VDK in 9 duurzame garanties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VDK in 9 duurzame garanties"

Transcriptie

1 VDK in 9 duurzame garanties

2 VDK Spaarbank nv Sint-Michielsplein Gent tel.:

3 Eerlijk: maakt geld niet gelukkig? Dan moeten we daar samen iets aan doen! U werkt er hard genoeg voor. Dus komt er van uw geld liefst veel goeds. Een fijne thuis, gemoedsrust, en de zekerheid dat er dankzij uw spaarcenten waardevolle projecten gerealiseerd worden. Geld is niet gemaakt om over te piekeren. Brengt het genoeg op? Zonder zotte risico s? Gebeuren er geen foute dingen mee? Op die vragen verdient u klare, eerlijke en geruststellende antwoorden. Uw VDK-adviseur geeft u die. In alle openheid. VDK Spaarbank timmert al sinds 1926 aan een duurzaam ethische weg. Aanvankelijk als lokale bank van en voor de gewone werkmens. Samen kregen we het beter. Stap voor stap. VDK bleef zich naast haar rol als bankier ook altijd sociaal engageren. Solidair met kansarmen van bij ons. Na verloop van tijd kwam er zelfs ruimte om ondernemende mensen in het Zuiden door middel van microkrediet een eerlijke kans te geven. Maar toch blijft VDK het vooral dichtbij zoeken. We adviseren mensen, bedrijven en organisaties van bij ons over hun geldzaken. Correct, fair en deskundig. Maar bovenal, op een maatschappelijk verantwoorde manier. 1 We maken dat engagement graag hart in 9 duurzame garanties. We laten ze u hier graag ontdekken. In woord en beeld. Maar vooral, in duurzame daadkracht. Leen Van den Neste Voorzitter directiecomité VDK Spaarbank Blijft u graag op de hoogte hoe we ons duurzaam ethisch engagement in de praktijk brengen? Schrijf u dan in op onze digitale nieuwsbrief Hart Genoeg? via

4 Onze 9 duurzame garanties i. We willen u altijd recht in de ogen kunnen kijken (p.3) ii. U wil de strafste duurzaamheidsgaranties? De SpaarPlus Rekening (p.4) iii. Een absoluut no way aan schadelijke investeringen (p.5) iv. Externe controle door duurzaam ethische waakhonden (p.6) v. Onafhankelijk + nabij = sterk en pertinent advies (p.9) vi. Veilig en voorzichtig bankieren als een goede huismoeder (p.11) vii. Solidariteit zit in ons DNA Hier bij ons en in het Zuiden (p.12) viii. Open en fair in kosten en opbrengsten (p.14) ix. Klare taal, duidelijke daden en vooral: alles kan beter (p.15)

5 I We willen u altijd recht in de ogen kunnen kijken Goed advies beschouwen wij als onze kerntaak. Of u nu een natuurlijk persoon, een bedrijf of een organisatie bent: uw geldzaken verdienen raad op maat. Relevant voor uw situatie. Deskundig. Maar vooral correct. We zullen onze cliënten nooit luchtkastelen voorspiegelen. Duurzaam betekent voor VDK dat we gaan voor een vertrouwensrelatie op lange termijn. Daarom vinden we het belangrijk een goede buur te zijn. En u op gepaste momenten graag uit te nodigen voor een adviesgesprek. Bij de uitoefening van de bankactiviteiten beoogt VDK een aantal strategische kerndoelstellingen die betrekking hebben op de autonome groei, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de uitbouw van de cliëntenrelaties, de interne organisatie, de commerciële ambities en het financieel resultaat. Missieverklaring VDK Spaarbank wil op een integere, professionele, cliëntvriendelijke en rendabele wijze haar financiële producten en diensten aanbieden. VDK Spaarbank wil haar doelstellingen bereiken via een performant bestuur, rekening houdend met de belangen van alle stakeholders van de bank en in overeenstemming met de principes van een gezond en voorzichtig beleid. Integriteit en bedrijfsethiek zijn daar een essentieel onderdeel van. 3 Er wordt gestreefd naar een duurzame winst, waarbij een correcte en marktconforme dividendpolitiek wordt vooropgesteld, aanvaardbaar voor de aandeelhouders maar met aandacht voor de continuïteit en de verdere groei van de bank. Winstoptimalisatie is de doelstelling en niet winstmaximalisatie. In de commerciële strategie staat de cliënt centraal en wordt de nadruk gelegd op persoonlijke dienstverlening. Via transparante producten tegen marktconforme voorwaarden en een professionele dienstverlening wordt een vertrouwensrelatie met de cliënt beoogd op lange termijn en wordt gestreefd naar een grote cliëntentevredenheid. VDK wil zich naast haar primaire financieel-economische taak ook consequent blijven profileren als een warme, toegankelijke en duurzame bank. Solidariteit met sociaal zwakkeren, fundamenteel respect voor mens en milieu, ethisch verantwoord en duurzaam ondernemen, het zijn waarden die onlosmakelijk aan onze mission statement gelieerd zijn.

6 II U wil de strafste duurzaamheidsgaranties? De SpaarPlus Rekening 4 VDK is één van de weinige Belgische banken waar u terechtkunt voor een 100% ethische spaarrekening. Want dergelijke spaarrekeningen moeten voldoen aan een aantal voorwaarden die door sectorfederatie Febelfin zijn vastgelegd. U leest hier meer over op De spaarcenten op uw SpaarPlus Rekening krijgen een faire intrestvergoeding (basintrest en getrouwheidspremie). Maar daarnaast hebt u de absolute zekerheid dat uw spaargeld gebruikt wordt voor het financieren van maatschappelijk waardevolle initiatieven en projecten. Hier bij ons of in het Zuiden. Voor microkredieten bijvoorbeeld, voor sociale werkplaatsen, kringloopcentra, duurzame energiebedrijven, milieuvriendelijke technologie, voor de zorgsector, onderwijs of sociale woningbouw Die sociaal-ethische herbelegging door VDK wordt door het onafhankelijke bureau Forum Ethibel elk jaar opnieuw nagekeken en gecertificeerd. Verderop in punt IV leest u hier meer over. Bovendien betaalt VDK op de totale inlage van alle SpaarPlus Rekeningen samen een financiële bijdrage van 5 basispunten aan 7 partnerorganisaties die, elk op hun manier, bijdragen aan een meer solidaire samenleving. Samen ontvingen deze organisaties in 2014 een bedrag van euro. Eind 2014 telde VDK SpaarPlus Rekeningen, samen goed voor een bedrag van bijna 197 miljoen euro. Meer info over de 7 partnerorganisaties vindt u op: Trias is een Vlaamse ngo die wereldwijd meer dan 1 miljoen ondernemende mensen ondersteunt. Dat gebeurt door het versterken van tientallen startende boerenorganisaties en ondernemingsverenigingen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Op die manier krijgen mensen in het Zuiden toegang tot professionele bedrijfsopleidingen, betaalbare microfinanciering, rendabele afzetmarkten en een actieve belangenverdediging. Wereldsolidariteit biedt mensen in het Zuiden alle kansen om zich te organiseren in vakbonden, mutualiteiten of coöperatieven, zodat ze samen kunnen opkomen voor waardig werk en sociale bescherming. Dankzij Wereldsolidariteit, de ngo van de christelijke arbeidersbeweging, kunnen ze daarbij rekenen op de steun van een uitgebreid internationaal netwerk, waar solidariteit écht telt. Incofin investeert in tientallen microfinancieringsinstellingen in zowat alle continenten. Deze instellingen verschaffen op hun beurt microkredieten aan meer dan 4 miljoen kleine ondernemers, die niet bij de klassieke banken terechtkunnen. Met zo n kleine lening, vaak slechts een paar honderd euro, kunnen ondernemende mensen een eigen zaak opstarten en zo de vicieuze cirkel van armoede doorbreken. Broederlijk Delen is een Vlaamse ngo die groepen mensen in het Zuiden ondersteunt bij het realiseren van hun plannen in de strijd tegen armoede en onrecht. Broederlijk Delen zet zelf geen projecten op, maar steunt eigen initiatieven van de plaatselijke bevolking, voert actie tegen politieke oorzaken van armoede en sensibiliseert het publiek voor acties om een wereldwijd netwerk van solidariteit te kunnen uitbouwen. Hefboom ondersteunt de oprichting en ontwikkeling van solidaire ondernemingen in Vlaanderen en Brussel op een professionele en bedrijfsmatige wijze. Dat kan door maatgesneden bedrijfsadvies, of door financiering aan haalbare voorwaarden. Solidaire ondernemingen onderschrijven volgende principes: duurzame werkgelegenheid, respect voor het milieu, rechtvaardige handelspraktijken en tewerkstelling van mensen uit kansengroepen. Welzijnszorg voert onder de slogan Samen tegen armoede met vele vrijwilligers strijd tegen armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen en Brussel. Mensen in armoede raken gevangen in een complex web van problemen op diverse levensdomeinen zoals tewerkstelling, huisvesting, gezondheid en onderwijs. Welzijnszorg investeert in verschillende initiatieven om armoede op structurele wijze te bestrijden. FairFin wil mensen en banken aanzetten om op een verantwoorde manier om te gaan met geld. Om dat doel te bereiken voert de organisatie onderzoek naar onverantwoorde of schadelijke investeringen van Belgische banken en brengt ze duurzame bankproducten in kaart. FairFin informeert, sensibiliseert, onderzoekt, publiceert, adviseert, geeft vorming en voert acties over duurzaam omgaan met geld.

7 III Een absoluut no way aan schadelijke investeringen De centen die bijna cliënten ons via spaarrekeningen, zichtrekeningen, termijnrekeningen of spaarbons toevertrouwen worden door VDK omgezet in kredieten (voornamelijk woonkredieten) of worden geïnvesteerd op de financiële markten (voornamelijk in obligaties). Gedetailleerde informatie over de ingezamelde spaarfondsen, de verstrekte kredieten en de effectenportefeuille van VDK vindt u elders in deze brochure. aftoetsen. Zo bent u er zeker van dat uw spaargeld bijvoorbeeld niet wordt gebruikt voor het financieren van de wapenindustrie of van bedrijven die een loopje nemen met fundamentele mensen- of arbeidsrechten. Hieronder vindt u de volledige tekst van deze VDKpolicy. Zowel in onze kredietportefeuille als in onze effectenportefeuille streven we ernaar om schadelijke investeringen, zo goed als we kunnen, uit te sluiten. Daarom hebben we een interne policy opgesteld, waaraan we elke krediet- en beleggingsbeslissing van de bank VDK-policy met betrekking tot financiering van controversiële activiteiten Los van de specifieke positieve herbeleggingscriteria die van toepassing zijn op de door VDK ingezamelde duurzame deposito s (Spaar- Plus Rekening), kiest VDK Spaarbank er uitdrukkelijk voor om bij de herbelegging van de volledige binnenbalans spaarinlage op structurele en systematische wijze rekening te houden met de drie dimensies inzake duurzaamheid: het sociale aspect, het milieu en de economische dimensie (= de triple-p benadering: People - Planet - Profit). Dit geldt zowel voor investeringen in de effectenportefeuille als voor kredietverlening. Ten aanzien van controversiële (= voorwerp uitmakend van discussie of maatschappelijk debat ) bedrijven of economische activiteiten hanteert VDK een pragmatische en dynamische benadering. VDK volgt de gebeurlijke polemiek en zal haar investerings- en/of kredietbeslissingen aftoetsen aan actueel gekende situaties en ontwikkelingen. Indien nodig zullen posities bijgestuurd worden. Concreet kunnen bedrijven of activiteiten omstreden zijn omwille van hetzij het productieproces, hetzij omwille van het product zelf. 5 Controversieel productieproces Wat betreft controverse die te maken heeft met het productieproces, hanteert VDK in haar investerings- en kredietpolitiek nultolerantie voor bedrijven die zich voor zover actueel bekend bezondigen aan: - Ernstige of systematische schending van fundamentele mensen- en/of arbeidsrechten (kinderarbeid, discriminatie, dwangarbeid, belemmering van vakbondsvrijheid ). VDK baseert zich daarbij op de UN Global Compact principes, op de conventies van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) en richtlijnen van de OESO - Corruptie (fraude, omkoping, witwassen ) of grove inbreuken op het vlak van corporate governance - Land-grabbing (= het opkopen van grote arealen landbouwgrond in het Zuiden door grote internationale investeerders) Controversiële producten Inzake controversiële producten zal VDK niet investeren in of krediet verlenen aan bedrijven die voor zover bekend betrokken zijn bij: - De productie van wapens of militaire apparatuur (zowel conventionele als niet-conventionele wapens of wapensystemen) - De productie van tabakswaren - Het organiseren van kansspelen, het exploiteren van casino s of andere initiatieven die aanzetten tot gokken - Het produceren van niet-medische producten waarvoor proeven op dieren worden gebruikt zonder dat dit wettelijk opgelegd wordt - Het produceren, verspreiden of verkopen van pornografisch materiaal Voor volgende producten tolereert VDK een beperkte betrokkenheid, in die zin dat maximaal 10% van de omzet uit de betrokken activiteit gerealiseerd wordt. VDK streeft ernaar om eventuele bestaande posities in dergelijke bedrijven geleidelijk af te bouwen. Het gaat om bedrijven die betrokken zijn bij: - De productie van kernenergie, het opwekken van energie door kolencentrales (steenkool, bruinkool), het winnen van gas uit niet-conventionele bronnen (schaliegas bvb.) en het winnen van olie uit teerzanden - De productie of verwerking van bont of aanverwante producten - Het produceren op basis van genetisch gemodificeerde organismen in land- of bosbouw

8 Iv Externe controle door duurzaam ethische waakhonden Specifiek voor de SpaarPlus Rekening heeft VDK aan Forum Ethibel opdracht gegeven om op basis van een jaarlijkse audit een publieke certiferingsverklaring af te leveren over de herbelegging van de spaarmiddelen die ze op deze ethische spaarrekening inzamelt. Forum Ethibel is een onafhankelijke organisatie met een grote expertise op vlak van maatschappelijk verantwoord investeren. Op basis van hun knowhow ter zake, gaan zij dus elk jaar opnieuw na of VDK de spaarcenten op de Spaar- Plus Rekening effectief heeft herbelegd conform de sociaal-ethische criteria die daarvoor contractueel zijn vastgelegd. De certificeringsverklaring over het jaar 2014 vindt u op pagina 7 en 8. Een dergelijk Forum Ethibel-certificaat is een belangrijke troef: 6 Het biedt onze cliënten de zichtbare garantie dat alle opgelegde spelregels nageleefd zijn. Heel wat social-profit organisaties, overheden en ngo s wensen enkel samen te werken met bedrijven die objectief blijk geven van deugdelijk bestuur en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. FairFin is een onafhankelijke vzw die banken en het brede publiek sensibiliseert over duurzaam omgaan met geld. De organisatie doet ook onderzoek naar schadelijke investeringen door de banksector. Op initiatief van FairFin lanceerden acht organisaties (waaronder , Oxfam Solidariteit en Amnesty International) een duurzame bankengids. Op basis van uitgebreid onderzoek worden de meeste Belgische banken beoordeeld op hun beleid inzake duurzaamheid. Concreet krijgen de banken een quotering op diverse maatschappelijke thema s: klimaat, natuur, mensenrechten, arbeidsrechten, bonussen, belastingen, corruptie, transparantie en wapens. VDK haalt in deze studie de op één na beste score. Lees er alles over op

9 VDK SPAARBANK & TRIAS WERELDSOLIDARITEIT CPP-INCOFIN BROEDERLIJK DELEN HEFBOOM WELZIJNSZORG FAIRFIN SpaarPlus Rekening CERTIFICERINGSVERKLARING OVER 2014 Aan alle betrokkenen bij de SpaarPlus Rekening, Aan het publiek, Kaderend in haar sociaal-maatschappelijk engagement biedt VDK als gezinsbank een (gereglementeerde) ethische of duurzame spaarrekening aan onder de naam SpaarPlus Rekening. Deze spaarrekening werd op 1 juli 2013 gelanceerd als opvolger van de Wereldspaarrekening en de Solidariteitsspaarrekening. VDK wil via deze duurzame spaarrekening een structureel partnership aangaan met een aantal organisaties die elk op hun specifieke manier actief zijn in één van volgende domeinen: ontwikkelingssamenwerking, sociale beweging, microfinanciering, sociale economie, armoedebestrijding, duurzaam omgaan met geld. In dit kader heeft VDK met Forum ETHIBEL een overeenkomst afgesloten met als doel het certificeren van de sociaal-ethische wederbelegging van de volledige portefeuille ingezameld binnen de Partnership Overeenkomst Spaarplus Rekening tussen VDK Spaarbank nv en Trias vzw, Wereldsolidariteit vzw, Incofin cvso, Broederlijk Delen vzw, Hefboom vzw, Welzijnszorg vzw en Fairfin vzw. Deze overeenkomst voorziet in de herbelegging, op een transparante en sociaal-ethische manier, van de gemiddelde integrale spaarinlage (berekend op basis van de spaarvolumes op het einde van elke kalendermaand) door middel van kredieten aan of investeringen (obligaties of kapitaalparticipaties) in volgende luiken: 1) Microfinancieringsinstellingen (MFI s) of organisaties die actief zijn in microfinanciering 2) Bedrijven of organisaties die actief zijn op vlak van sociale economie (o.a. kringloopcentra, sociale werkplaatsen, invoegbedrijven, bedrijvencentra voor sociale economie, eerlijke wereldhandel, duurzaam toerisme, alternatieve financieringsorganisaties, werknemerscoöperatieven) 3) Bedrijven of organisaties die in hoofdzaak actief zijn op vlak van duurzame energie, milieuvriendelijke technologie, biologische voeding, natuurbehoud 4) Vredesbewegingen, mensenrechten- en welzijnsorganisaties 5) Sociale woningbouw, onderwijs (vrij of gemeenschapsonderwijs en alternatieve onderwijsinstellingen), gezondheidszorg (ziekenhuizen, bejaarden- of gehandicaptenzorg) en zo nodig en voor maximaal 50% van de gemiddelde inlage in: 6) Bedrijven, opgenomen in het Ethibel Excellence investeringsregister 7) Specifieke ethische (bij voorkeur Ethibel-gelabelde ) beleggingsfondsen. Los van deze (positieve) herbeleggingscriteria hanteert VDK bij al haar herbeleggingen uitsluitingscriteria, zoals omschreven in de Algemene Policy m.b.t. financiering van controversiële activiteiten, zoals gepubliceerd op: https://www.vdk.be/over-vdk/duurzaam-bankieren/policy. 7

10 Ons nazicht is volledig uitgevoerd volgens de bepalingen van de overeenkomst. Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden hebben wij kunnen steunen op de administratieve diensten van VDK Spaarbank. Wij hebben alle bijkomende inlichtingen verkregen die wij hebben gevraagd. Deze certificeringsverklaring slaat op het volledige boekjaar Wij hebben kunnen vaststellen dat er eind 2014 in totaal houders van een SpaarPlus Rekening waren, goed voor in totaal De gemiddelde inlage over het jaar bedraagt Op basis van onze controles bevestigen wij dat de wederbeleggingen als volgt gespreid waren: Luik 1: microfinanciering 40,4% Luik 2: sociale economie 0,4% Luik 3: duurzame energie, milieu, biologische voeding 16,6% Luik 4: vredesbeweging, mensenrechten- en welzijnsorganisaties 0,0% Luik 5: sociale woningbouw, onderwijs, gezondheidszorg 42,5% Lokale microkredieten en participaties in en kredieten aan organisaties actief in het verstrekken van microkredieten maken de hoofdmoot uit van de wederbelegging, gevolgd door kredieten aan sociale woningbouw, onderwijs en gezondheidszorg. Projecten in de sociale economie trekken voorlopig weinig middelen aan. Er werden voorlopig ook geen kredieten aan ideële organisaties opgespoord. 8 Er werd op gewaakt dat er geen dubbeltellingen gebeurde met projectfinancieringen, toegekend door VDK Spaarbank, die verband houden met de volkslening. Tot besluit verklaren wij dat voor het boekjaar 2014, de ethische wederbelegging volledig conform de overeenkomst tussen VDK Spaarbank en Trias, Wereldsolidariteit, CPP-Incofin, Broederlijk Delen, Hefboom, Welzijnszorg en FairFin gerealiseerd werd. Voor Forum ETHIBEL vzw, Herwig Peeters, Directeur Brussel, 3 maart 2015

11 v Onafhankelijk + nabij = sterk en pertinent advies Sinds 1926 varen we bij VDK een eigen(zinnige) koers als duurzaam ethische bank. Meerdere keren in de geschiedenis van onze bank koos VDK er bewust voor om de autonomie te bewaren en niet mee te stappen in een fusie- of overnameverhaal. De legendarische Gentse koppigheid maar vooral een flinke dosis gezond verstand zorgden ervoor dat VDK steeds op eigen benen is blijven staan. Terwijl andere banken door fusies en overnames steeds groter werden, zijn wij zelfstandig gebleven. Zonder inmenging van holdings of buitenlandse groepen. Small is beautiful, ook bij de bank. Tegenover de soms megalomane ambities van de grootbanken bleef VDK altijd geloven in de voorzichtige meerwaarde van direct en persoonlijk contact. Ver weg van de grote bankcrisissen gaan wij rustig verder onze eigen weg. Als onafhankelijke Vlaamse bank blijven we verder inzetten op professioneel maar eerlijk advies. Dag na dag, van mens tot mens. 9 VDK is niet beursgenoteerd. Er is dus geen druk om elk kwartaal opnieuw de analistenverwachtingen te overtreffen. Uiteraard moet een bank winst maken, ook de onze. Winst is immers nodig om de continuïteit van de bank te garanderen. Maar de aandeelhouders van VDK streven niet naar winstmaximalisatie op korte termijn. Op die manier maken ze het mogelijk om een deel van de winst te gebruiken om de fundamenten van de bank te verstevigen. Of om te investeren in nieuwe initiatieven of projecten. Zo investeert VDK voortdurend in digitale technologie, zodat u als VDK-cliënt op een veilige en zeer gebruiksvriendelijke manier online en mobiel kunt bankieren. Maar we blijven ook investeren in persoonlijk contact met onze cliënten. Want correct en eerlijk advies van mens tot mens blijft de pijler van een duurzame bankrelatie op lange termijn.

12 v In alle VDK-vestigingen kunt u terecht voor advies op maat. Op ùw maat. Want elke cliënt heeft recht op een persoonlijke service, afgestemd op zijn of haar specifieke wensen en verwachtingen. Is er (nog) geen kantoor bij u in de buurt? Geen probleem, dan kunt u bij VDK terecht bij de medewerkers van het Contactcenter. Telefonisch via of via naar U mag er op precies dezelfde service rekenen als in een klassiek VDK-kantoor. Karel Cassiman, VDK Contactcenter VDK contactcenter Ondernemingen, lokale overheden, social profit organisaties, zij hebben voor hun bankzaken specifieke behoeften. Binnen VDK werd daarom een gespecialiseerde cel Bedrijven & Organisaties uitgebouwd. Maak kennis met een toegewijd team van professionele relatiebeheerders die u met raad en daad zullen adviseren bij al uw bankzaken. Of het nu gaat over uw betalingsverkeer, over kredieten of over (duurzaam) beleggen, het maakt niet uit. Maak een afspraak, we komen graag bij u langs. Bel ons op of mail naar cel Bedrijven & Organisaties Bart Romanus, Cel Bedrijven & Organisaties

13 vi Veilig en voorzichtig bankieren als een goede huismoeder Het recente verleden heeft aangetoond dat schaalgrootte geen maatstaf is voor de veiligheid van een bank. VDK mag dan niet de grootste bank zijn, we kunnen wel terugvallen op een heel stevige kapitaalbuffer. Het eigen vermogen van de bank is eind 2014 opgelopen tot bijna 270 miljoen euro. 11 De solvabiliteitsratio van VDK bedroeg eind 2014 ruim 16% en behoort daarmee tot de allersterkste in Belgisch bankenland. De solvabiliteit geeft weer in welke mate de bank haar verplichtingen tegenover schuldeisers kan nakomen. Voor de banksector moet de solvabiliteitsratio minstens 8% bedragen. VDK zit daar met 16% dus ver boven. Door een consistent voorzichtig beleid bouwde VDK in de loop der jaren heel stevige reserves op, met het oog op duurzame stabiliteit. Ook in de toekomst zal VDK consequent streven naar een gezonde winst vanuit een langetermijnperspectief. Snel geldgewin vol risico is niet aan VDK besteed.

14 vii Solidariteit zit in ons DNA Hier bij ons en in het Zuiden In 1926 werd VDK als lokale spaarkas in Gent opgericht onder de naam Volksspaarwezen. Door het volk, voor het volk, was de stichtingsleuze. De initiatiefnemers, een aantal leidinggevende figuren uit de christelijke arbeidersbeweging, wilden de groeiende arbeidersklasse op die manier op een laagdrempelige manier toegang geven tot het bankwezen. De gewone man was in die tijd immers niet welkom bij de toenmalige commerciële banken wegens niet rendabel Met eenvoudige producten en via vertrouwenspersonen in nagenoeg alle dorpen en gemeenten van het arrondissement Gent-Eeklo kreeg Volksspaarwezen al snel voet aan de grond bij heel wat arbeidersgezinnen. In 1936 weigerde Volksspaarwezen mee te stappen in een fusieverhaal waarbij heel wat andere christelijk geïnspireerde spaarkassen samensmolten in de Belgische Arbeiders Coöperatie (BAC). De legendarische Gentse koppigheid en een flinke dosis gezond verstand van de toenmalige bestuurders zorgden ervoor dat onze bank zelfstandig bleef. De bank kreeg een nieuwe naam: Volksdepositokas, kortweg VDK. Na de Tweede Wereldoorlog kende VDK een steile opgang en evolueerde van kleine spaarkas met een beperkt productengamma naar een allround gezinsbank met een volledige bankservice in sparen, beleggen, kredieten en betalingsverkeer. Geleidelijk kregen we het samen beter. Zo kreeg VDK de kans om haar sociaal engagement en haar maatschappelijke betrokkenheid uit te drukken in een aantal initiatieven en projecten. Als sponsor, als partner of als mecenas, maar ook als investeerder of kredietverlener. In eerste instantie met lokale of regionale focus. Met solidariteit als onderliggende kernwaarde. Zo steunt VDK op structurele wijze organisaties zoals Tele-Onthaal (telefonische en online hulp aan mensen in noodsituaties), YouthStart (ondernemingsgerichte opleiding en coaching van kanszoekende jongeren) of 180 Degrees Consulting (vrijwillige consultancy door universiteitsstudenten aan ngo s). VDK investeert in het aandelenkapitaal van coöperatieve vennootschappen als De Kromme Boom (opvang voor mensen in materiële of geestelijke nood), De Punt (een incubatiecentrum voor bedrijven in de sociale economie, die werkgelegenheid creëren voor mensen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt) of De Schoring (tewerkstellingsprojecten voor kansarmen). 4

15 Ook als kredietverlener in de social profit sector versterkt VDK het maatschappelijke weefsel. Door het financieren van ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, wijkgezondheidscentra of sociale woningbouw krijgt het spaargeld van tienduizenden VDK-cliënten een heel tastbare en duurzame bestemming. Maar solidariteit stopt niet bij de landsgrenzen, ook niet voor een regionale bank als VDK. Geconfronteerd met de vaak schrijnende noden in het Zuiden, engageerde VDK zich reeds in 1992 in de oprichting van Incofin. Incofin participeert in of verleent krediet aan tientallen microfinancieringsinstellingen (MFI s), wereldwijd. In bijna 50 landen, in alle continenten. Van India tot Peru. Van Armenië tot Tanzania. Die lokale MFI s verstrekken op hun beurt kleine leningen (microkredieten) aan de plaatselijke bevolking die vaak geen toegang heeft tot de klassieke banken. Microkredieten zijn kleine leningen, vaak maar een paar honderd euro, waarmee ondernemende mensen de kans krijgen om een eigen zaak of handeltje op te zetten en zo de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken. 5 Lenen motiveert meer dan geven. Je toont ermee dat je vertrouwen hebt in de ondernemingszin van kansarme mensen. Dat je gelooft dat ze succesvol zullen zijn. En dat ze je dus beetje bij beetje zullen terugbetalen. 13 Frans Verheeke, voorzitter Incofin 6 VDK gelooft sterk in microkrediet als hefboom om mensen uit de armoedespiraal te helpen. Daarom startte VDK in 2007 ook met de opbouw van een eigen kredietportefeuille in microkredietinstellingen in Centraal- en Zuid-Amerika, Afrika, Centraal- Azië en Oost-Europa. VDK doet daarvoor een beroep op de expertise van Incofin. Eind 2014 had VDK op die manier een eigen MFI-kredietportefeuille ten belope van 61,3 miljoen euro. Maar VDK blijft uiteraard in eerste instantie een bank van bij ons. We zoeken het dus vooral dichtbij. Waar andere banken kantoren sluiten, houdt VDK bewust vast aan vestigingen in moeilijke stedelijke buurten. Want ook daar hebben mensen, ongeacht hun afkomst of huidskleur, recht op professionele bankdiensten gebaseerd op persoonlijk advies. Dag na dag, van mens tot mens. 1/ Uit de oude doos: een stichtersaandeel van Volksspaarwezen uit / VDK-voorzitter Emiel Claeys aan het woord bij de viering van de 50ste verjaardag van VDK in / Fiere jongeren poseren met hun YouthStart-getuigschrift 4/ In de wijk Nieuw Gent financiert VDK de bouw van een wijkgezondheidscentrum 5/ Frans Verheeke, voorzitter Incofin 6/ Een Indiase vrouw bij haar fruithandel die ze via microkrediet kon opstarten

16 viii Open en fair in kosten en opbrengsten Met zo n 300 medewerkers bedienen we bijna cliënten. Klein en goed georganiseerd kunnen we alert op de kosten letten en toch voluit inzetten op advies van mens tot mens. Onze effectenrekening is bijvoorbeeld gratis. Ook ondernemingen en organisaties krijgen hun vele betaalverrichtingen gratis. 14 Onze winst als bank komt in eerste instantie uit de (kleine) marge tussen de intresten die we ontvangen op onze kredieten en de intresten die we uitbetalen op onze spaarproducten. Daarvoor hanteren wij faire en duidelijke tarieven. Waarom zijn de VDK-tarieven niet de allerscherpste van de markt? Omdat we pas goed, duurzaam ethisch en veilig voor uw geld kunnen zorgen als we zelf voor de lange termijn rendabel blijven. We willen daar heel open en eerlijk in zijn: VDK is geen prijsbreker. We hanteren correcte tarieven maar we engageren ons ertoe om u daar een uitmuntende persoonlijke service voor te bieden. Daar staan al onze medewerkers borg voor. Elke dag opnieuw.

17 ix Klare taal, duidelijke daden en vooral: alles kan beter Op regelmatige tijdstippen vertellen we graag hoe we bij VDK het sociaal-maatschappelijk engagement in de praktijk brengen. Op onze website kunt u zich inschrijven op onze digitale nieuwsbrief Hart Genoeg?. Kosteloos. Op die manier kunt u zelf oordelen of we goed bezig zijn. 15 Goed advies staat of valt met elkaar goed te begrijpen. Het begint met zorgvuldig luisteren en de bereidheid om te blijven leren. Duurzaam bankieren kan altijd beter, ook daar zijn we eerlijk in. We staan open voor alle suggesties. Ze zijn welkom op

VDK Spaarbank nv Sint-Michielsplein 16 9000 Gent tel.: 09 267 32 11 e-mail: vdk@vdk.be. www.vdk.be

VDK Spaarbank nv Sint-Michielsplein 16 9000 Gent tel.: 09 267 32 11 e-mail: vdk@vdk.be. www.vdk.be Duurzame garanties VDK Spaarbank nv Sint-Michielsplein 16 9000 Gent tel.: 09 267 32 11 e-mail: vdk@vdk.be www.vdk.be EERLIJK: MAAKT GELD NIET GELUKKIG? Dan moeten we daar samen iets aan doen! U werkt er

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

1 BNP PARIBAS FORTIS AG INSURANCE SMART INVEST BON SRI EUROPE AANKONDIGING VAN CERTIFICATIE Aan de intekenaars, Aan het publiek, Forum ETHIBEL vzw i werd aangesteld door AG Insurance SA en BNP Paribas

Nadere informatie

FairTrade + Steden en gemeenten schakelen een versnelling hoger

FairTrade + Steden en gemeenten schakelen een versnelling hoger FairTrade + Steden en gemeenten schakelen een versnelling hoger 1 Inleiding Sinds een aantal jaren stellen we vast dat heel wat gemeenten en steden inzetten op eerlijke handel en duurzame ontwikkeling.

Nadere informatie

Duurzaamheidsanalyse bedrijven

Duurzaamheidsanalyse bedrijven De inspanningen van bedrijven op het vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden door KBC Asset Management beoordeeld volgens een evaluatiemodel dat werd opgesteld in samenwerking

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds)

Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) Beleggingsstatuut Longfonds (voorheen Astma Fonds) April 2012 Inhoud 1. Algemeen...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Wet- en regelgeving...3 2. Financiële middelen...3 2.1 Algemeen...3 2.2 Schulden en reserves...4

Nadere informatie

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald.

2 Voorwoord. Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Visie en Waarden 2 Voorwoord Wij hebben voor ons bedrijf duidelijke strategische prioriteiten en ambitieuze doelen bepaald. Momenteel werken wij aan een Winning Culture bij Henkel, die ons zal helpen onze

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Longfonds

Beleggingsstatuut Longfonds Beleggingsstatuut Longfonds April 2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wet- en regelgeving... 3 2. Financiële middelen... 3 2.1 Algemeen... 3 2.2 Schulden en reserves... 4 2.3 Doel en tijdshorizon

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het

Nadere informatie

INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT

INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT INVESTEER IN EEN BETERE WERELD EN BELEG VERSTANDIG MET INCOFIN CVSO COMMITTED BEYOND INVESTMENT STIMULEREN VAN ONDERNEMERSCHAP IN HET ZUIDEN I ncofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid 8 januari 205 Inleiding In de Investment Policy Statement heeft SPT de volgende beleggingsovertuiging geformuleerd: Een pensioenfonds is een institutionele,

Nadere informatie

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011

De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 De Punt broedplaats voor ondernemers met aandacht voor mens en milieu. Willem Lutjeharms 16 februari 2011 1 Publiek-private samenwerking 1.1 Ontstaan en evolutie - Faillissement Trefil-Arbed 1993 - Oprichting

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Waarom engagement belangrijk is

Waarom engagement belangrijk is 1/7 Petercam Institutional Asset Management vindt drie zaken belangrijk wanneer het aankomt op Verantwoord Beleggen: 1. Belangrijke vragen stellen bij de gevolgen van onze activiteiten; 2. Een aandeelhouder

Nadere informatie

Incofin cvso: investeren in microfinanciering

Incofin cvso: investeren in microfinanciering Incofin cvso: investeren in microfinanciering Presentatie Finance Avenue 2013 Loïc De Cannière CEO Incofin Investment Management 16 november 2013 Agenda Incofin Investment Management: wie zijn we en wat

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Ludo Sannen. betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heer Ludo Sannen. betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds Zitting 2006-2007 25 oktober 2006 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Ludo Sannen betreffende het duurzaam, maatschappelijk verantwoord beleggen van de middelen van het Toekomstfonds Dit voorstel van resolutie

Nadere informatie

Investeren in coöperaties / De coöperatie in het financieel landschap. Presentatie op coöperanten festival 2017

Investeren in coöperaties / De coöperatie in het financieel landschap. Presentatie op coöperanten festival 2017 Investeren in coöperaties / De coöperatie in het financieel landschap Presentatie op coöperanten festival 2017 1 Waarom investeren in een coöperatie? Voor wat de coöperatie doet: Actuele maatschappelijke

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Financial Forum Gent, 29 mei 1 Agenda 19.00u. Welkomstwoord 19.15u. Presentatie door Michel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin

Nadere informatie

Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in...

Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in... 1 sur 6 20/12/12 14:40 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) Ministerie van Financiële Alternatieven plechtig geopend in Brussel door Daphne van den Blink wo, 2012-12-19 17:46

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

1 CRITERIA Voor de wederbelegging worden volgende negatieve en positieve criteria en toepassingsmodaliteiten gehanteerd.

1 CRITERIA Voor de wederbelegging worden volgende negatieve en positieve criteria en toepassingsmodaliteiten gehanteerd. Wederbeleggingscriteria Krekelsparen Epargne Cigale In de samenwerkingsovereenkomst van 26 juni 2008, verbindt BNP Paribas BNP Paribas Fortis zich ertoe de volledige portefeuille spaar- en beleggingsproducten,

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Doe veilig zaken het is gedekt!

Doe veilig zaken het is gedekt! Doe veilig zaken het is gedekt! Vooruitgang brengt altijd risico s met zich mee Frederick B. Wilcox Waar ligt u s nachts wakker van? Zorgen over niet betaald worden? Geen bankkrediet verkrijgen? Cashflow

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw

Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw B R U S S E L, 22 s e p t e m b e r 2014 Crelan Leerstoel aan de UGent ter bevordering van innovatie in de duurzame landbouw De coöperatieve bank Crelan steunt innovatie in de landbouw via leerstoel aan

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Beleggen en de uitstoot van broeikasgassen 1 WAAROM MEET ACTIAM DE CO 2 -UITSTOOT VAN HAAR BELEGGINGEN? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende

Nadere informatie

Wat willen we in Pegode VZW bereiken?

Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Niel, 15 november 2012 Wat willen we in Pegode VZW bereiken? Doelstelling Pegode VZW zoals vermeld in de statuten: De vereniging heeft als doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering

Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering Loïc De Cannière CEO Incofin Investment Management 15 november 2014 Agenda Microfinanciering: weg naar zelfredzaamheid Incofin Investment Management:

Nadere informatie

is... p Voordelige tarieven en interessante voorwaarden. p Aandacht voor de behoeften en kenmerken van uw organisatie. Advies

is... p Voordelige tarieven en interessante voorwaarden. p Aandacht voor de behoeften en kenmerken van uw organisatie. Advies is... Financiering p Voordelige tarieven en interessante voorwaarden. p Aandacht voor de behoeften en kenmerken van uw organisatie. Advies p Om uw organisatie duurzaam te versterken. p Voor een goed evenwicht

Nadere informatie

Les 5: Sociaal ondernemen

Les 5: Sociaal ondernemen Les 5: Sociaal ondernemen praktisch theoretisch Vakken Nederlands, Moraalleer, Cultuurwetenschappen, Economie, Godsdienst, Maatschappelijke Vorming, Project Algemene Vakken. Doelstellingen en eindtermen

Nadere informatie

verantwoord beleggen

verantwoord beleggen verantwoord beleggen Verantwoord beleggen bij Delta Lloyd Delta Lloyd Groep ziet beleggen als een effectieve manier om waarde te vermeerderen, zolang dat op een verantwoorde manier gebeurt. Maar wat is

Nadere informatie

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek

Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Leven met een handicap in Peru Samenvatting Verkenningsonderzoek Wensen, behoeften, belemmeringen en kansen van mensen met een lichamelijk handicap in Peru m.b.t. sociale en economische participatie Cisca

Nadere informatie

Stichting Hippo Mundo Charity. Beleidsplan. Status Datum. Definitief Vastgesteld door het bestuur d.d. 25 oktober 2016

Stichting Hippo Mundo Charity. Beleidsplan. Status Datum. Definitief Vastgesteld door het bestuur d.d. 25 oktober 2016 Stichting Hippo Mundo Charity Beleidsplan 2016 Status Datum Definitief Vastgesteld door het bestuur d.d. 25 oktober 2016 1 Inleiding Hippo Mundo Charity (HMC) is op 29 december 2009 ontstaan uit de fusie

Nadere informatie

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

De leden van de beleggingscommissie. 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen NOTITIE Van Aan CC Datum Betreft Sjoerd Hoogterp De leden van de beleggingscommissie 10 januari 2011 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Inleiding Het pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI)

Nadere informatie

Voorwoord. Namens alle medewerkers van WMP, Hoogachtend, w.g. B. Nienhaus Directeur

Voorwoord. Namens alle medewerkers van WMP, Hoogachtend, w.g. B. Nienhaus Directeur Voorwoord Na onze initiële registratie en de ondertekening van de UN Global Compact (UNGC) in 2011, doet het mij een genoegen de onderschrijving van Wealth Management Partners (WMP) aan de tien principes

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Max Havelaar: 25 jaar ontwikkeling. Persontmoeting 28 augustus 2014 Lily Deforce Directeur

Max Havelaar: 25 jaar ontwikkeling. Persontmoeting 28 augustus 2014 Lily Deforce Directeur Max Havelaar: 25 jaar ontwikkeling Persontmoeting 28 augustus 2014 Lily Deforce Directeur Agenda 25 jaar Fairtrade: van de boer in het Zuiden tot op ons bord - Evolutie van 1989 tot 2014 - Trade not aid

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord

beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord hoe belegt BPL Pensioen Ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid BPL Pensioen wil een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn dat de

Nadere informatie

ING ENVIRONMENTAL APPROACH

ING ENVIRONMENTAL APPROACH ING ENVIRONMENTAL APPROACH Mensenrechten op de werkplek 3 De uitgangspunten 4 Vrijheid van organisatie en het recht op collectieve onderhandeling 5 TABLE OF CONTENTS Dwangarbeid 6 Kinderarbeid 7 Discriminatie

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Deel 1: oplossingen vragen en opdrachten

Deel 1: oplossingen vragen en opdrachten Deel 1: oplossingen vragen en opdrachten Hier vindt u de oplossingen van de vragen en opdrachten uit het boek (grijze kaders zonder icoon). Hoofdstuk 2 p. 21 Voor het nemen van die risico s worden de banken

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET EFFECTEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een discretionair beheersmandaat

Nadere informatie

CO2-voetafdruk van beleggingen

CO2-voetafdruk van beleggingen CO2-voetafdruk van beleggingen Waarom meet ACTIAM de CO 2 -voetafdruk van haar beleggingen? Klimaatverandering is één van de grootste uitdagingen van de komende decennia. Daarom steunt ACTIAM het klimaatakkoord

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance. Versie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance. Versie Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Versie 29-05-2017 Versie 29-05-2017 Maatschappelijk verantwoord Beleggen en Corporate governance Deze brochure gaat over Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER

TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER TRUSTPARTNERS: EEN STABIELE FACTOR BINNEN VERMOGENSBEHEER KERNWAARDEN TRUSTPARTNERS ONAFHANKELIJK Trustpartners is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Daarmee weet u zeker dat wij alleen uw belang behartigen.

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

De Europese Investeringsbank in kort bestek

De Europese Investeringsbank in kort bestek De Europese Investeringsbank in kort bestek Als bank van de EU bieden wij financiering en expertise aan gezonde en duurzame investeringsprojecten binnen en buiten Europa. De 28 EU-lidstaten zijn onze aandeelhouders,

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165 Broederlijk Delen is een niet-gouvernementele organisatie gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking. Gevolgd door Donorinfo sinds: 2005 02/502 57 00 info@broederlijkdelen.be www.broederlijkdelen.be

Nadere informatie

TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER

TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER TRANSPARANT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER Beringen, 18 juni 2015 www.pldw.be - 1 - BELEGGEN VOLGENS UW WAARDEN TOEGANG TOT DUURZAAM VERMOGENSBEHEER DOOR DE KRACHTEN VAN TWEE SPECIALISTEN TE BUNDELEN Meer dan

Nadere informatie

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT

MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT MEESMAN AANDELENFONDSEN WORDEN DUURZAAM EN BELASTINGEFFICIËNT 14 SEPTEMBER 2017 Inhoudsopgave Wat verandert er?... 3 Duurzaam beleggen... 4 Engagement... 4 Uitsluiting... 4 Duurzame indexen... 4 Hoeveel

Nadere informatie

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken

Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken Onze ambitie Welvaart voor toekomstige generaties mogelijk maken 2 Nieuwe technologie zorgt voor fundamentele veranderingen In tijden waarin technologie en de economie ons meer welvaart geven, streven

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

KBC-Beleggingsservice

KBC-Beleggingsservice KBC-Beleggingsservice U hebt al een mooi bedrag bij elkaar gespaard. Voldoende om onverwachte uitgaven op te vangen. Maar wat doet u met het geld dat u niet nodig hebt als buffer? Steeds meer mensen kiezen

Nadere informatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Ruimte voor ondernemen. uw bedrijf ook in acconditie? Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Gezonde financiële huishouding accountancy belastingadvies strategisch advies accountantscontrole

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze criteria voor financiering.

Triodos Bank. Dit zijn onze criteria voor financiering. Triodos Bank. Dit zijn onze criteria voor financiering. Vragen? Heeft u vragen over deze criteria, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 02 548 28 51 of mail naar info@triodos.be. Inleiding

Nadere informatie

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling

Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling Onze maatschappelijke impact Een aandeel in duurzame ontwikkeling 1 Bankieren voor Nederland stimuleren welvaart en welzijn in Nederland Versterken lokale economie Hoe we inzetten op een vitaal Kop van

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE 1. INLEIDING De gedragscode heeft tot doel: de kwaliteit van de dienstverlening, de onpartijdigheid, de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid, de eerlijke mededinging, de goede

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Inleiding Fysiotherapeuten heeft als eerste doelstelling zorg te dragen voor een goed en betaalbaar pensioen. Binnen deze fiduciaire

Nadere informatie

Financieel Management

Financieel Management 3de bach TEW Financieel Management samenvatting : hoorcolleges aangevuld uit boek Q www.quickprinter.be uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen 162 6,00 Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36%

Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% B R U S S E L, 2 6 f e b r u a r i 2015 Crelan komt versterkt uit de fusie: groepswinst stijgt met 36% Crelan haalt 200 miljoen euro coöperatief kapitaal op en verwelkomt meer dan 25.000 nieuwe coöperanten

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Ondernemers voor Ondernemers B2B - Extra inzet voor het Zuiden

Ondernemers voor Ondernemers B2B - Extra inzet voor het Zuiden Ondernemers voor Ondernemers B2B - Extra inzet voor het Zuiden Samen het Zuiden vooruit helpen Ondernemers voor Ondernemers is een Belgische vereniging met ngo's en particuliere bedrijven als leden. De

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

De missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

De missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Doel Conform het kwaliteitsdecreet beschrijft dit document het kwaliteitsbeleid van het MFC Sint- Jozef. Het omschrijft de missie, visie en waarden ten aanzien van de hulp- en dienstverlening en het beschrijft

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

inzicht in uw bedrijf

inzicht in uw bedrijf Niet zomaar cijfers inzicht in uw bedrijf accounting - auditing - consulting Kennis en maatwerk voor uw business Over Baker Tilly Belgium Baker Tilly Belgium is de merknaam van een groep vennootschappen

Nadere informatie

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken

nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Waarborgregeling - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 241 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 13 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Waarborgregeling - Stand van zaken De Waarborgregeling

Nadere informatie

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015

CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 CARE FOR ALL BELEIDSPLAN 2015 1. Inleiding 2. Strategie 2.1 Doelstellingen 2.2 Geen winstoogmerk 2.3 Bestemming liquidatiesaldo 3. Te verrichten werkzaamheden 3.1 Werving en beheer van gelden 3.2 Vermogen

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

MVO is dood! Ode aan realiteitszin! Ignace Van Doorselaere November 2010

MVO is dood! Ode aan realiteitszin! Ignace Van Doorselaere November 2010 MVO is dood! Ode aan realiteitszin! Ignace Van Doorselaere November 2010 5 stellingen De term MVO moet verdwijnen en vervangen worden door een meer gepaste term (vb. Verantwoorde Groei ). MVO is vandaag

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016

Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Stichting ABN AMRO Foundation Jaarrekening 2016 Het bestuur: C. (Kees) van Dijkhuizen J.C.M. (Jan) van Rutte H. (Hilde) Garssen K. (Klaas) Ariaans Amsterdam, juni 2017 INHOUD Directieverslag over het boekjaar

Nadere informatie

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15.

Cijfers. Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 2009 30.754 2007 21.486 2002 11.873 2011 36.949 2003 13.309 2004 14.030 2008 24.407 2005 15. Cijfers Evolutie leden-verzekerden (sociëtarissen) 4 35 3 25 2 15 1 5 22 11.873 23 13.39 24 14.3 25 15.712 19.727 27 21.486 28 24.47 29 3.754 21 34.726 211 36.949 38.763 Evolutie verzekeringscontracten

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie