Generieke handleiding voor het opstellen van de rapportage voor het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de NT 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generieke handleiding voor het opstellen van de rapportage voor het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de NT 2011"

Transcriptie

1 Generieke handleiding voor het opstellen van de rapportage voor het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de NT 2011 Versie: 1 Datum: Status: definitief Pagina 1 van 14

2 1 Inleiding 1.1 Wat is deze gebruikershandleiding? Voor u ligt de generieke gebruikershandleiding. Dit is een handleiding die kan worden gehanteerd bij het opstellen van CBS rapportages op basis van de Nederlandse Taxonomie. 1.2 Voor wie is de gebruikershandleiding? De Gebruikershandleiding is opgesteld voor alle partijen die werken met de rapportages uit het CBS domein, waarbij voornamelijk wordt gedacht aan partijen zoals accountants, administratiekantoren en bedrijven die aan het CBS gegevens moeten of willen leveren. Deze handleiding is expliciet bedoeld voor bedrijven tot en met 50 werkzame personen. Voor het aanleveren van gegevens over bedrijven met meer werkzame personen kunt u contact opnemen met mevr. G. van Mourik Pagina 2 van 14

3 2 Nederlandse Taxonomie (NT) 2.1 Introductie Een XBRL (extensible Business Reporting Language) taxonomie is een 'verklarende' woordenlijst van termen en definities en hun onderlinge relaties. De Nederlandse Taxonomie (NT) is het woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van rapportages gebaseerd op wetten en regels ten aanzien van jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiekverplichtingen. Het is een representatie van de wetten en regels ten aanzien van jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiekverplichtingen zoals deze uitgevraagd worden door respectievelijk de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De NT wordt jaarlijks uitgebracht om de nieuwe en aangepaste wet- en regelgeving te introduceren in de betreffende rapportages en tevens worden hier de wijzigingen in de XBRL technologie meegenomen. De Nederlandse Taxonomie en alle gerelateerde bestanden en materialen zijn gratis beschikbaar op de SBR (Standard Business Reporting) website, 2.2 Structuur van de Nederlandse Taxonomie Eén van de meest in het ooglopende onderdelen van de publicatie van de Nederlandse Taxonomie (NT) via de URL met daarin de bestanden en directories. Ondanks dat het voor software onbelangrijk is hoe de benaming en organisatie van bestanden vorm is gegeven, kan het handig zijn voor gebruikers van de NT. Deze paragraaf verklaart hoe de benamingen en organisatie er in de NT 2011 uit ziet Directory structuur De directory structuur kent een viertal verschillende niveaus: Het eerste niveau van de directories is het versienummer van uitgifte van de NT. Het tweede niveau van de directories bevat de vertegenwoordiging van de drie functies die de NT voorziet: o basis elementen; o validatie (domein specifiek); o presentatie (report). Het derde niveau van de directories bevat de deelnemende NT partijen. Het vierde niveau van de directories bevat de technische grondslag van de aanwezige bestanden. Pagina 3 van 14

4 Tabel 2.1 Opzet directory structuur Niveau-1 Niveau-2 Niveau-3 Niveau basis Sbr items types xbrl Bd contexts items linkroles types domains Cbs... Kvk... domein Sbr relaties Bd linkroles rules tuples Cbs... Kvk... report Bd abstracts linkroles entrypoints Cbs... Kvk Pagina 4 van 14

5 2.2.2 Structuur van de bestanden De structuur van de bestanden is zodanig opgesteld dat het voor een gebruiker een begrijpelijke indicatie geeft over de inhoud. Hierbij zijn onder meer de volgende uitgangspunten gehanteerd: De bestandsnaam van een schema heeft altijd de extensie.xsd (punt xsd). De bestandsnaam van een linkbase heeft altijd de extensie.xml (punt xml). De bestandsnaam van een linkbase volgt de naam van het aanroepende schema en er wordt bekend gemaakt in de bestandnaam wat de technische essentie van de linkbase is. Dit is nader uitgewerkt in de onderstaande tabel. 2.3 Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) Op basis van de XBRL standaard is de architectuur voor de Nederlandse Taxonomie vastgelegd in een document dat bekend staat als de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA). Deze architectuur bepaalt welke onderdelen van de XBRL standaard op welke wijze voor de Nederlandse situatie worden toegepast. Daarnaast regelt de architectuur de samenhang tussen de Nederlandse Taxonomie en extensies ( domeinen ) daarvan die voor specifieke rapportages worden gebruikt. Rapportage uitvragende partijen en leveranciers van software en services die (gaan) werken met de Nederlandse Taxonomie gebruiken de NTA om de Nederlandse Taxonomie op een juiste wijze te implementeren. De NTA is beschikbaar via de SBR website (en via de SBR NTA wiki per april 2011). Tabel 2.2: bestandsnamen Linkbase Label Reference Presentation Definition Calculation Generic-Label Generic-Reference Generic-Message Generic-Formula Generic-Validation Bestandsnaam...-lab.xml...-ref.xml -pre.xml -def.xml -cal.xml...-gen-lab.xml...-gen-ref.xml...-gen-mes.xml...-gen-for.xml -gen-val.xml 2.4 SBR rapportages SBR rapportages zijn die rapportages die op basis van de Nederlandse Taxonomie kunnen worden samengesteld en uitgewisseld. De beschikbare rapportages komen tot uiting als report in de NT. In XBRL terminologie spreekt men ook wel van entrypoint, ingang tot de taxonomie. Op dit moment maken de volgende rapportages deel uit van de NT: Voor de Belastingdienst: Aangifte Omzetbelasting (OB) Aangifte Vennootschapsbelasting (VpB) Verkorte aangifte VpB Aangifte Inkomstenbelasting (IB) Opgave Intracommunautaire Prestaties (ICP) Pagina 5 van 14

6 Voor het CBS: Opgaven Productiestatistieken Opgaven Investeringsstatistieken Opgaven Korte termijnstatistieken Voor de Kamer van Koophandel: Jaarrekening op commerciële grondslag Jaarrekening op fiscale grondslag 2.6 Overige NT aspecten Gebruik van GEN elementen In de NT is de GEN base opgenomen. GEN staat voor Generieke Elementen Nederland en bevat elementen die door meerdere uitvragende partijen gebruikt worden in hun rapportages. Wanneer uitvragende partijen elementen hebben gedefinieerd die overeenkomen met reeds bestaande elementen bij andere partijen dient deze partij het betreffende element hetzelfde te noemen als de overige partij(en). Het jaar erop zal dit element in de NT als GEN element opgenomen worden. De SBR doelstellingen van normalisatie van gegevens (begrippen met een zelfde definitie hebben één naam en komen maar één keer voor in de NT) en harmonisatie (hergebruik van gegevens als gevolg van aanpassingen in wet- en regelgeving) hebben geleid tot het ontstaan van deze GEN base Gebruik van extensies De NT is een gesloten taxonomie, wat betekent dat het niet is toegestaan dat onderneming hun eigen tags ontwikkelen en toevoegen aan de rapportages in de NT Deze ondernemingsspecifieke tags staan bekend ook wel bekend als taxonomie extensies. Uitbreiden van de NT voor eigen gebruik om bijvoorbeeld de NT te laten aansluiten met het grootboekschema is uiteraard geen probleem SBR terminologie vs. XBRL terminologie SBR hanteert de begrippen in overeenstemming met de XBRL specificatie. In documentatie worden XBRL begrippen niet in het Nederlands vertaald maar in de Engelse taal weergegeven. Naast XBRL specificatie terminologie kent het SBR programma ook begrippen die worden gebruikt in de XBRL gemeenschap (maar niet altijd duidelijk zijn beschreven) en begrippen die enkel op de Nederlandse situatie van toepassing zijn. Voorbeelden hiervan zijn: - Entrypoint (XBRL begrip dat niet voorkomt in de specificatie) - GEN base (SBR Nederland begrip met betrekking tot een specifiek deel van de NT) - Formset (SBR begrip, komt vanaf NT 2011 niet meer voor) De belangrijkste XBRL begrippen en de niet in de XBRL specificatie beschreven begrippen worden toegelicht in de Verklarende woordenlijst van de SBR NTA wiki (per april 2011 beschikbaar). Pagina 6 van 14

7 3 Inleiding CBS opgaven 3.1 Randvoorwaarden voor het versturen van een SBR/XBRL-bericht Voor het versturen van XBRL berichten aan het CBS gelden een aantal randvoorwaarden. Zo kan het CBS geen XBRL berichten verwerken en accepteren van bedrijven waar meer dan 50 personen werken. Ook moet het ingestuurde XBRL bericht betrekking hebben op één van de vragenlijsten waarvoor het CBS XBRL opgaves accepteert. Op kunt u meer informatie vinden over de achtergronden van deze randvoorwaarden. 3.2 Vragen over SBR/XBRL? Voor vragen met betrekking tot de Taxonomie Voor alle vragen met betrekking tot de taxonomie, inclusief het inbouwen van reportsets, kunt u contact opnmen met Logius. Internet: Correspondentieadres: Logius Servicecentrum - Postbus JE Den Haag Telefonisch: Voor inhoudelijke vragen Voor inhoudelijke vragen (dit zijn vragen over de in te sturen gegevens) kan contact worden opgenomen met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Internet: Correspondentieadres: Centraal Bureau voor de Statistiek Postbus CZ Heerlen Telefonisch: (045) (werkdagen uur en uur) Pagina 7 van 14

8 4 Versturen van het bericht 4.1 Inleiding Het versturen van uw gegevens met een SBR/XBRL-bericht verloopt in een aantal stappen. Het kan zijn dat u één of meerdere stappen kunt overslaan; de softwareleverancier heeft de stap dan geautomatiseerd. Stap 1: selecteren SBR/XBRL-optie in uw financiële softwareapplicatie Stap 2: selecteren juiste vragenlijst (report-set) Stap 3: ingeven periode Stap 4 ingeven correspondentienummer Stap 5: versturen bericht Stap 6: controleren verstuurde bericht ontvangstbevestiging 4.2 Stap 1: Selecteren SBR/XBRL-optie in uw financiële softwareapplicatie U hebt al of niet een aanschrijfbrief ontvangen van het CBS. Indien u een brief van het CBS heeft ontvangen, wordt er in deze brief gevraagd of u uw gegevens over een bepaalde periode aan het CBS wilt leveren. In deze brief is aangegeven dat u de gevraagde gegevens ook met een SBR/XBRL-bericht kan versturen. Indien u geen brief van het CBS heeft ontvangen is het toch mogelijk om gegevens met een SBR/XBRL-bericht naar het CBS te versturen. U wilt dat nu gaan doen. Start daarvoor de SBR/XBRLmodule van uw softwarepakket. Als uw software geschikt is gemaakt om gegevens in XBRL aan te leveren zal er waarschijnlijk een aparte optie voor aanwezig zijn. Kies voor deze optie. 4.3 Stap 2: Selecteren vragenlijst (report-set) Let op!: Of u deze stap handmatig moet uitvoeren is afhankelijk van uw applicatie. Het is mogelijk dat uw softwareleverancier de voor u bedoelde report-set vooraf in de applicatie al geprogrammeerd heeft: u hoeft dan geen keuze te maken. Het CBS wil graag weten op welke vragenlijst uw gegevens betrekking hebben. Daarom dient u een zogenaamde CBS report-set van de Nederlandse taxonomie bij het aanmaken van een SBR/XBRL bericht, te selecteren. Dit is een overzicht welke aangeeft op welke vragenlijst de te versturen gegevens betrekking hebben. De naam van de vragenlijst kunt u vinden in de aanschrijfbrief van het CBS. In de tabellen in bijlage 1 tot en met 3 kunt u zien, welke vragenlijst/activiteiten bij welke reportset hoort. Pagina 8 van 14

9 Indien u geen aanschrijfbrief van het CBS heeft ontvangen zijn in deze bijlagen uw bedrijfsaktiviteiten op te zoeken. Hierna kunt u vaststellen welke report-set voor u van toepassing is en kunt gebruiken voor het insturen van uw gegevens. Er zijn 3 tabellen: 1. Productiestatistiek (bijlage 1) 2. Omzetstatistiek (bijlage 2) 3. Investeringsstatistiek (bijlage 3) Staat de naam van de vragenlijst die bij u van toepassing is, niet in de tabel, dan dient u Rpt-cbs-produktiestatistiek-overig (indien het een productiestatistiek betreft) of Rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-overig (indien het een omzetstatistiek betreft) te kiezen. 4.4 Stap 3: Ingeven periode U hebt het bericht aangemaakt. Bij berichten bestemd voor het CBS is het noodzakelijk nog extra gegevens bij het bericht toe te voegen. Waarschijnlijk zal uw applicatie daar zelf naar vragen. In andere gevallen kan het zo zijn dat u de gegevens nog zelf in het bericht moet invullen. Het gaat om de volgende gegevens: Startdatum periode Einddatum periode Startdatum en einddatum periode Deze informatie is noodzakelijk omdat wij zo kunnen achterhalen over welke periode uw gegevens betrekking hebben. Zonder deze informatie zijn de gegevens voor het CBS helaas niet bruikbaar. 4.5 Stap 4: Ingeven correspondentienummer U hebt het bericht aangemaakt. Bij berichten bestemd voor het CBS is het noodzakelijk nog extra gegevens bij het bericht toe te voegen. Waarschijnlijk zal uw applicatie daar zelf naar vragen. In andere gevallen kan het zijn dat u de gegevens nog zelf in het bericht moet invullen. Het gaat in dit geval om het correspondentienummer. Correspondentienummer Het toevoegen van het correspondentienummer is noodzakelijk indien u van het CBS een brief of heeft ontvangen om een statistische aangifte te doen. Alleen als u het nummer in het bericht heeft opgenomen, weten wij dat uw bedrijf aan de opgaveverplichting heeft voldaan. Waar kunt u het correspondentienummer vinden? Het correspondentienummer kunt u vinden in de CBS-brief of waarin wij u vragen de gegevens te versturen. Het correspondentienummer staat linksboven in de brief of bovenaan de . Indien u geen brief of van het CBS heeft ontvangen hoeft u niets bij het correspondentienummer te vermelden. Pagina 9 van 14

10 4.6 Stap 5: Versturen bericht Indien het bericht is aangemaakt en u de aanvullende gegevens heeft ingevuld, kunt u het bericht versturen. Hoe u precies moet versturen is afhankelijk van hoe uw software daarvoor is ingericht. 4.7 Stap 6: Afleverbevestiging Het versturen van het XBRL bericht is gelukt als u een afleverbevestiging heeft ontvangen. In de afleverbevestiging staat vermeld dat de gegevens bij het CBS zijn afgeleverd aan het verwerkingssysteem voor verdere controle en verwerking. Problemen met versturen? Mochten er problemen optreden met het versturen, dan kunt u contact opnemen met de overheidsinstantie Logius. Omdat de overheid er alles aan doet om gegevens zo veilig mogelijk uit te wisselen, gaat het versturen van berichten naar de betreffende overheidsorganisatie via de infrastructuur van de e-overheid (Digipoort). Deze poort is bij Logius in het beheer. Zij kunnen u daarom het beste informatie geven over het versturen van SBR/XBRL-gegevens. De website van de Logius is Pagina 10 van 14

11 Bijlage 1: Productiestatistiek; vragenlijst reportset LET OP! STAAT DE NAAM VAN DE VRAGENLIJST DIE BIJ U VAN TOEPASSING IS, NIET IN DE TABEL, DAN DIENT U OVERIG ALS REPORTSET TE KIEZEN. In de naam van de reportset wordt ook een jaartal genoemd. Kies het jaar dat van toepassing is. Aktiviteiten Ambulancediensten en centrale posten Apotheken Arbo-diensten en reïntegratiebedrijven Audiovisuele Diensten Belastingadviseurs, accountants, boekhoud-, administratiekantoren Benzineservicestations Beveiliging en Opsporing Binnenvaartbedrijven Bouwnijverheid, bouwinstallatie en projectontwikkeling Campings, jeugdherbergen, bungalowparken Computerservice bureaus Detailhandel Dienstverlening voor de landbouw Dienstverlening voor het vervoer over land Dienstverlening voor het vervoer over water Dienstverlening voor vervoer en postdiensten Energieproductie, distributie en netdiensten Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging, meting Facility management Fotografie en ontwikkelen Fysiotherapeutenpraktijken Goederenvervoer over de weg Groothandel Handelsbemiddeling Hotels, restaurants, cafés Industriële activiteiten; productie en of bewerking van Kantines en catering Kappers en schoonheidsverzorging Keuring en controle Laad-, los- en overslagactiviteiten Landschapsverzorging Luchthavens e.a. diensten voor vervoer door de lucht Markt-, opinie- en economisch onderzoek; advies- en PR-bureaus Medische laboratoria, trombosediensten en overig onderzoek Milieudienstverlening Opslagactiviteiten Overige zakelijke dienstverlening Pers- en nieuwsbureaus; journalisten Persoonlijke dienstverlening Post- en koeriersdiensten Rechtskundige Diensten Reportset rpt-cbs-productiestatistiek-zorg rpt-cbs-productiestatistiek-handel rpt-cbs-productiestatistiek-zorg rpt-cbs-productiestatistiek-handel rpt-cbs-productiestatistiek-bouw rpt-cbs-productiestatistiek-handel rpt-cbs-productiestatistiek-industrie rpt-cbs-productiestatistiek-zorg rpt-cbs-productiestatistiek-handel rpt-cbs-productiestatistiek-handel rpt-cbs-productiestatistiek-industrie rpt-cbs-productiestatistiek-zorg rpt-cbs-productiestatistiek-industrie Pagina 11 van 14

12 Aktiviteiten Reclamebureaus e.d. Reinigen van kleding en textiel Reiniging gebouwen, transportmiddelen e.d. Reis- en informatiebureaus voor toerisme Reparatie van computers en consumentenartikelen Sociale werkvoorziening Speur- en ontwikkelingswerk Technische ontwerp-, architecten-, ingenieursbureaus e.d. Telecommunicatie Transport via pijpleidingen Uitgeverijen Uitzendbureaus, arbeidsbemiddeling e.d. Verhuur van en handel in onroerend goed Verhuur van machines, werktuigen, overig roerend goed Verhuur van personenauto's en transportmiddelen Verloskundigenpraktijken Vervoer door de lucht Vervoer per spoor, tram en autobus Vervoer per taxi Veterinaire diensten Voorbereiding tot recycling Welzijnswerk en kinderopvang Winning en distributie van water Zakelijke dienstverlening niet elders genoemd Zeevaartbedrijven Reportset rpt-cbs-productiestatistiek-industrie rpt-cbs-productiestatistiek-zorg rpt-cbs-productiestatistiek-industrie rpt-cbs-productiestatistiek-zorg rpt-cbs-productiestatistiek-industrie Pagina 12 van 14

13 Bijlage 2: Omzetstatistiek; vragenlijst reportset Kwartaalenquête/ Maandenquête LET OP! STAAT DE NAAM VAN DE VRAGENLIJST DIE BIJ U VAN TOEPASSING IS, NIET IN DE TABEL, DAN DIENT U OVERIG ALS REPORTSET TE KIEZEN. In de naam van de reportset wordt ook een jaartal genoemd. Kies het jaar dat van toepassing is. Aktiviteiten Accountants, boekhoudbureaus, belastingconsulenten en administratiekantoren Arbeidsbemiddeling, testen, werven en selecteren van personeel Architecten-, ingenieurs-, overige technische ontwerp-, teken- en adviesbureaus Audiovisuele diensten Benzinestations Beveiliging en opsporing Binnenvaart passagiersvaart, veerdiensten, vracht-, tank-, sleep- en duwvaart Bouwnijverheid Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. Detailhandel Dienstverlening t.b.v. vervoer door de lucht Dienstverlening t.b.v. vervoer over land Dienstverlening t.b.v. vervoer over water Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting Goederen vervoer over de weg Groothandel Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) Handel in en reparatie van auto's, motorfietsen, aanhangers, onderdelen en accessoires Handelsbemiddeling Hotels, restaurants, cafetaria's, lunchrooms, ijssalons e.d. en cafés Importeurs van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto's Industrie Kampeerterreinen en overige voorzieningen voor recreatief verblijf Kantines en catering Kappers en schoonheidsverzorging Keuring en controle Laad-, los- en overslagbedrijven Luchtvaart Markt-, opinie- en economische onderzoekbureaus, advies- en PR-bureaus Opslagbedrijven Overige zakelijke dienstverlening Post- en koeriersdiensten Productie en distributie van energie en water Rechtskundige dienstverlening Reclame- en marktonderzoekbureaus Reiniging van gebouwen en transportmiddelen e.d. Reisbemiddeling en -informatie Reisorganisatie Reportset rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-bouw rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-industrie rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-handel rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-handel rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-handel rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-industrie Pagina 13 van 14

14 Aktiviteiten Reparatie van computers en consumentenartikelen Spoorvervoer Taxivervoer Telecommunicatie Tram- en autobusvervoer Uitgeverijen Uitzendbureaus, uitleenbedrijven, payrolling Vervoer via pijpleidingen Voorbereiding tot recycling Winning van aardolie en aardgas en dienstverlening hiervoor Winning van zand, grind en klei t/m Winning van overige delfstoffen Zee- en kustvaart passagiersvaart, veerdienst, vracht-, tank- en sleepvaart Reportset rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-industrie rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-handel rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-industrie Bijlage 3: Investeringsstatistiek; vragenlijst reportset In de naam van de reportset wordt ook een jaartal genoemd. Kies het jaar dat van toepassing is. Aktiviteiten Investeringen. Alle (door koop, huurkoop, financial lease of vervaardiging in eigen beheer) in eigendom verkregen en geactiveerde (voor het eerst in gebruik genomen) productiemiddelen, die langer dan een jaar meegaan, Reportset rpt-cbs-productiestatistiek-investeringsstatistiek Pagina 14 van 14

Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig)

Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig) Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig) De elementen tot implementatie van XBRL SBR Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Instance creëren... 5 2.1 Specificatie lagen... 5 2.1.1 XML-laag... 5 2.1.2

Nadere informatie

Benaderingsstrategieën

Benaderingsstrategieën 07 Benaderingsstrategieën ategieën Deelthema: XBRL0s Piet Daas en Marko Roos Statistische Methoden (08004) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur: CBS

Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur: CBS Release notes behorend bij de Nederlandse taxonomie versie 9.0 ten behoeve van de aanlevering van statistische opgaves aan het Centraal Bureau voor de Statistiek Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur:

Nadere informatie

Verslag Expertgroep Gegevens

Verslag Expertgroep Gegevens Verslag Expertgroep Gegevens Aanwezig: M. van Hilvoorde SBR Programma (vz) S. Bal SBR Programma (secr) H. Würtz AccountView G. van IJzerdoorn NBA I. Dekker FRC M. Veltman FRC S. Nijessen KPMG Meijburg

Nadere informatie

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Economie en Management SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Dr. Eric Melse MBA en Dr. Jesse Weltevreden COLOFON SBR IN BEDRIJF

Nadere informatie

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam

Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Arvum Accountants, het virtuele Accountantskantoor van de Hogeschool van Amsterdam Naam: Studentnummer: 506867 Collegejaar: 2011/2012 Semester: Tweede semester Begeleidend docent: L.G. Rijnberg Arvum Accountants,

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij

Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij Een SBR taxonomie wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de uitvragende partij in de betreffende keten. Zo is in het belastingendomein logischerwijs

Nadere informatie

Monitor Logistiek en Supply Chain Management Rapportage 2012

Monitor Logistiek en Supply Chain Management Rapportage 2012 Monitor Logistiek en Supply Chain Management Rapportage 2012 Monitor Logistiek en Supply Chain Management Rapportage 2012 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig

Nadere informatie

Monitor topsectoren. Methodebeschrijving en tabellenset. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek

Monitor topsectoren. Methodebeschrijving en tabellenset. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor topsectoren Methodebeschrijving en tabellenset 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer

Nadere informatie

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening 2 3 Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Bert

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag

Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag Een initiatief van de Nederlandse overheid Gebruikershandleiding voor de jaarrekening op fiscale grondslag ten behoeve van het opstellen van jaarrekeningen over verslagjaar 2010 [COMMENTAAR INDIENBAAR

Nadere informatie

Governance Standard Business Reporting-NL

Governance Standard Business Reporting-NL Governance Standard Business Reporting-NL Governance SBR, bijlage a: Charters SBR-Gremia 1 Inhoud 1. De betekenis van Standard Business Reporting... 3 2. Ontwikkeling Governance... 3 3. Status SBR... 4

Nadere informatie

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C Soffers A. van der Linden augustus 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk

Nadere informatie

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP?

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Financial accounting: WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Als de voorgenomen wetswijziging doorgaat 1 is het na 2016 niet meer mogelijk om een jaarrekening op papier bij de Kamer

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure?

Waarom deze brochure. 1.1 Voor wie is deze brochure bestemd? 1.2 Wat vindt u in deze brochure? 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer (of rechtspersoon, niet ondernemer) bent u verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek

Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Basisregistratie ondergrond (BRO) Innamehandboek Geotechnisch sondeeronderzoek Datum 4 november 2014 Status Draft Colofon Bestuurskern Dir. Ruimtelijke Ontwikkeling Plesmanweg 1-6 Den Haag Contactpersoon

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Formulieren en administratieve lasten. een onderzoek in opdracht van Actal. st/8c_209.25/070

Formulieren en administratieve lasten. een onderzoek in opdracht van Actal. st/8c_209.25/070 Formulieren en administratieve lasten een onderzoek in opdracht van Actal st/8c_209.25/070 Formulieren en administratieve lasten een onderzoek in opdracht van Actal Utrecht 8 april 2005 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Cliënt Online

Handleiding Cliënt Online Handleiding Cliënt Online Cliënt versie 3.5 Handleiding Cliënt Online // 1 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs

Handleiding ep-online.nl voor adviseurs Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 Datum 2 februari 2012 Status Definitief Pagina 1 van 1 Definitief Handleiding ep-online.nl voor adviseurs 2 februari 2012 Colofon Projectnaam EPBD energielabeldatabase

Nadere informatie

Casusbeschrijving 2 CBS

Casusbeschrijving 2 CBS Casusbeschrijving 2 CBS Casusbeschrijving CBS ONDERZOEK OPEN DATA EN HET GEBRUIK VAN STANDAARDEN Versie: 1.0 Datum: 26 maart 2012 Concept Inhoud 1 Inleiding 3 2 Kenmerken organisatie 4 2.1 Juridisch/organisatorisch

Nadere informatie

Wat betekent ICT voor vernieuwingen in het MKB? drs. A. Bruins drs. J.P.J. de Jong

Wat betekent ICT voor vernieuwingen in het MKB? drs. A. Bruins drs. J.P.J. de Jong Wat betekent ICT voor vernieuwingen in het MKB? drs. A. Bruins drs. J.P.J. de Jong ISBN: 90-371-0798-2 Prijs: ƒ 35,- Bestelnummer: A0011 Dit onderzoek maakt deel uit van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap,

Nadere informatie

Functionele specificaties Omgevingsloket online. Aanvraagmodule. Juli 2014 2.10 definitief

Functionele specificaties Omgevingsloket online. Aanvraagmodule. Juli 2014 2.10 definitief Functionele specificaties Omgevingsloket online Aanvraagmodule Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Identificatie 4 1.1 Doel van dit document 4 1.3 Scope en uitgangspunten 4 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie