E e n k e r k i s m e e r d a n e e n g e b o u w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "E e n k e r k i s m e e r d a n e e n g e b o u w"

Transcriptie

1 7e jaargang - nummer 1 - juni 2008 o n a t u s o u w d v e r z e k e r d Donatu s Dichterbij In formatie o v e r v e r z e k e re n v a n z o r g i n s t e l l i n g e n e n ke rke n Pe t e r B r e u k i n k b i j d e e n t r e e v a n d e R e m o n s t r a n t s e K e r k i n G r o n i n g e n : P r o t e s t a n t e n g a a n s o m s w a t a c h t e l o z e r met hun kerkgeb ouwen om dan ro om s - katholieken. P e t e r B r e u k i n k v a n d e S t i c h t i n g O u d e G r o n i n g e r K e r k e n : E e n k e r k i s m e e r d a n e e n g e b o u w Overal in het land ontstaan stichtingen die zich het lot van oude kerken aantrekken. De eerste en grootste is de Stichting Oude Groninger Kerken (1969). We praten met directeur Peter Breukink. Een kerk is meer dan een gebouw; het raakt ook je identiteit. We ontmoeten Breukink in de prachtig gerestaureerde Remonstrantse Kerk aan de Coehoornsingel in Groningen. Een multifunctioneel gebouw, waar niet alleen de stichting kantoor houdt, maar ook ruimten gehuurd kunnen worden voor vergaderingen, presentaties of exposities. Deze kerk vormt een prachtige illustratie van wat de Stichting Oude Groninger Kerken doet: kerkgebouwen redden die door sluiting of sloop bedreigd worden door ze een nieuwe bestemming te geven. En daar komt veel creativiteit bij kijken, zo wordt duidelijk uit het gesprek met Breukink. Kerk van Marsum We hebben kerken die als dorpshuis gebruikt worden, als theater of als mortuarium. Aan sommige kerken moet je veel aandacht besteden om ze voor een nieuwe activiteit geschikt te maken, aan andere moet je juist niets doen. De kerk van Marsum bijvoorbeeld: die laten we bewust zoals die is. s Morgens zet een boer uit het dorp de deur open en s avonds doet ie m weer dicht. Meer niet. Jaarlijks komen er bezoekers op af! Die kerk heeft iets bijzonders in al z n eenvoud. Koningin in de kerk De Der Aa-kerk in de stad Groningen is een heel ander verhaal. Die wordt commercieel geëxploiteerd en gebruikt voor vergaderingen, congressen, concerten en feesten. Met enige trots herinnert Breukink zich Koninginnedag 2004, als koningin Beatrix Groningen met een bezoek vereert: Toen hebben we er veel 1

2 J e m o e t c o n s t a n t a l e r t z i j n e n d e k a n s e n g r i j p e n d i e z i c h v o o r d o e n. moeite voor gedaan de route van de koningin dwars door de Der Aa-kerk te leiden. Op zo n moment zien miljoenen televisiekijkers hoe mooi die kerk is. 70 miljoen verzekerde waarde De Stichting Oude Groninger Kerken telt inmiddels 63 kerken. Naast die kerkgebouwen ook 3 pastorieën, 32 kerkhoven en zelfs een botanische tuin. De verzekerde waarde beloopt meer dan 70 miljoen euro. Voor een verzekeringsmaatschappij best een aardige kluif, stelt Breukink vast. We hebben dan ook regelmatig mensen van verzekeringsmaatschappijen op de stoep staan. Maar wij zijn al onderdak bij Donatus en dat bevalt ons uitstekend. We hebben gelukkig weinig schade, maar als er een keer iets is, dan is de schadeopvolging prima. Ook bij bruiklenen en bijzondere evenementen, waar je dus even met elkaar moet overleggen over extra risico s en eventueel extra dekking, gaat dat altijd heel soepel. De omzet van de stichting bedraagt ca. 2,5 miljoen euro per jaar. Slechts 2,5 % van de inkomsten bestaat uit structurele subsidies. Het overgrote deel komt binnen via projecten, giften en subsidies, legaten, exploitatie van de bezittingen en niet te vergeten de meer dan donateurs. Vijfhonderd vrijwilligers zijn overal in de provincie in de weer om de zaken draaiende te houden. Breukink en zijn mensen zijn vooral druk met het ontwikkelen van exploitatiemogelijkheden en werven van fondsen. Je moet constant alert zijn en de kansen grijpen die zich voordoen. Zo hebben we onlangs subsidie gekregen uit het Waddenfonds voor de revitalisering van acht ensembles, dat zijn kerken met bijbehorende torens en kerkhoven. De middelen van dit fonds van de rijksoverheid worden o.a. ingezet voor de kwaliteitsverbetering van het landschap langs de Waddenkunst. In het kader van toerisme, recreatie en plattelandsontwikkeling doen zich de laatste tijd steeds weer nieuwe subsidiemogelijkheden voor. Daar zitten we natuurlijk bovenop. Visie PKN op kerkgebouwen Breukink constateert een verschil in visie op kerkgebouwen tussen rooms-katholieken en protestanten. Voor roomskatholieken is een kerkgebouw een gewijde ruimte. Die is bij de ingebruikneming ook letterlijk gewijd. Vanuit die gedachte heeft men er moeite mee, dat een kerkgebouw zou worden verbouwd tot een theater of tapijthal. Dat is een ontheiliging. Dan heeft men nog liever dat de kerk maar afgebroken wordt. Protestanten gingen tot nu toe soms achtelozer met hun kerken om. De kerk is in hun ogen toch meer een gebruiksruimte. Mede door het Jaar van het Religieus Erfgoed komt de PKN nu met een rapport, waarin ze haar visie zal geven op de rol van kerkgebouwen in de geloofsbeleving. Ik ben daar erg benieuwd naar. De kerk van Vierhuizen Een kerk is geen hoop stenen voor Breukink. Kerken doen iets met je. Het zijn plekken waar mensen soms al eeuwen lang hun geloof hebben beleden en waar je ook zelf tot rust of tot inkeer kunt komen. Die plekken moeten we niet verwaarlozen, maar koesteren. Neem de kerk in Vierhuizen. Die ligt mijzelf heel na aan het hart. Dat kerkgebouw was zo verwaarloosd, dat de dorpsbewoners zelf er zich als het ware voor schaamden. Er stonden grote struiken omheen, zodat je m niet meer kon zien. Gelukkig werd dit kerkgebouw uitgekozen voor deelname aan het tv-programma BankGiroLoterij Restauratie (een soort Idols, maar dan voor monumenten, red.). We wonnen. Voor bijna een miljoen euro kon de kerk worden gerestaureerd. Dat is in een jaar tijds gerealiseerd en het hele dorp leefde intens mee met de vorderingen van de bouw. Dankzij die landelijke bekendheid trekt de kerk nu weer veel bezoekers. De dorpsbewoners zijn weer trots op hun kerk. Elke keer als ik naar Vierhuizen rij, dan word ik al van tevoren blij. Een soort ontroering overvalt me dan. Omdat er weer een kerkgebouw gered is, een plek die voor zoveel mensen al zoveel eeuwen lang belangrijk is geweest. Voor meer informatie: Stichting Oude Groninger Kerken, Coehoornsingel 14, 9711 BS Groningen, tel , Pe t e r B r e u k i n k : E l k e k e e r a l s i k n a a r Vi e r h u i z e n r i j, d a n w o r d i k a l v a n t e v o r e n b l i j. E e n s o o r t o n t r o e r i n g o v e r v a l t me dan. Omdat er weer een kerkgeb ouw gered i s. D e l e e g s t a a n d e k e r k v a n G a r s t h u i z e n w o r d t e e n k e r k v o o r d e jeugd. Het Groning se No orderp o ortcol le ge ga at er een o efenrest aurant in vestigen onder leiding van een topkok. 2

3 N i e u w b i j D o n a t u s : M o n u m e n t e n v e r z e k e r i n g Voor bewoners van monumenten heeft Donatus een speciaal product ontwikkeld. Daarin is rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden waarmee bewoners van monumenten te maken hebben. De zogenaamde stellenclausule is in deze verzekering opgenomen. Dat betekent, dat we bij schade aan een deel dat behoort bij een groter geheel (stel) kijken naar de waardevermindering R e dvan e n het geheel. t o t Voorbeeld: o p tde i mtoegang i stot muw e pand is voorzien van een hek met twee pilasters. Op elk van die pilaster staat een mooie leeuwenkop. Na een aanrijding is één leeuwenkop beschadigd. Hoewel de andere pilaster niet beschadigd is, komt u toch in aanmerking voor waardevermindering van het stel. Kosten voor voorzieningen of verbeteringen na een schade die men moet maken op last van de overheid zijn meeverzekerd. Ook vandalisme aan de buitenzijde van het monument is meeverzekerd. Met deze extra s kan een bewoner van een monument zijn eigendom optimaal verzekeren. Daarnaast is een eventuele aanstraalverlichting gratis meeverzekerd. Ten slotte ontvangt de verzekerde bij elke schade een extra uitkering van 10%. De praktijk leert dat men bij een schade altijd voor extra kosten komt te staan. De premie bedraagt slechts 1,45 over de herbouwwaarde inclusief glasverzekering. Alleen bij storm geldt een eigen risico. De inboedel kan men ook verzekeren. Die premie bedraagt 1,80. Na de gebruikelijke ledenrestitutie van gemiddeld 45% komt de premie dan netto op ongeveer 0,80 voor het monument en 1,00 voor de inboedel. R e d e n t o t o p t i m i s m e De Ledenraad van Donatus heeft op 25 april de jaarrekening 2007 beoordeeld en vastgesteld. Het resultaat na belastingen bedraagt 10.5 miljoen. Over het geheel genomen is de schadelast, evenals voorgaand jaar, gunstig geweest behoudens de gevolgen van de januaristorm Kyrill. Deze heeft het resultaat negatief beïnvloed. Andere negatieve factoren zijn de waardedaling van beleggingen, veroorzaakt door de crisis op de financiële markten en een toename van de kosten. Wijziging van wet- en regelgeving en de daarmee gepaard gaande administratieve lasten zijn onder andere debet aan deze kostenstijging. Het is niettemin verheugend dat ruim 3 miljoen kon worden toegevoegd aan de Algemene Reserve, te meer nu de afloop van de door de Amerikaanse hypotheekcrisis veroorzaakte malaise nog geenszins te overzien is. Nochtans werd besloten tot een premierestitutie van 40% in de brandsector, hetgeen onderstreept dat Donatus haar toekomst met optimisme tegemoet ziet. Het jaar 2008 is uitgeroepen tot het Jaar van het Religieus Erfgoed. Het gaat daarbij om gebouwen zoals kerken, kloosters, moskeeën, begraafplaatsen alsmede interieurs waaronder boeken, klokken en orgels. Omdat haar portefeuille een substantieel TI P Hebt u een inboedelverzekering bij Donatus? Voor een toeslagpremie van slechts 1 is uw inboedel ook buitenshuis verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen. M i l i e u S c h a d e Ve r z e k e r i n g g r o o t s u c c e s In februari en maart heeft Donatus kerken aangeschreven en hen gewezen op de mogelijkheid een MilieuSchadeVerzekering (MSV) te sluiten. Zo n verzekering is van belang, omdat de overheid steeds meer uitgaat van het principe: de vervuiler betaalt. De aansprakelijkheidsverzekering sluit schade door asbest uit. De kosten van sanering kunnen hoog oplopen en daarom is een MSV van groot belang. Door de MSV zijn ook de saneringskosten gedekt van milieuschade afkomstig van anderen, die op het perceel van de verzekerde terecht komen. Donatus heeft in samenwerking met Fortis een eenvoudig aanvraagformulier ontwikkeld. De premie wordt gebaseerd op het aantal locaties. Voor één locatie bedraagt de premie 125. Woonhuizen en pastorieën worden gratis meeverzekerd. Indien u wilt laten vaststellen of uw pand asbest bevat, bent u al meer dan kwijt! In meer dan 85% van alle gebouwen die voor 1990 gebouwd zijn, is asbest verwerkt. Wij adviseren daarom alle kerkbesturen om een MSV te sluiten. Inmiddels hebben ruim 130 kerken ons advies opgevolgd. DI R ECTI E deel aan religieus erfgoed bevat geeft Donatus de Stichting Jaar van het Religieus Erfgoed 2008 financiële ondersteuning. Ingaande 1 januari 2008 is het directieteam van Donatus uitgebreid met twee leden: de heren drs. A. van der Voorn en S. Kadijk, als beoogde opvolgers van de zittende directie. Van der Voorn is afkomstig van SNS Reaal, Kadijk is sedert 1999 als office manager bij Donatus werkzaam. Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar is, qua schadelast, voor Donatus voorspoedig verlopen. Dat geeft enige reden tot optimisme voor de rest van het jaar. Wat er verder ook nog te gebeuren staat, Donatus is er om u te beschermen tegen de financiële gevolgen van calamiteiten. Zij doet zulks met plezier. Dat is immers onze missie. Wij danken u voor het vertrouwen dat u het afgelopen jaar wederom in Donatus had. J. J.W. M. H e r m a n s L. H. M. van Zutphen ( rechts) 3 1

4 I n g e s p r e k m e t R v C - v o o r z i t t e r M. P. v a n O v e r b e e k e D o n a t u s b l i j f t z e l f s t a n d i g Donatus is een supergezonde organisatie, die in een niche markt opereert. Maar die markt wordt kleiner, stelt prof. dr. M.P. van Overbeeke R.A. vast. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Donatus. Maar toch ziet hij de toekomst van Donatus zonnig in. Wie Van Overbeeke interviewt, hoeft weinig vragen voor te bereiden. Ongevraagd legt hij uit hoe de structuur van Donatus in elkaar zit en waarom het zo n gezonde club is. Daar heeft hij geen rapporten of financiële stukken voor nodig: al die kerngegevens reproduceert hij moeiteloos uit het hoofd. We zullen u niet vermoeien met de cijfers, het belangrijkste is dat het uitstekend gesteld is met de solvabiliteit: Donatus staat heel hoog in de rating. Op de lijst van 150 verzekeringsmaatschappijen behoren wij als relatief kleine maatschappij al jaren tot de top tien! We hebben een eigen vermogen, dat vele keren hoger is dan de wet vereist. Onze leden zitten er dan ook helemaal niet op te wachten dat Donatus op zou gaan in een grotere maatschappij. Bij ons vinden ze deskundigheid op een specifiek vakgebied, krijgen ze veel meer aandacht dan bij een grote maatschappij mogelijk is en zijn ze ook nog goedkoper uit. Passie voor orgels Tot 2005 was Van Overbeeke aan de Vrije Universiteit verbonden als hoogleraar belastingrecht. Hij zou dus sinds die tijd van zijn pensioen kunnen genieten, maar daar heeft hij geen tijd voor. Al meer dan 25 jaar lang maakt hij deel uit van het hoofdbestuur van de VKB (Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN), hij is voorzitter van de Commissie Orgelzaken van de PKN en bestuurslid van de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel. Op zijn werkkamer in t Harde worden de rijen boeken onderbroken door foto s van orgels en organisten. Ik heb een passie voor orgels. Zelf speel ik ook wel een paar noten, maar daarmee kan ik me niet in de kerk vertonen. Nee, ik luister liever. En in mijn vrije tijd span ik me graag in voor de restauratie en het behoud van bijzondere kerkorgels. Zonder sint Via zijn bestuursfunctie bij de VKB kwam hij in contact met Donatus. Bij de Vereniging van Kerkvoogdijen, zoals de VKB voorheen heette, hadden we een eigen verzekering voor kerkgebouwen: Stichting Stormbrand. In 1974 is die portefeuille overgeheveld naar Sint Donatus, zoals die toen nog officieel heette. Doe dat sint er dan maar af, hebben wij toen bedongen. Dat ging B o n u s r e g e l i n g e n o f o p t i e r e g e l i n g e n vo or direc teuren kennen w ij niet. overigens in een heel vriendschappelijke en plezierige sfeer, hoor. De prijs die Donatus destijds voor die portefeuille betaalde, vormt tot op de huidige dag een financiële buffer voor de VKB. Nieuwe organisatiestructuur Zo werd de verzekering van een groot aantal hervormde kerkgebouwen ondergebracht bij een rooms-katholieke verzekeringsmaatschappij. Het ging destijds om een verzekerd kapitaal van 1,6 miljard gulden en jaarlijks 6 ton aan premieopbrengsten. Om een protestantse vinger in de katholieke pap te krijgen, werd besloten dat de Vereniging van Kerkvoogdijen twee bestuursleden in het Donatus-bestuur zou benoemen. Via die weg trad Van Overbeeke eind jaren tachtig aan als bestuurslid. In 2001 werd de organisatiestructuur van Donatus aangepast onder leiding van de eerste protestantse bestuursvoorzitter, prof.drs. A. Dek R.A. Er kwam een Ledenraad, een Raad van Commissarissen en daaronder een directie met bestuursbevoegdheid. Van Overbeeke werd in 2002 voorzitter van de Raad van Commissarissen. Prettige club De Ledenraad is gebleven. Dat is belangrijk, want Donatus blijft een onderlinge verzekeringsmaatschappij. Die ledenraad bestaat momenteel uit veertien leden; vier worden aangewezen door de Nederlandse Bisschoppenconferentie, vier door de PKN, één door de konferentie van Nederlandse Religieuzen. Daarnaast worden nog enkele leden voorgedragen door de leden zelf. Die ledenraad ervaart Van Overbeeke als een uiterst prettige club Katholieken en protestanten gaan daarin probleemloos Lees verder op pagina 5 D o n a t u s i s g e z o n d e n s t a b i e l e n a c t i e f i n e e n n i c h e m a r k t. 4

5 COLU M N U i t e i n d e l i j k b l i j k e n w e t o c h s t e e d s d e v o o r d e l i g - s t e t e z i j n! vervolg van pagina 4 met elkaar om. Er is volledig respect voor elkaars opvattingen. Echt een verademing. Ik denk wel eens: als we op dezelfde respectvolle manier met islamieten zouden omgaan, dan zouden er heel wat minder problemen zijn. Nieuwe directie In 2009 zal bij Donatus een nieuwe directie aantreden. Louis van Zutphen en Jo Hermans gaan met pensioen. Het nieuwe directieteam loopt zich al warm. Ik ben blij met de nieuwe mensen. Alphons van der Voorn komt van de SNS Bank en heeft een katholieke achtergrond, Simon Kadijk komt vanuit de organisatie zelf en heeft een protestantse achtergrond. Dat onderstreept ook weer het interkerkelijke karakter van Donatus. We hebben als commissarissen goede verwachtingen van dit nieuwe duo. Veel contact Tijdens het gesprek wordt steeds duidelijk met hoeveel plezier Van Overbeeke zijn commissariaatwerk verricht. Je hebt als Raad van Commissarissen natuurlijk een functie op de achtergrond, maar omdat de organisatie relatief klein is, heb je veel contact met de directie. Soms wel meerdere keren per week. Omdat je er zo nauw bij betrokken bent, kun je ook veel beter adviseren. Bovendien ben ik zelf register-accountant en dat vergemakkelijkt weer de contacten met de accountants van Donatus. Kiezen voor zekerheid Naast de contacten met de directie, vergadert Van Overbeeke twee keer per jaar met de Ledenraad en vier keer per jaar met de Raad van Commissarissen. Hij heeft zitting in de auditcommissie, waarin contacten worden onderhouden met de accountants, en in de remuneratiecommissie, die de honorering van de directie vaststelt. Dat laatste gebeurt op basis van de bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden in samenhang met de omvang van de organisatie en het referentiekader. Van de winst afhankelijke bonusregelingen of optieregelingen kennen wij niet. Donatus is en blijft immers een onderlinge verzekeringmaatschappij ten dienste van de leden. We zijn er voor kerken, kerkelijke instellingen, zorginstellingen en monumentaal erfgoed. Juist doordat we een ingetogen financieel beleid voeren, zijn we ook in staat om onze leden elk jaar een substantiële premierestitutie te geven. Meestal wel 40 tot 50%! En verder is Van Overbeeke ook nog lid van de beleggingscommissie, een taak waar hij zwaar aan tilt. We zijn in de afgelopen jaren in zekere mate overgegaan naar beleggingsfondsen. We hebben de bandbreedte waarbinnen we beleggen Lees verder op pagina 6 M o n u m e n t a a l De stichting 2008 Jaar van het Religieus Erfgoed heeft als doel monumenten te behouden, zoals kerken en begraafplaatsen. Sommige mensen denken bij monumentaal aan groots of indrukwekkend. Dat kan, maar dat hoeft niet. Het woord monument komt uit het Latijn en duidt op herinneren. Monumenten roepen een herinnering op, bijvoorbeeld aan hoe er vroeger gebouwd en geleefd werd. Wij vinden het als samenleving belangrijk, dat monumenten bewaard blijven. Preventie Deze gedachte past uitstekend bij de filosofie van Donatus. Het heeft geen zin om bijvoorbeeld een bijzonder kostbaar beeld te verzekeren voor de antiquarische waarde. Als het beeld wordt gestolen of als het verbrandt, moet het als verloren worden beschouwd. Een hoge uitkering van Donatus verandert daar niets aan. Wij letten daarom in de eerste plaats op preventie. Vervolgens verzekeren wij een bedrag waarmee de verzekerde bij totaal verlies een vervangend voorwerp kan kopen dat past in zijn situatie. Het bedrag moet ook hoog genoeg zijn om bij een beschadiging de restauratiekosten te vergoeden. Dat is juist bij monumentale stukken van belang! Oude waarden Behalve kerken, kloosters, verzorgings- en verpleeghuizen verzekeren wij ook monumenten zoals landhuizen, grachtenpanden en dergelijke voor zover ze officieel een status als monument hebben. De verzekeringsvoorwaarden hebben we afgestemd op die specifieke doelgroep. Ook voor beheerders van grafmonumenten hebben wij speciale producten. Dat bespaart hen veel administratief werk en overleg met nabestaanden. Inmiddels is Donatus zelf een monument. Al meer dan 150 jaar verzekeren wij op onderlinge basis. Wij werken op een moderne manier, maar houden bewust vast aan de oude waarden van royale schadevergoeding en voorwaarden die op maat gemaakt zijn voor de doelgroep. Simon Kadijk, Office Manager 5

6 vervolg van pagina 5 vastgelegd in een beleggingsstatuut: 60% in vastrentende producten en 40% in aandelenproducten. We kiezen voor zekerheid op de langere termijn. Ook bij het herzekeren van onze polissen doen we alleen zaken met A-rated herverzekeraars. Groei zoeken Een Raad van Commissarissen is er niet alleen om op de winkel te passen, maar ook om na te denken over de organisatie op de langere termijn. Donatus is in de verzekeringswereld natuurlijk maar een kleine speler. Gezond en stabiel, maar actief in een niche markt die niet groter wordt. Ik denk dat er nog groei mogelijk is binnen het protestantse segment. Denk aan migrantenkerken. Ook bij de kleinere gereformeerde kerkgenootschappen is nog groei mogelijk, maar als je kijkt naar het aantal kerkgebouwen in absolute zin, dan worden dat er gewoon minder. We breiden onze portefeuille uit door het verzekeren van zorginstellingen, kastelen en vooral monumenten. We zijn ook serieus aan het onderzoeken in hoeverre we moskeeën kunnen verzekeren. Dat zijn immers ook religieuze gebouwen. Ik vind dat je zoiets zuiver verzekeringstechnisch moet bekijken. Van Overbeeke legt er de nadruk op dat Donatus altijd dicht bij z n core business zal blijven. We zijn een echte schadeverzekeraar, we zijn gespecialiseerd in cultureel en religieus erfgoed en we zullen nooit met stunttarieven proberen een markt binnen te komen. Ook zullen we markten met hoge risico s mijden. Onze policy blijft dat we het niet zoeken in lage premies, maar primair in kwaliteit en specialisme. Het eindresultaat is al zeer vele jaren dat we onze leden een groot deel van de premie teruggeven, als het resultaat dat toelaat. Uiteindelijk blijken we toch vrijwel steeds de voordeligste te zijn! Tot 2014 Van Overbeeke is aan zijn tweede termijn als commissaris bezig. Maximaal mag een commissaris 3 termijnen van vier jaar volmaken. Dat betekent dat ik tot uiterlijk 2014 zou kunnen aanblijven. Ik zou dan 74 jaar oud zijn. Ik hoop dat mijn gezondheid het toelaat en dat ik tot dat moment in functie kan blijven. O p e n D a g e n i n j u n i e n s e p t e m b e r Ja a r v a n h e t R e l i g i e u s E r f g o e d Nederland kent veel Religieus Erfgoed : kerken, kloosters, pastorieën, seminaries, kapelletjes, landkruizen, pastorie- en kloostertuinen Maar er zijn steeds minder mensen over om al dat erfgoed te onderhouden en te koesteren. Gelukkig groeit in ons land het besef dat al die gebouwen en landgoederen bij onze geschiedenis en dus ook bij onze identiteit horen. De regering heeft in haar regeerakkoord dan ook uitgesproken goed te willen zorgen voor ons cultureel en religieus erfgoed is uitgeroepen tot het Jaar van het Religieus Erfgoed. Door het hele jaar heen staat een bepaalde provincie en een bepaalde bouwstijl centraal, van de Romaanse bouwstijl in Friesland tot de Barokke in Noord-Brabant. Hoogtepunten zijn de Open Dagen, die vlak voor en na de zomervakantie zijn gepland: op 21 en 22 juni en op 13 en 14 september. Voor meer informatie over de vele tientallen activiteiten die in het kader van dit speciale jaar worden gehouden, kunt u terecht op Donatus ondersteunt het Jaar van het Religieus Erfgoed. A l l e k e r k g e b o u w e n o p i n t e r n e t Wist u dat er in Nederland nog geen overkoepelend archief bestond van alle kerkgebouwen? Maar door de onvermoeibare kerkenverzamelaar Jan Sonneveld (83) uit Leidschendam is daar verandering in gekomen. In zijn computer staan kerken. Hij beschreef ze niet alleen, maar verzamelde en maakte er ook foto s van. Tevens houdt hij er een uitgebreid knipselarchief op na. Sinds eind mei is zijn kerkenverzameling ook digitaal toegankelijk via D i e n s t e n w i j z e r D o n a t u s In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) waar ook Donatus onder valt, zijn zorgplicht en transparantie kernbegrippen. Voor Donatus betekent dit alleen maar een wettelijke onderbouwing van haar wijze van dienstverlening gedurende vele decennia. Om klanten hiertoe nog beter van informatie te voorzien, is een zogenaamde dienstenwijzer opgesteld. Hierin staan vermeld de werkwijze van Donatus, de aard van de dienstverlening, de bereikbaarheid, de beloning, de klachtenprocedure, de eigen verantwoordelijkheid van de klant en de relatie met andere verzekeraars. Belangrijk in dit kader is dat Donatus enerzijds aanbieder en adviseur van schadeverzekeringen is (bijvoorbeeld brand/storm verzekeringen) en anderzijds bemiddelaar voor bepaalde verzekeringen (bijvoorbeeld aansprakelijkheid- en autoverzekeringen). Deze dienstenwijzer kunt u vinden op onze website > Contact > Dienstenwijzer. Een papieren versie kunt u aanvragen, via Wij vragen alle klanten goede notie te nemen van dit document. Nieuwe klanten krijgen deze informatie voor het afsluiten van de verzekeringen toegestuurd. Donatus Dichterbij verschijnt enkele keren per jaar en wordt gratis toegezonden aan geïnteresseerden. Donatus Verzekeringen Hoff van Hollantlaan 8 Postbus AM Rosmalen tel fax d o n a t u s v e r z e k e r i n g e n

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen.

Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen. Monumenten verdienen maatwerk. Ook op het gebied van verzekeringen. Monumentenverzekering Monumenten verdienen maatwerk Ook op het gebied van verzekeringen Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer?

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Wie zijn wij? Naam en adresgegevens: Bereikbaarheid. Waarom een dienstenwijzer? Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën

Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Dool Assurantiën Dienstenwijzer Dool Assurantiën B.V. Deze dienstenwijzer geeft u een duidelijk beeld van de werkzaamheden die Dool Assurantiën verricht. De volgende onderwerpen komen hieronder aan bod: - Dool Assurantiën

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening

Dienstenwijzer. Alles over onze financiële dienstverlening Dienstenwijzer Alles over onze financiële dienstverlening Wie zijn wij A1 Hypotheken is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd in hypotheken, verzekeringen, kredieten,

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Woonverzekering Proteq Woonverzekering Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Zelf opdraaien voor de kosten van schade aan uw huis of inboedel? U moet er

Nadere informatie

Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea

Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea Monumenten verdienen maatwerk. Met de Monumentenverzekering van Centraal Beheer Achmea Inhoud Verzeker uw monumenten goed. 3 Even uw voordelen op een rij! 4 Zo werkt het. 5 Goed om even te weten. 7 2 Verzeker

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Nieuwe mogelijkheden voor leden Donatus

Nieuwe mogelijkheden voor leden Donatus Nieuwe mogelijkheden voor leden Donatus Contractduur Eigen risico Vork Hoe is de situatie nu? Deze brochure geeft een uitleg over de huidige en over de nieuwe mogelijkheden die leden van Donatus per 1

Nadere informatie

Assicuro Assicuro. private insurance. private insurance. Assicuro BV Postbus 38 6120 AA Born. Assicuro BVBA

Assicuro Assicuro. private insurance. private insurance. Assicuro BV Postbus 38 6120 AA Born. Assicuro BVBA Q-International bv, Leerdam Assicuro Assicuro private insurance Assicuro BV Postbus 38 6120 AA Born Bezoekadres: Markt 3 6118 BB Nieuwstadt Internetadres: info@assicuro.eu www.assicuro.eu Assicuro BVBA

Nadere informatie

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden.

Smart2Cover is een bemiddelaar van niche schadeverzekeringen die zowel on- als offline worden aangeboden. Smart2Cover WFT DIENSTENWIJZER Smart2Cover biedt diensten aan die vallen onder De Wet op het financieel toezicht (Wft). Smart2Cover treedt onder meer op als assurantiebemiddelingsbedrijf voor niche schade

Nadere informatie

AFTERSALES GROUP WFT DIENSTENWIJZER

AFTERSALES GROUP WFT DIENSTENWIJZER AFTERSALES GROUP WFT DIENSTENWIJZER De Aftersales Group biedt onder meer diensten die vallen onder De Wet op het financieel toezicht (Wft). Aftersales Group treedt onder meer op als assurantiebemiddelingsbedrijf

Nadere informatie

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op.

ToplandLandbouwPolis. Een Topformule voor de agrarische ondernemer. Reken daar maar op. ToplandLandbouwPolis Een Topformule voor de agrarische ondernemer Reken daar maar op. Inhoud Alles in één keer goed geregeld helder en overzichtelijk 2 Eén polis, één premie, één set voorwaarden 3 Eigentijdse

Nadere informatie

DOMINASS ASSURANTIEN BV

DOMINASS ASSURANTIEN BV DOMINASS ASSURANTIEN BV Assurantie adviesbureau voor theologen Hier kunt u ons aan houden Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair Dominass GIDI-Advieswijzer 2 Voorwoord Als relatie

Nadere informatie

John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013. Heilige huisjes in de knel

John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013. Heilige huisjes in de knel John Dagevos (Telos/UvT) Tilburg, 27 november 2013 Heilige huisjes in de knel Eeuwenlang waren religieuze gebouwen de spil waar het leven in stad of dorp om draaide, ankerpunten in het dagelijks leven,

Nadere informatie

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden

informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten.

In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. In deze dienstenwijzer leggen wij uit wie wij zijn en wat u van ons kan en mag verwachten. Wie zijn wij? Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten. Wij zijn een onafhankelijke tussenpersoon

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV

Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV Dienstenwijzer De Zeeuw Verzekeringen -DZV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? CVZ Bemiddeling B.V. h/o Van Lent & Partners Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a.

DIENSTENWIJZER. Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en aan- en verkoop bemiddeling onroerend goed, taxaties e.a. DIENSTENWIJZER Ons kantoor heeft als prioriteit een goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning te presenteren. De Wet Financieel Toezicht eist ook dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

informatie voor verzekerden

informatie voor verzekerden informatie voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken voor verzekerden De Goudse Zorg Polis Productkenmerken De Goudse Zorg Polis is een verzekering die uitstekende dekking biedt voor ziektekosten.

Nadere informatie

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij?

Wieringa Adviesgroep. Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Wieringa Adviesgroep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV

Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Dienstenwijzer Ass.kntr. van der Salm BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar!

Besparen. Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! Autoverzekering Besparen Met de Proteq Autoverzekering bespaart u al snel honderden euro s per jaar! De Proteq Autoverzekering is één van de goedkoopste autoverzekeringen van Nederland. Ook de voorwaarden

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisico Voor een lage premie zorgt u voor een financiële opvang voor uw nabestaanden. Je partner verliezen, zelf overlijden. Dat zijn nu eenmaal dingen in het leven

Nadere informatie

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon.

Dienstenwijzer. OWM Achterhoek Verzekeringen: Brandverzekeraar. Dienstverlening. OWM Achterhoek Verzekeringen: Ook adviseur en tussenpersoon. Diensten wijzer Dienstenwijzer OWM Achterhoek Verzekeringen is een onderlinge brandverzekeraar, en tevens adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen en hypotheken. Anders dan bij een commerciële

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Pakket

Driekleur Privé Compleet Pakket Driekleur Privé Compleet Pakket uw persoonlijke beschermingsfactor Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. www.driekleur.nl Driekleur Privé Compleet Pakket al uw verzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Algemene voorwaarden 03 100 14-09 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er bijzondere

Nadere informatie

Dienstenwijzer Versie februari 2016

Dienstenwijzer Versie februari 2016 ONZE DIENSTVERLENING Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken weet u waar u aan toe bent en wat we van elkaar

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen. Dienstenwijzer Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F.

Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Dienstenwijzer Polis Centraal V.O.F. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft Als zelfstandig ondernemer bent u gewend aan het nemen van risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico

Nadere informatie

ArtsenPraktijkPakket!

ArtsenPraktijkPakket! ArtsenPraktijkPakket! Financieel specialist voor artsen Maatwerk voor medici Maatwerk voor medici De volgende verzekeringen kunt u opnemen in het ArtsenPraktijkPakket: Uw pand en inventaris Inventaris

Nadere informatie

Dienstenwijzer du Gardijn

Dienstenwijzer du Gardijn Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en hoe wij beloond worden

Nadere informatie

De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren een drie-in-één verzekeringspakket

De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren een drie-in-één verzekeringspakket De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren een drie-in-één verzekeringspakket NnL 1 De ZekerheidsCombinatie Vereniging van Eigenaren Beheert u een gebouw dat niet ouder is dan vijf jaar en is de

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de oude kerk Diever BELEIDSPLAN

Stichting Vrienden van de oude kerk Diever BELEIDSPLAN Stichting Vrienden van de oude kerk Diever Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Stichting 2 2 Uitgangspunten 2 2.1 Stichting 2 2.2 Doelstellingen 3 2.3 Zelfstandig 3 2.4 Bevoegdheden

Nadere informatie

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds 1. Onderzoeksopzet Datum: 23 november 2009 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds Doelgroep: Eigenaren van rijksmonumentale kerkgebouwen (3.880 panden)

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienst verleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: AFM SKV SEH RPA NVHP Dienstenwijzer OHK Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Compleet verzekerd tegen een scherpe prijs. Een samenwerking tussen Woningcorporatie Wateringen en AMEV Verzekeringen Verzekeren doe je natuurlijk niet zomaar, want premies

Nadere informatie

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering

Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Dienstenwijzer Ten behoeve van bemiddeling en advisering Op alle diensten die door Convento Assurantiën worden geleverd zijn algemene voorwaarden van toepassing. De tekst van deze voorwaarden zijn geplaatst

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl

Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Dienstenwijzer Dijkshoornseweg 211, 2614 KC Delft, Tel. 015-215.81.81 Fax. 015-215.91.81 www.friskes.nl info@friskes.nl Inleiding Geachte relatie, De overheid hecht aan een goede voorlichting op het gebied

Nadere informatie

Doorlopende reisverzekering. Altijd goed verzekerd erop uit

Doorlopende reisverzekering. Altijd goed verzekerd erop uit Doorlopende reisverzekering Altijd goed verzekerd erop uit 2 Uw reisverzekering goed geregeld Wel eens vergeten een reisverzekering af te sluiten voordat u wegging? Met een Doorlopende reisverzekering

Nadere informatie

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij?

HM PENSIOENADVIES BV. Wie zijn wij? HM PENSIOENADVIES BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer geven

Nadere informatie

De Keyzer Zakelijk Pakket

De Keyzer Zakelijk Pakket De Keyzer Zakelijk Pakket 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing De Keyzer Zakelijk Pakket 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het De Keyzer

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten.

DIENSTENWIJZER. In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. DIENSTENWIJZER In onze dienstenwijzer leggen wij graag uit wie wij zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie zijn wij? AV risico- en assurantieadviseurs is een onafhankelijke intermediair voor

Nadere informatie

ZLM als tussenpersoon

ZLM als tussenpersoon ZLM als tussenpersoon voor ondernemers en particulieren Inhoudsopgave Wie zijn wij 3 ZLM als bemiddelaar 3 Werkwijze 3 Verzekeringen voor particulieren 3 Verzekeringen voor ondernemers 4 Onze relatie met

Nadere informatie

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien

Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Dienstenwijzer Brouwers Assurantien Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Schol Verzekeringen B.V.

Schol Verzekeringen B.V. Schol Verzekeringen B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Extra kostenverzekering

Extra kostenverzekering Extra kostenverzekering Extra kostenverzekering Wij vergoeden de extra kosten die je bedrijf moet maken om te herstarten na schade zoals waterschade, brand/ontploffing of inbraak/diefstal. Denk aan kosten

Nadere informatie

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036.

Registratie AFM Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12011036. DIENSTENWIJZER Informatie over onze dienstverlening op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen

Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Dienstenwijzer THEO RIETVELD FINANCES vastgoed-verzekeringen-hypothekenpensioenen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bedrijf

Dienstenwijzer Bedrijf Dienstenwijzer bedrijf Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In onze werkwijze staat

Nadere informatie

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie,

WFD Dienstenwijzer Versie april 2007. Inleiding. Wie zijn wij? Geachte relatie, WFD Dienstenwijzer Versie april 2007 Inleiding Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2006 is binnen de assurantiebranche de Wet Financiële Dienstverlening (Wfd) van kracht. De Wfd eist dat consumenten,

Nadere informatie

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds

Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds Onderzoeksresultaten Rijksmonumentale kerken en het Restauratiefonds 2 1. Onderzoeksopzet Datum: 4 december 2009 Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds

Nadere informatie

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g

Dienstenwijzer. All e s ov e r on z e. f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Dienstenwijzer All e s ov e r on z e f i n a n c i ë l e di e n s t v e r l e n i n g Wie zijn wij: Financiële Meesters is een onafhankelijk landelijk werkende financiële dienstverlener, gespecialiseerd

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten

DIENSTENWIJZER. A. Inleiding. C. Onze diensten DIENSTENWIJZER Assurantie- en Financieringskantoor Feenstra V.O.F. & Adviesbureau Feenstra Reggestraat 28 1078 DA Amsterdam tel.nr. 020-6797953 & faxnr. 020-6627162. e-mail: feenstra-verzekeringen.nl.

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V.

Wie zijn wij? ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. ZAKELIJK Litjens Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V.

Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Dienstenwijzer Van den Beukel Assurantien B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 16-01 VM Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket. Daarnaast gelden er

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer of

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer of DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstwijzer geven wij daaraan

Nadere informatie

Dienstenwijzer Albatros Assurantiën

Dienstenwijzer Albatros Assurantiën Dienstenwijzer Albatros Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters

Dienstverleningsdocument Kantoor Peters WIE ZIJN WIJ Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing

Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 2 Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing REAAL Totaalplan 3 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het REAAL Totaalplan dé oplossing.

Nadere informatie

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal

Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal Dienstenwijzer Mediair Roosendaal B.V. Financiële dienstverlening is een kwestie van vertrouwen! Dienstenwijzer Mediair Roosendaal tevens handelend onder de naam HypotheekCompany Roosendaal U bent van

Nadere informatie

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak

Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Voorwaarden Reaal Goed Geregeld Pakket Reaal Pakket voor de zaak Schadeverzekeringen Algemeen 03 100 15-01 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle schadeverzekeringen van het Reaal Goed Geregeld Pakket

Nadere informatie

Dienstenwijzer 01-2013

Dienstenwijzer 01-2013 Dienstenwijzer 1 Dienstenwijzer Als bedrijf in de financiële branche hechten wij grote waarde aan betrouwbaarheid. Ook proberen wij in onze voorlichting zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van de

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19

Bedrijfsprofiel. assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning. 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 Bedrijfsprofiel assurantiën hypotheken pensioenen financiële planning 9000136_GewHerdr_Bedrijfsbroch_1.indd 2 05-03-10 16:19 De missie van Luyten Adviesgroep Een missie is het doel van de organisatie en

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet.

Hyporatio kan u van dienst zijn op het gebied van hypotheken, levensverzekering(en), schadeverzekeringen en consumptief krediet. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Hyporatio Burg. van Grunsvenplein 12 6411 AT Heerlen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën

Dienstenwijzer Kostons Assurantiën versie 1.1 particulier Dienstenwijzer Kostons Assurantiën Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Bedrijfsgebouwenverzekering

Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Bedrijfsgebouwenverzekering Als eigenaar van een bedrijfsgebouw loop je risico s op schade die vaak grote financiële gevolgen hebben. Daarom hebben wij een verzekering die deze

Nadere informatie

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

versie 4.0 mkb Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf

Nadere informatie

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation

1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Beleidsplan 2017-2019 1. Over Stichting Martin Luther Heritage Foundation Theoloog Maarten Luther (1483-1546) is een van de belangrijkste reformatoren en grondlegger van het protestantisme. Door zijn toedoen

Nadere informatie

Bestelautoverzekering

Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering Bestelautoverzekering De Bestelautoverzekering dekt letsel aan andere personen en schade aan zaken van anderen die je met je bestelauto veroorzaakt. Naast de wettelijk verplichte

Nadere informatie

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003

Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Herstel van de verzekeringsbranche in 2003 Uit voorlopige cijfers 1 van de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) blijkt dat de verzekeringsbranche na een moeizame periode (vanaf 1999) zich enigszins hersteld

Nadere informatie