyse Instrument om de sterkten en zwakten (intern) van een organisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen (extern) te onderzoeken Vanuit de SWOT

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING

WELKOM BIJ NIMA-B MARKETING WELKOM BIJ MEDIAONDERNEMERSCHAP NIMA-B MARKETING Annemieke Boer Module Coördinator Nima B a.boer@hva.nl WAT GAAN WE VANDAAN DOEN Uitleg module Boek en tentamen Tips Het marketingplanningsproces Wat weet

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2019 Kinderboerderij de Veldhoeve Plaats Helmond Datum 13-05-2015 Opdrachtgever Kinderboerderij de Veldhoeve Opgesteld door WBV Volksbelang Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie...

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Integratie. Strategisch marketingplan in tien stappen. S. van Leeuwen

Integratie. Strategisch marketingplan in tien stappen. S. van Leeuwen Integratie Strategisch marketingplan in tien stappen S. van Leeuwen STRATEGISCHE MARKETING Strategisch marketingplan in tie Zorgaanbieders moeten sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen, concurrentieverhoudingen

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 02

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 02 02 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Planning-niveaus in een onderneming: 2 M Ondernemingsstrategie / marketingstrategie

Nadere informatie

Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Seizoen 2013-2014

Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Seizoen 2013-2014 Zakelijk en sportief scoren? Sponsor Hockeyclub Berlicum! Hockeyclub Berlicum, Sponsoring Seizoen 2013-2014 Bezoekadres Hockeyclub Berlicum Sportpark De Brand Groenstraat Berlicum 073 503 3664 www.hcberlicum.nl

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

De gereedschapskist van de informatiespecialist (2)

De gereedschapskist van de informatiespecialist (2) De gereedschapskist van de informatiespecialist (2) Kees Westerkamp Informatiespecialisten krijgen in hun werk steeds vaker te maken met het schrijven van beleidsnotities en marketingadviezen. Hiervoor

Nadere informatie

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook Open vragen 01 Visie/missie en marktomvang Bij de ontwikkeling van een visie en een missie speelt de vraag hoe de markten en de behoefte van de afnemers op die markten er uit zien, een belangrijke rol

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Relatiemarketing

Hoofdstuk 8 Relatiemarketing Hoofdstuk 8 Relatiemarketing Leerdoelen Een definitie geven van waarde voor de klant en het belang ervan bespreken voor het creëren en meten van klanttevredenheid. De concepten waardeketens en waardeleveringssystemen

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Informaticabeheer Generation Development Marketingplan

Informaticabeheer Generation Development Marketingplan Informaticabeheer Generation Development Marketingplan Auteurs: Mattijs Eggermont, Brent Alleweireldt, Cedric Cornelis, Nick Cornelis, Jasper Deblieck en Jordy Verstraete Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Nadere informatie

SWOT ANALYSE. In 7 stappen

SWOT ANALYSE. In 7 stappen SWOT ANALYSE In 7 stappen DEFINITIE Een SWOT analyse is een invuloefening van een matrix met vier vakken: horizontaal: interne en externe factoren verticaal: positieve en negatieve factoren hieraan voegen

Nadere informatie

Voorbeeld Plan MijnBedrijfsanalist

Voorbeeld Plan MijnBedrijfsanalist Voorbeeld Plan MijnBedrijfsanalist Als je een abonnement hebt op één van de bedrijfsanalyses van MijnBedrijfsanalist, is dit een voorbeeld* van het Plan. Je kunt het Plan als pdf downloaden en printen.

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

Bijlage A: Competenties van de opleiding

Bijlage A: Competenties van de opleiding Bijlage A: Competenties van de opleiding In deze bijlage heeft een rectificatie plaatsgevonden per 30 oktober 2012. Na voltooiing van de opleiding moet de student als beroepsbeoefenaar zelfstandig en met

Nadere informatie

De Innovator. Trendanalyse. De Trendanalyse in een notendop. de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen

De Innovator. Trendanalyse. De Trendanalyse in een notendop. de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen De Innovator Trendanalyse De Trendanalyse in een notendop de Innovator opent de ogen voor nieuwe kansen Trendanalyse DE INNOVATOR Het gedrag van klanten wordt steeds grilliger en door trends bepaald; Daarom

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 24 juni 2014

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 24 juni 2014 Vragen bij de case Totaal 93 punten Vraag 1 (18 punten) Maak een bedrijfstakanalyse met behulp van het vijfkrachtenmodel van Porter vanuit het perspectief van Displayz. Maak per concurrentiekracht een

Nadere informatie

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï.

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï. s - r.ëí ljii $ BU$trN{s5 S$f{Àr# ÍXïf*{ttf à$rllysi Ifi rë.ri,të Àt{AtYsE Ktfrli lpt8a![ë]4 $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h rli.'1 t{ar K[ ï Ir* GflOtLSTf;:"l"llifi tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Het ondernemingsplan

Het ondernemingsplan Meesterproef Dienstverlening & Commercie Meesterproef D&C - Ondernemingsplan Het ondernemingsplan Pleincollege Nuenen Schooljaar 2015/2016 1 Inhoud 1. Korte inleiding... 3 2. Het ondernemingsplan... 4

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Externe analyse. Adviesrapport. Datum. 22 februari 2012. AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881

Externe analyse. Adviesrapport. Datum. 22 februari 2012. AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881 -1 Adviesrapport Datum 22 februari 2012 AUTEUR Sonja Pfaltzgraff CURSISTENNUMMER 113881 S. Pfaltzgraff Docent: de heer Hopman Studentnummer: 113881 22 februari 2012 NCOI Opleidingsgroep Module: marketing

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

Handleiding beleidsplan verenigingen

Handleiding beleidsplan verenigingen Handleiding beleidsplan verenigingen Inhoud Inleiding ---------------------------------------------------------------------------------------------------3 Opzet van een beleidsplan -----------------------------------------------------------------------------4

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet)

Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marketingaspecten Marketing is een onderdeel van het organisatiebeleid. Doelstellingen Continuïteit winst Marketingdoelstellingen Veel verkopen (afzet) voor een goede prijs (omzet) Marktaandeel (verkopen

Nadere informatie

Vragen BDK H3 Strategisch management. Deel 1: v.a. blz. 75 Situatieanalyse t/m blz. 100

Vragen BDK H3 Strategisch management. Deel 1: v.a. blz. 75 Situatieanalyse t/m blz. 100 Vragen BDK H3 Strategisch management Deel 1: v.a. blz. 75 Situatieanalyse t/m blz. 100 Vraag 1 Vraag 1 Wat is het verschil tussen de klassieke en de moderne benadering van strategisch management? Vraag

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

24-10- 2012. INDIVIDU Veranderingsleiderschap. METHODE Een aanpak om verandering te managen. NOOD Gewenste uitkomst of resultaten

24-10- 2012. INDIVIDU Veranderingsleiderschap. METHODE Een aanpak om verandering te managen. NOOD Gewenste uitkomst of resultaten 1 Intro docent en module Nieuwe media (niet) in mijn organisatie Opdracht: opstart veranderproject Persoonlijke probleemoplossingsstijlen Knelpuntonderzoek (diagnose, concurrentie-, SWOT-analyse) Creatieve

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Onderzoek Onderzoek Meten = weten Als u de vinger aan de pols wilt houden, wilt weten of u op de juiste weg zit en u heeft behoefte aan goede, betrouwbare informatie om beslissingen op te nemen, dan kan

Nadere informatie

Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O.

Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O. Richtlijnen Sportplan 2017 schoolsportcoördinator V.O. 1. Voorwoord Schrijf in je eigen woorden als vakdocent het voorwoord. Denk hierbij eens na over je eigen rol als -er? Zie je kansen voor jezelf en

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JUNI NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING (o.b.v. exameneisen 2015)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JUNI NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING (o.b.v. exameneisen 2015) NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING (o.b.v. exameneisen 2015) EAMENOPGAVEN & ANTWOORDINDICATIES ONDERDEEL B1.1 HEREAMEN 21 JUNI 2016 1 Vragen bij de case: BlueSim: goed op weg? (totaal 95 punten) Vraag 1 (9

Nadere informatie