Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013 en Technisch- en Begrijpend lezen. Woordenschat. Spelling. Rekenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting. De lat omhoog. 2012, 2013 en 2014. Technisch- en Begrijpend lezen. Woordenschat. Spelling. Rekenen"

Transcriptie

1 1 Samenvatting De lat omhoog 2012, 2013 en 2014 Technisch- en Begrijpend lezen Woordenschat Spelling Rekenen

2 2 Inleiding Voor het derde achtereenvolgende jaar zijn de onderwijsopbrengsten van de Cito-lovs tussentoetsen in beeld gebracht met behulp van het instrument De lat omhoog. De scholen stellen in De lat omhoog tevens streefdoelen vast. Streefdoelen worden bereikt door te sturen op data. Met de scholen die onder de inspectienorm presteren zijn in het voorjaar van 2014 resultaatafspraken gemaakt om de opbrengsten te verhogen. Ondersteuning van de AccentAcademie wordt daarbij geboden. In deze samenvatting worden eerst de interventies beschreven en die in het schooljaar noodzakelijk zijn. Het scholingsaanbod van de AccentAcademie wordt hierop afgestemd. De opvallende scores en de opbrengsten van de afgelopen drie schooljaren zijn tevens toegevoegd, zodat een vergelijk kan plaatsvinden. Interventies Technisch lezen en woordenschat: Kinderen in groep 3 vallen uit op woord- en tekstniveau. Doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 optimaliseren. Bevorderen van de differentiatie in groep 3. De focus ligt op het leerkracht-handelen, de cyclus handelings gericht werken is uitgangspunt. Een bijeenkomst met Karin van der Mortel voor de leerkrachten van groep 3 en de internbegeleiders. Ondersteuning CIO. Hoe ziet het leesbeleidsplan eruit? De doorgaande lijn vanaf groep 3. Analyse (DMT èn Avi) en plan van aanpak. Op welke wijze kun je de bereikte resultaten vasthouden en verbeteren? Wordt er voldoende aandacht besteed aan het woorden lezen en waarom moet dit eigenlijk? Een bijeenkomst met Karin van der Mortel voor internbegeleiders.

3 3 Ondersteuning CIO. Begrijpend lezen: Modelling en begeleid denken. Op welke wijze kunnen we de opbrengsten van het begrijpend lezen verbeteren? Theoretische kennis activeren en voorbeelden van good practise analyseren. Een bijeenkomst met Karin van der Mortel voor de leerkrachten van groep 5 tot en met 8 en de internbegeleiders. Ondersteuning CIO. Spelling: Training methodiek voor spelling: Zo leren kinderen lezen en spellen (zlkls) Basiscursus, voortgezette cursus en doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3. Ondersteuning CIO. Rekenen: Trainingen voor leerkrachten van groep 1 tot en met 8. Basiscursussen en voortgezette cursussen. Ondersteuning CIO. Ontwikelingsplannen:

4 4 Scholen gebruiken ontwikkelingsplannen (verbeterplannen) om tot een voldoende of goed onderwijsrendement te komen. Een ontwikkelingsplan bevat de volgende onderdelen: effectieve instructie, differentiatie, methodieken, begeleiding/implementatie en borging, doorgaande lijn, leertijd, toetsing, teamafspraken en afspraken over de rol van de schoolleiding, de interne begeleiding, de taal/lees en rekencoördinator en de ouders. De AccentAcademie heeft een blanco ontwikkelingsplan ontwikkeld ter ondersteuning. Opvallende scores Opgesteld door Karin van de Mortel en besproken met de werkgroep Opbrengst Gericht Werken: Marleen Willemsen, Annie Klumpenhouwer, Riny Kappert en Rieky Tuenter (CIO s OGW). Technisch Lezen In de onderbouw zien we een consistente lijn van groepen 1 naar groepen 2 in de middenscores. Resp. 82 % (gr 1 in 2013) en 81% in (groep 2) De TvK gr. 2 heeft zich ten opzichte van vorige jaar verbeterd met 5%. Het percentages letterkennis (91%) geeft aan dat er een mooie focus is op de beginnende geletterdheid. Groepen 3, aanvankelijk lezen. De scores DMT stijgen ligt. Het percentage van 69% geldt voor DMT 1 en DMT 2 samen. In 2013 had 88% van de lln de norm letterkennis gehaald op de M2. Vragen daarbij: Wordt er voldoende gedifferentieerd bij de start van groep 3? Start men bij het begin met Veilig of stemt men af op de letterkennis die in de groepen 2 werd beheerst? Welk zicht is er op de warme overdracht van 2 naar 3? Er zijn 10 scholen die onder de AVI norm scoren. Dat waren er in 2013 nog 12 op het niveau van gr 3, dus er ligt wel iets verbetering in het algemeen binnen het leesonderwijs in groep 3. Dat gebeurt ook want de ll n die in 2013 in 3 zaten, zijn vooruit gegaan. In de groepen 4 zien we een DMT van 63%. Midden groep 3 in 2013 ligt dit gemiddeld op 66%. Vragen daarbij:

5 5 Wat gebeurt er op woordniveau in de groepen 4? Als scholen onder het niveau scoren wat DMT betreft, dan neemt men in zo n geval AVI af. De AVI s maken in groep 4 door de jaren heen een goede sprong vooruit: steeds met minimaal 10 % en dat is mooie winst. Er ligt dus veel focus op het tekstniveau. En de winst is ook vanuit het aanbod te verklaren; in groep 3 liggen de tekstscores niet zo hoog terwijl in groep 4 het tekstlezen alle aandacht krijgt. We moeten niet vergeten om hoeveel ll n het gaat als we naar deze percentages kijken. In groep 5 zien we een beetje hetzelfde beeld als in groep 4. Er is een flinke discrepantie tussen de scores op DMT, 66% en AVI 83%. De scores van deze lln in groep 4 in 2013, lagen op 82% dus dat is stabiel gebleven. Het woordniveau in %; dat was in %. Er wordt beter tekst gelezen dan op woordniveau. Er zijn nu nog 3 onvoldoende scorende scholen, onder de norm van 75%. Dat aantal neemt de laatste jaren af. Groepen 6. De DMT lag midden groep 5 in 2013 op 63% en nu in groep 6 op 73%. Dat is winst. Ll n zijn beter woorden gaan lezen op een meer geautomatiseerd tempo. Het gemiddelde ligt op 73% en ik ben geneigd dit opmerkelijk te vinden voor groep 6. Het gaat slechts om een 75% gemiddelde en dan mogen we verwachten dat hier een veel hoger percentage uitkomt. Hier moeten we kijken naar de individuele schoolscores om dit te kunnen analyseren. De DMT scores over de laatste twee jaar blijven wel stabiel. Het AVI niveau is ook in de groepen 6 beter dan het woordniveau. Het AVI niveau ligt op 84% en dat was in 2013 in de groepen 6, 81%. Er is ten opzichte van de groepen 5 (in 2013 dus, dezelfde lln) een groei van 10%. In de groepen 7 liggen de scores DMT op 78% en de AVI op 89%, van de lln die de normscore halen van 75%. Dat lijkt mooi natuurlijk, maar ik vind het voor het technisch lezen feitelijk nog niet optimaal. Individuele scholen bekijken, geldt ook hier. In de groepen 8, idem. DMT ligt op 85% en de AVI op 89%. Begrijpend lezen Er zijn nogal wat scholen waarbij de scores in groep 5 en in groep 6 onder de norm zijn. In groep 6 is er in 3 jaar tijd een stijging te zien van 10%. In groep 5 was de score gemiddeld 75% in 2013; dezelfde ll n scoren in 2014 gemiddeld 71%.

6 6 Behaalde resultaten en streefdoelen Taal groepen 1 en 2 Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op de toets Taal voor kleuters (M1 en M2) is behaald. Het streefdoel van 90% van de leerlingen kent 8 of meer letters is tevens behaald. Technisch lezen Groep 3: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op de DMT is niet behaald. De score is in januari 2014 gestegen naar 68.5% van de leerlingen scoort voldoende op de DMT. Streefdoel voor januari 2015: 75% van de leerlingen scoort voldoende op de DMT. Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op de Avi is niet behaald. De score is in januari 2014 gestegen naar 72,24% van de leerlingen scoort voldoende op de Avi. Streefdoel voor januari 2015: 75% van de leerlingen scoort voldoende op de Avi. Groep 4: Het streefdoel van 73% van de leerlingen scoort voldoende op de DMT is niet behaald.

7 7 De score is in januari 2014 gezakt naar 63,06% van de leerlingen scoort voldoende op de DMT. Streefdoel voor januari 2015: 73% van de leerlingen scoort voldoende op de DMT. Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op de Avi is behaald. Groep 5: Het streefdoel van 71% van de leerlingen scoort voldoende op de DMT is niet behaald. De score is in januari 2014 gestegen naar 66.41% van de leerlingen scoort voldoende op de DMT. Streefdoel voor januari 2015: 71% van de leerlingen scoort voldoende op de DMT. Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op de Avi is behaald. Groep 6: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op de DMT is niet behaald. De score is in januari 2014 gestegen naar 72,77% van de leerlingen scoort voldoende op de DMT. Streefdoel voor januari 2015: 75% van de leerlingen scoort voldoende op de DMT. Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op de Avi is behaald. Groep 7:

8 8 Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op de DMT en de AVI is behaald. Groep 8: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op de DMT en de AVI is behaald. Begrijpend lezen Groep 5: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op M5 is behaald. De score is in januari 2014 gestegen naar 76,09% van de leerlingen scoort voldoende. Groep 6: Het streefdoel van 70% van de leerlingen scoort voldoende op M6 is behaald. De score is in januari 2014 gestegen naar 70,78% van de leerlingen scoort voldoende. Streefdoel voor januari 2015: 75% van de leerlingen scoort voldoende op M6. Groep 7: Het streefdoel van 70% van de leerlingen scoort voldoende op M7 is niet behaald.

9 9 De score is in januari 2014 gezakt naar 69,61% van de leerlingen scoort voldoende. Streefdoel is in januari 2015: 75% van de leerlingen scoort voldoende op M7. Groep 8: Het streefdoel van 72% van de leerlingen scoort voldoende op M8 is niet behaald. De score is in januari 2014 gezakt naar 67.42% van de leerlingen scoort voldoende. Streefdoel is in januari 2015: 72% van de leerlingen scoort voldoende op M8. Woordenschat Groep 3: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op de M3 is niet behaald. De score is in januari 2014: 63,05% van de leerlingen scoort voldoende. Streefdoel is in januari 2015: 68% van de leerlingen scoort voldoende op de M3. Groep 4: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op de M4 is niet behaald. De score is in januari 2014: 70,13% van de leerlingen scoort voldoende.

10 10 Streefdoel is in januari 2015: 75% van de leerlingen scoort voldoende op de M4. Groep 5: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op de M5 is niet behaald. De score is in januari 2014: 70,97% van de leerlingen scoort voldoende. Streefdoel is in januari 2015: 75% van de leerlingen scoort voldoende op de M5. Groep 6: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op de M5 is behaald. De score is in januari 2014: 75,43% van de leerlingen scoort voldoende. Groep 7: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op de M7 is niet behaald. De score is in januari 2014: 71,27% van de leerlingen scoort voldoende. Streefdoel is in januari 2015: 75% van de leerlingen scoort voldoende op de M7. Groep 8:

11 11 Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op de M8 is niet behaald. De score is in januari 2014: 67,57% van de leerlingen scoort voldoende. Streefdoel is in januari 2015: 70% van de leerlingen scoort voldoende op de M8. Spelling Groep 3: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op M3 is behaald. De score is in januari 2014: 80,03% van de leerlingen scoort voldoende. Groep 4: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op M4 is behaald. De score is in januari 2014: 80,76% van de leerlingen scoort voldoende. Groep 5: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op M5 is niet behaald. De score is in januari 2014 gezakt naar: 74,61% van de leerlingen scoort voldoende op de M5. Streefdoel is in januari 2015: 75% van de leerlingen scoort een voldoende op de M5.

12 12 Groep 6: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op M6 is niet behaald. De score is in januari 2014 gezakt naar: 70,43% van de leerlingen scoort voldoende op de M6. Streefdoel is in januari 2015: 75% van de leerlingen scoort een voldoende op de M6. Groep 7: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op M7 is behaald. De score is in januari 2014: 76,11% van de leerlingen scoort voldoende op de M7. Groep 8: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op M8 is niet behaald. De score is in januari 2014: 73,66% van de leerlingen scoort voldoende op de M8. Streefdoel is in januari 2015: 75% van de leerlingen scoort een voldoende op de M8. Rekenen groepen 1 en 2 De streefdoelen van 75% van de leerlingen scoort voldoende op de rekentoets (M1 en M2) zijn niet behaald.

13 13 De scores zijn gestegen naar 71,87% scoort voldoende op de M1-toets en 73,88% scoort voldoende op de M2-toets. Streefdoel voor januari 2015: 75% van de leerlingen scoort voldoende op de M1 en M2 rekentoets. Groep 3: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op M3 is behaald. De score is in januari 2014 gezakt naar: 76,40% van de leerlingen scoort voldoende op de M3. Groep 4: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op M4 is behaald. De score is in januari 2014 gezakt naar: 76,24% van de leerlingen scoort voldoende op de M4. Groep 5: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op M5 is niet behaald. De score is in januari 2014 gezakt naar: 70,60% van de leerlingen scoort voldoende op de M5. Streefdoel voor januari 2015 is: 75% van de leerlingen scoort voldoende op de M5. Groep 6:

14 14 Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op M6 is behaald. De score is in januari 2014 gezakt naar: 79,14% van de leerlingen scoort voldoende op de M6. Groep 7: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op M7 is niet behaald. De score is in januari 2014 gestegen naar 73.87% van de leerlingen scoort voldoende op de M7. Streefdoel is in januari 2015: 75% van de leerlingen scoort voldoende op M7. Groep 8: Het streefdoel van 75% van de leerlingen scoort voldoende op M8 is niet behaald. De score is in januari 2014 gezakt naar 73.43% van de leerlingen scoort voldoende op de M8. Streefdoel is in januari 2015: 75% van de leerlingen scoort voldoende op M8.

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken DATAMUUR Werken met groepsplannen PO Inleiding Scholen hebben als doel het maximale uit een leerling te halen. Een leerling moet kunnen presteren naar zijn cognitieve-

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Lezen met begrip: de sleutel tot schoolsucces

Lezen met begrip: de sleutel tot schoolsucces Lezen met begrip: de sleutel tot schoolsucces Mariët Förrer is Senior consultant CPS onderwijsontwikkeling en advies te Amersfoort. E-mail: m.förrer@cps.nl Dit artikel verkent, vanuit het perspectief van

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Werken met groepsplannen

Werken met groepsplannen TAAL/LEESONDERWIJS HAND- Werken met groepsplannen Handreiking taalbeleid Mariët Förrer Yvonne Leenders Inhoudsopgave pag. Inleiding door Roel Weener, Projectleider Projectbureau Kwaliteit - PO-Raad 3 1.

Nadere informatie

5. Toetsen om te leren

5. Toetsen om te leren 5. Toetsen om te leren Op Internet kwam ik dit bericht uit 1997 tegen: AMSTERDAM - De Montessorischolen voor voortgezet onderwijs halen slechtere eindexamenresultaten dan scholen van andere richtingen.

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties 3 2 Opbrengstgericht werken op vier niveaus

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Zo leer je kinderen lezen en spellen 1

Zo leer je kinderen lezen en spellen 1 A.M.T. Bosman Zo leer je kinderen lezen en spellen 1 SAMENVATTING Recent onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer driekwart van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs een substantiële leesachterstand

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven,leerroutes, uitstroomniveaus en... enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. versie

Nadere informatie

d e r ee n k a n l e r e n l e z e n

d e r ee n k a n l e r e n l e z e n ieie d e r ee n k a n l e r e n l e z e n Voor de inhoud van deze brochure zijn de volgende deskundigen geraadpleegd: Dhr. prof. dr. C. Aarnoutse Mw. drs. H. Biemond Dhr. drs. T. Brouwer Mw. dr. M.A. Eleveld

Nadere informatie

Duiden en Doen. Versie SBO

Duiden en Doen. Versie SBO Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven, leerroutes, uitstroomniveaus en enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. Versie

Nadere informatie

In samenhang. EFFECTIEF LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN Technisch Lezen, Woordenschat en Leesstrategieën PAPER

In samenhang. EFFECTIEF LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN Technisch Lezen, Woordenschat en Leesstrategieën PAPER EFFECTIEF LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN Technisch Lezen, Woordenschat en Leesstrategieën In samenhang PAPER Taalbeleid Onderwijsachterstanden Dr. Kees Vernooy EFFECTIEF LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN Technisch

Nadere informatie

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen

Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen Yvonne Janssen & Janneke Breedijk-Dekker Een (zeer) goed presterende leerling is meer dan zijn vaardigheidsniveau. Een brede kijk op leerlingen SAMENVATTING Het vraagt een integrale kijk op talentvolle

Nadere informatie

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe?

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe? Ria Brandt, Lydia van Deelen, Annemiek Fransen, Pieter Gerrits, Piet Groenewegen, Janneke van Hardeveld, Jarise Kaskens, Bert Moonen, Janneke Oosterman, Hans Puper, Machteld Schölvink De referentieniveaus

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

'TOCH NOG LEREN LEZEN?'

'TOCH NOG LEREN LEZEN?' W. VERHAGEN 'TOCH NOG LEREN LEZEN?' IN HET SPECIAAL ONDERWIJS Voor de doorsnee leerling maakt het weinig uit met welke methode hij leert lezen. Voor leerlingen die stagneren in het aanvankelijk lezen ligt

Nadere informatie

Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs.

Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs. Effecten van schoolsamenstelling op schoolprestaties in het Nederlandse basisonderwijs. Merlijn Karssen Ineke van der Veen Jaap Roeleveld Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam Samenvatting In

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

Haal eruit wat er in zit!

Haal eruit wat er in zit! Haal eruit wat er in zit! Maatgericht handelen op Baken Stad College Baken Stad College, vmbo school in Almere wil kwalitatief goed en passend onderwijs geven aan alle leerlingen. Ondanks de aanwezigheid

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Elk kind kan rekenen!

Elk kind kan rekenen! Gert Gelderblom Elk kind kan rekenen! Effectieve zorg in de rekenles en de rol van de schoolleider Het is de verantwoordelijkheid van elke school om alle leerlingen goed te leren rekenen. Het is daarom

Nadere informatie

-1=3 8+6=14 6/8 6:2=3. iedereen kan leren. rekenen. PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit. projectbureau kwaliteit

-1=3 8+6=14 6/8 6:2=3. iedereen kan leren. rekenen. PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit. projectbureau kwaliteit projectbureau kwaliteit 8+6=14 6/8-1=3 iedereen kan leren 6:2=3 rekenen Varrolaan 60 3584 BW Utrecht Telefoon: 030 3100 933 Telefax: 030 3100 944 Website: www.poraad.nl PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit

Nadere informatie

Beelden bij de taalniveaus

Beelden bij de taalniveaus Beelden bij de taalniveaus Activiteiten en ideeën bij de posters referentieniveaus taal Leontine van den Berg Geppie Bootsma Annelies Kappers Hella Kroon Ebelien Nieman Atty Tordoir Bert de Vos Beelden

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

-1=3 8+6=14 6/8 6:2=3. iedereen kan leren. rekenen. PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit. projectbureau kwaliteit

-1=3 8+6=14 6/8 6:2=3. iedereen kan leren. rekenen. PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit. projectbureau kwaliteit projectbureau kwaliteit 8+6=14 6/8-1=3 iedereen kan leren 6:2=3 rekenen Varrolaan 60 3584 BW Utrecht Telefoon: 030 3100 933 Telefax: 030 3100 944 Website: www.poraad.nl PO-Raad / Projectbureau Kwaliteit

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie