nr. 68 december 2013 Eindejaarstips 2013 Leuker wordt het niet, wel eenvoudiger? Hub Jacobs 40 jaar bij Govers Transfer Pricing en MKB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nr. 68 december 2013 Eindejaarstips 2013 Leuker wordt het niet, wel eenvoudiger? Hub Jacobs 40 jaar bij Govers Transfer Pricing en MKB"

Transcriptie

1 nr. 68 december 2013 Eindejaarstips 2013 Leuker wordt het niet, wel eenvoudiger? Hub Jacobs 40 jaar bij Govers Transfer Pricing en MKB

2 ALGEMEEN ALGEMEEN Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs, bestemd voor relaties en andere belangstellenden. Redactie: Redactieadres: Wil Geraedts FB Govers Accountants/Adviseurs drs. Kamiel Lemmens Beemdstraat 25 drs. Desirée van der Postbus 657 Heijden-Lemmerlijn RA 5600 AR Eindhoven mr. Manfred Maas FB Telefoon: (040) Paul Mencke RA Fax: (040) mr. Henk de Ruyter Advies, eindredactie en productiebegeleiding: het Hoofdstation, Eindhoven Drukwerk: Lecturis, Eindhoven Overname van artikelen is toegestaan mits met schriftelijke toestemming en dan integraal en met bronvermelding. Attentie Signaal wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en beoogt zo recent mogelijke informatie te verschaffen. Veel zaken zijn echter uitermate complex en aan voortdurende aanpassingen onderhevig. Daardoor kan het voorkomen dat informatie uit deze uitgave niet meer aansluit op de actualiteit. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen u naar aanleiding van de inhoud van deze publicatie zonder deskundig advies onderneemt. Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Voor vragen en/of opmerkingen over Signaal bezoekt u INHOUD pagina 3 Hub Jacobs 40 jaar bij Govers pagina 4-5 Leuker wordt het niet, wel eenvoudiger? pagina 4-11 Eindejaarstips pagina 6 Afkoopkorting levensloop en stamrecht pagina 7 Eindejaars- en paardenlezing pagina 8-10 Transfer Pricing en MKB pagina 11 Versterking internationaal netwerk (UHY) Maart komt vanzelf In 1992 nam de veelbelovende en charismatische gouverneur van Arkansas het op tegen de zittende president van de Verenigde Staten, George Bush. Aanvankelijk sneed Bill Clinton in zijn campagne allerlei onderwerpen aan. Over elk onderwerp had hij een mening en die liet hij graag horen. Hij schoot zogezegd van hot naar haar. Veel mensen vinden dat verwarrend. Ze willen liever eenvoud en duidelijkheid. En die kregen ze. Een strateeg uit het campagneteam van de Democraten hield Clinton voor: It s the economy, stupid! Ofwel: het enige wat mensen willen weten, is hoe het gaat met de economie. Nogal ongenuanceerd, hoor ik u denken. Klopt. Maar het werkt wel. Dat had Ronald Reagan al in 1980 bewezen. Toen deze voormalige filmacteur het opnam tegen Jimmy Carter, vertelde hij het Amerikaanse volk: Als u morgen naar de stembus gaat, hoeft u zich maar één ding af te vragen: ben ik beter of slechter af dan vier jaar geleden? De Amerikaanse economie was onder Carter in een recessie beland. Carter maakte geen schijn van kans, Reagan won met glans. Misschien denken wij nuchtere Nederlanders er anders over. Er is meer in het leven dan geld. Nuanceren en relativeren dus. Geloof houden in een goede afloop. En: jezelf optrekken aan iedere strohalm die hoop biedt. Zo lijken de huizenprijzen zich te stabiliseren, zijn de autoverkopen in oktober met bijna veertig procent gestegen ten opzichte van oktober 2012, bevindt de inkoopmanagersindex zich weer boven de vijftig en is er eindelijk weer een lichte groei van de economie. We snakken naar goed nieuws. Ik kijk naar buiten. Het is grauw, het regent en de weersberichten voorspellen weinig goeds voor de komende dagen. Maar je hoeft geen weerman te zijn om te weten dat je in de herfst en de winter soms prachtige dagen hebt, waarop het heerlijk is om buiten te zijn. Je hoeft geen meteoroloog te zijn om te weten dat het in maart soms al warm genoeg is om buiten te eten. Even geduld, niet panikeren. Het wordt vanzelf weer voorjaar. Maar eerst nog de feestdagen. Graag wens ik u, mede namens alle medewerkers van Govers, zeer fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling. Drs. Paul van Vroonhoven RA Voorzitter van de maatschap Govers Hub Jacobs 40 jaar bij Govers! Afgelopen donderdag 7 november heeft Govers het 40-jarig jubileum van Hub Jacobs gevierd. Vlak voor de receptie hebben Hub en Kamiel even teruggekeken op 40 jaar Govers. Beste Hub, welke weg heeft jou naar Govers geleid? Nadat ik in 1973 mijn HAVO-diploma had behaald, heb ik me ingeschreven bij het Arbeidsbureau Eindhoven. Een jeugdconsulent belde me met de mededeling dat Accountantskantoor Govers handjes nodig had en iemand zocht van mijn kaliber. Ik ben op gesprek gegaan en nooit meer weggegaan. In de avonduren heb ik de opleidingen PD, MBA en SPD gedaan. Intern heb ik vele cursussen gevolgd, extern ook nog een cursus financiële planning. Binnen Govers heb ik me van jongste assistent-accountant naar kameroudste/ relatiebeheerder opgewerkt. Ik heb nog kort een uitstapje gemaakt als directielid van ons administratiekantoor ANB. Dat heeft niet gebracht wat we ervan verwachtten, dus snel terug naar Govers. Wat is uniek aan Govers dat je zolang bent gebleven? Deze vraag heb je ook aan Antoon Maessen gesteld in de vorige Goverssignaal. Ik kan me helemaal vinden in zijn antwoord. De vrijheid die we hebben, binnen grenzen, om alle werkzaamheden uit te voeren als je er aan toe bent. De fijne band met de klanten, de kantoorbrede collegialiteit, het tijd nemen voor elkaar om tot de beste oplossingen te komen, dat spreekt nog steeds aan. Ik heb het gewoon goed naar mijn zin. Wat is de leukste situatie die je in het vak hebt meegemaakt? Er zijn teveel leuke momenten om op te noemen, zowel met relaties als met collega s, zowel binnen als buiten de werksfeer! De uitstapjes van Govers zijn altijd een groot succes! Zijn er klanten die je al 40 jaar bedient? Ja, er is er nog één. Deze klant is zelf al wel met pensioen, ik nog niet. Heb je tijd voor hobby s? Ja, de belangrijkste is mijn gezin. Mijn zoons en kleinkinderen wonen op grote afstand, maar we zien elkaar zoveel mogelijk. Daarnaast probeer ik te golfen en houd ik van motorrijden. Aan beide laatste hobby s kom ik, door tijdgebrek, te weinig toe. Hub Jacobs Wat is het minst leuke aan ons beroep? Kunnen we wat veranderen of verbeteren? We lijken verstrikt geraakt in ambtelijke formaliteiten en digitale dossiers. Misschien zijn we wel teveel gericht op productie/productiviteit. Dit gaat ten koste van de sociale en menselijke aspecten van een relatie. Deze focus te veranderen en verbeteren is lastig, omdat maatschappelijk gezien de focus veelal is gericht op méér en méér! Vergeet nooit dat er achter de cijfers altijd mensen verscholen gaan. Hoe nu verder? De tijd zal het leren. Ik ben van plan me de komende jaren nog met volle energie in te zetten voor mijn relaties en voor Govers. Daarna ga ik denken aan een langzame overdracht van mijn relaties aan geschikte collega s, die het beste passen bij hen! Dank voor dit interview. Drs. Kamiel Lemmens Volg ons via PAGINA 2 PAGINA 3 SIGNAAL NR 68 DECEMBER 2013

3 SALARISADMINISTRATIE Wijzigingen salarisadministratie Leuker wordt het niet, wel eenvoudiger? Het wordt niet leuker, wel eenvoudiger, zegt de belastingdienst. Maar maakt de nieuwe Flexwet het ondernemen echt eenvoudiger? Dezelfde vraag kunnen we stellen over de afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs en de afschaffing van de werkbonus in Het kabinet maakte op Prinsjesdag onder andere deze voorgenomen wijzigingen bekend op het gebied van de inkomstenbelasting c.q. loonbelasting. Eens kijken of het eenvoudiger wordt. Afschaffing afdrachtvermindering onderwijs Op 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door een subsidieregeling. De nieuwe subsidieregeling valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U kunt deze aanvragen bij het agentschap NL. Het doel van de afdrachtvermindering was organisaties te stimuleren meer leerwerkplaatsen in te richten. Door oneigenlijk gebruik van de afdrachtvermindering en doordat de resultaten onvoldoende controleerbaar waren door de belastingdienst, is nu een andere opzet gekozen. De nieuwe subsidieregeling is vooral bedoeld voor sectoren waarin personeelstekorten te verwachten zijn en voor mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. Opleidingen met subsidie In een aantal gevallen is nog subsidie mogelijk: MBO-leerlingen die de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen. Studenten die een technische HBO-opleiding volgen (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken. Belangrijk is dat het werk component onderdeel moet uitmaken van de opleiding. Dit geldt voor zowel duaal als deeltijd-hbo. Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of die een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO. Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen. Een nadeel voor ondernemers is dat de subsidieregeling uitgekeerd gaat worden in het najaar van Dit betekent dat u een periode dient te overbruggen zonder vergoeding. Mogelijk zullen de opleidings- en ontwikkelingsfondsen vanuit de branche voorschotten verstrekken die u na ontvangst van de subsidie terug dient te betalen. Voorstel Aanpassing flexwet Wanneer de Eerste Kamer instemt, wordt de flexwet per 1 januari 2015 aangepast. Het doel ervan is om de positie van de flexwerkers op de arbeidsmarkt te versterken. Zoals het er nu uitziet, verandert er het volgende. Belangrijke wijzigingen De flexwerker krijgt na twee jaar van tijdelijke arbeidscontracten (i.p.v. de huidige drie jaar) automatisch een vaste aanstelling, als de tijdelijke contracten elkaar binnen zes maanden opvolgen. Ook een vierde contract levert de flexwerker automatisch een vaste aanstelling op. De mogelijkheid voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd start opnieuw voor een werknemer die minimaal zes maanden uit dienst is geweest. Oftewel de periode tussen arbeidsovereenkomsten wordt nu zes maanden in plaats van de huidige drie maanden. In een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter mag er geen proeftijd opgenomen worden. De overheid gaat optreden tegen oneigenlijk gebruik van flexcontracten en schijnconstructies, waardoor werkgevers aangepakt worden die gebruik maken van buitenlandse arbeidskrachten die onder het minimumloon werken. De vraag is of deze aanpassingen haalbaar zijn. Mogelijk leiden ze tot terughoudendheid van werkgevers om mensen (vast) in dienst te nemen. Er is een aantal risico s voor de werkgever. Te denken valt aan de verplichting van doorbetaling van ziekte gedurende twee jaar of de betaling van afvloeiingskosten indien een werknemer niet functioneert. Doorwerkbonus wordt werkbonus In 2009 is de doorwerkbonus geïntroduceerd. Als u 62 jaar of ouder was en bleef werken, had u recht op een doorwerkbonus als extra heffingskorting in box 1. De hoogte van de doorwerkbonus was afhankelijk van uw leeftijd en inkomen. Vanaf 1 januari 2014 heet de doorwerkbonus werkbonus. Het doel blijft gelijk: ouderen stimuleren te (blijven) werken. De inkomensafhankelijke heffingskorting bedraagt maximaal 1100 euro. Werknemers houden netto dus meer over. Oudere werknemers die in 1949, 1950, 1951 of 1952 zijn geboren en in 2013 een loon ontvangen tussen en kunnen dit nu nog in de inkomstenbelastingaangifte Will Geraedts Werkbonus voor oudere werknemers maximaal 1100 euro toepassen. De werkbonus voor werknemers van 61 tot 64 jaar wordt per 1 januari 2015 afgeschaft voor nieuwe gevallen en komt per 1 januari 2018 helemaal te vervallen. Werknemers die gebruik willen maken van de heffingskorting, vullen bij indiensttreding een opgaaf gegevens voor de loonheffing in en geven aan of de loonheffingskorting toegepast dient te worden. Voor werknemers in de leeftijd van 61 tot 64 jaar die ja aankruisen gaat de werkbonus in de loonaangifte verwerkt worden. Tot slot Wij houden u op de hoogte houden van nieuwe en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de salarisadministratie. Kijk ook naar het ANB loonjournaal dat wij een aantal malen per jaar uitbrengen. Dit kunt u vinden op de site van Administratie- en Adviesburo Noord-Brabant B.V.: Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande dan kunt u ook contact opnemen met uw relatiebeheerder bij ANB! John Verbeek en Wil Geraedts John Verbeek Let op uw vermogen Vanaf dit jaar geldt een vermogenstoets voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Hebt u nu recht op zorgtoeslag of het kindgebonden budget, houd dan uw vermogen zoals uw bank- en spaartegoeden in box 3 in de gaten. Vanaf 1 januari 2013 geldt namelijk een vermogenstoets voor deze beide toeslagen. Wanneer u boven een bepaald bedrag uitkomt, ontvangt u boven dit bedrag geen toeslag. Ook is de eigen bijdrage voor de AWBZ voor mensen met vermogen verhoogd. Voor de hoogte van de eigen bijdrage voor de AWBZ telt uw verzamelinkomen mee. Naast 4% van uw vermogen dat al in het verzamelinkomen zit, wordt vanaf 2013 ook nog 8% van uw belaste box 3-vermogen bij het (verzamel)inkomen geteld. Het verzamelinkomen is de basis voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ. Overigens wordt voor de bepaling van deze eigen bijdrage uitgegaan van het verzamelinkomen en het vermogen in box 3 van twee jaar eerder. Door te schenken aan kinderen, kleinkinderen of een goed doel (al dan niet onder schuldigerkenning) verlaagt u uw vermogen en verkleint u het nadeel van de vermogenstoets voor de toeslagen of de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage AWBZ. Uitgaven voor specifieke zorgkosten niet langer uitstellen Maakt u kosten voor ziekte of invaliditeit, dan heeft u mogelijk recht op aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten. De aftrek van specifieke zorgkosten wordt steeds verder beperkt. Zo zijn bijvoorbeeld dit jaar de kosten van bepaalde vruchtbaarheidsbehandelingen en de kosten voor bepaalde mobiliteitshulpmiddelen, zoals een rollator, al niet meer aftrekbaar. Volgend jaar worden de regels opnieuw aangescherpt, dus stel uw uitgaven voor specifieke zorgkosten niet langer uit. Vanaf 2014 zijn namelijk ook de uitgaven voor scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen niet langer fiscaal aftrekbaar Zorg tijdig voor herinvesteren Als u een bedrijfsmiddel met winst verkoopt, kunt u belastingheffing uitstellen door een herinvesteringsreserve (HIR) te vormen. De HIR moet u benutten voor nieuwe investeringen. Deze dienen uiterlijk aan het einde van het derde jaar na het jaar van vorming van de HIR te zijn gedaan. Als u nog een in 2010 gevormde HIR hebt, kan het daarom zinvol zijn om voor 2014 geplande investeringen te vervroegen naar PAGINA 4 PAGINA 5 SIGNAAL NR 68 DECEMBER 2013

4 FISCAAL FISCAAL Afkoopkorting levensloop en stamrecht: een nieuwe trend? De regering is op zoek naar geld. Het begrotingstekort is nog te hoog en het ziet er niet naar uit dat de economie ons snel te hulp komt. Sommige bewindslieden worden daar creatief van. Een van de recente vondsten is het naar voren halen van in de toekomst belaste inkomsten. Natuurlijk kan men daardoor in de toekomst minder belasting innen, maar het bestrijden van het huidige tekort heeft blijkbaar prioriteit. Het is niet de eerste belastingkorting. In het belastingplan 2013 werd al een belastingkorting van 20% toegezegd aan mensen die het opgebouwde levenslooptegoed in 2013 in zijn geheel opnemen. Het saldo van het tegoed per 31 december 2011 (incl. rente) zou in dat geval slechts belast worden voor 80% (loonheffing c.q. inkomstenbelasting). Ter voorkoming van misbruik is het in 2012 en 2013 (nog) opgebouwde tegoed gewoon c.q. volledig belast. Loonstamrechten die al op 15 november 2013 zijn gevestigd, kunt u afkopen in Levert 20% vrijstelling op. Weer 20% korting In het belastingplan 2014 staat nu het voorstel om de vrijstelling van de ontslagvergoeding voor de loonheffing te schrappen. Daarmee vervalt ook de mogelijkheid om een stamrecht BV te gebruiken om die vrijgestelde vergoeding in onder te brengen. Tegelijkertijd kan men stamrechten die al op 15 november 2013 bestaan in 2014 afkopen. Dat levert 20% voordeel op: de waarde wordt voor slechts 80% in de heffing betrokken. Er is geen sprake van revisierente. Zo probeert de regering in de toekomst belast inkomen naar voren te halen. Afwegen De kern van beide regelingen is, dat de belastingplichtige een stimulans krijgt om in de toekomst belast inkomen reeds nu te genieten en daarover dus ook nu belasting te betalen. Dit geschiedt door een deel van de opbrengst (i.c. 20%) vrij te stellen van belasting, waardoor het netto bedrag hoger wordt. In sommige gevallen kan een keuze voor de aangeboden regeling aantrekkelijk zijn vanwege die hogere netto opbrengst. Wel is van belang dat u bij die keuze ook de oorspronkelijke doelstelling van de levensloop en van een stamrecht(lijfrente) uitkering in het oog houdt. Laat u dus niet alleen verleiden door de hogere netto opbrengst. Overleg eventueel nog eens met uw relatiebeheerder. Trend gezet? Tot slot nog de opmerking dat beide afkoopregelingen wel erg op elkaar lijken. De vraag dringt zich op of hier een nieuwe trend zichtbaar is. Kunnen we, zolang de overheidstekorten blijven, nog meer van dit soort regelingen verwachten? We zullen het moeten afwachten, maar vaak is het zo dat als er één schaap over de dam is. Mr. Henk de Ruyter Paardenlezing en eindejaarslezingen Even bijpraten! Het begon als een leuk idee en nu zijn het instituten : de jaarlijkse paardenlezing en eindejaarslezingen van Govers. De paardenlezing was altijd al het kind van onze hippische expert, Kees Roest. Dit jaar verzorgde hij de presentatie samen met Ton van de Camp. Het succes smaakte naar meer. Op 27 en 28 november verzorgde Kees, in goede samenwerking met kantoorgenoot Manfred Maas, eindejaarslezingen voor een groot aantal van onze klanten. In een duopresentatie kwam ook nu snel veel nieuwe informatie aan de orde. Belastingplannen onder hippisch vergrootglas Hoe moeilijk kan het zijn: een paard kopen? Advocaat en juridisch geweten van de Sectorraad Paarden Ton van de Camp weet het exact. En hij kan er smakelijk over vertellen. Dat bleek weer op 28 oktober. Als gastspreker bij onze jaarlijkse paardenlezing voerde hij hippische ondernemers mee langs de juridische gevolgen van koop en bemiddeling en de verschillende vormen die daarin zijn. Hij sprak niet tegen doven: de zaal luisterde ademloos en ging daarna volop in gesprek met Ton. Het eerste deel van de avond was voor Carla de Backer en Kees Roest van de hippische desk van Govers. Zij gingen voor in een lastige proef: welke gevolgen hebben de belastingplannen 2014 voor de hippische ondernemer? Het was een schot in de roos. De ruim 80 bezoekers, de zaal zat weer vol, kregen tips en een heldere toelichting op wat de hippische branche fiscaal te wachten staat. Daarbij veel aandacht voor de BTW die voor jonge paarden én veulens van 6 naar 21% gaat. En voor de strengere aanpak van fraude, waardoor de spelregels om te concurreren verbeteren. Bezoekers reageren nog steeds enthousiast op onze lezingen, zegt Kees. Leuk om te zien dat ook de negende lezing weer zoveel bijval krijgt. Die tiende komt er dus beslist. Wij hebben er nu al zin in. Van stamrecht tot pensioenregeling en meer Dit kabinet blinkt uit in regelgeving. Sinds de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd werden, zijn er al weer vijf nota s van wijziging het land in geblazen. Stof genoeg dus voor Manfred en Kees. Met precisie vertaalden zij de notities met veranderingen op tal van terreinen in handzame brokjes voor de aanwezige ondernemers. Het moet gezegd: er passeerde veel. Van de ins en outs omtrent het stamrecht tot de onvermijdelijke maar altijd aantrekkelijke auto van de zaak, van de valkuilen van de nieuw pensioenwetgeving (pas a.u.b. uw pensioenbrief voor 1 januari aan en let op met dividenduitkeringen) tot de wijzigingen in de algemene heffingskorting. Daarnaast natuurlijk veel handige tips om het jaar zo goed mogelijk af te sluiten. Zo was er genoeg om over te praten tijdens de borrel achteraf, waar trouwens ook veel andere onderwerpen rond gingen. Voor wie het alles nog eens rustig wil nalezen: kijk op govers.nl/kennisbank/presentaties. Opname levenslooptegoed Neemt u deel aan de levensloopregeling en was het tegoed op uw levenslooprekening op 31 december of meer, dan kunt u door blijven sparen in de regeling tot 1 januari Vanaf 2012 bouwt u echter al geen levensloopverlofkorting meer op. Besluit u nog dit jaar het volledige tegoed in één keer op te nemen, dan betaalt u belasting over 80% van het tegoed dat op 31 december 2011 op de rekening stond. Het tegoed dat u hebt opgebouwd vanaf 1 januari 2012 is wel volledig belast. U mag zelf weten waaraan u het tegoed besteedt. De eis dat het levenslooptegoed alleen kan worden opgenomen voor verlof, is komen te vervallen. Neemt u uw volledige tegoed in 2013 op, dan kunt u niet meer bijstorten op de levensloop rekening. De levensloopregeling is dan voor u definitief beëindigd. Belastingvrij schenken U moet uw vermogen op een gegeven moment overdragen. Schenken bij leven pakt voordeliger uit dan een erfenis nalaten. Zeker als u handig gebruik maakt van de vrijstellingen in de schenkbelasting. Dit jaar mag u aan uw kinderen belastingvrij een bedrag schenken van Is uw zoon of dochter tussen de 18 en 40 jaar, dan kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag schenken van Dit kan ook als uw kind zelf ouder is dan 40 jaar, maar zijn of haar partner die leeftijd nog niet heeft bereikt. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar kan nog verhoogd worden tot als uw kind het geld gebruikt voor de eigen woning of om een dure studie te betalen. Er gelden aanvullende voorwaarden, dus laat u goed informeren voordat u een schenking doet. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt er zelfs een hogere vrijstelling als het gaat om een schenking voor de eigen woning. In plaats van het plafond van , geldt tijdelijk een vrijstelling van maximaal , mits het bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning of voor de aflossing van een hypotheekschuld. Ook de leeftijdsgrens vervalt tijdelijk en de relatie tussen schenker en ontvanger. Iemand mag dus ook een schenking (maximaal ) voor de eigen woning ontvangen van een ander familielid of van een willekeurige derde. Tot slot mag de schenking ook worden gebruikt voor de aflossing van een restschuld na verkoop van de eigen woning. Dit is een structurele verruiming vanaf 29 oktober 2012, die ook na 1 januari 2015 mogelijk blijft. PAGINA 6 PAGINA 7 SIGNAAL NR 68 DECEMBER 2013

5 FISCAAL Transfer Pricing en MKB Bepaling van de zakelijke verrekenprijs Om de juiste onderlinge prijs en de eventueel nodige correctie daarop te bepalen zijn diverse methoden beschikbaar. De belangrijkste daarvan zijn: Als u internationaal gaat ondernemen, loopt u vanzelf tegen Intercompany (transfer) Pricing (ICP) aan. Eerlijk is eerlijk: er zijn eenvoudiger dingen. In dit artikel schetsen we wat er bij ICP komt kijken. Zodat u beter voorbereid de grens over kunt. Internationale ondernemingen behalen hun totale inkomen in meerdere landen, met verschillende belastingsystemen en tarieven. Bijvoorbeeld door de productie, de verkoop of de octrooien in het buitenland te plaatsen. De onderlinge prijs en de verdeling van de kosten binnen de groep bepaalt dan de fiscale winst per land. Het is uiteraard verleidelijk om bij de bepaling van de onderlinge prijzen zo te handelen dat er meer winst valt in een land waar de tarieven lager zijn of waar aantrekkelijke fiscale faciliteiten worden geboden. De internationale richtlijnen van de OECD bevatten regels om een objectieve prijsbepaling en daarmee een correcte winst verdeling tot stand te brengen. Dat blijkt echter geen exacte wetenschap te zijn. Handelen at arm s length Voor een fiscaal aanvaardbare verdeling van de winst over verschillende landen moeten verbonden ondernemingen voorwaarden overeenkomen die niet afwijken van die welke zouden zijn overeengekomen tussen onafhankelijke ondernemingen. Dit geldt voor de onderlinge handelsbetrekkingen en financiële betrekkingen. De onderneming moet dus eventuele afwijkende voorwaarden bij de onderlinge transacties elimineren en zo komen tot een situatie alsof ieder onderdeel een onafhankelijke onderneming was. De verrekenprijzen en overige voorwaarden die men toepast bij transacties tussen ondernemingen van de groep onderling zijn at arm s length als ze zakelijk zijn. Functionele analyse als leidraad Bij transacties tussen onafhankelijke partijen wordt de zakelijke vergoeding (verrekenprijs) sterk bepaald door de vraag wie welke functies van het totale proces uitoefent. Daarbij worden ook de gebruikte bedrijfsmiddelen en de gedragen risico s in overweging genomen. Voorbeelden van functies zijn: onderzoek en ontwikkeling, productie, assemblage, distributie, marketing, financiering, management, enz. Bij de risico s kan gedacht worden aan prijsrisico, onderzoeksrisico, voorraadrisico, valutarisico en kredietrisico.bij een functionele analyse wordt voor een bepaald concern vastgesteld welk onderdeel van het concern (en dus waar) de functies zoals genoemd worden uitgeoefend en wie welke risico s draagt. Daarnaast kunnen nog bepaalde commerciële overwegingen en bedrijfsstrategie meegewogen worden. Denk bijvoorbeeld aan een situatie van marktpenetratie met tijdelijk lagere marges. Op basis van een goede functionele analyse kunt u proberen om op een zakelijke manier de onderlinge verrekenprijzen vast te stellen. CUP -methode: Comparable Uncontrolled Price De betrouwbaarste methode. U zoekt naar een volledig vergelijkbare transactie tussen onafhankelijke ondernemingen in dezelfde fase van de bedrijfskolom, of een dusdanige verhouding dat voldoende nauwkeurige aanpassingen mogelijk zijn om de verschillen die er zijn weg te werken. Een nadeel van de methode is dat er door de geheimhouding veelal geen of onvoldoende informatie beschikbaar is om tot een CUP toepassing te komen. Resale price-methode Uitgangspunt is de verkoopprijs aan een onafhankelijke onderneming. Daarbij wordt een passende brutomarge gezocht: eentje die de verkoop- en andere exploitatiekosten kan dekken en die bovendien een, gezien de uitgeoefende functies en gelopen risico s, passende winst oplevert. Individueel staan de overheden op achterstand tegenover internationale ondernemingen. Cost plus-methode De basis is een vaste toeslag op de kosten (excl. rente) die de leverancier van goederen of diensten heeft gemaakt. Bij het bepalen van de plus houdt u rekening met de uitgeoefende functies en de marktvoorwaarden en kijkt u naar vergelijkbare transacties. Nadeel is dat grote fluctuaties in bepaalde kosten (bijv. energie) kunnen leiden tot sterk fluctuerende vast te stellen winsten. Profit split-methode Uit de transacties tussen verbonden ondernemingen wordt de te verdelen totaalwinst vastgesteld. Op basis van een correcte functionele analyse volgt een verdeling van de Mr. Henk de Ruyter winst over de onderdelen van de onderneming, op zo n manier dat de arm s length-uitkomst wordt benaderd. Transactional Net Margin Methode Hierbij wordt de zakelijke netto marge van een bedrijf van een bedrijf vastgesteld aan de hand van gegevens van vergelijkbare bedrijven. Een weinig gebruikte methode, want echt vergelijkbare bedrijven zijn moeilijk te vinden en als ze er zijn, zijn er vaak niet voldoende financiële gegevens bekend. Goede documentatie vereist De wetgeving eist dat verbonden lichamen in hun administratie de nodige informatie opnemen over de wijze waarop de tussen hen vastgestelde verrekenprijzen tot stand gekomen zijn. Een goede documentatie bevat, indien mogelijk, vergelijkbare gegevens over vrije markttransacties, een goede kostprijsbepaling en een bedrijfseconomische verantwoorde onderbouwing van de onderlinge verrekenprijzen. Daarbij zijn ook van belang: de structuur van de organisatie, een omschrijving van de activiteiten (functionele analyse), de eigendomsrechten binnen de groep, omzet en bedrijfsresultaten van de onderdelen van de groep, omvang en aard van de transacties tussen de verbonden lichamen en de contractvoorwaarden (marktconform). De ondernemer dient, vaak jaren later nog, aan te kunnen tonen dat een verantwoorde bepaling van de gehanteerde verrekenprijs Benut willekeurige afschrijving Als u tussen 1 juli tot en met 31 december 2013 investeert in een nieuw bedrijfsmiddel dan mag u hierop in 2013 naast de reguliere afschrijving nog eens de helft versneld afschrijven. De regeling geldt zowel voor de inkomsten- als voor de vennootschapsbelasting. Er zijn enkele belangrijke voorwaarden: Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan kunt u naast de reguliere afschrijving alleen in 2013 maximaal 50% versneld afschrijven op het nieuwe bedrijfsmiddel. Over het restant schrijft u normaal af; U moet het bedrijfsmiddel vóór in gebruik nemen. Als u het in 2013 nog niet in gebruik heeft genomen, dan kunt u maximaal 50% versneld afschrijven op het bedrag dat u in 2013 heeft betaald; De regeling geldt niet voor gebouwen, auto s (met uitzondering van taxi s en zeer zuinige auto s), dieren, (brom)fietsen, motorrijwielen en immateriële activa. Investeren in milieuvriendelijk of energiebesparend bedrijfsmiddel Hebt u investeringsplannen in een milieuvriendelijk of energiebesparend bedrijfsmiddel en is het investeringsbedrag relatief klein, kijk dan of u deze investering in ieder geval nog in 2013 kunt doen. In 2014 gaat het minimuminvesteringsbedrag voor de energie-investeringsaftrek (EIA) en milieuinvesteringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) namelijk omhoog van 450 naar Als het investeringsbedrag inclusief verbeterkosten van het bedrijfsmiddel beneden de blijft, is dit bedrijfsmiddel uitgesloten voor deze regelingen. Wilt u de investeringsaftrek toepassen, dan moet u hierom verzoeken in de aangifte inkomstenbelasting of de aangifte vennootschapsbelasting. U hebt alleen recht op de MIA of de EIA als u het bedrijfsmiddel tijdig aanmeldt bij Agentschap NL (www.agentschapnl.nl). Verrekenbeding huwelijkse voorwaarden Bij huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding moet u jaarlijks een afrekening opmaken. In de praktijk blijft verrekening vaak achterwege. Verzuimt u dit voor enkele jaren, dan kan dat vervelende gevolgen hebben bij onverhoopte echtscheiding. Bij een goede relatie kunt u dit verzuim nog rechtzetten via een vaststellingsovereenkomst. PAGINA 8 PAGINA 9 SIGNAAL NR 68 DECEMBER 2013

6 FISCAAL ALGEMEEN Het is verleidelijk om de winst vooral in het land te laten vallen waar de fiscale faciliteiten het gunstigst zijn. heeft plaatsgevonden. Is er geen of onvoldoende documentatie dan kan de fiscus haar eigen standpunten bepalen. Is er wel voldoende documentatie dan moet de fiscus tegenbewijs leveren en staat de belastingplichtige dus sterker. Zorg dus dat uw documentatie op orde is! De uitdaging voor de toekomst De nieuwe digitale economie zorgt voor grensoverschrijdende wereldwijde markten. Transacties vliegen in fracties van seconden over de wereld. Zo ook vaak de daaraan gerelateerde geldstromen. Vaak onnavolgbaar! Daarbij wordt door internationale ondernemingen op legale maar ongewenste wijze de belastbare grondslag uitgehold en winst verschoven naar fiscaal interessante landen. Omdat individuele landen deze problematiek onvoldoende kunnen bestrijden, heeft de OECD hierover enige maanden geleden een Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) uitgebracht. Door het maken van onderlinge afspraken in verdragen, het verstrekken van informatie uit digitale recherche (ongevraagd), onderlinge bijstand, het geven van volledige transparantie omtrent gebruikte belastingroutes, het voorkomen van verdragsmisbruik, enz. proberen de landen samen de uitdagingen van de nieuwe digitale economie aan te gaan en een volledige en correcte heffing op winsten te bevorderen. Individueel staan de overheden op achterstand tegenover internationale ondernemingen. Samen willen zij proberen een vuist te maken tegen ongewenst fiscaal ontwijkingsgedrag. Maar zolang iedere mogendheid haar eigen financiële belang voor dat van een ander stelt, is het nog maar zeer de vraag of deze vuist groot genoeg zal blijken. Tot slot Een correcte vaststelling van de onderlinge verrekenprijzen binnen een internationale groep van ondernemingen, voorzien van de noodzakelijke onderbouwing, kan grote problemen met de belastingdienst voorkomen. Als er met terugwerkende kracht correcties plaatsvinden op de winstbepaling, terwijl niet alle jurisdicties die bij de zaak betrokken zijn dezelfde winstverdeling goedkeuren (een verhoging bij de een, betekent een verlaging bij de ander) kan er een ongewenste situatie van dubbele heffing ontstaan. De enige manier om dat te repareren is het aangaan van ingewikkelde, kostbare en langdurige internationale procedures. Is er twijfel over de vraag of de gehanteerde onderlinge verrekenprijzen aanvaardbaar (zullen) zijn? U kunt onder omstandigheden, mogelijk binnen het kader van een gesloten Horizontaal Toezicht convenant, vooraf overleg voeren met de belastingdienst. Zo bent u aan de Nederlandse zijde gevrijwaard van toekomstige verrassingen. Ook al geeft dit geen zekerheid omtrent het standpunt van de buitenlandse fiscus, het geeft u in ieder geval een veel sterkere positie dan wanneer u zelf met uw eigen berekeningen op de proppen komt. Als u met de hier bedoelde problematiek te maken krijgt, helpen wij u graag bij het formuleren van bepaalde standpunten en bij een eventueel overleg hierover met de belastingdienst. Aarzelt u dan ook niet contact hierover met ons op te nemen. Mr. Henk de Ruyter Versterking internationaal netwerk Zoals u weet is Govers aangesloten bij een wereldwijd internationaal netwerk, UHY. Dit geeft u de zekerheid dat we u ook buiten de Nederlandse grenzen de kwaliteit en service kunnen bieden die u van ons kent. UHY organiseert regelmatig activiteiten om kennis te delen en te zorgen dat professionals elkaar leren kennen, zodat ze sneller kunnen schakelen. In september zijn Kachung Tau en Martijn Boleij naar het jaarlijkse forum van UHY geweest. Inderdaad, concluderen zij, je versterkt je netwerk en daarmee de ondersteuning van Govers opdrachtgevers in het buitenland. Het UHY-netwerk omvat 270 kantoren met 7100 professionals in 86 landen. De aangesloten accountantskantoren opereren onafhankelijk van elkaar. Govers is één van de oprichters van het UHY-netwerk. Het doel van de samenwerking is om aanvullende diensten te kunnen verlenen voor zaken die over de landsgrenzen gaan. Zo kunnen wij u ondersteunen bij eventuele buitenlandse avonturen of u in contact brengen met lokale accountantskantoren die voldoen aan een kwaliteitsniveau zoals u dat van ons gewend bent. Kennis en contacten De basis van het succes van UHY ligt in de contactmomenten en in het delen van kennis in de gehele groep. Het delen van kennis gebeurt op twee manieren: digitaal en persoonlijk. Het belangrijkste digitale instrument naast is het digitaal forum. Daarop worden actuele vragen en ontwikkelingen besproken, maar ook documenten ter ondersteuning aangeboden. Naast het digitale contact worden ook persoonlijke contacten bevorderd, bijvoorbeeld door het organiseren van internationale meetings op de diverse lagen van de accountantskantoren. Kachung Tau Martijn Boleij UHY-forum in Spanje In september vond het jaarlijkse UHY-Forum in Grazalema (Spanje) plaats. We konden er twee seminars volgen, te weten: onderhandelingen (Manuel González-Toruño) en positief leiderschap (Luis Huete). De seminars werden onderwezen door twee hoogleraren die internationaal hun strepen hebben verdiend en op verschillende universiteiten door de wereld worden uitgenodigd als gastsprekers. Naast het tweetal seminars was er de mogelijkheid om in contact te komen met collega s van andere UHY-netwerkkantoren. Wij hebben tijdens deze internationale meeting waardevolle contacten opgedaan die we kunnen gebruiken bij het ondersteunen van uw buitenlandse vraagstukken. Martijn Boleij & Kachung Tau Last van integratieheffing? Stel nieuw pand uit tot 2014! De integratieheffing in de omzetbelasting wordt per 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de btw-heffing over zelf vervaardigde goederen, waarover nog geen btw werd berekend. U krijgt nu nog te maken met de integratieheffing wanneer u als ondernemer een goed vervaardigt of laat vervaardigen, en hier de materialen voor ter beschikking stelt. De heffing komt dan om de hoek kijken als u het goed vervolgens gaat gebruiken voor (deels) vrijgestelde prestaties. Tijdens de vervaardiging kunt u de btw in aftrek brengen; bij oplevering (ingebruikname) bent u dan btw verschuldigd. Met name vrijgestelde ondernemers die een bedrijfspand lieten bouwen op eigen grond kregen te maken met de integratieheffing. Dat is nu binnenkort verleden tijd. Omdat de integratieheffing wordt afgeschaft, kan het verstandig zijn om de ingebruikname van een nieuw onroerend goed dat u voor vrijgestelde prestaties gaat gebruiken uit te stellen tot na 1 januari Voor ondernemers die nu al btw op goederen en diensten in aftrek hebben gebracht in de veronderstelling dat zij bij ingebruikname van het nieuw vervaardigd goed integratieheffing zouden moeten betalen, is er overgangsrecht. Dit komt er kort gezegd op neer dat u de btw gedurende de vervaardiging nog in aftrek kunt brengen. Bij ingebruikname van het goed voor vrijgestelde prestaties moet u deze btw in een keer terugbetalen. Stel een dividenduitkering uit tot volgend jaar Heeft uw B.V. voldoende overtollige liquide middelen om aan u een dividend uit te keren, wacht dan nog even tot volgend jaar. Dan gaat het box 2-tarief namelijk voor een jaar omlaag met 3%. Het belastbaar inkomen dat u in 2014 uit aanmerkelijk belang geniet, is dan belast tegen een tarief van 22% in plaats van 25%, voor zover dat inkomen niet hoger is dan Keer niet zomaar dividend uit. Neem hiervoor altijd eerst contact op met uw relatiebeheerder, want er is een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Voordat uw B.V. dividend kan uitkeren, zal er een verplichte uitkeringstoets moeten worden uitgevoerd om te bepalen of de B.V. ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Een extra waarschuwing is op zijn plaats als u ook pensioen in eigen beheer opbouwt. Om te bepalen of er voldoende vermogen in de B.V. overblijft na de dividenduitkering, moet gekeken worden naar de commerciële waarde en niet naar de fiscale waarde van de pensioenverplichting op de balans. Betaal hypotheekrente vooruit Betaalt u belasting in box 3, dan kan het verstandig zijn om alvast de hypotheekrente van volgend jaar vooruit te betalen. Hiermee vermindert u de belasting die u moet betalen over uw vermogen (box 3). Ook als u volgend jaar in een lager belastingtarief valt, kan het verstandig zijn om dit jaar alvast hypotheekrente vooruit te betalen. U hebt dan nu wat extra renteaftrek tegen een hoger tarief. Vooruitbetalen kan alleen als u de spelregels in acht neemt. Zo moet de rente die u in 2013 vooruitbetaalt betrekking hebben op de eerste zes maanden van Betaalt u voor meer maanden vooruit, dan is de vooruitbetaalde rente niet aftrekbaar in Deze rente wordt dan evenredig verdeeld over de kalendermaanden waarop de rentebetaling betrekking heeft. Overleg ook met de hypotheekverstrekker of vooruitbetaling van rente wel mogelijk is. Meld uw woninglening bij de Belastingdienst Hebt u dit jaar een nieuwe lening voor de eigen woning niet bij een bank of een andere financiële instelling afgesloten, maar bijvoorbeeld bij een familielid of bij de B.V. van uw ouder, dan moet u dit melden aan de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan heeft u geen hypotheekrenteaftrek voor deze nieuwe lening. U moet dit melden met het formulier opgaaf lening eigen woning dat de Belastingdienst op haar website ter beschikking stelt. U stuurt het formulier op bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2013, maar uiterlijk vóór 31 december Mr. Manfred Maas FB PAGINA 10 PAGINA 11 SIGNAAL NR 68 DECEMBER 2013

7 Govers team van financieel specialisten heeft tientallen jaren ervaring met de dagelijkse praktijk van bedrijven, beoefenaren van vrije beroepen, non-profitorganisaties en (semi-)overheidsinstellingen. Door Govers brede dienstenpakket en de persoonlijke benadering op het totale belastingtechnische en financieel-administratieve vlak, haalt de cliënt het maximale rendement uit zijn organisatie. Accountancy Administratieve dienstverlening Belastingadvies Bedrijfskundige advisering Corporate finance Mediation Govers Accountants/Adviseurs is lid van UHY. UHY is een wereldwijd netwerk van zelfstandige accountantsen advieskantoren, met teams in 242 kantoren in 76 landen. Voor meer informatie bezoekt u: Govers Accountants/Adviseurs Beemdstraat MA Eindhoven Telefoon: (040) Fax: (040) Twitter:

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2013 In deze uitgave geven wij - op hoofdlijnen - een overzicht van de meest belangwekkende en interessante wijzigingen per 1 januari 2014, alsmede een aantal fiscale en

Nadere informatie

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten

nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten nr. 67 september 2013 De Wet Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd Hoe een bankier tegen cijfers aankijkt Oproepkrachten en hun contracten FISCAAL Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen

Eindejaarstips 2013. De tips zijn onderverdeeld in vier categorieën: Tips voor iedereen Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Inmiddels heeft de Tweede Kamer

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2013

Special Eindejaarstips 2013 Special Eindejaarstips 2013 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2013. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Top 40 Eindejaarstips

Top 40 Eindejaarstips Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie Schipper Nieuwsbrief #2 - november - 2013 Top 40 Eindejaarstips Wordt 2014 het jaar van groei? Het afgelopen jaar bracht

Nadere informatie

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil?

nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? nr. 72 mei 2015 Wanbetalers? Gebruik uw retentierecht! Geboren: De Beemd Corporate Finance Fiscale bewaarplicht Vruchtgebruik of huur. Een verschil? Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs,

Nadere informatie

nr. 66 mei 2013 Nederland: een belastingparadijs? De sectordesks van Govers Efficënter werken met digitale salarisadministratie

nr. 66 mei 2013 Nederland: een belastingparadijs? De sectordesks van Govers Efficënter werken met digitale salarisadministratie nr. 66 mei 2013 Nederland: een belastingparadijs? De sectordesks van Govers Efficënter werken met digitale salarisadministratie ALGEMEEN Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs, bestemd

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen

Einderjaarstips 2014 AHEAD Accountants en Belastingadviseurs Tips voor alle belastingplichtigen Tips voor alle belastingplichtigen Interessante tips voor iedereen die belastingplichtig is. Ze gaan over lijfrente, zorgtoeslag en vermogen, beleggingen, schenken, AOW en de levensloopregeling. Tips voor

Nadere informatie

de ondernemers krant #special

de ondernemers krant #special de ondernemers krant #special Hierbij ontvangt u onze eindejaarspecial voor 2014 / 2015. Wij hebben zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Maart 2013 Jaargang 17 Nr. 54 In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Hoe nu verder met de levensloopregeling?

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl

Eindejaarstips 2012. www.hlb.nl Eindejaarstips 2012 www.hlb.nl Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden

Nadere informatie

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin

bulletin Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling bulletin WEA Nieuwsbrief december 2014 nummer 5 Eindejaarstips 2014 Inleiding / indeling Hierbij de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. NIEUWSBRIEF Augustus Jaargang 19 Nr. 60 In gesprek met Bart Gerritsen van Prozee over de overname, risicospreiding en uitdagende opdrachten. Lees verder op pagina 13. Inhoud Voorwoord 2 Pas op met de onzakelijke

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014

FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 Omdat mensen tellen. 4 FISCALE EINDEJAARSTIPS 2014 INHOUDSOPGAVE 5 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Wat moet u echt nog dit najaar doen,

Nadere informatie

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 De Belastingplannen 2014 begeven zich momenteel aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft de plannen aangenomen en de verwachting is dat de

Nadere informatie

De Afier. Leer ons kennen. Onze taak is nu veel dankbaarder dan in de beginjaren. Er is over en weer begrip voor de werkwijze die we nastreven

De Afier. Leer ons kennen. Onze taak is nu veel dankbaarder dan in de beginjaren. Er is over en weer begrip voor de werkwijze die we nastreven De Afier nummer 02 oktober 2013 dit is een uitgave van afier accountants + bedrijfsadviseurs MARC OEGEMA OVER DE ACCOUNTANT ANNO 2013 Onze taak is nu veel dankbaarder dan in de beginjaren Dirk mulder (HERINNERINGSCENTRUM

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt

Administratiekantoor Van der Wardt BELASTINGPLANNEN 2014 Administratiekantoor Van der Wardt In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 10 december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS SRA TIPS RSW INFO JULI 2013 werkgever VERANDERINGEN IN PREMIE- KORTINGEN alle belastingplichtigen VRIJE RUIMTE WERKKOSTEN- REGELING OMHOOG alle belastingplichtigen SCHENKEN IN 2013 Dit jaar mag u een maximumbedrag

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10

1 Tips voor alle belastingplichtigen 3. 2 Tips voor ondernemers en rechtspersonen 6. 3 Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 Inhoudsopgave 1 s voor alle belastingplichtigen 3 2 s voor ondernemers en rechtspersonen 6 3 s voor de ondernemer in de inkomstenbelasting 10 4 s voor de bv en de dga 12 5 s voor werkgevers 14 6 s voor

Nadere informatie