Vlerick peilt naar financieel geluk. Geld maakt. wel. Frank Goedertier: Vanaf een besteedbaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlerick peilt naar financieel geluk. Geld maakt. wel. Frank Goedertier: Vanaf een besteedbaar"

Transcriptie

1 Vlerick peilt naar financieel geluk Geld maakt wel gelukkig! Geld maakt niet gelukkig. Het is een huizenhoog cliché, maar het klopt niet. Uit een studie die Vlerick Business School uitvoerde in opdracht van Optima blijkt dat een hoger inkomen ons geluk wel degelijk doet toenemen. Capital bracht Marion Debruyne en Frank Goedertier, de professoren die het onderzoek leidden, samen aan tafel met Jo Viaene, bestuurder bij Optima Group, en vroeg hen om de belangrijkste conclusies van het onderzoek toe te lichten. tekst Frida Deceunynck foto s Benny De Grove Hoe meer we verdienen, hoe gelukkiger we zijn op financieel vlak. Dat is een van de opvallendste conclusies van de Financial Happiness Barometer, een onderzoek rond geld en geluk dat Vlerick Business School in februari heeft uitgevoerd bij meer dan Belgen. Maakt geld dan toch gelukkig? Marion Debruyne: Uit ons onderzoek blijkt inderdaad dat mensen met een hoger inkomen gelukkiger zijn dan mensen die weinig verdienen. Ons geluk stijgt echter niet lineair met ons inkomen. Naarmate we een hoger inkomen hebben, vlakt de toename van ons geluk af wanneer we meer gaan verdienen. Dat is ook logisch. Als iemand euro per maand verdient, maakt 500 euro erbij een groot verschil. Voor iemand die euro verdient, is de impact van 500 euro extra een stuk minder groot. Frank Goedertier: Vanaf een besteedbaar inkomen van euro per maand zien we dat het gelukseffect van een inkomensstijging sterk afneemt. Diezelfde conclusie wordt bevestigd door internationaal onderzoek: Daniel Gilbert, professor aan de Harvard Business School, kwam tot de conclusie dat het omslagpunt ergens ligt rond een jaarinkomen van à dollar ( à euro). Dat ligt in dezelfde grootorde als wat wij in onze studie hebben vastgesteld. Eenmaal boven die inkomensgrens wordt men finan cieel niet meer substantieel gelukkiger van een inkomenstoename. Daarnaast hebben we in ons onderzoek ook een aantal sociale parameters afgetoetst. Daaruit blijkt dat wie getrouwd is, wie deel uitmaakt van een tweeverdienergezin en wie hogere studies heeft gedaan, het meeste kans heeft om financieel gelukkig te zijn. JO VIAENE: Het is geen toeval dat die parameters sterk samenhangen met het inkomen. Opleiding en een goed diploma zijn het toegangsticket tot een goedbetaalde job. Velen beseffen niet hoe belangrijk het is om onze aangeboren competenties te ontwikkelen en te concretiseren in een diploma. En ook de gezinsvorm heeft een invloed op het financieel comfort van een gezin. Een groot aantal financiële systemen in ons land zijn nog altijd toegespitst op een klassiek gezin: inkomstenbelasting, successie, Voor nieuwe samen levingsvormen zijn die regelingen finan cieel vaak een stuk minder voordelig. Een andere opmerkelijke conclusie: mensen die graag geld uitgeven, zijn financieel gelukkiger dan mensen die niets doen met hun geld. Hoe verklaart u dat? Frank Goedertier: Inderdaad, ook dat 8

2 Jo Viaene: Generation Y blijkt risico-avers, en is daardoor doorgaans financieel ongelukkiger dan de oudere generatie. 9

3 hebben we vastgesteld. Dat effect speelt vooral boven de euro. Als mensen voldoende geld hebben om hun lopende zaken te betalen, leidt een hoger inkomen enkel nog tot meer geluk als dat geld een doel heeft. Dat doel kan altruïsme zijn, een opstart voor de volgende generatie, een vastgoedinvestering, of wat dan ook. Als men er maar actief mee bezig is en het geld niet zomaar op een rekening laat staan. JO VIAENE: Geld moet rollen. Uit het onderzoek blijkt duidelijk dat mensen die graag geld uitgeven, financieel gelukkiger zijn dan anderen. En financieel gelukkige mensen durven ook meer risico te nemen met hun geld, bijvoorbeeld door het te investeren in een tweede verblijf, een opbrengsteigendom of een belegging met iets meer risico. Het is niet het bezit op zich dat tot financieel geluk leidt, maar wel wat men ermee doet. Geld moet een doel krijgen. Dat leidt tot financieel geluk en maakt mensen trots en zelfzeker. Dat creëert ook rust en zorgt voor minder stress waardoor het ook qua gezondheid tot meer geluk leidt. Frank Goedertier: De oudere generatie, de babyboomgeneratie zeg maar, is daar beter in dan generation Y, zo blijkt uit ons onderzoek. Dertig procent van de jonge mensen geeft aan financieel onzeker te zijn en risico s te vermijden. Zelfs de aankoop van een huis beschouwen ze al als relatief risicovol. Ze houden zich ook ver weg van aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Marion Debruyne: Dat is een vorm van struisvogelpolitiek. Onzekere mensen ste ken hun kop in het zand. Vermijdingsgedrag komt vaak voor bij mensen die onzeker zijn terwijl uit ons onderzoek blijkt dat net het omgekeerde tot financieel geluk leidt. 10

4 rustiger aan willen doen of dat ze hun kinderen op weg willen helpen bij de aankoop van hun eerste vastgoed. Bij Optima besteden we heel veel aandacht aan het in kaart brengen van de doelstellingen en wensen van onze cliënten. Als mensen beseffen waar ze op lange termijn naartoe willen, hebben ze het gevoel de richting en de weg te kennen. Dat geeft een gevoel van controle. Daarom nodigen we onze cliënten altijd uit om goed na te denken over wat ze willen bereiken in het leven. Want mensen met duidelijke doelstellingen en een strak financieel plan zijn een pak gelukkiger. al is dat niet met heel hun kapitaal, zullen over het algemeen gelukkiger zijn. JO VIAENE: Als het concreet over financiële planning gaat, merken wij dat financiële adviseurs en bankiers hun cliënten vaak vastpinnen op algemene doelstellingen, zoals een goede oude dag. Maar wat is een goede oude dag? Dat is toch voor iedereen anders. De bestaansreden van Optima is dat we de cliënt daarover zelf aan het woord laten. Alleen de cliënt weet waar hij naartoe wil. Dat is voor ons het uitgangspunt. Pas daarna begeleiden we hen bij de stappen die ze daarvoor moeten zetten. Hoe kunnen mensen die onzekerheid overwinnen? Jo Viaene: Door controle te verwerven over hun financiën en over hetgeen ze willen bereiken. Daarom vinden we het bij Optima zo belangrijk om zeer grondig naar de financiële doelstellingen van onze cliënten te peilen. Vaak beseffen mensen niet eens zelf wat ze willen bereiken. Soms geven mensen bijvoorbeeld tijdens een kennismakingsgesprek aan dat het hun ultieme droom is om een kasteel te kopen in het Zuiden van Frankrijk, maar blijkt na 1,5 uur dat hun eigenlijke doelstellingen veel dichter bij huis liggen. Dat ze het bijvoorbeeld vanaf hun 55ste wat Frank Goedertier: Mensen die risico s durven nemen, al is dat niet met heel hun kapitaal, zullen over het algemeen gelukkiger zijn. Frank Goedertier: Inderdaad, dat blijkt ook duidelijk uit ons onderzoek. Bijna een derde van de ondervraagden (32 %) voelt zich ongelukkig over zijn financiële situatie omdat ze het gevoel hebben geen controle te hebben over hun geldzaken. Mensen moeten weten waar ze naartoe willen. Anders lopen ze verloren en gaan ze verkeerde beslissingen nemen. Of ze doen helemaal niets. Doelstellingen formuleren en risico s durven nemen Klinkt goed, maar hoe zet men dat om in de praktijk? Frank Goedertier: Dat heeft veel met psychologie te maken. Vaak heeft men het in de psychologie over small wins, kleine doelstellingen die bereikbaar zijn. Als je voor jezelf, eventueel mits begeleiding, bepaalde realistische doelen kan vooropstellen en je kan die bereiken, dan geeft dat een goed gevoel. Mensen met die attitude, mensen die risico s durven nemen, Optima heeft zich daarbij in het verleden altijd in de eerste plaats gericht naar vermogende particulieren. Hebben mensen met een iets lager inkomen ook begeleiding nodig? Jo Viaene: Optima bestaat sinds Wij hebben ons in het verleden altijd gefocust op de beter verdienende klasse en de middelgrote vermogens. Maar we merken steeds duidelijker dat ook de cate gorie die daar net onder zit behoefte heeft aan steun en begeleiding bij het uittekenen van een financieel plan. Dat spitst zich dan eerder toe op de jongere generatie, de zogeheten generation Y. Een belangrijke vaststelling uit de studie ook wel een beetje beangstigend is dat die generatie niet veel vertrouwen heeft in de kracht van financiële adviseurs. Dat is een belangrijk aandachtspunt voor de sector. Jonge mensen vertrouwen voor advies eerder op familie en vrienden en op gespecialiseerde websites. En daarenboven zijn ze ook zeer risico-avers, zo blijkt uit de financiële geluksbarometer van Vlerick. Ze schuwen risico s, en zijn daardoor doorgaans financieel ongelukkiger dan de oudere generatie. Marion Debruyne: Anderzijds zijn jongeren wel hoopvol naar de toekomst toe. Ze verwachten dat ze de komende jaren financieel gelukkiger zullen worden, in tegenstelling tot de oudere generatie. De babyboomers hebben goede economische 11

5 periodes meegemaakt, staan er finan cieel vrij comfortabel voor en zijn vandaag financieel het gelukkigst. Maar naar de toekomst toe zijn ze het minst optimistisch. Ze verwachten dat hun financiële toestand enkel nog bergaf kan gaan. Ze vrezen voor hun pensioen en zijn bang dat ook hun vermogen aangetast zal worden. Is het negativisme groter geworden door de financiële crisis? Jo Viaene: Ja. En dat is ook niet verwonderlijk als we zien wat er de laatste jaren is gebeurd. We hebben Lehman Brothers gehad, omvallende banken, beurscrashes, Jonge mensen hebben nooit iets anders gezien. Tel daarbij nog de onheilsberichten over de vergrijzing en onze pensioenen, en het is niet meer dan logisch dat mensen onzeker zijn geworden. Die onzekerheid leidt tot apathie. Mensen gedragen zich zoals konijnen die naar een lichtbak kijken. Ze zitten als versteend en doen niets meer. Frank Goedertier: Dat staat hun financieel geluk in de weg want door de druk van hun omgeving beseffen ze dat stilstaan gelijk is aan achteruit gaan. Ze weten dat het belangrijk is om actie te ondernemen maar durven niet en doen veel te weinig om hun zaken financieel op orde te krijgen. Marion Debruyne: Die tegenstelling bleek ook duidelijk toen we peilden naar de emoties die mensen associëren met geld. Vijfenveertig procent van de ondervraagden gaf aan dat ze alertheid de belangrijkste attitude vinden als het aankomt op hun geld. Op de tweede en de derde plaats komt interesse (32 %) en vastberadenheid (28 %). Desondanks neemt de gemiddelde Belg heel weinig tijd voor zijn geldzaken. Twee Belgen op de drie besteden er nauwelijks vier uur per maand aan en één op de vier zelfs minder dan één uur per maand. Jo Viaene: Dat merken wij ook. Mensen steken gigantisch veel tijd en energie in het verwerven van een inkomen, maar een maal ze vermogen hebben opgebouwd, besteden ze daar nog nauwelijks tijd aan. Kan dat er ook niet mee te maken hebben dat alles erg complex is geworden? Mensen weten gewoonweg niet wat hen te wachten staat en hoe ze daarop moeten anticiperen. Jo Viaene: Dat is inderdaad een bijkomend probleem. Daarom organiseerden wij voordrachten naar ons cliënteel toe met als thema Wat in 2020?. Daarin halen we vijf dingen aan die we op ons af zien komen. Ten eerste moeten we beseffen dat we evolueren naar een volledig transparante wereld op financieel gebied. Niet alleen tegenover de fiscus en de overheid zal er volledige openheid zijn, maar ook tegenover elkaar. In de toekomst zullen we van elkaar weten hoeveel we verdienen en welk vermogen marion debruyne: Vermijdingsgedrag komt vaak voor bij mensen die onzeker zijn terwijl uit ons onderzoek blijkt dat net het omgekeerde tot financieel geluk leidt. we bezitten. Een tweede realiteit waaraan niet te ontkomen valt, is dat we in de toekomst langer zullen moeten werken. Tegen 2060 zullen we bij ongewijzigd beleid 9 à 10 procent van het BBP extra moeten besteden om de kosten van de vergrijzing op te vangen. Met dat perspectief voor ogen is een ongewijzigd beleid uitgesloten. Stilaan zullen we evolueren in de richting van landen zoals Italië, Frankrijk en Duitsland, waar de pensioenleeftijd al 67 jaar bedraagt. Ten derde zullen we het globaal beschouwd minder pensioen krijgen. Dat geldt mis- schien niet voor zelfstandigen maar wel voor het gemiddelde pensioen in ons land, en zeker voor de allerhoogste pensioenen lees: de ambtenaren. Ten vierde denk ik dat we geconfronteerd zullen worden met meer Europa. De internationale regelgeving waar ons land zich naar zal moeten schikken, zal sterk toenemen. Dat geldt voor de banksector, op politiek vlak, En tot slot zien we de tendens dat de spelregels op fiscaal vlak strenger worden. Fiscale optimalisatie zal nog toegelaten zijn tot iemand van mening is dat het fraude is. Fraude zal de komende jaren zeer zwaar aangepakt worden. Dat alles heeft misschien niet zoveel met financieel geluk te maken, maar het toont wel aan dat gezinnen meer tijd en geld zullen moeten besteden aan het opbouwen van een eigen pensioenplan want de overheid zal straks niet meer bij machte zijn om ons allemaal te verzorgen. Frank Goedertier: Inderdaad, stilstaan is vandaag geen optie meer. We moeten actie ondernemen, de angst loslaten en via beredeneerde risico s werken aan onze toekomst. Jo Viaene: Beleggen is vandaag overigens minder risicovol dan niet beleggen. Want wie niet durft beleggen, zal automatisch aan koopkracht verliezen door de inflatie. Ik ben ervan overtuigd dat het op dit moment verstandig is om belegd te zijn in een gezonde mix van obligaties, aandelen, de betere fondsstructuren, vastgoed en deposito s. Ondanks de crisis? Jo Viaene: Zeker. Wie in de periode , in volle crisis, niet durfde te investeren, heeft een groot stuk van de opwaartse rit gemist. Crisissen zijn net de momenten waarop men moet beleggen. Maar spijtig genoeg zijn nogal wat mensen erin gespecialiseerd om op verkeerde momenten in de markt te stappen. Om dat te vermijden, is investeren te allen tijde aangeraden. En zeker nu. 12

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.

kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning. kmo nsider A DOSSIER BELEGGEN Van Meterenkaai 4 2000 Antwerpen info@fortunafinancialplanning.com www.fortunafinancialplanning.com FSMA 48 166 A kmo-insider-januari 2013 53 panel Beleggen Wat zijn vandaag

Nadere informatie

Rijk op pensioen met vastgoed

Rijk op pensioen met vastgoed Rijk op pensioen met vastgoed HOE GELD VERDIENEN MET VASTGOED Stel je financiële toekomst veilig. Investeer in vastgoed door Imed Baatout Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Stel je financiële toekomst veilig Hoofdstuk

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteurs... xix Inleiding... 1 Deel I: Ontdek je financiële dromen en start met plannen... 7 Hoofdstuk 1: Hoe financiële planning je helpt bij het realiseren van je doelen...9

Nadere informatie

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Resultaten Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer

Nadere informatie

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Waarom nadenken over vermogensopbouw? Graag willen wij het met u hebben over vermogensopbouw. Dit is een actueel onderwerp. In Nederland worden we namelijk

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

FINANCE. Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen. De fi nanciële sector kent vele spelers.

FINANCE. Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen. De fi nanciële sector kent vele spelers. Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen Financieel beheer en financiële consultancy staan al geruime tijd onder druk. De implosie van de bancaire wereld in de periode

Nadere informatie

Juist nu. Je pensioen regel je samen. Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb betaald. Wat een onzin!

Juist nu. Je pensioen regel je samen. Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb betaald. Wat een onzin! Je pensioen regel je samen Juist nu Straks krijg ik minder pensioen, dan ik aan premie heb Wat een onzin! Januari 2012 2 Je regelt je pensioen beter samen Inhoud 2 'Het doel is een zo goed en eerlijk mogelijk

Nadere informatie

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel Bachelorscriptie Een toekomstgericht pensioenstelsel Scriptiebegeleider: Mevr. K. Rohde Paul van Wetten 302467 302467pw@student.eur.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Blz. 4 Hoofdstuk 2: Het Nederlandse

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet'

Zekerheid pensioenen staat voorop, maar: 'Alle risico's uitbannen, dat gaat niet' De toekomst van uw pensioen In deze krant vindt u een samenvatting van de belangrijkste cijfers en feiten uit het jaarverslag 2010 van ARCADIS Pensioenfonds. U kunt ook een compleet verslag downloaden

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 2. Overall conclusies 3. Resultaten. 4. Bijlage

Inhoud. 1. Inleiding 2. Overall conclusies 3. Resultaten. 4. Bijlage OVERVLOED IN NEDERLAND Een onderzoek in opdracht van Delta Lloyd Group naar financieel gedrag en keuzes, overzicht in inkomsten en uitgaven en concrete gevolgen van de economische crisis 1 Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Volg je hart In het voorjaar van 2013 verscheen in verschillende Linkedingroepen voor 45-plussers een oproep om een enquête over je

Nadere informatie

Doelen stellen en bereiken. Een gratis ebook van YourCoach

Doelen stellen en bereiken. Een gratis ebook van YourCoach Doelen stellen en bereiken Een gratis ebook van YourCoach Inhoudstabel Inleiding De vuile waarheid over doelen stellen: DOPA Moet je dan echt doelen hebben? Van abstract naar concreet: jouw doelen ontkleed

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. MoneyFest 09. pagina 4. Aanpak. pagina 6. pagina 8

Inhoudsopgave. MoneyFest 09. pagina 4. Aanpak. pagina 6. pagina 8 Inhoudsopgave Aanpak pagina 4 Geld maakt gelukkig pagina 6 Als je met een groepje uitgaat, mag degene met het meeste geld best het meeste betalen pagina 8 MoneyFest 09 Conclusie Als ik geen geld heb, leen

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 WAT BELEGGERS DENKEN INVESTOR PULSE

NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 WAT BELEGGERS DENKEN INVESTOR PULSE NEDERLAND INVESTOR PULSE ONDERZOEK 2013 WAT BELEGGERS DENKEN INVESTOR PULSE BLACKROCK INVESTOR PULSE 2013 I N D I V I D U E N I N 1 2 V E R S C H I L L E N D E L A N D E N O N D E R Z O E K D O O R C I

Nadere informatie

Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 Wat beleggers denken

Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 Wat beleggers denken Nederland Investor Pulse Onderzoek 2013 Wat beleggers denken INVESTOR PULSE BLACKROCK INVESTOR PULSE 2013 I I N 1 2 N D I V V E R S C H I L L E N D E O N D E R Z O E K D O O R B LA C KRO C K I n v e s

Nadere informatie

Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers. Quarterly

Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers. Quarterly Quarterly PERSPECTIVES ON BANKING Zet uw spaargeld aan het werk Martine Reynaers en Peter De Keyzer over conservatieve spaarders en roekeloze beleggers Een initiatief van BNP Paribas Fortis in samenwerking

Nadere informatie

Interview Alex Wynaendts, Aegon. Tekst: Martin Voorn. Kop

Interview Alex Wynaendts, Aegon. Tekst: Martin Voorn. Kop Interview Alex Wynaendts, Aegon Tekst: Martin Voorn Kop (suggestie 1:) Globalisering kan financiële markten hard raken (suggestie 2:) Verzekeren is lokale kennis wereldwijd inzetten (suggestie 3:) Globalisering

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie