een vaste koers ook uw belang!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een vaste koers ook uw belang!"

Transcriptie

1 een vaste koers een vaste koers ook uw belang! SGP info Reimerswaal 01

2 ONTWERP AANLEG ONDERHOUD gsm: / Henry Dunantstraat 11, Kruiningen Tel

3 Meditatie Verantwoordelijkheid van de overheid Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden. Nochtans zult gij sterven als en mens. Psalm 82 vers 6a en 7a Volgens Calvijn gaat deze psalm over allen die met macht of gezag bekleed zijn. Hoog is de eretitel die mensen van God ontvangen, die een overheidsfunctie bekleden. Dat heeft een diepe reden. In het werk dat mensen doen die het regeerambt uitoefenen glanst iets van de Majesteit Gods. Als u deze overdenking leest, staat de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten voor de deur. De nieuw gekozen leden van de Provinciale Staten kiezen vervolgens over niet al te lange tijd de leden van de Eerste Kamer van de Staten Generaal. Hoe belangrijk om juist op een moment als dit te beseffen, wat er vanuit Gods heilig Woord te zeggen valt over de overheid, op willekeurig welk niveau. God heeft in Zijn wijsheid gewild dat er mensen zouden zijn, die tot een taak in de overheid worden geroepen. Met de bedoeling dat men dienen zou tot welzijn van allen. Verstaan overheden hun verantwoordelijkheid niet, dan worden daarmee de fundamenten van de samenleving, van de wereld aangetast. De psalmdichter constateert dat het in zijn dagen met de overheid droevig gesteld is. Men regeerde niet vanuit de overtuiging, dat God de Koning der koningen is en de Heere der heren. In plaats van de meest zwakke en de meest kwetsbare te steunen en te helpen, begeeft men zich in onrecht, in geheul met de goddelozen. Al te weinig (of in het geheel niet) werd beseft, dat men sterfelijk was. Ook als mensen een gewichtig ambt dragen, zullen ze eenmaal sterven. Net als ieder ander mens. En alle mensen worden onmiddellijk na hun sterven gedaagd voor de rechterstoel van God. Om er weg te dragen naar dat men gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Ook een man op een hoge overheidspost zal sterven als een gewoon mens. En dan? We kijken als betrokken leden van een politieke partij naar mensen die verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving. Naar mensen die een taak hebben in het regeren en controleren van dat regeren van land, provincie en gemeente. Menig keer zullen we denken aan de woorden van de psalmdichter: Ze weten niet en verstaan niet, zij wandelen steeds in duisternis (vers 5). Zien we dat voor onze ogen gebeuren? Is het besluiten in de politiek daar een gevolg van? Vele politici nemen geen notitie van de heilzame geboden van God. Laten zich er 1

4 niet door gezeggen. Wijzen de gedachte af, dat eerbiediging ervan het welzijn van ons gehele volk te goede zou komen. We kijken naar staatkundig gereformeerde politici, vandaag de dag. Zouden die zich onderscheiden van anderen? Nu en in de toekomst? Weten zij en wij als leden en betrokkenen het niet alleen, maar zoeken zij en wij er ook naar te handelen, waar hun en onze positie ons daar de gelegenheid toe biedt? Hebben staatkundig gereformeerden steeds de eer van God op het oog? Zien wij het steeds als onze dure roeping om de meest kwetsbaren in de samenleving te hulp te komen, plaatselijk, met alle taken die naar de gemeenten zijn toegekomen, maar ook provinciaal en landelijk? We moesten allereerst maar tot ons zelf inkeren als staatkundig gereformeerde beweging. Worden er uit ons midden tot verantwoordelijke posities verkozen? Weten zij zich tot die plaatsen geroepen van Godswege? Dan moest iets glanzen van Gods Majesteit in hun besluiten en handelen. Dan moest hun doen en laten doortrokken zijn van het besef: We zijn broze mensen. Wij zullen sterven en moeten verschijnen voor de Rechter van hemel en aarde. Zoals elk mens. We zullen verantwoording moeten afleggen van ons persoonlijk leven, maar ook van ons functioneren in het overheidsambt. Wie is tot deze dingen bekwaam? Hoe voornaam dat wij hen die tot zulke dingen geroepen worden opdragen in onze gebeden. Opdat hun bekwaamheid uit God zal zijn. Opdat gerechtigheid ons volk zal verhogen. Kruiningen, ds. C.J.P. van der Bas Hersteld Hervormde Ichtuskerk te Kruiningen 2

5 Specialist Inbraak Beveiliging Gespecialiseerd in camera-installaties met kentekenherkenning Elektra Elektra Inspecties Thermografie Netanalyse Alarminstallaties Doelstraat 45, 4413 BG Krabbendijke tel Uw wens... Uw zorg... Uw zaak... belastingzaken administraties adviezen Marijkelaan GE Yerseke T. (0113) E. I. de onze 3

6 Van de redactie In de aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap is de redactie van Een vaste Koers er weer in geslaagd een nieuw SGPinfomagazine samen te stellen. In het vorige nummer konden we met dankbaarheid terug zien op de verkiezingen voor de gemeenteraad die verleden jaar (2014) rond deze tijd werden gehouden. Inmiddels is het eerste kwartaal van 2015 weer bijna voorbij, het gaat alles snel, het nieuwe leven dient zich weer aan in de natuur. De eerste groei-veranderingen na de winter doen het gezicht van de natuur veranderen. Er verandert veel en de wisselingen blijven aan de orde. Dat wordt ook weer zo nadrukkelijk in dit nummer weergegeven. Andere lijsttrekkers t.a.v. de Provinciale Staten en de Eerste Kamer ten opzichte van de voorgaande keer, maar ook het Waterschap Scheldestromen komt met nieuwe gezichten. U kunt er in dit nummer van Een vaste Koers allemaal kennis mee maken. Maar dat niet alleen, verschillende van onze raadsleden hebben diverse bijdragen aan dit nummer geleverd, die de veranderingen in onze gemeente Reimerswaal weergeven. Het is niet altijd even makkelijk om ons Reimerswaalse SGP-infomagazine goed gevuld te krijgen; daarom is de redactie altijd blij met de SGP-Ondernemers, die een advertentie van hun onderneming in ons nummer willen plaatsen. Wellicht zijn er nog ondernemers in Reimerswaal die graag een advertentie zouden willen plaatsen. U kunt daarvoor contact opnemen met de redactie (zie colofon). Een vaste Koers wordt immers breed gelezen tot royaal over de Reimerswaalse gemeente-grenzen. Naast de diverse bijdragen heeft dit nummer weer e.a. te bieden, met name een SGP-Agenda die u eens door kunt nemen. De meeste plaatselijke kiesverenigingen hebben nog wel een vergadering of een tijdrede georganiseerd voor 2015 waar ze u hartelijk voor willen uitnodigen. De redactie wenst u veel leesgenoegen!! Waarde, M.W. Sinke 4

7 Vindt u de rekening van uw boekhouder te hoog? Informeer naar onze aantrekkelijke tarieven! U kunt bij mij terecht voor: Administraties van ZZP ers en particulieren Jaarrekeningen Salarisadministraties Hulp bij achterstand in uw administratie Belastingaangiften en adviezen voor particulieren Voor inlichtingen of een vrijblijvende offerte: / Kruisbessestraat 22, 4413 DC Krabbendijke Telefoon /

8 Van de voorzitter Onder het kopje Ons beginsel schrijft partijvoorzitter M.F. van Leeuwen in 'De Banier' van december 2014 een stukje over de zondagsrust. De zondagsrust lijkt helaas ook onderwerp van discussie te worden binnen onze gereformeerde gezindte. Winkelsluiting ja, maar hoe zit het met onze webshops, met onze onbemande tankstations? Ook binnen de partij ontspant zich een discussie over de zondag. Laat het uitgangspunt van onze overwegingen altijd zijn dat de zondag geen dag van christenen is, maar Gods dag. Dan kan er geen actieve bijdrage worden S.D. van Koeveringe voorzitter Gemeentelijke Afdeling SGP-Reimerswaal geleverd aan een verslechtering van de bestaande situatie op zo n kernpunt van ons beginsel. Mag ik in dit licht eens aandacht vragen voor onze ondernemers die hierin standvastig zijn? Als het goed is, staan wij als SGP-ers bij deze ondernemers als goede klant te boek. Of gaan wij ook steeds meer onze huisgenoten des geloofs voorbij en bestellen we onze spullen bij onbekende webshops waar de kassa op zondag waarschijnlijk ook volop rinkelt? Gaan we tanken bij grote tankstations in de buurt omdat we daar een paar cent goedkoper uit zijn dan dat we gaan tanken bij de ondernemer op het dorp die s zondags zijn zaak netjes dicht houdt? Dat die grote zaak 7 dagen per week open is, is tenslotte niet onze verantwoordelijkheid, nietwaar? Ik herinner me een gesprekje met een ondernemer bij ons op het dorp die ook een onbemand tankstation heeft. Het gesprek ontspon zich toen hij omschakelde van bemand naar onbemand. Toen was bij hem ook de vraag opgekomen of het misschien toch niet handig zou zijn om 7 dagen per week open te zijn. Hij hoefde immers toch niet te werken? Alles gaat automatisch. Iedereen heeft zijn pasje en pincode, dus ze hebben hém niet nodig. Het deed me toen erg goed dat hij aangaf dit toch echt niet te kunnen om des gewetens wil. Hij voelde goed aan dat er op zondag geen geld in de beurs hoort te vloeien. In de kerk zitten en tegelijk je portemonnee wagenwijd openzetten voor de inkomsten van het onbemande tankstation, dan kan niet. Misschien zegt u: Dat moet toch vanzelfsprekend zijn, dat iedereen uit onze achterban op zondag dicht is? U hebt gelijk. Maar dan moet het ook vanzelfsprekend zijn dat u deze ondernemers steunt door bij hun uw inkopen te doen. Het kan geen kwaad om elkaar ook hier eens op te wijzen. 6

9 Wat doet het dan weldadig aan als je dan hier en daar nog ziet staan: Op zondag gesloten. Wat is het een voorrecht dat we in Reimerswaal een zodanige inbreng hebben in de gemeentelijke politiek dat de winkels gewoon dicht zijn op Gods dag. U weet wel dat dit in veel andere plaatsen in ons land anders is. Daar moeten de kerkmensen soms door het winkelend publiek heen om naar de kerk te gaan. Gelukkig is dat bij ons nog niet zo. Ook de voetbalvelden zijn dicht. Het is zaak om daar alert op te blijven. En laat het ons in deze zaken dan gaan om de ere Gods. Daar gaat het om als het goed is. Ik heb nog 2 belangrijke datums voor in uw agenda. De eerste is vrijdag 13 maart. Op die dag komen er enkele belangrijke SGP-ers naar Reimerswaal voor een werkbezoek. s Avonds bent u welkom op de openbare vergadering die dan gehouden wordt. Deze avond staat in het teken van de verkiezingen voor de Provinciale Staten, die de week daarop gehouden staan te worden. En dat is dan dus de tweede datum voor in uw agenda. Woensdag 18 maart: Verkiezingen Provinciale Staten. Uiterst belangrijk! Soms merk je aan mensen dat ze deze verkiezingen minder belangrijk achten dan de verkiezingen voor de Tweede Kamer of de gemeenteraad. Niets is minder waar! Bedenk dat we op deze dag in feite voor 2 organen stemmen. In de eerste plaats voor onze mensen in het Provinciehuis te Middelburg. Maar ook voor de mensen die in de Eerste Kamer komen. Want die mensen worden gestemd door de personen die in de Provinciale Staten zitting hebben. U weet hopelijk welke belangrijke rol onze man in de Eerste kamer speelt, zeker nu de SGP in de landelijke politiek gedoogpartner is. S.D. van Koeveringe 7

10 Uit de raad De bibliotheek in Reimerswaal Inleiding In de raadsvergadering van 27 januari 2015 is een besluit genomen over de verdere invulling van de bibliotheken in de dorpen van Reimerswaal. Het onderwerp bibliotheek is een veel besproken onderwerp in de afgelopen jaren. Een reden is dat de kosten jaarlijks steeds verder oplopen en daarentegen de financiën van de gemeente kleiner Raadslid J.A. Rottier worden. Dat betekent: keuzes maken. De tijd dat de (lokale) overheid allerlei voorzieningen opbouwt en in stand kan blijven houden, lijkt voorbij. Huidige situatie Momenteel zijn er een vijftal bibliotheekvestingen in Reimerswaal die vallen onder de BibliOosterschelde. Het betreft de kernen Yerseke, Krabbendijke, Kruiningen, Hansweert en Rilland. Daarnaast zijn in Waarde en Oostdijk goede (recente) initiatieven ontstaan voor het lenen van boeken in de locaties Meer- Waarde en De Putter. Stichting Bibliotheek Oosterschelde is op 31 december 2006 ontstaan uit het samengaan van stichting bibliotheek Reimerswaal in een groter geheel in de Oosterschelderegio met de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland en Tholen. Nieuwe bibliotheekbeleid Het nieuwe bibliotheekbeleid omvat een hoofdvestiging in Kruiningen en servicepunten in de overige kernen. Tevens worden Waarde en Oostdijk geïntegreerd in het nieuwe bibliotheekbeleid. De fractie heeft in vroeg stadium aangegeven dat bij het centraliseren van voorzieningen ook daadwerkelijk een financieel voordeel ontstaat. Het centraliseren van voorzieningen is immers geen doel op zich. Hoe meer bibliotheekvestigingen er zijn, hoe mooier het is. Financiële keuzes dwingen echter om te zoeken naar meer efficiënte vormen van aanbod, bijvoorbeeld vanuit een centrale huisvesting. De huidige kosten zijn meer dan ,-- Een 8

11 aanzienlijk deel van dat bedrag bestaat uit collectieve kosten. De fractie heeft er derhalve op aangedrongen om deze kosten naar beneden te brengen. Daarnaast is de SGP fractie van mening dat het bibliotheekwerk in de loop der jaren te breed is uitgedijd naar diensten die niet direct te maken hebben met het uitlenen van (digitale) boeken. Zo zijn we bijvoorbeeld niet tegen leesbevordering, maar vinden dat primair thuishoren in het onderwijsbudget. Om die reden is een bedrag van overgeboekt naar onderwijsinhoudelijke taken. Het totale taakstellende budget is vastgesteld op , waarbij het college heeft toegezegd te willen sturen op de berekende kosten van , en uitgaat dat de kosten nog lager uitvallen. In een eerdere raadsvergadering is een motie aangenomen, waarin gepleit wordt om scherper te begroten. De SGP is er voorstander van dat toe te passen. Het is niet handig om enerzijds van de ene bezuinigingsronde naar de volgende te moeten en anderzijds in de jaarrekening behoorlijke overschotten te realiseren. Belangrijk is wel een goede buffer die is opgebouwd als algemene reserve, zoals die in de gemeente wordt gehanteerd. Hoofdvestiging De keuze voor een bibliotheekvestiging is een lastige keuze. De SGP fractie vond dat de hoofdvestiging in Yerseke, Kruiningen of Krabbendijke moest komen. Deze kernen hebben alle drie een behoorlijk aantal bibliotheekgebruikers, waarbij de grootte van de kern een rol speelt in het aantal uitleningen. In Kruiningen en Yerseke is bijkomend voordeel dat het pand in eigendom is van de gemeente. Het college had in het voorstel Yerseke en Kruiningen als locaties 9

12 ge noemd, waarbij duidelijke voorkeur aanwezig bleek voor Kruiningen. Dit met als doel het concentreren van voorzieningen in het gebouw Bachten Vaete. Het gemeentehuis is een aantal jaar terug verbouwd waardoor een aantal diensten daarnaar toe zijn verplaatst, zoals het ophalen van rijbewijzen etc. Daarnaast vindt er steeds meer samenwerking plaats met buurgemeenten in De Bevelanden, waardoor bepaalde afdelingen zijn verhuisd naar buurgemeenten. Derhalve is het gebouw beschikbaar om te kunnen fungeren voor bijvoorbeeld een bibliotheekvestiging. Hoewel de afstanden in Reimerswaal niet erg groot zijn, ligt Kruiningen redelijk in het midden van de gemeente. Servicepunten Het is belangrijk dat het uitlenen van boeken en andere media zo dicht mogelijk aansluit bij de gebruikers. Daarom is bedacht dat naast een hoofdvestiging zogenaamde servicepunten ingericht worden. Deze servicepunten worden ook wel satellieten van de centrale vestiging genoemd. Hierbij is aansluiting gezocht bij bestaande voorzieningen in de overige kernen. Omdat Ter Weel vestigingen heeft in Yerseke (Moerzicht), Krabbendijke, Rilland (gebouw De Vliedberg) en Hansweert (Maria-Oord) zijn dit goede locaties voor het inrichten van servicepunten. Een servicepunt is bedoeld als middel om de (uitleen)dienstverlening aan personen die aan de kern gebonden zijn (minder mobielen, ouderen, jeugdigen) bereikbaar te houden. Gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke bereikbaarheid en toegankelijkheid. Het servicepunt omvat onder andere een geautomatiseerde uitleen en inname, de mogelijkheid om gereserveerde boeken/mediaproducten op te halen en terug te brengen, per week aflevering van gereserveerde materialen en een collectie gerelateerd aan de mensen die de boeken of andere onderdelen van de collectie lenen. Afronding De fractie heeft aangegeven het uitrollen van dit nieuwe beleid positief-kritisch te zullen volgen. We wensen het college en de ambtenaren die er hard aan gewerkt hebben alle succes en onze steun om er wat moois van te maken. Yerseke, J.A. (Hans) Rottier 10

13 Uit de raad Een zonnepanelenpark bij een agrarisch bedrijf aan de Kreekrakweg 2 in Rilland In de toekomstvisie van de overheid zijn er doelstellingen vastgesteld om te komen tot een bepaald percentage schone energie, opgewekt uit schone en duurzame energiebronnen. Eén van deze duurzame energiebronnen is zonne-energie, waarbij energie wordt opgewekt door middel van zonnepanelen. Raadslid A. van Stee De Maatschap Hopmans ziet voor haar bedrijf mogelijkheden om deze energiebron te benutten in de vorm van de aanleg van een zonnepanelenpark aan de Kreekrakweg. Het desbetreffende perceel is gelegen ten oosten van het Schelde-Rijnkanaal en maakt deel uit van het windpark Kreekrak. De gronden bestaan volgens de heer Hopmans uit klasse 2 landbouwgrond. Deze klasse levert beperkingen op voor de agrarische teelten en zorgt voor extra hoge kosten om de gewassen nog enigszins groeizaam te houden. Denk hier met name aan extra beregenen en extra bemestingen en bespuitingen met groeibevorderaars, omdat deze grond zeer schraal en droogtegevoelig is. Sommige gewassen kunnen er zelfs niet geteeld worden daar de grond hiervoor volledig ongeschikt is. Het grondgebonden zonnepanelenproject zal een bijdrage leveren van Mw groene energie; dit is op jaarbasis voldoende om circa 1700 huishoudens van energie te voorzien. Het project geeft een zeer goede aanvulling aan windenergie, omdat windmolens in de winterperiode maximaal produceren en zonnepanelen juist in de zomer maximaal produceren (dus op het moment dat er weinig wind is). De beoogde locatie is gelegen in een gebied dat door de provincie is aangemerkt als een open landschap. 11

14 Echter vanaf de snelweg A58 is de locatie amper zichtbaar. Dus dit is een landschappelijk verantwoorde plaats. De gronden waarop het zonnepanelenpark is geprojecteerd, hebben bij het geldende bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Agrarische Doeleinden gekregen. Het realiseren van een zonnepanelenpark past niet binnen die vigrerende bestemming. Om het project mogelijk te maken is een planologische procedure noodzakelijk. Als fractie van de SGP juichen we dit initiatief toe, mede in het licht van een goed rentmeesterschap, zoals God ons opgedragen heeft. Ook uit een praktisch oogpunt bekeken, omdat Zeeland de meeste zonne-uren heeft, in vergelijking tot de rest van het land (+/-150 uren meer als in het noorden). Hoogachtend, A. van Stee Fractiespecialist milieu RO constructiewerk machinebouw trappen bordessen transportbanden verspanen draaiwerk freeswerk onderhoud laswerk plaatwerk zuidweg NL Krabbendijke tel

15 Uit de Staten Zeeland, de provincie waar wij ons elke dag thuisvoelen... Zeeland. Land in zee. Met zijn onstuimige zee en het bedachtzame land. Waar mensen elke dag werken voor hun boterham. Mannen en vrouwen die de Zeeuwse economie draaiende houden. De uitstekende mogelijkheden om rustig te wonen. Waar kinderen in het gezin veilig kunnen opgroeien. Een provincie waar wij als bescheiden Statenlid A.J. van der Maas Zeeuwen trots op zijn. Diezelfde Zeeuwen mogen op D.V. 18 maart naar de stembus. Het zijn spannende tijden! 13 partijen Op dit moment heeft de SGP 4 van de 39 zetels in de Zeeuwse Staten. Samen met VVD, CDA en PvdA vormen we het College. Als we uitgaan van de peilingen, zullen er behoorlijke wisselingen komen. Er is zelfs een nieuwe partij opgericht door een aantal oud-gedienden, namelijk Zeeland Lokaal. Zal deze partij veel stemmen weghalen bij andere partijen? De SGP hoopt in elk geval dat we onze 4 zetels mogen behouden. Hier en daar wordt zelfs gedacht aan 5 zetels. In totaal zullen 13 partijen de kiezer proberen te verleiden. Mogen wij op uw stem en steun rekenen?! Gedeputeerde Dhr. Van Heukelom is al 3 termijnen gedeputeerde, d.w.z. 12 jaar. Hij heeft aangegeven te willen stoppen, met name vanwege zijn leeftijd. Ik ben benaderd met de vraag naar mijn beschikbaarheid als gedeputeerde. Als onze partij opnieuw de mogelijkheid krijgt om deel te nemen in een nieuw College, zal ik D.V. deze functie namens onze partij vervullen. Een zware taak, met een grote verantwoordelijkheid. Op dit moment ben ik bovenschools directeur in het onderwijs. Wij wonen als gezin in Aagtekerke. Deze verkiezingen zijn voor mij en het gezin dus dubbel spannend. Een sterk Zeeland In de achterliggende tijd is er discussie geweest over provincies. Moeten provincies worden samengevoegd of niet? Minister Plasterk heeft er alles aan gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Zonder resultaat. Eigenlijk zijn we sterker uit de discussie gekomen. De provincie is de schakel tussen rijk en 13

16 gemeenten. Op diverse terreinen erg belangrijk voor inwoners van Zeeland. Er blijkt behoefte te zijn aan een regionale overheid, die partijen samenbrengt, processen op gang krijgt, initiatieven neemt. De provincie gaat met name over: Openbaar Vervoer, Regionale economie, Bereikbaarheid (over weg, water, spoor), Ruimtelijke ontwikkeling, Natuur en Cultuur. Op deze onderwerpen is werk aan de winkel. Jongeren en werkgelegenheid Zeeland heeft jongeren nodig! Nog te vaak vertrekken jonge mensen naar elders. Met name omdat ze hier geen werk vinden. Met minder mensen kun je minder voorzieningen in stand houden, zoals winkels, scholen, ziekenhuizen, etc. Een gezonde en sterke regionale economie is daarom onmisbaar. De SGP maakt zich hier sterk voor. Het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in bijv. de landbouw en de visserij is uitermate belangrijk. Maar ook voor de industrie moeten we een aantrekkelijke provincie zijn. Bedrijven kijken naar het vestigingsklimaat. Zijn er goede wegverbindingen? Zijn er voldoende arbeidskrachten? Is het er goed wonen? Hoe word ik geholpen als ik vergunningen nodig heb? Allemaal zaken die bepalend zijn voor het bedrijfsleven. De taak van de provincie is het scheppen van goede voorwaarden, zodat het bedrijfsleven zijn plaats heeft en zich goed kan ontwikkelen. Alleen op deze wijze houden we jonge Zeeuwen in de provincie! Bereikbaarheid en verkeersveiligheid Op onze wegen gebeuren helaas veel ernstige ongelukken. In Zeeland vallen veel verkeersdoden. We hebben lange en stille wegen. Over het algemeen geldt: hoe drukker, hoe veiliger (..)! Verkeersveiligheid moet hoge prioriteit hebben! De infrastructuur moet niet alleen gericht zijn op een goede doorstroming van het verkeer, maar ook optimale veiligheid bevorderen. Daarom moet het wegennet kritisch worden bezien en waar nodig onder handen genomen. Locaties waar veel ongelukken gebeuren, moeten met spoed worden aangepakt. De bereikbaarheid van Zeeland kan verbeterd worden. Met name als het gaat om de Noord-Zuidverbindingen. Samen met Zuid-Holland dient ingezet 14

17 SGP-kandidaten Provinciale Staten: v.l.n.r. J.J. van Burg, J. van de Velde, A.J. van der Maas, G.D. Roeland, A.I.G. Dorst en C.L.M. van den Berge te worden op een 2x tweebaansweg Hellegatsplein-Bruinisse. Vanaf Zierikzee naar Rotterdam kan en moet het sneller en veiliger. Ook willen we de doorstroming van de N256 (Goes-Zierikzee) verbeteren. Met name s zomers geeft dat problemen. Verder blijft de bereikbaarheid van Zeeland via de A58 een aandachtspunt. Bijbelse normen en waarden Voor de SGP is de overheid Gods dienares, een door God gegeven instrument om het land te besturen. De SGP wil politiek bedrijven volgens de normen en waarden van Gods Woord. Subsidies voor grote pop- of sportevenementen kunnen niet op onze steun rekenen. De economie willen we een impuls geven, maar het mag niet zo zijn dat we in Zeeland een 24-uurs economie stimuleren. Ook moeten we oog hebben voor bouwen en bewaren. Zuinig zijn op de schepping. Eigenlijk zijn alle voorstellen en onderwerpen principieel. Is het tot Gods eer en tot heil van de naaste? Kortom, de SGP staat voor: Een provincie waar mensen omzien naar elkaar, die een gezonde regionale economie heeft, waar de zondag rustdag is en waar mensen zich veilig voelen. Een provincie die ook in de toekomst zelfstandig hoort te blijven. Zeeland, de provincie waar wij ons elke dag thuis voelen. 15

18 Geen dierber plek voor ons op aard, Geen oord ter wereld meer ons waard, Dan, waar beschermd door dijk en duin, Ons toelacht veld en bosch en tuin; Waar steeds d aloude Eendracht woont, En welvaart s landsmans werk bekroont, waar klinkt des Leeuwen forsche stem; Ik worstel moedig en ontzwem! Hartelijke groeten, A.J. (Harry) van der Maas Voor meer informatie over SGP-Zeeland en de verkiezingen: Speerpunten voor de SGP-Zeeland bij de komende verkiezingen: Handen af van onze Provincie Zeeland! Geen opschaling en geen gedwongen herindelingen. Politiek bedrijven volgens Bijbelse normen en waarden. Stoppen met subsidiëren van grote evenementen en het geld besteden aan innovatie in de Zeeuwse economie. Lasten voor de burger zo laag mogelijk houden door goed financieel beleid te voeren. Ruimte voor belangrijke pijlers van de Zeeuwse economie: landbouw, visserij en binnenvaart. Onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar af te stemmen voor meer en betere werkgelegenheid. Zeeland beter bereikbaar maken door de doorstroming tussen Goes-Hellegatsplein (N256/N59) te verbeteren. Grote bedrijventerreinen ontsluiten met openbaar vervoer in samenwerking met het bedrijfsleven. Natuurbeheer op een effectieve manier uitvoeren met meetbare doelen. Behoud van cultureel erfgoed in Zeeland. 16

19 Kandidatenlijst Provinciale Staten SGP Zeeland Kandidatenlijst Statenverkiezingen 2015: 1. G.D. (Goos) Roeland, Sint Annaland 2. A.J. (Harry) van der Maas, Aagtekerke 3. A.I.G. (Ad) Dorst, Yerseke 4. J.J. (Joan) van Burg, Terneuzen 5. J. (Harold) van de Velde, Kattendijke 6. C.L.M. (Kees) van den Berge, Burgh-Haamstede 7. J.L. (Job) de Visser, Aagtekerke 8. W.H. (Wim) Kok, Middelburg 9. A.G. (Adrie) van der Maas, Wissenkerke 10. J. (Johnny) Lukasse, Goes 11. C.C. (Christiaan) Cornet, Scherpenisse 12. J. (Jan) Nuijt, Nieuwerkerk 13. J. (Ko) Jansen, Kruiningen 14. A.W. (Adri) Overbeeke, Hoek 15. P.C.H. (Pieter) Poortvliet, Veere 16. F.G.R. (Florus) van der Paauw, Nieuwerkerk 17. J.C. (Jan Kees) Koopman, Sint Maartensdijk 18. H.M. (Henk) Koster, Kapelle 19. A. (Albert) Maljaars, Westkapelle 20. C. (Cor) van de Woestijne, Kamperland 21. A. (Aad) Prins, Tholen 22. M.W. (Martin) Stouten, Zaamslag 23. J.C. (Arco) Schot, Zierikzee 24. J.M. (Johan) Aarnoudse, Oud-Vossemeer 25. J.A. (Abco) Fierloos, Kruiningen 26. H. (Huub) van Klinken, Middelburg 27. P.J. (Piet) Hamelink, Zaamslag 28. A. (Abraham) Wisse, Oostkapelle 29. C. (Chris) Dekker, Middelburg 30. H. (Henk) Geluk, Sint Phillipsland 17

20 BUTEIJN logo.pdf :10 18

21 Wie is de SGP-lijsttrekker voor de Eerste Kamer? Mijn naam is Peter Schalk. Ik ben gehuwd met Marian, en wij hebben vijf kinderen, waarvan er drie getrouwd zijn. We wonen in Veenendaal. Ik ben geboren in 1961 in de Haarlemmermeer als zoon van een boerenknecht. Op jonge leeftijd verhuisde ons gezin naar de kosterswoning van de Gereformeerde Gemeente te Lisse, waar ik mijn jeugd heb De heer P. Schalk doorgebracht. Na de studie aan de Pedagogische Academie De Driestar (de huidige PABO) ging ik eerst in militaire dienst. Vervolgens werkte ik op een basisschool in Berkenwoude, twee jaar als onderwijzer, twee jaar als adjunct, en zeven jaar als directeur. Daarna maakte ik de overstap naar de RMU, een vakorganisatie voor ondernemers en werknemers in de gereformeerde gezindte, eerst als directeur, inmiddels als Raad van Bestuur. Tijdens mijn werk voor de RMU heb ik veel contacten gelegd en onderhouden in politiek Den Haag. Wellicht was dat de reden dat het Hoofdbestuur van de SGP in 2007 vroeg om de zittende Eerste Kamerleden te gaan volgen. Destijds ging het om de derde plaats op de lijst, en in 2011 bij het vertrek van G. van den Berg om de tweede plaats. Helaas werd toen de tweede zetel niet gehaald. In de achterliggende jaren heb ik op de achtergrond meegewerkt aan de behandeling van diverse wetsvoorstellen. Intussen leerde ik de werkwijze van de Eerste Kamer goed kennen. Voor de komende verkiezingen van de Eerste Kamer ben ik benoemd tot lijsttrekker. Heel bijzonder om dit werk te mogen gaan doen. En het werk van de Eerste Kamer is ook heel passend. De Eerste Kamer wordt wel chambre de reflection genoemd, oftewel Kamer van heroverweging. Om nog eens goed te kijken of de wetgeving die door de Tweede Kamer is aanvaard kwalitatief goed is, of deze wetten in de praktijk nuttig en te handhaven zijn. En natuurlijk ook of ze niet strijdig zijn met andere wetten. Heel bijzonder schenkt de SGP daarbij aandacht aan de principiële kant. De wetgeving moet immers ook getoetst worden aan de Bijbelse uitgangspunten. Gods goede geboden zijn immers heilzaam voor de hele samenleving. Op 18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Uw stem is dan hard nodig, want u stemt eigenlijk voor twee. Eerst voor de provincie... en 19

22 vervolgens via de statenleden voor de Eerste Kamer. Dat vindt plaats op 25 mei voor de Eerste Kamer, waarna de gekozen Eerste Kamerleden worden beëdigd op 9 juni, alles DV. Vanaf dat moment hoop ik te mogen dienen als senator. Er wordt wel eens gezegd dat de Eerste Kamer er niet zozeer is om het goede te stichten, maar om het kwade te voorkomen. Mijn insteek is om vooral het goede te zoeken en werkzaam te zijn tot eer van God en tot heil van alle burgers van Nederland. Dhr. P. Schalk 20

23 Azalealaan GV Yerseke the Netherlands +31(0) quality controler fruit and vegetables kwaliteitscontrole groente en fruit heftruck- en reachtruck chauffeur vrachtwagenchauffeur ZuidWest Bedrijfsadviseurs B.V. Weihoek PX Kruiningen Telefoonnummer: Adres Raadhuisstraat AJ Waarde Tel Fax

Van de Redaktie. Colofon. Beste lezer,

Van de Redaktie. Colofon. Beste lezer, Van de Redaktie Beste lezer, Als u dit leest, hebt u de eerste SGPeriodiek in handen van 2009. Boordevol allerhande nieuws en achtergronden. Neem het artikel over het drie jaar oude coalitieprogramma Besturen

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p.

Wenakker. Nienke Homan. Kersvers Gedeputeerde. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen. Juni 2015. In dit nummer. Interview Nienke Homan p. GROENLINKS ledenblad provincie Groningen Juni 2015 Nienke Homan Kersvers Gedeputeerde In dit nummer Interview Nienke Homan p. 1 Jesse in Stad p. 3 Een nieuwe Statenfractie p. 4 Hoogleraren over aardbevingen

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de

Nadere informatie

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam

BESTUUR. X&X Yvonne & Chrit Moeders in de gevangenis Jan-Jaap over Jan Pronk. Waar blijft het Antilliaans huis? Interview met John Leerdam LOKAAL Jaargang 31 nummer 10 oktober 2007 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Waterschapsverkiezingen PvdA moet zich gaan warmlopen Bewegen in de buurten Het Groningse Sportmodel

Nadere informatie

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012

Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Jaargang 32 Nummer 2 Juni 2012 Nunspeet - Hulshorst - Vierhouten - Elspeet Een uitgave van: www.gemeentebelang-nunspeet.nl Colofon Het Klaverblad is een uitgave van vereniging Gemeentebelang bankrekeningnummer

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 1 BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie De staten zijn aan zet 6 x BIZ in Westlandt Duurzaam duurt het langst Seminar Bedrijventerreinen Goed

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521)

2012 N 120. 2. Beëindigen raadslidmaatschap en beëdigen nieuw raadslid (stuk nr. A12-03521) Raad van Lelystad C S C " 2012 N 119 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 27 maart 2012 om 21.30 uur in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig

Nadere informatie

mei 2009 jaargang 34 nr.

mei 2009 jaargang 34 nr. OOGPUNT mei 2009 jaargang 34 nr. 1 CDA - Breda Postbus 1064 4801 BB BREDA www.cdabreda.nl Breda Innoverend de toekomst in met Lambert van Nistelrooij Minderheden-, allochtonen-, integratie-, participatie-,

Nadere informatie

LOKAAL. BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA COLLEGEVORMING ONDER DE LOEP 4 SOCIAAL ONDERNEMEN EIGEN KRACHT

LOKAAL. BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA COLLEGEVORMING ONDER DE LOEP 4 SOCIAAL ONDERNEMEN EIGEN KRACHT LOKAAL Jaargang 38 nummer 7/8 Juli/Augustus 2014 BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA COLLEGEVORMING ONDER DE LOEP 4 SOCIAAL ONDERNEMEN Montferland geeft goede voorbeeld 8

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

CDActief. Was dit nou op wereldschaal een extra onrustige zomer? Jaargang 31 nummer 1 september 2014

CDActief. Was dit nou op wereldschaal een extra onrustige zomer? Jaargang 31 nummer 1 september 2014 CDActief Jaargang 31 nummer 1 september 2014 Was dit nou op wereldschaal een extra onrustige zomer? De berichten waren beangstigend en de verbijsterende vliegramp in de Oekraïne bracht een van de brandhaarden

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet

Ouwehand. De algemene beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt van 12.25 uur tot 13.20 uur geschorst. Voorzitter: Verbeet Ouwehand speurtocht aanving. Dat was dan net te laat, omdat die begroting vorige week gepasseerd is. Dit alles zou grappig kunnen klinken, als het niet getuigde van een groot gebrek aan respect voor het

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4 JAARGANG 5 december 2012 NR 4 MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN CNV Belastingservice EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Buschauffeur = trots! Advertentie Inhoud Algemeen Reacties 6-7 Kort nieuws 8-9 - 14 Vereniging

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

Interview met Hans Kamps

Interview met Hans Kamps LOKAAL BESTUUR Maandblad van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA Jaargang 35 nummer 9 September 2011 Jacqueline over xxxxxxxxxxx CLB ers voor kleinere raad wonen in kantoren Leegstand tegengaan

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 15 maart 2006 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Duidelijk, Duurzaam en Daadkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 IJMOND Jager Auto officieel erkend als duurzaam autobedrijf

het ONDERNEMERS Duidelijk, Duurzaam en Daadkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 IJMOND Jager Auto officieel erkend als duurzaam autobedrijf NR. 4 2010 het ONDERNEMERS IJMOND B E L A N G Duidelijk, Duurzaam en Daadkracht Overzichtelijke administratie is ruggengraat van het bedrijfsleven Aan ambities geen gebrek bij Landgoed Duin & Kruidberg

Nadere informatie