Chronologisch archievenoverzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chronologisch archievenoverzicht"

Transcriptie

1 Chronologisch archievenoverzicht Laatste update: September 2010

2 14 e eeuw Stadsbestuur Amersfoort Gecombineerd Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort (1982) Collectie Amersfoortse Zegels en Heraldiek Collectie Flehite te Amersfoort Stichting Armen de Poth te Amersfoort Superintendenten belast met het beheer van de voormalige kloostergoederen Rentmeester van de tertiën der vicarieën te Amersfoort Capittel van Sint Joris te Amersfoort 15 e eeuw Huis Randenbroek te Amersfoort Stadsgerecht Amersfoort Collectie losse stukken Onze Lieve Vrouwenlofs Broederschap te Amersfoort Burgerweeshuis te Amersfoort College van de Malen op het Hoogland Dijkstoel van het polderdistrict Wageningen en Bennekom als voorzittend college van 16 e eeuw Gemeente Woudenberg Weeskamer te Amersfoort Gerecht Leusden, Leusderbroek, Hamersveld, Snorrenhoef en Donkelaar Collectie Publicaties, ordonnanties, plakkaten enz. van de overheid Polder en waterschap De Haar Veenraad der Geldersche en Stichtse Veenen Sint Elisabeth Gast- of Ziekenhuis te Amersfoort (1500) Stedelijke lakenpers en de lakenfabriek van de gebroeders Beaune en Frans van Reijner Hendricks Oltheijnen van Bitteschoten Elbertus Schouten, koekebakker te Amersfoort Grietgen Maes, wedue van Jan Berntz (Roemer) Retroacta van de Burgerlijke Stand te Amersfoort Hervormde Gemeente Amersfoort (1553, 1977) Amersfoortse Topografisch-Historische Atlas; Collectie kaarten en plattegronden * Gerechtsbestuur Soest en Birk (1841) Stukken betreffende de Zwijnvoortse Tiens te Amersfoort Gerechtsbestuur Stoutenburg 17 e eeuw Collectie Oldenbarneveltiana te Amersfoort Gerechtsbestuur Baarn en Ter Eem Hoogheemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk Hervormde Gemeente Baarn Notarissen te Amersfoort Gerecht Hoogland Polder en waterschap De Hond 2

3 Zeepolder en polderdistrict Arkemheen Conglomeraat van archieven van de gerechtsbesturen van Leusden en Asschat en Heemraadschap van de Rivier de Eem, beken en aankleve van dien Gerecht Isselt Maesje Everts Gerecht Duist, de Haar en Zevenhuizen Dijkstoel van het polderdistrict Wageningen en Bennekom Gerecht Stoutenburg Remonstrants Gereformeerde Gemeente te Amersfoort Polder en waterschap Neerzeldert Gerecht Renswoude en Emmikhuizen 0931* Kleine Sint Anna Gilde te Soest Gijsbert (Hermenschens) van Meeckeren Bank van Lening te Amersfoort Dijkstoel van de Rhenensche Nude en Achterbergsche Hooylanden Gerechtsbestuur Eemnes-Buitendijk Notarissen te Eemnes Polder en waterschap De Slaag Retroacta van de Burgerlijke Stand te Renswoude Polder De Duist 0802* Ambachtheerlijkheid Bunschoten (1415) Dekenaat van de RK parochie Sint Fransciscus Xaverius of Soli Deo Gloria te Bekaaide Maatpolder en Bekaaide Maatwaterschap Gemeenten Hoogland, Duist, De Haar en Zevenhuizen (1983) Gerechtsbestuur Eemnes-Binnendijk Rooms-Katholieke statie (sonds 1855 parochie) Sint Franciscus Xaverius of Soli Deo Hervormde Gemeente Eemnes-Binnendijk, St. Pieterskerk College van de Slaperdijk Waterschap Middelwijk Waterschap Middelwijk; vergunningen Retroacta van de Burgerlijke Stand te Hoogland Huis Birkhoven te Amersfoort 0800* Gemeentebestuur Bunschoten Gerechtsbestuur Isselt (1619) Kalandermolen te Amersfoort Retroacta van de Burgerlijke Stand te De Vuursche Gerecht Eemnes Hervormde Gemeente Leusden Gerecht Woudenberg Gemeente Renswoude (1635) (1998) Bombazijnwerker Hendrik Harmensz. Van Dortmunt te Amersfoort Retroacta van de Burgerlijke Stand te Leusden Rooms-Katholieke parochie Sint Nicolaas te Eemnes Gerecht Baarn Polder Het Nieuwland Huis Schothorst te Amersfoort Gecommitteerde geërfden van Eemnes Binnendijks Gecommitteerde geërfden van Eemnes Buitendijks 0909* Groot Gaesbeeker Gilde te Soest Gecommitteerde geërfden van t Hogeland c.q. Vereenigde Polderdirectien van de Families Verwey en Van Doelen te Eemnes Retroacta van de Burgerlijke Stand te Woudenberg Evangelisch-Luterse Gemeente te Amersfoort Collectie Kragt te Hoogland Stukken betreffende de families Thiens en Padtbrugge te Amersfoort Stukken uit de nalatenschap van Abraham Visser en zijn echtgenote Geertruida Vos te Retroacta van de Burgerlijke Stand te Eemnes 3

4 Gecommitteerden tot maken en onderhouden van de Bunschoter Neer- en Nieuwe weg 0932* R. K. parochie Petrus en Paulus te Soest Eembrugcommissie te Baarn Charles Baron Nepveu en zijn zoon Jean Laurent Baron Nepveu, voornamelijk 18 e eeuw Schouten van de beide gerechten Eemnes-Buitendijk en Eemnes Binnendijk Retroacta van de Burgerlijke Stand te Baarn Polderbesturen onder Eemnes Binnen- en Buiendijks Polder en waterschap Overzeldert Hervormde Gemeente Eemnes-Buitendijk, Nicolaaskerk Buitenpolder De Bovenste polder onder Wageningen Gerecht Asschat Gerecht Emmeklaar Rooms-Katholieke parochie Sint Martinus te Hoogland Waterschap De Pijnenburgergrift Waterschap De Pijnenburgergrift; vergunningen Gerecht Geerestein Notarissen te Woudenberg Collectie J. D. H. van der Neut te Amersfoort Rooms-Katholieke statie (sinds 1855 parochie) van Onze Lieve Vrouwen Hemelvaart Familie Thomas-Scheltus te Amersfoort Rooms Katholieke parochie St. Joseph te Hamersveld gemeente Leusden Gerecht De Vuursche Buitenpolder De Benedenste polder onder Wageningen Broederschap van St. Hubert te Amersfoort Hervormde Gemeente Hoogland Mr. Jan Both Hendriksen, advocaat en procureur, stadssecretaris van Amersfoort en 0201* Collectie van Haselen te Amersfoort. Tijdelijk verplaatst in Soest Gerechtsbestuur De Vuursche Hendrik Visschers te Hoogland Bickerspolder en Bikkerswaterschap Collectie afzonderlijke archiefstukken uit archieven van Renswoude Herman van den Hengel 19 e eeuw Notarissen te Baarn Collectievan tekeningen van tabaksschuren, getekend door H. C. van Noordenburg te Notarissen te Leusden Gecommitteerden tot de Brand, ook wel College van de Brand of Brandcollege te Modehandel Luijcx N. V. te Amersfoort Gemeentebestuur (Maire) Eemnes Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te De Vuursche Stads- c.q. gemeentebestuur Amersfoort Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Baarn Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Eemnes Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Leusden 0934* Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Soest Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Stoutenburg Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Amersfoort 4

5 0025* Gemeentepolitie te Amersfoort; Grootste deel tijdelijk te Soest 0902* Gemeentebestuur Soest 0017* Gemeenteontvanger te Amersfoort; Tijdelijk te Soest Manufactuur M. van Gelder te Amersfoort Gemeentebestuur Leusden Gemeentebestuur Stoutenburg Gemeentebestuur Eemnes Gemeentebestuur Baarn Commissie tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst, district 0026* Dienstdoende schutterij te Amersfoort. Tijdelijk geplaatst in Soest Familie Van Voorst te Renswoude Sociëteit Randenbroek te Amersfoort Gemeentebestuur De Vuursche (1861) College van curatoren van de Latijnse school/ pro-gymnasium/gymnasium te Werkinstituut tot wering der bedelarij te Amersfoort Maatschappij tot Nut van t Algemeen, departement Amersfoort Mr. Johannes de Louter, advocaat en notaris te Amersfoort Koninklijke Commissie van Weldadigheid, later Commissie van Weldadigheid van Stichting Rooms Katholieke Begraafplaatsen te Amersfoort Gecommitteerde geërfden van Eemnes, uitmakende het dijbestuur aldaar Familie Dekker te Amersfoort Sociëteit De Hooiberg te Amersfoort Familie Kleber te Amersfoort Collectie Bidprentjes Noorderpolder en Noorderwaterschap onder Bunschoten Commissie Straatweg Baarnse Dijk - Amersfoortse Postweg of zogenaamde Commissie Straatweg Baarn - Posthuis Groeneveld te Baarn Polder en waterschap Blokland Beheerders van de gemeentelijke begraafplaatsen te Amersfoort Archief van de burgemeester of kabinetsarchief te Baarn Familie De Waal te Renswoude W. J. Lagerweij, burgemeester van Woudenberg en Westbroek Commissie van toezicht op het lager onderwijs te Amersfoort Algemene Stadsarmenschool te Amersfoort Rectoren van de Latijnse school/ pro-gymnasium/ gymnasium te Amersfoort Leesgezelschap onder de zinspreuk Lectuur en Beschaving te Amersfoort Broederschap van O.L.V. van Kevelaar voor Amersfoort en omstreken Sociëteit Amicitia te Amersfoort Gereformeerde kerk te Amersfoort Naaischool der protestantse Armenloterij te Amersfoort 0926* Hervormde Gemeente Soest, met aanvullingen Commissie van onderstand te Amersfoort Schaakgenootschap te Amersfoort P. H. van Haselen te Amersfoort Collectie Briefhoofden Amersfoort en omstreken Sociëteit Concordia te Amersfoort Collectie bouwtekeningen van de architecten W. H. Kam, N. G. Kroes en H. Kroes Verenigingen van de Heilige Vincentius van Paolo te Amersfoort Families Kruijf en Ouwerkerk te Amersfoort R. K. Parochiaal Armenbestuur te Amersfoort Topografisch-Historische Atlas; Beeldcollectie Amersfoort Commissarissen van de Hessenstraatweg te Stoutenburg Postkantoor aan de Kortegracht te Amersfoort Collectie Amersfoortse bouwverenigingen Commissie voor de straatweg van Renswoude tot de grens met Barneveld Oosterwaterschap onder Bunschoten Vereenigd Sint Nicolaas- en Rikvisscherwaterschap Bibliotheek van de Amersfoortse Zang- en Toneelvereniging Waterschap Duist-Nieuwland 5

6 Openbare lagere tussenschool, later Openbare school 2 e soort aan de Hellestraat te Waterschap De Bunschoter en Duister Uitwatering in Zee Waterschap Coelhorst Waterschap De Drie Sluizen Waterschap De Malesluis Waterschap De Langeindsche Maten Waterschap De Langeindsche Maten; vergunningen Waterschap Bewesten De Eem Burgerlijk Armenbestuur te Amersfoort Waterschap De Drie Zielen en de Geeren Waterschap De Drie Zielen en de Geeren; vergunningen Waterschap Eemnes Waterschap Eemland Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Amersfoort Commissie ter bevordering van getrouw schoolbezoek te Baarn Waterschap Isselt Waterschap Isselt; vergunningen Hogere Burgerschool (H. B. S. ) te Amersfoort Baarnse Zwem- en Badinrichtingen Commissie tot bijstand voor de Fabricage, sedert 1921 Commissie voor de Openbare Nederlands-Israelitische Gemeente te Amersfoort 0230* Vereniging Ambachtsschool voor Amersfoort en Omstreken, sedert 1928 Vereeniging ter Vereniging tot uitdeling van spijs aan behoeftigen, sedert 1928 Vereniging tot verzorging Gereformeerde kerk te Baarn Plaatselijke commissie van schooltoezicht, vanaf 1921 plaatselijke commissie van Oudheidkundige vereniging Flehite te Amersfoort College van zetters van s Rijks Directie Belastingen te Amersfoort Sociëteit Unitas te Amersfoort Poëziealbum van Harriat Marianna Sophia Werer, leerlinge op het Baarnse Instituut Phoenix Bierbrouwerij te Amersfoort Schippersvereniging Schuttevaer, afdeling Amersfoort Baarnsche Bouwterrein Maatschappij Familie N. Vels Heijn (wethouder an Amersfoort ) en B. van der Kolk Waterschap De Gecombineerde Stoombemaling van de Zeldertsche Wetering W. Croockewit te Amersfoort Bestuur der R. K. scholen te Amersfoort, sinds 1890 R. K. schoolbestuur van Commissie van bijstand in het beheer van de Reinigingsdienst, sedert Waterschap Drakenburg Waterschap Drakenburg; vergunningen N. V. Amersfoortse Bescuitfabriek Meursing Christelijke Schoolvereniging te Renswoude Nederlandse Schutterij Kaderbond 0027* Brandweer te Amersfoort. Tijdelijk geplaatst in Soest Koninklijke Amersfoortse Muziekvereniging 0803* Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen met de Bijbel te Bunschoten, Morton Chemical Company te Amersfoort Gereformeerd weeshuis te Amersfoort Christelijke Gereformeerde Kerk te Amersfoort Katholieke Arbeidersbeweging (K. A. B.), afdeling Amersfoort Algemene Nederlandse Grafische Bond, afdeling Amersfoort Willem Jan van Dam, kunstschilder te Amersfoort Openbare lagere school aan de Koningstraat te Amersfoort 6

7 Commissie Huldigingsfeesten 1898 uit de bewoners van de Kortegracht te Amersfoort 0229* Amersfoortse Contactcommissie (A.C.C.). Tijdelijk geplaatst in Soest Comité troonsbestijging Koningin Wilhelmina te Baarn N. V. Volkshuisvesting te Amersfoort Thomas-Scheltusstichting, Tehuis voor dames uit den deftigen stand te Amersfoort Een verslag van een verblijf van een mevrouw in Hotel Trier te Soest Vereniging voor Vreemdelingenverkeer te Amersfoort 20 e eeuw Commissie van bijstand in het beheer van de Gasfabriek en het Waterleidingbedrijf, Stoomroomboterfabriek De Volharding te Renswoude Mw. Hertha Muller Kuhlenthal, directrice van Middeloo te Amersfoort Collectie A. Asselbergs, wethouder te Amersfoort Collectie Asselbergs te Amersfoort Familie Bos- Van Dam, Bos-Poot te Leusden Vrijwillige Brandweer te Amersfoort Vereniging Handel en Nijverheid te Amersoort Vereniging tot het bouwen en verbeteren van woningen te Amersfoort Commissie tot wering van schoolverzuim te Baarn Gezondheidscommissie Baarn, Eemnes, Buschoten, Hoogland, Soest, Stoutenburg, Gezondheidscommissie te Amersfoort Doopsgezinde gemeente te Amersfoort Archief Eemland, tot 2005 Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort Vereniging Johan van Oldenbarnevelt te Amersoort Gascommissie te Baarn Boek-, muziek-, papier- en kunsthandel G. G. Veenendaal te Amersfoort Industrie- en huishoudschool Prinses Irene, later LHNO (Lager Huishoud- en Internationale Orde der Goede Tempelieren (IOGT) Loge Immer Voorwaarts te Waterschap Soesterveen Amersfoortse schietsportvereniging Prins Hendrik Sociëteit De Vereeniging te Amersfoort Commissie van bijstand in het beheer van landgoed Birkhoven te Amersfoort Gemeentelijke Dienst Openbare Werken te Amersfoort Families Donanth en Van de Pijpekamp te Amersfoort Gerrit Cornelis van Stuijvenberg, bouwkundige te Renswoude (1844) Amersfoorts Mannenkoor Algemeen vertegenwoordigend comite der plaatselijke belangen voor de tramweg Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst en Ziekenbarak, later Gemeentelijk Exploitatie- en bouwmaatschappij Birkhoven te Amersfoort Doopsgezinde gemeente Baarn-Soest, (1907) Jules Frank te Amersfoort Vereeniging Handelsschool voor Amersfoort en omstreken, sedert 1 januari Orkestvereniging Amersfoort Gasfabriek te Amersfoort Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Baarn Werkloosheidscommissie of Gemeentelijk Werkloozenfonds te Baarn Christelijke Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria te Amersfoort Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (K. N. N. V.), afdeling Amersfoortse Zwem- en Polo Club (AZ&PC) Waterleidingsbedrijf te Amersfoort Buitenpolder Maanen en Veldhuizen onder Ede 7

8 Mr. J. C. graaf van Randwijck, burgemeester van Amersfoort 0035* Gas-, Water- en CAI-bedrijf te Amersfoort. Tijdelijk geplaatst in Soest Vereniging Het Groene Kruis te Renswoude 0923* Gereformeerde kerk te Soest Sophia Hylkama van Galen te Amersfoort Kanaalvereniging De Geldersche Vallei te Amersfoort Commissie van bijstand voor de Keuringsdienst van vee en het Openbaar Slachthuis te Archief van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Amersfoort Stadsarchitect te Amersfoort Grondbedrijf te Amersfoort Comite voor Belgische vluchtelingen en uitgewekenen te Amersfoort Levensmiddelenbureau van de gemeente Amersfoort Commissie tot bijstand in het beheer van plantsoenen en landelijke bezittingen te Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, departement Amersfoort 0905* Stichting Nederlands Hervormde Gezondheidszorg De Wijkverpleging, Het Oranje Coöperatieve landbouwvereniging Renswoude Vereniging Gizzoek Emoenoh te Amersfoort Huurcommissie voor de Gemeente Baarn Huurcommissie te Amersfoort Commissarissen van de administratie van de Straatweg van s Graveland naar Commissie van bijstand in het beheer van de zaken in betrekking staande tot de Middenstands-woningbouwvereniging Frisia te Amersfoort Timmerfabriek Vonkeman en Vredeling te Amersfoort Commissie van bijstand voor het onderwijs te Amersfoort Gemeentepolitie te Baarn Commissie van toezicht op de Handelsdag- en avondschool te Amersfoort 0945* Vereniging Vrijwillige Burgerwacht te Soest Burgerlijk Armenbestuur te Baarn Voetbalvereniging Amersfoortse Boys Technische commissie ter voorbereiding van de unificering van het openbaar en lager W. van Gebt, architect te Amersfoort 0940* Schoonheidscommissie te Soest 0912* Gemeentepolitie te Soest Christelijke Jongelieden Voetbalvereniging (C.J.V.V.) te Amersfoort Geneeskundige Dienst te Amersfoort Vereeniging van Centrale Armenzorg te Baarn Amersfoortse Kunstkring Monumentencommissie te Amersfoort Collectie Simon van Adelberg Amersfoortse Lawntennisclub Amersfoort (ALTA) Baarnse Watersportvereniging De Eem Commissie voor georganiseerd overleg te Amersfoort J. D. H. van der Neut te Amersfoort Buurtvereniging Goed-Wonen, sinds 1926 Speeltuin- en Jeugdrecreatievereniging Maison Hartel te Amersfoort (1997) Christelijke Nationale Werkmansbond, afdeling Amersfoort Schaakgenootschap Amersfoort Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH), afdeling Amersfoort Commissie voor de Gemeentebedrijven, Werken en Eigendommen te Baarn Club Het Mierennest Schoolkledingcommissie te Baarn Stichting Badhuizen te Amersfoort Volkshogeschool Drakenburgh te Baarn 8

9 0904* Soester Turnclub Wielervereniging Eemland, voorheen Ren- en toerclub De Pedaalridders Comite voor hulp in bijzondere omstandigheden, sedert 1932 Plaatselijk Crisiscomite Rooms-Katholieke Wit-Gele Kruis te Achterveld Waterschap Beoosten De Eem 0911* Consept-inventaris Archief Gemeentebestuur Soest Stichting Wit-Gele Kruis Fonds Hoogland Vereniging voor ziekenverzorging te Baarn Commissie van advies voor de werkloosheidsverzekering, tevens commissie voor Commissie tot samenwerking inzake armenzorg te Baarn Onderwijscommissie te Baarn Commissie Publieke werken te Baarn 0938* Burgerlijk Armenbestuur, later voor Maatschappelijk Hulpbetoon/ Zorg te Soest Gemeentebestuur Leusden Commissie voor de Geldersche Vallei te Amersfoort Plaatselijk Crisiscomité te Baarn N. V. Amersfoortse Autobusdienst Commissie van bijstand voor de Geneeskundige Dienst te Amerfoort, sinds 1946 voor Christelijke Historische Unie (CHU)-Kiesvereniging Amersfoort Gemeentebestuur Stoutenburg Collectie Bronswerk Vereniging van oud-leerlingen der tuinbouwcursussen te Amersfoort Commissie voor georganiseerd overleg te Baarn Rotaryclub Amersfoort Loodgietersbedrijf Van Loon te Amersfoort Wethouder van onderwijs te Amersfoort R. K. basisschool Tafelronde/ St. Jorisschool te Amersfoort Unie Een school met den Bijbel, locaal comité te Amersfoort Vereniging voor christelijk buitengewoon onderwijs te Amersfoort 0941* Stichting tot beheer van het Soester Natuurbad te Soest Fok- en Controlevereniging Renswoude en Omstreken Amersfoortse Mixed Hockey Club Vereniging Cultuka te Amersfoort Gemeentelijke Sociale Dienst te Amersfoort Collectie Jogchem s Theaters te Amersfoort Gezondheidsdienst voor dieren, afdeling vooruitgang Geldersch Vallei te Renswoude Comite Meerwerk-Actie te Amersfoort Nederlandse Vrouwen-Elektriciteits-vereniging, afdeling Amersfoort en omstreken B. J. Lenting als lid van de Berscherming Burgerbevolking (BB) Amersfoorts Kunstenaargenootschap De Ploegh (AKG De Ploegh ) Raad van de Arbeid te Amersfoort Commissie tot onderzoek van de klachten over de werkwijze van de Instelling voor Commissie van advies voor steunverlening te Baarn, Plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling Eemnesser polders Distributiekring Baarn te Baarn Distributiekring Amersfoort e.o. 0929* Natuurwachtvereniging Eemland, gevestigd te Soest Gemeentelijke Dienst voor Geldverkeer en Administratie (DGA) P. v.d. A., afdeling Amersfoort Oorlog 10 mei mei 1940, Grebbelinie/ Veenendaal/ Russcheveen, cp. M Commissie Hulpverlening Oorlogsschade 1940 te Amersfoort Dagboekje uit Kamp Waterloo te Leusden Papierhandel De Havik te Amersfoort Plaatselijke werkgemeenschap van de stichting Winterhulp te Baarn 9

10 Reformhuis Pomona te Amersfoort Vakgroep Detaihandel in kruidenierswaren voor Amersfoort en omgeving Vertrouwenscommissie van de Amersfoorte kruideniers Lawn Tennisvereniging t Stort te Amersfoort 0252* Inlevingscollectie 20 e eeuw; Tijdelijk geplaatst in Soest Bureau voor Steunverlening te Baarn Nederlandse Volksdienst afdeling Baarn Gemeenelijke Centrale Keuken te Baarn , J. G. L. Harloff burgemeester te Amersfoort Kaartsysteem Geallieerde oorlogsslachtoffers begraven op begraafplaats Rusthof te Plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling beoosten de Eem Fotofring Eemland Collectie van de Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort Saneringscommissie te Baarn Oorlogsdagboek van M. J. E. ten Berge-Grol te Soest Collectie B. de Feber ( , 1972) Mej. A. M. Nefkens, Rode-Kruishelpster in het krijgsgevangenkamp te Amersfoort Amersfoortse Reddingsbrigade Gemeentebestuur Woudenberg 0944* Kabinetsarchief van de burgemeester te Soest N. Gerritsen te Amersfoort, verzetstrijder Dagboek van M. Haas-Bouma te Amersfoort Theo Hendrikx, chef van de NSF in Kamp Amersfoort Gemeentelijke Gasbedrijf Baarn 0937* Adviescommissie tot zuivering van het politiepersoneel te Soest Buurtvereniging St. Radboud te Amersfoort Stukken betreffende een illegale telefooncentrale bij bakker J. Vonk Wzn. in de Commissie van Toezicht Bureau Roerende Goederen van Vijanden en Landverraders Adviescommissie voor de zuivering van het gemeentepersoneel te Amersfoort 0910* Hopman Hasselman Groep te Soest Vereniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Onderwijs te Amersfoort Comité tot het eeren van hen die vielen voor het vaderland te Amersfoort Werkcomite Oorlogsmonument Kamp Amersfoort A. J. van Dam, alias Van der Grinten te Amersfoort 0928* Katholieke Volkspartij, afdeling Soesterberg 0449* Buro voor bedrijfkundig onderzoek ir. J. Th. Strauss te Baarn. Tijdelijk geplaatst in Gemeentelijke onstelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Baarn Stichting voor de Amersfoortse jeugd Groote Commissie der Illegaliteit te Amersfoort Nederlands Volksherstel, afdeling Baarn, later Stichting Baarnsche Gemeenschap Dienst Gemeentewerken te Amersfoort (1914) Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (GLTO), afdeling Renswoude e.o Collectie A. Brons Financiële commissie te Baarn Prijzencommissie te Amersfoort Instelling voor maatschappelijk hulpbetoon te Baarn Gemeentebestuur Amersfoort (A & I) Adviescommissie voor onderwijsaangelegenheden te Amersfoort Bioscoopcommissie, ook wel Plaatselijke Commissie van toezich op de bioscopen te Plaatselijke Prijzencommissie voor Baarn, ook wel Commissie voor Prijzenbeheersing Prijzencommissie voor Baarn Adviescommissie Woonruimtewet 1947 te Woudenberg Woningbouwvereniging De Vooruitgang te Woudenberg 0801* Gemeentebestuur Bunschoten 10

11 Plaatselijke demobilisatie-commissie te Baarn, ook wel Commissie voor ontvangst Bureau voor huisvesting te Amersfoort Amersfoortse Klokkenspelvereniging Waterschap t Hogeland De Amersfoortse Gemeenschap Stichting tot beheer van de Pekingtuin te Baarn 0936* Commissie van Georganiseerd Overleg in de gemeente Soest Gemeentebestuur Eemnes, (1934) (1995) Zeepolder en polderdistrict Arkemheen; vergunningen Comité Koperen Huwelijksfeest Koningin Juliana en Prins Bernard te Baarn Commissie voor de lichamelijke opvoeding te Amersfoort Comite tot bescherming van algemene en bijzondere belangen binnen Amersfoort Amersfoortse Sportstichting Schoolartsendienst Baarn en Omstreken Vrouwengroep Kleine Kracht te Amersfoort Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming (NVSH), afdeling Amersfoort Dijkschap Grebbedijk Dijkschap Grebbedijk; vergunningen Waterschap Barneveldse Beek Waterschap Barneveldse Beek; vergunningen Waterschap Grebbe Waterschap Grebbe; vergunningen Waterschap Heiligenbergerbeek Waterschap Heiligenbergerbeek; vergunningen Waterschap Lunterse Beek Waterschap Lunterse Beek; vergunningen Waterschap Wageningen en Ede Waterschap Wageningen en Ede; vergunningen Gemeentelijke Sociale Dienst te Baarn Eemcommissie Stichting schooltandverzorging te Amersfoort Peters van der Laanstichting te Baarn Dienst Publieke Werken te Baarn Gemeentebestuur Renswoude, (1929) (2000) Diabetes Vereniging Nederland (DVN), afdeling Eemland te Amersfoort Hendrik Jan Doornekamp, marathonloper op klompen te Amersfoort Stichting R. K. Jeugdraad Amersfoort CHU, afdeling Leusden Gemeentebestuur Baarn 0903* Sportstichting te Soest 0924* Stichting Don Bosco te Soest Nationaal Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Nederland, afdeling Baarn Plaatselijke commissie voor het Bouwsparen te Baarn, ook N. V. Bouwkas (later Centrale Amersfoortse Werkplaats voor Aangepast Arbeid (C.A.W.A.) Commissie Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening te Woudenberg H. Molendijk, burgemeester van Amersfoort Katholieke Volkspartij (K. V. P.), afdeling Amersfoort Collectie Hooglandse bouwvergunningen Stichting Vacantiebesteding Personeel Gemeente Amersfoort, later Stichting Vrij en Uit Amersfoort Britisch Club Nederlandse Vereniging voor Vrouwen met Academische Opleiding, afdeling Collectie Boekenoogen Amersfoort 0212* Regionale Muziekschool Amersfoort. Tijdelijk geplaatst in Soest Lawn Tennis Vereniging Flehite te Amersfoort Kompost en rioolwaterzuiveringsbedrijf Soest en Baarn Raad van Kerken, voorheen de Oecumenische Raad Commissie inzake cultuurbeleid te Amersfoort 11

12 0906* Gezinsverzorging van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Soest 0946* Grondbedrijf te Soest Stichting Amersfoort 700 jaar stad Stichting Amersfoortse Avond-Ulo, later Avond-Mavo Plaatselijk schoolmelkcomité te Baarn Stichting Werkgroep Natuurbescherming Amersfoort Sociaal Caritatief Centrum Amersfoort Wit-Gele Kruis Amersfoort, R. K. Vereniging voor maatschappelijke gezondheidszorg R. K. Openbare Bibliotheek te Amersfoort St. Joris Biertappersgild te Amersfoort Het bestuur van de Stichting tot oprichting en instandhuiding van scholen voor Vereniging voor Kinderwerktuinen te Amersfoort, sinds 1977 Stichting Kinderwerktuinen Wandelsportvereniging Zonder Uitvallers Terug (Z.U.T.) te Amersfoort Hervormde Gemeente Eemnes (PKN) Burgemeester J. Ch. I. van Niekerk te Eemnes Raad voor Maatschappelijk Werk te Amersfoort Waterschap Isselt-Middelwijk Waterschap Isselt-Middelwijk; vergunningen Stichting De Voorde te Amersfoort Stichting Ruitersportcentrum Amersfoort Stichting Werkgemeenschap Het Amersfoorts Lyceum De Commissie Huishoudelijke Voorlichting Heiligenbergerbeek te Renswoude Waterschap Bewesten De Eem; vergunningen Interkerkelijke Stichting voor Levens- en Gezinsmoelijkheden te Amersfoort Comite Jeugd Vakantiefeest te Amersfoort Ravelijn en haar voorgangers Commissie Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers te Woudenberg Commissie Werkloosheidvoorziening te Woudenberg Plaatselijke Commissie Zelfstandigen te Woudenberg Priesterconferentie Stad Amersfoort, vanaf 1970 werkgroep Pastores Amersfoort Stichting Tijdschrift Flehite te Amersfoort Baarnse stichting voor lichamelijke opvoeding en sport, ook wel Sportstichting Theodorus van Embdenstichting te Amersfoort Stichting Bouwstroom Zuid-Oost Utrecht te Renswoude Muziekvereniging St. Caecilia Hoogland Vereniging Vrienden van Hoogland 0943* Personeelsvereniging Dienst Gemeentewerken te Soest Cricketclub L. B. W. te Amersfoort Vereniging voor het Grootwinkelbedrijf, Kring Amersfoort Stichting Sportfondsenbad te Amersfoort (1932) Coöperatieve woonvereniging De Schuilenburght te Amersfoort 0942* Gemeentelijke Sociale Dienst te Soest Stichting Amersfoorts Binnenstads Comite (A.B.C.) Waterschap De Melm Waterschap De Melm; vergunningen t Amersfoorts Binnenstad Aktie komite (TABAK) Hotel-Restaurant Het Witte Huis te Soest 0939* Wijkraad Soesterberg te Soest Schoolraad voor het openbaar lager onderwijs te Woudenberg 0922* Vereniging De Soester Gemeenschap D66, afdeling Amersfoort 0240* Documentatiecollectie W. J. van Hoorn betreffende Amersfoort. Tijdelijk geplaatst in Adviescommissie voor de voorbereiding en uitvoering bouwplannen te Woudenberg Commissie voor onderwijsaangelegenheden te Woudenberg Adviescommissie voor de Verkeersveiligheid te Woudenberg Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort 0935* Commissie Culturele Zaken te Soest 12

13 Stichting buitenlandse werknemers te Amersfoort Culturele Raad te Baarn 0908* Interkerkelijk Vredesberaad (I. K. V.) te Soest Comité 25-jarig regeerjubileum Koningin Juliana te Baarn Distributie aardolieproducten (olicrisis van 1973) bij de Disributiekring Amersfoort Waterschap De Eem Waterschap De Eem; vergunningen Comité 100 jaar spoor in Baarn Sportraad te Woudenberg Fractie Partij van de Arbeid (P. v.d. A.) afdeling Amersfoort Stichting verzorgingshuizen Eemland te Amersfoort Drs. C. Kamerbeek als bestuurslid van de Oudheidkundige Vereniging Flehite te Stichting Dichterskring te Amersfoort Archiefstukken van F. Heykoop-van Schijndel te Amersfoort Gemeenschappelijke Schoolraad te Eemnes Vrouwenhuis te Amersfoort Eerste Enige Echte Wielrijdersbond (E. N. W. B.), sinds 1979 Fietsersbond enfb, Commissie tot onderzoek van de definitieve huisvestigingsmogelijkheden voor Juniorkamer Eemland te Amersfoort Dorpsraad Hooglanderveen, (1954) * Stichting De Windhond te Soest Archief van de begrafenisonderneming Joh. Boshuizen Dorpsraad Hoogland Vereniging Gemengd Zangkoor Cantilene te Amersfoort Beheerscommissie Centrale Accommodatie Eemnes Commissie De Hilt Stichting De Driesten voor Sociaal Cultureel Werk Eemnes Hoefhamerstichting te Amersfoort Stichting Bosfolk te Amersfoort Linkse boekhandel te Amersfoort Comité Muziektent Brink te Baarn Stichting Jazz in Amersfoort Vereniging voor Sociaal-Cultureel werk Amersfoort (VESCA) David Mol, actievoerder tegen het cenrumplan en raadslid te Amersfoort, * Beweging Vrouwen voor Vrede te Soest Vereniging Alliance Française te Amersfoort 0927* Nederlandse bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Soest Tegendruk, onafhankelijk stadskrant van Amersfoort Archiefstukken van Handan Ugur te Amersfoort Johannastichting te Amersfoort 0038* Stichting Startende Ondernemers Amersfoort (SOOA). Tijdelijk geplaatst in Soest 0925* Initiatiefgroep Het Gebouw te Soest Rotaryclub Amersfoort-Stad Theater De Lieve Vrouw te Amersfoort Vereniging voor Ontspanning en Recreatie in de Keuken te Amersfoort Invaliden Avond Vierdaagse te Amersfoort Comité Baarn Geschenk Prinselijk Paar, ter gelegenheid van het 50-jarig Stichting Behoud Nimmerdor te Amersfoort (1975) Club van Honderd van Voetbalvereniging C. J. V. V. te Amersfoort A. H. Meijer, patholoog anatoom op het Pathologisch Anatomisch Laboratorium, B. Elias voorzitter van de redactiecommissie van de Stichting Amersfoortse Samenwerkende Groeperingen Leefbaar Amersfoort (SGLA) Archiefstukken van K. Tewarie te Amersfoort Stichting Kapel van Coelhorst te Hoogland Stichting Energiebureau Amersfoort La Mama 2000 te Amersfoort Stichting Vrienden van de St. Joriskerk te Amersfoort 0933* Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester van Soest 13

14 21 e eeuw Eemlandse Bemoei je d r mee-prijs Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester van de gemeente Woudenberg Amersfoort in C Natuurboerderij De Brinkhorst te Amersfoort, Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van Amersfoort Vertrouwenscommissie benoeming burgemeester van de gemeente Leusden 14

Alfabetisch archievenoverzicht

Alfabetisch archievenoverzicht Alfabetisch archievenoverzicht Laatste update: September 2010 A 0937* 1945-1945 Adviescommissie tot zuivering van het politiepersoneel te Soest 0517 1971-1978 Adviescommissie voor de Verkeersveiligheid

Nadere informatie

Overzicht van archiefstukken bij Archief Eemland die per 1 januari 2015 openbaar zijn

Overzicht van archiefstukken bij Archief Eemland die per 1 januari 2015 openbaar zijn Overzicht van archiefstukken bij Archief Eemland die per 1 januari 2015 openbaar zijn 0025 - Gemeentepolitie te Amersfoort Klappers op de dag/nachtrapporten 965. 1939; Dagrapporten 172. 1938, december

Nadere informatie

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014)

Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Lijst van archieven in depot 7 - voor meer informatie zie: www.bhic.nl/verbouwing (versie 22 oktober 2014) Gesorteerd op toegangsnummer (code): Toegangsnr. Naam archief 100 DOMEINKANTOREN 1811-1941 157

Nadere informatie

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Archief Delft 743 Collectie Pieter Stempels en Jacoba van der 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989)

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden

Nadere informatie

Van stad en buitenie

Van stad en buitenie Van stad en buitenie Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568-1795 een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5 Aanbesteding kerkgebouw 1911 Ds 1.1 Afleesboek 1847 t/m 1851 Ds 8.1 Akte van benoemingen Ds 11.1 Armenbestuur Valkenburg 1882 t/m 1921 Ds 17.1 Armenboek voor de beide CATWIJKEN 1818 t/m 1852 Ds 15.5 Begrotingen

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Overzicht verleende subsidies

Overzicht verleende subsidies Overzicht verleende subsidies ¹ Kolom 5 'Incidenteel / structureel': Incidenteel = 2012 + t/m maximaal 3 volgende jaren (= t/m 2015). Loopt een subsidieverplichting langer door, dan is er sprake van een

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS

BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS Versie 28-11-2012 OVERZICHT SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS BINNEN DE REGIO VAN DE KLEINE PRINS HUIDIGE SAMENWERKINGSVERBANDEN LEERLINGAANTALLEN OP DE SCHOLEN EN BINNEN DE AMBULANTE BEGELEIDING

Nadere informatie

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948 1401 nhk oud-synodaal archief 1566-1816 1401-1 nhk oud-synodaal archief aanvulling 1575-1863 1402 nhk kantoor kerkelijke goederen 1948-1989 1403 nhk handschriften 16e-20e eeuw 1404 nhk commissie voor de

Nadere informatie

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht wijst 102.130 aan bijdragen toe

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht wijst 102.130 aan bijdragen toe Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht wijst 102.130 aan bijdragen toe Utrecht, 12 maart 2007. De adviescommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht heeft in haar vergadering van 6 maart 2007 137.200

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

1994-2012 Bestuurslid Dierenbescherming afdeling Eemland, 18 jaar 1995 2012 Bestuurslid Stichting De Paardenkamp, 17 jaar De Birkhoeve Vosseveld

1994-2012 Bestuurslid Dierenbescherming afdeling Eemland, 18 jaar 1995 2012 Bestuurslid Stichting De Paardenkamp, 17 jaar De Birkhoeve Vosseveld Toespraak ter gelegenheid van de uitreiking van een Koninklijke Onderscheiding, aan de heer J.Th. Bakker, op zaterdag 26 juli 2014, uitgesproken door de burgemeester van Soest, de heer R.T. Metz, tijdens

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal

Wijk ID Plaats + Wijk Aantal Wijk ID Plaats + Wijk Aantal 376101 Soest / COLENSO/SOESTDYK NOORD 1817 376201 Soest / 'T HART 3250 376301 Soest / PIJNENBURG 583 376401 Soest / GROTE MELM/SOESTDYK OOST 2177 376501 Soest / SOESTERVEEN

Nadere informatie

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen

Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Bespreeknotitie voor de geloofsgemeenschappen Standpunt van parochiebestuur en pastoraal team over de toekomst van de geloofsgemeenschappen en de kerkgebouwen van de parochie. Amersfoort, september 2012.

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND

KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND KORTE KRONIEK VAN LEIDEN EN RIJNLAND 1943. JANUARI. Van heden af wordt geen tolgeld meer geheven bij de Leiderdorpsche brug, welke tol sedert 1542 bestaan heeft. 4

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE STICHTING WOONWAGENWERK

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE STICHTING WOONWAGENWERK G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 503 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE STICHTING WOONWAGENWERK VOOR 1971 STICHTING WOONWAGENLIEFDEWERK VAN DE SINT VINCENTIUSVERENINGING 1953-1985

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET R.K. KERKBESTUUR DER PAROCHIE VAN MARIA HEMELVAART TE DE HEEN 1837 1959 Vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen - 1970 INHOUD INVENTARIS A BESTUURLIJKE ZAKEN (nrs.

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Overzicht ontvangen handtekeningen Noodkreet paus Franciscus 7-6-2015

Overzicht ontvangen handtekeningen Noodkreet paus Franciscus 7-6-2015 Overzicht ontvangen handtekeningen Noodkreet paus Franciscus 7-6-05 Geloofsgemeenschap Plaats Parochie Aantal H. Geestkerk Eerbeek Franciscus & Clara, Twello 4 Martinus Epe Franciscus & Clara, Twello H.

Nadere informatie

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht wijst 109.550 aan bijdragen toe

Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht wijst 109.550 aan bijdragen toe Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht wijst 109.550 aan bijdragen toe Utrecht, 6 september 2007. De adviescommissie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht heeft in haar vergadering van 28 augustus 2007

Nadere informatie

Voorjaarscompetitie Midden Voorjaar 2015, tussenstanden per 02-03-2015 3247 Zaterdag Middag 2e klasse Heren 17+ Datum Thuis Uit Uitslag Status

Voorjaarscompetitie Midden Voorjaar 2015, tussenstanden per 02-03-2015 3247 Zaterdag Middag 2e klasse Heren 17+ Datum Thuis Uit Uitslag Status Voorjaarscompetitie Midden Voorjaar 2015, tussenstanden per 02-03-2015 3247 Zaterdag Middag 2e klasse Heren 17+ A.L.T.A. 1 L.T.V. Lockhorst 3 04-04-2015 't Schilt A.L.T.A. L.T.V. Randenbroek 2 04-04-2015

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992

Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis Steenbergen 1917 1992 Inleiding De bisschop van Breda P. Hopmans propageerde na de oprichting van het Wit-Gele Kruis in het bisdom in 1916 de oprichting

Nadere informatie

Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen

Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen Participantenlijst onderzoek Armoede in Nederland 2008 Versie 26-06-08 PKN Kleine kerken Bisdommen Onderzoeker Armoede onderzoek: Olaf Crutzen Klaverstraat 60 5025 MD Tilburg 06-15052081 e-mail: olafcrutzen@hotmail.com

Nadere informatie

Concept - Evenementenkalender Amersfoort 2015 Versie 0.2 13-10-2014

Concept - Evenementenkalender Amersfoort 2015 Versie 0.2 13-10-2014 Concept - Evenementenkalender 5 Versie. 3--4 Maand/Datum Evenement Organisator Locatie(s) Geluidcategorie Risico klasse Januari t/m 4 januari Winterparadijs/ Eem on Ice Stichting Eem on Ice () Februari

Nadere informatie

VOORBEELDEN VAN KERKELIJK GEBRUIK TOT HERBESTEMMING

VOORBEELDEN VAN KERKELIJK GEBRUIK TOT HERBESTEMMING VOORBEELDEN VAN KERKELIJK GEBRUIK TOT HERBESTEMMING DE KRIJTBERG Amsterdam Bouwjaar: 1881-1883 Architect: A. Tepe Gebruik: RK St.-FranciscusXaveriuskerk ) Oude of Pelgrimvaderskerk Rotterdam-Delfshaven

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 1 september 2015

Openbare besluitenlijst B&W- vergadering d.d. 1 september 2015 Burgemeester Röell Afwijzen verzoek handhavend optreden Drakenburgerweg Goeman Borgesiuslaan 1. Het verzoek om handhavend op te treden afwijzen. 2. Verzoeker via bijgevoegde (concept)brief van uw besluitvorming

Nadere informatie

Cultuurhistorische elementen en objecten bij Waterschap Vallei & Eem

Cultuurhistorische elementen en objecten bij Waterschap Vallei & Eem Cultuurhistorische elementen en objecten bij Waterschap Vallei & Eem In opdracht van Waterschap Vallei & Eem 2011 COLOFON Opdrachtgever: Waterschap Vallei & Eem Postbus 330 3830 AJ LEUSDEN Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Lr4,vw"&u. :. Leusden S, 140120,151100316003. Aan het Algemeen Bestuur van GBLT De heer B.C.S. Groeneveld Postbus 1098 8001 BB Zwolle

Lr4,vw&u. :. Leusden S, 140120,151100316003. Aan het Algemeen Bestuur van GBLT De heer B.C.S. Groeneveld Postbus 1098 8001 BB Zwolle 140120,151100316003 :. Leusden S, GEMEENTE SOEST Aan het Algemeen Bestuur van GBLT De heer B.C.S. Groeneveld Postbus 1098 8001 BB Zwolle Leusden, Soest, 12januari 2015 Geachte heer Groeneveld, Op 19 novemberjl.

Nadere informatie

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht.

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht. Voormalig Carmelitessenklooster aan de Bleekerij te Sint Pieter bij Maastricht. In de jaren 1977-1978 werd dit klooster gesloopt ten behoeve van de bouw van de Parkresidentie ten zuiden van de Kennedybrug.

Nadere informatie

Lijst verleende subsidies 2015. Verenigingen/stichtingen sport, kunst en cultuur, welzijn en evenementen

Lijst verleende subsidies 2015. Verenigingen/stichtingen sport, kunst en cultuur, welzijn en evenementen Lijst verleende subsidies 2015 Verenigingen/stichtingen sport, kunst en cultuur, welzijn en evenementen Op verzoek van diverse partijen publiceren wij hieronder een lijst met namen van verenigingen en

Nadere informatie

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps.

Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Korte geschiedenis van het Liefdesgesticht St. Joseph en de Zusters van Liefde in Haps. Het Liefdesgesticht St. Joseph in Haps anno 1905. De

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

- Onderwijs. - Sport. - Sport. - Onderwijs. - Sport. - Molens. - Onderwijs. - Sport

- Onderwijs. - Sport. - Sport. - Onderwijs. - Sport. - Molens. - Onderwijs. - Sport -LIJST VAN ONDERWERPEN BEHO- REND BIJ DE KRANTENKNIPSELVER- ZAMELING VAN HET STREEKDOCU- MENTATIECENTRUM. In deze collectie zijn naast krantenknipsels tevens opgenomen kopiëen van allerhande publicaties,

Nadere informatie

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus

Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Plaatsingslijst Archief Katholieke Onderwijsstichting Sint Martinus Archiefnummer: 764 Archiefnaam: MARO Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1960-1994 Katholiek

Nadere informatie

Bibliotheek Gemeentearchief Ede Aanwinstenlijst september oktober 2013

Bibliotheek Gemeentearchief Ede Aanwinstenlijst september oktober 2013 1 Identificatienummer: GAE2911 Een predikantsechtpaar in oorlogstijd : "Willem de Bruijn en Neeltje van der Waaij" : Otterlo, 1941-1946 Auteur(s): Bot, P. Studiezaal: 3.3 Justitie, defensie, openbaar orde

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

REGIO VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT VERPNT BEDRAG

REGIO VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT VERPNT BEDRAG AFDELING 7 REGIO 2A VANUIT Brive MET 336 DUIVEN OP 01/06/13 OM 13.00 UUR UB-A22-BLAD 1 REGIO VER NAAM PLAATS RINGNUMM V AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN REG.PNT VERPNT BEDRAG 1 1 J. Kwak Baarn 11596616 01

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Plaatsingslijst Archief A.J. Janssen Archiefnummer: 563 Archiefnaam: JANA Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1925-1986 Katholiek Documentatie Centrum 2013 Archief A.J.

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 46-50. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van stemgerechtigde ingelanden, 1858-1948. 5 delen 46. 1858-1871

Nadere informatie

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Vóór 1829 werden welgestelde burgers en inwoners van Kampen begraven in de kerken die de stad rijk was. Minder gegoeden

Nadere informatie

Subsidieregister afdeling Welzijn en Educatie 2016 per 1 april 2016

Subsidieregister afdeling Welzijn en Educatie 2016 per 1 april 2016 Afasiecentrum Rotterdam e.o. Kalenderjaar Maatschappelijke Dienstverlening 20.503,00 Afasiecentrum Rotterdam e.o.(praatatelier) 736,00 Algemene Capelse Zwemvereniging Kalenderjaar Sport en Sportieve Recreatie

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

STREEKARCHIEF NASSAU BRABANT

STREEKARCHIEF NASSAU BRABANT STREEKARCHIEF NASSAU BRABANT Inventaris van het archief van de Katholieke Stichting ter verzorging van de Mater Amabilisscholen in de plaats Steenbergen, (1950) 1953 1971 (1978) door R.C.M. Jacobs Juli

Nadere informatie

Secretarie. Hulpsecretarie Kethel De gemeente Kethel en Spaland werd op 01-08-1941

Secretarie. Hulpsecretarie Kethel De gemeente Kethel en Spaland werd op 01-08-1941 Historisch Organigram van de gemeente Schiedam Dit organigram is een werkdocument. Verbeteringen en aanvullingen stellen wij zeer op prijs. U kunt deze doorgeven via archief@schiedam.nl Secretarie Secretarie

Nadere informatie

http://www.federatiegouda.nl/doopsgezinde-gemeente/ sasportengen@hetnet.nl

http://www.federatiegouda.nl/doopsgezinde-gemeente/ sasportengen@hetnet.nl A. Doopsgezinde Gemeente Gouda Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Doopsgezinde Gemeente Gouda 0182618541 818932351 Website adres: http://www.federatiegouda.nl/doopsgezinde-gemeente/

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

Samenstelling: Projectgroep Naoorlogs Erfgoed, samenwerkingsverband van Heemkundekring Tilborgh, Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut.

Samenstelling: Projectgroep Naoorlogs Erfgoed, samenwerkingsverband van Heemkundekring Tilborgh, Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut. Top 40 wederopbouw-erfgoed Tilburg 1940-1970 1/8 Samenstelling: Projectgroep Naoorlogs Erfgoed, samenwerkingsverband van Heemkundekring Tilborgh, Cuypersgenootschap en de Bond Heemschut. Auteurslaan 19

Nadere informatie

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld

Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832. Gemeente Jaarsveld Eigenaars van bezittingen in de Lopikerwaard 1832 Index van de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels OAT s behorende bij de minuutplans op www.watwaswaar.nl, gemaakt door Joop Sluis uit Mutzig (Frankrijk).

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

Michaël Maarschalkerweerd (1838-1915) Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 Presentatieplan

Michaël Maarschalkerweerd (1838-1915) Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 Presentatieplan Michaël Maarschalkerweerd (1838-1915) Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 Presentatieplan Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar 2015 Doelstelling: Bevorderen bewustwording en klankervaring

Nadere informatie

Overzicht nevenfuncties raadsleden en leden van het college van burgemeester en wethouders per september 2009

Overzicht nevenfuncties raadsleden en leden van het college van burgemeester en wethouders per september 2009 Overzicht nevenfuncties raadsleden en leden van het college van burgemeester en wethouders per september 2009 Ter voldoening aan de verplichting volgens de Gemeentewet, dat raadsleden en leden van het

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd?

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.6 Emancipatie en democratisering. Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Onderzoeksvraag: Hoe werd de politiek gedemocratiseerd? Kenmerkende aspecten: * Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. * De opkomst van

Nadere informatie

Dirk Wouters, eveneens uit Stoutenburg is 9 mei 1926 naar Oudenboom in Maarheeze gekomen en later verhuisd naar het Cijnsgoed D3 op Sterksel.

Dirk Wouters, eveneens uit Stoutenburg is 9 mei 1926 naar Oudenboom in Maarheeze gekomen en later verhuisd naar het Cijnsgoed D3 op Sterksel. Familie Koller op Sterksel (door Sjef Driessens Jan. 2014) De Maatschappij De Heerlijkheid Sterksel was in 1924 failliet gegaan en het grondgebied werd in percelen verkocht aan particulieren uit zowat

Nadere informatie

Bijlage 1 Begripsbepalingen ASV 2009

Bijlage 1 Begripsbepalingen ASV 2009 Bijlage 1 Begripsbepalingen ASV 2009 a. instelling: een organisatie, die zich ten doel stelt zonder winstoogmerk prestaties of activiteiten te verrichten ten behoeve van de Langedijkse samenleving; b.

Nadere informatie

de straat van toen Koningstraat Naaldwijk

de straat van toen Koningstraat Naaldwijk de straat van toen Koningstraat Naaldwijk 1 Nummer 1 en 3: bakker Joris Boon. Rond 1885 kwam bakker Leendert Boon vanuit s-gravenzande naar Naaldwijk. Zoon Joris, vooraan op deze foto, nam de zaak over

Nadere informatie

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem

Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Plaatsingslijst Archief Katholieke Stichting voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk, Haarlem Archiefnummer: 37 Archiefnaam: KSWH Sector: Caritas en maatschappelijk werk / instellingsarchief Datering: 1921-1974

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 Uit: Kerkelijke archieven : deel 7 Kerkelijke archieven van

Nadere informatie

Nieuwsbrief 83 maart 1980

Nieuwsbrief 83 maart 1980 Nieuwsbrief 83 maart 1980 Bestuur: B. van Tongeren, Voorzitter Sportparklaan 1980 GOED BEGONNEN VOOR DE V.O.H.B. Voordat In januari heeft de Heemsteedse bibliotheek een collectie heemkundige literatuur

Nadere informatie

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught

Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Plaatsingslijst Archief Rooms-Katholieke Jeugdcentrale, Vught Archiefnummer: 690 Archiefnaam: RKJV Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1949-1992 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

De Bredase huisarts T. Gori en de predikant ds. Berkelbach van der Sprenkel uitten de wens

De Bredase huisarts T. Gori en de predikant ds. Berkelbach van der Sprenkel uitten de wens Het begon in 1819. Op initiatief van drie vooraanstaande katholieken uit Breda, Mr. L. Ingenhousz, Mr. F.J. Hoppenbrouwers en J.P. Eeltiens, werd een Stichting in het leven geroepen ten behoeve van noodlijdende

Nadere informatie

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inleiding Geschiedenis van de School met de Bijbel De Kraats aan de Rijnsteeg

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 5) Rechtspersoon RSIN 804453111 Rechtsvorm Stichting Statutaire naam Delta, stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk primair onderwijs Statutaire zetel Arnhem Datum akte van oprichting

Nadere informatie

Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam

Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Parochie Sint Antonius Abt, Rotterdam Archiefnummer: 267 Archiefnaam: AAR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1780-1978 Katholiek

Nadere informatie

Kunst in het gilde, gilde in de kunst Hoofdliedendag, 8 oktober 2011. Emy Thorissen, Conservator Brabant-Collectie

Kunst in het gilde, gilde in de kunst Hoofdliedendag, 8 oktober 2011. Emy Thorissen, Conservator Brabant-Collectie Kunst in het gilde, gilde in de kunst Hoofdliedendag, 8 oktober 2011 Emy Thorissen, Conservator Brabant-Collectie Rees Diepen Tilburg, 1964 Fotograaf onbekend Haaren, 2007 R.K. Foto-Persbureau Het Zuiden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Bezoek cultuurinstellingen

Bezoek cultuurinstellingen Staat van 2014 Bezoek cultuurinstellingen Hoeveel cultuurinstellingen bezoekt een inwoner gemiddeld per jaar? Een inwoner bezoekt gemiddeld 2,23 cultuurinstellingen per jaar De bezoek cultuurinstellingen

Nadere informatie

Wereldoorlog I Bronnen in het Stadsarchief Antwerpen. Inge Schoups Stadsarchivaris Antwerpen

Wereldoorlog I Bronnen in het Stadsarchief Antwerpen. Inge Schoups Stadsarchivaris Antwerpen Wereldoorlog I Bronnen in het Stadsarchief Antwerpen Inge Schoups Stadsarchivaris Antwerpen FelixArchief Stadsarchief Antwerpen OCMW-archief Antwerpen Partikuliere archieven van - Families en personen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Gerealiseerde Cultuurhuizen:

Gerealiseerde Cultuurhuizen: CULTUURHUIS INITIATIEVEN WAARAAN EEN INVESTERINGSBIJDRAGE VAN DE PROVINCIE UTRECHT AAN IS TOEGEKEND: Gerealiseerde Cultuurhuizen: 1. Cultuurhuis Doorn/Gemeente Utrechtse Heuvelrug geopend in 2007 Participanten:

Nadere informatie

Aanbeveling voor de BNG-Erfgoedprijs 2012 Gemeente Amersfoort

Aanbeveling voor de BNG-Erfgoedprijs 2012 Gemeente Amersfoort Jongerengroep Future of Fame schilderde in 24 uur het panorama van Amersfoort Erfgoedstad Aanbeveling voor de BNG-Erfgoedprijs 2012 Gemeente Amersfoort Wij vinden dat de gemeente Amersfoort de Erfgoedprijs

Nadere informatie

Nevenfuncties burgemeester, wethouders en raadsleden van de Gemeente Schinnen

Nevenfuncties burgemeester, wethouders en raadsleden van de Gemeente Schinnen Nevenfuncties burgemeester, wethouders en raadsleden van de Gemeente Schinnen Juni 2016 Naam Functie Hoofdfunctie en nevenfuncties Bezoldigd ja/nee 1 L.J.P.M. Frissen burgemeester Raad van Toezicht Dichterbij,

Nadere informatie

Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO)

Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO) Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO) Schoolnaam Plaats Score VMBO 1 1. Jc Pleysierschool Afd. Westerbeek College 's-gravenhage 77.9 2. Beatrix College Tilburg 77.6 2.

Nadere informatie

Plaatsingslijst parochiearchief St. Martinus te Herwen, 1743-1978

Plaatsingslijst parochiearchief St. Martinus te Herwen, 1743-1978 Plaatsingslijst parochiearchief St. Martinus te Herwen, 1743-1978 Doos 363 1. Doopboek, 1770-1812. 2. Doopboek, 1812-1878 en trouwboek, 1812-1878. 3. Leden- en contributieboek van het Genootschap der H.

Nadere informatie

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper Plaatsingslijst van de collectie van brochures, jaarverslagen en overig drukwerk van gereformeerde en hervormde meisjes-, vrouwen-, jongens- en mannenbonden 363 (ca. 1892-1963) samenstelling: mr. M.A.

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan

Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan Een gedegen onderzoek naar de geschiedenis van een huis is niet eenvoudig en vaak tijdrovend, maar kan leiden tot leuke en verrassende resultaten. Het verdient

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 T00312 Inventaris van het archief van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 Archiefburo Voorzee Juni, 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. Geschiedenis 2 2. Verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

Jonge Stedenbouwkundigen

Jonge Stedenbouwkundigen herontwerp de stad Amsterdam Lesmateriaal VO Museum Het Grachtenhuis Lesmateriaal VO herontwerp de stad Amsterdam Lesmateriaal ter voorbereiding of verwerking van een bezoek aan museum Het Grachtenhuis

Nadere informatie

Programma 1 april tot en met 5 mei 2015

Programma 1 april tot en met 5 mei 2015 "Gemeente Epe 70 jaar bevrijding" Programma 1 april tot en met 5 mei 2015 Onderdeel Datum Tijd Locatie Nadere omschrijving Bevrijdingskrant 01.04.15 Huis aan huis verspreiding in de gemeente Epe Er wordt

Nadere informatie

Gelderse portretkunst

Gelderse portretkunst Gelderse portretkunst Nummer: 25 kijk op www.gratisaanbiedingen.nl voor meer gratis downloads Gelderse portretkunst Colofon Dit is een uitgave van: Absolute Figures Margrietstraat 4, 6921 ZD Duiven Telefoon:

Nadere informatie

Historische Kring Baerne 23 februari 1983 Lezing door de Heer A.Verlinden: Typen begravingen. Plaats: Waldheim Mavo, Vondellaan.

Historische Kring Baerne 23 februari 1983 Lezing door de Heer A.Verlinden: Typen begravingen. Plaats: Waldheim Mavo, Vondellaan. wat anderen doen Historische Vereniging Soest 18 januari 1983 Lezing door de Heer F.Wilkens: Wagenmakersroem in het rivierengebied. Plaats: Oudheidkamer, aanvang 20.00 u. Werkgroep Archeologie, A.W.N.

Nadere informatie

Pendel in de provincie Utrecht 2006

Pendel in de provincie Utrecht 2006 Pendel in de provincie Utrecht 2006 Augustus 2007 Afdeling Economie, Cultuur en Vrije Tijd Pendel in de Provincie Utrecht 1 Colofon Dit rapport is een uitgave van: Provincie Utrecht Afdeling Economie,

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ mei/ juni 2014

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ mei/ juni 2014 Nieuwsbrief van de Historische Vereniging/ mei/ juni 2014 Vredeseducatie en Adoptieoverdracht De Oranjevereniging/ Comité 4 en 5 mei hecht grote waarde aan de betrokkenheid van onze schooljeugd bij de

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 18 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE MAGISTRAATS ARMENKAMER VANAF 1854 BURGERLIJK ARMBESTUUR 1816-1964 INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 2 1. Magistraats-Armenkamer...

Nadere informatie

Afgelopen week hebben directie Breda's Museum, wethouder Akincy en Burgemeester Van der Velden de tekst ontvangen die staat in de bijlage.

Afgelopen week hebben directie Breda's Museum, wethouder Akincy en Burgemeester Van der Velden de tekst ontvangen die staat in de bijlage. Geachte raadsfracties, Afgelopen week hebben directie Breda's Museum, wethouder Akincy en Burgemeester Van der Velden de tekst ontvangen die staat in de bijlage. Ik ben zeer bezorgd hoe de Bredase politiek

Nadere informatie

Historisch overzicht gilden van de gemeente Cuijk

Historisch overzicht gilden van de gemeente Cuijk Historisch overzicht gilden van de gemeente Cuijk De betekenis van de gilden in vroegere tijden. De gilden hebben een eeuwenoude traditie. Zij waren verspreid over vele landstreken van West- en Noord-Europa.

Nadere informatie

Magazijnlijst van de collectie toverlantaarn en glasplaten, uit het archief van Het Koning Willemshuis. (voorheen: Christelijke Wijkvereeniging)

Magazijnlijst van de collectie toverlantaarn en glasplaten, uit het archief van Het Koning Willemshuis. (voorheen: Christelijke Wijkvereeniging) 400 Magazijnlijst van de collectie toverlantaarn en glasplaten, uit het archief van Het Koning Willemshuis (voorheen: Christelijke Wijkvereeniging) Samengesteld door drs. Nico Verbeek Historisch Documentatiecentrum

Nadere informatie

Provinciaal blad 2013, 14

Provinciaal blad 2013, 14 Provinciaal blad 2013, 14 ISSN 0920-105X Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 maart 2013, nr. 80DFE0E6 houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Nadere informatie

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman

CODE : LIJST VAN DE KAARTEN & PLATTEGRONDEN. Vincent van der Sman TOKA CODE : LIJST VAN DE VERZAMELING KAARTEN & PLATTEGRONDEN Vincent van der Sman NEDERLANDS ARCHITECTUUR-INSTITUUT Amsterdam, 1992 R A A D P L E G I N G B I J G E B R U I K -------------------------------------------

Nadere informatie