Generieke handleiding voor het opstellen van de rapportage voor het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de NT 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generieke handleiding voor het opstellen van de rapportage voor het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de NT 2011"

Transcriptie

1 Generieke handleiding voor het opstellen van de rapportage voor het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van de NT 2011 Versie: 1 Datum: Status: definitief Pagina 1 van 14

2 1 Inleiding 1.1 Wat is deze gebruikershandleiding? Voor u ligt de generieke gebruikershandleiding. Dit is een handleiding die kan worden gehanteerd bij het opstellen van CBS rapportages op basis van de Nederlandse Taxonomie. 1.2 Voor wie is de gebruikershandleiding? De Gebruikershandleiding is opgesteld voor alle partijen die werken met de rapportages uit het CBS domein, waarbij voornamelijk wordt gedacht aan partijen zoals accountants, administratiekantoren en bedrijven die aan het CBS gegevens moeten of willen leveren. Deze handleiding is expliciet bedoeld voor bedrijven tot en met 50 werkzame personen. Voor het aanleveren van gegevens over bedrijven met meer werkzame personen kunt u contact opnemen met mevr. G. van Mourik Pagina 2 van 14

3 2 Nederlandse Taxonomie (NT) 2.1 Introductie Een XBRL (extensible Business Reporting Language) taxonomie is een 'verklarende' woordenlijst van termen en definities en hun onderlinge relaties. De Nederlandse Taxonomie (NT) is het woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van rapportages gebaseerd op wetten en regels ten aanzien van jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiekverplichtingen. Het is een representatie van de wetten en regels ten aanzien van jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiekverplichtingen zoals deze uitgevraagd worden door respectievelijk de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De NT wordt jaarlijks uitgebracht om de nieuwe en aangepaste wet- en regelgeving te introduceren in de betreffende rapportages en tevens worden hier de wijzigingen in de XBRL technologie meegenomen. De Nederlandse Taxonomie en alle gerelateerde bestanden en materialen zijn gratis beschikbaar op de SBR (Standard Business Reporting) website, 2.2 Structuur van de Nederlandse Taxonomie Eén van de meest in het ooglopende onderdelen van de publicatie van de Nederlandse Taxonomie (NT) via de URL met daarin de bestanden en directories. Ondanks dat het voor software onbelangrijk is hoe de benaming en organisatie van bestanden vorm is gegeven, kan het handig zijn voor gebruikers van de NT. Deze paragraaf verklaart hoe de benamingen en organisatie er in de NT 2011 uit ziet Directory structuur De directory structuur kent een viertal verschillende niveaus: Het eerste niveau van de directories is het versienummer van uitgifte van de NT. Het tweede niveau van de directories bevat de vertegenwoordiging van de drie functies die de NT voorziet: o basis elementen; o validatie (domein specifiek); o presentatie (report). Het derde niveau van de directories bevat de deelnemende NT partijen. Het vierde niveau van de directories bevat de technische grondslag van de aanwezige bestanden. Pagina 3 van 14

4 Tabel 2.1 Opzet directory structuur Niveau-1 Niveau-2 Niveau-3 Niveau basis Sbr items types xbrl Bd contexts items linkroles types domains Cbs... Kvk... domein Sbr relaties Bd linkroles rules tuples Cbs... Kvk... report Bd abstracts linkroles entrypoints Cbs... Kvk Pagina 4 van 14

5 2.2.2 Structuur van de bestanden De structuur van de bestanden is zodanig opgesteld dat het voor een gebruiker een begrijpelijke indicatie geeft over de inhoud. Hierbij zijn onder meer de volgende uitgangspunten gehanteerd: De bestandsnaam van een schema heeft altijd de extensie.xsd (punt xsd). De bestandsnaam van een linkbase heeft altijd de extensie.xml (punt xml). De bestandsnaam van een linkbase volgt de naam van het aanroepende schema en er wordt bekend gemaakt in de bestandnaam wat de technische essentie van de linkbase is. Dit is nader uitgewerkt in de onderstaande tabel. 2.3 Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) Op basis van de XBRL standaard is de architectuur voor de Nederlandse Taxonomie vastgelegd in een document dat bekend staat als de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA). Deze architectuur bepaalt welke onderdelen van de XBRL standaard op welke wijze voor de Nederlandse situatie worden toegepast. Daarnaast regelt de architectuur de samenhang tussen de Nederlandse Taxonomie en extensies ( domeinen ) daarvan die voor specifieke rapportages worden gebruikt. Rapportage uitvragende partijen en leveranciers van software en services die (gaan) werken met de Nederlandse Taxonomie gebruiken de NTA om de Nederlandse Taxonomie op een juiste wijze te implementeren. De NTA is beschikbaar via de SBR website (en via de SBR NTA wiki per april 2011). Tabel 2.2: bestandsnamen Linkbase Label Reference Presentation Definition Calculation Generic-Label Generic-Reference Generic-Message Generic-Formula Generic-Validation Bestandsnaam...-lab.xml...-ref.xml -pre.xml -def.xml -cal.xml...-gen-lab.xml...-gen-ref.xml...-gen-mes.xml...-gen-for.xml -gen-val.xml 2.4 SBR rapportages SBR rapportages zijn die rapportages die op basis van de Nederlandse Taxonomie kunnen worden samengesteld en uitgewisseld. De beschikbare rapportages komen tot uiting als report in de NT. In XBRL terminologie spreekt men ook wel van entrypoint, ingang tot de taxonomie. Op dit moment maken de volgende rapportages deel uit van de NT: Voor de Belastingdienst: Aangifte Omzetbelasting (OB) Aangifte Vennootschapsbelasting (VpB) Verkorte aangifte VpB Aangifte Inkomstenbelasting (IB) Opgave Intracommunautaire Prestaties (ICP) Pagina 5 van 14

6 Voor het CBS: Opgaven Productiestatistieken Opgaven Investeringsstatistieken Opgaven Korte termijnstatistieken Voor de Kamer van Koophandel: Jaarrekening op commerciële grondslag Jaarrekening op fiscale grondslag 2.6 Overige NT aspecten Gebruik van GEN elementen In de NT is de GEN base opgenomen. GEN staat voor Generieke Elementen Nederland en bevat elementen die door meerdere uitvragende partijen gebruikt worden in hun rapportages. Wanneer uitvragende partijen elementen hebben gedefinieerd die overeenkomen met reeds bestaande elementen bij andere partijen dient deze partij het betreffende element hetzelfde te noemen als de overige partij(en). Het jaar erop zal dit element in de NT als GEN element opgenomen worden. De SBR doelstellingen van normalisatie van gegevens (begrippen met een zelfde definitie hebben één naam en komen maar één keer voor in de NT) en harmonisatie (hergebruik van gegevens als gevolg van aanpassingen in wet- en regelgeving) hebben geleid tot het ontstaan van deze GEN base Gebruik van extensies De NT is een gesloten taxonomie, wat betekent dat het niet is toegestaan dat onderneming hun eigen tags ontwikkelen en toevoegen aan de rapportages in de NT Deze ondernemingsspecifieke tags staan bekend ook wel bekend als taxonomie extensies. Uitbreiden van de NT voor eigen gebruik om bijvoorbeeld de NT te laten aansluiten met het grootboekschema is uiteraard geen probleem SBR terminologie vs. XBRL terminologie SBR hanteert de begrippen in overeenstemming met de XBRL specificatie. In documentatie worden XBRL begrippen niet in het Nederlands vertaald maar in de Engelse taal weergegeven. Naast XBRL specificatie terminologie kent het SBR programma ook begrippen die worden gebruikt in de XBRL gemeenschap (maar niet altijd duidelijk zijn beschreven) en begrippen die enkel op de Nederlandse situatie van toepassing zijn. Voorbeelden hiervan zijn: - Entrypoint (XBRL begrip dat niet voorkomt in de specificatie) - GEN base (SBR Nederland begrip met betrekking tot een specifiek deel van de NT) - Formset (SBR begrip, komt vanaf NT 2011 niet meer voor) De belangrijkste XBRL begrippen en de niet in de XBRL specificatie beschreven begrippen worden toegelicht in de Verklarende woordenlijst van de SBR NTA wiki (per april 2011 beschikbaar). Pagina 6 van 14

7 3 Inleiding CBS opgaven 3.1 Randvoorwaarden voor het versturen van een SBR/XBRL-bericht Voor het versturen van XBRL berichten aan het CBS gelden een aantal randvoorwaarden. Zo kan het CBS geen XBRL berichten verwerken en accepteren van bedrijven waar meer dan 50 personen werken. Ook moet het ingestuurde XBRL bericht betrekking hebben op één van de vragenlijsten waarvoor het CBS XBRL opgaves accepteert. Op kunt u meer informatie vinden over de achtergronden van deze randvoorwaarden. 3.2 Vragen over SBR/XBRL? Voor vragen met betrekking tot de Taxonomie Voor alle vragen met betrekking tot de taxonomie, inclusief het inbouwen van reportsets, kunt u contact opnmen met Logius. Internet: Correspondentieadres: Logius Servicecentrum - Postbus JE Den Haag Telefonisch: Voor inhoudelijke vragen Voor inhoudelijke vragen (dit zijn vragen over de in te sturen gegevens) kan contact worden opgenomen met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Internet: Correspondentieadres: Centraal Bureau voor de Statistiek Postbus CZ Heerlen Telefonisch: (045) (werkdagen uur en uur) Pagina 7 van 14

8 4 Versturen van het bericht 4.1 Inleiding Het versturen van uw gegevens met een SBR/XBRL-bericht verloopt in een aantal stappen. Het kan zijn dat u één of meerdere stappen kunt overslaan; de softwareleverancier heeft de stap dan geautomatiseerd. Stap 1: selecteren SBR/XBRL-optie in uw financiële softwareapplicatie Stap 2: selecteren juiste vragenlijst (report-set) Stap 3: ingeven periode Stap 4 ingeven correspondentienummer Stap 5: versturen bericht Stap 6: controleren verstuurde bericht ontvangstbevestiging 4.2 Stap 1: Selecteren SBR/XBRL-optie in uw financiële softwareapplicatie U hebt al of niet een aanschrijfbrief ontvangen van het CBS. Indien u een brief van het CBS heeft ontvangen, wordt er in deze brief gevraagd of u uw gegevens over een bepaalde periode aan het CBS wilt leveren. In deze brief is aangegeven dat u de gevraagde gegevens ook met een SBR/XBRL-bericht kan versturen. Indien u geen brief van het CBS heeft ontvangen is het toch mogelijk om gegevens met een SBR/XBRL-bericht naar het CBS te versturen. U wilt dat nu gaan doen. Start daarvoor de SBR/XBRLmodule van uw softwarepakket. Als uw software geschikt is gemaakt om gegevens in XBRL aan te leveren zal er waarschijnlijk een aparte optie voor aanwezig zijn. Kies voor deze optie. 4.3 Stap 2: Selecteren vragenlijst (report-set) Let op!: Of u deze stap handmatig moet uitvoeren is afhankelijk van uw applicatie. Het is mogelijk dat uw softwareleverancier de voor u bedoelde report-set vooraf in de applicatie al geprogrammeerd heeft: u hoeft dan geen keuze te maken. Het CBS wil graag weten op welke vragenlijst uw gegevens betrekking hebben. Daarom dient u een zogenaamde CBS report-set van de Nederlandse taxonomie bij het aanmaken van een SBR/XBRL bericht, te selecteren. Dit is een overzicht welke aangeeft op welke vragenlijst de te versturen gegevens betrekking hebben. De naam van de vragenlijst kunt u vinden in de aanschrijfbrief van het CBS. In de tabellen in bijlage 1 tot en met 3 kunt u zien, welke vragenlijst/activiteiten bij welke reportset hoort. Pagina 8 van 14

9 Indien u geen aanschrijfbrief van het CBS heeft ontvangen zijn in deze bijlagen uw bedrijfsaktiviteiten op te zoeken. Hierna kunt u vaststellen welke report-set voor u van toepassing is en kunt gebruiken voor het insturen van uw gegevens. Er zijn 3 tabellen: 1. Productiestatistiek (bijlage 1) 2. Omzetstatistiek (bijlage 2) 3. Investeringsstatistiek (bijlage 3) Staat de naam van de vragenlijst die bij u van toepassing is, niet in de tabel, dan dient u Rpt-cbs-produktiestatistiek-overig (indien het een productiestatistiek betreft) of Rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-overig (indien het een omzetstatistiek betreft) te kiezen. 4.4 Stap 3: Ingeven periode U hebt het bericht aangemaakt. Bij berichten bestemd voor het CBS is het noodzakelijk nog extra gegevens bij het bericht toe te voegen. Waarschijnlijk zal uw applicatie daar zelf naar vragen. In andere gevallen kan het zo zijn dat u de gegevens nog zelf in het bericht moet invullen. Het gaat om de volgende gegevens: Startdatum periode Einddatum periode Startdatum en einddatum periode Deze informatie is noodzakelijk omdat wij zo kunnen achterhalen over welke periode uw gegevens betrekking hebben. Zonder deze informatie zijn de gegevens voor het CBS helaas niet bruikbaar. 4.5 Stap 4: Ingeven correspondentienummer U hebt het bericht aangemaakt. Bij berichten bestemd voor het CBS is het noodzakelijk nog extra gegevens bij het bericht toe te voegen. Waarschijnlijk zal uw applicatie daar zelf naar vragen. In andere gevallen kan het zijn dat u de gegevens nog zelf in het bericht moet invullen. Het gaat in dit geval om het correspondentienummer. Correspondentienummer Het toevoegen van het correspondentienummer is noodzakelijk indien u van het CBS een brief of heeft ontvangen om een statistische aangifte te doen. Alleen als u het nummer in het bericht heeft opgenomen, weten wij dat uw bedrijf aan de opgaveverplichting heeft voldaan. Waar kunt u het correspondentienummer vinden? Het correspondentienummer kunt u vinden in de CBS-brief of waarin wij u vragen de gegevens te versturen. Het correspondentienummer staat linksboven in de brief of bovenaan de . Indien u geen brief of van het CBS heeft ontvangen hoeft u niets bij het correspondentienummer te vermelden. Pagina 9 van 14

10 4.6 Stap 5: Versturen bericht Indien het bericht is aangemaakt en u de aanvullende gegevens heeft ingevuld, kunt u het bericht versturen. Hoe u precies moet versturen is afhankelijk van hoe uw software daarvoor is ingericht. 4.7 Stap 6: Afleverbevestiging Het versturen van het XBRL bericht is gelukt als u een afleverbevestiging heeft ontvangen. In de afleverbevestiging staat vermeld dat de gegevens bij het CBS zijn afgeleverd aan het verwerkingssysteem voor verdere controle en verwerking. Problemen met versturen? Mochten er problemen optreden met het versturen, dan kunt u contact opnemen met de overheidsinstantie Logius. Omdat de overheid er alles aan doet om gegevens zo veilig mogelijk uit te wisselen, gaat het versturen van berichten naar de betreffende overheidsorganisatie via de infrastructuur van de e-overheid (Digipoort). Deze poort is bij Logius in het beheer. Zij kunnen u daarom het beste informatie geven over het versturen van SBR/XBRL-gegevens. De website van de Logius is Pagina 10 van 14

11 Bijlage 1: Productiestatistiek; vragenlijst reportset LET OP! STAAT DE NAAM VAN DE VRAGENLIJST DIE BIJ U VAN TOEPASSING IS, NIET IN DE TABEL, DAN DIENT U OVERIG ALS REPORTSET TE KIEZEN. In de naam van de reportset wordt ook een jaartal genoemd. Kies het jaar dat van toepassing is. Aktiviteiten Ambulancediensten en centrale posten Apotheken Arbo-diensten en reïntegratiebedrijven Audiovisuele Diensten Belastingadviseurs, accountants, boekhoud-, administratiekantoren Benzineservicestations Beveiliging en Opsporing Binnenvaartbedrijven Bouwnijverheid, bouwinstallatie en projectontwikkeling Campings, jeugdherbergen, bungalowparken Computerservice bureaus Detailhandel Dienstverlening voor de landbouw Dienstverlening voor het vervoer over land Dienstverlening voor het vervoer over water Dienstverlening voor vervoer en postdiensten Energieproductie, distributie en netdiensten Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging, meting Facility management Fotografie en ontwikkelen Fysiotherapeutenpraktijken Goederenvervoer over de weg Groothandel Handelsbemiddeling Hotels, restaurants, cafés Industriële activiteiten; productie en of bewerking van Kantines en catering Kappers en schoonheidsverzorging Keuring en controle Laad-, los- en overslagactiviteiten Landschapsverzorging Luchthavens e.a. diensten voor vervoer door de lucht Markt-, opinie- en economisch onderzoek; advies- en PR-bureaus Medische laboratoria, trombosediensten en overig onderzoek Milieudienstverlening Opslagactiviteiten Overige zakelijke dienstverlening Pers- en nieuwsbureaus; journalisten Persoonlijke dienstverlening Post- en koeriersdiensten Rechtskundige Diensten Reportset rpt-cbs-productiestatistiek-zorg rpt-cbs-productiestatistiek-handel rpt-cbs-productiestatistiek-zorg rpt-cbs-productiestatistiek-handel rpt-cbs-productiestatistiek-bouw rpt-cbs-productiestatistiek-handel rpt-cbs-productiestatistiek-industrie rpt-cbs-productiestatistiek-zorg rpt-cbs-productiestatistiek-handel rpt-cbs-productiestatistiek-handel rpt-cbs-productiestatistiek-industrie rpt-cbs-productiestatistiek-zorg rpt-cbs-productiestatistiek-industrie Pagina 11 van 14

12 Aktiviteiten Reclamebureaus e.d. Reinigen van kleding en textiel Reiniging gebouwen, transportmiddelen e.d. Reis- en informatiebureaus voor toerisme Reparatie van computers en consumentenartikelen Sociale werkvoorziening Speur- en ontwikkelingswerk Technische ontwerp-, architecten-, ingenieursbureaus e.d. Telecommunicatie Transport via pijpleidingen Uitgeverijen Uitzendbureaus, arbeidsbemiddeling e.d. Verhuur van en handel in onroerend goed Verhuur van machines, werktuigen, overig roerend goed Verhuur van personenauto's en transportmiddelen Verloskundigenpraktijken Vervoer door de lucht Vervoer per spoor, tram en autobus Vervoer per taxi Veterinaire diensten Voorbereiding tot recycling Welzijnswerk en kinderopvang Winning en distributie van water Zakelijke dienstverlening niet elders genoemd Zeevaartbedrijven Reportset rpt-cbs-productiestatistiek-industrie rpt-cbs-productiestatistiek-zorg rpt-cbs-productiestatistiek-industrie rpt-cbs-productiestatistiek-zorg rpt-cbs-productiestatistiek-industrie Pagina 12 van 14

13 Bijlage 2: Omzetstatistiek; vragenlijst reportset Kwartaalenquête/ Maandenquête LET OP! STAAT DE NAAM VAN DE VRAGENLIJST DIE BIJ U VAN TOEPASSING IS, NIET IN DE TABEL, DAN DIENT U OVERIG ALS REPORTSET TE KIEZEN. In de naam van de reportset wordt ook een jaartal genoemd. Kies het jaar dat van toepassing is. Aktiviteiten Accountants, boekhoudbureaus, belastingconsulenten en administratiekantoren Arbeidsbemiddeling, testen, werven en selecteren van personeel Architecten-, ingenieurs-, overige technische ontwerp-, teken- en adviesbureaus Audiovisuele diensten Benzinestations Beveiliging en opsporing Binnenvaart passagiersvaart, veerdiensten, vracht-, tank-, sleep- en duwvaart Bouwnijverheid Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. Detailhandel Dienstverlening t.b.v. vervoer door de lucht Dienstverlening t.b.v. vervoer over land Dienstverlening t.b.v. vervoer over water Drukkerijen, reproductie van opgenomen media Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting Goederen vervoer over de weg Groothandel Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) Handel in en reparatie van auto's, motorfietsen, aanhangers, onderdelen en accessoires Handelsbemiddeling Hotels, restaurants, cafetaria's, lunchrooms, ijssalons e.d. en cafés Importeurs van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto's Industrie Kampeerterreinen en overige voorzieningen voor recreatief verblijf Kantines en catering Kappers en schoonheidsverzorging Keuring en controle Laad-, los- en overslagbedrijven Luchtvaart Markt-, opinie- en economische onderzoekbureaus, advies- en PR-bureaus Opslagbedrijven Overige zakelijke dienstverlening Post- en koeriersdiensten Productie en distributie van energie en water Rechtskundige dienstverlening Reclame- en marktonderzoekbureaus Reiniging van gebouwen en transportmiddelen e.d. Reisbemiddeling en -informatie Reisorganisatie Reportset rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-bouw rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-industrie rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-handel rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-handel rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-handel rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-industrie Pagina 13 van 14

14 Aktiviteiten Reparatie van computers en consumentenartikelen Spoorvervoer Taxivervoer Telecommunicatie Tram- en autobusvervoer Uitgeverijen Uitzendbureaus, uitleenbedrijven, payrolling Vervoer via pijpleidingen Voorbereiding tot recycling Winning van aardolie en aardgas en dienstverlening hiervoor Winning van zand, grind en klei t/m Winning van overige delfstoffen Zee- en kustvaart passagiersvaart, veerdienst, vracht-, tank- en sleepvaart Reportset rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-industrie rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-handel rpt-cbs-korte-termijn-statistiek-industrie Bijlage 3: Investeringsstatistiek; vragenlijst reportset In de naam van de reportset wordt ook een jaartal genoemd. Kies het jaar dat van toepassing is. Aktiviteiten Investeringen. Alle (door koop, huurkoop, financial lease of vervaardiging in eigen beheer) in eigendom verkregen en geactiveerde (voor het eerst in gebruik genomen) productiemiddelen, die langer dan een jaar meegaan, Reportset rpt-cbs-productiestatistiek-investeringsstatistiek Pagina 14 van 14

pagina 1 van 8 Conjunctuurtest commerciële dienstverlening Onderwerpen Saldi per indicator Verwachte ontwikkeling omzet

pagina 1 van 8 Conjunctuurtest commerciële dienstverlening Onderwerpen Saldi per indicator Verwachte ontwikkeling omzet pagina 1 van 8 10-7- Conjunctuurtest commerciële dienstverlening Onderwerpen Saldi per indicator Perioden april Bedrijfsactiviteiten (SBI93) % Ontwikkeling omzet mei juni Verwachte ontwikkeling omzet april

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur: CBS

Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur: CBS Release notes behorend bij de Nederlandse taxonomie versie 9.0 ten behoeve van de aanlevering van statistische opgaves aan het Centraal Bureau voor de Statistiek Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur:

Nadere informatie

Toelichting RGS Taxonomie versie 10.0.

Toelichting RGS Taxonomie versie 10.0. Logius Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2509 JE Den Haag Postbus 96810 2509 JE Den Haag www.logius.nl servicecentrum@logius.nl Inlichtingen bij Datum Kenmerk Toelichting RGS Taxonomie versie 10.0.

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens?

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens? Dia 1 SBR/XBRL Of: innovatie van het verslaggevingsproces -- scholar -- IT A Basics en toepassing Informatie Technologie Versie 4.1 Sept 2014 Dia 2 Uit de website van de Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien

Nadere informatie

De jaarrekening via SBR

De jaarrekening via SBR De jaarrekening via SBR Presentatie voor Financial Systems 6 juni 2013 Door: Jacques Urlus Het wonder van internet 2 Standard Business Reporting Programma extensible Business Reporting Language XBRL is

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Inleiding SBR, doelstelling en verplichtstelling SBR SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Waarom

Nadere informatie

Green Paper Preparer Extensions

Green Paper Preparer Extensions Green Paper Preparer Extensions Versie: 1.2 Status: Definitief Datum: 17 juli 2017 Wijzigingsbeheer: Versie 1.1 Private Extensies vervangen voor Preparer extensions 1.1 Figuur 1 aangepast 1.2 Update n.a.v.

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Behalve dat u met behulp van de de inhoud van een SBR document kunt raadplegen, biedt de toepassing een aantal extra mogelijkheden. Hieronder wordt een aantal van deze additionele

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten ijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten SI-1993 SI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE LANDOUW EN DIENSTVERLENING T..V. DE 01 01 - LANDOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2

Nadere informatie

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ DE REGELS

BIJLAGEN BIJ DE REGELS BIJLAGEN BIJ DE REGELS Bijlage 1 Lijst van aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijvigheid Lijst van aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijvigheid Uitoefening van (para)medische

Nadere informatie

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 1 - Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 1071 1102 t/m 1104 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen met 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij

Nadere informatie

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G

Nadere informatie

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 CAPI CATI UITGANGSSITUATIE Actueel (1e werkkring) >= 12 upw Actueel geen werk of < 12 upw RETRO RETRO BLOK AANVAAG Sinds

Nadere informatie

Inleiding. Publicatie. Memo: 09 december 2016 Release informatie bt11 Belanghebbenden

Inleiding. Publicatie. Memo: 09 december 2016 Release informatie bt11 Belanghebbenden Memo: 09 december 2016 Onderwerp: Aan: Release informatie bt11 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de Bankentaxonomie, de bt11. Publicatie De bt11 wordt gepubliceerd

Nadere informatie

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012

Monitor Standard Business Reporting. Tweede meting januari 2012 Monitor Standard Business Reporting Tweede meting januari 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Onderzoeksverantwoording Monitor Standard Business Reporting. Respons 4. Samenvatting 5. Bekendheid en kennis

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 181 Vervaardiging kleding van leer 30

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 Bijlage 1: Staat van bedrijven EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

Releasenotes. Behorend bij de OCW Taxonomie versie a als onderdeel van de Nederlandse Taxonomie versie 11

Releasenotes. Behorend bij de OCW Taxonomie versie a als onderdeel van de Nederlandse Taxonomie versie 11 Releasenotes Behorend bij de OCW Taxonomie versie 20161101.a als onderdeel van de Nederlandse Taxonomie versie 11 Opdrachtgever: OCW Bestandsnaam: OCW_Releasenotes_ NT11_20161212.a Programma: SBR/XBRL

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Opgesteld en vastgesteld door: Bedrijfschap Horeca en Catering www.kenniscentrumhoreca.nl Zoetermeer 7 oktober 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Request For Comments Folder structuur en releasemanagement

Request For Comments Folder structuur en releasemanagement Request For Comments Folder structuur en releasemanagement Inleiding Alle partijen deelnemend aan SBR hebben belang bij een visie en een daarop aansluitende releasekalender met voorgenomen wijzigingen

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers over WVA

Informatie voor werkgevers over WVA Informatie voor werkgevers over WVA Inleiding Zuyd Opleiding en Training verzorgt diverse beroepsopleidingen en cursussen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Als werknemers naast hun werk een opleiding

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten nummer CATEGORIE Staat van Bedrijfsactiviteiten SBI-2008 OMSCHRIJVING 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten SBICODE 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m² B 014

Nadere informatie

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten EN 22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 221 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1 2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B 2223 A Grafische

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 008 1551 1051 0 Zuivelproducten fabrieken: 155 105 - consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting Standard Business Reporting Een geheim succes Peter Veld 6 februari 2014 Inhoud Historie en ontwikkelpad SBR SBR: inhoud en effect Van concept voor samenwerking naar uitvoering Standaardisatie, vereenvoudiging

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Memo 17 december 2014 Release informatie BT2015 Belanghebbenden

Memo 17 december 2014 Release informatie BT2015 Belanghebbenden Memo 17 december 2014 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2015 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de Bankentaxonomie, BT2015. Met deze release informatie wordt inzicht

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 1 behorende bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Woudenberg Let op: als gevolg van de uitspraak

Nadere informatie

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA)

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) 2012 Instant reporting pagina 1 van 36 Programma 1. Wat is Standard Business Reporting

Nadere informatie

bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4

bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4 Baan 13 Kaatsheuvel bestemmingsplan Baan 13 Kaatsheuvel Inhoudsopgave bijlagen bij regels 3 Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten 4 2 bestemmingsplan "Baan 13 Kaatsheuvel" (concept) bestemmingsplan

Nadere informatie

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting

Kernboodschappengids. Standard Business Reporting Kernboodschappengids Standard Business Reporting September 2010 1 Over deze gids Dit document bevat de kernboodschappen rond Standard Business Reporting: de aanpak, de methodiek en het programma. De boodschappen

Nadere informatie

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL.

De Nederlandse taxonomie wordt uitgebreid met berichtsoorten die nu al wel in BAPI aanwezig zijn, maar nog niet in XBRL. IB en VPB aangiftes in 2013 niet meer via BAPI In 2013 fiscale aangiftes IB en VPB aanleveren via Digipoort en niet meer via BAPI Op dit moment is vanuit de overheid besluitvorming onderhanden om Digipoort

Nadere informatie

1c. Bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250m²;

1c. Bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250m²; STAAT VAN HORECA-ACTIVITEITEN Categorie 1 lichte horeca Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden: 1a. Aan de (detailhandels)functie verwante horeca - automatiek; - broodjeszaak;

Nadere informatie

Bijlagen bij planregels

Bijlagen bij planregels Bijlagen bij planregels GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE Bijlage 1. Toegestane bedrijven SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS - 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

Beschikbaarheid BiZ-rapporten

Beschikbaarheid BiZ-rapporten Beschikbaarheid BiZ-rapporten Versie: 8 SRA- in Zicht Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E biz@sra.nl I www.sra.nl/biz Inhoudsopgave 1 Advisering, onderzoek en overige specialistische

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a) 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 slachterijen en overige vleesverwerking: - loonslachterijen 3a 1581 broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: - v.c. < 2500 kg meel/week 2 1584 verwerking

Nadere informatie

Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten

Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. kl. n.e.g.

Nadere informatie

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet!

Welkom op de SBR. Aansluitdagen 2012. U bent aan zet! Welkom op de SBR Aansluitdagen 2012 U bent aan zet! 2 Hans Maat Dagvoorzitter 3 Reageer en doe mee, U bent aan zet! Twitter #SBR_NL12 Vragen en stellingen Sms 2255 SBR uw bericht www.sendc.com

Nadere informatie

Memo 22 september 2014. Release informatie BT2015.a. Belanghebbenden

Memo 22 september 2014. Release informatie BT2015.a. Belanghebbenden Memo 22 september 2014 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2015.a Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de alfa versie van de Bankentaxonomie, BT2015.a. In deze release

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs -

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - 21 mei 2015 John Sloof, beleidsadviseur Handelsregister Kamer van Koophandel SBR is een paradigmashift Inhoud: - SBR; de norm voor deponeren van de

Nadere informatie

BANK-FRIS BT2014 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie

BANK-FRIS BT2014 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie BANK-FRIS BT2014 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. https://www.sbrbanken.nl/ Amsterdam

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van jaarrekeningrapportages op basis van versie 6.0 van de Nederlandse Taxonomie (NT 2012)

Handleiding voor het opstellen van jaarrekeningrapportages op basis van versie 6.0 van de Nederlandse Taxonomie (NT 2012) Een initiatief van de Nederlandse overheid Handleiding voor het opstellen van jaarrekeningrapportages op basis van versie 6.0 van de Nederlandse Taxonomie (NT 2012) 23 juli 2012 Voorwoord Het Standard

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL)

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Update 7 juli 2015: Op verzoek van diverse partijen is de reactietermijn verlengd naar 31 augustus 2015 in verband met de vakantieperiode

Nadere informatie

Release informatie Nederlandse taxonomie NT 2009

Release informatie Nederlandse taxonomie NT 2009 Release informatie Nederlandse taxonomie NT 2009 In deze release informatie van de definitieve release van de NT 2009 wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen op functioneel niveau, ten opzichte

Nadere informatie

Eisen aan en toelichting op NL taxonomie instanties voor het aanleveren van statistiekberichten

Eisen aan en toelichting op NL taxonomie instanties voor het aanleveren van statistiekberichten Eisen aan en toelichting op NL taxonomie instanties voor het aanleveren van statistiekberichten Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur: CBS Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1. Terminologie... 2 2. Instance Structure...

Nadere informatie

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011

SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Koepels: keuzes die de Intermediair kan maken SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Het belang van SBR Wat vinden de kantoor- en beroepsorganisaties

Nadere informatie

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 en De Roermondse werkgelegenheid is de afgelopen vijf jaren afgenomen. Met name de sectoren bouw en industrie kenden in deze periode een afname van de werkgelegenheid.

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk

Nadere informatie

Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig)

Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig) Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig) De elementen tot implementatie van XBRL SBR Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Instance creëren... 5 2.1 Specificatie lagen... 5 2.1.1 XML-laag... 5 2.1.2

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een SBR jaarrekening op basis van Dutch GAAP met behulp van de Nederlandse Taxonomie (versie 7.

Handleiding voor het opstellen van een SBR jaarrekening op basis van Dutch GAAP met behulp van de Nederlandse Taxonomie (versie 7. Een initiatief van de Nederlandse overheid Een Handleiding voor het opstellen van een SBR jaarrekening op basis van Dutch GAAP met behulp van de Nederlandse Taxonomie (versie 7.0) 3 december 2012 Voorwoord

Nadere informatie

BANK-FRIS BT2013 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie

BANK-FRIS BT2013 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie BANK-FRIS BT2013 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam

Nadere informatie

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR. SBR staat voor Standard Business Reporting

Nadere informatie

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen?

Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Coevorden, juni 2010 Fiscale aangiftesoftware: Verkort of niet verkort de winstaangifte doen? Het aanbod van fiscale aangiftesoftware is in de vorige eeuw alleen maar gedaald. De afgelopen jaren kunnen

Nadere informatie

Consumptie-ijsfabrieken: 0645

Consumptie-ijsfabrieken: 0645 Lijst van bedrijven Van de in de lijst opgenomen aanduidingen is de betekenis als volgt. kolom omschrijving: b.o. p.o. bedrijfsoppervlak productieoppervlak v.c. n.e.g. verwerkingscapaciteit niet elders

Nadere informatie

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Angerenstein-Plattenburg" (o nherroepelijk) Bijlage 1: Bedrijvenlijst Bijlage bij de voorschriften Categorie 1 SBI OMSCHRIJVING

Nadere informatie

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst

SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst SBR in Bedrijf SBR en de Belastingdienst 7 maart 3 Dr. Eric Melse MBA Senior Researcher, CAREM e.melse@hva.nl De maatschappelijke relevantie van SBR bij de Belastingdienst januari 4 OB & Intracommunautaire

Nadere informatie

Verslag Expertgroep Gegevens

Verslag Expertgroep Gegevens Verslag Expertgroep Gegevens Aanwezig: M. van Hilvoorde SBR Programma (vz) S. Bal SBR Programma (secr) I. Dekker FRC M. Veltman FRC R. Timmermans Unit4 A. Roos Twinfield F. Hietbrink Belastingdienst M.

Nadere informatie

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL

SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL SBR/XBRL als benchmark instrument voor het MKB Onderzoek naar de informatieketen voor branchespecifieke benchmarking met SBR/XBRL Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) & Instant

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012 Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 1 december 2011 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bijlage 1 Regels: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1 Regels: Staat van bedrijfsactiviteiten Bijlage 1 Regels: Staat van bedrijfsactiviteiten Inleiding Voornaamste criterium voor het al dan niet toelaten van bedrijfsactiviteiten is dat bedrijven qua omvang en aard passen binnen de kern, geen onevenredige

Nadere informatie

Lijst aan-huis-verbonden beroepen

Lijst aan-huis-verbonden beroepen Bijlage 1 Lijst aan-huis-verbonden beroepen 1. advocaat 2. accountant-administratieconsulent 3. acupuncturist 4. alternatieve genezer 5. bouwkundig architect 6. belastingconsulent 7. dierenarts (kleine

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. Releasenotes

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. Releasenotes Een initiatief van de Nederlandse overheid Releasenotes Behorend bij de Nederlandse Taxonomie versie 11 ten behoeve van het deponeren van jaarverantwoordingen bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

UNIT4 Accountancy Tour

UNIT4 Accountancy Tour Software Vooruitgedacht UW TOEGEVOEGDE WAARDE MET SBR UNIT4 SBR Manager SBR WORDT DE STANDAARD MONITOR SBR vanaf 1 januari 2013 is SBR het exclusieve aangiftekanaal voor IB- en VpB-aangifte AGENDA SBR,

Nadere informatie

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een SBR jaarrekening op basis van Dutch GAAP met behulp van de Nederlandse Taxonomie (versie 8.

Handleiding voor het opstellen van een SBR jaarrekening op basis van Dutch GAAP met behulp van de Nederlandse Taxonomie (versie 8. Een initiatief van de Nederlandse overheid Een Handleiding voor het opstellen van een SBR jaarrekening op basis van Dutch GAAP met behulp van de Nederlandse Taxonomie (versie 8.0) 2 december 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid FRIS-KVK

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid FRIS-KVK Een initiatief van de Nederlandse overheid FRIS-KVK Eisen aan en toelichting op het gebruik van XBRL instance documenten gebaseerd op versie 6.0 van de Nederlandse Taxonomie (NT2012) ten behoeve van het

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS 15-01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D

Nadere informatie

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages

Aan de slag met SBR. SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011. Inleiding. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages Aan de slag met SBR Inleiding SBR voorlichtingsbijeenkomsten 2011 Vanaf 1 januari 2013 is SBR de standaard voor financiële rapportages 2 Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse

Nadere informatie

26 23 - Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten

26 23 - Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten Bijlage 1: Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) SBI-code SBI-code Nr. Omschrijving Cat. 01 01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 011, 01, 013 Akkerbouw en fruitteelt

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DEELGEBIED EDISONPARK; BESTEMMING BEDRIJF - 2 DATUM: 31 maart 2010

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DEELGEBIED EDISONPARK; BESTEMMING BEDRIJF - 2 DATUM: 31 maart 2010 STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DEELGEBIED EDISONPARK; BESTEMMING BEDRIJF - 2 DATUM: 31 maart 2010 SBI-CODE SBI-1993 SBI-2008 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 22 58-221 581 Uitgeverijen

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 01 01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 011, 012, 013 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 011, 012, 013, 0112 016 0 Tuinbouw: 0112 011, 012, 013 1 bedrijfsgebouwen 2

Nadere informatie

Bijlage 1: Fasering. Bestemmingsplan Snellerpoort Regels

Bijlage 1: Fasering. Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 31 Bijlage 1: Fasering Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 32 Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 33 Bijlage 2: Staat van Bedrijfsactiviteiten bij woningen Ontwerp Bestemmingsplan Snellerpoort Regels SBICODE

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies

Onderzoeksbureau GBNED Innovatie boekhoudsoftware en ontbrekende functies Op basis van Gids boekhoudsoftware 2014. Door Gerard Bottemanne, GBNED 22 mei 2014 Wie kent een compleet boekhoudpakket? Welke functies ontbreken in uw boekhoudpakket? Gids boekhoudsoftware 2014 1. ZZP'ers

Nadere informatie

Handleiding NBA taxonomie

Handleiding NBA taxonomie Handleiding NBA taxonomie Handleiding voor het opstellen van een accountantsverklaring in XBRL formaat op basis van versie 1.0.a.1 van de NBA taxonomie Versie: 1.0.a.1 Status: Definitief Datum: 1 februari

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte

Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 14 december 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...

Nadere informatie

Staat van bedrijfsactiviteiten behorende bij het bestemmingsplan Schuddebeurs

Staat van bedrijfsactiviteiten behorende bij het bestemmingsplan Schuddebeurs De Staat van bedrijfsactiviteiten is opgesteld op basis van de uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' uit 2009 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en gaat uit van activiteiten, gerangschikt naar

Nadere informatie

Bijlage 2. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'

Bijlage 2. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' Bijlage 2. Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' 1 behorende bij de voorschriften van het bestemmingsplan Boerhaave-Sylvius van de gemeente Leiden Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL

NIEUWE STANDAARDEN VOOR COMMUNICATIE. Permanente PE Educatie. Ondernemingen houden een administratie bij. Niet alleen. SBR en XBRL SBR en XBRL FINANCE CONTROL NIEUWE STANDAARDEN Informatiemanagement Permanente VOOR COMMUNICATIE De behoefte aan informatie van organisaties en stakeholders neemt nog steeds toe. Bestaande informatiesystemen

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. en dergelijke

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Introductie XBRL GL XBRL Nederland Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Inhoud XBRL Nederland Huidige situatie XBRL/ SBR XBRL Global Ledger (GL) Proces en voordelen XBRL

Nadere informatie

Wijzigingen Ten opzichte van de BT2013 zijn de onderstaande wijzigingen in de BT2014 doorgevoerd.

Wijzigingen Ten opzichte van de BT2013 zijn de onderstaande wijzigingen in de BT2014 doorgevoerd. Memo 17 december 2013 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2014 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de BT2014. In deze release informatie wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

Lijst van toegelaten bedrijfstypen Bedrijven tot en met categorie 2

Lijst van toegelaten bedrijfstypen Bedrijven tot en met categorie 2 Lijst van toegelaten bedrijfstypen edrijven tot en met categorie 2 Gebaseerd op VNGuitgave edrijven en milieuzonering 2009 SI2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0

Gebruikershandleiding. StUF Testplatform Versie 1.3.0 Gebruikershandleiding StUF Testplatform Versie 1.3.0 Documentversie: 0.7 Datum 25 november 2014 Status In gebruik Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 GEBRUIK MAKEN VAN HET STUF TESTPLATFORM...4 2.1 INLOGGEN

Nadere informatie