Dontacten met de interim manager. Ojfvxtcsjfg!Stichting Suba Nederland 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dontacten met de interim manager. Ojfvxtcsjfg!Stichting Suba Nederland 2"

Transcriptie

1 Kameelstraat RN Nijmegen Bankrekening: KvK Arnhem: Ojfvxtcsjfg Juni e jaargang, nr. 1 nr.1nr.1nr.1 1 Ceste donateurs, sponsors en vrienden van Stichting Suba Nederland. Wij kunnen u deze keer een extra dikke Nieuwsbrief aanbieden, verluchtigd met vele foto s, dank zij de uitstekende informatie uitwisseling met de interim manager. Het was lastig om uit de grote hoeveelheid aan gegevens keuzes te maken. Op de eerste twee pagina s staan veel positieve berichten. Pagina 3 informeert u over bestuursaangelegenheden en financiële zaken. Op pagina 4 leest u o.a. het laatste nieuws. De resultatenrekening over 2012 staat vermeld op pagina 5 en de laatste pagina eindigt met extra foto s en onze standaard oproep. Wij hopen dat u met genoegen deze Nieuwsbrief leest en ons ook in financiële zin weer een goed hart toedraagt. Wij wensen u een mooie zomer toe. Het bestuur: Angela Bomers, Jos Ebus, Ger Pouwels. Cliksembezoek Begin februari bezocht Sarah (vrijwilligster in oktober 2006) het weeshuis en ook bekenden in het dorpje Bondo Nyironge, samen met haar ouders en een vriendin. Ze waren op vakantie in Kenia en maakten een flinke omweg om het Home te bezoeken. De kinderen werden verblijd met o.a. een gezonde lunch, potloden en ballonnen. We hebben goede informatie gekregen over het Home en de dringende behoeftes die er zijn: de kinderen zien er gezond uit, echter, 15 van de 50 bedden waren kapot, zodat meerdere kinderen een bed moesten delen. Ook de matrassen van 10 jaar geleden waren nog maar flinterdun. Andere informatie betrof de vervoermiddelen en het vee; daarover zijn we nog in gesprek met het lokale bestuur. We hebben onmiddellijk actie ondernomen om iets aan de bedden te doen: na onderhandelen met een timmerman heeft deze voor een schappelijke prijs de 15 bedden gerepareerd en alle andere bedden ook een controlebeurt gegeven. Er zijn 50 nieuwe matrassen aangeschaft, waarvan er 10 voorzien zijn van een plastic hoes (voor de kleintjes die nog niet zindelijk zijn). Groot was de blijdschap toen alles gereed was. Michael schreef daarover: You should have seen their faces. They were filled with a lot of joy, I have never seen them so happy like this. We would like to thank everyone who made this possible. Toen wij hadden gesuggereerd om het slaapgebouw ook een frisse kleur te geven (het onderste deel binnen is zwart en lijkt eerder op een koeienstal), kwam er prompt een offerte voor het opknappen van het hele gebouw, evenals voor nieuwe dekens & lakens en buitenlampen i.v.m. de veiligheid ( s nachts naar de wc gaan). We schrokken van het bedrag (in totaal ± 2.000,-) en hebben gemeld dat we ons dit niet kunnen permitteren (zie Financiën); wel zijn de lampen geïnstalleerd. Michael stelde voor om in Kenia naar financiering voor het opknappen van het gebouw te zoeken. Al met al een mooi gevolg van het bliksembezoek

2 OjfvxtcsjfgStichting Suba Nederland 2 Neer nieuws van het Suba Children s Home. De mensen uit het dorp hebben laten weten, dat men blij is met de positieve veranderingen in het Home. De sfeer is goed, de kinderen zijn tevreden en gezonder (ze krijgen een gevarieerder menu) en de medewerkers zijn blij dat hun salaris nu op tijd betaald wordt. Dank zij flink lobbyen van Michael in het dorp is het aantal externe (betalende) leerlingen van de school in januari toegenomen van 47 naar 78. Er zijn nu 7 leerjaren, dus hele kleine klassen en veel persoonlijke aandacht, zeker in vergelijking met de overvolle klassen in de overheidsscholen. De leerkrachten zijn heel toegewijd en geven bij een rapport uitdeling een goede analyse en positieve feedback (niet gebruikelijk in Kenia), aldus Michael. Ouders van de dorpsleerlingen hadden prijzen beschikbaar gesteld (leerboeken en pennen) voor de plenaire afsluiting van het trimester in de hal van het Home: dit bevorderde een gezonde competitie om het beste rapport te krijgen. hoeveelheid werk dat nog te verrichten was hebben we zijn contract met nogmaals drie maanden verlengd, weer full time. We ontvangen elke maand een verantwoording over de bestede gelden en een getekend bewijs van de ontvangen salarissen van de medewerkers van het Home en de school. Ook krijgen we regelmatig een verslag van de gebeurtenissen in de afgelopen weken, in combinatie met een serie foto s. Voor het eerst is er een begroting voor het Suba Children s Home opgesteld (voor 2013). Dit is een goed handvat voor zijn opvolger en voor het lokale bestuur. Voor het salaris van de interim manager is tot nu toe aan bijzondere donaties 4.223,- ontvangen. T/m april is 4.122,- daaraan uitgegeven. Voor de maanden mei-juli zal het uit onze eigen reserves betaald worden. Tenzij.. Michael feliciteerde ons met onze nieuwe koning. Hij heeft Willem Alexander enkele jaren geleden in Kenia ontmoet, toen beiden betrokken waren bij Amref. Ttudenten High School: van de jongeren die eind 2012 examen deden zijn de volgende gegevens ontvangen: Christine is geslaagd met grade B+, Laurence met B, Winnie met C+ en Anne met D (zij was daarover heel teleurgesteld). Christine en Laurence assisteren als tegenprestatie dit jaar bij het onderwijs op de school, Anne is recent vertrokken om voor haar zieke oma te zorgen. Dit jaar worden nog vier jongeren gesponsord die op de high school zitten (drie doen er dit jaar examen, één zit er in de 3 e klas). Ierstart kippenfarm Sinds 2008 functioneerde de eerder gestarte kippenfarm niet meer (wij denken dat in de tijd van de onlusten rond de vorige verkiezingen in 2008, met als gevolg extreem hoge voedselprijzen, de kippen toen zijn opgegeten). In overleg met ons heeft Michael in het najaar een projectaanvraag in Kenia ingediend om de kippenfarm nieuw leven in te blazen. Omdat een toewijzing nog uitbleef en de kippenfarm op korte termijn inkomsten oplevert, heeft het bestuur besloten om een deel van onze reserve ( 3.728,-) voor te schieten, zodat er een begin gemaakt kan worden. Het oorspronkelijke gebouwtje is flink gerenoveerd (en het hout is dit keer geïmpregneerd tegen termieten) en uitgebreid met een ruime omheinde uitloop ren. De eerste 100 lokale broedhennen zijn aangeschaft (er waren helaas niet meer hennen voorradig), die vanaf juni ruim 100,- winst per maand zullen opleveren. Ook zijn er 300 eendagskuikens gekocht, die pas in nov-dec. voor extra inkomsten zullen zorgen. Gifts donated by parents to be awarded to best students during first term Dontacten met de interim manager In de vorige Nieuwsbrief schreven we al met lovende woorden over de werkzaamheden van Michael Maunda. Van januari maart was zijn verlengde aanstelling drie dagen per week (vanwege de kosten), maar gezien de

3 Hreenhouse In december konden we melden, dat de Stichting Overal een bijdrage van 6.080,- had toegezegd voor de bouw van het greenhouse (tomaten kweekkas). Dat bedrag is ontvangen. De aanvullende financiering hiervan is nog niet gehonoreerd. Daarom hebben we de bijdrage van de Stichting Overal nog zolang gestald op onze spaarrekening, om te voorkomen dat deze voor andere doeleinden wordt aangewend. Dit was tevens de reden om de kippenfarm vlot te trekken. We verwachten dat binnen afzienbare tijd met het greenhouse begonnen kan worden (zie ook pagina 4). Wan de bestuurstafel Niet alleen wij, maar ook het bestuur in Kenia én de community hebben / heeft gemerkt dat er een andere wind waait in en rond het Suba Children s Home. De staf krijgt regelmatig positieve feedback van mensen in het dorp en de omgeving. Het aanstellen van Michael Maunda als interim manager (vanaf juli) is onze beste stap in de afgelopen jaren geweest. Werden we in het eerste half jaar frequent geïnformeerd over zaken die tot dan toe niet goed liepen of anders dan ons door Janet was voorgespiegeld, vanaf januari worden we blij verrast met positieve berichten en foto s. Vaak eindigen de Reports met Challenges, d.w.z. zaken die dringend onze aandacht (hulp) vragen. Als deze reëel waren hebben we ze gehonoreerd (zie Financiën). Naast al het positieve nieuws dwingt onze behoefte aan transparantie ons om u ook minder prettige feiten mee te delen: Het contact met het bestuur in Kenia heeft ruim een half jaar op een laag pitje gestaan: men was verbolgen dat wij de aanstelling van Michael hadden doorgedrukt. Daarbij komt, dat de voorzitter ginds geen eigen computer heeft en telefonisch moeilijk verstaanbaar is. Sinds april is er weer regelmatig contact tussen de beide voorzitters, hetgeen nu erg op prijs gesteld wordt. Ook ziet men de resultaten die Michael geboekt heeft. We hebben er steeds voor gezorgd dat onze brieven via de kunnen. manager bij de voorzitter thuis bezorgd werden. Het bestuur in Kenia heeft echter voor het laatst in maart vergaderd (en daarvoor een half jaar niet). Binnenkort zal er een hele zaterdag voor worden uitgetrokken: wij hebben een prioriteitenlijst opgestuurd waar ze mee uit de voeten Bij het opzetten van de nieuwe infrastructuur is Michael in zijn eerste half jaar op financieel mismanagement van Janet gestuit: de medewerkers van het Home en de school bleken meerdere maanden geen salaris te hebben ontvangen. Ook bleek er voor enkele gesponsorde jongeren een achterstand in de betaling van de schoolgelden te bestaan, terwijl de sponsor die voldaan had. De elektriciteit was afgesloten omdat de rekening niet was betaald (gevolg: vanaf uur in het donker zitten, geen huiswerk kunnen maken). U begrijpt dat wij Janet hierover een serieuze brief hebben gestuurd waarin wij o.a. een financiële verantwoording over 2012 eisten. OjfvxtcsjfgStichting Suba Nederland 3 Een belangrijke beslissing die wij daarom genomen hebben is: het laten openen van een nieuwe bankrekening voor het Home, waar alleen de manager en de social worker voor gemachtigd zijn. Dit is, na heel veel extra werk voor deze beiden (en inschakeling van o.a. een layer ) in januari gelukt. Nu Janet niet meer over onze gelden kan beschikken, is haar macht sterk ingekrompen (ze maakt alleen nog deel uit van het bestuur). Een goede zaak, nu ze met haar baan ook weinig tijd heeft voor het Home. N.B. Dankzij een forse extra donatie konden de medewerkers van het Home en de school in december een groot deel van de salarisachterstanden uitbetaald krijgen. Ginanciën In het afgelopen jaar is een bescheiden reserve van ruim 7.000,- opgebouwd. Natuurlijk hoeft de Stichting, als deze in 2015 wordt opgeheven, geen kapitaal over te houden (het restant zal worden besteed aan studiekosten van de laatste studenten in het hoger onderwijs). Daarom is in de begroting van 2013 rekening gehouden met het interen op de reserves: daarvoor stond 5.125,- begroot. Inmiddels is dit bedrag al overschreden. Het is besteed aan extra voedselvoorraad in januari en een achterstallige elektriciteitsrekening ( 200,-), huur, bemesten en inzaaien van de landbouwgrond ( 235,-), schoolboeken voor de 7 e klas ( 60,-), nieuwe bankrekening, documenten en layer e.d. ( 170,-), bijdrage aan de reparatie van de gecrashte laptop ( 125,-), ziekenhuiskosten van één van de meisjes ( 120,-), nieuwe matrassen en reparatie van de bedden ( 600,-), de herstart van de kippenfarm ( 3.800,-). Verder hebben we geconstateerd dat de bankkosten t.g.v. koersschommelingen regelmatig hoger uitvallen. Los van dit alles zijn er de maandelijkse bijdragen aan de ondersteuning van het Home, die apart begroot staan. We waren er bij de begroting van uitgegaan, dat er vanaf mei al meer eigen inkomsten zouden zijn en dat we onze bijdragen vanaf mei verder zouden kunnen terugbrengen. Het ziet er naar uit, dat dit vanaf juni in bescheiden mate kan en dat de volgende reductie pas op het eind van het jaar reëel is i.p.v. in september. Dit slaat een extra gat in de begroting. Het salaris van de manager was t/m maart gedekt door de extra donaties die we hiervoor ontvingen. Vanaf april moeten we dit uit ons eigen vermogen halen. Naast de vreugde over alle positieve ontwikkelingen heeft het bestuur dus duidelijk zorgen omtrent de financiën. We hopen dat u in staat en bereid bent onze zorgen een beetje te verlichten.. En mocht u connecties hebben met scholen, hockeyclubs of service clubs die iets extra s voor ons zouden kunnen doen, dan horen we het graag.

4 Cijzondere bijdragen OPIN Enkele jonge kinderen uit de Home zijn in de gelukkige omstandigheid, dat ze maandelijks een extra bijdrage ontvangen van één van de Nederlandse jongeren / leraren die in 2009 hebben meegebouwd aan de school. De contacten zijn toen ontstaan. Susan, Lilian, Joy, Melda en Mourine zijn de gelukkigen voor wie nog steeds maandelijks een bedrag tussen de 5,- en 10,- wordt overgemaakt naar Kenia, gespecificeerd op naam. Ze zitten in de 2 e, 3 e of 6 e klas. Xisseling van de wacht In de Nieuwsbrief van december schreef Babette haar afscheidswoordje als penningmeester. Zij heeft de financiële paragrafen in het Jaarverslag 2012 voor haar rekening genomen en is t/m februari bij de bestuursvergaderingen aanwezig geweest, terwijl haar opvolger Ger Pouwels vanaf januari werd ingewerkt. Ger heeft 40 jaar bij het Ministerie van Financiën (de Belastingdienst) gewerkt op diverse afdelingen en zet zich sinds zijn FPU in als vrijwilliger bij diverse verenigingen. Voor ons de juiste man op de juiste plek (een uitgebreidere kennismaking kan via onze site). OjfvxtcsjfgStichting Suba Nederland 4 Maatste nieuws. Inmiddels zijn de bedden ook allemaal gerepareerd en stuurde Michael daarvan o.a. deze foto: Door de langdurige en heftige regenval in het voorjaar, waar ook de Nederlandse media over hebben bericht, was de oogst mislukt. Michael liet ons weten, dat ze besloten hadden om alvast extra voedselvoorraden in te kopen, nu de prijzen nog betaalbaar zijn: maïs, sorghum en bonen. Een goed initiatief Ter aanvulling zijn op de compound groenten en zoete aardappels geplant. Bovendien was Babette bereid om contact te houden in de rol van adviseur. Voor ons belangrijk, omdat zij de ontwikkelingen / worstelingen van de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Pproep 4 Daagse Het is al weer enkele jaren geleden dat 4 Daagse lopers zich voor de Stichting Suba Nederland wilden laten sponsoren door hun achterban. We hopen dat we dit jaar weer enkele mensen bereid kunnen vinden om de speciale flyer die we daarvoor hebben te verspreiden onder hun achterban. Kent u mensen die meelopen? Wilt u ze met ons in contact brengen? Vegetables in the Kitchen Garden

5 OjfvxtcsjfgStichting Suba Nederland 5 Sftvmubufosflfojoh42efdfncfs3123 Baten 2012 Totaal 2011 Totaal donateurs/giften part 9.030, ,22 fondsen bedrijven instellingen 9.680, ,30 activiteiten 674,20 267,00 sponsors 4.867, ,74 rente 81,29 56,55 opbrengst verkopen 60,00 10,00 diverse 1.008,74 Totaal , ,55 Lasten schoolgelden 6.980, ,00 structurele bijdragen 5.800, ,00 projectkosten 2.479, ,50 noodhulp 464,00 300,00 bankkosten 517,68 549,42 algemene kosten 476,69 313,05 diverse 526, ,03 Totaal vóór resultaat , ,00 resultaat 7.148, ,55 Totaal , ,55 Toelichting op de resultatenrekening Resultaat Het resultaat van 2012 wordt bepaald door de totale inkomsten te verminderen met de totale uitgaven, inclusief de kosten die nog betrekking hebben op Het resultaat van 2012 valt ruim 1200 euro hoger uit dan in Dit jaar stond in het teken van de voorbereidingen op de afbouw van de Stichting. Er is vooral gefocust op het binnenhalen van geld voor het salaris van de Interim Manager en op inkomsten voor IGA s (inkomen genererende activiteiten). Het geld voor het salaris van de manager is inmiddels voor een groot deel ook daaraan uitgegeven (projectkosten). Omdat de IGA s nog gestart moeten worden, zijn er daarvoor wel inkomsten binnengekomen maar nog niet uitgegeven. Er is dus veel gespaard waardoor het resultaat hoger is. Vandaar ook de flink lagere projectkosten t.o.v Sponsors De betaalde schoolgelden zijn lager dan in 2011 vanwege een groot aantal jongeren dat inmiddels het High School diploma behaald heeft. Hun schoolbijdrage verviel in Dit beeld zal zich het komende jaar voortzetten. Algemene kosten Dit betreft voor het grootste gedeelte bestuurskosten: declaraties voor telefoon-, kantoor- en portokosten. Diverse Dit betreft de kosten voor de Kamer van Koophandel en een kerstgift voor het Suba Children s Home. Babette Bonnamy N.B. het Jaarverslag 2012 is in te zien / te downloaden via de site (www.subanederland.nl/archief).

6 OjfvxtcsjfgStichting Suba Nederland 6 Fxtra foto s Na de vakantie bij de guardians arriveren de kinderen voor het volgende trimester Children taking their favourite meal rice and beans New supporting timber painted with wood preservative for walls and roof of the poultry farm Stichting Suba Nederland stuurt geen acceptgirokaarten. Wij willen zoveel mogelijk op dergelijke kosten besparen. U begrijpt, dat uw donatie zeer welkom is. Deze kunt u overmaken op bankrekening nummer t.n.v. Stichting Suba Nederland, Nijmegen. Ook is het mogelijk met Ideal digitaal te doneren via de website Al eens overwogen om vaste donateur te worden? Het formulier daarvoor wordt op verzoek toegestuurd door de secretaris; downloaden van de site kan ook. Druk gesponsord door: Digital Printservice Nederland Stichting Suba Nederland Tekst en redactie: Angela Bomers Vormgeving: Cecilia Reijnen

Stichting Nahid Jaarverslag 2011. Gegevens: Opgericht te Middelstum op 16 december 2004. Handelsregisternummer H020864710000

Stichting Nahid Jaarverslag 2011. Gegevens: Opgericht te Middelstum op 16 december 2004. Handelsregisternummer H020864710000 Stichting Nahid Jaarverslag 2011 Gegevens: Opgericht te Middelstum op 16 december 2004 Handelsregisternummer H020864710000 Adres: Martinikerkhof 31a 9712 JH Groningen rek.nr. 1029.53.872 t.n.v. stichting

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg

Jaarverslag 2013. Stichting Thembalethu Nederland PIJLERS VAN HET BELEID. ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg Stichting Thembalethu Nederland Jaarverslag 2013 PIJLERS VAN HET BELEID ONDERDAK ONDERWIJS ONDERSTEUNING voor nu voor de toekomst voor onderweg INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 1 Algemeen beleid... 1 Consolidatie

Nadere informatie

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2011

Stichting Kinderen in Ontwikkeling. Jaarverslag 2011 Stichting Kinderen in Ontwikkeling Jaarverslag 2011 Colofon Dit is het jaarverslag 2011 van de Stichting Kinderen in Ontwikkeling, gevestigd te Den Haag. De stichting is opgericht op 2 december 2005 en

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013

STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 STICHTING BUURTWERK VOORHOF II JAARVERSLAG 2013 Auteurs Christina Terpstra (voorzitter) Rob Senechal (secretaris) Laurien Seip (penningmeester) Bernice Stüger Datum maandag 19 mei 2014 Status Definitief

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012

Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 12 oktober 2012 Jaarverslag 2011 De hand aan de ploeg slaan De ploeg van de nieuwe tractor moet nog bijgesteld worden Van Dorp Foundation p/a Van Dorp installaties Zoetermeer Postbus 661

Nadere informatie

STICHTING IOP-Nederland

STICHTING IOP-Nederland Stichting Ilula Orphan Program Een sponsoring programma om (wees)kinderen in Ilula-Tanzania onderwijs en zorg te bieden. tijd is niet de klok is niet dit uur is geen horloge of apparatuur tijd is niet

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

Sathiko Sath Jaarverslag juli 2013 juli 2014

Sathiko Sath Jaarverslag juli 2013 juli 2014 Sathiko Sath Jaarverslag juli 2013 juli 2014 Vooraf Midden in het jaar een jaarverslag presenteren dat twee halve jaren omvat; het voelt nog een beetje onwennig. Toch doen we het zo, want we willen graag

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend.

Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend. 1 2 Met dank aan Alle medewerkers en vrijwilligers die hun medewerking aan dit verslag hebben verleend. Grafische vormgeving Stefan Vogelzang - Fotografie & Ontwerp www.stefanvogelzang.nl Geprint door

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST

STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST STICHTING GEEF DE KINDEREN VAN MPONGWE EEN TOEKOMST JAARVERSLAG 2008 KAART VAN HET MPONGWE DISTRICT IN CENTRAAL ZAMBIA Stichting Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst Jabeek 11 06-2009 Contactpersoon:

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Future4all

Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Jaarverslag 2014 Stichting Future4all Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Bestuur en vrijwilligers... 3 3. Draagvlak, voorlichting en communicatie... 3 4. Werkbezoek

Nadere informatie

Voorwoord. Voorwoord

Voorwoord. Voorwoord l u dit voorvoord leest In een jaarverslag leg je verantwoording af van de belangrijkste ontwikkelingen die het afgelopen jaar hebben pl aat maar als ik dit boekwerkje lees dan is mijn indruk: wat hebben

Nadere informatie