IZZ Kompas Verzekeringen en Wetgeving Informatie voor werkgevers in de zorgsector. IZZ Zorg voor de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IZZ Kompas 2012. Verzekeringen en Wetgeving Informatie voor werkgevers in de zorgsector. IZZ Zorg voor de zorg"

Transcriptie

1 IZZ Kompas 2012 Verzekeringen en Wetgeving Informatie voor werkgevers in de zorgsector IZZ Zorg voor de zorg

2

3 IZZ Kompas 2012

4 2 IZZ Kompas 2012 De IZZ-verzekeringen

5 3 Voorwoord Met plezier bied ik u onze nieuwste uitgave van IZZ Kompas aan: voor het eerst in digitale vorm. In deze digitale editie kunt u met de handige zoekfunctie gericht zoeken naar onderwerpen. Met links bent u vliegensvlug bij het onderwerp waar u informatie over wilt. En doordat we het document gemakkelijk kunnen bijwerken, beschikt u altijd over actuele en dus juiste informatie. Voor IZZ en iedereen betrokken bij IZZ, dus u ook, is 2012 een bijzonder jaar: wij vieren onze 35e verjaardag. In 1977 richtten werkgevers en werknemers gezamenlijk Stichting IZZ op. Met als doel een eigen zorgverzekering voor alle zorgmedewerkers te kunnen bieden. Een zeer goed idee, dat vinden we nu nog steeds. Met een eigen zorgverzekering kun je díé zorg verzekeren waar de sector behoefte aan heeft. Want Stichting IZZ heeft als voornaamste doel een bijdrage leveren aan de gezondheid en inzetbaarheid van zorgmedewerkers. Daarom focust IZZ op arbeidsrelevante zorg, zoals fysiotherapie en psychische zorg. Uit onze gegevens blijkt dat zorgmedewerkers hier meer gebruik van maken dan werknemers in andere sectoren. Met onze Informatieservice Zorgconsumptie kunt u zelf bekijken hoe uw zorginstelling het doet ten op zichte van de sector, de branche en vergelijkbare zorginstellingen. Daar - naast is preventie een van onze speerpunten in In dit Kompas leest u meer over onze preventieworkshops die we speciaal voor IZZ-verzekerde zorgmedewerkers regionaal en incompany organiseren. In dit boekje vindt u verder meer informatie over de IZZ Regeling, over wetten en over regelgeving. Meer over wat u van dit Kompas mag verwachten, leest u op de volgende pagina s in de overzichtelijke inhoudsopgave. Bent u op zoek naar informatie over een specifiek onderwerp, gebruik dan het uitgebreide trefwoordenregister achterin. Kompas geeft u antwoord op veel van uw vragen. Blijven er toch nog vragen onbeantwoord? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met onze afdeling Accountbeheer: We helpen u graag. Stichting IZZ Dominique Vijverberg Algemeen directeur

6 4 IZZ Kompas 2012 IZZ is initiatiefnemer van ZorgHR, hét netwerk voor hr-professionals in de zorg, zie pagina 73. Colofon IZZ Kompas is een uitgave van Zorgverzekeraar IZZ, bedoeld voor haar relaties. Een deel van de informatie is afkomstig van het Informatiecentrum Zorg, Sociale Zekerheid, Wet- en regelgeving en Welzijn (2ZW) en uit Praktische informatie over Sociale Zekerheid. Redactie IZZ en HDtt Communicatieadvies, Nijmegen Eindredactie IZZ en HDtt Communicatieadvies, Nijmegen Fotografie Voskens Fotografie, Nijmegen Grafische vormgeving en lay-out Wunderbar visuele communicatie, Nijmegen Druk Van Eck & Oosterink communicatieregisseurs, Dodewaard Correspondentieadres IZZ, afdeling Marketing & Communicatie, Postbus 5040, 6802 EA Arnhem Internet Hoewel IZZ deze uitgave met grote zorgvuldigheid heeft samengesteld, kunt u hieraan geen rechten ontlenen IZZ, Informatiecentrum Zorg, Sociale Zekerheid, Wet- en regelgeving en Welzijn.

7 5 Inhoud 3 Voorwoord 4 Colofon 5 Inhoud 11 Hoofdstuk 1 Over IZZ 13 Wie is IZZ? 13 Van en voor werkgevers en werknemers 14 De bijzonderheden van IZZ 16 Meerwaarde voor de werkgever 17 Ook VVT-instellingen profiteren van IZZ 17 Uw rol als werkgever 18 De zes voordelen van IZZ 19 Meerwaarde voor de werknemer 19 Vrijwillig volgers 19 Ex-IZZ-verzekering 19 Wij ondersteunen u in uw ambassadeursrol 20 Kring der verzekerden (doelgroepen) IZZ 23 Hoofdstuk 2 De IZZ-verzekeringen 25 Het IZZ Basispakket 25 Twee varianten: Natura en Restitutie 25 Wie kunnen verzekerd worden voor het IZZ Basispakket? 26 Wie kunnen verzekerd worden voor het IZZ Basispakket? 26 Aanmelden/afmelden voor het IZZ Basispakket 28 Premie en eigen risico 29 Verplicht eigen risico 30 Eigen bijdragen voor het IZZ Basispakket 30 Vrijwillig eigen risico 31 Variant Natura of Restitutie 32 Vergoedingen in het IZZ Basispakket 32 Incasso van de premies: per maand of per jaar 33 Oproepkracht en nulurencontract

8 6 IZZ Kompas 2012 Inhoudsopgave 34 Onbetaald (ouderschaps)verlof 34 ZZP ers 34 Uit dienst 35 Ex-IZZ-verzekering 36 Aanvullende verzekeringen 36 Vrije pakketkeuze voor de partner 36 Kinderen gratis 37 IZZ Bijzonder Bewust 38 Basisaanvullende regeling 39 Regeling extra vergoedingen 40 Regeling aanvullende vergoedingen 41 IZZ Comfort 43 Vergoedingen Hoe aanmelden, wijzigen of afmelden? 59 Tot uw dienst 59 Accountbeheer 59 Voorlichtingsfunctionaris en Accountmanagers 60 Regiomanagers 60 Polisadministratie 60 Afdeling Klantenservice 61 Middelen 61 Mijn IZZ 61 De functionaliteit van Mijn IZZ 62 Wat zijn de voordelen van Mijn IZZ? 63 Digibord 63 Wat kunt u met Digibord? 64 Vragen over Digibord? 64 Nieuwe werkwijze premie-incassering IZZ Inzicht 65 Digitale nieuwsbrief e-inzicht 66 Beurzen en congressen 66 ZorgZin 66 Digitale nieuwsbrief verzekerden

9 7 66 ZorgLive 67 Voordelen van ZorgLive 68 Declareren 68 IZZ Basispakket 68 Aanvullende verzekeringen 68 Declareren met een declaratieformulier 69 Tips voor een snelle en correcte afhandeling van declaraties 70 Extra diensten van IZZ 70 Wachtlijstbemiddeling 70 Zorgbemiddeling 71 Snel hulp bij agressie op het werk 71 Vitaliteit voor de zorg 71 Beslismodel Inzetbaarheid 71 Inzicht in Zorgconsumptie 72 Preventieprogramma (workshps) 72 De Dag van je Leven 72 GezondIZZ 73 IZZ ZorgGezond 73 ZorgHR-netwerk 74 IZZ en buitenland 74 Ziek in het buitenland, en dan? 74 IZZ Reisverzekeringen 75 Annuleren? Dubbel Zeker! 77 Klachten 77 Eenvoudig indienen van klachten 77 Klachten over zorgverleners 77 Klacht ingediend, en dan? 78 Onze oplossing is niet naar wens, wat dan? 79 Meer informatie 79 Andere nuttige adressen 81 Meer informatie over de zorgverzekering van IZZ

10 8 IZZ Kompas 2012 Inhoudsopgave 83 Hoofdstuk 3 Verzuim en gezondheidsmanagement 85 Goed beleid beperkt verzuim 85 Van genezen naar voorkomen 85 Waarom u aan gezondheidsmanagement en verzuimbeleid doet 86 Verzuimsoorten en -oorzaken 88 Opstellen van verzuimbeleid 89 IZZ ZorgGezond 89 Vergroot de vitaliteit van uw organisatie 91 IZZ ZorgGezondPakket Optimale inzet 94 Cliëntvolgsysteem houdt u op de hoogte 95 Financiering IZZ ZorgGezondPakket 96 Financiële voordelen IZZ ZorgGezondPakket 96 Veel gratis diensten in Module Fysieke Zorg 97 Nieuw: Vitaliteitsbudget 97 De extra diensten van de IZZ ZorgGezond Menukaart 99 Fit Functioneren Test 100 Vitaal verzuimmanagement 102 Vitaalcoach voor optimale begeleiding 103 De juiste personen en acties volgens IZZ 104 De belangrijkste voordelen van IZZ ZorgGezond 107 Hoofdstuk 4 Wet- en regelgeving gezondheid en verzuim 109 Arbeidsomstandigheden en arbeidstijden 109 De Arbowet 115 Arbeidstijdenwet (ATW) 118 Inspectie SZW 120 Ziek melden 121 Controle werknemer 122 Ontslag tijdens ziekte 123 Loondoorbetaling 126 Re-integratie 126 Wet verbetering poortwachter (Wvp) 130 Stappenplan voor werkgevers

11 9 136 Subsidies bij re-integratie 143 Meer informatie 145 Hoofdstuk 5 Sociale zekerheid 147 Ontwikkelingen 147 Focus op re-integratie 147 Aanpassing AOW-leeftijd? 148 Wijzigingen in 2012 en Sociale verzekeringen 150 Sociale voorzieningen 151 Uitvoeringsinstanties 153 Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) 153 Belastingdienst 153 Gemeentelijke sociale diensten 154 Wmo-loket of zorgloket 154 Inspectie SZW 155 Raad voor Werk en Inkomen (RWI) 155 College voor zorgverzekeringen (CVZ) 155 Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 155 Inlichtingenbureau 156 Overzicht instanties sociale zekerheid 156 Digitaal klantdossier (DKD) 158 Werkgever en sociale zekerheid 158 Instanties 159 Premiebetaling werknemersverzekeringen 160 Premietabel werknemersverklaringen 161 WGA-premie verhalen op werknemer 162 Loonaangifte 163 Internationale sociale zekerheid 163 Verdragen en verordeningen 164 Verdragslanden voor sociale zekerheid 164 Overige verdragslanden (bilaterale verdragen) 165 Internationale regeling: voor wie belangrijk? 166 Gedetacheerde werknemers 167 Grensarbeiders 167 Geneeskundige zorg in het buitenland 167 Gedetacheerde werknemers en grensarbeiders

12 10 IZZ Kompas 2012 Inhoudsopgave 168 Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden 169 Verdragen over ziektekosten 169 Te regelen formaliteiten voor vertrek 170 Gezinsleden in het buitenland 171 Uitkeringen 171 Ziektewet (ZW) 171 Verzekerden ZW 172 Werknemers met werkgever 172 Hoogte en duur van de ZW-uitkering 173 De eerste ziektedag 173 Ziekengeld tijdens zwangerschap 173 Uitbetaling ZW-uitkering 174 Zwangerschap 174 Wet arbeid en zorg (Wazo) 175 Duur zwangerschaps- en bevallingsverlof 175 Rekentools 176 Aanvraag zwangerschaps- en bevallingsuitkering 176 Ziekte tijdens de zwangerschap 177 Eerder stoppen 177 Ouderschapsverlof 179 Kraamverlof 180 Adoptie- en pleegzorgverlof 181 Arbeidsongeschiktheid 181 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 184 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) 186 Overlijden 186 Overlijdensuitkering 187 Aanvullend nabestaandenpensioen 187 Pensioenoverzicht 187 Algemene nabestaandenwet (Anw) 187 AOW 188 Meer informatie 191 Trefwoordenregister

13 11 Bijzondere zorg voor bijzondere mensen Hoofdstuk 1 Over IZZ IZZ is al 35 jaar dé zorgverzekeraar voor de zorgsector. Zonder winstoogmerk verzorgen we de zorgverzekering voor mensen die in de zorg werken. Een bijzondere verzekering, want wie zorgt is bijzonder en verdient zelf ook uitstekende zorg.

14 12 IZZ Kompas 2012 De IZZ-verzekeringen

15 13 Over IZZ Wie is IZZ? IZZ is een bijzondere zorgverzekeraar. En we bestaan in jaar. Met deze ruime ervaring hebben we een unieke en sterke positie opgebouwd in de zorgsector. Bij IZZ staan de wensen en behoeften van klanten centraal. Het is onze missie om een uitstekende zorgverzekering te bieden voor werknemers in de sector zorg en welzijn, en hun gezinsleden. Ons verzekeringspakket biedt duidelijke voordelen voor werkgevers én werknemers. Innoveren is een van de speerpunten van IZZ. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze zorg voor de zorg te verbeteren. Zo dragen we bij aan een optimale inzetbaarheid van werknemers in de zorg. Dat doen we door instellingen bewust te laten investeren in vitaliteit en gezondheid van medewerkers. Gezien de vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt is dat nodig. Daarom bieden wij u een totaalpakket aan zorgen gezondheidsproducten en diensten gericht op het werken in de zorg, zoals Vitaliteitvoordezorg.nl, Beslismodel Inzetbaarheid, Inzicht in Zorgconsumptie en IZZ ZorgGezond (zie pagina 73). De IZZ Regeling zelf kent ook diverse vergoedingen en diensten. Denk daarbij aan zorg- en wachtlijstbemiddeling, en aan preventieve cursussen en behandelingen om zorgmedewerkers gezond en inzetbaar te houden. Nieuw dit jaar zijn de gratis preventieworkshops zoals Werk & privé in balans, Agressie & geweld op het werk en Trauma s verwerken. Zo ondersteunt IZZ u en uw medewerkers bij het inzetbaar houden en bij het voorkomen van ziekte en verzuim. Dat vindt IZZ belangrijk, zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende zorgvraag. Van en voor werkgevers en werknemers In het bestuur van IZZ zitten vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers van de belangrijkste sectoren. Het bestuur wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter. Werkgevers en werknemers hebben een deel van de loonruimte ingezet om tot een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde te komen: de IZZ Regeling. Deze is opgenomen in verschillende zorg-cao s van: Ziekenhuizen

16 14 IZZ Kompas 2012 Over IZZ VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) (overgangsregeling) Geestelijke Gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Huisartsenzorg Gezondheidscentra Sanquin In de CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) is een overgangsregeling opgenomen voor medewerkers die op 31 december 2008 gebruikmaakten van de IZZ Regeling. Werkgevers hebben binnen het bestuur van IZZ invloed op de premie van de IZZ Regeling, het pakket en het beleid. Dit leidt tot meer zorg voor de zorg. Instellingen gebruiken de IZZ Regeling als instrument binnen hun arbeidsvoorwaardenbeleid. Ze doen dit door een zorgverzekering met collectiviteitskorting aan te bieden. Ook speelt de regeling een rol bij de preventie en het terugdringen van verzuim. Door internetapplicaties als Digibord en Mijn IZZ zijn de administratieve werkzaamheden voor de uitvoering van de regeling relatief beperkt. Deelname aan de regeling biedt werknemers en hun gezinsleden een verzekeringspakket met een hoog dekkingsniveau, uitgebreide keuzemogelijkheden, een gunstige premie en in de meeste gevallen een werkgeversbijdrage op de IZZ Basisaanvullende regeling. De bijzonderheden van IZZ Invloed op pakket en premie Sinds de oprichting van de IZZ Regeling zijn werkgevers en werknemers gelijk vertegenwoordigd in het IZZ-bestuur. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben direct invloed op de zorgverzekering. Zij houden grip op de stabiliteit van de premie en de inhoud van het pakket. Werkgevers en werknemers bewaken zo samen het gunstige risicoprofiel van de verzekerden en het acceptatie- en coulancebeleid. Geen winstoogmerk IZZ heeft geen winstoogmerk. Winsten uit de zorgverzekering en de voordelen van het gunstige risicoprofiel worden aan de sector teruggegeven in de vorm van een lagere premie of een verruiming van de vergoedingen.

17 15 Concurrerende premie Het risicoprofiel van de IZZ-doelgroep leidt tot een gunstige premie. In de meeste cao s is afgesproken dat werkgevers een bijdrage betalen aan de premie van de IZZ Basisaanvullende regeling. Binding met zorgsector Er bestaat een sterke binding tussen de zorgsector en de IZZ Regeling. Dit komt doordat de regeling in de cao is vastgelegd en de sector via deze regeling de inkoop van zorg voor haar eigen medewerkers op zich neemt. Dit versterkt vervolgens het positieve imago van de zorgsector op de arbeidsmarkt. Een extra voordeel van de cao-afspraken is dat in de contacten tussen instelling en lokale zorgverzekeraar(s) de collectieve zorgverzekering geen onderwerp van discussie is. Op dit punt ontstaat dus geen belangenverstrengeling. Uitgebreide vergoedingen Dag in, dag uit zorgen medewerkers in de zorg voor anderen. Zij hebben zelf ook recht op goede zorg. Daarom bestaan de verschillende aanvullende verzekeringen van IZZ uit zeer uitgebreide vergoedingen. Bijvoorbeeld twintig uur extra kraamzorg, waarmee we iets extra s doen voor ouders en tegelijk de werkgelegenheid stimuleren. Verder biedt IZZ een bundeling van vergoedingen en diensten die gericht zijn op gezondheid en preventie, zoals: Fysiotherapie. Veel zorgmedewerkers doen zwaar lichamelijk werk. Bij klachten is het belangrijk dat fysieke belastbaarheid snel verbetert of herstelt. Daarom vergoedt IZZ de zorg daarvoor, zoals fysiotherapie, al in de IZZ Basisaanvullende regeling tot 500 per jaar. Psychologische hulp. Werken in de zorg kan mentaal veel van een medewerker vragen. Bijvoorbeeld bij een aangrijpend sterfgeval of hoge werkdruk. Daarom vergoedt IZZ extra psychologische zorg tot 240 per jaar, al vanaf de IZZ Basisaanvullende regeling. Ook is er in deze aanvullende verzekering onder andere een vergoeding voor één extra psychologisch consult. Daarin wordt gekeken naar de hulpvraag van de medewerker en of hij gebaat is bij psychologische hulp. Hij kan zo zonder verdere verplichtingen met een bevoegd hulpverlener praten. Verder biedt IZZ als enige zorgverzekeraar direct professionele ondersteuning als een medewerker in zijn werk te maken krijgt met agressie. Geen medische selectie Werknemers die het IZZ Basispakket afsluiten, kunnen zonder voorwaarden kiezen uit de aanvullende verzekeringen. Bovendien is het mogelijk de keuze voor een aanvullende verzekering jaarlijks aan te passen. En ook dat kan zonder medische selectie.

18 16 IZZ Kompas 2012 Over IZZ Doeltreffende verzuimaanpak Zorginstellingen zetten hoog in om hun medewerkers vitaal en optimaal inzetbaar te houden. IZZ draagt hier graag aan bij en vult gezond werkgeverschap in met Vitaliteitvoordezorg.nl, Beslismodel Inzetbaarheid, Inzicht in Zorgconsumptie en IZZ ZorgGezond. Met IZZ ZorgGezond bouwen werkgevers een netwerk van gekwalificeerde zorgverleners rond hun instelling. Jarenlange expertise Inmiddels heeft IZZ al 35 jaar ervaring met zorgverzekeringen voor de zorgsector. We weten dus goed wat er in de sector speelt en stemmen onze producten en diensten daar zo goed mogelijk op af. De dagelijkse uitvoering van de IZZ Regeling is uitbesteed aan Coöperatie VGZ U.A., een van de grootste verzekeraars van Nederland. Meerwaarde voor de werkgever De IZZ Regeling is meer dan zomaar een zorgverzekering. IZZ wil voor werknemers en werkgevers in de zorg de enige logische keuze zijn: een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. Daarmee kan de werkgever zich bij werknemers én op de arbeidsmarkt profileren als een instelling met oog voor gezondheid en welzijn. Op de krappe arbeidsmarkt is dit belangrijk. Om die reden speelt IZZ in op de behoeften en eisen die uniek zijn voor het werken in zorg en welzijn. Zo helpen we werkgevers invulling te geven aan gezond werkgeverschap. Bijvoorbeeld door in de IZZ Basisaanvullende regeling vergoedingen op te nemen die bijdragen aan het voorkomen van ziekten en die de gezondheid en vitaliteit van de werknemers bevorderen. Ook biedt IZZ u met speciale diensten meer inzicht in de vitaliteit van uw medewerkers. Zo geeft Vitaliteitvoordezorg.nl zorginstellingen inzicht in de vitaliteit en tevredenheid van medewerkers, in de oorzaken van lage of hoge vitaliteit en tevredenheid, en de relatie met verzuim en verloop. Het Beslismodel Inzetbaarheid helpt zorginstellingen investeringsbeslissingen op het gebied van strategisch gezondheidsbeleid eenvoudig bedrijfseconomisch te onderbouwen. En met Inzicht in Zorgconsumptie bieden wij u inzicht in de arbeidsrelevante zorg van zorgmedewerkers. Verder biedt IZZ u IZZ ZorgGezond om verzuim te voorkomen en/of te reduceren. Zie ook pagina 73.

19 17 Ook VVT-instellingen profiteren van IZZ Per 1 januari 2009 is voor werknemers in dienst van verpleeg- en verzorgingshuizen de ziektekostenregeling IZZ (zie Bijlage A1 artikel 2 lid 1 t/m 10 CAO VVT ) vervallen in de CAO VVT. In deze cao is een garantieregeling opgenomen voor werknemers die op 31 december 2008 al een vergoeding op grond van de cao ontvingen. Deze werknemers blijven het recht op deze vergoeding behouden (zie Bijlage A1 artikel 2 lid 1 t/m 10 CAO VVT ). Voor nieuwe werknemers in de verpleging en verzorging en voor werknemers uit de oorspronkelijke CAO Thuiszorg is de werkgever niet meer verplicht een werkgeversbijdrage toe te kennen. Als werkgever mag u dit overigens wel doen. Voor vragen over de CAO VVT kunt u terecht bij ActiZ op Uw rol als werkgever Als werkgever hebt u een belangrijk aandeel en belang in de IZZ Regeling. Door uw medewerking krijgt de regeling de meerwaarde die haar zo aantrekkelijk maakt voor uw medewerkers. IZZ vindt uw inzet erg waardevol. U bent voor IZZ een belangrijke ambassadeur. Uw rol als werkgever komt vooral op drie punten tot uitdrukking: Bevordering deelname IZZ Regeling U zet zich in als ambassadeur van IZZ. U maakt nieuwe en huidige werknemers attent op de voordelen van de IZZ Regeling. IZZ helpt u hierbij, bijvoorbeeld met posters, brochures, presentaties en mailings. Exclusieve werkgeversbijdrage U attendeert uw medewerkers op de collectiviteitskorting en de werkgeversbijdrage (afhankelijk van uw cao) die gelden voor deelname aan de IZZ Regeling. Meewerken aan dagelijkse uitvoering U werkt mee aan de dagelijkse uitvoering van de IZZ Regeling door een belangrijke rol te spelen bij de informatieverstrekking en de premie-incasso. U valideert aanmeldingen en mutaties. Door uw administratieve ondersteuning blijven de beheerskosten beperkt en dat is gunstig voor de hoogte van de premie. Daar profiteren medewerkers van. Natuurlijk doet IZZ er alles aan om u zo veel mogelijk werk uit handen te nemen. Bijvoorbeeld door het mogelijk maken van online aanmelden en wijzigen. Dat scheelt veel papier en vermindert de kans op fouten. Zowel u als IZZ hebben daar voordeel van. Deze samenwerking bepaalt het succes van de IZZ Regeling en zorgt ervoor dat u zich met deze unieke arbeidsvoorwaarde kunt blijven onderscheiden op de arbeidsmarkt.

20 18 IZZ Kompas 2012 Over IZZ De zes voordelen van IZZ 1 Preventie IZZ helpt zorgmedewerkers die bij IZZ verzekerd zijn gezond en vitaal te blijven met gratis preventieworkshops. Deze spelen in op thema s die voor hen belangrijk zijn. Bijvoorbeeld de balans tussen werk en privé en het dag -en-nachtritme. De workshops worden in heel Nederland gegeven. 2 Psychologische hulp Werken in de zorg kan mentaal veel van medewerkers vragen. Bijvoorbeeld bij een aangrijpend sterfgeval of hoge werkdruk. Bij IZZ kunnen verzekerden al vanaf de IZZ Basisaanvullende regeling rekenen op snelle en goede psychische hulp. Zo hanteren we een vergoeding voor één extra psychologisch consult waarin aan de hand van een hulpvraag wordt gekeken of uw medewerker gebaat is bij psychologische hulp. Verder biedt IZZ als enige zorgverzekeraar direct professionele ondersteuning als uw medewerker in zijn werk te maken krijgt met agressie. 3 Fysiotherapie Veel zorgmedewerkers doen zwaar lichamelijk werk. Bij klachten is het belangrijk dat fysieke belastbaarheid snel verbetert of herstelt. Daarom vergoedt IZZ de zorg daarvoor, zoals fysiotherapie, al vanaf de IZZ Basisaanvullende regeling tot 500 per jaar. 4 Studerende kinderen tot dertig jaar gratis aanvullend meeverzekerd Bij IZZ zijn studerende kinderen ook als ze ouder zijn dan achttien jaar gratis meeverzekerd voor de aanvullende verzekeringen. Deze regeling geldt tot de leeftijd van dertig jaar. Lees voor de exacte omschrijving de aanvullende verzekeringsvoorwaarden. 5 Werkgeversbijdrage en collectiviteitskorting De werkgever betaalt in de meeste gevallen een deel van de premie van de IZZ Basisaanvullende regeling mee (voor de VVT geldt een overgangsregeling). Daarnaast ontvangt de verzekerde van IZZ collectiviteitskorting op zijn zorgverzekering, waarmee hij direct voordeel heeft. 6 Brillen, tandartskosten en kraamzorg IZZ biedt voor het hele gezin ruime vergoedingen voor brillen, lenzen en tandartskosten. En voor de tandarts hoeft geen extra verzekering te worden afgesloten. Tandartskosten vallen onder de bestaande aanvullende verzekeringen van IZZ. Dit bespaart verzekerden een aparte premie voor tandheelkundige zorg! Bovendien ontvangen verzekerden bij IZZ altijd twintig uur extra kraamzorg.

21 19 Meerwaarde voor de werknemer IZZ vindt het vanzelfsprekend dat werknemers in de zorg zelf ook een goede verzorging krijgen. Niet alleen als ze ziek zijn, maar ook als ze lekkerder in hun vel willen zitten. De IZZ Regeling is specifiek ontwikkeld voor mensen die in de sector zorg en welzijn werken. De regeling is een uitstekende zorgverzekering, met een scherpe premie en veel keuzemogelijkheden. Vrijwillig volgers De waardering voor de kwaliteit van de collectieve IZZ Regeling blijkt uit de grote belangstelling van werknemers die niet binnen de deelnemende cao s vallen. Van alle IZZ-verzekerden hoort een toenemend aantal mensen niet verplicht onder een van de aangesloten cao s. Deze vrijwillig volgers kunnen toch profiteren van de IZZ Regeling, omdat hun werkzaamheden een directe relatie hebben met de intraen extramurale zorg. Ze zien de collectieve IZZ Regeling als een perfecte secundaire arbeidsvoorwaarde. Ex-IZZ-verzekering De tevredenheid van onze klanten over IZZ blijkt ook uit de deelname aan de Ex-IZZ-verzekering. Deze verzekering is een vervolgproduct van de IZZ Regeling. Mensen kunnen deze verzekering afsluiten op het moment dat ze de zorgsector verlaten. Ze behouden dan het IZZ-pakket. Wel vervallen de werkgeversbijdrage en de collectiviteitskorting op het IZZ Basispakket. Wij ondersteunen u in uw ambassadeursrol IZZ helpt u graag bij het vervullen van uw ambassadeursrol voor IZZ. Zonder uw hulp kunnen we onze ambitie om de beste zorgverzekeraar voor werkgevers en werknemers in de zorg te zijn, niet realiseren. Daarom zetten we mensen en communicatiemiddelen in om u zo veel mogelijk werk uit handen te nemen. Onze accountmanagers en voorlichter informeren u persoonlijk over de IZZ Regeling. En u kunt onze accountbeheerders altijd bellen met al uw praktische vragen. Ook kunt u voor alle informatie terecht op

22 20 IZZ Kompas 2012 Over IZZ Kring der verzekerden (doelgroepen) IZZ 1 Eerste lijn Gezondheidscentra Huisartsenposten en -praktijken 2 Tweede lijn cure Algemene ziekenhuizen (met uitzondering van Universitaire Medische Centra) Artsenlaboratoria, diagnostische centra en bloedbanken Zbc s Privéklinieken 3 Tweede lijn care Verpleeg- en verzorgingshuizen Thuiszorginstellingen Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorginstellingen Revalidatiecentra, dialysecentra, audiologische centra, epilepsiecentra 4 Welzijnsorganisaties Instellingen op het gebied van welzijn en maatschappelijke dienstverlening, indien en zover deze de CAO Welzijn volgen Kinderopvanginstellingen Jeugdzorg 5 Ketenzorginstellingen Instellingen die of de zorg van hier boven genoemde doelgroepen gecombineerd leveren, of toegevoegde waarde leveren op deze zorg. 6 Ondersteunende organisaties in de zorg Laboratoria, trombosediensten en ziekenhuisapotheken werkzaam voor instellingen genoemd onder 2. De rechtspersoon die is opgericht door een onder 1 tot en met 4 genoemde instelling, dan wel een instelling met een taak op het gebied van die instelling. Advies- en onderzoeksorganisaties in de sector zorg en welzijn (NIVEL, Prismant, LEVV, enz.). Brancheorganisaties in de sector zorg en welzijn (ActiZ, NVZ, GGZ Nederland, VGN, LHV, VHN, LVG, MO-Groep, enz.). Vakbonden in de sector zorg en welzijn (ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak, NU 91, FBZ, De Unie, NVDA, enz.).

23 7 Zelfstandigen zonder personeel (zzp) Indien en zolang zij het grootste deel van hun inkomen verwerven in de onder 1, 2 en 3 genoemde sectoren. 8 Andere Instellingen die op bestuursbesluit van de Stichting IZZ en met goedkeuring van IZZ Zorgverzekeraar NV op bijzondere grond zijn toegelaten. Voor alle in de hierboven genoemde doelgroepen geldt, dat de werknemers uitsluitend als deelnemers als bedoeld in artikel 2 van het Reglement collectieve ziektekostenregeling IZZ kunnen worden toegelaten wanneer de werkgever ten minste voor een deel van de werknemers een van de volgende cao s volgt: Ziekenhuizen Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) Geestelijke Gezondheidszorg Gehandicaptenzorg Sanquin Huisartsenzorg Gezondheidscentra Welzijn 21

24 22 IZZ Kompas 2012 Over IZZ

25 23 Uitstekende zorg voor zorgmedewerkers Hoofdstuk 2 De IZZ-verzekeringen IZZ biedt uitstekende verzekeringen voor medewerkers in de zorg. De zorgverzekering van IZZ heet het IZZ Basispakket. Deze is uit te breiden met aanvullende verzekeringen. Daarnaast kunnen IZZ-verzekerden gebruikmaken van zorg- en wachtlijstbemiddeling en biedt IZZ reis- en annuleringsverzekeringen. In dit hoofdstuk leest u hier meer over. Verder informeren we u over de manier van declareren, de hulpmiddelen die we u ter beschikking stellen en hoe we eventuele klachten van verzekerden zo snel mogelijk oplossen. Ook vermelden we de contactgegevens van de verschillende afdelingen van IZZ waarmee u te maken hebt.

26 24 IZZ Kompas 2012 De IZZ-verzekeringen

27 25 De IZZ-verzekeringen Het IZZ Basispakket De zorgverzekering is er voor iedereen die in Nederland woont en/of loonbelasting betaalt. Het IZZ Basispakket bestaat uit vergoedingen voor de belangrijkste ziektekosten. Twee varianten: Natura en Restitutie IZZ kent twee varianten voor het IZZ Basispakket: Variant Natura en Variant Restitutie. Met de Variant Natura hebben verzekerden recht op zorg van zorgverleners die door IZZ zijn gecontracteerd. In de contracten die we met zorgverleners sluiten, bedingen we voor uw medewerkers een optimale prijs en kwaliteitsgarantie voor de geleverde zorg. Ook maken we afspraken over rechtstreekse declaraties en machtigingsaanvragen, zodat verzekerden hier geen omkijken naar hebben. Veel zorginstellingen hebben een contract met IZZ, waardoor er in de directe woonomgeving van de verzekerde altijd een zorgverlener beschikbaar is. Voor de Variant Restitutie geldt dat uw medewerkers zelf een zorgverlener mogen kiezen. Uiteraard betalen we ook dan de kosten, zij het niet meer dan de marktconforme bedragen die in Nederland gelden. En dat is het belangrijkste verschil met de Variant Natura. Als de rekening van de zorgaanbieder hoger is, betaalt de verzekerde dus zelf het verschil in kosten. Een ander verschil is dat de premie van de Variant Natura van IZZ lager is dan de premie van de Variant Restitutie. De premies staan verderop in deze Kompas. U vindt de premies ook terug op het werknemersdeel van Zorgverzekering > Premie overzicht. Wie kunnen verzekerd worden voor het IZZ Basispakket? Medewerkers die vallen onder de volgende cao s kunnen het IZZ Basispakket afsluiten: Ziekenhuizen Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) Geestelijke Gezondheidszorg Gehandicaptenzorg

28 26 IZZ Kompas 2012 De IZZ-verzekeringen Huisartsenzorg Gezondheidscentra Sanquin Ook medewerkers die werkzaam zijn bij ketenzorginstellingen of bij instellingen volgens de CAO Welzijn en de CAO Jeugdzorg kunnen gebruikmaken van de regeling. Dit geldt eveneens voor werkgevers die door het IZZ Bestuur zijn toegelaten. Vaak gaat het dan om instellingen die zijn opgericht door zorginstellingen die onder een van bovengenoemde cao s vallen en daar werkzaamheden voor verrichten. Wie kunnen meeverzekerd worden voor het IZZ Basispakket? de echtgenoot/echtgenote of relatiepartner de kinderen. IZZ verstaat onder kinderen de eigen, stief-, adoptie- en pleegkinderen jonger dan dertig jaar, voor wie aanspraak bestaat op: kinderbijslag; de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage of schoolkosten (WTOS) of een uitkering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; een persoonsgebonden aftrek wegens uitgaven voor levensonderhoud. Bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of duurzaam samenwonen van een kind is de betrokkene niet meer als kind aan te merken. Aanmelden/afmelden voor het IZZ Basispakket Wanneer kan uw medewerker zich aanmelden voor het IZZ Basispakket? Op de datum van indiensttreding, op voorwaarde dat de elders ondergebrachte zorgverzekering is beëindigd. Per 1 januari van enig jaar (of tussentijds) als de zorgverzekering elders is opgezegd bij het ontstaan van de plicht tot verzekering, ingaande op de dag waarop de verzekeringsplicht van toepassing wordt. Wanneer kan een partner of kind(eren) worden aangemeld voor het IZZ Basispakket? Tegelijk met de medewerker, op voorwaarde dat de elders ondergebrachte zorgverzekering van de mee te verzekeren persoon is beëindigd.

Reglement collectieve ziektekostenregeling

Reglement collectieve ziektekostenregeling Reglement collectieve ziektekostenregeling Ingangsdatum 1 januari 2015 IZZ Zorg voor de zorg Collectieve ziektekostenregeling IZZ In dit reglement is vastgelegd wie kunnen deelnemen aan de collectieve

Nadere informatie

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Werkgeverspocket 2011 Praktische informatie voor werkgevers in de publieke sector

iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Werkgeverspocket 2011 Praktische informatie voor werkgevers in de publieke sector iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector iza Werkgeverspocket 2011 Praktische informatie voor werkgevers in de publieke sector 1 IZA Werkgeverspocket is een uitgave van IZA Zorgverzekeraar, bedoeld

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 3 Wat biedt DSW? 4 De premies 5 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012

Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2012 Welkom bij VGZ Voor goede zorg zorg je samen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw VGZ Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

IZZ Zorg voor de zorg. IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen

IZZ Zorg voor de zorg. IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen Verzekeringsvoorwaarden IZZ Basispakket 2012, variant restitutie Algemeen gedeelte 1 Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2013 IZZ Basisverzekering, Variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor

Nadere informatie

IZZ Zorg voor de zorg. IZZ Basispakket, variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen

IZZ Zorg voor de zorg. IZZ Basispakket, variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen Verzekeringsvoorwaarden IZZ Basispakket 2012, variant restitutie Algemeen gedeelte 1 Verzekeringsvoorwaarden IZZ 2012 IZZ Basispakket, variant Restitutie en Aanvullende verzekeringen IZZ Zorg voor de zorg

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Trias Natura Polis 2011

Verzekeringsvoorwaarden Trias Natura Polis 2011 Verzekeringsvoorwaarden Trias Natura Polis 2011 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN TRIAS NATURA POLIS 2011 Welkom bij Zorgverzekeraar Trias Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015

Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015 Verzekeringsvoorwaarden ZEKUR 2015 Gewoon ZEKUR Zorg Gewoon ZEKUR Zorg Vrij Aanvullende verzekeringen - Extra ZEKUR Zorg - Aanvullend ZEKUR Tand - Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie - Aanvullend ZEKUR Buitenland

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Basisverzekering 2013.a 1 Belangrijke telefoonnummers en adressen: Klantenservice 078 611 81 11 (lokaal tarief) De klantenservice van Besured heeft gespecialiseerde

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Geregeld polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Geregeld polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis

Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015. Univé Zorg Vrij polis Univé Verzekeringsvoorwaarden 2015 Univé Zorg Vrij polis Welkom bij Univé Uw zorgverzekeraar zonder winstoogmerk! In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering. De telefoonnummers

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden

Verzekeringsvoorwaarden 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering Alle aandacht voor goede zorg 2 VERZEKERINGSVOORWAARDEN VGZ ZORGVERZEKERING 2010 Belangrijke telefoonnummers:

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. IZA Zorgverzekering

Verzekeringsvoorwaarden. IZA Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2015 IZA Zorgverzekering Welkom bij IZA Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden die gelden voor uw zorgverzekering bij IZA. U kunt voor meer informatie, bijvoorbeeld over declareren

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden. Basis 2014 D0800-201311

Verzekeringsvoorwaarden. Basis 2014 D0800-201311 Verzekeringsvoorwaarden Basis 2014 D0800-201311 Welkom bij Bewuzt Bewuzt begrijpt dat u niet teveel wilt betalen voor uw zorgverzekering. Daarom bieden we u een lage premie voor de basisverzekering Bewuzt

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2014

Welkom bij Stad Holland 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2014 100222-Bij SH00-2014 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014

De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014 Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 De Goudse Zorg Polis Restitutie verzekeringsvoorwaarden 2014 welkom bij de goudse In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw zorgverzekering:

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2013. Natura l VGZ

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2013. Natura l VGZ IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2013 Natura l VGZ Welkom bij IAK Verzekeringen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Besured Basisverzekering 2014

Besured Basisverzekering 2014 Besured Basisverzekering 2014 Zorgartikelen 2014 0 1 Welkom bij Besured In deze verzekeringsvoorwaarden lees je alles over de Besured Basisverzekering. Deze zorgverzekering is een verzekering van N.V.

Nadere informatie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie

Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie Correspondentieadres N.V. VGZ Cares T (0900) 369 22 22 Voorwaarden De Goudse Zorg Polis Eigen Keuze 2015 Modelovereenkomst N.V. VGZ Cares, variant Restitutie welkom bij de goudse Dit zijn de verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

National Academic Ruime Keuze 2015

National Academic Ruime Keuze 2015 National Academic Ruime Keuze 2015 Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden autoverzekering 2014 Welkom bij National Academic In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over de National Academic

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2014. Natura VGZ

IAK Zorgverzekering. Verzekeringsvoorwaarden 2014. Natura VGZ IAK Zorgverzekering Verzekeringsvoorwaarden 2014 Natura VGZ Welkom bij IAK Verzekeringen In deze verzekeringsvoorwaarden leest u alles over uw IAK Zorgverzekering. Om het vinden van de juiste informatie

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Zorgverzekering 2013

Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Zorgverzekering 2013 Voorwaarden Verzekeringsvoorwaarden Besured Zorgverzekering 2013 2 Inhoudsopgave Artikel 1. Verzekerde zorg... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 7 Artikel 3. Premie... 9 Artikel 4. Overige verplichtingen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3. Wat biedt intwente? 4

Inhoudsopgave. Gemakkelijk overstappen! intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3. Wat biedt intwente? 4 Welkom Inhoudsopgave intwente nieuwe zorgverzekeraar in Twente 3 Wat biedt intwente? 4 Onze aanvullende verzekeringen in vogelvlucht 5 De premies 6 Uw verzekering in 2015 6 Vergoedingen 8 Het eigen risico

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg

Al vanaf 68,50. per maand. De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg. IZZ Zorg voor de zorg Al vanaf 68,50 per maand De aantrekkelijkste zorgverzekering voor de zorg 2014 voor de zorg Stichting IZZ Zorg voor de zorg Stichting IZZ is ruim 36 jaar geleden opgericht door werkgevers en werknemers

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015.

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De verzekeringsvoorwaarden zijn bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geregistreerd onder

Nadere informatie