Chronologisch archievenoverzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chronologisch archievenoverzicht"

Transcriptie

1 Chronologisch archievenoverzicht Laatste update: September 2010

2 14 e eeuw Stadsbestuur Amersfoort Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort (1982) Collectie Amersfoortse Zegels en Heraldiek Collectie Flehite te Amersfoort Stichting Armen de Poth te Amersfoort Superintendenten belast met het beheer van de voormalige kloostergoederen Rentmeester van de tertiën der vicarieën te Amersfoort Capittel van Sint Joris te Amersfoort 15 e eeuw Huis Randenbroek te Amersfoort Stadsgerecht Amersfoort Collectie losse stukken Onze Lieve Vrouwenlofs Broederschap te Amersfoort Burgerweeshuis te Amersfoort College van de Malen op het Hoogland Dijkstoel van het polderdistrict Wageningen en Bennekom als voorzittend college van 16 e eeuw Gemeente Woudenberg Weeskamer te Amersfoort Gerecht Leusden, Leusderbroek, Hamersveld, Snorrenhoef en Donkelaar Collectie Publicaties, ordonnanties, plakkaten enz. van de overheid Polder en waterschap De Haar Veenraad der Geldersche en Stichtse Veenen Sint Elisabeth Gast- of Ziekenhuis te Amersfoort (1500) Stedelijke lakenpers en de lakenfabriek van de gebroeders Beaune en Frans van Reijner Hendricks Oltheijnen van Bitteschoten Elbertus Schouten, koekebakker te Amersfoort Grietgen Maes, wedue van Jan Berntz (Roemer) Retroacta van de Burgerlijke Stand te Amersfoort Hervormde Gemeente Amersfoort (1553, 1977) Amersfoortse Topografisch-Historische Atlas; Collectie kaarten en plattegronden * Gerechtsbestuur Soest en Birk (1841) Stukken betreffende de Zwijnvoortse Tiens te Amersfoort Gerechtsbestuur Stoutenburg 17 e eeuw Collectie Oldenbarneveltiana te Amersfoort Gerechtsbestuur Baarn en Ter Eem Hoogheemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk Hervormde Gemeente Baarn Notarissen te Amersfoort Gerecht Hoogland Polder en waterschap De Hond 2

3 Zeepolder en polderdistrict Arkemheen Conglomeraat van archieven van de gerechtsbesturen van Leusden en Asschat en Heemraadschap van de Rivier de Eem, beken en aankleve van dien Gerecht Isselt Maesje Everts Gerecht Duist, de Haar en Zevenhuizen Dijkstoel van het polderdistrict Wageningen en Bennekom Gerecht Stoutenburg Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Amersfoort Polder en waterschap Neerzeldert Gerecht Renswoude en Emmikhuizen 0931* Kleine Sint Anna Gilde te Soest Gijsbert (Hermenschens) van Meeckeren Bank van Lening te Amersfoort Dijkstoel van de Rhenensche Nude en Achterbergsche Hooylanden Gerechtsbestuur Eemnes-Buitendijk Notarissen te Eemnes Polder en waterschap De Slaag Retroacta van de Burgerlijke Stand te Renswoude Polder De Duist 0802* Ambachtheerlijkheid Bunschoten (1415) Dekenaat van de RK parochie Sint Fransciscus Xaverius of Soli Deo Gloria te Bekaaide Maatpolder en Bekaaide Maatwaterschap Gemeenten Hoogland, Duist, De Haar en Zevenhuizen (1983) Gerechtsbestuur Eemnes-Binnendijk Rooms-Katholieke statie (sonds 1855 parochie) Sint Franciscus Xaverius of Soli Deo Hervormde Gemeente Eemnes-Binnendijk, St. Pieterskerk College van de Slaperdijk Waterschap Middelwijk Waterschap Middelwijk; vergunningen Retroacta van de Burgerlijke Stand te Hoogland Huis Birkhoven te Amersfoort 0800* Gemeentebestuur Bunschoten Gerechtsbestuur Isselt (1619) Kalandermolen te Amersfoort Retroacta van de Burgerlijke Stand te De Vuursche Gerecht Eemnes Hervormde Gemeente Leusden Gerecht Woudenberg Gemeente Renswoude (1635) (1998) Bombazijnwerker Hendrik Harmensz. Van Dortmunt te Amersfoort Retroacta van de Burgerlijke Stand te Leusden Rooms-Katholieke parochie Sint Nicolaas te Eemnes Gerecht Baarn Polder Het Nieuwland Huis Schothorst te Amersfoort Gecommitteerde geërfden van Eemnes Binnendijks Gecommitteerde geërfden van Eemnes Buitendijks 0909* Groot Gaesbeeker Gilde te Soest Gecommitteerde geërfden van t Hogeland c.q. Vereenigde Polderdirectien van de Families Verwey en Van Doelen te Eemnes Retroacta van de Burgerlijke Stand te Woudenberg Evangelisch-Luterse Gemeente te Amersfoort Collectie Kragt te Hoogland Stukken betreffende de families Thiens en Padtbrugge te Amersfoort Stukken uit de nalatenschap van Abraham Visser en zijn echtgenote Geertruida Vos te Retroacta van de Burgerlijke Stand te Eemnes 3

4 Gecommitteerden tot maken en onderhouden van de Bunschoter Neer- en Nieuwe weg 0932* R. K. parochie Petrus en Paulus te Soest Eembrugcommissie te Baarn Charles Baron Nepveu en zijn zoon Jean Laurent Baron Nepveu, voornamelijk 18 e eeuw Schouten van de beide gerechten Eemnes-Buitendijk en Eemnes Binnendijk Retroacta van de Burgerlijke Stand te Baarn Polderbesturen onder Eemnes Binnen- en Buiendijks Polder en waterschap Overzeldert Hervormde Gemeente Eemnes-Buitendijk, Nicolaaskerk Buitenpolder De Bovenste polder onder Wageningen Gerecht Asschat Gerecht Emmeklaar Rooms-Katholieke parochie Sint Martinus te Hoogland Waterschap De Pijnenburgergrift Waterschap De Pijnenburgergrift; vergunningen Gerecht Geerestein Notarissen te Woudenberg Collectie J. D. H. van der Neut te Amersfoort Rooms-Katholieke statie (sinds 1855 parochie) van Onze Lieve Vrouwen Hemelvaart Familie Thomas-Scheltus te Amersfoort Rooms Katholieke parochie St. Joseph te Hamersveld gemeente Leusden Gerecht De Vuursche Buitenpolder De Benedenste polder onder Wageningen Broederschap van St. Hubert te Amersfoort Hervormde Gemeente Hoogland Mr. Jan Both Hendriksen, advocaat en procureur, stadssecretaris van Amersfoort en 0201* Collectie van Haselen te Amersfoort. Tijdelijk verplaatst in Soest Gerechtsbestuur De Vuursche Hendrik Visschers te Hoogland Bickerspolder en Bikkerswaterschap Collectie afzonderlijke archiefstukken uit archieven van Renswoude Herman van den Hengel 19 e eeuw Notarissen te Baarn Collectievan tekeningen van tabaksschuren, getekend door H. C. van Noordenburg te Notarissen te Leusden Gecommitteerden tot de Brand, ook wel College van de Brand of Brandcollege te Modehandel Luijcx N. V. te Amersfoort Gemeentebestuur (Maire) Eemnes Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te De Vuursche Stads- c.q. gemeentebestuur Amersfoort Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Baarn Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Eemnes Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Leusden 0934* Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Soest Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Stoutenburg Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Amersfoort 4

5 0025* Gemeentepolitie te Amersfoort; Grootste deel tijdelijk te Soest 0902* Gemeentebestuur Soest 0017* Gemeenteontvanger te Amersfoort; Tijdelijk te Soest Manufactuur M. van Gelder te Amersfoort Gemeentebestuur Leusden Gemeentebestuur Stoutenburg Gemeentebestuur Eemnes Gemeentebestuur Baarn Commissie tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst, district 0026* Dienstdoende schutterij te Amersfoort. Tijdelijk geplaatst in Soest Familie Van Voorst te Renswoude Sociëteit Randenbroek te Amersfoort Gemeentebestuur De Vuursche (1861) College van curatoren van de Latijnse school/ pro-gymnasium/gymnasium te Werkinstituut tot wering der bedelarij te Amersfoort Maatschappij tot Nut van t Algemeen, departement Amersfoort Mr. Johannes de Louter, advocaat en notaris te Amersfoort Koninklijke Commissie van Weldadigheid, later Commissie van Weldadigheid van Stichting Rooms Katholieke Begraafplaatsen te Amersfoort Gecommitteerde geërfden van Eemnes, uitmakende het dijbestuur aldaar Familie Dekker te Amersfoort Sociëteit De Hooiberg te Amersfoort Familie Kleber te Amersfoort Collectie Bidprentjes Noorderpolder en Noorderwaterschap onder Bunschoten Commissie Straatweg Baarnse Dijk - Amersfoortse Postweg of zogenaamde Commissie Straatweg Baarn - Posthuis Groeneveld te Baarn Polder en waterschap Blokland Beheerders van de gemeentelijke begraafplaatsen te Amersfoort Archief van de burgemeester of kabinetsarchief te Baarn Familie De Waal te Renswoude W. J. Lagerweij, burgemeester van Woudenberg en Westbroek Commissie van toezicht op het lager onderwijs te Amersfoort Algemene Stadsarmenschool te Amersfoort Rectoren van de Latijnse school/ pro-gymnasium/ gymnasium te Amersfoort Leesgezelschap onder de zinspreuk Lectuur en Beschaving te Amersfoort Broederschap van O.L.V. van Kevelaar voor Amersfoort en omstreken Sociëteit Amicitia te Amersfoort Gereformeerde kerk te Amersfoort Naaischool der protestantse Armenloterij te Amersfoort 0926* Hervormde Gemeente Soest, met aanvullingen Commissie van onderstand te Amersfoort Schaakgenootschap te Amersfoort P. H. van Haselen te Amersfoort Collectie Briefhoofden Amersfoort en omstreken Sociëteit Concordia te Amersfoort Collectie bouwtekeningen van de architecten W. H. Kam, N. G. Kroes en H. Kroes Verenigingen van de Heilige Vincentius van Paolo te Amersfoort Families Kruijf en Ouwerkerk te Amersfoort R. K. Parochiaal Armenbestuur te Amersfoort Topografisch-Historische Atlas; Beeldcollectie Amersfoort Commissarissen van de Hessenstraatweg te Stoutenburg Postkantoor aan de Kortegracht te Amersfoort Collectie Amersfoortse bouwverenigingen Commissie voor de straatweg van Renswoude tot de grens met Barneveld Oosterwaterschap onder Bunschoten Vereenigd Sint Nicolaas- en Rikvisscherwaterschap Bibliotheek van de Amersfoortse Zang- en Toneelvereniging Waterschap Duist-Nieuwland 5

6 Openbare lagere tussenschool, later Openbare school 2 e soort aan de Hellestraat te Waterschap De Bunschoter en Duister Uitwatering in Zee Waterschap Coelhorst Waterschap De Drie Sluizen Waterschap De Malesluis Waterschap De Langeindsche Maten Waterschap De Langeindsche Maten; vergunningen Waterschap Bewesten De Eem Burgerlijk Armenbestuur te Amersfoort Waterschap De Drie Zielen en de Geeren Waterschap De Drie Zielen en de Geeren; vergunningen Waterschap Eemnes Waterschap Eemland Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Amersfoort Commissie ter bevordering van getrouw schoolbezoek te Baarn Waterschap Isselt Waterschap Isselt; vergunningen Hogere Burgerschool (H. B. S. ) te Amersfoort Baarnse Zwem- en Badinrichtingen Commissie tot bijstand voor de Fabricage, sedert 1921 Commissie voor de Openbare Nederlands-Israelitische Gemeente te Amersfoort 0230* Vereniging Ambachtsschool voor Amersfoort en Omstreken, sedert 1928 Vereeniging ter Vereniging tot uitdeling van spijs aan behoeftigen, sedert 1928 Vereniging tot verzorging Gereformeerde kerk te Baarn Plaatselijke commissie van schooltoezicht, vanaf 1921 plaatselijke commissie van Oudheidkundige vereniging Flehite te Amersfoort College van zetters van s Rijks Directie Belastingen te Amersfoort Sociëteit Unitas te Amersfoort Poëziealbum van Harriat Marianna Sophia Werer, leerlinge op het Baarnse Instituut Phoenix Bierbrouwerij te Amersfoort Schippersvereniging Schuttevaer, afdeling Amersfoort Baarnsche Bouwterrein Maatschappij Familie N. Vels Heijn (wethouder an Amersfoort ) en B. van der Kolk Waterschap De Gecombineerde Stoombemaling van de Zeldertsche Wetering W. Croockewit te Amersfoort Bestuur der R. K. scholen te Amersfoort, sinds 1890 R. K. schoolbestuur van Commissie van bijstand in het beheer van de Reinigingsdienst, sedert Waterschap Drakenburg Waterschap Drakenburg; vergunningen N. V. Amersfoortse Bescuitfabriek Meursing Christelijke Schoolvereniging te Renswoude Nederlandse Schutterij Kaderbond 0027* Brandweer te Amersfoort. Tijdelijk geplaatst in Soest Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging 0803* Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Bunschoten, Morton Chemical Company te Amersfoort Gereformeerd weeshuis te Amersfoort Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort Katholieke Arbeidersbeweging (K. A. B.), afdeling Amersfoort Algemene Nederlandse Grafische Bond, afdeling Amersfoort Willem Jan van Dam, kunstschilder te Amersfoort Openbare lagere school aan de Koningstraat te Amersfoort 6

7 Commissie Huldigingsfeesten 1898 uit de bewoners van de Kortegracht te Amersfoort 0229* Amersfoortse Contactcommissie (A.C.C.). Tijdelijk geplaatst in Soest Comité troonsbestijging Koningin Wilhelmina te Baarn N. V. Volkshuisvesting te Amersfoort Thomas-Scheltusstichting, Tehuis voor dames uit den deftigen stand te Amersfoort Een verslag van een verblijf van een mevrouw in Hotel Trier te Soest Vereniging voor Vreemdelingenverkeer te Amersfoort 20 e eeuw Commissie van bijstand in het beheer van de Gasfabriek en het Waterleidingbedrijf, Stoomroomboterfabriek De Volharding te Renswoude Mw. Hertha Muller Kuhlenthal, directrice van Middeloo te Amersfoort Collectie A. Asselbergs, wethouder te Amersfoort Collectie Asselbergs te Amersfoort Familie Bos- Van Dam, Bos-Poot te Leusden Vrijwillige Brandweer te Amersfoort Vereniging Handel en Nijverheid te Amersoort Vereniging tot het bouwen en verbeteren van woningen te Amersfoort Commissie tot wering van schoolverzuim te Baarn Gezondheidscommissie Baarn, Eemnes, Buschoten, Hoogland, Soest, Stoutenburg, Gezondheidscommissie te Amersfoort Doopsgezinde gemeente te Amersfoort Archief Eemland, tot 2005 Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort Vereniging Johan van Oldenbarnevelt te Amersoort Gascommissie te Baarn Boek-, muziek-, papier- en kunsthandel G. G. Veenendaal te Amersfoort Industrie- en huishoudschool Prinses Irene, later LHNO (Lager Huishoud- en Internationale Orde der Goede Tempelieren (IOGT) Loge Immer Voorwaarts te Waterschap Soesterveen Amersfoortse schietsportvereniging Prins Hendrik Sociëteit De Vereeniging te Amersfoort Commissie van bijstand in het beheer van landgoed Birkhoven te Amersfoort Gemeentelijke Dienst Openbare Werken te Amersfoort Families Donanth en Van de Pijpekamp te Amersfoort Gerrit Cornelis van Stuijvenberg, bouwkundige te Renswoude (1844) Amersfoorts Mannenkoor Algemeen vertegenwoordigend comite der plaatselijke belangen voor de tramweg Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst en Ziekenbarak, later Gemeentelijk Exploitatie- en bouwmaatschappij Birkhoven te Amersfoort Doopsgezinde gemeente Baarn-Soest, (1907) Jules Frank te Amersfoort Vereeniging Handelsschool voor Amersfoort en omstreken, sedert 1 januari Orkestvereniging Amersfoort Gasfabriek te Amersfoort Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Baarn Werkloosheidscommissie of Gemeentelijk Werkloozenfonds te Baarn Christelijke Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria te Amersfoort Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (K. N. N. V.), afdeling Amersfoortse Zwem- en Polo Club (AZ&PC) Waterleidingsbedrijf te Amersfoort Buitenpolder Maanen en Veldhuizen onder Ede 7

8 Mr. J. C. graaf van Randwijck, burgemeester van Amersfoort 0035* Gas-, Water- en CAI-bedrijf te Amersfoort. Tijdelijk geplaatst in Soest Vereniging Het Groene Kruis te Renswoude 0923* Gereformeerde kerk te Soest Sophia Hylkama van Galen te Amersfoort Kanaalvereniging De Geldersche Vallei te Amersfoort Commissie van bijstand voor de Keuringsdienst van vee en het Openbaar Slachthuis te Archief van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Amersfoort Stadsarchitect te Amersfoort Grondbedrijf te Amersfoort Comite voor Belgische vluchtelingen en uitgewekenen te Amersfoort Levensmiddelenbureau van de gemeente Amersfoort Commissie tot bijstand in het beheer van plantsoenen en landelijke bezittingen te Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement Amersfoort 0905* Stichting Nederlands Hervormde Gezondheidszorg De Wijkverpleging, Het Oranje Coöperatieve landbouwvereniging Renswoude Vereniging Gizzoek Emoenoh te Amersfoort Huurcommissie voor de Gemeente Baarn Huurcommissie te Amersfoort Commissarissen van de administratie van de Straatweg van s Graveland naar Commissie van bijstand in het beheer van de zaken in betrekking staande tot de Middenstands-woningbouwvereniging Frisia te Amersfoort Timmerfabriek Vonkeman en Vredeling te Amersfoort Commissie van bijstand voor het onderwijs te Amersfoort Gemeentepolitie te Baarn Commissie van toezicht op de Handelsdag- en avondschool te Amersfoort 0945* Vereniging Vrijwillige Burgerwacht te Soest Burgerlijk Armenbestuur te Baarn Voetbalvereniging Amersfoortse Boys Technische commissie ter voorbereiding van de unificering van het openbaar en lager W. van Gebt, architect te Amersfoort 0940* Schoonheidscommissie te Soest 0912* Gemeentepolitie te Soest Christelijke Jongelieden Voetbalvereniging (C.J.V.V.) te Amersfoort Geneeskundige Dienst te Amersfoort Vereeniging van Centrale Armenzorg te Baarn Amersfoortse Kunstkring Monumentencommissie te Amersfoort Collectie Simon van Adelberg Amersfoortse Lawntennisclub Amersfoort (ALTA) Baarnse Watersportvereniging De Eem Commissie voor georganiseerd overleg te Amersfoort J. D. H. van der Neut te Amersfoort Buurtvereniging Goed-Wonen, sinds 1926 Speeltuin- en Jeugdrecreatievereniging Maison Hartel te Amersfoort (1997) Christelijke Nationale Werkmansbond, afdeling Amersfoort Schaakgenootschap Amersfoort Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH), afdeling Amersfoort Commissie voor de Gemeentebedrijven, Werken en Eigendommen te Baarn Club Het Mierennest Schoolkledingcommissie te Baarn Stichting Badhuizen te Amersfoort Volkshogeschool Drakenburgh te Baarn 8

9 0904* Soester Turnclub Wielervereniging Eemland, voorheen Ren- en toerclub De Pedaalridders Comite voor hulp in bijzondere omstandigheden, sedert 1932 Plaatselijk Crisiscomite Rooms-Katholieke Wit-Gele Kruis te Achterveld Waterschap Beoosten De Eem 0911* Consept-inventaris Archief Gemeentebestuur Soest Stichting Wit-Gele Kruis Fonds Hoogland Vereniging voor ziekenverzorging te Baarn Commissie van advies voor de werkloosheidsverzekering, tevens commissie voor Commissie tot samenwerking inzake armenzorg te Baarn Onderwijscommissie te Baarn Commissie Publieke werken te Baarn 0938* Burgerlijk Armenbestuur, later voor Maatschappelijk Hulpbetoon/ Zorg te Soest Gemeentebestuur Leusden Commissie voor de Geldersche Vallei te Amersfoort Plaatselijk Crisiscomité te Baarn N. V. Amersfoortse Autobusdienst Commissie van bijstand voor de Geneeskundige Dienst te Amerfoort, sinds 1946 voor Christelijke Historische Unie (CHU)-Kiesvereniging Amersfoort Gemeentebestuur Stoutenburg Collectie Bronswerk Vereniging van oud-leerlingen der tuinbouwcursussen te Amersfoort Commissie voor georganiseerd overleg te Baarn Rotaryclub Amersfoort Loodgietersbedrijf Van Loon te Amersfoort Wethouder van onderwijs te Amersfoort R. K. basisschool Tafelronde/ St. Jorisschool te Amersfoort Unie Een school met den Bijbel, locaal comité te Amersfoort Vereniging voor christelijk buitengewoon onderwijs te Amersfoort 0941* Stichting tot beheer van het Soester Natuurbad te Soest Fok- en Controlevereniging Renswoude en Omstreken Amersfoortse Mixed Hockey Club Vereniging Cultuka te Amersfoort Gemeentelijke Sociale Dienst te Amersfoort Collectie Jogchem s Theaters te Amersfoort Gezondheidsdienst voor dieren, afdeling vooruitgang Geldersch Vallei te Renswoude Comite Meerwerk-Actie te Amersfoort Nederlandse Vrouwen-Elektriciteits-vereniging, afdeling Amersfoort en omstreken B. J. Lenting als lid van de Berscherming Burgerbevolking (BB) Amersfoorts Kunstenaargenootschap De Ploegh (AKG De Ploegh ) Raad van de Arbeid te Amersfoort Commissie tot onderzoek van de klachten over de werkwijze van de Instelling voor Commissie van advies voor steunverlening te Baarn, Plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling Eemnesser polders Distributiekring Baarn te Baarn Distributiekring Amersfoort e.o. 0929* Natuurwachtvereniging Eemland, gevestigd te Soest Gemeentelijke Dienst voor Geldverkeer en Administratie (DGA) P. v.d. A., afdeling Amersfoort Oorlog 10 mei mei 1940, Grebbelinie/ Veenendaal/ Russcheveen, cp. M Commissie Hulpverlening Oorlogsschade 1940 te Amersfoort Dagboekje uit Kamp Waterloo te Leusden Papierhandel De Havik te Amersfoort Plaatselijke werkgemeenschap van de stichting Winterhulp te Baarn 9

10 Reformhuis Pomona te Amersfoort Vakgroep Detaihandel in kruidenierswaren voor Amersfoort en omgeving Vertrouwenscommissie van de Amersfoorte kruideniers Lawn Tennisvereniging t Stort te Amersfoort 0252* Inlevingscollectie 20 e eeuw; Tijdelijk geplaatst in Soest Bureau voor Steunverlening te Baarn Nederlandse Volksdienst afdeling Baarn Gemeenelijke Centrale Keuken te Baarn , J. G. L. Harloff burgemeester te Amersfoort Kaartsysteem Geallieerde oorlogsslachtoffers begraven op begraafplaats Rusthof te Plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling beoosten de Eem Fotofring Eemland Collectie van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort Saneringscommissie te Baarn Oorlogsdagboek van M. J. E. ten Berge-Grol te Soest Collectie B. de Feber ( , 1972) Mej. A. M. Nefkens, Rode-Kruishelpster in het krijgsgevangenkamp te Amersfoort Amersfoortse Reddingsbrigade Gemeentebestuur Woudenberg 0944* Kabinetsarchief van de burgemeester te Soest N. Gerritsen te Amersfoort, verzetstrijder Dagboek van M. Haas-Bouma te Amersfoort Theo Hendrikx, chef van de NSF in Kamp Amersfoort Gemeentelijke Gasbedrijf Baarn 0937* Adviescommissie tot zuivering van het politiepersoneel te Soest Buurtvereniging St. Radboud te Amersfoort Stukken betreffende een illegale telefooncentrale bij bakker J. Vonk Wzn. in de Commissie van Toezicht Bureau Roerende Goederen van Vijanden en Landverraders Adviescommissie voor de zuivering van het gemeentepersoneel te Amersfoort 0910* Hopman Hasselman Groep te Soest Vereniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Onderwijs te Amersfoort Comité tot het eeren van hen die vielen voor het vaderland te Amersfoort Werkcomite Oorlogsmonument Kamp Amersfoort A. J. van Dam, alias Van der Grinten te Amersfoort 0928* Katholieke Volkspartij, afdeling Soesterberg 0449* Buro voor bedrijfkundig onderzoek ir. J. Th. Strauss te Baarn. Tijdelijk geplaatst in Gemeentelijke onstelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Baarn Stichting voor de Amersfoortse jeugd Groote Commissie der Illegaliteit te Amersfoort Nederlands Volksherstel, afdeling Baarn, later Stichting Baarnsche Gemeenschap Dienst Gemeentewerken te Amersfoort (1914) Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (GLTO), afdeling Renswoude e.o Collectie A. Brons Financiële commissie te Baarn Prijzencommissie te Amersfoort Instelling voor maatschappelijk hulpbetoon te Baarn Gemeentebestuur Amersfoort (A & I) Adviescommissie voor onderwijsaangelegenheden te Amersfoort Bioscoopcommissie, ook wel Plaatselijke Commissie van toezich op de bioscopen te Plaatselijke Prijzencommissie voor Baarn, ook wel Commissie voor Prijzenbeheersing Prijzencommissie voor Baarn Adviescommissie Woonruimtewet 1947 te Woudenberg Woningbouwvereniging De Vooruitgang te Woudenberg 0801* Gemeentebestuur Bunschoten 10

11 Plaatselijke demobilisatie-commissie te Baarn, ook wel Commissie voor ontvangst Bureau voor huisvesting te Amersfoort Amersfoortse Klokkenspelvereniging Waterschap t Hogeland De Amersfoortse Gemeenschap Stichting tot beheer van de Pekingtuin te Baarn 0936* Commissie van Georganiseerd Overleg in de gemeente Soest Gemeentebestuur Eemnes, (1934) (1995) Zeepolder en polderdistrict Arkemheen; vergunningen Comité Koperen Huwelijksfeest Koningin Juliana en Prins Bernard te Baarn Commissie voor de lichamelijke opvoeding te Amersfoort Comite tot bescherming van algemene en bijzondere belangen binnen Amersfoort Amersfoortse Sportstichting Schoolartsendienst Baarn en Omstreken Vrouwengroep Kleine Kracht te Amersfoort Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (NVSH), afdeling Amersfoort Dijkschap Grebbedijk Dijkschap Grebbedijk; vergunningen Waterschap Barneveldse Beek Waterschap Barneveldse Beek; vergunningen Waterschap Grebbe Waterschap Grebbe; vergunningen Waterschap Heiligenbergerbeek Waterschap Heiligenbergerbeek; vergunningen Waterschap Lunterse Beek Waterschap Lunterse Beek; vergunningen Waterschap Wageningen en Ede Waterschap Wageningen en Ede; vergunningen Gemeentelijke Sociale Dienst te Baarn Eemcommissie Stichting schooltandverzorging te Amersfoort Peters van der Laanstichting te Baarn Dienst Publieke Werken te Baarn Gemeentebestuur Renswoude, (1929) (2000) Diabetes Vereniging Nederland (DVN), afdeling Eemland te Amersfoort Hendrik Jan Doornekamp, marathonloper op klompen te Amersfoort Stichting R. K. Jeugdraad Amersfoort CHU, afdeling Leusden Gemeentebestuur Baarn 0903* Sportstichting te Soest 0924* Stichting Don Bosco te Soest Nationaal Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland, afdeling Baarn Plaatselijke commissie voor het Bouwsparen te Baarn, ook N. V. Bouwkas (later Centrale Amersfoortse Werkplaats voor Aangepast Arbeid (C.A.W.A.) Commissie Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening te Woudenberg H. Molendijk, burgemeester van Amersfoort Katholieke Volkspartij (K. V. P.), afdeling Amersfoort Collectie Hooglandse bouwvergunningen Stichting Vacantiebesteding Personeel Gemeente Amersfoort, later Stichting Vrij en Uit Amersfoort Britisch Club Nederlandse Vereniging voor Vrouwen met Academische Opleiding, afdeling Collectie Boekenoogen Amersfoort 0212* Regionale Muziekschool Amersfoort. Tijdelijk geplaatst in Soest Lawn Tennis Vereniging Flehite te Amersfoort Kompost en rioolwaterzuiveringsbedrijf Soest en Baarn Raad van Kerken, voorheen de Oecumenische Raad Commissie inzake cultuurbeleid te Amersfoort 11

12 0906* Gezinsverzorging van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Soest 0946* Grondbedrijf te Soest Stichting Amersfoort 700 jaar stad Stichting Amersfoortse Avond-Ulo, later Avond-Mavo Plaatselijk schoolmelkcomité te Baarn Stichting Werkgroep Natuurbescherming Amersfoort Sociaal Caritatief Centrum Amersfoort Wit-Gele Kruis Amersfoort, R. K. Vereniging voor maatschappelijke gezondheidszorg R. K. Openbare Bibliotheek te Amersfoort St. Joris Biertappersgild te Amersfoort Het bestuur van de Stichting tot oprichting en instandhuiding van scholen voor Vereniging voor Kinderwerktuinen te Amersfoort, sinds 1977 Stichting Kinderwerktuinen Wandelsportvereniging Zonder Uitvallers Terug (Z.U.T.) te Amersfoort Hervormde Gemeente Eemnes (PKN) Burgemeester J. Ch. I. van Niekerk te Eemnes Raad voor Maatschappelijk Werk te Amersfoort Waterschap Isselt-Middelwijk Waterschap Isselt-Middelwijk; vergunningen Stichting De Voorde te Amersfoort Stichting Ruitersportcentrum Amersfoort Stichting Werkgemeenschap Het Amersfoorts Lyceum De Commissie Huishoudelijke Voorlichting Heiligenbergerbeek te Renswoude Waterschap Bewesten De Eem; vergunningen Interkerkelijke Stichting voor Levens- en Gezinsmoelijkheden te Amersfoort Comite Jeugd Vakantiefeest te Amersfoort Ravelijn en haar voorgangers Commissie Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers te Woudenberg Commissie Werkloosheidvoorziening te Woudenberg Plaatselijke Commissie Zelfstandigen te Woudenberg Priesterconferentie Stad Amersfoort, vanaf 1970 werkgroep Pastores Amersfoort Stichting Tijdschrift Flehite te Amersfoort Baarnse stichting voor lichamelijke opvoeding en sport, ook wel Sportstichting Theodorus van Embdenstichting te Amersfoort Stichting Bouwstroom Zuid-Oost Utrecht te Renswoude Muziekvereniging St. Caecilia Hoogland Vereniging Vrienden van Hoogland 0943* Personeelsvereniging Dienst Gemeentewerken te Soest Cricketclub L. B. W. te Amersfoort Vereniging voor het Grootwinkelbedrijf, Kring Amersfoort Stichting Sportfondsenbad te Amersfoort (1932) Coöperatieve woonvereniging De Schuilenburght te Amersfoort 0942* Gemeentelijke Sociale Dienst te Soest Stichting Amersfoorts Binnenstads Comite (A.B.C.) Waterschap De Melm Waterschap De Melm; vergunningen t Amersfoorts Binnenstad Aktie komite (TABAK) Hotel-Restaurant Het Witte Huis te Soest 0939* Wijkraad Soesterberg te Soest Schoolraad voor het openbaar lager onderwijs te Woudenberg 0922* Vereniging De Soester Gemeenschap D66, afdeling Amersfoort 0240* Documentatiecollectie W. J. van Hoorn betreffende Amersfoort. Tijdelijk geplaatst in Adviescommissie voor de voorbereiding en uitvoering bouwplannen te Woudenberg Commissie voor onderwijsaangelegenheden te Woudenberg Adviescommissie voor de Verkeersveiligheid te Woudenberg Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort 0935* Commissie Culturele Zaken te Soest 12

13 Stichting buitenlandse werknemers te Amersfoort Culturele Raad te Baarn 0908* Interkerkelijk Vredesberaad (I. K. V.) te Soest Comité 25-jarig regeerjubileum Koningin Juliana te Baarn Distributie aardolieproducten (olicrisis van 1973) bij de Disributiekring Amersfoort Waterschap De Eem Waterschap De Eem; vergunningen Comité 100 jaar spoor in Baarn Sportraad te Woudenberg Fractie Partij van de Arbeid (P. v.d. A.) afdeling Amersfoort Stichting verzorgingshuizen Eemland te Amersfoort Drs. C. Kamerbeek als bestuurslid van de Oudheidkundige Vereniging Flehite te Stichting Dichterskring te Amersfoort Archiefstukken van F. Heykoop-van Schijndel te Amersfoort Gemeenschappelijke Schoolraad te Eemnes Vrouwenhuis te Amersfoort Eerste Enige Echte Wielrijdersbond (E. N. W. B.), sinds 1979 Fietsersbond enfb, Commissie tot onderzoek van de definitieve huisvestigingsmogelijkheden voor Juniorkamer Eemland te Amersfoort Dorpsraad Hooglanderveen, (1954) * Stichting De Windhond te Soest Archief van de begrafenisonderneming Joh. Boshuizen Dorpsraad Hoogland Vereniging Gemengd Zangkoor Cantilene te Amersfoort Beheerscommissie Centrale Accommodatie Eemnes Commissie De Hilt Stichting De Driesten voor Sociaal Cultureel Werk Eemnes Hoefhamerstichting te Amersfoort Stichting Bosfolk te Amersfoort Linkse boekhandel te Amersfoort Comité Muziektent Brink te Baarn Stichting Jazz in Amersfoort Vereniging voor Sociaal-Cultureel werk Amersfoort (VESCA) David Mol, actievoerder tegen het cenrumplan en raadslid te Amersfoort, * Beweging Vrouwen voor Vrede te Soest Vereniging Alliance Française te Amersfoort 0927* Nederlandse bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Soest Tegendruk, onafhankelijk stadskrant van Amersfoort Archiefstukken van Handan Ugur te Amersfoort Johannastichting te Amersfoort 0038* Stichting Startende Ondernemers Amersfoort (SOOA). Tijdelijk geplaatst in Soest 0925* Initiatiefgroep Het Gebouw te Soest Rotaryclub Amersfoort-Stad Theater De Lieve Vrouw te Amersfoort Vereniging voor Ontspanning en Recreatie in de Keuken te Amersfoort Invaliden Avond Vierdaagse te Amersfoort Comité Baarn Geschenk Prinselijk Paar, ter gelegenheid van het 50-jarig Stichting Behoud Nimmerdor te Amersfoort (1975) Club van Honderd van Voetbalvereniging C. J. V. V. te Amersfoort A. H. Meijer, patholoog anatoom op het Pathologisch Anatomisch Laboratorium, B. Elias voorzitter van de redactiecommissie van de Stichting Amersfoortse Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) Archiefstukken van K. Tewarie te Amersfoort Stichting Kapel van Coelhorst te Hoogland Stichting Energiebureau Amersfoort La Mama 2000 te Amersfoort Stichting Vrienden van de St. Joriskerk te Amersfoort 0933* Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester van Soest 13

14 21 e eeuw Eemlandse Bemoei je d r mee-prijs Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester van de gemeente Woudenberg Amersfoort in C Natuurboerderij De Brinkhorst te Amersfoort, Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van Amersfoort Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester van de gemeente Leusden 14

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933

Inventaris van het archief. van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 T00036 Inventaris van het archief van het Gemeentebestuur Leersum, 1811-1933 Brita Pilger Leersum 1988 Aanvullingen Eddy Hinders Versie februari 2013 Inleiding 3-7 Grondgebied 3 Bestuur en rechtspraak

Nadere informatie

r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. - UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10

r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. - UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10 r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10 SCHIEDAM. - H. A. M. ROELANTS. INHOUDSOPGAVE IN ALPHABETISCHE VOI,GORDE. Ie GEDEELTE. A. Bladz. Aanslag voor de Rijksinkomstenbelasting

Nadere informatie

De archieven i Utrecht

De archieven i Utrecht De archieven i Utrecht Samsom Alphen aan den Rijn DE ARCHIEVEN IN UTRECHT Op het omslag: koning Pepijn bevestigt de S. Maartenskerk te Utrecht in het bezit van de immuniteit voor al haar goederen, 751

Nadere informatie

Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht. Het Utrechts Archief in samenwerking met

Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht. Het Utrechts Archief in samenwerking met Scholen stichten Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht Trajecten door Utrecht 11 Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse Geschiedenis Scholen

Nadere informatie

DE UITSPANNING VAN A. P. PAPOT BIJ HET WARMONDERHEK. (Prent uit * 1845.)

DE UITSPANNING VAN A. P. PAPOT BIJ HET WARMONDERHEK. (Prent uit * 1845.) LEIDS JAARBOEKJE 955 DE UITSPANNING VAN A. P. PAPOT BIJ HET WARMONDERHEK. (Prent uit * 1845.) JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN I955 ZEVEN EN VEERTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast.

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. LEIDS JAARBOEKJE 1963 Foto ommezijde: De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1963 VIJF EN VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

LEIDS JAARBOEKJE 1954

LEIDS JAARBOEKJE 1954 LEIDS JAARBOEKJE 1954 SI 0011\\ I~GOT:l~I~G.~NG.LAX LI13 lil JNSHCRGl:II\~-I:G met dc stoomtram van de Rijnlandsche StoomtramInaatschappij, LeidenP Katwijk, geopend ISXI Links het oude koffiehuis Zomerzorg.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeente Waterland. Gemeente Waterland

Inhoudsopgave. Gemeente Waterland. Gemeente Waterland Inhoudsopgave Contactinformatie en algemene gegevens 2 Voorwoord 5 Trefwoordenregister 7 Reactieformulier 95 Colofon 96 De Gemeente De tien kernen van Waterland 10 Gemeentebestuur 16 Ambtelijke organisatie

Nadere informatie

Peter Elverding, voorzitter Raad van Bestuur DSM

Peter Elverding, voorzitter Raad van Bestuur DSM 0 p 1 mei 1902 begon directeur-generaal ].H.E. Wenckebach van de dienst der Staatsmijnen zijn werkzaamheden op kasteel Ter Worm in Heerlen. En op 29 mei 1902 werd in het Staatsblad de instelling van een

Nadere informatie

Trefwoordencatalogus op de collectie Leeuwarder drukwerk t/m 2000

Trefwoordencatalogus op de collectie Leeuwarder drukwerk t/m 2000 Trefwoordencatalogus op de collectie Leeuwarder drukwerk t/m 2000 De collectie Leeuwarder drukwerk bevat kleiner gedrukt materiaal als brochures, pamfletten, folders, briefhoofden enz., dat belangrijk

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28)

Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) NT00028_7 Nadere Toegang op inv. nr 7 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten van

Nadere informatie

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april.

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. I LEIDS JAARBOEKJE 1962 Foto W. Dijkman Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1962 VIER EN

Nadere informatie

LEIDS JAARBOEKJE 1977

LEIDS JAARBOEKJE 1977 LEIDS JAARBOEKJE 1977 JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1977 NEGEN EN ZESTIGSTE DEEL GEDRUKT VOOR DE VERENIGING OUDLEIDEN DOOR BEUGELSDIJK LEIDEN B.V. Frontispice: Brouchovenhofje

Nadere informatie

CONCEPT. INVENTARIS van de archieven van de parochie H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999) door Henk Willems

CONCEPT. INVENTARIS van de archieven van de parochie H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999) door Henk Willems INVENTARIS van de archieven van de parochie CONCEPT H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999) door Henk Willems 1 2 INVENTARIS van de archieven van de parochie H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999)

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

ADRESBOEK SCHIEDAM. - UITGA VE 1911. VA N

ADRESBOEK SCHIEDAM. - UITGA VE 1911. VA N .r ADRESBOEK VA N SCHIEDAM. UITGA VE 1911. u SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAN'l'S. t b8 INHOUDSOPGA VE, in alphabetische o rde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. I Aan de Hflofdstukken voorafgaande mededeellngen.

Nadere informatie

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ.

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. 4,. 4 %4 VIERDE * t ir,,aw DRUK. ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. ONZE AFGEVAARDIGDEN PORTRETTEN EN BIOGRAFIEEN DER LEDEN VAN DE EERSTE EN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VERKIEZINGEN

Nadere informatie

Kamper Kroniek 2001. door Sam Hörchner

Kamper Kroniek 2001. door Sam Hörchner Kamper Kroniek 2001 door Sam Hörchner Deze kroniek maakt geen aanspraak op volledigheid. Zij berust op een persoonlijke keuze uit het nieuws van Kampen en omgeving. januari 1-1 Met veel geschiet en laaiende

Nadere informatie

Mr. C. W. de Vries: Nederlands staats- en administratief recht. Dr. J. Wisselink: Industriële economie en bedrijfshuishoudkunde.

Mr. C. W. de Vries: Nederlands staats- en administratief recht. Dr. J. Wisselink: Industriële economie en bedrijfshuishoudkunde. MUSEUM BOYMANS Het Museum is gevestigd Mathenesserlaan 18-20. Geopend iedere dag, des Zondags en op algemeen erkende Christelijke feestdagen te 11, op werkdagen te 10 uur; sluit gedurende Januari-Maart

Nadere informatie

Na gedane arbeid. Gids voor de geschiedenis van cultuurbeoefening en vrijetijdsbesteding in de provincie Utrecht

Na gedane arbeid. Gids voor de geschiedenis van cultuurbeoefening en vrijetijdsbesteding in de provincie Utrecht Na gedane arbeid Gids voor de geschiedenis van cultuurbeoefening en vrijetijdsbesteding in de provincie Utrecht Trajecten door Utrecht 10 Het Utrechts Archief in samenwerking met de Stichting Stichtse

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht

Jaarverslag 2009. Maart 2010 Utrecht Jaarverslag 2009 Maart 2010 Utrecht Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1 Beleid en Management 5 2 Inspectie 6 2.1 Reguliere inspectiecyclus 6 2.2 Invloed op concernbrede ontwikkelingen 7 2.3 Voorlichting

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1 Een van de laatste huisjes in de voormalige Drentse proefkolonie

Nadere informatie

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904.

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904. JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904. LEIDEN - A. W. SIJTHOFF. 1904. EEN WOORD VOORAF. De Vereeniging Oud

Nadere informatie

BBA DOETINCHEM. Inventarisatie industrieel erfgoed. Herziene versie BUREAU BOUWHISTORIE ARCHITECTUURGESCHIEDENIS VOOR V.O.F.

BBA DOETINCHEM. Inventarisatie industrieel erfgoed. Herziene versie BUREAU BOUWHISTORIE ARCHITECTUURGESCHIEDENIS VOOR V.O.F. Herziene versie BBA BUREAU VOOR BOUWHISTORIE EN ARCHITECTUURGESCHIEDENIS V.O.F. Inventarisatie industrieel erfgoed DOETINCHEM INVENTARISATIE INDUSTRIEEL ERFGOED DOETINCHEM INVENTARISATIE INDUSTRIEEL ERFGOED

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG (1808) 1814 1945 (1964) Streekarchivariaat Noordoost Friesland 2006 2 Inhoud Inleiding 4 Schiermonnikoog tot 1795 4 Bestuur tot 1795 6 Rechtspraak

Nadere informatie

1979-1995 J.R. Wolthaus, dominee te Zoeterwoude. Hij nam 8 januari 1995 afscheid om zich daarna als dominee te gaan vestigen in Leiden (Vredeskerk).

1979-1995 J.R. Wolthaus, dominee te Zoeterwoude. Hij nam 8 januari 1995 afscheid om zich daarna als dominee te gaan vestigen in Leiden (Vredeskerk). 1978 October: Minister Gardeniers van CRM opent het multifunctioneel gebouw De Eendenkooi. November: Dominee S. Schoch neemt afscheid van de Hervormde gemeente. (zie ook 1970) November: Het gebouw De drie

Nadere informatie

Historische Kring Hoogeveen

Historische Kring Hoogeveen Historische Kring Hoogeveen Index Knipselkrant Boek 101-104 Samensteller: dhr. R. Soter. Producent: dhr. J. Pol. Aan deze index is veel tijd en zorg besteed. Wanneer u van mening bent dat iets onjuist

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 310 Rapport van L.C. de Raadt betreffende de uitbouw van het maatschappelijk werk op Aruba (1968-1969)

Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 310 Rapport van L.C. de Raadt betreffende de uitbouw van het maatschappelijk werk op Aruba (1968-1969) - - --- -- -- - ---- Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 310 Rapport van L.C. de Raadt betreffende de uitbouw van het maatschappelijk werk op Aruba (1968-1969) Inventarisnummer van archiefstuk(ken):

Nadere informatie