VERBETEREN VAN DE KWALITEIT ZORGT VOOR HOGERE EFFICIËNTIE INTERVIEW MET PETER LANGENBACH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERBETEREN VAN DE KWALITEIT ZORGT VOOR HOGERE EFFICIËNTIE INTERVIEW MET PETER LANGENBACH"

Transcriptie

1 Interview: VERBETEREN VAN DE KWALITEIT ZORGT VOOR HOGERE EFFICIËNTIE INTERVIEW MET PETER LANGENBACH 10 MCA: december 2013, nummer 6

2 Drs. Peter Langenbach RC was in de periode tot 2011 als financieel directeur verantwoordelijk voor de financiering en bewaking van het nieuwbouwbudget van het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Met dit project was een externe financiering van 455 miljoen euro gemoeid. Voor zijn rol in het nieuwbouwproject en zijn kwaliteiten als financieel directeur werd hij in 2011 bekroond tot Zorgfinancial van het jaar. Inmiddels is Peter lid van de raad van bestuur en heeft hij onder andere de financiële portefeuille. Welke ontwikkelingen signaleert hij in de zorgsector? En welke rol speelt Finance in het JBZ? Eddy Vaassen en Andrea Willemse: Hoe ervaar je het werken in een zorginstelling? Wat mij drijft, is dat ik hier kan bijdragen aan een steeds veiligere en dus betere patiëntenzorg tegen acceptabele kosten. We doen het voor de patiënten en dat inspireert mij. Samenwerken met zorgprofessionals die datzelfde doel hebben, gaat dan vanzelf. Aan het einde van de dag geeft dat gewoon een goed gevoel. In de zorg heerst nog vaak een informele cultuur met een beperkte resultaatgerichtheid. Dat vind ik geen goed uitgangspunt. Het JBZ is een topklinisch ziekenhuis en wij investeren veel in wetenschap, innovatie en opleiding. Daar hoort een zakelijke en resultaatgerichte bedrijfsvoering bij. In samenspraak met de raad van toezicht hebben we als raad van bestuur diverse gerichte interventies gedaan om de cultuur van het JBZ te verzakelijken en de resultaatgerichtheid te vergroten. Inmiddels hebben we resultaatverantwoordelijke eenheden met duaal management medisch specialisten samen met bedrijfsvoerders, een incentiveregeling en een goed managementcontrolsysteem. Ook werken we nu samen met 14 ziekenhuizen in een inkoopalliantie. Daarmee bezuinigen we circa vijf procent op onze inkoop. Ik vind het ook belangrijk om mensen aan te spreken, bijvoorbeeld als hun bijdrage onvoldoende is of als ze hun afspraken niet nakomen. Andersom kunnen mensen mij ook aanspreken als ik mijn afspraken niet nakom. Je studeerde aan de KMA en hebt bij de Koninklijke Luchtmacht gewerkt. Zie je overeenkomsten tussen de Luchtmacht en het bedrijf ziekenhuis? Ja, die zijn er zeker. De belangrijkste is dat in beide organisaties veiligheid de hoogste prioriteit heeft. Wij doen geen concessies als het om veiligheid gaat! Verder zijn er bij beide organisaties veel procedures die strikt moeten worden nageleefd en er zijn duidelijke hiërarchieën en taakverdelingen. Maar in uitzonderlijke gevallen geldt het allesoverheersende principe dat je samen in één organisatie werkt en er samen moet zien uit te komen. Een mooi voorbeeld is de verhuizing naar onze nieuwe locatie in Dat was een enorme logistieke operatie, waarbij ruim 300 patiënten naar het nieuwe pand moesten worden gebracht. Natuurlijk waren er draaiboeken, maar je weet vooraf al dat je wordt geconfronteerd met allerlei onvoorziene omstandigheden. Mensen namen op zo n moment de vrijheid om te doen wat nodig was Wij praten niet over bezuinigen, maar over het verbeteren van onze kwaliteit MCA: december 2013, nummer 6 11

3 De discussies met onze accountant hebben eraan bijgedragen dat onze AO/ IC van bovengemiddelde kwaliteit is los van hiërarchieën en procedures. Als er voldoende sense of urgency is, kun je in een paar dagen doen wat normaal misschien wel een jaar zou duren. Ik zie ook veel parallellen met de luchtvaart. Gisteren was hier een delegatie van de KLM op bezoek. Een operatiekamer zou je tot op zekere hoogte kunnen vergelijken met een cockpit in een vliegtuig; veiligheid gaat voor alles. In de luchtvaartwereld kennen ze de time-outprocedure voor het opstijgen. Alle crewleden mogen ingrijpen als zij denken dat het niet verstandig is om op te stijgen. In ziekenhuizen hebben wij een gelijksoortige procedure tijdens operaties. Iedereen die in de operatiekamer aanwezig is, kan de operatie direct stopzetten als hij of zij OVER PETER LANGENBACH Na het afronden van de Koninklijke Militaire Academie bekleedde Peter Langenbach tussen 1993 en 2005 diverse financiële functies binnen de Koninklijke Luchtmacht. Naast zijn werk bleef Peter doorstuderen: bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg, postdoctoraal registercontroller aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en diverse bestuursopleidingen. In 2005 maakte Peter de overstap naar de gezondheidszorg en werd hij manager ICT, P&O en Financiën in het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. In 2008 werd Peter directeur Financiën & Control van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en in 2011 werd hij daar CFO. In datzelfde jaar werd Peter verkozen tot Zorgfinancial van het jaar. Naast zijn functie bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis is Peter lid van de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant en Avans Hogeschool. Hij is ook auditor voor het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg. denkt dat er iets niet in orde is. Dit noemen we ook de time-outprocedure. Het JBZ wil het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis zijn. Hoe brengen jullie dit in praktijk? Wij werken volgens de zes dimensies van kwaliteitszorg van het Institute of Medicine. Dit zijn patiëntveiligheid, klantgerichtheid, effectiviteit, tijdigheid, efficiëntie en gelijkheid. Deze dimensies vormen de basis voor al onze activiteiten van operatietafel tot schoonmaak. Efficiëntie in de zin van kostenbesparingen lijkt misschien op gespannen voet te staan met kwaliteit, maar het tegendeel is waar. Om een voorbeeld te noemen: als de chirurg goed werk verricht, voorkom je heroperaties. En als je ervoor zorgt dat de patiënt geen doorligwonden krijgt tijdens zijn ziekenhuisverblijf, hoeft deze daarvoor niet behandeld te worden. Daardoor kan de patiënt sneller naar huis. Dan heb je dus minder kosten. Wij praten niet over bezuinigen, maar over het verbeteren van de kwaliteit. Jaarlijks laten we onze kwaliteit toetsen door een onafhankelijke externe partij en we streven naar een internationale accreditering door de Joint Commission International (JCI). Openheid is een van onze kernwaarden. Daarom publiceren we onze kwaliteitsindicatoren al jaren op onze website en op kwaliteitsborden op afdelingen die voor de patiënt toegankelijk zijn. Hoe zorg jij persoonlijk voor de cultuurverandering? Ik vind het belangrijk om zichtbaar en bereikbaar te zijn als bestuurder. Ik wil weten wat er speelt in de organisatie en hoe het zorgproces in elkaar zit. Regelmatig loop ik op vrijdag mee met een collega, soms een arts of verpleegkundige; de volgende keer een kok of een schoonmaker. Daarover schrijf ik een blog op ons intranet met een compliment én een tip. Ook zet ik me in om het kwaliteitsbesef te verster- 12 MCA: december 2013, nummer 6

4 LEDEN NBA EN VRC TE GAST BIJ HET JBZ Op 10 september 2013 sprak Peter Langenbach voor een groep van 50 leden van NBA en VRC tijdens de BoardRoom Meeting Veranderingen in de financiering van de gezondheidszorg georganiseerd door NBA-VRC en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Na de lezing kregen de deelnemers een rondleiding door het ziekenhuis. De foto s bij dit artikel zijn genomen tijdens deze bijeenkomst. Deelnemers BRM Rondleiding Peter Langenbach aan het woord ken. Zo spreek ik de schoonmakers toe over hun bijdrage aan de kwaliteit van de zorg. Als zij hun werk niet goed doen, zijn er meer bacteriën, ontstaan er meer infecties en worden meer mensen ziek. Iedere JBZ-medewerker moet zich bewust zijn van zijn of haar bijdrage aan onze kwaliteit en daar trots op zijn. Medio vorig jaar, een jaar na het betrekken van de nieuwbouw, dreigden we op een negatief resultaat uit te komen. Een groot probleem, want wij hebben 455 miljoen schuld bij de bank en zij stellen steeds hogere eisen aan onze solvabiliteit, die eind 2012 nog maar 9,4 procent was. Onze doelstelling is om in 2018 een solvabiliteit van 15 procent te hebben. Als raad van bestuur riepen we de hulp in van de hele organisatie. We maakten hen deelgenoot van de financiële situatie. Ik heb alle leidinggevenden in de zorg, maar ook geïnteresseerde dokters en verpleegkundigen, een basiscursus Finance gegeven: wat is een balans, wat is een resultatenrekening en waarom zijn je liquiditeits- en solvabiliteitspositie zo belangrijk? Dat heeft geleid tot veel begrip voor de maatregelen die we hebben genomen. Mensen denken nu ook na over hun eigen bijdrage aan onze financiële positie. Mede daardoor is het gelukt om het jaar 2012 uiteindelijk met een positief resultaat van 4 miljoen euro af te sluiten. En ook in 2013 staan we er goed voor. In 2010 en 2012 heb ik met een groep collega s de Alpe D HuZes gereden. Wij hebben in die twee MCA: december 2013, nummer 6 13

5 Ik heb alle leidinggevenden in het ziekenhuis een basiscursus Finance gegeven jaar ruim euro bijeen gereden voor het KWF en ik heb in totaal 11 keer de Alpe d Huez beklommen. Nog steeds spreken mensen mij aan: geweldig dat jullie dat gedaan hebben! Ook dat is een manier om met collega s in gesprek te komen. Vind je het DBC-en DOT-systeem een goede manier om zorginstellingen in control te krijgen? Er is veel kritiek op DBC s en DOT s en het systeem is nog lang niet perfect, maar ik ben er in de basis enthousiast over. In de vaststelling van DBC s speelde de subjectiviteit van de medicus nog een grote rol. DOT maakt het objectiever. De nieuwe systematiek maakt allerlei zaken sectorbreed inzichtelijk. Dat sluit goed aan bij onze visie op zorg en ons kwaliteitsstreven; het geeft ons handvatten om de organisatie leaner te maken. Nu kunnen we bijvoorbeeld zien hoe onze zorgkosten zich verhouden tot die van andere ziekenhuizen met behulp van benchmarks. Het zijn geen honderd procent betrouwbare cijfers, maar het zorgt voor een zoeklicht waar het beter en dus efficiënter kan. Waar we zien dat wij op een bepaald punt relatief meer kosten maken dan andere ziekenhuizen, onderzoeken we wat er precies aan de hand is. Vaak blijkt de oplossing te liggen in het verbeteren van de kwaliteit. Als bijvoorbeeld het aantal complicaties en als gevolg daarvan heroperaties vermindert, neemt de gemiddelde ligduur af en daarmee ook de gemiddelde kosten van een DOT. Zit er ook een keerzijde aan DOT s? Ja, de systematiek heeft nog steeds een prikkel in zich om zorg te leveren in plaats van te voorkomen. In het JBZ investeren wij veel in preventie. Dat financieren wij zelf. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de gezondheid van de mensen in onze regio. Daarom proberen wij bijvoorbeeld de leefomgeving te verbeteren van kinderen met obesitas, in samenwerking met lokale instanties als huisartsen en de GGD. Het zou prachtig zijn als er landelijke benchmarks of zelfs beloningssystemen voor gezondheid en preventie zouden komen. Dat het JBZ en zorgpartners zoals huisartsen een mooie premie krijgen als de mensen in Den Bosch en omgeving veel gezonder zijn dan in de rest van Nederland! Wat vind jij de belangrijkste ontwikkelingen in de zorg? Op basis van de vergrijzingscijfers zou over enkele jaren 25 procent van de beroepsbevolking in de zorg moeten werken. Dat is natuurlijk niet haalbaar. Daarom wordt het steeds belangrijker dat de juiste zorg op de juiste plaats wordt geleverd. Een patiënt hoeft niet voor elk wissewasje naar het ziekenhuis, vaak kan de huisarts het prima oplossen. Er komen ook steeds meer middelen waarmee patiënten zichzelf kunnen helpen, bijvoorbeeld voor het meten van hun bloedwaarde. Daardoor kan er op termijn verder worden bespaard. Waar ook nog veel winst te behalen valt, is in het zoeken naar samenwerkingsverbanden. Het JBZ wil een netwerkorganisatie zijn. Wij zijn in de regio verbonden met huisartsen, verloskundigen en allerlei andere hulpverleners. Ook werken wij samen met andere ziekenhuizen, zoals het UMC St Radboud in Nijmegen, om samen onderscheidende kwaliteit van zorg te leveren. Als wij hetzelfde zorgpad hanteren, kan de zorg daar worden geleverd waar het voor de patiënt het beste is. Hij kan zich bijvoorbeeld in het Radboud laten opereren en revalideren in het JBZ, waarbij het zorgproces gewoon doorloopt. Dat klinkt heel logisch, maar vaak begint het proces helemaal opnieuw met diagnostische onderzoeken als een patiënt overstapt van het ene naar het andere ziekenhuis. Terwijl die informatie al beschikbaar is. Dat is niet alleen vervelend voor de patiënt, maar ook sterk kostenverhogend. Diagnostiek is een enorme kostenpost. Door beter samen te werken, kan daar flink op bespaard worden met behoud van kwaliteit. Soms zullen zorgverlening en financiën met elkaar op gespannen voet staan. Heb je als CFO invloed op medische keuzes? Nee, en dat wil ik ook niet! De dokters beslissen in overleg met de patiënt welke zorg het beste past in die specifieke situatie. In het JBZ leveren wij de best mogelijke zorg. Wij zetten de mensen en technieken 14 MCA: december 2013, nummer 6

6 in die naar verwachting tot de beste resultaten leiden. Ook als er op de intensive care drie weken moet worden geknokt voor het leven van een hoogbejaarde patiënt. Het leven of de gezondheid van een mens mag nooit een financiële afweging zijn. Wel is het van belang om de patiënt te vragen tot welk moment hij wil worden doorbehandeld. De kwaliteit van leven is daarbij een veel belangrijker aspect dan de financiën. De afgelopen tijd zijn er diverse voorbeelden van declaratiefraude geweest. Is dat een probleem in de sector? Het is in ieder geval niet goed voor het imago van zorginstellingen. Ik ben er zelf heel stellig in: in ons ziekenhuis wordt geen enkele vorm van fraude getolereerd. Wij hebben een interne controleafdeling en laten ook proactief onafhankelijke onderzoeken verrichten naar de kwaliteit van de registratie. Daarnaast zorgen we voor goede processen en controls, voorzien van een accountantsverklaring. Over de accountant gesproken: de NBA waarschuwde begin dit jaar dat de financiering van de zorg zo complex is geworden dat accountants de jaarrekeningen in de sector niet meer van een goedkeurende verklaring kunnen voorzien. Hoe sta jij hier tegenover? Het is inderdaad heel ingewikkeld. In de DOT-systematiek zit een bepaalde mate van voorspelling. Dus als je inschatting niet goed blijkt te zijn, slaat dat terug op je jaarrekening van twee jaar terug. In onze jaarrekening van 2014 zitten straks nog gevolgen van 2012 en wij nemen nog resultaat uit 2012 mee in de jaarrekening van Gelukkig valt dit bij ons positief uit, maar hoe dat bij andere ziekenhuizen uitpakt, kan ik niet overzien. Als je resultaten in 2013 dan ook niet goed zijn, kun je zomaar in de rode cijfers komen. Zo kan een ziekenhuis zwaar in de financiële problemen komen ten gevolge van systeemwijzigingen. Maar inmiddels is dit naar mijn idee redelijk rechtgetrokken door middel van de transitiebedragen die als een soort vangnet fungeren. Een ander punt is de financiering van vastgoed. Wij hebben in 2007 een bouwvergunning gekregen en vervolgens veranderden de regels voor financiering. Toen in 2007 de eerste paal de grond in ging, konden wij de rente en afschrijving nog terugvorderen bij de overheid, maar vanaf 2008 moesten we dit zelf terugverdienen in de prijzen van de DOT s. Dus tijdens het spel zijn de spelregels veranderd. Dat gebeurt eigenlijk continu in deze sector. Toen we van DBC s naar DOT s gingen, ontstonden er ook vreemde effecten, waardoor bijvoorbeeld de opbrengsten veranderden. Door al die veranderingen kun je ook door de jaren heen niet vergelijken. Er is geen trendopbouw. Daardoor kun je veel minder zuiver analyseren. Wat betekent de accountant voor jou? Noodzakelijk kwaad of waardevolle sparringpartner? Naast de controlerende werkzaamheden is Deloitte ook onze sparringpartner voor complexe vraagstukken. Soms verlopen onze discussies op het scherpst van de snede. Dat vind ik goed. Een ziekenhuis heeft een maatschappelijke rol, dus betrouwbaarheid is heel belangrijk. De discussies hebben eraan bijgedragen dat onze AO/IC van bovengemiddelde kwaliteit is en het managementcontrolsysteem uitstekend past bij de uitdagingen waar we als JBZ voor staan. Dit geeft Deloitte ook in de jaarlijkse managementletter aan. Wij zijn geen organisatie van openbaar belang, dus zijn niet verplicht om van accountant te wisselen. Toch denk ik dat het verfrissend is om af en toe van accountantskantoor of partner te wisselen. Ik ben toezichthouder bij Bureau Jeugdzorg en Avans Hogeschool en werk daar met andere accountantskantoren en partners. Dat levert andere vragen en inzichten op. Daarom gaan we volgend jaar een aanbesteding uitschrijven, waarbij we uiteraard ook kritisch naar de kosten kijken. Hoewel je RvB-lid bent, houd je je ook veel bezig met operationele zaken. Hoe past dat in één werkweek? Wij werken in een collegiale raad van bestuur. Als collegiale bestuurders nemen wij alle besluiten in consensus en wij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Daarom wil ik middenin het bedrijf staan. Het is vaak flink schakelen tussen afstand nemen en dichtbij komen, maar een bestuurder in een ivoren toren is in deze tijd niet meer denkbaar. We hebben een goed en professioneel duaal management, waarin zowel bedrijfsvoering als medische staf vertegenwoordigd zijn. Zij dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken binnen de betreffende resultaatverantwoordelijke eenheid. Als bestuur bespreken we vier keer per jaar MCA: december 2013, nummer 6 15

7 formeel de resultaten met het management van iedere resultaatverantwoordelijke eenheid, verder alleen ad hoc als daar behoefte aan is. Mijn agenda staat dus niet vol met werkoverleggen en dat geeft ruimte om op heel korte termijn beschikbaar te zijn. Daardoor kan ik mij richten op de belangrijke dossiers, zowel bestuurlijk als operationeel. Als bestuur hebben we een roadmap naar 2018 gemaakt waarin de focus ligt op veiligheid, kwaliteit, patiëntgerichtheid, solvabiliteit en capaciteitsmanagement. Aan het begin van iedere dag bepaal ik voor elke afspraak in mijn agenda de doelstellingen. Kan ik aan een gesprek geen doelstellingen verbinden of sluiten ze niet aan bij de prioriteiten uit onze roadmap, dan zeg ik de afspraak af. Dat geldt ook als andere zaken of collega s prioriteit vragen. Ik wil mijn volledige aandacht geven aan wat echt belangrijk is. Voorheen was je financieel directeur, nu ben je board member. Is je visie daardoor veranderd? Je kijkt vanuit een ander perspectief naar dezelfde materie. Als directeur roep je vanaf de zijlijn wat er moet gebeuren, terwijl je als lid van de Raad van Bestuur mid-mid staat en zelf het spel bepaalt. Ik besef ook: als er een probleem is, ben ik degene die voor de oplossing kan zorgen door maatregelen of besluiten te nemen. Toen ik directeur was, verwonderde het me soms dat het bestuur bepaalde knopen niet gewoon doorhakte. Maar nu begrijp ik dat dingen soms tijd nodig hebben. Zelfs als het zonneklaar is dat het moet gebeuren. Interview: prof. dr. Eddy Vaassen RA, Hoogleraar Tilburg University en Directeur Vaktechniek bij Baker Tilly Berk. Tekst: drs. Andrea Willemse, zelfstandig tekstschrijver. Geef uw carrière meer power! 2 unieke ééndaagse trainingen vol technieken en tips POWERcontroller In één dag alle tips en tricks om sneller en efficiënter te werken! 21 maart Utrecht POWERcontroller 2 Vergroot uw zichtbaarheid en daadkracht in één dag! 9 mei Utrecht Per 1 november 2013 heeft Vakmedianet alle activiteiten voor Management, Financieel Management, Zorg en Assurantie Magazine van Wolters Kluwer overgenomen. 16 MCA: december 2013, nummer 6

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Workshop DOELMATIG OPLEIDEN. Prof dr Peter de Leeuw, internist, hoofdredacteur NtvG dr Ton Hoofwijk, chirurg, opleider Orbis MC

Workshop DOELMATIG OPLEIDEN. Prof dr Peter de Leeuw, internist, hoofdredacteur NtvG dr Ton Hoofwijk, chirurg, opleider Orbis MC Workshop DOELMATIG OPLEIDEN Prof dr Peter de Leeuw, internist, hoofdredacteur NtvG dr Ton Hoofwijk, chirurg, opleider Orbis MC Workshop DOELMATIG OPLEIDEN Korte prikkelende- inleiding Alles interactief

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

FM in de zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus FM in de zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer UMC Utrecht, GGZ ingeest en Domus Medica.

Nadere informatie

HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014

HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014 HR strategie in het Jeroen Bosch ziekenhuis 2 december 2014 JBZ: 100,000 m2 op gebouwd naar menselijke maat met verschillende gebouwen gekoppeld door een boulevard. Veel groen, glas en ontspanning: healing

Nadere informatie

Fusies in ziekenhuizen CONTROLLERSBIJEENKOMST 11 FEBRUARI 2015

Fusies in ziekenhuizen CONTROLLERSBIJEENKOMST 11 FEBRUARI 2015 Fusies in ziekenhuizen CONTROLLERSBIJEENKOMST 11 FEBRUARI 2015 Edwin Sinnema Technisch bedrijfskundige (Eindhoven) Koninklijke Marine (Den Helder/Den Haag) Deloitte consulting (Utrecht/Amstelveen) Zorggroep

Nadere informatie

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013

Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 Patiënt centraal RAPID RECOVERY SYMPOSIUM 11 APRIL 2013 I HAVE A DREAM MARTIN LUTHER KING JR. 28 AUGUSTUS 1963 LINCOLN MEMORIAL IN WASHINGTON Historie Frustratie van het niet kunnen anticiperen en handelen

Nadere informatie

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht

Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht Business Process Management (BPM) bij het UMC Utrecht BPM Round Table, TU Eindhoven 11 juni 2012 René de Gier 1 Het UMC Utrecht is een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum waarin kennis

Nadere informatie

VERKORT JAARDOCUMENT 2011

VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Voorwoord VERKORT JAARDOCUMENT 2011 Patiënt als partner Ziekenhuis van en voor de regio Samenwerken in de Coöperatie Kerngegevens Verantwoordelijke medewerker Financiën Voorwoord Afgelopen jaar vonden

Nadere informatie

Efficiënt werken met DOT

Efficiënt werken met DOT Efficiënt werken met DOT Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages De Zorgspecials van Cure4 Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages Procesoptimalisatie met DOT-managementinformatie Voor u het weet staan

Nadere informatie

De nieuwe wereld van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

De nieuwe wereld van het Jeroen Bosch Ziekenhuis De nieuwe wereld van het Jeroen Bosch Ziekenhuis Inhoud Facts & Figures Nieuwbouw aanjager voor verandering Zorgconcept Ontwerp Uitdagingen Facts & figures I 4000 medewerkers (grootste werkgever Den Bosch)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 mei 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 9 mei 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving

Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving NBA-VRC & ROBERT WALTERS Beloningsonderzoek 2013 Onderzoek naar salaris, targets en werkomgeving Het salaris van de controller: wanneer wil de controller weg? Bob van Ginkel, Associate director Robert

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten UMC St Radboud bouwt gespecialiseerde MS-zorg af De afdeling Neurologie van het UMC St Radboud heeft besloten om de gespecialiseerde MS-zorg die we de afgelopen jaren boden af te gaan bouwen. MS zal geen

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Lid Raad van Bestuur

Lid Raad van Bestuur Profiel Lid Raad van Bestuur Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is met meer dan 4000 medewerkers, 240 medisch specialisten, meer dan 500.000 polikliniekenbezoeken, ruim 60.000

Nadere informatie

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek

Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Opdrachtomschrijving Werkervaringsplek Gegevens organisatie Branche Gezondheidszorg Overige gegevens WEP Korte titel functie/wep Onderzoeker/projectleider Overdracht Vestigingsplaats WEP Groningen Ervaring

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Administratie en interne controle borgen

Administratie en interne controle borgen Administratie en interne controle borgen Opdrachtgever: Instelling in de geestelijke gezondheidszorg met een omzet van 65 miljoen Uitgangssituatie De zorginstelling heeft de plicht jaarlijks de administratieve

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

Stille revolutie in de spreekkamer

Stille revolutie in de spreekkamer Patiënt beslist mee over beste behandeling Stille revolutie in de spreekkamer Bart Kiers Zorgvisie De Nieuwe Medisch Specialist moet leren de patiënt mee te laten praten over de behandeling. Luisteren,

Nadere informatie

Mens en Techniek Houd je van techniek en innovatie, maar wil je ook graag mensen helpen? Op een concrete en tastbare manier? De opleiding Mens en Techniek wordt op vijf verschillende hogescholen aangeboden

Nadere informatie

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam

Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg. 25 november 2010, Rotterdam Niet de afkomst, maar de toekomst! Inhouse-dag Erasmus MC Rotterdam Beeldvormingscampagne Kleur in de Zorg 25 november 2010, Rotterdam 1 Kleur in de Zorg Projectleider: Yasmin Seddiki Fotografie: Mladen

Nadere informatie

STRATEGISCH VASTGOEDBELEID

STRATEGISCH VASTGOEDBELEID STRATEGISCH VASTGOEDBELEID Felix van Baal o Sectordirecteur Gezondheidszorg & Wonen HEVO Achtergrond Felix kent de zorgsector van binnen uit, mede vanuit zijn positie als algemeen directeur huisvesting

Nadere informatie

PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT. Open inschrijving. 14 en 21 januari 2016

PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT. Open inschrijving. 14 en 21 januari 2016 PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT Open inschrijving 14 en 21 januari 2016 Academie voor Medisch Specialisten Orteliuslaan 750 3528 BB UTRECHT Postbus 8153 3503 RD UTRECHT (030) 247 4197 info@academiems.nl

Nadere informatie

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

E-HEALTH EN DE OUDERENZORG E-HEALTH EN DE OUDERENZORG Donderdag 6 februari 2014 Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de doelgroepcommissie Ouderengeneeskunde op donderdag 6 februari 2014 de cursus: E-HEALTH EN DE OUDERENZORG

Nadere informatie

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou!

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg, wat verstaan jullie daar onder? vragen mensen mij wel eens. De claim zet je ook aan het denken, want het betekent ook dat je eigenwijs

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Beste Wilma, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij hebt

Nadere informatie

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

(Senior) Consultant ValueCare

(Senior) Consultant ValueCare (Senior) Consultant ValueCare Bedrijfsinformatie ValueCare is een snelgroeiend bedrijf met een mooie propositie en enorme ambitie om wereldwijd marktleiderschap te bereiken. Aantrekkelijk voor klanten

Nadere informatie

Transparantie in de zorg

Transparantie in de zorg Transparantie in de zorg Beschikbaarheid en gebruik van kwaliteitsinformatie Jozé Braspenning Inhoud Transparantie in de zorg: doel en mechanismen Inhoud kwaliteitsinformatie Huidige beschikbaarheid en

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum

Máxima Medisch Centrum Máxima Medisch Centrum Zorg met een Accent Maxima Medisch Centrum Eindhoven - accent: dagbehandeling en short stay -concentratie: planbare en voorspelbare zorg - procesoptimalisatie: voorspelbaarheid en

Nadere informatie

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen Deze folder informeert u over de behandelbeperkingen die u kunt afspreken met uw arts. U kunt hierbij bijvoorbeeld

Nadere informatie

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting.

Uitgebreide resultaten voor de overige sectoren zijn terug te vinden in de toelichting. -PERSBERICHT- Utrecht, 26 september 2014 - EFFECT ONRECHTMATIGE DECLARATIES ZIEKENHUIZEN BEPERKT - In de afgelopen maanden hebben alle ziekenhuizen in opdracht van minister Schippers een zelfonderzoek

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Toolkit bedrijfsvoering

Toolkit bedrijfsvoering Toolkit bedrijfsvoering Naar optimale zorg door gezonde bedrijfsvoering Verstand van Zorg Van transitie naar transformatie Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Continu goede én betaalbare zorg leveren?

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

Bevorderen van samenwerking (4)

Bevorderen van samenwerking (4) Bevorderen van samenwerking (4) Het gaat heel goed met de samenwerking in mijn verantwoordelijkheidsgebied. Ik denk wel dat er nog meer voordeel te halen is uit samenwerking. Directeur Agnes... Een foto

Nadere informatie

1. De raad van bestuur doet ertoe

1. De raad van bestuur doet ertoe 1. De raad van bestuur doet ertoe Het is belangrijk om periodiek en preventief de inrichting van de raad van bestuur van het ziekenhuis te bespreken. Toch gebeurt dit weinig. Deze waarneming wordt gedeeld

Nadere informatie

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Theo van der Meer. +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl De Praktijk BV Kromme Nieuwegracht 13 3512 HC Utrecht Telefoon 088-116 42 00 Internet www.vandepraktijk.nl E-mail secretariaat@vandepraktijk.nl Theo van der Meer +31 6 14 68 79 68 theovandermeer@vandepraktijk.nl

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

Zicht op opbrengsten. Overzicht houden in de complexiteit

Zicht op opbrengsten. Overzicht houden in de complexiteit Seminar Zicht op opbrengsten Overzicht houden in de complexiteit Arjen Hakbijl Landelijke onzekerheid omzet ziekenhuizen (1) Veroorzaakt door massieve impact van vele wijzigingen die elkaar beïnvloeden.

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheid in de Zorg Zorgseminar 7 oktober Mr. Aram van Bunge

Bestuurdersaansprakelijkheid in de Zorg Zorgseminar 7 oktober Mr. Aram van Bunge Bestuurdersaansprakelijkheid in de Zorg Zorgseminar 7 oktober Mr. Aram van Bunge Paar vragen hebt u een huis? bent u getrouwd? onder huwelijkse voorwaarden? /2 Teksten SP kamerlid Leyten laat bestuurders

Nadere informatie

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds!

Grip op Zorgpaden. Best of both worlds! Grip op Zorgpaden Best of both worlds! Christiaan Hol Business Partner Zorglogistiek, Amphia Ziekenhuis Robert Klingens Senior Consultant, Process Express [1] Agenda 1. Het ziekenhuis: een complexe organisatie

Nadere informatie

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INVITATIONAL CONFERENCE 14 november 2013 locatie: Scandic Sanadome, Weg door Jonkerbosch 90, Nijmegen INSPIRATIE VOOR INNOVATIE Ontwikkelingen in de acute intensieve zorg INLEIDING Wij nodigen professionals

Nadere informatie

De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit

De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit De Nederlandse zorg lijkt op een Arubaanse geit Wie is in Nederland ècht verantwoordelijk voor de zorg? Ik vraag me regelmatig af wie in Nederland nu eigenlijk ècht verantwoordelijk is voor de zorg. En

Nadere informatie

Partners in care; het belang van over de grenzen kijken. Compriz 19 april 2012

Partners in care; het belang van over de grenzen kijken. Compriz 19 april 2012 Partners in care; het belang van over de grenzen kijken Compriz 19 april 2012 CV + Manager Marketing & Communicatie VU Amsterdam + Manager Marketing & Communicatie INHOLLAND + Eigen bedrijf: CUMAR + Manager

Nadere informatie

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Toolkit Bedrijfsvoering. Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor

Toolkit Bedrijfsvoering. Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Toolkit Bedrijfsvoering Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Gezonde bedrijfsvoering als succesfactor Van transitie naar transformatie Continu goede én betaalbare zorg leveren? Vraagstukken op een

Nadere informatie

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden Timemanagement Als manager heb je veel verschillende werkzaamheden: je geeft leiding aan je medewerkers, maar je hebt ook je eigen taken. Je hebt met je medewerkers te maken, met andere collega s en afdelingen

Nadere informatie

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn Herman Levelink, huisarts, bestuurslid OCE Nijmegen Chantal Hensens, huisarts, deelnemer OCE Nijmegen Wij hebben geen zakelijke relaties met bedrijven. Met Protopics

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Vragenlijst onderzoek

Vragenlijst onderzoek Vragenlijst onderzoek Compliance in de zorg KPMG, VCZ en Erasmus Februari 06. HOEVEEL MEDEWERKERS (FTE) TELT HET ZIEKENHUIS?. IN WAT VOOR TYPE ZIEKENHUIS BENT U WERKZAAM? Algemeen 9 Topklinisch 50-000

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT)

INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) INTERSECTORALE MOBILITEIT IN HET HOGER ONDERWIJS ROB GRÜNDEMANN (HOGESCHOOL UTRECHT) 1. Opzet van het onderzoek 2. Resultaten en conclusies 3. Discussie Vraagstelling 1. Welke omvang heeft intersectorale

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Dat zijn dit jaar weer de vragen waarop het onderzoeksteam en de juryleden van de Zorgvisie Excellence Trofee een antwoord hebben gezocht.

Dat zijn dit jaar weer de vragen waarop het onderzoeksteam en de juryleden van de Zorgvisie Excellence Trofee een antwoord hebben gezocht. JURYRAPPORT ZORGVISIE EXCELLENCE TROFEE Beste genomineerden, Geachte dames en heren, Is er sprake van een zichtbaar inhoudelijk en relatief duurzaam resultaat in de organisatie waaraan de manager aantoonbaar

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015

Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015 Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015 Gom ZorgSupport Oktober 2015 In de periode van 9 tot en met 22 oktober 2015 heeft Gom ZorgSupport een digitaal onderzoek naar hygiëne en infectiepreventie

Nadere informatie

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij

De OZG, ons ziekenhuis. met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, ons ziekenhuis met elkaar, respectvol, gastvrij De OZG, óns ziekenhuis De eerste keer dat ik binnenkwam bij de Ommelander Ziekenhuis Groep in 2011 voelde dat voor mij als binnenlopen in een huis

Nadere informatie

Beter sturen, sneller plannen

Beter sturen, sneller plannen Beter sturen, sneller plannen Ziekenhuiszorg in Nederland 83 algemene ziekenhuizen 8 academische ziekenhuizen > 180.000 medewerkers Het Amphia Ziekenhuis: de feiten (1) Eén van de drie grootste niet academische

Nadere informatie

Strategische koers 2010-2015

Strategische koers 2010-2015 Strategische koers 2010-2015 Veiligheid voorop Strategische koers 2010-2015: DOELSTELLING: HET WESTFRIESGASTHUIS BEHOORT BINNEN DRIE JAAR TOT DE TOP-TIEN VAN VEILIGE ZIEKENHUIZEN. Het Westfriesgasthuis

Nadere informatie

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66.

No show in de zorg. Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66. No show in de zorg Voorstel om verspilling in de gezondheidszorg aan te pakken. Notitie Juli 2012 Pia Dijkstra Tweede Kamerlid D66 Inleiding De kosten van de gezondheidzorg stijgen hard. Dat komt voornamelijk

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

Futuring people in de Zorg

Futuring people in de Zorg Futuring people in de Zorg Brede ervaring op tafel In onze corporate brochure noemen wij organisaties in de zorg organisaties met een hoge sociale verantwoordelijkheidsgraad. Dat bent u dus. Uw organisatie.

Nadere informatie

Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis

Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis Het ideale facilitair bedrijf voor een ziekenhuis De hotelfunctie van een ziekenhuis wordt steeds belangrijker. De facilitaire dienstverlening maakt bovendien 10 procent uit van het totale ziekenhuisbudget.

Nadere informatie

Communicatie is verbinden; het belang van relatiemanagement in de zorg. In voor zorg! 16 februari 2012

Communicatie is verbinden; het belang van relatiemanagement in de zorg. In voor zorg! 16 februari 2012 Communicatie is verbinden; het belang van relatiemanagement in de zorg In voor zorg! 16 februari 2012 CV + Manager Marketing & Communicatie VU Amsterdam + Manager Marketing & Communicatie INHOLLAND + Eigen

Nadere informatie

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst

De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst De route van secretaresse naar VAKvrouw van de toekomst Sylvia Verhoef, adviseur en manager Opleidingen Anita Buijs, manager bedrijfsvoering backoffice 2 Ben jij de secretaresse van de toekomst? Perfecte

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

Verslag van de NOTaS-Netwerkbijeenkomst over Zorginnovatie

Verslag van de NOTaS-Netwerkbijeenkomst over Zorginnovatie Verslag van de NOTaS-Netwerkbijeenkomst over Zorginnovatie bij Achmea, Divisie Zorg & Gezondheid op 19 juni 2015 Door Oele Koornwinder Op 19 juni 2015 organiseerde NOTaS een goed bezochte netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 -

Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Financiële Zorgthermometer - 1 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, maart 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 25 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waarvan er twee op voordracht van de huurders(-organisatie) in Valkenswaard worden benoemd.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waarvan er twee op voordracht van de huurders(-organisatie) in Valkenswaard worden benoemd. PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT Woningbelang de dato januari 2016 1. Bestuurlijke structuur op hoofdlijnen Woningbelang is een vereniging met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De Raad

Nadere informatie

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Vragen uit Loopbaan gesprekken waarmee je meteen jouw voordeel kunt doen Marischka Setz DNHS Waar sta

Nadere informatie

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Alle plaatjes uit het boek

Ben Tiggelaar. Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei. Alle plaatjes uit het boek Ben Tiggelaar DOEN! Nieuwe, praktische inzichten voor verandering en groei Alle plaatjes uit het boek intenties gedrag gedrag situatie intenties gedrag situatie gepland gedrag automatisch gedrag gepland

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Workshop HEAD congres 2014

Workshop HEAD congres 2014 InsideZorg Workshop HEAD congres 2014 Mirjam Scholtens, Harko Bols Kennismaking Doelstelling workshop Aanleiding onderzoek Situatieschets Werkkapitaal (begripsbepaling) Positie en knelpunten verschillende

Nadere informatie

WAT MAG HET KOSTEN. Portugal september Milco Linssen. Wie kan zorg beter maken en hoe?

WAT MAG HET KOSTEN. Portugal september Milco Linssen. Wie kan zorg beter maken en hoe? VMedisch specialist Huisarts erzekeraar VMedisch specialist Huisarts Medisch specialist Huisarts Verzekeraar erzekeraar WAT MAG HET KOSTEN Portugal 17-20 september Milco Linssen Wie kan zorg beter maken

Nadere informatie

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam.

Formeel en informeel. Formeel: Je gebruikt u om iemand aan te spreken. Je noemt iemand bij zijn achternaam. Formeel en informeel Tijdens je stage praat je veel met mensen. Soms is het een officieel gesprek, soms een gezellig praatje met een collega. Dit noem je formele en informele gesprekken. Formeel betekent

Nadere informatie

Kinderen in beweging 9 t/m 12 jaar. Een groepsprogramma voor kinderen met overgewicht

Kinderen in beweging 9 t/m 12 jaar. Een groepsprogramma voor kinderen met overgewicht Kinderen in beweging 9 t/m 12 jaar Een groepsprogramma voor kinderen met overgewicht Vind je jezelf te dik? Wil je op je gewicht gaan letten, maar weet je niet zo goed hoe je dat kunt doen? Wij kunnen

Nadere informatie