Studiegids Post-HBO Accountant Administratieconsulent. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids 2015-2016. Post-HBO Accountant Administratieconsulent. Academie Financiën, conomie & Management. saxion.nl/fem"

Transcriptie

1 Studiegids Post-HBO Accountant Administratieconsulent (AA) Academie Financiën, conomie & Management saxion.nl/fem

2 2 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Over Saxion pagina 4 Studentfaciliteiten en regelingen pagina 6 Aanmelden en studiefinanciering pagina 8 Academie Financiën, Economie & Management pagina 10 Programma post-hbo opleidingen AA pagina 14 Belangrijke telefoonnummers & ( )adressen pagina 19 Colofon Eindredactie/teksten Leontien Biemold, communicatie academie FEM Concept & vormgeving Digidee, concept creatie emotie Juli 2015 Deze gids is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Door de voortdurende veranderingen in het Hoger Onderwijs kan echter niet voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden worden ingestaan.

3 Voorwoord De academie Financiën, conomie & Management vindt het erg belangrijk dat studenten goed weten wat zij kunnen verwachten als zij (gaan) studeren bij FEM. Daarnaast willen wij graag onze relaties binnen en buiten Saxion op de hoogte brengen en houden van alles waar wij als academie mee bezig zijn en achter staan. Deze doelstellingen komen ook tot uiting in onze missie: FEM biedt studenten, klanten en medewerkers maximale meerwaarde aan economische en maatschappelijke kennis en persoonlijke ontwikkeling. Zij leidt op tot (zelf)kritische beroepsbeoefenaren die meerwaarde leveren aan het werkveld en de samenleving. Vanuit deze missie is de studiegids die voor u ligt, tot stand gekomen. De gids is zo ingedeeld dat iedere lezer gemakkelijk de voor hem/haar relevante informatie kan vinden. De studiegids begint met een algemene uitleg over Saxion: de historie, kernwaarden in het beleid, studentfaciliteiten binnen de hogeschool, verschillende reglementen, aanmelden en studiefinanciering zijn een aantal onderwerpen die aan de orde komen. Direct hierna vindt u de meer specifieke informatie over de academie Financiën, conomie & Management, gevolgd door het programma van de deeltijdopleidingen post-hbo AA. De studiegids eindigt met een gedetailleerde uitleg over ons onderwijssyteem en de kenmerken daarvan. Wij hopen dat u na het doornemen van deze studiegids, antwoord heeft gekregen op uw vragen en/of beter geïnformeerd bent over Saxion in het algemeen en de academie FEM in het bijzonder. Dan zijn wij in onze opzet geslaagd. Mocht u desondanks nog vragen hebben of meer willen weten over bepaalde onderwerpen, dan nodig ik u van harte uit contact met ons op te nemen. L.W. Velt Directeur Academie Financiën, conomie & Management 3 Studiegids

4 Over Saxion 4 Bijzonder actief Met vestigingen in Deventer, Enschede en Apeldoorn en meer dan studenten is Saxion één van de grootste hogescholen van Nederland. Saxion biedt een zeer uitgebreid assortiment opleidingen en een groot aantal bijzondere afstudeerrichtingen of specialisaties, nationaal en internationaal. Het onderwijs kan als hoogwaardig, innovatief en ondernemend gekarakteriseerd worden. Studenten studeren individueel in een persoonlijke leerweg Samenwerkingsverbanden met bedrijven, instellingen en overheden resulteren in onderwijs, dat nauw aansluit op de beroepspraktijk. Daarnaast wordt er een breed programma voor toegepast onderzoek ontwikkeld. Historie Saxion De bestuurlijke fusie tussen Hogeschool IJselland in Deventer en Hogeschool Enschede vond plaats op 1 januari In april 2000 werd de nieuwe naam bekendgemaakt: Saxion. In september 2011 heeft er een volledige fusie plaatsgevonden. De naam Saxion werd als volgt verklaard: Saxion brengt in de eerste plaats tot uitdrukking, dat de hogeschool werkzaam is in een traditierijk deel van Europa, waartoe oostelijk Nederland behoort. Strategische visie Durf, kies, doe is het motto van onze Strategische Agenda Saxion Hierin vertalen we de ambities uit onze Toekomstvisie 2020 naar prioriteiten. We maken belangrijke, strategische keuzes om onze positie in onderwijs en onderzoek te versterken. Saxion zal zich duidelijk en herkenbaar profileren als University of Applied Sciences, met Living Technology als thema. Deze strategische agenda is onze routekaart voor de komende vier jaar, waarbij de kwaliteit van het onderwijs de allerhoogste prioriteit heeft. Toonaangevend in onderwijs Binnen de huidige kennismaatschappij zijn individualisering en internationalisering van het studeren toonaangevende trends, die

5 Saxion, als krachtige onderwijsorganisatie, vertaalt in de onderwijsopzet en -organisatie. Ook in de werving en selectie van studenten en de werkwijze van de organisatie komen deze trends tot uiting. Aantrekkelijke leer- en leefomgeving Studenten en medewerkers van Saxion hebben een streepje voor. Zowel in Deventer als Enschede studeren en werken zij in een inspirerende leer- en werkomgeving. Beide hogescholen zijn gehuisvest in nieuwe gebouwen, vlakbij station en binnenstad. In combinatie met de middelgrote studentensteden Deventer en Enschede staat studeren of werken bij Saxion - naast sport - garant voor uitgebreide woon-, cultuur- en uitgaansmogelijkheden. De opleiding Hoger Hotelonderwijs wordt verzorgd op een sfeervolle locatie in het centrum van Apeldoorn. Groot in verscheidenheid Saxion wil de positieve effecten van grootschaligheid combineren met de voordelen van een kleinschalige onderwijsorganisatie. Daarom ontwikkelt Saxion zich tot een organisatie waarin de herkenbare identiteit en innovatieve kracht van de opleidingen de basis zijn. Een organisatie met een platte structuur en korte communicatielijnen, waarin opleidingen of clusters van sterk gelijkende opleidingen vrijuit kunnen opereren in een groter verband. Van de zijde van de ondersteunende diensten wordt gezorgd voor een professionele, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Thuis op alle markten Saxion werkt samen met andere hogescholen aan een gezamenlijk, regionaal assortimentsbeleid. Centraal hierin staat het voor Oost Nederland meest gewenste palet aan hboopleidingen en de optimale spreiding daarvan. Voor overheden, bedrijven en zorg- en welzijnsorganisaties staat Saxion Kennistransfer ter beschikking. Zij verzorgt toegepast onderzoek, bij- en nascholing en advisering op commerciële basis. 5 Studiegids

6 Hoofdstuk 11 Studentfaciliteiten en regelingen 6

7 Studentfaciliteiten Cateringfaciliteiten In Deventer en Enschede zijn goede mogelijkheden om drinken en eten te kopen aanwezig. Het restaurant biedt een uitgebreid assortiment etenswaren. Vanaf uur wordt dagelijks een warme maaltijd geserveerd. Op beide locaties is er een Grand Café waarin na uur ook alcoholische dranken verkrijgbaar zijn. Studeren met een functiebeperking Het kan zijn dat er sprake is van een (lichamelijke) beperking die de studie beïnvloedt. Bij Saxion is afgesproken dat niet de beperking, maar de mogelijkheden van de student met een functiebeperking voorop staan. Saxion heeft een speciale helpdesk voor studeren met een functiebeperking. Kijk voor meer informatie op: ICT faciliteiten Computers & boeken In Enschede en Deventer zijn er uitgebreide voorzieningen aanwezig voor het werken met computers. In studielandschappen en mediatheken zijn werkplekken gecreëerd voor zowel individueel als groepswerk. Ook de bibliotheek biedt goede werk- en studieplekken met moderne computeren printfaciliteiten. Deze moeten vooraf gereserveerd worden. Regelingen Examenreglement Studenten hebben te maken met bepaalde rechten en plichten. Voor studenten van de NBA beroepsopleiding zijn rechten en verplichtingen opgenomen in het Examenreglement van die opleiding, zie Voor studenten van de Saxion post-hbo opleiding wordt zoveel mogelijk aangesloten bij dit Examenreglement. Een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten is opgenomen in hoofdstuk 6 van deze gids. Klachtenregeling De academie Financiën, conomie & Management kent een klachtenregeling, kijk voor meer informatie op de portal MijnSaxion. Het Meldpunt Integriteit en Klachten (MIK) biedt iedere student en iedere medewerker van Saxion en externe relaties de gelegenheid om een klacht in te dienen. Elke klacht kan gezien worden alseen positieve betrokkenheid van de klager bij de organisatie en als een verbeterinstrument. Draadloos internet In de gebouwen van Saxion is wifi aanwezig. Studenten kunnen heel eenvoudig van dit gratis draadloze netwerk gebruik maken door middel van hun standaard inloggegevens. 7 Studiegids

8 Hoofdstuk 2 2 Aanmelden en studiefinanciering 8

9 Aanmelden Voor een uitgebreide beschrijving van de aanmeldprocedure zie hoofdstuk 6 in deze gids. Studiefinanciering Voor de post-hbo opleidingen kan geen studiefinanciering worden aangevraagd. Vrijwel al onze studenten maken afspraken met hun werkgever over de bekostiging van de opleiding. Indeling studiejaar Voor de post-hbo opleidingen AA is het studiejaar verdeeld in 2 semesters, van september-januari en van februari-juni. Deze semesters bestaan uit 13 lesweken, in januari en mei-juni vinden de landelijke tentamens plaats. De lessen zijn zoveel mogelijk op de vrijdag, met als lestijden en In het tweede semester is het aantal beschikbare lesdagen op de vrijdag iets kleiner vanwege feestdagen, dan moeten we soms afwijken van de lessen op vrijdag. Het lesrooster wordt gepubliceerd op De Saxion jaarindeling Op basis van de huidige uitgangspunten binnen Saxion wordt verwacht dat de Saxion jaarindeling voor het studiejaar als volgt wordt vastgesteld: Jaaroverzicht Vakanties Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Meivakantie Zomervakantie Feestdagen Goede Vrijdag 1e & 2e paasdag Koningsdag Bevrijdingsdag Hemelvaartsdag 1e & 2e pinksterdag 19 okt t/m 23 okt 21 dec t/m 1 jan 29 feb t/m 4 maart 2 mei t/m 6 mei 18 juli t/m 26 aug 25 maart 28 & 29 maart 27 april 5 mei 5 mei 15 & 16 mei Lestijden 1e uur: e uur: Pauze: e uur: e uur: e uur: e uur: e uur: e uur: Pauze: e uur: e uur: e uur: e uur: Studiegids

10 Hoofdstuk 3 3 Academie Financiën, Economie & Management 10

11 Academie Financiën, conomie & Management Missie en visie FEM is een actieve en actuele academie die steeds bezig is met de toekomst, waarbij het begrip ontwikkeling altijd voorop staat. De komende jaren willen wij uitgroeien tot één van de beste academies op ons gebied. Dat is niet een doel op zich; het komt voort uit de wil om studenten het allerbeste te bieden. En de meest solide springplank te geven in de richting van een succesvolle carrière en optimale persoonlijke ontwikkeling. FEM wil dat wát wij doen een grotere toegevoegde waarde heeft dan het programma van welke financieel-economische opleiding in Nederland dan ook. Dat heeft te maken met onze ambitie die we in een missie hebben vastgelegd. Deze missie luidt als volgt: FEM biedt studenten, klanten en medewerkers maximale meerwaarde aan economische en maatschappelijke kennis en persoonlijke ontwikkeling. Zij leidt op tot (zelf)kritische beroepsbeoefenaren die meerwaarde leveren aan het werkveld en de samenleving. De academie Financiën, Economie & Management verzorgt hbo-opleidingen op financieel-economisch gebied in zowel Enschede als Deventer. De post-hbo opleidingen AA die de academie aanbiedt staan onder toezicht van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding. Opleidingen De academie Financiën, Economie & Management (FEM) biedt de volgende bacheloropleidingen: Voltijd Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie International Finance and Accounting Deeltijd Bedrijfseconomie Compact Fiscaal Adviseur Projectmanagement in de praktijk Post-HBO AA Studenten die na de bachelor door willen studeren, kunnen dankzij de goede aansluiting met de universiteiten in relatief korte tijd ook hun master behalen. Waar is de academie FEM-Enschede? Op de begane grond, in de Haanstra-vleugel. Direct na de klapdeuren bevinden zich enkele klaslokalen en de spreekkamers die o.a. worden gebruikt voor de tutorgroepvergaderingen. In de hal, waar ook de nooduitgang is, hangen informatieborden voor algemene mededelingen. Bij de ingang van de academie bevindt zich de frontoffice. Studievereniging BALANS heeft een kantoor in de academie. Alumnivereniging CA$H De academie FEM kent sinds 2005 een actieve alumnivereniging: CA$H. De doelstelling van de alumnivereniging is om oud-studenten van de academie FEM en het bedrijfsleven bij elkaar te brengen om zodoende een uniek netwerk te creëren waar alle betrokken partijen van kunnen profiteren. Dit uit zich vooral in kennisverbredende en branchespecifieke activiteiten. CA$H organiseert diverse trainingen, cursussen en lezingen. Hierdoor krijgt de alumnus de mogelijkheid om zijn of haar kennis te verbreden/verdiepen en zo voor even weer terug te keren in de schoolbanken. Meer weten of (gratis) lid worden? Mail naar 11 Studiegids

12 12 Coördinatie De coördinator van de post-hbo opleiding AA vervult tevens de rol van studiecoach. Het initiatief voor een gesprek ligt bij de student die hier met vragen t.a.v. studievoortgang terecht kan. De studiecoach kan ook worden geraadpleegd bij persoonlijke problemen die de studie beïnvloeden of vertragen. Eventueel wordt de student dan doorverwezen, bijvoorbeeld naar de decaan. Het kan ook gebeuren dat de studiecoach het initiatief neemt voor een gesprek, bijvoorbeeld als de studievoortgang in gevaar komt. Examencommissie Voor het indienen van verzoeken voor zaken die afwijken van de het Examenreglement (bijv. vrijstellingsverzoek, verlenging tentamentijd), dient een aanvraag bij de examencommissie te worden ingediend. De informatie met betrekking tot de examencommissie van de NBA Beroepsopleiding is te vinden op Maar voor vragen kunt u het beste contact opnemen met de coördinator van de post-hbo opleiding AA. Rekenmachines Studenten mogen op tentamens geen grafische rekenmachines/rekenmachines met een grote display met meer dan 1 invoerregel meer gebruiken. Dit geldt voor alle tentamens, alle opleidingen en alle leerjaren. Twitter en Facebook De academie FEM maakt gebruik van de sociale media Twitter en Facebook. Twitter wordt ingezet om de aan- en afwezigheid van docenten te melden. Op Facebook vind je leuke nieuwtjes, activiteiten en informatie over de academie FEM. Meld je dus aan op twitter en op Facebook via Saxion Academie FEM. Digitale onderwijsomgeving Blackboard De academie FEM heeft een digitale onderwijsomgeving Blackboard beschikbaar waarop al het onderwijsmateriaal terug is te vinden. Op Blackboard staat al het onderwijsmateriaal (opdrachten, handleidingen, collegesheets etc.). Blackboard is te bereiken via Als student moet je jezelf inschrijven voor de onderwijsonderdelen waar je aan mee doet. Gegevens en wachtwoorden worden tijdens de introductie uitgereikt. Voorbereiding van de lessen Op Blackboard staat aangegeven wat studenten voor welke les moeten voorbereiden. Bovendien staat aangegeven welke literatuur nodig is. Deze moet worden meegenomen naar het college. Tijdens de eerste lesdag worden nadere instructies gegeven m.b.t. de voorbereiding van lessen.

13 Veelgestelde vragen Waar terecht met vragen? De post-hbo AA opleidingen hebben een gemeenschappelijk team, waarbij je terecht kunt voor vragen. Het team post-hbo is bereikbaar onder telefoonnummer , of per onder Hier kunnen studenten terecht met al hun vragen. Ook voor ziekmeldingen of andere mededelingen graag even contact opnemen met het team. De coördinator is de heer R.H.M. Engberink, bereikbaar onder Welke boeken zijn nodig? In het Examenreglement van de NBA beroepsopleiding staat aangegeven welke literatuur voorgeschreven dan wel aanbevolen is. Ons advies is om altijd even de eerste les van een cursus af te wachten om met de docent te overleggen welke boeken besteld moeten worden. Waar vind ik de lesroosters? De lesroosters staan op op de pagina van de opleiding Accountant- Administratieconsulent. Afwezigheid docenten Als van tevoren bekend is dat docenten afwezig zijn, wordt dit per mail aan de studenten bekend gemaakt. In welke lokalen zijn de colleges? In Enschede bestaat het hoofdgebouw van Saxion uit diverse vleugels en verdiepingen. De meeste lessen vinden plaats in de H0- lokalen, gelegen bij het studielandschap van academie FEM, waar ook de groepswerkplekken en docenten van FEM te vinden zijn. Maar colleges worden ook ingeroosterd in de andere vleugels van Saxion. Een lokaalnummer is altijd als volgt opgebouwd: H001. De eerste letter staat voor de vleugel (Een W voor het lokaal betekent Wolvecamp, een S betekent Schierbeek, een E Elderink, een F Forum en H Haanstra), het eerste cijfer voor de verdieping (0 voor begane grond, 1 voor 1e verdieping etc.). De laatste twee cijfers vormen het lokaalnummer. Door groeiende studentenaantallen zijn er inmiddels meerdere gebouwen. De lokalen in het Epi Drost gebouw zijn aangeduid met de letter G (Van Galenstraat). Hoe kan ik de docenten bereiken? Omdat we in de post-hbo opleidingen werken met docenten van FEM en met externe docenten, is het een goede gewoonte dat de docenten in het eerste college van een cursus bekend maken onder welk mailadres ze te bereiken zijn. Docenten zullen altijd proberen mails binnen 24 uur te beantwoorden. Houd er wel rekening mee dat veel docenten parttime werken bij de academie FEM. Huisregels academie FEM Deze luiden (kort maar krachtig): Werkplek opruimen Laat geen spullen achter als je vertrekt Ga voorzichtig om met meubilair en apparatuur Eten en drinken mag alleen in het restaurant, niet in studielandschap en lokalen Roken is binnen geheel Saxion NIET toegestaan Tijdens lesuren en tentamens is de mobiele telefoon UIT Er staan voldoende prullenbakken in de academie: gebruik ze! Computers en Internet zijn bedoeld voor studie: gebruik ze daar ook voor! 13 Studiegids

14 Hoofdstuk 4 4 Programma post-hbo opleidingen AA 14

15 Programma post-hbo opleidingen AA Twee opleidingen De post-hbo opleidingen Accountant- Administratieconsulent (AA) bieden wij aan in twee varianten, voor verschillende doelgroepen: Studenten met een bacheloropleiding Accountancy volgen de eigen postbacheloropleiding van Saxion. Studenten met een bacheloropleiding Bedrijfseconomie volgen de NBAberoepsopleiding, die onder andere door Saxion wordt aangeboden. De NBA heeft inmiddels aangekondigd na de tentamenronde van januari 2016 te stoppen met de NBA-beroepsopleiding. De hogescholen die momenteel de NBA-beroepsopleiding aanbieden gaan onder eigen vlag door met deze opleiding. De naam van de opleiding zal worden aangepast tot Beroepsopleiding AA. Voor alle AA-opleidingen in Nederland gelden dezelfde eindtermen. Deze zijn vastgesteld door de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA), zie Deze eindtermen omvatten zowel de vakken van de bacheloropleiding als de post-hbo opleiding. Omdat studenten met een bachelor AC een veel groter deel van de eindtermen al hebben behaald, is het programma van de post-hbo opleiding voor hen veel korter dan voor BE- of SPD-studenten. Voor de vakken die gemeenschappelijk zijn worden de studenten van beide opleidingen samengevoegd. Studenten BE moeten, voordat ze aan de NBA Beroepsopleiding kunnen beginnen, meestal eerst nog een aantal deficiëntievakken volgen. De CEA heeft aangekondigd dat de eindtermen in het najaar van 2015 ingrijpend worden herzien. Daarbij zal er een differentiatie worden aangebracht in eindtermen voor certificerende accountants en voor nietcertificerende accountants. Deze laatsten zullen geen wettelijke controleopdrachten mogen uitvoeren. Nadere details zijn op het moment van het schrijven van deze studiegids nog niet bekend. Wij verwijzen u naar de hiervoor genoemde website van de CEA. Studenten met een andere vooropleiding Studenten met een andere vooropleiding die AA willen worden moeten eerst nog geheel of gedeeltelijk één van de hiervoor genoemde bacheloropleidingen volgen. Afhankelijk van de vooropleiding betekent dit dat het opleidingstraject op maat wordt bepaald. De CEA heeft nauwkeurig bepaald welke eindtermen deel uitmaken van de theoretische opleiding tot accountant. Het is van groot belang dat je als student kunt aantonen dat je al deze eindtermen hebt behaald, deels in jouw vooropleiding en deels in de post-hbo opleidingen. De CEA is bekend met de programma s van onze opleidingen BE en SPD. Bij andere vooropleidingen moet in een dossier worden vastgelegd op grond waarvan een student bepaalde eindtermen heeft behaald. De coördinator van de post-hbo opleidingen zal je daarom tijdens een intakegesprek vragen naar studiegidsen, literatuurlijsten, cursusbeschrijvingen en dergelijke om aan te tonen dat je bepaalde eindtermen hebt behaald. Als deze onderbouwing niet kan worden gegeven, zal dat er toe leiden dat je bepaalde vakken alsnog moet doen terwijl je deze vakken voor je gevoel al eerder hebt behaald. Theoretische- en praktijkopleiding De opleiding tot AA bestaat uit een theoretische opleiding en een praktijkopleiding. Voor beide opleidingen zijn door de CEA eindtermen bepaald. De theoretische opleiding volg je bij Saxion, de praktijkopleiding doe je in je eigen werkomgeving. Het is dus noodzakelijk dat je werk hebt waarbij je de eindtermen van de praktijkopleiding kunt realiseren. De rol die Saxion heeft in jouw praktijkopleiding is beperkt. Je kunt je via ons inschrijven bij de NBA voor deze opleiding. De NBA ondersteunt vervolgens deze praktijkopleiding, onder andere door middel van een Elektronische leeromgeving. De NBA wijst jou ook een externe beoordelaar toe. Deze externe beoordelaar komt uit onze regio, Saxion heeft samen met de NBA enkele beoordelaars geselecteerd. Nadere informatie over de praktijkopleiding kun je vinden op de website van de NBA, Hier vind je ook een inschrijfformulier. 15 Studiegids

16 16 Intakegesprek Voorafgaand aan de opleiding houden we met alle studenten een intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijg je informatie over enkele zaken die ook in deze studiegids staan, helpen we je bij het bepalen van je studieprogramma en leggen we uit hoe de opleiding en diverse procedures functioneren. In ieder geval is van belang dat wordt bepaald hoe het opleidingsprogramma er uit ziet en welke vrijstellingen eventueel van toepassing zijn. Tentamens Voor de vakken van de NBA Beroepsopleiding en van de Saxion post-hbo opleiding AA worden landelijke tentamens georganiseerd. Deze tentamens worden 2 keer per jaar aangeboden, in januari en in mei/juni. Het feit dat de tentamens landelijk zijn betekent dat ook de data en tijdstippen vast zijn, hier kan niet van worden afgeweken! De data en tijdstippen worden gepubliceerd via Vanaf de tentamenronde van mei-juni 2016 zullen de data en tijdstippen worden gecommuniceerd via BlackBoard (leren.saxion.nl). De tentamens van de deficiëntievakken zijn schooltentamens. Data en tijdstippen worden door ons bekend gemaakt. Het is verplicht om je in te schrijven voor de tentamens, zowel de landelijke tentamens als de schooltentamens. Wij geven tijdig aan hoe en waar je dat moet doen. Lestijden De lessen voor de hoofdvakken zijn zoveel mogelijk op de vrijdag. In principe houden we als lestijden voor de ochtend en voor de middag aan. De docent kan in overleg met de groep iets eerder beginnen. In het tweede semester (februarijuni) zijn er enkele feestdagen op vrijdag, daarom moeten we soms voor een enkele les uitwijken naar een andere dag. Voor de deficiëntievakken hebben wij een programma ontwikkeld dat wordt aangeboden in het eerste semester van het schooljaar. Ondanks het feit dat er verschillen zijn tussen de diverse bacheloropleidingen BE en SPD in Nederland, wordt hiervoor een gemeenschappelijk deficiëntieprogramma aangeboden. De CEA heeft het deficiëntieprogramma voor de BE-opleidingen bekrachtigd. Of het deficiëntieprogramma na de herziening van de eindtermen ongewijzigd blijft is nog niet bekend. Enkele formaliteiten Een gedetailleerd overzicht van formele bepalingen vind je in het Examenreglement van de NBA, zie Voor onze eigen post-hbo opleiding hebben we nu nog geen examenreglement maar sluiten we zoveel mogelijk aan bij het reglement van de NBA. Zodra het Examenreglement van de NBA niet meer geldt, komt daarvoor een eigen Examenreglement van Saxion voor in de plaats. Hieronder staan de belangrijkste van de formele bepalingen. Geldigheidsduur tentamens Zoals door de CEA is bepaald, hebben afzonderlijke tentamens een beperkte geldigheidsduur. De CEA heeft als eis gesteld dat de afronding van de eindtermen op eindniveau voor de hiernagenoemde opleidingsonderdelen niet langer dan 6 jaar voor de datum van het getuigschrift mag hebben plaatsgevonden. Het gaat om: Audit & Assurance Externe verslaggeving Bestuurlijke informatieverzorging Belastingrecht Deze bepaling is van groot belang. Je moet de post-hbo opleiding afronden binnen 6 jaar na de datum van je laatste tentamen waarin je het eindniveau van deze opleidingsonderdelen hebt behaald. Het gaat daarbij strikt om de datum van je laatst behaalde tentamen! Voor AC-studenten wordt het studieonderdeel Belastingrecht al in de bachelor afgerond, vanaf dat moment gaat de teller lopen. Als je dit onverhoopt niet zou redden, ben je verplicht om alsnog tentamens te doen in de opleidingsonderdelen die je langer dan 6 jaar geleden hebt afgerond.

17 Voor de hoofdvakken van de post-hbo opleidingen AA bieden we studenten de gelegenheid oefententamens te maken. Deze oefententamens vormen een goede voorbereiding op de landelijke tentamens. Voor deze oefententamens worden sinds het studiejaar geen bonuspunten meer toegekend. Aanwezigheidsplicht Bij de lessen geldt een aanwezigheidsplicht van 80%. Bij 13 lessen per semester betekent dit dus dat je maximaal 2 lessen mag missen! Overigens verwachten we van alle studenten dat ze afwezigheid zoveel mogelijk vooraf melden, dat vinden we tot de normale omgangsregels behoren. Programma Je kunt als student zelf je eigen programma kiezen. Je zult daarbij rekening moeten houden met het aanbod, je kunt niet op een vrijdagmiddag twee vakken tegelijk volgen. Ook moet je er rekening mee houden dat de vakken Audit & Assurance III (A en B), Bestuurlijke informatieverzorging III en Externe verslaggeving III pas gevolgd mogen worden nadat je A&A-II, BIV-II en EV-II hebt gedaan. Deze keuzemogelijkheid betekent ook dat je jouw eigen studietempo kunt bepalen, door op een vrijdag 1 of juist 2 vakken te volgen. Je moet dan wel rekening houden met de maximale geldigheidsduur van de tentamens. De coördinator van de opleiding zal je tijdens je intakegesprek ondersteunen bij het maken van keuzes. De lessen van de hoofdvakken worden aangeboden in de volgende semesters: September-januari, ochtend September-januari, middag Februari-juni, ochtend Februari-juni, middag EV-II FA-1 *) BIV-II FA-2 *) BIV-III A&A-II EV-III A&A-IIIA A&A-IIIB STM *) FA-1 en FA-2 vormen een doorlopende cursus. De toetsing vindt plaats na het volgen van beide onderdelen. 17 Studiegids

18 Curriculum post-hbo opleidingen AA In de onderstaande tabel hebben we het deficiëntieprogramma gesplitst in verschillende vakken. Het deficiëntie-programma moet doorgaans geheel worden gevolgd. Module Bachelor AC Bachelor SPD Bachelor BE Audit & Assurance I X X Belastingrecht X Corporate Governance X X X Financiering Levensverzekeringswiskunde X X X Sociaal verzekeringsrecht en arbeidsrecht Hoofdvakken X Audit & Assurance II X X Audit & Assurance IIIA X X X Audit & Assurance IIIB X X X Bestuurlijke inform. II X X Bestuurlijke inform. III X X X Externe verslaggeving II X X Externe verslaggeving III X X X Fiscale advisering X X Strategisch management X X 18

19 Handig! Belangrijke telefoonnummers & ( )adressen Coördinator Post-HBO AA T +31 (0) M +31 (0) Team post-hbo T +31 (0) NBA Beroepsopleiding Commissie eindtermen accountantsopleiding Website Academie FEM Facebook Academie FEM Twitter 19 Studiegids

20 Saxion Enschede M.H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede Postbus , 7500 KB Enschede T F Saxion Deventer Handelskade 75, 7417 DH Deventer Postbus 501, 7400 AM Deventer T F saxion.nl/fem

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management

Studiegids 2011-2012. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management Academie Financiën, conomie & Management Studiegids 2011-2012 Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Kom verder. Saxion. saxion.nl/fem Inhoudsopgave 2 Studiegids 2011-2012

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management

Studiegids 2012-2013. saxion.nl/fem. Academie Financiën, conomie & Management Academie Financiën, conomie & Management Studiegids 2012-2013 Bacheloropleidingen Accountancy Bedrijfseconomie Fiscaal Recht en Economie Saxion Enschede M.H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede Postbus 70.000,

Nadere informatie

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009

Studiegids Business Management Hoofdfase 2009-2010 STUDIEGIDS FEM. Hoofdfase. Business Management 1/83. Hogeschool Utrecht, 30 juni 2009 STUDIEGIDS FEM 2009 2010 Hoofdfase Business Management 1/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008

Studiegids Commerciële Economie, International Business and Languages 2007-2008 STUDIEGIDS FEM 2007 2008 Institute for Marketing & Commerce Hoofdfase Commerciële Economie International Business and Languages 1/93 Voorwoord Beste student(e), Van harte welkom! Institute for Marketing

Nadere informatie

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008

STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 STUDIEGIDS Industriële Automatisering 2007 2008 1/74 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU...5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...5 1.1.3 Hogeschool-

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd)

Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) STUDIEGIDS ICT 2007 2008 Opleiding Informatica incl. Systeembeheer (voltijd) Status: Definitief 1/83 2/83 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel HU...

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2012-2013

Studiegids. Masteropleiding. Accounting & Auditing 2012-2013 Studiegids Masteropleiding Accounting & Auditing 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES. OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDIGE STUDIES OPLEIDING MANAGEMENT IN DE ZORG Deeltijd STUDIEGIDS 2009 2010 1/58 2/58 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 6 1.1 Algemene informatie HU... 6 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE

ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE INSTITUUT DEEL 1 ARCHIMEDES BACHELOR BACHELOR- OPLEIDING BIOLOGIE Instituut Archimedes Bacheloropleiding BIOLOGIE INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU 5 1.1.1 Onderwijsprofiel

Nadere informatie

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD

SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD SEMINARIUM VOOR ORTHOPEDAGOGIEK MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS COMMUNICATIEF GEHANDICAPTEN DEELTIJD INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding Algemene informatie 5 1. Algemene informatie HU 6 1.1. Onderwijsprofiel HU

Nadere informatie

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011)

studiegids Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Rechtswetenschappen BACHELOR MASTER Best beoordeelde universiteit (Keuzegidsen Universiteiten, Masters en Deeltijdstudies 2011) Beste universitaire bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid (Keuzegidsen

Nadere informatie

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008

STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 STUDIEGIDS KANDIDAAT- GERECHTS- DEURWAARDER 2007 2008 Kandidaat-Gerechtsdeurwaarder Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Introductiegids. Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1

Introductiegids. Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1 Introductiegids Studiejaar 2015-2016 Voltijd Bedrijfseconomie, jaar 1 2 3 Inhoud 1 Inleiding 6 2 Bedrijfseconomie 7 2.1 Profiel van een bedrijfseconoom 7 2.2 Waar leiden we voor op? 7 2.3 Functies van

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008 STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING HBO RECHTEN VOLTIJD 2007 2008 HBO Rechten voltijd Studiegids 2007-2008 1 Wijzigingen voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design

Communication and Multimedia Design Studiegids Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319

Studiegids bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde 2011-2012. Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012. Technische Bedrijfskunde 1/319 Hogeschool Utrecht BACHELOROPLEIDINGEN 2011-2012 Technische Bedrijfskunde 1/319 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 5 1.1 Algemene informatie HU... 5 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 5 1.1.2 Bachelor- en Masterstelsel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd

STUDIE GIDS. Sociaal Juridische Dienstverlening. Beroepspraktijk. Centrum voor Juridische. Deeltijd Deeltijd Sociaal Juridische Dienstverlening Centrum voor Juridische Beroepspraktijk 08 09 STUDIE GIDS STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING SJD DEELTIJD 2008 2009 Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Studiegids

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE. Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie

INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE. Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie Instituut voor Paramedische Studies Opleiding Huidtherapie INSTITUUT VOOR PARAMEDISCHE STUDIES STUDIEGIDS HUIDTHERAPIE 2009 2010 Hogeschool Utrecht, 29 juni 2009 1/88 Studiegids 2009-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie