Windenergie Kleine windturbines. Gebouwde omgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Windenergie 0900-9892. Kleine windturbines. Gebouwde omgeving"

Transcriptie

1 Windenergie Kleine windturbines Windenergie is altijd belangrijk geweest voor Nederland. In onze geschiedenis betekende de wind een onmisbaar hulpmiddel om ons over het water voort te bewegen en om land te winnen. De zon verwarmt de lucht op aarde. Warme lucht is lichter dan koude lucht. Doordat de aarde ongelijkmatig wordt verwarmd, ontstaan er dichtheids- of drukverschillen. Deze veroorzaken samen met de draaiing van de aarde een grillige stroming van de lucht: wind. Gebouwde omgeving Met de wind kan elektriciteit worden opgewekt. Grote turbines in het open land zijn inmiddels een bekende verschijning. Kleinere turbines staan op of naast gebouwen: in de gebouwde omgeving. Het onderscheid tussen grote en kleine windturbines kan gemaakt worden op basis van het vermogen van de turbine. Het vermogen is de maximale hoeveelheid energie die een turbine in een seconde kan leveren. Grote turbines hebben een vermogen tussen 600 en 2500 kilowatt (kw); kleine turbines voor de gebouwde omgeving enkele kilowatten. Een ander verschil is de omvang. De grootste kleine windturbines zijn momenteel twaalf meter hoog, terwijl grote turbines tegenwoordig een ashoogte hebben van tachtig meter of meer. Windturbine voor stroomvoorziening en verwarming op een school, aan de westkust van Schotland. Onderzoek van het bureau Royal Haskoning (2002) wijst uit dat er in Nederland ruimte is voor 65 megawatt (MW) aan kleine windturbines in de gebouwde omgeving. Ter vergelijking: een windpark heeft vaak een vermogen van enkele megawatts. De windturbine voor de gebouwde omgeving bevindt zich nog in een ontwikkelingsstadium. Er zijn nog veel technische, economische en milieutechnische vragen. In dit informatieblad is de laatste stand van zaken opgenomen.

2 Techniek Voor de productie van elektriciteit is een generator nodig. Veel turbines hebben een tandwielkast, die voor een voldoende hoog toerental voor de generator zorgt. Relatief nieuw zijn turbines zonder tandwielkast, de zogeheten direct drive turbines. Hier wordt gebruik gemaakt van een ringgenerator. Door het ontbreken van de tandwielkast is minder onderhoud nodig en wordt er minder geluid geproduceerd. Verder zijn kleine windturbines te onderscheiden naar de stand van de as: horizontaal of verticaal. Horizontale as Een horizontale-asturbine (hierna HAT te noemen) staat altijd op een mast en is te herkennen aan de gondel, die door een kruimotor op de wind wordt gezet. De bekende grote windturbines zijn allemaal van het HAT-type. Verticale as: Savonius en Darrieus De verticale-asturbine (hierna VAT) heeft soms een mast, maar nooit een gondel en kruisysteem. Verticale-asturbines zijn er in twee typen, afhankelijk van de manier waarop de turbine de energie uit de wind haalt: volgens het weerstands- dan wel het liftprincipe. Verticale-asturbine: type Savonius Verticale-asturbine: type Darrieus De turbines die werken volgens het weerstandsprincipe worden ook wel Savonius-type genoemd. De bladen ervan bewegen om de beurt met de wind mee en er tegen in. De voordelen zijn de lage draaisnelheid, waardoor er weinig geluid wordt geproduceerd. Een Savonius-type heeft echter een laag rendement. Turbines die werken volgens het liftprincipe, de zogeheten Darrieus-turbines, halen energie uit de wind doordat de turbine dwars op de wind staat. Ten opzichte van de Savonius-typen zijn zowel de draaisnelheid als het rendement hoger, maar dat geldt eveneens voor de geluidsproductie. Ook is de kans op trillingen groter, maar door de hogere frequentie zijn de trillingen minder hinderlijk. Windaanbod Het rendement van windenergie in de gebouwde omgeving is door de aanwezigheid van obstakels meestal lager dan in de open ruimte. Maar diezelfde obstakels kunnen op en rond hoge gebouwen juist ook zorgen voor een concentratie- of tunneleffect. Waar de

3 wind tussen obstakels doorwaait, treedt een verhoging van de snelheid op. Op dergelijke plaatsen kan de windsnelheid met enkele tientallen procenten toenemen. Ruwe en oneffen obstakels doen het effect juist teniet. Ze veroorzaken de voor de gebouwde omgeving kenmerkende turbulentie. Door hun werkingsprincipe zijn VAT's minder gevoelig voor turbulentie dan HAT's. Principe van het concentratie-effect, simulatie TU Delft. Bron: Kentallen voor windturbines in de gebouwde omgeving Plaatsing en aansluiting Plaatsing op of aan gebouwen stelt eisen aan de gebouwconstructie. Dit geldt voor zowel het gewicht van de turbine als de weerstand die de turbine bij hoge windsnelheid ondervindt. Trillingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. De bouwtechnische eisen verschillen per turbine. Plaatsing op woningen is meestal alleen mogelijk met versterking van de dakconstructie. Ook voor plaatsing op kleine kantoren en andere utiliteitsgebouwen is in sommige gevallen een hulpconstructie nodig. Sommige turbines kunnen ook naast gebouwen worden geplaatst, onder voorwaarde dat er voldoende open ruimte is of dat de turbine hoger dan het gebouw wordt geplaatst. Voor de meeste turbines geldt een minimale onderlinge afstand. Wordt hiermee geen rekening gehouden, dat zal de energieopbrengst lager zijn. Voor het aansluiten van een windturbine op het elektriciteitsnet gelden regels ten aanzien van veiligheid, aansluiting en functioneren van de turbine. Neem voor het aansluiten altijd contact op met het energiebedrijf en/of de netbeheerder. Financiën De prijzen van kleine windturbines zijn afhankelijk van het type en het gevraagde vermogen. Een goed algemeen beeld ontbreekt nog, doordat nog niet alle turbines leverbaar zijn. Verderop in dit informatieblad wordt een aantal turbines kort beschreven, inclusief reële of verwachte prijzen. Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor Energie-investeringsaftrek (EIA). Met de EIA kan een deel van de investering in mindering worden gebracht op de fiscale winst. De EIA geldt alleen voor een nieuwe turbine; exploitatiekosten komen niet in aanmerking. De aanvraag moet binnen drie maanden na aanschaf (bestelling) worden ingediend. Bij produktie van grote hoeveelheden elektriciteit komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Met deze regeling wordt de binnenlandse productie van duurzame elektriciteit gesubsidieerd. Meer over EIA en de MEP is te vinden in het informatieblad 'Duurzame energie, Financiële stimuleringsregelingen'.

4 Vergunningen Bouwvergunning Voor plaatsing van windturbines is een bouwvergunning nodig. Een bouwplan dient samen met een standaard aanvraagformulier bij de gemeente te worden ingediend. De aanvraag voor een bouwvergunning wordt getoetst aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit, de Bouwverordening en redelijke eisen van welstand. Het bestemmingsplan geeft de gebruiksmogelijkheden van de grond aan en soms een maximale bouwhoogte. Indien het opwekken van windenergie niet in de gebruiksvoorschriften is opgenomen of indien de maximale bouwhoogte ontoereikend is, kan vrijstelling worden verleend of het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het Bouwbesluit bevat regels ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. De Bouwverordening wordt vastgesteld door de gemeente en bevat regels voor het gebruik en eventueel stedenbouwkundige voorschriften. De Welstandscommissie is een onafhankelijke gemeentelijke commissie, die advies uitbrengt over het uiterlijk van een bouwwerk. Milieuvergunning Voor turbines met een rotordiameter van twee meter of meer, is op grond van de Wet Milieubeheer een milieuvergunning nodig. Deze moet worden aangevraagd bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente. De voorwaarden waaraan de aanvraag moet voldoen, zijn opgenomen in het Inrichtingen en Vergunning Besluit. NB: Het Besluit Voorzieningen en Installaties, waarbij tot een bepaald vermogen aan windturbines geen milieuvergunning nodig is, is niet van toepassing. Raadpleeg voor de exacte regelingen en voorwaarden de afzonderlijke wetten en besluiten. Merken en typen Om een indruk te krijgen van de (binnenkort) beschikbare turbines, volgt hierna een overzicht. Dit pretendeert niet volledig te zijn. Alle gegevens zijn afkomstig van de fabrikanten. De vermelde prijzen zijn bij benadering en exclusief BTW. De jaaropbrengsten in kwh gelden bij een gemiddelde windsnelheid in meters per seconde. HORIZONTALE-ASTURBINES (HAT) Provane 5 Vermogen: 2 kw Opbrengst: kwh/jr (bij 4 m/s) Ashoogte: Dakmodel: 6 m; mastmodel: 12 m Rotorbladen: 3 Rotordiameter: 5 m Gewicht: 720 kg Plaatsing: Op de grond of op een dak 9.000,- inclusief plaatsing Fabrikant: Prowin Informatie: Pascalweg 24, 6662 NX Elst tel

5 Fortis Windenergy De Nederlandse firma Fortis heeft diverse windturbines in haar pakket. De vermogens variëren van 0,8 tot 30 kw. Hieronder staan drie producten omschreven. Voor meer informatie: Fortis Windenergy, Botanicuslaan 14, 9751 AC Haren. Telefoon ; Alize Vermogen: 10 kw Opbrengst: kwh/jr (bij 4-7 m/s) Ashoogte: v.a. 18 m Rotorbladen: 3 Rotordiameter: 7 m Gewicht: 540 kg exclusief mast Plaatsing: Zowel op gebouwen als op de grond ,- inclusief 24 m mast Fabrikant: Fortis Windenergy Montana 4000 Vermogen: 5,8 kw Opbrengst: kwh/jr (bij 4-7 m/s) Ashoogte: 18 m Rotorbladen: 3 Rotordiameter: 5 m Gewicht: 200 kg exclusief mast Plaatsing: Zowel op gebouwen als op de grond ,- inclusief 18 m mast Fabrikant: Fortis Windenergy Passaat 1400 Vermogen: 1,4 kw Opbrengst: kwh/jr (bij 4-7 m/s) Ashoogte: v.a. 12 m Rotorbladen: 3 Rotordiameter: 3 m Gewicht: 75 kg exclusief mast Plaatsing: Zowel op gebouwen als op de grond 5.529,- inclusief 12 m mast Fabrikant: Fortis Windenergy

6 VERTICALE-ASTURBINES (VAT) Neoga Vermogen: 2 kw Opbrengst: kwh/jr (bij 5 m/s) Hoogte: 3,2 m Diameter: 3 m Gewicht: kg Plaatsing: Ontworpen voor plaatsing op gebouwen Nog niet bekend Leverbaar: Nog niet bekend Fabrikant: Ecofys Informatie: Postbus 8408, 3503 RK Utrecht tel Turby Vermogen: 2,5 kw Opbrengst: kwh/jr (bij 6,5 m/s) Hoogte: 8 m, inclusief mast van 5 m Diameter: 2 m Gewicht: 330 kg, inclusief mast van 5 m Plaatsing: Op gebouwen vanaf 20 m ,- af fabriek, exclusief plaatsing Leverbaar: Tweede helft 2003 Fabrikant: C.O.R.E. International Informatie: Heuvelenweg 18, 7241 HZ Lochem tel Windwall Deze VAT kent twee vermogenstypen, welke hieronder staan beschreven. De Windwall onderscheidt zich door de mogelijkheid voor horizontale plaatsing. Daarom is hieronder de hoogte als lengte aangegeven; de hoogte wordt dan bepaald door de diameter. Overigens is ook verticale plaatsing langs gebouwen mogelijk. Leverbaar: Vanaf 2004 Fabrikant: NGUp Holding Informatie: De Eiken 5-D, 7491 HP Delden tel Vermogen 4 kw 12 kw Opbrengst: kwh/jr (bij 6 m/s) kwh/jr (bij 6 m/s) Lengte: 15 m 24 m Diameter: 1,2 m 2 m Gewicht: kg kg ,- inclusief plaatsing ,- inclusief plaatsing

7 Windside De Finse firma Windside produceert Savonius-type turbines. Een belangrijk kenmerk van Savonius-turbines is de lage geluidsbelasting. Volgens opgave van de fabrikant is deze gemeten op 0 db. Hieronder staan drie typen. Windside wordt in Nederland vertegenwoordigd door: SET Nuenen, Postbus 126, 5670 AC Nuenen Telefoon , WS 0.15C Vermogen: 9A/12V Opbrengst: 60 kwh/jr (bij 7,5 m/s) Hoogte: 0,85 m Diameter: 0,35 m Plaatsing: Zowel op daken als op de grond 1.625,- Informatie: SET Nuenen WS-0.30C Vermogen: 9A/12V Opbrengst: 120 kwh/jr (bij 7,5 m/s) Hoogte: 1 m (exclusief mast) (1,5 m incl. generator) Diameter: 0,30 m Plaatsing: Zowel op daken als op de grond 2.330,- Informatie: SET Nuenen WS-4C Vermogen 20A/12V Opbrengst: 1700 kwh/jr (bij 7,5 m/s) Hoogte: 4 m (excl. mast) (4,8 m inclusief generator) Diameter: 1 m Plaatsing: Zowel op daken als op de grond Prijs ,- Informatie: SET Nuenen

8 Meer informatie Voor gedetailleerde productinformatie kunt u contact opnemen met de fabrikanten. Bij het Informatiecentrum Duurzame Energie kunt u terecht voor algemene informatie over windenergie (techniek, beleid, 'grote' windturbines) alsook over andere vormen van duurzame energie. Andere uitgaven over windenergie Windenergie Informatieblad met algemene en technische informatie Windenergie op maat voor agrariërs Praktijkgericht informatieblad voor particuliere initiatiefnemers Windenergie geschikt in het landschap Informatieblad over omgevingseffecten en regelgeving bij windparken Windturbines Overzicht van windturbines op de Nederlandse markt De Windwijzer Uitgebreide adressenlijst van bedrijven en instanties op het gebied van windenergie Windenergie en geluid Brochure over geluidsaspecten Windenergie: Handleiding participatie Voor gemeenten. Over de mogelijkheden van participatie in windparken Met de wind in de rug Voor gemeenten. CD-rom: Leidraad voor planvorming en realisatie van windprojecten (Novem) Handboek Risicozonering windturbines CD-rom: Leidraad voor de toetsing van veiligheidscriteria (Novem) Financiële stimuleringsregelingen Beknopt overzicht van de regelingen op het gebied van duurzame energie Informatie over andere vormen van duurzame energie Aardwarmte Bio-energie Energie-opslag Groene elektriciteit Warmtepompen Waterkracht Zonnestroom Zonnewarmte Projectbureau Duurzame Energie Tekst: Bas Ouwehand/PDE. Foto's: CORE, Ecofys, Fortis, Prowin, SET, Windwall. Geraadpleegde literatuur: Opwekking van windenergie in de gebouwde omgeving, Royal Haskoning, in opdracht van Novem, februari 2002, tel , Kentallen voor windturbines, Windwall BV, februari 2003, tel , Dit informatieblad is met de grootste zorg samengesteld. Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend. WE-022/ /bo

Windenergie. Algemene informatie

Windenergie. Algemene informatie Windenergie Algemene informatie Windenergie is altijd belangrijk geweest voor Nederland. In onze geschiedenis betekende de wind een onmisbaar hulpmiddel om ons over het water voort te bewegen. De zeilvloten

Nadere informatie

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Inhoudsopgave blz 1...Inhoudsopgave blz 1...Inleiding blz 2...Windenergie voor people,

Nadere informatie

Windenergie OP MAAT VOOR AGRARIËRS

Windenergie OP MAAT VOOR AGRARIËRS Windenergie OP MAAT VOOR AGRARIËRS Exploitatie van windenergie kan voor boeren een aantrekkelijke bedrijfsactiviteit zijn. In Nederland zijn reeds tal van projecten gerealiseerd, waarbij de exploitatie

Nadere informatie

URBAN WIND TURBINES LEIDRAAD VOOR KLEINE WINDTURBINES IN DE BEBOUWDE OMGEVING. Ir. Jadranka Cace, RenCom Drs. Emil ter Horst, HoriSun

URBAN WIND TURBINES LEIDRAAD VOOR KLEINE WINDTURBINES IN DE BEBOUWDE OMGEVING. Ir. Jadranka Cace, RenCom Drs. Emil ter Horst, HoriSun URBAN WIND TURBINES LEIDRAAD VOOR KLEINE WINDTURBINES IN DE BEBOUWDE OMGEVING Ir. Jadranka Cace, RenCom Drs. Emil ter Horst, HoriSun Uitgegeven door: Ir. Jadranka Cace, RenCom www.rencom.nl jadranka@rencom.nl

Nadere informatie

Windenergie op bedrijventerreinen

Windenergie op bedrijventerreinen Windenergie op bedrijventerreinen Integrale rapportage naar de kansen en belemmeringen voor toepassing van windenergie op bedrijventerreinen Utrecht, 23 oktober 2002 Referentie: GRMS/GES/HS/bg/2002-0547

Nadere informatie

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam

Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam Richtlijn kleine wind installaties: Voorzet technische en juridische regels kleine wind installaties (KWI) Amsterdam maart 2011.. Pagina 1 van 20 Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Begrippen Kleine

Nadere informatie

De zon als warmtebron

De zon als warmtebron Alles wat u wilt weten over Zonneboilers De zon als warmtebron Op maat voor: Huishoudens De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Zonlicht is er in overvloed. Zelfs in Nederland is er genoeg zonlicht

Nadere informatie

Zonneboilers op maat voor huishoudens

Zonneboilers op maat voor huishoudens koud tapwater Zonneboilers op maat voor huishoudens Stap voor stap warm water van de zon De zon als warmtebron De zon is een onuitputtelijke bron van energie. Zonlicht is er in overvloed. Zelfs in Nederland

Nadere informatie

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn.

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. DOSSIER Kleine windmolens Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. Er zijn veel typen windmolens op de markt, met mast, zonder mast, horizontaal of verticaal.

Nadere informatie

Visiedocument mini windturbines

Visiedocument mini windturbines Visiedocument mini windturbines NWEA Nederlandse Wind Energie Associatie INHOUD 1 Inleiding en leeswijzer 2 1.1 Visie 1.2 Definitie en kenmerken van miniturbines 2 Vergelijking met grote windturbines

Nadere informatie

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden Bundel behorende bij de cursus. Mei 2003 Uitgegeven door: studievereniging MONSOON en de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken, Universiteit Twente Werkgroep

Nadere informatie

Windenergie in de glastuinbouw Startdocument (rapportage fase 1)

Windenergie in de glastuinbouw Startdocument (rapportage fase 1) Rob Heemskerk (Ecofys) Anita van der Knijff (LEI) Gideon Wiegerinck (Ecofys) LEI Ecofys Burgemeester Patijnlaan 19 Kanaalweg 16 G 2585 BE Den Haag 3526 KL Utrecht December 2000 Windenergie in de glastuinbouw

Nadere informatie

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug

Informatiememorandum. Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug Informatiememorandum Uitnodiging inschrijving obligatielening ter aanschaf en exploitatie van Windpark Burgervlotbrug 1 Definities Burgervlotbrug Beheer Burgerwind EIA Echo Investments Eneco Holding Evelop

Nadere informatie

Duurzame Regio Energie

Duurzame Regio Energie Fase 2: Omgevings Benuttings Plan Auteurs: Dhr. M.P. Nobels Dhr. M. Jongsma HAS KennisTransfer Versie: 1.2 s-hertogenbosch, 25 januari 2005 Initiatiefnemer: Vereniging Innovatief Platteland Dhr. J. Hermans

Nadere informatie

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken

Duurzame Energie bedrijfsbezoeken Duurzame Energie bedrijfsbezoeken 2009 J.H. Gielen, maart 2010 C point Horst Hoofdstukken 1. Opdracht, aanmelding en planning... 2 1.1 Opdracht... 2 1.2 Aanmeldingen en extra werving... 2 1.3 Selectie...

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Zonnestroom op maat voor huishoudens

Zonnestroom op maat voor huishoudens Zonnestroom op maat voor huishoudens Stap voor stap stroom van de zon De zon als energiebron De zon is een onuitputtelijke bron van warmte en elektriciteit, dus van energie. Zelfs in Nederland ontvangen

Nadere informatie

Zelfvoorzienend Terschelling

Zelfvoorzienend Terschelling Zelfvoorzienend Terschelling Martijn Jongsma & Daan Gunnink 31-01-2014 Inleiding Zelfvoorzienend Terschelling, een idee waarin Terschelling zelf in staat is om haar elektrische behoefte te verzorgen. Binnen

Nadere informatie

Bio-energie op maat voor agrariërs

Bio-energie op maat voor agrariërs Bio-energie op maat voor agrariërs Op een agrarisch bedrijf kunnen verschillende vormen van biomassa aanwezig zijn waaruit het - in principe - mogelijk is om energie te winnen. Daarbij gaat het natuurlijk

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Onderwerp: Datum: 18 september 2012 Notitie reikwijdte en detailniveau plan-mer Windpark Lage Weide Aan: Cc: College van b&w Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag milieuvergunning

Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag milieuvergunning Westermeerwind B.V. Inhoudsopgave aanvraag milieuvergunning Aanvraag 1. Bijlage 1A Kopie bouwvergunningaanvraag Lemsterland Bijlage 1B Kopie bouwvergunningaanvraag Noordoostpolder Bijlage 1C Kopie WVO-vergunningaanvraag

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Windpark Oostermoer. en samenhang met Windpark De Drentse Monden. 711020 11 januari 2012 711020 11 januari 2012 Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Windpark Oostermoer en samenhang met Windpark De Drentse Monden Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing van lokale opwekking van duurzame energie Gemeente Twenterand

Ruimtelijke inpassing van lokale opwekking van duurzame energie Gemeente Twenterand Ruimtelijke inpassing van lokale opwekking van duurzame energie Gemeente Twenterand Ruimtelijke inpassing van lokale opwekking van duurzame energie Gemeente Twenterand Augustus 2013 Opsteller afdeling

Nadere informatie

Windmolens in Diemen

Windmolens in Diemen Windmolens in Diemen Onderzoek naar de haalbaarheid in het buitengebied Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 4 oktober 2011 CONCEPT Gemeente Diemen Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Ruimtelijk Beleid/WG

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 12 Windturbines Waardepeildatum 1 januari 2012 Colofon Taxatiewijzer Windturbines, waardepeildatum 1 januari 2012 Deze taxatiewijzer is een uitgave van de Vereniging van

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen 3. Hernieuwbaar gas 9. Totaaloverzichten 30. Groen gas 10. Voorwoord 3

Inhoud. Algemeen 3. Hernieuwbaar gas 9. Totaaloverzichten 30. Groen gas 10. Voorwoord 3 Inhoud Algemeen 3 Hernieuwbaar gas 9 Totaaloverzichten 30 Voorwoord 3 Jaarbericht 2011 SDE+, SDE en MEP 4 SDE+ 2012: aandacht voor hernieuwbare warmte 4 Groen gas 10 Hernieuwbare elektriciteit 14 Tabel

Nadere informatie

Duurzame energie in uw woning. Antwoorden op uw vragen. SenterNovem is een agentschap van

Duurzame energie in uw woning. Antwoorden op uw vragen. SenterNovem is een agentschap van Duurzame energie in uw woning Antwoorden op uw vragen SenterNovem is een agentschap van Inleiding Wilt u het energieverbruik in uw woning beperken? En tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame

Nadere informatie

Duurzame energie in uw woning. Antwoorden op uw vragen

Duurzame energie in uw woning. Antwoorden op uw vragen Duurzame energie in uw woning Antwoorden op uw vragen Inleiding Wilt u het energieverbruik in uw woning beperken? En tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving? Deze brochure toont

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie