Fonds Ondernemend Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonds Ondernemend Groningen"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF BEDRIJVENTERREINEN GRONINGEN I LENTE 2010 I JAARGANG 9 PAG 4. BRAND IN JOUW BEDRIJF: Meer ellende dan de verzekering kan goedmaken PAG 5. DANIël HARSSEMA Over 10 jaar Terreinwinst PAG 8. column ACHTEROP Burgemeester Peter Rehwinkel Fonds Ondernemend Groningen (voorheen Ondernemersfonds) De voorbereidingen voor het oprichten van het Fonds Ondernemend Groningen zijn volop bezig. Het college van BenW heeft van de gemeenteraad het groene licht gekregen voor een meer gedetailleerde uitwerking van het initiatief. In de volgende fase van voorbereiding is het belangrijk dat de ondernemers concrete plannen gaan maken: waar wilt u dat het Fonds in uw omgeving geld in steekt? Uw vereniging hoort graag suggesties! De leden van VBNO, VBGW en VBZO hebben tijdens de onlangs gehouden ledenvergaderingen ingestemd met de oprichting van een ondernemingsfonds onder de bekende voorwaarden (fonds voor en door ondernemers, geen substitutie van gemeentelijke taken, proefperiode van 2 jaar). Diverse ondernemingen en instellingen, zoals de Suikerunie, Martini Ziekenhuis, Het Groninger Museum, de Hanzehogeschool, het Alfacollege en Het Noorderpoort hebben hun steun al betuigd. Met de RUG en het UMCG worden nog besprekingen gevoerd. De ondersteuning van deze grote spelers in de stad zijn voor de initiatiefnemers wezenlijk. Niet alleen als deelnemer aan het Fonds, maar juist ook vanwege de gewenste betrokkenheid bij het initiatief. Daarnaast wil de gemeente haar eigen rol verder uitwerken. De gemeente int immers de belastingen en is verantwoordelijk voor de besteding ervan. Het idee is dat de opbrengst van de OZB-verhoging in de vorm van subsidie door de gemeente aan het Fonds wordt verleend. Met de daarbij behorende voorwaarden en die moeten nog goed worden uitgewerkt. In een overleg met wethouder Dijkstra is overeengekomen dat het college van BenW nog voor de zomer een voorstel indient bij de gemeenteraad, zodat spoedig daarna definitief beslist kan worden en het Fonds Ondernemend Groningen per 1 januari 2011 operationeel kan zijn. Werkzaamheden zoveel mogelijk s nachts uitgevoerd RWS plaatst de borden en panelen langs de ringweg Tot eind april is Rijkswaterstaat bezig de borden te plaatsen langs de ringweg, vanaf de afslag Westerbroek tot aan de afslag Laan Corpus den Hoorn. In totaal gaat het om ruim 100 borden en panelen. Om deze veilig te kunnen plaatsen moet soms de hele rijbaan, maar meestal slechts één rijstrook worden afgesloten. De werkzaamheden duren kort en worden zoveel mogelijk s nachts en altijd buiten de spits uitgevoerd. Een enkele keer moet het verkeer rekening houden met een korte omleiding. Bij de plaatsing van de borden ter hoogte van de Laan Corpus den Hoorn/Piccardthof worden er heiwerkzaamheden uitgevoerd die voor geluidhinder kunnen zorgen. Niet alleen de bebording zelf, ook de vorm- geving is nieuw: op de nieuwe borden staan de pijlen omhoog in plaats van naar beneden. Deze manier van aanduiden wordt ook in het buitenland gebruikt en blijkt duidelijker. Wat vindt u ervan? Met het magazine Terreinwinst probeert de redactie u goed op de hoogte te houden van wat er in uw omgeving speelt en wat voor u interessant is. Maar wat vindt u er nou eigenlijk van? We gaan er volgens goed Gronings gebruik vanuit dat geen bericht goed bericht is, maar toch zouden we graag een keer uw reactie willen vragen. Positieve opmerkingen zijn natuurlijk welkom, maar laat u het vooral ook horen als u kritiek heeft. U kunt uw mening mailen naar roez.groningen.nl TERREINWINST 1

2 VERENIGING BEDRIJVENPARK ZUIDOOST NIEUWS Informatiebijeenkomst Duinkerkenstraat In een goed gevulde kantine van de Milieudienst presenteerde de gemeente een algemene visie op de revitalisering van de Duinkerkenstraat en omgeving. Na de inleiding door projectleider Martijn Doornbosch gaven Wim van Vondel en Djoke Fraiquin een heldere uiteenzetting over de voorgenomen verandering. wij zijn slapend lid, het advies: wordt wakker en geef ons voer voor diverse projecten en overleg. Ondernemers, let op uw zaak, volg de info en vergaderingen en wacht niet tot de eerste tegel voor uw deur eruit gaat! Helmer Zweep, VBZO Start revitalisering Duinkerkenstraat e.o. dit najaar Kern van de zaak is door overleg, groepsgewijs of individueel, het gebied een beter aanzicht te geven. De functie van o.a de Duinkerkenstraat zal veranderen, mede door de ontwikkelingen van de Euroborg en omliggend gebied. De stad groeit en wij groeien hopelijk mee. De intensiteit van het verkeer vraagt om meerdere ontsluitingen en bereikbaarheid blijft belangrijk. Daarnaast zal er meer op veiligheid worden ingezet. Uiteindelijk wordt de Duinkerkenstraat een doorgaande route en is dan te vergelijken met de functie van de Bornholmstraat. Veel ervaringen, opgedaan tijdens de werkzaamheden aan de Bornholmstraat, worden meegenomen in de planning en uitvoering. Het zal wel met vallen en opstaan gepaard gaan, maar wij zullen het samen moeten doen. Wel is het zaak om de vinger aan de pols te houden en binnen de marges en speelruimte opbouwende kritiek te leveren. Wij ondernemen en werken op een industrieterrein en niet in een park waar groen welig tiert en ecologisch onkruid vrij kan woekeren. De revitalisering van de Duinkerkenstraat en omgeving gaat dit najaar van start. Daarbij worden fase 1 en 2 allebei uitgevoerd, nu duidelijk is dat er ook voor fase 2 subsidie beschikbaar is gesteld. In februari heeft de gemeente de plannen besproken met de ondernemers. Over het algemeen waren de reacties positief en wil men graag van start. Fase 1 behelst de herinrichting van de Duinkerkenstraat tot aan de Antwerpenweg. Fase 2 omvat het doortrekken van de Duinkerkenstraat over het voormalige Frans Maasterrein tot aan de Boumaboulevard op Europapark. De gemeente gaat de plannen nu verder uitwerken tot definitieve wegprofielen. Er volgen nog gesprekken met direct betrokken ondernemers. Rond de zomer worden de uitwerkingen en de planning van de uitvoering weer gepresenteerd aan de ondernemers tijdens een informatiebijeenkomst. De revitalisering start dit najaar en moet zomer 2012 helemaal klaar zijn. Ondertussen is de gemeente ook bezig een visie te ontwikkelen voor het terrein Frans Maas. Daar liggen alle opties nog open wat de invulling betreft. Het was goed om te zien dat er tijdens de bijeenkomst veel, voor mij onbekende, leden van VBZO aanwezig waren. Het ijs is nu gebroken en hopelijk zien wij elkaar bij een volgende netwerkborrel of vergadering. Naar aanleiding van een opmerking vanuit de zaal, Verkeer en bereikbaarheid Zuidoost Op korte termijn wordt er een evaluatieafspraak gemaakt met RWS en gemeente Groningen. Daarin zal worden meegenomen de herwaardering en inrichting Julianaplein. Het is goed om de linksaffer vanuit richting Drachten kritisch te bespreken. Zeker na de opmerking van RWS dat die nog niet gelukkig is met de huidige verkeersafwikkeling. Ook de bebording op de zuidelijke ringweg volgen we kritisch. Uiteindelijk moet via een duidelijke verwijzing het verkeer snel en adequaat aan- en afgevoerd worden. Bovendien staat ons voorstel betreffende een extra afrit richting Kielerbocht op de agenda. De revitalisering Gideon-zuid is op een haar na afgerond. Enige vertraging is ontstaan om een doorsteek te maken onder de oude A7. Volgens de planning zal deze doorsteek de zuidelijke punt moeten ontsluiten en doorgaand verkeer mogelijk moeten maken. Belangrijk zeker met het oog op veiligheid en bereikbaarheid. Uiteraard blijven wij alle ontwikkelingen volgen en zullen u op de hoogte houden. Peter Stavasius, Helmer Zweep. VBZO Alle informatie op 2 VERENIGING BEDRIJVENPARK ZUIDOOST TERREINWINST

3 Door Arnold Baas Collectief energie aanbod een succes Er zijn inmiddels meer dan 100 ondernemers over gestapt op het collectief van het OBG en Nuon. Dit betekent dat staffelkorting is gestegen naar 0,3 eurocent per kwh voor stroom en 0,4 eurocent per m3 voor gas. De inmiddels overgestapte ondernemers hebben weinig tot niets gemerkt van de overstap. Na het invullen van de antwoordkaart of het tekenen van de offerte voor grootverbruikers zijn de nieuwe contracten naadloos overgegaan op het collectieve energie aanbod van het OBG en Nuon. Dit was zo ook het geval bij het bedrijf Schriever B.V./Olijslager. Mevr. Struis vertelde dat ze na het tekenen van de antwoordkaart keurig een bevestigingsbrief, en vervolgens een welkomstbrief ontving van Nuon. Alles is geregeld en het bedrijf profiteert van het lage tarief en de korting op groene stroom en gas. Ook vrezen sommige ondernemers problemen met de energieleverantie bij een overstap. Zo ook de heer H. Meijer van het bedrijf H. Meijer Staalbouw BV. Na kort contact met het Energiemanagement was hij overtuigd en heeft hij een kostenbesparing gerealiseerd van 500 euro per jaar op energie. Het collectieve energie aanbod maakt onderscheid tussen groot- en kleinverbruikers. Kleinverbruikers hebben een brief ontvangen, kunnen de antwoordkaart invullen en overstappen. Grootverbruikers kunnen een offerte aanvragen voor groene stroom en gas met collectiviteitkorting. Wilt u ook besparen op uw energie, kijk dan op of neem contact op met Rini Havinga, projectleider Energiemanagement, (06) of ChecktheBizz! Donderdag 4 maart namen Havo-3- leerlingen een kijkje achter de schermen bij diverse bedrijven in Groningen onder het motto ChecktheBizz!. Zo kregen ze een indruk van de HBO-banen die voor hen in het verschiet liggen als zij voor een bepaald profiel kiezen. ChecktheBizz! werd georganiseerd door het Ondernemerstrefpunt. Het Ondernemerstrefpunt had diverse bedrijven benaderd via het eigen netwerk en op de Promotiedagen in Martiniplaza. Sommige bedrijven die mee wilden doen, vielen af omdat zij vooral MBO-functies binnen de poorten hebben. Anderen konden geen grote groepen ontvangen. Uiteindelijk ontstond er toch een mooi en gevarieerd aanbod en werden de leerlingen ontvangen door het UMCG, GGD Groningen, Central Industry Group, Mustsee Euroborg, MJD en Stiel, Dienst Uitvoering Onderwijs en PricewaterhouseCoopers. Alle bedrijven hadden een programma gemaakt voor de middag, die de deelnemende leerlingen vooraf konden bekijken op de website van ChecktheBizz. Bij elk bedrijf kregen de leerlingen een korte presentatie over de werkzaamheden binnen de organisatie, maar de rest van het programma was bij elk bedrijf anders ingevuld. De leerlingen reageerden met name enthousiast op de interactieve programma s, waarbij zij aangaven een goed beeld te hebben gekregen van het werk binnen het bedrijf. De bedrijven of organisaties die geen activiteiten of andere interactieve opdrachten hadden ingepland, werden door de leerlingen minder goed beoordeeld. Deze programma s sloten niet goed aan op de leeftijd van de doelgroep, zodat er door het lange stilzitten veel aandacht verloren ging. Hier zou op in gespeeld kunnen worden door eerder met de deelnemende bedrijven het programma op te stellen. Verder waren de leerlingen enthousiast over het soort bedrijven en organisaties die deel namen aan ChecktheBizz!, mede door de grote invloed die zij hebben in Nederland. De HAVO3- leerlingen hadden niet verwacht ooit een kijkje achter de schermen te kunnen nemen bij grote en bekende ondernemingen. Eind maart organiseerde het Ondernemerstrefpunt een netwerkborrel voor de deelnemende organisaties en onderwijsinstellingen, ter afsluiting van het evenement. Daar ontvingen alle participanten een fotoboek van ChecktheBizz!. Onderzoek VROM op Winschoterdiep Ondernemers gevestigd op Winschoterdiep kunnen in de periode april tot juli benaderd worden voor een interview. Het ministerie van VROM onderzoekt op diverse bedrijventerreinen die gerevitaliseerd worden welke zakelijke en persoonlijke factoren voor ondernemers van belang zijn. Ook de omgeving wordt hierin meegenomen. Dit onderzoek maakt deel uit van het Innovatieprogramma Mooi Nederland van VROM en wordt uitgevoerd door DENKBEELD - Onderzoeksprojecten voor ruimtelijk beleid en ontwerp. Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met de Afdelingen Economische Geografie van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. TERREINWINST 3

4 Brand in jouw bedrijf: meer ellende dan de verzekering kan goedmaken Met de branden in Veendam staat brandpreventie weer voluit in de belangstelling en hoog op de landelijke prioriteitenlijst van veilig ondernemen. BBOG roept dan ook alle ondernemers op om heel kritisch te zijn op brandonveilige situaties in en om hun pand. Want u kunt nog zo goed verzekerd zijn, de economische schade is enorm, meer dan de verzekering dekt. Gea Honebecke, samen met haar man eigenaar van Het Vleesgilde, gevestigd op bedrijventerrein Messchenveld in Assen, is helaas ervaringsdeskundige. Je hebt een goedlopend bedrijf, dat 6 dagen per week draait om versproducten te leveren aan de horeca. Op een nacht krijg je een telefoontje van de brandweer: uw pand staat in brand! Dit overkwam Gea Honebecke in We hadden een container op ons terrein staan, niet eens vlakbij ons pand, waarin s nachts brand is gesticht dat oversloeg naar ons bedrijf. Het hele interieur was kapot, alle machines stuk, koeling weg, de bedrading, alles. Het bedrijf was goed verzekerd, inclusief een bedrijfsschadeverzekering, maar daarmee ben je er nog lang niet, zo benadrukt Honebecke: Omdat wij zes dagen per week werken, hadden we acuut een continuïteitsprobleem. We zijn gelijk s nachts gaan bellen met collega-bedrijven en we hebben ongelofelijk geluk gehad: een leverancier in Groningen bood ons die maandag een tafel en koeling aan zodat onze mensen door konden werken. Maar dan moet je wel je klanten behouden, die immers in de krant lezen dat jouw bedrijf zo zwaar getroffen is. We hebben datzelfde weekend nog een crisisteam ingesteld om onze klanten te informeren dat wij gewoon doordraaiden. Als ze tijdelijk naar een concurrent gaan, is het immers maar afwachten of ze daarna weer bij je terug komen. Je moet wel je bedrijf overeind houden. Al met al is Het Vleesgilde vier keer verhuisd voordat de nieuwbouw klaar was. Die kosten worden wel vergoed, maar vervolgens moet je investeren in nieuwe machines, die beter zijn dan de oude, maar ook duurder dan de vergoedingswaarde. Pak zelf de risico s aan Honebecke heeft op basis van dit drama een paar adviezen aan collega-ondernemers. Zorg ervoor dat er niks in of om je bedrijf is dat mensen op een idee brengt om rotzooi te trappen. Laat niks buiten staan, zorg dat er geen rommel in de buurt ligt, hou De foto's dienen slechts ter illustratie, dit bedrijf komt in de tekst niet voor. samen met de andere ondernemers de omgeving in de gaten en informeer elkaar als je iets niet vertrouwt. Zorg bovendien voor gezamenlijke goede surveillance en verlichting. En zet alles uit het zicht wat interessant is om te stelen: wij halen elke avond onze pc-schermen weg. Inbraakpreventie en brand preventie hangen inderdaad nauw samen: uit onderzoek blijkt dat het bij brandschade van meer dan een miljoen in 40 tot 45% van de gevallen gaat om het wissen van sporen na een inbraak. Verdriet en woede Je kunt nooit alle risico s uitsluiten. Het is niet zo dat het je eigen schuld is als er wel wat gebeurt. Maar doe er dan wel alles aan. Echt, met een verzekering alleen ben je er nog lang niet. Want zoiets is een absoluut drama, met veel verdriet en woede dat iemand jou dit aandoet. En dan hebben we nog geluk gehad, ook omdat er niemand gewond is geraakt, aldus Honebecke. Haar bedrijf heeft het drama overleefd, maar dat geldt lang niet voor alle bedrijven. Zo n 50% van de bedrijven die getroffen worden door een ingrijpende brand gaat failliet. Bij de surveillance die onderdeel uitmaakt van het BBOGbeveiligingspakket letten de beveiligers ook op brandonveilige situaties rond uw bedrijf. Bovendien krijgt u als deelnemer aan BBOG zo n 20% korting op de verplichte maandelijkse controle van uw brandmeldinstallatie. Alle informatie over het BBOG-pakket vindt u op onder Veiligheid. 4 TERREINWINST

5 NIEUWS VERENIGING BEDRIJVENPARKEN GRONINGEN WEST Parkeerproblemen Corpus den Hoorn In deze editie van terreinwinst wil de VBGW een terugkerend probleem op Corpus den Hoorn aan de kaak stellen. Bedrijven die gevestigd zijn aan de Sylviuslaan en de Schweitzerlaan ondervinden namelijk veel te vaak parkeerproblemen rond en op hun bedrijfsterrein. Zo gebeurt het met grote regelmaat dat vrachtwagens niet kunnen lossen of simpelweg hun bestemming niet kunnen bereiken. Wat wellicht nog vervelender is, is dat bezoekers van de bedrijven hun auto niet kunnen parkeren vanwege wildparkeerders op de parkeerplaatsen van de bedrijven. Dit leidt tot ongewenste verkeersstromen de wijk in en wachttijden waar het bedrijfsleven, zeker in deze tijden, niet op zit te wachten. Kortom een situatie waar bewoners en bezoekers van deze omgeving niet vrolijk van worden en ondanks herhaaldelijke verzoeken is er nog niets opgelost. Sinds kort heeft de VBGW contact met Erwin Vening over dit onderwerp, als opvolger van Daniel Harssema. De VBGW doet haar best namens de leden een lans te breken voor de aanpak van deze parkeerproblemen. Meer informatie Activiteiten VBGW in 2010 Ook in 2010 organiseert de VBGW verschillende activiteiten. Zo worden er dit jaar minimaal 3 bijeenkomsten per gebied georganiseerd en nog 2 VBGW-brede activiteiten. In juni vindt hoogstwaarschijnlijk het traditionele beachvolleybaltoernooi weer plaats en in het najaar organiseren we een mini-seminar met een actueel thema. Houdt u in de gaten voor geplande bijeenkomsten! Daniël Harssema over 10 jaar Terreinwinst Daniël Harssema was een van de initiatiefnemers en 10 jaar de grootste gemeentelijke trekker van Terreinwinst. Sinds 1 februari werkt hij voor de gemeente Steenwijkerland. Een openhartige terugblik op 10 jaar Terreinwinst. De essentie van Terreinwinst voor mij: hoe ga je als gemeente om met ondernemers, hoe betrek je bedrijven bij de processen in de stad. Als je destijds ondernemers vroeg om mee te denken over hun gebied, hun omgeving, kreeg je geen antwoord. Als je hier binnen de gemeentelijke organisatie meldde dat je ondernemers wilt laten meedenken, ging iedereen steigeren. Dat was en is de grote opgave. Hier bij de dienst RO/EZ moeten mensen beter invoelen wat er speelt en dat gebruiken bij de ontwikkeling van de stad. En je moet bedrijven laten snappen dat het een heel complex proces is om die stad te ontwikkelen. Plus dat je ook nog zichtbaar moet maken wat er gebeurt op de bedrijventerreinen, ook richting politiek. Dankzij de overkoepelende naam en het beeldmerk kregen de verschillende activiteiten op de verschillende bedrijventerreinen één duidelijk smoel. Die herkenbaarheid is de grootste verdienste van Terreinwinst. Zo wist iedereen, ondernemers, college, raadsleden, ambtenaren, waar je het over had en waar we met z n allen mee bezig waren. En dat heeft heel veel goodwill opgeleverd, met de ruimte en de middelen om de activiteiten ook echt uit te voeren. Toen we 10 jaar geleden begonnen met Terreinwinst waren de verhoudingen niet best. Er vonden indringende gesprekken plaats met de Stichting Bedrijven Zuidoost, waarin de ondernemers serieus waarschuwden dat het niet goed ging tussen bedrijven en gemeente. Dat was voor mij de basis voor mijn overtuiging dat je als gemeente ondernemers meer verantwoordelijk moet maken voor hoe hun omgeving eruit ziet, wat er gebeurt op de bedrijventerreinen. Ook de oproep van ondernemers om niet steeds nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen, maar ook te investeren in bestaande terreinen heeft mij destijds de ogen geopend. Concreet leidde dat tot mijn verzoek aan de ondernemers om hun eigen visie voor Zuidoost op te stellen, waar ze met alle ondernemers achter staan. Ze kregen daarvoor van ons ook budget, om deskundigheid in te kunnen huren. En die visie is er uiteindelijk gekomen, opgenomen in het Masterplan Zuidoost en wordt op dit moment uitgevoerd. Vervolg op pagina 6 TERREINWINST VERENIGING BEDRIJVENPARKEN GRONINGEN WEST 5

6 vervolg van pagina 5 Er zijn de afgelopen jaren grote successen geboekt. Hoogtepunten waren bijvoorbeeld het binnenhalen van de eerste Toppersubsidie en de 3 miljoen uit de Stadsmeiergelden. Vooral die Toppersubsidie was heerlijk werken: met 2,5 miljoen als stok achter de deur kon ik het hele proces in de drukpan gooien. Jongens, we lopen dat geld mis als we niet binnen vier maanden het Masterplan Zuidoost klaar hebben. Dat zette druk op ondernemers én op onze organisatie. Telkens als er weer eindeloos gesteggeld werd, kon ik rammelen met de geldbuidel en kwam er prompt weer schot in. Het symposium Terreinwinst in de Mediacentrale vond ik een ander hoogtepunt, waar we 200 mensen bij elkaar kregen om te praten over bedrijventerreinen en samenwerking. Westpoort is iets waar ik enthousiast over ben en ook het samengaan van de verenigingen in West tot VBGW zie ik als een groot succes: zo kunnen zij zich veel sterker opstellen en veel meer ook eigen verantwoordelijkheid nemen. Mooi voorbeeld van die verantwoordelijkheid vond ik de lobby van VBZO destijds, om de voorrang op de rotondes te veranderen. Maar het grootste hoogtepunt vind ik de meest recente ontwikkeling: de realisatie van het Ondernemersfonds. Bedrijvenverenigingen die zelf eigen middelen gaan organiseren, zelf hun kennis en kunde gaan inzetten en de achterban inschakelen om verbeteringen op hun bedrijventerrein door te zetten. Bij wijze van ludieke afscheidsactie van Westpoort mocht Daniël op 20 januari de eerste schop in de grond zetten voor de ontwikkeling van de 2e fase van Westpoort. En dat zonder startaanvraag, raadsbesluit, krediet én wethouder. Dieptepunten waren er in de afgelopen 10 jaar ook. Concreet? Dat gemeente en kennisinstellingen er tot nu toe nog niet in zijn geslaagd om Zernike Science Park goed van de grond te krijgen. Ze hebben te weinig het eigenbelang opzij gezet en te weinig belangstelling getoond voor ondernemers. En een echt dieptepunt was het revitaliseringsplan Ulgersmaweg. Wij hebben vanuit onze projectorganisatie veel energie gestoken in het betrekken van VBNO en de ondernemers bij het opstellen van de visie en dat leidde tot een mooi plan. En vervolgens ging het in de uitvoering mis. Het traject visie projectleiding uitvoering is niet goed gemanaged. Nadat wij het verder in de organisatie hadden gebracht, kwam het kwaliteitsverhaal niet terecht in het bestek. Vervolgens ging de opdracht uiteindelijk min of meer blind naar de goedkoopste bieder en werd het beschikbare budget niet opgemaakt. Dat is denk ik mijn grootste ergernis: het is ongelofelijk moeilijk om dit apparaat de blik naar buiten te geven. Je zou in feite met een leeg schrijfblok naar ondernemers en andere belang hebbenden toe moeten en hun inbreng direct mee moeten nemen. Dat gebeurt ook wel, maar vervolgens wordt dat proces niet goed toegepast. En begrijp me goed, er wordt hier bij RO/EZ hard gewerkt en mensen zijn ook echt goed in wat ze doen, maar de omslag naar een oprechte samenwerking is nog niet gemaakt. Mijn boodschap voor de gemeentelijke organisatie en het bestuur: zie overleg en samenwerking met bedrijfsleven en burgers niet als een moetje, maar wees oprecht geïnteresseerd en zie het belang ervan. En wat ik uiteindelijk als erfenis na zou willen laten: dat de ondernemersverenigingen straks bij Terreinwinst de lead nemen, de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de bedrijven terreinen naar zich toe trekken en de gemeente uitdagen met hen samen te werken. Daarmee is voor mij de cirkel rond. Erwin Vening nieuwe projectleider Terreinwinst Erwin Vening heeft Daniël Harssema opgevolgd als senior-beleidsadviseur bij de afdeling EZ en is de nieuwe projectleider Terreinwinst. Vening is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij Terreinwinst en kent het project en de bedrijventerreinen goed. 6 TERREINWINST

7 VERENIGING BEDRIJVEN NOORDOOST NIEUWS Voorbereidende werkzaamheden Ring Oost gestart provincie en gemeente de kruisingen van de oostelijke ringweg van Groningen ongelijkvloers maken. De kruispunten met verkeerslichten maken plaats voor viaducten en nieuwe op- en afritten. Begonnen wordt met de kruising Lewenborg/Ulgersmaborg, de kruising bij Kardinge en de kruising bij Beijum-Zuid/de Hunze. De kruisingen bij Beijum-Noord/de Hunze en de Groningerweg volgen later. De werkzaamheden gaan circa vier jaar duren. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanpak van de Oostelijke Ringweg zijn op 19 maart jl. van start gegaan. In eerste instantie worden ter hoogte van de kruising Lewenborg / Ulgersmaborg bomen gekapt. Later in het seizoen vindt het verleggen van kabels en leidingen plaats. De verwachting is dat in september van dit jaar gestart wordt met de aanleg van een tijdelijke weg. Informatiecentrum Omwonenden en bedrijven krijgen ruim van tevoren informatie over deze werkzaamheden en mogelijke hinder. Daarnaast is er aan het Grondzijl 23, op Ulgersmaborg, een informatiecentrum waar u elke woensdag van tot uur terecht kunt voor informatie. Meer informatie en een virtuele impressie staat op Daar kunt u ook vragen stellen via Meer informatie De bomen worden gekapt om ruimte te maken voor een tijdelijke weg, het viaduct en de op- en afritten. De gekapte bomen worden op termijn vervangen door nieuwe exemplaren. Vanaf dit jaar gaan Voorstel grondaankopen Bornholmstraat-zuid Alle grondeigenaren aan de Bornholmstraat-zuid die grenst aan het Winschoterdiep ontvangen deze maand een voorstel van de gemeente voor de aankoop van grond. De gemeente wil de grond aankopen voor de aanleg van de nieuwe weg langs de oever van het Winschoterdiep en het doortrekken van drie dwarswegen van de Bornholmstraat naar de nieuwe weg. Hierdoor wordt de voorgestelde herverkaveling een feit. Het is de bedoeling dat de wegen in 2012 klaar zijn. Na alle gesprekken met ondernemers en eigenaren blijkt dat bijna iedereen enthousiast is over het plan voor herverkaveling. Een paar eigenaren twijfelen nog, omdat zij de kavels wel helemaal tot aan het water gebruiken. Met de nieuwe weg moeten zij alternatieven vinden voor bijvoorbeeld bevoorrading. Maar de overgrote meerderheid van de ondernemers is positief. Voor hen betekent de nieuwe weg dat zij de achterkant van hun kavel beter kunnen benutten, dan wel kunnen verkopen aan nieuwe bedrijven. Financieel voordeel De gemeente stelt een financiële constructie voor waar zowel ondernemers als gemeente van profiteteren. Dat heeft alles te maken met het ophogen van de kades, wat gelijk met de aanleg van de weg wordt uitgevoerd. Het waterschap zou de oude waterlijn hanteren voor de plaats waar de hogere dijklichamen moeten komen. In de loop der jaren is die waterlijn echter zo verschoven dat ondernemers soms wel 10 meter van hun grond kwijt te raken. Tegelijk moeten zij wel meebetalen aan het ophogen van de kades. Gemeente en waterschap hebben nu afgesproken de oude kadastrale grens te hanteren, langs de waterkant. Zo krijgt de nieuwe weg maximale ruimte, zonder dat ondernemers onevenredig veel van hun grond kwijt raken. De gemeente koopt die grond, waardoor ondernemers niet mee hoeven te betalen aan het ophogen van de kades, wat dan immers op gemeentegrond gaat plaatsvinden. Dankzij de nieuwe weg worden de kavels bovendien meer waard. De gemeente vraagt vervolgens een deel van dat voordeel weer bij te dragen aan de kosten voor de werkzaamheden. In totaal moeten alle grondeigenaren minimaal euro bijdragen. Gebaseerd op de voorlopige reacties lijkt deze constructie in goede aarde te vallen. Innovatievouchers SenterNovem MKB-bedrijven kunnen bij SenterNovem een innovatievoucher aanvragen. Met zo n voucher kunt u kennisinstellingen of onderzoeksorganisaties inschakelen om uw product, proces of dienst te verbeteren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om testen, een haalbaarheidstudie, marktonderzoeken of het verbeteren van de organisatiestructuur. U kunt een innovatievoucher ook inzetten voor projecten die zich richten op een betere informatiestroom tussen productie en verkoopafdelingen of het nastreven van een procesverbetering door middel van ICT. De vouchers variëren in waarde van tot euro. Zie voor alle informatie en de voorwaarden TERREINWINST VERENIGING BEDRIJVEN NOORDOOST 7

8 Schilders de Vries Duurzaamste Ondernemer Groningen 2009 Schilders de Vries, die zich bezighoudt met onderhoud en verbetering van bestaand vastgoed, is uitgeroepen tot de Duurzaamste Ondernemer 2009 van de gemeente Groningen. Kids First Kinderopvang en Dingenmaker mochten elk de Aanmoedigingsprijs in ontvangst nemen. Schilders de Vries onderscheidde zich van de overige 28 deelnemende bedrijven vooral door de brede aanpak om duurzaam ondernemen niet alleen binnen het eigen bedrijf, maar ook in de onderhoudsbranche als geheel te verankeren. Zo is Schilders de Vries één van de trekkers van het samenwerkingsverband FARENO: hierin werken vijf bedrijven samen aan een betere leefomgeving. Zij doen dit onder meer door toepassing van het Cradle-to-cradleprincipe bij renovatie en onderhoud, stimuleren van fabrikanten om duurzame producten te ontwikkelen en stimuleren van opdrachtgevers om duurzaam te werken. FARENO geldt landelijk als een absolute koploper in de branche waar het gaat om duurzaamheid. Schilders de Vries bleef nipt drukkerij en printbedrijf Wm Veenstra groep voor, dat van de jury een zeer eervolle vermelding kreeg. Bedrijventerreinmonitor: trends en ontwikkelingen Voor de detailhandel bestond hij al langer, maar nu is er ook voor de bedrijventerreinen een monitor ontwikkeld. Barend Haaijer heeft als afstudeeronderzoek Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool een model ontwikkeld waarmee de kwaliteit en het functioneren van de bedrijventerreinen in beeld wordt gebracht. Op basis van 28 indicatoren zoals WOZ-waarde, bebouwingspercentage, verloop van bedrijven en deelname aan de ondernemersverenigingen worden trends en ontwikkelingen op gezette tijden, bijvoorbeeld jaarlijks, gemeten. Door de uitkomsten over een periode van jaren met elkaar te vergelijken, kan de monitor een goed hulpmiddel zijn om bijvoorbeeld te meten wat de effecten van revitalisering zijn of waar ingegrepen moet worden om de aantrekkelijkheid van een bedrijventerrein als vestigingsplaats te waarborgen. Het complete afstudeerrapport van Haaijer kunt u downloaden op colofon Terreinwinst is een uitgave van de gemeente Groningen, VBZO, VBNO, VBGW en verschijnt vier keer per jaar. Tekst: Annette Jonkhoff Ontwerp en opmaak: Shootmedia Foto s: Jan Buwalda Druk: PlantijnCasparie Reacties: Achterop Actievere rol voor ondernemers Natuurlijk voel ik mij als burgemeester betrokken bij de bedrijventerreinen in Groningen. De helft van het aantal arbeidsplaatsen zit immers op de bedrijventerreinen. Bovendien, misschien een leuke anekdote, gaat mijn betrokkenheid al terug tot in mijn jeugd. Als kind logeerde ik vaak bij mijn oom Jan (Jan Uitham de schaatser) en tante Lidy. Zij woonden op een boerderij in Noorderhoogebrug. Toen was dat nog echt een dorp, maar als je nu ziet hoe veel daar veranderd is en een bedrijventerrein is ontstaan! En zo is er op alle bedrijventerreinen veel gebeurd. Er zijn heel veel slagen gemaakt de laatste jaren, op het gebied van duurzaamheid bijvoorbeeld, de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven of het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Ik heb in mijn allereerste nieuwjaarstoespraak als burgemeester van Naarden destijds gepleit voor veiliger bedrijventerreinen en heb daar het traject meegemaakt richting de eerste en tweede ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen, dus ik weet wat dat inhoudt. Van huis uit ken ik het bedrijfsleven goed; mijn vader is nog steeds actief in het seniorenconvent van de Commerciële Club. Ik ben van plan echt een bijdrage te leveren aan een goede verstandhouding tussen het gemeentebestuur en de ondernemers. Daar doe ik mijn best voor: hoewel ik pas 5 maanden burgemeester ben, heb ik diverse bedrijven bezocht, overleggen gehad met ondernemers, lezingen gegeven. Als er leden van raden van bestuur in de stad zijn, probeer ik ze ook altijd hier te ontvangen. Ik weet hoe zeer ondernemers hun bijdrage hebben geleverd aan deze stad en heb daar grote waardering voor. Ook de gemeente heeft de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd, zeker waar het gaat om Terreinwinst. Maar de gevolgen van de crisis worden nu pas zichtbaar bij de gemeenten en we staan voor grote bezuinigingen. Dat betekent niet dat onze betrokkenheid bij de bedrijventerreinen minder wordt of dat we geen initiatieven meer nemen. Maar er zal een actievere rol voor de ondernemers op de bedrijventerreinen weggelegd zijn de komende tijd. Ik hoop dan ook dat de ondernemers nu uit het dal van de crisis komen en dat zij het stokje een beetje kunnen overnemen. Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel burgemeester 8 TERREINWINST

PAG 7. VOORTGANG WESTPOORT Viaduct A7 geplaatst. WERK AAN DE RINGWEGEN Afsluitingen Julianabrug

PAG 7. VOORTGANG WESTPOORT Viaduct A7 geplaatst. WERK AAN DE RINGWEGEN Afsluitingen Julianabrug NIEUWSBRIEF BEDRIJVENTERREINEN GRONINGEN I ZOMER 2009 I JAARGANG 8 WWW.TERREINWINST.NL PAG 2. DE GRONINGSE BEURSVLOER Geld speelt geen rol PAG 7. VOORTGANG WESTPOORT Viaduct A7 geplaatst PAG 8. ACHTEROP

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 8, april 2009

BusinessPARK jaargang 8, april 2009 1 BusinessPARK jaargang 8, april 2009 magazine Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen Staatssecretaris Heemskerk Gelderlandkatern over wet BIZ Kom naar regionale Diepinfiltratie praktijkseminars

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede. Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer. Freeriders: wie profiteert, moet ook betalen

Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede. Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer. Freeriders: wie profiteert, moet ook betalen jaargang 4, oktober 2005 3 Magazine over duurzaam beheer van bedrijventerreinen Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer Freeriders: wie profiteert,

Nadere informatie

oost en west binnen handbereik nummer 7 oktober 2013 Chep Pallecon Solutions E-fulfillment Infrastructuur

oost en west binnen handbereik nummer 7 oktober 2013 Chep Pallecon Solutions E-fulfillment Infrastructuur oost en west binnen handbereik M a g a z i n e nummer 7 oktober 2013 Chep Pallecon Solutions E-fulfillment Infrastructuur 2 i nc ho olu umd n c o lu m n W e t h o u d e r C h e p Pa l l e c o n 3 c o l

Nadere informatie

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C Code 2009-0175.1. www.utrecht.nl Burgerjaarverslag 2008 2 Burgerjaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord van de burgemeester 5 Conclusies en voornemens 6 Hoofdstuk 1 Publieksdienstverlening 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting. Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker maken

Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting. Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker maken Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Tiende jaargang, maart 2015 40 Sandra van Zaal Mijn hart klopt voor de volkshuisvesting Maarten Leuverink Samen kunnen we de Liemers sterker

Nadere informatie

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 10 e jaargang nr. 2 2011 Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 Wederom een geslaagd salescongres - pagina 17 Win de verloren klant weer terug - pagina 25 Als je niet kunt lachen moet je geen winkel

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

nr. 4 april 2011 W EESP Flexibiliteit als kracht De Groot Luchtkanalen De voordelen van payrolling Leo Smeeekes Golfschool Weesp & WoningNet

nr. 4 april 2011 W EESP Flexibiliteit als kracht De Groot Luchtkanalen De voordelen van payrolling Leo Smeeekes Golfschool Weesp & WoningNet W EESP nr. 4 april 2011 Flexibiliteit als kracht De Groot Luchtkanalen De voordelen van payrolling Leo Smeeekes Golfschool Weesp & WoningNet Business bij de Buren Bedrijfsverzekeringen met een persoonlijk

Nadere informatie

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk Onderneemt Najaar 2012 Voorwoord Voor u ligt de DELS Onderneemt, boordevol interessante informatie. Informatie over actuele onderwerpen zoals de Traverse Dieren en de IJssellijn, geschreven door onze wethouder

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering 2 Best Practices Colofon Deze brochure is een uitgave van: Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De productie is verzorgd door: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Groningen. Drymer Unieke fietsbeleving. Lode Holding Een bescheiden winnaar. ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1

Groningen. Drymer Unieke fietsbeleving. Lode Holding Een bescheiden winnaar. ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1 knooppunt Ondernemersmagazine voor de gemeente Groningen Groningen Drymer Unieke fietsbeleving Lode Holding Een bescheiden winnaar ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1 1 e jaargang - nr. 4 - winter

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie