Kracht van de trend AEX index

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kracht van de trend AEX index"

Transcriptie

1 Kracht van de trend AEX index Ten opzichte van 3 maanden terug, de publicatie van onze laatste AEX-analyse, is de AEX 21 punten gestegen. Dit terwijl wij toen zeer terughoudend waren voor het opwaartse potentieel van de index. Sinds 14 mei heeft de index behoorlijke fluctuaties gekend. Het dieptepunt lag op 410 en het hoogste punt ligt al maanden rond de 455. Gaat de AEX nu wel of niet boven dit niveau stijgen? Wellicht houdt u zich helemaal niet bezig met deze vraag maar wenst u enkel de beste aandelen uit de index te selecteren. Welke moet u dan kiezen? Dit zijn de gebruikelijke vragen waar wij niet met 100% zekerheid antwoord op kunnen geven. Toch proberen wij via de Golden Crosses beleggingsmethode om met de grootst mogelijke waarschijnlijkheid antwoorden op deze vragen te geven. De door ons ontwikkelde Golden Crosses beleggingsmethode bestaat inmiddels bijna 10 jaar en nog steeds wordt de methode verbeterd. Onze methode heeft ons de afgelopen jaren op belangrijke punten geholpen door forse verliezen te voorkomen en beleggingskansen tijdig te signaleren. Zoals eerder aangegeven niet met 100% zekerheid waardoor er ook bij ons verliesposities voorkomen. Het belangrijkste is echter dat de som van alle beleggingsbeslissingen positief is en een acceptabel rendement oplevert. En dit positieve rendement dient bij voorkeur gerealiseerd te worden met beperkte risico s. Want voor forse verliezen zijn wij allergisch. Wie overigens niet? De macro-economie is wat ons betreft het vertrekpunt voor onze AEX-analyse. Het beleggen in individuele aandelen is een stuk eenvoudiger wanneer u weet hoe het met de economische gesteldheid van Nederland en de wereld staat. Want individuele aandelen kopen omdat u veel van de onderneming verwacht, terwijl de beleggingswereld aan de vooravond staat van een economische of monetaire storm, kan voor vervelende verrassingen zorgen. Met een diepgaande analyse proberen wij ieder kwartaal een antwoord te geven op de vraag wat de waarschijnlijke richting van de AEX-index in de nabije toekomst wordt. Daarnaast geven wij op basis van onze risico-indicator aan welke aandelen er momenteel het beste voor staan. Vorig kwartaal waren wij nog negatief gestemd over de AEX-index, maar de tendens van deze analyse wees op een verbetering ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Wij zullen dezelfde 4 stappen gaan doorlopen om zo weer te komen tot een goed onderbouwde conclusie. De slotkoers van de AEX was op 14 mei (laatste AEX-analyse) 433,52 punten en 3 maanden later is de AEX opgelopen naar 454,09 punten. Een koerswinst van 4,7%. Inmiddels zijn er weer een paar handelsdagen verstreken ten opzichte van onze peildatum op 14 augustus. De AEX noteert nu rond de 449 terwijl eind 2015 de AEX op bijna 442 stond. Vooralsnog dus een saai jaar als je kijkt naar het verschil. Ondanks het feit dat wij al kwartalen waarschuwen voor de stand van de AEX, maar vooral voor het fundament van de financiële markten, wil de AEX niet capituleren. Stapsgewijs gaan wij de huidige status van de kracht van de trend analyseren. w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 1

2 Stap 1: Fundamentele visie AEX-index De fundamentele analyse is het uitgangspunt om wel of niet in een effect te beleggen. Als een effect bij voorbaat al overgewaardeerd is, dan kan de conclusie ons inziens nooit zijn om daarvan een zware weging in de portefeuille op te nemen. Wanneer een belegging sterk overgewaardeerd is, dan is het sowieso raadzaam om niets van uw vermogen in een dergelijke belegging te investeren. De huidige waarderingen voor Nederlandse aandelen vinden wij nog steeds zeer hoog. Door het monetaire beleid van centrale banken worden beurskoersen mondiaal ondersteunt. De monetaire doping zorgt voor een continue opwaartse stuwing die nauwelijks ondersteund wordt door stijgende winstniveaus van bedrijven. Daardoor blijft de koers-/winstverhouding maar stijgen. Tot nu toe blijven de centrale bankiers de markten ondersteunen, zeker bij dreigende onrust op de financiële markten. Wij verwachten dat dit beleid niet kan worden gecontinueerd. De ultra lage renteniveaus werken verstorend op het kapitalistische systeem. Een fundamentele waardering voor een beurs of land vaststellen wordt o.a. gedaan via de eerder genoemde koers-/winstverhouding. Maar een betere ratio om een waardering vast te stellen is ons inziens de toepassing van de CAPE (de cyclically adjusted price-to-earnings ratio; Shiller PE) en de PBratio (Price-to-Book-ratio). Meer over deze waarderingsmaatstaven is terug te lezen in eerdere nieuwsbrieven. Maar vergelijk het maar, eenvoudig vertaald, met de koers/winst-verhouding en de koers/boekwaarde-verhouding van alle bedrijven in een land of in een specifieke index. Er zijn instituten die deze ratio s voor de verschillende landen periodiek berekenen. Star Capital is zo n partij die dit op een professionele wijze rapporteert. Zij berekenen voor alle grote landen de CAPE en PB-ratio, zo ook voor Nederland. Wij gaan er gemakshalve vanuit dat de waardering van de AEX-index een afspiegeling is van de door Star Capital berekende ratio s voor Nederland in zijn totaliteit. Nederland heeft volgens de laatste waardebepalingsdatum van 30 juni jl. een CAPE waardering van 17,3. Dit is een daling van een vol punt t.o.v. de 18,3 punten van een kwartaal eerder. Dit is evenwel nog steeds hoog te noemen. Blijkbaar is de koersstijging van het afgelopen kwartaal meer dan gerechtvaardigd door de onderliggende winstverbetering van het Nederlandse bedrijfsleven. De Shiller PE/CAPE ratio is het gemiddelde winstniveau over de afgelopen 10 jaar, gecorrigeerd voor inflatie. Een verklaring voor de lagere waardering kan, naast een hogere winst in het 2 de kwartaal 2016, ook liggen aan het feit dat de winsten in het 2 de kwartaal van 2006 relatief zwak waren. De berekening van de Shiller PE werkt namelijk als een soort voortschrijdend gemiddelde. De Shiller PE past daardoor zeer goed bij onze risico-indicator en komt overeen met onze visie dat economieën, bedrijven, producten, samenlevingen, financiële systemen enz. bewegen in trends. Volgens Star Capital bleef de PB-ratio afgelopen kwartaal onveranderd hoog op 1,7. De waarderingen voor Nederland blijven dus ondanks de iets lagere waarderingen historisch gezien relatief hoog. Los van wat onze risico-indicator aangeeft, is voorzichtigheid dus sowieso geboden. Een overweging, een w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 2

3 groot belang in de beleggingsportefeuille, valt op basis van de hoge waarderingen af. Dan blijft de vraag staan of er helemaal niet in de AEX belegd moet worden of slechts een klein belang. Hanteer in ieder geval een onderweging! Fundamenteel blijven wij NEGATIEF. Stap 2: Huidige status AEX-index op basis van onze risico-indicator De AEX-index beweegt sinds vorige maand opnieuw in een golden cross-fase, een lange termijn stijgende trend. Een golden cross is geen 100% garantie dat de koersen langdurig gaan stijgen, maar vergroot de kans aanzienlijk. Wat opvalt aan de nevenstaande grafiek is dat sinds begin 2016 de index per saldo nauwelijks is gestegen. De daling van begin dit jaar was volgens onze risico-indicator niet verrassend. De index noteerde tenslotte in een dead cross, de blauwe lijn noteerde onder de rode lijn. De opleving medio februari was daarentegen voor ons geheel onverwachts. Tenslotte waren wij fundamenteel negatief gestemd voor de AEX. Toen de AEX in mei zelfs een golden cross-signaal gaf, gaven wij direct aan dat wij sterke twijfels hadden over het opwaarts koerspotentieel. Op het moment van het kruisen van de blauwe door de rode lijn, stond de koers namelijk onder beide lijnen, wat een zwak signaal betekent. Maar vervolgens veerde de koers op tot boven beide voortschrijdende gemiddelde lijnen waardoor onze indicator het positieve signaal bevestigde. Fundamenteel waren wij negatief maar onze risicoindicator gaf eind mei definitief een positief signaal af. Dan toch maar beleggen? Ons antwoord op deze vraag is nee. En als u het toch overweegt dan met mate, dus hanteer een onderweging. Al snel bleek onze fundamentele visie ons te hebben behoed van verliezen, want de index daalde in juni met als belangrijkste reden de Brexit. Ondertussen is het negatieve sentiment rondom de Brexit voorbij en beleggers hebben weer geloof in stijgende koersen. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe golden cross medio juli. Dit keer wel een krachtig signaal, want tijdens het opwaarts kruisen van de blauwe door de rode lijn, stond de index al boven beide lijnen. Dit is tot vandaag de dag het geval. De status volgens onze risico-indicator is een sterk stijgende trend! De blauwe lijn noteert boven de rode lijn en de index noteert nog steeds boven beide lijnen. Conclusie: op basis van de hudige stand van onze risico-indicator zijn wij POSITIEF. Stap 3: De lange termijn analyse van onze risico-indicator Evenals in de vorige kwartalen analyseren wij het rendement van de AEX-index op basis van de golden- en dead crosses vanaf het begin van deze eeuw. Deze analyse houdt in dat wij enkel handelen op slotkoersen op de dagen van de crosses. Op de dag van de golden cross kopen wij tegen de slotkoers. Op de dag van de dead cross verkopen wij tegen de slotkoers. In dit onderzoek wordt geen rekening gehouden met onze fundamentele visie van dat moment. Daarnaast passen wij ook onze extra optimalisatietechnieken zoals de 3-dagen-regel of de 10%-regel niet toe in onze beleggingsbeslissing. Een verdere toelichting op deze extra spelregels valt buiten deze nieuwsbrief. w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 3

4 Bij de berekening van het rendement op lange termijn wordt ook geen rekening gehouden met dividend, rente en transactieprovisies. Onze inschatting is overigens dat, rekeninghoudende met deze extra factoren, het resultaat slechts beperkt zal wijzigen. In de periode van de golden crosses ontvangt de belegger op basis van de Golden Crosses beleggingsmethode tenslotte ook gewoon dividend en in tijden van dead crosses ontvangt hij of zij rente over de liquiditeit. Daarnaast is het aantal transacties zeer gering. Er zijn deze eeuw slechts 10 golden crosses en 9 dead crosses geweest. 19 transacties in een AEX-tracker geven niet veel transactiekosten. In perioden van dead crosses betaalt u geen beheerfee, wat u bij een buy-and-hold strategie wellicht wel heeft. De eerste golden cross was op 28 maart 2002 en de laatste op 22 juli jl. Achteraf gezien is beleggen altijd makkelijk, maar had het gedisciplineerd handelen op basis van onze risico-indicator u rendement kunnen opleveren? In één oogopslag is in bovenstaande grafiek te zien dat de huidige koersen nog steeds onder het niveau van begin deze eeuw staan. Was een negatief rendement te voorkomen geweest met het gebruik van de risico-indicator? Het antwoord is: deels. Verkoopsignalen komen nooit op het hoogste punt en aankoopsignalen komen nooit op het laagste niveau. Daarnaast zijn er verschillende perioden waarneembaar met false moves. Valse signalen die achteraf gezien beter niet hadden kunnen worden opgevolgd, want zij leverden een verlies op. Maar uiteindelijk gaat het om de som van de transacties. Het gedisciplineerd blijven volgen van de signalen. w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 4

5 Analyse AEX-index van 1 januari 2000 Datum Status cross Index stand Rendement in punten Cum. Rendement in punten Rendement in % Cumulatief in % stand index 671, Golden 531, Dead 410,73-120,48-120,48-22,68% -22,68% Golden 314, Dead 346,35 32,1-88,38 10,21% -14,78% Golden 340, Dead 440,43 100,3 11,92 29,49% 10,35% Golden 470, Dead 513,59 42,66 54,58 9,06% 20,34% Golden 254, Dead 306,27 51,56 106,14 20,24% 44,70% Golden 342, Dead 332,35-10,18 95,96-2,97% 40,40% Golden 325, Dead 291,39-33,94 62,02-10,43% 25,76% Golden 333, Dead 438, ,02 31,48% 65,35% Golden 430, Dead 435,12 4,23 171,25 0,98% 66,97% Golden 453, Stand index 454,09 0,74 171,99 0,16% 67,24% Rendement Buy-and-Hold strategie: Rendement Golden Crosses Beleggingsmethode: In punten -217,32 Koers 14/8/2016- koers 31/12/1999 In punten 171,99 In percentage -32,37% Procentueel tov koers 31/12/1999 In percentage 67,24% Aantal Golden Crosses 10 Uit bovenstaande analyse blijkt dat het opvolgen van alle cross-signalen een koerswinst had opgeleverd van ruim 67%. De belegger die op 1 januari 2000 was ingestapt en de buy-and-hold strategie volgde heeft een rendement van -32%. Dit verschil gaat het dividend, rente en kostenaspect zeker niet overbruggen. Op basis van de huidige golden cross-fase rechtvaardigt de lange termijn analyse van onze risico-indicator een positie in de AEX-index, oftewel POSITIEF. Stap 4: De kracht van de trend De AEX bestaat uit de 25 grootste beursgenoteerde ondernemingen van Nederland. Op ieder van deze ondernemingen kunnen wij onze risico-indicator toepassen. Zie onze risico-indicator maar als een enquête. Een grafiek van een aandeel of index is niets anders dan een grafische weergave van wat alle beleggers van de waardering van een bedrijf of index vinden. Stijgende koersen in een grafiek wijzen op enthousiasme onder de geënquêteerden. Dalende koersen wijzen juist op pessimisme. De belegger stemt door zijn of haar koop- of verkoopgedrag. Hoe groter de onderneming of de onderliggende index is, des te meer beleggers het effect zullen volgen. Bij een enquête kunnen wij concluderen dat hoe meer mensen meedoen aan deze enquête, des te betrouwbaarder de uitkomst is. Zo werkt het ons inziens ook bij beleggen. Hoe groter het bedrijf is, des te betrouwbaarder is de uitkomst van de enquête. De stand van de AEX-index is de uitkomst van een enquête onder de volgers van de 25 onderliggende bedrijven. Onze risico-indicator is dan ook betrouwbaarder bij de uitkomst van de AEX, dan bij ieder onderliggend bedrijf afzonderlijk. Desalniettemin kan uit de analyse van de 25 individuele bedrijven extra informatie worden gehaald. Hoe meer bedrijven er in een golden cross noteren, des te sterker is de trend van de index. w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 5

6 Analyse AEX index Onderneming Aalberts Industries ja ja ja nee ja ja nee ABN Amro nee nee Aegon nee ja ja nee nee nee nee Ahold ja ja ja ja ja ja ja Akzo ja ja ja nee nee nee nee Altice ja ja ja nee nee nee nee Arcelor Mittal nee nee nee nee nee nee ja ASML ja ja ja nee nee ja ja Boskalis ja ja ja nee nee nee nee Delta Lloyd nee nee nee nee nee DSM nee ja ja nee nee ja ja Galapagos ja Gemalto nee ja ja nee nee ja nee Heineken ja ja ja ja ja ja ja ING ja ja ja nee nee nee nee KPN ja ja ja nee nee ja nee NN Group ja ja ja ja ja ja nee OCI ja nee nee nee nee Philips ja ja nee nee nee ja nee Randstad ja ja ja nee nee nee nee Relx (Elsevier) ja ja ja ja ja ja ja Royal Dutch nee nee nee nee nee nee ja SBM Offshore ja nee TNT Express nee ja ja ja ja ja Unibail-Rodamco ja ja ja nee nee ja ja Unilever ja ja ja nee ja ja ja Vopak ja ja nee nee nee ja ja Wolters Kluwer ja ja ja ja ja ja ja Aantal golden crosses dagen-regel boven rode lijn dagen-regel onder rode lijn Op dit moment noteren 12 van de 25 bedrijven in een golden cross-fase. Dit is toch een behoorlijke verslechtering ten opzichte van het vorig kwartaal toen 16 bedrijven in een golden cross-fase noteerden. Echter, er is iets opvallends aan de hand. In tegenstelling tot het vorige kwartaal zijn er nu 15 bedrijven die een groene indicatie hebben. Dit zijn bedrijven waarbij de koers zich meer dan 3 aaneengesloten beursdagen boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, de rode lijn, bevindt. Dit kan erop wijzen dat er binnenkort weer meer golden crosses te melden zijn, in plaats van minder. De trend in het aantal golden crosses is blijkbaar dus al aan het keren in positieve zin. Met de groene en rode kleur in de tabel geven wij extra informatie over de kracht van de onderliggende golden- en dead crosses. Een groene kleur wijst op een krachtige golden cross (de koers noteert meer dan 3 aaneengesloten beursdagen boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde) of op een w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 6

7 zwakke dead cross (de koers noteert meer dan 3 aaneengesloten beursdagen boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde terwijl de risico-indicator nog in een dead cross-fase beweegt). De rode kleur wijst op een krachtige dead cross (de koers noteert in een dead cross-fase en noteert ook niet meer dan 3 aaneengesloten beursdagen boven de rode lijn) of op een zwakke golden cross (het aandeel noteert nog wel in een golden cross-fase, maar de koers noteert inmiddels meer dan 3 aaneengesloten beursdagen onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde). Op basis van het aantal golden crosses (12) is de eerste indruk dat de kracht in de AEX aan het afnemen is, maar de onderliggende koersvorming is juist aan het verbeteren. Er noteren nu 15 bedrijven meer dan 3 aaneengesloten beursdagen boven de rode lijn, terwijl dit een kwartaal eerder er nog slechts 10 waren. Resumerend kunnen wij de huidige situatie ten opzichte van het vorige kwartaal niet als een verslechtering betitelen. De analyse van de individuele grafieken levert een NEUTRAAL beeld op. Conclusie: Onze kwartaalanalyse heeft momenteel de volgende status: Fundamenteel: Risico-indicator: Lange termijn: Kracht van de trend: NEGATIEF POSITIEF POSITIEF NEUTRAAL Ten opzichte van het vorig kwartaal is er sprake van een verbetering. Op basis van de Golden Crosses beleggingsmethode wordt het meeste gewicht toegekend aan de fundamentele analyse. De waarderingen zijn aantrekkelijker dan een kwartaal geleden, maar nog steeds historisch bovengemiddeld. Het opwaarts potentieel is daarmee, normaal gesproken, beperkt. Een onderweging in de AEX-index is op basis hiervan de beste keuze. Maar hoeveel moeten wij onderwegen? Helemaal geen aandelen of toch een bepaald percentage van het belegbaar vermogen alloceren richting de AEX, bijvoorbeeld door het gebruik van een AEX-tracker? Dit is voor iedere belegger een persoonlijke afweging. Wij zijn in ons beleggingsbeleid voorstander van het beleggen in wereldwijde en/of grote regio beleggingsfondsen en trackers. Wij beleggen derhalve niet in de AEX. Toch willen wij onze analyse en gedachtegang met u delen, zodat u deze kunt gebruiken bij uw eigen afweging. De positieve stand van onze risico-indicator rechtvaardigt op zich een belang in de AEX-index, maar wees u bewust van de fundamentele waarderingen. Overdrijf dus niet, maar pas een onderweging toe ten opzichte van uw normweging. Een normweging is het belang wat u normaal gesproken in een belegging zou investeren wanneer de fundamentele waardering conform het historisch gemiddelde zou zijn. De golden crosses beleggingsmethode kan prima worden toegepast op individuele aandelen, maar is wel minder betrouwbaar en daarmee risicovoller. De meest lucratieve aandelen zijn de aandelen die continue, ieder kwartaal, in een golden cross noteren. Maar let op! Aan iedere golden cross komt een eind. De meest interessante golden crosses van dit moment zijn juist die aandelen die voortdurend in een dead cross hebben genoteerd en recent zijn gedraaid naar een golden cross. Vergeet dus niet te kijken naar Arcelor Mittal en Royal Dutch! De verliezers van gisteren zijn vaak de w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 7

8 winnaars van morgen. Vice versa, de winaars van gisteren kunnen de verliezers van de toekomst worden. w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 8

9 Disclaimer Golden Crosses B.V.: Op deze publicatie is de disclaimer van Golden Crosses B.V. van toepassing. Verkorte disclaimer: Alle aanbevelingen inzake de aantrekkelijkheid van bepaalde effecten dienen niet gezien te worden als aanbod om effecten en/of andere zakelijke waarden te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering. Alle communicatie is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie, kennis en ervaring en beleggingshorizon van de betreffende lezer. Alle informatie mag dan ook niet worden aangemerkt als een persoonlijk advies. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van alle uitingen van Golden Crosses in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de lezer dient zelf de restricties te achterhalen. Golden Crosses verbiedt het geheel of gedeeltelijk verspreiden van alle uitingen van Golden Crosses en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derden op grond van inzichten van Golden Crosses. Het intellectueel eigendom van alle publicaties van Golden Crosses behoort toe aan Golden Crosses. De gehele disclaimer kunt u lezen op de website w w w. g o l d e n c r o s s e s. n l i n f g o l d e n c r o s s e s. n l Pagina 9

De AEX-analyse. AEX-analyse: 18 november 2016

De AEX-analyse. AEX-analyse: 18 november 2016 De AEX-analyse Ten opzichte van 3 maanden terug, de publicatie van onze laatste AEX-analyse, is de AEX met ruim 7 punten gedaald. Dit komt overeen met onze fundamentele visie dat wij weinig opwaarts potentieel

Nadere informatie

Kracht van de trend AEX index

Kracht van de trend AEX index Kracht van de trend AEX index Gaat de AEX stijgen of dalen? En welke aandelen binnen de AEX moet ik dan kiezen? Dit zijn de gebruikelijke vragen die wij regelmatig van onze volgers krijgen. Volgers die

Nadere informatie

AEX-analyse. AEX-analyse: 17 februari 2017

AEX-analyse. AEX-analyse: 17 februari 2017 AEX-analyse Ieder kwartaal analyseren wij de kracht van de trend in de AEX-index met als doelstelling om een gedegen voorspelling te geven over de vermoedelijke richting in het komende kwartaal. Veel langer

Nadere informatie

AEX-analyse. Stap 1: Wat is de status van onze risico-indicator voor de AEX-index?

AEX-analyse. Stap 1: Wat is de status van onze risico-indicator voor de AEX-index? AEX-analyse Wekelijks informeren wij u over de golden- en dead crosses in bepaalde beleggingen. De stand van de grafieken vertelt ons de visie van de markt c.q. beleggers. De grafiek werkt als een soort

Nadere informatie

AEX-analyse. AEX-analyse: 15 augustus 2017

AEX-analyse. AEX-analyse: 15 augustus 2017 AEX-analyse Wekelijks informeren wij u over de golden- en dead crosses in bepaalde beleggingen. De stand van de grafieken vertelt ons de visie van de markt c.q. beleggers. De grafiek werkt als een soort

Nadere informatie

AEX-analyse. Stap 1: Wat is de status van de risico-indicator? AEX-analyse: 15 november 2017

AEX-analyse. Stap 1: Wat is de status van de risico-indicator? AEX-analyse: 15 november 2017 AEX-analyse De AEX-index is de hoofdgraadmeter van de Nederlandse beursindex. Deze index vertegenwoordigt de koersontwikkeling van de 25 grootste ondernemingen naar marktkapitalisatie. Iedere 3 maanden

Nadere informatie

Kracht van de trend AEX index

Kracht van de trend AEX index Kracht van de trend AEX index Ieder kwartaal analyseren wij de kracht van de trend op basis van de Golden Crosses risico-indicator. Een risico-indicator die wij strikt toepassen in ons beleggingsbeleid.

Nadere informatie

De kracht van de Dow Jones

De kracht van de Dow Jones De kracht van de Dow Jones Wekelijks informeren wij u over de golden- en dead crosses in bepaalde beleggingen. De stand van de grafieken vertelt ons de visie van de markt c.q. beleggers. De grafiek werkt

Nadere informatie

De kracht van de Dow Jones

De kracht van de Dow Jones De kracht van de Dow Jones Wekelijks informeren wij u over de golden- en dead crosses in bepaalde beleggingen. De stand van de grafieken vertelt ons de visie van de markt c.q. beleggers. De grafiek werkt

Nadere informatie

De 3-dagen-regel waarschuwt

De 3-dagen-regel waarschuwt De 3-dagen-regel waarschuwt Iedere morgen wordt in Amsterdam op de beursgong geslagen, een teken dat de beursdag geopend is. Collega Albert Jellema van ProBeleggen heeft deze eer ook een keer gehad. Het

Nadere informatie

De kracht van de Dow Jones

De kracht van de Dow Jones De kracht van de Dow Jones Wekelijks informeren wij u over de golden- en dead crosses in bepaalde beleggingen. De stand van de grafieken vertelt ons de visie van de markt c.q. beleggers. De grafiek werkt

Nadere informatie

De kracht van de Dow Jones

De kracht van de Dow Jones De kracht van de Dow Jones Wekelijks informeren wij u over de golden- en dead crosses in bepaalde beleggingen. De stand van de grafieken vertelt ons de visie van de markt c.q. beleggers. De grafiek werkt

Nadere informatie

DE GOLDEN CROSSES BELEGGINGSMETHODE

DE GOLDEN CROSSES BELEGGINGSMETHODE DE GOLDEN CROSSES BELEGGINGSMETHODE Introductie en achtergrond Graag maken wij u deelgenoot van onze Golden Crosses beleggingsmethode gebaseerd op een unieke beleggingsvisie en filosofie. De naam Golden

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Angst en hebzucht. 24-Uurtje: 6 januari 2017

Angst en hebzucht. 24-Uurtje: 6 januari 2017 Angst en hebzucht Beleggers worden over het algemeen gedreven door 2 emoties; angst en hebzucht. De ene belegger slaat door naar de angst kant, de andere naar de hebzucht kant. Het afgelopen jaar werd

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Technische Analyse

LYNX Masterclass: Technische Analyse LYNX Masterclass: Technische Analyse READY, AIM & FIRE voorbereiden, monitoren en beslissen! Edward Loef CFTe 19 november 2015 Sprekers Edward Loef Tycho Schaaf Zelfstandig technisch analist Beleggingsspecialist

Nadere informatie

De Golden Crosses beleggingsmethode

De Golden Crosses beleggingsmethode De Golden Crosses beleggingsmethode Introductie en achtergrond De door ons ontwikkelde Golden Crosses beleggingsmethode wordt al meer dan 10 jaar toegepast. Graag maken wij iedereen deelgenoot van deze

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

De kracht van de. 1. Wat is de status van onze risico-indicator voor de Dow Jones index?

De kracht van de. 1. Wat is de status van onze risico-indicator voor de Dow Jones index? De kracht van de Wekelijks informeren wij u over de golden- en dead crosses in bepaalde beleggingen. De stand van de grafieken vertelt ons de visie van de markt c.q. beleggers. De grafiek werkt als een

Nadere informatie

- analyse. Dow Jones-analyse: 6 november 2017

- analyse. Dow Jones-analyse: 6 november 2017 - analyse Record na record sneuvelt voor de Dow Jones Industrial Index. Niet alleen voor de Dow Jones, maar ook voor de S&P500, de Nasdaq en de Russell2000 indices. Toch was tot 3 maanden geleden een belegging

Nadere informatie

- analyse. Dow Jones-analyse: 5 augustus 2017

- analyse. Dow Jones-analyse: 5 augustus 2017 - analyse De afgelopen 3 maanden waren bijzonder te noemen voor beleggers in Amerikaanse aandelen. De Dow Jones, S&P500 en de Nasdaq noteren record op record. Toch bleef er voor de euro-belegger bitter

Nadere informatie

De Golden Crosses beleggingsmethode

De Golden Crosses beleggingsmethode Introductie en achtergrond De Golden Crosses beleggingsmethode Graag maken wij u deelgenoot van de Golden Crosses beleggingsmethode gebaseerd op een unieke beleggingsvisie en -filosofie die in de praktijk

Nadere informatie

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49%

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% DOW JONES 18110,14 0,4% NASDAQ CMP 5055,422-0,1% NASDAQ -100 4515,265-0,22% NIKKEI 225 20058,95

Nadere informatie

Trendscore J U N RAPPORT

Trendscore J U N RAPPORT 0 6 J U N 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 06 juni 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

Ochtendbericht Analytica Trading 2 mei. Enthousiast vervolg

Ochtendbericht Analytica Trading 2 mei. Enthousiast vervolg Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Ochtendbericht Analytica Trading Enthousiast vervolg De AEX: Algemeen De AEX woensdag wist eindelijk uit de range 393 398 te breken en een slot boven de 400

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

Weekbericht Analytica Trading 9 november

Weekbericht Analytica Trading 9 november Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Weekbericht Analytica Trading Range bound? De AEX De AEX kende een volatiele week waarbij de beweging zich echter wel afspeelde tussen een aantal steunniveaus.

Nadere informatie

Figuur 1 Jan Febr Maart April Mei Juni Half Jaar

Figuur 1 Jan Febr Maart April Mei Juni Half Jaar Beurs Trends Online Nieuwsbrief Jullii 2012,, Ediittiiee 17 Europese leiders besloten in de nacht van 28 op 29 juni dat het ESM noodfonds direct de noodlijdende bankensector in Spanje kan helpen en ook

Nadere informatie

Trendscore A U G RAPPORT

Trendscore A U G RAPPORT 0 8 A U G 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 8 augustus 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Trendscore M R RAPPORT

Trendscore M R RAPPORT 2 8 2015 M R TA T RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 MAART 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Stilte voor de storm?

Stilte voor de storm? Stilte voor de storm? Gefeliciteerd! U heeft het dit jaar weer overleeft. Jawel, 19 oktober is weer voorbij en uw portefeuille staat er, als het goed is, nog fier bij. Hoe anders was dat 29 jaar geleden.

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 2 3 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 23 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

Trendscore M E RAPPORT

Trendscore M E RAPPORT 1 7 2015 M E TA I RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 17MEI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort termijn

Nadere informatie

Het inflatie dilemma

Het inflatie dilemma Het inflatie dilemma Het monetaire beleid is de afgelopen jaren zeer bepalend geweest voor het herstel van de economie en de financiële markten. Door de historisch lage rentestanden hebben consumptie en

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 0 9 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 09 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Trendscore O K T RAPPORT

Trendscore O K T RAPPORT 1 0 O K T 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 oktober 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en korte

Nadere informatie

Trendscore J A N RAPPORT

Trendscore J A N RAPPORT 0 6 J A N 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 6 JANUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Unlimited Speeders. Achieving more together

Unlimited Speeders. Achieving more together Unlimited Speeders Achieving more together Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom 3 Unlimited Speeders: Beleg met een hefboom Snel en eenvoudig beleggen met een geringe investering? Inspelen op een

Nadere informatie

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs

Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Nog geen terugkeer van huishoudens op de beurs Inleiding De Nederlandse huishoudens zijn de afgelopen decennia steeds meer gaan beleggen in effecten. Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën

Nadere informatie

Trendscore A P R RAPPORT

Trendscore A P R RAPPORT 1 0 A P R 2017 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 april 2017 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET BINCK BELEGGERSBAROMETER FEBRUARI 2017 AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET 7 FEBRUARI 2017 Air France KLM en Shell zijn in februari de favoriete aandelen van Nederlandse particuliere beleggers. KPN en TomTom

Nadere informatie

Trendscore N O V RAPPORT

Trendscore N O V RAPPORT 2 8 N O V 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 november 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Blondjes beleggen beter. Seminar 'Starten Met Beleggen', 23 september 2016

Blondjes beleggen beter. Seminar 'Starten Met Beleggen', 23 september 2016 Blondjes beleggen beter Geld Geld is niet zomaar een betaalmiddel, geld is emo

Nadere informatie

AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands

AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands zaterdag 19 maart AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands 1-66% -61% -57% -53% -49% -43% -36% -7% -% +3% +8% 9 8 7 6 5 4 +71% 3 +7% -.5-1 -1.5 6 7 8 9 MoneyFlow Benelux. Alle rechten

Nadere informatie

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van Trading Tactics Pro de dagelijkse nieuwsbrief van TechnicalDayTrader Trading Tactics Pro nieuwsbrief@technicaldaytrader.nl TradingScreen signalen De AEX heeft vandaag opnieuw een daling laten zien, ditmaal

Nadere informatie

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 9 oktober 2015. Technische Analyse Het stappenplan

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 9 oktober 2015. Technische Analyse Het stappenplan Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 9 oktober 2015 Technische Analyse Het stappenplan Agenda Geschiedenis technische analyse Wat is technische analyse? Het stappenplan Gemiddelden

Nadere informatie

Ontdek beleggingskansen met technische analyse

Ontdek beleggingskansen met technische analyse Online Seminar Beleggen Ontdek beleggingskansen met technische analyse Bas Heijink Technisch Analist ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Manager ING Beleggen Amsterdam, 10 september 2013

Nadere informatie

Risk Control Strategy

Risk Control Strategy Structured products January 2016 Kempen & Co N.V. (Kempen & Co) is een Nederlandse merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate finance. Kempen & Co

Nadere informatie

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan

Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan Limited Speeders Limited Speeders zijn nieuwe beleggingsproducten waarmee u met een nog grotere hefboom kunt beleggen. Doordat het financieringsniveau gelijk is aan het stop loss-niveau, en deze niveaus

Nadere informatie

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT BINCK BELEGGERSBAROMETER MAART 2017 BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT 13 MAART 2017 De uitslag van de Nederlandse verkiezingen zal volgens beleggers deze maand weinig impact hebben op de beurs, maar een eventuele

Nadere informatie

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct.

Rabo AEX Click Note. Van 24 januari tot 11 februari, 15.00 uur kunt u inschrijven op dit aantrekkelijke beleggingsproduct. Rabo AEX Click Note Rabo AEX Click Note De AEX-index heeft het afgelopen jaar per saldo weinig beweging laten zien. Voor de belegger die denkt dat de AEX-index de komende jaren een stijgende lijn zal laten

Nadere informatie

Mayday. 24-Uurtje: 23 juni 2017

Mayday. 24-Uurtje: 23 juni 2017 Mayday De verkiezingen in Groot-Brittannië zijn achter de rug. Waar vorig jaar eerst premier Cameron, na het door hem verloren Brexit referendum, het veld moest ruimen lijkt het nu de beurt aan Theresa

Nadere informatie

Winnaars op de Nederlandse beurs

Winnaars op de Nederlandse beurs Albert Jellema Veel weten van weinig Winnaars op de Nederlandse beurs Nederlandse economie Onzekerheden horen bij beleggen Met of zonder parachute Elke dag een nieuw idee Beleggingsfilosofie 1. Beleggen

Nadere informatie

Zombificatie. 24-Uurtje: 31 maart 2017

Zombificatie. 24-Uurtje: 31 maart 2017 Zombificatie Vandaag staat er in het Financieel Dagblad een interview met Klaas Knot. Onze president van de centrale bank, De Nederlandsche Bank, spreekt zijn zorgen uit over het huidige monetaire beleid

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

5 manieren om uw voordeel te halen uit de Bolero-Alerts

5 manieren om uw voordeel te halen uit de Bolero-Alerts 5 manieren om uw voordeel te halen uit de Bolero-Alerts Wilt u een aandeel kopen als het net onder een bepaalde koers gezakt is? Wilt u uw positie verkopen als u op 30% koerswinst staat? Hebt u misschien

Nadere informatie

Limited Speeders. Achieving more together

Limited Speeders. Achieving more together Limited Speeders Achieving more together Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! 3 Limited Speeders: Beleg met een nog grotere hefboom! Werking Limited Speeders Limited Speeders behoren,

Nadere informatie

Sprinters Club 22/03/2011

Sprinters Club 22/03/2011 Sprinters Club 22/03/11 PORTEFEUILLE SPRINTERS Aankoop Sprinters Verkoop Sprinters Datum Markt LNG of SHT koers aantal totaal datum koers totaal AEX LNG 2 AEX SHT 9 9/3/11 OLIE LNG 69..02 71 2486.42 34.68

Nadere informatie

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER BINCK BELEGGERSBAROMETER MEI 2017 ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER 20 MEI 2017 Nederlandse particuliere beleggers blijven positief over het huidige beursklimaat. Dat blijkt uit de Binck BeleggersBarometer

Nadere informatie

Ochtendbericht Analytica Trading 22 juli

Ochtendbericht Analytica Trading 22 juli Weinig beweging Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson De AEX De AEX opende maandag aanvankelijk positief maar zakte gedurende de ochtend wat weg. De geopolitieke spanningen lijken vooralsnog de

Nadere informatie

Dutch Compass II 2015*

Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Dutch Compass II 2015* Beleggingen die profiteren van een stijgende aandelenmarkt zijn er volop. Maar kunt u zich voorstellen dat er een belegging is die kan profiteren van zowel

Nadere informatie

Eurozone Premie Note. High Risk

Eurozone Premie Note. High Risk Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking tot deze Note verwijzen wij u

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Speeders Limited Speeders. Snel & Simpel

Speeders Limited Speeders. Snel & Simpel Speeders Limited Speeders Speeders en Limited Speeders Snel & Simpel 2 SPEEDERS EN LIMITED SPEEDERS SPEEDERS EN LIMITED SPEEDERS 3 Over Citi Citi is een van de grootste financiële dienstverleners ter wereld.

Nadere informatie

http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25

http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25 http://www.vectorvest.be/beblog/?p=25 Succes op Lange Termijn Ik heb onlangs de Angie s Angels strategie besproken tijdens 1 van onze wekelijkse Strategie van de week video s, die enkel toegankelijk zijn

Nadere informatie

Stabiele wisselkoersen

Stabiele wisselkoersen Stabiele wisselkoersen Volgens Trump komt er binnen afzienbare tijd een einde aan alle valutamanipulaties door centrale banken. Sneller dan wij met zijn allen nu voor mogelijk houden was dit zijn standpunt

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II 6 maart 2017 BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS Nederland kiest op 15 maart voor een nieuwe Tweede Kamer. Hoog tijd om een terugblik te werpen

Nadere informatie

Docentenhandleiding BEURSSPEL Experiment aandelen & koersen

Docentenhandleiding BEURSSPEL Experiment aandelen & koersen Docentenhandleiding BEURSSPEL Experiment aandelen & koersen Voor de docent Algemeen Door het beursspel krijgen leerlingen een duidelijker beeld van hoe koersen op de beurs worden beïnvloed. Het kan voor

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen

NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen NL Belegt beter! 1 NL Belegt: Eenvoudig in een goed gespreide portefeuille beleggen Sparen levert tegenwoordig te weinig op om uw vermogen te laten groeien. NL Belegt biedt een prima alternatief, afgestemd

Nadere informatie

In stilte transacties plannen.

In stilte transacties plannen. In stilte transacties plannen Stilte voor de storm? Op zoek naar geluk? Waar ligt onze mogelijkheden? We zijn beperkt in onze tijd, ons vermogen en onze wil En hoe gedragen wij ons? Een continue cyclus

Nadere informatie

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08

Productoverzicht Rabo AEX Garant september-08 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

TRENDS & MOMENTUM 26 september 2016 door LOEF Technische Analyse

TRENDS & MOMENTUM 26 september 2016 door LOEF Technische Analyse TRENDS & MOMENTUM 26 september 2016 door LOEF Technische Analyse Samenvatting In de vorige update van 22 augustus jl. luidde de technische analyse als volgt: In de AEX ligt de laatste hogere bodem op 437,85.

Nadere informatie

Keuzevak Beleggen. Floris Schippers October 28, Inleiding 2. 2 Aankoop Ahold - 14 September 3. 3 Aankoop KPN - 14 September 4

Keuzevak Beleggen. Floris Schippers October 28, Inleiding 2. 2 Aankoop Ahold - 14 September 3. 3 Aankoop KPN - 14 September 4 Keuzevak Beleggen Floris Schippers 0920490@hr.nl October 28, 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Aankoop Ahold - 14 September 3 3 Aankoop KPN - 14 September 4 4 Aankoop Unilever - 16 September 5 5 Verkoop

Nadere informatie

Weekbericht Analytica Trading 10 augustus

Weekbericht Analytica Trading 10 augustus Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Weekbericht Analytica Trading Mijnenveld De AEX De AEX had een zware week. De geopolitieke spanningen bleven toenemen en ook uit de cijferhoek kwamen wat teleurstellingen.

Nadere informatie

Monetair extremisme (het vervolg)

Monetair extremisme (het vervolg) Monetair extremisme (het vervolg) Kenneth Rogoff schetst in zijn boek The Curse of Cash zijn denkwijze over een mogelijk nieuw financieel systeem. Een systeem waarin de rente kan dalen naar ongekend lage

Nadere informatie

ASML Call Spread. 15 januari Analyse:

ASML Call Spread. 15 januari Analyse: ASML Call Spread 15 januari 2016 Analyse: Volgende week komt ASML met kwartaalcijfers. De koers van het aandeel is de afgelopen maanden behoorlijk teruggezakt. Rond de zone 70-72 ligt een belangrijk steunniveau.

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Metal Index Note High Risk Equity Interest Other ING Metal Index Note 175% participatie in de mogelijke stijging van een metalen-index 60% garantie van de nominale waarde op einddatum Maximum aflossing: 187,50% van de

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 7 oktober Technische Analyse Het stappenplan

Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 7 oktober Technische Analyse Het stappenplan Bas Heijink Senior technisch analist ING Investment Office Vrijdag 7 oktober 2016 Technische Analyse Het stappenplan Agenda Geschiedenis technische analyse Wat is technische analyse? Het stappenplan Visie

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal

Derde kwartaal Conjunctuurenquête Nederland. Nederland totaal Derde kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Indexus. HCC Beleggerssymposium, 25 maart Amsterdam - Arnhem - Eindhoven - Heerenveen

Indexus. HCC Beleggerssymposium, 25 maart Amsterdam - Arnhem - Eindhoven - Heerenveen Indexus HCC Beleggerssymposium, 25 maart 2017 Even voorstellen: Programma Introductie Indexus Indexbeleggen, waar hebben we het over? Succesvol Indexbeleggen, van theorie naar praktijk VRAGEN Introductie

Nadere informatie

Turbo Thema: de basis van Turbo s

Turbo Thema: de basis van Turbo s februari 2012 Turbo Thema: de basis van Turbo s Beleg slim, beleg Turbo RBS, februari 2012 Introductie Seminars in 2012 Eerste maandag: seminar 'Ontmoet RBS' Webinars in 2012 Eerste dinsdag: de gouden

Nadere informatie

Goud en rente. 24-Uurtje: 14 juli 2017

Goud en rente. 24-Uurtje: 14 juli 2017 Goud en rente Er wordt de laatste jaren veel geschreven over het monetaire beleid van onze centrale banken. De rol van onze centrale bankiers wordt de hemel ingeprezen door grote groepen economen, politici

Nadere informatie

TRENDS & MOMENTUM 14 juni 2016 door LOEF Technische Analyse

TRENDS & MOMENTUM 14 juni 2016 door LOEF Technische Analyse TRENDS & MOMENTUM 14 juni 2016 door LOEF Technische Analyse Samenvatting In het eerste kwartaal van 2015 was de stemming onder Europese aandelenbeleggers optimistisch tot zelfs euforisch in april. De grote

Nadere informatie

Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen

Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen de totale financiële markten. De kredietcrisis ligt weer al geruime tijd achter ons. De crisis ontstond in de zomer van 2007 en bereikte haar kookpunt

Nadere informatie

Anders denken. 24-Uurtje: 9 september 2016

Anders denken. 24-Uurtje: 9 september 2016 Anders denken Heeft u ooit belegd in effecten waarin u helemaal geen vertrouwen heeft? Waarvan u eigenlijk denkt dat ze gaan dalen. Waarschijnlijk belegt u enkel in beleggingen waarmee u verwacht winst

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Basisstrategieën 2 2. Voorbeelden van toepassingen 2 3. Grafische voorstelling 5 4. Gekochte

Nadere informatie