Bewindvoering Beschermingsbewind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewindvoering Beschermingsbewind"

Transcriptie

1 Bewindvoering Beschermingsbewind Nieuwe stijl mr drs Gerard M van Duin hand en lesboek praktijk

2 vijfde druk 2014 mr drs Gerard M van Duin Productie Mijn bestseller.nl Schrijver: mr drs GM van Duin Coverontwerp: Bestseller.nl ISBN: Uitgegeven via: mijnbestseller.nl Print: Printforce, Alphen a/d Rijn mr drs GM van Duin Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Bewindvoering Beschermingsbewind Nieuwe stijl les en handboek praktijk met proces casus mr drs Gerard M van Duin

4

5 Inhoud Voorwoord 1. Wat is bewind 2. Bewindvoering 3. Onder bewind valt: 4. Wanneer ben je bewindvoerder. 5. Gegevens doorgeven 6. Gevolgen bewind 7. Bewindvoerder 8. Toestemming van de kantonrechter 9. Schenkingen en leningen 10. De jaarlijkse rekening 11. Kosten van de bewindvoering 12. Aanvraag voorzieningen 13. Schuldsanering 14. Wijziging van bewindvoerder 15. De onderbewindgestelde 16. Einde taak bewindvoerder 17. Einde bewind 18. Proces casus 19 Sociale vaardigheden 20 Taakgericht case work 21. Diverse sociale voorzieningen 22 Ziektebeelden 23 Coaching modellen

6 Voorwoord volg ook mijn opleiding Financieel juridisch hulpverlener HBO associate degree opleiding MBO 4 HBO AD Opleiding met perspectief 2 miljoen huishoudens hebben financiele problemen en ongeveer ZZP ondernemers per jaar moeten hun bedrijf weer opheffen wegens financiele problemen en schulden. Er is heel veel werk te doen voor mensen die ondernemers in financiele problemen willen bijstaan. De rechtbanken hebben de kwaliteitseisen voor bewindvoerder verhoogd, per 2015 moet u een reguliere MBO of HBO vooropleiding hebben. Veel bewindvoerders hebben deze vooropleiding niet. Ik heb voor deze mensen een MBO of HBO opleiding duaal leren waarbij u een gekwalificeerd bewindvoerder wordt. Dit opleidingen boekje verstrekt alle informatie over opleidingsmogelijkheden gegeven door eerste graads bevoegd opleider CRKBO erkend en opleider voor erkende diploma s

7 U wordt professional in bewindvoering, administratievoering, belastingrecht, schuldhulpverlening. De opleiding is gericht op volwassenonderwijs, flexibel af te spreken lessen gericht op tentamens en examens die op elk gewenst moment kunnen worden gedaan bij de Associatie voor de examens of Stibex. De voorkeur gaat voor degene die de route MBO4 willen doen naar STIBEX waarvan de MBA opleiding een MBO4 diploma verschaft. De examens behoren te worden afgenomen door onafhankelijke examenbureau s. Opleiden en examens afnemen heeft daardoor geen belangenverstrengeling. De STIBEX examens MBA leidt op boor het MBO4 diploma met een CREBONUM- MER Het crebonummer geeft aan dat het erkend is door het ministerie van onderwijs. Daarom zijn de examens uitbesteed aan STIBEX en de ASSO- CIATIE. Voor de HBO associate degree worden de examens eveneens uitbesteed aan een HBO met een BRIN nummer. Ik zelf sta als opleider in het erkenningsregister CRKBO en ben lid van de NOBCO, NVE en LVV. Door mijn eigen opleidingen ben ik eerste graads bevoegd in alle sociale maatschappelijke sociaal pedagogische en juridische vakken. 7

8 Een opleidings arrangement MBO en HBO Twee register opleidingen Register RHA BA Stibex Register RFM Associatie voor de examens Vijf beroepsopleidingen Houder administratiekantoor Juridisch adviseur bedrijfsrecht Financieel Juridisch ondernemer Administrateur moderne bedrijfsadministratie SPD vakopleiding accountancy Achtergrond van de opleider Ik ben zowel jurist als sociaal pedagoog met generiek maatschappelijk werk als vooropleiding en als jurist gespecialiseerd in gezondheidsrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en uitkeringszaken. Door deze vooropleidingen ( rechten en sociale pedagogiek) eerste graads bevoegd in alle juridische en sociale / sociaal psychologische vakken. Geregistreerd in wat anderen noemen erkenningsregister CRKBO 8

9 Ervaring Ruim zeven jaar lang werkzaam geweest in de zorg als groepsbegeleider/maatschappelijk werker. Werkzaam geweest in het onderwijs als docent/opleider/trainer en werkzaam geweest als bedrijfsopleider, commerciele trainingen. Ruim 21 jaar ervaring als docent/opleider, trainer voor trainers, bedrijfsopleider en consultant opleidingen, begeleider van leerlingen met leerproblemen. In het onderwijs ben ik werkzaam geweest als docent voor startende ondernemers (MBO) waabij studenten geleerd werd ondernemingsplannen te maken en ondernemingen te beginnen, in het HBO ben ik werkzaam geweest als trainer/docent methodieken en vaardigheden. Coaching Bij individuele begeleidingen gebruik ik de methodiek taakgericht casework. Een zeer beproefde methode van individuele begeleiding. Supervisie en intervisie zijn onderdelen van de methodiek. Ik ben lid van de NVE de Nederlandse Vereniging voor de Examens en voor professionalisering lid van de NOBCO Nederlandse Orde van Beroepscoaches en de LVV Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen. 9

10 Register opleiding RFM Rapporteren Adviseren Financials Met het Associatiediploma Rapporteren & Adviseren door Financials bent u getraind om effectief en op maat te rapporteren. Of het nu gaat om een begrotingsrapportage of jaarverslag, u vertaalt uw resultaten probleemloos voor nonfinancials, compleet met schriftelijke toelichting, conclusies en adviezen. Rapporteren & Adviseren door Financials is bestemd voor: administrateurs op mbo-niveau; MBA ers die de titel RFM willen verkrijgen. ADVISEURS SCHULDHULPVERLENING ON- DERNEMERS. Bewindvoerders beschermingsbewind schuldhulpverlening De titel wordt beheerd door het register van de Associatie voor examens 10

11 REGISTER RHA-BA Register Hedendaagse Administrateur Bedrijfsadministrateur (RHA-BA ) Het RHA-BA register is het register waarin de boekhouders staan geregistreerd die het diploma (STIBEX) Moderne Bedrijfsadministratie bezitten. De echte boekhouder danwel administrateur onderscheidt zich van de massa indien hij/zij onafhankelijk en objectief is getoetst op zijn/haar vakkennis. Personen die in dit register staan ingeschreven hebben aangetoond dat zij over de benodigde basisvakkennis beschikken. Bedrijfsadministrateur De RHA-BA er is onder andere geschoold in bedrijfseconomie, administreren, belastingwetgeving en rapportage, analyse en statistiek. 11

12 Opleidingseisen Een geregistreerd administrateur is onafhankelijk en objectief getoetst op zijn/haar vakbekwaamheidseisen. Voordat iemand zich kan laten registreren als RHA-BA er, heeft hij/zij vier examens met goed gevolg afgelegd. Daarom heeft de RHA-BA er voldoende bagage om de functie van administrateur uit te oefenen ALLROUND MBO4 HBO AD REGISTER OPLEI- DING FINANCIEEL JURIDISCH Bestemd voor financieel adviseurs, juridisch adviseurs, schuldhulpverleners, administrateurs, administratiekantoor, juridisch financieel ondernemers, hulpverleners, bewindvoerders beschermingsbewind, schuldhulpverleners ondernemers. BEROEPS VAKKEN ROUTE HOUDER ADMINISTRATIEKANTOOR JURIDISCH ADVISEUR BEDRIJFSRECHT FINANCIEEL ONDERNEMER MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE SPD VAKOPLEIDING ACCOUNTANCY REGISTER BEDRIJFSADMINISTRATEUR REGISTER FINANCIEEL MANAGEMENT 12

13 ONDERDELEN SCHULDHULPVERLENING BEWINDVOERING BESCHERMINGSBEWIND BASISKENNISBOEKHOUDEN ELEMENTAIR BOEKHOUDEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN BASISKENNIS KOSTPRIJSCALCULATIE FINANCIELE ADMINISTRATIE KOSTPRIJSCALCULATIE PERIODEAFSLUTING LOONHEFFINGEN ARBEIDSRECHT BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP BEDRIJFSECONOMIE BEDRIJFSADMINISTRATIE BELASTINGWETGEVING FINANCIELE RAPPORTAGE ONDERNEMINGSRECHT COMMUNICATIE VERMOGENSRECHT PROCESRECHT OVEREENKOMSTEN BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING RAPPORTEREN ADVISEREN FINANCIALS FISCALE JAARREKENING MANAGEMENT ACCOUNTING FINANCE MANAGEMENT FISCALE ASPECTEN ORIENTATIE BEROEPSPRAKTIJK WMO en CIZ indicatiestellingen SOCIAAL RECHT FAMILIERECHT CURATOR 13

14 PERSOONSGEBONDEN BUDGET ETHIEK EN FILOSOFIE PSYCHOLOGIE VAN DE HULPVERLENING MBO4 ROUTE VAKKEN DIPLOMA;S ONDER- DELEN De STIBEX diploma's kunnen worden ingebracht in de doorlopende LEERLIJN van STIBEX De volgende onderdelen vallen onder de leerlijn MBO 4 BBL Beroepsbegeleidende leerweg de onderstaande gegevens zijn afkomstig van STI- BEX. BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS CALCULATIE FINANCIELE ADMINISTRATIE KOSTPRIJSCALCULATIE BEDRIJFSECONOMIE PERIODE AFSLUITING ARBEIDSRECHT BELASTINGRECHT LOONHEFFINGEN BEDRIJFSADMINISTRATIE RESULTEREND IN TUSSENDIPLOMA;S HOUDER ADMINISTRATIEKANTOOR FINANCIEEL ONDERNEMER MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE REGISTER BEDRIJFSADMINISTRATEUR PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN = MBO 2 CREBONUMMER PRAKTIJKDIPLOMA LOONADMINISTRATIE 14

15 MBO 3 CREBONUMMER MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE MBO 4 CREBONUMMER U BENT HIERNA BEDRIJFSADMINISTRATEUR MBO4 CREBONUMMER VIA DE MBO 4 KUNT U DOORSTROMEN NAAR DE HBO HBO PROGRAMMA OVERZICHT PROPEDEUSE ASSOCIATE DEGREE AD. EN BACHELOR De complete bachelor opleiding bestaat uit 240 EC 1 EC is 28 studiebelastingsuren Er zijn dan 32 toetsmomenten Een AD is al een erkend HBO diploma. De HBO AD opleiding bevat dan 160 EC en 16 toetsmomenten Een HBO Bachelor geeft instroom mogelijkheid bij post HBO en universiteit. ONDERDELEN SCHULDHULPVERLENING BEWINDVOERING BESCHERMINGSBEWIND BEDRIJFSECONOMIE COMMUNICATIE PERSOONLIJKE LEERWEG PROPEDEUSE EXAMEN 15

16 GESPREKSTECHNIEKEN ARBEIDSRECHT FINANCIEEL MANAGEMENT EINDOPDRACHT ADVIESVAARDIGHEDEN ONDERNEMINGSRECHT ONDERNEMINGSPLAN REFLECTIE EN LOOPBAAN ONDERNEMINGSRECHT COMMUNICATIE VERMOGENSRECHT PROCESRECHT OVEREENKOMSTEN BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING RAPPORTEREN ADVISEREN FINANCIALS FISCALE JAARREKENING MANAGEMENT ACCOUNTING FISCALE ASPECTEN ORIENTATIE BEROEPSPRAKTIJK BELASTINGWETGEVING FINANCIELE RAPPORTAGE WMO en CIZ indicatiestellingen SOCIAAL RECHT FAMILIERECHT CURATOR PERSOONSGEBONDEN BUDGET ETHIEK EN FILOSOFIE PSYCHOLOGIE VAN DE HULPVERLENING SOCIOLOGIE VAN DE HULPVERLENING 16

17 RESULTEREND IN TUSSEN DIPLOMA'S HBO JURIDISCH ADVISEUR BEDRIJFSRECHT MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE SPD VAKOPLEIDING ACCOUNTANCY REGISTER FINANCIEEL MANAGEMENT Erkende diploma s DERDELEN OVERIGE KEUZE ON- BOEKHOUDEN MBA, BKB, BKC, Rapporteren Financials, PDB, FMR, BIV ONDERNEMEN Financieel ondernemer, commercieel ondernemer. Ondernemersplan, Basiskennis, Juridisch ondernemer. LOONADMINISTRATIE BKL, PDL, VPS, CBC, medewerker administratie, houder administratiekantoor JURIDISCH medewerker bedrijfsrecht en A en B. PERSONEEL MPZ, Personeelsconsulent, NEMAS personeelsmanagement, CBC MANAGEMENT NEMAS Basis, Middel management, voortgezet, financieel, HRM De kosten van deze opleidingen zijn 400 euro per drie maanden per onderdeel van de opleiding exclusief examenkosten TRANSPARANTE TARIEVEN uw investering 17

18 Individuele coaching gesprekken 180 euro NICE MOVE Opleidingen 400 euro per drie maanden per onderdeel Volledige HBO 2200 euro per jaar Omdat de opleider geregistreerd staat in het erkenningsregister CRKBO is er geen btw verschuldigd. De opleidingskosten zijn exclusief boekengeld, exclusief examengeld externe examens exclusief certificering of CPION register Examens af te leggen bij STIBEX of de ASSOCIATIE ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDING COA- CHING EN CONSULTANCY Op alle diensten van OPLEIDING, Coaching,Training EN CONSULTANCY zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. VOORWAARDEN Artikel 1 algemeen a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door JURISTNET NICE MOVE in het vervolg aangeduid als JURISTNET Voorts zijn de al eerder gepubliceerde ALGEMENE VOORWAAR- 18

19 DEN voorwaarden van toepassing. b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht: de tussen JURISTNET en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot geleverde diensten. Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door JURISTNET wordt begeleid of de door de opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die zelf op vrijwillige basis heeft gekozen voor begeleiding en tevens heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden die voor hem/haar van toepassing zijn. c. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd. JURISTNET wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. Artikel 2 opdracht a. Offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de client is verstrekt. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt, alsnog omstan- 19

20 digheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan juristnet de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen. b. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij JURISTNET garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten. c. Een opdracht tot begeleiding komt niet tot stand dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door juristnet. Aanvullingen en wijzigingen kunnen slechts schriftelijk geschieden. e. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en/of de cliënt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan JURISTNET de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen. f. De door JURISTNET aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar diensten zijn indicatief. Artikel 3 tarieven a. De gemaakte reis- en verblijfkosten alsmede overige kosten kunnen apart in rekening worden 20

21 gebracht. b. De reiskosten die cliënt maakt komen voor rekening van cliënt en/of opdrachtgever zelf. c. De honorering die juristnet zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding. e. Indien de cliënt niet tijdig op de afspraken arriveert, zal JURISTNET de gereserveerde tijd volledig bij de opdrachtgever in rekening brengen. Wanneer de cliënt een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, is de opdrachtgever de gereserveerde tijd volledig verschuldigd. Artikel 4 betalingsvoorwaarden a. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum en te worden overgemaakt op de bankrekening van JURISTNET b. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gedaan. c. Indien de opdrachtgever/cliënt niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever/cliënt direct na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente over het uit- 21

22 staande bedrag verschuldigd. De te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het achterstallige bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij door de rechter daarover anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15 % van het achterstallige bedrag met een minimum van 40,-. d. juristnet is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang de opdrachtgever/cliënt in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken. Artikel 5 vertrouwelijkheid a. Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. b. Indien en voor zover juristnet schriftelijk rapport uitbrengt aan de opdrachtgever, niet zijnde de cliënt, zal de cliënt vooraf het rapport mogen inzien. c. De cliënt mag bij de intake geen belangrijke gegevens van psychische, sociale, juridische of justitiële aard achterhouden die de voortgang van 22

23 de begeleiding kunnen belemmeren. Artikel 6 aansprakelijkheid a. JURISTNET is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door cliënt of opdrachtgever ondernomen handelingen of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de begeleiding of de gegeven adviezen. b. JURISTNET is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening indien en voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming. c. De aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat JU- RISTNET voor haar dienstverlening heeft ontvangen. Heeft de uitvoering van de opdracht langer dan 6 maanden geduurd dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste 6 maanden. d. Wanneer opdrachtgever op grond van het bovenstaande meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding dan dient hij, op straffe van verval, zijn aanspraken binnen bekwame tijd schriftelijk doch uiterlijk binnen 1 jaar na het beëindigen van de opdracht schriftelijk kenbaar te maken. 23

24 Artikel 7 intellectueel eigendom a. De uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur zijn uitsluitend bestemd voor cliënt zelf en, onder voorbehoud van toestemming van de cliënt en indien van toepassing, tevens bestemd voor inzage door de opdrachtgever. b. JURISTNET behoudt te allen tijde alle rechten voor op uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en knowhow, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of als na verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht. c. Voor geheel of gedeeltelijke bekendmaking of ter beschikkingstelling van uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en kennis aan anderen dan opdrachtgever en cliënt is voorafgaande schriftelijke toestemming van JURISTNET nodig. d. Opdrachtgever vrijwaart JURISTNET voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van anderen. Artikel 8 opzegging 24

25 a. De opdrachtgever/cliënt is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te beëindigen door opzegging. De opdrachtgever/cliënt is in dat geval schadevergoeding verschuldigd. De opdrachtgever/cliënt is bij opzegging verplicht het aantal uren dat de cliënt aan begeleiding heeft ontvangen voor de opzegging tegen normaal uurtarief te vergoeden. b. De reden van opzegging wordt per aangetekend schrijven gemotiveerd aan de andere partijen medegedeeld. c. In geval van opzegging door de opdrachtgever/cliënt voordat de eerste afspraak tussen client en juristnet heeft plaatsgevonden, is juristnet gerechtigd 50.- aan administratiekosten in rekening te brengen. Artikel 9 ontbinding a. JURISTNET is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding te ontbinden indien: de opdrachtgever/cliënt in verzuim is; de opdrachtgever/cliënt failliet wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, surséance van betaling aanvraagt of een schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd; 25

26 opdrachtgever of cliënt willens en wetens belangrijke informatie voor de voortgang van de begeleiding achterhoudt of heeft gehouden; cliënt onvoldoende gemotiveerd is om effectief te kunnen worden begeleid. b. In bovengenoemde gevallen is de opdrachtgever/cliënt tegenover JURISTNET schadeplichtig. De hoogte van de schade wordt vastgesteld op de helft van het overeengekomen bedrag voor de resterende begeleiding vermeerderd met het aantal uren dat begeleiding heeft plaatsgevonden die nog niet zijn betaald. c. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan JURISTNET zijn toe te rekenen. Wanneer JURISTNET door overmacht tijdelijk verhinderd is om de door haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming ervan op te schorten of in overleg met de opdrachtgever zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door JURISTNET blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 3 maanden wordt de door partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor een der partijen. 26

27 Artikel 10 toepasselijk recht Op alle betrekkingen tussen juristnet en de cliënt en/of opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 27

28 Aanmeldingsformulier Naam Adres Plaats Postcode Geb datum Bsn nummer Schrijft in voor de opleiding HBO associate degree OF een van de onderstaande onderdelen Geef aan welk onderdeel, registeropleiding of beroepsopleiding MBO4 REGISTEROPLEIDING BEROEPSOPLEIDING ONDERDEEL Voldoet de factuur voordat de opleiding van start gaat. Datum handtekening Inzenden aan juristnet opleidingen maliebaan CD Utrecht 28

29 Enkele jaren lang heb ik de bewindvoering verzorgt van complexe schulden dossiers. De behandeling van deze dossiers betrof tevens participerend onderzoek. Uit dit onderzoek heb ik ondermeer de competentieprofielen van een bewindvoerder beschermingsbewind kunnen destilleren. Daarbij is mij gebleken dat bewindvoerders en schuldhulpverleners, maar ook kantonrechters geen idee hebben waar ze het over hebben. Beschermingsbewind is veelvuldig intensief werk tegen een zodanige vergoeding dat je het vrijwilligerswerk zou kunnen noemen.. Weliswaar is er een toename in aantallen bij diverse rechtbanken en bewindvoerderskantoren en neemt de case load van enkele grote kantoren alleen maar toe, de vraag is of dergelijke ontwikkelingen de client ten goede komt. Bewind is zorg. Zorgvuldig en geduldig omgaan met de belangen van client, maar ook die van de bewindvoerder die tegen een geringe vergoeding veel werkuren verzet. Zorg voor hen die niet al dan niet tijdelijk in staat zijn zich op financieel gebied volwaardig in de maatschappij te handhaven moet centraal staan bij de bewindvoerder/schuldhulpverlener. Bewindvoering is bestemd voor mensen die niet in staat zijn hun eigen financiele belangen te behartigen. Mensen met beperkingen of mensen voor wie het lot niet gunstig gezind was. De bewindvoerder hoort hun financiële belangen te behartigen alsof het van zichzelf is. Door maatschappelijke ontwikkelingen en veran- 29

30 dering in het zorgstelsel is het belang van bewind sterk toegenomen. Was het oorspronkelijk een familieaangelegenheid, nu is bewindvoering voor een deel geprofessionaliseerd. Die ontwikkeling zal alleen maar doorzetten. Bewindvoering is ook ingewikkelder geworden. Zorginstellingen willen de relatie met hun cliënten formaliseren. Het persoonsgebonden budget heeft zijn intrede gedaan en vereist controleerbaar beheer. Daarnaast maakt het schuldsaneringsbewind een onstuitbare opmars. Wij willen geloven in het positieve van de mens. Naar mijn mening willen mensen graag voor zichzelf kunnen zorgen. Daarnaast zoekt iedereen van nature iets waar hij/zij goed in is en zet iedereen dat in om zich nuttig en gewaardeerd te voelen. Samen zoeken naar de kern van talenten het ontdekken van capaciteiten en mogelijkheden is het belangrijkste wat ons in een traject te doen staat. Aansluiten op de wensen, capaciteiten en mogelijkheden, is de enige weg naar de motivatie die van binnenuit komt en die de motor is en de brandstof geeft om het traject van begin tot eind(doel) met overtuiging te volbrengen. Daarbij zijn de onvermijdelijke hobbels in de weg ook geen onneembare obstakels meer. Mensen die vastlopen en teleurgesteld raken in hun omgeving zijn er ongetwijfeld. Dat iemand in die situatie accepteert dat hij/zij van een uitkering afhankelijk is en uiteindelijk passief wordt in de zoektocht naar een baan met eigen inkomsten 30

31 is daarmee een verklaarbaar gegeven. Hierbij laat ik de invloed van de omgeving en de voorbeeldfunctie daarvan nog buiten beschouwing. Met andere woorden: een mens wordt zoals die is en dit is zeker geen vooropgezette keuze van een individu. De kunst in ons werk is om mensen die zich in deze situatie kansloos voelen weer perspectief te bieden, waarmee er langzaam vertrouwen en overtuiging ontstaat in een toekomst met een betaalde baan. Dit boek verschaft u de informatie om uw taak naar behoren te kunnen vervullen. Er wordt in dit boek aangegeven op welke wijze de kantonrechters wettelijke verplichtingen nageleefd willen zien. Op enkele plaatsen is de handleiding een algemene aanwijzing waartoe de kantonrechter krachtens de wet bevoegd is. Ook geef ik aan wat deurwaarders wel of niet mogen en de rol van incasso bureau s. In dit boek bespreek ik voorts ondermeer aan de hand van jurisprudentie: uitspraken van kantonrechters, rechtbanken en Gerechtshof waarin duidelijk staat wat de rechtbanken verwachten van bewindvoerders beschermingsbewind en de schuldhulpverlening. Bewindvoering nieuwe stijl is beschermingsbewind en schuldhulpverlening uitgevoerd door de bewindvoerder zelf. Sinds 2015 gaan nieuwe eisen gesteld worden aan bewindvoerders beschermingsbewind zo moet men thans minimaal een reguliere MBO als vooropleiding bezitten voor 31

32 beschermingsbewind en een HBO voor schuldenbeschikkingen. Sedert 2014 worden schuldenbeschikkingen binnen beschermingsbewind door de rechtbank afgegeven en dat aantal neemt meer toe dan beschermingsbewind. Het betekent ook dat veel clienten ook veel schulden hebben. Ook worden kritische kanttekeningen geplaatst. Dit boek verschaft u kennis en informatie om als bewindvoerder beschermingsbewind uw taak verantwoord te kunnen vervullen. Dit hand en lesboek behandelde niet alle noodzakelijke lesstof. Onderdelen waarvan een bewindvoerder beschermingsbewind zich op de hoogte dient te stellen om zich verder te professionaliseren zijn ondermeer: Schuldsanering minnelijk traject Faillissement, WSNP, schuldsanering Budgetcoaching Communicatie een vak apart Psychopaten met succes Zelfhulp schuldsanering Omgangsrecht na echtscheiding Arbeidsrecht PGB en zorg 32

33 1. Wat is bewind Bewind over de goederen van een meerderjarige Bewind houdt in dat het beheer van iemands geld en eigendommen niet meer alleen door hem of haar gebeurt. De persoon waar het om gaat heeft een onvolkomen wil. Reeds in de tijd van de Romeinen, de grondslagers van ons huidige rechtssysteem, was er al een regeling om mensen die psychisch gezien hun wil niet konden verklaren onder curatele te stellen. De wet van de twaalf tafelen gaf aan de sui iuris die tekenen vertoonde van krankzinnigheid een curator. In die tijd beschouwde men ook spilzucht als een teken van geestelijke gestoordheid. De preator benoemde in deze gevallen de curator. In onze tijd is het bijna niet anders. De kantonrechter benoemt een familielid of iemand anders om het beheer over te nemen. Het gaat om mensen die al dan tijdelijk niet in staat zijn om hun financiële zaken zelf te regelen. Dit blijkt onder meer uit de volgende overwegingen en beslissing in een bepaalde casus van het Gerechtshof: Uit de aan het hof overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is het hof het volgende gebleken. De rechthebbende is een man van 91 jaar, die enkele jaren geleden is getroffen door een beroerte en een revalidatieproces heeft door- 33

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen

Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities I.F. Only Events: Opdrachtgever Overeenkomst Artikel 2 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. I.F. Only Events:

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Geaccrediteerd door: Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching)

Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching) Algemene Voorwaarden Turn Over (Mediation & Coaching) 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten

Nadere informatie

Artikel 16 Grensoverschrijdend gegevensverkeer 1. Indien door Opdrachtgever door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens,

Artikel 16 Grensoverschrijdend gegevensverkeer 1. Indien door Opdrachtgever door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens, Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Overeenkomst: de overeenkomst tussen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MSM support

Algemene voorwaarden MSM support Algemene voorwaarden MSM support gevestigd en kantoorhoudende te R. Sniederslaan 5, 5582 ES Waalre hierna te noemen: MSM Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

diegene die de opdracht verstrekt aan MKB Bedrijvensupport BV.

diegene die de opdracht verstrekt aan MKB Bedrijvensupport BV. Algemene leveringsvoorwaarden- Algemene leveringsvoorwaarden MKB Bedrijvensupport BV gevestigd te Veendam. Deze leveringsvoorwaarden zijn tevens van toepassing voor carleasesupport tot het moment van contract

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep

ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep ALGEMENE VOORWAARDEN voor MSM Support / IT Support / CRM Support / Supportgroep gevestigd en kantoorhoudende te Bree 58, 5501 JE Veldhoven hierna te noemen: MSM Ingaande per 1 oktober 2012 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management

Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden Intersym Human Resource Management Algemene voorwaarden van Intersym Human Resource Management BV - hierna: IHRM - als gedeponeerd onder nummer 14080115 bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies Algemene voorwaarden 1. Definities a. Opdrachtnemer: Peter Keulers, tevens handelend onder de naam Peter Keulers Coaching, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten. b.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY. Van: Ortec Finance B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSULTANCY Van: Ortec Finance B.V. Ingeschreven bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer: 24421148 Versie: 2010-1 Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V.

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Op alle offertes, producten en diensten van Pluut Interaction B.V. zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: definities 1.1 Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Compu Winkel BV, Kerkstraat 112, 5061 EL Oisterwijk. Hierna te noemen Compu Winkel Artikel 1. Definities In deze algemene

ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Compu Winkel BV, Kerkstraat 112, 5061 EL Oisterwijk. Hierna te noemen Compu Winkel Artikel 1. Definities In deze algemene ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Compu Winkel BV, Kerkstraat 112, 5061 EL Oisterwijk. Hierna te noemen Compu Winkel Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Compu Winkel : eigenaar/

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De Besloten Vennootschap Cloud2, gevestigd te Alkmaar, en/of iedere (rechts)persoon of vennootschap die door hen het recht is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en

ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en ALGEMENE VOORWAARDEN TOTAALPRESENT Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tot levering van diensten en producten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Burnoutherstel Outplacement Re-integratie Loopbaanbegeleiding Personal Coaching Familie-, Organisatie- en Loopbaanopstellingen Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van:

Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van: Algemenevoorwaarden Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden van: Agrio Uitgeverij B.V. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Agrio: Agrio Uitgeverij B.V.;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie