Sector In-zicht. Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sector In-zicht. Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw"

Transcriptie

1 Sector In-zicht Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw

2 2

3 Inhoudstafel Voorwoord... p. 4 De sector, een onmisbare schakel Opdrachtsverklaring van de leden... p. 9 Onze troeven... p. 10 De leden als leidraad De lokale netwerken van SLN... p. 14 Het aanbod in de kijker Duurzame loopbaanondersteuning... p. 22 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning... p. 25 Feiten en cijfers In een notendop... p. 32 Kansengroepen in werkloosheid... p. 33 Kansengroepbereik... p. 35 Trajectbegeleiding... p. 36 Loopbaanbegeleiding... p. 38 Job-/Taalcoaching op de werkvloer... p. 39 Taalcoaching op de opleidingsvloer... p. 41 Voortrajecten... p. 42 Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten... p. 44 Werkervaring... p. 45 Brugprojecten... p. 47 Opleidingen en competentieversterkende acties... p. 48 Kelchtermansprojecten... p. 51 Het Steunpunt en haar lokale netwerken Het Steunpunt... p. 56 In de kijker... p. 58 VTO-aanbod... p. 59 Bestuursorganen... p. 61 Medewerkers... p. 62 3

4 Voorwoord Onze arbeidsmarkt stond nooit voor grotere uitdagingen dan vandaag. De economie transformeert in sneltempo, de bevolking vergrijst en de (structurele) kraptes op de arbeidsmarkt nemen toe. De inzet voor de Vlaamse arbeidsmarkt is dan ook duidelijk: elk talent in Vlaanderen zal benut moeten worden. Het zal er dan ook op aankomen meer mensen aan de slag te krijgen, in meer werkbare jobs en in gemiddeld langere loopbanen. Dit wordt de doelstelling van ons allemaal: overheid, sectoren, werkgevers, werkenden en werkzoekenden. Deze ambitie vereist een nieuwe manier van denken over loopbaan en carrière. Alle actoren op de arbeidsmarkt, of dat nu individuen of bedrijven zijn, zullen de omslag moeten maken van jobzekerheid naar werk- of loopbaanzekerheid. Dit vormt de basis van mijn nieuwe arbeidsmarktvisie. Het uitgangspunt is dat mensen in onze bedrijven en organisaties op de juiste stoel terechtkomen. Want wie op de juiste stoel zit, zal graag en dus ook langer willen werken. Dit is een dynamische benadering, omdat de juiste stoel vandaag niet noodzakelijk de juiste stoel van morgen is. Het is ook een maatgerichte benadering, omdat de aanpak uitgaat van de competenties en talenten van elk individu. Deze individuele competenties, veeleer dan afkomst, leeftijd of diploma, moeten bepalen welke stoel men inneemt op de arbeidsmarkt. Dat vraagt een doorgedreven competentiemanagement en ontwikkeling van bedrijven. Het vraagt ook een overheidsdienstverlening die is afgestemd op het individu: niet iedereen heeft dezelfde noden, niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Binnen onze nieuwe loopbaanvisie is het van belang om iedere persoon op of tijdelijk buiten de arbeidsmarkt naar waarde te schatten. Wat men kan, wat men leerde, de kwaliteiten die men bezit, waar en hoe men ze ook verwierf, dàt is bepalend voor het zoeken naar een plaats op de arbeidsmarkt in de uitstippeling van de eigen loopbaan. Op basis van die eigenschappen kunnen competenties verder worden uitgebouwd en vaardigheden verscherpt. Zowel on the job als tijdens mogelijke voortrajecten verzorgd door een trajectbegeleider of opleider. Dit brengt ons bij de kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na een inschatting van iemands capaciteiten moeten we kijken waar hij of zij een duw(tje) in de rug kan gebruiken, via bijvoorbeeld begeleiding, scholing of advisering. Zodat uiteindelijk iedereen op de juiste plaats terecht komt. Met loopbaanondersteuning op maat en competentieversterking heeft ook SLN dit pad gekozen. In heel Vlaanderen heeft SLN lokale netwerken om de ambitie van elke dag waar te maken: mensen die verder van de arbeidsmarkt staan toch de kans geven om zich in hun werk te ontplooien. Samen met de vele partners en actoren smeden we zo sterke individuen in sterke bedrijven. Want dat is nodig, ook en vooral in de volgende 20 jaar uit het bestaan van SLN. Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport. 4

5 Het is onaanvaardbaar vast te stellen dat er werkgevers zijn die meer werk hebben dan dat er geschikte werknemers zijn en dat er tegelijk tienduizenden arbeidsplaatsen niet ingevuld worden. Het is een paradox die al lang meegaat en maar niet verdwijnt, integendeel zelfs. Wij en onze ledenorganisaties ondernemen gerichte acties om hierop te remediëren en ondersteunen de nieuwe loopbaanvisie van minister Philippe Muyters : Meer mensen aan de slag krijgen, in meer werkbare jobs en langere loopbanen. Een dynamische en maatgerichte benadering waarbij de aanpak uitgaat van de competenties en talenten van elk individu. De meeste van onze ledenorganisaties zijn reeds 20 jaar of langer aan de slag en ontwikkelden een ruim en competentieversterkend aanbod van verschillende instrumenten op het vlak van coaching, werkplekleren, opleiding en bemiddeling naar arbeid. Ze werken voornamelijk in opdracht van de Vlaamse overheid en organiseren hun aanbod samen en naast VDAB en andere arbeidsmarktactoren. Met hun dienstverlening bereiken onze ledenorganisaties werkzoekenden en werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast bereiken deze organisaties steeds meer werkgevers die openstaan voor meer gerichte en aangepaste begeleidingsmaatregelen op de werkvloer van het bedrijf. Praktijkervaringen van onze organisaties tonen aan dat begeleiding op de werkvloer zoals job- en taalcoaching, werkplekleren, loopbaanbegeleiding, competentieversterkend werken, door werknemers en werkgevers als meerwaarde erkend worden. Op deze manier werken de organisaties in de sector actief mee aan de realisatie van de Vlaamse, regionale en Europese werkgelegenheidsdoelstellingen en maken zij op een gedreven manier werk van de duurzame match tussen mens, job en bedrijf. De ledenorganisaties, die wij in deze publicatie in beeld brengen, worden overkoepeld door het Steunpunt Lokale Netwerken (SLN), de door de Vlaamse overheid erkende gesprekspartner en ondersteuningsstructuur voor de sector. Om deze publicatie te kunnen realiseren, werd het voorbije jaar gewerkt aan de dataverwerking en analyses, zowel op het niveau van de koepel als op het niveau van de arbeidsmarktregisseur. Aan de basis liggen de volgehouden registratie-inspanningen van onze leden en een consequente monitoring. Het is de bedoeling om in samenwerking met VDAB, deze sectorgegevens jaarlijks te publiceren en zo bij te dragen tot het zichtbaar maken van de inspanningen en de impact van de sector op de arbeidsmarkt. Samen met onze ledenorganisaties werken we verder aan onze positionering en blijven we zoeken naar nieuwe bruggen en samenwerkingen. We gaan voluit voor een maatschappelijk relevante opdracht met gedreven en professionele medewerkers die overtuigd zijn van de talenten en de inzetbaarheid van werkzoekenden en werknemers maar ook ten volle willen inzetten op de werkgever als klant. In ieder geval zijn we overtuigd van de rol die we te vervullen hebben en staan klaar om samen de uitdagingen aan te gaan van een beleid dat inzet op een betere match tussen mens, job en bedrijf. Marleen Velleman, Directeur Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw 5

6

7 De sector, een onmisbare schakel

8 8

9 Opdrachtsverklaring van de leden In 2011 werd de opdrachtsverklaring van de leden geactualiseerd: Als dienstverleners op de arbeidsmarkt is het ons kerndoel om werkzoekenden en werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te activeren tot duurzame tewerkstelling in het economisch circuit. Daarom richten we ons ook tot hun werkgevers. Uniek is dat wij loopbaanondersteuning op maat bieden voor werkzoekenden en werknemers, die rekening houdt met hun maatschappelijke context. Opleiding, coaching en werkplekleren worden daarbij competentieversterkend ingezet. Vanuit onze lokale verankering geven we innoverende antwoorden op de veranderende noden van de arbeidsmarkt. Op deze manier bemiddelen we resultaatgericht tussen vraag en aanbod. We investeren in partnerschappen en netwerken met overheden, sociale partners, bedrijven en andere arbeidsmarktactoren. Wij bouwen proactief mee aan het lokale en Vlaamse werkgelegenheidsbeleid binnen Europa. Vanuit de nood aan synergie voor een succesvolle arbeidsmarktwerking zijn wij een onmisbare schakel. 9

10 Onze troeven Duurzame loopbaanondersteuning Gevalideerd partner Lokale verankering Voor lang niet iedereen is het vanzelfsprekend om een job te vinden en te behouden. Er bestaat in Vlaanderen een aanzienlijke groep mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hier ligt de kracht van de sector. Onze opgebouwde expertise is prioritair gericht op die werkzoekenden en werknemers die loopbaanondersteuning het hardst nodig hebben. Opleiding, coaching en werkplekleren worden hierbij competentieversterkend ingezet doorheen de hele loopbaan. De sector is een gevalideerd partner van de overheid. Onze leden werken voornamelijk in opdracht van de Vlaamse overheid en organiseren hun aanbod samen en naast VDAB en andere arbeidsmarktactoren. Deze samenwerkingen met overheden, sociale partners, bedrijven en andere arbeidsmarktactoren zijn cruciaal om onze opdracht binnen het arbeidsmarktbeleid optimaal te vervullen. Onze leden vormen een vaste waarde binnen de lokale arbeidsmarkt. Ze hebben voeling met de regiogebonden noden, waarop ze snel en efficiënt kunnen inspelen bij het uitvoeren van hun opdracht. Lokale partnerschappen en netwerken zijn hierbij van groot belang. 10

11 Onze troeven Flexibele aanpak Maatwerk Match tussen job, mens en bedrijf Klanten waarderen onze flexibele aanpak. We zoeken samen naar innovatieve oplossingen voor zowel de werkzoekende, de werknemer als de werkgever. Onze begeleiders zijn frequent op de werkvloer aanwezig en gaan door tot de oplossing. De sector staat voor flexibiliteit, zowel in haar aanbod als in de uitvoering van haar opdrachten. De sector staat voor een maatgerichte aanpak met het oog op een duurzame integratie op de arbeidsmarkt. Opdrachten op maat uitwerken betekent zowel een geïntegreerde en gepersonaliseerde begeleiding voor werkzoekenden en werknemers, als het aanbieden van een dienstverlening op maat van de werkgever. De sector staat voor beiden garant. Veel werkgevers hebben meer werk dan er geschikte werknemers zijn. We benutten de aanwezige talenten bij de mensen die verder van de arbeidsmarkt staan zodat meer arbeidsplaatsen ingevuld geraken. De sector vertrekt hierbij vanuit haar maatschappelijke opdracht en streeft een match tussen mens, job en bedrijf na. Op die manier bemiddelen we resultaatgericht tussen vraag en aanbod. 11

12

13 De leden als leidraad

14 De Lokale Netwerken van SLN Om samenwerking en onderlinge uitwisseling te stimuleren, verenigen de SLN-leden zich in 13 lokale netwerken. De geografische opdeling is afgestemd op de RESOC-gebieden. Sommige leden hebben meerdere regionale afdelingen en zijn daarom vertegenwoordigd in meerdere lokale netwerken. Meer dan 100 regionale leden ontplooiden in 2010 activiteiten om kwetsbare doelgroepen te begeleiden naar duurzame tewerkstelling. 14

15 De Lokale Netwerken van SLN Lokaal Netwerk Oostende - Westhoek Argos Groep Intro West-Vlaanderen GTB West-Vlaanderen Jobcentrum West-Vlaanderen Kopa West-Vlaanderen OCMW Ieper/Werkperspectief Leerwerkproject OCMW Diksmuide OCMW Middelkerke/Sociaal Atelier Sociale Economie Oostende Vokans West-Vlaanderen Werkperspectief - Diksmuide Lokaal Netwerk Kortijk - Roeselare De Poort/Werk.Punt Groep Intro West-Vlaanderen GTB West-Vlaanderen Jobcentrum West-Vlaanderen Kopa West-Vlaanderen Mentor OCMW Roeselare Dienst opl. en tewerkst. Tot uw dienst Vokans West-Vlaanderen Wonen en Werken Menen Lokaal Netwerk Brugge Groep Intro West-Vlaanderen GTB West-Vlaanderen Jobcentrum West-Vlaanderen Kopa West-Vlaanderen Loca Labora Vokans West-Vlaanderen 15

16 De Lokale Netwerken van SLN Lokaal Netwerk Meetjesland Groep Intro Oost-Vlaanderen GTB Oost-Vlaanderen Keerpunt ACLVB Opleidingscentrum Kopa Scheldeland Meetjeslandse Leerwerkbedrijven Pro Natura Oost-Vlaanderen Vokans Gent-Eeklo Werkwijzer Lokaal Netwerk Zuid-Oost-Vlaanderen Grijkoort Begeleid Werk Groep Intro Oost-Vlaanderen GTB Oost-Vlaanderen Job & Co Kopa Aalst Opleidingsproject Werkwillig Kopa Werkwillig Oudenaarde Kopa Ronse Kringloopcentrum Teleshop Vokans Aalst-Oudenaarde Lokaal Netwerk Gent De Werf Groep Intro Oost-Vlaanderen GTB Oost-Vlaanderen JES Job & Co Keerpunt ACLVB opleidingscentrum Kopa Scheldeland Sociale Werkplaats De Sleutel Stad Gent - Dienst Werk OCMW - OTC Oikonde/Ateljee UCBO Vokans Gent-Eeklo 16

17 De Lokale Netwerken van SLN Lokaal Netwerk Waas en Dender Groep Intro Oost-Vlaanderen GTB Oost-Vlaanderen IKOO Het Passantenhuis IPW/DIT Job & Co Kopa Scheldeland OTC Spoor Twee Vokans Waas en Dender Lokaal Netwerk Antwerpen Arktos - Antwerpen Stad Atel Buurtservice Educar Groep Intro Antwerpen GTB Antwerpen JES Antwerpen Kopa Antwerpen Levanto Steunpunt Tewerkstelling Vokans Mechelen - Rupel - afd. Boom Werkvormm Lokaal Netwerk Kempen GTB regio Turnhout ISOM - OCMW Herentals Kopa Keerpunt Natuurwerk Projectencentrum Vokans Kempen WEB 17

18 De Lokale Netwerken van SLN Lokaal Netwerk Mechelen Groep Intro regio Mechelen GTB regio Mechelen Kopa De Nieuwe Volmacht Levanto Natuurwerk ROJM Vokans Mechelen - Rupel WEB Wonen en Werken Leuven Lokaal Netwerk Limburg Agora Alternatief Arktos Begeleiding Limburgs Mijngebied (BLM) De Sluis De Winning - Vreebos De Wroeter/Arbeidscentrum ENAIP Limburg Groep Intro Limburg GTB Limburg Hergebruikcentrum Limburg Het Heft/STAP Kopa Limburg Maatwerk Lokaal Netwerk Limburg (vervolg) Natuur en Landschapsbeheer Limburg Noord-Limburgs Open Atelier Sociaal Bedrijvencentrum Maasmechelen Sopletex Stebo Team Alken Top - Sociale Werkplaats ABRI Werkende handen vzw 18

19 De Lokale Netwerken van SLN Lokaal Netwerk Halle-Vilvoorde Groep Intro Vlaams-Brabant en Brussel GTB Vlaams-Brabant Mikst Pluspunt Pro Natura vzw Vlaams-Brabant Televil Sociale Tewerkstelling Vokans Halle-Vilvoorde Lokaal Netwerk Leuven Arktos De Vlaspit GOCI - Gespecialiseerd Opleidingscentrum GTB Vlaams-Brabant en Brussel IGO Job-Link Landelijke Thuiszorg SPIT Velo Wonen en Werken Leuven 19

20

21 Het aanbod in de kijker

22 Duurzame loopbaanondersteuning De ledenorganisaties bieden loopbaanondersteuning op maat voor werkzoekenden en werknemers, die rekening houdt met hun maatschappelijke context. Opleiding, coaching en werkplekleren worden daarbij competentieversterkend en arbeidsmarktgericht ingezet. Deze drie clusters omvatten de instrumenten waarmee de sector dagelijks aan de slag gaat. Loopbaanondersteuning Coaching Werkplekleren Opleiding Trajectbegeleiding Loopbaanbegeleiding Job-/Taalcoaching op de werkvloer Taalcoaching op de opleidingsvloer Voortrajecten Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT s) Outplacement Werkervaring Brugprojecten Opleiding en competentieversterkende acties Ervaringsbewijs 22

23 Duurzame loopbaanondersteuning Het aanbod wordt in de opdrachtsverklaring opgesplitst in drie globale clusters die de talrijke initiatieven van de sector omvatten. Coaching is een begrip dat een breed scala aan instrumenten omvat. De doelgroep kan verschillen en deze vorm van begeleiding kan zich zowel op cursisten, werkzoekenden als werknemers richten. Afhankelijk van de loopbaanfase komen specifieke methodieken aan bod. De instrumenten hebben met elkaar gemeen maatwerk te leveren. Werkplekleren biedt een unieke combinatie van werken en leren waardoor het mogelijk is om mensen op een werkvloer en met omkadering voor te bereiden op duurzame tewerkstelling in het normaal economisch circuit. Werkervaring en brugprojecten zijn voorbeelden van deze geïntegreerde aanpak. Opleiding omvat vanzelfsprekend alle activiteiten die gericht zijn op het opleiden van werkzoekenden. Hieronder vallen de competentieversterkende acties die worden opgezet in het kader van diverse uitbestedingen en het aanbod van de Kelchtermansprojecten. Daarnaast kunnen werknemers hun competenties, verworven tijdens diverse jobs, laten valideren via ervaringsbewijzen. 23

24 24

25 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning Trajectbegeleiding Niet elke werkzoekende vindt makkelijk de weg naar de arbeidsmarkt. Voor bepaalde doelgroepen is dit verre vanzelfsprekend. Bijna de helft van de leden biedt daarom deze werkzoekenden een individuele begeleiding op maat, gericht op het verhogen van de kansen op duurzame tewerkstelling. Hierbij volgt de werkzoekende een persoonlijk en intensief stappenplan op weg naar een geschikte job. De trajectbegeleider ondersteunt dit proces. Loopbaanbegeleiding Werknemers staan op professioneel vlak vaak voor keuzes en hebben soms vragen over de richting die ze uitwillen met hun loopbaan. Samen met een loopbaanbegeleider krijgt de werknemer zicht op de loopbaanmogelijkheden en inzicht in de eigen competenties en loopbaandoelen. Job-/taalcoaching op de werkvloer Job- en taalcoaching is de ondersteuning en begeleiding op de werkvloer voor kwetsbare doelgroepen tijdens de eerste maanden van een nieuwe job in het normaal economisch circuit. Dit gebeurt met het oog op een duurzame tewerkstelling. Arbeidsattitudes, algemene competenties, sociale vaardigheden, taalachterstand, zijn thema s die aan bod kunnen komen in deze coaching. Naast de nieuwe werknemer staat ook de werkgever centraal in het coachingsproces. COACHING COACHING COACHING 25

26 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning Taalcoaching op de opleidingsvloer Steeds meer laagtaalvaardigen en anderstaligen willen een opleiding volgen terwijl ze nog ondersteuning op vlak van de Nederlandse taal nodig hebben. Om daaraan tegemoet te komen, werd een aanbod van taalcoaching op de opleidingsvloer (TCOV) ontwikkeld. Door de mogelijkheid om in een opleiding taalcoaching te krijgen, worden de kansen om de opleiding vlot en succesvol te doorlopen aanzienlijk verhoogd. De taalcoach ondersteunt ook de instructeur. Voortrajecten Voortrajecten zijn bedoeld voor jongeren die ingeschreven zijn als regelmatige leerling in een Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (CDO) of cursist zijn in een Syntra-lesplaats. De trajecten richten zich op jongeren die onvoldoende basisattitudes bezitten, onvoldoende motivatie hebben om te leren en/of te fungeren in de samenleving en vaak weinig keuzebekwaam zijn. Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT s) POT s zijn erop gericht om de band met het onderwijs niet volledig door te knippen. Op maat van de jongeren wordt er daarom gewerkt in de richting van een voortraject, brugproject of arbeidsdeelname. Een POT wordt gezien als een voorbereidend traject voor maatschappelijk kwetsbare jongeren die maximaal 18 jaar oud zijn, in de hoop dat zij een volgende stap kunnen zetten. COACHING COACHING COACHING 26

27 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning Outplacement Werkervaring Brugprojecten COACHING Werkgevers kunnen hun ontslagen werknemers via outplacement naar een nieuwe job laten begeleiden. Dit kan zowel op eigen initiatief van de werkgever als in situaties die wettelijk zijn vastgelegd. WERKPLEKLEREN Werkervaring is erop gericht om een langdurig werkzoekende met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een leerwerkervaring aan te bieden met het oog op duurzame uitstroom naar een reguliere tewerkstelling. Tijdens de werkervaringsmodule gaat de doelgroepmedewerker gedurende 1 jaar aan de slag bij een werkervaringspromotor die instaat voor de technische begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. Daarnaast richt het leerwerkbedrijf zich gedurende de inschakelingsmodule op de algemene competenties en de zoektocht naar een nieuwe job. Zo hebben de werkervaringspromotoren heel wat expertise opgebouwd met het arbeidsmarktgericht begeleiden en inschakelen van kwetsbare doelgroepen naar het normaal economisch circuit. WERKPLEKLEREN Het brugproject is een trajectonderdeel bedoeld voor jongeren die ingeschreven zijn als regelmatige leerling in een Centrum Deeltijds Onderwijs (CDO). Om in aanmerking te komen voor een brugproject, moet een jongere minimaal 15 jaar oud zijn en zichtbaar arbeidsbereid. De arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden moeten verder worden ontwikkeld zodat de jongere klaar is voor reguliere tewerkstelling. Een brugproject biedt daarvoor de basis in de vorm van opleiding, bemiddeling en gestructureerde opvang en begeleiding. 27

28 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning Opleiding en competentieversterkende acties Ervaringsbewijs OPLEIDING Meer dan de helft van de leden heeft een aanbod van beroepsopleidingen en competentieversterkende acties (CVA) voor werkzoekenden en werknemers. Deze opleidingen kunnen zowel vaktechnisch als generiek van aard zijn. De deelnemers verwerven niet alleen nieuwe kennis en vaardigheden om efficiënt te functioneren in een specifiek beroep, maar versterken ook hun algemene competenties, (arbeids)attitudes, sociale vaardigheden, klantgerichtheid,... Bij Kelchtermansprojecten worden zowel vooropleidingen, finaliteitsopleidingen als acties zoals sollicitatietraining, assessments, taalondersteuning en dergelijke aangeboden. OPLEIDING Via ervaringsbewijzen worden groeien ontwikkelingskansen gestimuleerd en wordt voor zowel werknemers als werkgevers de doorstroom naar de arbeidsmarkt ondersteund. Competenties, verworven tijdens diverse jobs, laten valideren in de vorm van een ervaringsbewijs vergroot hun kansen op duurzame tewerkstelling. 28

29 Erkende instrumenten voor duurzame loopbaanondersteuning Aantal leden TB LBB JCTC TCOV VOORTR POT's OU WE BRUG OPL EB LEGENDE TB: LBB: JCTC: TCOV: VOORTR: POT s: OU: WE: BRUG: OPL: EB: 6 Trajectbegeleiding Loopbaanbegeleiding Job-/Taalcoaching op de werkvloer Taalcoaching op de opleidingsvloer Voortrajecten Persoonlijke Ontwikkelings Trajecten Outplacement Werkervaring Brugprojecten Opleiding en competentieversterkende acties Ervaringsbewijs 10 5 Het aanbod van de leden omvat een breed gamma van activiteiten. Sommige leden hebben een zeer divers aanbod aan werkinstrumenten, anderen hebben zich gespecialiseerd in een aantal activiteiten. Bron: Repertorium SLN

30

31 Feiten en cijfers

32 In een notendop 11 promotoren zijn erkend om in heel Vlaanderen joben taalcoaching aan te bieden 80% van de kansengroepen stroomt door 6 maanden na het volgen van een overige opleidingsactie 58% van de loopbaanbegeleiding richt zich op kansengroepen 75 leden bieden werkervaring aan 41% allochtonen in begeleiding via werkervaringsprojecten 78% van de kansengroepen stroomt door 6 maanden na het volgen van een Kelchtermansopleiding De leden staan in voor 31% van het totaal aantal uren brugprojecten, 57% van het totaal aantal uren voortrajecten en 82% van het totaal aantal uren POT s 48% uitstroom naar werk na trajectbegeleiding 87% van de werkgevers is tevreden nadat een werknemer een job-/ taalcoaching gevolgd heeft 70% van de leden is partner van Jobkanaal 88% van alle mogelijke initiatieven focust zich op kansengroepen 98% van de vooropgestelde caseload binnen job-en/taalcoaching op de werkvloer werd behaald 96% van alle taalcoachingstrajecten op de opleidingsvloer is voor kansengroepen 95% van de werknemers zijn tevreden na het volgen van job-/taalcoaching 84% van alle job-/ taalcoachingtrajecten is voor kansengroepen Alle 16 leerwerkbedrijven zijn aangesloten bij SLN Ongeveer geregistreerde acties in CVS 56 leden bieden één of meerdere opleidingsacties aan 32

33 Kansengroepen in werkloosheid De leden zijn lokaal verankerd. Onderstaande grafieken tonen het aandeel kansengroepen in de werkloosheid. De kansengroepen zijn bepaald volgens de VESOC-definitie. Het is van belang om op te merken dat de sector vaak in contact komt met werkzoekenden die meerdere achterstandskenmerken vertonen de zogenaamde multi-kansengroepen en met werkzoekenden die een grote afstand tot de arbeidsmarkt vertonen. Deze afstand wordt bepaald door zowel werkgerelateerde als persoonlijke belemmeringen en kunnen niet via meetbare criteria geregistreerd worden. De sector stelt zich als opdracht deze kwetsbare doelgroepen via een aangepaste begeleiding te activeren tot duurzame tewerkstelling in het economisch circuit. Legende 1. Minstens kenmerk laaggeschoold 2. Minstens kenmerk >50 jaar 3. Minstens kenmerk allochtoon 4. Minstens kenmerk arbeidshandicap 100% 80% 60% 50% Kansengroepen in werkloosheid - Vlaanderen 100% 80% 60% 51% Kansengroepen in werkloosheid - Antwerpen 40% 26% 26% 40% 25% 33% 20% 13% 20% 11% 0% % Bron: VDAB/Arvastat - cijfers

34 Kansengroepen in werkloosheid 100% 80% Kansengroepen in werkloosheid - Vlaams-Brabant 100% 80% Kansengroepen in werkloosheid - Limburg 60% 40% 42% 60% 40% 50% 20% 26% 24% 11% 20% 26% 24% 17% 0% % % 80% Kansengroepen in werkloosheid - West-Vlaanderen 100% 80% Kansengroepen in werkloosheid - Oost-Vlaanderen 60% 54% 60% 52% 40% 20% 29% 16% 16% 40% 20% 24% 24% 14% 0% % Bron: VDAB/Arvastat - cijfers

35 Kansengroepbereik De gegevens afkomstig van VDAB/CVS tonen het aantal niet-unieke personen dat een coaching, actie binnen werkplekleren of opleiding volgde in het referentiejaar 2010 bij een lid van SLN. Een persoon kan aldus zowel in verscheidende acties als binnen verschillende jaren voorkomen (afhankelijk of de actie jaaroverschrijdend was). In 2010 registreren we acties binnen de verschillende instrumenten, gebaseerd op een meting in april Bij de kansengroepverdeling wordt uitgegaan van het aantal niet-unieke personen dat minstens een bepaald achterstandskenmerk* heeft. Een aantal daarvan zal meerdere kenmerken bezitten en daardoor meermaals als kansengroep worden meegeteld. Daarnaast worden ook gegevens weergegeven van de multi-kansengroepen. Dit zijn de niet-unieke personen die minstens 2 achterstandskenmerken tellen. * Met achterstandskenmerken bedoelen we: laaggeschoold, allochtoon, 50+ en arbeidsgehandicapt Kansengroepbereik binnen de 3 geformuleerde clusters Opleiding (1) Coaching (2) Werkplekleren (3) Minstens laaggeschoold 62% 70% 63% Minstens allochtoon 35% 35% 37% Minstens 50+ 6% 3% 8% Minstens arbeidsgehandicapt 26% 21% 15% 1. Opleidingen, competentieversterkende acties en KP 2. Trajectbegeleiding, job- /taalcoaching, TCOV, voortrajecten, POT s 3. Werkervaring, brugprojecten 100% 100% 100% Alle niet-unieke personen 87% 90% 86% Minstens 1 kenmerk 39% 36% 37% Minstens 2 kenmerken Bron: VDAB/CVS 3% 3% 3% Minstens 3 kenmerken 35

36 Trajectbegeleiding 100% 80% 89% 66% Kansengroepbereik binnen trajectbegeleiding De grafieken geven het bereik en de uitstroomresultaten van de verschillende kansengroepen weer voor het jaar % 40% 20% 0% Legende 37% 36% 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt 3% 25% VDAB besteedt trajectbegeleidingen uit via verschillende tenders. In 2010 liepen de ESF-tender, de tender Centrumsteden en de tender Jeugdwerkplan. De ESF-tender wordt vrijwel uitsluitend ingevuld door SLN-leden. Bij de andere 2 is dit aandeel veel kleiner en is er uitsluitend sprake van onderaanneming door SLN-leden. De focus ligt op laaggeschoolden, allochtonen en ouderen. De doelgroep PmAH (personen met arbeidshandicap) valt vanaf 2010 onder de reguliere werking van de Gespecialiseerde diensten voor Trajectbepaling en -Begeleiding en werd niet verder uitbesteed. 36 Bron: VDAB/CVS ESF-Tender 2010: 3KG: vooropgestelde doelstelling: effectief bereikt: verhouding effectief bereikt t.o.v. doel: +/-100% 61% positieve uitstroom Bron: kwartaalmonitoring VDAB (april 2011)

37 Trajectbegeleiding 50% 40% 48% 47% 48% Uitstroom naar werk na trajectbegeleiding 46% 46% 37% De SLN-leden bereiken 89% kansengroepen, waarvan 37% tot de multi-kansengroepen behoort. Vooral laaggeschoolden worden bereikt. De uitstroomresultaten voor zowel kansengroepen als multi-kansengroepen blijven op hetzelfde niveau. 30% 20% 10% 0% gemeten op basis van 78% van alle niet-unieke personen Legende 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt In de Beheersovereenkomst van de VDAB wordt uitstroom naar werk gemeten 6 maanden na het einde van de actie. Leden die trajectbegeleiding aanbieden: Arktos, De Poort vzw voor wonen en werk, GTB, ISOM - Dienst Tewerkstelling, JES, Kopa, Levanto, Projectencentrum, Vokans, WEB, Alternatief, De Sluis, Groep Intro, Hergebruikcentrum Limburg, Het Heft / STAP, Stebo, Team Alken, Job&Co - CBW, Kringloopcentrum Teleshop, Stad Gent - Dienst Werk, OCMW Gent/OTC, Pro Natura Oost-Vlaanderen, Sociale Werkplaats De Sleutel, IGO - Leuven, Mikst, Wonen en Werken Opleiding Leuven, Argos, Loca Labora, Mentor, OCMW Diksmuide Leerwerk Opleiding, OCMW Roeselare, Tot uw Dienst, Werkperspectief, Wonen en Werken Menen Bron: VDAB/CVS 37

38 Loopbaanbegeleiding De ESF-oproep voor de centra voor loopbaanbegeleiding geldt voor de periode 2010/2011. De cijfers geven het tussentijds resultaat na 1 jaar. Vooropgestelde doelstelling : werknemers Aantal bereikte werknemers 2010: werknemers Verhouding effectief bereikt t.o.v. doel: 44% Gemiddeld kansengroepbereik 2010: 58% Bron: ESF-saldering april 2011 Leden die loopbaanbegeleiding aanbieden: Atel, Levanto, Vokans, Alternatief, De Winning - Vreebos, Stebo, Keerpunt, GOCI, GTB, Job- Link, Jobcentrum West-Vlaanderen Bron: SLN 38

39 Job-/Taalcoaching op de werkvloer De SLN-leden bereiken 84% kansengroepen, waarvan 37% meerdere achterstandskenmerken telt. Deze werknemers zijn in 2/3 van de gevallen 6 maand na de Job-/Taalcoaching aan het werk. De laaggeschoolden worden het meest bereikt. Interpretatie bij uitstroom naar werk: de werknemer is 6 maand na job/taalcoaching aan het werk, ofwel bij dezelfde ofwel bij een andere werkgever. 100% 80% 60% 40% 20% 84% 37% Kansengroepbereik binnen job-/taalcoaching 64% 38% 9% 13% Legende 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt 0% Bron: VDAB/CVS 39

40 Job-/Taalcoaching op de werkvloer Bij job-/taalcoaching werken de erkende aanbieders volgens een door de regisseur vooraf bepaalde caseload. 90% Uitstroom naar werk 79% 80% 69% 70% 65% 66% 64% 59% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% gemeten op basis van 25% van alle niet-unieke personen Legende 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt Vooropgestelde doelstelling 2010: werknemers Aantal bereikte werknemers 2010: werknemers Verhouding effectief bereikt t.o.v. doel: 98% Leden die job-/taalcoaching aanbieden: Bron: VDAB/CVS Bron: VDAB Alternatief, Groep Intro, Job & Co, Kopa, Mentor, Stad Gent - Dienst Werk, Stebo, Steunpunt Tewerkstelling, Vokans, WEB, Wonen en Werken 40

41 Taalcoaching op de opleidingsvloer Bij taalcoaching op de opleidingsvloer werken de coaches ook met een door de arbeidsmarktregisseur op voorhand vastgelegde caseload. De SLN-leden bereiken met dit instrument bijna uitsluitend de kansengroepen, zelfs in de helft van de gevallen de multi-kansengroepen. De doelgroep die logischerwijs het meest bereikt wordt, zijn de allochtonen. Vooropgestelde doelstelling 2010: 305 cursisten Aantal bereikte cursisten 2010: 271 cursisten Verhouding effectief bereikt t.o.v. doel: 89% Bron: VDAB Leden die TCOV aanbieden: Alternatief, Groep Intro, Job & Co, Kopa, Mentor, Mikst, Stebo, Steunpunt Tewerkstelling, Vokans, WEB. Taalcoaching biedt een meerwaarde bij het vinden van een job. Ook onderzoek door Vives* leert dat taalvaardigheid vaak een belangrijke factor is van slaagkansen op de arbeidsmarkt. Dit effect cijfermatig aantonen (uitstroom naar werk) is moeilijk omdat dit samenhangt met de opleiding waarbinnen de taalcoaching plaatsvindt. * Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving, verbonden aan KU Leuven. Bron: VDAB/CVS Legende 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt 100% 80% 60% 40% 20% 0% 96% 49% Kansengroepbereik binnen TCOV 56% 83% 4% % 41

42 Voortrajecten 100% 80% 60% 40% 20% 0% 99% 20% Kansengroepbereik voortrajecten 3% 23% Legende 1= Minstens laaggeschoold 2= Minstens allochtoon 3= Minstens arbeidsgehandicapt 4= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) Binnen het Deeltijds onderwijs wordt gewerkt met een systeem van urencontingenten. Voor het schooljaar werd 57% van het totaal aantal uren voortrajecten toegekend aan SLNleden. De focus binnen deze acties ligt op laaggeschoolde jongeren. In de beheersovereenkomst van de VDAB is bovendien vastgelegd dat er extra inspanningen geleverd moeten worden om de groep laaggeschoolde jongeren en de groep allochtone jongeren te bereiken. De SLN-leden begeleiden binnen deze acties bijna uitsluitend laaggeschoolden. 23% van hen heeft een bijkomend achterstandskenmerk. Ongeveer 80% van zowel de laaggeschoolden als de multi-kansengroepen stroomt na het volgen van deze actie door. Vooropgestelde doelstelling schooljaar : uren Aantal gerealiseerde uren schooljaar (tot en met maart 2010): uren Verhouding gerealiseerd t.o.v. doel: 64% Bron: Commissie Onderwijs Bron: VDAB/CVS 42

43 Voortrajecten Leden die voortrajecten aanbieden: Definitie doorstroom Uitgestroomd naar werk op moment van meting of Uitgestroomd uit de werkloosheid op moment van meting of Voor diegenen die op dat moment nog werkloos zijn: 1. In de 6 maanden voorafgaand aan de meting bezig geweest zijn aan een andere actie of 2. Op het moment van meting bezig zijn aan een andere actie Argos, Arktos, Groep Intro, JES, WEB 80% 80% Doorstroom na 6 maanden 78% 77% 73% Legende 1= Minstens laaggeschoold 2= Minstens allochtoon 3= Minstens arbeidsgehandicapt 4= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 60% 40% 20% Bron: VDAB/CVS 0% gemeten op basis van 62% van alle niet-unieke personen 43

44 Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten Ook voor de toekenning van de Persoonlijke Ontwikkelingstrajecten (POT s) wordt gebruik gemaakt van urencontingenten. Voor het schooljaar werd 73% van het totaal aantal uren toegekend aan leden van SLN. 80% Doorstroom na 6 maanden 100% 80% 60% 100% Kansengroepbereik POT's Legende 1= Minstens laaggeschoold 2= Minstens allochtoon 3= Minstens arbeidsgehandicapt 4= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 60% 40% 20% 62% 49% 43% 47% 40% 20% 0% 23% 27% 5% % gemeten op basis van 50% van alle niet-unieke personen Vooropgestelde doelstelling schooljaar : uren Aantal gerealiseerde uren schooljaar : uren* Verhouding gerealiseerd t.o.v. doel: 99% * Groep Intro heeft uren meer gerealiseerd dan werd toegekend Bron: Commissie Onderwijs Leden die POT s aanbieden: Arktos, De Werf, Groep Intro Bron: VDAB/CVS Meer dan één op vier van de bereikte laaggeschoolde jongeren telt een bijkomende uitsluitingsfactor. Deze personen stromen in bijna de helft van de gevallen door na het volgen van een POT. 44

45 Werkervaring De 16 erkende Leerwerkbedrijven (LWB) bestaan uit 48 interne werkervaringspromotoren. Daarvan zijn er 46 lid van SLN. Daarnaast zijn 27 lidorganisaties actief als externe werkervaringspromotor. In het kader van het Werkgelegenheids- en investeringsplan (WIP) zijn er tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld. Hierdoor konden 99 extra interne plaatsen worden gecreëerd. Goedgekeurde plaatsen intern (werkervaring- en inschakelingsmodule): 1.242,5 VTE Goedgekeurde plaatsen extern (inschakelingsmodule): 1.355,1 VTE Goedgekeurde extra plaatsen WIP: 187,9 VTE Totaal initieel goedgekeurde plaatsen: 2.785,5 VTE Gemiddelde bezetting 2010: 2.345,4 VTE Verhouding gemiddelde bezetting t.o.v. doel: 84% Bron: cijfers VSA/WSE Bij dit instrument worden alle mogelijke acties binnen een werkervaringstraject opgenomen in de tabellen. Dat kan gaan om de inschakelingsmodule, nazorg, TBS (ter beschikking stelling), begeleiding werkervaring,... Legende 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt 100% 80% 60% 40% 20% 83% 40% Kansengroepbereik werkervaring 60% 41% 9% 17% Bron: VDAB/CVS 0%

46 Werkervaring 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 41% 40% 40% Uitstroom naar werk 44% 46% 35% gemeten op basis van 38% van alle niet-unieke personen Legende 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt De SLN-leden bereiken 83% kansengroepen, waarvan 40% tot de multi-kansengroepen behoort. De uitstroom van zowel de kansengroepen als de multi-kansengroepen, bedraagt ongeveer 40%. De verschillende doelstellingen naar kansengroepbereik, zoals bepaald door het beleid 1, worden met uitzondering voor de doelgroep 50+ steeds behaald. 1 Vooropgestelde doelstelling: *laaggeschoold: 60% *allochtoon: 20% *50+: 15% *arbeidsgehandicapt: 15% Leden die werkervaring aanbieden: Alternatief, Argos, Atel, BLM, De Sluis, De Poort vzw voor wonen en werk, De Vlaspit, De Winning, De Wroeter, DIT, Educar, Grijkoort-Begeleid Werk, Groep Intro, Hergebruikcentrum Limburg, IGO Leuven, IKOO, Job & Co, Job-link, Kringloopcentrum Teleshop, Levanto, Loca Labora, Maatwerk, Meetjeslandse Leerwerkbedrijven, Mikst, Natuurwerk, Noord-Limburgs Open Atelier, OCMW/OTC, OCMW Dendermonde, Pluspunt, Posthof, Sociaal Bedrijvencentrum, Stad Gent Dienst Werk, Stebo, Steunpunt Tewerkstelling, Team Alken, Tot uw Dienst, Velo- WEB, Werkperspectief, Werkvormm, Wonen en Werken Leuven, Wonen en Werken Menen Bron: VDAB/CVS 46

47 Brugprojecten Leden die Brugprojecten aanbieden: Agora, Alternatief, Groep Intro, Job & Co CBW, Noord-Limburgs Open Atelier, OCMW Roeselare, Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen, Stad Gent - Dienst Werk, Velo, Werkperspectief. 100% 80% 99% Kansengroepbereik brugprojecten Voor het schooljaar werd 31% van het totaal aantal uren brugprojecten toegekend aan leden van SLN. Legende 22% van de bereikte laaggeschoolde jongeren behoort tot de multi-kansengroepen. Deze groep stroomt in meer dan een vijfde van de gevallen uit naar werk. Ook bij de brugprojecten dienen er extra inspanningen geleverd te worden om de groep laaggeschoolde jongeren en de groep allochtone jongeren te bereiken (zie beheersovereenkomst VDAB). 60% 40% 20% 0% 19% 22% 4% = Minstens laaggeschoold 2= Minstens allochtoon 3= Minstens arbeidsgehandicapt 4= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 50% 40% 30% 20% 27% Uitstroom naar werk 23% 13% 22% Vooropgestelde doelstelling schooljaar : uren Aantal gerealiseerde uren schooljaar (tot en met maart 2010): uren Verhouding gerealiseerd t.o.v. doel: 63% Bron: Commissie Onderwijs 10% 0% gemeten op basis van 45% van alle niet-unieke personen Bron: VDAB/CVS 47

48 Opleidingen en competentieversterkende acties* Leden die een opleiding of competentieversterkende actie aanbieden: Atel, Buurtservice, JES, Limburgs Mijngebied, De Sluis, Groep Intro, Kopa, Levanto, De Winning-Werkkans, ENAIP- Projectencentrum, Regionaal Open Limburg, Hergebruikcentrum Jeugdcentrum Mechelen, Steunpunt Limburg, Het Heft/STAP, De Werf, Tewerkstelling Antwerpen, Vokans, Grijkoort Begeleid Werk, IPW, WEB, Werkvormm, Agora, Job & Co-CBW, Alternatief, Begeleidingscentrum Meetjeslandse Leerwerkbedrijven, OCMW Gent/OTC, Oikonde/Ateljee, Sociale Werkplaats De Sleutel, UGent/UCBO, GOCI, IGO-Leuven, Job-Link, Landelijke Thuiszorg, Mikst, SPIT, Velo, Wonen en Werken Opleiding Leuven, Argos, Jobcentrum West- Vlaanderen, Mentor, OCMW Diksmuide Leerwerk Opleiding, OCMW Middelkerke-Sociaal Atelier Middelkerke, OCMW Roeselare, Sociale Economie Oostende, Tot uw Dienst Bron: VDAB/CVS Legende 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt 100% 80% 60% 40% 20% 0% 89% 39% Kansengroepbereik 68% 30% 29% 5% *Kelchtermansprojecten worden afzonderlijk besproken op pagina 51 en 52

49 Opleidingen en competentieversterkende acties Het opleidingsaanbod van de SLN-leden richt zich voor 89% tot de kansengroepen. Ongeveer 40% behoort zelfs tot de multi-kansengroepen. De laaggeschoolden worden het meest bereikt (68%). Van opleidingen en competentieversterkende acties kunnen zowel doorstroom- als uitstroomresultaten bepaald worden. Ongeveer 80% van de cursisten, zowel kansengroepen als multi-kansengroepen, stromen door en meer dan één op drie van deze cursisten stroomt uit naar werk. 84% 82% 80% 78% 80% Doorstroom na 6 maanden 79% 79% 82% 80% Legende 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt 76% 75% 74% 72% 70% gemeten op basis van 56% van alle niet-unieke personen binnen de opleidingsacties ESF-Tender 2010: 3KG: vooropgestelde doelstelling: effectief bereikt: verhouding effectief bereikt t.o.v. doel: 89% 57% positieve uitstroom Bron: kwartaalmonitoring VDAB (april 2011) Bron: VDAB/CVS 49

50 Opleidingen en competentieversterkende acties Legende 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt 50% Uitstroom naar werk 40% 30% 36% 36% 34% 35% 37% 41% Uitbestedingen VDAB besteedt veel competentieversterkende acties uit. Binnen de ESF-tender zijn de aanbieders voornamelijk nietcommerciële derden. De focus ligt op de drie volgende kansengroepen: laaggeschoolden, allochtonen en ouderen (3 KG). De doelgroep Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) valt vanaf 2010 namelijk onder de Gespecialiseerde Opleidingscentra. Om een antwoord te bieden op regionale noden, worden ook regelmatig lokale opleidingsacties uitbesteed. Dat gebeurt vooral in de provincies Antwerpen en Limburg. Het zijn vaak de niet-commerciële derden die deze opleidingsacties aanbieden. 20% 10% Enkele promotoren beschikken over een erkend centrum om ervaringsbewijzen uit te reiken, met name Atel, Vokans, WEB, OCMW Gent/OTC, Landelijke Thuiszorg. 0% gemeten op basis van 43% van alle niet-unieke personen binnen de opleidingsacties Bron: VDAB/CVS 50

51 Kelchtermansprojecten Leden die Kelchtermansprojecten aanbieden: Alternatief, ENAIP, Kopa, Levanto, Mikst, Projectencentrum Turnhout, Steunpunt Tewerkstelling, Vokans, Wonen en Werken Opleiding Leuven 100% 80% 60% 40% 84% 32% Kansengroepbereik binnen de Kelchtermansprojecten 53% 48% Legende 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt 20% 0% 6% 10% Bron: VDAB/CVS 51

52 Kelchtermansprojecten 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 52 0% 78% 78% 77% Doorstroom na 6 maanden 81% 66% % Legende gemeten op basis van 58% van alle niet-unieke personen binnen de Kelchtermansprojecten Kelchtermansprojecten bestaan uit vooropleidingen (VO), horizontale arbeidsmarktgerichte competenties (HAC) en finaliteitsopleidingen (FO). Voor de berekening van de uitstroomresultaten is enkel rekening gehouden met de FO s. In 2010 werd een algemene uitstroom behaald van 35%. Bron: VDAB/CVS 1= Minstens 1 kenmerk 2= Multi-kansengroep (minstens 2 kenmerken) 3= Minstens laaggeschoold 4= Minstens allochtoon 5= Minstens 50+ 6= Minstens arbeidsgehandicapt Vooropgestelde doelstelling: Effectief bereikt: Verhouding effectief bereikt t.o.v. doel: 91% De SLN-leden bereiken binnen deze projecten 84% kansengroepen. 32% kent nog een bijkomend achterstandskenmerk. De doelgroepen die het vaakst bereikt worden, zijn de laaggeschoolden en de allochtonen. Deze personen stromen in bijna 80% van de gevallen door na het volgen van een actie. Bron: VDAB Bron: VDAB/CVS

53 53

54

55 Het Steunpunt en haar lokale netwerken

56 Het Steunpunt SLN is voor het uitvoeren van haar opdracht erkend door de Vlaamse overheid en treedt op als representatieve gesprekspartner voor de sector. De kernopdrachten worden geformuleerd in 6 strategische doelstellingen: 1. Het Steunpunt ondersteunt de lokale en regionale samenwerking en netwerking De leden van het Steunpunt ontmoeten elkaar in lokale netwerken. Ze organiseren er onderling overleg, wisselen ervaringen en informatie uit en vaardigen een aantal vertegenwoordigers af naar de sociaal-economische overlegstructuren op lokaal en subregionaal niveau. Verder is het lokaal netwerk een belangrijke poort voor informatiedoorstroming, zowel van het Vlaamse niveau naar het (sub)regionale als omgekeerd. 2. Vanuit haar eigen kerntaken en haar brugfunctie tussen de private niet-commerciële actoren en het beleid, is SLN pleitbezorger en representatieve gesprekspartner voor de sector. Door de vertegenwoordiging van SLN in verschillende paritair samengestelde overleg- en beleidsorganen vindt er overleg plaats met de sociale partners en wordt informatie uitgewisseld. Om haar taken te kunnen realiseren, hecht SLN belang aan een open en opbouwende dialoog met de verschillende overheden en de stakeholders die voor de leden van belang zijn. Het Steunpunt werkt beleidsinformerend op het niveau van de politieke en administratieve overheid. Dit wordt gerealiseerd door diverse mandaten op Vlaams, subregionaal en lokaal niveau. 3. Het Steunpunt volgt de Vlaamse regelgeving en de beleidsontwikkelingen, evenals de nationale, internationale en Europese beleidsontwikkelingen die voor de uitvoering van de kerntaken van de sector relevant zijn Het merendeel van de werking en de instrumenten van de leden is vervat in een Vlaams beleidskader. Aangezien zowel de arbeidsmarkt, het werkgelegenheidsbeleid en het aanbod van de leden voortdurend evolueren, geldt dit ook voor de op te volgen regelgeving. 56

57 Het Steunpunt 4. SLN is een kennis- en informatiecentrum voor en over haar leden 5. Voor haar leden is SLN een draaischijf voor ervaringsuitwisseling, praktijkondersteuning en visieontwikkeling 6. Het Steunpunt is het trefcentrum voor deskundigheidsbevordering en kwaliteitszorg Het Steunpunt stelt zich tot doel de kennis over de sector zowel intern als extern te verhogen, in de overtuiging dat een betere kennis leidt tot meer zichtbaarheid en herkenbaarheid van de sector. Vanuit de samenwerking met de VDAB, levert de regisseur cijfergegevens aan over de verschillende instrumenten waarmee de leden werken. Het Steunpunt organiseert werkgroepen en praktijkwerkgroepen rond de verschillende beleidsinstrumenten, beleidsontwikkelingen of inhoudelijke thema s. Deze werkgroepen en praktijkwerkgroepen hebben een informerende, ondersteunende en faciliterende rol ten behoeve van de bestuursorganen van SLN in de uitvoering van hun taak. Ze streven in hun adviezen een consensus na. Het Steunpunt wil voor haar leden een stuwende kracht zijn op het vlak van deskundigheidsbevordering. SLN levert voortdurend inspanningen om de professionaliteit en de kwaliteit van het aanbod van haar leden te optimaliseren. SLN schenkt heel wat aandacht aan een gevarieerd en aangepast aanbod van Vorming, Training en Opleiding (VTO). Het Steunpunt wil zo de kennis en competenties van haar leden versterken en organisaties de mogelijkheden bieden om goede praktijken en ervaringen uit te wisselen. 57

58 In de kijker Minstens 25 snelberichten met specifieke informatie over een bepaald instrument of thema Verdere professionalisering: 11% van de werknemers binnen de sector volgde het voorbije jaar een opleiding SWOT-analyse resulteert in het project Corporate Identity: naar een duidelijke identiteit voor de sector Cijfergegevens verhelderen van de sector VDAB resultaten Actief gebruik van het instrument om overheadkosten vast te stellen Bestuurders SLN bepalen de krijtlijnen in de werking van het Steunpunt vanuit hun expertise en ervaring uit het werkveld Ervaringsuitwisseling via lokale netwerken en werkgroepen De leden zijn vertegenwoordigd in de helft van de regionale adviesorganen SERR/RESOC Brochure Wegwijs in het werkgeverschap bundelt alle relevante informatie voor de leden Actieve benadering van werkgevers: prospecteren van potentiële klanten voor job- en taalcoaching wordt uitgebreid Sterke lokale verankering via Lokale Netwerken SLN Partnerschap met Fonds Risicogroepen inzake taalondersteuning van werknemers Verdere professionalisering van de taalcoaches via een aangepast vormingsaanbod en intervisie Intensieve samenwerking met verschillende stakeholders zoals VDAB, VVSG, KCSE... VTO-aanbod gericht op de noden van de leden met duidelijke en concrete informatie over het instrument 58

Sector In-zicht 2014. Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw

Sector In-zicht 2014. Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Sector In-zicht 2014 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw 2 Inhoudstafel Voorwoord... p. 4 De sector, een onmisbare schakel Een onmisbare schakel op de arbeidsmarkt... p. 8

Nadere informatie

Artikel zestigers inschakelen in werkervaring met een Vlaamse omkaderingspremie moet mogelijk blijven

Artikel zestigers inschakelen in werkervaring met een Vlaamse omkaderingspremie moet mogelijk blijven Artikel zestigers inschakelen in werkervaring met een Vlaamse omkaderingspremie moet mogelijk blijven Inleiding Artikel zestigers zijn werknemers van het OCMW die vandaag in hun hoedanigheid van artikel

Nadere informatie

Project Divers-city G O B

Project Divers-city G O B Project Divers-city G O B 09-02-2010 Job & Co Ann Bodyn Job & Co CBW project Divers-city 09-02-2010 1 G O B = Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdienst 12 diensten erkend door VDAB

Nadere informatie

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep

nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 183 van EMMILY TALPE datum: 22 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ!-trajecten - Resultaten eerste oproep De werkinlevingsovereenkomsten

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten

nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Job- en taalcoaching - Trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 202 van JAN HOFKENS datum: 5 januari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Job- en taalcoaching - Trajecten Personen met een kwetsbaar

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. Memorandum Verkiezingen 25 mei 2014

Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. Memorandum Verkiezingen 25 mei 2014 Het draait om mens en werk. Meer dan ooit. Memorandum Verkiezingen 25 mei 2014 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10, 9000

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Naar een grotere marktwerking in het activerend arbeidsmarktbeleid: evaluatie van de trajecttendering voor langdurig werklozen

Naar een grotere marktwerking in het activerend arbeidsmarktbeleid: evaluatie van de trajecttendering voor langdurig werklozen Naar een grotere marktwerking in het activerend arbeidsmarktbeleid: evaluatie van de trajecttendering voor langdurig werklozen Toelichting studiedag WSE 17 december 2008 Stephanie Devisscher en Debbie

Nadere informatie

Repertorium Oost-Vlaanderen

Repertorium Oost-Vlaanderen Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

Repertorium Limburg. Een overzicht van de SLN leden en hun werking

Repertorium Limburg. Een overzicht van de SLN leden en hun werking Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten

nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 357 van LYDIA PEETERS datum: 15 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Jeugdwerkloosheid - Stand van zaken trajecten Op pagina

Nadere informatie

Repertorium West-Vlaanderen

Repertorium West-Vlaanderen Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

Repertorium Antwerpen

Repertorium Antwerpen Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

1. a) Hoeveel bedraagt het jaarlijks totaalbedrag van uitbesteding door de VDAB in de periode ?

1. a) Hoeveel bedraagt het jaarlijks totaalbedrag van uitbesteding door de VDAB in de periode ? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 537 van EMMILY TALPE datum: 16 april 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Tenderbeleid Voor een aantal bemiddelings- en activeringsopdrachn

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

Reflectiegesprek: toekomstbeelden

Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1 Reflectiegesprek: toekomstbeelden 1. Mastercampussen: nog sterkere excellente partnerschappen in gezamenlijke opleidingscentra (VDAB West-Vlaanderen) 2. Leertijd+: duaal leren van de toekomst (Syntra

Nadere informatie

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding

Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling en - begeleiding SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 649 van SABINE VERMEULEN datum: 14 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Mensen met arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen - Trajectbepaling

Nadere informatie

Departement Onderwijs & Vorming

Departement Onderwijs & Vorming Leren en werken Departement Onderwijs & Vorming Inhoud Huidig stelsel leren en werken Stand van zaken: Duaal Leren. Een volwaardig kwalificerende leerweg. Stelsel leren en werken Deeltijds leerplichtige

Nadere informatie

nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector

nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 79 van AXEL RONSE datum: 18 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Tewerkstellingsprojecten in de bouwsector In 2015 hebben

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015

Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Infovergadering TENDER INTENSIEF WERKPLEKLEREN (TIW) 28/04/2015 Agenda Welkom Toelichting project Overzicht gestelde vragen en antwoorden Vragen? Algemeen Kader DE VERNIEUWDE AANPAK INTENSIEF WERKPLEKLEREN

Nadere informatie

Repertorium Vlaams-Brabant

Repertorium Vlaams-Brabant Een overzicht van de SLN leden en hun werking 2013 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken vzw Reigerstraat 10-9000 Gent T. 09/220 84 31 - F. 09/220 81 73 info@sln.be - www.sln.be 1 Woord Vooraf SLN en zijn

Nadere informatie

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod:

JOBCENTRUM vzw. GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: JOBCENTRUM vzw GOB = centrum voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling Aanbod: Werkzoekenden met een arbeidsbeperking Werkenden & Zelfstandigen (loopbaanbegeleiding) Werkgevers Projecten,

Nadere informatie

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques.

Indien men de loopbaanbegeleiding volgt bij een erkend loopbaancentrum, kan men een beroep doen op loopbaancheques. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 16 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 5 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Loopbaanbegeleiding - Stand van zaken Indien iemand niet

Nadere informatie

Aan de slag met diversiteit

Aan de slag met diversiteit Aan de slag met diversiteit Het Vlaamse diversiteitsbeleid heeft als doel een open arbeidsmarkt te creëren met gelijke kansen voor iedereen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar groepen die relatief

Nadere informatie

Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om de centrumsteden zal gaan?

Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om de centrumsteden zal gaan? Volgnr Datum ontvangst vraag Onderwerp Vraag Antwoord 1 8/06/2016 1.5. Beschrijving van de percelen Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om

Nadere informatie

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT Departement WSE 1 O. INHOUDSOPGAVE I. Aan de vooravond van de crisis Subregionaal profiel van de aanbod en vraagzijde van de arbeidsmarkt II. Impact van

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest?

3. Wat is de specifieke aanpak voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 177 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 11 december 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NEET-jongeren - Initiatieven NEET-jongeren (not

Nadere informatie

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject

Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Partnerschap VZW Jongerenatelier en VZW Oranjehuis i.s.m. VDAB West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen ESF Innovatieproject Probleem - Grote jeugdwerkloosheid - Overstap onderwijs-arbeidsmarkt

Nadere informatie

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding

Stelsel van leren en werken. Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Stelsel van leren en werken Carl Lamote Departement Onderwijs en Vorming Afdeling Secundair Onderwijs en Leerlingenbegeleiding Inhoud Historiek van leren en werken Decreet betreffende het stelsel van leren

Nadere informatie

Projecten in de kijker PROVINCIEHUIS - WOENSDAG 8 MAART Jo De Cock - Provinciaal directeur VDAB Limburg

Projecten in de kijker PROVINCIEHUIS - WOENSDAG 8 MAART Jo De Cock - Provinciaal directeur VDAB Limburg PROVINCIEHUIS - WOENSDAG 8 MAART Jo De Cock - Provinciaal directeur VDAB Limburg 2 VDAB-missie We helpen alle Vlaamse burgers om zelf hun loopbaan te ontwikkelen. Als regisseur scheppen we het inspirerende

Nadere informatie

MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK!

MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK! MAAK WERK VAN WERKBAAR WERK! Roadshow West4work, 26 juni 2017 Vokans WERKBAAR WERK?????????????????? WERKBAAR WERK Werkbaar werk is werk dat: Geen overmatige stress oplevert Motiverend is Voldoende leerkansen

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

Actiedossier

Actiedossier Actiedossier 2016-2017 juli 2016 juni 2017 Inhoudstafel 1. Op maat samen inclusief aan de slag? 2. Het nieuwe Sterpunt Inclusief Ondernemen 2.1. Missie 2.2. Visie 2.3. Kernopdrachten 2.4. Leden 2.5. Werking

Nadere informatie

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB.

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 462 van EMMILY TALPE datum: 15 april 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Oudere werkzoekenden - Activering door VDAB en vakbonden In

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK INTEGRATIE DOOR WERK Het VDAB-programma gericht op anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. Een programma gebaseerd op: - het advies van de Commissie

Nadere informatie

In mensen investeren om duurzaam te activeren. Voorstellen SLN bij het Vlaams Banenpact en doelgroepenbeleid

In mensen investeren om duurzaam te activeren. Voorstellen SLN bij het Vlaams Banenpact en doelgroepenbeleid Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10 9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be - website: www.sln.be. In mensen investeren om duurzaam

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school

Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het theoretisch rijexamen via de middelbare school SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 694 van EMMILY TALPE datum: 3 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures VDAB - Gevolgen van een mogelijke schrapping van het

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)?

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 221 van SABINE VERMEULEN datum: 12 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Doelgroepmedewerkers sociale-economiebedrijven - Erkenning

Nadere informatie

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%)

De arbeidsmarktsituatie in regio Waas & Dender: 1. beroepsbevolking: 74,0% (Vlaams gewest: 74,0%) activiteitsgraad: 70,7% (Vlaams gewest: 70,5%) ARBEIDSMARKT 9 10 Arbeidsmarkt Economische groei, verhoging van de arbeidsparticipatie, verlaging van de werkloosheid en vergroting van het draagvlak onder ons sociaal zekerheidsstelsel vragen om een open

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid OP-STAP Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid Christel WITGEERS 1 Jobcentrum vzw is een centrum voor gespecialiseerde

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche. Projectomschrijving

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche. Projectomschrijving Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0805 22-06-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring thuiszorg vzw Familiehulp Projectomschrijving

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag!

POP POP. Programma workshop POP. 1. Algemeen kader Situering POP. 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! Programma workshop 1. Algemeen kader Situering Aanleiding Project -model 2. Link Werkervaring (Wim Van Ammel Web vzw) 3. Aan de slag! 1 Achtergrond: Evoluties op de AM: uitdagingen toenemend aantal knelpuntberoepen

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Provinciale Netwerkdag Sociale Economie over Werken op maat 06 oktober 2016 Job-Link - Faruk Akkus GTB - Stefany Tan Kennismaken Agenda DEEL

Nadere informatie

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3?

1. Hoe evalueert de minister deze doorstroomcijfers uit het meeste recente schoolverlatersrapport voor buso-jongeren OV3? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 767 van GRETE REMEN datum: 22 augustus 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsmarkt - Instroom leerlingen met een buso OV3-opleiding

Nadere informatie

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie?

c) Wie was of waren de uitvoerder(s), met aanduiding of het gaat om een profit- of non-profitorganisatie? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 13 van EMMILY TALPE datum: 2 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT WIJ-trajecten - Tendering De werkinlevingsovereenkomsten voor

Nadere informatie

GMK-model Taalcoaching

GMK-model Taalcoaching GMK-model Taalcoaching Dit GMK-model bevat: - De mogelijke stappen binnen een taalcoachingstraject - De verplichte acties voor promotoren die coachen met VIA-middelen (gearceerd) - De gemiddelde tijdsinvestering

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015

Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Oproep Werkinleving voor Jongeren WIJ! Infosessie 12 februari 2015 Agenda Waarover gaat de oproep? Doelstellingen van de oproep Doelgroep Verwachte acties Wie kan indienen? Promotoren, partners, lokale

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid

Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid Regionale gids voor werkgevers ter bevordering van diversiteit binnen het personeelsbeleid 1 2 é ë 3 Hoe gebruikt u uw BUITENboek? 4 5 Vakbonden: ACV, ABVV en ACLVB * Wie zijn ze? Wat doen ze? 6 Voor wie

Nadere informatie

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 1. Cijfers en jongerengarantie 2 September 2014: enkele cijfers Cijfers en jongerengarantie 3 57.374 NWWZ jonger dan 25 jaar op een totaal van 242.084 (23,7%) Cijfers en

Nadere informatie

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H De monitor/begeleider is naast de doelgroepwerknemer één van de belangrijkste personen in sociale economie bedrijven. Vandaag vindt de sociale economie steeds moeilijker monitoren/ begeleiders. Nochtans

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren

Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren Trajectbegeleiding levenslang en levensbreed leren Workshop H zaal Gielis (1 ste verd.) Sterker naar werk (13.45-14.45) Myriam Carlier, coördinator opleidingen UCBO UGent vrijdag 26 november 2010 PROJECT

Nadere informatie

Samenwerken aan integratie. Titeltekst

Samenwerken aan integratie. Titeltekst Samenwerken aan integratie Titeltekst Samenwerken aan integratie 1. W13 2. Vluchtelingen en wonen 3. Vluchtelingen en werk 4. Vluchtelingen en scholing 5. Vluchtelingen en sociale participatie W13 W13

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven

Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende bedrijven Dienst Beroepsopleiding ALTERNEREND LEREN DBSO 01.09.2010 31.08.2011 Richtlijnen betreffende ALTERNEREND LEREN voor deeltijds leerplichtigen in de Centra Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs en de meewerkende

Nadere informatie

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 177 van 13 december 2016 betreffende de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers.

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 177 van 13 december 2016 betreffende de werkgelegenheidsgraad van 55-plussers. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 500 van PETER VAN ROMPUY datum: 10 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werkgelegenheidsgraad 55-plussers - Evolutie (2) Ik verwijs

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16 VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. VDAB INTEGRATIE VIA WERK INHOUD: 1.AANPAK VDAB 2.ACTIES 3.VOORBEELDEN & GOOD PRACTICES 4.VRAGEN? AANPAK VDAB AANPAK VDAB / PRINCIPES: Aanpak krijgt vorm op basis van:

Nadere informatie

25 JAAR WEB NAAR EEN INCLUSIEVE EN DUURZAME ECONOMIE. WEB vzw - Manifest - FINAAL.indd 1

25 JAAR WEB NAAR EEN INCLUSIEVE EN DUURZAME ECONOMIE. WEB vzw - Manifest - FINAAL.indd 1 25 JAAR WEB NAAR EEN INCLUSIEVE EN DUURZAME ECONOMIE WEB vzw - Manifest - FINAAL.indd 1 8/02/17 12:51 WEB vzw - Manifest - FINAAL.indd 2 8/02/17 12:51 INHOUD / 25 JAAR WEB 3 INHOUD 5 25 JAAR WEB 6 WEB:

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

Voor het jaar 2014 is in de opstart van individuele beroepsopleidingen (IBO) voorzien.

Voor het jaar 2014 is in de opstart van individuele beroepsopleidingen (IBO) voorzien. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 64 van MARTINE TAELMAN datum: 17 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Tewerkstellingsmaatregelen voor jongeren - Stand van zaken

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

25 september Werkplekleren

25 september Werkplekleren 25 september 2017 Werkplekleren Werkplekleren bij VDAB Leeractiviteiten Aanleren en toepassen van competenties algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties In een werksituatie die een leeromgeving

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit

Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit Toolbox Deel 4: Methodieken Jobhunting en Verkocht Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit Deze toolbox wordt u aangeboden door het team tewerkstelling van ISOM,

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Samenvatting De ene persoon met een arbeidshandicap is

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering vergadering 38 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Plenaire Vergadering van 25 mei 2011 Plenaire vergadering nr. 38 (2010-2011) 25 mei 2011 23 ACTUELE VRAAG van de heer Robrecht Bothuyne tot de heer Philippe

Nadere informatie

Innovatie in de Overheidsdienstverlening

Innovatie in de Overheidsdienstverlening Innovatie in de Overheidsdienstverlening Innovatiemanagement in de VDAB F.Leroy Chief Executive Officer Overzicht van de presentatie Waarvoor staat de VDAB? Innovatieve arbeidsmarktconcepten: -Transitionele

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 2 april - mei 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 2 april - mei 2010 Jaargang 15 - Nummer 2 april - mei 2010 - De Veilingsite in Leuven, Drie sociale economie bedrijven onder één dak - p 2 - Job-/taalcoaching op de werkvloer onder de loep genomen - p 3 - Taalcoaching op

Nadere informatie

ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011

ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011 ESF kwaliteitslabel Persmap - 14 December 2011 Pagina 3 P R O G R A M M A persbijeenkomst 14 december 2011 : 10.45 uur: Verwelkoming 11.00 uur: Na een introductie door Patrick De Smedt, voorzitter OCMW

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP BRONNEN Cijfers VDAB-studiedienst juli 2010: Kansengroepen in Kaart, arbeidsgehandicapten op de Vlaamse

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie