Voorwoord. Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3"

Transcriptie

1 Maatschappelijk Jaarverslag 2013

2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. MVO en RSM Niehe Lancée Kooij Welzijn, wereld en welvaart Onze stakeholders Klanten Leveranciers Medewerkers Samenleving Partners 1.3 Nulmeting De drie M s 5 2. Mens Strategie en ambitie Beleid, doelstellingen en resultaten Medewerkers Maatschappij 3. Milieu Strategie en ambitie Beleid, doelstellingen en resultaten Papierverbruik Energieverbruik Leaseregeling Duurzame inkoop Voorwoord RSM Niehe Lancée Kooij is van mening dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. Het is tegenwoordig gebruikelijk om daarover te rapporteren, zodat u als klant ook inzicht krijgt in wat dat voor uw organisatie en haar omgeving betekent. Ons projectteam Green Turtle is de aanjager van verduurzaming binnen RSM Niehe Lancée Kooij om het een vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering te maken. Daarmee lopen we mee in de verwachting dat duurzaamheid binnen ondernemingen, en het afleggen van rekenschap daarover in een jaarlijkse rapportage, een significante rol gaat spelen in de bedrijfsvoering van het midden- en kleinbedrijf. Accountants en fiscalisten spelen hier een belangrijke rol bij. Verduurzaming begint bij jezelf. Wij hebben hard gewerkt en de eerste stappen zijn gezet. Stap voor stap verduurzamen wij onze organisatie en processen. Met de uitgave van ons eerste maatschappelijk jaarverslag laten we zien dat we daarmee actief op weg zijn. MVO gaat verder dan het meten van alleen je eigen footprint. Daarnaast willen we samenwerken met onze klanten om verduurzaming een plek te geven in hun en onze manier van werken. In de komende tijd willen we hiervoor met onze klanten onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen om met elkaar verduurzaming als thema te omarmen. Als basis voor onze MVO-strategie baseren wij ons op de drie M s: Mens, Milieu en Maatwerk. Wij hebben die vertaald in meetbare, haalbare en ter zake doende doelstellingen voor Door het creëren van maatschappelijk verantwoorde oplossingen kunnen we meerwaarde behalen voor de maatschappij, uw bedrijf en onze onderneming. Ik nodig u uit om verder te lezen in ons eerste maatschappelijk jaarverslag en actief met ons de dialoog aan te gaan. We werken graag samen aan een duurzamere wereld! 4. Maatwerk Strategie en ambitie Beleid, doelstellingen en resultaten 11 Rudolf Winkenius Directievoorzitter 5. Bedrijfsprofiel Ethiek Kernwaarden Over dit rapport MVO-team Contactinformatie

3 1. MVO en RSM Niehe Lancée Kooij 1.1 Welzijn, wereld en welvaart Wij gaan uit van de triple bottom line, wat wij in het Nederlands welzijn, wereld en welvaart noemen. Naast de economische prestatie (welvaart) betrekken we de sociale (welzijn) en ecologische (wereld) prestaties van een bedrijf bij ons denken over verduurzaming. Welzijn staat daarbij voor een gezonde bedrijfsvoering die goed is voor medewerkers en de maatschappij. Wereld staat voor de bijdrage(n) die je levert aan een beter milieu en het minimaliseren van de eigen footprint. Verduurzaming kan alleen een belangrijke rol spelen wanneer we kunnen vaststellen hoe we de begrippen welzijn en wereld op een winstgevende wijze vorm kunnen geven. Op die manier creëren we duurzame welvaart. In dit maatschappelijk jaarverslag laten wij zien welke vooruitgang we zelf hebben geboekt op deze drie vlakken. Vanuit het bevorderen van welzijn zijn we al een flink aantal jaren betrokken bij allerlei maatschappelijke initiatieven: door er zelf aan deel te nemen of door deze activiteiten te sponsoren. De volgende stap die we hebben gezet, is onze interne verduurzaming onder de loep nemen, met name op het gebied van milieu (wereld). Logisch vervolg daarop is dat we samen met onze leveranciers en klanten toe werken naar een gedeelde duurzame strategie, zodat nog meer bedrijven bewust maatschappelijk verantwoord ondernemen en zodoende hun financiële positie versterken met een duurzame strategie. Dit verslag geeft inzicht in de eerste resultaten van onze inspanningen. We houden bij de verslaglegging rekening met internationale normen ten aanzien van maatschappelijke jaarverslagen. Gaandeweg werken we toe naar een verslag conform de eisen van het Global Reporting Initiative Medewerkers Wij willen een werkgever zijn waar jong en oud zich mee identificeert. We zorgen voor een prettige en veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Daarnaast investeren we in hun toekomst door het aanbieden van scholing en cursussen om zich verder te ontwikkelen. Onze ervaring is dat een duurzame strategie de motivatie en de betrokkenheid van onze werknemers verhoogt. Zo houden we ons bedrijf dynamisch en zijn we een werkgever waar ons personeel graag wil werken Samenleving Een bijdrage leveren aan de samenleving staat centraal in ons bedrijf. Naast het scheppen van werkgelegenheid en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven besteden we steeds meer aandacht aan het milieu. We willen transparant en eerlijk verslag doen van onze positieve bijdragen, maar schromen ook niet te berichten over onze tekortkomingen Partners Een duurzame bedrijfsvoering is cruciaal voor de lange termijn positie van een bedrijf en dus ook van het onze. Door daar voortdurend oog voor te hebben, waarborgen we economische welvaart van alle medewerkers en partners. Door ons actieve MVO-beleid hebben we loyale klanten en trekken we duurzame leveranciers aan. Zo realiseren we onze groeimogelijkheden en kunnen we ook in de toekomst een financieel gezond bedrijf blijven. 1.3 Nulmeting Het maken van een eerste maatschappelijk jaarverslag begint met een nulmeting. We werken momenteel hard om de gehele footprint van ons bedrijf inzichtelijk te maken. Zo zijn we begonnen met het bijhouden van de elektriciteits-, gas-, stadswarmte- en waterstanden. Daarnaast hebben we ook volledig inzicht in het brandstofverbruik van onze leaseauto s en de hoeveelheid papier die we verbruiken. 1.2 Onze stakeholders Wij willen met ons MVO-beleid een positief effect voor alle belanghebbenden creëren: zowel in als rondom onze organisatie. Om inzichtelijk te maken hoe we dat willen realiseren, hebben we onze stakeholders in vijf groepen verdeeld. Per categorie geven we aan wat ons MVO-beleid voor hen kan betekenen Klanten Steeds meer klanten verwachten van dienstverleners dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wij willen graag voorzien in de duurzaamheidswensen van onze klanten en willen in dit verslag een kijkje geven hoe ver wij zijn op dat gebied. Omdat we altijd actief streven naar het versterken van de positie van klanten, willen we samen met hen onderzoeken wat verduurzaming kan betekenen. Ons doel is onze klanten te assisteren bij hun duurzaamheidsbeleid vanuit ons eigen vakgebied van administreren, controleren en adviseren. Wij kunnen hen ondersteunen bij het ontwikkelen van een verduurzamingsstrategie, met het opstellen van duurzaamheidsrapportages en het controleren daarvan. 1.4 De drie M s Wij hebben de triple bottom line (welzijn, wereld en welvaart) vertaald naar een eigen aanpak rondom drie pijlers: de drie M s. Als wij klanten ondersteuning kunnen bieden op het gebied van verduurzaming (maatwerk), verantwoord omgaan met hun medewerkers (mens) en te allen tijde oog houden voor de natuur (milieu), zullen deze drie aspecten elkaar versterken. Zo dragen wij bij aan een duurzamere wereld. Hoe wij onze duurzaamheidsstrategie aan de hand van de drie M s verder vormgeven, wordt uitgewerkt in de rest van dit verslag. MILIEU (wereld) MAATWERK (welvaart) MENS (welzijn) Leveranciers Onze leveranciers bieden ons steeds meer mogelijkheden om duurzaam in te kopen. Tegelijkertijd zijn wij als inkoper in de positie om de vraag naar duurzame producten te versterken: als de vraag naar duurzame producten en diensten toeneemt, wordt het voor leveranciers voordeliger om die te leveren. Zo kunnen we samen met onze leveranciers profiteren van de gunstige effecten van verduurzaming. 4 5

4 2. Mens 2.1 Strategie en ambitie De kracht van RSM Niehe Lancée Kooij zit hem in onze bevlogen medewerkers, of we het nu hebben over onze partners, stafmedewerkers of (young) professionals. Wij streven naar een stimulerende werkomgeving voor al onze mensen, zodat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Wij faciliteren het volgen van opleidingen voor de verschillende disciplines binnen ons bedrijf. Omdat welzijn een pijler is in ons MVO-beleid staan wij altijd open voor ideeën en initiatieven om het welbevinden van onze medewerkers te verhogen. In onze optiek zet een betrokken bedrijf zich ook in voor de gemeenschap om zich heen. Door verschillende organisaties en evenementen in de regio te ondersteunen, dragen we een steentje bij aan de leefbaarheid, verbondenheid en toekomst van onze werk- en woonomgeving. Jaarlijks sponsoren wij enkele maatschappelijke organisaties en bieden hen onze expertise om niet aan. 2.2 Beleid, doelstellingen en resultaten Medewerkers De voortdurende ontwikkeling van de expertise en vaardigheden van onze medewerkers is cruciaal voor het succes van ons kennisgedreven bedrijf en voor het welzijn van het personeel. Wij bieden medewerkers financiële middelen en tijd om zich verder te ontwikkelen: 100% van de studiekosten wordt vergoed en 50% van studie-uren bestempelen we als werktijd. Met onze geaccrediteerde RSM Academy hebben wij kwalitatieve hoogstaande opleidingsmogelijkheden in huis. Zo geven we de loopbaan van onze medewerkers een duwtje in de rug en blijft hun kennis up-to-date. Een gezonde werkomgeving helpt om goed en prettig te kunnen werken. De werkplekken stimuleren een gezonde lichaamshouding. Onze medewerkers kunnen kiezen voor een gezonde lunch, waar mogelijk voorzien van lokaal ingekochte producten. Ook bieden wij onze werknemers een werkplek- en gezondheidsonderzoek aan. Voor persoonlijke problemen kunnen zij terecht bij de bedrijfshulpverlener of vertrouwenspersoon. We geven verder de gelegenheid om deel te nemen aan het jaarlijkse RSM voetbaltoernooi en sponsoren elk jaar de medewerkers die meedoen aan de Dam-tot-Damloop. We zien graag dat onze medewerkers het beste uit zichzelf halen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook omdat hun capaciteiten bijdragen aan een goed functionerend bedrijf Maatschappij Vanuit onze expertise helpen we een aantal stichtingen en verenigingen met het op orde krijgen van hun administratie en tegelijkertijd die kennis over te dragen, zodat zij op de lange termijn op eigen benen kunnen staan. Met non-profitmediator De Waaier voorzien we ieder jaar minimaal één non-profitorganisatie van financiële dienstverlening. We hebben ons aangesloten bij MVO Nederland vanuit het idee dat we zo onze kennis kunnen delen met andere organisaties en wij op onze beurt van hen kunnen leren. RSM Niehe Lancée Kooij sponsort o.a. de Stichting KinderUniversiteit Haarlem en verscheidene sportclubs en -evenementen. In de voorgaande jaren hebben wij ook gratis financiële diensten verleend aan verscheidene non-profitorganisaties, zoals het Ronald McDonald Centre Only Friends, Stichting De Drogerij en Stichting Pygmeeën Kleinood. We streven ernaar om het aantal bedrijfsongevallen op nul te houden en het gemiddelde ziekteverzuim en de uitstroom van medewerkers te verlagen door het aanbieden van goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ons streven is erop gericht dat onze werknemers zo lang mogelijk bij ons blijven. Om een goed beeld te krijgen van ontwikkelingen en het welzijn van onze medewerkers houden wij de onderstaande gegevens bij. Kerngetallen 2012 Percentage man 51 Percentage vrouw 49 Leeftijdsopbouw tot Leeftijdsopbouw Leeftijdsopbouw Leeftijdsopbouw Leeftijdsopbouw Leeftijdsopbouw Gemiddeld aantal dienstjaren 7,85 Gemiddeld aantal ziektedagen 9,1 Aantal werknemers in opleiding 43 Melding ongewenst gedrag 1 Bedrijfsongevallen 0 In- en uitstroom medewerkers RSM Niehe Lancée Kooij biedt de kinderen van de KinderUniversiteit Haarlem al meerdere jaren een springplank naar een succesvolle toekomst. Frederike van Citters voorzitter KinderUniversiteit Haarlem Staf Accountants Belastingadviseurs Brouwer & Oudhof Evaluent LAG Trust RSM Nederland FTE per 2012 Instroom

5 Aangeboden opleidingen Opleiding Werkniveau Functie Omschrijving Accountant-Administratieconsulent Post HBO Administrateur Bachelor in Science of Accountancy HBO Trainee accountants kunnen in deze fase zitten wanneer zij vanaf het VWO de opleiding gaan volgen CB Belastingadviseur HBO Belastingassistent/assistent belastingconsulent CB Belastingconsulent HBO Belastingassistent/ assistent belastingconsulent Fiscaal Recht WO Werkstudent in dienst bij RSM Niehe Lancée Kooij Belastingadviseurs N.V. HBO Accountancy HBO Stagiair die de duaalperiode bij ons komt lopen HBO Bedrijfseconomie HBO Stagiair die de duaalperiode bij ons komt lopen Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundige Beroepsleiding na HBO Assistent administrateur Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Beroepsopleiding na WO Junior Belastingadviseur Nyenrode RA WO Master en postmasteropleiding Accountancy aan Nyenrode (trainee tot en met controleleider) Praktijk Diploma Loonadministratie MBO Vereist om te volgen als junior loonadministrateur Vakopleiding Payroll Services HBO Vervolgopleiding na PDL voor de loonadministrateur UvA RA WO Master en Postmasteropleiding Accountancy aan UvA (trainee tot en met controleleider) VU RA WO Master en Postmasteropleiding Accountancy aan VU (trainee tot en met controleleider) WO = wetenschappelijk onderwijs HBO = hoger beroepsonderwijs MBO = middelbaar beroepsonderwijs VU = Vrije Universiteit UvA = Universiteit van Amsterdam 3. Milieu 3.1 Strategie en ambitie Als middelgroot bedrijf beseffen we dat we een flinke bijdrage kunnen leveren aan een leefbaar milieu door onze footprint te verlagen. Het efficiënt omgaan met grondstoffen is daarom een van de grootste prioriteiten in ons MVO-beleid. De focus voor de komende jaren ligt op het minimaliseren van papierverbruik en het reduceren van energieverbruik en brandstofgebruik om zo onze CO 2 -uitstoot te verminderen. Daarnaast willen we zoveel mogelijk producten en diensten duurzaam inkopen. Op termijn willen we een klimaatneutraal bedrijf zijn. Dat doen we stap voor stap: eerst reduceren, dan compenseren of zelfs zelf produceren. 3.2 Beleid, doelstellingen en resultaten Papierverbruik De grote hoeveelheden papier die wij jaarlijks gebruiken zijn in 2012 voor het eerst goed in kaart gebracht. Het doel is om in 2013 het verbruik al met 50% te reduceren. De hoeveelheid papier die wij verbruikten stond in het afgelopen jaar gelijk aan 376 bomen. We willen in één jaar dus 188 bomen besparen. In 2012 werd nog maar 40% van onze prints dubbelzijdig uitgevoerd. Onze printers zijn inmiddels standaard ingesteld op dubbelzijdig printen. Daarnaast stappen wij over op digitaal factureren, gebruiken wij digitale loonstrookjes en wordt er een online client portal ingericht, zodat financiële documenten digitaal verzonden en geaccordeerd kunnen worden. Dat zal een beduidende invloed hebben op de hoeveelheid verbruikt papier. Verbruiksoverzicht Hoeveelheid verbuikt papier Aantal printopdrachten Percentage (in pakken à 500 vellen) per FTE (in vellen) dubbelzijdig printen *Er wordt uitgezocht wat er met dit volume is gebeurd Energieverbruik In de toekomst willen we in onze vier vestigingen 100% groene stroom gebruiken. Onze vestiging in Utrecht doet dat al en in 2013 is ook ons kantoor in Alkmaar daarop overgestapt. Voor de locatie Amsterdam nemen we dit mee in ons onderzoek en onze keuze voor een nieuwe huisvesting. Bij de selectie voor een eventueel nieuw pand houden we zeker rekening met duurzaamheidscriteria, zoals goede isolatie, duurzame materialen en groene stroom. Bij de keuze van een nieuw pand in Alkmaar hebben we al rekening gehouden met duurzaamheid. Het gebouw bevindt zich in een ecozone. Deze is dusdanig ingericht dat planten en dieren gelegenheid krijgen te groeien en te leven. De kantoren in de ecozone zijn gemaakt van duurzame materialen. Tussen de kantoren zijn wandelpaden aangelegd. Bij de inrichting hebben we rekening gehouden met flexwerkplekken, waardoor wij naast vierkante meters ook materiaal, stroom en verwarming uitsparen. In Haarlem werken wij vanuit een bedrijfsverzamelgebouw en proberen wij onze verhuurder ervan te overtuigen over te stappen op groene stroom. Met onze afdeling automatisering hebben we afgesproken dat beeldschermen van computers automatisch op stand-by gaan als ze niet worden gebruikt en de computers bij langdurige inactiviteit worden uitgeschakeld. 79% 12% 69% 33% Alkmaar Amsterdam Haarlem Utrecht Ons doel is 10% minder CO 2 -uitstoot in 2013 door lager energieverbruik (elektriciteit, gas en stadswarmte). Als we deze reductie omrekenen in CO 2, besparen we daarmee per jaar een halve wereldreis met de auto. 8 9

6 Verbruiksoverzicht Brandstofverbruik 2012 Verbruik 2012 (in kwh) Verbruik 2012 per FTE (in kwh) In liters In g/co 2 per liter Uitstoot kiloton CO ** Benzine Diesel Alkmaar Amsterdam ** Het verhoogde verbruik in Alkmaar heeft te maken met het instellen van de klimaatbeheersing in het nieuwe pand. Er zijn inmiddels maatregelen getroffen. *** Wij zijn in 2013 begonnen met het noteren van de meterstanden. In Haarlem beschikt de verhuurder niet over de gewenste informatie Leaseregeling Wij vinden persoonlijk contact belangrijk en gaan dus graag langs bij onze klanten en prospects. Daarbij is het wel onze doelstelling om deze reizen zo verantwoord mogelijk af te leggen en onze CO 2 -uitstoot te reduceren, ook via het gebruik van onze leaseauto s. De eerste grote stap die we hierin hebben gezet, is de introductie van een nieuw leasebeleid waarmee we medewerkers stimuleren een zuinigere auto te kiezen. Als zij een leaseauto kiezen met een CO 2 -uitstoot lager dan het vastgestelde CO 2 -plafond, krijgen ze een toeslag op het normleasebedrag die kan oplopen tot 155 euro per maand. Het CO 2 - plafond staat voor de maximale uitstoot die wij per leasecategorie hebben vastgesteld. Zo willen we bereiken dat we onnodig in vervuilende leaseauto s rijden. In overleg met onze leasemaatschappijen kunnen ook bestaande rijders zich oriënteren op een zuinigere leaseauto. Door het stimuleren van een duurzaam wagenpark realiseren we tegelijkertijd een besparing op de brandstofkosten. Daarnaast faciliteren wij bij onze vestigingen een oplaadpaal voor elektrische auto s. Onze directievoorzitter is de eerste trotse eigenaar van een plug-in hybride auto. Naar aanleiding van het nieuwe leaseplan zijn er inmiddels drie plug-in hybride auto s en twee hybride auto s besteld. Verbruiksoverzicht wagenpark Leaseauto CO 2 -plafond 2013 Aantal A-label 110 g/km 21 B-label 120 g/km 13 C-label 140 g/km 21 D-label 155 g/km 25 Gemiddeld CO 2 -plafond *** Haarlem Utrecht 133,6 g/km Alkmaar Amsterdam *** Haarlem 892 Utrecht Kostenbesparing Gemiddelde kosten per auto per 500 km -> elektrisch 11,00 Gemiddelde kosten per auto per 500 km -> verbrandingsmotor 41,40 Gemiddelde besparing elektrische auto per 500 km 30, Duurzame inkoop We streven ernaar om al onze producten en diensten duurzaam in te kopen. Door deze instelling hopen we ook een extra impuls te geven aan de verduurzaming van onze leveranciers. Naast de inkoop van groene stroom kochten we nu soms ongemerkt al producten duurzaam in, zoals FSC-gecertificeerd briefpapier en enveloppen. In 2013 stappen we ook volledig over op FSC-gecertificeerd kopieerpapier. Daarnaast werken wij samen met een schoonmaakbedrijf dat werkt met biologisch afbreekbare producten. Tot slot kopen we voortaan koffie en thee met het Fairtrade, UTZ of Rainforest Alliance certificaat. 4. Maatwerk 4.1 Strategie en ambitie Om een volledig duurzaam bedrijf te zijn, moet je samenwerken met alle stakeholders (klanten, prospects, leveranciers en medewerkers). RSM Niehe Lancée Kooij is immers een schakel in een groter geheel. Wij gebruiken onze positie om samen met onze stakeholders naar een duurzamere wereld te streven. De klant is voor ons bedrijf de eerste prioriteit. We hechten veel waarde aan hun tevredenheid en daarom willen we een duurzaam georiënteerde partner zijn. Daarnaast willen we een voorbeeld zijn voor het MKB door duurzaamheid een prominente plek te geven in het bedrijfsproces. Bedrijven die duurzamer wensen te ondernemen willen we ondersteunen om die ambitie waar te maken en daarover te communiceren. 4.2 Beleid, doelstellingen en resultaten Onze medewerkers zijn bij veel klanten niet alleen de accountant of fiscalist, maar fungeren ook vaak als huisadviseurs. Veel bedrijven die wij kennen, ondernemen al duurzame initiatieven. Het opstellen van een duurzaamheidsstrategie vanuit de gedachte dat het bedrijf daar ook voordeel uit kan halen is een eerste stap. Wij kunnen tevens ondersteunen bij de verslaglegging daarover. Onze doelstelling voor 2013 is met minimaal één klant te onderzoeken of wij hem kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van een strategie en de eerste verslaglegging van zijn MVO-beleid. Uiteindelijk zullen wij als organisatie een belangrijke bijdrage leveren aan het meetbaar en vergelijkbaar maken van de maatschappelijke waarde van onze klanten

7 5. Bedrijfsprofiel RSM Niehe Lancée Kooij behoort tot de grotere accountantsorganisaties in Nederland. Onze medewerkers zijn vanuit vier vestigingen (Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Utrecht) actief op het gebied van accountancy en fiscaal-juridische dienstverlening. Wij bezitten de kennis en ervaring op het gebied van financiële vastlegging, bedrijfswaarderingen, overname- en herstructureringsvraagstukken, loonadvies en risicomanagement. Voor administratieve ondersteuning maken wij gebruik van onze dochteronderneming Brouwer & Oudhof. Onze focus is gericht op ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf, die zowel nationale als internationale activiteiten hebben. In Nederland werken wij samen met RSM Wehrens Mennen De Vries en RSM Tempelman onder de naam RSM Nederland. Het Bureau Vaktechniek van RSM Nederland is in verschillende vaktechnische organen in Nederland en in het buitenland vertegenwoordigd. Samen met onze eigen fiscale specialisten op het gebied van omzetbelasting, loonadvies en vastgoedplanning kunnen wij de kwaliteit bieden van een groot kantoor, maar de nadruk blijven leggen op persoonlijk contact en betrokkenheid. Wij zijn er trots op dat wij deel uitmaken van het netwerk van RSM International. Dit is het 7de wereldwijde netwerk van zelfstandige accountants- en advieskantoren. RSM International bevat meer dan 700 kantoren in meer dan 100 landen. Binnen het netwerk werken alle leden met dezelfde internationale aanpak. Hierdoor wordt de kwaliteit van de dienstverlening over de gehele wereld gewaarborgd. 5.1 Ethiek Ethiek is integraal een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en verschillende medewerkers leveren actieve bijdragen aan commissies, werkgroepen en bestuurscolleges van de overkoepelende beroepsorganisaties. Wij zijn aangesloten bij vele nationale overkoepelende beroepsorganisaties zoals de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de Beroepsorganisatie IT-auditors (NOREA) en de Vereniging Nederlands Instituut Register Valuators (NIRV). Hiermee voldoen wij aan de gestelde eisen en verwachtingen ten aanzien van deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid. Dit wordt voorts ingegeven door het lidmaatschap van RSM International. 6. Over dit rapport Ons eerste maatschappelijk jaarverslag geeft inzicht in de strategie en de maatregelen die we hebben getroffen om een maatschappelijk verantwoorde onderneming te worden en te blijven. Wij willen zo accuraat mogelijk meten en verslagleggen, zoals dat hoort bij ons vakgebied. Dat is makkelijker als het om kwantitatieve gegevens gaat, bijvoorbeeld het papierverbruik. Andere initiatieven zijn echter meer van kwalitatieve aard, zoals duurzame inkoop en de MVO-bewustwording binnen en buiten onze organisatie. In 2012 zijn we concreet begonnen met het meten van onze prestaties op het gebied van duurzaamheid. Op het hoofdkantoor hebben wij de data verzameld en getest op volledigheid en betrouwbaarheid. We streven ieder jaar naar verbetering van onze dataverzameling en verslaggeving. 7. MVO-team Om onze betrokkenheid blijvend te vergroten, hebben we een team samengesteld dat zich gecommitteerd heeft aan het verwezenlijken van dit eerste maatschappelijk jaarverslag. Met medewerking van deze ambassadeurs op iedere vestiging van RSM Niehe Lancée Kooij dragen zij de implementatie van Green Turtle breed uit. Dit team zal de continuïteit en effectiviteit van de doelstellingen blijven waarborgen. Organisaties die interesse hebben om zich net als wij bewust bezig te houden met MVO kunnen uiteraard contact met ons opnemen. Samen kunnen we erachter komen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Verder beschikt RSM Niehe Lancée Kooij over een vergunning voor wettelijke controles en staat daarmee onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Overige gedragscodes en richtlijnen worden ingegeven door de overkoepelende beroepsorganisaties. Daarmee voldoen wij aan strikte interne beroepsregels. Onze medewerkers volgen bijvoorbeeld jaarlijks het voorgeschreven aantal uren permanente educatie. Daardoor zijn wij altijd op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving, richtlijnen en gedragscodes. 5.2 Kernwaarden Onze kernwaarden vormen de basis van onze dienstverlening: betrouwbaar, persoonlijk, professioneel en maatschappelijk verantwoord. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke en duurzame relatie met onze cliënten. Onze specialisten kennen de organisaties en hebben de kennis en vaardigheden die nodig zijn om hen een professioneel en gericht advies te geven. Met ons MVO-beleid respecteren wij het belang van al onze stakeholders, met oog voor voor welzijn, wereld en welvaart. Wij nemen onze verantwoordelijkheid zonder de economische belangen van onze organisatie uit het oog te verliezen. Met een succesvol geïmplementeerd MVO-beleid is binnen onze organisatie een echt DNA ontstaan waarbij people, planet en profit centraal staan. Naarmate de resultaten van het MVO-beleid zichtbaar werden, nam het enthousiasme toe om verdere duurzame oplossingen te introduceren. Robert de Jongh HuigHaverlag Printing & Digitale Producties 12 13

8 8. Contactinformatie Projectgroep Green Turtle David Boekel, Timo van Eeden, Irene Fasol, Liesbeth de Groot, Linda de Ru, Tim Stroomer, Carianne Tazelaar Projectondersteuning Ruud Nijs I TheRockGroup Marketing & communicatie Linda de Ru, Angelique Timmer-Weisscher Content Roland Waardenburg I TheRockGroup Sam Gertsen I TheRockGroup Gwen van Loon I Punt Tekstproducties Grafisch Angelique Timmer-Weisscher Drukwerk HuigHaverlag Printing & Digitale Producties Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Marketing & Communicatie, telefoon of per Dit verslag is ook online beschikbaar via Een bedrijf als BioGast Sustainable Energy heeft behoefte aan adviseurs met kennis op het gebied van de biomassa-industrie. Ik zou meer zaken kunnen doen met RSM Niehe Lancée Kooij als die kennis (en daarachter liggende producten) aanwezig zou zijn. Nu breng ik een aantal zaken onder bij anderen die ik liever bij één partij zou onderbrengen. Frederik Gast - BioGast Sustainable Energy 14 15

9 Lokaal betrokken, wereldwijd verbonden RSM Niehe Lancée Kooij Alkmaar, T Amsterdam, T Haarlem, T Utrecht, T E Volg ons op 2 Bij de foto op de voorzijde: Duurzaamheid is van alle tijden. In de achttiende eeuw maakten wij al gebruik van de wind en haalden ons voedsel van ons eigen land. Met de industriële revolutie zijn wij meer en meer voedsel en energie van veraf gaan halen. Wij hoeven alleen maar terug te keren naar onze roots voor een duurzamere samenleving!

Voorwoord 3. 2. Maatwerk 5 2.1 Strategie en ambitie 5 2.2 Doelstellingen, beleid en resultaten 6

Voorwoord 3. 2. Maatwerk 5 2.1 Strategie en ambitie 5 2.2 Doelstellingen, beleid en resultaten 6 Maatschappelijk Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Pagina 1. MVO en RSM Niehe Lancée Kooij 4 1.1 Welzijn, wereld en welvaart 4 1.2 Onze stakeholders 4-5 1.2.1 Medewerkers 1.2.2 Klanten 1.2.3 Leveranciers

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

Milieujaarverslag Adviesbureau SAM b.v.

Milieujaarverslag Adviesbureau SAM b.v. Milieujaarverslag Adviesbureau SAM b.v. 2010 ALGE/0042/JS/MV 1 september 2011. 1 1. Inleiding Voor u ligt het milieujaarverslag van Adviesbureau SAM Dit jaarverslag beschrijft de milieugevolgen van ons

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Voor Van Dijk Employment Services is bijdragen aan een beter milieu, een beter klimaat en een betere samenleving vanzelfsprekend. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV juni 202 Gegenereerd op 26-0-202 - pagina van voor Van Dijk Groenvoorzieningen BV Rapportage VHG MVO Wijzer Van Dijk Groenvoorzieningen BV Maatschappelijk

Nadere informatie

CO2 footprint rapportage e half jaar

CO2 footprint rapportage e half jaar CO2 footprint rapportage 2017 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Energie management actieplan. Newae B.V.

Energie management actieplan. Newae B.V. Energie management actieplan Newae B.V. Aspect van de CO2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 22 maart 2017 Versie: 01 Auteur: Vrijgegeven: P. Cleijne T.J. Crum Voorwoord Voor u ligt het Energie Management

Nadere informatie

Rapportage VHG MVO Wijzer

Rapportage VHG MVO Wijzer Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. 9 april 202 Gegenereerd op 9-04-202 - pagina van 0 voor Aardoom Hoveniers B.V. Rapportage VHG MVO Wijzer Aardoom Hoveniers B.V. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Energie management actieplan. Copier Groep B.V.

Energie management actieplan. Copier Groep B.V. Energie management actieplan Copier Groep B.V. Aspect van de CO 2 prestatieladder: 3.B.2. Datum: 31 maart 2015 Versie: 00 Auteur: M.J.A. Rijpert Vrijgegeven: T.J. Crum, J. Copier Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Reductieplan SLTN

Reductieplan SLTN Reductieplan 2017-2020 SLTN Co2 Prestatieladder Versie : 1.0 Datum : 17 februari 2017 Auteur(s) : Quality Management SLTN Copyright : SLTN De inhoud van dit document is intellectueel eigendom van SLTN

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Energiefactor Ref. jaar 2013 Target 2016* T.o.v. 2013 Target 2021* T.o.v. 2013

Energiefactor Ref. jaar 2013 Target 2016* T.o.v. 2013 Target 2021* T.o.v. 2013 CO2prestatieladder Revisiedatum: 16102014 CO2 reductiedoelstellingen 2016 Conform niveau 5 op de CO2prestatieladder 2.2 Inleiding In dit document wordt de scope 1 & 2 CO 2 reductiedoelstelling van Protinus

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang

Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang Verebus wil verantwoord en duurzaam ondernemen. In de afgelopen jaren is vooral sprake geweest van bewustwording van de eigen uitstoot en lag de nadruk op

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Energie beleid, reductiedoelstellingen

Energie beleid, reductiedoelstellingen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Directie verklaring CO 2 footprint HIG... 2 Energiebeoordeling... 2 Analyse vroeger en huidig energieverbruik... 2 Gebieden met significant energiegebruik en verbruik... 3

Nadere informatie

MVO JAARVERSLAG 2013. Coolmark B.V.

MVO JAARVERSLAG 2013. Coolmark B.V. MVO JAARVERSLAG 2013 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Versie 08.08.2014 Inhoud 1. Voorwoord... 2 MVO strategie en visie... 2 MVO samen met u... 2 2. People... 3 2.1 Goede arbeidsvoorwaarden...

Nadere informatie

Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang

Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang Verebus wil verantwoord en duurzaam ondernemen. In de afgelopen jaren is vooral sprake geweest van bewustwording van de eigen uitstoot en lag de nadruk op

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Versiebeheer Opgesteld door: Functie: Versie: Datum: Aernout Kamst Kwaliteitscoördinator 1 31-01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol

Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Duurzaamheidsrapport CCL Nutricontrol Voorwoord Met trots presenteer ik u het allereerste duurzaamheidsverslag van CCL Nutricontrol! In dit eerste duurzaamheids verslag willen wij u laten zien dat wij

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2015

Energie Management Actieplan 2015 Energie Management Actieplan 2015 Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Opgesteld door: Gecontroleerd door: Vrijgave door: D. Blank H. Groenenberg A.A. Kirstein Versie: Juni 2015 Energie management actieplan

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Scope 1 emissies 5 3.2 Scope 2 emissies 7 4 Beheersing

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Edith Sweep A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief

Edith Sweep A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief KETENINITIATIEVEN Contactpersoon Edith Sweep RPS advies- en ingenieursbureau bv Referentienummer Auteur Gecontroleerd door Datum Versie 1600210A00 Heike Gaasbeek Robert Jan Pullen 29 juli 2016 Definitief

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

CO2 beleid & actieplan

CO2 beleid & actieplan CO2 beleid & actieplan Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon: 038 85 313

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2015 (23-09-2014) 1/12 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2015 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Meer dan kennis alleen. Next

Meer dan kennis alleen. Next Meer dan kennis alleen Next Ambitie Uitdaging Ontwikkeling Shift Ambitie Een ambitieus accountantskantoor heeft meer in huis dan alleen kennis van zaken. Bij Horlings dagen we elkaar voortdurend uit om

Nadere informatie

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Samen bouwen aan morgen

Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025. Samen bouwen aan morgen Beleidsstuk Lomans Milieu, Duurzaamheid & Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2014 2020/2025 Samen bouwen aan morgen Missie Lomans is een betrouwbaar, betrokken en bevlogen familiebedrijf dat met duurzame

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

CO 2 footprint tussenrapportage e half jaar

CO 2 footprint tussenrapportage e half jaar CO 2 footprint tussenrapportage 2016 1 e half jaar Naam opdrachtgever: Unipro BV Adres: Bouwstraat 18 Plaats: Haaksbergen Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle Telefoon:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. Westblaak 35 ROTTERDAM MVO? Doen wij zo! Datum: 27-01-2015 Inleiding MVO? Natuurlijk! Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); werken aan economische

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 -prestatieladder. November 2014

Voortgangsrapportage CO 2 -prestatieladder. November 2014 Voortgangsrapportage CO 2 -prestatieladder November 2014 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 2 2 DOEL, RESULTATEN EN MAATREGELEN 3 2.1 CO 2 voetafdruk kentallen eerste half jaar 2014 (2013) 3 2.2 Scope 1 & 2 doelstelling

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012

Duurzaam Ondernemen en DGMR. 1. Inleiding. 1.1 Algemene missie DGMR. Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 Duurzaam Ondernemen en DGMR Betreft : Beleidsvisie Datum : 10 december 2012 1. Inleiding Deze DuOn-beleidsvisie is het overkoepelende document voor het beleid en de initiatieven van DGMR op het gebied

Nadere informatie

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energiemeetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energiemeetplan 2015-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Vestiging Capelle aan den IJssel 5 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

(Energie) management-actieplan

(Energie) management-actieplan (Energie) management-actieplan Eis 3.B.2 Barendrecht, Oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk Inhoud 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 14 augustus 2013 Kenmerk N031-0495501BUJ-los-V01-NL Voortgangsrapportage 2013 scope 1 en 2 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder.

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Maatschappelijk Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 2 1. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 3 2. MVO en Prins Bouw 3 3. Beleid 4 4. Speerpunten 5 5. Duurzaam bouwen 9 6. Toekomst 10

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V.

CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. CO 2 Voortgangsrapportage 2016 Prins Bouw B.V. Datum: 31 maart 2017 Versie: 2 1. Inleiding Prins Bouw B.V. wil via dit rapport de voorgang op haar CO 2-reductiedoelstellingen beschrijven. Hierbij wordt

Nadere informatie

ENERGIE MEETPLAN

ENERGIE MEETPLAN ENERGIE MEETPLAN 2014-2017 syndus group 3-8-2016 3.B.2_2 Energie meetplan 2014-2017 2.0 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstelling... 4 2. Planning meetmomenten... 5 2.1. Meetmomenten vestigingen

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2 reductiedoelstellingenvoestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2.

Nadere informatie

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 SOGETI NEDERLAND B.V.

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 SOGETI NEDERLAND B.V. ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 SOGETI NEDERLAND B.V. Auteur René Speelman Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur V1.0 29 oktober 2015 Definitief

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

3.B.2_2 Energie Meetplan 2014-2020

3.B.2_2 Energie Meetplan 2014-2020 3.B.2_2 Energie Meetplan 2014-2020 Maastricht, 25-03-2016 Auteur: Kirsten Kuypers-Janssen KVGM-Coördinator Geaccordeerd door: Joshua Janssen Directeur Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 DOELSTELLINGEN...

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 Energie Management Actieplan 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen C.S.C. Ceelen Sport Constructies Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0

CO2 reductiedoelstellingen C.S.C. Ceelen Sport Constructies Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 CO2 reductiedoelstellingen 2016 C.S.C. Ceelen Sport Constructies Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 5 2.1. Subdoelstelling

Nadere informatie

Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein

Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein Amersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Nieuwegein Dit is CROP 1965: CROP opent de deuren van haar eerste kantoor. vijf decennia later zijn we een begrip in zakelijk Nederland en groeit CROP registeraccountants

Nadere informatie

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V.

rapportage CO₂-footprint initiatieven 2013 Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Betrokkenen 3 1.3 Doelstelling 3 2 Inventarisatie sector- en keteninitiatieven 4 3 Rapportage management overleg 5 3.1. Algemeen

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Scope 3 doelstelling Pilkes

Scope 3 doelstelling Pilkes Januari 2015 Extern Vanaf november 2013 is Pilkes door TÜV gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2-Prestatieladder. Begin 2015 hopen we dat ons CO2 reductiesysteem voldoet aan de eisen van niveau 5, de

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.C.1 Energie Audit Verslag 19 maart 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2.

Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2. Coolmark MVO Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Voorwoord... 2 Visie... 2 Doelstelling... 2 Aanpak... 2 MVO samen met u... 3 2. Duurzame organisatie... 4 2.1 CO 2 reductie... 4 2.2 Minimale milieubelasting...

Nadere informatie

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Voortgang CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang

Nadere informatie