Fonds Ondernemend Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fonds Ondernemend Groningen"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF BEDRIJVENTERREINEN GRONINGEN I LENTE 2010 I JAARGANG 9 PAG 4. BRAND IN JOUW BEDRIJF: Meer ellende dan de verzekering kan goedmaken PAG 5. DANIël HARSSEMA Over 10 jaar Terreinwinst PAG 8. column ACHTEROP Burgemeester Peter Rehwinkel Fonds Ondernemend Groningen (voorheen Ondernemersfonds) De voorbereidingen voor het oprichten van het Fonds Ondernemend Groningen zijn volop bezig. Het college van BenW heeft van de gemeenteraad het groene licht gekregen voor een meer gedetailleerde uitwerking van het initiatief. In de volgende fase van voorbereiding is het belangrijk dat de ondernemers concrete plannen gaan maken: waar wilt u dat het Fonds in uw omgeving geld in steekt? Uw vereniging hoort graag suggesties! De leden van VBNO, VBGW en VBZO hebben tijdens de onlangs gehouden ledenvergaderingen ingestemd met de oprichting van een ondernemingsfonds onder de bekende voorwaarden (fonds voor en door ondernemers, geen substitutie van gemeentelijke taken, proefperiode van 2 jaar). Diverse ondernemingen en instellingen, zoals de Suikerunie, Martini Ziekenhuis, Het Groninger Museum, de Hanzehogeschool, het Alfacollege en Het Noorderpoort hebben hun steun al betuigd. Met de RUG en het UMCG worden nog besprekingen gevoerd. De ondersteuning van deze grote spelers in de stad zijn voor de initiatiefnemers wezenlijk. Niet alleen als deelnemer aan het Fonds, maar juist ook vanwege de gewenste betrokkenheid bij het initiatief. Daarnaast wil de gemeente haar eigen rol verder uitwerken. De gemeente int immers de belastingen en is verantwoordelijk voor de besteding ervan. Het idee is dat de opbrengst van de OZB-verhoging in de vorm van subsidie door de gemeente aan het Fonds wordt verleend. Met de daarbij behorende voorwaarden en die moeten nog goed worden uitgewerkt. In een overleg met wethouder Dijkstra is overeengekomen dat het college van BenW nog voor de zomer een voorstel indient bij de gemeenteraad, zodat spoedig daarna definitief beslist kan worden en het Fonds Ondernemend Groningen per 1 januari 2011 operationeel kan zijn. Werkzaamheden zoveel mogelijk s nachts uitgevoerd RWS plaatst de borden en panelen langs de ringweg Tot eind april is Rijkswaterstaat bezig de borden te plaatsen langs de ringweg, vanaf de afslag Westerbroek tot aan de afslag Laan Corpus den Hoorn. In totaal gaat het om ruim 100 borden en panelen. Om deze veilig te kunnen plaatsen moet soms de hele rijbaan, maar meestal slechts één rijstrook worden afgesloten. De werkzaamheden duren kort en worden zoveel mogelijk s nachts en altijd buiten de spits uitgevoerd. Een enkele keer moet het verkeer rekening houden met een korte omleiding. Bij de plaatsing van de borden ter hoogte van de Laan Corpus den Hoorn/Piccardthof worden er heiwerkzaamheden uitgevoerd die voor geluidhinder kunnen zorgen. Niet alleen de bebording zelf, ook de vorm- geving is nieuw: op de nieuwe borden staan de pijlen omhoog in plaats van naar beneden. Deze manier van aanduiden wordt ook in het buitenland gebruikt en blijkt duidelijker. Wat vindt u ervan? Met het magazine Terreinwinst probeert de redactie u goed op de hoogte te houden van wat er in uw omgeving speelt en wat voor u interessant is. Maar wat vindt u er nou eigenlijk van? We gaan er volgens goed Gronings gebruik vanuit dat geen bericht goed bericht is, maar toch zouden we graag een keer uw reactie willen vragen. Positieve opmerkingen zijn natuurlijk welkom, maar laat u het vooral ook horen als u kritiek heeft. U kunt uw mening mailen naar roez.groningen.nl TERREINWINST 1

2 VERENIGING BEDRIJVENPARK ZUIDOOST NIEUWS Informatiebijeenkomst Duinkerkenstraat In een goed gevulde kantine van de Milieudienst presenteerde de gemeente een algemene visie op de revitalisering van de Duinkerkenstraat en omgeving. Na de inleiding door projectleider Martijn Doornbosch gaven Wim van Vondel en Djoke Fraiquin een heldere uiteenzetting over de voorgenomen verandering. wij zijn slapend lid, het advies: wordt wakker en geef ons voer voor diverse projecten en overleg. Ondernemers, let op uw zaak, volg de info en vergaderingen en wacht niet tot de eerste tegel voor uw deur eruit gaat! Helmer Zweep, VBZO Start revitalisering Duinkerkenstraat e.o. dit najaar Kern van de zaak is door overleg, groepsgewijs of individueel, het gebied een beter aanzicht te geven. De functie van o.a de Duinkerkenstraat zal veranderen, mede door de ontwikkelingen van de Euroborg en omliggend gebied. De stad groeit en wij groeien hopelijk mee. De intensiteit van het verkeer vraagt om meerdere ontsluitingen en bereikbaarheid blijft belangrijk. Daarnaast zal er meer op veiligheid worden ingezet. Uiteindelijk wordt de Duinkerkenstraat een doorgaande route en is dan te vergelijken met de functie van de Bornholmstraat. Veel ervaringen, opgedaan tijdens de werkzaamheden aan de Bornholmstraat, worden meegenomen in de planning en uitvoering. Het zal wel met vallen en opstaan gepaard gaan, maar wij zullen het samen moeten doen. Wel is het zaak om de vinger aan de pols te houden en binnen de marges en speelruimte opbouwende kritiek te leveren. Wij ondernemen en werken op een industrieterrein en niet in een park waar groen welig tiert en ecologisch onkruid vrij kan woekeren. De revitalisering van de Duinkerkenstraat en omgeving gaat dit najaar van start. Daarbij worden fase 1 en 2 allebei uitgevoerd, nu duidelijk is dat er ook voor fase 2 subsidie beschikbaar is gesteld. In februari heeft de gemeente de plannen besproken met de ondernemers. Over het algemeen waren de reacties positief en wil men graag van start. Fase 1 behelst de herinrichting van de Duinkerkenstraat tot aan de Antwerpenweg. Fase 2 omvat het doortrekken van de Duinkerkenstraat over het voormalige Frans Maasterrein tot aan de Boumaboulevard op Europapark. De gemeente gaat de plannen nu verder uitwerken tot definitieve wegprofielen. Er volgen nog gesprekken met direct betrokken ondernemers. Rond de zomer worden de uitwerkingen en de planning van de uitvoering weer gepresenteerd aan de ondernemers tijdens een informatiebijeenkomst. De revitalisering start dit najaar en moet zomer 2012 helemaal klaar zijn. Ondertussen is de gemeente ook bezig een visie te ontwikkelen voor het terrein Frans Maas. Daar liggen alle opties nog open wat de invulling betreft. Het was goed om te zien dat er tijdens de bijeenkomst veel, voor mij onbekende, leden van VBZO aanwezig waren. Het ijs is nu gebroken en hopelijk zien wij elkaar bij een volgende netwerkborrel of vergadering. Naar aanleiding van een opmerking vanuit de zaal, Verkeer en bereikbaarheid Zuidoost Op korte termijn wordt er een evaluatieafspraak gemaakt met RWS en gemeente Groningen. Daarin zal worden meegenomen de herwaardering en inrichting Julianaplein. Het is goed om de linksaffer vanuit richting Drachten kritisch te bespreken. Zeker na de opmerking van RWS dat die nog niet gelukkig is met de huidige verkeersafwikkeling. Ook de bebording op de zuidelijke ringweg volgen we kritisch. Uiteindelijk moet via een duidelijke verwijzing het verkeer snel en adequaat aan- en afgevoerd worden. Bovendien staat ons voorstel betreffende een extra afrit richting Kielerbocht op de agenda. De revitalisering Gideon-zuid is op een haar na afgerond. Enige vertraging is ontstaan om een doorsteek te maken onder de oude A7. Volgens de planning zal deze doorsteek de zuidelijke punt moeten ontsluiten en doorgaand verkeer mogelijk moeten maken. Belangrijk zeker met het oog op veiligheid en bereikbaarheid. Uiteraard blijven wij alle ontwikkelingen volgen en zullen u op de hoogte houden. Peter Stavasius, Helmer Zweep. VBZO Alle informatie op 2 VERENIGING BEDRIJVENPARK ZUIDOOST TERREINWINST

3 Door Arnold Baas Collectief energie aanbod een succes Er zijn inmiddels meer dan 100 ondernemers over gestapt op het collectief van het OBG en Nuon. Dit betekent dat staffelkorting is gestegen naar 0,3 eurocent per kwh voor stroom en 0,4 eurocent per m3 voor gas. De inmiddels overgestapte ondernemers hebben weinig tot niets gemerkt van de overstap. Na het invullen van de antwoordkaart of het tekenen van de offerte voor grootverbruikers zijn de nieuwe contracten naadloos overgegaan op het collectieve energie aanbod van het OBG en Nuon. Dit was zo ook het geval bij het bedrijf Schriever B.V./Olijslager. Mevr. Struis vertelde dat ze na het tekenen van de antwoordkaart keurig een bevestigingsbrief, en vervolgens een welkomstbrief ontving van Nuon. Alles is geregeld en het bedrijf profiteert van het lage tarief en de korting op groene stroom en gas. Ook vrezen sommige ondernemers problemen met de energieleverantie bij een overstap. Zo ook de heer H. Meijer van het bedrijf H. Meijer Staalbouw BV. Na kort contact met het Energiemanagement was hij overtuigd en heeft hij een kostenbesparing gerealiseerd van 500 euro per jaar op energie. Het collectieve energie aanbod maakt onderscheid tussen groot- en kleinverbruikers. Kleinverbruikers hebben een brief ontvangen, kunnen de antwoordkaart invullen en overstappen. Grootverbruikers kunnen een offerte aanvragen voor groene stroom en gas met collectiviteitkorting. Wilt u ook besparen op uw energie, kijk dan op of neem contact op met Rini Havinga, projectleider Energiemanagement, (06) of ChecktheBizz! Donderdag 4 maart namen Havo-3- leerlingen een kijkje achter de schermen bij diverse bedrijven in Groningen onder het motto ChecktheBizz!. Zo kregen ze een indruk van de HBO-banen die voor hen in het verschiet liggen als zij voor een bepaald profiel kiezen. ChecktheBizz! werd georganiseerd door het Ondernemerstrefpunt. Het Ondernemerstrefpunt had diverse bedrijven benaderd via het eigen netwerk en op de Promotiedagen in Martiniplaza. Sommige bedrijven die mee wilden doen, vielen af omdat zij vooral MBO-functies binnen de poorten hebben. Anderen konden geen grote groepen ontvangen. Uiteindelijk ontstond er toch een mooi en gevarieerd aanbod en werden de leerlingen ontvangen door het UMCG, GGD Groningen, Central Industry Group, Mustsee Euroborg, MJD en Stiel, Dienst Uitvoering Onderwijs en PricewaterhouseCoopers. Alle bedrijven hadden een programma gemaakt voor de middag, die de deelnemende leerlingen vooraf konden bekijken op de website van ChecktheBizz. Bij elk bedrijf kregen de leerlingen een korte presentatie over de werkzaamheden binnen de organisatie, maar de rest van het programma was bij elk bedrijf anders ingevuld. De leerlingen reageerden met name enthousiast op de interactieve programma s, waarbij zij aangaven een goed beeld te hebben gekregen van het werk binnen het bedrijf. De bedrijven of organisaties die geen activiteiten of andere interactieve opdrachten hadden ingepland, werden door de leerlingen minder goed beoordeeld. Deze programma s sloten niet goed aan op de leeftijd van de doelgroep, zodat er door het lange stilzitten veel aandacht verloren ging. Hier zou op in gespeeld kunnen worden door eerder met de deelnemende bedrijven het programma op te stellen. Verder waren de leerlingen enthousiast over het soort bedrijven en organisaties die deel namen aan ChecktheBizz!, mede door de grote invloed die zij hebben in Nederland. De HAVO3- leerlingen hadden niet verwacht ooit een kijkje achter de schermen te kunnen nemen bij grote en bekende ondernemingen. Eind maart organiseerde het Ondernemerstrefpunt een netwerkborrel voor de deelnemende organisaties en onderwijsinstellingen, ter afsluiting van het evenement. Daar ontvingen alle participanten een fotoboek van ChecktheBizz!. Onderzoek VROM op Winschoterdiep Ondernemers gevestigd op Winschoterdiep kunnen in de periode april tot juli benaderd worden voor een interview. Het ministerie van VROM onderzoekt op diverse bedrijventerreinen die gerevitaliseerd worden welke zakelijke en persoonlijke factoren voor ondernemers van belang zijn. Ook de omgeving wordt hierin meegenomen. Dit onderzoek maakt deel uit van het Innovatieprogramma Mooi Nederland van VROM en wordt uitgevoerd door DENKBEELD - Onderzoeksprojecten voor ruimtelijk beleid en ontwerp. Voor dit onderzoek wordt samengewerkt met de Afdelingen Economische Geografie van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. TERREINWINST 3

4 Brand in jouw bedrijf: meer ellende dan de verzekering kan goedmaken Met de branden in Veendam staat brandpreventie weer voluit in de belangstelling en hoog op de landelijke prioriteitenlijst van veilig ondernemen. BBOG roept dan ook alle ondernemers op om heel kritisch te zijn op brandonveilige situaties in en om hun pand. Want u kunt nog zo goed verzekerd zijn, de economische schade is enorm, meer dan de verzekering dekt. Gea Honebecke, samen met haar man eigenaar van Het Vleesgilde, gevestigd op bedrijventerrein Messchenveld in Assen, is helaas ervaringsdeskundige. Je hebt een goedlopend bedrijf, dat 6 dagen per week draait om versproducten te leveren aan de horeca. Op een nacht krijg je een telefoontje van de brandweer: uw pand staat in brand! Dit overkwam Gea Honebecke in We hadden een container op ons terrein staan, niet eens vlakbij ons pand, waarin s nachts brand is gesticht dat oversloeg naar ons bedrijf. Het hele interieur was kapot, alle machines stuk, koeling weg, de bedrading, alles. Het bedrijf was goed verzekerd, inclusief een bedrijfsschadeverzekering, maar daarmee ben je er nog lang niet, zo benadrukt Honebecke: Omdat wij zes dagen per week werken, hadden we acuut een continuïteitsprobleem. We zijn gelijk s nachts gaan bellen met collega-bedrijven en we hebben ongelofelijk geluk gehad: een leverancier in Groningen bood ons die maandag een tafel en koeling aan zodat onze mensen door konden werken. Maar dan moet je wel je klanten behouden, die immers in de krant lezen dat jouw bedrijf zo zwaar getroffen is. We hebben datzelfde weekend nog een crisisteam ingesteld om onze klanten te informeren dat wij gewoon doordraaiden. Als ze tijdelijk naar een concurrent gaan, is het immers maar afwachten of ze daarna weer bij je terug komen. Je moet wel je bedrijf overeind houden. Al met al is Het Vleesgilde vier keer verhuisd voordat de nieuwbouw klaar was. Die kosten worden wel vergoed, maar vervolgens moet je investeren in nieuwe machines, die beter zijn dan de oude, maar ook duurder dan de vergoedingswaarde. Pak zelf de risico s aan Honebecke heeft op basis van dit drama een paar adviezen aan collega-ondernemers. Zorg ervoor dat er niks in of om je bedrijf is dat mensen op een idee brengt om rotzooi te trappen. Laat niks buiten staan, zorg dat er geen rommel in de buurt ligt, hou De foto's dienen slechts ter illustratie, dit bedrijf komt in de tekst niet voor. samen met de andere ondernemers de omgeving in de gaten en informeer elkaar als je iets niet vertrouwt. Zorg bovendien voor gezamenlijke goede surveillance en verlichting. En zet alles uit het zicht wat interessant is om te stelen: wij halen elke avond onze pc-schermen weg. Inbraakpreventie en brand preventie hangen inderdaad nauw samen: uit onderzoek blijkt dat het bij brandschade van meer dan een miljoen in 40 tot 45% van de gevallen gaat om het wissen van sporen na een inbraak. Verdriet en woede Je kunt nooit alle risico s uitsluiten. Het is niet zo dat het je eigen schuld is als er wel wat gebeurt. Maar doe er dan wel alles aan. Echt, met een verzekering alleen ben je er nog lang niet. Want zoiets is een absoluut drama, met veel verdriet en woede dat iemand jou dit aandoet. En dan hebben we nog geluk gehad, ook omdat er niemand gewond is geraakt, aldus Honebecke. Haar bedrijf heeft het drama overleefd, maar dat geldt lang niet voor alle bedrijven. Zo n 50% van de bedrijven die getroffen worden door een ingrijpende brand gaat failliet. Bij de surveillance die onderdeel uitmaakt van het BBOGbeveiligingspakket letten de beveiligers ook op brandonveilige situaties rond uw bedrijf. Bovendien krijgt u als deelnemer aan BBOG zo n 20% korting op de verplichte maandelijkse controle van uw brandmeldinstallatie. Alle informatie over het BBOG-pakket vindt u op onder Veiligheid. 4 TERREINWINST

5 NIEUWS VERENIGING BEDRIJVENPARKEN GRONINGEN WEST Parkeerproblemen Corpus den Hoorn In deze editie van terreinwinst wil de VBGW een terugkerend probleem op Corpus den Hoorn aan de kaak stellen. Bedrijven die gevestigd zijn aan de Sylviuslaan en de Schweitzerlaan ondervinden namelijk veel te vaak parkeerproblemen rond en op hun bedrijfsterrein. Zo gebeurt het met grote regelmaat dat vrachtwagens niet kunnen lossen of simpelweg hun bestemming niet kunnen bereiken. Wat wellicht nog vervelender is, is dat bezoekers van de bedrijven hun auto niet kunnen parkeren vanwege wildparkeerders op de parkeerplaatsen van de bedrijven. Dit leidt tot ongewenste verkeersstromen de wijk in en wachttijden waar het bedrijfsleven, zeker in deze tijden, niet op zit te wachten. Kortom een situatie waar bewoners en bezoekers van deze omgeving niet vrolijk van worden en ondanks herhaaldelijke verzoeken is er nog niets opgelost. Sinds kort heeft de VBGW contact met Erwin Vening over dit onderwerp, als opvolger van Daniel Harssema. De VBGW doet haar best namens de leden een lans te breken voor de aanpak van deze parkeerproblemen. Meer informatie Activiteiten VBGW in 2010 Ook in 2010 organiseert de VBGW verschillende activiteiten. Zo worden er dit jaar minimaal 3 bijeenkomsten per gebied georganiseerd en nog 2 VBGW-brede activiteiten. In juni vindt hoogstwaarschijnlijk het traditionele beachvolleybaltoernooi weer plaats en in het najaar organiseren we een mini-seminar met een actueel thema. Houdt u in de gaten voor geplande bijeenkomsten! Daniël Harssema over 10 jaar Terreinwinst Daniël Harssema was een van de initiatiefnemers en 10 jaar de grootste gemeentelijke trekker van Terreinwinst. Sinds 1 februari werkt hij voor de gemeente Steenwijkerland. Een openhartige terugblik op 10 jaar Terreinwinst. De essentie van Terreinwinst voor mij: hoe ga je als gemeente om met ondernemers, hoe betrek je bedrijven bij de processen in de stad. Als je destijds ondernemers vroeg om mee te denken over hun gebied, hun omgeving, kreeg je geen antwoord. Als je hier binnen de gemeentelijke organisatie meldde dat je ondernemers wilt laten meedenken, ging iedereen steigeren. Dat was en is de grote opgave. Hier bij de dienst RO/EZ moeten mensen beter invoelen wat er speelt en dat gebruiken bij de ontwikkeling van de stad. En je moet bedrijven laten snappen dat het een heel complex proces is om die stad te ontwikkelen. Plus dat je ook nog zichtbaar moet maken wat er gebeurt op de bedrijventerreinen, ook richting politiek. Dankzij de overkoepelende naam en het beeldmerk kregen de verschillende activiteiten op de verschillende bedrijventerreinen één duidelijk smoel. Die herkenbaarheid is de grootste verdienste van Terreinwinst. Zo wist iedereen, ondernemers, college, raadsleden, ambtenaren, waar je het over had en waar we met z n allen mee bezig waren. En dat heeft heel veel goodwill opgeleverd, met de ruimte en de middelen om de activiteiten ook echt uit te voeren. Toen we 10 jaar geleden begonnen met Terreinwinst waren de verhoudingen niet best. Er vonden indringende gesprekken plaats met de Stichting Bedrijven Zuidoost, waarin de ondernemers serieus waarschuwden dat het niet goed ging tussen bedrijven en gemeente. Dat was voor mij de basis voor mijn overtuiging dat je als gemeente ondernemers meer verantwoordelijk moet maken voor hoe hun omgeving eruit ziet, wat er gebeurt op de bedrijventerreinen. Ook de oproep van ondernemers om niet steeds nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen, maar ook te investeren in bestaande terreinen heeft mij destijds de ogen geopend. Concreet leidde dat tot mijn verzoek aan de ondernemers om hun eigen visie voor Zuidoost op te stellen, waar ze met alle ondernemers achter staan. Ze kregen daarvoor van ons ook budget, om deskundigheid in te kunnen huren. En die visie is er uiteindelijk gekomen, opgenomen in het Masterplan Zuidoost en wordt op dit moment uitgevoerd. Vervolg op pagina 6 TERREINWINST VERENIGING BEDRIJVENPARKEN GRONINGEN WEST 5

6 vervolg van pagina 5 Er zijn de afgelopen jaren grote successen geboekt. Hoogtepunten waren bijvoorbeeld het binnenhalen van de eerste Toppersubsidie en de 3 miljoen uit de Stadsmeiergelden. Vooral die Toppersubsidie was heerlijk werken: met 2,5 miljoen als stok achter de deur kon ik het hele proces in de drukpan gooien. Jongens, we lopen dat geld mis als we niet binnen vier maanden het Masterplan Zuidoost klaar hebben. Dat zette druk op ondernemers én op onze organisatie. Telkens als er weer eindeloos gesteggeld werd, kon ik rammelen met de geldbuidel en kwam er prompt weer schot in. Het symposium Terreinwinst in de Mediacentrale vond ik een ander hoogtepunt, waar we 200 mensen bij elkaar kregen om te praten over bedrijventerreinen en samenwerking. Westpoort is iets waar ik enthousiast over ben en ook het samengaan van de verenigingen in West tot VBGW zie ik als een groot succes: zo kunnen zij zich veel sterker opstellen en veel meer ook eigen verantwoordelijkheid nemen. Mooi voorbeeld van die verantwoordelijkheid vond ik de lobby van VBZO destijds, om de voorrang op de rotondes te veranderen. Maar het grootste hoogtepunt vind ik de meest recente ontwikkeling: de realisatie van het Ondernemersfonds. Bedrijvenverenigingen die zelf eigen middelen gaan organiseren, zelf hun kennis en kunde gaan inzetten en de achterban inschakelen om verbeteringen op hun bedrijventerrein door te zetten. Bij wijze van ludieke afscheidsactie van Westpoort mocht Daniël op 20 januari de eerste schop in de grond zetten voor de ontwikkeling van de 2e fase van Westpoort. En dat zonder startaanvraag, raadsbesluit, krediet én wethouder. Dieptepunten waren er in de afgelopen 10 jaar ook. Concreet? Dat gemeente en kennisinstellingen er tot nu toe nog niet in zijn geslaagd om Zernike Science Park goed van de grond te krijgen. Ze hebben te weinig het eigenbelang opzij gezet en te weinig belangstelling getoond voor ondernemers. En een echt dieptepunt was het revitaliseringsplan Ulgersmaweg. Wij hebben vanuit onze projectorganisatie veel energie gestoken in het betrekken van VBNO en de ondernemers bij het opstellen van de visie en dat leidde tot een mooi plan. En vervolgens ging het in de uitvoering mis. Het traject visie projectleiding uitvoering is niet goed gemanaged. Nadat wij het verder in de organisatie hadden gebracht, kwam het kwaliteitsverhaal niet terecht in het bestek. Vervolgens ging de opdracht uiteindelijk min of meer blind naar de goedkoopste bieder en werd het beschikbare budget niet opgemaakt. Dat is denk ik mijn grootste ergernis: het is ongelofelijk moeilijk om dit apparaat de blik naar buiten te geven. Je zou in feite met een leeg schrijfblok naar ondernemers en andere belang hebbenden toe moeten en hun inbreng direct mee moeten nemen. Dat gebeurt ook wel, maar vervolgens wordt dat proces niet goed toegepast. En begrijp me goed, er wordt hier bij RO/EZ hard gewerkt en mensen zijn ook echt goed in wat ze doen, maar de omslag naar een oprechte samenwerking is nog niet gemaakt. Mijn boodschap voor de gemeentelijke organisatie en het bestuur: zie overleg en samenwerking met bedrijfsleven en burgers niet als een moetje, maar wees oprecht geïnteresseerd en zie het belang ervan. En wat ik uiteindelijk als erfenis na zou willen laten: dat de ondernemersverenigingen straks bij Terreinwinst de lead nemen, de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de bedrijven terreinen naar zich toe trekken en de gemeente uitdagen met hen samen te werken. Daarmee is voor mij de cirkel rond. Erwin Vening nieuwe projectleider Terreinwinst Erwin Vening heeft Daniël Harssema opgevolgd als senior-beleidsadviseur bij de afdeling EZ en is de nieuwe projectleider Terreinwinst. Vening is de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij Terreinwinst en kent het project en de bedrijventerreinen goed. 6 TERREINWINST

7 VERENIGING BEDRIJVEN NOORDOOST NIEUWS Voorbereidende werkzaamheden Ring Oost gestart provincie en gemeente de kruisingen van de oostelijke ringweg van Groningen ongelijkvloers maken. De kruispunten met verkeerslichten maken plaats voor viaducten en nieuwe op- en afritten. Begonnen wordt met de kruising Lewenborg/Ulgersmaborg, de kruising bij Kardinge en de kruising bij Beijum-Zuid/de Hunze. De kruisingen bij Beijum-Noord/de Hunze en de Groningerweg volgen later. De werkzaamheden gaan circa vier jaar duren. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanpak van de Oostelijke Ringweg zijn op 19 maart jl. van start gegaan. In eerste instantie worden ter hoogte van de kruising Lewenborg / Ulgersmaborg bomen gekapt. Later in het seizoen vindt het verleggen van kabels en leidingen plaats. De verwachting is dat in september van dit jaar gestart wordt met de aanleg van een tijdelijke weg. Informatiecentrum Omwonenden en bedrijven krijgen ruim van tevoren informatie over deze werkzaamheden en mogelijke hinder. Daarnaast is er aan het Grondzijl 23, op Ulgersmaborg, een informatiecentrum waar u elke woensdag van tot uur terecht kunt voor informatie. Meer informatie en een virtuele impressie staat op Daar kunt u ook vragen stellen via Meer informatie De bomen worden gekapt om ruimte te maken voor een tijdelijke weg, het viaduct en de op- en afritten. De gekapte bomen worden op termijn vervangen door nieuwe exemplaren. Vanaf dit jaar gaan Voorstel grondaankopen Bornholmstraat-zuid Alle grondeigenaren aan de Bornholmstraat-zuid die grenst aan het Winschoterdiep ontvangen deze maand een voorstel van de gemeente voor de aankoop van grond. De gemeente wil de grond aankopen voor de aanleg van de nieuwe weg langs de oever van het Winschoterdiep en het doortrekken van drie dwarswegen van de Bornholmstraat naar de nieuwe weg. Hierdoor wordt de voorgestelde herverkaveling een feit. Het is de bedoeling dat de wegen in 2012 klaar zijn. Na alle gesprekken met ondernemers en eigenaren blijkt dat bijna iedereen enthousiast is over het plan voor herverkaveling. Een paar eigenaren twijfelen nog, omdat zij de kavels wel helemaal tot aan het water gebruiken. Met de nieuwe weg moeten zij alternatieven vinden voor bijvoorbeeld bevoorrading. Maar de overgrote meerderheid van de ondernemers is positief. Voor hen betekent de nieuwe weg dat zij de achterkant van hun kavel beter kunnen benutten, dan wel kunnen verkopen aan nieuwe bedrijven. Financieel voordeel De gemeente stelt een financiële constructie voor waar zowel ondernemers als gemeente van profiteteren. Dat heeft alles te maken met het ophogen van de kades, wat gelijk met de aanleg van de weg wordt uitgevoerd. Het waterschap zou de oude waterlijn hanteren voor de plaats waar de hogere dijklichamen moeten komen. In de loop der jaren is die waterlijn echter zo verschoven dat ondernemers soms wel 10 meter van hun grond kwijt te raken. Tegelijk moeten zij wel meebetalen aan het ophogen van de kades. Gemeente en waterschap hebben nu afgesproken de oude kadastrale grens te hanteren, langs de waterkant. Zo krijgt de nieuwe weg maximale ruimte, zonder dat ondernemers onevenredig veel van hun grond kwijt raken. De gemeente koopt die grond, waardoor ondernemers niet mee hoeven te betalen aan het ophogen van de kades, wat dan immers op gemeentegrond gaat plaatsvinden. Dankzij de nieuwe weg worden de kavels bovendien meer waard. De gemeente vraagt vervolgens een deel van dat voordeel weer bij te dragen aan de kosten voor de werkzaamheden. In totaal moeten alle grondeigenaren minimaal euro bijdragen. Gebaseerd op de voorlopige reacties lijkt deze constructie in goede aarde te vallen. Innovatievouchers SenterNovem MKB-bedrijven kunnen bij SenterNovem een innovatievoucher aanvragen. Met zo n voucher kunt u kennisinstellingen of onderzoeksorganisaties inschakelen om uw product, proces of dienst te verbeteren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om testen, een haalbaarheidstudie, marktonderzoeken of het verbeteren van de organisatiestructuur. U kunt een innovatievoucher ook inzetten voor projecten die zich richten op een betere informatiestroom tussen productie en verkoopafdelingen of het nastreven van een procesverbetering door middel van ICT. De vouchers variëren in waarde van tot euro. Zie voor alle informatie en de voorwaarden TERREINWINST VERENIGING BEDRIJVEN NOORDOOST 7

8 Schilders de Vries Duurzaamste Ondernemer Groningen 2009 Schilders de Vries, die zich bezighoudt met onderhoud en verbetering van bestaand vastgoed, is uitgeroepen tot de Duurzaamste Ondernemer 2009 van de gemeente Groningen. Kids First Kinderopvang en Dingenmaker mochten elk de Aanmoedigingsprijs in ontvangst nemen. Schilders de Vries onderscheidde zich van de overige 28 deelnemende bedrijven vooral door de brede aanpak om duurzaam ondernemen niet alleen binnen het eigen bedrijf, maar ook in de onderhoudsbranche als geheel te verankeren. Zo is Schilders de Vries één van de trekkers van het samenwerkingsverband FARENO: hierin werken vijf bedrijven samen aan een betere leefomgeving. Zij doen dit onder meer door toepassing van het Cradle-to-cradleprincipe bij renovatie en onderhoud, stimuleren van fabrikanten om duurzame producten te ontwikkelen en stimuleren van opdrachtgevers om duurzaam te werken. FARENO geldt landelijk als een absolute koploper in de branche waar het gaat om duurzaamheid. Schilders de Vries bleef nipt drukkerij en printbedrijf Wm Veenstra groep voor, dat van de jury een zeer eervolle vermelding kreeg. Bedrijventerreinmonitor: trends en ontwikkelingen Voor de detailhandel bestond hij al langer, maar nu is er ook voor de bedrijventerreinen een monitor ontwikkeld. Barend Haaijer heeft als afstudeeronderzoek Vastgoed & Makelaardij van de Hanzehogeschool een model ontwikkeld waarmee de kwaliteit en het functioneren van de bedrijventerreinen in beeld wordt gebracht. Op basis van 28 indicatoren zoals WOZ-waarde, bebouwingspercentage, verloop van bedrijven en deelname aan de ondernemersverenigingen worden trends en ontwikkelingen op gezette tijden, bijvoorbeeld jaarlijks, gemeten. Door de uitkomsten over een periode van jaren met elkaar te vergelijken, kan de monitor een goed hulpmiddel zijn om bijvoorbeeld te meten wat de effecten van revitalisering zijn of waar ingegrepen moet worden om de aantrekkelijkheid van een bedrijventerrein als vestigingsplaats te waarborgen. Het complete afstudeerrapport van Haaijer kunt u downloaden op colofon Terreinwinst is een uitgave van de gemeente Groningen, VBZO, VBNO, VBGW en verschijnt vier keer per jaar. Tekst: Annette Jonkhoff Ontwerp en opmaak: Shootmedia Foto s: Jan Buwalda Druk: PlantijnCasparie Reacties: Achterop Actievere rol voor ondernemers Natuurlijk voel ik mij als burgemeester betrokken bij de bedrijventerreinen in Groningen. De helft van het aantal arbeidsplaatsen zit immers op de bedrijventerreinen. Bovendien, misschien een leuke anekdote, gaat mijn betrokkenheid al terug tot in mijn jeugd. Als kind logeerde ik vaak bij mijn oom Jan (Jan Uitham de schaatser) en tante Lidy. Zij woonden op een boerderij in Noorderhoogebrug. Toen was dat nog echt een dorp, maar als je nu ziet hoe veel daar veranderd is en een bedrijventerrein is ontstaan! En zo is er op alle bedrijventerreinen veel gebeurd. Er zijn heel veel slagen gemaakt de laatste jaren, op het gebied van duurzaamheid bijvoorbeeld, de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven of het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Ik heb in mijn allereerste nieuwjaarstoespraak als burgemeester van Naarden destijds gepleit voor veiliger bedrijventerreinen en heb daar het traject meegemaakt richting de eerste en tweede ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen, dus ik weet wat dat inhoudt. Van huis uit ken ik het bedrijfsleven goed; mijn vader is nog steeds actief in het seniorenconvent van de Commerciële Club. Ik ben van plan echt een bijdrage te leveren aan een goede verstandhouding tussen het gemeentebestuur en de ondernemers. Daar doe ik mijn best voor: hoewel ik pas 5 maanden burgemeester ben, heb ik diverse bedrijven bezocht, overleggen gehad met ondernemers, lezingen gegeven. Als er leden van raden van bestuur in de stad zijn, probeer ik ze ook altijd hier te ontvangen. Ik weet hoe zeer ondernemers hun bijdrage hebben geleverd aan deze stad en heb daar grote waardering voor. Ook de gemeente heeft de afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd, zeker waar het gaat om Terreinwinst. Maar de gevolgen van de crisis worden nu pas zichtbaar bij de gemeenten en we staan voor grote bezuinigingen. Dat betekent niet dat onze betrokkenheid bij de bedrijventerreinen minder wordt of dat we geen initiatieven meer nemen. Maar er zal een actievere rol voor de ondernemers op de bedrijventerreinen weggelegd zijn de komende tijd. Ik hoop dan ook dat de ondernemers nu uit het dal van de crisis komen en dat zij het stokje een beetje kunnen overnemen. Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel burgemeester 8 TERREINWINST

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden

Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden Persbericht Datum: 26 oktober 2016 Werkzaamheden zuidelijke ringweg starten in zomer 2017 Oude Winschoterdiep kan open blijven en meer bomen blijven behouden In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug

Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Afdeling Verkeer en Vervoer Verslag bijeenkomst bedrijven Witte Lam: Project N361- Noorderhoogebrug Datum: 12 januari 2015 Locatie: Waterbedrijf Groningen Genodigden: ondernemers Witte Lam en Hornbach

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma

VERSLAG. Informatiebijeenkomst Mijlweg. 4 december 2012 16.00 uur Kantine Sarens. 1. Opening van de bijeenkomst door Menke Hopma VERSLAG Datum 6 december 2012 Kenmerk Notulist Saskia Wubben Kopie aan Piet Vlasblom, IBD, SBBD, WD, DOV en Parktrust Bijlage(n) Contactpersoon S. Wubben T +31 (0)78 770 s.wubben@drechtsteden.nl 4 december

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan

Schetsontwerp. Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Schetsontwerp Herstructurering Overhoeken I, II en Binnenbaan Presentatie definitief schetsontwerp - 19 maart 2015 INHOUD 1. GEFORMULEERDE KNELPUNTEN EN OPGAVEN - doorstroming van het verkeer - organisatie

Nadere informatie

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017 December 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De

Nadere informatie

Bewonersavond Soesterberg Noord - groen en levendig woonwerkgebied GEMEENTE SOEST

Bewonersavond Soesterberg Noord - groen en levendig woonwerkgebied GEMEENTE SOEST Bewonersavond Soesterberg Noord - groen en levendig woonwerkgebied 18-01-2017 Indeling / programma van deze bewonersavond 19.30 uur Welkom door Janne Pijnenborg (wethouder) Voorstellen van de aanwezige

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen

Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Lewenborg/Ulgersmaborg - Kardinge/Ulgersmaborg Studie eindbeeld Oostelijke Ringweg Groningen Woensdag 15 oktober 2008 Programma Opening + aanleiding Gedeputeerde Bleker Stand van zaken/studie Jeroen Veltman

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold

NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold Drachten - Drentse grens Maart 2015 NIEUWSBRIEF > Eerste asfalt > Fietspaden Drents-Friese Wold > Subsidie > Bustour > Afsluitingen Eerste asfalt voor nieuwe N381 Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft woensdag

Nadere informatie

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8

Maart 2015 Jaargang 2014-2015 nr. 8 Nieuwsbrief maart 2015: Nieuws vanuit: De directie Bijgaand treft u weer onze nieuwe maandbrief aan. Het is alweer de maandbrief van de maand maart. In deze maand start straks de lente weer. Deze maand

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014

Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Toekomst Sluisweg verslag bewonersavond 13 mei 2014 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 13 mei 2014 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen: Van

Nadere informatie

Informatieavond omleiding Rucphen-Sprundel-St. Willebrord

Informatieavond omleiding Rucphen-Sprundel-St. Willebrord Informatieavond omleiding Rucphen-Sprundel-St. Willebrord Presentatie voorontwerp bestemmingsplannen Bestemmingsplan: de lijnen op het plan waarbinnen de omleiding kan aangelegd worden Zegt niets over

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen

Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen. Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad. Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus (DOP+) Fleringen Wilt u 5 minuten nadenken over ons Fleringen? dorpsraad Fleringen Vragenlijst Dorpsplan Plus Fleringen Fleringen start dit najaar met het maken van een Dorpsplan

Nadere informatie

1. Bent u een voorstander van het samen met andere ondernemers opzetten en uitvoeren van gezamenlijke activiteiten? Ja Neutraal Nee Geen mening

1. Bent u een voorstander van het samen met andere ondernemers opzetten en uitvoeren van gezamenlijke activiteiten? Ja Neutraal Nee Geen mening Evaluatie Het Fonds «UniekeCode» De Stad Groningen heeft sinds 2011 een ondernemersfonds. Het Fonds geeft ondernemers de kans om gezamenlijke initiatieven op te zetten die bijdragen aan de economische

Nadere informatie

Onderwerp: Gelden regio Groningen/Assen verbindingsweg Winsumerdiep

Onderwerp: Gelden regio Groningen/Assen verbindingsweg Winsumerdiep Vergadering: 26 maart 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Factsheet DPL-BT Industrieterrein Groningen Zuidoost

Factsheet DPL-BT Industrieterrein Groningen Zuidoost Achtergrond Het bedrijventerrein Groningen Zuidoost is een groot bedrijventerreinencluster in het zuidoosten van de stad. Het ligt globaal tussen de spoorlijn Groningen Bad Nieuweschans en de A7 in. Het

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015

Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015 Nieuw sbrief van de gemeente Hellendoorn met informatie over de Noordzuid verbinding Bekijk deze nieuw sbrief in je brow ser Nieuwsbrief Noordzuid jaargang 1, editie 3, november 2015 Nieuwsbrief over Noordzuidverbinding

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Investering grootste drempel om energie te besparen

Investering grootste drempel om energie te besparen Digitale nieuwsbrief juni 2013 MKB Green Deals in trek bij ondernemers De MKB Green Deals blijken een succes. Er doen 625 mkb-bedrijven mee aan het project, samen goed voor een besparingspotentieel vergelijkbaar

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4. Doetinchem, 6 juni 2012 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012. Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 ALDUS VASTGESTELD 14 JUNI 2012 Krediet oostelijke randweg en aanpassing Ondernemingsweg Voorstel: 1. Een krediet van 24.250.000,- beschikbaar stellen voor aanleg van de oostelijke

Nadere informatie

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 2 - maart/april 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 2 Inhoud: 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot 4 Puzzel 5 Nieuwbouwrubriek

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Revitalisering bedrijventerrein Larserpoort - Opmerkingen in participatietraject door bedrijven, gebruikers en bezoekers

Revitalisering bedrijventerrein Larserpoort - Opmerkingen in participatietraject door bedrijven, gebruikers en bezoekers Revitalisering bedrijventerrein Larserpoort - Opmerkingen in participatietraject door bedrijven, gebruikers en bezoekers Wat Wordt dit Actie/reden niet uitgevoerd? 1 Stopbord bij Larserpoortweg richting

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven

Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Nummer : 09-04.2014 Onderwerp : Upgrade brandweerkazernes Usquert en Uithuizermeeden; Voorbereiding brandweerzorg Eemshaven Korte inhoud : De brandweerkazernes in Uithuizermeeden en Usquert voldoen al

Nadere informatie

Nr.: 2002-09314/27/A.17, IEE Groningen, 9 juli 2002. : Statenbrief over stand van zaken inzake het Kompasproject Duurzaam Groningen.

Nr.: 2002-09314/27/A.17, IEE Groningen, 9 juli 2002. : Statenbrief over stand van zaken inzake het Kompasproject Duurzaam Groningen. Aan de leden van de Statencommissie Milieu Verkeer en Vervoer en de leden van de Statencommissie Economische Zaken Nr.: 2002-09314/27/A.17, IEE Groningen, 9 juli 2002 Behandeld door : Vries, de, E./W.

Nadere informatie

De Keukentafel Uitdaging

De Keukentafel Uitdaging De Keukentafel Uitdaging MAG HET WAT RUSTIGER AAN DE KEUKENTAFEL Gemaakt in het kader van het Swing project Een cliëntproces; tools voor samenwerking Door Nic Drion Aan de keukentafel Aan de keukentafel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Bouw zelf je eigen droomhuis Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Inhoud 1. Inleiding 2. Van droom naar werkelijkheid: collectief particulier opdrachtgeverschap 3. Je eigen droomhuis

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Planstudie Paddepoelsterbrug Steller Jeanet Halsema De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 050-3678865 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6261150 Datum Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw,

tfm Gemeente Delft Geachte heer/mevrouw, ....... \): ' 0 -J.~_A ~... ; ~.\,._.. ; waterbedriif tfm Gemeente Delft Ruimte Ingenieursbureau Advies en databeheer Staalweg 1 2612 KK Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet

Nadere informatie

Groningen, 20 december Beste leden van de platforms,

Groningen, 20 december Beste leden van de platforms, Groningen, 20 december 2011 Beste leden van de platforms, In oktober zaten we voor het laatst bij elkaar. In januari 2012 hebben we onze volgende platformbijeenkomsten gepland. In de tussentijd sturen

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Voorzieningen Leidsche Rijn

Voorzieningen Leidsche Rijn De wijkraad, de ogen en oren van de wijk Voorzieningen Leidsche Rijn maart 2012 Voorzieningen Leidsche Rijn inhoud Tussenstand wijkraadpleging voorzieningen 2012 Winkel Centrum Terwijde Leidsche Rijn Centrum

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

FEBRUARI 2014. Activiteiten De komende maanden is er weer van alles te doen bij Unitas 63: Beste Unitassers,

FEBRUARI 2014. Activiteiten De komende maanden is er weer van alles te doen bij Unitas 63: Beste Unitassers, Beste Unitassers, FEBRUARI 2014 Met deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van wat er speelt binnen Unitas 63. Wil je reageren of heb je zelf iets voor de nieuwsbrief, mail dan naar publicrelations@unitas63.nl.

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

De Geluksvogel. Welkom! Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media

De Geluksvogel. Welkom! Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media Nummer 1: december 2014 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Welkom Nieuw onderwijsconcept Even voorstellen.. Info avond nieuwbouw Welkom! Nieuwbouwproject Integraal KindCentrum

Nadere informatie

Federatie Dierenambulances Nederland

Federatie Dierenambulances Nederland Maarn, 21 maart 2014. Op maandag 3 februari jl. hebben de eerste drie dierenambulances: Dierenambulance Amsterdam, Dierenambulance Nijmegen (DAN) en Dierenambulance OverGelder, alle drie FDN leden, het

Nadere informatie

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011 BIZ WAARDERPOLDER 2011 1. Wat is een BIZ Ondernemersfonds? Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. Op grond van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ, 2009) kunnen ondernemers

Nadere informatie

: Revitalisering bedrijventerrein 't Heen

: Revitalisering bedrijventerrein 't Heen Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2012-014348 Programma : Wonen en ruimte Onderwerp : Revitalisering bedrijventerrein 't Heen Katwijk, 17 juli 2012. Inleiding In 2009 is voor bedrijventerrein t Heen de

Nadere informatie

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl

Herinrichting Ooster-& Westerkade. Buurtavond Juni Utrecht.nl Herinrichting Ooster-& Westerkade Buurtavond Juni 2016 Programma van de avond 19:15 uur: Overzicht inbreng eerste bijeenkomst 19:45 uur: Toelichting ideeschetsen 20:15 uur: Werksessie reacties en voorkeuren

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL

Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL Veel gestelde vragen over de aanleg van glasvezel in BOEKEL Wij vragen uw begrip tijdens de werkzaamheden In december 2012 is Glasvezel Boekel begonnen met de aanleg van het glasvezelnetwerk in Boekel.

Nadere informatie

Rapport bereikbaarheid BZO

Rapport bereikbaarheid BZO Rapport bereikbaarheid BZO 1 Voorwoord Via het Ondernemers Trefpunt zijn wij in contact gekomen met VBZO. Er is ons gevraagd een onderzoek uit te voeren voor deze bedrijvenvereniging inzake de bereikbaarheid

Nadere informatie

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307

28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 28 oktober 2014 Corr.nr. 2014-42.108, WE Nummer 58/2014 Zaaknr. 510307 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van de

Nadere informatie

WELKOM. op de NVN Themadag (Pre) dialyse en je sociale leven. 14 september 2013

WELKOM. op de NVN Themadag (Pre) dialyse en je sociale leven. 14 september 2013 1 WELKOM op de NVN Themadag (Pre) dialyse en je sociale leven 14 september 2013 2 Mededelingen Gelieve uw mobiele telefoon uit te schakelen 3 Ochtendprogramma 10.30 10.45 Welkom 10.45 10.50 Ludiek filmpje

Nadere informatie

» Informatiebijeenkomst Hoven II

» Informatiebijeenkomst Hoven II » Informatiebijeenkomst Hoven II Herontwikkeling Hoven II Sfeerverslag informatiebijeenkomst 19 mei 2015 Sfeerverslag Opening en doel van de avond Onno de Vries, communicatieadviseur gemeente Capelle aan

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie AH

Haalbaarheidsstudie AH Januari 2016 Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze Raadsbesluit 9 mei 2016 over haalbaarheid locatie naast het gemeentehuis Haalbaarheidsstudie AH Start Centrumvisie 3 december 2013 Opstellen Centrumvisie

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

HET VERHAAL VAN KATRIN

HET VERHAAL VAN KATRIN HET VERHAAL VAN KATRIN Katrin begon heroïne te gebruiken toen ze ongeveer 12 was. In het begin deed ze dat nog af en toe. We hadden er niet genoeg geld voor. Door een ingrijpende gebeurtenis ging ze steeds

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Leiden is een stad vol verrassingen. Naast een roemrijke geschiedenis van wetenschap, vernieuwing en cultuur, heeft het moderne Leiden aantrekkelijke

Leiden is een stad vol verrassingen. Naast een roemrijke geschiedenis van wetenschap, vernieuwing en cultuur, heeft het moderne Leiden aantrekkelijke Leiden is een stad vol verrassingen. Naast een roemrijke geschiedenis van wetenschap, vernieuwing en cultuur, heeft het moderne Leiden aantrekkelijke winkels en een bloeiende kenniseconomie. Met als decor:

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Prentenboeken: Les 10: Hoe zeg ik nee. Lesoverzicht. Basis

Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Prentenboeken: Les 10: Hoe zeg ik nee. Lesoverzicht. Basis Les 10: Hoe zeg ik nee Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen weten het verschil tussen prettige en onprettige situaties en kunnen deze herkennen. Kinderen weten dat ze onprettige aanrakingen mogen weigeren.

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak 2016: SAMENWERKEN

Nieuwjaarstoespraak 2016: SAMENWERKEN Nieuwjaarstoespraak 2016: SAMENWERKEN Een muzikaal onthaal door een strijkerskwartet, studenten van de Universiteit vanuit het Musica Silvester Orkest. Een mooi moment om ook onze samenwerking met UT en

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december

Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december Warande en Paterserf Buurt van de Maand Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december De Warande en Paterserf zijn in december Buurt van de

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel.

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel. Vraag Informeren en betrekken Hoe informeren jullie bewoners? Hoe worden de bewoners betrokken? Hoeveel invloed hebben de bewoners? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? Wat wordt er besproken tijdens

Nadere informatie

Tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen bij Oosterhout-Zuid Tijdens de werkzaamheden worden enkele rijstroken afgezet.

Tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen bij Oosterhout-Zuid Tijdens de werkzaamheden worden enkele rijstroken afgezet. Eind augustus werkzaamheden viaduct A27 Vijf Eiken Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus vinden er van ca. 7.00 uur tot ongeveer 19.00 uur werkzaamheden plaats onder het viaduct Vijf Eiken bij de afrit

Nadere informatie

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan.

Het waterschap Fryslân verzoekt ons het eerder gegeven wateradvies te verwerken in de waterparagraaf. Dat is gedaan. Door bewoners van een woning nabij de geplande rotonde is een aantal bezwaren aangedragen die kort en zakelijk samengevat, zie bijlage I betrekking hebben op de volgende punten: noodzaak, planning en veiligheid

Nadere informatie

Communicatieplan windenergie

Communicatieplan windenergie Communicatieplan windenergie 1. Inleiding De eigenaren van alle windturbines in Dongeradeel hebben de wens geuit om 23 turbines in Dongeradeel in te ruilen voor een cluster van maximaal 4 grote turbines.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft

Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft Veelgestelde vragen Groot onderhoud N473 in Delft 1. Werkzaamheden Wat gaat er gebeuren? De provincie Zuid-Holland voert vanaf het voorjaar van 2015 groot onderhoud uit aan de N473. De N473 loopt van de

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Postadres: Postbus 2301 8901. 1H Leeuwarden Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directeur Generaal De heer J.H. Dronkers Bezoekadres: Zuidersingel

Nadere informatie

Daendelsweg -Emmalaan

Daendelsweg -Emmalaan Daendelsweg -Emmalaan Informatieavond - 9 maart 2016 H.W. Daendels Koningin Emma Indeling van de avond Ontvangst met koffie en thee Opening door Susanne Van der Putt, voorzitter Welkom door Johan Kruithof,

Nadere informatie

Bijlage 4: Participatienota Aansluiting N361- noordelijke ringweg Groningen (Noorderhoogebrug)

Bijlage 4: Participatienota Aansluiting N361- noordelijke ringweg Groningen (Noorderhoogebrug) Bijlage 4: Participatienota Aansluiting N361- noordelijke ringweg Groningen (Noorderhoogebrug) 1. Inleiding In deze participatienota is het doorlopen omgevingsproces beschreven tijdens de verkenningsfase

Nadere informatie

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Ik wil u, mede namens de buurtbewoners, bedanken voor de tijd en aandacht die u ons, als aanwonenden van sporthal de Bongerd nu geeft.

Ik wil u, mede namens de buurtbewoners, bedanken voor de tijd en aandacht die u ons, als aanwonenden van sporthal de Bongerd nu geeft. Beste raadsleden, Ik wil u, mede namens de buurtbewoners, bedanken voor de tijd en aandacht die u ons, als aanwonenden van sporthal de Bongerd nu geeft. In de stukken las ik ergens dat de sporthal is gebouwd

Nadere informatie

Voorgesteld wordt nu om het bedrag van ,- beschikbaar te maken voor het realiseren van de ontsluiting in 2016.

Voorgesteld wordt nu om het bedrag van ,- beschikbaar te maken voor het realiseren van de ontsluiting in 2016. VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 7 mei 206 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 206_BW_00389 Onderwerp: Vrijgeven krediet calamiteitenontsluiting Veerpolder - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Inhoud Slaapkamer 6 Opwarming 8 Een jaar later 10 Genoeg 12 Terrorist 14 Geheim 16 Olie 20 R.O.A. 23 Betty 26 Vertrouwen 29 Feiten 32 G.O.F. 35 Protest 38 Warm 42 Reuzenmachine 44 Een bewaker! 47 Terrorist?

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje d.d. 18-09-2015 Voorwoord Voor u ligt de evaluatie van de Blauwe zone op het Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. De raad heeft aan het college gevraagd om de mogelijkheden

Nadere informatie

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding

Nummer : Uithuizen, 23 februari AAN DE RAAD. Inleiding Nummer : 09-04.2012 Onderwerp : Buurtschouw Korte inhoud : In 2011 zijn er twee pilots buurtschouw georganiseerd in Uithuizermeeden en Kantens. Het doel van de buurtschouw is om burgers meer zeggenschap

Nadere informatie

Interpolis Bedrijven Compact Polis. het gemak van één verzekeringspakket

Interpolis Bedrijven Compact Polis. het gemak van één verzekeringspakket Interpolis Bedrijven Compact Polis het gemak van één verzekeringspakket Arjan Dros, 43 jaar, horeca ondernemer. Nog maar kort geleden heb ik restaurant Stout geopend. Toen heb ik ook een aantal bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014!

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! Nr 1 Nieuwsbrief Wij wensen u een groene Kerst en een gelukkig en duurzaam 2014! gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! De start van, de meest duurzame wijk van Limburg,

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o.

Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Verslag en afspraken overleg Klankbordgroep Grevenstraat e.o. Datum: 2 november 2017 Agenda: 1. Opening 2. Geluiden uit de wijk? 3. Reactie van klankbordgroep op maatregelen voorkeursscenario 4. Stand

Nadere informatie

December 2013. Vriendelijke groet, betasteunpunt@org.hanze.nl d.j.schorren@pl.hanze.nl 050-595 7821 06-13 222 700/ 050-595 5552.

December 2013. Vriendelijke groet, betasteunpunt@org.hanze.nl d.j.schorren@pl.hanze.nl 050-595 7821 06-13 222 700/ 050-595 5552. December 2013 Het Betasteunpunt van de Hanzehogeschool is het eerste aanspreekpunt voor scholieren en docenten uit het voortgezet onderwijs (VO) met interesse voor techniek en ict. In het schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier

Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Ervaringen Voorbeeld jouw ervaring delen? formulier Vraag 1 Hoe heb je zielsliefde ontdekt, en ontdekte je zielsliefde het ook op dat moment? Ik ontmoette haar op mijn werk in de rookruimte. We konden

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

Waterhuishoudingsplan Schaapsloop voorbereiding rioolmaatregelen

Waterhuishoudingsplan Schaapsloop voorbereiding rioolmaatregelen Waterhuishoudingsplan Schaapsloop voorbereiding rioolmaatregelen Inventarisatie bereikbaarheidsplan, sessie 1 Maandag 10 juni 2013, Sloperbedrijf Van Putten Angela de Vries Rob de Haas Gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug

Werkzaamheden A1/A6. A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Werkzaamheden A1/A6 A1/A6 Watergraafsmeer Diemen Muiderberg Almere Stad West A1 t Gooi A1 Muiderbrug Rijkswaterstaat zorgt voor betere doorstroming en betrouwbaardere reistijd De A1 en in het verlengde

Nadere informatie