Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden"

Transcriptie

1 Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang Beschikking van de Minister van Justitie van 10 januari 2000, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, zoals deze luidt na wijziging door de wet van 8 juli 1999, Stb. 329 De Minister van Justitie, Gelet op artikel XI van de wet van 27 februari 1997, Stb. 117; Besluit: de tekst van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, zoals deze luidt na wijziging door de wet van 8 juli 1999, Stb. 329, in het Staatsblad te plaatsen als bijlage bij deze beschikking. s-gravenhage, 10 januari 2000 De Minister van Justitie, A. H. Korthals Uitgegeven de achttiende januari 2000 De Minister van Justitie, A. H. Korthals STB5331 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2000 Staatsblad

2 TEKST VAN DE WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETEN- SCHAPPELIJK ONDERZOEK, ZOALS DEZE LUIDT NA WIJZIGING DOOR DE WET VAN 8 JULI 1999, STB. 329 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. Titel 1. Artikel 1.1. Artikel 1.2. Artikel 1.3 Artikel 1.4. Artikel 1.5. Artikel 1.6. Artikel 1.7. Titel 2. ALGEMENE BEPALINGEN Definities en taakomschrijving Begripsbepalingen Reikwijdte Universiteiten, hogescholen en Open Universiteit Academische ziekenhuizen Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek Academische vrijheid Richtlijnen ethiek De instellingen Artikel 2.9. Artikel 2.10 Artikel Artikel Artikel Titel 3. Artikel Titel 4. Verslaglegging Informatieplicht en doelmatigheidscontrole ministeriële accountant Bijzondere bepalingen universitaire eerstegraads lerarenopleidingen Bijzondere bepaling academische ziekenhuizen Buitengebruikstelling gebouwen en terreinen Richtlijn Richtlijn Bijzondere bepalingen in verband met investeringen en leningen Paragraaf 1. Artikel 1.8. Artikel 1.9. Artikel Bekostigde instellingen voor hoger onderwijs Opsomming bekostigde instellingen voor hoger onderwijs Bekostiging en getuigschriften Aard bepalingen Artikel Artikel Artikel Titel 5. Waarborgfonds hogescholen Opheffing instellingen Beheer van de middelen Subsidiëring academische ziekenhuizen ten behoeve van de educatieve voorziening Paragraaf 2. Artikel Artikel Aangewezen instellingen voor hoger onderwijs Aangewezen instellingen voor hoger onderwijs Titulatuur en getuigschriften aangewezen instellingen Artikel 2.18 Artikel 2.19 Artikel 2.20 HOOFDSTUK 3. Subsidie educatieve voorziening Begroting en verslaglegging Controle en terugvordering OVERLEG Paragraaf 3. Artikel Artikel Artikel Paragraaf 4. Artikel Artikel Titel 3. Artikel HOOFDSTUK 2. Artikel 2.1. Titel 1. Artikel 2.2. Artikel 2.3. Artikel 2.4. Titel 2. Artikel 2.5. Artikel 2.6. Artikel 2.7. Artikel 2.7a. Artikel 2.8. Academische ziekenhuizen Academische ziekenhuizen; rechtspersoonlijkheid Bekostiging academische ziekenhuizen Aard bepalingen Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek Rechtspersoonlijkheid KNAW en KB Bekostiging Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg PLANNING EN BEKOSTIGING Reikwijdte Planning Instellingsplan Hoger onderwijs- en onderzoekplan Vaststelling hoger onderwijs- en onderzoekplan Bekostiging Rijksbijdrage Algemene berekeningswijze Mededeling geraamde en vastgestelde rijksbijdrage Aanvullende rijksbijdrage i.v.m. kwaliteit en studeerbaarheid Begroting Artikel 3.1. Artikel 3.2. Artikel 3.3. HOOFDSTUK 4. Artikel 4.1. Artikel 4.2. Artikel 4.3. Artikel 4.4. Artikel 4.5. Artikel 4.6. Artikel 4.7. HOOFDSTUK 5. Artikel 5.1. Artikel 5.2. Artikel 5.3. Artikel 5.4. Artikel 5.5. HOOFDSTUK 6. Artikel 6.1. Titel 1. Artikel 6.2. Algemeen overleg Overleg met afzonderlijke instellingen Overleg met studentenorganisaties HET PERSONEEL Reikwijdte Personeelsbeleid Georganiseerd overleg Geschillencommissie georganiseerd overleg bij instellingen Regeling van de rechtspositie Arbeidsovereenkomst personeel bijzondere instellingen Commissies van beroep personeel bijzondere instellingen HET TOEZICHT Opdracht tot toezicht, inspectie Uitoefening toezicht door inspectie Commissies van onafhankelijke deskundigen Toegang en inlichtingen inspectie en leden commissies Uitoefening toezicht in overleg met andere ministers ONDERWIJSAANBOD Reikwijdte Opleidingen bekostigde instellingen voor hoger onderwijs Onderwijsaanbod Staatsblad

3 Artikel 6.3. Artikel 6.4. Artikel 6.5. Artikel 6.6. Artikel 6.7. Artikel 6.8. Titel 2. Adviescommissie onderwijsaanbod Onthouding rechten ten aanzien van nieuwe opleidingen Ontneming rechten ten aanzien van bestaande opleidingen Procedure ontneming rechten aan bestaande opleidingen [vervallen] Onthouding rechten aan nieuwe opleidingen Aanwijzing en intrekking aanwijzing van niet bekostigde instellingen voor hoger onderwijs Artikel 7.9f. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 2. Artikel Aanleveren gegevens duale opleiding Examens en tentamens Getuigschriften en verklaringen Examencommissie en examinatoren Onderwijs- en examenregeling Beoordeling onderwijs- en examenregeling Openbaarheid onderwijsaanbod Bijzondere voorschriften lerarenopleidingen Gemeente van vestiging Gemeente van vestiging Artikel 6.9. Artikel Artikel Artikel Aanwijzing van instellingen Ontneming rechten verbonden aan de aanwijzing van bestaande opleidingen Onthouding rechten verbonden aan de aanwijzing van nieuwe opleidingen Intrekking aanwijzing instelling Paragraaf 3. Artikel Artikel Paragraaf 4. De promoties Doctoraten, toegang en inrichting promotie Promotiereglement Titulatuur Titel 3. Artikel Artikel Artikel Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs De registratieprocedure Beëindiging registratie Artikel Artikel 7.20a. Artikel Artikel Artikel Titel 2. Titels ir., ing., mr., drs. en bc. De titel kand. Titels Master en Bachelor Titel dr. Buiten Nederland verkregen titels Vooropleidingseisen Titel 4. Artikel HOOFDSTUK 7. Artikel 7.1. Titel 1. Paragraaf 1. Artikel 7.2. Artikel 7.3. Artikel 7.4. Artikel 7.5. Artikel 7.6. Artikel 7.7. Artikel 7.7a. Artikel 7.8. Artikel 7.8a. Artikel 7.8b. Artikel 7.9. Artikel 7.9a. Artikel 7.9b. Artikel 7.9ba. Artikel 7.9bb. Artikel 7.9c. Artikel 7.9d. Artikel 7.9e. Bijzondere bepalingen voortgezette kunstopleidingen en voortgezette opleidingen bouwkunst Bijzondere bepalingen voortgezette kunstopleidingen en voortgezette opleidingen bouwkunst ONDERWIJS Reikwijdte Het onderwijs, de examens en de promoties Het onderwijs en de examens Taal Opleidingen en onderwijseenheden Studielast en studiepunten Bijzondere voorwaarden verzorging universitaire eerstegraads lerarenopleidingen Beroepsvereisten Voltijdse en deeltijdse inrichting van opleidingen; duale inrichting van opleidingen aan hogescholen Duale inrichting van opleidingen aan universiteiten Propedeutische fase en propedeutisch examen Kandidaatsfase en kandidaatsexamen in het wetenschappelijk onderwijs Studieadvies propedeutische fase Verwijzing in postpropedeutische fase Studievoortgangscontrole, bedoeld in artikel 17b van de Wet op de studiefinanciering Studievoortgangscontrole, bedoeld in artikel 17f van de Wet op de studiefinanciering Studievoortgangscontrole, bedoeld in artikel 17fa van de Wet op de studiefinanciering Studievoortgangscontrole, bedoeld in artikel 17fb van de Wet op de studiefinanciering Aanleveren van gegevens in afwijking van de artikelen 7.9a, 7.9b, 7.9ba en 7.9bb Met goed gevolg afleggen van het afsluitend examen Aanleveren gegevens vrijstelling op grond van artikel 7.31a Artikel Artikel Artikel Artikel 7.26a. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Titel 2a. Artikel 7.31a. Artikel 7.31b. Titel 3. Paragraaf 1. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 2. Artikel Vooropleidingseisen Nadere vooropleidingseisen Aanvullende eisen Aanvullende eisen voor opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst Eisen werkkring Vrijstelling op grond van andere diploma s Vrijstelling op grond van toelatingsonderzoek Postpropedeutische fase Lerarenopleidingen speciaal onderwijs, universitaire lerarenopleidingen, opleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in algemene vakken, hogere kaderopleiding pedagogiek, voortgezette kunstopleidingen en voortgezette opleidingen bouwkunst Vrijstelling van het afleggen van tentamens op grond van het bezit van een diploma beroepsonderwijs Vrijstelling op grond van verwante opleidingen in het beroepsonderwijs Toegang tot onderdelen van het afsluitend examen Studenten en extraneï Inschrijving Algemene bepaling inschrijving Procedure inschrijving Rechten inschrijving als student [vervallen] Rechten inschrijving als extraneus Voorwaarden inschrijving [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] Procedure beëindiging inschrijving Eigen bijdragen Collegegeld voor voltijdse opleidingen Staatsblad

4 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 7.51a. Collegegeld voor deeltijdse en duale opleidingen Examengeld extraneus Overige bijdragen Voldoening collegegeld Vermindering en vrijstelling wettelijk collegegeld Terugbetaling wettelijk collegegeld Cursusgeld Open Universiteit Financiële ondersteuning studenten (afstudeerfonds) Financiële ondersteuning studenten (studiefonds) Artikel HOOFDSTUK 8. Artikel 8.1. HOOFDSTUK 9. Titel 1. Colleges van beroep bijzonder onderwijs SAMENWERKING BEKOSTIGDE INSTELLIN- GEN VOOR HOGER ONDERWIJS Samenwerking bekostigde instellingen voor hoger onderwijs HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE UNIVERSITEITEN Het bestuur en de inrichting van de openbare universiteiten Paragraaf 3. Centraal register inschrijving hoger onderwijs Artikel 9.1. Reikwijdte Artikel Centraal register inschrijving hoger onderwijs Paragraaf 1. Het bestuur van de universiteit Paragraaf 4. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 7.56a. Artikel Paragraaf 4a. Artikel 7.57a. Artikel 7.57b. Artikel 7.57c. Artikel 7.57d. Artikel 7.57e. Artikel 7.57f. Artikel 7.57g. Paragraaf 5. Artikel 7.57h. Artikel Artikel Titel 4. Bijzondere bepalingen inschrijving Beperking eerste inschrijving op grond van beschikbare onderwijscapaciteit Beperking inschrijving voor de postpropedeutische fase Beperking inschrijving OU op grond van beschikbare organisatorische en technische capaciteit Beperking inschrijving universiteiten en hogescholen op grond van de behoefte van de arbeidsmarkt Beperking inschrijving opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst op grond van de behoefte van de arbeidsmarkt Identificatie opleidingen Regels voor de selectie voor opleidingen met een toelatingsbeperking Algemeen Voorbereiding afgifte bewijzen van toelating Afgifte bewijzen van toelating Afgifte bewijzen van toelating voor dezelfde opleiding aan meer dan een universiteit Selectie door instellingen Beperkingen van deelname aan de selectieprocedure Afwijkende bezwaar- en reactietermijnen Overige bepalingen Huisregels en ordemaatregelen Afgifte getuigschrift Studentenstatuut Rechtsbescherming van studenten en extraneï Artikel 9.2. Artikel 9.3. Artikel 9.4. Artikel 9.5. Artikel 9.6. Artikel 9.7. Artikel 9.8. Artikel 9.9. Artikel Paragraaf 2. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 3. Artikel Artikel Artikel Artikel Algemene bevoegdheden college van bestuur Samenstelling college van bestuur; rechtspositie leden Bestuurs- en beheersreglement Richtlijnen aan decanen Verantwoordings- en inlichtingenplicht college van bestuur Samenstelling raad van toezicht Taken en bevoegdheden raad van toezicht Verantwoordings- en inlichtingenplicht raad van toezicht College voor promoties Onderwijs en wetenschapsbeoefening Faculteiten en opleidingen Faculteit; decaan Benoeming en ontslag decaan Taken en bevoegdheden decaan algemeen; faculteitsreglement Overige taken en bevoegdheden decaan Verantwoordings- en inlichtingenplicht decaan Bestuur opleidingen Opleidingscommissies Verantwoordelijkheden en rechten hoogleraren Onderzoekinstituten en onderzoekscholen Onderzoekinstituten en onderzoekscholen binnen een faculteit Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen twee of meer faculteiten binnen een universiteit Interne verzelfstandiging van onderzoekinstituten en onderzoekscholen Onderzoekinstituten en onderzoekscholen tussen twee of meer universiteiten Paragraaf 1. Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 2. Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 3. College van beroep voor de examens College van beroep voor de examens Bevoegdheid college van beroep voor de examens Reglement van orde Inlichtingenplicht College van beroep voor het hoger onderwijs College van beroep voor het hoger onderwijs Benoeming en ontslag leden en plaatsvervangende leden Bevoegdheid college van beroep voor het hoger onderwijs Griffierechten Colleges van beroep bijzonder onderwijs Paragraaf 4. Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 5. Artikel Titel 2. Schorsing en vernietiging besluiten faculteit en voorziening bij verwaarlozing bestuur faculteit Schorsing en vernietiging besluiten decaan en examencommissies Gevolgen schorsing en vernietiging Voorziening na schorsing of vernietiging; termijn Voorziening bij verwaarlozing bestuur faculteit of deel daarvan Klachtrecht studenten Collectief recht van beklag voor studenten Medezeggenschap binnen de openbare universiteiten Staatsblad

5 Artikel Artikel Artikel 9.30a. Paragraaf 1. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 2. Artikel Artikel Artikel 9.38a. Artikel 9.38b. Paragraaf 3. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 4. Reikwijdte Keuze uit medezeggenschapsstelsels Instemmingsbevoegdheid gezamenlijke vergadering personeel/studenten Medezeggenschap binnen de universiteit Universiteitsraad Algemene bevoegdheden en taken universiteitsraad en raadsleden Instemmingsbevoegdheid universiteitsraad Reglement universiteitsraad Advies Bijzondere bevoegdheden Medezeggenschap binnen de faculteit Faculteitsraad Instemmingsbevoegdheid faculteitsraad Algemene bevoegdheden en taken faculteitsraad en leden Faculteitsreglement Geschillen inzake medezeggenschap Commissie voor geschillen Competentie commissie voor geschillen Geschil instemmingsbevoegdheid Geschil inhoud reglement voor de universiteitsraad Geschil adviesbevoegdheid Geschil interpretatie Nadere geschillen Overige bepalingen Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel HOOFDSTUK 10. Artikel Titel 1. Paragraaf 1. Artikel Artikel Artikel 10.3a Artikel 10.3b Artikel 10.3c Paragraaf 2. Artikel Artikel Paragraaf 3. Vereisten bijzonder hoogleraarschap Toegankelijkheid onderwijs bijzonder hoogleraar Bevoegdheden en ontslag bijzonder hoogleraar Intrekking bevoegdverklaring vestiging bijzondere leerstoel Bijzondere leerstoel bij faculteit die het onderwijs in opleidingen in de godgeleerdheid verzorgt HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE HOGESCHOLEN Reikwijdte Het bestuur en de inrichting van hogescholen zonder rechtspersoonlijkheid Het bestuur en de inrichting van de hogeschool Centrale directie of college van bestuur Delegatie taken en bevoegdheden Faculteiten en andere organisatorische eenheden Bestuursreglement Opleidingscommissies Geschillenregeling [vervallen] Geschillenregeling Bijzondere bepalingen betreffende het bestuur van een openbare hogeschool Artikel Artikel Artikel Procesbevoegdheid universiteitsraad Commissies Voorzieningen en scholing Artikel Artikel Inlichtingenplicht Schorsing en ontslag personeelslid tevens gemeenteraadslid Paragraaf 5. Medezeggenschap binnen onderzoekinstituten en onderzoekscholen Paragraaf 4. Bijzondere bepalingen betreffende het bestuur van een bijzondere hogeschool Artikel Medezeggenschapsraad onderzoekinstituten en onderzoekscholen Artikel Artikel 10.8a Bestuur bijzondere hogeschool Afwijking bestuursreglement Paragraaf 6. Artikel Medezeggenschap binnen de centrale diensten Dienstraad t.b.v. centrale diensten Paragraaf 7. Afwijking van titel 1 of titel 2 Artikel 9.50a. Titel 3. Artikel Titel 4. Paragraaf 1. Artikel Paragraaf 2. Artikel Artikel Afwijking van een of meer onderdelen van titel 1 of titel 2 Het bestuur en de inrichting van en de medezeggenschap binnen de bijzondere universiteiten Structuurregeling bijzondere universiteiten, inlichtingenplicht Bijzonder onderwijs aan openbare universiteiten De kerkelijke hoogleraren Kerkelijke hoogleraren De bijzondere leerstoelen Bevoegdverklaring tot vestiging bijzondere leerstoel Indiening verzoek bevoegdverklaring Titel 2. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Titel 3. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Het bestuur en de inrichting van hogescholen met rechtspersoonlijkheid Bestuursorganen College van bestuur Bestuursraad Bestuursreglement Van overeenkomstige toepassingverklaring afwijkende bevoegdheidsverdeling en geschillenregeling Schorsing en vernietiging besluiten van bestuursorganen Voorzieningen na schorsing en vernietiging Voorziening bij verwaarlozing van het bestuur Medezeggenschap Medezeggenschapsraad Voorzitter medezeggenschapsraad Algemene bevoegdheden en taken medezeggenschapsraad en raadsleden Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad Medezeggenschapsreglement Inhoud medezeggenschapsreglement Advies Bijzondere bevoegdheden Deelraden Staatsblad

6 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel HOOFDSTUK 11. Paragraaf 1. Commissie voor geschillen Competentie commissie voor geschillen Geschil instemmingsbevoegdheid Geschil inhoud medezeggenschapsreglement Geschil adviesbevoegdheid Geschil interpretatie Nadere geschillen Procesbevoegdheid medezeggenschapsraad Commissies Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Gemeenschappelijke commissies Afwijking bij bijzondere omstandigheden Ontheffing in verband met godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging Voorzieningen en scholing HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE OPEN UNIVERSITEIT Het bestuur van de Open Universiteit Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 3. Rechtspositie leden raad van bestuur Taken raad van bestuur Bestuursreglement Verantwoordingsplicht raad van bestuur Vertegenwoordiging academisch ziekenhuis Raad van toezicht, omvang en samenstelling, benoeming en ontslag, financiële regeling leden Deelneming aan vergaderingen raad van toezicht Taken raad van toezicht Verantwoordingsplicht raad van toezicht [vervallen] Afdelingen en andere onderdelen Afdelingshoofden, hoogleraren en ander wetenschappelijk personeel Stafconvent, taak en samenstelling De academische ziekenhuizen bij de bijzondere universiteiten Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Algemene bevoegdheden van het college van bestuur Samenstelling college van bestuur; rechtspositie leden Bestuurs- en beheersreglement; onderwijs- en examenregeling Verantwoordings- en inlichtingenplicht van het college van bestuur Samenstelling raad van toezicht; financiële regeling leden Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht Verantwoordings- en inlichtingenplicht van de raad van toezicht Artikel Titel 2. Artikel Artikel Artikel Titel 3. Artikel Structuurregeling, inlichtingenplicht, jaarverslag bijzonder academisch ziekenhuis Het gemeenschappelijk beleidsorgaan Oprichting en taak gemeenschappelijk beleidsorgaan Gemeenschappelijke regeling Bijzondere taak gemeenschappelijk beleidsorgaan Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan Het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan Paragraaf 2. Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 3. Artikel Paragraaf 4. Artikel Artikel Artikel Artikel HOOFDSTUK 12. Artikel Titel 1. Onderwijs Opleidingen Open Universiteit Verantwoordelijkheden en rechten hoogleraren College voor promoties Opleidingscommissies Schorsing en vernietiging van besluiten Schorsing en vernietiging van besluiten examencommissies Medezeggenschap studenten Studentenraad Reglement voor de studentenraad Adviesbevoegdheid Geschil instemmingsbevoegdheid HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Reikwijdte Het bestuur en de inrichting van de academische ziekenhuizen Titel 4. Artikel HOOFDSTUK 13. Titel 1. Artikel Artikel Titel 2. Artikel Artikel Artikel Artikel Titel 3. Overleg bestuur faculteit der geneeskunde en raad van bestuur Overleg bestuur faculteit der geneeskunde en raad van bestuur HET BESTUUR EN DE INRICHTING VAN DE INSTELLINGEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK Het bestuur en de inrichting van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Het algemeen bestuur en de algemene vergadering Het reglement Het bestuur en de inrichting van de Koninklijke Bibliotheek Het algemeen bestuur Verantwoordingsplicht algemeen bestuur Bibliothecaris Reglement Overige bepalingen Paragraaf 1. Artikel Paragraaf 2. Algemene bepalingen Algemene bepalingen De openbare academische ziekenhuizen Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel [vervallen] Openbaarheid Schorsing en vernietiging van besluiten Gevolgen schorsing en vernietiging Voorziening na schorsing en vernietiging Artikel Artikel Bestuursorganen academisch ziekenhuis, afbakening bevoegdheden raad van bestuur en raad van toezicht Raad van bestuur, omvang, samenstelling, benoeming en ontslag leden HOOFDSTUK 14. Artikel BEROEP OP DE ADMINISTRATIEVE RECHTER Beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Staatsblad

7 Artikel HOOFDSTUK 15. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel HOOFDSTUK 16. Titel 1. Intreden gevolgen van toekenning van rechten na beroep INHOUDING BEKOSTIGING, SCHADEVERGOE- DING EN STRAFBEPALINGEN Inhouding bekostiging Schadevergoeding niet-gerechtigde deelname onderwijs Geldboete niet-gerechtigde deelname onderwijs Geldboete niet-nakoming identificatieplicht Geldboete ten onrechte afgegeven getuigschriften Geldboete niet-gerechtigde verlening titels Karakter strafbare feiten OVERGANGS-, INVOERINGS- EN SLOTBEPA- LINGEN Intrekking wetten en besluiten Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Tijdelijke handhaving regeling overleg en rechtspositieregelingen Opleidingen godgeleerdheid, opleidingen gericht op een godsdienstig of levensbeschouwelijk ambt Start HOOP-cyclus Eerste toepassing bekostigingsbepalingen; afwijkende bekostiging Opheffing PAO-organen Overgangssamenstelling college van beroep voor het hoger onderwijs Tijdelijke voorziening reglement van orde Tijdelijke handhaving procesrecht colleges van beroep Verhoging college- en examengeld Extraneusinschrijving bij lerarenopleidingen Tijdelijke handhaving Reglement CRIHO [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] Artikel Titel 2. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 16.6a. Artikel Artikel Titel 3. Artikel Artikel 16.9a. Artikel Artikel 16.10a Titel 4. Paragraaf 1. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 16.15a. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Intrekking wetten en besluiten Voorzieningen voor onbepaalde tijd Getuigschriften, titulatuur Handhaving voorschriften oude stijl Aanspraken gewezen personeel instellingen hoger onderwijs [vervallen] Overgangsbepaling Abp-wet Overgangsrecht studieadvies en verwijzing in postpropedeutische fase Voorbereidende perioden kuo Doctoraten Internationaal Instituut voor Sociale Studiën Tijdelijke handhaving voorschriften oude stijl Afwijkende vooropleidingseisen Overgangsrecht selectieprocedure bij opleidingen met een toelatingsbeperking Tijdelijke regeling lerarenopleidingen en bevoegdheden van docenten Tijdelijke garanties voor door academische ziekenhuizen ten behoeve van de educatieve voorziening over te nemen personeel Voorschriften i.v.m. invoering wet Voorschriften betreffende de instellingen voor hoger onderwijs Overgangsrecht hogescholen Overgangsrecht met betrekking tot gemeente van vestiging universiteiten Tijdelijke handhaving erkenningen WEO Overgangsrecht aangewezen onderwijs Indeling bestaand onderwijs in Centraal register opleidingen hoger onderwijs; handhaving vooropleidingseisen Tijdelijke handhaving titel drs. bij opleidingen op het gebied van het recht Overgangsvoorziening opleidingen tweede fase Eerste onderwijs- en examenregeling Staatsexamens Omzetting eerder afgelegde examenonderdelen in studiepunten Overgangsrecht aanvang studiejaar hoger beroepsonderwijs Eerste toepassing capaciteitsbeperking Tijdelijke regeling arbeidsmarktfixus Paragraaf 2. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel 16.42a. Artikel 16.42b. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Paragraaf 3. Artikel Titel 5. Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Voorschriften betreffende de onderzoekinstellingen Voortbestaan rechtspersoon KNAW Tijdelijke handhaving reglement KNAW Voorziening in reglement KNAW door minister Overgangssamenstelling bestuur KNAW Overgangsvoorziening besluiten KNAW Overgangsregeling registergoederen KNAW Vrijstelling overdrachtsbelasting KNAW Omzetting dienstcommissies KNAW en KB Tijdelijke voorziening in reglement KB Voorziening in reglement KB door minister Overgangssamenstelling bestuur KB Overgangsvoorziening besluiten KB Overgangsregeling zittend personeel KB Overgangsregeling lasten, plichten, rechten, goederen KB Vrijstelling overdrachtsbelasting KB Aanhangige beroepen Aanhangige beroepen [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] Staatsblad

8 Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] [vervallen] Artikel Artikel Artikel Bijlage Evaluatie Inwerkingtreding Citeertitel De bekostigde instellingen voor hoger onderwijs, bedoeld in artikel 1.8, eerste lid Titel 6. Evaluatie, inwerkingtreding, citeertitel Staatsblad

9 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN TITEL 1. DEFINITIES EN TAAKOMSCHRIJVING Artikel 1.1. Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: a. Onze minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en, voorzover het betreft het onderwijs en het onderzoek op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving, Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; b. hoger onderwijs: wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs; c. wetenschappelijk onderwijs: onderwijs dat is gericht op de voorbereiding tot de zelfstandige beoefening van de wetenschap of de beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis en dat het inzicht in de samenhang van de wetenschappen bevordert; d. hoger beroepsonderwijs: onderwijs dat is gericht op de overdracht van theoretische kennis en op de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de beroepspraktijk; e. initieel onderwijs: hoger onderwijs dat aansluit op de tweede fase van het voortgezet onderwijs; f. instelling: een instelling als bedoeld in artikel 1.2; g. instelling voor hoger onderwijs: een instelling als bedoeld in artikel 1.2, onder a of b; h. openbare instelling: een instelling die uitgaat van de overheid; i. bijzondere instelling: een instelling die uitgaat van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid; j. instellingsbestuur: voorzover het een bijzondere instelling betreft: het bestuur van de rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid waarvan die instelling uitgaat; voorzover het een openbare instelling, uitgaande van een gemeente, betreft: het college van burgemeester en wethouders voorzover de raad niet anders bepaalt en, indien de raad dit wenselijk acht, met inachtneming van door hem te stellen regelen; voorzover het een openbare instelling betreft, uitgaande van een openbaar lichaam ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling: het krachtens de desbetreffende regeling bevoegde orgaan; voorzover het een openbare instelling, uitgaande van het Rijk, betreft: Onze minister; voorzover het een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid betreft: het ingevolge deze wet terzake bevoegde orgaan; k. studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgende jaar; l. inspectie: de inspectie, bedoeld in artikel 5.1; m. opleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.3; n. duale opleiding: een opleiding als bedoeld in artikel 7.7, tweede lid, of artikel 7.7a; o. faculteit der geneeskunde: de faculteit waarin de opleiding voor het beroep van arts is ingesteld; p. waarborgfonds: het fonds bedoeld in artikel 2.15; q. Informatie Beheer Groep: de Informatie Beheer Groep, genoemd in de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank. Artikel 1.2. Reikwijdte Deze wet heeft betrekking op: a. de in artikel 1.8 bedoelde universiteiten, hogescholen en de Open Universiteit, Staatsblad

10 b. universiteiten en hogescholen die krachtens artikel 6.9 zijn aangewezen, c. de in artikel 1.13, eerste lid, bedoelde academische ziekenhuizen, en d. de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam en de Koninklijke Bibliotheek te s-gravenhage. Artikel 1.3. Universiteiten, hogescholen en de Open Universiteit 1. Universiteiten hebben het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten van wetenschappelijk onderzoek tot taak. In elk geval verzorgen zij initiële opleidingen, verrichten zij wetenschappelijk onderzoek, voorzien zij in de opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper en dragen zij kennis over ten behoeve van de maatschappij. 2. Hogescholen hebben het verzorgen van hoger beroepsonderwijs tot taak. Zij kunnen onderzoek verrichten voorzover dit verband houdt met het onderwijs aan de instelling. In elk geval verzorgen zij initiële opleidingen en dragen zij kennis over ten behoeve van de maatschappij. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van beroepen waarop het onderwijs is gericht. 3. De Open Universiteit heeft het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en van hoger beroepsonderwijs tot taak, alsmede het leveren van een bijdrage aan de vernieuwing van het hoger onderwijs. In elk geval verzorgt zij initiële opleidingen. Zij verzorgt deze in de vorm van afstandsonderwijs. 4. De universiteiten, hogescholen en de Open Universiteit schenken mede aandacht aan de persoonlijke ontplooiing en aan de bevordering van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Zij richten zich in het kader van hun werkzaamheden op het gebied van het onderwijs wat betreft Nederlandstalige studenten mede op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands. Artikel 1.4. Academische ziekenhuizen 1. Academische ziekenhuizen zijn werkzaam op het gebied van de patiëntenzorg en staan mede ten dienste van het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek aan de universiteiten waaraan zij zijn verbonden. Zij vervullen mede topklinische en topreferentiefuncties in de gezondheidszorg. Voorts verlenen zij medewerking aan de opleiding tot medisch specialist. 2. De academische ziekenhuizen dragen er zorg voor dat er een educatieve voorziening is die het onderwijs aan een leerling die is opgenomen in het academisch ziekenhuis, kan ondersteunen, en die aan personeel van een schoolbegeleidingsdienst als bedoeld in artikel 179 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 165 van de Wet op de expertisecentra en artikel 280 van de Wet op het voortgezet onderwijs informatie verstrekt, die relevant is voor de door dat personeel te verlenen ondersteuning bij het onderwijs. 3. Het ondersteunen van leerlingen, bedoeld in het tweede lid, kan in overeenstemming tussen de educatieve voorziening en de school waarbij de leerling is ingeschreven, mede het geven van onderwijs aan de leerling betreffen. 4. Het academisch ziekenhuis, de rechtspersoon die de educatieve voorziening, bedoeld in het tweede lid, in stand houdt en het personeel van de educatieve voorziening zijn gehouden aan de inspectie, bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs, alle gevraagde inlichtingen te geven omtrent de ondersteuning bij het onderwijs, bedoeld in het tweede en het derde lid. Staatsblad

11 Artikel 1.5. Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek 1. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is werkzaam op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek. In elk geval bevordert zij de uitwisseling van gedachten en informatie tussen haar leden onderling en tussen deze leden en andere wetenschapsbeoefenaren en wetenschappelijke organisaties, adviseert zij Onze minister desgevraagd of uit eigen beweging over aangelegenheden op het gebied van de wetenschapsbeoefening en bevordert zij de wetenschapsbeoefening door werkzaamheden op dat gebied te verrichten of te doen verrichten. 2. De Koninklijke Bibliotheek is als de nationale bibliotheek werkzaam op het gebied van het bibliotheekwezen en de informatieverzorging, zowel ten behoeve van het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek als ten behoeve van het openbaar bestuur en de uitoefening van beroep of bedrijf. In elk geval draagt zij zorg voor de nationale bibliotheekverzameling, bevordert zij de totstandkoming en instandhouding van nationale voorzieningen op het vorengenoemde gebied en bevordert zij de afstemming met de overige wetenschappelijke bibliotheken. Artikel 1.6. Academische vrijheid Aan de instellingen wordt de academische vrijheid in acht genomen. Artikel 1.7. Richtlijnen ethiek Het instellingsbestuur stelt richtlijnen vast met betrekking tot de ethische aspecten verbonden aan de werkzaamheden van de instelling. Het stelt die richtlijnen niet vast dan na het advies te hebben ingewonnen van een door hem daartoe ingestelde commissie. Indien ten behoeve van de werkzaamheden van de instelling gebruik wordt gemaakt van dieren dan wel mensen voor proeven, onderscheidenlijk voor demonstraties of proeven, hebben de richtlijnen daar mede betrekking op. TITEL 2. DE INSTELLINGEN Paragraaf 1. Bekostigde instellingen voor hoger onderwijs Artikel 1.8. Opsomming bekostigde instellingen voor hoger onderwijs 1. De bekostigde instellingen voor hoger onderwijs zijn de instellingen, opgenomen in de bijlage van deze wet onder a tot en met h. 2. De in de bijlage van deze wet onder a, c en h genoemde instellingen bezitten rechtspersoonlijkheid. 3. Een wijziging van de statutaire naam van een stichting of vereniging, genoemd in de bijlage, is van kracht met ingang van het tijdstip waarop de wijziging schriftelijk aan Onze minister is medegedeeld. Artikel 1.9. Bekostiging en getuigschriften 1. Ten behoeve van het verzorgen van initieel onderwijs en, voorzover het universiteiten betreft, mede ten behoeve van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek hebben de in de bijlage van deze wet onder a, c en h genoemde instellingen en de gemeenten en openbare lichamen, onderscheidenlijk rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, waarvan de overige in de bijlage van deze wet genoemde instellingen uitgaan, aanspraak op bekostiging uit s Rijks kas. Voor de toepassing van dit lid wordt het onderwijsgebonden onderzoek aan hogescholen gerekend tot het daarop betrekking hebbende initieel onderwijs. Staatsblad

12 2. Aan de met goed gevolg afgelegde examens van initiële opleidingen, verzorgd door de bekostigde instellingen, is een getuigschrift verbonden als bedoeld in artikel 7.11, eerste lid. Degenen die in het bezit zijn van een dergelijk getuigschrift onderscheidenlijk hebben voldaan aan de vereisten, gesteld in artikel 7.18, zijn gerechtigd in de daarvoor in aanmerking komende gevallen de titels te voeren, genoemd in de artikelen 7.20 tot en met Voorwaarde voor het bepaalde in het eerste en tweede lid is dat de desbetreffende instelling in acht neemt hetgeen bij of krachtens deze wet is bepaald ten aanzien van: a. de kwaliteitszorg, b. de planning en bekostiging, c. het personeel, d. het onderwijsaanbod, de registratie, het onderwijs, de examens en de promoties, e. de vooropleidingseisen, f. de studenten en extraneï, g. de rechtsbescherming van studenten en extraneï, en h. het bestuur en de inrichting. 4. Ten aanzien van het onderwijs in opleidingen in de godgeleerdheid en in opleidingen gericht op een godsdienstig of levensbeschouwelijk ambt aan een bijzondere instelling en het daarmee verband houdende onderzoek is het derde lid, onder d, voor wat betreft het onderwijs, de examens en de promoties, e en h, niet van toepassing, maar geldt als voorwaarde dat dit onderwijs en onderzoek alsmede de inrichting en het bestuur te dien aanzien worden geregeld bij of krachtens de statuten van de rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de bijzondere instelling uitgaat of in de op die instelling betrekking hebbende structuurregeling dan wel in het bestuursreglement. 5. De in het vierde lid bedoelde regeling alsmede wijzigingen daarvan worden door het instellingsbestuur zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van Onze minister. Zij wordt geacht te beantwoorden aan de in het vierde lid genoemde voorwaarde, indien Onze minister niet binnen drie maanden na de ontvangst van de mededeling bij een aan het instellingsbestuur gerichte brief heeft verklaard tegen de regeling of de desbetreffende wijziging daarvan uit oogpunt van voldoende waarborg van deugdelijkheid bedenkingen te hebben. 6. Indien de bedenkingen, bedoeld in het vijfde lid, niet binnen drie maanden worden ondervangen, kan Onze minister besluiten dat aan de desbetreffende opleiding de rechten, genoemd in het eerste en tweede lid, ontnomen worden, onverminderd het overigens met betrekking tot ontneming van rechten in hoofdstuk 6, titel 1, bepaalde. Artikel 6.4, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. Artikel Aard bepalingen 1. De bepalingen van de hoofdstukken 1, titel 3, 2, artikel 2.2 en titels 2, 3 en 4, 4, 6, artikel 6.2 en titel 4, 7 met uitzondering van titel 1, paragraaf 4, 8, 9, titels 1 en 2, 10, met uitzondering van de artikelen 10.8 en 10.33, en 11 regelen het openbaar hoger onderwijs. 2. De bepalingen van de hoofdstukken 1, titel 3, 2, artikel 2.2 en titels 2, 3 en 4, 4, 6, artikel 6.2 en titel 4, 7, met uitzondering van titel 1, paragraaf 4, 8, 9, titel 3, en 10, titel 1, paragrafen 1, 2 en 4, titel 3, zijn voor het bijzonder hoger onderwijs, met uitzondering van artikel 9.51 voorzover het onderwijs in opleidingen, bedoeld in artikel 1.9, vierde lid, betreft en artikel 10.33, voorwaarden voor bekostiging. Ten aanzien van het onderwijs in opleidingen, bedoeld in artikel 1.9, vierde lid, gelden in plaats van de bepalingen van hoofdstuk 7, titels 1 en 2, de bepalingen van artikel 1.9, vierde tot en met zesde lid, als zodanige voorwaarden. Staatsblad

13 Paragraaf 2. Aangewezen instellingen voor hoger onderwijs Artikel Aangewezen instellingen voor hoger onderwijs Andere instellingen voor hoger onderwijs dan die genoemd in de bijlage van deze wet, kunnen worden aangewezen. Artikel Titulatuur en getuigschriften aangewezen instellingen 1. Aan de met goed gevolg afgelegde examens van initiële opleidingen, verzorgd door de aangewezen instellingen, is een getuigschrift verbonden als bedoeld in artikel 7.11, eerste lid. Degenen die in het bezit zijn van een dergelijk getuigschrift onderscheidenlijk hebben voldaan aan de vereisten, gesteld in artikel 7.18, zijn gerechtigd in de daarvoor in aanmerking komende gevallen de titels te voeren, genoemd in de artikelen 7.20 tot en met Voorwaarde voor het bepaalde in het eerste lid is dat de desbetreffende instelling in acht neemt hetgeen is bepaald in het vierde lid, alsmede hetgeen is bepaald bij of krachtens deze wet ten aanzien van: a. de kwaliteitszorg, b. de registratie, het onderwijs, de examens en de promoties, c. de vooropleidingseisen. 3. Voorzover het een opleiding in de godgeleerdheid dan wel een opleiding gericht op een godsdienstig of levensbeschouwelijk ambt aan een aangewezen instelling betreft, is in afwijking van het tweede lid voorwaarde, dat de desbetreffende instelling in acht neemt hetgeen is bepaald in het vierde lid, alsmede hetgeen in deze wet is bepaald ten aanzien van de kwaliteitszorg en de registratie en dat het onderwijs wordt geregeld bij of krachtens de statuten, de akte of het reglement van de rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de instelling uitgaat. 4. Het instellingsbestuur verstrekt Onze minister de nodige inlichtingen omtrent de instelling. Het instellingsbestuur doet Onze minister jaarlijks een verslag toekomen omtrent de werkzaamheden van de instelling en betrekt daarbij de uitkomsten van kwaliteitsbeoordeling als bedoeld in artikel 1.18, alsmede andere gegevens omtrent de kwaliteit van de werkzaamheden van de instelling. Paragraaf 3. Academische ziekenhuizen Artikel Academische ziekenhuizen; rechtspersoonlijkheid 1. Bij elke in artikel 1.8 bedoelde universiteit die een opleiding voor het beroep van arts verzorgt, is een academisch ziekenhuis. De academische ziekenhuizen zijn opgenomen in onderdeel i van de bijlage van deze wet. 2. De academische ziekenhuizen, genoemd in onderdeel i, onder 1, van de bijlage van deze wet, bezitten rechtspersoonlijkheid. Artikel Bekostiging academische ziekenhuizen 1. De academische ziekenhuizen hebben ten behoeve van het vervullen van hun in deze wet opgedragen werkzaamheden ten dienste van het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek aanspraak op een door Onze minister te bepalen deel van de rijksbijdrage die op grond van artikel 2.5 is vastgesteld voor de universiteit waaraan het academisch ziekenhuis is verbonden. 2. Voorwaarde voor het bepaalde in het eerste lid is, dat de desbetreffende instelling in acht neemt het bij of krachtens deze wet voor de academische ziekenhuizen bepaalde ten aanzien van: Staatsblad

14 a. de planning en bekostiging, b. het personeel, en c. het bestuur en de inrichting. Artikel Aard bepalingen 1. De bepalingen van de hoofdstukken 2, artikelen 2.10, 2.12 en 2.13, 4 en 12, met uitzondering van artikel 12.18, regelen de academische ziekenhuizen bij de openbare universiteiten. 2. De bepalingen van de hoofdstukken 2, artikelen 2.10, 2.12 en 2.13, 4 en 12, artikelen 12.2 en 12.18, zijn met betrekking tot de academische ziekenhuizen bij de bijzondere universiteiten voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs. Paragraaf 4. Instellingen voor wetenschappelijk onderzoek Artikel Rechtspersoonlijkheid KNAW en KB De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Koninklijke Bibliotheek bezitten rechtspersoonlijkheid. Artikel Bekostiging 1. De in artikel 1.16 genoemde instellingen voor wetenschappelijk onderzoek hebben aanspraak op een bijdrage uit s Rijks kas ten behoeve van het vervullen van hun bij deze wet opgedragen werkzaamheden. 2. Voorwaarde voor het bepaalde in het eerste lid is dat de desbetreffende instelling in acht neemt het bij of krachtens deze wet bepaalde ten aanzien van: a. de kwaliteitszorg, b. de planning en bekostiging, c. het personeel, en d. het bestuur en de inrichting. 3. De voorwaarden, bedoeld in het tweede lid onder a, en onder b voor wat betreft de planning, hebben geen betrekking op de adviestaak van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. TITEL 3. KWALITEITSZORG Artikel Kwaliteitszorg 1. Het instellingsbestuur van een in artikel 1.2, onder a, b en d, bedoelde instelling draagt er zorg voor dat, zoveel mogelijk in samenwerking met andere instellingen, wordt voorzien in een regelmatige beoordeling, mede door onafhankelijke deskundigen, van de kwaliteit van de werkzaamheden van de instelling. De beoordeling bij instellingen voor hoger onderwijs geschiedt mede aan de hand van het oordeel van studenten over de kwaliteit van het onderwijs van de instelling. Voorzover die beoordeling mede geschiedt door onafhankelijke deskundigen, zijn de uitkomsten daarvan openbaar. 2. Onze minister ziet toe op de uitvoering van het bepaalde in het eerste lid. Hij kan onderzoek laten verrichten naar de kwaliteit van de werkzaamheden van de instellingen. Voorzover het betreft het hoger onderwijs geschiedt dit onderzoek overeenkomstig hoofdstuk 5. Daarbij wordt de eigen aard van de bijzondere instelling in acht genomen. Staatsblad

15 HOOFDSTUK 2. PLANNING EN BEKOSTIGING Artikel 2.1. Reikwijdte Dit hoofdstuk heeft betrekking op de bekostigde universiteiten, hogescholen en de Open Universiteit alsmede op de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Koninklijke Bibliotheek, met dien verstande dat artikel 2.13 en titel 5 niet van toepassing zijn en dat artikel 2.15 uitsluitend van toepassing is op de hogescholen. Op de academische ziekenhuizen zijn uitsluitend de artikelen 2.10, 2.12 en 2.13 en titel 5 van toepassing. TITEL 1. PLANNING Artikel 2.2. Instellingsplan Het instellingsbestuur stelt om het jaar een plan met betrekking tot de instelling vast. Het plan geeft een omschrijving van de inhoud en de specificatie van het voorgenomen beleid van de instelling voor die periode. In het plan wordt aandacht besteed aan de voornemens in verband met de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs en het verbeteren van de inrichting van de opleidingen aan de instelling. Het instellingsbestuur maakt het plan openbaar. Artikel 2.3. Hoger onderwijs- en onderzoekplan 1. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, voor onderwijs en onderzoek op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, stelt mede op grondslag van de gegevens vermeld in de jaarverslagen omtrent het voorgenomen beleid ten aanzien van de werkzaamheden van de instellingen een hoger onderwijs- en onderzoekplan vast. Het plan heeft betrekking op een tijdvak van ten minste vier jaren. 2. Het hoger onderwijs- en onderzoekplan bevat de voornemens ten aanzien van het door Onze minister te voeren beleid met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. 3. Het hoger onderwijs- en onderzoekplan bevat voorts in ieder geval: a. een overzicht van omstandigheden en gegevens die van belang zijn voor het met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te voeren beleid, en van de gewenste ontwikkelingen, daaronder mede begrepen wijzigingen ten aanzien van de maatschappelijke behoeften aan hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, b. voornemens met betrekking tot beperking van inschrijving op grond van de behoefte van de arbeidsmarkt, alsmede c. een financiële raming in verband met de bekostiging van de daarvoor in aanmerking komende werkzaamheden van de instellingen. Artikel 2.4. Vaststelling hoger onderwijs- en onderzoekplan 1. Het hoger onderwijs- en onderzoekplan wordt om het andere jaar uiterlijk 31 januari vastgesteld. 2. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen deelt in september van het jaar, voorafgaand aan het tijdstip waarop het hoger onderwijs- en onderzoekplan uiterlijk moet zijn vastgesteld, een ontwerp van dat plan mede aan de beide Kamers der Staten-Generaal. 3. Over de wijze waarop het vastgestelde plan wordt openbaar gemaakt, doet Onze minister mededeling in het officiële publicatieblad van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en in de Staatscourant. Staatsblad

16 TITEL 2. BEKOSTIGING Artikel 2.5. Rijksbijdrage 1. De rijksbijdrage waarop de in artikel 1.9, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 1.17, eerste lid, bedoelde aanspraak betrekking heeft, wordt berekend op de grondslag van een algemene berekeningswijze en voorzover het betreft investeringen in gebouwen en terreinen, hetzij op de grondslag van die algemene berekeningswijze hetzij op de grondslag van een andere door Onze minister te bepalen wijze. 2. Onze minister kan aan de bekostiging van onderzoek aan universiteiten voorwaarden verbinden, verband houdend met de kwaliteitszorg. 3. De rijksbijdrage wordt jaarlijks door Onze minister vastgesteld in overeenstemming met het desbetreffende onderdeel van de voor dat begrotingsjaar vastgestelde rijksbegroting. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld op grond waarvan de rijksbijdrage van een hogeschool kan worden vermeerderd of verminderd wegens het in dienst nemen van personeel dat een uitkering na ontslag verwerft of zal verwerven, onderscheidenlijk wegens het beëindigen van het dienstverband van zodanig personeel. 4. Indien het in het derde lid bedoelde onderdeel van de voor het desbetreffende begrotingsjaar vastgestelde rijksbegroting wordt gewijzigd, wordt de rijksbijdrage door Onze minister nader bepaald. 5. De rijksbijdrage wordt uitgekeerd volgens een door Onze minister te bepalen kasritme. 6. Zolang de rijksbijdrage niet is bepaald of nader bepaald, wordt daarop door Onze minister een voorschot verstrekt. Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing. Artikel 2.6. Algemene berekeningswijze 1. De in artikel 2.5, eerste lid, bedoelde algemene berekeningswijze wordt bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld. De algemene berekeningswijze bevat voor alle instellingen of voor groepen van instellingen gelijkelijk geldende maatstaven. Deze maatstaven hebben betrekking op de aard en omvang van de werkzaamheden en op de uitvoering daarvan. 2. Wat betreft de instellingen voor hoger onderwijs, met uitzondering van de Open Universiteit, hebben de maatstaven in elk geval betrekking op het aantal studenten en op de studieresultaten. De maatstaven kunnen verschillen per opleiding of groepen van opleidingen. 3. De maatstaven voor bekostiging van het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten hebben in ieder geval betrekking op de maatschappelijke en wetenschappelijke behoefte aan het onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met het profiel van de instellingen alsmede op de kwaliteit van het onderzoek. 4. Onze minister legt het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid voor aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De voordracht voor die algemene maatregel van bestuur wordt niet gedaan dan nadat dertig dagen na die voorlegging zijn verstreken. Artikel 2.7. Mededeling geraamde en vastgestelde rijksbijdrage 1. Onze minister deelt elke instelling jaarlijks in september mede welke rijksbijdrage voor het komende begrotingsjaar voorlopig kan worden verwacht. Hij deelt daarbij mede op welke wijze de geraamde rijksbijdrage is berekend. 2. Onze minister maakt aan elke instelling zo spoedig mogelijk na de in Staatsblad

17 artikel 2.5, derde lid, bedoelde vaststelling bekend, welke rijksbijdrage voor de instelling is vastgesteld. 3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 2.5, vierde lid, bedoelde nadere bepaling van de rijksbijdrage. Artikel 2.7a. Aanvullende rijksbijdrage in verband met kwaliteit en studeerbaarheid 1. Onze minister kan, in afwijking van de artikelen 2.5 tot en met 2.7, op verzoek van het instellingsbestuur een aanvullende rijksbijdrage verlenen in verband met de voortgaande bevordering van de kwaliteit van het onderwijs in die instelling en de verbetering van de organisatie en inrichting van de onderwijsprogramma s. Aan die verlening kunnen verplichtingen worden verbonden. 2. Onze minister kan voor de verzoeken, bedoeld in het eerste lid, een bijdrageplafond instellen. Hij kan weigeren de aanvullende rijksbijdrage toe te kennen wegens overschrijding van dat plafond. 3. Bij ministeriële regeling worden de criteria voor de verlening, bedoeld in het eerste lid, vastgesteld. Artikel 2.8. Begroting 1. Het instellingsbestuur stelt jaarlijks, voorafgaand aan het desbetreffende begrotingsjaar, voor de instelling een begroting vast. Het zendt de begroting, alsmede wijzigingen van de begroting, binnen veertien dagen na de vaststelling ter kennis aan Onze minister. Het begrotingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Het bestuur van een in artikel 1.13, eerste lid, bedoelde universiteit, neemt bij de vaststelling van de begroting, onderscheidenlijk wijziging van de begroting de vastgestelde rijksbijdrage ten behoeve van het academisch ziekenhuis in acht. 2. De begroting behelst een raming van de inkomsten en uitgaven alsmede van de baten en lasten van de instelling en dient in evenwicht te zijn. De in de begroting voorziene inkomsten uit de rijksbijdrage sluiten aan op de voor het desbetreffende begrotingsjaar door Onze minister geraamde, onderscheidenlijk vastgestelde en in voorkomende gevallen nader bepaalde rijksbijdrage. 3. Het instellingsbestuur draagt zorg voor wijziging van de begroting indien de vastgestelde rijksbijdrage afwijkt van de in de begroting opgenomen geraamde rijksbijdrage, alsmede in geval van een nader bepaalde rijksbijdrage. 4. Het instellingsbestuur doet de noodzakelijke uitgaven binnen de grenzen van de vastgestelde of gewijzigde begroting. 5. Af- en overschrijving op de uitgaafposten van de begroting kunnen door het instellingsbestuur geschieden in de gevallen, voorzien in de door dat bestuur terzake vast te stellen regels. Artikel 2.9. Verslaglegging 1. Het instellingsbestuur dient jaarlijks voor 1 juli bij Onze minister een verslag in. Het verslag bestaat uit de jaarrekening met bijbehorende begroting, het jaarverslag en overige financiële gegevens. Uit het verslag dient te blijken in hoeverre sprake is van een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve waarvan de rijksbijdrage is verleend en van een doelmatige aanwending van de rijksbijdrage, mede in het licht van het instellingsplan. 2. In de jaarrekening wordt rekening en verantwoording afgelegd van het financiële beheer van de instelling over het voorafgaande begrotingsjaar. Het jaarverslag omvat mede het voorgenomen beleid ten aanzien van de werkzaamheden van de instelling, mede in het licht van de uitkomsten van kwaliteitsbeoordeling als bedoeld in artikel 1.18 en andere Staatsblad

18 gegevens omtrent de kwaliteit van de werkzaamheden van de instelling. Aan het jaarverslag van een universiteit waaraan een academisch ziekenhuis is verbonden, wordt het in artikel bedoelde document toegevoegd, dan wel, indien het een bijzondere universiteit betreft, een overzicht van de voornemens betreffende de onderlinge afstemming van de werkzaamheden van de universiteit en het academisch ziekenhuis op het gebied van het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek. Toepassing van de voorgaande volzin blijft achterwege indien het document, onderscheidenlijk het overzicht reeds aan een eerder jaarverslag is toegevoegd en het sindsdien niet is gewijzigd of opnieuw is vastgesteld. 3. Het verslag omvat een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een door het instellingsbestuur aangewezen registeraccountant als bedoeld in de Wet op de registeraccountants (Stb. 1962, 258). Die verklaring heeft mede betrekking op de gegevens die op enigerlei wijze een rol spelen in de algemene berekeningswijze, bedoeld in artikel 2.5, eerste lid. Bij de aanwijzing van de registeraccountant wordt bedongen dat aan Onze minister op diens verzoek inzicht wordt geboden in de controlerapporten van de registeraccountant. 4. Indien uitgaven zijn geschied in strijd met het bepaalde bij of krachtens de wet, dan wel indien werkzaamheden ten behoeve waarvan de rijksbijdrage is verleend, niet behoorlijk zijn uitgevoerd of de rijksbijdrage ondoelmatig is aangewend, kan Onze minister bepalen, dat de daarmee gemoeide bedragen in mindering worden gebracht op de rijksbijdrage. Hij maakt dit binnen een jaar na de ontvangst van de jaarrekening bekend aan het instellingsbestuur. 5. Het resultaat van het verslagjaar wordt verrekend met de algemene reserve van de instelling. 6. De leden van het college van bestuur of het algemeen bestuur van een rechtspersoonlijkheid bezittende openbare instelling zijn persoonlijk aansprakelijk jegens de instelling voor schade ten gevolge van uitgaven die zijn geschied in strijd met het bepaalde bij of krachtens de wet, voorzover Onze minister heeft bepaald dat de met die uitgaven gemoeide bedragen in mindering worden gebracht op de rijksbijdrage, tenzij blijkt dat zij aan het doen van die uitgaven niet hebben medegewerkt. Indien binnen een door Onze minister te bepalen termijn geen rechtsvordering van de zijde van de instelling terzake is gesteld, kan Onze minister daartoe overgaan namens en ten behoeve van de instelling. Artikel Informatieplicht en doelmatigheidscontrole ministeriële accountant De accountant die door Onze minister is belast met het onderzoek van de ministeriële jaarrekening, heeft met het oog op het verrichten van dat onderzoek toegang tot elke instelling. De accountant kan door Onze minister tevens worden belast met een onderzoek naar de doelmatigheid van het beheer van de instelling. Aan de accountant worden alle inlichtingen verstrekt die hij voor de uitvoering van zijn taak nodig oordeelt. Artikel Bijzondere bepalingen universitaire eerstegraadslerarenopleidingen Een in artikel 7.5 bedoelde universiteit en de daarmee samenwerkende hogescholen bereiken jaarlijks overeenstemming over de besteding van dat gedeelte van de rijksbijdrage dat blijkens mededeling van Onze minister ten behoeve van de desbetreffende lerarenopleiding beschikbaar is. Het bestuur van de universiteit keert, zodra de in artikel 2.5 bedoelde uitkering van de rijksbijdrage dan wel verstrekking van een voorschot daarop heeft plaatsgevonden, aan de met die universiteit samenwerkende Staatsblad

19 hogescholen de gelden uit waarop die instellingen op grond van de in de eerste volzin bedoelde overeenstemming aanspraak hebben. Artikel Bijzondere bepaling academische ziekenhuizen Het bestuur van een in artikel 1.13, eerste lid, bedoelde universiteit keert, zodra de in artikel 2.5 bedoelde uitkering van de rijksbijdrage dan wel verstrekking van een voorschot daarop heeft plaatsgevonden, aan het met die universiteit verbonden academisch ziekenhuis onverwijld de gelden uit waarop het academisch ziekenhuis op grond van artikel 1.14, eerste lid, aanspraak heeft. Artikel Buitengebruikstelling gebouwen en terreinen 1. Het instellingsbestuur dat voornemens is om gebouwen of terreinen ten behoeve waarvan een rijksbijdrage is verleend, blijvend niet meer voor de instelling te gebruiken, doet hiervan onverwijld mededeling aan Onze minister. 2. Onze minister kan binnen negentig dagen na ontvangst van de mededeling, bedoeld in het eerste lid, beslissen dat de gebouwen of terreinen worden overgedragen aan het Rijk dan wel ten behoeve van onderwijs of onderzoek aan een andere door hem aan te wijzen rechtspersoon. De overdracht geschiedt door de inschrijving van de desbetreffende beslissing van Onze minister in de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. 3. Het instellingsbestuur kan de gebouwen of terreinen niet verhuren, vervreemden of aan enig beperkt recht onderwerpen tenzij Onze minister, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, mededeelt van zijn in het tweede lid bedoelde bevoegdheid geen gebruik te maken. 4. Bij de overgang van de eigendom van gebouwen of terreinen ingevolge het tweede lid, vergoedt het Rijk, voorzover deze gebouwen of terreinen door de rechtspersoon uit eigen middelen zijn bekostigd en hiervoor geen rijksbijdrage werd verleend, een door Onze minister te bepalen bedrag. Onze minister stelt dit bedrag vast in verhouding tot de waarde in het economisch verkeer van die gebouwen of terreinen. TITEL 3. RICHTLIJN Artikel Richtlijn Onze minister kan een richtlijn vaststellen voor de inrichting van de begroting en het verslag. TITEL 4. BIJZONDERE BEPALINGEN IN VERBAND MET INVESTERINGEN EN LENINGEN Artikel Waarborgfonds hogescholen 1. Elke instelling is aangesloten bij de door de instellingsbesturen gezamenlijk opgerichte rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, zonder winstoogmerk. Deze rechtspersoon stelt zich ten doel zich borg te stellen voor de nakoming van rente- en aflossingsverplichtingen, voortvloeiend uit de door het instellingsbestuur aangegane leningen door instandhouding van een onafhankelijk functionerend fonds, dat uitsluitend de in dit artikel genoemde functies uitoefent. 2. De leden van het bestuur van het fonds worden benoemd door de instellingsbesturen. De leden stemmen zonder last of ruggespraak. 3. Elke instelling draagt aan het fonds op zodanige wijze bij, dat door de gezamenlijke bijdragen het functioneren van het fonds is gewaarborgd. 4. Het instellingsbestuur kan het fonds verzoeken zich geheel of Staatsblad

20 gedeeltelijk borg te stellen voor de nakoming van rente- en aflossingsverplichtingen, voortvloeiend uit een door het instellingsbestuur afgesloten lening. 5. Het fonds kan aan het verlenen van een waarborg algemeen geldende voorwaarden verbinden met betrekking tot de vorm van de te waarborgen lening en met betrekking tot een door de instelling aan het fonds te betalen borgstellingsvergoeding. Een verzoek om borgstelling van een instelling dat aan deze algemene voorwaarden voldoet kan, onverminderd het bepaalde in het negende lid, niet worden geweigerd. 6. Het instellingsbestuur legt jaarlijks een afschrift van de vastgestelde begroting als bedoeld in artikel 2.8 en het vastgestelde verslag als bedoeld in artikel 2.9 over aan het bestuur van het fonds. 7. Indien het aan het instellingsbestuur bij de vaststelling van de begroting blijkt dat het op enig moment in het kalenderjaar waarop die begroting betrekking heeft, niet in staat zal zijn tot nakoming van de renteen aflossingsverplichtingen uit één of meer door het fonds geborgde leningen, meldt het instellingsbestuur dit voor de aanvang van het in dit artikellid bedoelde kalenderjaar aan het fonds. Binnen acht weken na de melding, bedoeld in de eerste volzin, legt het instellingsbestuur aan het fonds een door hem vastgesteld saneringsplan over, waarin is aangegeven op welke wijze en binnen welke termijn het evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven van de instelling hersteld kan worden. Het bestuur van het fonds kan ten aanzien van het saneringsplan voorwaarden van financiële aard stellen die zijn gericht op het herstel van het financieel evenwicht tussen de inkomsten en uitgaven van de instelling, die door de instelling in het door haar vastgestelde saneringsplan worden opgenomen. 8. Indien het aan het instellingsbestuur in de loop van een kalenderjaar blijkt dat het niet in staat zal zijn tot nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen uit één of meer door het fonds geborgde leningen, terwijl dat bij de vaststelling van de begroting met betrekking tot dat kalenderjaar niet was voorzien, meldt het instellingsbestuur dit zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voordat de toestand, bedoeld in deze volzin, intreedt aan het fonds. De tweede en derde volzin van het zevende lid zijn van toepassing. 9. Indien een lening, waarvan de instelling bij het fonds om borging verzoekt, naar het oordeel van het fonds tot gevolg heeft dat het instellingsbestuur niet in staat zal zijn tot nakoming van de rente- en aflossingsverplichtingen uit één of meer door het fonds geborgde leningen, bepaalt het bestuur van het fonds dat de borging niet wordt verleend dan nadat een door het instellingsbestuur vastgesteld saneringsplan is overgelegd dan wel geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd, waarin is aangegeven op welke wijze het evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven van de instelling kan worden behouden dan wel hersteld. De derde volzin van het zevende lid is van toepassing. 10. Het negende lid is niet van toepassing op de leningen die door het instellingsbestuur worden afgesloten in verband met de betaling van het bedrag, bedoeld in artikel II van de Wet van 11 november 1993, Stb. 628, houdende wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en regeling van de overname van het economisch claimrecht. 11. Indien een of meer voorwaarden van het fonds als bedoeld in het zevende tot en met negende lid, de vrijheid van inrichting van het onderwijs in ernstige mate aantast, kan het instellingsbestuur daartegen beroep instellen bij Onze minister. Op het beroep zijn de hoofdstukken 6 en 7, met uitzondering van de artikelen 7:24 en 7:25 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing. 12. Onze minister beslist binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift. Indien Onze Minister het beroep gegrond acht, bepaalt hij Staatsblad

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap

WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap WHW-Wet op Hoger onderwijs en Wetenschap Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Titel 1. Definities en taakomschrijving Artikel 1.1. Begripsbepalingen In deze wet wordt verstaan onder: a. Onze minister: Onze

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0005682/geldigheidsdatum_16-02-2011/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0005682/geldigheidsdatum_16-02-2011/afdrukken Page 1 of 104 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Tekst geldend op: 16-02-2011) Wet van 8 oktober 1992, houdende bepalingen met betrekking tot het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 222 Wet van 28 april 2005, houdende tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen.

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen. Hoofdstuk 10. Het bestuur en de inrichting van de hogescholen Artikel 10.1. Reikwijdte Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in de bijlage van deze wet opgenomen hogescholen. Titel 1. Het bestuur en de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 212 26 339 Voorschriften van tijdelijke aard, waaronder wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in verband

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2008-2009 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Wetsartikelen ter toelichting van de OER

Wetsartikelen ter toelichting van de OER Wetsartikelen ter toelichting van de OER 2010-2011 Erasmus MC, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of

Nadere informatie

Wet op het Hoger Onderwijs- en Wetenschap Overzicht voor studenten relevantie wetsartikelen INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 7. Onderwijs...

Wet op het Hoger Onderwijs- en Wetenschap Overzicht voor studenten relevantie wetsartikelen INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 7. Onderwijs... Wet op het Hoger Onderwijs- en Wetenschap Overzicht voor studenten relevantie wetsartikelen INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 7. Onderwijs... 3 Artikel 7.2. Taal... 3 Artikel 7.3. Opleidingen en onderwijseenheden...

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 27 848 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 396 28 067 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek onder meer ter uitvoering van in de nota «Zicht op kwaliteit»

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 95 Wet van 27 januari 2011 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het invoeren van een fusietoets in het onderwijs (fusietoets

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 683 Wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 172 Wet van 25 januari 1996 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de toevoeging van de

Nadere informatie

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Reglement ICLON. Artikel 1. Begripsomschrijvingen Reglement ICLON HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. De in dit reglement

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 666 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met decentralisatie van huisvestings- en bestedingsbeslissingen en vervallen

Nadere informatie

Het Studentenstatuut is gebaseerd op de WHW zoals deze per 24 maart 2015 luidde. Wijzigingen nadien zijn niet verwerkt.

Het Studentenstatuut is gebaseerd op de WHW zoals deze per 24 maart 2015 luidde. Wijzigingen nadien zijn niet verwerkt. Studentenstatuut (instellingsspecifiek deel) Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 20-05-2015 Instemming van Medezeggenschapsraad 19-05-2015 Rechtsgrondslag

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 14 Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN

BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN BESTUURSREGLEMENT AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN Als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de statuten van de stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten I. Algemeen II. III. IV. Organisatie Het

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 281 Wet van 14 mei 1998, houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT

BESTUURSREGLEMENT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BESTUURSREGLEMENT VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT INHOUDSOPGAVE PREAMBULE I. ALGEMENE BEPALINGEN II. INRICHTING VAN DE UNIVERSITEIT III. FACULTEITEN EN ORGANISATIE VAN ONDERWIJS EN ONDERZOEK IV. ACADEMISCHE

Nadere informatie

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology

Faculteitsreglement. van de. Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Kenmerk: CTW/A-08.0729 Datum: 6 oktober 2008 Faculteitsreglement van de Faculteit Construerende Technische Wetenschappen Faculty of Engineering Technology Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Algemeen Begripsbepalingen

Nadere informatie

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Artikel I Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

September 2010 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT HOGESCHOOL INHOLLAND

BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT HOGESCHOOL INHOLLAND BESTUURS- EN BEHEERSREGLEMENT HOGESCHOOL INHOLLAND Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaat onder: a. WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van 8 oktober

Nadere informatie

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 146 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en overige educatie Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 95 Wet van 9 februari 2006, houdende regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 352 Wet van 5 juli 2001 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 310 25 770 Voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met ingang van het studiejaar

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 93 Wet van 29 januari 2009 tot instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 380 Besluit van 18 juli 1995, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW in verband met aanvullende eisen met het oog op de inschrijving

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE

HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE REGLEMENT FACULTEIT DER GENEESKUNDE HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN------------------------------------------------------------------------------------- 1 HOOFDSTUK 2: RAAD VAN BESTUUR LUMC EN ORGANISATIE ----------------------------------------

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 024 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Inleiding Universiteiten Hogescholen Beroep bij de Ondernemingskamer

Inleiding Universiteiten Hogescholen Beroep bij de Ondernemingskamer Landelijke commissie voor geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs Jaarverslag 2013 Inleiding Ingevolge de Wet Versterking Besturing van 4 februari 2010, geldt met ingang van 1 september 2010 voor de

Nadere informatie

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld

Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Regels van procedurele aard met betrekking tot vaststelling, bekendmaking en betaling college- en examengeld Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-09-2015 Vastgesteld door College van Bestuur 01-04-2015

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 20 Besluit van 20 december 2005 tot wijziging van het Bevoegdhedenbesluit WPO tot vaststelling van de bewijzen van bekwaamheid die bevoegdheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 832 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 832 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 297 Wet van 1 juni 2006, houdende wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs

WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs WET van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs Hoofdstuk I. Algemeen Titel 1. Definities, reikwijdte, aard bepalingen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT REGLEMENT GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN DE ONDERNEMINGSRAAD EN DE STUDENTENRAAD VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels

Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels Notitie Ontheffingen bevoegdheidsregels De wet op het voortgezet onderwijs (WVO) kent een aantal bepalingen waarbij limitatief is vastgelegd wanneer het onderwijs - gedurende een beperkte tijd en onder

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 355 Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 993 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 227 Wet van 28 maart 1996, houdende wijziging van onder meer de Wet op de studiefinanciering en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE COMMISSIE VOOR DE BEROEP- EN BEZWAARSCHRIFTEN

REGLEMENT VAN ORDE COMMISSIE VOOR DE BEROEP- EN BEZWAARSCHRIFTEN REGLEMENT VAN ORDE COMMISSIE VOOR DE BEROEP- EN BEZWAARSCHRIFTEN INHOUDSOPGAVE Begripsbepalingen Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften Algemene procedurebepalingen Behandeling van beroep- en bezwaarschriften

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van.. tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik

Nadere informatie

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden 1

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden 1 Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden Inhoud Inleiding Artikel 1.. pag. 2 Hoofdstuk 1: Bestuur en inrichting van de faculteit der geneeskunde pag. 2 Paragraaf 1: Bestuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 925 Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering

Nadere informatie

Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs

Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs (Tekst geldend op: 13-11-2007) Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Subsidieregeling tweede graden hbo en wo Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van... (datum), nr. HO&S/2010/228578, houdende subsidiëring van tweede bachelor- en mastergraden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 288 Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van

Nadere informatie

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon:

VRAGENLIJST HBO. Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: VRAGENLIJST HBO Ingevuld door: Naam instelling: Adres instelling: Contactpersoon: Naam: Telefoon: E-mail: Vooraf: bij de beantwoording van de onderstaande vragen wordt verwacht dat u aangeeft of die situatie

Nadere informatie

HET FALEN VAN DE MUB SUGGESTIES EN WIJZIGINGEN

HET FALEN VAN DE MUB SUGGESTIES EN WIJZIGINGEN HET FALEN VAN DE MUB SUGGESTIES EN WIJZIGINGEN INTERSTEDELIJK STUDENTEN OVERLEG DRIEHARINGSTRAAT 25, 3511 BH UTRECHT T 030-230 26 66 / F 030-230 44 11 E ISO@ISO.NL / I WWW.ISO.NL UTRECHT, MAART 2003 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 157 Wet van 8 maart 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013 Besluit van tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Reglement voor de Universiteitsraad. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen

Reglement voor de Universiteitsraad. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen...1 Hoofdstuk 2: Samenstelling en zittingsduur...2 Hoofdstuk 3: Verkiezingen...3 Hoofdstuk 4: Bevoegdheden...4 Hoofdstuk 5: Werkwijze universiteitsraad...9 Hoofdstuk 6:

Nadere informatie

Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007

Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007 Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 541 Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam

Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Zaaknummer : CBHO 2015/089 Rechter(s) : mr. Olivier Datum uitspraak : 18 augustus 2015 Partijen : Appellante en CBE Erasmus Universiteit Rotterdam Trefwoorden : bindend negatief studieadvies compensatieregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 618 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten in verband met de invoering van een verhoogd

Nadere informatie

FACULTEITSREGLEMENT FACULTEIT BEDRIJFSKUNDE

FACULTEITSREGLEMENT FACULTEIT BEDRIJFSKUNDE Concept (2,0) FACULTEITSREGLEMENT FACULTEIT BEDRIJFSKUNDE INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I. Algemeen Artikel 1. Begripsbepalingen Hoofdstuk II. De inrichting van de faculteit Paragraaf II A. Het bestuur van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 43 Wet van 25 januari 2017 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 821 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enige andere wetten onder meer in verband met de verbetering

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.30b, vierde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN

REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN REGELING MELDING ONREGELMATIGHEDEN UNIVERSITEIT LEIDEN INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Algemene bepalingen Interne procedure De Commissie integriteit Universiteit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 194 Wet van 29 april 2010 tot vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN

REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN REGLEMENT SELECTIE VOOR NUMERUS FIXUS BACHELOROPLEIDINGEN ex art. 7.53, 3 e lid en art. 6.7a, 1 e lid, WHW, vastgesteld door het College van Bestuur op 10 mei 2016 Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 273 Wet van 15 juni 2016 tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Nadere informatie

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

reglement examencommissie HZ Stichting HZ Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; reglement examencommissie HZ Stichting HZ Het college van bestuur van de Stichting HZ; Gelet op het bepaalde in art. 7.12 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Gelet op het advies

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 383 Besluit van 18 september 2008 tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren, het Besluit opleiding rechterlijke ambtenaren,

Nadere informatie

Algemeen. Artikel 1.1.1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Hoofdstuk I. Algemeen

Algemeen. Artikel 1.1.1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Hoofdstuk I. Algemeen Voorpagina Algemeen Hoofdstuk I. Algemeen TITEL 1. DEFINITIES, REIKWIJDTE, AARD BEPALINGEN Artikel 1.1.1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Begripsbepalingen a. Onze

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2006:AV7682

ECLI:NL:RBARN:2006:AV7682 ECLI:NL:RBARN:2006:AV7682 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 09-03-2006 Datum publicatie 30-03-2006 Zaaknummer AWB 05/4258 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Ambtenarenrecht Eerste

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden. Inleiding Artikel 1... pag. 2

Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden. Inleiding Artikel 1... pag. 2 Reglement van de faculteit der geneeskunde van de Universiteit Leiden Inhoud Inleiding Artikel 1................................................... pag. 2 Hoofdstuk 1: Bestuur en inrichting van de faculteit

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 38

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2001 Nr. 38 1 (2001) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2001 Nr. 38 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de transnationale

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: [concept 23 april 2014, versie t.b.v. internetconsultatie] wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT STUDENTENRAAD

REGLEMENT STUDENTENRAAD REGLEMENT STUDENTENRAAD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: de wet, de WHW: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 99 Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken van het kentekenregister als basisregistratie

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 145 Wet van 7 maart 2002 tot wijziging van de Wet tot behoud van cultuurbezit in verband met een evaluatie van die wet Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Raad van Toezicht Ambtelijk secretaris BESTUURSREGLEMENT PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Raad van Toezicht Ambtelijk secretaris BESTUURSREGLEMENT PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen BESTUURSREGLEMENT PROTESTANTSE THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Algemeen Dit reglement is het bestuursreglement van de Protestantse Theologische Universiteit ter regeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 193 Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde

Nadere informatie