Webinterface voor een hdtv-ontvanger. Karl Van den Bleeken. Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleider: Philippe Serbruyns

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Webinterface voor een hdtv-ontvanger. Karl Van den Bleeken. Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleider: Philippe Serbruyns"

Transcriptie

1 Webinterface voor een hdtv-ontvanger Karl Van den Bleeken Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleider: Philippe Serbruyns Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de toegepaste informatica Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking Voorzitter: prof. dr. ir. Herwig Bruneel Faculteit Ingenieurswetenschappen Academiejaar

2 Inhoudsopgave Probleemstelling... 3 Bestaande interface... 5 Database... 6 Intro... 6 Problemen... 6 Verkennen van de database telnet... 7 eigen tools... 7 Tabellen: Kanalen Opnames server side Intro Problemen Connecteren met SQLITE database HEADERS PHP $GET en $POST variabelen $GET $POST Client side Mogelijkheden AJAX CROSS BROWSER SUPPORT! Problemen Intro Debugging Webapplicatie Intro

3 Problemen Programmeeromgeving Virtualisatie Architectuur WEBAPPLICATIE Intro Kanalen Implementatie vereisten Uitleg werking Implementatie architectuur Opnames Implementatie vereisten Uitleg werking Implementatie architectuur Verder Werk Referenties

4 Probleemstelling Meer en meer zijn ontvangers voor digitale televisie heuse computers met aansluitingen voor internet, usb apparaten, computerschermen en zomeer. Omwille van het groot aantal te ontvangen kanalen (b.v. duizenden via satelliet) wordt het beheer van de kanalenlijst op zulke ontvangers al snel een probleem. Vele ontvangers beschikken daarom over een ingebouwde webserver die toelaat via een browser één en ander aan te passen. Het doel van de scriptie is het ontwikkelen van een webinterface voor de CubeRevo (1) digitale ontvanger, die nog volop in ontwikkeling is en die zowel DVB T, DVB S (satelliet), en DVB C (kabel) ondersteunt. Deze ontvanger is gebaseerd op het Renesas SH4 platform en draait linux. De webserver is gebaseerd op busybox (2), en is bewust heel eenvoudig gehouden. De scriptie moet de webinterface verbeteren, o.a., door het gebruik van gesofisticeerde technologieën, zoals AJAX. 3

5 Volgende zaken moeten zeker verwezenlijkt worden: Kanalen beheer: o Het moet mogelijk zijn om op een eenvoudige en duidelijke manier te browsen tussen de verschillende kanalen. o Er moet een mogelijkheid zijn om wijzigingen te maken aan kanalen. Zoals bijvoorbeeld het wijzigen van de naam van het kanaal. o Het beheren van favorieten moet ook mogelijk zijn, zodat het even eenvoudig is om een zender toe te voegen aan de favorieten als deze hier terug uit te verwijderen. o En als laatste moet je ook in staat zijn om het kanaal te veranderen op de receiver zelf. Zodat je eenvoudig kan zien over welk kanaal het juist gaat. Opname beheer o Het eenvoudig bekijken van alle geplande opnames moet mogelijk zijn via de webinterface. o Ook moet het mogelijk zijn om deze bestaande opnames te wijzigen of te verwijderen via diezelfde interface. o Het toevoegen van een nieuwe opname met alle mogelijke opties zoals je op de receiver zelf ook zou kunnen. 4

6 Bestaande interface Bij aanvang van mijn thesis bestond er al een vergelijkbare webinterface genaamd Geckow (3). Deze interface was ontwikkeld voor de relook (4) satelliet ontvanger, de voorganger van de cuberevo. Deze al bestaande webinterface wordt overgezet om ook zijn werk te doen op de cuberevo. Nadelen Het aanpassen van de kanalen is nog niet mogelijk. De opname planner werkt nog niet. Zoeken kanaal op naam niet mogelijk 5

7 Database Intro Het zoeken en selecteren van de te gebruiken database was nogal eenvoudig. De cuberevo gebruikt namelijk intern al een database om al zijn gegevens in op te slagen. Deze database is een SQLite (5) database. SQLite is een zeer lichte database en daarom uiterst geschikt om te gebruiken in embedded systemen zoals een satellietontvanger. De database wordt opgeslagen in een bestand, en kan dan eenvoudig uitgelezen en bewerkt worden door het openen van dit bestand. Hierdoor moet men geen service draaien welke continu systeem resources gebruikt, maar enkel dit bestand openen om iets op te zoeken. Problemen Een eerste opdracht was het uitzoeken van de opbouw van de database. Zodat ik een duidelijk beeld kreeg van de bestaande tabellen, en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Daarbij moest ik definiëren welke tabellen voor mij van belang zijn, en welke waardes ik hier in moet weg schrijven. 6

8 Verkennen van de database. Webinterface voor een hdtv-ontvanger 2008 telnet Een eerste poging was via de command line. Door het programma SQLITE uit te voeren, was het mogelijk om queries te draaien en zo informatie te krijgen over de opbouw van de database. Nu was dit niet echt een eenvoudige en productieve manier van werken. eigen tools Omdat ik niet echt een programma vond dat in staat was om op een eenvoudige manier 2 tabellen met elkaar te vergelijken, heb ik zelf een kleine tool geschreven. Deze tool is geschreven in PHP (6) en doet niet meer dan tabellen uitlezen uit 2 database files, en dan gelijkgenoemde tabellen met elkaar vergelijken. Op deze manier was ik in staat om gemakkelijk te achterhalen welke informatie er werd veranderd in de database als ik aanpassingen deed in de satellietontvanger zelf. 7

9 Uitleg bij de mogelijkheden: Indien het veld groen wordt weergegeven zijn er geen verschillen tussen de verschillende tabellen. Een geel veld geeft aan dat table1 en table2 niet meer gelijk zijn. Maar er is enkel een waarde veranderd. Beide waardes worden samen weergegeven zodat je eenvoudig kan zijn hoe deze verandert is. Als het veld rood wordt weergegeven, dan bevindt de volledige rij zich niet in table1 of table 2. Deze missende rijen worden automatisch bovenaan de tabel weergegeven. Indien bij de inspectie één tabel volledig leeg is, maar de andere wel rijen bevat, dan zal de volledige tabel in het rood worden weergegeven. 8

10 SQLITE Maestro Nadat ik een duidelijk beeld had van de tabellen en hun onderlinge relaties, gebruikte ik voor het testen van queries het programma SQLite Maestro (7). Dit is een programma met een goede GUI die het mogelijk maakt om op een eenvoudige manier queries los te laten op de tabellen en snel en duidelijk de uitkomst van deze queries te laten zien. 9

11 Tabellen: Kanalen Channelinfo Voor de kanalen is channelinfo de belangrijkste tabel. Hier worden alle mogelijke zenders opgeslagen die de satellietontvanger kan vinden. Deze zal ik dan ook gebruiken om wijzigingen te kunnen doen aan de kanalen. De belangrijkste kolommen zijn: o id: dit is de primaire sleutel van het kanaal, deze wordt gebruikt om een kanaal te identificeren tijdens het programmeren. o Shortname, fullname: De naam van het kanaal, standaard wordt fullname op de receiver weergegeven, maar dit kan aangepast worden in de instellingen o Service_id: dit is het nummer van het kanaal dat gebruikt wordt om een kanaal te selecteren via de afstandsbediening. 10

12 FAVGRPInfo In deze tabel staan alle namen van de Favoriet groepen opgeslagen. Hier zijn de belangrijkste kolommen: o Id: dit is de primaire sleutel van het kanaal, deze wordt gebruikt om een kanaal te identificeren tijdens het programmeren. o Name: de naam van Favorieten groep. (bv.: Music, Movie, ) FAVListInfo Deze tabel staat voor de koppeling van een kanaal en een groep favorieten. Deze koppeling komt tot stand door het id van het kanaal weg te schrijven in ch_id, en het id van de groep weg te schrijven in grp_id. 11

13 Opnames Sch_items In deze tabel worden alle handellingen opgeslagen die moeten uitgevoerd worden voor een opname of verandering van kanaal. Dit zijn de kolommen: o Open_time: het moment dat deze actie moet worden uitgevoerd o Data: desch_ id uit scheduledinfo o Sch_name: de actie die moet worden uitgevoerd. Dit zijn de mogelijkheden o start_rec: het starten van een opname o start_zap: het veranderen van een kanaal o end_rec: het beëindigen van een opname. o Wakeup: het opstarten van de receiver. o sleep_warm_rec: het in standby zetten van de receiver na een opname. o sleep_warm_zap: het in standby zetten van de receiver na het veranderen van kanaal. Dit als de eind tijd is verstreken. o sleep_cold_rec: het uitschakelen van de receiver na een opname. o sleep_cold_zap: het uitschakelen van de receiver na het veranderen van kanaal. Dit als de eindtijd is verstreken. 12

14 Scheduledinfo In deze tabel bevindt zich alle informatie van een bepaalde recording, waarbij volgende kolommen voorkomen, en hun betekenis. mode_type: o 0 opname o 1 veranderen van kanaal. program_name: De naam van de opname. ch_id, sat_id, tp_id, channel_name,: informatie van het kanaal is_recording: Huidige status van de opname. o 0 Wacht op zijn beurt o 1 Opname wordt uitgevoerd. Period: Het aantal keer dat deze opname moet worden uitgevoerd. o 0 eenmalig, o 1 dagelijks, o 2 wekelijks, o 3 in het weekend start_time: begin van de opname end_time: einde van het opname parent_lock: het al dan niet gebruik maken van de parent lock. power_control: Na opname volgende actie uitvoeren: o 1 niets, o 0 zet receiver in standby, o 1 receiver afsluiten pg_id, event_id, status_flag, file_name, epg_id: worden niet gebruikt, zet deze standaard op schmgr_start_id: de actie die moet worden uitgevoerd om te starten (id van sch_item) schmgr_end_id: de actie die moet worden uitgevoerd om te stoppen (id van sch_item) schmgr_wakeup_id: de actie die moet worden uitgevoerd om de receiver op te starten (id van sch_item) schmgr_sleep_id: : de actie die moet worden uitgevoerd nadat de opname is voltooid. (id van sch_item) sch_id: De id van de opname. (indien de waarde van een kolom waarbij de naam begint met schmgr gelijk is aan 1 wordt er geen actie uitgevoerd.) 13

15 14 Webinterface voor een hdtv-ontvanger 2008

16 server side Intro De keuze van de programmeertaal op de server was nogal beperkt. Voor het kiezen van de programmeertaal op de server side had ik enkele mogelijkheden, allemaal gebruik makend van de CGI BIN: 1. Rechtstreeks in C communiceren met de receiver. 2. Werken in PHP De voorwaarden bij het bepalen van de programmeertaal: Snel, niet te zwaar voor de receiver, aangezien deze maar beschikt over beperkte hardware. Mogelijkheid tot laden in een webapplicatie. Eenvoudig te verbinden met SQLite. Mijn keuze is uiteindelijk uitgegaan naar PHP, dit omdat aan al de bovenstaande vereisten voldaan is en omdat PHP veel eenvoudiger is om in te programmeren dan in C code. Aangezien ik vooral veel connectie moest maken met de database en in mindere mate met de receiver zelf, lag de keuze voor PHP dan ook voor de hand. Problemen Tijdens het programmeren in PHP ben ik wel enkele problemen tegen gekomen. Een eerste was om een connectie te leggen met een database. Ook had ik problemen met de headers zodat het document juist werd weergegeven. En als laatste waren er nog problemen met de $GET en $POST variabelen in PHP. 15

17 Connecteren met SQLITE database Om connectie te maken met een database in PHP, bleek de plugin PDO het meest geschikt, die standaard wordt gecompileerd vanaf php5. PDO staat voor PHP Data Objects, en geeft de mogelijkheid om eenvoudig te connecteren met een database in PHP. Voor SQLite is dit de PDO SQLite plugin die gebruikt moet worden. Om een query uit te voeren via een PDO object moeten volgende stappen ondernomen worden: Eerst en vooral een nieuw object aanmaken waarbij het type database wordt meegegeven en de naam van de database waarmee er geconnecteerd moet worden. Dan moet men een sql query invoeren in het gemaakte object, en deze laten uitvoeren. En dan geeft het object het resultaat terug, en kan men dit eenvoudig uitlezen. Een groot voordeel van het werken met dit object is dat het overzetten van de applicatie naar een andere database zeer eenvoudig is, zolang de sql instructies worden ondersteund en de namen van tabellen en kolommen gelijk blijven. Indien aan beide voorwaarden voldaan is, moet men enkel het aanmaken van het object wijzigen en kan men zo verder werken met een andere database. 16

18 HEADERS Een ander probleem in PHP was het gebruik maken van headers. Er moesten namelijk steeds twee headers toegevoegd worden aan een document dat via de CGI BIN gaat. Een eerste header is om de CGI BIN te laten weten, via welk programma het php bestand geparst moet worden. Deze header ziet er als volgt uit: #!/usr/bin/php Deze moet altijd aan het begin van een pagina toegevoegd worden. Een andere header die toegevoegd moest worden is voor de browser. Deze is niet in staat om te herkennen welk type document hij voorgeschoteld krijgt, enkel aan de hand van een extensie. En de CGI BIN geeft ieder document dat hij geparst heeft automatisch de content type: plain text, met als gevolg dat de browser deze ook zo behandelt. Aangezien ik xml files als resultaat nodig heb moest ik volgende header toevoegen: <?php echo "Content Type: application/xml\n\n";?> PHP $GET en $POST variabelen $GET De variabele $GET welke de parameters bevat die worden meegeven in de URL van de opgevraagde pagina werd niet herkend door de receiver. Daarom was ik genoodzaakt om deze variabele op een alternatieve manier te kunnen uitlezen. Dit heb ik dan gedaan door de $_SERVER['REQUEST_URI'] variabele uit te lezen. (Deze geeft de opgevraagde URL terug.) En dan uit deze url de $GET variabele uit te lezen en weg te schrijven in een array. $POST De $POST variabele werd ook niet herkend, dus ook hier moest ik een oplossing voor vinden. Deze methode wordt vooral gebruikt om gegevens weg te schrijven naar een server. Nu aangezien deze variabelen in de headers zitten en daardoor zeer moeilijk terug te vinden zijn als je deze variabelen niet kan uitlezen, heb ik er voor gekozen om geen posts te doen, maar enkel gebruik te maken van een get. 17

19 Client side Mogelijkheden Voor op de client side moest ik de keuze maken tussen: 1) Een plugin maken voor Firefox. 2) Een html interface. Hierbij moest ik er vooral rekening mee houden, dat de aanvragen naar de server tot een minimum beperkt werden. Dit om de receiver zelf niet te hard te belasten. Na wat onderzoek bleek dat beide werkten via javascript en dat de belasting gelijk bleef. Maar ik heb er uiteindelijk voor gekozen om een html interface te gebruiken, die met behulp van AJAX de nodige informatie opvroeg aan de receiver. Met als hoofdreden dat je dan vanuit elke browser de webinterface kon benaderen, en niet nog een extra browser en plugin moest installeren voordat je deze interface kon gebruiken. AJAX Ajax staat voor asynchronous Javascript and XML. Dit is een techniek om dynamisch data op te vragen van een webserver. Met als groot voordeel dat een pagina niet telkens volledig ververst moet worden, maar enkel de noodzakelijke informatie opgevraagd wordt, en zo de load van de webserver beperkt wordt. Hiervoor ben ik op zoek gegaan naar een bestaand javascript framework. Dit om het voor mezelf een beetje te vereenvoudigen. Na wat rondzoeken leek mij vooral prototype (9) een zeer goed framework. Niet al te zwaar maar toch genoeg mogelijkheden. Ook grafische effecten waren heel eenvoudig uit te voeren. Na wat testen bleek echter dit framework niet echt geschikt. Dit omdat het Ajax gedeelte niet zo vlot werkte als ik gehoopt had. En daarom ben ik verder gegaan op een framework uit het boek Ajax for Webappliction developers (10). Dit boek bleek zeer geschikt als basis om te werken met Ajax en heb ik dan ook als leidraad gebruikt voor de mappenstructuur van javascript en php classes. 18

20 CROSS BROWSER SUPPORT! Zoals al eerder vermeld, heb ik gekozen om zoveel mogelijk browsers te ondersteunen met mijn webapplicatie, daarom is deze dan ook uitvoerig getest in: Internet explorer 6 & 7 (11) Firefox (12) Opera (13) Safari (14) Problemen Intro Tijdens het ontwikkelen van de user interface ben ik op twee problemen gestoten. Het eerste was het debuggen van Javascript, hierbij waren de foutmeldingen die ik kon uitlezen in de browser altijd zeer vaag, en het probleem was daarom niet altijd duidelijk. Hiervoor ben ik dan op zoek gegaan naar een goede debug methode. En ben terecht gekomen bij Firebug (15). Een tweede belangrijk punt was het creëren van een goede layout. Hiervoor was er maar 1 oplossing, en dit was gebruik maken van HTML voor de structuur en CSS voor de opmaak. Debugging Voor het debuggen van javscript maakte ik gebruik van Firebug(9). Dit is een add on geschreven voor firefox(10) Hiermee was het zeer eenvoudig om javascript te debuggen. Zo is het eenvoudig mogelijk om breakpoints te zetten in een script, en zo de waardes van de verschillende variabelen te kunnen volgen. Maar niet alleen voor het javascript gedeelte bleek deze tool uiterst nuttig. Ook het bekijken van de AJAX request en de respons is mogelijk met deze tool. Ook kan deze on the fly CSS code aanpassen en rendert firefox deze aanpassingen zonder de pagina te moeten herladen. 19

21 Webapplicatie Intro Nadat alle keuzes gemaakt waren van de te gebruiken technologieën, was het tijd om de applicatie te beginnen programmeren. Nu waren er toch nog enkele keuzes die ik moest maken. 1) Het opzetten van een programmeeromgeving. Dit om op een zo efficiënt mogelijke manier te kunnen programmeren. Dit om type fouten en syntax fouten tijdens het programmeren al tot een minimum te beperken. 2) Ook ben ik op zoek gegaan naar een manier om de receiver virtueel te draaien zodat ik thuis kon programmeren. Dit om de volgende redenen. a. De plaats van de receiver was zeer ongelukkig gekozen. Deze stond in een labo waar continu een server draaide die voor de nodige overlast zorgde. Dit zorgde voor veel afleiding en kwam niet ten goede aan de productiviteit. b. Een andere reden was, dat ik thuis beschikte over 2 schermen waardoor ik meer ruimte had. Wat de productiviteit behoorlijk verhoogde. Zo kon ik verschillende applicaties tegelijk open zetten, en moest ik niet continu de juiste applicatie zoeken op mijn startbalk. 3) En als laatste moest ik nog een goede architectuur ontwerpen zodat ik op een uniforme manier de applicatie kon opbouwen. 20

22 Problemen Programmeeromgeving Als programmeeromgeving gebruikte ik Eclipse (16). Deze heb ik leren gebruiken tijdens het developpen van JAVA applicaties in het eerste semester. Dit is een zeer uitgebreide ontwikkelomgeving waar je eenvoudig extra plugins kunt aan toevoegen voor support van verschillende programmeertalen. De plugins die ik gebruikte: phpeclipse (17) Deze add on voor eclipse voegt zeer handige features toe. Een voorbeeld is de autocompletion van code, zo worden al de gebruikte variabelen en classes aangevuld na het typen van enkele letters. Maar ook alle functies van php worden herkend, dit zorgt voor minder fouten tijdens het programmeren. Ook zit er een on the fly syntax checker in, zodat fouten worden ontdekt zonder dat de pagina moet worden geladen in een webbrowser. JSEclipse (18) Deze add on voegt dezelfde functionaliteit toe als de php add on, maar dan voor het javascript gedeelte. 21

23 Virtualisatie Om eenvoudig te kunnen developpen ben ik gaan zoeken naar een manier om de cuberevo virtueel op mijn laptop te kunnen simuleren. Uiteindelijk is mijn keuze gevallen op VMWARE Workstation (19) als software voor een virtuele machine. Ik had hier vroeger al eens mee gewerkt en was dus vertrouwd met de interface en mogelijkheden. Voor de webserver ben ik niet zelf begonnen met het maken van een virtuele machine. Hiervoor heb ik gekozen voor Virtual Appliance LAMP (20). Dit is een linux distributie op basis van een Ubuntu server. Met als voordeel dat al de nodige servers al geïnstalleerd zijn. Apache als webserver Mysql als database server PHP 5 voor het afhandelen van de php paginas Samba voor een eenvoudige verbinding met de bestanden Het enige wat ik nog miste was de sqlite server. Maar dit heb ik snel kunnen installeren na wat opzoekwerk op het internet. 22

24 Het gebruik van virtualisatie had zeker een meerwaarde, en zorgde voor een snellere en efficiëntere ontwikkeling. Nu waren er wel enkele zaken waar ik rekening mee moest houden. Na het wijzigen van de database moest ik regelmatig testen of de wijzigingen wel op een juiste manier worden toegepast op de receiver. Zoals bijvoorbeeld kijken of een toegevoegde favoriet, effectief terug te vinden is op de receiver. Oproepen van de CGI BIN applicaties van de relook receiver kon ik wel doen op mijn virtuele machine. Maar het was niet mogelijk om het effect van deze oproepen virtueel te testen. Ook waren er verschillen tussen de cgi bin versie op de receiver en de native php support van de virtuele machine. Dit waren dan hoofdzakelijk de problemen die vermeld staan onder problemen server side in de thesis. En als laatste moest ik ook nog rekening houden met de gebruikte hardware. De hardware van mijn laptop die gebruikt werd door de virtuele machine was namelijk zwaarder en handelde verzoeken dus ook sneller af dan op de receiver het geval was. Hieronder staat een tabel met de tijdsverschillen gemeten met firebug. Dit zijn de tijden die nodig zijn om een bepaalde AJAX request af te handellen. Beide tijden zijn gemeten op mijn laptop (20). Request (kanalen) Virtueel Receiver params=type:t:30:0 43ms 402ms params=type:tv:30:0 79ms 404ms params=fav:news:30:0 97ms 405ms params=fav:music:30:0 55ms 418ms params=alfa:t:30:0 51ms 414ms In de tabel komt duidelijk een behoorlijk groot verschil naar voor tussen de tijd die nodig is door de receiver, als de tijd door de virtuele machine. Nu zijn wachttijden van 500ms nog zeer acceptabel voor een webinterface, aangezien het opleveren van een resultaat in deze tijd niet ervaren wordt als veel trager. 23

25 Architectuur Onderstaande afbeelding geeft de architectuur weer van de applicatie. Request GET/POST XML QUERY Response PHP SQLITE Layout Deze architectuur bestaat uit volgende stappen: Eerst vindt er een Request via een javascript functie uit een request klasse plaats. Deze request vraagt de php pagina serviceconnector.php op, met als parameters de php classe en methode die gebruikt moeten worden. In PHP zal dan de aanvraag behandeld worden door verbinding te maken met de SQLite database. Het resultaat wordt dan als XML file aangeboden aan een javascript Response functie. Deze functie van een response classe verwerkt dan het xml antwoord, en schrijft dan de benodigde elementen weg naar de webpagina door gebruik te maken van een Layout classe. 24

26 WEBAPPLICATIE Webinterface voor een hdtv-ontvanger 2008 Intro Bij het openen van de webapplicatie krijg je volgend start scherm te zien. Op deze pagina heb je de keuze om te beginnen zoeken en werken met de kanalen ( channels ) die je met de receiver kan bekijken. Of een opname plannen, wijzigen of verwijderen. Op de volgende pagina s worden de vereisten van de applicatie nog eens uitgelegd en hoe deze zijn geïmplementeerd in de webapplicatie. Kanalen Implementatie vereisten a) Het moet eenvoudig zijn om te zoeken in alle zenders die ter beschikking staan op de receiver. b) Het moet mogelijk zijn om wijzigingen aan te brengen aan de kanalen. Dit om het achteraf eenvoudiger te maken. c) Zenders moeten gegroepeerd kunnen worden bij een groep favorieten, en hieruit verwijderd worden. Beide handelingen moeten eenvoudig uit te voeren zijn in de webinterface. d) Als een zender gevonden is moet deze op een eenvoudige manier getoond kunnen worden op de TV aangesloten op de receiver. e) Een gevonden zender moet ook gebruikt kunnen worden voor een opname welke in de tweede module van de applicatie behandeld zal worden. 25

27 Uitleg werking Het hoofd scherm van channels ziet er als volgt uit: a) Het doorzoeken van de kanalen is mogelijk op volgende manieren: o De naam van het kanaal beginnen typen in het tekstvak. o Een kanaal kiezen op favorieten door op één van de groepen te klikken. o De kanalen die beginnen met een bepaalde letter door op de respectievelijke letter te klikken vlak boven de tabel. Al deze methodes zullen tot gevolg hebben dat er een AJAX request gedaan wordt naar de server. En dan zullen de resultaten van deze zoekacties op het scherm getoond worden. Dit gebeurt op volgende manier: 26

28 Hierbij zal je telkens een maximum van 20 resultaten te zien krijgen. Dit is een limiet die ingesteld is zodat er nooit een overvloed aan resultaten op het scherm te zien zijn. Nu is het wel mogelijk om de volgende resultaten op te vragen, door op prev (vorige) of next (volgende) te klikken. Deze zullen wel enkel verschijnen indien er meer dan 20 resultaten zijn. b) Het aanpassen van zenders kan men eenvoudig doen, door het klikken op edit, in de rij van de zender die men wil wijzigen nadat men deze heeft gevonden met een zoekactie. Het resultaat ziet er dan als volgt uit: Een wijziging kan men achteraf eenvoudig opslaan door op save te klikken. c) Zoals eerder vermeld kan je eenvoudig de zenders opvragen die bij een favoriet horen. Om deze toe te voegen aan een groep, moet men ook op edit klikken en dan is het mogelijk om een favorieten groep te selecteren in een drop down box, dit in de kolom Favoriet d) Het wijzigen van zender op de receiver gebeurt door het klikken op ZAP. e) Voor het selecteren van een kanaal voor een opname dient de knop SELECT. 27

29 Implementatie architectuur Hier nog een overzichtje van de bestanden die gebruikt worden en waar ze zicht bevinden in de architectuur: program_request.js GET/POST program.php XML QUERY SQLITE program_response.js program_layout.js 28

30 Opnames Implementatie vereisten a) Een overzicht kunnen bekijken van al de geplande opnames. b) Het moet mogelijk zijn om een nieuwe opname te plannen. c) Het moet mogelijk zijn om geplande opnames te wijzigen en te verwijderen. d) Alle opties die mogelijk zijn op de receiver moeten ook geselecteerd kunnen worden in de webinterface. Uitleg werking Het hoofdscherm van channels ziet er als volgt uit: a) Bij het openen van de webinterface wordt er automatisch een lijst opgevraagd met al de geplande opnames, die er al in de database staan. Hierdoor zijn deze ook meteen zichtbaar bij het openen van de scheduler. b) Voor het maken van een nieuwe opname zal men altijd eerst de channels tab moeten bezoeken. Hier kan men dan de juiste zender zoeken op de manier die eerder in deze thesis staat beschreven. Als men dan select selecteert naast de gewenste zender, komt met automatisch terecht in de scheduler, waarbij het juiste kanaal ineens is ingevuld in het Channel to record vak. In dit vak is het niet mogelijk om zelf iets te typen, men kan enkel dingen selecteren uit channels. c) Het wijzigen en het verwijderen van recordings kan men eenvoudig bekomen door respectievelijk op EDIT of DELETE te klikken, op de rij van de recording die men wenst aan te passen. Bij het selecteren van EDIT zal deze recording dan ingeladen worden in het invulformulier, met de opties die zijn opgeslagen in 29

31 de database. Bij het opslaan zullen deze opties dan ook in de tabel worden weggeschreven zodat de opties bewaard blijven. Hieronder ziet u een afbeelding, waar de recording die onderaan staat is ingeladen in het formulier om de recordings te wijzigen. d) Om af te ronden nog een overzicht van de mogelijke opties: Action: Hier kan men kiezen of de geplande taak een opname is, of het een wijziging van kanaal inhoudt. Occurence: Het aantal malen dat deze opname moet worden uitgevoerd. De mogelijkheden: 1 malig, wekelijks, in het weekend. After recording: Wat de receiver moet doen na de recording: niets, afsluiten of in standby gaan. Parent Lock: de parent lock al dan niet inschakelen op deze recording. Tijdsduur: Om het einde van de opname te bepalen kan men kiezen tussen: Een einduur opgeven De tijdsduur opgeven Om te switchen tussen beide keuzes moet je op de link Toggle duration klikken 30

32 Implementatie architectuur Hier nog een overzichtje van de bestanden die gebruikt worden en waar ze zicht bevinden in de architectuur: scheduler_request.js GET/POST scheduler.php XML QUERY SQLITE scheduler_response.js scheduler_layout.js 31

33 Verder Werk Er zijn nog wel wat opties die toegevoegd kunnen worden aan deze webinterface. 1) Instellingen van de receiver veranderen. 2) Het zappen volledig implementeren in php, en rekening houden met een muziek of tv zender.. 3) De status van de receiver uitlezen via php. 4) De cache van opnames syncroniseren met de database na het wijzigen van deze opnames. 5) Het werken met EPG data in de webinterface, door deze vanuit de cache in de database te schrijven. Dit zijn maar enkele mogelijkheden die het werken met de receiver behoorlijk zullen vereenvoudigen. 32

34 Referenties 1. Cuberevo DGStation. [Online] 2. Busybox Embedded Linux. [Online] 3. Geckow Webinterface. [Online] 4. Relook DGStation. [Online] 5. SQLite database. [Online] 6. PHP. [Online] 7. SQLite Maestro. [Online] (8) 8. Prototype JavaScript Framework. [Online] 9. Hadlock, Kris. Ajax for Web Application Developers. s.l. : Sams Publishing, Internet Explorer. [Online] 11. Firefox. [Online] europe.org/nl/products/firefox/. 12. Opera. [Online] 13. Safari Webbrowser. [Online] 14. Firebug. [Online] 15. Eclipse. [Online] 16. PHPEclipse. [Online] 17. JSEclipse. [Online] 18. VMWARE. [Online] 19. LAMP. [Online] 20. Dell latitude D PDO PHP Data Object. [Online] 33

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Koppeling met een database

Koppeling met een database PHP en MySQL Koppeling met een database 11.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Introductie

Selenium IDE Webdriver. Introductie Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail info@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Selenium IDE... 3 3

Nadere informatie

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous

icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous icafe Een digitaal bestelsysteem voor de horeca Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Naim Ben Tanfous 2006-2007 Voorwoord 1 Inhoudsopgave 2 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 icafe 2.1 Het idee 2.2 Mogelijkheden

Nadere informatie

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows.

Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Xampp Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 3. Installatie Xampp... 3 1.1 Installatie Xampp Launcher... 7 1.2 Controle geïnstalleerde bestanden...

Nadere informatie

Maximo Tips and Tricks

Maximo Tips and Tricks Maximo Tips and Tricks Agenda Tips & Tricks 1. Scherm lay-out on demand 2. Koppelen Excel en Maximo 3. Foto s toevoegen aan records 4. Type ahead functie 5. Scripting voor calculaties en validaties 6.

Nadere informatie

Acht stappen voor JSF

Acht stappen voor JSF Acht stappen voor JSF Inleiding In deze tutorial zullen we JSF (Java server faces) installeren. Wat we niet beschrijven is hoe te werken met JSF, over dit onderwerp zijn er genoeg boeken en internetsites

Nadere informatie

Documentatie. InstantModules Q42. Versie 1.1

Documentatie. InstantModules Q42. Versie 1.1 Documentatie InstantModules Q42 Versie 1.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voor gebruikers... 3 InstantComment... 3 InstantTagging... 5 Voor webmasters... 9 InstantComment... 9 InstantTagging... 11 Voor

Nadere informatie

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding

DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding DrICTVoip.dll v 2.1 Informatie en handleiding Nieuw in deze versie : Koppeling voor web gebaseerde toepassingen (DrICTVoIPwebClient.exe) (zie hoofdstuk 8) 1. Inleiding Met de DrICTVoIP.DLL maakt u uw software

Nadere informatie

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten.

Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. Werking van de Office Connector, en het oplossen van fouten. De Office Connector zorgt ervoor dat de Microsoft Officeomgeving gebruikt kan worden als ontwerp en genereeromgeving voor documenten waarbij

Nadere informatie

Handleiding Remote Engineer Client

Handleiding Remote Engineer Client Handleiding Remote Engineer Client http://www.remoteengineer.eu/ Inhoudsopgave Blz. 1. Algemeen 3 2. RemoteEngineer Client installatie 4 3. Eerste keer opstarten 8 4. Layout aanpassen 9 5. Gebruik Autofilter

Nadere informatie

Gebruik van raadpleeg- en downloadservices in GIS desktop software

Gebruik van raadpleeg- en downloadservices in GIS desktop software Gebruik van raadpleeg- en downloadservices in GIS desktop software Inhoud ArcGIS... 2 Gebruik WMS in ArcGIS... 2 GetFeatureInfo request... 6 Gebruik WFS in ArcGIS... 7 WFS service toevoegen... 7 Enkel

Nadere informatie

Een website maken met databasetoegang.

Een website maken met databasetoegang. Hoofdstuk 5 Een website maken met databasetoegang. In dit hoofdstuk gaan we het weblog dat je in hoofdstuk 4 hebt gemaakt verder uitbreiden. Een belangrijk onderdeel wordt toegevoegd aan de applicatie,

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel:

Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: Eenvoudig voorbeeld. Er wordt verondersteld dat er met VS 2008 EXPRESS gewerkt wordt. Voor de database wordt een Access 2000 bestand gebruikt, met voorlopig 1 tabel: (Sommige schermafdrukken zijn afkomstig

Nadere informatie

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN

PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PHP-OPDRACHT SITE BOUWEN PERIODE 4 LEERJAAR 1 Opleiding: Duur: Applicatieontwikkelaar 1 onderwijsperiode (4-8 weken) Voorkennis: Basiscursus PHP 5.4 Victor Peters (978 90 125 8499 9) Basiscursus XHTML,

Nadere informatie

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie:

Een ASP.NET applicatie opzetten. Beginsituatie: Hoofdstuk 1 Een ASP.NET applicatie opzetten Beginsituatie: Windows XP Pro, Windows Vista Pro of Windows 7 Pro Visual Studio.NET moet zijn geïnstalleerd. Let hierbij op dat de Express versie niet voldoet.

Nadere informatie

Les 10 : Aanmaken van een database (deel2).

Les 10 : Aanmaken van een database (deel2). Les 10 : Aanmaken van een database (deel2). Wat is een database? Een centrale opslagruimte voor gegevens. Alle informatie wordt centraal opgeslagen en kan door iedereen geraadpleegd worden. Voordelen van

Nadere informatie

Handleiding voor Zotero versie 2.0

Handleiding voor Zotero versie 2.0 Handleiding voor Zotero versie 2.0 Michiel Wolda De handleiding voor Zetero is geschreven voor de lezers van het boek Deskresearch: Informatie selecteren, beoordelen en verwerken: tweede editie (Van Veen

Nadere informatie

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet.

Op de Virtual Appliance is MySQL voorgeïnstalleerd. MySQL is momenteel de meest gebruikte database op het internet. Het installeren van WordPress Nu je een volledig werkende virtuele server hebt is het tijd om er een applicatie op te installeren. We beginnen met de blogtool WordPress. De database De eerste stap is het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

Meehelpen met de ontwikkeling van nieuwe of verbetering van bestaande spellen. Pag. 1 www.edubas.nl

Meehelpen met de ontwikkeling van nieuwe of verbetering van bestaande spellen. Pag. 1 www.edubas.nl Meehelpen met de ontwikkeling van nieuwe of verbetering van bestaande spellen. Pag. 1 Versie 1.0 februari 2015 Start-versie Over dit document In dit document probeer is duidelijk te maken hoe de spellen

Nadere informatie

MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0

MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0 MyMediasite Handleiding 2013 - V1.0 1 INHOUDSOPGAVE 1. INSTALLATIE 3 2.1 OPNEMEN: OPSTARTEN 4 2.2 OPNEMEN: NIEUWE PRESENTATIE 5 2.3 OPNEMEN: OPNAME PROCES 7 2.4. OPNEMEN: EIGEN MEDIA UPLOADEN 11 3. PRESENTATIE

Nadere informatie

Handleiding BudgetBoek

Handleiding BudgetBoek Handleiding BudgetBoek versie : 1.0 wijziging : 4-1-2010 Inhoud 1. BudgetBoek...4 1.1. Persoon...4 1.2. Registrant...4 1.3. Budgethouder...4 1.4. Budgetpost...4 1.5. Budgetgroep...5 1.6. Rekening...5 1.7.

Nadere informatie

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML

Cursus Analyse voor Web Applicaties 1. Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Cursus Analyse voor Web Applicaties 1 Organisatie Opleiding Module Onderwerp Syntra AB Webdesign / Web Programmeren Analyse voor web applicaties SDM methode + Basis UML Analyse op basis van SDM en UML

Nadere informatie

9. MYSQL. Daarin zien we het administratie paneel van mysql.

9. MYSQL. Daarin zien we het administratie paneel van mysql. 9. MYSQL We kunnen ook in dit systeem gebruik maken van de gekende ACCESS databanken. Zolang het maar relationale databanjken zijn kunnen we er gebruik van maken. In PHP echter maakt men meestal gebruik

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Midi PDF Bladmuziek lezer

Midi PDF Bladmuziek lezer Inleiding. Ruim 20 ordners aan bladmuziek, meeste daarvan uitgeprint van een PDF. Even snel een nummer opzoeken wil dan ook niet, terwijl ik alles wel op alfabetische volgorde heb. Dat was het niet helemaal

Nadere informatie

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise

TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise TaskCentre Web Service Connector: Creëren van requests in Synergy Enterprise Inhoudsopgave 1. Voorbereiding... 4 2. Web Service Connector tool configuratie... 5 3. TaskCentre taak voor het aanmaken van

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen

Leerlingdossier & handelingsplannen FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407

Project plan. Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 Project plan Erwin Hannaart Sander Tegelaar 61849 62407 I4C2 I4C1 1 Inhoudsopgave Doel en doelgroep van het project... 3 Beschrijving van het project... 4 Benodigde materialen... 5 Te verwachten resultaten,

Nadere informatie

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site

Kies File>New>Blank Page>PHP. Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Kies File>New>Blank Page>PHP Je kunt eventueel nog een stylesheet koppelen. Definieer nu eerst een site! Dat betekent: Site>New Site Geef de site een passende naam. Kies ook de juiste map voor de webdocumenten.

Nadere informatie

uziconnect Installatiehandleiding

uziconnect Installatiehandleiding uziconnect Installatiehandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur HANDLEIDING CAMERASYSTEEM Korte inhoud: 1. Java Installeren 2. Software Installeren. 3. Software gebruik 1. Java Installeren: Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur firefox of internet explorer

Nadere informatie

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren

Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Met een LightSwitch applicatie een OData service uit de Windows Azure Marketplace consumeren Om eens wat ervaring op te doen met de Windows Azure Marketplace heb ik een publieke en gratis databron gekozen

Nadere informatie

Belangrijke Informatie

Belangrijke Informatie Belangrijke Informatie Geachte relatie, Deze Dahua NVR beschikt over de nieuwste generatie firmware. Deze firmware beschikt over vele nieuwe mogelijkheden. Veel van deze nieuwe functionaliteiten worden

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 Het nieuwe computerexamensysteem Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de opgaven rechtstreeks ingelezen via het internet van

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Remote Backup

Gebruiksaanwijzing Remote Backup Gebruiksaanwijzing Remote Backup December 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde browsers... 3 Inloggen in portal... 3 Gebruik op meerdere

Nadere informatie

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ Stijn Van Baekel 1/19 - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ laatste aanpassing: 08/10/2008 Stijn Van Baekel 2/19 Index Index... 2 Inleiding... 3 1. Tonen van pagina s... 4 2. Beheer van pagina

Nadere informatie

8. Koppeling met een database

8. Koppeling met een database PHP7 en MySQL 8. Koppeling met een database 8.1 Inleiding In PHP is het eenvoudig om een koppeling te maken met een database. Een database kan diverse gegevens bewaren die met PHP aangeroepen en/of bewerkt

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Test Joomla op je PC 1

Test Joomla op je PC 1 1 Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook wordt verstrekt. De auteur van dit ebook kan op geen

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

CoZo handleiding. voor de huisarts

CoZo handleiding. voor de huisarts CoZo handleiding voor de huisarts Inhoud 3 2 Start!... Hoe kan ik (i.v.m. patiënten) Een overzicht van mijn patiënten zien.... 3 Een nieuwe patiënt registreren.... 4 Een therapeutische relatie delen met

Nadere informatie

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon

Intramed OnLine instellen en gebruiken. Voor Android tablet of telefoon Intramed OnLine instellen en gebruiken Voor Android tablet of telefoon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen...1 1.1 Toegang tot inlogportalen...1 Hoofdstuk 2 Basic account...3 2.1 Microsoft Remote Desktop

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Selenium IDE Webdriver. Aan de slag

Selenium IDE Webdriver. Aan de slag Selenium IDE Webdriver Het Wielsem 10, 5231 BW s- Hertogenbosch, telefoon 073-6409311 e- mail office@testwork.nl internet http://www.testwork.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Drie werkwijzen...

Nadere informatie

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen

Installeer Apache2: Landstede februari 2009 versie 3 1 Bertil Hoentjen Installeer Apache2: Deze howto gaat over name based virtual hosting onder Apache 2.x., en is getest onder OpenSUSE 11 maar is in feite ook van toepassing op de andere distributies. Alleen Debian en afgeleide

Nadere informatie

Screencast-O-Matic HANDLEIDING

Screencast-O-Matic HANDLEIDING Screencast-O-Matic HANDLEIDING Inhoud 1 Inleiding 3 2 Stap voor stap 3 3 Conclusie 9 4 Meer info 10 4.1 Hulp nodig? 10 4.2 Vragen en opmerkingen 10 4.3 Trefwoordenlijst 10 4.4 Lijst met afbeeldingen 10

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Sparse columns in SQL server 2008

Sparse columns in SQL server 2008 Sparse columns in SQL server 2008 Object persistentie eenvoudig gemaakt Bert Dingemans, e-mail : info@dla-os.nl www : http:// 1 Content SPARSE COLUMNS IN SQL SERVER 2008... 1 OBJECT PERSISTENTIE EENVOUDIG

Nadere informatie

Informatica Pagina 1 van 13. Versiedatum 17/12//2015. Te herzien op

Informatica Pagina 1 van 13. Versiedatum 17/12//2015. Te herzien op Informatica Pagina 1 van 13 Citrix - Installatie voor extern gebruik - versie december 2015.docx Naam van de verantwoordelijke: Handtekening: Versiedatum 17/12//2015 Te herzien op Doelgroep Externe Citrix

Nadere informatie

Indoor Navigation System

Indoor Navigation System Project Indoor Navigation System Onderwerp: Indoor Navigation System Document: Handleiding Ontwikkeltools Groep: EII6RTa Auteurs: 1. Jordi Betting 109277 2. Jerome Bos 113180 3. Theo Miltenburg 112883

Nadere informatie

Snel op weg met de PepperPlayer.

Snel op weg met de PepperPlayer. Snel op weg met de PepperPlayer. Dit is een korte leidraad voor de installatie van de PepperPlayer. Hierin wordt zo simpel mogelijk beschreven hoe u de PepperPlayer kunt instaleren. Kijk voor uitgebreide

Nadere informatie

Via methodewebsite www w.emma.eisma.nl of de ELO van de school

Via methodewebsite www w.emma.eisma.nl of de ELO van de school Via methodewebsite www.emma.eisma.nl of de ELO van de school Veelgestelde vragen rondom de online leerlingomgeving Veelgestelde vragen rondom de online leerlingomgeving (Station, Library en Route 2F) servicedesk@eisma.nl

Nadere informatie

lesboek Jonker & Wu CAD support

lesboek Jonker & Wu CAD support 7 lesboek Jonker & Wu CAD support Worksheet De Spreadsheet functie binnen MiniCad worden weergegeven in Worksheets. Deze Worksheets werken gelijk aan de Spreadsheet van bijvoorbeeld Claris Works of Mircosoft

Nadere informatie

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen

Gebruikers handleiding. Lizard Configuration Manager ToolTip. Installatie. Instellen. Initieel instellen Gebruikers handleiding Lizard Configuration Manager ToolTip Installatie Installeer eerst het volgende: Installeer python 2.5.2; zie de map Breda\Tooltip\lcm\install\python-2.5.2.msi Ga naar dos (run/uitvoeren

Nadere informatie

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat

Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Powerpoint presentatie College 5 Gilbert van Lierop & Farshad Salamat Wat is een database? Een verzameling van georganiseerde data Een database bestaat uit applicaties, SQL en het DBMS Watis eendbms? EenDBMS

Nadere informatie

Les 12 : database koppeling, opmaken van template, webstructuur en afdrukken van gegevens. (deel2).

Les 12 : database koppeling, opmaken van template, webstructuur en afdrukken van gegevens. (deel2). Les 12 : database koppeling, opmaken van template, webstructuur en afdrukken van gegevens. (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige

Nadere informatie

Release notes PCTrans. Release notes PCTrans. Aantekeningen voor PCTrans 5.0 ( )

Release notes PCTrans. Release notes PCTrans. Aantekeningen voor PCTrans 5.0 ( ) Aantekeningen voor 5.0 (20161128) Opgeloste problemen: In module Projection: RD x,y,h, geographic wordt het inlezen van een file met X,Y,H coordinaten niet goed verwerkt. De beperkingen zoals beschreven

Nadere informatie

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop).

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop). FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken.

In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken. In dit document staat beschreven hoe je de meetgegevens vanuit Coach kunt opslaan en later in kunt lezen in Excel en hier een grafiek van kunt maken. De instructies voor Excel zijn geschreven voor Excel

Nadere informatie

LearnOSM. PostgreSQL & PostGIS. PostgreSQL en PostGIS installeren. Bijgewerkt

LearnOSM. PostgreSQL & PostGIS. PostgreSQL en PostGIS installeren. Bijgewerkt PostgreSQL & PostGIS Bijgewerkt 10-09-2016 LearnOSM In dit hoofdstuk zullen we laten zien hoe PostgreSQL in te stellen op Windows en hoe een database te maken waarin u geografische gegevens kunt opslaan.

Nadere informatie

Handleiding Artsenviewer Radiologie

Handleiding Artsenviewer Radiologie Handleiding Artsenviewer Radiologie Het Heilig Hart Ziekebhuis Leuven biedt u de mogelijkheid om via een webbased applicatie onderzoeken, uitgevoerd op de afdeling Radiologie, te raadplegen. Wij hopen

Nadere informatie

Handleiding. Inhoudsopgave 25-02-2014

Handleiding. Inhoudsopgave 25-02-2014 Inhoudsopgave Beheerders Dashboard...2 Kalender beheerders...3 Activiteiten beheren...3 Herhalende activiteiten...4 Wijk coördinatoren...5 Kalenders beheren...5 Kalenders exporteren...6 Gebruikers beheren...7

Nadere informatie

OSCOMMERCE INSTALLATIE

OSCOMMERCE INSTALLATIE Instellingen CMS Pakketten OSCOMMERCE INSTALLATIE oscommerce installatie! U dient voordat u met stap 1 begint een database te hebben aangemaakt. Weet u niet of u dat heeft gedaan of hoe dat moet? Klik

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

Kijk eerst in Computer (Mijn Computer) van je werkplek. Welke stationsletters zie je op de PC?

Kijk eerst in Computer (Mijn Computer) van je werkplek. Welke stationsletters zie je op de PC? Korte omschrijving van dit practicum We zullen spelenderwijze ervaren wat enkele van de virtualisatietechnieken inhouden. We gaan aan de slag met een freeware applicatie voor het aanbieden van een gevirtualiseerde

Nadere informatie

www.invallersonline.nl

www.invallersonline.nl Speciaal ontwikkeld voor scholenverenigingen! Geen verouderde, onoverzichtelijke en tijdrovende papieren lijsten met invallers meer, maar alles digitaal en altijd up-to-date. www.invallersonline.nl Informatiebrochure

Nadere informatie

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x)

Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Rodin installatiehandleiding (vanaf versie 2.1.xxx.x) Introductie De Rodin applicatie bestaat uit een programma en een database. Het programma zal altijd lokaal op uw computer worden geïnstalleerd, terwijl

Nadere informatie

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5

Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 Formulieren maken met Dreamweaver CS 4/CS 5 In deze handleiding leer je om een formulier en elementen die je binnen een formulier kunt gebruiken, te ontwerpen met Dreamweaver. Het uitgangspunt is dat dit

Nadere informatie

Bijlage I. 2. Kies : Weergave op kleine pictogrammen. 3. Kies Java en de tab General : Kamer van Koophandel Nederland

Bijlage I. 2. Kies : Weergave op kleine pictogrammen. 3. Kies Java en de tab General : Kamer van Koophandel Nederland Bijlage I Deel A: Schonen van de Java cache t.b.v. nieuwe versie KvK Handtekeningservice applet Bij de nieuwe release van de KvK handtekeningservice zal de browser op uw werkplekken moeten worden geschoond,

Nadere informatie

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren.

U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. HELP BIJ HET RAADPLEGEN VAN HET PORTAAL HDP Hoe internet-cookies aanvaarden? U krijgt de melding dat uw browser geen cookies aanvaardt? Volg dan onderstaande weg om ze wel te accepteren. Internet Explorer

Nadere informatie

Werkomgeving. Android Studio. Android - werkomgeving 1/6

Werkomgeving. Android Studio. Android - werkomgeving 1/6 Android - werkomgeving 1/6 Werkomgeving Android Studio Installatie Ga naar de volgende URL: http://developer.android.com/sdk/index.html Klik op de knop "Download Android Studio for Windows" om het programma

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Handleiding Online Boekhouden

Handleiding Online Boekhouden Handleiding Online Boekhouden Het online boekhoudprogramma kan gestart worden op de site van Horeca Boekhouden.nl (http://www.horecaboekhouden.nl/fin_administratie.php). Om verbinding te maken, moet op

Nadere informatie

The testresultaten kunnen bekeken worden door alle gezondheidsprofessionals die toegang hebben tot het dossier van de patiënt.

The testresultaten kunnen bekeken worden door alle gezondheidsprofessionals die toegang hebben tot het dossier van de patiënt. 1 van 5 14/04/2014 21:51 Handleiding Inleiding Inleiding Terminologie Vereisten Inloggen Bestaande patiënt openen Afgedrukte vragenlijst Spartanova WiPaM (Wireless Patient Monitoring) is een telegeneeskunde

Nadere informatie

Handleiding installatie Rental Dynamics

Handleiding installatie Rental Dynamics Handleiding installatie Rental Dynamics Versie: 1.1 Datum: 9 januari 2015 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de procedure voor de installatie van Rental Dynamics en de benodigde software. In hoofdstuk

Nadere informatie

TECHNICAL DESIGN DOCUMENT

TECHNICAL DESIGN DOCUMENT TECHNICAL DESIGN DOCUMENT BACHELORPROJECT IN3405 John Ciocoiu 1358227 Elwin Dokter 1275909 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT FACULTEIT EWI WOENSDAG 28 APRIL 2010 VERSIE 1 COMMISSIE: Ing. D.J. van Roest (opdrachtgever)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. versie 0.8

Inhoudsopgave. versie 0.8 JOOMLA! INSTALLATIE HANDLEIDING versie 0.8 Inhoudsopgave Stappenplan...3 Inrichten database...4 Configuratiecentrum cpanel...4 Aanmaken van een database gebruiker...5 Aanmaken van een database...6 Gebruiker

Nadere informatie

Dynamische Websites. Week 2

Dynamische Websites. Week 2 Dynamische Websites Week 2 AGENDA Labo 1 GET, POST Navigatie, etc Varia 1 2

Nadere informatie

Globale kennismaking

Globale kennismaking Globale kennismaking Kennismaking Tesla CMS 1. Dashboard 2. pagina beheer - pagina aanmaken - pagina aanpassen - pagina verwijderen - pagina seo opties - zichtbaarheid pagina 3. subpagina beheer - subpagina

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

Whitepaper Virtualisatie en veilig internetbankieren

Whitepaper Virtualisatie en veilig internetbankieren Whitepaper Virtualisatie en veilig internetbankieren In dit white paper zullen we uitleggen hoe u met behulp van virtualisatie veilig kunt internetbankieren. We zullen eerst een korte uitleg geven hoe

Nadere informatie

Website met Wordpress

Website met Wordpress Website met Wordpress 5. Tabellen Onderwerpen van deze les: Editor Tiny MCE toevoegen Tabellen maken met TinyMCE WP-Table reloaded installeren en gebruiken Excel importeren in WP-Table reloaded Content

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie