Bewindvoering Beschermingsbewind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bewindvoering Beschermingsbewind"

Transcriptie

1 Bewindvoering Beschermingsbewind Nieuwe stijl mr drs Gerard M van Duin hand en lesboek praktijk

2 vijfde druk 2014 mr drs Gerard M van Duin Productie Mijn bestseller.nl Schrijver: mr drs GM van Duin Coverontwerp: Bestseller.nl ISBN: Uitgegeven via: mijnbestseller.nl Print: Printforce, Alphen a/d Rijn mr drs GM van Duin Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Bewindvoering Beschermingsbewind Nieuwe stijl les en handboek praktijk met proces casus mr drs Gerard M van Duin

4

5 Inhoud Voorwoord 1. Wat is bewind 2. Bewindvoering 3. Onder bewind valt: 4. Wanneer ben je bewindvoerder. 5. Gegevens doorgeven 6. Gevolgen bewind 7. Bewindvoerder 8. Toestemming van de kantonrechter 9. Schenkingen en leningen 10. De jaarlijkse rekening 11. Kosten van de bewindvoering 12. Aanvraag voorzieningen 13. Schuldsanering 14. Wijziging van bewindvoerder 15. De onderbewindgestelde 16. Einde taak bewindvoerder 17. Einde bewind 18. Proces casus 19 Sociale vaardigheden 20 Taakgericht case work 21. Diverse sociale voorzieningen 22 Ziektebeelden 23 Coaching modellen

6 Voorwoord volg ook mijn opleiding Financieel juridisch hulpverlener HBO associate degree opleiding MBO 4 HBO AD Opleiding met perspectief 2 miljoen huishoudens hebben financiele problemen en ongeveer ZZP ondernemers per jaar moeten hun bedrijf weer opheffen wegens financiele problemen en schulden. Er is heel veel werk te doen voor mensen die ondernemers in financiele problemen willen bijstaan. De rechtbanken hebben de kwaliteitseisen voor bewindvoerder verhoogd, per 2015 moet u een reguliere MBO of HBO vooropleiding hebben. Veel bewindvoerders hebben deze vooropleiding niet. Ik heb voor deze mensen een MBO of HBO opleiding duaal leren waarbij u een gekwalificeerd bewindvoerder wordt. Dit opleidingen boekje verstrekt alle informatie over opleidingsmogelijkheden gegeven door eerste graads bevoegd opleider CRKBO erkend en opleider voor erkende diploma s

7 U wordt professional in bewindvoering, administratievoering, belastingrecht, schuldhulpverlening. De opleiding is gericht op volwassenonderwijs, flexibel af te spreken lessen gericht op tentamens en examens die op elk gewenst moment kunnen worden gedaan bij de Associatie voor de examens of Stibex. De voorkeur gaat voor degene die de route MBO4 willen doen naar STIBEX waarvan de MBA opleiding een MBO4 diploma verschaft. De examens behoren te worden afgenomen door onafhankelijke examenbureau s. Opleiden en examens afnemen heeft daardoor geen belangenverstrengeling. De STIBEX examens MBA leidt op boor het MBO4 diploma met een CREBONUM- MER Het crebonummer geeft aan dat het erkend is door het ministerie van onderwijs. Daarom zijn de examens uitbesteed aan STIBEX en de ASSO- CIATIE. Voor de HBO associate degree worden de examens eveneens uitbesteed aan een HBO met een BRIN nummer. Ik zelf sta als opleider in het erkenningsregister CRKBO en ben lid van de NOBCO, NVE en LVV. Door mijn eigen opleidingen ben ik eerste graads bevoegd in alle sociale maatschappelijke sociaal pedagogische en juridische vakken. 7

8 Een opleidings arrangement MBO en HBO Twee register opleidingen Register RHA BA Stibex Register RFM Associatie voor de examens Vijf beroepsopleidingen Houder administratiekantoor Juridisch adviseur bedrijfsrecht Financieel Juridisch ondernemer Administrateur moderne bedrijfsadministratie SPD vakopleiding accountancy Achtergrond van de opleider Ik ben zowel jurist als sociaal pedagoog met generiek maatschappelijk werk als vooropleiding en als jurist gespecialiseerd in gezondheidsrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en uitkeringszaken. Door deze vooropleidingen ( rechten en sociale pedagogiek) eerste graads bevoegd in alle juridische en sociale / sociaal psychologische vakken. Geregistreerd in wat anderen noemen erkenningsregister CRKBO 8

9 Ervaring Ruim zeven jaar lang werkzaam geweest in de zorg als groepsbegeleider/maatschappelijk werker. Werkzaam geweest in het onderwijs als docent/opleider/trainer en werkzaam geweest als bedrijfsopleider, commerciele trainingen. Ruim 21 jaar ervaring als docent/opleider, trainer voor trainers, bedrijfsopleider en consultant opleidingen, begeleider van leerlingen met leerproblemen. In het onderwijs ben ik werkzaam geweest als docent voor startende ondernemers (MBO) waabij studenten geleerd werd ondernemingsplannen te maken en ondernemingen te beginnen, in het HBO ben ik werkzaam geweest als trainer/docent methodieken en vaardigheden. Coaching Bij individuele begeleidingen gebruik ik de methodiek taakgericht casework. Een zeer beproefde methode van individuele begeleiding. Supervisie en intervisie zijn onderdelen van de methodiek. Ik ben lid van de NVE de Nederlandse Vereniging voor de Examens en voor professionalisering lid van de NOBCO Nederlandse Orde van Beroepscoaches en de LVV Landelijke vereniging van vertrouwenspersonen. 9

10 Register opleiding RFM Rapporteren Adviseren Financials Met het Associatiediploma Rapporteren & Adviseren door Financials bent u getraind om effectief en op maat te rapporteren. Of het nu gaat om een begrotingsrapportage of jaarverslag, u vertaalt uw resultaten probleemloos voor nonfinancials, compleet met schriftelijke toelichting, conclusies en adviezen. Rapporteren & Adviseren door Financials is bestemd voor: administrateurs op mbo-niveau; MBA ers die de titel RFM willen verkrijgen. ADVISEURS SCHULDHULPVERLENING ON- DERNEMERS. Bewindvoerders beschermingsbewind schuldhulpverlening De titel wordt beheerd door het register van de Associatie voor examens 10

11 REGISTER RHA-BA Register Hedendaagse Administrateur Bedrijfsadministrateur (RHA-BA ) Het RHA-BA register is het register waarin de boekhouders staan geregistreerd die het diploma (STIBEX) Moderne Bedrijfsadministratie bezitten. De echte boekhouder danwel administrateur onderscheidt zich van de massa indien hij/zij onafhankelijk en objectief is getoetst op zijn/haar vakkennis. Personen die in dit register staan ingeschreven hebben aangetoond dat zij over de benodigde basisvakkennis beschikken. Bedrijfsadministrateur De RHA-BA er is onder andere geschoold in bedrijfseconomie, administreren, belastingwetgeving en rapportage, analyse en statistiek. 11

12 Opleidingseisen Een geregistreerd administrateur is onafhankelijk en objectief getoetst op zijn/haar vakbekwaamheidseisen. Voordat iemand zich kan laten registreren als RHA-BA er, heeft hij/zij vier examens met goed gevolg afgelegd. Daarom heeft de RHA-BA er voldoende bagage om de functie van administrateur uit te oefenen ALLROUND MBO4 HBO AD REGISTER OPLEI- DING FINANCIEEL JURIDISCH Bestemd voor financieel adviseurs, juridisch adviseurs, schuldhulpverleners, administrateurs, administratiekantoor, juridisch financieel ondernemers, hulpverleners, bewindvoerders beschermingsbewind, schuldhulpverleners ondernemers. BEROEPS VAKKEN ROUTE HOUDER ADMINISTRATIEKANTOOR JURIDISCH ADVISEUR BEDRIJFSRECHT FINANCIEEL ONDERNEMER MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE SPD VAKOPLEIDING ACCOUNTANCY REGISTER BEDRIJFSADMINISTRATEUR REGISTER FINANCIEEL MANAGEMENT 12

13 ONDERDELEN SCHULDHULPVERLENING BEWINDVOERING BESCHERMINGSBEWIND BASISKENNISBOEKHOUDEN ELEMENTAIR BOEKHOUDEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN BASISKENNIS KOSTPRIJSCALCULATIE FINANCIELE ADMINISTRATIE KOSTPRIJSCALCULATIE PERIODEAFSLUTING LOONHEFFINGEN ARBEIDSRECHT BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP BEDRIJFSECONOMIE BEDRIJFSADMINISTRATIE BELASTINGWETGEVING FINANCIELE RAPPORTAGE ONDERNEMINGSRECHT COMMUNICATIE VERMOGENSRECHT PROCESRECHT OVEREENKOMSTEN BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING RAPPORTEREN ADVISEREN FINANCIALS FISCALE JAARREKENING MANAGEMENT ACCOUNTING FINANCE MANAGEMENT FISCALE ASPECTEN ORIENTATIE BEROEPSPRAKTIJK WMO en CIZ indicatiestellingen SOCIAAL RECHT FAMILIERECHT CURATOR 13

14 PERSOONSGEBONDEN BUDGET ETHIEK EN FILOSOFIE PSYCHOLOGIE VAN DE HULPVERLENING MBO4 ROUTE VAKKEN DIPLOMA;S ONDER- DELEN De STIBEX diploma's kunnen worden ingebracht in de doorlopende LEERLIJN van STIBEX De volgende onderdelen vallen onder de leerlijn MBO 4 BBL Beroepsbegeleidende leerweg de onderstaande gegevens zijn afkomstig van STI- BEX. BASISKENNIS BOEKHOUDEN BASISKENNIS CALCULATIE FINANCIELE ADMINISTRATIE KOSTPRIJSCALCULATIE BEDRIJFSECONOMIE PERIODE AFSLUITING ARBEIDSRECHT BELASTINGRECHT LOONHEFFINGEN BEDRIJFSADMINISTRATIE RESULTEREND IN TUSSENDIPLOMA;S HOUDER ADMINISTRATIEKANTOOR FINANCIEEL ONDERNEMER MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE REGISTER BEDRIJFSADMINISTRATEUR PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN = MBO 2 CREBONUMMER PRAKTIJKDIPLOMA LOONADMINISTRATIE 14

15 MBO 3 CREBONUMMER MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE MBO 4 CREBONUMMER U BENT HIERNA BEDRIJFSADMINISTRATEUR MBO4 CREBONUMMER VIA DE MBO 4 KUNT U DOORSTROMEN NAAR DE HBO HBO PROGRAMMA OVERZICHT PROPEDEUSE ASSOCIATE DEGREE AD. EN BACHELOR De complete bachelor opleiding bestaat uit 240 EC 1 EC is 28 studiebelastingsuren Er zijn dan 32 toetsmomenten Een AD is al een erkend HBO diploma. De HBO AD opleiding bevat dan 160 EC en 16 toetsmomenten Een HBO Bachelor geeft instroom mogelijkheid bij post HBO en universiteit. ONDERDELEN SCHULDHULPVERLENING BEWINDVOERING BESCHERMINGSBEWIND BEDRIJFSECONOMIE COMMUNICATIE PERSOONLIJKE LEERWEG PROPEDEUSE EXAMEN 15

16 GESPREKSTECHNIEKEN ARBEIDSRECHT FINANCIEEL MANAGEMENT EINDOPDRACHT ADVIESVAARDIGHEDEN ONDERNEMINGSRECHT ONDERNEMINGSPLAN REFLECTIE EN LOOPBAAN ONDERNEMINGSRECHT COMMUNICATIE VERMOGENSRECHT PROCESRECHT OVEREENKOMSTEN BESTUURLIJKE INFORMATIEVOORZIENING RAPPORTEREN ADVISEREN FINANCIALS FISCALE JAARREKENING MANAGEMENT ACCOUNTING FISCALE ASPECTEN ORIENTATIE BEROEPSPRAKTIJK BELASTINGWETGEVING FINANCIELE RAPPORTAGE WMO en CIZ indicatiestellingen SOCIAAL RECHT FAMILIERECHT CURATOR PERSOONSGEBONDEN BUDGET ETHIEK EN FILOSOFIE PSYCHOLOGIE VAN DE HULPVERLENING SOCIOLOGIE VAN DE HULPVERLENING 16

17 RESULTEREND IN TUSSEN DIPLOMA'S HBO JURIDISCH ADVISEUR BEDRIJFSRECHT MODERNE BEDRIJFSADMINISTRATIE SPD VAKOPLEIDING ACCOUNTANCY REGISTER FINANCIEEL MANAGEMENT Erkende diploma s DERDELEN OVERIGE KEUZE ON- BOEKHOUDEN MBA, BKB, BKC, Rapporteren Financials, PDB, FMR, BIV ONDERNEMEN Financieel ondernemer, commercieel ondernemer. Ondernemersplan, Basiskennis, Juridisch ondernemer. LOONADMINISTRATIE BKL, PDL, VPS, CBC, medewerker administratie, houder administratiekantoor JURIDISCH medewerker bedrijfsrecht en A en B. PERSONEEL MPZ, Personeelsconsulent, NEMAS personeelsmanagement, CBC MANAGEMENT NEMAS Basis, Middel management, voortgezet, financieel, HRM De kosten van deze opleidingen zijn 400 euro per drie maanden per onderdeel van de opleiding exclusief examenkosten TRANSPARANTE TARIEVEN uw investering 17

18 Individuele coaching gesprekken 180 euro NICE MOVE Opleidingen 400 euro per drie maanden per onderdeel Volledige HBO 2200 euro per jaar Omdat de opleider geregistreerd staat in het erkenningsregister CRKBO is er geen btw verschuldigd. De opleidingskosten zijn exclusief boekengeld, exclusief examengeld externe examens exclusief certificering of CPION register Examens af te leggen bij STIBEX of de ASSOCIATIE ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDING COA- CHING EN CONSULTANCY Op alle diensten van OPLEIDING, Coaching,Training EN CONSULTANCY zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. VOORWAARDEN Artikel 1 algemeen a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door JURISTNET NICE MOVE in het vervolg aangeduid als JURISTNET Voorts zijn de al eerder gepubliceerde ALGEMENE VOORWAAR- 18

19 DEN voorwaarden van toepassing. b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht: de tussen JURISTNET en opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot geleverde diensten. Cliënt: de natuurlijke persoon, tevens opdrachtgever, die door JURISTNET wordt begeleid of de door de opdrachtgever aangewezen natuurlijke persoon die zelf op vrijwillige basis heeft gekozen voor begeleiding en tevens heeft ingestemd met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden die voor hem/haar van toepassing zijn. c. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd. JURISTNET wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. Artikel 2 opdracht a. Offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever en/of de client is verstrekt. Indien zich, in aanvulling of afwijking van de informatie die door de opdrachtgever en/of de cliënt is verstrekt, alsnog omstan- 19

20 digheden voordoen of blijken die een belemmering vormen voor de uitvoering of tijdsduur van de opdracht dan kan juristnet de begeleiding beperken, uitstellen of beëindigen. b. De opdracht is een inspanningsovereenkomst, waarbij JURISTNET garandeert alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding van de cliënt optimaal in te zetten. c. Een opdracht tot begeleiding komt niet tot stand dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door juristnet. Aanvullingen en wijzigingen kunnen slechts schriftelijk geschieden. e. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met de opdrachtgever en/of de cliënt verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan JURISTNET de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten dan wel beëindigen. f. De door JURISTNET aangegeven termijnen voor de verrichtingen van haar diensten zijn indicatief. Artikel 3 tarieven a. De gemaakte reis- en verblijfkosten alsmede overige kosten kunnen apart in rekening worden 20

21 gebracht. b. De reiskosten die cliënt maakt komen voor rekening van cliënt en/of opdrachtgever zelf. c. De honorering die juristnet zal ontvangen, wordt vooraf overeengekomen en is niet afhankelijk van het resultaat van de begeleiding. e. Indien de cliënt niet tijdig op de afspraken arriveert, zal JURISTNET de gereserveerde tijd volledig bij de opdrachtgever in rekening brengen. Wanneer de cliënt een gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak afzegt, is de opdrachtgever de gereserveerde tijd volledig verschuldigd. Artikel 4 betalingsvoorwaarden a. Betaling dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum en te worden overgemaakt op de bankrekening van JURISTNET b. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden gedaan. c. Indien de opdrachtgever/cliënt niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever/cliënt direct na het verstrijken van de betalingstermijn zonder nadere ingebrekestelling, de wettelijke rente over het uit- 21

22 staande bedrag verschuldigd. De te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter inning van het achterstallige bedrag zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij door de rechter daarover anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15 % van het achterstallige bedrag met een minimum van 40,-. d. juristnet is gerechtigd om haar begeleiding op te schorten zolang de opdrachtgever/cliënt in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit geldt ook wanneer een vaste uitvoeringstermijn is afgesproken. Artikel 5 vertrouwelijkheid a. Iedere partij zal naar derden toe strikte vertrouwelijkheid in acht nemen met betrekking tot de ontvangen informatie van en over de wederpartij. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. b. Indien en voor zover juristnet schriftelijk rapport uitbrengt aan de opdrachtgever, niet zijnde de cliënt, zal de cliënt vooraf het rapport mogen inzien. c. De cliënt mag bij de intake geen belangrijke gegevens van psychische, sociale, juridische of justitiële aard achterhouden die de voortgang van 22

23 de begeleiding kunnen belemmeren. Artikel 6 aansprakelijkheid a. JURISTNET is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade als gevolg van door cliënt of opdrachtgever ondernomen handelingen of gedrag dat mogelijkerwijs zou kunnen voortvloeien uit de begeleiding of de gegeven adviezen. b. JURISTNET is voorts slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij de uitvoering van haar dienstverlening indien en voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of een grove tekortkoming. c. De aansprakelijkheid voor de schade wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat JU- RISTNET voor haar dienstverlening heeft ontvangen. Heeft de uitvoering van de opdracht langer dan 6 maanden geduurd dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium over de laatste 6 maanden. d. Wanneer opdrachtgever op grond van het bovenstaande meent aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding dan dient hij, op straffe van verval, zijn aanspraken binnen bekwame tijd schriftelijk doch uiterlijk binnen 1 jaar na het beëindigen van de opdracht schriftelijk kenbaar te maken. 23

24 Artikel 7 intellectueel eigendom a. De uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur zijn uitsluitend bestemd voor cliënt zelf en, onder voorbehoud van toestemming van de cliënt en indien van toepassing, tevens bestemd voor inzage door de opdrachtgever. b. JURISTNET behoudt te allen tijde alle rechten voor op uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en knowhow, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of als na verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht. c. Voor geheel of gedeeltelijke bekendmaking of ter beschikkingstelling van uitgebrachte adviezen en rapportages evenals het aangeboden werkmateriaal en de programmatuur en hierop betrekking hebbende informatie en kennis aan anderen dan opdrachtgever en cliënt is voorafgaande schriftelijke toestemming van JURISTNET nodig. d. Opdrachtgever vrijwaart JURISTNET voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van anderen. Artikel 8 opzegging 24

25 a. De opdrachtgever/cliënt is te allen tijde bevoegd de overeenkomst te beëindigen door opzegging. De opdrachtgever/cliënt is in dat geval schadevergoeding verschuldigd. De opdrachtgever/cliënt is bij opzegging verplicht het aantal uren dat de cliënt aan begeleiding heeft ontvangen voor de opzegging tegen normaal uurtarief te vergoeden. b. De reden van opzegging wordt per aangetekend schrijven gemotiveerd aan de andere partijen medegedeeld. c. In geval van opzegging door de opdrachtgever/cliënt voordat de eerste afspraak tussen client en juristnet heeft plaatsgevonden, is juristnet gerechtigd 50.- aan administratiekosten in rekening te brengen. Artikel 9 ontbinding a. JURISTNET is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding te ontbinden indien: de opdrachtgever/cliënt in verzuim is; de opdrachtgever/cliënt failliet wordt verklaard of zijn faillissement aanvraagt, surséance van betaling aanvraagt of een schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen wordt aangevraagd; 25

26 opdrachtgever of cliënt willens en wetens belangrijke informatie voor de voortgang van de begeleiding achterhoudt of heeft gehouden; cliënt onvoldoende gemotiveerd is om effectief te kunnen worden begeleid. b. In bovengenoemde gevallen is de opdrachtgever/cliënt tegenover JURISTNET schadeplichtig. De hoogte van de schade wordt vastgesteld op de helft van het overeengekomen bedrag voor de resterende begeleiding vermeerderd met het aantal uren dat begeleiding heeft plaatsgevonden die nog niet zijn betaald. c. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan JURISTNET zijn toe te rekenen. Wanneer JURISTNET door overmacht tijdelijk verhinderd is om de door haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming ervan op te schorten of in overleg met de opdrachtgever zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door JURISTNET blijvend onmogelijk is of langer duurt dan 3 maanden wordt de door partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor een der partijen. 26

27 Artikel 10 toepasselijk recht Op alle betrekkingen tussen juristnet en de cliënt en/of opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 27

28 Aanmeldingsformulier Naam Adres Plaats Postcode Geb datum Bsn nummer Schrijft in voor de opleiding HBO associate degree OF een van de onderstaande onderdelen Geef aan welk onderdeel, registeropleiding of beroepsopleiding MBO4 REGISTEROPLEIDING BEROEPSOPLEIDING ONDERDEEL Voldoet de factuur voordat de opleiding van start gaat. Datum handtekening Inzenden aan juristnet opleidingen maliebaan CD Utrecht 28

29 Enkele jaren lang heb ik de bewindvoering verzorgt van complexe schulden dossiers. De behandeling van deze dossiers betrof tevens participerend onderzoek. Uit dit onderzoek heb ik ondermeer de competentieprofielen van een bewindvoerder beschermingsbewind kunnen destilleren. Daarbij is mij gebleken dat bewindvoerders en schuldhulpverleners, maar ook kantonrechters geen idee hebben waar ze het over hebben. Beschermingsbewind is veelvuldig intensief werk tegen een zodanige vergoeding dat je het vrijwilligerswerk zou kunnen noemen.. Weliswaar is er een toename in aantallen bij diverse rechtbanken en bewindvoerderskantoren en neemt de case load van enkele grote kantoren alleen maar toe, de vraag is of dergelijke ontwikkelingen de client ten goede komt. Bewind is zorg. Zorgvuldig en geduldig omgaan met de belangen van client, maar ook die van de bewindvoerder die tegen een geringe vergoeding veel werkuren verzet. Zorg voor hen die niet al dan niet tijdelijk in staat zijn zich op financieel gebied volwaardig in de maatschappij te handhaven moet centraal staan bij de bewindvoerder/schuldhulpverlener. Bewindvoering is bestemd voor mensen die niet in staat zijn hun eigen financiele belangen te behartigen. Mensen met beperkingen of mensen voor wie het lot niet gunstig gezind was. De bewindvoerder hoort hun financiële belangen te behartigen alsof het van zichzelf is. Door maatschappelijke ontwikkelingen en veran- 29

30 dering in het zorgstelsel is het belang van bewind sterk toegenomen. Was het oorspronkelijk een familieaangelegenheid, nu is bewindvoering voor een deel geprofessionaliseerd. Die ontwikkeling zal alleen maar doorzetten. Bewindvoering is ook ingewikkelder geworden. Zorginstellingen willen de relatie met hun cliënten formaliseren. Het persoonsgebonden budget heeft zijn intrede gedaan en vereist controleerbaar beheer. Daarnaast maakt het schuldsaneringsbewind een onstuitbare opmars. Wij willen geloven in het positieve van de mens. Naar mijn mening willen mensen graag voor zichzelf kunnen zorgen. Daarnaast zoekt iedereen van nature iets waar hij/zij goed in is en zet iedereen dat in om zich nuttig en gewaardeerd te voelen. Samen zoeken naar de kern van talenten het ontdekken van capaciteiten en mogelijkheden is het belangrijkste wat ons in een traject te doen staat. Aansluiten op de wensen, capaciteiten en mogelijkheden, is de enige weg naar de motivatie die van binnenuit komt en die de motor is en de brandstof geeft om het traject van begin tot eind(doel) met overtuiging te volbrengen. Daarbij zijn de onvermijdelijke hobbels in de weg ook geen onneembare obstakels meer. Mensen die vastlopen en teleurgesteld raken in hun omgeving zijn er ongetwijfeld. Dat iemand in die situatie accepteert dat hij/zij van een uitkering afhankelijk is en uiteindelijk passief wordt in de zoektocht naar een baan met eigen inkomsten 30

31 is daarmee een verklaarbaar gegeven. Hierbij laat ik de invloed van de omgeving en de voorbeeldfunctie daarvan nog buiten beschouwing. Met andere woorden: een mens wordt zoals die is en dit is zeker geen vooropgezette keuze van een individu. De kunst in ons werk is om mensen die zich in deze situatie kansloos voelen weer perspectief te bieden, waarmee er langzaam vertrouwen en overtuiging ontstaat in een toekomst met een betaalde baan. Dit boek verschaft u de informatie om uw taak naar behoren te kunnen vervullen. Er wordt in dit boek aangegeven op welke wijze de kantonrechters wettelijke verplichtingen nageleefd willen zien. Op enkele plaatsen is de handleiding een algemene aanwijzing waartoe de kantonrechter krachtens de wet bevoegd is. Ook geef ik aan wat deurwaarders wel of niet mogen en de rol van incasso bureau s. In dit boek bespreek ik voorts ondermeer aan de hand van jurisprudentie: uitspraken van kantonrechters, rechtbanken en Gerechtshof waarin duidelijk staat wat de rechtbanken verwachten van bewindvoerders beschermingsbewind en de schuldhulpverlening. Bewindvoering nieuwe stijl is beschermingsbewind en schuldhulpverlening uitgevoerd door de bewindvoerder zelf. Sinds 2015 gaan nieuwe eisen gesteld worden aan bewindvoerders beschermingsbewind zo moet men thans minimaal een reguliere MBO als vooropleiding bezitten voor 31

32 beschermingsbewind en een HBO voor schuldenbeschikkingen. Sedert 2014 worden schuldenbeschikkingen binnen beschermingsbewind door de rechtbank afgegeven en dat aantal neemt meer toe dan beschermingsbewind. Het betekent ook dat veel clienten ook veel schulden hebben. Ook worden kritische kanttekeningen geplaatst. Dit boek verschaft u kennis en informatie om als bewindvoerder beschermingsbewind uw taak verantwoord te kunnen vervullen. Dit hand en lesboek behandelde niet alle noodzakelijke lesstof. Onderdelen waarvan een bewindvoerder beschermingsbewind zich op de hoogte dient te stellen om zich verder te professionaliseren zijn ondermeer: Schuldsanering minnelijk traject Faillissement, WSNP, schuldsanering Budgetcoaching Communicatie een vak apart Psychopaten met succes Zelfhulp schuldsanering Omgangsrecht na echtscheiding Arbeidsrecht PGB en zorg 32

33 1. Wat is bewind Bewind over de goederen van een meerderjarige Bewind houdt in dat het beheer van iemands geld en eigendommen niet meer alleen door hem of haar gebeurt. De persoon waar het om gaat heeft een onvolkomen wil. Reeds in de tijd van de Romeinen, de grondslagers van ons huidige rechtssysteem, was er al een regeling om mensen die psychisch gezien hun wil niet konden verklaren onder curatele te stellen. De wet van de twaalf tafelen gaf aan de sui iuris die tekenen vertoonde van krankzinnigheid een curator. In die tijd beschouwde men ook spilzucht als een teken van geestelijke gestoordheid. De preator benoemde in deze gevallen de curator. In onze tijd is het bijna niet anders. De kantonrechter benoemt een familielid of iemand anders om het beheer over te nemen. Het gaat om mensen die al dan tijdelijk niet in staat zijn om hun financiële zaken zelf te regelen. Dit blijkt onder meer uit de volgende overwegingen en beslissing in een bepaalde casus van het Gerechtshof: Uit de aan het hof overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is het hof het volgende gebleken. De rechthebbende is een man van 91 jaar, die enkele jaren geleden is getroffen door een beroerte en een revalidatieproces heeft door- 33

Budgetcoaching. Hand en lesboek praktijk

Budgetcoaching. Hand en lesboek praktijk Budgetcoaching Hand en lesboek praktijk 2 Budgetcoaching Hand en lesboek praktijk Mr drs Gerard M van Duin 3 Schrijver: mr drs GM van Duin Coverontwerp: GM van Duin ISBN: 9789491461019 Uitgegeven via:

Nadere informatie

Job coaching Handboek praktijk. Mr drs Gerard M. van Duin

Job coaching Handboek praktijk. Mr drs Gerard M. van Duin Job coaching Handboek praktijk Mr drs Gerard M. van Duin 1 Voorwoord. Wij willen geloven in het positieve van de mens. Naar mijn mening willen mensen graag voor zichzelf kunnen zorgen. Daarnaast zoekt

Nadere informatie

Cursusinformatie. Opleidingen Informatie. Juristnet Nice Move Boost je kennis

Cursusinformatie. Opleidingen Informatie. Juristnet Nice Move Boost je kennis Cursusinformatie Opleidingen Informatie Juristnet Nice Move Boost je kennis 2015 5 WEET U DAT DE KWALITEITSEISEN WORDEN VER- SCHERPT EN DAT U NOG TWEE JAAR DE TIJD HEEFT OM DAAR AAN TE VOLDOEN? DE BETERE

Nadere informatie

Loopbaanadvies & coaching

Loopbaanadvies & coaching Loopbaanadvies & coaching Algemene leveringsvoorwaarden (versie oktober 2017) Elegire is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69969957. Elegire is gevestigd aan de Offeringalaan 2, 9364

Nadere informatie

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com Examenprogramma vanaf 2016 VMBO Assistent juridisch hulpverlener MBO4 Crebonummer 79090 HBO AD Bachelor en Master HBO FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER Inclusief de BEROEPSGERICHTE VAKKEN opleiding mbo4

Nadere informatie

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com

sociaal NICEMOVE OPLEIDINGEN Liability maatschap Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen@aol.com Examenprogramma vanaf 2016 VMBO Assistent juridisch hulpverlener MBO4 Crebonummer 79090 HBO AD Bachelor en Master HBO FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER Inclusief de BEROEPSGERICHTE VAKKEN opleiding mbo4

Nadere informatie

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN (ALGEMENE VOORWAARDEN) Sacha Lamers Coaching, Re-integratie en Advies, hierna te noemen SLC.

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN (ALGEMENE VOORWAARDEN) Sacha Lamers Coaching, Re-integratie en Advies, hierna te noemen SLC. Sacha Lamers Coaching, Re-integratie en Advies Burg Pabstlaan 10-B5 2131XE Hoofddorp KvK Amsterdam: 52085988 2014 LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN (ALGEMENE VOORWAARDEN) Sacha Lamers Coaching, Re-integratie

Nadere informatie

Juristnet opleidingen MBO NICEMOVE Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen.nl

Juristnet opleidingen MBO NICEMOVE Maliebaan 45 3581 CD Utrecht www.mbo-nicemove.nl nicemoveopleidingen.nl Betreft OPLEIDING MBO4 FINANCIEEL JURIDISCH HULPVERLENER OPLEIDING naar de kwalificaties van MBO4 JURIDISCH ADMINISTRATIEF DIENSTVERLENER TOEGEKEND OPLEIDINGSDOMEIN ECONOMIE EN ADMINISTRATIE CREBONUMMER

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Els Drost Training & Loopbaanadvies Kappeijne van de Coppellolaan 6 8014 ZW Zwolle. 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Els Drost Training & Loopbaanadvies Kappeijne van de Coppellolaan 6 8014 ZW Zwolle. 1 Algemeen Algemene voorwaarden Els Drost Training & Loopbaanadvies Kappeijne van de Coppellolaan 6 8014 ZW Zwolle 1 Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: de ondernemer

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Dossier bewindvoering beschermingsbewind. Voor een dubbeltje eerste rang Hand en lesboek praktijk

Dossier bewindvoering beschermingsbewind. Voor een dubbeltje eerste rang Hand en lesboek praktijk Dossier bewindvoering beschermingsbewind Voor een dubbeltje eerste rang Hand en lesboek praktijk Voor een dubbeltje eerste rang hand en lesboek praktijk Mr drs GM van Duin Schrijver: mr drs GM van Duin

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VITAAL MENSENWERK Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Opdrachtgever : de wederpartij van Vitaal

Nadere informatie

Examendata en tijden schriftelijke examens juni 2015*

Examendata en tijden schriftelijke examens juni 2015* Examendata en tijden schriftelijke examens juni 2015* Moderne Bedrijfsadministratie (MBA) Belastingwetgeving dinsdag 9 juni 2015 08.45 uur tot 10.45 uur Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, s-gravenhage,

Nadere informatie

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC).

De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: mediator en/of coach van Schaeffer Mediation & Coaching (hierna te noemen SMC). De opdrachtgever:

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN JEANNE COACHING Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Jeanne Coaching, KvK nummer 68224737, gevestigd Freesialaan 6, 1431

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Offertes Algemene Voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door Anne-Claire Leenen, handelend onder de naam InnerMotive Career

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist.

Van: - Heart Selling BV - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: - - Postbus 969 te 3700 AZ Zeist - gevestigd en kantoorhoudende op de Karpervijver 10B, 3703 CJ Zeist. De klant hierna te noemen: gebruiker ARTIKEL 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl

Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl Algemene Voorwaarden Veiligescholen.nl Definities 1.1 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten. 1.2 Opdrachtgever: de partij die de

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: +31(0)6 15577159 rt@rondomleren.nl Regentesselaan 20-26 1217EG Hilversum Algemene Voorwaarden RondomLeren Artikel 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: RondomLeren

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webdesign. Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam. Artikel 1.

Algemene Voorwaarden Webdesign. Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam. Artikel 1. Algemene Voorwaarden Webdesign Wordpress Budget Websites KvK nummer: 34344445 Voorsteven 68, 1034 SN Amsterdam Artikel 1. Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer:

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF augustus 2013

NIEUWSBRIEF augustus 2013 Merwedestraat 1A 1823 VK Alkmaar 072 515 65 21 info@boekhoudopleiding.nl www.boekhoudopleiding.nl NIEUWSBRIEF augustus 2013 In deze nieuwsbrief Nieuw: Praktijkdiploma Secretariaat Totale aanbod Student

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching en workshop diensten Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Nicole Olsthoorn van vrouwennatuur die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Index Artikel 1: Definities Blz. 1 Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden Blz. 1 Artikel 3: Offertes Blz. 1 Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst Blz. 1 Artikel 5: Uitvoeringstermijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Onderzoek & Innovatie Groep (OIG)*

Algemene Voorwaarden Onderzoek & Innovatie Groep (OIG)* Algemene Voorwaarden Onderzoek & Innovatie Groep (OIG)* Definities 1.1 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden)

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) 1 Algemeen 1.1 Onder deze verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

2. OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN ALGEMENE VOORWAARDEN Bianca Moolman - Personal Organiser Den Haag, 1 oktober 2015 1. TOEPASSING Deze algemene voorwaarden, zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

waaruit gedurende langere tijd losse interventies voorkomen. uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van

waaruit gedurende langere tijd losse interventies voorkomen. uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Algemene voorwaarden Saskia Tiemens, Praktijk Balans & Inzicht Healing voor Dieren Artikel 1. Definities 1. Partijen: de therapeut/praktijk: Saskia Tiemens, Praktijk Balans & Inzicht Healing voor Dieren,

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

GrondTaal Vertaalbureau

GrondTaal Vertaalbureau Meest recente herziening 4/2/2012 GrondTaal Vertaalbureau Algemene Artikel voorwaarden Vertaalbureau GrondTaal Deze 1 Algemeen GrondTaal voorwaarden algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING

ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING ALGEMENE VOORWAARDEN INTELLEGO HR AND BUSINESS PROCESS CONSULTING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Intellego

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V.

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van ECFG bij een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 2.1. 1.2 ECFG: Eindhoven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Apeldoorn, woensdag 1 januari 2014 Versie 2014 Stevense Professional Trainers B.V. Adres: Bartelsweg 75 Vestigingsplaats: 7311 DJ Apeldoorn

Apeldoorn, woensdag 1 januari 2014 Versie 2014 Stevense Professional Trainers B.V. Adres: Bartelsweg 75 Vestigingsplaats: 7311 DJ Apeldoorn ALGEMENE VOORWAARDEN Geldend voor de merken zoals behorend bij Stevense Professional Trainers BV, te weten: - Powerteam Training - Powerteam Computer Training - Powerteam Personal Training - Tilcentrum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden LEIZ Mediaproducties gevestigd aan de Porporastraat 164, 8031 HS Zwolle. Artikel Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van EquiDo

Algemene Voorwaarden van EquiDo Algemene Voorwaarden van EquiDo Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 2. EquiDo; praktijk voor pedagogische hulpverlening en begeleiding met en zonder hulp van paarden.

Nadere informatie

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden.

Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Dienstverlenings- en Verkoopvoorwaarden. Van GW-BHV-INFO gevestigd en kantoorhoudend te Haaksbergen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 08099949 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

de persoon aan wie door de consulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Algemene voorwaarden Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Cliënt: Praktijkadres: Arts: Klaaske Goos Minnema, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Definities: In deze algemene voorwaarden wordt met iqone bedoeld: iqone korenstraat 1c 7311 LL Apeldoorn iqone is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker.

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van van Gijben Totaalbouw, Broekhuizenstraat 44, 3784 WT Terschuur. Hierna te noemen gebruiker. Artikel 1: Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden CAAT Training // Coaching

Algemene Voorwaarden CAAT Training // Coaching Algemene Voorwaarden CAAT Training // Coaching 1 Algemeen 1.1 Onder deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: de ondernemer CAAT. Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van CAAT. 1.2

Nadere informatie

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting.

3.1 Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting. Algemene voorwaarden Yvonne Soons Lifecoaching Definities In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: Opdrachtnemer: Yvonne Soons Lifecoaching, de eenmanszaak van Yvonne Soons richt zich

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SNOEKX PROJECTMANAGEMENT

Algemene voorwaarden SNOEKX PROJECTMANAGEMENT Algemene voorwaarden SNOEKX PROJECTMANAGEMENT Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. SNOEKX:

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening 1 Algemene voorwaarden voor dienstverlening van: drs. Joke van der Kamp; tekstschrijver, redacteur Galileiplantsoen 52 Gevestigd en kantoorhoudende te 1098 NB

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009)

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, ontwerpen en leveringen welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V.

Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Algemene voorwaarden D.O.e.N. B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. D.O.e.N. BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.O.e.N. B.V. gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN Algemene voorwaarden Facility Portal Nederland BV Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van Opdrachten door Facility Portal Nederland statutair gevestigd te Roelofarendsveen, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 De Algemene voorwaarden van Buro van Thuijl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van Friends of Retail vof Gevestigd en kantoorhoudende te 1067 TA, te Amsterdam aan de Osdorperweg 726, hierna te noemen: Friends of Retail. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap De Combinatie van Factoren, hierna: DCVF, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 1. Algemeen 1.1. Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E.D. Persad. Dit document bevat de Algemene Voorwaarden die op alle

Algemene Voorwaarden. E.D. Persad. Dit document bevat de Algemene Voorwaarden die op alle Algemene Voorwaarden E.D. Persad 2015 0 Dit document bevat de Algemene Voorwaarden die op alle zakelijke diensten van BEINGNESS van toepassing zijn. Daarnaast kent de dienst Lifecoaching specifieke voorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN

ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN ALGEMENE PRAKTIJKVOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. De therapeut/praktijk: De Praktijk Haarlem o.l.v. Petra van Veelen-Beets 2. De patiënt/cliënt; de wederpartij van de Praktijk Haarlem 3. Incidentele

Nadere informatie

Elke afspraak tussen opdrachtgever en CoSi Lifecoaching tot het verlenen van diensten door CoSi Lifecoaching ten behoeve van opdrachtgever.

Elke afspraak tussen opdrachtgever en CoSi Lifecoaching tot het verlenen van diensten door CoSi Lifecoaching ten behoeve van opdrachtgever. ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van diensten door CoSi Lifecoaching op het gebied van coaching, training, workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie