Met duurzame energie richting een coöperatieve economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met duurzame energie richting een coöperatieve economie"

Transcriptie

1 Infoavond burgercoöperaties voor hernieuwbare energie Stadskantoor Eeklo, 12 november 2012 Met duurzame energie richting een coöperatieve economie REScoop.be Dirk Knapen

2 Wie staat hier voor jullie? - Opleiding productontwikkeling - Afstudeerproject 1985 Gescheiden bewaren en ophalen van huishoudelijk afval - Actief rond energie en klimaat sinds Stage Nordic Folkecenter for Renewable Energy Organisatie studiereizen Denemarken 1997 en Ecopower begeleiding aanloop bouw eerste molens Eeklo - Bond Beter Leefmilieu energie en klimaat - Dubolimburg energetische renovatie in oude stedelijke buurten - Sociale aspecten sinds infosessies vrijmaking energiemarkt en opvolging werkgroep Energie en Armoede Samenlevingsopbouw - REScoop.be en REScoop202020

3 Context van crisissen - Financiëel - Economisch en systeem - Klimaat en energie - Sociaal Energie wordt één van de belangrijkste problemen in de komende decennia. We staan voor een energietransitie van - fossiele/nucleaire brandstof naar hernieuwbare energie - centrale naar decentrale productie - verspillend naar rationeel energiegebruik

4 Oplossingen EU climate and energy package > tegen uitstoot van broeikasgassen verminderen met 20% - energie efficiëntie verbeteren met 20% - 20% van de energievraag dekken met energie van hernieuwbare bronnen EU energy Roadmap 2050 IEA en OESO verwijzen naar economisch energiebesparingspotentieel van 30 tot 45% 2012 VN internationaal jaar van Coöperaties VN internationaal jaar van Duurzame Energie

5 Oplossingen "Cooperatives are a reminder to the international community that it is possible to pursue both economic viability and social responsibility." Ban Ki-moon Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Definitie van een coöperatie: A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social, and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically-controlled enterprise. Een coöperatie is een autonome vereniging van personen die vrijwillig samenwerken om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele noden en verwachtingen in te lossen via een onderneming waarvan ze gezamenlijk eigenaar zijn en die ze democratisch besturen

6 Als het in de VS kan... Wist je dat in de VS electric cooperatives - te vinden zijn in 80% van de counties - 75% van de landmassa van de VS bedienen mensen tewerk stellen - 42 miljoen leden-eigenaars-klanten hebben (12% van de bevolking) - meer dan 930 lokale systemen vertegenwoordigen in 47 staten - het grootste elektriciteitsnetwerk met bijna 4 miljoen kilometer lijnen (42%) miljard dollar aan productie, transmissie en distributie installaties bezitten - meer dan 80% van hen stroom geproduceerd op basis van hernieuwbare bronnen aanbieden - dat ze het per klant met minder subsidies doen, terwijl zij maar 7 aansluitingen per mijl hebben tegenover 35 voor privé- en 47 voor gemeentelijke energiebedrijven

7 Touchstone energy cooperatives (USA) Touchstone Energy co-ops are owned by the members they serve and are committed to providing reliable electricity at the lowest price possible. In short, co-ops look out for the members they serve. Wat maakt onze coöperaties anders? Touchstone Energy coöperaties zijn eigendom van de leden die zij bedienen en ze richten zich erop om betrouwbaar stroom te leveren aan de laagst mogelijke prijs. Kort gezegd, coöperaties dragen zorg voor de leden die ze bedienen.

8 REScoop.eu Federatie van groepen en coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in Europa - praktische toepassing van de 7 coöperatieve principes - ondersteuning van lokale gemeenschappen - schone, betaalbare energievorziening voor iedereen - rol voor burgers in productie, distributie en levering - delen van ervaringen - onderlinge praktische en organisatorische ondersteuning - opzet van een coöperatief investeringsfonds - opzet van een pan-europese leverancier van duurzame energie - lobbyen van lokale, regionale, nationale, Europese en internationale overheden

9 REScoop IEE project De project partners ondersteunen groepen and coöperaties van burgers om samen te werken aan hernieuwbare energie Meer dan 1000 REScoops in Europa?

10 Opportuniteit voor burgers Burgers en gemeenschappen hebben nu de opportuniteit om een rol op te nemen in hun toekomstige energieproductie en levering. Ze doen dit sowieso als : - consument - belastingbetaler - spaarder Hernieuwbare Energiecoöperaties (REScoops) zijn de ideale ondernemingsvorm om burgers een actieve rol te laten opnemen in de energietransitie. - samen investeren - samen efficiënter gebruiken - productie in handen van burgers - opbrengst in handen van burgers

11 Burgercoöperaties hernieuwbare energie 7 internationale coöperatieve principes - vrijwillig en open lidmaatschap - democratische controle door de leden - economische participatie door de leden - autonomie en onafhankelijkheid - onderwijs, vorming en informatieverstrekking - coöperatie tussen coöperaties - aandacht voor de gemeenschap

12 Burgercoöperaties hernieuwbare energie CVBA-SO CVBA : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Minstens 3 vennoten - Algemene vergadering minstens 1 maal per jaar - Startkapitaal , sociaal oogmerk Risico voor aandeelhouders blijft beperkt tot hun investering SO: sociaal oogmerk - Gedeelte van de winst wordt geïnvesteerd in sociale projecten

13 Burgercoöperaties hernieuwbare energie Erkend door Nationale Raad voor de Coöperatie - dividend max 6%, maar tot 180 vrijgesteld van onroerende voorheffing - kapitaalverhoging tot 2,5 miljoen per jaar mogelijk zonder verplichte prospectus - beperkt stemgewicht individuele aandeelhouder Verwachting ICA en REScoop.be/eu - 1 aandeelhouder/1 stem - rechtstreekse participatie in productiemiddelen - medebeslissingsrecht

14 Burgercoöperaties hernieuwbare energie Projectontwikkelaar - financiële participatie - achtergestelde lening zonder inspraak - beperkt % participatief 5-10% van kapitaal - neg. invloed energiefactuur - < 6% dividend 5% winstdeling Burgercoöperatie - duurzaam ondernemen (ICA) - mede-eigenaarschap & inspraak - 100% participatief - groene stroom aan kostprijs* - < 6% dividend+stroom 100% winstdeling * Europese doelstellingen, betere dienstverlening, meer energiebesparing, energieonafhankelijkheid

15 Burgercoöperaties hernieuwbare energie

16 Potentieel hernieuwbare energie Jaarlijks wereldenergieverbruik Gasvoorraden Petroleumvoorraden Uraniumvoorraden Steenkoolvoorraden Exploiteerbare waterkracht Fotosynthese Windenergie Jaarlijkse instraling door de zon Bron: Nieuwe hernieuwbare energievoorraden, Noorwegen

17 Potentieel voor België Jaarlijkse zonne-instraling België TWh/jaar (1000 kwh/m²/jaar of 1TWh/km²/jaar bij km²) Totaal energieverbruik België op basis van 10 ton CO 2 /persoon.jaar 440 TWh/jaar Waarde - CO 2 : 110 miljoen ton x 15 /ton 1,650 miljard /jaar - Fossiele brandstof : 110 miljoen ton x 187,5 /ton 20,625 miljard /jaar 1 TWh is 1 miljard kwh 1 vat petroleum = 100 $/vat= 75 /vat 1 ton CO 2 = 4000 kwh = 400 l petroleum = 2,5 vaten petroleum = 187,5 /ton

18 Potentieel energiebesparing

19 Potentieel besparing elektriciteit Gemiddeld verbruik bij coöperatieve klant Ecopower blijft dalen - 25% in 4 jaar Ook klanten 2006 gedaald tot 2400 kwh Zonder klanten met PV (6000): kwh - 17,5% in 4 jaar Jaar Gemiddeld verbruik

20 Potentieel besparing warmte Totaal primair energieverbruik TWh - kernbrandstof 21,2% 143 TWh Totaal afgenomen elektriciteit TWh - kernenergie 51,8% 41 TWh e TWh th Ter vergelijking: - productie van 41 TWh e in WKK zou 49 TWh th warmte opleveren * - het huishoudelijk en gelijkgesteld aardgasverbruik bedroeg in TWh bron: Ministerie van Economische Zaken en Synergrid * volgens de in de openbare dienstverplichtingen in verband met WKK gehanteerde thermische en elektrische rendementen 35% e, 42% th

