een vaste koers ook uw belang!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een vaste koers ook uw belang!"

Transcriptie

1 een vaste koers een vaste koers ook uw belang! SGP info Reimerswaal 01

2 ONTWERP AANLEG ONDERHOUD gsm: / Henry Dunantstraat 11, Kruiningen Tel

3 Meditatie Verantwoordelijkheid van de overheid Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden. Nochtans zult gij sterven als en mens. Psalm 82 vers 6a en 7a Volgens Calvijn gaat deze psalm over allen die met macht of gezag bekleed zijn. Hoog is de eretitel die mensen van God ontvangen, die een overheidsfunctie bekleden. Dat heeft een diepe reden. In het werk dat mensen doen die het regeerambt uitoefenen glanst iets van de Majesteit Gods. Als u deze overdenking leest, staat de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten voor de deur. De nieuw gekozen leden van de Provinciale Staten kiezen vervolgens over niet al te lange tijd de leden van de Eerste Kamer van de Staten Generaal. Hoe belangrijk om juist op een moment als dit te beseffen, wat er vanuit Gods heilig Woord te zeggen valt over de overheid, op willekeurig welk niveau. God heeft in Zijn wijsheid gewild dat er mensen zouden zijn, die tot een taak in de overheid worden geroepen. Met de bedoeling dat men dienen zou tot welzijn van allen. Verstaan overheden hun verantwoordelijkheid niet, dan worden daarmee de fundamenten van de samenleving, van de wereld aangetast. De psalmdichter constateert dat het in zijn dagen met de overheid droevig gesteld is. Men regeerde niet vanuit de overtuiging, dat God de Koning der koningen is en de Heere der heren. In plaats van de meest zwakke en de meest kwetsbare te steunen en te helpen, begeeft men zich in onrecht, in geheul met de goddelozen. Al te weinig (of in het geheel niet) werd beseft, dat men sterfelijk was. Ook als mensen een gewichtig ambt dragen, zullen ze eenmaal sterven. Net als ieder ander mens. En alle mensen worden onmiddellijk na hun sterven gedaagd voor de rechterstoel van God. Om er weg te dragen naar dat men gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Ook een man op een hoge overheidspost zal sterven als een gewoon mens. En dan? We kijken als betrokken leden van een politieke partij naar mensen die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving. Naar mensen die een taak hebben in het regeren en controleren van dat regeren van land, provincie en gemeente. Menig keer zullen we denken aan de woorden van de psalmdichter: Ze weten niet en verstaan niet, zij wandelen steeds in duisternis (vers 5). Zien we dat voor onze ogen gebeuren? Is het besluiten in de politiek daar een gevolg van? Vele politici nemen geen notitie van de heilzame geboden van God. Laten zich er 1

4 niet door gezeggen. Wijzen de gedachte af, dat eerbiediging ervan het welzijn van ons gehele volk te goede zou komen. We kijken naar staatkundig gereformeerde politici, vandaag de dag. Zouden die zich onderscheiden van anderen? Nu en in de toekomst? Weten zij en wij als leden en betrokkenen het niet alleen, maar zoeken zij en wij er ook naar te handelen, waar hun en onze positie ons daar de gelegenheid toe biedt? Hebben staatkundig gereformeerden steeds de eer van God op het oog? Zien wij het steeds als onze dure roeping om de meest kwetsbaren in de samenleving te hulp te komen, plaatselijk, met alle taken die naar de gemeenten zijn toegekomen, maar ook provinciaal en landelijk? We moesten allereerst maar tot ons zelf inkeren als staatkundig gereformeerde beweging. Worden er uit ons midden tot verantwoordelijke posities verkozen? Weten zij zich tot die plaatsen geroepen van Godswege? Dan moest iets glanzen van Gods Majesteit in hun besluiten en handelen. Dan moest hun doen en laten doortrokken zijn van het besef: We zijn broze mensen. Wij zullen sterven en moeten verschijnen voor de Rechter van hemel en aarde. Zoals elk mens. We zullen verantwoording moeten afleggen van ons persoonlijk leven, maar ook van ons functioneren in het overheidsambt. Wie is tot deze dingen bekwaam? Hoe voornaam dat wij hen die tot zulke dingen geroepen worden opdragen in onze gebeden. Opdat hun bekwaamheid uit God zal zijn. Opdat gerechtigheid ons volk zal verhogen. Kruiningen, ds. C.J.P. van der Bas Hersteld Hervormde Ichtuskerk te Kruiningen 2

5 Specialist Inbraak Beveiliging Gespecialiseerd in camera-installaties met kentekenherkenning Elektra Elektra Inspecties Thermografie Netanalyse Alarminstallaties Doelstraat 45, 4413 BG Krabbendijke tel Uw wens... Uw zorg... Uw zaak... belastingzaken administraties adviezen Marijkelaan GE Yerseke T. (0113) E. I. de onze 3

6 Van de redactie In de aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap is de redactie van Een vaste Koers er weer in geslaagd een nieuw SGPinfomagazine samen te stellen. In het vorige nummer konden we met dankbaarheid terug zien op de verkiezingen voor de gemeenteraad die verleden jaar (2014) rond deze tijd werden gehouden. Inmiddels is het eerste kwartaal van 2015 weer bijna voorbij, het gaat alles snel, het nieuwe leven dient zich weer aan in de natuur. De eerste groei-veranderingen na de winter doen het gezicht van de natuur veranderen. Er verandert veel en de wisselingen blijven aan de orde. Dat wordt ook weer zo nadrukkelijk in dit nummer weergegeven. Andere lijsttrekkers t.a.v. de Provinciale Staten en de Eerste Kamer ten opzichte van de voorgaande keer, maar ook het Waterschap Scheldestromen komt met nieuwe gezichten. U kunt er in dit nummer van Een vaste Koers allemaal kennis mee maken. Maar dat niet alleen, verschillende van onze raadsleden hebben diverse bijdragen aan dit nummer geleverd, die de veranderingen in onze gemeente Reimerswaal weergeven. Het is niet altijd even makkelijk om ons Reimerswaalse SGP-infomagazine goed gevuld te krijgen; daarom is de redactie altijd blij met de SGP-Ondernemers, die een advertentie van hun onderneming in ons nummer willen plaatsen. Wellicht zijn er nog ondernemers in Reimerswaal die graag een advertentie zouden willen plaatsen. U kunt daarvoor contact opnemen met de redactie (zie colofon). Een vaste Koers wordt immers breed gelezen tot royaal over de Reimerswaalse gemeente-grenzen. Naast de diverse bijdragen heeft dit nummer weer e.a. te bieden, met name een SGP-Agenda die u eens door kunt nemen. De meeste plaatselijke kiesverenigingen hebben nog wel een vergadering of een tijdrede georganiseerd voor 2015 waar ze u hartelijk voor willen uitnodigen. De redactie wenst u veel leesgenoegen!! Waarde, M.W. Sinke 4

7 Vindt u de rekening van uw boekhouder te hoog? Informeer naar onze aantrekkelijke tarieven! U kunt bij mij terecht voor: Administraties van ZZP ers en particulieren Jaarrekeningen Salarisadministraties Hulp bij achterstand in uw administratie Belastingaangiften en adviezen voor particulieren Voor inlichtingen of een vrijblijvende offerte: / Kruisbessestraat 22, 4413 DC Krabbendijke Telefoon /

8 Van de voorzitter Onder het kopje Ons beginsel schrijft partijvoorzitter M.F. van Leeuwen in 'De Banier' van december 2014 een stukje over de zondagsrust. De zondagsrust lijkt helaas ook onderwerp van discussie te worden binnen onze gereformeerde gezindte. Winkelsluiting ja, maar hoe zit het met onze webshops, met onze onbemande tankstations? Ook binnen de partij ontspant zich een discussie over de zondag. Laat het uitgangspunt van onze overwegingen altijd zijn dat de zondag geen dag van christenen is, maar Gods dag. Dan kan er geen actieve bijdrage worden S.D. van Koeveringe voorzitter Gemeentelijke Afdeling SGP-Reimerswaal geleverd aan een verslechtering van de bestaande situatie op zo n kernpunt van ons beginsel. Mag ik in dit licht eens aandacht vragen voor onze ondernemers die hierin standvastig zijn? Als het goed is, staan wij als SGP-ers bij deze ondernemers als goede klant te boek. Of gaan wij ook steeds meer onze huisgenoten des geloofs voorbij en bestellen we onze spullen bij onbekende webshops waar de kassa op zondag waarschijnlijk ook volop rinkelt? Gaan we tanken bij grote tankstations in de buurt omdat we daar een paar cent goedkoper uit zijn dan dat we gaan tanken bij de ondernemer op het dorp die s zondags zijn zaak netjes dicht houdt? Dat die grote zaak 7 dagen per week open is, is tenslotte niet onze verantwoordelijkheid, nietwaar? Ik herinner me een gesprekje met een ondernemer bij ons op het dorp die ook een onbemand tankstation heeft. Het gesprek ontspon zich toen hij omschakelde van bemand naar onbemand. Toen was bij hem ook de vraag opgekomen of het misschien toch niet handig zou zijn om 7 dagen per week open te zijn. Hij hoefde immers toch niet te werken? Alles gaat automatisch. Iedereen heeft zijn pasje en pincode, dus ze hebben hém niet nodig. Het deed me toen erg goed dat hij aangaf dit toch echt niet te kunnen om des gewetens wil. Hij voelde goed aan dat er op zondag geen geld in de beurs hoort te vloeien. In de kerk zitten en tegelijk je portemonnee wagenwijd openzetten voor de inkomsten van het onbemande tankstation, dan kan niet. Misschien zegt u: Dat moet toch vanzelfsprekend zijn, dat iedereen uit onze achterban op zondag dicht is? U hebt gelijk. Maar dan moet het ook vanzelfsprekend zijn dat u deze ondernemers steunt door bij hun uw inkopen te doen. Het kan geen kwaad om elkaar ook hier eens op te wijzen. 6

9 Wat doet het dan weldadig aan als je dan hier en daar nog ziet staan: Op zondag gesloten. Wat is het een voorrecht dat we in Reimerswaal een zodanige inbreng hebben in de gemeentelijke politiek dat de winkels gewoon dicht zijn op Gods dag. U weet wel dat dit in veel andere plaatsen in ons land anders is. Daar moeten de kerkmensen soms door het winkelend publiek heen om naar de kerk te gaan. Gelukkig is dat bij ons nog niet zo. Ook de voetbalvelden zijn dicht. Het is zaak om daar alert op te blijven. En laat het ons in deze zaken dan gaan om de ere Gods. Daar gaat het om als het goed is. Ik heb nog 2 belangrijke datums voor in uw agenda. De eerste is vrijdag 13 maart. Op die dag komen er enkele belangrijke SGP-ers naar Reimerswaal voor een werkbezoek. s Avonds bent u welkom op de openbare vergadering die dan gehouden wordt. Deze avond staat in het teken van de verkiezingen voor de Provinciale Staten, die de week daarop gehouden staan te worden. En dat is dan dus de tweede datum voor in uw agenda. Woensdag 18 maart: Verkiezingen Provinciale Staten. Uiterst belangrijk! Soms merk je aan mensen dat ze deze verkiezingen minder belangrijk achten dan de verkiezingen voor de Tweede Kamer of de gemeenteraad. Niets is minder waar! Bedenk dat we op deze dag in feite voor 2 organen stemmen. In de eerste plaats voor onze mensen in het Provinciehuis te Middelburg. Maar ook voor de mensen die in de Eerste Kamer komen. Want die mensen worden gestemd door de personen die in de Provinciale Staten zitting hebben. U weet hopelijk welke belangrijke rol onze man in de Eerste kamer speelt, zeker nu de SGP in de landelijke politiek gedoogpartner is. S.D. van Koeveringe 7

10 Uit de raad De bibliotheek in Reimerswaal Inleiding In de raadsvergadering van 27 januari 2015 is een besluit genomen over de verdere invulling van de bibliotheken in de dorpen van Reimerswaal. Het onderwerp bibliotheek is een veel besproken onderwerp in de afgelopen jaren. Een reden is dat de kosten jaarlijks steeds verder oplopen en daarentegen de financiën van de gemeente kleiner Raadslid J.A. Rottier worden. Dat betekent: keuzes maken. De tijd dat de (lokale) overheid allerlei voorzieningen opbouwt en in stand kan blijven houden, lijkt voorbij. Huidige situatie Momenteel zijn er een vijftal bibliotheekvestingen in Reimerswaal die vallen onder de BibliOosterschelde. Het betreft de kernen Yerseke, Krabbendijke, Kruiningen, Hansweert en Rilland. Daarnaast zijn in Waarde en Oostdijk goede (recente) initiatieven ontstaan voor het lenen van boeken in de locaties Meer- Waarde en De Putter. Stichting Bibliotheek Oosterschelde is op 31 december 2006 ontstaan uit het samengaan van stichting bibliotheek Reimerswaal in een groter geheel in de Oosterschelderegio met de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. Nieuwe bibliotheekbeleid Het nieuwe bibliotheekbeleid omvat een hoofdvestiging in Kruiningen en servicepunten in de overige kernen. Tevens worden Waarde en Oostdijk geïntegreerd in het nieuwe bibliotheekbeleid. De fractie heeft in vroeg stadium aangegeven dat bij het centraliseren van voorzieningen ook daadwerkelijk een financieel voordeel ontstaat. Het centraliseren van voorzieningen is immers geen doel op zich. Hoe meer bibliotheekvestigingen er zijn, hoe mooier het is. Financiële keuzes dwingen echter om te zoeken naar meer efficiënte vormen van aanbod, bijvoorbeeld vanuit een centrale huisvesting. De huidige kosten zijn meer dan ,-- Een 8

11 aanzienlijk deel van dat bedrag bestaat uit collectieve kosten. De fractie heeft er derhalve op aangedrongen om deze kosten naar beneden te brengen. Daarnaast is de SGP fractie van mening dat het bibliotheekwerk in de loop der jaren te breed is uitgedijd naar diensten die niet direct te maken hebben met het uitlenen van (digitale) boeken. Zo zijn we bijvoorbeeld niet tegen leesbevordering, maar vinden dat primair thuishoren in het onderwijsbudget. Om die reden is een bedrag van overgeboekt naar onderwijsinhoudelijke taken. Het totale taakstellende budget is vastgesteld op , waarbij het college heeft toegezegd te willen sturen op de berekende kosten van , en uitgaat dat de kosten nog lager uitvallen. In een eerdere raadsvergadering is een motie aangenomen, waarin gepleit wordt om scherper te begroten. De SGP is er voorstander van dat toe te passen. Het is niet handig om enerzijds van de ene bezuinigingsronde naar de volgende te moeten en anderzijds in de jaarrekening behoorlijke overschotten te realiseren. Belangrijk is wel een goede buffer die is opgebouwd als algemene reserve, zoals die in de gemeente wordt gehanteerd. Hoofdvestiging De keuze voor een bibliotheekvestiging is een lastige keuze. De SGP fractie vond dat de hoofdvestiging in Yerseke, Kruiningen of Krabbendijke moest komen. Deze kernen hebben alle drie een behoorlijk aantal bibliotheekgebruikers, waarbij de grootte van de kern een rol speelt in het aantal uitleningen. In Kruiningen en Yerseke is bijkomend voordeel dat het pand in eigendom is van de gemeente. Het college had in het voorstel Yerseke en Kruiningen als locaties 9

12 ge noemd, waarbij duidelijke voorkeur aanwezig bleek voor Kruiningen. Dit met als doel het concentreren van voorzieningen in het gebouw Bachten Vaete. Het gemeentehuis is een aantal jaar terug verbouwd waardoor een aantal diensten daarnaar toe zijn verplaatst, zoals het ophalen van rijbewijzen etc. Daarnaast vindt er steeds meer samenwerking plaats met buurgemeenten in De Bevelanden, waardoor bepaalde afdelingen zijn verhuisd naar buurgemeenten. Derhalve is het gebouw beschikbaar om te kunnen fungeren voor bijvoorbeeld een bibliotheekvestiging. Hoewel de afstanden in Reimerswaal niet erg groot zijn, ligt Kruiningen redelijk in het midden van de gemeente. Servicepunten Het is belangrijk dat het uitlenen van boeken en andere media zo dicht mogelijk aansluit bij de gebruikers. Daarom is bedacht dat naast een hoofdvestiging zogenaamde servicepunten ingericht worden. Deze servicepunten worden ook wel satellieten van de centrale vestiging genoemd. Hierbij is aansluiting gezocht bij bestaande voorzieningen in de overige kernen. Omdat Ter Weel vestigingen heeft in Yerseke (Moerzicht), Krabbendijke, Rilland (gebouw De Vliedberg) en Hansweert (Maria-Oord) zijn dit goede locaties voor het inrichten van servicepunten. Een servicepunt is bedoeld als middel om de (uitleen)dienstverlening aan personen die aan de kern gebonden zijn (minder mobielen, ouderen, jeugdigen) bereikbaar te houden. Gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke bereikbaarheid en toegankelijkheid. Het servicepunt omvat onder andere een geautomatiseerde uitleen en inname, de mogelijkheid om gereserveerde boeken/mediaproducten op te halen en terug te brengen, per week aflevering van gereserveerde materialen en een collectie gerelateerd aan de mensen die de boeken of andere onderdelen van de collectie lenen. Afronding De fractie heeft aangegeven het uitrollen van dit nieuwe beleid positief-kritisch te zullen volgen. We wensen het college en de ambtenaren die er hard aan gewerkt hebben alle succes en onze steun om er wat moois van te maken. Yerseke, J.A. (Hans) Rottier 10

13 Uit de raad Een zonnepanelenpark bij een agrarisch bedrijf aan de Kreekrakweg 2 in Rilland In de toekomstvisie van de overheid zijn er doelstellingen vastgesteld om te komen tot een bepaald percentage schone energie, opgewekt uit schone en duurzame energiebronnen. Eén van deze duurzame energiebronnen is zonne-energie, waarbij energie wordt opgewekt door middel van zonnepanelen. Raadslid A. van Stee De Maatschap Hopmans ziet voor haar bedrijf mogelijkheden om deze energiebron te benutten in de vorm van de aanleg van een zonnepanelenpark aan de Kreekrakweg. Het desbetreffende perceel is gelegen ten oosten van het Schelde-Rijnkanaal en maakt deel uit van het windpark Kreekrak. De gronden bestaan volgens de heer Hopmans uit klasse 2 landbouwgrond. Deze klasse levert beperkingen op voor de agrarische teelten en zorgt voor extra hoge kosten om de gewassen nog enigszins groeizaam te houden. Denk hier met name aan extra beregenen en extra bemestingen en bespuitingen met groeibevorderaars, omdat deze grond zeer schraal en droogtegevoelig is. Sommige gewassen kunnen er zelfs niet geteeld worden daar de grond hiervoor volledig ongeschikt is. Het grondgebonden zonnepanelenproject zal een bijdrage leveren van Mw groene energie; dit is op jaarbasis voldoende om circa 1700 huishoudens van energie te voorzien. Het project geeft een zeer goede aanvulling aan windenergie, omdat windmolens in de winterperiode maximaal produceren en zonnepanelen juist in de zomer maximaal produceren (dus op het moment dat er weinig wind is). De beoogde locatie is gelegen in een gebied dat door de provincie is aangemerkt als een open landschap. 11

14 Echter vanaf de snelweg A58 is de locatie amper zichtbaar. Dus dit is een landschappelijk verantwoorde plaats. De gronden waarop het zonnepanelenpark is geprojecteerd, hebben bij het geldende bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Agrarische Doeleinden gekregen. Het realiseren van een zonnepanelenpark past niet binnen die vigrerende bestemming. Om het project mogelijk te maken is een planologische procedure noodzakelijk. Als fractie van de SGP juichen we dit initiatief toe, mede in het licht van een goed rentmeesterschap, zoals God ons opgedragen heeft. Ook uit een praktisch oogpunt bekeken, omdat Zeeland de meeste zonne-uren heeft, in vergelijking tot de rest van het land (+/-150 uren meer als in het noorden). Hoogachtend, A. van Stee Fractiespecialist milieu RO constructiewerk machinebouw trappen bordessen transportbanden verspanen draaiwerk freeswerk onderhoud laswerk plaatwerk zuidweg NL Krabbendijke tel

15 Uit de Staten Zeeland, de provincie waar wij ons elke dag thuisvoelen... Zeeland. Land in zee. Met zijn onstuimige zee en het bedachtzame land. Waar mensen elke dag werken voor hun boterham. Mannen en vrouwen die de Zeeuwse economie draaiende houden. De uitstekende mogelijkheden om rustig te wonen. Waar kinderen in het gezin veilig kunnen opgroeien. Een provincie waar wij als bescheiden Statenlid A.J. van der Maas Zeeuwen trots op zijn. Diezelfde Zeeuwen mogen op D.V. 18 maart naar de stembus. Het zijn spannende tijden! 13 partijen Op dit moment heeft de SGP 4 van de 39 zetels in de Zeeuwse Staten. Samen met VVD, CDA en PvdA vormen we het College. Als we uitgaan van de peilingen, zullen er behoorlijke wisselingen komen. Er is zelfs een nieuwe partij opgericht door een aantal oud-gedienden, namelijk Zeeland Lokaal. Zal deze partij veel stemmen weghalen bij andere partijen? De SGP hoopt in elk geval dat we onze 4 zetels mogen behouden. Hier en daar wordt zelfs gedacht aan 5 zetels. In totaal zullen 13 partijen de kiezer proberen te verleiden. Mogen wij op uw stem en steun rekenen?! Gedeputeerde Dhr. Van Heukelom is al 3 termijnen gedeputeerde, d.w.z. 12 jaar. Hij heeft aangegeven te willen stoppen, met name vanwege zijn leeftijd. Ik ben benaderd met de vraag naar mijn beschikbaarheid als gedeputeerde. Als onze partij opnieuw de mogelijkheid krijgt om deel te nemen in een nieuw College, zal ik D.V. deze functie namens onze partij vervullen. Een zware taak, met een grote verantwoordelijkheid. Op dit moment ben ik bovenschools directeur in het onderwijs. Wij wonen als gezin in Aagtekerke. Deze verkiezingen zijn voor mij en het gezin dus dubbel spannend. Een sterk Zeeland In de achterliggende tijd is er discussie geweest over provincies. Moeten provincies worden samengevoegd of niet? Minister Plasterk heeft er alles aan gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Zonder resultaat. Eigenlijk zijn we sterker uit de discussie gekomen. De provincie is de schakel tussen rijk en 13

16 gemeenten. Op diverse terreinen erg belangrijk voor inwoners van Zeeland. Er blijkt behoefte te zijn aan een regionale overheid, die partijen samenbrengt, processen op gang krijgt, initiatieven neemt. De provincie gaat met name over: Openbaar Vervoer, Regionale economie, Bereikbaarheid (over weg, water, spoor), Ruimtelijke ontwikkeling, Natuur en Cultuur. Op deze onderwerpen is werk aan de winkel. Jongeren en werkgelegenheid Zeeland heeft jongeren nodig! Nog te vaak vertrekken jonge mensen naar elders. Met name omdat ze hier geen werk vinden. Met minder mensen kun je minder voorzieningen in stand houden, zoals winkels, scholen, ziekenhuizen, etc. Een gezonde en sterke regionale economie is daarom onmisbaar. De SGP maakt zich hier sterk voor. Het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in bijv. de landbouw en de visserij is uitermate belangrijk. Maar ook voor de industrie moeten we een aantrekkelijke provincie zijn. Bedrijven kijken naar het vestigingsklimaat. Zijn er goede wegverbindingen? Zijn er voldoende arbeidskrachten? Is het er goed wonen? Hoe word ik geholpen als ik vergunningen nodig heb? Allemaal zaken die bepalend zijn voor het bedrijfsleven. De taak van de provincie is het scheppen van goede voorwaarden, zodat het bedrijfsleven zijn plaats heeft en zich goed kan ontwikkelen. Alleen op deze wijze houden we jonge Zeeuwen in de provincie! Bereikbaarheid en verkeersveiligheid Op onze wegen gebeuren helaas veel ernstige ongelukken. In Zeeland vallen veel verkeersdoden. We hebben lange en stille wegen. Over het algemeen geldt: hoe drukker, hoe veiliger (..)! Verkeersveiligheid moet hoge prioriteit hebben! De infrastructuur moet niet alleen gericht zijn op een goede doorstroming van het verkeer, maar ook optimale veiligheid bevorderen. Daarom moet het wegennet kritisch worden bezien en waar nodig onder handen genomen. Locaties waar veel ongelukken gebeuren, moeten met spoed worden aangepakt. De bereikbaarheid van Zeeland kan verbeterd worden. Met name als het gaat om de Noord-Zuidverbindingen. Samen met Zuid-Holland dient ingezet 14

17 SGP-kandidaten Provinciale Staten: v.l.n.r. J.J. van Burg, J. van de Velde, A.J. van der Maas, G.D. Roeland, A.I.G. Dorst en C.L.M. van den Berge te worden op een 2x tweebaansweg Hellegatsplein-Bruinisse. Vanaf Zierikzee naar Rotterdam kan en moet het sneller en veiliger. Ook willen we de doorstroming van de N256 (Goes-Zierikzee) verbeteren. Met name s zomers geeft dat problemen. Verder blijft de bereikbaarheid van Zeeland via de A58 een aandachtspunt. Bijbelse normen en waarden Voor de SGP is de overheid Gods dienares, een door God gegeven instrument om het land te besturen. De SGP wil politiek bedrijven volgens de normen en waarden van Gods Woord. Subsidies voor grote pop- of sportevenementen kunnen niet op onze steun rekenen. De economie willen we een impuls geven, maar het mag niet zo zijn dat we in Zeeland een 24-uurs economie stimuleren. Ook moeten we oog hebben voor bouwen en bewaren. Zuinig zijn op de schepping. Eigenlijk zijn alle voorstellen en onderwerpen principieel. Is het tot Gods eer en tot heil van de naaste? Kortom, de SGP staat voor: Een provincie waar mensen omzien naar elkaar, die een gezonde regionale economie heeft, waar de zondag rustdag is en waar mensen zich veilig voelen. Een provincie die ook in de toekomst zelfstandig hoort te blijven. Zeeland, de provincie waar wij ons elke dag thuis voelen. 15

18 Geen dierber plek voor ons op aard, Geen oord ter wereld meer ons waard, Dan, waar beschermd door dijk en duin, Ons toelacht veld en bosch en tuin; Waar steeds d aloude Eendracht woont, En welvaart s landsmans werk bekroont, waar klinkt des Leeuwen forsche stem; Ik worstel moedig en ontzwem! Hartelijke groeten, A.J. (Harry) van der Maas Voor meer informatie over SGP-Zeeland en de verkiezingen: Speerpunten voor de SGP-Zeeland bij de komende verkiezingen: Handen af van onze Provincie Zeeland! Geen opschaling en geen gedwongen herindelingen. Politiek bedrijven volgens Bijbelse normen en waarden. Stoppen met subsidiëren van grote evenementen en het geld besteden aan innovatie in de Zeeuwse economie. Lasten voor de burger zo laag mogelijk houden door goed financieel beleid te voeren. Ruimte voor belangrijke pijlers van de Zeeuwse economie: landbouw, visserij en binnenvaart. Onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar af te stemmen voor meer en betere werkgelegenheid. Zeeland beter bereikbaar maken door de doorstroming tussen Goes-Hellegatsplein (N256/N59) te verbeteren. Grote bedrijventerreinen ontsluiten met openbaar vervoer in samenwerking met het bedrijfsleven. Natuurbeheer op een effectieve manier uitvoeren met meetbare doelen. Behoud van cultureel erfgoed in Zeeland. 16

19 Kandidatenlijst Provinciale Staten SGP Zeeland Kandidatenlijst Statenverkiezingen 2015: 1. G.D. (Goos) Roeland, Sint Annaland 2. A.J. (Harry) van der Maas, Aagtekerke 3. A.I.G. (Ad) Dorst, Yerseke 4. J.J. (Joan) van Burg, Terneuzen 5. J. (Harold) van de Velde, Kattendijke 6. C.L.M. (Kees) van den Berge, Burgh-Haamstede 7. J.L. (Job) de Visser, Aagtekerke 8. W.H. (Wim) Kok, Middelburg 9. A.G. (Adrie) van der Maas, Wissenkerke 10. J. (Johnny) Lukasse, Goes 11. C.C. (Christiaan) Cornet, Scherpenisse 12. J. (Jan) Nuijt, Nieuwerkerk 13. J. (Ko) Jansen, Kruiningen 14. A.W. (Adri) Overbeeke, Hoek 15. P.C.H. (Pieter) Poortvliet, Veere 16. F.G.R. (Florus) van der Paauw, Nieuwerkerk 17. J.C. (Jan Kees) Koopman, Sint Maartensdijk 18. H.M. (Henk) Koster, Kapelle 19. A. (Albert) Maljaars, Westkapelle 20. C. (Cor) van de Woestijne, Kamperland 21. A. (Aad) Prins, Tholen 22. M.W. (Martin) Stouten, Zaamslag 23. J.C. (Arco) Schot, Zierikzee 24. J.M. (Johan) Aarnoudse, Oud-Vossemeer 25. J.A. (Abco) Fierloos, Kruiningen 26. H. (Huub) van Klinken, Middelburg 27. P.J. (Piet) Hamelink, Zaamslag 28. A. (Abraham) Wisse, Oostkapelle 29. C. (Chris) Dekker, Middelburg 30. H. (Henk) Geluk, Sint Phillipsland 17

20 BUTEIJN logo.pdf :10 18

21 Wie is de SGP-lijsttrekker voor de Eerste Kamer? Mijn naam is Peter Schalk. Ik ben gehuwd met Marian, en wij hebben vijf kinderen, waarvan er drie getrouwd zijn. We wonen in Veenendaal. Ik ben geboren in 1961 in de Haarlemmermeer als zoon van een boerenknecht. Op jonge leeftijd verhuisde ons gezin naar de kosterswoning van de Gereformeerde Gemeente te Lisse, waar ik mijn jeugd heb De heer P. Schalk doorgebracht. Na de studie aan de Pedagogische Academie De Driestar (de huidige PABO) ging ik eerst in militaire dienst. Vervolgens werkte ik op een basisschool in Berkenwoude, twee jaar als onderwijzer, twee jaar als adjunct, en zeven jaar als directeur. Daarna maakte ik de overstap naar de RMU, een vakorganisatie voor ondernemers en werknemers in de gereformeerde gezindte, eerst als directeur, inmiddels als Raad van Bestuur. Tijdens mijn werk voor de RMU heb ik veel contacten gelegd en onderhouden in politiek Den Haag. Wellicht was dat de reden dat het Hoofdbestuur van de SGP in 2007 vroeg om de zittende Eerste Kamerleden te gaan volgen. Destijds ging het om de derde plaats op de lijst, en in 2011 bij het vertrek van G. van den Berg om de tweede plaats. Helaas werd toen de tweede zetel niet gehaald. In de achterliggende jaren heb ik op de achtergrond meegewerkt aan de behandeling van diverse wetsvoorstellen. Intussen leerde ik de werkwijze van de Eerste Kamer goed kennen. Voor de komende verkiezingen van de Eerste Kamer ben ik benoemd tot lijsttrekker. Heel bijzonder om dit werk te mogen gaan doen. En het werk van de Eerste Kamer is ook heel passend. De Eerste Kamer wordt wel chambre de reflection genoemd, oftewel Kamer van heroverweging. Om nog eens goed te kijken of de wetgeving die door de Tweede Kamer is aanvaard kwalitatief goed is, of deze wetten in de praktijk nuttig en te handhaven zijn. En natuurlijk ook of ze niet strijdig zijn met andere wetten. Heel bijzonder schenkt de SGP daarbij aandacht aan de principiële kant. De wetgeving moet immers ook getoetst worden aan de Bijbelse uitgangspunten. Gods goede geboden zijn immers heilzaam voor de hele samenleving. Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Uw stem is dan hard nodig, want u stemt eigenlijk voor twee. Eerst voor de provincie... en 19

22 vervolgens via de statenleden voor de Eerste Kamer. Dat vindt plaats op 25 mei voor de Eerste Kamer, waarna de gekozen Eerste Kamerleden worden beëdigd op 9 juni, alles DV. Vanaf dat moment hoop ik te mogen dienen als senator. Er wordt wel eens gezegd dat de Eerste Kamer er niet zozeer is om het goede te stichten, maar om het kwade te voorkomen. Mijn insteek is om vooral het goede te zoeken en werkzaam te zijn tot eer van God en tot heil van alle burgers van Nederland. Dhr. P. Schalk 20

23 Azalealaan GV Yerseke the Netherlands +31(0) quality controler fruit and vegetables kwaliteitscontrole groente en fruit heftruck- en reachtruck chauffeur vrachtwagenchauffeur ZuidWest Bedrijfsadviseurs B.V. Weihoek PX Kruiningen Telefoonnummer: Adres Raadhuisstraat AJ Waarde Tel Fax

Kandidatenlijst. U treft hier onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aan. Graag stellen wij deze mensen aan u voor.

Kandidatenlijst. U treft hier onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aan. Graag stellen wij deze mensen aan u voor. Kandidatenlijst U treft hier onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aan. Graag stellen wij deze mensen aan u voor. Nr NAW-gegevens Persoonlijke noot Foto 1 Naam: C.M. (Marco) Verloop

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015

Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 Stemmen Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen 2015 2 Voorwoord In dit boek staat informatie over de Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen. Die zijn op 18 maart 2015. Het boek gaat over

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Speech door Machiel van der Kuijl, Algemeen directeur tijdens de EVO-Ledendag op 27 maart 2013 in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Een bijzonder welkom op deze ledendag van EVO. Een dag

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 1

Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Er liggen spannende maanden achter u. De procedure die leidde tot uw benoeming hebben we van nabij meegemaakt.

Er liggen spannende maanden achter u. De procedure die leidde tot uw benoeming hebben we van nabij meegemaakt. Toespraak door de vicevoorzitter van de gemeenteraad, de heer N. van Wolfswinkel, bij de installatie van de heer A.J. Kottelenberg tot burgemeester van Neder-Betuwe op vrijdag 7 april 2017. Geachte burgemeester

Nadere informatie

Debat: regionaal en nationaal

Debat: regionaal en nationaal Debat: regionaal en nationaal Korte omschrijving werkvorm In deze werkvorm debatteren leerlingen over het verschil tussen een regionale of lokale partij en een landelijke partij. Leerdoelen Leerlingen

Nadere informatie

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014

Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal. 20 november 2014 Bibliotheek van Betekenis Gemeente Reimerswaal 20 november 2014 Inleiding De afgelopen jaren is onduidelijkheid ontstaan over de richting en inrichting van het bibliotheekbeleid in gemeente Reimerswaal

Nadere informatie

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega

Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega Enquête Nieuwe Dorpsvisie Bantega In het najaar van 2014 heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Bantega een werkgroep samengesteld die de opdracht heeft gekregen om een nieuwe Dorpsvisie op te stellen.

Nadere informatie

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen

Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Wat er in de Bijbel staat.en andere liederen Liedbundel voor kinderevangelisatie Melodieën Bijbelteksten en samenstelling liederen: A.M. Brouwer- Karels Harmonisaties:

Nadere informatie

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks

Met gegrauw en gesnauw bereik je niks 81 Weike Medendorp, PvdA Met gegrauw en gesnauw bereik je niks Ik denk dat we een aantal resultaten hebben bereikt waar we trots op mogen zijn. Neem bijvoorbeeld het plan van transformatie voor de Enci,

Nadere informatie

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten.

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten. Toespraak CdK Ank Bijleveld voor de interne nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Overijssel op maandag 3 januari 2011. Beste collega s, Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal

Derde Kamer. Derde Kamer. Handboek Politiek 1. der Staten-Generaal erde Kamer Derde Kamer Kamer e Kamer Handboek Politiek 1 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand

Nadere informatie

Fractieflits 21-2011. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. In dit nummer: Houtmanpad

Fractieflits 21-2011. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. De elektronische Nieuwsbrief van CDA Haarlem. In dit nummer: Houtmanpad Fractieflits 21-2011 In dit nummer: Houtmanpad Haarlemse vergunningen waardeloos? Onderzoek naar handhaving Koopzondagen Over de vrijheid om te mogen geloven Wethouder Cassee nu ook echt Haarlemmer nog

Nadere informatie

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen

25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 152 152 25 jaar NIBE - Interview Mantijn van Leeuwen 153 Interview Mantijn van Leeuwen Voor de meeste mensen ben jij nog een onbekende, zeker gerelateerd aan het NIBE. Vertel eens iets over je achtergrond,

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Toespraak ter gelegenheid van de opening van het Huis der Provincie door Zijne Majesteit de Koning op 20 september 2017

Toespraak ter gelegenheid van de opening van het Huis der Provincie door Zijne Majesteit de Koning op 20 september 2017 Toespraak ter gelegenheid van de opening van het Huis der Provincie door Zijne Majesteit de Koning op 20 september 2017 1 Majesteit, Hartelijk welkom in het vernieuwde Huis der Provincie. Het Gelderse

Nadere informatie

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief CDA Schagen

Nieuwsbrief CDA Schagen Nieuwsbrief juli 2017 Nieuwsbrief CDA Schagen CDA Schagen Nieuwsbrief nr.10 juli 2017 Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de CDA afdeling in de gemeente Schagen. Het bestuur geeft enkele keren per jaar

Nadere informatie

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met Vooruit met natuur Stelt u zich voor een sterke, fitte, sprankelende natuur, waarvan je volop kunt genieten. Natuur dichtbij, die ontspant en die maakt dat je je prettig voelt op de plek waar je woont.

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

100 jaar Christelijk Onderwijs Putten. Omzien Vereniging voor Christelijk Nationale Scholen op Gereformeerde Grondslag te Putten

100 jaar Christelijk Onderwijs Putten. Omzien Vereniging voor Christelijk Nationale Scholen op Gereformeerde Grondslag te Putten 100 jaar Christelijk Onderwijs Putten 1899-1999 Omzien Vereniging voor Christelijk Nationale Scholen op Gereformeerde Grondslag te Putten C.N.S. Hoef C.N.S. Da Costa C.N.S. De Wegwijzer C.N.S. De Pelikaan

Nadere informatie

Provinciale Staten Zeeland: hoe bekend zijn de politici?

Provinciale Staten Zeeland: hoe bekend zijn de politici? Rapport Provinciale Staten Zeeland: hoe bekend zijn de politici? Een onderzoek onder inwoners van Zeeland Deel 2: 15 februari 2007 Projectnummer: 64351 In opdracht van: Omroep Zeeland / PZC Peter Joosse

Nadere informatie

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN.

WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. WAAROM 50PLUS IN ALLE PROVINCIALE STATEN. De 50PLUS-partij doet voor de tweede keer in haar bestaan mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Daarbij wil de partij in alle provincies haar aanwezigheid

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG!

> KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > KEN JE GEMEENTE EN GA ERMEE AAN DE SLAG! > > DE GEMEENTE: WAT, WAAR, HOE EN WAAROM? Simpel gezegd is een gemeente een stuk grondgebied met een eigen bestuur, dat verkozen is door en verantwoording aflegt

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech

Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech Beste Texelaars, Met de deur in huis: speeches zijn altijd leuker zelf te geven dan ernaar te moeten luisteren...toch vraag ik uw aandacht voor deze nieuwjaarspeech Dames en heren...het gaat op veel punten

Nadere informatie

Examen Burgerschap. Naam kandidaat : Kandidaatnummer : Examenplaats : Examendatum :

Examen Burgerschap. Naam kandidaat : Kandidaatnummer : Examenplaats : Examendatum : Examen Burgerschap Niveau Opgavenummer Examenduur : KSE1 : BS1(01) : 60 minuten Instructies Dit examen bevat 35 opdrachten. Vul in het onderstaande vak uw gegevens in. Kruis bij elke vraag het goede antwoord

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Lesmateriaal voor het (V)MBO

Lesmateriaal voor het (V)MBO Lesmateriaal voor het (V)MBO Binnenkort nemen uw leerlingen deel aan een Jongerengemeenteraad. Het project Jongerengemeenteraad laat jongeren in de leeftijd van 14 19 jaar zien hoe beleid tot stand komt

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

14 februari in de Ger. Kerk: Bram Helder en Jan Idema over Geloven en geld

14 februari in de Ger. Kerk: Bram Helder en Jan Idema over Geloven en geld Vanaf september tot en met mei is er elke 3 de woensdag van de maand van 10 tot 11.30 uur een koffie- ochtend waarin ouderen bijeen komen. Onder het genot van koffie/ thee komen er verschillende thema

Nadere informatie

Besturen Zeeuwse reformatorische basisscholen slaan de handen ineen

Besturen Zeeuwse reformatorische basisscholen slaan de handen ineen Info Samen dragen Besturen Zeeuwse reformatorische basisscholen slaan de handen ineen Nieuwsbrief februari 2015 Geachte ouder, geachte belangstellende, Al een aantal jaren bundelen christelijke en reformatorische

Nadere informatie

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar

Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Rapport Slotpeiling PS: vijf partijen zeer dicht bij elkaar Slechts zwakke stijging opkomstintentie, meerderheid VVD, PvdA en C3 ver weg De spanning voor de Provinciale Statenverkiezingen van woensdag

Nadere informatie

Vertrouwen. Margriet Ledin-de Hoop. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

Vertrouwen. Margriet Ledin-de Hoop. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Vertrouwen Margriet Ledin-de Hoop Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Inhoudsopgave Woord vooraf 6 1. Op reis 8 2. Spring! 15 3. Ver weg of heel dichtbij? 24 4. Actief afwachten 32 5. In vertrouwen keuzes

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Verkiezingspamflet

Verkiezingspamflet Verkiezingspamflet 2014-2018 Dienend Betrokken Haarlemmermeer Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 De ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer baseert haar standpunten op de Bijbel. De Bijbel is een bron van

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 3 2. LEDENAANTAL 4 3. SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN BESTUUR 4 4. SAMENSTELLING FRACTIE 5

INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 3 2. LEDENAANTAL 4 3. SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN BESTUUR 4 4. SAMENSTELLING FRACTIE 5 JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK PAGINA 1. VOORWOORD 3 2. LEDENAANTAL 4 3. SAMENSTELLING EN WERKZAAMHEDEN BESTUUR 4 4. SAMENSTELLING FRACTIE 5 5. JAARVERGADERING EN LEDENVERGADERINGEN 5 Hoeven,

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Griffier van de Staten. Geleidebrief. GS brief over GSM bereik in Zeeland. Naam voorstel 14005111

Griffier van de Staten. Geleidebrief. GS brief over GSM bereik in Zeeland. Naam voorstel 14005111 Griffier van de Staten Geleidebrief Naam voorstel 14005111 GS brief over GSM bereik in Zeeland Betreft vergadering Provinciale Staten van 25 april 2014 Te verzenden aan Statenbreed Verzenddatum 28 maart

Nadere informatie

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar.

Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. Naar Groningen 2.0 Voorzitter, een mooi politiek moment, de laatste algemene beschouwingen van dit College, de opmaat naar de begroting voor het verkiezingsjaar. In het laatste jaar van deze statenperiode

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn.

- de politieke ledenraad van mening is dat nieuwe bezuinigingen voor de PvdA onacceptabel zijn. JS-moties Nieuwe bezuinigingen? Nee bedankt! - in de campagne voor de provinciale statenverkiezingen benadrukt is dat de PvdA, in tegenstelling tot D66 en CDA, geen nieuwe bezuinigingen wil om een herziening

Nadere informatie

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011

Introductie. 1. Uw persoonlijke situatie. Voorbeeldvragenlijst COB-kwartaalenquête 2011 Introductie Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de resultaten wil het bureau het kabinet en de politiek in het algemeen informeren over zorgen en wensen

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 22 februari 2014 Wijkgemeente Markus, Grote Kerk, 9.30 uur THEMADIENST: Meer dan genoeg geloven in afhankelijkheid

Orde van dienst voor zondag 22 februari 2014 Wijkgemeente Markus, Grote Kerk, 9.30 uur THEMADIENST: Meer dan genoeg geloven in afhankelijkheid Orde van dienst voor zondag 22 februari 2014 Wijkgemeente Markus, Grote Kerk, 9.30 uur THEMADIENST: Meer dan genoeg geloven in afhankelijkheid Luisteren naar God Voorganger: ds. H.L. Versluis Orgel: Simon

Nadere informatie

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche?

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche? Landbouw, bosbouw en visserij Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Handel Vervoer & opslag Horeca Informatie en communicatie (ICT / media) Financiële dienstverlening Verhuur en handel

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30

Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 IN NAVOLGING VAN CLARA Tijdens de presentatie van het boek Clara van assisi, GesChrifTen en oudste bronnen op 30 januari jl. hield Marieke drent, studente TheoloGie (fhtl, utrecht) een boeiende voordracht

Nadere informatie

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Kandidaatstellingsformulier lijsttrekker Ondergetekende stelt zich kandidaat als lijsttrekker voor

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling, I. Feenstra, telefoonnummer (0521) ;

afdeling ruimtelijke en economische ontwikkeling, I. Feenstra, telefoonnummer (0521) ; Raadsvoorstel nr. : 2002/180 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 19 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Rijstelling bestemmingsplan Giethoorn 1994 Voorstel besluit

Nadere informatie

GROENLINKS/PE. n i e u w s b r i e f. Juni 2010

GROENLINKS/PE. n i e u w s b r i e f. Juni 2010 GROENLINKS/PE n i e u w s b r i e f Juni 2010 Voorwoord In de week van de verkiezingen hierbij de nieuwsbrief van GroenLinks/PE. Aanstaande woensdag 9 juni is het zover. We mogen weer stemmen. Wie de jeugd

Nadere informatie

Lokale belastingen 2011

Lokale belastingen 2011 Lokale belastingen 2011 Wat betaalt u aan gemeenten en waterschappen? Inwoners en woonruimten Tarieven Belastingdruk Onroerende-zaakbelastingen tarieven woningen tarieven niet-woningen gemeente zakelijk

Nadere informatie

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018

GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014/2018 VRIJHEID//VOORUITGANG//DAADKRACHT Bruggenbouwers ALGEMEEN Nederland zit al enige tijd in economisch zwaar weer. Ook Reimerswaal merkt daarvan de gevolgen. Er komt minder

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing?

1 Welke partij heeft uw voorkeur c.q. op welke partij heeft u gestemd bij de Tweede Kamerverkiezing? CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd Anders Weet niet CDA ChristenUnie D66 GroenLinks Partij voor de Dieren PvdA PVV SGP SP VVD 50PLUS Niet gestemd

Nadere informatie

Polderen voor beginners

Polderen voor beginners Jongerenkamer Polderen voor beginners Voorwoord De Tweede Kamer is het hart van de Nederlandse democratie. De 150 gekozen Kamerleden gaan met elkaar en de regering in debat over de toekomst van Nederland.

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 410 Kabinetsformatie 2012 Nr. 1 BRIEF VAN DE VERKENNER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2012

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Betreft: Situatie LOG Overloon, Crooijmansweg/Oploseweg

Betreft: Situatie LOG Overloon, Crooijmansweg/Oploseweg Schriftelijke vragen van de Statenfracties van de PvdA, D66 en GroenLinks Betreft: Situatie LOG Overloon, Crooijmansweg/Oploseweg `s-hertogenbosch, 17 april 2013 Geacht college, Luisteren naar Brabanders,

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

40 jaar Vlaams parlement

40 jaar Vlaams parlement Hugo Vanderstraeten 40 kaarsjes eenheidsstaat of een unitaire staat: één land met één parlement en één regering. De wetten van dat parlement golden voor alle Belgen. In de loop van de 20ste eeuw hadden

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Te Koop. Zwaardweg, Midden Schouwen. 3.24.05 ha bouwland

Te Koop. Zwaardweg, Midden Schouwen. 3.24.05 ha bouwland Te Koop Zwaardweg, Midden Schouwen 3.24.05 ha bouwland 3.24.05 hectare bouwland Betreft een perceel bouwland gelegen aan de Zwaardweg te Kerkwerve. Middelzware gemakkelijk bewerkbare kleigrond. Afslibbaarheid

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

De week waarin alles anders werd (of niet?)

De week waarin alles anders werd (of niet?) De week waarin alles anders werd (of niet?) Er is waarschijnlijk geen week geweest in de Nederlandse politieke geschiedenis waar in een korte tijd zoveel veranderde als de afgelopen 7 dagen. In die periode

Nadere informatie

Stelling Wanneer een man met een ander geloof, of zonder geloof, in de synagoge komt, moet ook hij een keppeltje opzetten.

Stelling Wanneer een man met een ander geloof, of zonder geloof, in de synagoge komt, moet ook hij een keppeltje opzetten. Opdracht Bespreek met je klas deze stellingen. Dit kan met alle leerlingen tegelijkertijd of jullie kunnen in groepjes antwoord geven, deze opschrijven en ze kort presenteren voor de klas. Bedenk in ieder

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie

Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Persbericht schaf bovenwettelijke eisen voor het NZKG af voor meer windenergie Datum persbericht: 26 oktober 2016 Inhoud: Bedrijven en gemeenten uit het Noordzeekanaalgebied (NZKG) roepen gezamenlijk de

Nadere informatie

Nr. 2 Nieuwsbrief ChristenUnie Hoogeveen Februari ChristenUnie maakt kandidaat wethouder bekend! Nieuws over de campagne.

Nr. 2 Nieuwsbrief ChristenUnie Hoogeveen Februari ChristenUnie maakt kandidaat wethouder bekend! Nieuws over de campagne. Van de voorzitter ChristenUnie maakt kandidaat wethouder bekend! Nieuws over de campagne. Beste vrienden van de ChristenUnie in Hoogeveen, Belofte maakt schuld. En wat je zegt dat moet je ook doen. Vaak

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie