In dit nummer o.a.: Start HBOT-duaal. Het forum over hallux valgus. Klompen en nog eens klompen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer o.a.: Start HBOT-duaal. Het forum over hallux valgus. Klompen en nog eens klompen"

Transcriptie

1 In dit nummer o.a.: Start HBOT-duaal Het forum over hallux valgus Klompen en nog eens klompen 25 e jaargang, oktober 32005

2

3 Oktober 2005 Colofon Officieel orgaan van de Nederlandse Vereniging van Orthopedische Schoentechnici Redactiecommissie O.J.A. Toornend, voorzitter J.P.M. de Boer P.J.A. ten Hengel W. Kaptein Mevr. M. van Vondelen (Tekstblok) M. van der Zande Redactiesecretariaat J. Knook Postbus AE Leiden Tel Kopij aan: Foto s en andere illustraties aan: Abonnementsprijs 35, per jaar, exclusief 6% BTW Administratie Sels Advies en Secretariaat B.V. Postbus 21328, 3001 AH Rotterdam Telefoon Annulering van abonnementen dient schriftelijk drie maanden voor het eerstvolgende kalenderjaar te geschieden. Advertentieverkoop Karstens, druk met communicatie Postbus 164, 2300 AD Leiden Telefoon Telefax Uitgave Stichting Voorlichting Orthopedische Schoentechniek Vormgeving en druk Karstens, druk met communicatie Hooigracht 35, 2312 KN Leiden Postbus 164, 2300 AD Leiden Telefoon Telefax Niets uit dit blad mag op welke wijze dan ook worden overgenomen dan met schriftelijke toestemming van de uitgeefster. 25 jaar! Wat deed u 25 jaar geleden? Ik was toen nog een jongen van 15 jaar en zat nog op de middelbare school en werkte in de vakantie in het orthopedische bedrijf van mijn vader. In die tijd heb ik de eerste beginselen van het vak geleerd. Misschien vraagt u zich nu af waarom ik over 25 jaar geleden begin. Welnu, in 1980 hebben enkele enthousiastelingen binnen onze branche de koppen bij elkaar gestoken en kwamen met het idee om een vakblad voor onze branche te maken. De eerste uitgave van het vakblad was nog gestencild en korte tijd later kwam de gedrukte uitgave. Het vakblad heeft in de loop van deze 25 jaar verschillende metamorfoses ondergaan. En ik mag zeggen dat het vakblad er met de veranderingen alleen maar op vooruit is gegaan. In het begin zaten er alleen maar schoentechnici in de redactiecommissie, maar nu is de bezetting gemêleerd en bestaat de redactiecommissie uit een revalidatie-arts, een journalist, een wetenschapper, een secretaris met verstand van tijdschriften en natuurlijk een drietal schoentechnici. Zij proberen elk kwartaal een vakblad te vullen vanuit verschillende invalshoeken. Ook nu is het weer na 25 jaar gelukt om een interessant vakblad voor u op tafel te leggen. Het forum praat dit keer over de verschillende zienswijzen op de behandeling van de hallux valgus. In de reeks ontstressen gaat het dit keer over een wel heel speciale manier. Ontstressen kan door zoeken naar rust, het ontdekken van je grenzen door te lopen, maar ontstressen kan ook door met 150+ pk in bochten te gaan hangen. De voorzitter zit dit keer aan tafel met twee personen die de belangen van patiënten vertegenwoordigen. Een boeiend interview is het resultaat. Het houden van evaluatiegesprekken is heden ten dage een hot issue. De redactie heeft een aantal praktische tips die kunnen bijdragen aan een nog betere gespreksvoering.. Nu de EU de klomp heeft erkend als een werkschoen, kunnen wij hier dan wat mee? Hoe een klomp wordt gemaakt leest u verderop in het blad Vanuit de vereniging berichten wij u over het duaal HBO traject, dat afgelopen september van start is gegaan. De NVOS timmert ook weer aan de weg met beursbezoeken en u vindt een verslag over de huisartsenbeurs, waar de NVOS ook een stand had, verderop in dit blad. Natuurlijk ontbreekt Harry s tip dit keer ook niet en krijgen wij weer computerles. Voor ik afsluit en u de gelegenheid geef het blad verder door te lezen, wil ik nog eenmaal terugkomen op het 25-jarig bestaan van ons vakblad. Ik vind het bijzonder, dat een kleine branche als het onze een vakblad heeft, waarin alle mensen, werkzaam binnen onze branche, kunnen worden geinformeerd over vakspecifieke aangelegenheden. Ik bedank langs deze weg de initiatoren en alle andere mensen, die ooit een bijdrage aan het vakblad hebben geleverd.. Veel leesplezier Olav Toornend Inhoud Voorwoord 3 Van de voorzitter 5 NVOS huisartsenbeurs 7 OFOM beursbezoeken 7 NVOS-nieuws 8, 9 Branche-informatie 8 Column 9 Forum over hallux valgus 10, 11 Aan tafel met , 13 OFOM projecten 13 Kort 15 Open huis Jongenengel 15 Ontstressen 16 Start HBOT-duaal tips 18, 19 Geslaagden 19 Harry s tip 19 Klompen 20, 21 Frezen supplementen 23, 25 Orthopedische schoentechniek en de computer 26, 27 Evenementenagenda 29 Uit de literatuur 30

4 Overleer Voering Plaatmaterialen PISANA steunzolenprogramma Vraag naar onze catalogus! Telefoon Footwork - Hopperzuigerstraat HM ALMERE Tel: Fax: orthopedische schoentechniek

5 Van de voorzitter Piet de Ruiter De drie O s MKB-Nederland had onlangs minister Hoogervorst te gast. Voor een kritisch gehoor van bestuurders van brancheverenigingen, variërend van diëtisten tot autoschadeherstellers, lichtte hij de Zorgverzekeringswet toe, die vanaf 1 januari a.s. van kracht wordt. Ik was onder de indruk van zijn zeer gedetailleerde kennis van dit dossier. De kosten van het nieuwe stelsel, met name de werkgeverslasten, stonden aanvankelijk centraal in de discussie. De minister wist heel veel kritiek te weerleggen en waar dat niet lukte kon hij slim verwijzen naar de cijfers die op Prinsjesdag (onze bijeenkomst vond een week daarvoor plaats) geopenbaard zouden worden. Petje af voor deze minister die het zich tot een soort levenstaak heeft gesteld om, na het mislukken van vele eerdere pogingen, ons ziektekostenstelsel te saneren en daarmee de kostenstijging van de gezondheidszorg aan banden te leggen. En als ik hem goed begrepen heb wil hij zich na deze exercitie vastbijten in de AWBZ, als althans zo voegde hij daar bescheiden aan toe hem zo veel tijd van politiek leven wordt gegund. Vr ije mar tkwerking Maar interessant werd de discussie pas toen het ging om de beoogde vrije-marktwerking en de centrale regierol die zorgverzekeraars daarin vervullen. Daar kwam de minister minder goed uit. Vragen over de groeiende inkoopmacht van zorgverzekeraars, de regionale monopolieposities die dreigen te ontstaan en de onmogelijkheid daar collectief iets tegenover te stellen als je althans geen ruzie wilt krijgen met de Nederlandse Mededingingsautoriteit; op die vragen had hij weinig antwoord. Of het zou moeten zijn dat hij, zonder dat al te expliciet te zeggen, de kaalslag en verschraling in het aanbod van zorgleveranciers die dreigt te ontstaan bereid is voor lief te nemen, als zijn belangrijkste doel, d.w.z. het beheersbaar houden van de kosten van de gezondheidszorg, wordt verwezenlijkt. Inkoopmacht Met andere woorden, ons aller verzoek, goed verwoord door MKB-voorzitter Hermans, om een stevig tegenwicht (countervailing power) te organiseren dat de inkoopmacht van zorgverzekeraars wat meer in balans kan brengen, zal als ik het goed inschat weinig gehoor vinden in politiek Den Haag. Niet op dit moment in ieder geval. Na jaren van heel veel slepende discussies over het nieuwe zorgstelsel, tot het laatste moment toe in de Eerste Kamer, mag niet verwacht worden dat Den Haag bereid zal zijn snel reparatiewetgeving toe te passen. De overheersende mening nu ook alle parlementaire twijfelaars over de streep zijn getrokken is dat het nieuwe stelsel op zijn minst voorlopig even het voordeel van de twijfel moet krijgen. Eerst moet er een paar jaar ervaring zijn opgedaan, voor we de schade gaan opnemen en eventueel gaan repareren. En daar ligt dan meteen ook een belangrijke opgave voor onze branchevereniging de komende jaren: partners zoeken om langs de weg van de 3 O s, die van Overleg, Overreding en Overtuiging, de toekomst van het ondernemerschap in onze branche veilig te stellen. En tot die samenwerkingspartners reken ik niet alleen andere brancheverenigingen in de hulpmiddelensfeer, patientenverenigingen, voorschrijvers en opleidingsinstellingen, maar nadrukkelijk ook de zorgverzekeraars. september oktober

6

7 NVOS op huisartsbeurs Ton Sels, secretaris De NVOS was op zaterdag 4 juni met een spiksplinternieuwe stand aanwezig op de Huisartsbeurs 2005 in Ahoy te Rotterdam. Tijdens deze beurs werd door de NVOS voorlichting gegeven over de activiteiten van de leden van de NVOS, de Orthopedisch Schoentechnici. Zo n huisartsen en medewerkers in de huisartsenzorg waren aanwezig op de Huisartsbeurs. Vanuit het oogpunt de snelste route naar het oplossen van voetproblemen werd een kleine uiteenzetting getoond van de diverse oplossingen die de orthopedisch schoentechnicus kan bieden voor de patiënt met voetproblemen. Een duidelijke voorlichting van het werkgebied van de orthopedisch schoentechnicus werd verder benadrukt door de verloting van 15 boeken. Dit boek is door de NVOS, in samenwerking met artsen en andere veldpartijen, ontwikkeld en geeft een zeer goed inzicht in de diverse indicaties en de daarbij aangeboden oplossing. Huisartsen die de stand van de NVOS bezochten konden een gratis digitale voetscan laten maken die dan direct op een laptop te bekijken was. Daarnaast toonde de NVOS fragmenten van het TV-programma Hart in Aktie met Wendy van Dijk. Hierin liet Wendy van Dijk de wens van John Smits in vervulling gaan: twee zwemflippers voor aan zijn beide onderbeen amputaties. De NVOS zal dit najaar op meer beurzen vertegenwoordigd zijn, zoals de Nederlandse Diabetesdagen op 28 oktober. OFOM honoreert aanvraag beursbezoeken Wim Kaptein Inmiddels hebben we als NVOS onze eerste beurs achter de rug. Hoewel eenvoudig en relatief low-budget van opzet, hebben we er een heel goed gevoel aan over gehouden. Het is een pilot geweest voor andere beurzen in de toekomst: Onze branche moet bij de diverse belangengroepen en verwijzers meer bekendheid krijgen. Een beurs is een uitstekende mogelijkheid om de branche te profileren en in contact te komen met de diverse doelgroepen. De werkgroep Educatie en Voorlichting heeft, in samenspraak met het bestuur van de NVOS, een plan opgesteld om in de nabije toekomst op beurzen te kunnen staan. Daarvoor is uiteraard een investering nodig in divers presentatiemateriaal, wat voor meerdere beurzen bruikbaar is. Om een stand op een beurs aan te kleden is er een presentatiewand en counter nodig, maar ook folderrekjes en audiovisuele apparatuur. Ook wordt er nagedacht over een informatieve film over de orthopedische schoentechniek. Op dit moment zijn er diverse bureaus benaderd voor offertes en worden mogelijkheden bekeken. Uiteraard is er voor dit alles veel geld nodig. Ook kosten van deelname aan een beurs zijn niet gering, vandaar dat de werkgroep E&V een voorstel heeft gedaan aan OFOM voor financiering. Dit voorstel is inmiddels door OFOM geheel gehonoreerd, zodat alle benodigdheden en beursdeelname vanuit de OFOM worden gefinancierd. De ontwikkeling van alle benodigdheden is al in werking gezet, promotie en presentatiemateriaal is gereed of in de maak en de volgende beurzen/ evenementen staan al op de agenda: Nederlandse Diabetesdagen (28 oktober 2005) Support/Balance 2006 (19 t/m 22 april 2006) Doet u ook mee? Om deze beurzen maar ook die in de toekomst- te bemannen, hebben we uiteraard vrijwilligers nodig. We doen bij deze dan ook een beroep op u: Vindt u of een van uw werknemers- het ook leuk om een dag de stand te bemannen en uw branche te promoten, meld u dan aan via Uiteraard kunt u aanspraak maken op een vergoeding van de ingezette uren en reiskosten. oktober

8 Nieuws van de NVOS Ton Sels Integrale verzuimaanpak via Interpolis NVOS heeft samen met Orthobanda een mantelovereenkomst gesloten met Interpolis. Deze overeenkomst biedt de aangesloten leden meer mogelijkheden voor een adequate verzuimaanpak met premiekorting. De korting geldt voor de diensten in het kader van WerkAttent en VerzuimOplossingen. Voor veel bedrijven is het erg kostbaar dit individueel af te sluiten, maar via de mantelregeling van NVOS/Orthobanda kan dit interessant worden. Een en ander hangt natuurlijk af van de specifieke situatie per bedrijf. Alle leden ontvangen binnenkort een brief met nadere informatie. De medewerkers van NVOS-Risk zullen afspraken maken met de bedrijven die interesse hebben voor dit product. Gesprek met SEMH over klachtenprocedure Een delegatie van het bestuur heeft met de SEMH gesproken over de afstemming van de klachtenprocedure. Tot voor kort werd elke klacht over een bedrijf dat erkend is door de SEMH direct ter behandeling doorgestuurd naar de SEMH. Afgesproken nu is dat alle schriftelijke klachten die bij de NVOS binnenkomen eerst door de klachtencommissie NVOS worden behandeld. Als na de uitspraak van deze commissie klager of beklaagde in beroep willen gaan, dan wordt de zaak beoordeeld door de geschillencommissie SEMH. Dit betekent dat de klachtencommissie NVOS zelf weer veel meer zaken te behandelen krijgt, dan aanvankelijk gedacht. Het bestuur dringt er bij de leden op aan om eventuele klachten van klanten toch bij voorkeur zelf op te lossen. Een tevreden klant is immers je beste ambassadeur op verjaardagsfeestjes, e.d. Indien het uiteindelijk niet lukt om de klacht naar tevredenheid van de klant op te lossen, dan kan de klant een schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij de klachtencommissie NVOS. E ls Hel lwig toegetreden tot klachtencommissie NVOS Het bestuur van de NVOS heeft mevrouw Els M. Hellwig- Kuipers benoemd tot lid van de klachtencommissie NVOS. De klachtencommissie had zich enige tijd een vacature voor de zetel die bestemd is voor een persoon met affiniteit met patiëntenorganisaties. Els Hellwig is woonachtig in Rotterdam en heeft een ruime ervaring in diverse ondersteunende functies voor medisch specialisten. Daarnaast heeft zij in Schiedam mede aan de wieg gestaan van de oprichting van de lokale patiëntenorganisatie. Bestuurlijk is zij actief geweest als lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en als lid van de gemeenteraad van Rotterdam voor het CDA. In de zorg heeft zij bestuurlijke functies gehad als voorzitter van de regionale afdeling van De Zonnebloem en als bestuurslid van een ziekenhuis. Momenteel is Els Hellwig voorzitter van een beroep- en bezwaarschriftencommissie van de gemeente Rotterdam De klachtencommissie van de NVOS bestaat naast Els Hellwig uit mr. Martin H. Ridder (voorzitter) en Jan F.T. Bredie. Nieuwe leden: - Robert Schilte Orthopedie te Rijswijk - De Boer Orthopedie te Urk Agenda: Zaterdag 5 november om uur NajaarsALV NVOS in het Koetshuis van Kasteel Amerongen. Klachten=kennis Onlangs heeft de SER een boekje uitgebracht over het omgaan met klachten. Het boekje Klachten=Kennis is op te vragen bij het secretariaat van de NVOS. Wilt u in bezit komen van dit boekje, mailt u dan even naar Vervolg op pagina 9 8 orthopedische schoentechniek

9 Do s en don ts bij consumentenklachten: Altijd doen Branche-info Inventarisatie stoffenproblematiek NVOS Een groot aantal leden van de NVOS heeft meegewerkt aan het inventariseren van de stoffen die in orthopedisch schoentechnische bedrijven worden gebruikt. Op basis van de uitkomsten van deze inventarisatie is nog een nadere verdieping gemaakt, waarbij bedrijven gevraagd zijn per stof (grondstof, lijm, etc.) aan te geven wat de ervaringen zijn bij het gebruik van de stof. Dit heeft geleid tot een schat aan gegevens waarmee BMD Advies Haaglanden aan de slag is om voor de leden van de NVOS deze gegevens overzichtelijk te presenteren. Ook zijn de fabrikanten en leveranciers benaderd die de NVOS-leden voorzien van de producten om mee te werken aan dit Vervolg van pagina 8 Uitstralen dat klanten met hun klacht Bij u terecht kunnen. Betrek medewerkers actief bij klachtafhandeling en communiceer een uniforme aanpak. Luister goed naar de klant, toon begrip en blijf te allen tijde vriendelijk. Houd een klant op de hoogte van de afhandeling van de klacht. Leg klachtendossiers aan. Dit vergroot het overzicht. Bovendien komen structurele problemen zo eerder aan het licht. Doe altijd eerst navraag bij uw medewerkers. In een redelijk aantal gevallen zal dat een snelle oplossing bevorderen. Informeer achteraf of een klant tevreden is over de wijze waarop met de klacht is omgegaan. Regelmatig surfen naar websites als en project. Er is voor fabrikanten weliswaar een wettelijke verplichting om op de veiligheidsin formatiebladen (VIB s) aan te geven, maar in de praktijk blijkt dat de geboden informatie niet altijd duidelijk is voor gebruikers. De inventarisatie die dit jaar wordt uitgevoerd wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van SZW in het kader van project Versterking Arbobeleid Stoffen (VASt). Volgend jaar wil de NVOS de inventarisatie verwerken in een stoffenhandboek voor bedrijven en een aantal regionale voorlichtingsbijeenkomst en. Hiervoor dient een nieuwe aanvraag te worden gedaan bij het minsterie. Nooit doen Een klacht opvatten als een bedreiging in plaats van en kans om uw bedrijfsvoering verder te verbeteren en aan klantenbinding te doen. Zeggen: Daar hebben we nooit klachten over gehad. U verschuilen achter interne problemen, onderbezetting of drukte. Al conclusies trekken als u niet alle partijen heeft gehoord en nog niet alle informatie bijeen heeft. Een klant aan het lijntje houden. Honoreert u een klacht niet, draai er niet omheen, maar communiceer snel, duidelijk en vriendelijk. Wie had dat ooit gedacht.. Niet meer spontaan kunnen wandelen met mijn kleindochter als de zon doorbreekt. Niet meer kunnen staan. Veel klagen en een somber mens worden. Want van pijn wordt je niet vrolijker. Geen hakjes of elegante schoenen dragen onder een zomerjurkje. Naar die situatie groeide ik langzaam toe. Ruim zestien jaar geleden kreeg ik tijdens de wintersport een dood gevoel in mijn tenen. Bij aanraking voelde ik geen verschil tussen een watje of een speld en op foto s was niets te zien. Ik kreeg een zooltje zodat de voeten niet meer konden afwikkelen en ik niet op de tenen liep. Met het gevolg dat ik niet meer echt lekker liep. Op het werk in onze slagerij liep ik op klompen met houten zool en kon hiermee aardig uit de voeten. Toen ik na een aantal jaren bij de pedicure kwam, adviseerde zij me om naar de huisarts te gaan. Hij stuurde me naar een revalidatiearts en deze liet foto s maken waarop duidelijk te zien was dat de grote tenen van beide voeten verstijfd waren. Inmiddels was het te laat voor confectieschoenen. In samenspraak met de revalidatiearts en de orthopedisch schoenmaker werd besloten dat ik orthopedische schoenen zou krijgen. Een dag voor mijn fietsvakantie naar Oostenrijk kwam de orthopedisch schoentechnicus mijn eerste paar schoenen afleveren. Ik trok ze aan en heb ze ook niet meer uitgedaan. Het heeft de vakantie gered, maar ook mijn hele manier van leven. Ik heb sindsdien geen pijn meer en heb zelfs de vierdaagse van Nijmegen gelopen. Heerlijk; als de zon schijnt maak ik lange wandelingen met mijn kleindochter. Dat kan nu weer. En die zomerjurkjes laat ik hangen, een broek staat net zo leuk. Ageeth Runderkamp (54) Opgetekend door Mariska van Vondelen oktober

10 Het forum over hallux valgus Mariska van Vondelen In een serie van vijf afleveringen stellen we de enkele voetproblemen aan de orde. Een pedicure, een orthopedisch chirurg, een revalidatiearts, een podotherapeut en een orthopedisch schoentechnicus geven hun visie op het te behandelen probleem. Dit keer behandelt het forum de hallux valgus. Orthopedisch schoentechnicus George In der Maur (37 jaar) is een van de directeuren van George In de Maur orthopedische schoentechniek te Groenekan en vanaf 1988 werkzaam in het bedrijf, sinds 1995 als maatnemer Onder de hallux valgus verstaat men die toestand van de grote teen, waarbij het distale uiteinde van de hallux is afgeweken naar lateraal. De oorzaak wordt vaak toegeschreven aan puntvormige schoenneus, die de tenen naar elkaar toeknijpt en de hallux in valgusstand brengt. Dit een factor van betekenis, anderszins komt de hallux valgus ook voor bij personen die nooit schoenen hebben gedragen. De huid kan rood, warm en pijnlijk aanvoelen. Bij een lichte hallux valgus geven we eerst een goed schoenadvies; een vetersluiting in verband met een goede fitting achter de bal, voldoende breedte op de knok en geen naden op de knok. Soms rekken we de confectieschoen wat op de knok. Dit is echter vaak beperkt mogelijk. Wanneer de klant in de confectie niet meer kan slagen zullen we overgaan tot het aanmeten van (semi-) orthopedisch schoeisel. We zorgen voor een prima fitting achter de bal, voldoende ruimte op de knok, een ingebouwd voetbed met eventueel een lip achter de knok om deze te ontlasten. De keuze van voering, overleer en onderwerkmateriaal is natuurlijk ook uitermate belangrijk. Zacht en soepel boven stug en hard. Bij een hallux valgus ontstaan vaak likdoorns en eeltvorming. Deze worden weggesneden en glad gefreesd. Om de schuinstand van de grote teen wordt een ovale ring gelegd om de druk te ontlasten. Deze wordt afgeplakt met een brede pleister of knokkelbeschermer. Ik advies altijd om ruimere schoenen te dragen en ik raad het dragen van knellende kousen af. Orthopedisch chirurg Dr. Peter A. Nolte (41) is verbonden aan het Spaarne Ziekenhuis te Hoofddorp/Heemstede en heeft zes jaar ervaring. Zijn specialisaties naast algemene orthopedie zijn kniechirurgie, voet- en enkel en rugchirurgie en traumatologie. Sinds een jaar leidt hij de stage van artsassistenten in opleiding tot orthopedisch chirurg. Tevens heeft hij wetenschappelijk onderzoek middels klinische trials en basaal wetenschappelijk onderzoek (copromotor) gedaan. 10 orthopedische schoentechniek

11 Een (juveniele) hallux valgus zal eerst conservatief worden behandeld. Dit houdt in dat een inlay in een brede schoen met eventueel afwikkelvoorziening en/of orthese wordt gemaakt. Bij falen van conservatieve therapie, operatieve behandeling middels een metatarsaal osteotomie van de 1e straal (Chevron, scarf, akin of basisosteotomie). Bij arthrose: dorsiflecterende basis phalanx osteotomie en cheilectomie, mtp1-arthrodese of Keller-Brandes resectie-arthroplastiek. Pedicure Gerdie Pelk (50) werkt sinds 1984 als zelfstandig pedicure in Den Hoorn (Z-H) en heeft 1 januari 2005 het bedrijf Re-care, een concept voor schoonheid van lichaam en geest, geopend. Hier werkt zij als pedicure, schoonheidsspecialiste, nagelstyliste, hypnotherapeut en NLP-master. Podotherapeut Angelique Penders (38) is werkzaam bij Pender Voetzorg B.V. te Heythuysen. Zij heeft ruim 13 jaar ervaring als podotherapeut. In mijn praktijk zie ik meestal ouderen, en dan met name vrouwen, met een hallux valgus. De klachten zijn drukplekken, exostose MTP I, overbelasting van MTP II (planair door het niet goed functioneren van de eerste straal) en een supraductus van digitus II. De therapiemogelijkheden om erger te voorkomen en/of klachten te verminderen zijn zolen, een siliconen orthese en/of een schoenadvies. Zolen met retrocapitale steun en eventueel (indien nodig) een drukverdeling subcapitaal en indien een valgusstand van de middenvoet een goede correctie van de valgusstand. Een siliconen orthese interdigitaal tussen de hallux en digitus II om de hallux te corrigeren. Echter hierbij moet worden opgemerkt dat de mogelijkheid om te corrigeren ondermeer afhangt van de beweeglijkheid van de gewrichten en de kracht van de m. extensor hallucis longus. Voor wat betreft het schoenadvies wordt met name gelet op de juiste breedte en dienen stiknaden ten hoogte van MTP I vermeden te worden. Door een irritatie van de, in eerste instantie, huid en later het bot kan het bot namelijk aangezet worden om extra bot aan te maken, waardoor er een exostose kan ontstaan (of verergeren). Ik vind het van belang om dit ook uit te leggen aan de patiënt. Indien een en ander niet afdoende helpt wordt via de huisarts verwezen naar de orthopedisch chirurg. Revalidatiearts F.B. van de Weg (42) is sinds 1996 in loondienst van het Revalidatiecentrum Amsterdam en gedetacheerd in het Onze Lieve Vrouw Gasthuis te Amsterdam en het Zaans Medische Centrum te Zaandam. Een hallux valgus is een naar lateraal afwijkende stand van de Ie teen. De etiologie is enigszins controversieel. Soms is er sprake van een congenitale aandoening. Meestal ontstaat het door omgevingsfactoren, zoals slecht passend schoeisel. In culturen waarbij schoenen niet gedragen worden, komt een hallux valgus minder voor. Modieus damesschoeisel is vaak te krap aan de voorvoet en heeft veelal een té hoge hak. Wellicht verklaart dit waarom deze aandoening tien keer vaker bij vrouwen dan bij mannen wordt gezien. Op een röntgenfoto is vaak te zien dat de kop van MT-I niet alleen naar binnen verschoven is, maar ook naar dorsaal. De klachten worden veroorzaakt door druk van de schoen over het benige uitsteeksel, hetgeen pijn veroorzaakt en soms ook roodheid, blaarvorming of infectie ter plaatse. Hierdoor komt ook meer druk te staan op de overige metatarsalia, met name MT-II. In ernstige gevallen kunnen zelfs stressfracturen ontstaan. Door een gestoorde afwikkeling kan pijn onder de bal van de voet ontstaan. Eerst moet gezorgd worden voor adequaat (voldoende breed) schoeisel met een niet al te hoge hak. Een pijnlijke, ontstoken plek kan tijdelijk met vilt ontlast worden. Als dit onvoldoende helpt, kan een operatie overwogen worden. Ongeveer 85% van de patiënten met een ongecompliceerde hallux valgus hebben baat bij een distale correctie osteotomie (volgens Hohman of volgens Chevron). De patiënt moet wel weten dat deze procedure de breedte van de voet in essentie niet verandert. Nadien is er sprake van een hallux limitus. Vooral voor atleten is dit zeer belangrijk. Een eventueel preëxistente metatarsalgie kan verergeren na een operatie. Bij de reumatisch gedeformeerde voet is de hallux valgus meestal onderdeel van een groter scala aan problemen zoals een plano valgus deformiteit, spreidvoet en hamertenen. Vanzelfsprekend verdient een hallux valgus bij de diabetische (neuropathische) voet extra aandacht. Een operatie is bij de diabetes patiënt relatief gecontra-indiceerd. oktober

12 Aan tafel met..... Piet de Ruiter over de toekomst van de NVOS met patiëntenvertegenwoordigers Mariska van Vondelen De branche maakt grote veranderingen door. De NVOS dus ook. De afgelopen jaren stonden in het teken van erkenningsregeling, overnamen en de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars en concurrentie van andere beroepsgroepen. Voor sommigen een zeer spannende tijd. Hoe ziet de branche er in 2008 uit? En dat roept dan vanzelfsprekend de vraag op: Welke rol is er voor de NVOS weggelegd in 2008? In gesprek met Peter Kruitbosch van de PCOB en Piet Vreeswijk van de CGR, zoekt voorzitter Piet de Ruiter naar visies. Piet de Ruiter: Hoe ziet de branche er in de toekomst, zeg 2008, uit? Piet Vreeswijk: Momenteel heerst het beeld van de logge orthopedische schoen nog erg onder de mensen. Die schoen maakt de mens zichtbaar gehandicapt. Een goede schoen geeft mobiliteit, stabiliteit, evenwicht en daaraan gekoppeld zelfvertrouwen. Hierdoor zijn mensen langer zelfredzaam. De orthopedische schoentechnicus die het gevoel van eigenwaarde kan overbrengen heeft de toekomst. Daarnaast zal hij naar het gehele plaatje moeten kijken. Wie last heeft van zijn rug of nek zal gebaat zijn bij goede schoenen. Stop niet bij de onderste extremiteiten, maar kijk verder. Het gehele bewegingsapparaat verdient aandacht. Alles hangt nauw met elkaar samen. Vooral de zolen zijn erg belangrijk. Peter Kruitbosch: De branche zal zich verbreden. De orthopedische schoentechniek zit aan het eind van de rit. Vaak is al veel gedaan om klachten te verhelpen. Vaak ook komen mensen dan te laat bij de orthopedische branche. Problemen zouden veel eerder moeten worden ingeschat. En als de branche de patiënt al binnen heeft bij de aanschaf van een inlegzool zal de patiënt sneller worden doorgewezen naar de andere disciplines die de orthopedisch schoentechnische branche hem kan bieden. Zo kan snel worden ingespeeld op veranderingen en kan erger worden voorkomen. Piet de Ruiter: Leren van het verleden en dat doortrekken naar de toekomst? Piet Vreeswijk: Het ziekteverloop van bijvoorbeeld reuma en diabetes is in grote lijnen in kaart gebracht. Er kan voorspeld worden dat diabetes patiënten na een bepaalde periode last krijgen van hun voeten. Hierop zou vroegtijdig op moeten worden ingespeeld om erger (amputaties) te voorkomen. Dit kan als iedereen alert is en als de branche zich verbreed. Daar is de patiënt bij gebaat. Peter Kruitbosch: De leden van de PCOB zijn weliswaar oud, maar slechts 15% is ziekelijk. Wij verzamelen ervaringsdeskundigen om ons heen en leveren in panelvorming mensen. Wat erg leeft onder de leden is de zelfredzaamheid. Zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven. In die context sluit ik me aan bij Piet Vreeswijk. Piet Vreeswijk: Eigenlijk zou iedereen vanaf een bepaalde leeftijd een looptest moeten doen waarbij het bewegingsapparaat wordt gescand zodat eventuele knelpunten worden ontdekt, zodat vroegtijdig kan worden vastgesteld waar iemand last van kan krijgen. Hierop snel inspelen is dan de uitdaging. Piet de Ruiter: Dus je pleit voor meer toegang tot de technologie? Piet Vreeswijk: Het is toch van de gekke dat voetbalsterren gebruik kunnen maken van deze technologie en patiënten daar geen toegang tot hebben? De orthopedische schoentechnische branche zou deze slag kunnen maken. Ik geloof heilig in de flexibiliteit van de branche. Pas dan ontstaat er schoenzorg in de breedste zin van het woord. Door gebruik te maken van de technologie kan op het juiste moment de juiste aanpassing gemaakt worden. Als de ontwikkeling net zo snel gaat als in het verleden dan staat ons nog veel goeds te wachten. V.l.n.r.: Peter Kruitbosch, Piet de Ruiter en Piet Vreeswijk. Vervolg op pagina orthopedische schoentechniek

13 Vervolg van pagina 12 Piet de Ruiter: Wat is jullie mening over de eigen bijdragen en het restitutiebeleid? Piet Vreeswijk: De eigen bijdragen zijn vastgesteld door mensen die van huis uit Van Bommel schoenen dragen. Dat is hun norm die zij op de gewone mensen leggen. Maar dat werkt voor de meeste mensen natuurlijk niet zo. Peter Kruitbosch: Deze bijdragen zouden moeten worden gerelateerd aan eerder NIBUD onderzoek. De bijdragen zouden inkomensgerelateerd moeten zijn. Wat nu gebeurt is politiek en sociaal gezien van de gekke. Meerkosten zouden voor de verzekeraar moeten zijn. Piet Vreeswijk: Hulpmiddelenzorg is altijd integrale zorg. Een ten alle tijde adequaat hulpmiddel laat zich niet inde kostprijs van een paar schoenen uitdrukken. Bij hulpmiddelen gaat het steeds om en all-in pakket inclusief reservepaar, onderhoud en nazorg. Peter Kruitbosch: De hoogste prioriteit ligt bij een minimale kwaliteitseis en een minimaal prijskaartje. Voor de patiënt is overleg met de zorgverzekeraars daarom zo belangrijk. Het is op dit moment nog niet duidelijk voor de patiënt wat hij krijgt als het restitutiemodel in werking treedt. Dat moet eerst helder gemaakt kunnen worden naar de patiënt toe. Piet Vreeswijk: Duidelijk maken wat de patiënt krijgt. Het maken van protocollen geeft aan dat de orthopedisch schoentechnische branche innovatief is. De erkenningregeling heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de orthopedische schoentechnicus gewaarborgd is. We streven naar transparantie. De branche is innovatief, niet star en kan iets doen aan haar miskenning door diagnosegericht te denken. Kijk naar het gehele bewegingsapparaat en spring hierop in. Bedien de patiënt, want deze wordt steeds mondiger en de zorgverzekeraars steeds dominanter. Wij pleiten voor een goede prijs/kwaliteit verhouding. Peter Kruitbosch (53) is beleidsmedewerker hulpmiddelen van het PCOB (Protestants-Christelijke Ouderen Bond), belangenbehartiging 50-plus. In zijn portefeuille zit het dossier hulpmiddelen, waarvoor hij met collega s van de andere bonden afstemt, dan wel bestuurlijk draagvlak zoekt voor gezamenlijke standpunten. De PCOB heeft een protestants-christelijke grondslag en heeft leden. De ouderenorganisaties werken samen in het CSO (Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties). De bond heeft 365 afdelingen op lokaal niveau. Piet Vreeswijk (59) is beleidsmedewerker bij de CGR (Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad) in Utrecht. Hierin zijn 150 organisaties van chronische ziekten zoals diabetes en reuma vertegenwoordigd. De raad heeft een lokale infrastructuur (483 organisaties). Zij is in elke gemeente vertegenwoordigd. OFOMprojecten Projec t nieuwe website bijna afgerond Nog even en de geheel vernieuwde website van de NVOS is volledig operationeel. Momenteel worden de laatste aanpassingen gedaan. De website van de NVOS was hard aan vernieuwing toe en.. het resultaat mag er zijn! Als u bezoekt komt u op een modern vormgegeven en aantrekkelijke website. De site biedt informatie voor verschillende doelgroepen: Consumenten Artsen Leden Leerlingen en werkzoekenden Zorgverzekeraars Leden van de NVOS krijgen een eigen gebruikersnaam en wachtwoord waarmee zij in het afgeschermde ledengedeelte kunnen komen. Dit deel bevat informatie over de NVOS als vereniging, vergaderdata, verslagen en andere interne informatie. Ook kunnen leden op het forumgedeelte vragen stellen aan andere leden en bijvoorbeeld oproepen doen als men bijzonder materiaal of gereedschap nodig heeft. Schrijf- en uitgeefproject vastgesteld Een langlopend en groot project, de uitgave van onze boekenserie, is definitief afgerond. Met dank aan OFOM is het mogelijk gebleken om als branche een fraaie en inhoudelijk prachtige serie van zes boeken te realiseren. De boekenserie is opgenomen in de erkenningsregeling van de SEMH en wordt gebruikt tijdens de opleidingen van de SVGB. Stand van zaken NOS - SAS LAS De realisatie schoenadvies systeem is eveneens een langlopend OFOM-project. Dit traject zal eind van dit jaar worden afgerond met de presentatie van het Leesten Advies Systeem (LAS). Dit digitale systeem stelt orthopedisch schoentechnici in staat om een databank te raadplegen met daarin diverse leesten opgeslagen. oktober

14 Andere oplossingen die u vooruit helpen: hooigracht kn leiden postbus ad leiden telefoon telefax orthopedische schoentechniek

15 Open huis bij Jongenengel Op vrijdag 27 mei jl. was het een drukte van belang aan de Goudsesingel in het centrum van Rotterdam. Jongenengel Orthopedisch Centrum (JOC) hield open huis voor klanten en relaties. De trotse eigenaren verwelkomden de bezoekers allen persoonlijk en trotseerden de tropische hitte van die dag. De openingshandeling werd verricht door de bekende hockeyinternational Fatima Moreira de Melo op het gloednieuwe testsportveld dat in het bedrijf is ingericht. Dit testsportveld stelt om klanten in de gelegenheid het aangepaste sportschoeisel direct in de praktijk te testen. Het bedrijf heeft in de vernieuwde huisvesting een oppervlak van 2500 m 2. De historie van het bedrijf Op 1 januari 1986 opende Jongenengel Orthopedische Instrumentmakerij haar deuren aan de Goudsesingel 18. Een team van vier mensen begon met het maken van orthopedische voorzieningen. Cor Jongenengel, Lies Jongenengel, Peter van Efferen en Will Bouman maken ruim 19 jaar later nog steeds deel uit van het team van Jongenengel Orthopedisch Centrum (JOC). Aanleiding In 1973 was Cor Jongenengel betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Hierbij verloor hij zijn linkeronderbeen en rechter voorvoet. Dit was zijn eerste confrontatie met orthopedische voorzieningen. In 1975 is hij gaan werken bij een orthopedisch schoentechnicus, waar hij 11 jaar werkzaam is geweest. Gezien de problemen die Cor ondervond met de pasvorm van zijn prothese, heeft hij in 1985 een nieuwe prothese ontwikkeld. Mede dankzij het patent op deze prothese opende Cor in 1986 de deuren van zijn eigen bedrijf aan de Goudsesingel 18. Uitbreiding Al na korte tijd bleek dat de ruimte aan de Goudsesingel 18 te klein werd. Om de klanten goed van dienst te zijn, werden de panden aan de Goudsesingel 20 en 22 er bij getrokken. Ook werd het team uitgebreid naar negen medewerkers. Toen in 1995 de organisatie wederom snel groeide en er plannen waren om de orthopedische instrumentmakerij uit te breiden met andere disciplines, werd besloten om te verhuizen naar de Goudsesingel Nieuwe disciplines Naast de reeds bestaande orthopedische instrumentmakerij werd nu ook een schoenenadviescentrum geopend. Hiermee was de weg ingeslagen naar een volwaardig orthopedisch centrum. In korte tijd werden nieuwe disciplines opgericht, zoals het analysecentrum, de orthopedische schoenmakerij, de afdeling voor mamma care (borstprothesen) en elastische kousen en de Research & Development afdeling. SVGB gaat inter nationaal Op 26 mei van dit jaar is er een themabijeenkomst geweest onder de titel grensverleggend vakmanschap, opleiding en arbeidsmarkt in Europees perspectief. Aanwezig op de bijeenkomst was een groot aantal vertegenwoordigers van o.a. het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven van de 15 SVGB-branches. Voor de SVGB was het enthousiasme, dat tijdens de bijeenkomst loskwam, zeer inspirerend. Om die reden heeft het kennis- en opleidingencentrum van de SVGB het thema internationalisering nu voortvarend opgepakt. Nog dit najaar voert de SVGB gesprekken met al haar branches om afspraken te maken over de speerpunten op internationaal gebied. Meer informatie: Tel. SVGB: ; website: Opsporing verzocht Voor de in 2007 geplande tentoonstelling Orthopedische Schoentechniek in het Schoenenmuseum te Waalwijk, zoeken wij nog: Boeken of vakliteratuur vanaf 1925 tot heden, waaronder (complete) jaargangen Orthopedische Schoentechniek, o.a. de jaargangen ; en 1996 Foto- en/of filmmateriaal Leesten van extreme voetvormen Interessante (niet afgeleverde) producten. Heeft u iets hiervan beschikbaar en wilt u het afstaan óf in bruikleen geven, neemt u dan contact op met: Bob Kemerink Telefoon: Anya Steenbakkers, Telefoon: museum.nl De portokosten voor de verzending zijn voor rekening van het museum. oktober

16 Ontstressen Jac Wittekamp racet de spanningen weg Mariska van Vondelen Ondernemer Jac Wittekamp (59) van Wittekamp en Broos Orthopedisch Schoentechniek B.V. uit Rotterdam onspant door met zijn Ducati op verschillende circuits te rijden. Op zijn vijftigste verjaardag verrasten zijn medewerkers hem met een gehuurde motor en sindsdien geeft hij zich over aan zijn passie voor het racen met een eigen Ducati. Waardoor beleef je de meeste stress? Doordat ik met veel verschillende mensen omga zoals klanten, personeel en dergelijke, heb ik steeds een andere pet op. Ik probeer altijd zoveel mogelijk mijzelf te blijven, maar toch levert die omschakeling spanningen op. Ook probleemsituaties waar ik geen vat op heb, die met name betrekking hebben op de bedrijfsvoering geven stress. Problemen wil ik altijd zo snel mogelijk oplossen. Dat lukt natuurlijk niet altijd, soms hebben problemen de tijd nodig.en soms zijn het niet eens problemen. Van stress krijg ik migraine en rugpijn. En het slokt mijn energie op. Hoe ga je met je stress om? Vooral in het begin van het ondernemerschap liet ik niemand toe, behalve mijn schoonvader. Ik stuitte op technische en emotionele problemen en daarin gaf hij mij raad. Nu weet ik, dat je ook advies kunt vragen aan meerdere deskundigen. Dus leg ik sommige problemen voor aan collega s of aan een advocaat of accountant. Zo krijg ik meer vat op de situatie en deel ik de problemen. Je koopt een motor en dan ga je toeren? Toen ik 50 jaar werd hadden de werknemers een Ducati voor mij gehuurd. Een jongensdroom. Vroeger reed ik ook motor en bezocht ik de TT in Assen en dan zag ik die Ducati s rijden. Ja, dat wilde ik ook wel, maar dat kon ik niet betalen. Dus kocht ik toen ik 18 jaar was een scooter. Daarna kocht ik een Suzuki T200 en na 2 jaar een Suzuki T500. Ik toerde heel wat af, maar na de geboorte van onze oudste dochter verkocht ik de motor en heb niet meer gereden. Toen ik eenmaal weer had gereden, voelde ik de passie oplaaien en heb ik zelf een Ducati gekocht. Niet om te toeren maar om op circuits te rijden. Op het circuit rijd je de spanning er uit? Het rijden op het circuit geeft een beheersbare adrenalinestoot. Doordat er licenties behaald moeten worden om op een circuit te mogen rijden, weet elke motorrijder waar hij mee bezig is. Tijdens het rijden leer je stapje voor stapje die mentale barrières te doorbreken en op een gegeven moment ben je zo vrij van alle remmingen, dat je net als de echte coureurs bezig bent met slechts 3 dingen: jij, je motor en de baan. Dus je hebt geen moment de tijd om aan dagelijkse beslommeringen te denken, want alle aandacht wordt opgeslokt door het racen. Ik rijd met een Ducati 996 SPS uit 1999, een replica waarmee Carl Fogarty wereldkampioen van de Superbike is geweest. Ik heb ook een Ducati Supermono uit 2004 die van 2 cilinders naar l cilinder is omgebouwd. Hoe haal je jouw ontspanning uit de sport? Het is niet alleen het rijden op een circuit maar ook alles er omheen. Het is een echte mannenaangelegenheid alhoewel er ook steeds meer dames mee gaan doen. De hele sfeer is zo anders dan je gewend bent in het dagelijkse leven. Eén keer in het jaar is er een Ducati- clubrace op het circuit van Assen waar ik de enige wedstrijd rijd. Daar ga ik altijd naartoe samen met mijn schoonzoon en nog twee andere jongemannen. Het sleutelen, plannen en voorbereiden is net zo leuk als het meedoen. En dat die jonge gasten meegaan vind ik ook fantastisch. Zij krijgen kansen die ik vroeger ook graag had gehad. In september gaan we naar Frankrijk voor een vervolgcursus. Dat is de enige keer, dat de dames ook mee gaan. De motoren nemen wij mee in de trailer waarin wij ook kunnen overnachten. Verder rijd ik zo n 10 keer per jaar onder meer op het circuit van Almeria in Spanje, Alès in Frankrijk, Spa Francorchamps in België en in Assen. Het geeft een goed gevoel, dat ik nog goed presteer al ben ik de jongste niet meer. Dus goed bekeken is racen eigenlijk een heel sensationele vorm van Yoga. 16 orthopedische schoentechniek

17 Start HBOT-duaal en ondertekening van de intentieverklaring Claudia Beers De brancheverenigingen NVOS en Orthobanda zijn op 12 september 2005 officiële gestart met de Duale opleidingsvariant van de Hogere Beroepsopleiding Orthopedische Technologie (HBOT). De voltijdsvariant van HBOT loopt al vanaf augustus 2001 bij Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde waar de HBOT onderdeel van is. In de toekomst start de specialisatie richting orthopedische schoentechnologie. Tijdens het middagprogramma geven tal van sprekers, die op de een of andere manier bij het duale project betrokken zijn, een voordracht. Daarnaast vindt ook de ondertekening plaats van de intentieverklaring tussen de vier betrokken partijen; de Stichting Vakopleidingen Gezondheidstechnische Beroepen (SVGB), Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde, Nederlandse Vereniging van Orthopedische Schoentechniek (NVOS) en Orthobanda. Deze intentieverklaring heeft tot doel om een aantal zaken nu eens vast te leggen op papier die in de praktijk van de laatste jaren eigenlijk al gebeuren en vanzelfsprekend lijken. Met de intentieverklaring willen de partijen uiting geven aan het feit dat er in de praktijk al meer gedaan wordt dan alleen bij elkaar in de keuken kijken. Duale opleiding De duale opleiding is, net als indertijd de voltijdsopleiding, ontstaan uit de behoefte en de vraag die er lag in de branche en verwoord is door de brancheorganisaties. Was bij de voltijdsopleiding orthobanda de initiator, voor de duale opleiding is dit de NVOS met als grote support de OFOM, het ontwikkelingsfonds orthopedisch maatschoeisel. Bij de ontwikkelingen voor de duale opleiding hebben we in de directe onderwijspraktijk zeer te maken met de ontwikkelingen zoals deze momenteel in onderwijsland en dus ook bij Fontys gaande zijn. We hebben dus te maken met het Bachelor Master systeem dat door middel van de Bologna verklaring van kracht is geworden in heel Europa. Binnen de Bachelor opleidingen hebben we te maken met de invoering Major Minor (zeg maar hoofd en bijstudies). En wordt ook de manier van tentamineren onder handen genomen. Was tot voor kort het schriftelijk examen een groot goed, we zien nu dat bewijzen van kennis kunde en bekwaamheid en houding, verwoord in competenties en vastgelegd in een portfolio, bewezen moeten worden door middel van assessments. Een dergelijk assessment is dan ook het intake-assessment geweest waar de huidig eerste groep duale studenten mee te maken heeft gehad. Dit assessment is wederom een voorbeeld van integratie beroepspraktijk en onderwijs beroepskolom. De assessments zijn afgenomen door assessoren, hiervoor apart getraind en samengesteld uit de vier partijen zoals deze al eerder genoemd werden. Voordrachten Namens de beide brancheverenigingen Orthobanda en NVOS richtte de voorzitter Piet de Ruiter zich tot de toehoorders en benadrukte hoe door alle wijzigingen binnen de zorg (het nieuwe zorgstelsel, deregulering, mededingingswetgeving en optreden NMA, maar vooral de concurrentie tussen zorgverzekeraars) de positie van de leveranciers verandert. De bedrijven dienen meer als individuele ondernemers worden gezien waardoor ook de branchevereniging zich anders moet ontplooien. Meer informatie over de beleidsomgeving van de branche. Opleiding en kennisontwikkeling waaronder ook valt onderzoek en innovatie speelt daarin een belangrijke rol. Dit belang werd ook onderstreept in de speech van de heer Jan Bredie, als voorzitter van de OFOM ook nauw betrokken bij de totstandkoming van deze duale HBOT variant. Hij benadrukte nog dat dit het grootste project is in de geschiedenis van de OFOM. Met de Cure Care Curve illustreert de heer M.A Waleson, Directeur Fontys Hogeschool Werktuigbouwkunde in zijn presentatie heel duidelijk de huidige ontwikkeling binnen de zorg. In het traject van diagnose en zorg ligt van oorsprong het genezen op universitair niveau, de medisch specialist. Dat brengt hoge kosten met zich mee. Zie de bovenste curve. Verschuiving van het herstel binnen de fase van diagnose en zorg verbreedt de kolom van HBO en verlaagt de kosten, zie de gestippelde curve. V.l.n.r.: de heren Waleson (Fontys), Vissers (SVGB) en De Ruiter (NVOS/Orthobanda) ondertekenen de intentieverklaring om nog intensiever samen te gaan werken op het gebied van opleiding en onderwijs. Dr. Harmen van der Linden, Revalidatie Arts staat in zijn presentatie stil bij de Rol en invloed van de medische tak in de Orthopedische Technologie. De heer Jan Schippers, algemeen directeur SVGB, benadrukt de goede samenwerking tussen MBO en HBO in het voortraject alsmede de gevestigde samenwerking voor het heden en de toekomst. Ron Schiedon, lid stuurgroep duaal opleiding OT, sluit af met een levendige presentatie over Praktijk en ervaringsverhalen. Een afsluitende borrel geeft totaal ruim zestig toehoorders nog even de gelegenheid samen na te praten en zelfs al de ervaringen van de eerste studiedag te delen. oktober

18 10 tips om een effectief evaluatie- en/of conflictoplossend gesprek te voeren Mariska van Vondelen Het voeren van een evaluatie- en/of conflictoplossend gesprek lijkt moeilijk, maar met onderstaande tips zult u merken dat deze gesprekken heel waardevol zullen blijken Neem de tijd en kies een goede plek Ontmoet elkaar op een rustige plek, waar u niet gestoord wordt door telefoon, fax, personeel en/of clienten. Ook factoren van buitenaf zijn kunnen als storend worden ervaren. Zet ramen dus niet wagenwijd open. Zorg dat de koffie/thee klaar staat en spreek samen af hoeveel tijd gereserveerd staat voor het gesprek. Duidelijkheid boven alles. Stel uw gesprekspartner op zijn/haar gemak. Loop niet weg voor de confrontatie, maar ga die aan. De voldoening achteraf zal groot zijn. Complimenten Geef uw gesprekspartner complimenten over zaken die goed gaan. Vaak vinden we het moeilijker om elkaar positief te benaderen dan negatief. Dat geeft toch te denken. Draai de dingen eens om. Geef positieve zaken meer gewicht dan de negatieve. Dat geeft u een andere blik op de zaken. Hierdoor wordt u creatiever in het bedenken van oplossingen. Verras uzelf Maak een lijstje met belangrijke punten Misschien vindt u het niet professioneel staan. Toch is het verstandig om een lijstje met vragen of belangrijke punten te maken die u tijdens het gesprek gebruikt. Zeg dat ook tegen uw gesprekspartner. Een grote kans dat hij/zij er ook een bij zich heeft. Dit voorkomt dat u nadien met vragen blijft zitten. Schroom ook niet om uw lijstje rustig door te nemen. Een voorbereid mens is professioneel. Bovendien krijgt uw gesprekspartner het gevoel dat u tijd heeft genomen om over de zaak na te denken. U heeft aandacht voor het probleem en/of de zaak. Maak een verslag Spreek van tevoren af dat er een verslag van het gesprek wordt gemaakt. Spreek ook af wie dat doet en dat het verslag binnen een week naar elkaar wordt gestuurd. Spreek ook af dat beide partijen dit verslag moeten goedkeuren en dat er dus ruimte is voor eventuele aanvullingen en/of wijzigingen Schiet niet in de verdediging Het is menselijk om direct te willen reageren op tegengestelde meningen. Beheers u. Laat uw gesprekspartner uitpraten. Schiet niet in de verdediging. De andere partij heeft het recht om anders tegen de zaken aan te kijken. Vaak ook omdat de belangen tegenover elkaar lijken te staan. U zult merken dat als u open staat voor de mening en inzichten van de ander dat de verschillen vaak niet zo groot blijken te zijn als u dacht. U kunt leren van elkaar. Schroom niet om te vragen Wie een vraag stelt, krijgt antwoord. U krijgt dus informatie die u eerst nog niet had. Die informatie kan van onschatbare waarde zijn. Is het antwoord niet helemaal duidelijk, vat de informatie dan samen met: Als ik het goed begrijp dan orthopedische schoentechniek

19 Een gesprek duurt niet langer dan anderhalf uur Op een bepaald moment is alles gezegd. Dat is vaak binnen het uur en langer dan anderhalf uur hoeft een gesprek niet te duren. Duurt het wel langer dan kunt in de valkuil van de herhaling vervallen. Houdt u aan deze tijd. Herhaal afspraken. Neem afscheid met een vriendelijk woord. Besluit het gesprek met een aantal afspraken die eerder in het gesprek zijn gemaakt. Dus wanneer zien we elkaar weer, wanneer kan het verslag worden verwacht, hoelang duurt de autorisatie. En maak een vervolgafspraak als dat nodig mocht zijn. Dit geeft de partijen de gelegenheid om even afstand van de zaak te nemen. Sommige zaken hebben nou eenmaal langere tijd nodig om tot een goed resultaat te komen Ver trouwelij k Dit soort gesprekken hebben alleen resultaat als het verloop ervan binnenskamers blijft. Met name conflictgesprekken zijn vertrouwelijke gesprekken. Laat afschriften van de verslagen niet slingeren, berg ze op in personeelsdossiers. Haal bij eventuele volgende gesprekken niet iedere keer het vorige probleem aan. Dat zou betekenen dat u het vorige probleem dus niet goed heeft opgelost. Bij evaluatiegesprekken is het belangrijk dat alleen de betrokkenen binnen het bedrijf van de inhoud op de hoogte zijn. Evalueer uw houding Als het gesprek voorbij is en de partijen hebben elkaar de hand geschud dan bent u weer alleen met uw eigen gedachten. Natuurlijk heeft u gevoelens over het gesprek. Trek u uitspraken niet persoonlijk aan. Als het goed is heeft uzelf ook niet op de man gespeelt. Evalueer het gesprek en de houding die u daarin had. Had u invloed op het verloop van het gesprek? Heeft u goed geluisterd? Heeft u de boodschap van de ander begrepen? Leer van uw ervaring en de volgende keer zal het gesprek nog beter verlopen. Succes! Geslaagden Hieronder treft u de namen aan van de leerlingen die in juni 2005 zijn geslaagd voor onderstaande opleidingen Orthopedisch Schoentechniek. De diploma s worden maandag 11 juli uitgereikt aan de leerlingen. Niveau 2 - Onderwerkmaker J.M.C. Heeren J.G.J. ter Horst D.H.R. Houben M. Martens Niveau 2 - Schachtenmaker D.X. van der Hout B. van der Linde Niveau 3 - Orthopedisch Schoentechnisch Medewerker G.R. Kempes Niveau 4 - Orthopedisch Schoentechnicus H-J. Bolsenbroek F.H. Brouwers S.E.A.A. Kouwenberg A. van Noorden J. Ossel C.M.W. Renee-Donders R. Verbeek Harry s tip: Wist u dat uw spuitbus weer klaarstaat voor het volgend gebruik, indien u, na het eerste gebruik van de spuitbus, deze omdraait en het ventiel schoonspuit. oktober

20 Klompen, klompen en nog eens klompen Mariska van Vondelen Klompenmaker Lute van de Bult (59) uit Beilen is opgegroeid tussen de klompen en in de klompenmakerij. Hij speelde tussen het zaagsel en zag zijn opa en vader dag in dag uit klompen maken. In de avond deed mijn opa het fijne werk aan de klompen. Hij boorde en schuurde. Zijn handen stonden nooit stil. In 1930 kocht opa Van de Bult een elektrische, Franse klompenmachine. Even later werd ook het bijbehorende deel voor het uithollen van de klomp erbij gekocht. Verbazingwekkend hoe deze machines lijken op het moderne CAD/CAM systeem. Het is een zonovergoten dag in Beilen. Zelfs de hond heeft niet veel zin in actie. De Klomphoek is nu al drie generaties in handen van de familie van de Bult. Met liefde werden en worden hier nog steeds klompen gemaakt. Al is de bedrijfsmatigheid verdwenen en is Van de Bult voornamelijk nog een demonstratie klompenmaker. Bij een koud glas water put klompenmaker Lute van de Bult uit de vele verhalen die hij te vertellen heeft. Over de klompenmakerij en over het dorp Beilen. Laten we bij het begin beginnen. Mijn opa, ook Lute genaamd, was boerenknecht en wilde hogerop. Daar was geen kans op dus besloot hij een eigen klompenmakerij te beginnen. Dat was rond Beilen was een klein dorp,de Brunstingerstraat, ook wel Foeselsloot genoemd, bestond toen nog uit zeven huizen. Sommige mensen verklaarden hem voor gek, maar binnen de kortste keren had hij veel klanten. Van de Bult laat de oude, goed bewaarde rekeningen nog zien. In 1923 kostte een herenklomp 1 zilveren gulden, een damesklomp 85 cent en een kinderklomp 35 cent, leest hij voor. Boomstammen Mijn opa haalde zelf de boomstammen met paard en wagen op. Later, in 1932 kwam mijn vader in de zaak. We woonden allemaal op dit erf. Ons gezin in een huisje naast de boerderij van mijn opa. Alles stond in het teken van de klompenmakerij. Het ophalen van hout, het ontvangen van mensen en het maken van klompen. Dit was een arbeidsintensief werk en ook nog eens heel zwaar ambachtelijk werk. Eigenwijs als mijn opa was kocht hij in 1930 een elektrische machine waarmee klompen konden worden nagemaakt. Het werkt eenvoudig: Met klemmen wordt een modelklomp vastgezet, in de klem ernaast zet men een blok hout. De machine scant als het ware de ene klomp en ernaast wordt met een mes deze klomp gekopieerd in het hout. Van de Bult zet de machine aan. Met een hoop lawaai is binnen 5 minuten de klomp gekopieerd. Wilde men een linkerklomp, dan moest een knop worden omgezet, zodat het de klemmen waarin het blok hout staat de andere kant op draait. Een hele moderne machine voor die tijd, waar mijn opa heel wat commentaar op heeft gehad. Toch breidde hij de machine later uit met een andere machine, waarmee ook de binnenkant op een soortgelijke manier wordt uitgehold. Al moet hier nog wel wat handwerk aan gebeuren. Het voordeel van deze machines was dat het zware werk minder werd. Maar vergis je niet: er moesten nog steeds blokken hout worden gehakt en het afwerken van de wreef is ook een zwaar werk. Motieven Van de Bult zet de inmiddels uitgeholde klomp vast in een speciale werkbank en gaat aan het werk met grote messen, waarmee hij de 1. klompen kopiëren 2. in 5 minuten klaar 3. uithollen van de lomp 4. het gladmaken van de wreef 5. klaar voor de verkoop 20 orthopedische schoentechniek

21 wreef modelleert. De houtsplinters vliegen in het rond en voegen zich bij de zaagsellaag die in de klompenmakerij op de vloer ligt. Met die houtsplinters werd vroeger de kachel aangemaakt. Mijn opa had een buis aangelegd door de werkplaats, zodat er een soort centrale verwarming ontstond. Eenmaal de wreef gemodelleerd is het tijd voor het glad maken van de binnen- en buitenkant. Een tijdrovende klus, want schuurpapier bestond nog niet. De klompen werden aan het eind van de werkdag naar de huiskamer gebracht waar mijn opa en mijn vader ze afwerkten. Pas later werden de klompen ook geschilderd. Iedere klompenmaker had zijn eigen motief. Van de Bult toont verschillende klompen die allemaal diverse motieven hebben. Ook het schilderen van de klompen is een tijdrovende klus. Schilderen, schuren, lakken en motieven aanbrengen. Het is een enorme klus. Klompclubs Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat Lute in de voetsporen van zijn vader zou treden. Mensen vroegen mij als kind altijd al of ik ook later klompenmaker zou worden. Dan antwoordde ik altijd steevast nee. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, schijnbaar. Mijn vader heeft heel hard gewerkt in de klompenmakerij, maar is hier ook van de een op de andere dag mee gestopt toen hij een baan als conciërge aangeboden kreeg. Ikzelf ben pas op latere leeftijd begonnen en heb een andere baan naast de klompenmakerij. Van de Bult demonstreert het maken van klompen op veel braderieën in binnen- en buitenland en op afspraak in de klompenmakerij De Klomphoek. Ook is hij lid van een ambachtsgilde. En van de Bult maakt de klompclubs voor het spel boerengolf. Dit spel wordt gespeeld met een klomp aan een stok, waarmee ballen in emmers worden gegolfd. Het spel wordt in het boerenweiland gespeeld. Ook boerengolf spelen, kijk dan op De Klomphoek Brunstingerstraat EJ BEILEN Telefoon: oktober

22

23 Het frezen van supplementen Roel van der Burg en John Lavrijsen, TNO Industrie en Techniek Dit artikel gaat over een innovatietraject bij de orthopedische schoentechniek en dan vooral over het vervangen van het schuren van supplementen door frezen. De innovatie is gestart bij een kennisoverdrachtproject en is vervolgd in een Nederland Digitaal -project. Onderstaand kunt u lezen wat er in beide projecten gerealiseerd is en hoe het vervolg er uit zal gaan zien. Kennisoverdrachtprojec t In het kader van het innoveren van het MKB heeft er in 2004 een kennisoverdrachtproject gelopen bij TNO in combinatie met Syntens over medische toepassingen van digitale ontwerp- en productietechnologie. De opzet was om door praktijkvoorbeelden de kennis bij TNO te vertalen naar toepassingen bij MKBbedrijven. Aan dit project hebben 6 bedrijven meegedaan die zich bezighouden met zowel orthopedische schoentechniek, als orthopedische instrumenten en ortheses. Voor wat betreft de orthopedische schoentechniek hebben Wittekamp & Broos, Buchrnhornen en Van Dalen Orthopedie deelgenomen. De droom van Rob Verwaard van Wittekamp & Broos is om een orthopedische schoen te kunnen ontwikkelen en produceren op een volledig digitale werkwijze. Als case heeft Rob het supplement voor orthopedische schoenen in gedachten. Hij beschouwt dit als de missing link tussen de leest en de schacht. Onder het supplement wordt verstaan: het voetbed van de schoen dat gemaakt is van de materiaalcombinatie kurk, viltmateriaal en schuim, zie afbeelding 1. De basis is van kurk waarop bij de hiel viltmateriaal is aangebracht en bij de tenen schuimmateriaal (EVA). Op de markt zijn diverse CAD/CAM systemen aanwezig waarmee supplementen kunnen worden gemaakt. Het probleem bij al deze systemen is dat deze de bovenkant (en eventueel de zijkanten) van het supplement prima kunnen frezen, maar de onderkant is bij alle systemen vlak, vanwege de opspanning op de freesmachine. Vlakke supplementen hebben geen afwikkeling en dat is in de orthopedische schoentechniek nou net zo belangrijk! Al pratende over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot de droom van Rob kwam het idee om de leest te gebruiken als opspanning bij het frezen van de onderkant van het supplement. Zo kunnen de verschillende materiaallagen die onder de leest worden geperst toch vanaf de onderzijde worden bewerkt, zodat daar de afwikkeling in gefreesd kan worden. Hiermee blijft de functie van het supplement in een orthopedische schoen hetzelfde voor wat betreft de afwikkeling en de ondersteuning van de voet. Afbeelding 2 Daarnaast kunnen de huidige supplementmaterialen met verschillende hardheden en thermische eigenschappen door elkaar worden gebruikt voor voor- en achtervoet, om voldoende comfort in dagelijks gebruik te kunnen bieden (afbeelding 2). Dit idee is getest in het kennisoverdrachtproject. Het was belangrijk om aan te tonen dat een leest waarop lagen verlijmd zijn, vast genoeg zit. Vast genoeg om niet losgeslagen te worden door de frees (afbeelding 3). Tevens was het een controle om te zien of dat Vervolg op pagina 25 Afbeelding 1 Afbeelding 3 oktober

24 O R T H O P E D I S C H S C H O E N T E C H N I C U S M / V OIM Orthopedie is een vooraanstaand bedrijf op het gebied van orthopedische dienstverlening met als kerngebieden orthopedische hulpmiddelen (pro- en orthesen), voetzorg (orthopedische schoenvoorzieningen pedicure en podotherapie) en compressietherapie. OIM Orthopedie heeft vestigingen in Almere, Amsterdam, Arnhem, Assen, Beetsterzwaag, Dokkum, Ede, Emmen, Groningen, Haarlem, Haren, Hoogeveen, Leeuwarden, Veendam en Winschoten. Voor OIM Kooistra te Leeuwarden en OIM Groningen, zoeken wij, wegens uitbreiding van ons team een O R T H O P E D I S C H S C H O E N T E C H N I C U S M / V % U U R F U N C T I E - O M S C H R I J V I N G In deze functie ligt de nadruk op paskamerwerkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit het adviseren en aanmeten van orthopedische schoenen en orthopedisch schoentechnische hulpmiddelen en het passen, zonodig corrigeren van orthopedische schoenen. Het maken van werkopdrachten en ondersteunen in de productie behoren ook tot het takenpakket. F U N C T I E - E I S E N U bent gediplomeerd orthopedisch schoentechnicus of zit in de laatste fase van de opleiding en hebt ervaring in het paskamerwerk. U hebt goede sociale vaardigheden en uw inlevend vermogen is goed ontwikkeld. De bereidheid tot samenwerking heeft u hoog in het vaandel staan. U bent een teamspeler die gemakkelijk contacten legt en een hulpvaardige houding heeft. Uw mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is goed. Door uw gevoel voor voortgang en kwaliteit van processen straalt u professionaliteit uit. U bent zelfstandig ingesteld en in staat is prioriteiten te stellen. U hebt een stevige, pro-actieve persoonlijkheid die klant- en resultaatgericht is. W I J B I E D E N Wij bieden u een interessante functie in een organisatie die daadwerkelijk in beweging is. Het betreft een full time dienstverband voor onbepaalde tijd. De CAO Schoentechniek is van toepassing. Daarnaast kunt u rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling, kinderopvang, spaarloonregeling en een fietsenplan. I N F O R M A T I E E N S O L L I C I T A T I E Voor inlichtingen kunt u bellen met de heer E. Heuvink, Hoofd Orthopedische Schoenen, telefoon Wanneer deze functie u aanspreekt, kunt u reageren door het sturen of mailen van een sollicitatiebrief met curriculum vitae naar OIM Holding, t.a.v. Marchien Westerhuis, HRM, Postbus 112, 9750 AC Haren of per Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wat doet NVOS-Orthobanda voor u?

Wat doet NVOS-Orthobanda voor u? Wat doet NVOS-Orthobanda voor u? Wat doet NVOS-Orthobanda voor u? Vrijheid in beweging. Dat bieden we onze klanten. Vitaal en mobiel kunnen zijn. Een beperking staat niet meer in de weg om in vrijheid

Nadere informatie

Podotherapie. Alles wat u wilt weten over Podotherapie

Podotherapie. Alles wat u wilt weten over Podotherapie Podotherapie Alles wat u wilt weten over Podotherapie Meike de Vries (15) Ik had veel last van mijn linkervoet. Tijdens het volleyballen werd dit altijd erger. Na een tijd werd mijn linkervoet aan de binnenzijde

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat

Voetbedden (inlays) Individuele voetbedden geven steun op maat Individuele voetbedden geven steun op maat 1 Individueel gemaakte voetbedden geven uw voeten steun op maat Een juiste ondersteuning van de voet kan veel loopellende besparen. Overbelaste of doorgezakte

Nadere informatie

STEUNZOLEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek

STEUNZOLEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek STEUNZOLEN Pruis Orthopedische Schoentechniek Steunzolen Steunzolen zijn individueel vervaardigde voetbedden ter ondersteuning van het voetskelet en correctie van de voetstand, waardoor het lopen, staan

Nadere informatie

BETER KUNNEN BEWEGEN BEGINT MET AANDACHT

BETER KUNNEN BEWEGEN BEGINT MET AANDACHT BETER KUNNEN BEWEGEN BEGINT MET AANDACHT WEER LEKKER IN DE PLASSEN KUNNEN SPRINGEN TOBIAS EN HANNELORE Tobias klaagde na langere wandelingen steeds vaker over pijnlijke voeten. Op internet ben ik gaan

Nadere informatie

Weet wat u doet bij de diabetische voet

Weet wat u doet bij de diabetische voet Weet wat u doet bij de diabetische voet Het is vervelend als u voetproblemen krijgt. Laat uw voeten regelmatig deskundig controleren. U voorkomt hiermee ernstige problemen. Uw podotherapeut weet raad.

Nadere informatie

VERBANDSCHOENEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek

VERBANDSCHOENEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek VERBANDSCHOENEN Pruis Orthopedische Schoentechniek Verbandschoenen De verbandschoen is een voorlopige voorziening een pantoffel/schoen van vilt die ruimte biedt voor onder andere verband. Verbandschoenen

Nadere informatie

VOORLOPIGE ORTHOPEDISCHE SCHOEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek

VOORLOPIGE ORTHOPEDISCHE SCHOEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek VOORLOPIGE ORTHOPEDISCHE SCHOEN Pruis Orthopedische Schoentechniek Voorlopige orthopedische schoen (VLOS) VLOS is een tijdelijke schoen/pantoffel die ruimte laat voor bijvoorbeeld verband. Zij worden gebruikt

Nadere informatie

ORTHOPEDISCHE VOORZIENINGEN AAN CONFECTIESCHOENEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek

ORTHOPEDISCHE VOORZIENINGEN AAN CONFECTIESCHOENEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek ORTHOPEDISCHE VOORZIENINGEN AAN CONFECTIESCHOENEN Pruis Orthopedische Schoentechniek Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen (OVAC) Sommige klachten of aanpassingen aan het looppatroon kunnen

Nadere informatie

Weet wat u doet bij de diabetische voet!

Weet wat u doet bij de diabetische voet! Weet wat u doet bij de diabetische voet! Het is vervelend als u voetproblemen krijgt. Laat uw voeten regelmatig deskundig controleren. U voorkomt hiermee ernstige problemen. Uw podotherapeut weet raad.

Nadere informatie

Podotherapie Alles wat je wilt weten over podotherapie

Podotherapie Alles wat je wilt weten over podotherapie Podotherapie Alles wat je wilt weten over podotherapie Podotherapie WAT IS PODOTHERAPIE EN WAT DOET EEN PODOTHERAPEUT? Podotherapeuten zijn specialisten op het gebied van de voet. Zij behandelen klachten

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek

SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek SEMI-ORTHOPEDISCHE SCHOENEN Pruis Orthopedische Schoentechniek Semi-orthopedische schoenen (OS-B) Als u semi-orthopedische B-schoenen nodig heeft dan betekent dit dat uw voetprobleem vraagt om een specialistische

Nadere informatie

Weet wat u doet bij de reumatische voet

Weet wat u doet bij de reumatische voet Weet wat u doet bij de reumatische voet Door reuma ontstaan soms ontstekingsprocessen in en rondom uw voetgewrichten. Dit kan leiden tot wonden en veel pijn. Uw podotherapeut weet raad. De podotherapeut

Nadere informatie

Hallux valgus (Vergroeiing van de grote teen)

Hallux valgus (Vergroeiing van de grote teen) Hallux Valgus Hallux valgus (Vergroeiing van de grote teen) Een hallux valgus is een voetafwijking waarbij de grote teen (hallux) naar buiten wijst. waardoor het eerste middenvoetsbeentje naar binnen wordt

Nadere informatie

Schoenen. Vrijer. bewegen. Beter leven. LIVIT ORTHOPEDIE. Uw specialist op het gebied van Orthopedische schoenen. Volg ons ook op: LIVIT.

Schoenen. Vrijer. bewegen. Beter leven. LIVIT ORTHOPEDIE. Uw specialist op het gebied van Orthopedische schoenen. Volg ons ook op: LIVIT. Schoenen Vrijer bewegen. Beter leven. LIVIT ORTHOPEDIE Uw specialist op het gebied van Orthopedische schoenen Volg ons ook op: LIVIT.NL Schoenen Voeten zijn een belangrijk deel van uw lichaam. Als lopen

Nadere informatie

HOE ONTSTAAN VOET- PROBLEMEN? DE BESTE OPLOSSING

HOE ONTSTAAN VOET- PROBLEMEN? DE BESTE OPLOSSING Bijna iedereen herkent het: pijnlijke voeten na een dagje winkelen of een stevige wandeling. Maar wat als die pijn de overhand neemt en bewegen niet langer leuk is? Dan is het tijd om uw voeten eens goed

Nadere informatie

Schoenadvies bij diabetes mellitus

Schoenadvies bij diabetes mellitus Schoenadvies bij diabetes mellitus 2 Diabetes mellitus is een ziektebeeld waarbij het evenwicht in de bloedsuikerspiegel verstoord is (suikerziekte). Veel mensen met diabetes mellitus krijgen problemen

Nadere informatie

GEBRUIK EN ONDERHOUD. Pruis. Orthopedische Schoentechniek

GEBRUIK EN ONDERHOUD. Pruis. Orthopedische Schoentechniek GEBRUIK EN ONDERHOUD Pruis Orthopedische Schoentechniek Gebruik en onderhoud Uw schoenen worden met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Natuurlijk wilt u langdurig en zonder klachten profijt hebben van

Nadere informatie

Weet wat u doet bij de reumatische voet!

Weet wat u doet bij de reumatische voet! Weet wat u doet bij de reumatische voet! Door reuma ontstaan soms ontstekingsprocessen in en rondom uw voetgewrichten. Dit kan leiden tot wonden en veel pijn... Uw podotherapeut weet raad. De podotherapeut

Nadere informatie

Hallux Valgus, Bunion, Knokkelteen

Hallux Valgus, Bunion, Knokkelteen Hallux Valgus, Bunion, Knokkelteen Hallux valgus met bunion Een bunion is een knobbel aan de basis van de grote teen. Deze hoeft niet altijd pijnlijk te zijn. De pijn is afhankelijk van de breedtemaat

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

SEMH. De erkende leverancier: een brevet van vermogen!

SEMH. De erkende leverancier: een brevet van vermogen! De erkende leverancier: een brevet van vermogen! Als een hulpmiddel noodzakelijk is? Via uw huisarts o f specialist heeft u een verwijzing gekregen voor het gebruik van een medisch hulpmiddel. Onder medische

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

De persoonlijke aanpak

De persoonlijke aanpak De persoonlijke aanpak Orthopedische hulpmiddelen op maat van de mens uitgave feb. 2007 Inhoud van de folder Kamer Orthopedie heeft speciaal voor u een serie folders gemaakt. Hierin proberen wij u zo volledig

Nadere informatie

Orthopedische voetbedden. Alles wat u wilt weten over orthopedische voetbedden

Orthopedische voetbedden. Alles wat u wilt weten over orthopedische voetbedden Orthopedische voetbedden Alles wat u wilt weten over orthopedische voetbedden Eva de Goede (37) Ik was altijd een fanatieke sporter, maar ik kreeg tijdens en na het sporten steeds meer last van mijn rechterknie.

Nadere informatie

Second Opinion. Wat is een second opinion? Waarover kunt u een second opinion vragen? Over de diagnose. Vóór de behandeling

Second Opinion. Wat is een second opinion? Waarover kunt u een second opinion vragen? Over de diagnose. Vóór de behandeling Second Opinion Second opinion betekent tweede mening. Een andere deskundige geeft zijn mening over uw diagnose of behandeling. Dit is een stap die u wellicht niet zomaar neemt. Toch kan het veel mensen

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Voetverzorging. Verschillende specialisten Pedicure. Podoloog. Orthopedist

Voetverzorging. Verschillende specialisten Pedicure. Podoloog. Orthopedist Voetverzorging Verschillende specialisten Pedicure Een pedicure of voetverzorger zorgt voor een goede (basis)verzorging van de normale, niet pathologische/niet zieke voet. Het gaat hierbij om het knippen

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Klachten / Verbeteringen

Klachten / Verbeteringen Klachten / Verbeteringen Orthopedische hulpmiddelen op maat van de mens uitgave feb. 2007 Inhoud van de folder Kamer Orthopedie heeft speciaal voor u een serie folders gemaakt. Hierin proberen wij u zo

Nadere informatie

Orthopedie. Hallux valgus en Hallux rigidus

Orthopedie. Hallux valgus en Hallux rigidus Orthopedie Hallux valgus en Hallux rigidus Inleiding Hallux valgus betekent een scheefstand van de grote teen. Hallux rigidus betekent verstijving van het grote teengewricht. Het gewricht van de grote

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

ORTHOPEDISCHE SCHOENEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek

ORTHOPEDISCHE SCHOENEN. Pruis. Orthopedische Schoentechniek ORTHOPEDISCHE SCHOENEN Pruis Orthopedische Schoentechniek Orthopedische schoenen (OS-A) Wanneer u orthopedische A-schoenen nodig heeft, kan uw voetprobleem niet meer worden verholpen met aangepaste confectieschoenen

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Geschreven door Martijn Raaijmaakers zaterdag, 14 november 2009 14:37 - Laatst aangepast zaterdag, 24 november 2012 09:28

Geschreven door Martijn Raaijmaakers zaterdag, 14 november 2009 14:37 - Laatst aangepast zaterdag, 24 november 2012 09:28 Hallux valgus Hallux is de medische term voor grote teen en valgus staat voor een standafwijking naar buiten. Hallux valgus betekent dus dat de grote teen naar buiten staat. Door de standafwijking ontstaat

Nadere informatie

Schoenenspreekuur. Orbis Revalidatie

Schoenenspreekuur. Orbis Revalidatie Schoenenspreekuur Orbis Revalidatie Inleiding Langs deze weg willen we u informeren over de werkwijze van de revalidatieartsen en de orthopedisch schoenmakers bij Orbis Revalidatie. Revalidatiegeneeskunde

Nadere informatie

Hallux valgus (scheefstand grote teen) Wat is een hallux valgus? Gevolgen van een hallux valgus. Bunion. Voorvoetpijn

Hallux valgus (scheefstand grote teen) Wat is een hallux valgus? Gevolgen van een hallux valgus. Bunion. Voorvoetpijn Hallux valgus (scheefstand grote teen) Op deze pagina vindt u informatie over de diagnose en behandeling van een hallux valgus binnen ZorgSaam Ziekenhuis. U leest informatie over wat een hallux valgus

Nadere informatie

Weet wat u doet bij de diabetische voet

Weet wat u doet bij de diabetische voet Weet wat u doet bij de diabetische voet Het is vervelend als u voetproblemen krijgt. Laat uw voeten regelmatig deskundig controleren. U voorkomt hiermee ernstige problemen. Uw podotherapeut weet raad.

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Weet wat u doet bij pijn aan uw voet

Weet wat u doet bij pijn aan uw voet Weet wat u doet bij pijn aan uw voet Het is vervelend als u pijn heeft aan of in uw voeten, enkels, knieën, heupen of rug Uw podotherapeut weet raad. Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied

Nadere informatie

KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006

KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006 KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Informatie aan cliënt 4. Te doorlopen stappen 5. Bijlagen a. Voorbeeld Procedure voor het afhandelen van klachten b. Toelichting

Nadere informatie

Orthopedische hulpmiddelen op maat van de mens

Orthopedische hulpmiddelen op maat van de mens Orthesen Orthopedische hulpmiddelen op maat van de mens uitgave feb. 2007 Inhoud van de folder Kamer Orthopedie heeft speciaal voor u een serie folders gemaakt. Hierin proberen wij u zo volledig mogelijk

Nadere informatie

Persoonlijk Rapport Junior Scan

Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijk Rapport Junior Scan Persoonlijke gegevens Naam test junior Datum test 02/09/2011 (17:19) Jouw ondernemersprofiel In vergelijking met het branche normprofiel geeft jouw profiel het volgende

Nadere informatie

Als je zelf klachten hebt over werk of een werksituatie, dan kun je een beroep doen op de Werknemersklachtenregeling.

Als je zelf klachten hebt over werk of een werksituatie, dan kun je een beroep doen op de Werknemersklachtenregeling. Een klacht, wat nu? Voorwoord Alle medewerkers in ons ziekenhuis zetten zich steeds zo goed mogelijk in voor een goede zorg- en dienstverlening. Desondanks kan het voorkomen dat patiënten of bezoekers

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Standsafwijking van de grote teen

Standsafwijking van de grote teen Standsafwijking van de grote teen Ziekenhuis Gelderse Vallei Bij u is een standsafwijking van de voorvoet, de knokkel, vastgesteld. In medische termen wordt de aandoening hallux valgus (standsafwijking

Nadere informatie

Korset Alles wat je wilt weten over je korset

Korset Alles wat je wilt weten over je korset Korset Alles wat je wilt weten over je korset Korset EEN KORSET, WAT IS DAT? Een orthopedisch korset is in verschillende uitvoeringen, materialen en maten leverbaar. Soms volstaat een confectie korset

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Behandeling chronische pijn en vermoeidheid bij tieners

Behandeling chronische pijn en vermoeidheid bij tieners Behandeling chronische pijn en vermoeidheid bij tieners Afdeling revalidatie mca.nl Inhoudsopgave Wat is chronische pijn en vermoeidheid? 3 Chronische pijn en vermoeidheid bij tieners 4 Rustig aan of toch

Nadere informatie

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.

Sterker met Stoma. door jouw ervaring te delen. Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging. FC 60 C 22 M 21 Y 10K PMS 549 FC 0 C 54 M 100 Y 0 K PMS 144 Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Stomavereniging introduceert een nieuw motto en krijgt een nieuwe huisstijl! www.stomavereniging.nl

Nadere informatie

Orthopedische voetbedden Alles wat je wilt weten over orthopedische voetbedden

Orthopedische voetbedden Alles wat je wilt weten over orthopedische voetbedden Orthopedische voetbedden Alles wat je wilt weten over orthopedische voetbedden Orthopedische voetbedden STEUNZOLEN, WAT ZIJN DAT? Steunzolen, officieel orthopedische voetbedden genoemd, worden bij ons

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Pijnrevalidatie voor kinderen en jongeren Informatie voor kinderen, jongeren en ouders Wat staat er in deze folder? Inleiding voor ouders 1 Informatie

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Weet wat u doet bij pijn aan uw voet

Weet wat u doet bij pijn aan uw voet Weet wat u doet bij pijn aan uw voet Het is vervelend als u pijn heeft aan of in uw voeten, enkels, knieën, heupen of rug Uw podotherapeut weet raad. Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied

Nadere informatie

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte

toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte toolkit persoons gerichte zorg Bouwen aan eerstelijns zorg op maat voor mensen met een chronische ziekte Over deze toolkit Welkom in het huis van persoonsgerichte zorg! Zoals je ziet is het huis nog in

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Orthopedie. Pijnlijke voorvoet. Afdeling: Onderwerp:

Orthopedie. Pijnlijke voorvoet. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Orthopedie 1 Wanneer u pijn heeft in uw voet, kan dat in veel gevallen met praktische maatregelen worden verholpen. In deze folder leest u over de mogelijkheden van een behandeling.

Nadere informatie

EVO Enkel-voetorthese

EVO Enkel-voetorthese EVO Enkel-voetorthese Onze EVO s zijn uniek Hoe kies je de juiste EVO Verschillende typen EVO s Welke ziektebeelden? EVO s voor kinderen De procedure Vergoeding zorgverzekeraar www.buchrnhornen.nl Eindhoven

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

voet&winkel: veel meer dan een gewone schoenenwinkel

voet&winkel: veel meer dan een gewone schoenenwinkel voet& zorg voet&winkel: veel meer dan een gewone schoenenwinkel Voet&winkel is veel meer dan een gewone schoenenwinkel. Voet&winkel biedt niet alleen een prachtige collectie modeschoenen, maar heeft ook

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Vragenlijst Inzicht in zorgkosten Invullen namens: NPCF - Nanda Beck Tekstgrootte: A A A Inzicht in zorgkosten Inleiding De landelijke patiëntenkoepels Ieder(in), Landelijk Platform GGz

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling

Lesbrief Voorleestekst: Over dertien hectare Vragen: Voorleestekst: Over het thema van de tentoonstelling Lesbrief Over dertien hectare dertien hectare organiseert elke twee jaar een tentoonstelling in Heeswijk-Dinther. De eerste was in 2003. De tentoonstelling van de kunstwerken was altijd buiten op een grasveld

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Allergeenvrije schoenen Met allergeenvrije schoenen blijft u allergie een stap voor

Allergeenvrije schoenen Met allergeenvrije schoenen blijft u allergie een stap voor Met allergeenvrije schoenen blijft u allergie een stap voor 1 Met allergeenvrije schoenen blijft u allergie een stap voor Looistoffen, rubber, lijm of kleurstoffen, allemaal kunnen ze een allergische reactie

Nadere informatie

Orthopedische huisschoenen of pantoffels

Orthopedische huisschoenen of pantoffels Orthopedische huisschoenen of pantoffels Met steun op maat lekker ontspannen binnenshuis Officieel geen vergoeding via zorgverzekeraar. Individele aanvraag maakt vergoeding soms mogelijk. 1 Met steun op

Nadere informatie

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties

Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Verslag van de jaarvergadering van de SHW en de Bewonerscommissies en Huurdersorganisaties Locatie Cantershoef Datum 14 november 2013 Aanvang 19,30 uur Voorzitter Marlies van den Akker Aanwezig bestuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Orbis Revalidatie

Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Orbis Revalidatie Multidisciplinair Aspecifiek Rugpijn Spreekuur (MARS) Orbis Revalidatie Inleiding U bent doorverwezen naar het Multidisciplinair aspecifiek rugpijnteam (MARS) bij Orbis Revalidatie. Binnen dit team wordt

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hallux valgus. (scheefstand grote teen) Scarf osteotomie en Akin osteotomie

PATIËNTEN INFORMATIE. Hallux valgus. (scheefstand grote teen) Scarf osteotomie en Akin osteotomie PATIËNTEN INFORMATIE Hallux valgus (scheefstand grote teen) Scarf osteotomie en Akin osteotomie Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u een overzicht geven van de klachten en

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Steunzolen LIVIT ORTHOPEDIE LIVIT.NL. Uw specialist op het gebied van. Steunzolen. Volg ons ook op:

Steunzolen LIVIT ORTHOPEDIE LIVIT.NL. Uw specialist op het gebied van. Steunzolen. Volg ons ook op: Steunzolen LIVIT ORTHOPEDIE Uw specialist op het gebied van Steunzolen Volg ons ook op: LIVIT.NL Steunzolen Als u voet- of rugklachten heeft, kunnen steunzolen een oplossing zijn. Steunzolen zijn op maat

Nadere informatie

diabetes mellitus en voetverzorging door afdeling Revalidatie

diabetes mellitus en voetverzorging door afdeling Revalidatie diabetes mellitus en voetverzorging door afdeling Revalidatie Inhoud 1. Waardoor ontstaan voetklachten? 3 2. Welke voetproblemen kan ik krijgen bij diabetes mellitus? 3 3. Klachten 4 4. Mogelijke complicaties

Nadere informatie

Enkel-voet-orthese (EVO) Alles wat u wilt weten over uw enkel-voet-orthese

Enkel-voet-orthese (EVO) Alles wat u wilt weten over uw enkel-voet-orthese Enkel-voet-orthese (EVO) Alles wat u wilt weten over uw enkel-voet-orthese Mark Teunissen (63) Vorig jaar heb ik een lichte hersenbloeding gehad en mijn wereld stortte in. De eerste tijd kon ik niet meer

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: Verklaarde- en onverklaarde lichamelijke klachten gecombineerd met psychische klachten Informatie voor patiënten Lichamelijke

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, directie, medewerkers en revalidatieartsen van Tolbrug willen graag dat u tevreden bent over uw (para)medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site

Zo werkt het. Wij hebben een steile trap in huis. Wij willen hem minder steil. Doe mee via de site extra editie 5 september 2015 Als je het mij vraagt Klanten, mensen uit hun netwerk en medewerkers van Dichterbij praten in de komende tijd met elkaar over hun wensen, kansen en mogelijkheden. Dat gebeurt

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Wat is assertiviteit en hoe kan het je helpen met je persoonlijke wellness?

Wat is assertiviteit en hoe kan het je helpen met je persoonlijke wellness? Wellness Ontwikkelings Activiteit Assertief zijn Hoe deze techniek je leven kan verbeteren Voordelen Meer zelfvertrouwen Meer geloof in je eigen kunnen Eerder nee durven te zeggen Vermindering van Weinig

Nadere informatie

Voorlopige orthopedische schoen (VLOS) en confectie-verbandschoen

Voorlopige orthopedische schoen (VLOS) en confectie-verbandschoen Voorlopige orthopedische schoen (VLOS) en confectie-verbandschoen Om snel en verantwoord verder te gaan 1 Voorlopige orthopedische schoenen om snel en verantwoord verder te gaan Een voorlopige orthopedische

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas:

Ik geloof, geloof ik. Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw. Mijn naam en klas: Ik geloof, geloof ik Levensbeschouwelijk dossier Griftland college Bovenbouw Mijn naam en klas: Bezinningsmomenten In de godsdienstlessen stonden de afgelopen jaren verhalen centraal en de verschillende

Nadere informatie

Uw afspraak op de voetenpoli

Uw afspraak op de voetenpoli Uw afspraak op de voetenpoli Onderzoek en behandeling van de diabetische voet www.nwz.nl Inhoud Wat is de voetenpoli? 3 Uw afspraak 4 Wat kunt u van het behandelteam verwachten? 4 Uw vragen 6 Notities

Nadere informatie