21 Potentieel besparing warmte Halfopen bebouwing De Pinte Energiebehoefte verwarming - Voor 180 kwh/m²jaar - Na 15 kwh/m²jaar Primaire energiebehoefte (verwarming en warm water) - Voor 450 kwh/m²jaar - Na 67 kwh/m²jaar

22 Potentieel besparing warmte SHM De Zonnige Kempen, Schransstraat, Vorselaar Energiebesparende maatregelen - isolatie - aluminium ramen met thermische onderbreking - dubbel glas - inpakken balkons - collectieve individuele verwarming - zonnecollectoren 25m² dekking 40% - ventilatie met warmterecuperatie - buitentrap en lift toegevoegd

23 Potentieel besparing warmte Warmtebehoefte - voor 25 liter/m²jaar (250 kwh) verwarming 21 liter/m²jaar (210 kwh) warm water 4 liter/m²jaar (40 kwh) - na 8 liter/m²jaar (80kWh) verwarming 5,5 liter/m²jaar (55 kwh) warm water 2,5 liter/m²jaar (25 kwh) Besparing - meer dan 70 % primaire energie ton CO 2 /jaar Financiële evaluatie - totale investering per appartement total subsidiebedrag van verschillende bronnen 16.6% - koude huur verhoogd van 185 voor renovatie tot 260 na renovatie - verschil brandstofkost 66 (70 m², standaardleverancier 2012)

24 Potentieel besparing warmte Brunckwijk, Ludwigshafen, Duitsland Energiebesparende maatregelen - Isolatie van dak en kelderplafonds - Gecontroleerde ventilatie met 85% warmterecuperatie - Moderne drievoudige beglazing u Efficiënte warmte en elektriciteitsproductie met een brandstofcel - Comfortabele interieurs door toepassing van een warmte-absorberende bepleistering (PCM Phase Change Materials) - Beperking van koudebruggen - Optimisalisatie van de luchtdichting Energieverbruik - Voor 25 liter/m²jaar (250 kwh) - Na 3 liter/m²jaar (30kWh)

25 Potentieel besparing warmte Makartstrasse, Linz, Oostenrijk Energiebesparende maatregelen - Zonnegevel - Aansluiting op het warmtenet - Isolatie van dak en kelderplafonds - Gecontroleerde ventilatie - Moderne drievoudige beglazing Energiebehoefte - Voor 179 kwh/m2 jaar - Na 14,4 kwh/m2 jaar Energiekosten appartement 60m² - Voor 40,80/maand - Na < 5/maand

26 Potentieel besparing warmte Micro-warmtekrachtkoppeling in sociale woningen Zonnige Kempen Herenthout

27 Potentieel besparing warmte Warmtekrachtkoppeling plantenolie technische dienst Eeklo

28 Potentieel besparing warmte Warmtenet over zolders in gerenoveerde woningen Sociale wijk Ondiep, Thorbeckelaan, Utrecht, NL

29 Potentieel besparing warmte Biogas warmtekrachtkoppeling en warmtenet Beckerich, Luxemburg

30 Potentieel hernieuwbare energie Zon PV-installatie Horteco Vilvoorde PV-installatie Welzijnscampus Eeklo Asfaltcollector en energieconcept Zonnige Kempen Zoerle-Parwijs

31 Potentieel hernieuwbare energie Wind Gistel Eeklo

32 Potentieel hernieuwbare energie Waterkracht Watermolen Rotselaar Watermolen Schoonhoven oud en nieuw

33 Potentieel hernieuwbare energie Biogas Stortgasinstallatie Lier GFT-installatie Brecht RWZI Deurne

34 Potentieel hernieuwbare energie Milieuvriendelijke mobiliteit

35 Potentieel hernieuwbare energie Openbaar vervoer Groen gas Groene stroom Waterstof Plantaardige olie, mits randvoorwaarden Bio-ethanol, mits randvoorwaarden

36 Potentieel hernieuwbare energie Groene stroom Groen gas - biogas, syngas, waterstof Plantaardige olie, bio-ethanol mits randvoorwaarden

37 Potentieel hernieuwbare energie Güssing Oostenrijk inwoners - 6 miljoen euro aankoop fossiele brandstof jobs - 50 bedrijven aangetrokken - 13 miljoen euro productie hernieuwbare energie van eigen bodem - promotie-activiteiten wereldwijd

38 Potentieel hernieuwbare energie

39 Bedankt REScoop project partners ondersteunen groepen en coöperaties van burger voor hernieuwbare energie Contacteer ons voor ondersteuning!

Collectieve energie. Lerend netwerk duurzame wijken klankbordgroep 6. Vlaams Administratief Centrum, Leuven 3 december 2014 Dirk Knapen

Collectieve energie. Lerend netwerk duurzame wijken klankbordgroep 6. Vlaams Administratief Centrum, Leuven 3 december 2014 Dirk Knapen Collectieve energie Lerend netwerk duurzame wijken klankbordgroep 6 Vlaams Administratief Centrum, Leuven 3 december 2014 Dirk Knapen Voorstelling Rol van gemeenten Lokale duurzame energievoorziening 1

Nadere informatie

Coöperatie in biomassa. Werkschuur Natuurmonumenten Ossendrecht 20 maart 2015 Dirk Knapen

Coöperatie in biomassa. Werkschuur Natuurmonumenten Ossendrecht 20 maart 2015 Dirk Knapen Coöperatie in biomassa Werkschuur Natuurmonumenten Ossendrecht 20 maart 2015 Dirk Knapen Dirk Knapen - 1960 - Opleiding productontwikkeling - Afstudeerproject 1985 Gescheiden bewaren en ophalen van huishoudelijk

Nadere informatie

Inplanting van windmolens Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw

Inplanting van windmolens Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw Inplanting van windmolens Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vzw Energie in België EHA! 8 mei 2008 Nieuwerkerken 25 oktober 2007 Dirk Knapen Projectmedewerker energie en klimaat Inplanting van

Nadere informatie

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Samen investeren in hernieuwbare energie Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Even opwarmen Wie kent Ecopower? Zijn er coöperanten? Zijn er klanten? 2 Overzicht 1. Ecopower 2. Coöperatief ondernemen 3. REScoop.eu

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Ecopower cvba

Jaarverslag 2011 Ecopower cvba Jaarverslag 2011 Ecopower cvba Inhoud Identiteitskaart Ecopower Drie doelstellingen in één coöperatief bedrijf - Ecopower investeert in hernieuwbare energie - Ecopower sensibiliseert voor rationeel energiegebruik,

Nadere informatie

Hernieuwbare-energiecoöperaties: kansen en uitdagingen

Hernieuwbare-energiecoöperaties: kansen en uitdagingen DE REVIVAL VAN DE COÖPERATIE (9) Hernieuwbare-energiecoöperaties: kansen en uitdagingen Relinde Baeten Rechtstreeks mede-eigenaar zijn van windturbines en zonnepanelen en er de elektriciteit van kunnen

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

Beleidsnota. Energie 2014-2019. stuk ingediend op. 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015)

Beleidsnota. Energie 2014-2019. stuk ingediend op. 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Energie 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

Kyoto in het Pajottenland en in de Zennevallei Waarom duurzame energie in het Pajottenland? Sociaal-economisch 78 000 000 + 75 000 000-113 000 000-113 000 000 + 153 000 000 Waarom duurzame energie? Sociaal-economisch

Nadere informatie

viwta Is er plaats voor hernieuwbare energie in Vlaanderen? Studie in opdracht van het viwta Samenleving en technologie Samenvatting

viwta Is er plaats voor hernieuwbare energie in Vlaanderen? Studie in opdracht van het viwta Samenleving en technologie Samenvatting viwta Is er plaats voor hernieuwbare energie in Vlaanderen? Studie in opdracht van het viwta Samenleving en technologie Samenvatting 2004 door het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch

Nadere informatie

Skilling up for power down

Skilling up for power down Skilling up for power down Lessenreeks: meer veerkracht met minder energie DEEL 4: energie 1. Situering In het eerste deel over piekolie en klimaatverandering zijn reeds een aantal gegevens in verband

Nadere informatie

Coöperatieve antwoorden op woningnood in Vlaanderen Input voor Rondetafel Vlaamse Bouwmeester, Brussel, 29 juni 2012 Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Dr. HIVA-K.U.Leuven Definitie van coöperatief

Nadere informatie

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal

Dominiek Vandewiele, Intercommunale Leiedal 2 COLOFON Dit cahier bevat een voorstel voor een regionale energiestrategie voor Zuid- West-Vlaanderen: Zuid-West-Vlaanderen energieneutraal in 2050. Het biedt een denkkader over hoe Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

(2006/C 115/20) heeft tijdens zijn 62e zitting op 16 en 17 november 2005 (vergadering van 17 november) het volgende advies uitgebracht:

(2006/C 115/20) heeft tijdens zijn 62e zitting op 16 en 17 november 2005 (vergadering van 17 november) het volgende advies uitgebracht: C 115/88 Advies van het Comité van de Regio's over De bijdrage van lokale en regionale overheden aan de bestrijding van klimaatveranderingen (2006/C 115/20) HET COMITÉ VAN DE REGIO'S, GEZIEN het verzoek

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Energie. Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Energie Duurzame, veilige en betaalbare energie voor alle Europeanen Betrouwbare en betaalbare energie is tegenwoordig een van de grootste uitdagingen voor de EU: als we dat

Nadere informatie

Zonneslag Wevelgem. Inhoud

Zonneslag Wevelgem. Inhoud Zonneslag Wevelgem Inhoud BeauVent cvba / ZonneWinDT van zand tot zonnecel van zonnecel tot zonnepaneel project Zonneslag (Maarten) Samen voor hernieuwbare energie BeauVent cvba? Wat doet BeauVent cvba?

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik)

Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik) Duurzame energie voor alle Lennikenaren! (Bruno Moens, LENNIK² - NVA-Lennik) Duurzame energie is broodnodig: eerst besparen en dan zelf energie opwekken met de bronnen uit onze onmiddellijke omgeving.

Nadere informatie

9 CASH. Opgesteld gebaseerd op CASH outputdocumenten CASH Eindconferentie - november 2012. Hoofdpartner

9 CASH. Opgesteld gebaseerd op CASH outputdocumenten CASH Eindconferentie - november 2012. Hoofdpartner 9 CASH Beleidsaanbevelingen om optimaal gebruik te maken van het nieuwe Structurele Fonds voor duurzame sociale huisvesting Aanbevelingen voor EU-beslissers en managementautoriteiten in het raam van het

Nadere informatie

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020

Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Actieplan Hernieuwbare Energie 2020 Doorkijk naar de lange termijn Ontwerpdocument ter voorbereiding van het partnerforum van 3 december 2013 Ontwerpdocument, versie november 2013 1 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Participeren in de energievoorziening van de toekomst

Participeren in de energievoorziening van de toekomst 1 Participeren in de energievoorziening van de toekomst Een visie op de rol van inwoners en gemeenschappen bij de opwekking van duurzame energie 20 juni 2014 Agnes Mulder woordvoerder energie en duurzaamheid

Nadere informatie

dossier energiebeleid

dossier energiebeleid dossier energiebeleid Je kunt als ondernemingsmilitant een hoop initiatieven nemen op het vlak van energie. Werknemers gaan over het energiebeleid van hun onderneming 12 VAKBEWEGING 817 25 JANUARI 2015

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan

Gemeentelijk klimaatactieplan Gemeentelijk klimaatactieplan sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de gemeente Overpelt Dit gemeentelijk klimaatactieplan

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

CO-4-ENERGY BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA - PROJECT NR 4221 - VERSIE : 3 DATUM : 26.02..

CO-4-ENERGY BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA - PROJECT NR 4221 - VERSIE : 3 DATUM : 26.02.. CO-4-ENERGY - PROJECT NR 4221 - BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA EEN COÖPERATIEF VERGISTINGSINSTALLATIE MODEL VERSIE : 3 DATUM : 26.02..2014 Het ontwerpen van

Nadere informatie