Concept Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Concept Jaarverslag INLEIDING NASCHOLING... 2 NEDERLANDS HEMATOLOGIECONGRES (DHC8)... 2 KLINISCHE DAG... 2 BIJDRAGE INTERNISTENDAGEN ONDERWIJS & OPLEIDING... 3 COMMISSIE ONDERWIJS & OPLEIDING... 3 NIV Opleidingsplan (herziening) % interne tijdens differentiatie... 3 Perifere stage... 4 Afsluitend examen... 4 VERPLICHTE ONDERDELEN OPLEIDING DIFFERENTIATIE HEMATOLOGIE... 4 Diagnostiekdag... 5 Masterclass diagnostiek... 5 Onderwijsdagen JNVvH... 5 Wenckebachcursus... 5 Sanquin cursus Immunohematologische Diagnostiek II B (klinische benadering)... 5 CAPACITEITSPLANNING (ARBEIDSMARKT PERSPECTIEF)... 5 EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION... 6 Masterclass... 6 EHA linker... 6 Online EHA portfolio... 6 OPLEIDING DONORGENEESKUNDE KWALITEIT... 7 COMMISSIE KWALITEIT... 7 Professionalisering en uniformering hematologische richtlijnen... 7 Choose wisely (Verstandig Kiezen)... 8 RICHTLIJNEN IN Herziening richtlijn Primaire myelofibrose (NVvH)... 8 Richtlijn wervelmetastasen (LWNO/IKNL)... 8 Richtlijn Orale mucositis (IKNL)... 8 Richtlijn CLL/SLL/HCL (HOVON)... 8 Richtlijnen in ontwikkeling... 8 REGISTRATIES... 9 ITP Registratie... 9 Register aplastische anemie... 9 STANDPUNT BIOSIMILARS ONDERZOEK & WETENSCHAP... 9 COMMISSIE ONDERZOEK & WETENSCHAP... 9 Revitaliseren werkgroep lymfomen & immunologie Faciliteren van meerdere interacties per jaar Identificatie moeilijk te financieren onderzoek Vorming NL consortia tbv subsidieaanvragen WETENSCHAPSPRIJZEN FINANCIERING & REGIONALISATIE ZORG DOT/DBC DOT bijeenkomst mei Uitleg over registratie palliatieve zorg Ontwikkeling ICD Registratieregels Classificatie immuno-chemo Wijzigingsverzoeken REGIONALE SAMENWERKING SAMENWERKING MET STICHTING HOVON NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR HEMATOLOGIE (NTVH) WEBSITE... 13

2 1 INLEIDING In dit jaarverslag legt het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie verantwoording af over de mate waarin de doelstellingen van de vereniging werden gerealiseerd. Met het jaarverslag wil het bestuur haar leden tevens informeren over de visie van de vereniging op ontwikkelingen die de hematologie in Nederland betreffen. Het bestuur van de NVvH werd in 2014 gevormd door: Prof. dr. M.H.J van Oers (voorzitter), Prof. dr. N.M.A. Blijlevens (secretaris), Dr. M.R. Nijziel (penningmeester), Dr. E.A.M. Beckers, Dr. M.B. Bierings, Dr. P.A. Kuiper-Kramer, Prof. dr. F.W.G. Leebeek, Prof. dr. K. Meijer, Dr. M.C. Minnema, Dr. C.H. Heijlvan Ommen, Drs. M.H.W. van de Poel, Prof. dr. G.J. Ossenkoppele (tot 1 mei 2014), Dr. M.R. Schipperus (vanaf 1 mei 2014), Prof. dr. H.C. Schouten, Prof. dr. J.H. Veelken, Drs. J.J. Wegman, Prof. dr. S. Zweegman (vanaf 1 mei 2014). Het bestuur wordt ondersteund door een beleidsmedewerker: mr. A.W. Rippen. Aan het einde van 2014 telde de NVvH ruim 500 leden. In 2014 werd aan een veelheid van onderwerpen door het NVvH bestuur aandacht besteed: 2 Nascholing Nederlands hematologiecongres (DHC8) Het 8th Dutch Hematology Congress (NVvH-HOVON) vond van januari 2014 plaats in Congrescentrum Papendal te Arnhem. Verdeeld over de drie dagen waren er ruim 600 deelnemers. Dit jaar waren drie keynote-sprekers uitgenodigd: Prof. dr. R. Bernards ( identifying novel targets for cancer treatment ), Prof. dr. M. Reth ( A nanoscale analysis of B cell activation in health and disease ); Prof. J.O. Armitage ( Personalized medicine in lymphoma treatment ). Er werd een afwisselend programma aangeboden. Naast de vaste en zeer gewaardeerde onderdelen van het congres werd voor de derde maal een speciaal programma voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten aangeboden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het congres in 2013 bezocht en aanwijzingen en aanbevelingen gegeven voor de komende edities. Er is door het DHC projectteam een aantal maatregelen voorgenomen: onderscheid tussen voorschrijvers en niet-voorschrijvers in badge; disclosures op website, programmaboekje en voorafgaand aan elke presentatie; geen expositie farma aan patiënten. Deze maatregelen zijn door IGZ goed ontvangen. Er is alleen reclame mogelijk voor het bedrijf, niet voor merkproducten, als we het congres op de huidige wijze voortzetten. Wordt het congres anders ingericht dan is een scheiding tussen zalen waar voorschrijvers en niet-voorschrijvers komen noodzakelijk. Klinische dag De 25 e Klinische dag op 2 oktober 2014, in de historische Gertrudiskapel te Utrecht, had wederom een aantrekkelijk programma en werd zeer goed beoordeeld in de evaluatie. Er waren 87 deelnemers. Het accent lag op klinische (na)scholing en casuïstiek. De ochtendsessie was gewijd aan Maligne lymfomen (pathofysiologie en PA diagnostiek van het Hodgkin Lymfoom; diagnostiek en nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van het Hodgkin Lymfoom; de behandeling van het agressieve non-hodgkin lymfoom). In de middag kwam de benigne hematologie aan bod (consultatieve geneeskunde: de patiënt met eosinofilie; analyse en behandeling van trombopenie in de zwangerschap; de transitie van kinderhematologie naar de volwassen hematologie). Tussen de twee sessie werden 8 interessante casus gepresenteerd door hematologische fellows en internisten in opleiding. Winnaar van de prijs voor de beste presentatie was drs. Mieke Roeven (Radboud UMC). Concept Jaarverslag NVvH

3 Bijdrage Internistendagen De NVvH heeft ook in 2014 onderwerpen aangedragen voor de Internistendagen van april: In the meet the expert sessies waren er presentaties over Multipel myeloom van Dr. N.W.C.J. van de Donk, Utrecht & Dr. M.D. Levin, Dordrecht. Tijdens de Update in Hematologie en Nefrologie werden drie hematologische voordrachten gehouden: TTP-HUS een diagnostische uitdaging in de klinische praktijk door Dr. S.S. Zeerleder, AMC; Zin en onzin van screenend stollingsonderzoek voorafgaand aan nierbiopt door Dr. V.E.A. Gerdes, Amsterdam; Waarom streefwaarden bij de behandeling van bloedarmoede niet werken door Prof. dr. C.A.J.M. Gaillard, Groningen. 3 Onderwijs & Opleiding Commissie Onderwijs & Opleiding In 2014 heeft de commissie Onderwijs & Opleiding zich met de volgende onderwerpen bezig gehouden: monitoring capaciteitsplanning, inventarisatie deficiënties (invulling differentiatie), ontwikkeling nieuwe landelijke onderwijsmodules, en de discussie over de introductie van een afsluitend examen. Het NVvH bestuur en de commissie hebben het contact met de NIV (sectie) en het concilium versterkt. De samenwerking met de European Hematology Association is geïntensiveerd. NIV Opleidingsplan (herziening) In 2013 is de NIV gestart met de herziening van het NIV Opleidingsplan. Het resultaat daarvan wordt in 2015 verwacht. 20% interne tijdens differentiatie De opleiding hematologie kan slechts als een enkelvoudig profiel worden gevolgd, waarbij de eis is dat 20% van de tijd wordt besteed aan algemene onderdelen interne geneeskunde. Dit impliceert dat de tijd die feitelijke beschikbaar is voor het opdoen van ervaring in het aandachtsgebied hematologie aanzienlijk minder bedraagt dan 2 volle jaren. De NVvH blijft van mening dat de duur van de opleiding minimaal 24 maanden, maar bij voorkeur 36 maanden dient te bedragen. Een kortere termijn zou betekenen dat niet kan worden voldaan aan de eisen die in het European Hematology Association (EHA) Curriculum Passport (2012) zijn opgenomen. In 2014 heeft een inventarisatie van invulling diensten, rapportages, implicaties voor de bedrijfsvoering plaatsgevonden. In samenwerking met de juniorleden (JNVvH) is in 2014 gewerkt aan een notitie voor het Concilium Medicinae van het NIV. Hierin zijn de volgende voorstellen gedaan m.b.t. de duur en invulling van de opleiding in de differentiatie hematologie: Het in de laatste fase van de opleiding inroosteren van de AIOS hematologie voor een aantal interne achterwacht diensten Het door de AIOS hematologie bijdragen aan onderwijs op het gebied van algemene interne aan coassistenten, geneeskunde studenten, verpleging en collega s De AIOS hematologie in staat stellen tot het bijwonen van zoveel mogelijk interne onderwijsmomenten Het door de AIOS hematologie onder supervisie functioneren als voorzitter van het ochtendrapport interne Het door de AIOS hematologie volgen van bij- en nascholingsactiviteiten op het gebied van algemene interne, vooral bijwonen van de NIV dagen Tijdens de differentiatie meer nadruk leggen op de algemeen interne aspecten van de hematologische patiënten, zoals spoedeisende zorg, elektrolytstoornissen, infectieziekten, farmacologie, glucose regulatie, CANMEDS competenties inclusief het zelfstandig oplossen van algemeen interne consultsituaties op de eigen afdeling. Aannemende dat de AIOS tijdens de hele opleiding cumulatief hetzelfde aantal interne voorwachtdiensten moeten blijven verrichten als nu, betekent ons voorstel dat er meer diensten moeten worden verricht in de eerste 4 jaren van de opleiding. Dit is een voordeel, omdat de diensten Concept Jaarverslag NVvH

4 aan het begin van de opleiding een steilere leercurve opleveren dan in de laatste fase van de opleiding. Praktisch gezien moet het mogelijk zijn om met minder mensen (nl alleen de jongere assistenten) een volledig dienstrooster te maken, zoals dat momenteel ook in perifere ziekenhuizen wordt gerealiseerd N.a.v. de bovengenoemde notitie heeft het Concilium in haar vergadering van september 2014 opgemerkt dat de onzekerheid van AIOS met betrekking tot hun differentiatie ook gezien moet worden in de context van hun onzekerheid over hun algemene taken als internist. Naar oordeel van het Concilium zouden de diensten voor de differentiatie en voor de algemene interne geneeskunde te combineren moeten zijn. In de vergadering van het Concilium worden vraagtekens gezet bij de inhoud van de differentiatie hematologie, met name bij de klinisch werkzaamheden met het oog op de toekomstige taakstelling en de balans met het dienst doen voor de algemene interne geneeskunde. De sectie hematologie en NVvH zullen dit onderwerp ook het komende jaar op de agenda houden. Perifere stage Sinds 1 januari 2014 geldt een aantal afspraken voor nieuw te starten perifere stages: Echelon B en grotere C, minimaal 4 hematologen (3.6 fte). Laboratorium faciliteiten (o.a. hemostase, morfologie) conform opleidingseisen differentiatie hematologie (NIV). Opleidingsbevoegdheid interne geneeskunde Aanstelling van AIOS bij voorkeur via detachering vanuit academische opleidingskliniek. Er dient volgens CCMS kaderbesluit een overeenkomst te worden gesloten tussen academisch en niet-academisch centrum (zal vaak in ander kader al bestaan). Minimaal 3 en maximaal 6 maanden in overleg met hoofdopleider in academisch centrum (differentiatie hematologie). De perifere stage is geen plicht, maar ook geen recht. Het volledig overzicht van afspraken van de NIV sectie hematologie, in overleg met het NVvH bestuur en de commissie Onderwijs & Opleiding, zijn te vinden op Visitatie van de perifere stage vindt plaats per differentiatie en per UMC. Hierbij dient de stagehouder en AIOS uit de perifere opleidingskliniek dan betrokken te zijn. Stages hoeven voor een visitatie niet permanent bezet te zijn. Bij de visitatie van de opleiding Interne Geneeskunde (waartoe ook de differentiaties behoren) moeten tevoren de samenwerkingsovereenkomsten met andere opleidingsklinieken worden overlegd en maken daarmee onderdeel van de erkenningsaanvraag uit. In geval van een perifere stage als onderdeel van een enkelvoudige differentiatie moet er dus aantoonbaar afstemming met de UMC zijn. Door het Concilium en PVC is de visitatie van de differentiatie, inclusief een perifere stage die in het kader van een differentiatie kan worden vervuld, uitbesteed aan de Sectie van de differentiatie met het verzoek deze visitatie uiterlijk 1 jaar voorafgaand aan de visitatie van de (hoofd) opleiding interne geneeskunde uit te voeren. Tot nu toe wordt de 5-jaarlijkse rapportage van dit samenwerkingsverband bij de visitatie van de Interne Geneeskunde opleiding voldoende geacht. Iedere uitbreiding van stages hoort (bij de reguliere visitatie of apart binnen de erkenningstermijn) te worden beoordeeld door de PVC voor de RGS (zoals bovenstaand beschreven). Afsluitend examen De introductie van een afsluitend examen (eventueel ook voor zittende hematologen) lijkt op korte termijn nog een brug te ver. Wel worden actief vragen verzameld. Er bestaat een voorkeur Op de vraag of aansluiting bij de EHA te zoeken t.a.v. het onderwerp afsluitend examen (en niet bij de NIV). Dit i.v.m. de verwachting dat op termijn zal worden toegewerkt naar een EU examen. Een besluit hieromtrent wordt voorlopig nog geparkeerd. Verplichte onderdelen opleiding differentiatie hematologie Tijdens de opleiding in de differentiatie hematologie is, naast deelname aan een editie van het Hematologiecongres en de Klinische Dag (zie pag. 2), participatie in de volgende activiteiten verplicht: Concept Jaarverslag NVvH

5 Diagnostiekdag De derde editie van de NVvH diagnostiekdag vond plaats op 13 maart 2014 in Karel V te Utrecht. Aan bod kwamen de morfologie, immuuntypering, moleculaire biologie (basaal en klinisch deel) en cytogenetica. Aan het einde van de dag werden tijdens een interactieve quiz praktijkvoorbeelden besproken en de kennis van deelnemers getoetst. Deelnemers waren in hun evaluatie zeer positief over inhoud en organisatie van de dag. Wat betreft het niveau lijkt het ideale moment van deelname rond het einde van het eerste, of begin tweede differentiatiejaar te liggen. Deelname aan de diagnostiekdag stond open voor AIOS en jonge klaren hematologie en kinderhemato-oncologie (19 deelnemers), en klinisch chemici in opleiding in het aandachtsgebied hematologie (8 deelnemers). Masterclass diagnostiek Tijdens het DHC vond op de woensdagmiddag wederom de mastclass diagnostiek plaats. Dit is een verplicht onderdeel van de opleiding differentiatie hematologie, maar deelname staat ook open voor andere geïnteresseerden zoals praktiserende hematologen, pathologen en klinisch chemici (in opleiding). De AOIS hematologie heeft voorrang bij de inschrijving. De masterclass was wederom een druk bezochte bijeenkomst. Door de docenten wordt casuïstiek voorbereid. De casuïstiek wordt voorzien van vragen geplaatst op laptops. De deelnemers beoordelen in het eerste deel van de masterclass in kleine (liefst multidisciplinaire) groepjes de vragen, waarna in de tweede helft van de masterclass de casuïstiek plenair door de docenten wordt besproken. Ook in 2014 was de bijeenkomst weer druk bezocht: ongeveer 70 deelnemers waren aanwezig. Onderwijsdagen JNVvH Op initiatief van de Juniorvereniging (JNVvH) en ondersteund door de NVvH, werden in 2014 door de junior afdeling twee onderwijsdagen georganiseerd. Op 7 mei kwamen aan bod: AIHA; donorselectie; MDS; stollingsstoornissen in de consultensfeer. Op 29 oktober stonden Trombopathie, Multipel Myeloom, CLL, en T-cel lymfoom centraal. Wenckebachcursus De Wenckebach morfologiecursus (basiscursus voor medici) is een verplicht onderdeel van de opleiding in de differentiatie hematologie. De verplichting tot deelname geldt voor alle AIOS die op of na 1 januari 2013 met hun opleiding beginnen. Om de AIOS in staat te stellen de cursus te volgen zal het Wenckebach Instituut in overleg met de NVvH, de cursus jaarlijks verzorgen. In 2014 waren er 27 deelnemers, waarvan 14 AIOS hematologie. Sanquin cursus Immunohematologische Diagnostiek II B (klinische benadering) De Sanquin cursus is een verplicht onderdeel van de opleiding in de differentiatie hematologie. De verplichting tot deelname geldt voor alle AIOS die op of na 1 januari 2014 met hun opleiding beginnen. In 2014 waren er 31 deelnemers, waarvan 14 AIOS hematologie en 3 jonge klaren hematologie. Capaciteitsplanning (arbeidsmarkt perspectief) Net als in 2011, werd begin 2014 werd door de Nederlandse Vereniging voor Hematologie en haar juniorvereniging een enquête gehouden onder de 73 jonge hematologen die sinds 1 januari 2007 met de opleiding in de differentiatie hematologie startten én deze opleiding inmiddels hebben afgerond. Het doel van de meting was meerledig, maar diende in ieder geval inzicht te verschaffen in (de beoordeling van) de arbeidsperspectieven voor jonge hematologen. De meting liet een aantal opmerkelijke resultaten zien: Ten opzichte van 2011 (en ten koste van het aantal internist-hematologen) is het aantal chefde-clinique functies duidelijk toegenomen (van 9% naar 27%) In 2014 werken meer respondenten op basis van een tijdelijk contract (van 38% in 2011 naar nu 55%) Het percentage respondenten dat fulltime werkt daalde van 61% (2011) naar 34% (2014). De laatste vijf jaren zijn jaarlijks landelijk gemiddeld drie hematologen méér opgeleid dan in de voorafgaande vijf jaren. Concept Jaarverslag NVvH

6 Regulering in-/uitstroom ontbreekt. De verwachting is dat de komende vijf jaar circa 85 hematologen de arbeidsmarkt zullen betreden, terwijl slechts 26 zittende hematologen met pensioen gaan. De kansen op de arbeidsmarkt lijken de laatste jaren af te nemen. Er bestaat een duidelijke disbalans tussen vraag en aanbod. De huidige conjunctuur en het overheidsbeleid zijn deels debet aan de afgenomen vraag naar hematologen (bezuinigingen in de centra, onduidelijkheid over mogelijkheid tot uitbreiden maatschappen, invloed zorgverzekeraars, specialist 2015 etc.). Door het rugzakje-systeem zijn er geen kosten aan het opleiden AIOS verbonden; dit maakt de drempel laag om nieuwe AIOS aan te nemen. Er is onder jonge artsen veel belangstelling voor de differentiatie hematologie. In het licht van bovenstaande heeft de sectie Hematologie een aantal standpunten geformuleerd: De kandidaat AIOS moet in staat worden gesteld zich een realistisch beeld te vormen van de kansen voor jonge hematologen op de arbeidsmarkt (informatie verstrekken). Aan oudere hematologen wordt een appèl gericht om na pensionering geen klinisch werk meer te doen om zo jonge hematologen meer kansen te geven. Zeker geen uitbreiding (en op termijn mogelijk zelfs reductie) van het huidige aantal opleidingsplaatsen (landelijk 17 per jaar). Om zo betrouwbaar mogelijke cijfers te verkrijgen zien de opleiders hematologie er op toe dat alle aankomende AIOS in de differentiatie hematologie zich bij start van de hematologie opleiding aanmelden bij de NIV (formulier opleidingsschema op NIV website). Inventarisatie/ monitoring van aantallen instromende AIOS hematologie wordt vast agendapunt tijdens de halfjaarlijkse sectievergadering. Het NIV concilium heeft, mede naar aanleiding van de inventarisatie door de (J)NVvH besloten om de taken van de NIV commissie Behoefteraming en Capaciteitsplanning (CBC) uit te breiden met capaciteitsplanning voor de individuele differentiaties (i.p.v. voor het gehele specialisme interne geneeskunde). Prof. Rien van Oers heeft zitting in de commissie CBC. Sinds de zomer van 2014 worden vacatures voor internist-hematologen verzameld en op de website van de NVvH geplaatst (tussen juli december in totaal 11). Dit om ontwikkelingen in de vraag naar hematologen te kunnen volgen. European Hematology Association Masterclass De NVvH heeft als National Society wederom een junior lid (uit het UMCG) kunnen afvaardigen naar de EHA masterclass. In 2014 vond voor het eerst ook een bite-size masterclass plaats. Daarin worden op een meer flexibele wijze educational gaps aangepakt via een modulair programma (1 maand 1 topic). Onderwerpen in 2014: 1) Red cell Disorders Thalassemie, en 2) Thrombosis and Hemostasis Thrombophilia. Voor deze light versie kon de NVvH twee kandidaten aandragen (uit het UMCG en het VUMC). EHA linker Met ingang van juni 2014 heeft Prof. dr. Harry Schouten namens de NVvH Prof. dr. Gert Ossenkoppele opgevolgd als EHA-linker. Online EHA portfolio Dit EHA paspoort bevat het basiscurriculum voor de specialistische opleiding van hematologen in de gehele Europese Unie op de volgende onderdelen: klinische hematologie; diagnose; trombose en hemostase; transfusie geneeskunde; algemene vaardigheden. De NVvH promoot het gebruik van het EHA curriculum passport onder de opleiders en AIOS hematologie. Gebruik van dit platform tijdens en na de opleiding wordt sterk aanbevolen. Het EHA lidmaatschapstarief bedraagt voor jonge hematologen (tot 36 jaar) slechts 20 euro per jaar. Concept Jaarverslag NVvH

7 Opleiding donorgeneeskunde De NVvH ondersteunt een inhoudelijke kwaliteitsslag van de opleiding op het gebied van de donorgeneeskundige. De NVvH blijft echter van mening dat de plaatsbepaling ten opzichte van het expertise- en werkgebied van de internist-hematoloog en de JACIE accreditatie onderbelicht blijven. De commissie Donorgeneeskunde heeft het CGS in mei 2014 positief geadviseerd over de erkenning van het profiel Donorgeneeskunde. Op 31 december 2014 was de aanvraag voor de erkenning van Donorgeneeskunde goedgekeurd door de RGS. Verwacht wordt dat de opleiding met 1 januari 2015 erkend wordt. De opleiding is een modulaire duale opleiding. 4 Kwaliteit Commissie Kwaliteit Doelstellingen van de commissie voor 2014 waren: Het kwaliteitsbeleid van het specialisme Hematologie Nederland formuleren en onder de aandacht brengen bij de NIV waarbij het kwaliteitsbeleid van de NIV leidend zal zijn. Het bevorderen van richtlijnenontwikkelingen en ontwikkeling van prestatie-indicatoren binnen het specialisme Hematologie. De commissie zal de kaders scheppen, zoals: o het ontwikkelen van een richtlijn template o het exploreren van de financiële ruimte een aparte website te bouwen o zorgdragen voor een documentbeheerder o communicatie naar de beide verenigingen (HOVON en NVvH) en de relevante werkgroepen o implementeren van de choose wisely actie, waarbij specifiek de onderwerpen volgens de American Society of Hematology lijst aanspreken (met uitzondering van de Inferior vena cava-filters (VCF)) en van de Society of Hospitale Medicine het item betreffende bloedafnames aanspreekt. Professionalisering en uniformering hematologische richtlijnen In afstemming met bestuur HOVON en bestuur NVvH is afgesproken de NVvH-leden met ingang van november 2014 in de gelegenheid te stellen om gedurende een maand commentaar te leveren op nieuw te verschijnen conceptrichtlijnen opgesteld door de betreffende HOVON werkgroepen. De conceptrichtlijnen worden per mail onder de NVvH leden verspreid. Reacties zullen door de NVvH worden gebundeld en aan de HOVON werkgroep worden aangeboden. Deze werkgroep adviseert de besturen van HOVON en NVvH over de eventuele aanpassingen die naar aanleiding van de commentaarfase werden doorgevoerd, waarna beide besturen tot autorisatie van de richtlijn kunnen overgaan. Het doel is te komen tot uniformering van richtlijnen en maximaliseren van het draagvlak voor en implementatie van de nieuwe richtlijnen. De werkgroep Kwaliteit heeft zich in 2014 bezig gehouden met het verder vormgeven van ambities betreffende de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen inclusief prestatie-indicatoren voor het specialisme hematologie. Recent is de richtlijnendatabase ingericht wat een project is van IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en het KiMS. De ontwikkeling werd uitgevoerd in opdracht van de Commissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit, waarin alle wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigd zijn. In de richtlijnendatabase zijn medische richtlijnen voor de tweede lijn opgenomen. Bedoelde richtlijnen beschrijven evidence-based aanbevelingen voor de dagelijkse praktijk. De richtlijnen zijn modulair opgebouwd en door de eenduidige (modulaire) weergave zijn de richtlijnen in de praktijk makkelijk te raadplegen en eenvoudig te onderhouden. De NIV conformeert zich aan de methodiek van het KiMS en is groot voorstander van de ontwikkeling van richtlijnen volgens bovengenoemde richtlijnendatabase inrichting. Concept Jaarverslag NVvH

8 De kwaliteitscommissie van de NVvH heeft in 2014 twee richtlijnen (één van de NVvH en één van de HOVON) aangeboden ter beoordeling door het KiMS om feedback en advies te verkrijgen over de verbetermaatregelen die nodig zouden moeten zijn voor opname in De Richtlijnendatabase. De richtlijnen zijn volgens het KiMS niet geschikt om op te nemen in de richtlijnendatabase. Er is geen mogelijkheid om de richtlijnen snel aan te passen door bijvoorbeeld alleen tekstuele verschuivingen uit te voeren. De richtlijnen voldoen dan nog steeds niet aan de eisen van de richtlijnendatabase. Naar mening van het KiMS is er dus geen andere mogelijkheid dan de richtlijnen grotendeels opnieuw te ontwikkelen. In afstemming met vertegenwoordigers van werkgroepen van NVvH en HOVON wordt gewerkt aan een template voor alle hematologische richtlijnen. Choose wisely (Verstandig Kiezen) In een aantal sessies met vertegenwoordigers vanuit de deelspecialistische verenigingen zijn in 2014 tien Verstandige Keuzes bij interne geneeskunde vastgesteld (zie voor een toelichting ). De Federatie Medisch Specialisten en ZonMw willen met dit programma medisch specialisten en patiënten stimuleren om in gesprek te gaan over het nut en de noodzaak van zorgmogelijkheden Richtlijnen in 2014 Herziening richtlijn Primaire myelofibrose (NVvH) NVvH-leden werden in de periode tussen 22 mei 2014 en 22 juni 2014 in de gelegenheid gesteld commentaar leveren op de conceptrichtlijn van de NVvH werkgroep niet-oncologische hematologie (subgroep MPN). De herziening van de ITP richtlijn werd op 6 juli 2014 geautoriseerd door het bestuur van de NVvH: Eind 2014 is een nieuwe commentaarronde gestart i.v.m. verandering in de vergoedingsstatus: Ruxolitinib kan worden voorgeschreven aan MF patiënten met een int-1, int-2 of hoog risicoprofiel vlg de IPSS score in combinatie met symptomatische splenomegalie en/of ziektegerelateerde symptomen. De richtlijn was op 31 december nog niet voor autorisatie aangeboden aan het bestuur van de NVvH. Richtlijn wervelmetastasen (LWNO/IKNL) NVvH-leden werden in de periode tussen 30 oktober en 30 november 2014 in de gelegenheid gesteld commentaar leveren op deze multidisciplinaire IKNL conceptrichtlijn. Dr. M.C. Minnema (UMCU) had een mandaat om namens de NVvH zitting te nemen in de richtlijnwerkgroep. De richtlijn was op 31 december nog niet voor autorisatie aangeboden aan het bestuur van de NVvH. Richtlijn Orale mucositis (IKNL) NVvH-leden werden in de periode tussen 18 november en 18 december 2014 in de gelegenheid gesteld commentaar leveren op deze multidisciplinaire IKNL conceptrichtlijn. Namens de NVvH heeft zitting in de richtlijnwerkgroep: prof. dr. N.M.A. Blijlevens. De richtlijn was op 31 december nog niet voor autorisatie aangeboden aan het bestuur van de NVvH. Richtlijn CLL/SLL/HCL (HOVON) NVvH-leden werden in de periode tussen 20 november en 20 december 2014 in de gelegenheid gesteld commentaar leveren op deze HOVON conceptrichtlijn. De richtlijn was op 31 december nog niet voor autorisatie aangeboden aan het bestuur van de NVvH. Richtlijnen in ontwikkeling 1. Richtlijn Ovariële functie na kankerbehandeling (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) ) / IKNL). Namens de NVvH heeft zitting in de richtlijnwerkgroep: dr. M. Wondergem (commentaarfase verwacht in 2015). Concept Jaarverslag NVvH

9 2. Herziening van de HOVON Multipel Myeloom richtlijn uit 2012 (commentaarfase verwacht begin 2015). Registraties ITP Registratie De werkgroep niet-oncologische hematologie van de NVvH heeft het initiatief genomen tot een landelijke registratie van chronische ITP in het kader van nieuwe medicatie. Eind 2014 waren circa 170 patiënten geïncludeerd. In 2015 loopt de vijfjaarsperiode van de registratie af. Er wordt onderzocht of de ITP registratie in 2015 kan worden ondergebracht bij een organisatie die de dataverzameling en extractie kan continueren en optimaliseren. Aan reeds geïncludeerde patiënten zal hiervoor expliciete toestemming worden gevraagd. Register aplastische anemie Sinds januari 2014 worden gegevens verzameld van volwassen patiënten met verworven aplastische anemie die in eerste lijn behandeld worden met antithymocyten globuline (ATG) of een allogene stamceltransplantatie. De registratie vindt plaats teneinde de in 2013 opgestelde richtlijnen voor diagnose en behandeling van verworven aplastische anemie bij volwassenen te evalueren op respons, overleving en bijwerkingen. Tot 1 december zijn er in totaal twaalf patiënten geregistreerd die sinds 1 januari behandeld zijn voor verworven aplastische anemie. Daarvan hebben er elf ATGAM gehad, één patiënt heeft een allogene stamceltransplantatie ondergaan als eerstelijns behandeling. Van vijf centra is bekend dat er patiënten met verworven aplastische anemie werden behandeld met ATGAM die nog niet zijn aangemeld. Pfizer stelt de werkgroep op de hoogte wanneer een centrum in Nederland ATGAM bestelt. Het streven is om alle in Nederland behandelde patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen te registreren. Op deze wijze hopen we de zorg voor patiënten met deze zeldzame aandoening te kunnen optimaliseren. De werkgroep Aplastische Anemie van de NVvH wil de registratie omzetten in een prospectieve observationele studie. De hoop is voldoende middelen ter beschikking te krijgen om het register 5 jaar lang voort te zetten als een prospectieve observationele studie naar ATGAM als behandeling voor verworven aplastische anemie. Verdere informatie via: Standpunt biosimilars In 2014 werd door de werkgroep Geneesmiddelen van de Raad Kwaliteit (Federatie Medisch specialisten) in afstemming met o.a. de betrokken deelspecialistische verenigingen van de NIV een concept standpunt biosimilars geformuleerd. Dit conceptstandpunt werd in november 2014 door het bestuur van de NVvH besproken en becommentarieerd. Het definitieve standpunt wordt begin 2015 verwacht. 5 Onderzoek & Wetenschap Commissie Onderzoek & Wetenschap Doelstellingen van de commissie voor 2014 waren: Revitaliseren bestaande werkgroepen (lymfomen, immunologie) Identificatie moeilijk te financieren onderzoek Behoeftemeting vorming NL consortia tbv subsidieaanvragen Concept Jaarverslag NVvH

10 Revitaliseren werkgroep lymfomen & immunologie In het verleden bestonden binnen het aandachtgebied van het jaarlijkse NVvH-HOVON hematologiecongres in januari drie werkgroepen. Hoewel deze bloedgroepen evident vertegenwoordigd zijn op het congres, is er de afgelopen jaren eigenlijk niet duidelijk sprake meer van werkgroepen. De commissie onderzoek van de NVvH heeft geinventariseerd of er behoefte bestaat om deze werkgroepen te revitaliseren. Faciliteren van meerdere interacties per jaar De gedachte is dat de werkgroepen - naast presentaties op het hematologiecongres- een aanvullende mogelijkheid creëren tot interacties tussen de verschillende wetenschappelijke groepen die binnen bovengenoemde onderwerpen werkzaam zijn in Nederland. Naast de presentaties op het hematologiecongres zou dan 1x per jaar een wat meer kleinschalige bijeenkomst georganiseerd kunnen worden ( 1 dag) in de vorm van een workshop. Hierbij kunnen dan door de verschillende centra gekozen onderwerpen worden gepresenteerd, waarna hierover laagdrempelig kan wordt gediscussieerd, en methoden en technieken kunnen worden uitgewisseld. Dit kan dan leiden tot een verdergaande uitwisseling van informatie, materialen en technieken tussen de verschillende onderzoeksgroepen, en discussies over de aandachtsgebieden. Er worden momenteel door de lymfoomgroep stappen gezet om in september 2015 een eerste Young-investigator in Hematology bijeenkomst te organiseren. Identificatie moeilijk te financieren onderzoek De indruk bestaat dat financieringsproblemen met name de (niches binnen de) benigne hematologie betreffen zoals AA, PNH, AIHA, hemoglobinopathieën en andere congenitale ziekten, beenmergfalen etc., maar bijvoorbeeld ook zeldzame aandoeningen als Langerhans histiocytose. Mogelijk zijn er nog andere potentieel moeilijk te financieren velden van basaal/translationeel onderzoek: trombose & hemostase en hemofilie? De NVvH wil niet zelf een prioritering aanbrengen, maar faciliterend/stimulerend optreden en fungeren als ambassadeur bij potentiële subsidiegevers. Daarbij dient het onderzoeksvoorstel altijd als uitgangspunt. De NVVH verstrekt zelf geen subsidies en gaat dat ook niet doen. Met om te beginnen een inventarisatie onder de afdelingshoofden van academische ziekenhuizen, heeft de commissie een indruk te krijgen van de omvang van het probleem. In de zomer van 2014 vond een inventarisatie onder alle leden van de NVvH plaats, waarbij men werd uitgenodigd om lopend, of vergevorderde plannen voor, onderzoek dat moeilijk te financieren (b)lijkt, in te dienen. Het Plan van Aanpak dat de NVvH voor ogen stond ziet er als volgt uit: 1. Een inventarisatie van wie binnen de hematologie gemeenschappelijke onderzoeksplannen delen 2. Faciliteren van samenwerking tussen onderzoeksgroepen door de NVvH en identificatie van potentiele geldstromen 3. Het opstellen door de onderzoeksgroep van een gezamenlijk onderzoeksvoorstel. Criteria: breed gedragen onderzoek (2 of meer centra) dat door NVvH-bestuur is omarmd en dat grote impact heeft op de patiënt, op financieel gebied, of op de Quality of Life. 4. Ambassadeurschap: o NVvH-bestuur schrijft aanbevelingsbrief naar potentiele fonds-/subsidieverstrekkers o NVvH vaardigt zo nodig een delegatie af die met subsidieverstrekkers om de tafel gaat zitten o NVvH schrijft particuliere fondsenverstrekkers direct aan met de vraag of het onderzoeksvoorstel gepresenteerd mag worden. Uit de ingezonden projecten voldeed het onderzoeksvoorstel van dr. Halkes (Erasmus MC) Development of new treatment strategies by unraveling the pathogenesis of aplastic anemia and the mechanism of action of Immune Suppressive Treatment aan de drie vooraf opgestelde criteria (relevantie, draagvlak en (moeilijk) elders financierbaar). Concept Jaarverslag NVvH

11 Eind 2014 was de onderzoeksgroep van dr. Halkes bezig met het maken van een inventarisatie van mogelijke financieringsbronnen (personen/organisaties) en eventueel te betrekken andere onderzoeksgroepen. Vorming NL consortia tbv subsidieaanvragen Er wordt in Nederland veel goed hematologisch onderzoek verricht. Toch is het verkrijgen van KWF/NWO/LSBR/EU subsidies voor basaal en translationeel onderzoek voor de individuele groepen vaak moeizaam, aangezien men met andere groepen dingt naar hetzelfde geld (uit te delen per AIO project). Het toekennen van EU subsidies is veelal een weinig transparant en niet zelden een politiek proces. Het is ook niet uitzonderlijk dat alle centra op dezelfde subsidie inschrijven. De NVVH commissie wil trachten gemeenschappelijke grote beursaanvragen te stimuleren, bijvoorbeeld door bij subsidiegevers aan te dringen op instellen van programmasubsidies. Daarbij zullen de onderwerpen binnen voor de hematologie relevante programma s in overleg tussen NVVH en onderzoekers vast kunnen worden gesteld. De NVvH treedt op als ambassadeur voor de samenwerkende groepen. Uit de reactie van afdelingshoofden hematologie bleek dat er geen behoefte bestaat aan een rol voor de NVVH bij de eventuele vorming van consortia en het lobbyen voor het instellen van hematologische programsubsidies bij grote subsidiegevers. Wetenschapsprijzen Swammerdamprijs NVvH Deze tweejaarlijkse prijs werd in 2014 niet uitgereikt. Jaap Steenbergen stipendium NVvH Het stipendium werd op 23 januari 2014 uitgereikt aan Dr. Annemiek Broijl voor haar proefschrift getiteld: "Molecular profiling in multiple myeloma (2012). Er waren vijf proefschriften voorgedragen. De beoordelingscommissie voor de prijs bestond uit de volgende bestuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Hematologie: Prof. dr. F. Leebeek, Prof. dr. J.H. Veelken, Dr. M. Nijziel. 6 Financiering & regionalisatie zorg DOT/DBC DOT bijeenkomst mei 2014 Op 27 mei 2014 heeft er een plenaire bijeenkomst met de leden van de NVVH plaatsgevonden, georganiseerd door de DOT expertisegroep en enkele leden van het bestuur van de NVvH. Hierbij heeft Jaap Stam vanuit DBC-onderhoud een presentatie gegeven. Er is een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst beschikbaar; hieronder de belangrijkste punten van deze bijeenkomst uiteengezet: Met de invoering van prestatiebekostiging in 2012 is 80% van de producten in het B- segment ingedeeld. Het B-segment tarief is vrij onderhandelbaar met de zorgverzekeraars. WBMV-functies, zoals SCT, vallen in het A-segment. De tarieven worden landelijk vastgesteld op basis van aanlevering van interne kosten en producten. Alleen de vergunninghouder (instelling) mag het zorgproduct declareren. In andere gevallen is sprake van onderlinge dienstverlening waarvoor ziekenhuizen onderling facturen sturen. Registratie- en sluitingsregels: De doorlooptijden worden in 2015 verkort naar maximaal 120 dagen (zie ook verderop in de nieuwsbrief). Deze maatregel is een wens van de overheid om eerder inzicht in de schadelast te krijgen. Voor ziekenhuis en specialist betekent dit dat eerder gefactureerd kan worden. Gemiddeld zal het onderhanden werk met 15% dalen. Concept Jaarverslag NVvH

12 Effect voor de hematologie is ongeveer 3-5% op landelijk niveau. Bij vervolgtrajecten opent de ziekenhuis software op dag 121 een nieuw zorgproduct. Het zorgproduct wordt gesloten na een periode van 3x 120 dagen. In de huidige beleidsregel staat vermeld dat max. 1 keer per jaar een nazorgproduct gedeclareerd mag worden. De beleidsregel wordt aangepast naar 3 keer per jaar. De regels voor dure geneesmiddelen zijn gewijzigd. Voor een compleet overzicht van de nieuwe procedure verwijzen we u naar de website van de NZa (http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg/nieuws/wijziging en-dure-geneesmiddelen-(add-ons)-per-2015/ ). Zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen samen een aanvraag doen voor het opnemen of verwijderen van middelen op de add-on lijst. In de huidige systematiek moet het ziekenhuis een vinkje zetten of is geleverd conform indicatie van de lijst dure geneesmiddelen. Mogelijk moet de medisch specialist straks zelf aangeven wat de indicatie is. Uitleg over registratie palliatieve zorg Aan de registratie van de zorgactiviteit die gebruikt wordt voor begeleiding van supportive care/palliatieve zorg zitten geen extra voorwaarden. Er moet uiteraard wel een face-to-face contact plaatsvinden met een medisch specialist om deze zorgactiviteit te mogen registreren. Lees verder op Ontwikkeling ICD10 Voor het declareren van een DOT-zorgproduct is het is van belang om de diagnose goed vast te leggen. In het DOT systeem zal de diagnose uit de typeringslijst per 2015 worden vertaald naar de ICD-10 codering. Vanaf 2015 is het typeren van zorg middels de ICD10 noodzakelijk voor de declaratie en zal later in 2016 ook nodig zijn voor de afleiding van DOT zorgproducten. De DOT-expertisegroep heeft al inbreng geleverd bij het project ICD10 om de koppeling met de bestaande diagnosen en de ICD10 te onderzoeken. Een nieuwe ronde commentaar op deze vertaalslag vindt momenteel plaats. Registratieregels Voor de hematologie gelden uitzonderingen op de registratieregels om de geleverde zorg af te laten leiden naar een declarabel zorgproduct.. De uitzonderingen staan vermeld in het document getiteld Registratieregels. Voor een korte samenvatting van de reguliere regels en de uitzonderingen die van toepassing zijn voor de hematologie, lees verder op: Classificatie immuno-chemo Soms is het niet duidelijk of een behandeling onder chemotherapie of onder immunotherapie valt. Om landelijk met alle behandelaren op dezelfde manier te registreren en declareren heeft de DOT expertisegroep een overzicht gemaakt van de classificatie van twijfelgevallen. Zie onderstaande tabel voor het overzicht. Groeifactoren en immuunglobulinen hebben geen bewezen anti-tumor effect. Aangezien dit een vereiste is voor medicinale oncologische therapie, kunnen ze niet als chemo of immunotherapie worden geregistreerd en zijn ze niet opgenomen in de lijst op Deze lijst is afgestemd met de NVMO, zodat we landelijk op uniforme wijze gaan registreren. Wijzigingsverzoeken Elk jaar vinden er een aantal nieuwe uitleveringen plaats van de DOT-productstructuur. DBConderhoud en de NZa hebben echter aangekondigd om het aantal releases te beperken om zo meer rust te creëren voor het systeem. Dit houdt in dat er minder mogelijkheden zijn om wijzigingen door te voeren. (http://www.dbconderhoud.nl/dbc-onderhoud-nieuws/2015-rust-voor-dbc-systematiek- 2/menu-id-1831 ). Concept Jaarverslag NVvH

13 In 2015 zullen er alleen noodzakelijke wijzigingen worden doorgevoerd die vanuit het veld worden aangevraagd. Dit heeft mede te maken omdat er in de release van 2015 drie grote projecten gerealiseerd dienen te worden en die alle specialismen zullen raken. Het gaat om de verkorting doorlooptijden en het ICD10 project, zoals eerder toegelicht in deze nieuwsbrief. Daarnaast zullen er in 2015 integrale tarieven worden geïntroduceerd. Bij het project integrale tarieven zal het honorarium van de specialist onderdeel worden van het tarief van de zorgproducten. Elke instelling is vrij om te beslissen hoe het integrale tarief tot stand komt. In 2014 werden de volgende wijzigingsverzoeken opgesteld (nog niet gehonoreerd eind 2014): Gemetasteerde ziekte Registratieregel acute leukemie Sib typering zonder identieke match Hemofilie specifieke activiteiten Gedetailleerde informatie via: Regionale samenwerking Ten aanzien van dit onderwerp trekken HOVON en NVvH gezamenlijk op. In 2014 is een eerste begin gemaakt met een template voor regionale samenwerking, waarbij vooral is gekeken naar de wijze van implementatie. 7 Samenwerking met Stichting HOVON De dagelijkse besturen van NVvH en HOVON zijn in 2014 diverse malen bijeengekomen om te werken aan een robuuste en toekomstbestendige organisatiestructuur van hematologisch Nederland. In samenwerking met de HOVON werd de Stichting Dutch Hematology Congress opgericht. Alle financiële activiteiten t.b.v. het jaarlijkse DHC congres kunnen hierin worden ondergebracht. Nadere uitwerking samen met HOVON en de accountant zal in 2014 plaatsvinden. Richtlijnen op initiatief van de NVvH of HOVON, worden vanaf november 2014 ter becommentariëring aan de leden van de NVvH voorgelegd (zie p. 7) NVvH en HOVON trekken gezamenlijk op t.a.v. DOT en ICD-10/ICD-11 en delen de kosten (zie p. 11 ) Wat betreft de regionalisatie wordt samengewerkt in de commissie Financiering & regionalisering (zie p. 11) 8 Nederlands tijdschrift voor Hematologie (NTvH) Geen bijzonderheden 9 Website De website bestaat in haar huidige vorm nu ruim drie jaar en wordt dagelijks door gemiddeld 2700 unieke bezoekers geraadpleegd. In 2014 heeft wederom een revisie van (een deel van ) de patiëntinformatie plaatsgevonden en is een deel van de website speciaal voor AIOS in de differentiatie hematologie ingericht. Tevens worden vacatures voor internist-hematologen geplaatst. Concept Jaarverslag NVvH

Concept Jaarverslag 2013

Concept Jaarverslag 2013 Concept Jaarverslag 2013 1. NVvH (na)scholing... 1 2. Ledenraadpleging... 2 3. Onderwijs & Opleiding... 3 4. Onderzoek & Wetenschap... 5 5. Financiering zorg... 5 6. Oprichting Stichting DHC... 5 7. Registraties...

Nadere informatie

Zorg dat je niet indot

Zorg dat je niet indot Zorg dat je niet indot Moderator Ineke van der Jagt 1st author / speaker Annet Duin, RZA Co-authors Bram Bexkens Belangenverklaring In overeenstemming met de regels van de Inspectie van de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst. Aplastische Anemie. Afdeling Hematologie 12 december 2016

Informatie bijeenkomst. Aplastische Anemie. Afdeling Hematologie 12 december 2016 Informatie bijeenkomst Aplastische Anemie Afdeling Hematologie 12 december 2016 Wat is Aplastische Anemie? Fred Falkenburg Internist-hematoloog Stamcellen in het beenmerg maken alle bloedcellen en afweercellen

Nadere informatie

Stichting Hematologisch-Oncologisch. Wetenschapsonderzoek (SHOW) Research en patiëntenzorg

Stichting Hematologisch-Oncologisch. Wetenschapsonderzoek (SHOW) Research en patiëntenzorg Stichting Hematologisch-Oncologisch Wetenschapsonderzoek (SHOW) Research en patiëntenzorg Comité van aanbeveling Ria Bremer, journalist Prof. Dr. Jan Wouter ten Cate, vasculair geneeskundige Peter Faber,

Nadere informatie

vrijdag 18 maart 2016

vrijdag 18 maart 2016 9 e Nascholing Hematologie voor verpleegkundigen en andere disciplines PROGRAMMA vrijdag 18 maart 2016 Locatie: Onderwijscentrum Erasmus MC Dr. Molewaterplein 50 3015 GE Rotterdam Inlichtingen: Mevrouw

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Aplastische Anemie (AA)

Aplastische Anemie (AA) Aplastische Anemie (AA) Stijn Halkes en Jennifer Tjon Afdeling Hematologie Geen belangenverstrengeling Aplastische Anemie (AA) introductie December 2005: 23 jarige jongen met spoed naar Eerste hulp UMC,

Nadere informatie

DOT in de medische oncologie

DOT in de medische oncologie NVMO-informatiesheet DOT in de medische oncologie versie 2.1, september 2012 NVMO-werkgroep DOT Inleiding Per 1-1-2012 zijn de DBC s vervangen door de DBC Zorgproducten onder DOT. Onder DOT worden zorgtrajecten

Nadere informatie

Update resultaten pilot EPA-gericht opleiden

Update resultaten pilot EPA-gericht opleiden Update resultaten pilot EPA-gericht opleiden O.l.v. Jacqueline de Graaf, opleider Radboudumc Ted Koster, opleider Groene Hart Ziekenhuis Marieke Bolk, onderwijskundige en deelprojectleider RIO 1 Samenstelling

Nadere informatie

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam DOT de stand van zaken en hoe verder Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam 2 Inhoud presentatie Wie is DBC-Onderhoud DOT in het kort Belangrijkste kenmerken huidige declaratiepraktijk Problemen binnen

Nadere informatie

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan

Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan Stichting Samenwerkende Centra voor Primaire Immuundeficiënties (SSPID) Beleidsplan P.M. Ellerbroek 1 Inhoud I. Inleiding 3 II. Strategie II.1 Statutaire doelstelling en missie 4 II.2 Afwezigheid winstoogmerk

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

Procedures Richtlijnen

Procedures Richtlijnen Nederlandse Vereniging voor Urologie Conceptversie 1.0 vastgesteld HV 22 mei 2014 Procedures Richtlijnen 1 Inhoud Begrippen... 3 Inleiding... 4 1. Ontwikkeling richtlijnen... 4 2. Consultatie / Commentaarfase...

Nadere informatie

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. 1. Oprichting van de stichting. 2. Bestuur. 3. Kernactiviteit en doelstellingen. 4.

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. 1. Oprichting van de stichting. 2. Bestuur. 3. Kernactiviteit en doelstellingen. 4. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Oprichting van de stichting 2. Bestuur 3. Kernactiviteit en doelstellingen 4. Activiteiten 2013 5. Financieel jaaroverzicht 2013 6. Doelstellingen 2014 7. Begroting 2014

Nadere informatie

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017.

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. KAMG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door artsen Maatschappij en Gezondheid en profielartsen Maatschappij en Gezondheid De ingangsdatum van

Nadere informatie

Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek: Najaarssymposium 2016

Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek: Najaarssymposium 2016 Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek: Najaarssymposium 2016 Samenwerken in het optimaliseren van de bloedtransfusieketen Deel II: Ontwikkelen van nieuw transfusie gerelateerd onderzoek Dr. Erik

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting AA & PNH Contactgroep 1

Jaarverslag Stichting AA & PNH Contactgroep 1 Jaarverslag Stichting AA & PNH Contactgroep 2011 Inhoudsopgave 1.Algemeen. 2 2. Bestuur. 2 3. Activiteiten Lotgenotencontact.. 3 Informatie... 3 Voorlichting 4 Belangenbehartiging.. 4 4. Samenwerking.

Nadere informatie

vrijdag 24 maart 2017

vrijdag 24 maart 2017 10 e Nascholing Hematologie voor verpleegkundigen en andere disciplines PROGRAMMA vrijdag 24 maart 2017 Locatie: Hogeschool Rotterdam Locatie Rochussenstraat lokaal RS.00.442 Inlichtingen: Mevrouw J.M.

Nadere informatie

Speciale kwalificatie in de neuromyologie

Speciale kwalificatie in de neuromyologie Speciale kwalificatie in de neuromyologie Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie heeft, gehoord het Consilium Neurologicum, met instemming kennisgenomen van de voorstellen tot een speciale

Nadere informatie

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF?

CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? CHECKLIST: IS UW ZORGADMINISTRATIE DOT-PROOF? Na een druk en roerig jaar kijken veel ziekenhuizen terug op de overgang van DBC s naar DOT. Het is een flink project geweest. Maar wanneer is uw ziekenhuis

Nadere informatie

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst versie 1 Met ingang van 1 januari 2015 vraagt de NZa advies aan vertegenwoordigers van

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

HIV/HCV FARMACOLOGIE VOOR APOTHEKERS MASTERCLASS OKTOBER 2016 - MAART 2017 UTRECHT MEETING PROSPECTUS www.virology-education.nl CONTENT Introductie... 3 Masterclass beschrijving... 4 Achtergrond... 4 Leerdoelen...

Nadere informatie

Mission Statement. Ad 2a) Er zal naar verwachting een veel grotere opkomst zijn tijdens de gezamenlijke sessies op beide vergaderdagen.

Mission Statement. Ad 2a) Er zal naar verwachting een veel grotere opkomst zijn tijdens de gezamenlijke sessies op beide vergaderdagen. Mission Statement Voorstel voor samenwerking van de sectie Experimentele Gastroenterologie (SEG) van de NVGE en de sectie Basale Hepatologie (SBH) van de NVH I. De voorgestelde samenwerking heeft tot doel

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Maastricht, juni 2014 Geachte collegae, Het cluster laboratorium speciële hemostase en transfusie (onderdeel van het Centraal Diagnostisch Laboratorium, CDL) van het MUMC+ heeft onderwijsmodules op het

Nadere informatie

Pa#ëntenpar#cipa#e in wetenschappelijk onderzoek een mooie toekomst voor HOVON en Hematon

Pa#ëntenpar#cipa#e in wetenschappelijk onderzoek een mooie toekomst voor HOVON en Hematon Pa#ëntenpar#cipa#e in wetenschappelijk onderzoek een mooie toekomst voor HOVON en Hematon Anna van Rhenen internist-hematoloog Mechteld van de Beld lid Raad van Toezicht Hematon Voorstellen Inhoud p HOVON

Nadere informatie

wat betekent dit voor jou?

wat betekent dit voor jou? CONGRES INDIVIDUALISERING OPLEIDINGSDUUR: wat betekent dit voor jou? DONDERDAG 26 MEI 2016 15.30 21.00 UUR FORT VOORDORP, GROENEKAN Op donderdag 26 mei 2016 organiseert de Federatie Medisch Specialisten

Nadere informatie

GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 officieuze coördinatie

GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 officieuze coördinatie GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 "Artikel 33bis. 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal bij verworven aandoeningen." "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) "A." + "

Nadere informatie

Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017

Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017 Juridisch kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving NVMDL 24 maart 2017 drs. B.W.H. (Belinda) van de Lagemaat Senior adviseur Federatie Medisch Specialisten Beleidscontext van taakherschikking Taakherschikking

Nadere informatie

Is er een expertisecentrum?

Is er een expertisecentrum? Hand-out perspectief lysosomale stapelingsziekten 05-06-2014 De ervaringen met de zorg van patiënten met lysosomale stapelingsziekten zijn door middel van een online enquête onderzocht, in het kader van

Nadere informatie

Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen en herregistratievoorwaarden voor de differentiatie Nefrologie binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van de differentiatie De differentiatie Nefrologie is het onderdeel van de Interne

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit

Onderwerp: Doelen: Voorgenomen acties. Kwaliteit Jaarplan 2015 Werkgroep VRA Bewegen en Sport (WVBS) Voorzitter: R Dekker Voorzitterschap: vacant Secretaris: PJM van Leeuwen Penningmeester: JA Haisma Contactpersoon voor dit concept: Peter JCM van Leeuwen

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

Dilemma s in de hematologie PROGRAMMA

Dilemma s in de hematologie PROGRAMMA 7 e Nascholing Hematologie Verpleegkundigen en andere disciplines donderdag 20 maart 2014 Dilemma s in de hematologie PROGRAMMA Locatie: Onderwijscentrum Erasmus MC Wytemaweg 80 3015 CN Rotterdam Inlichtingen:

Nadere informatie

Dilemma s in de hematologie PROGRAMMA

Dilemma s in de hematologie PROGRAMMA 7 e Nascholing Hematologie Verpleegkundigen en andere disciplines donderdag 20 maart 2014 Dilemma s in de hematologie PROGRAMMA Locatie: Onderwijscentrum Erasmus MC Wytemaweg 80 3015 CN Rotterdam Inlichtingen:

Nadere informatie

Aan [gadresseerde] Amsterdam, 8 oktober 2009 Kenmerk RMW/EvT/5973. Contactpersoon mw. dr. E. van Tienhoven (020 5510 731)

Aan [gadresseerde] Amsterdam, 8 oktober 2009 Kenmerk RMW/EvT/5973. Contactpersoon mw. dr. E. van Tienhoven (020 5510 731) Aan [gadresseerde] Amsterdam, 8 oktober 2009 Kenmerk RMW/EvT/5973 Betreft Advies positie arts-onderzoeker Raad voor Medische Wetenschappen Contactpersoon mw. dr. E. van Tienhoven (020 5510 731) Aan [geadresseerde],

Nadere informatie

EPA s in de opleiding anesthesiologie

EPA s in de opleiding anesthesiologie EPA s in de opleiding anesthesiologie Invitational Conference Opleidingsplannen 23 juni 2015 Dr. Reinier Hoff Opleider anesthesiologie UMC Utrecht Redenen voor verandering Anesthesiologie niet in de volle

Nadere informatie

De meervoudigedifferentiant, de algemeen internist anno Thijs ten Doesschate, voorzitter JNIV 7e middagsymposiumseniorledenniv

De meervoudigedifferentiant, de algemeen internist anno Thijs ten Doesschate, voorzitter JNIV 7e middagsymposiumseniorledenniv De meervoudigedifferentiant, de algemeen internist anno 2017 Thijs ten Doesschate, voorzitter JNIV 7e middagsymposiumseniorledenniv 14-06-2017 Het begin van de algemene interne geneeskunde 1931: bijeenkomst

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Hoe ga ik om met de ziekenhuisorganisatie? Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en

Nadere informatie

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst.

Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen en profielen geneeskunst. DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAN uitspraak Van De Geschillencommissie ex artikel 43 van de Regeling specialismen

Nadere informatie

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Non Hodgkin lymfoom Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Uw hoofdbehandelaar is: hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen 08.30 17.00 uur bereikbaar via de polikliniek Interne

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling. Versie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling. Versie Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Medicinale oncologische behandeling Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de Algemene Registratieregels...

Nadere informatie

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 12 maart, 9 april en 7 mei 2014 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Georganiseerd

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Informatie over het Expertisecentrum Interne Geneeskunde in oprichting. -November Snapper-instituut. Primum non-nocere

Informatie over het Expertisecentrum Interne Geneeskunde in oprichting. -November Snapper-instituut. Primum non-nocere Informatie over het Expertisecentrum Interne Geneeskunde in oprichting -November 2011- Snapper-instituut Primum non-nocere 1 Achtergrond Ten aanzien van de huidige mogelijkheden van bij -en nascholingen

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Zorgconcentratie : gevolgen voor de opleiding

Zorgconcentratie : gevolgen voor de opleiding Zorgconcentratie : gevolgen voor de opleiding Voorstellen Dr. Götz Wietasch Opleider Anesthesiologie UMC Groningen Lid RGS, Voorzitter Cie Visiteren Dr. Marianne ten Kate-Booij Gynaecoloog Erasmus MC Voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg

Nieuwsflits. Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg Nieuwsflits Inhoud Evaluatieonderzoek naar de Regeling palliatieve terminale zorg 1. Adviesrapport bureau HHM is openbaar gemaakt Pagina 1 2. Conclusies en advies HHM voor toekomst Pagina 1 3. Kamerbrief

Nadere informatie

Assessment voor verpleegkundig specialist

Assessment voor verpleegkundig specialist Assessment voor verpleegkundig specialist Verpleegkundig specialisten staan met één been in de verpleegkundige en met een ander been in de medische wereld. Naast de vier taken van een verpleegkundige (het

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken.

Eindelijk VS en andere belangrijke zaken. Waar staan we nu? Eindelijk VS en andere belangrijke zaken., MANP (bestuurslid ) NP nu 12 jaar in Nederland 26 maart 2010 eerste Verpleegkundig Specialisten geregistreerd in art. 14 BIG-register Alleen

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned Veilige toepassing van medische technologie Lessons (to be) learned Inhoud 1. Belangrijkste resultaten 2. Op welke wijze kunnen ziekenhuizen een verbeterslag maken? Tabel 1: Nederlandse documenten veilig

Nadere informatie

Medisch Management op de SEH. (andere)

Medisch Management op de SEH. (andere) Medisch Management op de SEH. Over geld en (andere) belangrijke dingen P (Pol) Stuart Medisch Manager SEH/ observatorium. Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht. Eerst: Medische Geschiedenis In den beginne

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk

Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Rapportage Enquête individualisering in de praktijk Resultaten van een enquête over diverse aspecten van individualisering in de praktijk Project Individualisering Opleidingsduur Deelproject Toezicht en

Nadere informatie

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten

Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten Besluit Herregistratie specialisten 15 Meest gestelde vragen door medisch specialisten 1. Wat was de aanleiding voor de vernieuwing van de herregistratiebepalingen? Eens per vijf jaar wordt beoordeeld

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen

Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Richtlijn keuzestages, projecten, cursussen, congressen en studiereizen Huisartsopleiding Leiden LUMC - Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde G.J. GRIJPINK A. VERKERKE 23 NOVEMBER 2016 Documentbeheer

Nadere informatie

18 november 2014 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

18 november 2014 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Orale Mucositis herziening Richtlijn Arno Mank, RN PhD Onderzoeksverpleegkundige Oncologie/Hematologie AMC, Amsterdam Email vorige E-mail week eind vorige week Richtlijnencyclus 2007 2014 Doelstelling

Nadere informatie

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Simplificatie ontwerp KB oncologisch zorgprogramma: Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Afdeling 1. Doelgroep aard en inhoud Artikel 2 1 Elk ziekenhuis dient te beschikken over programma

Nadere informatie

hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen uur bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078)

hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen uur bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078) Non-Hodgkin lymfoom Uw hoofdbehandelaar is: hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen 08.30 17.00 uur bereikbaar via de polikliniek Interne geneeskunde, tel. (078) 654 64 64. 1 Inleiding U heeft

Nadere informatie

Richtlijn verworven aplastische anemie

Richtlijn verworven aplastische anemie Richtlijn verworven aplastische anemie Stijn Halkes Afdeling hematologie LUMC Subwerkgroep aplastische anemie Nederlandse Vereniging voor Hematologie Belangenverklaring In overeenstemming met de regels

Nadere informatie

Therapietrouw bij het gebruik van orale oncolytica

Therapietrouw bij het gebruik van orale oncolytica Maandag 22 juni 2015 Therapietrouw bij het gebruik van orale oncolytica Inleiding Het gebruik van orale medicatie in de (hemato-)oncologie is de laatste jaren sterk toegenomen. Dit geeft een grote verschuiving

Nadere informatie

Uitnodiging Workshop Nefrologie Papendal 28 e editie

Uitnodiging Workshop Nefrologie Papendal 28 e editie Uitnodiging Workshop Nefrologie Papendal 28 e editie Woensdag 13 en donderdag 14 december 2017 Congrescentrum Papendal Papendallaan 3 6816 VD Arnhem Sponsoren 28 e Workshop Nefrologie Papendal Brons Zilver

Nadere informatie

Positionering van de opleider. Michael Klemt-Kropp, MDL-arts NWZ Alkmaar Saskia Peerdeman, neurochirurg VUmc Amsterdam Janwillem van den Berg, FMS

Positionering van de opleider. Michael Klemt-Kropp, MDL-arts NWZ Alkmaar Saskia Peerdeman, neurochirurg VUmc Amsterdam Janwillem van den Berg, FMS Positionering van de opleider Michael Klemt-Kropp, MDL-arts NWZ Alkmaar Saskia Peerdeman, neurochirurg VUmc Amsterdam Janwillem van den Berg, FMS Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s

Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Masterclass Patiëntveiligheid III: Kwetsbare ouderen en preventie van risico s Onderdeel van 4 sessies om Iedere patiënt altijd veilig op uw afdeling waar te maken 17 april 2012 19 juni 2012 25 september

Nadere informatie

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen

Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Kennisontwikkeling voor de gehele zorgketen Casemix is een ondernemend adviesbureau met hart voor de zorg Wij maken de zorg beter! Kwantitatieve data-analyse is de basis Bekostiging Doelmatigheid Interne

Nadere informatie

REGLEMENT ERKENNING OPLEIDERS IN HET AANDACHTSGEBIED Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

REGLEMENT ERKENNING OPLEIDERS IN HET AANDACHTSGEBIED Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie REGLEMENT ERKENNING OPLEIDERS IN HET AANDACHTSGEBIED Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Preambule Het reglement erkenning opleiders in het aandachtsgebied regelt de erkenning door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Veelbelovend onderzoek van de afdeling Hematologie

Veelbelovend onderzoek van de afdeling Hematologie NIEUWE PERSPECTIEVEN Veelbelovend onderzoek van de afdeling Hematologie De diagnose leukemie, lymfklierkanker of multipel myeloom heeft een enorme impact op het leven van patiënten en hun omgeving. Vaak

Nadere informatie

richtlijnen basis voor kwaliteit

richtlijnen basis voor kwaliteit richtlijnen basis voor kwaliteit het IKNL alles-in-één concept Alle kankerpatiënten in Nederland hebben recht op de best mogelijke zorg tijdens en na hun behandeling. U, als zorgprofessional, zet zich

Nadere informatie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie

Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie Specialismespecifieke Toelichting op de Registratieregels Gynaecologie v20110701 Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene registratieregels... 4 2.1 Sluiten

Nadere informatie

Weefselvigilantieplatform in het VUmc

Weefselvigilantieplatform in het VUmc Weefselvigilantieplatform in het VUmc Angelika Dräger, PhD Hoofd Hematologie Laboratoria en weefselvigilantiecoördinator 28 november 2012 Hematologie Laboratoria VUmc BTD Hemostase Stamcellab Cleanroom

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S K.B. 18.3.2011 In werking 1.5.2011 B.S. 30.3.2011 Artikel 33bis GENETISCHE ONDERZOEKEN Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal bij verworven aandoeningen.

Nadere informatie

Sprekers en voorzitters: 8 e Groninger Stollingssymposium 26 mei 2011. Veneuze trombose

Sprekers en voorzitters: 8 e Groninger Stollingssymposium 26 mei 2011. Veneuze trombose 8 e Groninger Stollingssymposium 26 mei 2011 Veneuze trombose Veneuze trombose Tijdens deze alweer achtste editie van het Groninger Stollingssymposium staat de alledaagse aandoening veneuze trombo-embolie

Nadere informatie

Transmurale samenwerking bij cardiovasculair risicomanagement

Transmurale samenwerking bij cardiovasculair risicomanagement Transmurale Dit digitale Kaartenboek gaat over (CVRM). Op de eerste kaart staat wat deze samenwerking belemmert en op de tweede kaart staan oplossingsrichtingen hiervoor. De derde kaart geeft weer hoe

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011 DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst 19 september 2011 Inhoudsopgave 1. Evaluatie Memo 19 juli 2011 2. Tariefberekening DOT 2013 Memo 13 september 2011 2 Evaluatie

Nadere informatie

GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 officieuze coördinatie

GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 officieuze coördinatie GENETISCHE ONDERZOEKEN Art. 33bis pag. 1 "Artikel 33bis. 1. Moleculaire Biologische testen op menselijk genetisch materiaal bij verworven aandoeningen." "K.B. 31.8.2009" (in werking 1.11.2009) "A." " 588431

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014

Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt door arts, apotheker en patiënt op basis

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Stamceltransplantatie. Versie

Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Stamceltransplantatie. Versie Toelichting op de uitzondering op de Registratieregels voor Stamceltransplantatie Versie 20120329 1 mei 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitzonderingen op de algemene registratieregels... 4 2.1 Stamceltransplantatie...

Nadere informatie

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.L Schippers Postbus 20350 W 0 L K SGE70\'DHEID ^ SEP.20B Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502

Nadere informatie

NOTITIE REGISTRATIE VOOR ANESTHESIOLOOG-PIJNSPECIALISTEN EN INSTELLINGEN VOOR PIJNGENEESKUNDE

NOTITIE REGISTRATIE VOOR ANESTHESIOLOOG-PIJNSPECIALISTEN EN INSTELLINGEN VOOR PIJNGENEESKUNDE NOTITIE REGISTRATIE VOOR ANESTHESIOLOOG-PIJNSPECIALISTEN EN INSTELLINGEN VOOR PIJNGENEESKUNDE ALGEMENE BEPALINGEN Anesthesioloog Instelling Kwaliteitsvisitatie Opleider Patiëntgebonden pijngeneeskundige

Nadere informatie

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen

Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen Reglement van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen 1. Algemeen Naam: werkgroep revalidatieartsen voor neuromusculaire aandoeningen (NMA) van de VSN. De werkgroep is tevens een geaccrediteerde werkgroep

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie