Voorwoord. Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3"

Transcriptie

1 Maatschappelijk Jaarverslag 2013

2 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. MVO en RSM Niehe Lancée Kooij Welzijn, wereld en welvaart Onze stakeholders Klanten Leveranciers Medewerkers Samenleving Partners 1.3 Nulmeting De drie M s 5 2. Mens Strategie en ambitie Beleid, doelstellingen en resultaten Medewerkers Maatschappij 3. Milieu Strategie en ambitie Beleid, doelstellingen en resultaten Papierverbruik Energieverbruik Leaseregeling Duurzame inkoop Voorwoord RSM Niehe Lancée Kooij is van mening dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. Het is tegenwoordig gebruikelijk om daarover te rapporteren, zodat u als klant ook inzicht krijgt in wat dat voor uw organisatie en haar omgeving betekent. Ons projectteam Green Turtle is de aanjager van verduurzaming binnen RSM Niehe Lancée Kooij om het een vanzelfsprekend onderdeel van onze bedrijfsvoering te maken. Daarmee lopen we mee in de verwachting dat duurzaamheid binnen ondernemingen, en het afleggen van rekenschap daarover in een jaarlijkse rapportage, een significante rol gaat spelen in de bedrijfsvoering van het midden- en kleinbedrijf. Accountants en fiscalisten spelen hier een belangrijke rol bij. Verduurzaming begint bij jezelf. Wij hebben hard gewerkt en de eerste stappen zijn gezet. Stap voor stap verduurzamen wij onze organisatie en processen. Met de uitgave van ons eerste maatschappelijk jaarverslag laten we zien dat we daarmee actief op weg zijn. MVO gaat verder dan het meten van alleen je eigen footprint. Daarnaast willen we samenwerken met onze klanten om verduurzaming een plek te geven in hun en onze manier van werken. In de komende tijd willen we hiervoor met onze klanten onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen om met elkaar verduurzaming als thema te omarmen. Als basis voor onze MVO-strategie baseren wij ons op de drie M s: Mens, Milieu en Maatwerk. Wij hebben die vertaald in meetbare, haalbare en ter zake doende doelstellingen voor Door het creëren van maatschappelijk verantwoorde oplossingen kunnen we meerwaarde behalen voor de maatschappij, uw bedrijf en onze onderneming. Ik nodig u uit om verder te lezen in ons eerste maatschappelijk jaarverslag en actief met ons de dialoog aan te gaan. We werken graag samen aan een duurzamere wereld! 4. Maatwerk Strategie en ambitie Beleid, doelstellingen en resultaten 11 Rudolf Winkenius Directievoorzitter 5. Bedrijfsprofiel Ethiek Kernwaarden Over dit rapport MVO-team Contactinformatie

3 1. MVO en RSM Niehe Lancée Kooij 1.1 Welzijn, wereld en welvaart Wij gaan uit van de triple bottom line, wat wij in het Nederlands welzijn, wereld en welvaart noemen. Naast de economische prestatie (welvaart) betrekken we de sociale (welzijn) en ecologische (wereld) prestaties van een bedrijf bij ons denken over verduurzaming. Welzijn staat daarbij voor een gezonde bedrijfsvoering die goed is voor medewerkers en de maatschappij. Wereld staat voor de bijdrage(n) die je levert aan een beter milieu en het minimaliseren van de eigen footprint. Verduurzaming kan alleen een belangrijke rol spelen wanneer we kunnen vaststellen hoe we de begrippen welzijn en wereld op een winstgevende wijze vorm kunnen geven. Op die manier creëren we duurzame welvaart. In dit maatschappelijk jaarverslag laten wij zien welke vooruitgang we zelf hebben geboekt op deze drie vlakken. Vanuit het bevorderen van welzijn zijn we al een flink aantal jaren betrokken bij allerlei maatschappelijke initiatieven: door er zelf aan deel te nemen of door deze activiteiten te sponsoren. De volgende stap die we hebben gezet, is onze interne verduurzaming onder de loep nemen, met name op het gebied van milieu (wereld). Logisch vervolg daarop is dat we samen met onze leveranciers en klanten toe werken naar een gedeelde duurzame strategie, zodat nog meer bedrijven bewust maatschappelijk verantwoord ondernemen en zodoende hun financiële positie versterken met een duurzame strategie. Dit verslag geeft inzicht in de eerste resultaten van onze inspanningen. We houden bij de verslaglegging rekening met internationale normen ten aanzien van maatschappelijke jaarverslagen. Gaandeweg werken we toe naar een verslag conform de eisen van het Global Reporting Initiative Medewerkers Wij willen een werkgever zijn waar jong en oud zich mee identificeert. We zorgen voor een prettige en veilige werkomgeving voor onze medewerkers. Daarnaast investeren we in hun toekomst door het aanbieden van scholing en cursussen om zich verder te ontwikkelen. Onze ervaring is dat een duurzame strategie de motivatie en de betrokkenheid van onze werknemers verhoogt. Zo houden we ons bedrijf dynamisch en zijn we een werkgever waar ons personeel graag wil werken Samenleving Een bijdrage leveren aan de samenleving staat centraal in ons bedrijf. Naast het scheppen van werkgelegenheid en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven besteden we steeds meer aandacht aan het milieu. We willen transparant en eerlijk verslag doen van onze positieve bijdragen, maar schromen ook niet te berichten over onze tekortkomingen Partners Een duurzame bedrijfsvoering is cruciaal voor de lange termijn positie van een bedrijf en dus ook van het onze. Door daar voortdurend oog voor te hebben, waarborgen we economische welvaart van alle medewerkers en partners. Door ons actieve MVO-beleid hebben we loyale klanten en trekken we duurzame leveranciers aan. Zo realiseren we onze groeimogelijkheden en kunnen we ook in de toekomst een financieel gezond bedrijf blijven. 1.3 Nulmeting Het maken van een eerste maatschappelijk jaarverslag begint met een nulmeting. We werken momenteel hard om de gehele footprint van ons bedrijf inzichtelijk te maken. Zo zijn we begonnen met het bijhouden van de elektriciteits-, gas-, stadswarmte- en waterstanden. Daarnaast hebben we ook volledig inzicht in het brandstofverbruik van onze leaseauto s en de hoeveelheid papier die we verbruiken. 1.2 Onze stakeholders Wij willen met ons MVO-beleid een positief effect voor alle belanghebbenden creëren: zowel in als rondom onze organisatie. Om inzichtelijk te maken hoe we dat willen realiseren, hebben we onze stakeholders in vijf groepen verdeeld. Per categorie geven we aan wat ons MVO-beleid voor hen kan betekenen Klanten Steeds meer klanten verwachten van dienstverleners dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Wij willen graag voorzien in de duurzaamheidswensen van onze klanten en willen in dit verslag een kijkje geven hoe ver wij zijn op dat gebied. Omdat we altijd actief streven naar het versterken van de positie van klanten, willen we samen met hen onderzoeken wat verduurzaming kan betekenen. Ons doel is onze klanten te assisteren bij hun duurzaamheidsbeleid vanuit ons eigen vakgebied van administreren, controleren en adviseren. Wij kunnen hen ondersteunen bij het ontwikkelen van een verduurzamingsstrategie, met het opstellen van duurzaamheidsrapportages en het controleren daarvan. 1.4 De drie M s Wij hebben de triple bottom line (welzijn, wereld en welvaart) vertaald naar een eigen aanpak rondom drie pijlers: de drie M s. Als wij klanten ondersteuning kunnen bieden op het gebied van verduurzaming (maatwerk), verantwoord omgaan met hun medewerkers (mens) en te allen tijde oog houden voor de natuur (milieu), zullen deze drie aspecten elkaar versterken. Zo dragen wij bij aan een duurzamere wereld. Hoe wij onze duurzaamheidsstrategie aan de hand van de drie M s verder vormgeven, wordt uitgewerkt in de rest van dit verslag. MILIEU (wereld) MAATWERK (welvaart) MENS (welzijn) Leveranciers Onze leveranciers bieden ons steeds meer mogelijkheden om duurzaam in te kopen. Tegelijkertijd zijn wij als inkoper in de positie om de vraag naar duurzame producten te versterken: als de vraag naar duurzame producten en diensten toeneemt, wordt het voor leveranciers voordeliger om die te leveren. Zo kunnen we samen met onze leveranciers profiteren van de gunstige effecten van verduurzaming. 4 5

4 2. Mens 2.1 Strategie en ambitie De kracht van RSM Niehe Lancée Kooij zit hem in onze bevlogen medewerkers, of we het nu hebben over onze partners, stafmedewerkers of (young) professionals. Wij streven naar een stimulerende werkomgeving voor al onze mensen, zodat iedereen de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Wij faciliteren het volgen van opleidingen voor de verschillende disciplines binnen ons bedrijf. Omdat welzijn een pijler is in ons MVO-beleid staan wij altijd open voor ideeën en initiatieven om het welbevinden van onze medewerkers te verhogen. In onze optiek zet een betrokken bedrijf zich ook in voor de gemeenschap om zich heen. Door verschillende organisaties en evenementen in de regio te ondersteunen, dragen we een steentje bij aan de leefbaarheid, verbondenheid en toekomst van onze werk- en woonomgeving. Jaarlijks sponsoren wij enkele maatschappelijke organisaties en bieden hen onze expertise om niet aan. 2.2 Beleid, doelstellingen en resultaten Medewerkers De voortdurende ontwikkeling van de expertise en vaardigheden van onze medewerkers is cruciaal voor het succes van ons kennisgedreven bedrijf en voor het welzijn van het personeel. Wij bieden medewerkers financiële middelen en tijd om zich verder te ontwikkelen: 100% van de studiekosten wordt vergoed en 50% van studie-uren bestempelen we als werktijd. Met onze geaccrediteerde RSM Academy hebben wij kwalitatieve hoogstaande opleidingsmogelijkheden in huis. Zo geven we de loopbaan van onze medewerkers een duwtje in de rug en blijft hun kennis up-to-date. Een gezonde werkomgeving helpt om goed en prettig te kunnen werken. De werkplekken stimuleren een gezonde lichaamshouding. Onze medewerkers kunnen kiezen voor een gezonde lunch, waar mogelijk voorzien van lokaal ingekochte producten. Ook bieden wij onze werknemers een werkplek- en gezondheidsonderzoek aan. Voor persoonlijke problemen kunnen zij terecht bij de bedrijfshulpverlener of vertrouwenspersoon. We geven verder de gelegenheid om deel te nemen aan het jaarlijkse RSM voetbaltoernooi en sponsoren elk jaar de medewerkers die meedoen aan de Dam-tot-Damloop. We zien graag dat onze medewerkers het beste uit zichzelf halen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook omdat hun capaciteiten bijdragen aan een goed functionerend bedrijf Maatschappij Vanuit onze expertise helpen we een aantal stichtingen en verenigingen met het op orde krijgen van hun administratie en tegelijkertijd die kennis over te dragen, zodat zij op de lange termijn op eigen benen kunnen staan. Met non-profitmediator De Waaier voorzien we ieder jaar minimaal één non-profitorganisatie van financiële dienstverlening. We hebben ons aangesloten bij MVO Nederland vanuit het idee dat we zo onze kennis kunnen delen met andere organisaties en wij op onze beurt van hen kunnen leren. RSM Niehe Lancée Kooij sponsort o.a. de Stichting KinderUniversiteit Haarlem en verscheidene sportclubs en -evenementen. In de voorgaande jaren hebben wij ook gratis financiële diensten verleend aan verscheidene non-profitorganisaties, zoals het Ronald McDonald Centre Only Friends, Stichting De Drogerij en Stichting Pygmeeën Kleinood. We streven ernaar om het aantal bedrijfsongevallen op nul te houden en het gemiddelde ziekteverzuim en de uitstroom van medewerkers te verlagen door het aanbieden van goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ons streven is erop gericht dat onze werknemers zo lang mogelijk bij ons blijven. Om een goed beeld te krijgen van ontwikkelingen en het welzijn van onze medewerkers houden wij de onderstaande gegevens bij. Kerngetallen 2012 Percentage man 51 Percentage vrouw 49 Leeftijdsopbouw tot Leeftijdsopbouw Leeftijdsopbouw Leeftijdsopbouw Leeftijdsopbouw Leeftijdsopbouw Gemiddeld aantal dienstjaren 7,85 Gemiddeld aantal ziektedagen 9,1 Aantal werknemers in opleiding 43 Melding ongewenst gedrag 1 Bedrijfsongevallen 0 In- en uitstroom medewerkers RSM Niehe Lancée Kooij biedt de kinderen van de KinderUniversiteit Haarlem al meerdere jaren een springplank naar een succesvolle toekomst. Frederike van Citters voorzitter KinderUniversiteit Haarlem Staf Accountants Belastingadviseurs Brouwer & Oudhof Evaluent LAG Trust RSM Nederland FTE per 2012 Instroom

5 Aangeboden opleidingen Opleiding Werkniveau Functie Omschrijving Accountant-Administratieconsulent Post HBO Administrateur Bachelor in Science of Accountancy HBO Trainee accountants kunnen in deze fase zitten wanneer zij vanaf het VWO de opleiding gaan volgen CB Belastingadviseur HBO Belastingassistent/assistent belastingconsulent CB Belastingconsulent HBO Belastingassistent/ assistent belastingconsulent Fiscaal Recht WO Werkstudent in dienst bij RSM Niehe Lancée Kooij Belastingadviseurs N.V. HBO Accountancy HBO Stagiair die de duaalperiode bij ons komt lopen HBO Bedrijfseconomie HBO Stagiair die de duaalperiode bij ons komt lopen Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundige Beroepsleiding na HBO Assistent administrateur Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Beroepsopleiding na WO Junior Belastingadviseur Nyenrode RA WO Master en postmasteropleiding Accountancy aan Nyenrode (trainee tot en met controleleider) Praktijk Diploma Loonadministratie MBO Vereist om te volgen als junior loonadministrateur Vakopleiding Payroll Services HBO Vervolgopleiding na PDL voor de loonadministrateur UvA RA WO Master en Postmasteropleiding Accountancy aan UvA (trainee tot en met controleleider) VU RA WO Master en Postmasteropleiding Accountancy aan VU (trainee tot en met controleleider) WO = wetenschappelijk onderwijs HBO = hoger beroepsonderwijs MBO = middelbaar beroepsonderwijs VU = Vrije Universiteit UvA = Universiteit van Amsterdam 3. Milieu 3.1 Strategie en ambitie Als middelgroot bedrijf beseffen we dat we een flinke bijdrage kunnen leveren aan een leefbaar milieu door onze footprint te verlagen. Het efficiënt omgaan met grondstoffen is daarom een van de grootste prioriteiten in ons MVO-beleid. De focus voor de komende jaren ligt op het minimaliseren van papierverbruik en het reduceren van energieverbruik en brandstofgebruik om zo onze CO 2 -uitstoot te verminderen. Daarnaast willen we zoveel mogelijk producten en diensten duurzaam inkopen. Op termijn willen we een klimaatneutraal bedrijf zijn. Dat doen we stap voor stap: eerst reduceren, dan compenseren of zelfs zelf produceren. 3.2 Beleid, doelstellingen en resultaten Papierverbruik De grote hoeveelheden papier die wij jaarlijks gebruiken zijn in 2012 voor het eerst goed in kaart gebracht. Het doel is om in 2013 het verbruik al met 50% te reduceren. De hoeveelheid papier die wij verbruikten stond in het afgelopen jaar gelijk aan 376 bomen. We willen in één jaar dus 188 bomen besparen. In 2012 werd nog maar 40% van onze prints dubbelzijdig uitgevoerd. Onze printers zijn inmiddels standaard ingesteld op dubbelzijdig printen. Daarnaast stappen wij over op digitaal factureren, gebruiken wij digitale loonstrookjes en wordt er een online client portal ingericht, zodat financiële documenten digitaal verzonden en geaccordeerd kunnen worden. Dat zal een beduidende invloed hebben op de hoeveelheid verbruikt papier. Verbruiksoverzicht Hoeveelheid verbuikt papier Aantal printopdrachten Percentage (in pakken à 500 vellen) per FTE (in vellen) dubbelzijdig printen *Er wordt uitgezocht wat er met dit volume is gebeurd Energieverbruik In de toekomst willen we in onze vier vestigingen 100% groene stroom gebruiken. Onze vestiging in Utrecht doet dat al en in 2013 is ook ons kantoor in Alkmaar daarop overgestapt. Voor de locatie Amsterdam nemen we dit mee in ons onderzoek en onze keuze voor een nieuwe huisvesting. Bij de selectie voor een eventueel nieuw pand houden we zeker rekening met duurzaamheidscriteria, zoals goede isolatie, duurzame materialen en groene stroom. Bij de keuze van een nieuw pand in Alkmaar hebben we al rekening gehouden met duurzaamheid. Het gebouw bevindt zich in een ecozone. Deze is dusdanig ingericht dat planten en dieren gelegenheid krijgen te groeien en te leven. De kantoren in de ecozone zijn gemaakt van duurzame materialen. Tussen de kantoren zijn wandelpaden aangelegd. Bij de inrichting hebben we rekening gehouden met flexwerkplekken, waardoor wij naast vierkante meters ook materiaal, stroom en verwarming uitsparen. In Haarlem werken wij vanuit een bedrijfsverzamelgebouw en proberen wij onze verhuurder ervan te overtuigen over te stappen op groene stroom. Met onze afdeling automatisering hebben we afgesproken dat beeldschermen van computers automatisch op stand-by gaan als ze niet worden gebruikt en de computers bij langdurige inactiviteit worden uitgeschakeld. 79% 12% 69% 33% Alkmaar Amsterdam Haarlem Utrecht Ons doel is 10% minder CO 2 -uitstoot in 2013 door lager energieverbruik (elektriciteit, gas en stadswarmte). Als we deze reductie omrekenen in CO 2, besparen we daarmee per jaar een halve wereldreis met de auto. 8 9

6 Verbruiksoverzicht Brandstofverbruik 2012 Verbruik 2012 (in kwh) Verbruik 2012 per FTE (in kwh) In liters In g/co 2 per liter Uitstoot kiloton CO ** Benzine Diesel Alkmaar Amsterdam ** Het verhoogde verbruik in Alkmaar heeft te maken met het instellen van de klimaatbeheersing in het nieuwe pand. Er zijn inmiddels maatregelen getroffen. *** Wij zijn in 2013 begonnen met het noteren van de meterstanden. In Haarlem beschikt de verhuurder niet over de gewenste informatie Leaseregeling Wij vinden persoonlijk contact belangrijk en gaan dus graag langs bij onze klanten en prospects. Daarbij is het wel onze doelstelling om deze reizen zo verantwoord mogelijk af te leggen en onze CO 2 -uitstoot te reduceren, ook via het gebruik van onze leaseauto s. De eerste grote stap die we hierin hebben gezet, is de introductie van een nieuw leasebeleid waarmee we medewerkers stimuleren een zuinigere auto te kiezen. Als zij een leaseauto kiezen met een CO 2 -uitstoot lager dan het vastgestelde CO 2 -plafond, krijgen ze een toeslag op het normleasebedrag die kan oplopen tot 155 euro per maand. Het CO 2 - plafond staat voor de maximale uitstoot die wij per leasecategorie hebben vastgesteld. Zo willen we bereiken dat we onnodig in vervuilende leaseauto s rijden. In overleg met onze leasemaatschappijen kunnen ook bestaande rijders zich oriënteren op een zuinigere leaseauto. Door het stimuleren van een duurzaam wagenpark realiseren we tegelijkertijd een besparing op de brandstofkosten. Daarnaast faciliteren wij bij onze vestigingen een oplaadpaal voor elektrische auto s. Onze directievoorzitter is de eerste trotse eigenaar van een plug-in hybride auto. Naar aanleiding van het nieuwe leaseplan zijn er inmiddels drie plug-in hybride auto s en twee hybride auto s besteld. Verbruiksoverzicht wagenpark Leaseauto CO 2 -plafond 2013 Aantal A-label 110 g/km 21 B-label 120 g/km 13 C-label 140 g/km 21 D-label 155 g/km 25 Gemiddeld CO 2 -plafond *** Haarlem Utrecht 133,6 g/km Alkmaar Amsterdam *** Haarlem 892 Utrecht Kostenbesparing Gemiddelde kosten per auto per 500 km -> elektrisch 11,00 Gemiddelde kosten per auto per 500 km -> verbrandingsmotor 41,40 Gemiddelde besparing elektrische auto per 500 km 30, Duurzame inkoop We streven ernaar om al onze producten en diensten duurzaam in te kopen. Door deze instelling hopen we ook een extra impuls te geven aan de verduurzaming van onze leveranciers. Naast de inkoop van groene stroom kochten we nu soms ongemerkt al producten duurzaam in, zoals FSC-gecertificeerd briefpapier en enveloppen. In 2013 stappen we ook volledig over op FSC-gecertificeerd kopieerpapier. Daarnaast werken wij samen met een schoonmaakbedrijf dat werkt met biologisch afbreekbare producten. Tot slot kopen we voortaan koffie en thee met het Fairtrade, UTZ of Rainforest Alliance certificaat. 4. Maatwerk 4.1 Strategie en ambitie Om een volledig duurzaam bedrijf te zijn, moet je samenwerken met alle stakeholders (klanten, prospects, leveranciers en medewerkers). RSM Niehe Lancée Kooij is immers een schakel in een groter geheel. Wij gebruiken onze positie om samen met onze stakeholders naar een duurzamere wereld te streven. De klant is voor ons bedrijf de eerste prioriteit. We hechten veel waarde aan hun tevredenheid en daarom willen we een duurzaam georiënteerde partner zijn. Daarnaast willen we een voorbeeld zijn voor het MKB door duurzaamheid een prominente plek te geven in het bedrijfsproces. Bedrijven die duurzamer wensen te ondernemen willen we ondersteunen om die ambitie waar te maken en daarover te communiceren. 4.2 Beleid, doelstellingen en resultaten Onze medewerkers zijn bij veel klanten niet alleen de accountant of fiscalist, maar fungeren ook vaak als huisadviseurs. Veel bedrijven die wij kennen, ondernemen al duurzame initiatieven. Het opstellen van een duurzaamheidsstrategie vanuit de gedachte dat het bedrijf daar ook voordeel uit kan halen is een eerste stap. Wij kunnen tevens ondersteunen bij de verslaglegging daarover. Onze doelstelling voor 2013 is met minimaal één klant te onderzoeken of wij hem kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van een strategie en de eerste verslaglegging van zijn MVO-beleid. Uiteindelijk zullen wij als organisatie een belangrijke bijdrage leveren aan het meetbaar en vergelijkbaar maken van de maatschappelijke waarde van onze klanten

7 5. Bedrijfsprofiel RSM Niehe Lancée Kooij behoort tot de grotere accountantsorganisaties in Nederland. Onze medewerkers zijn vanuit vier vestigingen (Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Utrecht) actief op het gebied van accountancy en fiscaal-juridische dienstverlening. Wij bezitten de kennis en ervaring op het gebied van financiële vastlegging, bedrijfswaarderingen, overname- en herstructureringsvraagstukken, loonadvies en risicomanagement. Voor administratieve ondersteuning maken wij gebruik van onze dochteronderneming Brouwer & Oudhof. Onze focus is gericht op ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf, die zowel nationale als internationale activiteiten hebben. In Nederland werken wij samen met RSM Wehrens Mennen De Vries en RSM Tempelman onder de naam RSM Nederland. Het Bureau Vaktechniek van RSM Nederland is in verschillende vaktechnische organen in Nederland en in het buitenland vertegenwoordigd. Samen met onze eigen fiscale specialisten op het gebied van omzetbelasting, loonadvies en vastgoedplanning kunnen wij de kwaliteit bieden van een groot kantoor, maar de nadruk blijven leggen op persoonlijk contact en betrokkenheid. Wij zijn er trots op dat wij deel uitmaken van het netwerk van RSM International. Dit is het 7de wereldwijde netwerk van zelfstandige accountants- en advieskantoren. RSM International bevat meer dan 700 kantoren in meer dan 100 landen. Binnen het netwerk werken alle leden met dezelfde internationale aanpak. Hierdoor wordt de kwaliteit van de dienstverlening over de gehele wereld gewaarborgd. 5.1 Ethiek Ethiek is integraal een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering en verschillende medewerkers leveren actieve bijdragen aan commissies, werkgroepen en bestuurscolleges van de overkoepelende beroepsorganisaties. Wij zijn aangesloten bij vele nationale overkoepelende beroepsorganisaties zoals de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), de Beroepsorganisatie IT-auditors (NOREA) en de Vereniging Nederlands Instituut Register Valuators (NIRV). Hiermee voldoen wij aan de gestelde eisen en verwachtingen ten aanzien van deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid. Dit wordt voorts ingegeven door het lidmaatschap van RSM International. 6. Over dit rapport Ons eerste maatschappelijk jaarverslag geeft inzicht in de strategie en de maatregelen die we hebben getroffen om een maatschappelijk verantwoorde onderneming te worden en te blijven. Wij willen zo accuraat mogelijk meten en verslagleggen, zoals dat hoort bij ons vakgebied. Dat is makkelijker als het om kwantitatieve gegevens gaat, bijvoorbeeld het papierverbruik. Andere initiatieven zijn echter meer van kwalitatieve aard, zoals duurzame inkoop en de MVO-bewustwording binnen en buiten onze organisatie. In 2012 zijn we concreet begonnen met het meten van onze prestaties op het gebied van duurzaamheid. Op het hoofdkantoor hebben wij de data verzameld en getest op volledigheid en betrouwbaarheid. We streven ieder jaar naar verbetering van onze dataverzameling en verslaggeving. 7. MVO-team Om onze betrokkenheid blijvend te vergroten, hebben we een team samengesteld dat zich gecommitteerd heeft aan het verwezenlijken van dit eerste maatschappelijk jaarverslag. Met medewerking van deze ambassadeurs op iedere vestiging van RSM Niehe Lancée Kooij dragen zij de implementatie van Green Turtle breed uit. Dit team zal de continuïteit en effectiviteit van de doelstellingen blijven waarborgen. Organisaties die interesse hebben om zich net als wij bewust bezig te houden met MVO kunnen uiteraard contact met ons opnemen. Samen kunnen we erachter komen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Verder beschikt RSM Niehe Lancée Kooij over een vergunning voor wettelijke controles en staat daarmee onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Overige gedragscodes en richtlijnen worden ingegeven door de overkoepelende beroepsorganisaties. Daarmee voldoen wij aan strikte interne beroepsregels. Onze medewerkers volgen bijvoorbeeld jaarlijks het voorgeschreven aantal uren permanente educatie. Daardoor zijn wij altijd op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving, richtlijnen en gedragscodes. 5.2 Kernwaarden Onze kernwaarden vormen de basis van onze dienstverlening: betrouwbaar, persoonlijk, professioneel en maatschappelijk verantwoord. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke en duurzame relatie met onze cliënten. Onze specialisten kennen de organisaties en hebben de kennis en vaardigheden die nodig zijn om hen een professioneel en gericht advies te geven. Met ons MVO-beleid respecteren wij het belang van al onze stakeholders, met oog voor voor welzijn, wereld en welvaart. Wij nemen onze verantwoordelijkheid zonder de economische belangen van onze organisatie uit het oog te verliezen. Met een succesvol geïmplementeerd MVO-beleid is binnen onze organisatie een echt DNA ontstaan waarbij people, planet en profit centraal staan. Naarmate de resultaten van het MVO-beleid zichtbaar werden, nam het enthousiasme toe om verdere duurzame oplossingen te introduceren. Robert de Jongh HuigHaverlag Printing & Digitale Producties 12 13

8 8. Contactinformatie Projectgroep Green Turtle David Boekel, Timo van Eeden, Irene Fasol, Liesbeth de Groot, Linda de Ru, Tim Stroomer, Carianne Tazelaar Projectondersteuning Ruud Nijs I TheRockGroup Marketing & communicatie Linda de Ru, Angelique Timmer-Weisscher Content Roland Waardenburg I TheRockGroup Sam Gertsen I TheRockGroup Gwen van Loon I Punt Tekstproducties Grafisch Angelique Timmer-Weisscher Drukwerk HuigHaverlag Printing & Digitale Producties Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Marketing & Communicatie, telefoon of per Dit verslag is ook online beschikbaar via Een bedrijf als BioGast Sustainable Energy heeft behoefte aan adviseurs met kennis op het gebied van de biomassa-industrie. Ik zou meer zaken kunnen doen met RSM Niehe Lancée Kooij als die kennis (en daarachter liggende producten) aanwezig zou zijn. Nu breng ik een aantal zaken onder bij anderen die ik liever bij één partij zou onderbrengen. Frederik Gast - BioGast Sustainable Energy 14 15

9 Lokaal betrokken, wereldwijd verbonden RSM Niehe Lancée Kooij Alkmaar, T Amsterdam, T Haarlem, T Utrecht, T E Volg ons op 2 Bij de foto op de voorzijde: Duurzaamheid is van alle tijden. In de achttiende eeuw maakten wij al gebruik van de wind en haalden ons voedsel van ons eigen land. Met de industriële revolutie zijn wij meer en meer voedsel en energie van veraf gaan halen. Wij hoeven alleen maar terug te keren naar onze roots voor een duurzamere samenleving!

Where today meets tomorrow. MVO Jaarverslag 2013

Where today meets tomorrow. MVO Jaarverslag 2013 Where today meets tomorrow MVO Jaarverslag 2013 Inhoud SAMENVATTING 3 ORGANISATIE PROFIEL 6 DIENSTVERLENING BRUNEL NEDERLAND 6 OMVANG EN CIJFERS BRUNEL NEDERLAND 6 BRUNEL NEDERLAND VESTIGINGEN 2013 7 ORGANOGRAM

Nadere informatie

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20

MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht. MVO Verslag 20 MVO Jaarverslag 2010 Veerkracht MVO Verslag 20 1 2 Mn Services en maatschappelijk verantwoord ondernemen Inhoudsopgave mvo jaarverslag 2010 2 Woord vooraf: Veerkracht 4 Over dit verslag 8 Samenvatting

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013. MVO-jaarverslag

MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013. MVO-jaarverslag MVO-jaarverslag 2012 - Maart 2013 MVO-jaarverslag 2012 Disclaimer Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken

GREEN BUILDINGS. Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken GREEN BUILDINGS Trends en best practices op het gebied van duurzaamheid, kostenreductie en Het Nieuwe Werken Corporate Facility Partners Amersfoortseweg 15a 7313 AB Apeldoorn Tel.: +31 (0)55 355 5199 Fax.:

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Bouwgroep Dijkstra Draisma Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag conform GRI Eisma Milieuconsultancy 4-12-2013 Inhoud Voorwoord... 3 1. Bedrijfsprofiel Bouwgroep Dijkstra Draisma... 5 1.1. Begrip

Nadere informatie

1. Wat is duurzaam ondernemen?

1. Wat is duurzaam ondernemen? Duurzaam ondernemen Inleiding Banken, overheden en grote bedrijven. Ze doen allemaal aan duurzaam ondernemen, ook wel genoemd Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het midden- en kleinbedrijf blijft

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2014

Maatschappelijk jaarverslag 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2014 STB Specialist in klimaattechniek Eindhoven Houten 088 266 00 00 Leemkuil 11 Ringveste 13 info@stb.eu Postbus 9712 Postbus 317 5602 LS Eindhoven 3990 GC Houten www.stb.eu

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE

DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2012 T-MOBILE Colofon Dit duurzaamheidsverslag is een uitgave van T-Mobile Netherlands BV Waldorpstraat 60 2521 CC Den Haag telefoon: +31 (0)6 14 09 50 00 e-mail: mvo@t-mobile.nl www.t-mobile.nl

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14

Inhoud. Voorwoord 4. Uitdagend 6. Over dit jaarverslag 8. Aantoonbaar duurzaam 10. Stakeholders zijn belangrijk 12. Zorg voor mens en omgeving 14 Duurzaam ondernemen 2010 Inhoud Bijlagen 1 De Bavaria organisatie 2 Stakeholder informatie Bavaria 3 Milieukundige indicatoren 4 Sociale en maatschappelijke indicatoren 5 Lijst gebruikte afkortingen 1

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van Zalsman

Duurzaamheidsverslag van Zalsman Duurzaamheidsverslag van Zalsman Dit is het eerste gedrukte duurzaamheidsverslag van Zalsman, geproduceerd op onze meest innovatieve printer: De Ricoh VC60000. Een allround alleskunner en één van de eersten

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2

De allerallerbeste verantwoord MVO bij Tele2 De allerallerbeste is verantwoord MVO bij Tele2 Tele2 - MVO report 201 2014 1 Management statement Gedurende mijn eerste jaar bij Tele2 ben ik verrast door wat wij als organisatie allemaal doen om een

Nadere informatie

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag

Want duurzaamheid is wat we leveren. Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Want duurzaamheid is wat we leveren Ondanks de turbulente economische tijden is onze focus op duurzaamheid onverminderd krachtig geweest. Juist de nieuwe economische orde die door

Nadere informatie

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012

MVO. ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 MVO ANWB Maatschappelijk Jaarverslag 2012 INHOUD 3 Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Kerngegevens 5 Hoofdstuk 2: Maatschappelijke doelstellingen 6 Hoofdstuk 3: Profiel 6 3.1. De organisatie ANWB 9 3.2. Ontwikkelingen

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de Hotels van Oranje. De Hotels van Oranje gaan Groen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de Hotels van Oranje. De Hotels van Oranje gaan Groen Maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de Hotels van Oranje De Hotels van Oranje gaan Groen Voorwoord Maatschappelijk verantwoord ondernemen, oftewel MVO, is steeds moeilijker weg te denken binnen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen visie & beleid Voorwoord Sinds de oprichting van de onderneming in 1972 staat Hulskamp bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening,

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag

Maatschappelijk Jaarverslag Maatschappelijk Jaarverslag 2010 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 1. Voorwoord...3 2. Leeswijzer...4 3. Feiten en cijfers...7 4. Profiel...9 4.1. Identiteit ANWB...9 4.2. De organisatie ANWB...10

Nadere informatie

MVO Verslag 2012 Een beschrijving hoe wij invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. M.J. van Riel

MVO Verslag 2012 Een beschrijving hoe wij invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. M.J. van Riel MVO Verslag 2012 Een beschrijving hoe wij invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen M.J. van Riel 1 Inhoudsopgave Titel Pagina Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Milieu Introductie Gebouwen Groene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers.

Inhoudsopgave. 1 Ketendenken. 2 Wie is Bavaria. 3 Onze doelen. 4 Hoe ziet ons speelveld eruit? 5 Segmentatie naar onze vijf pijlers. MVO verslag 2013 Inhoudsopgave 1 Ketendenken 1.1 Stakeholders 3 1.2 Dialoog in 2013 4 2 Wie is Bavaria 2.1 Voorwoord 7 2.2 Ethisch gedrag & compliance 9 2.3 Strategie, visie en beleid 10 3 Onze doelen

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 30 Duurzaamheid en leveringszekerheid gaan hand in hand 6 In dialoog met de samenleving 45 Een centrale die Europa efficiënter maakt

Nadere informatie

MVO profiel Inter Visual Systems

MVO profiel Inter Visual Systems MVO profiel Inter Visual Systems Maart 2010 Versie 1 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. People... 4 2.1 Mission statement... 4 2.2 Personeelsbeleid... 4 2.3 Personeelsbestand... 4 2.4 Personeelsbehoud... 4

Nadere informatie