VDK in 9 duurzame garanties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VDK in 9 duurzame garanties"

Transcriptie

1 VDK in 9 duurzame garanties

2 VDK Spaarbank nv Sint-Michielsplein Gent tel.:

3 Eerlijk: maakt geld niet gelukkig? Dan moeten we daar samen iets aan doen! U werkt er hard genoeg voor. Dus komt er van uw geld liefst veel goeds. Een fijne thuis, gemoedsrust, en de zekerheid dat er dankzij uw spaarcenten waardevolle projecten gerealiseerd worden. Geld is niet gemaakt om over te piekeren. Brengt het genoeg op? Zonder zotte risico s? Gebeuren er geen foute dingen mee? Op die vragen verdient u klare, eerlijke en geruststellende antwoorden. Uw VDK-adviseur geeft u die. In alle openheid. VDK Spaarbank timmert al sinds 1926 aan een duurzaam ethische weg. Aanvankelijk als lokale bank van en voor de gewone werkmens. Samen kregen we het beter. Stap voor stap. VDK bleef zich naast haar rol als bankier ook altijd sociaal engageren. Solidair met kansarmen van bij ons. Na verloop van tijd kwam er zelfs ruimte om ondernemende mensen in het Zuiden door middel van microkrediet een eerlijke kans te geven. Maar toch blijft VDK het vooral dichtbij zoeken. We adviseren mensen, bedrijven en organisaties van bij ons over hun geldzaken. Correct, fair en deskundig. Maar bovenal, op een maatschappelijk verantwoorde manier. 1 We maken dat engagement graag hart in 9 duurzame garanties. We laten ze u hier graag ontdekken. In woord en beeld. Maar vooral, in duurzame daadkracht. Leen Van den Neste Voorzitter directiecomité VDK Spaarbank Blijft u graag op de hoogte hoe we ons duurzaam ethisch engagement in de praktijk brengen? Schrijf u dan in op onze digitale nieuwsbrief Hart Genoeg? via

4 Onze 9 duurzame garanties i. We willen u altijd recht in de ogen kunnen kijken (p.3) ii. U wil de strafste duurzaamheidsgaranties? De SpaarPlus Rekening (p.4) iii. Een absoluut no way aan schadelijke investeringen (p.5) iv. Externe controle door duurzaam ethische waakhonden (p.6) v. Onafhankelijk + nabij = sterk en pertinent advies (p.9) vi. Veilig en voorzichtig bankieren als een goede huismoeder (p.11) vii. Solidariteit zit in ons DNA Hier bij ons en in het Zuiden (p.12) viii. Open en fair in kosten en opbrengsten (p.14) ix. Klare taal, duidelijke daden en vooral: alles kan beter (p.15)

5 I We willen u altijd recht in de ogen kunnen kijken Goed advies beschouwen wij als onze kerntaak. Of u nu een natuurlijk persoon, een bedrijf of een organisatie bent: uw geldzaken verdienen raad op maat. Relevant voor uw situatie. Deskundig. Maar vooral correct. We zullen onze cliënten nooit luchtkastelen voorspiegelen. Duurzaam betekent voor VDK dat we gaan voor een vertrouwensrelatie op lange termijn. Daarom vinden we het belangrijk een goede buur te zijn. En u op gepaste momenten graag uit te nodigen voor een adviesgesprek. Bij de uitoefening van de bankactiviteiten beoogt VDK een aantal strategische kerndoelstellingen die betrekking hebben op de autonome groei, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de uitbouw van de cliëntenrelaties, de interne organisatie, de commerciële ambities en het financieel resultaat. Missieverklaring VDK Spaarbank wil op een integere, professionele, cliëntvriendelijke en rendabele wijze haar financiële producten en diensten aanbieden. VDK Spaarbank wil haar doelstellingen bereiken via een performant bestuur, rekening houdend met de belangen van alle stakeholders van de bank en in overeenstemming met de principes van een gezond en voorzichtig beleid. Integriteit en bedrijfsethiek zijn daar een essentieel onderdeel van. 3 Er wordt gestreefd naar een duurzame winst, waarbij een correcte en marktconforme dividendpolitiek wordt vooropgesteld, aanvaardbaar voor de aandeelhouders maar met aandacht voor de continuïteit en de verdere groei van de bank. Winstoptimalisatie is de doelstelling en niet winstmaximalisatie. In de commerciële strategie staat de cliënt centraal en wordt de nadruk gelegd op persoonlijke dienstverlening. Via transparante producten tegen marktconforme voorwaarden en een professionele dienstverlening wordt een vertrouwensrelatie met de cliënt beoogd op lange termijn en wordt gestreefd naar een grote cliëntentevredenheid. VDK wil zich naast haar primaire financieel-economische taak ook consequent blijven profileren als een warme, toegankelijke en duurzame bank. Solidariteit met sociaal zwakkeren, fundamenteel respect voor mens en milieu, ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen, het zijn waarden die onlosmakelijk aan onze mission statement gelieerd zijn.

6 II U wil de strafste duurzaamheidsgaranties? De SpaarPlus Rekening 4 VDK is één van de weinige Belgische banken waar u terechtkunt voor een 100% ethische spaarrekening. Want dergelijke spaarrekeningen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden die door sectorfederatie Febelfin zijn vastgelegd. U leest hier meer over op De spaarcenten op uw SpaarPlus Rekening krijgen een faire intrestvergoeding (basintrest en getrouwheidspremie). Maar daarnaast hebt u de absolute zekerheid dat uw spaargeld gebruikt wordt voor het financieren van maatschappelijk waardevolle initiatieven en projecten. Hier bij ons of in het Zuiden. Voor microkredieten bijvoorbeeld, voor sociale werkplaatsen, kringloopcentra, duurzame energiebedrijven, milieuvriendelijke technologie, voor de zorgsector, onderwijs of sociale woningbouw Die sociaal-ethische herbelegging door VDK wordt door het onafhankelijke bureau Forum Ethibel elk jaar opnieuw nagekeken en gecertificeerd. Verderop in punt IV leest u hier meer over. Bovendien betaalt VDK op de totale inlage van alle SpaarPlus Rekeningen samen een financiële bijdrage van 5 basispunten aan 7 partnerorganisaties die, elk op hun manier, bijdragen aan een meer solidaire samenleving. Samen ontvingen deze organisaties in 2014 een bedrag van euro. Eind 2014 telde VDK SpaarPlus Rekeningen, samen goed voor een bedrag van bijna 197 miljoen euro. Meer info over de 7 partnerorganisaties vindt u op: Trias is een Vlaamse ngo die wereldwijd meer dan 1 miljoen ondernemende mensen ondersteunt. Dat gebeurt door het versterken van tientallen startende boerenorganisaties en ondernemingsverenigingen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Op die manier krijgen mensen in het Zuiden toegang tot professionele bedrijfsopleidingen, betaalbare microfinanciering, rendabele afzetmarkten en een actieve belangenverdediging. Wereldsolidariteit biedt mensen in het Zuiden alle kansen om zich te organiseren in vakbonden, mutualiteiten of coöperatieven, zodat ze samen kunnen opkomen voor waardig werk en sociale bescherming. Dankzij Wereldsolidariteit, de ngo van de christelijke arbeidersbeweging, kunnen ze daarbij rekenen op de steun van een uitgebreid internationaal netwerk, waar solidariteit écht telt. Incofin investeert in tientallen microfinancieringsinstellingen in zowat alle continenten. Deze instellingen verschaffen op hun beurt microkredieten aan meer dan 4 miljoen kleine ondernemers, die niet bij de klassieke banken terechtkunnen. Met zo n kleine lening, vaak slechts een paar honderd euro, kunnen ondernemende mensen een eigen zaak opstarten en zo de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Broederlijk Delen is een Vlaamse ngo die groepen mensen in het Zuiden ondersteunt bij het realiseren van hun plannen in de strijd tegen armoede en onrecht. Broederlijk Delen zet zelf geen projecten op, maar steunt eigen initiatieven van de plaatselijke bevolking, voert actie tegen politieke oorzaken van armoede en sensibiliseert het publiek voor acties om een wereldwijd netwerk van solidariteit te kunnen uitbouwen. Hefboom ondersteunt de oprichting en ontwikkeling van solidaire ondernemingen in Vlaanderen en Brussel op een professionele en bedrijfsmatige wijze. Dat kan door maatgesneden bedrijfsadvies, of door financiering aan haalbare voorwaarden. Solidaire ondernemingen onderschrijven volgende principes: duurzame werkgelegenheid, respect voor het milieu, rechtvaardige handelspraktijken en tewerkstelling van mensen uit kansengroepen. Welzijnszorg voert onder de slogan Samen tegen armoede met vele vrijwilligers strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen en Brussel. Mensen in armoede raken gevangen in een complex web van problemen op diverse levensdomeinen zoals tewerkstelling, huisvesting, gezondheid en onderwijs. Welzijnszorg investeert in verschillende initiatieven om armoede op structurele wijze te bestrijden. FairFin wil mensen en banken aanzetten om op een verantwoorde manier om te gaan met geld. Om dat doel te bereiken voert de organisatie onderzoek naar onverantwoorde of schadelijke investeringen van Belgische banken en brengt ze duurzame bankproducten in kaart. FairFin informeert, sensibiliseert, onderzoekt, publiceert, adviseert, geeft vorming en voert acties over duurzaam omgaan met geld.

7 III Een absoluut no way aan schadelijke investeringen De centen die bijna cliënten ons via spaarrekeningen, zichtrekeningen, termijnrekeningen of spaarbons toevertrouwen worden door VDK omgezet in kredieten (voornamelijk woonkredieten) of worden geïnvesteerd op de financiële markten (voornamelijk in obligaties). Gedetailleerde informatie over de ingezamelde spaarfondsen, de verstrekte kredieten en de effectenportefeuille van VDK vindt u elders in deze brochure. aftoetsen. Zo bent u er zeker van dat uw spaargeld bijvoorbeeld niet wordt gebruikt voor het financieren van de wapenindustrie of van bedrijven die een loopje nemen met fundamentele mensen- of arbeidsrechten. Hieronder vindt u de volledige tekst van deze VDKpolicy. Zowel in onze kredietportefeuille als in onze effectenportefeuille streven we ernaar om schadelijke investeringen, zo goed als we kunnen, uit te sluiten. Daarom hebben we een interne policy opgesteld, waaraan we elke krediet- en beleggingsbeslissing van de bank VDK-policy met betrekking tot financiering van controversiële activiteiten Los van de specifieke positieve herbeleggingscriteria die van toepassing zijn op de door VDK ingezamelde duurzame deposito s (Spaar- Plus Rekening), kiest VDK Spaarbank er uitdrukkelijk voor om bij de herbelegging van de volledige binnenbalans spaarinlage op structurele en systematische wijze rekening te houden met de drie dimensies inzake duurzaamheid: het sociale aspect, het milieu en de economische dimensie (= de triple-p benadering: People - Planet - Profit). Dit geldt zowel voor investeringen in de effectenportefeuille als voor kredietverlening. Ten aanzien van controversiële (= voorwerp uitmakend van discussie of maatschappelijk debat ) bedrijven of economische activiteiten hanteert VDK een pragmatische en dynamische benadering. VDK volgt de gebeurlijke polemiek en zal haar investerings- en/of kredietbeslissingen aftoetsen aan actueel gekende situaties en ontwikkelingen. Indien nodig zullen posities bijgestuurd worden. Concreet kunnen bedrijven of activiteiten omstreden zijn omwille van hetzij het productieproces, hetzij omwille van het product zelf. 5 Controversieel productieproces Wat betreft controverse die te maken heeft met het productieproces, hanteert VDK in haar investerings- en kredietpolitiek nultolerantie voor bedrijven die zich voor zover actueel bekend bezondigen aan: - Ernstige of systematische schending van fundamentele mensen- en/of arbeidsrechten (kinderarbeid, discriminatie, dwangarbeid, belemmering van vakbondsvrijheid ). VDK baseert zich daarbij op de UN Global Compact principes, op de conventies van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) en richtlijnen van de OESO - Corruptie (fraude, omkoping, witwassen ) of grove inbreuken op het vlak van corporate governance - Land-grabbing (= het opkopen van grote arealen landbouwgrond in het Zuiden door grote internationale investeerders) Controversiële producten Inzake controversiële producten zal VDK niet investeren in of krediet verlenen aan bedrijven die voor zover bekend betrokken zijn bij: - De productie van wapens of militaire apparatuur (zowel conventionele als niet-conventionele wapens of wapensystemen) - De productie van tabakswaren - Het organiseren van kansspelen, het exploiteren van casino s of andere initiatieven die aanzetten tot gokken - Het produceren van niet-medische producten waarvoor proeven op dieren worden gebruikt zonder dat dit wettelijk opgelegd wordt - Het produceren, verspreiden of verkopen van pornografisch materiaal Voor volgende producten tolereert VDK een beperkte betrokkenheid, in die zin dat maximaal 10% van de omzet uit de betrokken activiteit gerealiseerd wordt. VDK streeft ernaar om eventuele bestaande posities in dergelijke bedrijven geleidelijk af te bouwen. Het gaat om bedrijven die betrokken zijn bij: - De productie van kernenergie, het opwekken van energie door kolencentrales (steenkool, bruinkool), het winnen van gas uit niet-conventionele bronnen (schaliegas bvb.) en het winnen van olie uit teerzanden - De productie of verwerking van bont of aanverwante producten - Het produceren op basis van genetisch gemodificeerde organismen in land- of bosbouw

8 Iv Externe controle door duurzaam ethische waakhonden Specifiek voor de SpaarPlus Rekening heeft VDK aan Forum Ethibel opdracht gegeven om op basis van een jaarlijkse audit een publieke certiferingsverklaring af te leveren over de herbelegging van de spaarmiddelen die ze op deze ethische spaarrekening inzamelt. Forum Ethibel is een onafhankelijke organisatie met een grote expertise op vlak van maatschappelijk verantwoord investeren. Op basis van hun knowhow ter zake, gaan zij dus elk jaar opnieuw na of VDK de spaarcenten op de Spaar- Plus Rekening effectief heeft herbelegd conform de sociaal-ethische criteria die daarvoor contractueel zijn vastgelegd. De certificeringsverklaring over het jaar 2014 vindt u op pagina 7 en 8. Een dergelijk Forum Ethibel-certificaat is een belangrijke troef: 6 Het biedt onze cliënten de zichtbare garantie dat alle opgelegde spelregels nageleefd zijn. Heel wat social-profit organisaties, overheden en ngo s wensen enkel samen te werken met bedrijven die objectief blijk geven van deugdelijk bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. FairFin is een onafhankelijke vzw die banken en het brede publiek sensibiliseert over duurzaam omgaan met geld. De organisatie doet ook onderzoek naar schadelijke investeringen door de banksector. Op initiatief van FairFin lanceerden acht organisaties (waaronder , Oxfam Solidariteit en Amnesty International) een duurzame bankengids. Op basis van uitgebreid onderzoek worden de meeste Belgische banken beoordeeld op hun beleid inzake duurzaamheid. Concreet krijgen de banken een quotering op diverse maatschappelijke thema s: klimaat, natuur, mensenrechten, arbeidsrechten, bonussen, belastingen, corruptie, transparantie en wapens. VDK haalt in deze studie de op één na beste score. Lees er alles over op

9 VDK SPAARBANK & TRIAS WERELDSOLIDARITEIT CPP-INCOFIN BROEDERLIJK DELEN HEFBOOM WELZIJNSZORG FAIRFIN SpaarPlus Rekening CERTIFICERINGSVERKLARING OVER 2014 Aan alle betrokkenen bij de SpaarPlus Rekening, Aan het publiek, Kaderend in haar sociaal-maatschappelijk engagement biedt VDK als gezinsbank een (gereglementeerde) ethische of duurzame spaarrekening aan onder de naam SpaarPlus Rekening. Deze spaarrekening werd op 1 juli 2013 gelanceerd als opvolger van de Wereldspaarrekening en de Solidariteitsspaarrekening. VDK wil via deze duurzame spaarrekening een structureel partnership aangaan met een aantal organisaties die elk op hun specifieke manier actief zijn in één van volgende domeinen: ontwikkelingssamenwerking, sociale beweging, microfinanciering, sociale economie, armoedebestrijding, duurzaam omgaan met geld. In dit kader heeft VDK met Forum ETHIBEL een overeenkomst afgesloten met als doel het certificeren van de sociaal-ethische wederbelegging van de volledige portefeuille ingezameld binnen de Partnership Overeenkomst Spaarplus Rekening tussen VDK Spaarbank nv en Trias vzw, Wereldsolidariteit vzw, Incofin cvso, Broederlijk Delen vzw, Hefboom vzw, Welzijnszorg vzw en Fairfin vzw. Deze overeenkomst voorziet in de herbelegging, op een transparante en sociaal-ethische manier, van de gemiddelde integrale spaarinlage (berekend op basis van de spaarvolumes op het einde van elke kalendermaand) door middel van kredieten aan of investeringen (obligaties of kapitaalparticipaties) in volgende luiken: 1) Microfinancieringsinstellingen (MFI s) of organisaties die actief zijn in microfinanciering 2) Bedrijven of organisaties die actief zijn op vlak van sociale economie (o.a. kringloopcentra, sociale werkplaatsen, invoegbedrijven, bedrijvencentra voor sociale economie, eerlijke wereldhandel, duurzaam toerisme, alternatieve financieringsorganisaties, werknemerscoöperatieven) 3) Bedrijven of organisaties die in hoofdzaak actief zijn op vlak van duurzame energie, milieuvriendelijke technologie, biologische voeding, natuurbehoud 4) Vredesbewegingen, mensenrechten- en welzijnsorganisaties 5) Sociale woningbouw, onderwijs (vrij of gemeenschapsonderwijs en alternatieve onderwijsinstellingen), gezondheidszorg (ziekenhuizen, bejaarden- of gehandicaptenzorg) en zo nodig en voor maximaal 50% van de gemiddelde inlage in: 6) Bedrijven, opgenomen in het Ethibel Excellence investeringsregister 7) Specifieke ethische (bij voorkeur Ethibel-gelabelde ) beleggingsfondsen. Los van deze (positieve) herbeleggingscriteria hanteert VDK bij al haar herbeleggingen uitsluitingscriteria, zoals omschreven in de Algemene Policy m.b.t. financiering van controversiële activiteiten, zoals gepubliceerd op: https://www.vdk.be/over-vdk/duurzaam-bankieren/policy. 7

10 Ons nazicht is volledig uitgevoerd volgens de bepalingen van de overeenkomst. Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden hebben wij kunnen steunen op de administratieve diensten van VDK Spaarbank. Wij hebben alle bijkomende inlichtingen verkregen die wij hebben gevraagd. Deze certificeringsverklaring slaat op het volledige boekjaar Wij hebben kunnen vaststellen dat er eind 2014 in totaal houders van een SpaarPlus Rekening waren, goed voor in totaal De gemiddelde inlage over het jaar bedraagt Op basis van onze controles bevestigen wij dat de wederbeleggingen als volgt gespreid waren: Luik 1: microfinanciering 40,4% Luik 2: sociale economie 0,4% Luik 3: duurzame energie, milieu, biologische voeding 16,6% Luik 4: vredesbeweging, mensenrechten- en welzijnsorganisaties 0,0% Luik 5: sociale woningbouw, onderwijs, gezondheidszorg 42,5% Lokale microkredieten en participaties in en kredieten aan organisaties actief in het verstrekken van microkredieten maken de hoofdmoot uit van de wederbelegging, gevolgd door kredieten aan sociale woningbouw, onderwijs en gezondheidszorg. Projecten in de sociale economie trekken voorlopig weinig middelen aan. Er werden voorlopig ook geen kredieten aan ideële organisaties opgespoord. 8 Er werd op gewaakt dat er geen dubbeltellingen gebeurde met projectfinancieringen, toegekend door VDK Spaarbank, die verband houden met de volkslening. Tot besluit verklaren wij dat voor het boekjaar 2014, de ethische wederbelegging volledig conform de overeenkomst tussen VDK Spaarbank en Trias, Wereldsolidariteit, CPP-Incofin, Broederlijk Delen, Hefboom, Welzijnszorg en FairFin gerealiseerd werd. Voor Forum ETHIBEL vzw, Herwig Peeters, Directeur Brussel, 3 maart 2015

11 v Onafhankelijk + nabij = sterk en pertinent advies Sinds 1926 varen we bij VDK een eigen(zinnige) koers als duurzaam ethische bank. Meerdere keren in de geschiedenis van onze bank koos VDK er bewust voor om de autonomie te bewaren en niet mee te stappen in een fusie- of overnameverhaal. De legendarische Gentse koppigheid maar vooral een flinke dosis gezond verstand zorgden ervoor dat VDK steeds op eigen benen is blijven staan. Terwijl andere banken door fusies en overnames steeds groter werden, zijn wij zelfstandig gebleven. Zonder inmenging van holdings of buitenlandse groepen. Small is beautiful, ook bij de bank. Tegenover de soms megalomane ambities van de grootbanken bleef VDK altijd geloven in de voorzichtige meerwaarde van direct en persoonlijk contact. Ver weg van de grote bankcrisissen gaan wij rustig verder onze eigen weg. Als onafhankelijke Vlaamse bank blijven we verder inzetten op professioneel maar eerlijk advies. Dag na dag, van mens tot mens. 9 VDK is niet beursgenoteerd. Er is dus geen druk om elk kwartaal opnieuw de analistenverwachtingen te overtreffen. Uiteraard moet een bank winst maken, ook de onze. Winst is immers nodig om de continuïteit van de bank te garanderen. Maar de aandeelhouders van VDK streven niet naar winstmaximalisatie op korte termijn. Op die manier maken ze het mogelijk om een deel van de winst te gebruiken om de fundamenten van de bank te verstevigen. Of om te investeren in nieuwe initiatieven of projecten. Zo investeert VDK voortdurend in digitale technologie, zodat u als VDK-cliënt op een veilige en zeer gebruiksvriendelijke manier online en mobiel kunt bankieren. Maar we blijven ook investeren in persoonlijk contact met onze cliënten. Want correct en eerlijk advies van mens tot mens blijft de pijler van een duurzame bankrelatie op lange termijn.

12 v In alle VDK-vestigingen kunt u terecht voor advies op maat. Op ùw maat. Want elke cliënt heeft recht op een persoonlijke service, afgestemd op zijn of haar specifieke wensen en verwachtingen. Is er (nog) geen kantoor bij u in de buurt? Geen probleem, dan kunt u bij VDK terecht bij de medewerkers van het Contactcenter. Telefonisch via of via naar U mag er op precies dezelfde service rekenen als in een klassiek VDK-kantoor. Karel Cassiman, VDK Contactcenter VDK contactcenter Ondernemingen, lokale overheden, social profit organisaties, zij hebben voor hun bankzaken specifieke behoeften. Binnen VDK werd daarom een gespecialiseerde cel Bedrijven & Organisaties uitgebouwd. Maak kennis met een toegewijd team van professionele relatiebeheerders die u met raad en daad zullen adviseren bij al uw bankzaken. Of het nu gaat over uw betalingsverkeer, over kredieten of over (duurzaam) beleggen, het maakt niet uit. Maak een afspraak, we komen graag bij u langs. Bel ons op of mail naar cel Bedrijven & Organisaties Bart Romanus, Cel Bedrijven & Organisaties

13 vi Veilig en voorzichtig bankieren als een goede huismoeder Het recente verleden heeft aangetoond dat schaalgrootte geen maatstaf is voor de veiligheid van een bank. VDK mag dan niet de grootste bank zijn, we kunnen wel terugvallen op een heel stevige kapitaalbuffer. Het eigen vermogen van de bank is eind 2014 opgelopen tot bijna 270 miljoen euro. 11 De solvabiliteitsratio van VDK bedroeg eind 2014 ruim 16% en behoort daarmee tot de allersterkste in Belgisch bankenland. De solvabiliteit geeft weer in welke mate de bank haar verplichtingen tegenover schuldeisers kan nakomen. Voor de banksector moet de solvabiliteitsratio minstens 8% bedragen. VDK zit daar met 16% dus ver boven. Door een consistent voorzichtig beleid bouwde VDK in de loop der jaren heel stevige reserves op, met het oog op duurzame stabiliteit. Ook in de toekomst zal VDK consequent streven naar een gezonde winst vanuit een langetermijnperspectief. Snel geldgewin vol risico is niet aan VDK besteed.

14 vii Solidariteit zit in ons DNA Hier bij ons en in het Zuiden In 1926 werd VDK als lokale spaarkas in Gent opgericht onder de naam Volksspaarwezen. Door het volk, voor het volk, was de stichtingsleuze. De initiatiefnemers, een aantal leidinggevende figuren uit de christelijke arbeidersbeweging, wilden de groeiende arbeidersklasse op die manier op een laagdrempelige manier toegang geven tot het bankwezen. De gewone man was in die tijd immers niet welkom bij de toenmalige commerciële banken wegens niet rendabel Met eenvoudige producten en via vertrouwenspersonen in nagenoeg alle dorpen en gemeenten van het arrondissement Gent-Eeklo kreeg Volksspaarwezen al snel voet aan de grond bij heel wat arbeidersgezinnen. In 1936 weigerde Volksspaarwezen mee te stappen in een fusieverhaal waarbij heel wat andere christelijk geïnspireerde spaarkassen samensmolten in de Belgische Arbeiders Coöperatie (BAC). De legendarische Gentse koppigheid en een flinke dosis gezond verstand van de toenmalige bestuurders zorgden ervoor dat onze bank zelfstandig bleef. De bank kreeg een nieuwe naam: Volksdepositokas, kortweg VDK. Na de Tweede Wereldoorlog kende VDK een steile opgang en evolueerde van kleine spaarkas met een beperkt productengamma naar een allround gezinsbank met een volledige bankservice in sparen, beleggen, kredieten en betalingsverkeer. Geleidelijk kregen we het samen beter. Zo kreeg VDK de kans om haar sociaal engagement en haar maatschappelijke betrokkenheid uit te drukken in een aantal initiatieven en projecten. Als sponsor, als partner of als mecenas, maar ook als investeerder of kredietverlener. In eerste instantie met lokale of regionale focus. Met solidariteit als onderliggende kernwaarde. Zo steunt VDK op structurele wijze organisaties zoals Tele-Onthaal (telefonische en online hulp aan mensen in noodsituaties), YouthStart (ondernemingsgerichte opleiding en coaching van kanszoekende jongeren) of 180 Degrees Consulting (vrijwillige consultancy door universiteitsstudenten aan ngo s). VDK investeert in het aandelenkapitaal van coöperatieve vennootschappen als De Kromme Boom (opvang voor mensen in materiële of geestelijke nood), De Punt (een incubatiecentrum voor bedrijven in de sociale economie, die werkgelegenheid creëren voor mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt) of De Schoring (tewerkstellingsprojecten voor kansarmen). 4

15 Ook als kredietverlener in de social profit sector versterkt VDK het maatschappelijke weefsel. Door het financieren van ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, wijkgezondheidscentra of sociale woningbouw krijgt het spaargeld van tienduizenden VDK-cliënten een heel tastbare en duurzame bestemming. Maar solidariteit stopt niet bij de landsgrenzen, ook niet voor een regionale bank als VDK. Geconfronteerd met de vaak schrijnende noden in het Zuiden, engageerde VDK zich reeds in 1992 in de oprichting van Incofin. Incofin participeert in of verleent krediet aan tientallen microfinancieringsinstellingen (MFI s), wereldwijd. In bijna 50 landen, in alle continenten. Van India tot Peru. Van Armenië tot Tanzania. Die lokale MFI s verstrekken op hun beurt kleine leningen (microkredieten) aan de plaatselijke bevolking die vaak geen toegang heeft tot de klassieke banken. Microkredieten zijn kleine leningen, vaak maar een paar honderd euro, waarmee ondernemende mensen de kans krijgen om een eigen zaak of handeltje op te zetten en zo de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken. 5 Lenen motiveert meer dan geven. Je toont ermee dat je vertrouwen hebt in de ondernemingszin van kansarme mensen. Dat je gelooft dat ze succesvol zullen zijn. En dat ze je dus beetje bij beetje zullen terugbetalen. 13 Frans Verheeke, voorzitter Incofin 6 VDK gelooft sterk in microkrediet als hefboom om mensen uit de armoedespiraal te helpen. Daarom startte VDK in 2007 ook met de opbouw van een eigen kredietportefeuille in microkredietinstellingen in Centraal- en Zuid-Amerika, Afrika, Centraal- Azië en Oost-Europa. VDK doet daarvoor een beroep op de expertise van Incofin. Eind 2014 had VDK op die manier een eigen MFI-kredietportefeuille ten belope van 61,3 miljoen euro. Maar VDK blijft uiteraard in eerste instantie een bank van bij ons. We zoeken het dus vooral dichtbij. Waar andere banken kantoren sluiten, houdt VDK bewust vast aan vestigingen in moeilijke stedelijke buurten. Want ook daar hebben mensen, ongeacht hun afkomst of huidskleur, recht op professionele bankdiensten gebaseerd op persoonlijk advies. Dag na dag, van mens tot mens. 1/ Uit de oude doos: een stichtersaandeel van Volksspaarwezen uit / VDK-voorzitter Emiel Claeys aan het woord bij de viering van de 50ste verjaardag van VDK in / Fiere jongeren poseren met hun YouthStart-getuigschrift 4/ In de wijk Nieuw Gent financiert VDK de bouw van een wijkgezondheidscentrum 5/ Frans Verheeke, voorzitter Incofin 6/ Een Indiase vrouw bij haar fruithandel die ze via microkrediet kon opstarten

16 viii Open en fair in kosten en opbrengsten Met zo n 300 medewerkers bedienen we bijna cliënten. Klein en goed georganiseerd kunnen we alert op de kosten letten en toch voluit inzetten op advies van mens tot mens. Onze effectenrekening is bijvoorbeeld gratis. Ook ondernemingen en organisaties krijgen hun vele betaalverrichtingen gratis. 14 Onze winst als bank komt in eerste instantie uit de (kleine) marge tussen de intresten die we ontvangen op onze kredieten en de intresten die we uitbetalen op onze spaarproducten. Daarvoor hanteren wij faire en duidelijke tarieven. Waarom zijn de VDK-tarieven niet de allerscherpste van de markt? Omdat we pas goed, duurzaam ethisch en veilig voor uw geld kunnen zorgen als we zelf voor de lange termijn rendabel blijven. We willen daar heel open en eerlijk in zijn: VDK is geen prijsbreker. We hanteren correcte tarieven maar we engageren ons ertoe om u daar een uitmuntende persoonlijke service voor te bieden. Daar staan al onze medewerkers borg voor. Elke dag opnieuw.

17 ix Klare taal, duidelijke daden en vooral: alles kan beter Op regelmatige tijdstippen vertellen we graag hoe we bij VDK het sociaal-maatschappelijk engagement in de praktijk brengen. Op onze website kunt u zich inschrijven op onze digitale nieuwsbrief Hart Genoeg?. Kosteloos. Op die manier kunt u zelf oordelen of we goed bezig zijn. 15 Goed advies staat of valt met elkaar goed te begrijpen. Het begint met zorgvuldig luisteren en de bereidheid om te blijven leren. Duurzaam bankieren kan altijd beter, ook daar zijn we eerlijk in. We staan open voor alle suggesties. Ze zijn welkom op

maand bericht 5 Beweging.net Gent-Eeklo focust op zorgzame buurt De toekomst van thuiszorg en woonzorgcentra De nieuwe Vlaamse regering

maand bericht 5 Beweging.net Gent-Eeklo focust op zorgzame buurt De toekomst van thuiszorg en woonzorgcentra De nieuwe Vlaamse regering maand bericht 5 beweging.net Gent-Eeklo - Jaargang 70 - september - oktober 2014 TWEEMAANDELIJKS - GENT X - P602 404 Beweging.net Gent-Eeklo focust op zorgzame buurt De toekomst van thuiszorg en woonzorgcentra

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

OIKO INFO. Duurzame financier. van duurzame financiers. Driemaandelijks tijdschrift 26 ste jaargang nr 1 april 2013

OIKO INFO. Duurzame financier. van duurzame financiers. Driemaandelijks tijdschrift 26 ste jaargang nr 1 april 2013 OIKO INFO Afgiftekantoor België Belgique P.B. 2020 Antwerpen 2 P809046 2020 Antwerpen 2 Driemaandelijks tijdschrift 26 ste jaargang nr 1 april 2013 Duurzame Afgiftekantoor 2020 Antwerpen 2 P809046 Afzendadres:

Nadere informatie

Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden.

Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden. Jullie stellen vragen, wij geven antwoorden. Verslag aan de samenleving over 2013 We willen onze cliënten zo behandelen dat ze kiezen voor een relatie met KBC op lange termijn. 2 Verslag aan de samenleving

Nadere informatie

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu

Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008. Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Geld(t) vertrouwen? ASN Bank Jaarverslag 2008 1 Financiële resultaten en prestaties op het gebied van maatschappij en milieu Jaarverslag 2008 ASN Bank Geld(t) vertrouwen? Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Een transparante kijk op duurzaam beleggen Inhoud Beleggen met eerbied voor onderlinge waarden Ethias volgt de strengste gedragscodes Ethias sluit zich

Nadere informatie

VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 122 - zomer 2013 - www.triodos.be

VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 122 - zomer 2013 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 122 - zomer 2013 - www.triodos.be IN DIT NUMMER: DUURZAME BANKEN WERKEN WERELDWIJD SAMEN ENERGIE- ACTIEF VOORBEELDGEBOUW in genk SMart: SLIMME OPLOSSINGEN

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

Vorming Wat doet de bank met mijn geld? Ontwikkeld door Netwerk Vlaanderen. Aanbod KWB, werkjaar 2010-2011

Vorming Wat doet de bank met mijn geld? Ontwikkeld door Netwerk Vlaanderen. Aanbod KWB, werkjaar 2010-2011 Vorming Wat doet de bank met mijn geld? Ontwikkeld door Netwerk Vlaanderen Aanbod KWB, werkjaar 2010-2011 Inhoud 1. DOEL pag. 2 2. OPBOUW pag. 3 3. METHODIEK EN TIMING pag. 4 A. Voorbereiding pag. 4 B.

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Missie. Inhoud. Meer info. Voor wie doen we het? Wat doen we?

Missie. Inhoud. Meer info. Voor wie doen we het? Wat doen we? Jaarverslag 2013 1 Missie Hefboom bouwt in Vlaanderen en Brussel mee aan een sociale en duurzame samen leving. De organisatie is een tussenschakel tussen investeerders (zowel individuele personen als organisaties)

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

ANDERS OMGAAN. De Wikke. Winnaar fotowedstrijd Bankgeheimen.be JUNI - JULI -AUGUSTUS 2008

ANDERS OMGAAN. De Wikke. Winnaar fotowedstrijd Bankgeheimen.be JUNI - JULI -AUGUSTUS 2008 België - Belgique PB 1000 Brussel 1 1/1366 JUNI - JULI -AUGUSTUS 2008 Magazine Netwerk Vlaanderen verschijnt driemaandelijks, 26 e jaargang, nr 2 ANDERS OMGAAN met geld De Wikke Winnaar fotowedstrijd Bankgeheimen.be

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE de kleur Van geld EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE In dit nummer: meerwaarde voor social profit baanbrekend In bouwsector: Instapklare passiefwoningen filmklassiekers

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2008

TlB Jaarverslag 2008 TlB Jaarverslag 2008 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2006 2005 2004 Financieel Eigen vermogen 204 200 124 120 102 Aantal certificaathouders 11.797 12.084 9.039 9.271 8.231 Toevertrouwde middelen

Nadere informatie

De rol van de overheid inzake. maatschappelijk verantwoord investeren

De rol van de overheid inzake. maatschappelijk verantwoord investeren De rol van de overheid inzake maatschappelijk verantwoord investeren Memorandum Federale verkiezingen 2007 Inhoudsopgave Inleiding Investeren in een leefbare toekomst 3 1. Stel grenzen 4 1.1 Aan onaanvaardbare

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

De essentie van vertrouwen

De essentie van vertrouwen De essentie van vertrouwen ASR Jaarverslag 2011 Profiel ASR kiest er bewust voor om de andere verzekeraar te zijn. De verzekeraar die mensen financieel bewuster wil maken. Dit doen we door voortdurend

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2013 1

Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 5 91 215 Aanvullende inlichtingen 270 Belfius Bank Jaarverslag 2013 1 Profiel van Belfius Bank Belfius Bank is een Belgische bank- en verzekeringsgroep

Nadere informatie

Verslag aan de samenleving over 2012

Verslag aan de samenleving over 2012 Verslag aan de samenleving over 2012 WIE ZIJN WIJ? Een bank-verzekeraar die zich toelegt op de invulling van de behoeften van particulieren, kmo s en grotere ondernemingen in België, Tsjechië, Slowakije,

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

7 pijlers, die het houvast zijn voor een goede bankrelatie. Dank voor uw vertrouwen.

7 pijlers, die het houvast zijn voor een goede bankrelatie. Dank voor uw vertrouwen. 1 2 Beste klant, Deze gedragscode is een initiatief van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Door deze code te ondertekenen, verbindt uw bank zich ertoe dat zij in haar dagelijks

Nadere informatie

11. Zet greenwashers in hun hemd 12. laat je supergeld voor jou spreken 13. Word lid van FairFin

11. Zet greenwashers in hun hemd 12. laat je supergeld voor jou spreken 13. Word lid van FairFin Mijn Checklist: 1. Wat doet jouw geld? 2. Kies je bank bewust 3. Open een duurzame spaarrekening 4. Doe een duurzame spaarrekening kado 5. Bedenk of je wilt beleggen 6. Kies je verzekering bewust 7. Geef

Nadere informatie