Informatiepagina. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Like dan de Facebookpagina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiepagina. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Like dan de Facebookpagina"

Transcriptie

1 Informatie voor de inwoners van gemeente Stichtse Vecht Informatiepagina Informatiepagina gemeente Stichtse Vecht 10 augustus 2016 Transformator transport hoogspanningsstation Eind september/begin oktober wordt de transformator voor het nieuwe 380/150 kv station Breukelen-Kortrijk aangevoerd. De transformator komt per schip over het Amsterdam-Rijnkanaal aan, daarna gaat hij op transport door Polder het Honderd en over de A2 naar het bouwterrein. Op dit moment worden daarom in Polder het Honderd voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Houd rekening met extra bouwverkeer. Naast de voorbereidende werkzaamheden in Polder het Honderd voor het transformator transport wordt er ook hard gewerkt aan het nieuwe hoogspanningsstation op het bouwterrein. Waarom bouwen we het hoogspanningsstation? Om de leveringszekerheid van elektriciteit nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Ook in Breukelen-Kortrijk. Hier wordt het regionale 150 kv-net aan het landelijke 380 kv-net gekoppeld. Om deze koppeling te realiseren bouwt TenneT het 380/150 kv station Breukelen-Kortrijk. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Like dan de Facebookpagina Kijk ook op Vacature: Regionaal Overleg vliegveld Hilversum Bent u altijd al geïnteresseerd geweest in de kleine luchtvaart? Dan zijn we mogelijk naar u op zoek! Gemeente Stichtse Vecht zoekt namelijk vertegenwoordigers van omwonenden (een lid en een plaatsvervangend lid) die: betrokkenheid bij luchtvaart en de luchthaven Hilversum hebben; samenwerkingsgericht zijn; affiniteit hebben met het voeren van overleg in een politieke en/of bestuurlijke omgeving; over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid beschikken. U wordt benoemd voor een periode van maximaal 4 jaar. Daarna kunt u nog eenmaal voor maximaal eenzelfde periode worden herbenoemd. De commissie vergadert tenminste 2 keer per jaar. Stuur uw schriftelijke sollicitatie, inclusief curriculum vitae, vóór 31 augustus 2016 naar: Gemeente Stichtse Vecht t.a.v. het college van burgemeester en wethouders o.v.v. sollicitatie CRO-H Postbus BE MAARSSEN Meer informatie vindt u op U kunt ook bellen met de heer L. Ganzevoort op Zomeravondgesprek online communicatie Dinsdag 23 augustus organiseert de gemeente voor raadsleden, inwoners en ondernemers een interactieve en informatieve bijeenkomst over online communicatie en dienstverlening. We gaan graag met u in gesprek en zijn

2 benieuwd naar uw mening en ideeën. De gemeente nodigt inspirerende gastsprekers uit die komen vertellen over sociale media en online dienstverlening, gericht op de gemeente. Ook komt ter sprake hoe we inwoners die niet digitaal vaardig zijn zo goed mogelijk kunnen bedienen. We horen graag uw tips en suggesties! Aanmelden U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden door te mailen naar o.v.v. Zomeravondgesprek. Vermeldt hierin uw naam en eventueel uw bedrijfsnaam. Doet u dit uiterlijk vóór vrijdag 19 augustus. De bijeenkomst start om uur (vanaf uur inloop) en vindt plaats in het gemeentekantoor Maarssen, Endelhovenlaan 1. Meer informatie en het programma vindt u op Kijk ook op Officiële bekendmakingen Deze bekendmakingen vindt u ook op Omgevingsvergunningen U hebt de mogelijkheid om onderstaande aanvragen op het gemeentekantoor in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken met het Omgevingsloket, bereikbaar op telefoonnummer U kunt in dit stadium nog geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Kad.sectie B NR4678 Breukelen (bosplantsoen E. de Ruyterstraat), kappen van bomen, 28 juli 2016, Nr Kortrijk 8 Breukelen, vernieuwen woning, 21 juli 2016, Nr Oud Aa 16 Breukelen, slopen / bouwen bedrijfsgebouw, 19 juli 2016, NR160602, Scheendijk 13 Breukelen, vernieuwen beschoeiing, 21 juli 2016, Nr Scheendijk 14 Breukelen, vernieuwen beschoeiing, 21 juli 2016, Nr Scheendijk Breukelen, vernieuwen beschoeiing, 21 juli 2016, Nr Vrijheidslaan 92 Breukelen, realiseren overkapping, 19 juli 2016, Nr Portengen 89 a Kockengen, wijzigen voorgevel / wijziging kozijnen/plaatsen dakkapellen, 21 juli 2016, Nr Oud Over 55 Loenen aan de Vecht, vernieuwen beschoeiing, 27 juli 2016, Nr Bolensteinsestraat 28 Maarssen, bestemmingsplan, 21 juli 2016 Fazantenkamp 75 Maarssen, plaatsen dakkapel /vergroten entree, 21 juli 2016, Nr Fazantenkamp 391 Maarssen, realiseren schuurtje met luifel, 22 juli 2016, Nr Harmonieplein 2 Maarssen, in gebruik nemen souterrain bibliotheek, 21 juli 2016, Nr Kad.sectie B NR6305 (Winkelcentrum Bisonspoor) Maarssen, aanpassing hekwerken/ plaatsen nieuwe deur (toren D 2e verdieping), 25 juli 2016, Nr Kad. Sectie C nr.645 Maarssen, bouwen woning incl. bijgebouwen (kavel 4 Stille Plas), 21 juli 2016, Nr Kamelenspoor 401 Maarssen, plaatsen dakkapel, 27 juli 2016, Nr Kennedylaan 3 Maarssen, plaatsen dakkapel, 21 juli 2016, Nr Pauwenkamp 379 Maarssen, plaatsen schuur, 27 juli 2016, Nr Van Reedestraat 10 Maarssen, plaatsen dakkapel, 27 juli 2016, Nr Reigerskamp 672 Maarssen, plaatsen dakkapel, 20 juli 2016, Nr Rembrandtsingel 34a Maarssen, kantoor transformeren in appartementen / wijziging gevel, 25 juli 2016, Nr Rogier Van Otterloolaan 16 Maarssen, verbouwing woning, 22 juli 2016, Nr Kad.sectie B NR634 Nigtevecht (fietsbrug), graaf- inrichtingswerkzaamheden (fietsbrug), 18 juli 2016, Nr Vreelandseweg 67 Nigtevecht, aanleggen van een insteekhaven, 22 juli 2016, Nr Laan Van Niftarlake 56 Tienhoven, nieuwbouw woning, 28 juli 2016, Nr Oudedijk 2 Tienhoven, nieuwbouw woning, 21 juli 2016, Nr Oudedijk 46 Tienhoven, aanvullen van grond / plaatsen beschoeiing, 22 juli 2016, Nr Verleende omgevingsvergunning Regulier: Broekdijk Oost 14 Breukelen, vervangen van verrotte beschoeiing, verzonden 29 juli 2016, Nr Griftenstein 32 Breukelen, gevelwijziging voorzijde en muurdoorbraak, verzonden 27 juli 2016, Nr Looijersdijk 31 Breukelen, plaatsen dakkapel op achtergevel dakvlak woning, verzonden 22 juli 2016, Nr Scheendijk 4b Breukelen, vernieuwen zomerhuis, verzonden 25 juli 2016, Nr Scheendijk 25 4 Breukelen, vernieuwen beschoeiing, verzonden 22 juli 2016, Nr Zandpad 82 Breukelen, wijzigen verleende vergunning, verzonden 20 juli 2016, Nr Kadastrale sectie D, nr.1845 Loenen a/d Vecht (Mijnden), verwijderen/aanbrengen dammen, duikers, stuwen, bruggen/ graven watergang, verzonden 29 juli 2016, Nr Kad.sectie H perceelnr464 te Loenen aan de Vecht, kappen boom, verzonden 22 juli 2016, Nr

3 Oud Over 4 Loenen aan de Vecht, legalisering overkapping, verzonden 25 juli 2016, Nr Rijksstraatweg 85 Loenen aan de Vecht, verbouwen woning, verzonden 29 juli 2016, Nr Rijksstraatweg 234 Loenersloot, oprichten carport, verzonden 22 juli 2016, Nr Breedstraat 26 Maarssen, realisatie bankwinkel, verzonden 25 juli 2016, Nr Duivenkamp 702 Maarssen, verlengen garage/plaatsen dakkapel, verzonden 22 juli 2016, Nr Duivenkamp 369 Maarssen, plaatsen dakkapel, verzonden 26 juli 2016, Nr Gerbrandystraat 24 Maarssen, realiseren van een uitrit, verzonden 22 juli 2016, Nr Reigerskamp 334 Maarssen, plaatsen schuur, verzonden 1 augustus 2016, Nr Reigerskamp 476 Maarssen, wijzigen / vervangen kozijn, verzonden 22 juli 2016, Nr Kaatsbaan 20 Maarssen, schilderwerk voorgevel, verzonden 22 juli 2016, Nr Zebraspoor 117 Maarssen, plaatsen dakkapel, verzonden 22 juli 2016, Nr A2 thv zuidoost kant viaduct Nieuwer Ter Aa, verbreden tijdelijke in- en uitrit, verzonden 20 juli 2016, Nr Oukoop 22 Nieuwer Ter Aa, het plaatsen van een bijgebouw, verzonden 22 juli 2016, Nr Rechtsmiddel: bezwaar. Zie rubriek rechtsmiddelen Verleende omgevingsvergunningen liggen gedurende zes weken na datum verzending ter inzage op het gemeentekantoor in Maarssen. U kunt hiervoor een afspraak maken met het Omgevingsloket bereikbaar op telefoonnummer Rechtsmiddelen Bezwaar Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na genoemde verzenddatum van het besluit. Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: volledige naam- en adresgegevens van bezwaarmaker, de dagtekening, handtekening, een aanduiding van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE te Maarssen. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan een belanghebbende vooruitlopend op de beslissing op het bezwaarschrift een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Dit kan door middel van het sturen van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Bij het verzoekschrift dient een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen bezwaar wordt ingediend gevoegd te zijn. Voorts moet onderbouwd worden waarom er sprake is van een spoedeisend belang. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Klapstraat 12 te Vreeland; restauratie en uitbreiding van een woonhuis. De aanvraag betreft het perceel, kadastraal bekend gemeente Vreeland, sectie A nummer 1369 en is plaatselijk bekend als Klapstraat 12 te Vreeland. Omgevingsvergunning met de activiteiten; bouwen, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en monument onderhouden, restaureren. De ontwerp omgevingsvergunning heeft vanaf 25 mei 2016 gedurende zes weken ter inzage. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. Inzien U kunt de vergunning na afspraak inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur). Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Gijsen (140346). Reageren Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de datum van publicatie van dit besluit. Het beroepschrift moet de volgende gegevens bevatten: de dagtekening; uw volledige naam- en adresgegevens; uw handtekening; een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent. U stuurt een kopie van het besluit waartegen u beroep wilt instellen met uw beroepschrift mee. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Aan deze procedure zijn kosten verbonden. Het indienen van een beroepschrift schort het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het beroepschrift en het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze

4 voorwaarden. Geweigerde omgevingsvergunning Regulier: Stationsweg 71 Breukelen, gevelwijziging zij- en voorgevel, verzonden 25 juli 2016, Nr Rechtsmiddel: beroep. Zie rubriek rechtsmiddelen Aanvragen omgevingsvergunning buiten behandeling Regulier: Duivenkamp 61 Maarssen, wijzigen entree, verzonden 29 juli 2016, Nr Vondelstraat 1 Maarssen, wijzigingen interieur Zorgcentrum Maria Dommer, verzonden 20 juli 2016, Nr Oudedijk 46 Tienhoven, het plaatsen van een kunststof scherm ter voorkoming grondafslag, verzonden 29 juli 2016, Nr Rechtsmiddel: beroep. Zie rubriek rechtsmiddelen Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning Loenen aan de Vecht, oprichten carpoort, verzonden 22 juli 2016, Nr Kad. Sectie C perceelnr645 Maarssen (kavel 4 Stille Plas), bouwen woning, verzonden 26 juli 2016, Nr Pieter De Hooghstraat 5 Maarssen, plaatsen vlaggenmasten, verzonden 29 juli 2016, Nr Omgevingsvergunning vergunningsvrij Straatweg t/h nr 17 Maarssen, restauratie waterstoep, verzonden 22 juli 2016, NR Verlengen beslistermijn voor een omgevingsvergunning Regulier Wederik 14 Kockengen, uitbreiding woning, NR Kad. Sectie H perceelnr30 Loenen aan de Vecht, nieuwbouw poldergemaal polder Het Honderd West, NR Planetenbaan 2 Maarssen, herbestemming kantoorpand tot 23 appartementen, NR Recitificatie Gepubliceerd: Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning, Mijndensedijk 14 Loenen aan de Vecht, verbouw, herstel en uitbreiding woonhuis, verzonden 5 juli 2016, NR Moet zijn: Oud Over t/o NR108 Loenen aan de Vecht, ophogen waterkering, verzonden 1 juli 2016, Nr Algemene Plaatselijke Verordening Verleende vergunningen Kerkbrink in Breukelen, brandweer Opendag, verzonden Diverse locaties in Stichtse Vecht, Jaarlijkse Open Monumentendag, , verzonden Diverse locaties in Nieuwer ter Aa, spandoek, tot en met , verzonden Maarsseveensevaart 7c in Maarssen, exploitatievergunning De Wilgenplas, verzonden Markt (maandag) en Karel Doormanlaan (zaterdag) in Breukelen, Bisonspoor in Maarssen (vrijdag), standplaatsvergunning voor de verkoop van falafel, verzonden Drank- en Horecawet Maarsseveensevaart 7c in Maarssen, vergunning art. 3 De Wilgenplas, verzonden Rechtsmiddel: bezwaar. Zie rubriek Rechtsmiddelen. Verkeersbesluiten Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht hebben Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht de volgende besluiten genomen: Aan Nassaustraat ter hoogte van nummer 62 te Maarssen wordt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toegewezen. Aan Buitenweg ter hoogte van nummer 84 te Maarssen wordt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toegewezen. Deze worden kenbaar gemaakt door het verkeersbord E6 met onderbord met kenteken. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen. Publicatie van een beschikking tot het goedkeuren van een uitgangspuntendocument (UPD) (reguliere procedure) Wet milieubeheer Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en

5 de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een beschikking tot goedkeuring van een uitgangspuntendocument (UPD) hebben afgegeven: besluitdatum: 10 augustus 2016 inrichting: Greif Nederland BV adres: Bergseweg 6 te Vreeland betreft: een uitgangspuntendocument voor de opslagvoorzieningen gevaarlijke stoffen (loods 22, locatie 5 en de overkapte losplaats). Bezwaarprocedure Tegen bovenstaand besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit (datum verzending: 10 augustus 2016 een bezwaarschrift indienen bij: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600BE Maarssen). Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: volledige naam en adresgegevens van bezwaarmaker, de dagtekening, handtekening, een aanduiding van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kan de bezwaarmaker vooruitlopend op de beslissing op het bezwaarschrift een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Dit kan door middel van het sturen van een verzoekschrift aan de Rechtbank Midden Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het verzoekschrift dient te zijn voorzien van naam en adresgegevens verzoeker, de dagtekening, handtekening, vermelding van spoedeisend belang, reden van het verzoek en een kopie van het ingediende bezwaar. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Ter inzage De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen gedurende zes weken na datum van verzending ter inzage bij: Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van tot uur en van tot uur (na telefonisch overleg ) Gemeente Stichtse Vecht, adres Endelhovenlaan 1 te 3601 GR Maarssen voor informatie over openingstijden zie de website van de gemeente. Aankondiging inzake bestemmingsplan Landelijk gebied Noord, gemeente StichtseVecht Bij besluit van 2 december 2015 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht het bestemmingsplan Landelijk gebied Noord vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft onder meer betrekking op agrarische bedrijven in een deel van het landelijk gebied van de gemeente Stichtse Vecht. Tegen dat besluit heeft een aantal belanghebbenden beroep ingesteld. Deze beroepen zijn geregistreerd onder zaak NR /1/R2. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) zal deze beroepen behandelen op een zitting die zal plaatsvinden op een nog te bepalen datum. Eén van de partijen die beroep hebben ingesteld, voert tegen het plan aan dat daarin geen (extra) bouwmogelijkheden voor agrarische bedrijven hadden mogen worden opgenomen. Indien het beroep slaagt, zou dat nadelige gevolgen kunnen hebben voor de in het plangebied gevestigde agrarische bedrijven die over dergelijke mogelijkheden beschikken. Derhalve stelt de Afdeling ingevolge artikel 8:26, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) belanghebbenden hierbij in de gelegenheid een verzoek te doen om in de procedure te worden betrokken. In uw brief moet u aangeven wat uw belang is en het zaak NR /1/R2 vermelden. De Afdeling zal vervolgens beoordelen of u als belanghebbende als bedoeld in artikel 8:26, eerste lid, van de Awb aan het geding kunt deelnemen. Als u aan de procedure wil deelnemen, dan wordt u verzocht het verzoek daartoe te doen binnen vier weken na de dag van de bekendmaking van deze aankondiging. Voor de inhoud van het bestemmingsplan verwijst de Afdeling u naar Adresgegevens Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus EA Den Haag Bijeenkomstenkalender De gemeente vindt het belangrijk dat u mee kunt praten en denken over beleid of over zaken die van invloed zijn op uw woonomgeving. Er worden daarom regelmatig inloop- en informatie-bijeenkomsten georganiseerd. In de kalender hieronder kunt u lezen welke bijeenkomsten gepland zijn in de komende weken. U bent van harte welkom. Zomeravondgesprek online communicatie Wanneer: 23 augustus, van tot uur Waar: gemeentekantoor Maarssen, Endelhovenlaan 1 Informatieavond over de concept Cultuurhistorische waardenkaart Wanneer: 5 september, van tot uur Waar: Boom en Bosch, Markt 13, Breukelen Meer weten over deze bijeenkomst? Kijk dan op

6 Bezoekadres: Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen. U bent welkom van maandag tot en met vrijdag van uur. Voor Burgerzaken kunt u ook op woensdagavond terecht tot uur. Gemeente Stichtse Vecht werkt uitsluitend op afspraak. U kunt een afspraak maken via of door te bellen naar Colofon: Dit is een wekelijkse uitgave van gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen. Teksten: gemeente Stichtse Vecht Vormgeving: Zita Advertising BV, Barendrecht Fotografie: gemeente Stichtse Vecht

Informatiepagina. Informatiepagina gemeente Stichtse Vecht 18 mei 2016

Informatiepagina. Informatiepagina gemeente Stichtse Vecht 18 mei 2016 Informatiepagina Informatiepagina gemeente Stichtse Vecht 18 mei 2016 Veilig Thuis: 0800-2000 Veilig Thuis is er voor iedereen die hulp nodig heeft wanneer het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen,

Nadere informatie

Informatiepagina. De nieuwe regel geldt in principe voor alle 50-kilometerwegen binnen de bebouwde kommen van Stichtse Vecht. Er zijn uitzonderingen.

Informatiepagina. De nieuwe regel geldt in principe voor alle 50-kilometerwegen binnen de bebouwde kommen van Stichtse Vecht. Er zijn uitzonderingen. Informatie voor de inwoners van gemeente Stichtse Vecht Informatiepagina Informatiepagina gemeente Stichtse Vecht 8 juni 2016 Brommers op de rijbaan Vanaf 14 juni horen brommers met een geel kenteken op

Nadere informatie

Informatiepagina. 29 juni: veteranenontvangst. 23 juni dicht vanaf 12.00 uur. Gemeenteraad nodigt u uit

Informatiepagina. 29 juni: veteranenontvangst. 23 juni dicht vanaf 12.00 uur. Gemeenteraad nodigt u uit Informatie voor de inwoners van gemeente Stichtse Vecht Informatiepagina Informatiepagina gemeente Stichtse Vecht 15 juni 2016 29 juni: veteranenontvangst Woensdag 29 juni ontvangt burgemeester Marc Witteman

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Ledeacker ongewijzigd heeft vastgesteld. Deze herziening wijzigt de bestemming Agrarische doeleinden van het perceel Dorpsstraat 15 te Ledeacker in Wonen waardoor de bouw van twee woningen mogelijk wordt.

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten

Aanvragen evenementen & activiteiten Officiële bekendmakingen gemeente week 17 datum 27 april 2016 nr.18 Aanvragen evenementen & activiteiten Reghthuysplein - aanvraag ontvangen voor het houden van een evenement 'Nacht van het plein' op 25

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 49 5 december nummer 50 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.).

Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). Week 28 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen kunnen bestaan uit diverse activiteiten (bijvoorbeeld bouwen, kap, milieu etc.). De verleende

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Monnickendam: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende vergunning sandwichborden blz 2 Verleende vergunning verkoopkraam blz 2 Bekendmaking bestuursdwang blz 3 Kennisgeving gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 2 12 januari 2016 nummer 2 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning

Bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54, Ruimte voor Ruimte woning Week 1 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen RECTIFICATIE In onderstaande publicatie van 31 december 2015 stonden onjuiste kadastrale nummers van het perceel. In deze versie de correcte kadastrale nummers.

Nadere informatie

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren

Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Beleidsregel Financiële verordening artikel Gemeente Someren Week 42 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Beleidsregel Financiële verordening artikel 212 2017 Gemeente Someren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 20 april 2017 de Financiële

Nadere informatie

Gemeenteblad gemeente Oudewater

Gemeenteblad gemeente Oudewater Dit elektronische gemeenteblad is een officiële uitgave van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, Waardsedijk 219, 3421 NE. Vergunningen en ontheffingen APV Aangevraagd Kapellestraat 14

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven.

Wijziging van de Regeling is het gevolg van een andere manier van bestuurlijk samenwerken in de regio Eindhoven. Week 52 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 27 november 2014 heeft ingestemd met

Nadere informatie

Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen

Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen Nr. 63358 5 juli Ingekomen aanvraag omgevingsverguning uitgebreide procedure Stationsplein 2 Enkhuizen Het college van burgemeester en wethouders neemt een ingekomen aanvraag omgevingsvergunning uitgebreide

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Week 20 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren, derde partiële herziening, Boringsvrije zone Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e- mailbox. Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 18 augustus 2016 De Krouwel kv 29, Sevenum regulier Burgemeester en wethouders van maken bekend dat de volgende is Het oprichten van een woonhuis. Nieuwe Peeldijk 36

Nadere informatie

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016

Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Week 30 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IV, gemeente Someren 2016 Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 17 2017 Vooraankondiging bestemmingsplan Burgemeester en wethouders van Sluis maken overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3.12 Algemene

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 25-2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om in de Velduil, ter hoogte van de zijkant van Velduil

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) BEKENDMAKINGEN GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE d.d. woensdag 18 maart Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Wijk bij

Nadere informatie

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016

Gemeentepagina Woudrichem week 1, 7 januari 2016 Herstraten Duizendmorgen Maandag 11 januari start van der Stelt GWW met het herstraten van de weg aan de noordzijde van het viaduct in de Duizendmorgen. Het zuidelijke gedeelte is medio 2015 uitgevoerd.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2426 18 januari 2016 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Nunspeetlaan 379 (aanwijzen 1x extra gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland:

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN. Broek in Waterland: INHOUD: Verleende omgevingsvergunningen blz 1 Verleende evenementenvergunning blz 2 Ontvangen aan vragen omgevingsvergunningen blz 2-3 Verleende instemmingbesluiten blz 3 Inspraak op voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10

Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Week 11 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Rectificatie: Vastgesteld bestemmingsplan Ruiter 10 Abusievelijk stond in de publicatie van 10 maart 2016 namens burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 41 2017 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Aanvragen omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning

Nadere informatie

Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden

Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden Bekendmaking Anterieure overeenkomsten Delstraat 3-5 te Uden en Volkelseweg (locatie Retraitehuis) te Uden Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 31-2017 Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Marconistraat 11 in Heerhugowaard Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 14 juli 2017 een kennisgeving

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 17 2017 Publicatie ontwerp verkeersbesluit Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard spreken het voornemen uit om een algemene gehandicaptenparkeerplaats te reserveren

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Verheeskade thv. nr. 25 (aanwijzen 5x. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Verheeskade thv. nr. 25 (aanwijzen 5x. gehandicaptenparkeerplaats-algemeen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1297 15 januari 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Verheeskade thv. nr. 25 (aanwijzen 5x gehandicaptenparkeerplaats-algemeen)

Nadere informatie

Woensdag 24 april 2013

Woensdag 24 april 2013 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN

INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat op het gebied van evenementen de navolgende vergunningaanvragen (meldingen) zijn ingediend. In de te verlenen

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 51 2016 Exploitatieovereenkomst appartementengebouw De Bever Het college van Burgemeester en Wethouders van Heerhugowaard heeft op 6 december 2016 besloten in te stemmen met de exploitatieovereenkomst

Nadere informatie

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1

Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Wet ruimtelijke ordening Vastgesteld uitwerkingsplan Partiële herziening Uitwerkingsplan Park Maashorst kamer 1 Vaststelling uitwerkingsplan Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt op

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 44 2016 INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn. Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn. Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden Stichting. Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn Mededelingen 10 oktober 2012 week 41 Nummer 15 Collecten In de week van 7 tot en met 13 oktober, collecteert de Nederlandse Brandwonden

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 47 18 november 2014 nummer 47 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2

Gemeenteblad. Officiële bekendmakingen. Gemeente Veendam. Elektronisch. Pagina 2 Pagina 4 Pagina 5. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Gemeente Elektronisch Gemeenteblad Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad. Week 2 8 januari 2013 nummer 2 Officiële bekendmakingen In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten van

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Afferden: Bouwen: - Pas 7 6654AK, renoveren dak (ontvangen 12-5-2015); Druten: Uitweg: - Vierschaar nabij nr. 24, 6651AS, aanleggen

Nadere informatie

Gemeenteblad gemeente Oudewater

Gemeenteblad gemeente Oudewater Dit elektronische gemeenteblad is een officiële uitgave van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, Waardsedijk 219, 3421 NE. Vergunningen en ontheffingen APV Aangevraagd 3425 EL, Noord-Linschoterzandweg

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 6 2017 Onherroepelijk wijzigingsplan 'Galgenstraat 1 Sint Kruis' Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat tegen het vaststellingsbesluit van het wijzigingsplan

Nadere informatie

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer

Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Er zijn deze week geen bekendmakingen. Omgevingsvergunningen en Wet milieubeheer De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen

Nadere informatie

Gemeentepagina. Hele voortuin opgehoogd in Kockengen. Kockengen Waterproof. Informatie voor de inwoners van gemeente Stichtse Vecht

Gemeentepagina. Hele voortuin opgehoogd in Kockengen. Kockengen Waterproof. Informatie voor de inwoners van gemeente Stichtse Vecht Informatie voor de inwoners van gemeente Stichtse Vecht Gemeentepagina Gemeentepagina gemeente Stichtse Vecht 16 maart 2016 Kockengen Waterproof Hele voortuin opgehoogd in Kockengen Gemeente Stichtse Vecht

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 21-2010 Woningwet Aanvragen bouwvergunning Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: Breskens het plaatsen

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Bouwen: - Kattenburg 43, 6651AM, veranderen gevel t.b.v. het plaatsen van een automatenruimte (ontvangen 12-01-2016); Puiflijk:

Nadere informatie

Advertenties week 36 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad

Advertenties week 36 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad Advertenties week 36 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad NIEUWSBERICHT Voornemen uitschrijving Basisregistratie Personen Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard zijn voornemens om de

Nadere informatie

INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN

INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Lelystad Nr. 134888 2 augustus 2017 INGEKOMEN AANVRAGEN EN MELDINGEN EVENEMENTEN De burgemeester van de gemeente Lelystad maakt bekend dat op het gebied van

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 34 23 augustus 2016 nummer 34 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden en lossen gedurende venstertijden) STAATSCOURANT Nr. 34285 27 november Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Anna van Buerenplein (voetgangersgebied, fietsen toegestaan, laden

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad terras aan Breestraat 18 van 23 t/m 25 mei 2015 tijdens de Pinksterkermis in Sint Anthonis (verzonden 22 april 2015) 2. Gemeente Sint Anthonis (evenementenvergunning) - het verlenen van een vergunning

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014

Officiële bekendmakingen 7-10-2014 Officiële bekendmakingen 10-12-2014 Kennisgeving Boerenbond Retail B.V. te Druten Goedkeuring uitgangspuntendocument Vuurwerkbesluit Burgemeester en Wethouders van de gemeente Druten hebben het uitgangspuntendocument ten behoeve van de inrichting

Nadere informatie

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38"

Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Grotestraat 38 Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 2 september 2015 Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplan - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011

- Meerkoetenweg 26 b080386-2 Oprichten van twee landbouwschuren ingangsdatum 14 november 2011 INGEKOMEN AANVRAGEN OM GEBRUIKSVERGUNNING Het college van de gemeente Lelystad maakt bekend dat onderstaande aanvragen om gebruiksvergunning ter behandeling zijn ontvangen. Ingekomen aanvragen liggen niet

Nadere informatie

Gemeentepagina. Inschrijven kan tot 18 april Beursvloer Stichtse Vecht. Informatie voor de inwoners van gemeente Stichtse Vecht

Gemeentepagina. Inschrijven kan tot 18 april Beursvloer Stichtse Vecht. Informatie voor de inwoners van gemeente Stichtse Vecht Informatie voor de inwoners van gemeente Stichtse Vecht Gemeentepagina Gemeentepagina gemeente Stichtse Vecht 6 april 2016 Inschrijven kan tot 18 april Beursvloer Stichtse Vecht Donderdag 21 april vindt

Nadere informatie

Bekendmakingen week

Bekendmakingen week Bekendmakingen week 11 2017 Wijziging deelsubsidieplafonds 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maakt overeenkomstig artikel 4:27 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend

Nadere informatie

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding

Aanvragen evenementen & activiteiten. Afgehandelde aanvragen evenementen en activiteiten. Afgehandelde aanvraag nummeraanduiding Officiële bekendmakingen gemeente Nieuwkoop week 32 5 augustus 2015 nr. 31 Aanvragen evenementen & activiteiten voor het houden van een collecte voor een weeshuis in Lusaka van 31 augustus tot en met 5

Nadere informatie

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen

Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen. Omgevingsvergunningen Week 5 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Informatiepagina. Dit weekend luiden we het nieuwe jaar in. Gemeente Stichtse Vecht bereidt zich voor op een feestelijke jaarwisseling voor iedereen.

Informatiepagina. Dit weekend luiden we het nieuwe jaar in. Gemeente Stichtse Vecht bereidt zich voor op een feestelijke jaarwisseling voor iedereen. Informatie voor de inwoners van gemeente Stichtse Vecht Informatiepagina Informatiepagina gemeente Stichtse Vecht 28 december 2016 Een feestelijke jaarwisseling Dit weekend luiden we het nieuwe jaar in.

Nadere informatie

Bekendmakingen gemeente Nuth

Bekendmakingen gemeente Nuth Officiële bekendmakingen Week 21 / 22 Aantal pagina s: 4 Gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal op www.nuth.nl (inclusief de bijbehorende bezwaar en/of beroepsmogelijkheden). U vindt

Nadere informatie

Openbare bekendmakingen

Openbare bekendmakingen Openbare bekendmakingen De in deze openbare bekendmaking opgenomen publicaties zijn wettelijk voorgeschreven of vloeien voort uit gemeentelijk beleid. TER INZAGE U kunt stukken en plannen die ter inzage

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - St. Antoniusstraat 117-119, Venray het splitsen van een woning (nr. 2016-0229, ontvangstdatum 29/09) - Grutto 27 en 35, Venray het oprichten van twee vrijstaande

Nadere informatie

W.S. van DamYes. De heer W.S. van Dam Beijerscheweg NH STOLWIJK. Uitgaand Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Omgevingsvergunning

W.S. van DamYes. De heer W.S. van Dam Beijerscheweg NH STOLWIJK. Uitgaand Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Omgevingsvergunning De heer W.S. van Dam Beijerscheweg 46 2821 NH STOLWIJK W.S. van DamYes *16-0009038* 16-0009038 Uitgaand Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen LOCATIE: Stolwijk DOCUMENTNUMMER: 16-0009038 BEHANDELD DOOR:

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen I. Ontvangen aanvragen: Omgevingsvergunningen: Druten: Afwijking bestemmingsplan: Karel Doormanstraat 21, 6651ZL, veranderen/wijzigen cafetaria, sushi- en wok take a waycounter (ontvangen

Nadere informatie

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde:

Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: Bekendmakingen van gemeente Hof van Twente d.d. 4 november Hieronder vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente Hof van Twente in de onderstaande volgorde: - Bestemmingsplannen - Omgevingsvergunningen

Nadere informatie

Overzicht van de officiële bekendmakingen van de gemeente Sittard-Geleen week 12 18 maart 2015

Overzicht van de officiële bekendmakingen van de gemeente Sittard-Geleen week 12 18 maart 2015 APV-vergunning Sittard-Geleen, Geleen ter hoogte van Westelijke Randweg Soort Bekendmaking : APV-vergunning Status : besluit Inzien van de stukken De ontheffing en alle overige relevante stukken liggen

Nadere informatie

Elektronisch. Deze berichten staan op

Elektronisch. Deze berichten staan op Gemeente Veendam Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen Deze berichten staan op www.veendam.nl/gemeenteblad Week 8 21 februari 2017 nummer 8 In voorliggend document vindt u de Gemeenteberichten

Nadere informatie

Woensdag 14 maart 2012

Woensdag 14 maart 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen

Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Gemeenteblad 44, 28 oktober 2014 Omgevingsvergunningen Haarstraat 2 (28-10-2014) het vervangen van een dakkapel, activiteit bouwen, activiteit monumenten, activiteit slopen beschermd stadsgezicht (verzonden

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - Pauwweg 8, Oirlo het wijzigen van de voorgevel (nr. 2016-0289, ontvangstdatum 20/12) - Mariushof 22 en 24, Heide het bouwen van 2 halfvrijstaande woningen (nr.

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 37 2015 Kennisgeving beschikking brandveilig gebruik Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Uitbreiding woning Bouwen 03-03-2015 WV-15-00270

Uitbreiding woning Bouwen 03-03-2015 WV-15-00270 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 11-2015 Omgevingsvergunning (op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) In de omgevingsvergunning zijn verschillende vergunningen die betrekking hebben op de leefomgeving

Nadere informatie

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016

Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Page 1 of 7 over meerssen projecten openingstijden contact links english Gemeentepagina week 03-20 januari 2016 Publicatiedatum: 19 januari 2016 11:00 Weeknummer: 03 Datum: woensdag 20 januari 2016 De

Nadere informatie

Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land

Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land Donderdag 7 juli 2016, week 27 Voornemen opname gegevens over het vertrek naar een onbekend land Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij

Nadere informatie

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET. Marken

VERLEENDE VERGUNNINGEN VERLEENDE VERGUNNINGEN DRANK- EN HORECAWET. Marken INHOUD: Verleende vergunningen drank- en horecawet blz 1 Verleende evenementenvergunningen blz 2 Verleende omgevingsvergunningen blz 3 Verleende vergunning voedselinzameling blz 3 Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Nadere informatie

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel

Zie Procedure 4. Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Anterieure overeenkomst Rechtestraat 3, Odiliapeel Het college van burgemeester en wethouders maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend:

Nadere informatie

Advertenties week 37 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad

Advertenties week 37 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad Advertenties week 37 voor in het Heerhugowaards Nieuwsblad INGEDIENDE AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 34 2016 Uitbreiden van de woonvoorziening 'de Okkernoot' met een woonkamer op het adres Prins Bernhardstraat 2 te Schoondijke Burgemeester en Wethouders van Sluis maken bekend

Nadere informatie

Zie Procedure 4. Bezwaar; procedure 1a, 4 en 6a van toepassing. Bekendmakingen. Ambtshalve opneming adresgegevens

Zie Procedure 4. Bezwaar; procedure 1a, 4 en 6a van toepassing. Bekendmakingen. Ambtshalve opneming adresgegevens en Ambtshalve opneming adresgegevens Het College van burgemeester en wethouders van Uden maakt bekend dat zij heeft besloten om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon/personen ambtshalve

Nadere informatie

Omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunningen Omgevingsvergunningen Regulier Aangevraagd - Vlasakker 1a, Oostrum het starten van een kapsalon (nr. 2014-0263, ontvangstdatum 07/11) - Veldstraat 29, Merselo het plaatsen van een pergola met zonnepanelen

Nadere informatie

Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming Vertrokken naar onbekende bestemming Uit onderzoek van de afdeling Stadswinkel is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Nadere informatie

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EERSTE FASE ERF KORTLAND 42 Kennisgeving Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning eerste fase (ex. artikel 2.5

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ten behoeve van de Steurstraat 2. Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen

1. Aanvragen en verleende omgevingsvergunningen Week 2, 14 januari 2016 Op 20 augustus 2013 heeft het college het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 alle formele bekendmakingen van bijvoorbeeld vergunningen, beleid en verordeningen te publiceren

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 20 oktober 2016

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 20 oktober 2016 Gemeente Elektronisch gemeenteblad 20 oktober 2016 Tienrayseweg 9a, Horst regulier verleend Burgemeester en wethouders van maken bekend, dat de volgende is verleend: Het overkappen van de tussenruimte

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt

Elektronisch gemeenteblad gemeente Oldambt Officiële bekendmakingen Hier vindt u de gemeenteberichten van de Gemeente Oldambt. Dit zijn bekendmakingen van (ontwerp-) besluiten die de gemeente verplicht is te publiceren. Het gaat bijvoorbeeld om

Nadere informatie

Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III. Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost

Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III. Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie van Amsterdam Zuidoost STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 37493 29 juni 2017 Verkeersbesluit Spoorpark/Molenwetering Amstel III Besluit Dagelijks Bestuur van de Bestuurscommissie

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn

Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn Elektronisch Gemeenteblad Officiële bekendmakingen van de gemeente Baarn Mededelingen 3 oktober 2012 week 40 Nummer 14 Collecten In de week van 30 september tot en met 6 oktober collecteert de Dierenbescherming.

Nadere informatie

Woensdag 26 september 2012

Woensdag 26 september 2012 Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende aanvragen of vergunningen zijn ingediend, aangevraagd, verleend of ingetrokken, maatregelen zijn getroffen of beslissingen

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Week 3 Bekendmakingen en omgevingsvergunningen Voorontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1 ter inzage Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954

Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954 Besluit Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken Vogelaarstraat 5954 Burgemeester en wethouders van Lansingerland; overwegende het volgende: Inleiding Aanvrager heeft een verzoek ingediend om nabij de woning

Nadere informatie

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015

Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015 Gemeente Horst aan de Maas Elektronisch gemeenteblad 22 oktober 2015 Losbaan 42, Lottum milieuvergunning AMVB melding 5973RL42 Publicatiedatum 22-10-2015 Vervaldatum 03-12-2015 Voor een aantal inrichtingen

Nadere informatie

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN

2 3 JULI 2015. gemeentes LUIS. Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen. Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN gemeentes LUIS Postadres: Postbus 27 4500 AA Oostburg Aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. T.a.v. de heer R.M. van Pamelen Postbus 116 4530 AC TERNEUZEN Bezoekadres: Nieuwstraat 22 4501 BD Oostburg Telefoon

Nadere informatie

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt.

OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK een openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeenteraad van Sluis plaatsvindt. OPENBARE KENNISGEVINGEN WEEK 5 2015 Besluitvormende raadsvergadering De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er op donderdag 29 januari 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis een

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de supermarkt aan de Danslaan 81 Verkeersbesluit Gemeente Almere Aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicaptenparkeerplaats

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Regulier

Omgevingsvergunning. Regulier Omgevingsvergunning Regulier Aangevraagd - Laagheidseweg 15, Venray het veranderen van de inrichting (nr. int-2016-0006, ontvangstdatum 20/09) - Grutto ongenummerd, Venray het bouwen van 14 woningen (nr.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Stadhouderslaan 41 en 43 (instellen venstertijden, o.a. bij gehandicaptenparkeerplaatsen-algemeen)

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Stadhouderslaan 41 en 43 (instellen venstertijden, o.a. bij gehandicaptenparkeerplaatsen-algemeen) STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8714 26 maart 2015 Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Stadhouderslaan 41 en 43 (instellen venstertijden, o.a. bij gehandicaptenparkeerplaatsen-algemeen)

Nadere informatie

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden.

Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen op Zoom te worden. Gemeentepagina Woudrichem week 33 Burgemeester Petter neemt afscheid van de gemeente Woudrichem Op donderdag 29 augustus neemt burgemeester Frank Petter afscheid van Woudrichem om burgemeester van Bergen

Nadere informatie