De Surinaamsche Bank N.V. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Surinaamsche Bank N.V. 1"

Transcriptie

1

2 De Surinaamsche N.V. 1

3 Inhoud Mission Statement Corporate Values Gedicht Organogram Procuratiebevoegdheid Prae-advies van de Raad van Commissarissen Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers Macro-economische beschouwing Koersnoteringen en respect Het bedrijf van de bank Verslag van de directie Vennootschappelijke balans vóór winstverdeling per 31 december Vennootschappelijke balans ná winstverdeling per 31 december Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over Geconsolideerde balans vóór winstverdeling per 31 december Geconsolideerde balans ná winstverdeling per 31 december Geconsolideerde winst- en verliesrekening over Toelichting op de jaarrekening Activa vennootschappelijke en geconsolideerde balans ná winstverdeling Passiva vennootschappelijke en geconsolideerde balans ná winstverdeling Vennootschappelijke en geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaarrekening Geconsolideerd kasstroomoverzicht Accountantsverklaring Adressen Colofon Overige informatie 3

4 Mission Statement Corporate Values Het aanbieden van een verscheidenheid aan topkwaliteitproducten, tot stand gebracht door enthousiaste medewerkers. Onze leiderschapspositie en professionele kennis van het bankwezen, ons uitgebreid binnenlands kantorennet en het aangaan van strategische internationale allianties dienen als solide basis voor deze visie. In samenhang hiermee ligt een voortdurend streven tot het creëren van een win-win situatie voor zowel de bank als de cliënt, met als resultaat vergroting van de rentabiliteit. De win-win situatie houdt onder meer in: het opbouwen van zo gunstig mogelijke verdiensten voor onze cliënten, aandeelhouders en de samenleving in het algemeen. Respect In ons jaarverslag presenteerden wij u onder andere onze Corporate Values. Op het daarin opgenomen Respect willen wij in dit verslag enigszins uitgebreider ingaan. In de samenleving beschouwen wij een mens met respect voor al wat leeft en ademt, respect voor mens, dier en plant, ergo respect voor het leven en het milieu in de ruimste zin van het woord, als een rechtsapen individu. Ter completering van deze karakterbeschrijving voegen wij eraan toe het hebben van respect voor recht en wet, inclusief ongeschreven wetten als morele normen en waarden. Voor deze categorie mensen wordt hun zoektocht naar ZELF een zegetocht met eigenschappen als Zelfdiscipline, Zelfbeheersing en bovenal Zelfrespect. Mensen met zelfrespect zien wij met respect als een lichtend voorbeeld voor onze jeugd, onze generatie van morgen. Onze Corporate Values zijn een markante weergave van onze visie, waarbij duidelijk naar voren treedt dat het in zich verenigd moeten hebben van respect zowel als zelfrespect niet enkel geldt voor natuurlijke personen, maar zonder meer ook voor zichzelf respecterende bedrijven. Voor uw oriëntatie nemen wij onze Corporate Values in dit verslag wederom in extenso op. Integriteit Boven alle criteria geldt bij ons: integriteit; integriteit in het denken en handelen, steeds en overal. Respect Elk individu met zelfrespect geniet van ons respect. In de overtuiging van de waarde van verscheidenheid van inbreng en het geloof in gelijke kansen voor iedereen ligt onze kracht. Wij waarderen en stimuleren persoonlijke groei, ontwikkeling en ondernemende instelling van iedere individuele medewerker, hetgeen tot voordeel van alle partijen leidt. Teamwork Teamwork is de sleutel tot ons succes als grootste bank van Suriname. Loyaliteit ten opzichte van de organisatie als geheel is bij ons primair. Deze eerlijkheid verplicht ons onze kennis en ervaring steeds bij te stellen en uit te bouwen en internationaal in te zetten in het belang van het bedrijf en onze cliënten. Professionalisme Een optimale en consistente dienstverlening stelt de hoogste eisen aan ons professionalisme. Uit dien hoofde streven wij voortdurend naar innovatie, creativiteit en slagvaardigheid. Om een nauwe relatie met onze cliënten op te bouwen en in stand te houden, stellen wij ons met niet minder tevreden dan het leveren van de hoogste kwaliteit. Milieu, als grootste bank, kent haar verantwoordelijkheden en kan niet heen om de ontwikkelingen op milieugebied en de daarmee gepaard gaande hoge eisen aan overheden en bedrijven. Wij stellen derhalve hoge eisen aan onszelf en vragen hetzelfde van diegenen die met ons in contact staan. 4 5

5 Procuratiebevoegdheid Jeugd in jouw handen staat geschreven wat ouderen niet hebben verstaan dat Creolen en Javanen Chinezen, Hindoestanen moeten leven niet naast, maar met elkaar Te lang dat onze natie niet als volk maar uit groepen heeft bestaan Jeugd in jouw handen ligt het heden en morgen is jouw eigendom Besproei de dag met vreugde in arbeid Schilder een eigen horizon Vaar een kompas van positief denken met durf en daadkracht Die jij bouwt Geloof in jezelf, nieuwe generatie Sta recht Je bent niet fout Orlando Emanuels Procuratiebevoegdheid PROC PROC Abdoelkariem-Abdoelbasier Z.N. mw. Section Head Bills Payments & Settlements B Adna B.I.P. drs. Officer Accounting & Reporting B Bhagwandin P.A. mr. cams Corp.Lawyer/Compliance Officer/Corporate Secretary A Bhola-Raghoebarsing A. mw.drs. Department Manager Back Office Product Units A Boldewijn H.R. Department Manager Suritrust Back Office A Budel L.A.E. Department Manager Suritrust Front Office A Debs Y. mw. Section Head Salary Administration & Compensation A Diepenbos van S. mw. B.HA. Department Manager Marketing B Heerenveen P.I. mw. drs. Sr. Relationship Manager B Henar H.L. mr. Chief Commercial Officer, CCO A Hijlaard I. Section Head Support & Services B Hijlaard-Chin D.S. mw. Section Head Customer Desk Retail ing A Jaliens E.L. Department Manager Financial Restructuring & Recovery A Kaliar R.A. Department Manager Corporate ing A Kaliar-Krolis H.B.A. mw. Department Manager Back Office Lending A Kalipersad M. Jr. Relationship Manager Nickerie B Kallan N.F.A. drs. Suritrust Relationship Manager B Karg A.J. Department Manager Payments & Settlements A Kasto-Notopawiro S. mw. drs. Jr. Relationship Manager B Ketwaru-Boedhoe U. mw. mr. Sr. Relationship Manager A Koosman M.M. Section Head Treasury Back Office (P&S) B Lie Tjauw J. H. ir. MBAChief Operating Officer, COO A Lo Fo Wong G.H. mw. drs. QTAssistant Treasurer B Loor M.P. drs. Chief Financial Officer, CFO A Martodimedjo E.M. Section Head Back Office Product Units A Oostburg A.C.M. Department Manager Retail ing A Peneux M.S.A. mw. drs. Human Resources Officer B Proeve S.L.J. drs. Chief Executive Officer, CEO A Ramdhan H. Sr. Relationship Manager B Ramnath H.S. Sr. Relationship Manager A Rellum H.A.J. mw. Department Manager General Affairs A Seedorf R.H. Supervisor Finapar B Sewberath Misser H.H. drs. Sr. Relationship Manager A Simson R.J. Nickerie Branch Manager A Tjin A Tam W.T.M. Department Manager Human Resources A Tjokrosentono S. Department Manager Accounting & Reporting A Wong Chung I.H. drs. QT Sr. Relationship Manager A Naam Overige personeelsleden met procuratiebevoegdheid Bergraaf-Tan A Kiam M.B. mw. Branch Manager Ma Retraite B Chang-Sim A Sjoei I.G. mw. Branch Manager Nieuwe Haven B Edam-Morsen S.A. mw. Branch Manager Kwatta B Garcia Castro-Elias G. mw. Customer Service Representative Nickerie Branch B Hanenberg E.G. Branch Manager Moengo B Paal S.J. mw. Section Head Foreign Transfers (P&S) B Sylvester H.W. Branch Manager Kasabaholo B Wolff-Jong Sang R. mw. Authorisation Officer Retail ing B Wolff A.E. Section Head Cash Retail ing B A= Algemene procuratiebevoegdheid B= Beperkte procuratiebevoegdheid 6 7

6 Organogram 1) 8 9

7 Prae-advies van de Raad van Commissarissen Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ter voldoening aan het voorschrift van artikel 22 van de statuten hebben wij de eer u inzake de jaarrekening van het volgende te berichten. Wij hebben de vennootschappelijke balans per 31 december, de vennootschappelijke winst- en verliesrekening over alsmede de toelichting daarop, waarbij zijn gevoegd de geconsolideerde balans per 31 december, de geconsolideerde winst- en verliesrekening over en de toelichting daarop, doen onderzoeken en wij adviseren u de onderhavige jaarrekening, zoals die tezamen met de accountantsverklaring van BDO Abrahams- Raijmann & Partners Assurance N.V., door de directie ter behandeling wordt aangeboden, vast te stellen. Deze vaststelling strekt tot décharge van de directie voor het bestuur en van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht. Het geconsolideerde resultaat vóór belastingen bedroeg SRD Na aftrek van belastingen ad SRD rest ter verdeling een bedrag van SRD Bij goedkeuring van de jaarrekening en het verwerkte voorstel tot winstverdeling zal over het boekjaar een contant dividend worden uitgekeerd van SRD dat is SRD 3,30 per aandeel van SRD 0,10. Een deel hiervan, namelijk SRD 1,- is reeds betaalbaar gesteld als interim-dividend. Als slotdividend zal derhalve SRD 2,30 per aandeel worden uitgekeerd. Voorgesteld wordt verder om naast het contante dividend een bedrag van SRD , dit is SRD 0,30 per aandeel van SRD 0,10, ten laste van de nettowinst in aandelen uit te keren. Elk aandeel heeft hiermee recht op drie aandelen van SRD 0,10. De resterende nettowinst ad SRD zal aan de reserve worden toegevoegd. Met deze voorstellen van de directie kunnen wij ons verenigen. Wij adviseren u dan ook deze voorstellen goed te keuren. Volgens het door de Raad van Commissarissen opgemaakte rooster van aftreden, zoals bepaald in artikel 17 van de statuten, zijn aan de beurt om af te treden de heren Drs. S.E. Jharap en Ir. R. Shankar. Wij stellen u voor de heer Jharap, die zich herkiesbaar stelt, te herbenoemen. De heer Shankar zal na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders definitief aftreden, vanwege het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. De heer Shankar sluit hiermee een verbondenheid van in totaal 17 jaren met onze bank af, 3 jaren als agrarisch adviseur en14 jaren als lid van de Raad van Commissarissen. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor de aan onze bank bewezen diensten. In zijn plaats hebben wij de heer???? bereid gevonden tot ons college toe te treden. Wij stellen uw voor de heer??? te benoemen. Wij spreken met genoegen onze waardering en erkentelijkheid uit voor de wijze waarop de directie en alle andere medewerkers van de bank zich gedurende het boekjaar voor de vennootschap hebben ingezet. Paramaribo, 19 februari Raad van Commissarissen Drs. S. Smit AAG, voorzitter Drs. M.J.A. Brahim RA J.J. Healy Jr. Dr. S.E. Jharap Ir. L.C. Johanns Ir. R. Shankar 11

8 Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers Verslag van de directie (in duizenden SRD m.u.v. de gegevens per aandeel) Resultaten Rente Overige baten Totaal baten Bedrijfslasten Voorziening kredietrisico's Bedrijfsresultaat voor belastingen Nettowinst Dividend Drs. S.L.J. Proeve Chief Executive Officer Drs. M.P. Loor Chief Financial Officer Balans Kasmiddelen iers uitgezette gelden Kredieten Overige activa Eigen vermogen iers opgenomen gelden Toevertrouwde middelen Overige passiva Balanstelling Human Resources -Legal Affairs & Compliance -Branch Nieuw Nickerie -Internal Audit -Secretariat -Suritrust - Accounting & Reporting -Organization & Information -Risk Management -General Affairs -Treasury -Financial Restructuring & Recovery Ratio's (in %) Return on Equity Return on Assets Exploitation ratio Verhouding personeelskosten/baten Verhouding personeelskosten/lasten Winstratio Capital ratio BIS-ratio 27,08 1, ,9 53,1 46,8 6,84 10,4 24,61 1, ,6 49,8 45,8 7,00 11,8 26,47 1, ,2 52,9 39,3 6,91 9,4 10,51 0, ,0 62,2 13,4 6,34 7,7 11,08 0, ,0 49,5 18,0 4,24 6,9 Gegevens per aandeel Nettowinst per aandeel Dividend per aandeel: contant in aandelen Dividend pay out ratio (in %) Eigen vermogen Beurskoers per ultimo Price/earnings ratio Aantal medewerkers 10,30 3,30 0,30 35,0 42,35 47,25 4, ,88 0,64 34,0 8,42 9,00 4, ,65 0,52 31,5 6,89 7,70 4, ,45 0, ,8 5,58 7,30 16, ,31 0,08-24,7 3,07 5,00 16, Ir. J.H. Lie-Tjauw Chief Operating Officer -Back Office Lending -Back Office Product Units -Payments & Settlements -Information & Communication Technology Mr. H.L. Henar Chief Commercial Officer -Corporate ing -Retail ing -Marketing 12 13

9 Verslag van de directie Macro-economische beschouwing 14 Verslag van de directie Het directieverslag is ook dit jaar uit twee delen opgebouwd, waarbij in het eerste gedeelte de internationale financieeleconomische ontwikkelingen summier worden weergegeven, direct gevolgd door een beschrijving van de belangrijkste economische indicatoren van onze eigen economie. In het tweede gedeelte van het directieverslag wordt het accent gelegd op de beschrijving van de uitgangspunten van ons bedrijfseconomisch en commercieel beleid. Internationale ontwikkelingen. Wij baseren onze reflecties op de analyses van het Internationale Monetair Fonds (IMF) zoals deze in diverse rapporten, waaronder het World Economic Outlook Report, worden gepresenteerd. In haar laatste World Economic Report, October, beschrijft het IMF de terugval in de groei van de wereldeconomie. De prijsstijgingen van de belangrijkste grondstoffen op de wereldmarkt heeft zich in voortgezet, waardoor de landen die deze grondstoffen produceren van deze prijsimpuls hebben geprofiteerd. In de eerste helft van groeide de wereldeconomie volgens het IMF met meer dan 5%, waarbij de economische prestaties van China, India en Rusland zondermeer als spectaculair worden aangemerkt. In de geïndustrialiseerde economie heeft de groei van Japan, de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie erg teleurstellende resultaten in te zien gegeven. In de tweede helft van werd de wereldeconomie geconfronteerd met een turbulente ontwikkeling op de financiële markten. De consequenties van de zogenoemde US subprime kredietcrisis zijn nu nog niet volledig te overzien, maar nu reeds staat vast dat het verregaande gevolgen heeft gehad voor de stabiliteit en daarmede ook de reputatie van het internationaal financieel bestel. De renteontwikkeling, de koersverhouding tussen de belangrijkste valuta en de recente toename van het gebruik van agrarische land ten behoeve van de productie van alternatieve energie (ethanol en biodiesel) hebben de wereldgemeenschap in met enkele fundamentele vraagstukken geconfronteerd. De implicaties van globalisatie, het voedseldistributievraagstuk en de uitbanning van armoede zijn meer dan ooit zaken geworden waar de wereldgemeenschap nadrukkelijk over moet nadenken opdat de ongelijkheid in de wereld en de daarmee samenhangende negatieve consequenties niet verder toenemen. In onze regio zijn ontwikkeling in Caricomverband voor dit verslag leidend geweest. Na de oprichting van de Caricom Single Market Economy (CSME) in blijkt ook in dat de mineralenproducerende landen ook hebben geprofiteerd van de hoge wereldmarktprijzen voor die producten. In tegenstelling tot zijn de producenten van landbouwgewassen (rijst, suiker en bananen) intussen ook in een betere situatie beland doordat de prijs van deze producten is toegenomen. De prijsstijging is vooral teweeggebracht door het verminderde aanbod van grond voor de productie van voedselgewassen. Het IMF laat zich in het eerder genoemd World Economic Report positief uit over de Caraibische regio, maar merkt evenwel nadrukkelijk op dat de overheden van de landen in dit gebied de huidige positieve ontwikkelingen moeten benutten om de hervormingen op fiscaal en budgetair gebied nu door te voeren, waardoor het investeringsklimaat kan worden verbeterd. Hierdoor zou op de middellange termijn een betere productiebasis tot stand komen die de risico s van de huidige afhankelijkheid van wereldsmarktprijsontwikkelingen zou kunnen reduceren. Nationale ontwikkelingen. Vanuit een economisch perspectief bezien mogen wij tevreden op het jaar terugblikken. Onze economie heeft de groei die reeds in 2005 en merkbaar was voortgezet en rapporten van het IMF en rating agencies zoals Standard & Poor s betitelen ons land als één met een enorme groeipotentie. De prijsgevoeligheid van onze belangrijkste exportsectoren is evenwel een factor die, zoals wij reeds vorig jaar hadden bepleit, onze beleidsmakers ertoe moet bewegen de productiebasis van ons land verder te diversificeren. Het is daarom verheugend te mogen vermelden dat de President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Drs. R.R. Venetiaan, in de tweede helft van het vorig jaar het besluit heeft genomen dat de Raad van Ministers hem van advies moet dienen over de instelling van een stabilisatiefonds. Wij zijn namelijk van oordeel dat ons land de exportrevenuen en belastingopbrengsten deels kan aanwenden om startende ondernemingen in met name het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. De opzet van een garantiefonds voor het MKB in ons land zou onzes inziens een nadere studie rechtvaardigen. In de editie van Doing Business 2008 hebben de Wereldbank en de International Finance Corporation ons land op een lijst van 178 landen op de 142ste plaats gesteld. Als het om snelheid en complexiteit gaat voor het beginnen van een onderneming. Zonder verder in detail te gaan zijn wij van oordeel dat een dergelijke perceptie op internationaal niveau ten detrimente van ons land is en dat wij gezamenlijk er alles aan moeten doen om de aantrekkelijkheid van ons land voor lokale alsook buitenlandse inversteerders te verhogen. Op 19 december publiceerde Standard & Poor s de laatste rating van ons land. Deze rating vertoont wederom een verbetering ten opzichte van de vorige. De rating voor de externe positie veranderde van B naar B+ met een stabiel vooruitzicht voor verdere verhogingen. De Rating voor de nationale positie welke op 11 december al op B+ stond is thans op BB- met eveneens een stabiel vooruitzicht. Met deze verbetering van de rating van ons land en complimenteren wij de autoriteiten wederom voor het gevoerde fiscale en monetaire beleid, maar wijzen er tegelijkertijd op dat onze economie qua structuur en efficiëntiegraad nog voor veel verbetering vatbaar is. Onze roep voor vernieuwing van de deviezenwetgeving is in dit verband zeker gepast. Thans zullen wij de volgende aspecten van onze economie aan een nadere beschouwing onderwerpen: - het buitenlands betalingsverkeer en de wisselkoersontwikkeling - de monetaire ontwikkeling - de ontwikkeling van de betalingsbalans - de overheidsfinanciën - de staatsschuld - de ontwikkeling van de productiesector Zoals tot nog toe gebruikelijk is deze analyse mede gebaseerd op de statistische data van de Centrale van Suriname, de Financiële Nota 2008 van het Ministerie van Financien alsmede cijfermatige informatie van het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Wij complimenteren de Centrale van Suriname wederom dat reeds per 30 januari 2008 de monetaire statistieken per ultimo voor nadere analyse beschikbaar zijn. Het buitenlands betalingsverkeer en de wisselkoersontwikkeling Ook in is de wisselkoersverhouding van onze eigen munt vis á vis de Amerikaanse Dollar stabiel gebleven. Tabel 1 Verkoopkoers CBvS voor de USD in SRD bankpapier in Verkoopkoers Bron: Centrale van Suriname De verhouding tussen de Amerikaanse Dollar en de Euro is in erg volatiel geweest en heeft met name voor in Euro genoteerde importen wel degelijk invloed op onze economie gehad. Voornamelijk negatieve ontwikkelingen in de sub prime van de Verenigde Staten van Amerika en daardoor ook een beginnende crisis binnen de financiële sector vinden de weerslag op de economie van de USA en daardoor ook op de andere economieën in de wereld, met name de EURO-zone. Was de Tabel 2 Bron: Centrale van Suriname Algemeen Bureau voor de Statistiek en * Voorlopige cijfers 1/1 31/3 30/6 30/9 31/12 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 Geldontwaarding De toename van onze exportopbrengsten, vooral als gevolg van prijsstijgingen op de wereldmarkt, hebben onzes inziens de druk van de olierekening en de consequenties van de dure Euro enigszins gemitigeerd, waardoor de druk op de wisselkoersverhouding ten opzichte van de Amerikaanse dollar achterwege is gebleven. Een terugval van de exportprijzen zou bij gelijkblijvende omstandigheden nadelige invloeden op onze economie hebben waardoor wij ook hier verbreding van onze verdiencapaciteit bepleiten. EUR / USD-verhouding aan het begin van het jaar nog in de orde van 1.31; aan het einde van het jaar was deze verhouding rond de Onderstaande tabel 2 geeft een toename van de inflatie over aan hetgeen ons inziens vooral te wijten is aan de invloed van olieprijsstijgingen op onze economie alsmede de gevolgen van de importen uit het Eurogebied. Omschrijving Binnenlandse liquiditeitenmassa 1.360,1* 1.082,0 880,2 785,7 614,3 (x SRD mln.) Inflatie in % 8,4 4,7 15,8 9,0 23,7 Gemiddelde USD-koers (vrije valutamarkt) 2,775 2,775 2,775 2,721 3,007 Relatieve mutatie van de koers 0 0 2,0-9,5 10,9 De monetaire ontwikkeling Ook in vertoont de binnenlandse liquiditeitenmassa een verdere groei tot SRD 1.360,1 mln. Van binnenlandse liquiditeitscreatie was in het verslagjaar geen sprake waardoor de toename van de binnenlandse liquiditeitenmassa volledig toe te schrijven is aan de liquiditeitstoevoer uit het buitenland. Hierdoor vertoont de monetaire reserve een spectaculaire groei van ruim 68%, welke vooral te danken is aan de groei van de nettodeviezenpositie. Door de forse stijging van de monetaire reserve zijn de ratio s ten opzichte van M1, M2 en de importen verder verbeterd. De monetaire reserve/m1 ratio was per ultimo 100% hetgeen zonder meer als een goede prestatie van de monetaire autoriteiten mag worden aangemerkt. De monetaire reserve/m2 ratio was per ultimo 87% hetgeen ten opzichte van een verdere verbetering aangeeft. 15

10 Tabel 3 Omvang en samenstelling van de Monetaire Reserve (in mln. SRD) Tabel 5 Balansen der Algemene en (in mln. SRD) Omschrijving * *) *) Netto deviezenpositie 1.087,5 639,4 395,8 357,3 248,9 Activa Goud 94,4 62,2 43,3 23,9 21,9 Vorderingen op liquiditeitscreërende instellingen 521,3 362,5 252,7 244,0 225,2 Totaal 1.181,9 701,6 439,1 381,2 270,8 Kortlopende vorderingen op de overheid 146,6 203,1 199,5 162,7 99,0 Bron: Centrale van Suriname * Voorlopige cijfers Vorderingen op de private sector Beleggingen op de binnenlandse kapitaalmarkt 543,6 306,3 389,6 208,9 330,4 157,9 258,5 100,6 234,5 71,4 (waarvan de overheid) (8,9) (11,1) (0,0) (0,0) (0,0) Buitenlandse activa 2.035, , , ,0 817,4 Tabel 4 Binnenlandse liquiditeitenmassa (in mln. SRD) Diverse binnenlandse activa Totaal 231, ,6 187, ,0 162, ,6 137, ,5 107, ,2 Omschrijving Chartaal geld Giraal geld Totaal primaire liquiditeiten (M¹) Termijndeposito's < 1 jaar Oneigenlijke spaargelden Goudcertificaten (met het karakter van binnenlandse liquiditeit) Totaal secundaire liquiditeiten Binnenlandse liquiditeitenmassa (M²) Monetaire reserve in % van M¹ M² Bron: Centrale van Suriname * Voorlopige cijfers * 434,8 742, ,9 114,6 40,9 26,9 182, , ,2 571,1 941,3 89,1 31,2 20,4 140, , ,2 463,7 772,9 62,9 25,2 19,2 107,3 880, ,4 428,1 697,5 51,3 20,8 16,1 88,2 785, ,5 337,6 547,1 34,1 16,8 16,4 67,3 614, Passiva Schulden met het karakter van binnenlandse liquiditeit Verplichtingen aan liquiditeitscreërende instellingen Kortlopende verplichtingen uit hoofde van ontwikkelingssamenwerking Lang aangetrokken binnenlandse middelen a. eigenlijke spaargelden b. termijndeposito's >1 jaar c. overige Kapitaal en reserves Buitenlandse passiva Diverse binnenlandse passiva Totaal Bron: Centrale van Suriname *Voorlopige cijfers 851,9 65,9 32,0 435,4 (368,2) (67,2) (0,0) 194, ,5 250, ,6 660,0 34,7 27,5 318,0 (280,6) (37,4) (0,0) 157, ,11 214, ,0 531,5 44,1 40,1 258,5 (227,1) (31,4) (0,0) 131, ,2 161, ,6 484,5 35,4 3,3 212,2 (187,0) (25,2) (0,0) 105, ,9 141, ,5 375,5 61,3 1,1 172,1 (151,0) (21,1) (0,0) 68,6 759,8 116, ,2 De monetaire reserve/invoer ratio is per verslagdatum voor het derde kwartaal beschikbaar en ook deze ratio vertoont zoals eerder gezegd een verdere verbetering. Per ultimo was deze ratio 28% hetgeen inhoudt dat de monetaire reserve ongeveer 3,4 maanden import dekt. Als wij nagaan dat deze ratio enkele jaren terug ongeveer de helft van het huidige niveau had dan is het evident dat onze monetaire positie een aanmerkelijke verbetering doormaakt. In heeft de Centrale bank van Suriname de kasreserve niet verder aangepast. Voor SRD bleef de kasreserve vereisten op 25% terwijl de financieringsruimte voor het zogenoemde 7% woningbouwprogramma van 9% tot 10% werd verruimd. De kasreserve vereisten voor het vreemde valuta bedrijf werd op 33,3% gehandhaafd

11 In tabel 5 wordt de positie van de algemene banken per ultimo belicht, waarbij het vermeldenswaard is dat de overheid haar crediteurenpositie verder heeft verminderd tot SRD 146,6 mln. De vordering op de private sector vertoont daarentegen een groei van 40% tot SRD 543,6 mln, terwijl ook de belegging op de binnenlandse kapitaalmarkt een groei van ruim 47% aangeeft. De binnenlandse activa bedragen per ultimo ruim 53% van het balanstotaal van de algemene banken. Per ultimo was deze verhouding ongeveer hetzelfde. De eigen vermogenspositie van de algemene banken is ten opzichte van ultimo met ruim 23% aangegroeid tot SRD 194,6 mln. per ultimo. Ondanks deze groei merken wij op dat de kapitalisatiegraad van de banken erg laag is en in zelfs is afgenomen tot 5,1% (:5,5%). Het behoeft in dit verband geen betoog dat de banken hun prudent beleid moeten voortzetten en hun eigen vermogenspositie zoveel als mogelijk verder opvoeren teneinde hun weerbaarheid op een acceptabelen niveau te brengen. De ontwikkeling van de betalingsbalans De betalingsbalans van ons land laat wederom een verbetering zien. Onze belangrijkste exportproducten hebben in de eerste drie kwartalen van een gestadige stijging van de exportwaarde te zien gegeven, waarbij het opvalt dat vooral prijsstijgingen tot deze waardetoename geleid hebben. De overheidsfinanciën Uit de Financiële Nota 2008 halen wij enkele data die de situatie van staatsfinanciën goed illustreren. Tabel 7 Omschrijving Ontvangsten en schenkingen Lopende Ontvangsten Totaal Belastingen Ontvangsten - Directe belastingen - Indirecte belastingen Niet belasting Onvangsten Kapitaal Ontvangsten Schenkingen begroting begroting begroting Tabel 6 Omschrijving Goederen uitvoer Goederen invoer Saldo goederenrekening Saldo onzichtbaar verkeer ¹) Saldo lopende rekening Saldo overheidskapitaalverkeer Saldo particulier kapitaalverkeer Herwaardering monetair goud Saldo kapitaalrekening Nog te rubriceren posten ²) Saldo niet-monetaire sector Betalingsbalans op kasbasis (in mln. USD) *) 941,3 794,7 146,6 13,3 159,9-3,4-164,5 5,7-166,8 112,7 105,8 3 ) 931,1 868,8 62,3-50,6 11,7-6,3-158,5 7,5-157,3 232,3 86,7 2005*) 677,7 841,6-163,9-169,2-333,1 0,1 111,5 6,6 118,2 231,7 16, ,3 592,8 40,5-178,9-138,4 0,6-13,7 0,5-13,1 188,4 35,9 Uitgaven en leningen minus aflossingen Lopende Uitgaven - Lonen en salarissen - Overige goederen en diensten - Subsidies en Bijdragen - Interest Leningen minus aflossingen Totale kapitaaluitgaven Kapitaaluitgaven Schenkingen Aflossingen Bron: Centrale van Suriname * Voorlopige cijfers 1) omvat diensten, primaire inkomens en inkomstenoverdrachten 2) incl. aan- en verkopen vreemde valuta van en aan ingezetenen en mutaties van vreemde valuta rekening van ingezetenen. 3) Per ultimo derde kwartaal Tekort/surplus lopende rekening Tekort/surplus totale rekening Tekort/surplus totale rek.(incl. Afl.) BBP (x SRD 1000) Tekort/surplus lop.rek. In % v/h BBP Tekort/surplus lop.rek. In % v/h BBP ,9-6, ,8-5, ,1-5,4 Tekort/surplus in % BBP (incl.afl.) -8,8-8,2-7,0 18 Bron: Ministerie van Financiën, Financiële Nota

12 De situatie van staatsfinanciën laat een verbetering zien en wel zodanig dat het exploitatie tekort in naar verwachting in 2008 in een overschot zal worden omgezet. Het totaal tekort Tabel 8 Omschrijving Schatkistpapier Obligatie leningen ,3 0, ,3 0,0 zal naar verwachting evenwel toenemen tot circa SRD 528 mln hetgeen volgens becijfering van het Ministerie van Financiën op 7% van het BBP neerkomt. De Bruto Binnenlandse schuld naar de verschillende schuldcomponenten over juni (in miljoenen SRD) ,3 0,0 Ultimo ,9 0,0 242,1 0,0 juni * 230,6 0,0 Tabel 9 Omschrijving Binnenlandse schuld Buitenlandse schuld Totaal Binnenlandse schuld Buitenlandse schuld Totaal Totale Bruto Binnenlandse en Buitenlandse in mln. US$ op kasbasis juni * Feitelijke Binnenlandse en Buitenlandse schuld 141,05 370,79 511,84 154,88 381,86 536,74 204,2 382,05 586,25 253,09 387,56 640,65 237,53 388,55 626,08 257,28 384,86 642,14 Binnenlandse en Buitenlandse schuld obv. De Wet op de Staatsschuld 141,05 430,17 571,22 154,88 455,59 610,47 245,87 516,03 761,9 Wisselkoers 289,91 486,42 776,33 264,42 490,49 754,91 275,27 474,94 750,21 2,54 2,65 2,75 2,78 2,78 2,78 Leningen w.o. voorschotten (ex.art 21 van de wet) en andere kortlopende schulden bij de CBvS w.o. Geconsolideerde schuld bij de CBvS w.o. Korte termijn leningen bij het wezen w.o. Lange termijn leningen bij het wezen 92,1 163,8 0,0 0,0 113,8 158,3 0,0 0,0 172,2 152,8 0,0 0,0 265,5 147,2 0,0 7,5 184,3 141,7 0,0 10,1 243,4 138,9 0,0 10,1 Bron: Ministerie van Financiën, Financiële Nota De ontwikkeling van de productiesector De bauxietsector (4 REGELS RUIMTE VOOR TEKST OPENLATEN) Tabel 10 Gegevens van de bauxietmaatschappijen Schulde aan diverse binnenlandse bedrijven Achterstallige betalingen aan bedrijven 1,1 n.b 0 n.b 24,9 22,4 55,7 5,8 79 n.b 89,1 n.b Omschrijving Bauxiet Aluinaarde Productie in metrieke ton Export in metrieke ton Export in mln. USD ,5 449,9 Afgeroepen garanties n.b. n.b ,1 3,1 Bron: Bauxiet Instituut Suriname Binnenlandse schuld in mln SRD (feitelijke schuld) Niet afgeroepen overheidsgaranties Niet opgenomen committeringen op leningen Niet opgenomen committeringen op garanties Totale binnelandse schuld in mln. SRD volgens de definitie in de Wet op de Staatsschuld Bron: Ministerie van Financiën Financiële Nota 2008 n.b.= niet beschikbaar 358,3 n.b n.b n.b 358,3 410,4 n.b n.b n.b 410,4 561,6 16,6 112,2 8,2 676,2 703,6 18,4 81,4 8, ,3 16,5 46,8 11,5 735,1 715, ,2 De aardoliesector De ontwikkelingen in deze sector vertonen een gestadige vooruitgang. In is het de Staatsolie Maatschappij gelukt om de dagproductie boven de vaten per dag te brengen. Wij juichen deze productietoename toe aangezien daarmee een verdere bijdrage aan de economische productie in ons land wordt geleverd. De goudsector (4 REGELS RUIMTE VOOR TEKST OPENLATEN) De agrarische sector Het verslag van het Ministerie van landbouw Veeteelt en Visserij over is een dankbare bron gebleken voor informatie over deze voor ons land 2 belangrijke sector. De ontwikkelingen op mondiaal niveau zijn van dien aard dat het aanbod van voedsel krapper wordt. Ons land profiteert nu reeds daarvan doordat wij met prijsstijging op de wereldmarkt voor rijst worden geconfronteerd.in is het beplantte areaal met circa 20% toegenomen en zijn de vooruitzichten, in elk geval op korte termijn, goed te noemen. Ook de bananenteelt maakt een goede ontwikkeling door en het is aan te bevelen verdere benutting van ons agrarisch potentieel te stimuleren (privatisering. 20 Tabel 8 laat de ontwikkeling van de staatsschuld per ultimo zien. In tegenstelling tot voorgaande rapportages hebben wij als bij dit onderdeel van het verslag laten leiden door informatie van het Bureau voor de Staatsschuld. Dit bureau baseert haar cijfermatige analyse op de definitie in de Staatsschuld zoals deze in de Wet op de Staatsschuld (SB2002 No. 27). Deze wettelijke definitie wijkt af van internationaal gebruikelijke formuleringen omdat de latente verplichtingen uit hoofde van garanties en nog niet opgenomen bedragen onder een bepaald financieringscontract in de Surinaamse situatie wel tot de Staatsschuld worden gerekend. Andere schuldelementen die internationaal wel als schuld worden bezien worden in de wettelijk gehanteerde definiëring niet tot de staatsschuld gerekend. De totale schuldpositie van de Staat per ultimo wordt in onderstaande tabel 9 weergegeven. Overige sectoren De toerisme sector is ook in nadrukkelijk in beeld gebleven bij investeerders. Het Royal Torarica Hotel is op 23 december geopend en de bouw van het Mariott Courtyard Hotel gaat gestaag voort. In is het Berg en Dal ecoresort project van de Kerstengroep van start gegaan en wij zijn verheugd dat dit project van internationale allure ondersteuning geniet van organisaties als de IDB en Suriname Conservation Foundation. Het project is naast haar commerciële waarde ook vanwege het gemeenschapsontwikkelingsnaspect van bijzonder belang voor onze economie. 21

13 Koersnoteringen en integriteit Bovenstaande koersen zijn richtkoersen Bron: Centrale van Suriname Wisselkoersen Centrale van Suriname per 31 december Wissels, cheques en overboekingen papier Vreemde valuta aankoop verkoop aankoop verkoop US Dollar (USD) Euro (EUR) Pond Sterling (GBP) 2,710 3,982 5,419 2,780 4,085 5,559 2,710 3,970 5,381 2,780 4,095 5,569 Ned. Ant. Gulden (ANG) 1,507 1,563 1,507 1,563 Arubaanse Florin (AWG) Braziliaanse Real (BRL) Trinidad & Tobago Dollar (TTD) Barbados Dollar (BBD) Eastern Caribbean Dollar (XCD) Guyana Dollar (per 100 GYD) 1,507 1,513 0,429 1,346 0,996 1,307 1,563 1,576 0,445 1,390 1,029 1,361 1,507 1,508 0,424 1,341 0,991 1,302 Koersontwikkeling op de vrije valutamarkt (per ultimo van de maand) 1,563 1,576 0,445 1,390 1,029 1,361 Vorig jaar zijn wij gestart met het belichten van onze corporate values, zoals die op pagina vijf beschreven zijn. Wij doen dit in het besef dat onze organisatie alleen succesvol kan zijn als onze medewerkers, maar ook u als onze aandeelhouder, continu herinnerd worden aan de waarde die wij als organisatie hieraan hechten. Onze corporate values zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en van enige nevenschikking is er hoegenaamd geen sprake. Voor dit verslag is integriteit als corporate value gekozen. Integer handelen leidt tot vertrouwen en het is uw vertrouwen dat maakt dat onze bank na 142 jaren nog immer een prominent onderdeel uitmaakt van de financiële sector in Suriname. Maar waarom is vertrouwen zo belangrijk? En indien het daadwerkelijk zo belangrijk is, hoe kunnen wij het vertrouwen dat u in ons heeft verder vergroten? Het antwoord hierop is dat zonder uw vertrouwen er geen toestroom zou zijn van kapitaal naar onze bank, met een stilstand van onze bedrijfsvoering tot gevolg; immers, niemand zal zijn geld toevertrouwen aan een niet integere financiële instelling. Daarnaast is het een feit dat als wij niet het vertrouwen genieten van onze toezichthouder, wij evenmin in staat zouden zijn voort te gaan met het uitvoeren van onze bancaire activiteiten. Met recht kunnen wij stellen dat integriteit in alle beslissingen van de organisatie centraal staan. Wij houden onze verantwoordelijkheid als commerciële instelling altijd voor ogen, maar zullen dat nooit laten prevaleren boven integriteit; immers onze reputatie is ons grootste goed. Vanuit de leiding van de bank wordt alles gedaan om onze medewerkers hierin te ondersteunen en te begeleiden, doch het aanvaarden van integriteit als een professionele verantwoordelijkheid is nog immer een persoonlijke keuze van elke medewerker afzonderlijk. Met trots vermelden wij dat onze medewerkers deze keuze hebben gemaakt, waarmee tevens het fundament is gelegd voor de naleving van de overige corporate values. Deze keuze van onze medewerkers is uiteindelijk in het belang van onze cliënten, onze aandeelhouders en onze eigen organisatie. Maand januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Bron: N.V. Middenkoers USD 2,785 2,783 2,780 2,790 2,792 2,800 2,790 2,800 2,788 2,795 2,795 2,793 Goudprijs LME: 833,75 USD per troy oz. (31,1035 gr.) Bijdrage drukkers- en administratiekosten: eenmalig SRD 0,80 per certificaat Bron: Centrale van Suriname Middenkoers EURO 3,599 3,660 3,698 3,775 3,755 3,735 3,835 3,830 3,933 4,017 4,150 4,090 Depreciatie in % (USD-YTD) 0,000-0,090-0,180 0,180 0,233 0,598 0,180 0,539 0,090 0,359 0,341 0,269 Verkoop- tevens wederinkoopwaarde Powisi Goudcertificaten Coupure 5 gram 10 gram 50 gram 100 gram 500 gram gram Sur. Dollar (SRD) 4611, , , , ,11 Depreciatie in % (EURO-YTD) 0,000 1,709 2,751 4,905 4,349 3,793 6,572 6,433 9,282 11,616 15,326 13,

14 Het bedrijf van de bank ALGEMEEN Aan onze aandeelhouders Met de focus op constante verbetering van de efficiëntie en kwaliteit van onze organisatie, is het ons gelukt de financiële doelstellingen voor te halen. De reeds eerder door ons genoemde criteria bij liquiditeit, solidiliteit en rentabiliteit zijn ook in de uitgangspunten voor ons financieel beleid geweest. Het management van de bank onderschrijft de bovenvermelde criteria omdat daarmede een noodzakelijke voorwaarde wordt gecreëerd om verhoging van shareholders value te verwezenlijken.met veel genoegen presenteren wij een nettowinst van SRD hetgeen een stijging betekent van ruim 36% ten opzichte van het jaar daarvoor. Het resultaat over is gerealiseerd in een dynamische markt waar wij ons steeds moesten aanpassen aan veranderende omstandigheden, zowel nationaal als internationaal. Op nationaal niveau constateren wij een verhevigde concurrentie, niet alleen tussen banken onderling maar ook tussen banken en andere financiële instellingen, waardoor de margeverkrapping in een sneller tempo heeft plaatsgevonden dan op basis van de monetaire indicatoren het geval zou zijn. Door onze sterke marktgerichte focus zijn wij in staat geweest, ondanks deze concurrentie, onze marktleiderschapspositie te behouden. Internationaal zijn wij met name op het vlak van onze buitenlandse beleggingen nadrukkelijk onderhevig geweest aan de renteontwikkeling in Europa en de Verenigde Staten. Ons Asset and Liability Management heeft ons in staat gesteld op een adequate manier in te spelen op de volatiliteit in deze markten. Het geconsolideerde balanstotaal per eind vertoont ten opzichte van eind een stijging van ruim 28% tot SRD Wij spreken onze dank uit aan alle medewerkers voor de getoonde inzet en toewijding waarmee zij de bank ook in boekjaar hebben ondersteund. Onze clientèle in binnen- en buitenland zijn wij ook veel dank verschuldigd voor het in ons gestelde vertrouwen. De jaarrekening Evenals voorgaande jaren presenteren wij ook nu de ontwikkelingen binnen ons bankbedrijf. Dit is af te lezen uit de geconsolideerde balans, de geconsolideerde winst- en verliesrekening en uit de ontwikkeling van het bedrijf van de bank zoals in het overzicht Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers tot uiting komt. In navolging van de vorig jaar ingezette gedragslijn hebben wij ook dit jaar een balans vóór winstverdeling in het jaarverslag opgenomen. In lijn met het prae-advies van de Raad van Commissarissen hebben wij de balans na winstverdeling evenwel aangewend voor analyse- en vergelijkingsdoeleinden. De statutenwijziging van onze dochteronderneming N.V. Kankantrie Beleggingsmaatschappij is inmiddels een feit. De nieuwe vennootschap is thans operationeel onder de naam Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. waarin onze bank en Assuria elk voor 50% deelnemen. Tussen Assuria en is er in dit verband een separate jointventure-overeenkomst gesloten. Conform de strategie van het management om op de internationale markt onze activiteiten te ontplooien, zijn reeds voorbereidingen getroffen ten behoeve van het voldoen aan de internationale standaarden. In dit kader zal de BIS-ratio zoals voorgeschreven door Basel II als schaduwgraadmeter worden toegepast. Met betrekking tot de nieuwe accounting standards kunnen we opmerken dat we reeds een aantal zaken zullen voorbereiden om te zijner tijd de International Financial Reporting Standard (IFRS) te kunnen overgaan. Hierover zijn wij in continue overleg met onze externe accountant. Balans Het aandeel van de kredietverlening in vreemde valuta binnen de totale kredietportefeuille is gedaald ten opzichte van (:60,8% vs. :63,5%). Hiermee is de dalende trend voortgezet (2005:63,8% en 2004:68%). De verkleining van de discrepantie tussen de rentetarieven voor vreemde valuta en de SRD kredietverlening ligt daaraan ten grondslag. Ter ondersteuning van het beleid van de Centrale van Suriname zullen wij eraan blijven werken om in de komende tijd de dollarisatiegraad verder terug te brengen. De passiva van de bank bestaan hoofdzakelijk uit twee componenten namelijk de door cliënten aan de bank toevertrouwde middelen en het eigen vermogen. Ten aanzien van de samenstelling van de aangetrokken middelen merken wij voor vergeleken met op dat het aandeel van de spaarrekeningen ongewijzigd is gebleven namelijk 39% terwijl het aandeel van de girorekeningen is gedaald van 49% naar 47% Het aandeel van termijndeposito s bedraagt 13% (: 12%). Dit is geheel in overeenstemming met ons beleid om het aandeel van lang aangetrokken middelen te doen toenemen. Het eigen vermogen nam in het verslagjaar toe van SRD 73,3 mln. naar SRD 99,3 mln. een toename van ongeveer 26%. In lijn met onze doelstelling ter verbetering van de soliditeit bepleiten wij wederom een daarop afgestemd dividendbeleid. Met name is het passend dat gezien de internationale ontwikkelingen, een groot deel van de netto winst in de financiële sector wordt toegevoegd aan de algemene reserves. Dit om enerzijds als buffer te dienen in verband met de vele risico s waar die sector aan onderhevig is en anderzijds om in te spelen op de vraag naar grote kredieten die onze grote postengrens overschrijden. Onze gedragslijn is om 35% van de netto winst uit te keren. Met het oog op een snellere groei van het weerstandsvermogen is er ook een optie om een gedeelte van het dividend niet in cash maar in stockdividend aan de aandeelhouders beschikbaar te stellen. De solvabiliteitsratio zoals door de Centrale van Suriname is gesteld, bedroeg 10,4% per eind waarmee wij geheel voldoen we aan de internationale norm van 8% Het beleid van de bank ter verbetering van de kapitalisatiegraad wordt, evenals in vorige jaren, voortgezet. Het doen van forse toevoegingen aan de algemene reserve staat derhalve hoog op de prioriteitenlijst van de bank. Voorts voldoen wij geheel aan de voorgeschreven liquiditeitseisen van de Centrale van Suriname Geconsolideerde balanstelling (x SRD 1.000) Geconsolideerde balanstelling (x USD 1.000) * 2,680* 2,775* 2,775* 2,775* De Winst- en Verliesrekening De rentemarge is gestegen met SRD 11,5 mln. (ruim 21,8%) naar SRD 64,2 mln. Dit resultaat is behaald middels opbrengsten uit de kredietverlening enbinnenlandse en buitenlandse beleggingen. De provisies namen toe met 10,8% tot SRD 20,3 mln. Deze stijging kwam hoofdzakelijk uit de activiteiten betalingsverkeer, vermogensbeheer en service charges. Ook BNETS heeft enigszins aan deze toename bijgedragen. Het resultaat uit financiële transacties heeft in het verslagjaar een stijging laten zien en dit is vooral te danken aan de toename van conversiedeals. De stijging van de personele lasten met 17,1% tot SRD 28,2 mln is voor een groot deel toe te schrijven aan de toegekende looncorrectie en het inwerking treden van de in het verslagjaar getekende nieuwe CAO. De netto toevoeging aan de voorziening kredietrisico s bedroeg in het verslagjaar SRD 2,1 mln. minder dan het jaar daarvoor. De reden hiertoe is gelegen in een betere kredietbewaking en het wegvallen van voorziening op diverse non performing loans door uitwinning. Het geconsolideerde bedrijfsresultaat vóór belastingen nam toe met SRD 9,6 mln. bijkans 37,4% ten opzichte van. Deze stijging is een gevolg van de toename van de totale baten met SRD 14,3 mln.(19,3%) tot SRD 88,4 mln., terwijl de totale lasten met SRD 4,7 mln. toenamen tot SRD 53,2 mln.(9,8%) Ons beleid waarbij kostenbeheer een voorname plaats inneemt blijkt goed te hebben gefunctioneerd Kapitaal en reserves (X SRD 1.000) Kapitaal en reserves (x USD 1.000) * 2,680* 2,775* 2,775* 2,775* 24 25

15 Corporate ing Economische ontwikkeling komt vooral tot stand door teiten van ondernemingen. activi- Onze afdeling Corporate ing vervult een cruciale rol bij de begeleiding van bedrijven omtrent hun financieringsstructuur en de daaruit voortvloeiende invulling van eigen en vreemd vermogen. Deze afdeling wordt bemenst door professionals die ondernemingen op maat gesneden oplossingen bieden. Naast de gebruikelijke verschaffing van investeringskredieten en werkkapitaal heeft onze bank in een tweetal emissies van aandelen succesvol begeleid. Daarnaast worden wij via deze afdeling geconsulteerd voor cashmanagement en treasury vraagstukken, documentaire kredieten en vermogensbeheer. Kredietverlening In hebben wij een groei van onze kredietportefeuille weten te realiseren die hoger is geweest dan het jaar daarvoor. Deze groei bedroeg in het jaar circa 35% (: 29%) hetgeen mede toe te schrijven is aan de positieve macro-economische ontwikkelingen in. Doordat de wisselkoers van onze munt vis a vis de Amerikaanse dollar reeds geruime tijd stabiel is en er eveneens sprake is van lage inflatie, vertoont de SRD debetrente een neerwaartse trend. Gevolg hiervan is geweest dat de SRD-kredietvraag is toegenomen. Daarnaast is er ook een verhoogde vraag naar USD-kredieten geweest. Kredietbeheer en bewaking Het geformuleerde beleid inzake een strakker kredietbewaking- en incassoprogramma is ook in dit verslagjaar succesvol gebleken. Met genoegen rapporteren wij een verdere afname van het aandeel van de zogenaamde non-performing loans in onze kredietportefeuille. Wij gaan door met het bewerkstelligen van een verdere reductie van dit aandeel in 2008 naar internationaal acceptabelere normen. Mede vanwege de verbetering van de ratio van de non-performing loans zijn de rente-opbrengsten extra toegenomen ondanks verder verkrappende marges. Ook in het jaar hebben wij kredietaanvragen in behandeling genomen welke onze grote postengrens te boven gingen.wij hebben door constructief samen te werken met enkele collegabanken in zowel binnen- als buitenland, invulling kunnen geven aan de financieringsbehoefte van enkele van onze cliënten welke genoemde grens te boven ging. In dit verband memoreren wij onze deelname in een financieringsprogramma welke aan C. Kersten & Co. beschikbaar werd gesteld. Onder auspiciën van de Inter American Development (IDB) hebben wij tezamen met Inter American Investment Corporation (IIC), Sagicor Merchant Ltd. Trinidad, Finabank en verzekeringsmaatschappij Assuria N.V. in de meerjarige financieringsbehoefte van het Kersten concern voorzien. Bij de totstandkoming van deze overeenkomst mochten wij terugkijken op een uniek samenwerkingstraject met internationale dimensie waarbij opgemerkt wordt dat deze financiering de eerste IDB lening aan een private onderneming in Suriname betreft. In de tweede helft van het verslagjaar zijn wij als lead bank opgetreden voor een consortiale lening aan de Energie Bedrijven Suriname N.V. (EBS). Na overleg met deze cliënt nodigden wij de Finabank en de Volkscredietbank uit om deel te nemen in deze financiering. Dit krediet werd begin 2008 geformaliseerd. Vooruitzichten Het is te verwachten dat de in gerealiseerde sterke groei ook in 2008 zal worden voortgezet. Deze verwachting is gebaseerd op de inmiddels geformuleerde commerciële plannen voor 2008 en de positieve ontwikkelingen van onze economie. Verwacht wordt dat in 2008 het renteverschil tussen de SRDen USD-kredieten verder zal afnemen. Hierdoor zal er een omslag plaatsvinden in de vraag naar SRD-kredieten. Uitgaande van de nog steeds hoge dollarisatiegraad van onze economie is het niet uitgesloten dat via het beleid van de monetaire autoriteiten een renteverhoging voor vreemde valuta kredieten geformuleerd zal worden. Retail ing: Retail ing neemt in het bedrijf van de bank een belangrijke plaats in. De dienstverlening aan individuele personen, verenigingen en bedrijven, zonder kredietfaciliteiten, wordt via deze afdeling geleid. In het verslagjaar hebben de activiteiten van onze afdeling Retail ing in het teken gestaan van verdere optimalisatie van de dienstverlening. Verruiming van de openingstijden door introductie van de zaterdagopenstelling van het hoofdkantoor, het Agentschap Nickerie en het kantoor te Moengo (het laatste één keer per maand) is een in het oog springend initiatief geweest en mag als een absoluut hoogtepunt worden gezien. De buitengewoon enthousiaste reactie van het publiek heeft bevestigd dat hiermee invulling aan een grote behoefte wordt gegeven. Verdere uitbreiding van openingstijden wordt om deze reden overwogen. Diversificatie van ons productenpalet en ontwikkeling van nieuwe producten heeft veel aandacht gekregen. Triple 7 De 7*7*7 (triple 7)-actie, waarbij op , de eerste zaterdag waarop de bank voor het publiek geopend was, 7 weken lang op de zaterdag een persoonlijke lening van maximaal 7 maal het maandsalaris tegen 7% rente per jaar afgesloten kon worden, kan als een daverend succes beschouwd worden. Monetaire stabiliteit, loyale, flexibele en enthousiaste medewerkers en up to date IT-voorzieningen hebben ervoor gezorgd dat aan de grote vraag van cliënten naar deze unieke persoonlijke lening kon voldoen. De beschikbaarheid van SMS-diensten hebben ons in staat gesteld onze cliënten op een gemakkelijke manier te informeren over de status van hun leningsaanvragen. Finapar Onder de merknaam Finapar voeren wij al vele jaren het huurkoopfinancieringsproduct. Niet alleen voertuigen en zogenaamde white goods (koelkasten, wasmachines, drogers, etc.) komen in aanmerking voor deze financieringsvorm, maar ook (landbouw-) machines. Als gevolg van enkele gerichte commerciële acties hebben wij deze portefeuille significant zien stijgen. Met de reeds ingezette verdere stroomlijning van onze administratieve processen is nu reeds een vergroting van ons marktaandeel merkbaar. Vanwege onze focus op het vergroten van het marktaandeel zal de in aangekondigde inzet van ons kantorennet voor de verkoop van dit product in 2008 worden geëffectueerd. Distributiekanalen Het verslagjaar wordt gekenmerkt door een sterke toename van het gebruik van onze distributiekanalen: Automated Teller Machines (ATM s), POS-apparaten (Point-of-Sales: betaalautomaten in bijvoorbeeld winkels), Phone ing en Internetbanking. Het aantal betaaltransacties via onze POS-apparaten nam met meer dan 30% toe en het aantal transacties via onze ATM s vertoonde een stijging van ruim 10%. Deze toename van het aantal ATM- en POS-transacties is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het toenemend gastgebruik (er is sprake van gastgebruik wanneer een kaarthouder van een andere bank gebruik maakt van onze ATM s - en POS-apparaten). In hebben wij een toename van meer dan 40% van het aantal gastgebruik ATM-transacties genoteerd; voor POS-transacties constateren wij een toename van meer dan 100% (de laatste 6 maanden van ten opzichte van de laatste 6 maanden van ). Deze statistieken geven aan dat onze strategie om via BNETS ons uitgebreid ATM- en POS-netwerk ook beschikbaar te stellen aan cliënten van andere banken in Suriname, succesvol is

16 Momenteel leveren deze gastgebruiktransacties nog een bescheiden bijdrage aan de opbrengsten van onze bank. Om onze ATM- en POS-dienstverlening verder uit te breiden hebben wij als eerste lokale bank in Suriname ons ATM- en POS-netwerk aangesloten op het MasterCard netwerk. In het verslagjaar hebben wij de voorbereidingen daartoe getroffen en het verheugt ons u te kunnen informeren dat wij begin 2008 deze dienstverlening beschikbaar hebben kunnen stellen. Het is thans mogelijk dat houders van een MasterCard creditcard en een debitcard voorzien van het Maestro logo (de Europese pinpassen) geld kunnen opnemen bij onze ATM s en betalingen kunnen verrichten via onze POS- terminals. Onze Phonebanking dienstverlening heeft eveneens een sterke groei doorgemaakt; via deze dienst zijn in ruim vijf keer meer handelingen dan in verricht. Vanaf de introductie van Internetbanking in 2005 constateren wij jaar op jaar een sterke groei van het aantal betalingsopdrachten. In is het aantal lokale betalingsopdrachten toegenomen met 80%; het aantal internationale betalingsopdrachten zelfs met 90%. In 2008 zal ons Internetbanking systeem gebruikersvriendelijker worden gemaakt en zullen de aanwendingsmogelijkheden verder worden uitgebreid. Kantoor J.A. Pengel Internationale Luchthaven Het in november geopende kantoor in de aankomsthal op de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven heeft conform de verwachting goed gepresteerd en voorziet in een dringende behoefte. Het reizend publiek maakt in steeds toenemende mate gebruik van de aangeboden dienstverlening. Met het vooruitzicht dat de nieuwe aankomst- en vertrekhal waarschijnlijk in 2008 gereed zal zijn, hebben wij nu reeds afspraken gemaakt met de leiding van de luchthaven om ons kantoor van de huidige locatie te verplaatsen naar de nieuwe terminal. Payments en Settlements (P&S) De activiteiten op het gebied van het binnenlands en buitenlands betalingsverkeer zijn ondergebracht op de afdeling Payments & Settlements. Deze afdeling bedient zich van geavanceerde programmatuur, waaronder SWIFT, welke bijdraagt aan een vlotte afhandeling van betalingsopdrachten. De kwalitatief goede dienstverlening en onze scherpe tarifering leiden tot een verdere toename van ons marktaandeel. Wij constateren dat binnen onze bank het volume aan cheques en giro s (paper payments) stationair blijft. Het volume aan betalingsopdrachten gegeven via onze Giro Betaal Dienst (GBD) en Internetbanking (electronic payments) neemt echter sterk toe. Door deze electronische aanlevering zijn wij in staat meer betalingsopdrachten in een kortere tijd te verwerken. In 2008 zal P&S zich erop richten om de efficiëntie van het betalingsverkeer verder op te voeren en een voorname rol te spelen bij de ontwikkeling van producten waarmee elektronisch betaalgemak nog meer bereikbaar wordt. Treasury Het werkgebied van deze afdeling is sterk onderhevig aan de uitkomsten van het monetair beleid, zowel in Suriname als in het buitenland. Na verlagingen van de rente op schatkistpapier door de Centrale van Suriname in 2005, en, is per 1 januari 2008 een verdere verlaging doorgevoerd en wel van 8% naar 7,5%. Hiermee geven de monetaire autoriteiten een nadrukkelijk signaal dat, gelet op het gevoerde monetair beleid, verdere rentedalingen van onze lokale munt te verwachten zijn. Vanwege de goede liquiditeitspositie van de Staat Suriname is de Centrale van Suriname in ertoe overgegaan geplaatst Schatkistpapier niet te verlengen. Ook heeft de Centrale van Suriname naar aanleiding van de grote behoefte aan het woningbouw financieringsprogramma, de toelaatbare financiële ruimte van de algemene banken verder opgerekt. Het kasreservepercentage voor de SRD is per 1 januari verder verlaagd naar 25% (: 27,5%). Voor het vreemde valutabedrijf bleef in het percentage van 33 1/3 gehandhaafd. Om bedrijfseconomische redenen hebben wij in de rente voor SRD-kredieten verder verlaagd. Hierdoor zijn wij in staat geweest onze marktpositie uit te bouwen en de dollarisatiegraad te verlagen. Met ons beleid ondersteunen wij nadrukkelijk de doelstellingen van monetaire politiek zoals deze door de Centrale van Suriname worden gevoerd, omdat wij van mening zijn dat dit de lange termijn macro-economische stabiliteit ten goede komt. In hebben wij de rentepercentages voor SRD-kredieten tweemaal verlaagd: per 1 februari naar 13% per annum en per 1 mei hebben wij dit percentage verder verlaagd naar 11% per annum. Eveneens hebben wij de kredietprovisie op SRD rekening-courant kredieten verlaagd met 0,1% per maand. Deze verlagingen zijn met name ingegeven geweest door de monetaire stabiliteit van de afgelopen periode alsmede de verlaging van het kasreservepercentage van de Centrale van Suriname per 1 januari. Door deze verlagingen van de SRD-debetrentes is het renteverschil met de vreemde valuta kredieten kleiner geworden. Het verschil tussen deze rentes is na jaren op het laagste niveau. Mede daardoor is er groei van de SRD-kredietverlening te bespeuren. Overigens is trots een verhoging van de vreemde valuta rentepercentages het vreemde valuta kredietbedrijf gestaag blijven groeien. Samenstelling kredietportefeuille in SRD en vreemde valuta per 31 december SRD 40% (: 36,5%) VV 60% (: 63,5%) Samenstelling van de aangetrokken middelen per 31 december Termijndeposito s 13%(: 12%) Girorekeningen 48% (: 49%) Spaarrekeningen 39%(: 39%) De sectorale spreiding van de kredietportefeuille per eind december woningbouw 9.0%(:7,7%) mijnbouw 0.9%(:1,1%) electr./gas en agrarische water sector 2.2%(:2,2%) 0.0%(:0%) visserij 0.5%(:0,3%) bosbouw 0.0%(:0%) industrie 11.1%(:9,5%) constructie overige 26.1% 2.8%(:1,4%) (:19,1%) transport,opslag, communicatie handel dienstverlening 36.7% overheid 1.1%(:1,2%) 8.9%(:14,7%) (:41,9%) 0.6%(:0,9%) Bovenstaande tabel geeft het aandeel van de verschillende sectoren in onze kredietportefeuille per 31 december weer. Onder de kop overige zijn opgenomen de consumer kredieten en alle andere kredieten, die niet in de overige rubrieken zijn vervat. Opmerkelijke stijgingen in onze portefeuille zijn waarneembaar in de sectoren constructie, woningbouw en industrie. De stijging van deze twee sectoren is met name toe te schrijven aan de regeling van de Centrale van Suriname inzake de financiering van de woningbouw uit de kasreservemiddelen. De stijging in de sector industrie is het gevolg van de toename van de financieringen aan onder andere de frisdrankproducerende industrie. Van de sector handel stellen wij een afname in onze portefeuille vast

17 Per 1 mei zijn ook de rentepercentages voor de termijndeposito s in de diverse geldsoorten verhoogd. Verder zijn meer mogelijkheden gecreëerd voor termijndeposito s met een langere looptijd. Halverwege het verslagjaar constateerden wij een verkrapping van het aanbod van vreemde valuta. De Centrale van Suriname heeft door middel van het afsluiten van valuta termijncontracten met de deviezenbanken het tekort opgevangen. Zowel aan de creditzijde (aangetrokken middelen) als aan de debetzijde (kredietverlening) constateren wij een afname van onze dollarisatiegraad. Het vreemde valuta aandeel in de aangetrokken middelen bedroeg per 31 december 60,0% (: 64,3%) en bij de kredietverlening bedroeg dat 60,8% (: 63,5%) In juni is het Treasury systeem Metabank vervangen door Opics Plus van Misys, een vooraanstaande software ontwikkelaar op het gebied van Treasury. Hiermee zijn wij in de gelegenheid de dienstverlening naar de cliënt toe verder te optimaliseren en het productassortiment uit te breiden. Het Opics Plus systeem maakt het ook mogelijk essentiële management informatie op elk tijdstip te verkrijgen, waardoor wij beter in staat zijn onze van markt- en liquiditeitsrisicobeheersing verder op te voeren. Moengo Door het opraken van de bauxietvoorraden in het Coermotibogebied zijn de mijnactiviteiten daar aanzienlijk teruggebracht. Er zijn evenwel voldoende andere mogelijkheden om in deze regio economische ontwikkeling op gang te houden. De voorgenomen goudexploitatie in het Nassaugebied is daar één van. Ook is het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij al geruime tijd bezig met het interesseren van private partijen om grootschalige landbouwontwikkeling (Patamacca) tot stand te brengen. Daarnaast is de regio ook bekend om de ruime voorraden exploiteerbaar bos ten behoeve van de houtkap. Ook in verrichtte dit kantoor de circulatietaken van de Centrale van Suriname in het district Marowijne. Als gevolg van de toegenomen handel met Frans Guyana en het personenverkeer stellen wij een toename van bancaire dienstverlening vast. Nickerie In het verslagjaar herdachten wij de 85ste verjaardag van onze vestiging in Nickerie. Ten behoeve van onze cliënten en andere genodigden werd er ter gelegenheid daarvan gerecipieerd. Onze jarenlange verbondenheid met het district Nickerie werd gememoreerd en diverse (sociale-) instellingen werden met donaties bedacht. Na jaren van tegenvallende ontwikkelingen op de wereldmarkt constateren wij in het verslagjaar een kentering van met name prijzen voor rijst, een verandering die een behoorlijke productie-impuls heeft teweeggebracht in het district Nickerie. In is de productie in hectaren gemeten met bijkans 25% gestegen. Een dergelijke ontwikkeling constateren wij ook in de bananensector. Uit het verslag van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij uit blijkt dat export van bananen qua volume dat jaar met 22,5% is toegenomen waardoor de totale exportwaarde is gestegen tot USD 13 miljoen. Voor is het te verwachten dat mede gelet op de verdere uitbreiding van het beplante areaal en de positieve ontwikkelingen met betrekking tot de wereldmarktprijzen, de exportwaarde verder zal toenemen. Wij wijzen nadrukkelijk op dat de huidige positieve wereldmarktontwikkeling ons in staat stelt het beschikbare landbouwareaal beter te benutten, maar dat dit ook inhoudt dat de infrastructuur (zowel de natte als de droge) kwalitatief moet worden verbeterd. Daarnaast is het ook belangrijk dat de bevoorrading van mest- en bestrijdingsstoffen planmatiger plaatsvindt. Nickerie heeft vanwege zijn locatie als grensdistrict een belangrijke rol in de doorvoerhandel naar Guyana. Wij hebben in het verslagjaar een verdere toename gemerkt van de financiële afhandeling van doorvoertransacties via ons kantoor in dit district. In lijn met onze verwachting hebben wij in een ontwikkeling in het district Nickerie ten aanzien van de exploratie van mijnbouwmogelijkheden geconstateerd. Inspelend op de behoeften van de bewoners van met name Apoera en omstreken hebben wij reeds geruime tijd Point of Sales faciliteiten aldaar beschikbaar. Risk Management Department: Algemeen Onze marktleiderschapspositie is enerzijds gebaseerd op onze commerciële kracht, maar anderzijds nadrukkelijk verbonden met de mate waarin wij als bankinstelling de diverse risicogebieden waarmee wij worden geconfronteerd, beheersen. Risicobeheersing is een onlosmakelijk onderdeel van al onze bankactiviteiten. Ons beleid op dit stuk wordt aangestuurd door een drietal afdelingen: Legal Affairs & Compliance, Risk Management en Internal Audit. Het is gebaseerd op de principes van Enterprise Risk Management. Als uitvloeisel van dit beleid is een besluit genomen om een Risk Committee te installeren, waarvan het mandaat zal zijn gebaseerd op een Risk Charter. Het concept van dit document wordt nu bediscussieerd. De Risk Committee is een beleidsvoorbereidend forum waarin onder meer de volgende disciplines actief zullen participeren: Internal Audit, Risk Management, Legal & Compliance, Organisation & Information (O &I). Kredietrisico Kredietrisico kan worden omschreven als de bestaande en/of toekomstige aantasting van het vermogen en het resultaat van onze bank door wanprestatie van debiteuren. Dit risico wordt bij ons afgedekt door middel van vooraf geformuleerde beleidsuitgangspunten, een systematische wijze van kredietanalyse, organisatorische maatregelen en een goed functionerend informatiesysteem met betrekking tot meting en bewaking van de portefeuille. Ons beleid is geheel in overeenstemming met de regelgeving van de Centrale van Suriname op het gebied van kredietvoorzieningen. Gelet op het belang van het kredietbedrijf voor onze bank, wordt het kredietrisico als één van de belangrijke elementen van ons risicobeheersingssysteem beschouwd. Daarom wordt er uitgebreide aandacht besteed aan het formuleren van kredietstandaarden en wordt middels rapportages periodiek de voortgang van de kredietfaciliteiten gevolgd. Hiermee wordt gestreefd naar het beperken van de stagnerende kredieten binnen internationaal aanvaardbare bancaire normen. Marktrisico Onder marktrisico wordt verstaan de bestaande en/of toekomstige aantasting van vermogen en resultaat van de bank als gevolg van fluctuaties van marktprijzen. Als primaire bron voor dit risico kan de wijziging in rente en koersen worden aangemerkt. Risk management legt zich toe op het bewaken van die bankactiviteiten waarvan wijzigingen van koersen en rente direct effect hebben op de inkomsten en het kapitaal van de bank. In de Assets and Liabilities Committee (ALCO) worden de risico s die zich onder deze noemer manifesteren inzichtelijk gemaakt en wordt de strategie en het beleid voor beheersing uitgestippeld. Onze bank heeft in het kader van haar vastgelegd beleggingsbeleid steeds meer te maken met ontwikkelingen op de internationale geld- en kapitaalmarkt. De Risk Management Department (RMD) moet ter beheersing van deze risico s limieten en andere beleggingscriteria bewaken en periodiek daarover rapporteren

18 Liquiditeitsrisico Beheersing van dit risico is erop gericht te waarborgen dat onze bank te allen tijde aan haar korte termijn betalingsverplichtingen kan voldoen zonder dat dit gepaard gaat met onaanvaardbare kosten en verliezen. Dit wordt onder andere bereikt doordat wij beschikken over een adequaat management informatie systeem en de controle die op basis daarvan door RMD wordt uitgeoefend. Daarnaast vindt periodiek rapportage over dit risicogebied in ALCO verband plaats. Operationeel risico Dit risico treedt op als er sprake is van directe of indirecte verliezen die het gevolg zijn van ontoereikende of gebrekkige interne processen en systemen, menselijk handelen dan wel van externe gebeurtenissen. Risk management heeft in het verslagjaar in diverse projecten ondersteuning gegeven om ten behoeve van de IT-gerelateerde producten de risk assessment uit te voeren en advies uit te brengen omtrent het managen van de risico s. Hierbij is op intensievere wijze samengewerkt met de afdelingen O&I en ICT. In dit kader worden de risico s voornamelijk gemitigeerd door het naleven van procedures. Integriteitrisico Hieronder wordt verstaan de aantasting van de reputatie, alsmede de bestaande en de toekomstige bedreigingen van het vermogen en het resultaat van onze bank als gevolg van een ontoereikende naleving van wet- en (interne) regelgeving. Information & Communication Technologie (ICT) Om de grootste en leidende commerciële bank in Suriname te blijven en verder uit te bouwen, plegen wij ieder jaar weer grote investeringen in onze ICT-infrastructuur. Naast het betrekken van soft- en hardware van toonaangevende leveranciers investeren wij ook continu in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van onze medewerkers. Permanente educatie op het gebied van ICT, het actief participeren in User Groups van onze software leveranciers en het bijwonen van internationale conferenties op ICT-gebied maken een vast onderdeel uit van de activiteiten van onze medewerkers. Tevens worden regelmatig diverse externe audits uitgevoerd om de kwaliteit van de ICT-dienstverlening te kunnen blijven waarborgen; voor 2008 is uitbreiding hiervan voorzien. Dat deze ingezette strategie succesvol is, blijkt uit een reeks van bankproducten welke wij de afgelopen jaren met goed resultaat hebben geïntroduceerd. Onze bank beschikt over het grootste ATM-netwerk in Suriname. In de districten Nickerie, Marowijne, Saramacca, Para en Wanica hebben wij als eerste bank de ATM geïntroduceerd. Daarnaast hebben wij op de Productiebeurs wederom als eerste bank de mobiele ATM op de markt gebracht. Met de mobiele ATM geven wij invulling aan onze strategie om daar te zijn waar onze klanten zijn. De statistieken van de mobiele ATM op de genoemde productiebeurs geven aan dat er veel vraag is naar deze vorm van dienstverlening; in 2008 zullen wij die uitbouwen. In 2008 zullen wij ook de mogelijkheden van de ATM-dienstverlening verder uitbreiden teneinde het onze cliënten nog makkelijker te maken zaken met ons te doen. Na de introductie van Phonebanking, Internet ing met Straight Through Processing, Easycell en Easycall in 2005, hebben wij in de afgelopen twee jaren een sterke groei in het gebruik van deze producten geconstateerd. In is Easycell Top-Up aan dit productassortiment toegevoegd. Momenteel zijn deze producten alleen nog beschikbaar voor onze cliënten die van Telesur een mobiele telefoonaansluiting hebben. Uitbreiding van Easycell Top-Up ligt in het verschiet. Ten tijde van het schrijven van dit verslag hebben wij ons ATM- en POS-netwerk aangesloten op het MasterCard netwerk. De acceptatie van MasterCard creditcards en internationale pinpassen voorzien van het Maestro logo is nu mogelijk op ons ATM- en POS-netwerk. Geheel in lijn met het ing+ concept zijn deze diensten 24/7 beschikbaar. Ten einde dit concept verder te verbeteren, zijn wij verheugd u te informeren dat wij in ons High Availability project hebben afgerond welke erop gericht is de beschikbaarheidsgraad van ons ICT-platform verder te verhogen. Dit betekent niet alleen dat onderbrekingen van de dienstverlening in verband met noodzakelijk onderhoud aan het systeem tot een minimum zullen worden teruggebracht, maar ook dat het thans mogelijk is om in geval van calamiteiten de ICT-dienstverlening binnen enkele uren te kunnen voortzetten op een externe uitwijklocatie. Naast het actief participeren in productontwikkeling bestaan de dagelijkse werkzaamheden van de afdeling ICT uit het ontwikkelen en instandhouden van de geautomatiseerde gegevensverwerking van onze bank. De ICT-afdeling zorgt ervoor dat de geautomatiseerde systemen (soft- en hardware) iedere dag weer beschikbaar zijn voor de medewerkers en cliënten. Indien nodig worden deze systemen aangepast dan wel uitgebreid met funtionaliteiten opdat de effectiviteit en efficiëntie van onze medewerkers verder kan worden verhoogd. Organisation & Information De afdeling Organisation & Information richt zich voornamelijk op proces management en het efficiënt inrichten van onze organisatie. Met de installatie van de Steering Committee Business Process Management (SCBPM) is in het verslagjaar conform voornemen het Business Process Management(BPM) methodiek verder gestructureerd binnen onze organisatie. Hiermee is een forum gecreëerd om alle zaken die te maken hebben met het verbeteren van de interne organisatie aan de orde te stellen en hieromtrent besluiten te nemen. Deze methodiek heeft haar nut bewezen voor de organisatie daar enkele processen/diensten al zijn geanalyseerd en de knelpunten zichtbaar zijn gemaakt. Hiervoor zijn reeds oplossingsmodellen gepresenteerd aan het SCBPM op het gebied van verbetering van de ATM-dienstverlening en de afhandeling van de persoonlijke lening. General Affairs Deze afdeling heeft een belangrijke rol bij het uitbreiden en in stand houden van ons fysieke distribitienetwerk. Vanwege oorzaken van interne aard zal de voor aangekondigde renovatie van ons kantoor Nieuwe Haven in 2008 worden opgestart. Ter bevordering van de werklust van onze medewerkers hebben wij uitvoering gegeven aan ons beleid en is onder andere het meubilair van onze kantoren in het verslagjaar verder aangepast. Ook is de ingezette trend tot kostenbeheer bestendigd, onder meer vanwege het handhaven van een stringent inkoopbeleid en het gedurende het jaar continu volgen van de ontwikkeling van een aantal kostensoorten. In het verslagjaar vonden de voorbereidingen plaats voor de bouw van een nieuw en modern kantoor te Lelydorp in het district Wanica. De groundbreaking ceremony vond plaats op 13 december met de onthulling van een driedimensionale tekening en een gedenkplaat door onze directeur in aanwezigheid van onder andere de burgervader van het district Wanica en andere notabelen. Het streven is erop gericht in het eerste kwartaal van 2008 de eerste steenlegging te doen, en verwachtbaar is dat tegen het eind van het jaar de bouwkundige oplevering van dit modern en aan de eisen van deze tijd aangepast kantoor plaatsheeft. Gelet op de aard van ons bedrijf wordt continu aandacht aan beveiliging geschonken. Het heeft dan ook een vaste plaats binnen ons beleid, immers het bieden van een veilige omgeving voor onze klanten en medewerkers is, naast de bewaking en beveiling van de bedrijfseigendommen, van primair belang. Bij alle projecten wordt dit aspect nadrukkelijk in ogenschouw genomen opdat onze organisatie maximaal profijt heeft van deze op preventiegerichte aanpak. Ter optimalisering van het veiligheidsgevoel zijn in het verslagjaar een aantal maatregelen genomen welke in 2008 verder zullen worden uitgebouwd

19 Internal Audit Department Zoals in het jaarverslag reeds was vermeld, heeft deze afdeling een verruiming van haar werkgebied doorgemaakt. Dit verruiming leidt ertoe dat er meer operationele audits worden uitgevoerd en minder (traditioneel) financieel gerichte. De business partnerfunctie komt tot uiting in de aanpak bij de operationele audits en ook bij de adviserende taken van deze afdeling naar de andere afdelingen dan wel de directie. In het verslagjaar is met name ondersteuning verleend bij de opzet van een Enterprise Risk Management (ERM) structuur en een Business Process Management systeem. Deze activiteiten vonden plaats in samenwerking met Risk Management, Compliance respectievelijk Organisation & Information. Op basis van de in genomen besluiten ten aanzien van de opzet van een Audit Committee, zijn in het verslagjaar vorderingen geboekt met de formulering van een internal audit department charter en een audit committee charter. Beide documenten zijn ondertussen op bestuursniveau besproken en zullen op korte termijn worden afgerond. De Caribbean Association of Audit Committee Members (CAACM) welke in is opgericht en waarvan wij mede grondleggers zijn, heeft in het verslagjaar haar eerste jaarvergadering te St. Lucia gehouden; aan de vergadering was ook een trainingsprogramma voor audit managers gekoppeld. Deze associatie, die professionalisering van de audit functie in bedrijven in de Caribische regio nastreeft, moet uiteindelijk ertoe bijdragen dat onze regio een betere perceptie bij investeerders krijgt, waardoor het investeringsniveau positief wordt beïnvloed. Medio november is onze bank officieel lid geworden van de wereldwijde beroepsorganisatie van Internal Auditors, het IIA (Institute of Internal Auditors), Inc. (Florida, USA). Het lidmaatschap van deze organisatie stelt onze bank beter in staat ondersteuning te vinden bij de uitwerking van diverse audit activiteiten. Onder andere wordt gebruikt gemaakt van de door de IIA voorgeschreven Professional Practices Framework. Daarnaast kan onze bank gebruik maken van de uitgebreide (trainings-) faciliteiten en het organisatorische netwerk van dit instituut. Legal & Compliance In het algemeen stond het jaar in het teken van bestendiging en verdere uitbouw van het bestaande compliance beleid en de verdere uitvoering van reeds goedgekeurde compliance projecten. Voor wat het eerste betreft mag in het kort gesteld worden dat de bank haar compliance- (c.q. integriteits-) beleid onverkort heeft voortgezet. De verdere uitvoering van reeds goedgekeurde projecten brengt ons onder andere op het ingezette traject om anti-money laundering software aan te schaffen voor de bank. Overwogen wordt om ter zake de verdere uitbouw van onze customer due diligence activiteiten, een identity systems pakket aan te schaffen. Naast het bovenstaande hebben wij in het afgelopen jaar de compliance activiteiten voortdurend geëvalueerd. Deze evaluatie was noodzakelijk gelet op de steeds toenemende risicograad van bancaire dienstverlening. Bij deze evaluatie nam onze bedrijfscultuur een voorname plaats in. De conclusie is dat het compliance-bewustzijn diep geworteld is in het verantwoordelijkheidsgevoel van onze medewerkers. Dit uit zich in grote mate van solidariteit en unanimiteit onder hen wanneer het erop aankomt de integriteit van onze bank, ons belangrijkste bezit, te beschermen. Daarmee wordt uiteraard ook het belang van de gehele Surinaamse samenleving gediend. Het op een dergelijke wijze sluiten van de gelederen binnen onze bank verkleint de kansen op succes voor diegenen die haar zouden willen misbruiken. Compliance is voor ons geen modewoord; het staat centraal in al onze bancaire handelingen. Een strikte naleving van wet- en regelgeving en van het beleid van de bank met de daarbij horende procedures is ons aller streven opdat de goede reputatie van de bank behouden blijft en er geen breuk ontstaat in het vertrouwen dat de samenleving in ons stelt. In het kader van de steeds verdergaande professionalisering van onze compliance afdeling werd in november deelgenomen aan de ACAMS European Money Laundering Conference and Exhibition, alwaar effectieve strategieën werden besproken teneinde moneylaundering en terroristen financiering tegen te gaan. Met de participatie aan deze conferentie is tevens het ACAMS-hercertificeringstraject voor onze Compliance Officer van start gegaan. Marketing Een van de belangrijkste doelstellingen van de marketing afdeling in was het onder de aandacht van het publiek brengen van het modern bankieren concept. Hieronder verstaan wij het leveren van onze diensten gedurende 24 uur per dag en zeven dagen in de week. Dit houdt in dat de klant er ook de deur niet meer voor uit hoeft, maar hij/zij vanuit elke situatie door ons bediend wordt. Gemak staat altijd voorop. Producten en diensten die tot deze categorie behoren worden bij onder de naam ing+ in de markt gezet. Onder het label ing+ hadden wij reeds in 2005 Internet ing, Phone ing, Bill Payment voor de bedrijven Telesur en EBS, Easycell en Easycall op de markt gebracht. In het verslagjaar is ing+ verder uitgebreid met de producten SMS- Alert, Bill Payment met de KLM en de SLM, Easypc en Easycell Top-Up. Easypc is ontwikkeld in samenwerking met Telesur en Nado Computers. In dit samenwerkingsverband is een product tot stand gekomen waarbij tegen aantrekkelijke voorwaarden een computer (desk- of laptop) met internetverbinding verkregen kan worden. Bevordering van computergebruik onder met name de schoolgaande jeugd is een belangrijke doelstelling van dit programma. Met Easycell Top-Up wordt onze cliënten de mogelijkheid geboden om door middel van verzending van een SMS-bericht het beltegoed van de mobiele telefoon op te waarderen. Vanuit elke plek en op elk tijdstip van de dag is het dus mogelijk beltegoed te kopen. Als bank die midden in de samenleving staat hebben wij ook in onze steun gegeven aan organisaties en projecten die het welzijn van de samenleving voorop stellen. De organisaties/projecten waar haar steentje aan heeft bijgedragen hebben het welzijn van onderwijs, sport, kunst en cultuur, milieu en sociaal zwakkeren als doelgroep in hun vizier. Tot deze organisaties/ projecten behoren onder andere: Federatie van Beeldende Kunstenaars, Filmfestival, Theater Thalia, Scholengemeenschap Lelydorp, Cabellschool, Eugenio Pacellischool, Go Glo Project, Natuurkunde Olympiade, SISME vakantieplan, Poverty Requiem, Esther Stichting, Jazz festival, Mobiele oogpoli en het Diakonessenhuis. Ons marketingbeleid is erop gericht om met onze professionele medewerkers en onze moderne IT- infrastructuur de markt zodanig te bedienen dat een lange termijnrelatie met klanten tot stand kan komen. Deze aanpak zal erin resulteren dat wij veel agressiever dan voorheen de markt zullen benaderen met oplossingsmodellen die aansluiten bij de behoeften van het publiek. Suritrust Deze 100% dochter van onze bank houdt zich bezig met het voor rekening en risico van cliënten beleggen van vermogen in bijvoorbeeld hypotheken. Daarnaast is zij mede belast met de uitvoering van het door de Centrale van Suriname geïnitieerde 7% woningbouwprogramma en verzorgt zij merkinschrijvingen ter bescherming van het intellectueel eigendomsrecht van onze relaties. Zij maakt deel uit van onder andere de besturen van Stichting IntEnt (Internationalization of Enterpreneurship) en Stichting Voorzieningsfonds voor Particuliere Werknemers in Suriname. Suritrust is één van de twee uitvoerders van de Low Income Shelter Program projecten, het financieringsprogramma van de Stichting Toerisme Surinamen (STS). Het subsidiegedeelte van het eerstgenoemde programma wordt geheel door de Inter- Amerikaanse Ontwikkelingsbank gedragen, terwijl het STSprogramma door de EU is gefinancierd

20 Vermogensbeheer Aantal vermogenscliënten Beheerd vermogen (x SRD 1.000) Gemiddeld per cliënt (x SRD 1.000) Aantal debiteuren Uitstaand deb.bedrag (x SRD 1.000) Het beheerd vermogen nam in toe met 12%. Deze toename (SRD ,--) is voornamelijk afkomstig uit SRD-beleggingen. Wij stellen een toename met 16% vast van het aantal debiteuren. Het gemiddeld uitstaand bedrag per debiteur is SRD ,--. 7% woningbouwprogramma Dit woningbouw financieringsprogramma welke door de Centrale van Suriname werd geïnitieerd, werd in het boekjaar voortgezet. Als gevolg van de uitgevaardigde verruimingsmaatregel zijn wij in staat geweest meer cliënten te faciliteren met als resultaat dat wij per ultimo ruim 50% meer aan hypothecaire kredieten hebben verstrekt ten opzichte van. Als aanvulling op het bovenstaande programma hebben wij, gelet op de grote behoefte aan woningbouwfinanciering, in december een nieuw product ontwikkeld, dat in januari 2008 op de markt is gebracht. Merkinschrijvingen Evenals in voorgaande jaren hebben wij in een toename gemerkt van de rol die wij op dit gebied vervullen. Het is evident dat onze positie als marktleider met goede contacten in het buitenland hieraan bijdraagt. Low Income Shelter Program (LISP) De samenwerking met het LISP is in voortgezet. In hebben wij 878 cliënten geaccommodeerd. Hiervan hebben 56 een lening bij ons afgesloten. De overigen hebben een subsidie van het LISP ontvangen. Het aantal cliënten met een lening komt hierdoor op 212 met een totaal van SRD ,- -aan uitgegeven hypotheken. Dit is een toename van 42% ten opzichte van. Vanaf 2003 is het LISP in totaal 3700 cliënten van dienst geweest. Wij zijn eind 2004 gestart en hebben tot en met in totaal 1943 cliënten kunnen faciliteren. De middelen uit het LISP zijn reeds besteed. Thans is men bezig met de evaluatie van het programma. Het ziet ernaar uit dat een tweede LISP binnenkort van start zal gaan. Stichting Voorzieningsfonds voor Particuliere Werknemers in Suriname Het beheerd vermogen liet in een toename zien van 24%. Internationalization of Entrepreneurship (IntEnt). Dit programma waarbij ondersteuning aan startende ondernemingen wordt geboden, is in gecontinueerd. In het boekjaar zijn totaal 8 kandidaat-ondernemers op marktverkenning geweest. Hiervan zijn reeds 2 gestart met hun bedrijf. Het totaal aantal gestarte bedrijven is hierdoor gekomen op 60. De overige kandidaten zijn doende hun ondernemingsplan af te ronden. In mei 2008 zullen 13 kandidaat-ondernemers in de gelegenheid gesteld worden om gezamenlijk hun marktverkenning uit te voeren. Het is de bedoeling dat allen 3 weken aaneengesloten begeleid zullen worden door onze adviseurs. Voorts zullen diverse workshops georganiseerd worden. In januari 2008 is Stichting IntEnt Suriname officieel geïntroduceerd aan het publiek. De stichting heeft naast facilitering van migrantenondernemers, ook stimulering van het lokaal midden- en kleinbedrijf ten doel. Assuria Vastgoed Maatschappij N.V. (DAVG) De activiteiten van deze vennootschap hebben zich in voornamelijk gericht op de verkoop van bouwrijpe kavels op de projecten te Charlesburg en Tout Lui Faut. Teneinde de activiteiten van deze vennootschap verder op te voeren, hebben de twee aandeelhouders, en Assuria NV, besloten een extra kapitaalverruiming van in totaal USD 1 miljoen te plegen. De daadwerkelijke storting van deze kapitaalinbreng is evenwel nog niet verricht, omdat het bestuur van de vennootschap daartoe enige formaliteiten moet afronden. Human Resources Ons Human Resource beleid is erop gericht de capaciteiten van onze medewerkers continu te ontwikkelen. Hiermede zijn wij in staat het medewerkerspotentieel op een adequate en effectieve wijze te verbinden aan de realisatie van de strategische doelstellingen van onze bank. Wij blijven hierdoor in staat onze zakelijke uitstraling en de kwaliteit van onze dienstverlening verder uit te bouwen. Collectieve Arbeidsovereenkomst Aan het einde van de eerste helft van het verslagjaar hebben wij met De Surinaamsche Werknemers Organisatie (WO) de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de periode afgesloten. De en WO hebben zich wederom gecommitteerd om gezamenlijk te blijven werken aan goede en gezonde arbeidsverhoudingen in ons bedrijf. Personeelsinformatie Aan het begin van het jaar bedroeg de personeelsbezetting van 326, exclusief 28 parttimers en 3 seniore medewerkers. In de loop van het jaar hebben 7 medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd bereikt; het dienstverband met 1 medewerker werd beëindigd. In het verslagjaar zijn 24 personen aangenomen, waardoor per ultimo de totale bezetting 344 bedroeg, exclusief 20 parttimers en 6 seniore medewerkers. Jubilarissen Ook in het jaar hebben wij een groot aantal jubilarissen gehuldigd. In onze traditie is het goed gebruik dat iedere jubilaris persoonlijk door de directeur wordt toegesproken op de jubileumdag. 35 Medewerkers herdachten hun 121/2-jarig jubileum, 2 kregen de 25 Year Button opgespeld, 5 jubilarissen herdachten hun 30-jarig jubileum en 4 medewerkers hun 35- jarig dienstverband. In vierde de heer Leendert Budel, Manager Suritrust, zijn 40-jarig jubileum. De medewerkers die 25, 35 en 40 jaar in dienst zijn, ontvingen het vererend getuigschrift van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Benoemingen / promotie Onderstaande medewerkers zijn benoemd tot stafmedewerker of hebben een promotie gemaakt binnen een van de staffuncties. Per 1 januari werd de heer drs. Aniel Ghisaidoobe benoemd tot stafmedewerker in de functie van Senior Officer op de afdeling Organisation & Information en mevrouw Peggy Heerenveen werd benoemd tot Senior relationship Manager. De heer Jimmy Nanhekhan B.Sc. werd op 1 juni van het verslagjaar benoemd tot stafmedewerker in de functie van Senior Officer System Development bij ICT. De heer Mr. Henri Henar werd op 1 augustus benoemd tot Vice President in de functie van Chief Commercial Officer (CCO). De heer Devanand Pultoo werd op 1 oktober benoemd tot stafmedewerker in de functie van Junior Relationship Manager op de afdeling Corporate ing. Op dezelfde datum werd mevrouw Saskia van Diepenbos B.HA benoemd tot Department Manager Marketing op de afdeling Marketing. De bank wenst alle medewerkers succes toe in hun nieuwe functie. Trainingen/Opleidingen In het kader van ons striven naar permanente educatie van onze medewerkers is in het verslagjaar een aantal trainingsmogelijkheden aan onze medewerkers geboden. Onder andere is ter verbreding van de assurantiekennis een honderdtal medewerkers getraind door Assuria. Daarnaast hebben in het verslagjaar ruim 70 front-office medewerkers en hun directe leidinggevenden deelgenomen aan een sales improvement training waarbij het accent werd gelegd op het verder verbeteren van de communicatieve vaardigheden, klantgerichtheid en persoonlijkheid van de medewerker. Verder hebben 3 medewerkers de opleiding Qualified Treasurer met succes afgerond, terwijl 2 medewerkers de bachelor s graad in Bedrijfkundige Informatica hebben behaald. In het verslagjaar ontvingen 20 medewerkers een diploma voor een door hun gevolgde specifieke opleiding of training: op het niveau van MBO, HBO, post-hbo. Studiefonds Voor de studerende kinderen van onze medewerkers budgetteren wij jaarlijks een bedrag als financiële tegemoetkoming in de kosten voor het volgen van onderwijs in Suriname. In het verslagjaar hebben wij in totaal 226 kinderen geaccommodeerd (: 220 kinderen) en verdeeld naar de volgende onderwijsniveau s: GLO 106 leerlingen, MULO/LTS of LBGO 43 leerlingen, VWO 39 studenten en HBO/universiteit 38 studenten. Bedrijfsgezondheidszorg In het kader van het continu verbeteren van de kwaliteit van de gezondheid van onze medewerkers hebben wij in de tweede helft van het verslagjaar voorbereidingen getroffen voor het opstellen en uitvoeren van programma s voor een Alcohol & Drugsbeleid en een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). Nieuwe bedrijfskleding Na een gedegen voorbereiding waarbij rekening is gehouden met de wensen van onze medewerkers zullen wij in de loop van 2008 ons nieuw bedrijfsuniform introduceren. Stichting Pensioenfonds Het Bestuur van het Pensioenfonds heeft naar aanleiding van het financieel resultaat over het boekjaar besloten, na goed overleg met haar actuaris, de ingegane en uitgestelde pensioenen aan te passen met 10% per 01 januari. Per 01 januari bedroeg deze verhoging gemiddeld 10%. Personeelsvereniging Onze Personeelsvereniging, opgericht op 13 april 1951 en thans onder leiding van mevrouw Diana Hijlaard-Chin, heeft ook in een groot aantal activiteiten ontplooid voor onze medewerkers en gezinsleden. Bij deze personeelsevenementen geniet de vereniging onze volle ondersteuning. Vermeldenswaard zijn: de zoekactie naar paaseitjes voor onze junior ers onze deelname aan de Nickerie Avond Tweedaagse en de geslaagdenavond waarbij alle kinderen van onze medewerkers die geslaagd zijn voor het GLO, VOJ of het VOS eindexamen in de bloemetjes worden gezet. Verder memoreren wij de Bigi Sma Dey voor onze gepensioneerde medewerkers, de geslaagde familyday en gedurende het gehele jaar de verkoop van recent uitgebrachte boeken

Jaarverslag 2006 DSB. De Surinaamsche Bank N.V. 1

Jaarverslag 2006 DSB. De Surinaamsche Bank N.V. 1 De Surinaamsche N.V. 1 Inhoud Mission Statement Corporate Values Organogram Procuratiebevoegdheid Prae-advies van de Raad van Commissarissen Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers 4 5 7 8 9 10 Macro-economische

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

C E N T R A L E B A N K V A N S U R I N A M E

C E N T R A L E B A N K V A N S U R I N A M E WISSELKOERSNOTERINGEN IN 02 FEBRUARI 2015 EN TOT NADER ORDER EURO (EUR) 3.674 3.787 3.663 3.797 POUND STERLING (GBP) 4.892 5.043 4.857 5.053 BRAZILIAANSE REAL (BRL) 1.202 1.258 1.197 1.258 TRINIDAD & TOBAGO

Nadere informatie

Inhoud. Verslag van de directie. Jaarrekening 2009. Overige informatie. Mission Statement. Corporate Values. Procuratiebevoegdheid.

Inhoud. Verslag van de directie. Jaarrekening 2009. Overige informatie. Mission Statement. Corporate Values. Procuratiebevoegdheid. Jaarverslag 2009 2 Inhoud Jaarverslag 2009 Mission Statement Corporate Values Procuratiebevoegdheid Organogram Prae-advies van de Raad van Commissarissen Vijf jaar geconsolideerde kerncijfers 4 5 6 8 10

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2013-2045

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2010

DSB Jaarverslag 2010 DSB Jaarverslag 2010 DSB Jaarverslag 2010 DSB Jaarverslag 2010 3 EEN VERNIEUWDE WEG Bewust van de veranderende wereld om ons heen, is er een traject ingezet hoe we het merk De Surinaamsche Bank kunnen

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2014-2050

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kwartaal rapportage Datum: 1 augustus 217 2 e kwartaal 217 Overzicht ontwikkelingen, tweede kwartaal 217 In het tweede kwartaal van 217 zijn

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kwartaal rapportage Datum: february 17 e kwartaal 16 Overzicht ontwikkelingen, vierde kwartaal 16 Het laatste kwartaal van 16 heeft enkele opmerkelijke

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Debt Sustainability Analysis (DSA)

Debt Sustainability Analysis (DSA) BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Debt Sustainability Analysis (DSA) Een analyse naar de kwetsbaarheid van de Surinaamse Staatsschuld in 2013-2017 Malty Shanti-Devi Dwarkasing

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2015

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2015 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 215 Paramaribo, mei 216 1. Inleiding Aan het eind van 215 was de totale

Nadere informatie

Halfjaarrapport 2010

Halfjaarrapport 2010 Halfjaarrapport 2010 Inhoud Halfjaarrapport 2010 Voorwoord Verslag van de directie Macro-economische beschouwing Het bedrijf van de bank Halfjaarcijfers Geconsolideerde balans per 30 juni 2010 Geconsolideerde

Nadere informatie

Debt Sustainability Analysis (DSA)

Debt Sustainability Analysis (DSA) BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Debt Sustainability Analysis (DSA) Een analyse naar de kwetsbaarheid van de Surinaamse Staatsschuld in 2014-2018 Malty Dwarkasing Sarajane Omouth

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

C E N T R A L E B A N K V A N S U R I N A M E

C E N T R A L E B A N K V A N S U R I N A M E WISSELKOERSNOTERINGEN IN 01 MAART 2016 EN TOT NADER ORDER EURO (EUR) 4,312 4,399 4,299 4,409 POUND STERLING (GBP) 5,487 5,598 5,449 5,608 BRAZILIAANSE REAL (BRL) 0,979 1,014 0,974 1,014 TRINIDAD & TOBAGO

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

C E N T R A L E B A N K V A N S U R I N A M E

C E N T R A L E B A N K V A N S U R I N A M E WISSELKOERSNOTERINGEN IN 01 FEBRUARI 2016 EN TOT NADER ORDER EURO (EUR) 4,318 4,405 4,305 4,415 POUND STERLING (GBP) 5,651 5,765 5,611 5,775 BRAZILIAANSE REAL (BRL) 0,960 0,994 0,955 0,994 TRINIDAD & TOBAGO

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2012

DSB Jaarverslag 2012 DSB Jaarverslag 2012 Julianastraat 56 DSB Jaarverslag 2012 DSB Jaarverslag 2012 3 Betrokken Betrokken, deze corporate value geeft onze oprechte interesse in onze samenleving, natuur en milieu weer. Wij

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2011

DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 DSB Jaarverslag 2011 3 Betrokken Het thema van ons jaarverslag is de corporate value betrokken. Bij het kerstconcert 2011 heeft mevrouw ds. C. Tjon A San de bij

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kwartaal rapportage Update3 oktober 216 2 e kwartaal 216 Overzicht ontwikkelingen, tweede kwartaal 216 In het tweede kwartaal van 216 zijn er

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2013

DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 DSB Jaarverslag 2013 3 Ambitieus Ambitieus zijn betekent dat je steeds beter wilt worden. Beter in je werk, je sport of je hobby. Het is de wil om te groeien,

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV

Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV Halfjaarverslag 2014 TKP lnvestments BV Woord van de Directie In een dynamische branche zoals die van het institutioneel vermogensbeheer moeten we onszelf voortdurend uitdagen en continu inspelen op nieuwe

Nadere informatie

DSB Jaarverslag 2014

DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 DSB Jaarverslag 2014 3 Kwaliteitsbewust De Griekse filosoof Heraclitus zei het al: 'Verandering is de enige constante. De Surinaamsche Bank speelt al 150 jaar

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

DSB Halfjaarrapport 2014

DSB Halfjaarrapport 2014 DSB Halfjaarrapport 2014 DSB Halfjaarrapport 2014 DSB Halfjaarrapport 2014 DSB Halfjaarrapport 2014 Inhoud Visie, Missie en Corporate Values i Voorwoord ii Verslag van de directie Macro-economische beschouwing

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V.

PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. PERSBERICHT GROOTHANDELSGEBOUWEN N.V. 2007: VERDER HERSTEL RESULTATEN. - Huuropbrengst + 19,6 % (van 9,1 naar 10,8 miljoen) - Bezetting gebouw van 63% naar 81,5% - Resultaat van 8.276.000 naar 12.643.000

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

DSB Halfjaarrapport 2011

DSB Halfjaarrapport 2011 DSB Halfjaarrapport 2011 DSB Halfjaarrapport 2011 1 DSB Halfjaarrapport 2011 EEN VERNIEUWDE WEG Bewust van de nieuwe wereld om ons heen, is er een traject ingezet hoe we het merk van De Surinaamsche Bank

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 214 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2008-I

Eindexamen m&o vwo 2008-I Opgave 5 Bij deze opgave horen vier informatiebronnen (de informatiebronnen 5 tot en met 8) en een formuleblad. Informatiebron 5 geeft de balans per 1 januari 2007 en de balans per 31 december 2007 van

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V.

KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. KEMPEN BEWAARDER DAOF B.V. TE AMSTERDAM JAARBERICHT 2008 Kempen Bewaarder DAOF B.V. Beethovenstraat 300 Postbus 75666 1070 AR Amsterdam www.kempen.nl INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag van de directie 2

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG 2012 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN

DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS BIJZONDERE WAARDEVERMINDERINGEN PERSBERICHT voor meer informatie: 26 februari 2009 mr. M.G.F.M.V. Janssen Secretaris Raad van Bestuur T : +31 20 557 52 30 I : www.kasbank.com DEFINITIEVE JAARCIJFERS 2008: STERKE SOLVABILITEIT ONDANKS

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investering in machines / 350 Desinvestering in machines 65 Aandeel in winst C / 20 Aandeel in dividend C 30 Voortgezette Studie Boekhouden 12.1 a De functie van het kasstroomoverzicht is een bijdrage leveren aan de beoordeling door gebruikers van het vermogen van de onderneming om geldmiddelen en kasequivalenten

Nadere informatie