I INHOUDSTAFEL... 2 II ABSTRACT... 4 III INLEIDING... 5 IV LITERATUURSTUDIE Televisie, een geschiedenis Publieke omroep in Europa...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I INHOUDSTAFEL... 2 II ABSTRACT... 4 III INLEIDING... 5 IV LITERATUURSTUDIE... 7 1 Televisie, een geschiedenis... 7 1.1 Publieke omroep in Europa..."

Transcriptie

1 Dalemans Ilse Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Vakgroep Communicatiewetenschappen Werkcollege SBM Prof. Jo Pierson Scriptiebegeleider: Iris Jennes Academiejaar

2 I INHOUDSTAFEL... 2 II ABSTRACT... 4 III INLEIDING... 5 IV LITERATUURSTUDIE Televisie, een geschiedenis Publieke omroep in Europa Publieke omroep in België Commerciële televisie in Vlaanderen Commerciële televisiezenders vandaag Vlaamse MediaMaatschappij SBS Belgium Belgacom en Telenet Overige zenders Van analoog naar digitaal Digitaal signaalverwerking Digitaal uitzenden Digitaal ontvangen High Definition televisie Digitale transportkanalen DVB-C of Digital Video Broadcasting-Cable DVB-T of Digital Video Broadcasting-Terrestrial DVB-S of Digital Video Broadcasting-Satellite Digitale TV via telefoonlijn (ADSL) Reclame op digitale televisie Macht aan de kijker Reclame heruitgevonden Televisie als reclamemedium Besluit V Empirisch onderzoek Onderzoeksopzet Methodologische literatuurstudie

3 1.1.1 Expert interviews Selectie respondenten Dataverwerking SWOT-analyse Onderzoeksbevindingen Bevindingen uit expert interviews Aanloop naar digitale televisie Meten is weten? Dalende reclame-inkomsten voor zenders Macht van distributeurs Mediaconcentratie Openbare omroep Toekomstvisie SWOT-analyse Besluit VI Algemeen besluit Woord van dank VII Bibliografie IIX Bijlagen

4 Sinds in 2005 digitale televisie in Vlaanderen werd geïntroduceerd, heeft intussen meer dan de helft van de Vlaamse huishoudens toegang tot digitale televisie. Technologische vernieuwingen geeft meer macht aan de kijker om te bepalen wat hij wenst te kijken en wanneer. Ze zijn niet langer verplicht vast te houden aan de zendschema s opgelegd door de omroepen. Voor commerciële TV-zenders, die een businessmodel hanteren dat gebaseerd is op inkomsten van adverteerders, zijn de gevolgen inmiddels voelbaar. Meer kijkers skippen reclameblokken waardoor zenders inkomsten zien verloren gaan. In een interviewronde met vijf experts wordt gevraagd naar diens visie over de toekomst van commerciële TV-zenders. Uiteindelijk blijken meerdere factoren een sleutelrol te spelen in een mogelijke koers voor de toekomst voor private omroepen. Trefwoorden: commerciële omroepen; digitale televisie; reclame-inkomsten; toekomstvisie; expert interviews 4

5 Sinds 2005 heeft de Vlaamse kijker toegang tot digitale televisie. Intussen is de technologie aan een heuse opmars bezig en vinden meer en meer gezinnen de weg naar digitale televisie. Als we de cijfers van de verspreiding van digitale TV bij Vlaamse gezinnen bekijken, spreken die voor zich. Begin 2006 hadden zo n gezinnen digitale tv in huis. Anno 2011 heeft meer dan een op de twee gezinnen toegang tot digitale televisie. Een kijker die het digitaal signaal wenst te ontvangen, dient zich als abonnee aan te sluiten bij één van de distributeurs van digitale televisie in Vlaanderen. Die laatste voorziet een settop box in de woonkamer van de abonnee waarlangs die het digitaal signaal kan ontvangen. De kijker wordt met deze technologie instrumenten aangereikt om zelf te bepalen wat hij wanneer wenst te bekijken en is bijgevolg niet langer gebonden aan de zendschema s die door de zenders worden opgelegd. Hij krijgt ook toegang tot nieuwe mogelijkheden door digitale televisie, bijvoorbeeld een elektronische programmagids en het Video-on-Demand aanbod van de zenders. De rode knop applicatie zorgt voor interactiviteit tussen kijker en omroep. Deze nieuwe technologie werd door vele wetenschappers en onderzoekers vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines reeds onder de loep genomen, ook binnen het sociaalwetenschappelijk vakdomein. Binnen het communicatiewetenschappelijk onderzoek stelt het gros van de uitgevoerde studies de consument of de digitale TV-kijker centraal en gaat peilen naar diens consumptiepatroon of diens houding ten aanzien van verschillende aspecten van de nieuwe technologie. Met dit onderzoek wensen we de materie langs een andere kant te benaderen. We bekijken de evolutie van analoge naar digitale televisie door de bril van de commerciële TV-zenders. Om gericht te werk te kunnen gaan, werd naar een meer specifieke invalshoek toegewerkt. Uit de actualiteit, enerzijds, en een verkennende lezing in vakliteratuur anderzijds, hebben we volgend onderzoeksthema afgebakend: De houding van commerciële TV-zenders in Vlaanderen en hun toekomst in het digitale TV-tijdperk. Deze onderzoeksthematiek werd verder geconcretiseerd door het opstellen van twee onderzoeksvragen. Doorheen het onderzoek zal getracht worden deze onderzoeksvragen te beantwoorden om aldus tot een algemene conclusie te komen. Het gaat om volgende onderzoeksvragen: 1. Welke gevolgen heeft de komst van digitale televisie voor commerciële TV-zenders in Vlaanderen? 5

6 2. Hoe gaan commerciële TV-zenders om met deze gevolgen? Hoe anticiperen commerciële TV-zenders in Vlaanderen op de opmars van digitale TV? Ten einde een antwoord te kunnen formuleren op deze onderzoeksvragen, zullen we een explorerend onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van digitalisering voor private omroepen en hoe zij hiermee omgaan en eventueel nu al anticiperen op wat nog komen zal. Er is immers al een redelijke hoeveelheid aan wetenschappelijk materiaal voor handen om ons op te baseren. Toch zullen we hier dieper op ingaan en de literaire bronnen en wetenschappelijke artikels vanuit een andere invalshoek benaderen dan voorheen meestal het geval was. We doen dit in twee stappen: literatuurstudie en empirisch onderzoek. In de literatuurstudie worden begrippen gecontextualiseerd en verduidelijkt hoe deze verder in het onderzoek zullen meegenomen worden. Hier wordt de geschiedenis van televisie in Vlaanderen geschetst met extra aandacht voor de liberalisering van de audiovisuele markt in de jaren 80 waarna België afstapte van een staatsmonopolie op televisie en de overstap maakte naar het duale systeem zoals we dat vandaag nog kennen. Er wordt daarnaast een overzicht gegeven van de commerciële spelers die vandaag actief zijn in Vlaanderen om zodoende een beter zicht te krijgen op het huidige televisielandschap. Vervolgens wordt het verschil tussen een analoog en een digitaal signaal duidelijk gemaakt en ook de manieren waarop men een digitaal signaal kan ontvangen. Verder onderwerpen we ook reclame op digitale televisie aan een kritische blik. Ten slotte zetten we de voornaamste bevindingen van de literatuurstudie op een rij in een besluit. Voor de literatuurstudie wordt een beroep gedaan op bestaande wetenschappelijke literatuur evenals krantenartikels en eerder uitgevoerde studies door derden. Het tweede luik van de paper vormt het empirische deel. Hier worden bevindingen uit de literatuurstudie in toetsbare hypothesen gegoten om aldus een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen. De gehanteerde onderzoeksmethode is die van expert interviews. Vijf mediadeskundigen worden vergelijkbare interviewtopics voorgelegd met betrekking tot commerciële TV-zenders in het digitale televisietijdperk. Op basis van de informatie die voortkomt uit de interviewronde wordt de huidige situatie van private omroepen in een digitaal televisietijdperk geschetst, alsook factoren die mee bepalend zullen zijn voor de toekomstige koers van commerciële TV-zenders. 6

7 Alvorens we verder kunnen gaan op de centrale onderzoeksvraag en het beantwoorden ervan, dienen enkele begrippen verduidelijkt en afgebakend te worden. Allereerst wordt televisie als medium onder de loep genomen en diens evolutie in Vlaanderen. Sinds het ontstaan van televisie is dit medium niet meer weg te denken uit de huiskamer van gezinnen. Nochtans heeft televisie er inmiddels een turbulente loopbaan opzitten en werd diens doodvonnis meermaals voorspeld. Dit onderdeel verschaft een korte terugblik op de evolutie van televisie. In België werd de eerste televisieavond uitgezonden in oktober 1953 hoewel de technische mogelijkheden voor televisie al eerder bestonden. Experimenten met TV gaan zo ver terug als 1839, terwijl de eerste televisietoestellen verkrijgbaar waren in de jaren 20 maar torenhoge prijzen van de toestellen ontmoedigden de aankoop ervan. Na de Tweede Wereldoorlog was het economisch en maatschappelijk klimaat gunstig voor de televisie om verder te groeien dan een experimenteel medium. 1 In Europa speelde de British Broadcasting Corporation, kortweg BBC, in het Verenigd Koninkrijk een vootrekkersrol op het gebied van inrichting van televisie 2. Zij waren immers als een van de eerste wereldwijd met een zendvergunning. Daar de eerste televisie-uitzendingen over de ether waren, had het Verenigd Koninkrijk, een eiland zijnde wel een erg groot voordeel. Terwijl op het vasteland geruzied werd over etherfrequenties, stoorden de uitzendingen vanuit het Verenigd Koninkrijk niemand en visa versa. Wanneer men over inrichting van televisie spreekt, wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen Amerikaanse model en Europese model. Het Amerikaanse model dat vanuit commerciële belangen ontstond en verder groeide. Privé-initiatieven met als één gemeenschappelijk doel: winst maken. Daartegenover staat het Europese model dat voorkomt 1 CHAPMAN (Jane). Comparative Media History An Introduction: 1789 to the Present. Cambridge, Polity Press, 2005, p BURGELMAN (Jean-Claude). Omroep en Politiek in België. Het Belgisch audio-visuele bestel als inzet en resultante van de naoorlogse partijpolitieke machtsstrategieën ( ). Brussel, BRT, 1990, p146. 7

8 uit andere overwegingen, namelijk dienst aan de gemeenschap 3. Het Amerikaanse model wordt wel eens beschreven als een tweerichtingsmodel, waarbij de zenders programma s aan de kijkers bezorgen en tegelijk kijkers aan adverteerders 4. Bijgevolg dient de programmatie afgestemd te worden op de grootst gemene deler. Een groot kijkersaandeel maakt de zender nu eenmaal aantrekkelijk voor adverteerders. In België werd de televisie ingericht naar Europees model, naar model van de BBC. Om de neutraliteit van TV te vrijwaren, werden commerciële aspecten buiten spel gehouden. Enkel zo zou de omroep de burgers van informatie, cultuur en educatie kunnen voorzien 5. De bevoegdheid voor televisie werd in eerste instantie toegevoegd aan het Nationaal Instituut voor Radio (NIR) dat in 1953 verantwoordelijk was voor de eerste uitzendingen in België. Televisie bleef niet lang een Belgische bevoegdheid maar werd geregionaliseerd. Een eerste stap was in 1960 met de oprichting van BRT/RTB als navolging van NIR. De scheiding werd pas volledig voltrokken in 1977 waarna het omroepbestel definitief gesplitst werd en respectievelijk bevoegdheid werd van de Vlaamse en Franse Gemeenschap 6. Saeys 7 verduidelijkt dat de openbare omroep in Vlaanderen de afkeer van reclaminkomsten met het doel de gemeenschap maximaal te kunnen dienen, volhield. De omroep leefde van jaarlijkse dotaties van de nationale overheid, die belastingen inde onder de noemer kijk-en luistergeld. In de jaren 1980 werd in heel Europa, ook in Vlaanderen, de politieke en economische druk stevig opgevoerd om de liberalisering van de audiovisuele markt. De eerste stappen om het openbare omroepmonopolie te doorbreken kwamen er begin jaren 80 voor radio. Daar dit buiten het bestek van deze paper valt, wordt hier niet dieper op ingegaan. Enkele jaren later werd ook het politiek en maatschappelijk debat gevoerd om het monopolie van de openbare omroep te vervangen door een stelsel van mededinging. 8 Deze plannen voor 3 GOOSSENS (Cas). Radio en televisie in Vlaanderen een geschiedenis. Leuven, Davidsfonds, 1998, p OTTEN (Rik). Achter televisie: Omroepmarkten en structuren in West-Europa. Antwerpen, Garant, 2005, p , p FOSTER (R.). Public Broadcasters: Accountability and Efficiency. Edingburgh, Edingburgh University Press, 1992, p DE BENS (Els). The Future of Public Service Broadcasting in Belgium: Opportunities and Impediments. In: DONGES (P) & PUPPIS (M) eds. Die Zukunft des öffentlichen Rundfunks Internationale Beiträge aus Wissenschaft und Praxis. Köln, Herbert van Halem Verlag, 2003, p SAEYS (Frieda). Statuut, organisatie en financiering van de openbare omroep in Vlaanderen, in DHOEST (Alexander) & VAN DEN BULCK (Hilde). Publieke televisie in Vlaanderen: een geschiedenis. Gent, Academia Press, 2007, p IBIDEM. 8

9 de oprichting van een commerciële televisieomroep werd wettelijk ondersteund door de goedkeuring van het Kabeldecreet in Twee jaar later werd de licentie voor de eerste commerciële televisieomroep toegekend aan VTM 9. Als gevolg van de wet op etherreclame, die stelt dat één omroep televisiereclame mag uitzenden, verkreeg VTM samen met haar licentie ook een reclamemonopolie en dit voor maar liefst achttien jaar 10. Er bood zich een nieuwe dynamiek van het Vlaamse medialandschap aan, met de komst van een concurrentiële zender. Voorheen was het marktaandeel grotendeels verdeeld tussen Nederlandse zenders en de Vlaamse openbare zender. Met de komst van VTM werd de monopoliepositie van de toenmalige BRT (Belgische Radio- en Televisieomroep) doorbroken. Dhoest 11 licht toe dat de openbare omroep eind jaren 80 reeds met dalende kijkcijfers te kampen had, met de komst van een commerciële concurrent zakte het marktaandeel van de BRT nog verder. In tegenstelling tot de informatieve en educatieve programmatie van de openbare omroep, zette VTM in op entertainment, hetgeen bij de kijker in de smaak viel. De BRT bond de strijd aan door in te zetten op kwaliteit in een poging zich aldus te onderscheiden van het populaire VTM 12. Hoewel het niet de openbare omroep is als onderwerp van deze paper, bepaalt zij wel voor een (groot) deel mee de markt. Wat het Vlaams parlement als missie meegeeft aan de openbare omroep in Vlaanderen, in hun beheersovereenkomst, heeft directe gevolgen voor de andere spelers, meer bepaald de commerciële zenders 13. Men kan er immers niet naast dat de VRT een belangrijke voortrekkersrol op zich genomen heeft gedurende het inburgeringsproces van digitale televisie 14. Of de VRT dit discours moet voortzetten of bedankt wordt voor bewezen diensten en de markt zijn gang moet laten gaan, worden verhitte discussies over gevoerd. 15 De 9 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE MEDIARAAD. Concentratie en pluralisme in de media. Brussel, Vlaamse Mediaraad, 2002, zie bijlage SAEYS (Frieda). Op. Cit. 2007, p DHOEST (Alexander). Ontspanning: van bijkomende opdracht tot kerntaak, in DHOEST (Alexander) & VAN DEN BULCK (Hilde). Publieke televisie in Vlaanderen: een geschiedenis. Gent, Academia Press, 2007, p IBIDEM. 13 VAN DEN BULCK (Hilde). De identiteit van de openbare omroep in het digitale tijdperk. Een stakeholder analyse, in VAN DEN BULCK (Hilde) & DHOEST (Alexander). Media/Cultuur/Identiteit Actueel onderzoek naar media en maatschappij. Gent, Academia Press, 2008, p Achter de schermen bij de VRT, in InterConnect, 2006, nr.20, p.4-9. [Online] zie bijlage 4 [16 februari 2011]. 15 Tweespraak: Digitale kanalen publiek of privaat?, in Wijzers, juni [Online] zie bijlage 3: p. 6 [15 november 2010]. 9

10 meningen zijn erg uiteenlopend 16. Deze discussie uitdiepen, valt buiten de scope van dit onderzoek. Het is geenzins het opzet van deze paper om de geschiedenis van elk mediaconcern tot in detail op te rakelen, wel om een overzicht te bieden van de spelers die vandaag actief zijn in het Vlaamse televisielandschap. Het volgende onderdeel tracht een beeld te schetsen op basis van het rapport 2010 Mediaconcentratie in Vlaanderen van de Vlaamse Regulator voor de Media 17 (VRM), de waakhond van de Vlaamse mediasector. Nog even opmerken dat de openbare omroep, hoewel goed voor het grootste marktaandeel in televisie, hier niet vermeld wordt aangezien zij geen commerciële omroep is. Op 6 mei werd het bericht verspreid dat de commerciële omroepen in Vlaanderen zich verendigd hadden in een vzw. Hiermee worden voor het eerst samenwerkingsverbanden tussen vtm, 2BE, Vitaya, JIM, vtmkzoom, VT4, VijfTv, TMF, MTV, Nickelodeon, Kanaal Z en Acht geformaliseerd in Private Omroepen Federatie (POF). Er wordt sterk benadrukt dat de afzonderlijk spelers uiteraard concurrenten blijven maar de POF laat hen toe met verenigde krachten te strijden voor gemeenschappelijke belangen Vlaamse MediaMaatschappij De Vlaamse Mediamaatschappij (VMMa) werd in 1987 opgericht onder de naam Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM). In het Kabeldecreet van 1987 was opgenomen dat de minstens 51% van het kapitaal van de nieuwe zender in handen moest zijn van de Vlaamse dag- en weekbladpers. Deze clausule werd toegevoegd aan het decreet op vraag van die laatste, die vreesden voor de concurrentie van televisiereclame. 19 De Vlaamse Mediamaatschappij vandaag is een 50/50 joint venture tussen Roularta Media Group en De Persgroep. Na VRT is VMMa de tweede grootste speler op de Vlaamse televisiemarkt 20. De VMMa had reeds een sterke positie weten te veroveren door als eerste commerciële televisiezender een zendlicentie voor VTM te verwerven. Deze licentie ging in 1989 gepaard met een exclusiviteit op televisiereclame gedurende achttien jaar. Toen de 16 VAN DEN BULCK (Hilde). Op. Cit. 2008, p VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA, Mediaconcentratie in Vlaanderen: rapport 2010, Brussel, Vlaamse Regulator voor de Media, 2010, p N.N, Vlaamse private televisieomroepen verenigen zich in vzw, in De Morgen, 6 mei 2011 [Online] zie bijlage3: p. 8 [7 mei 2011]. 19 SAEYS (Frieda). Op. Cit. 2007, p VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA. Op. Cit. 2010, p

11 VMMA lucht kreeg van de plannen van SBS om in Vlaanderen een zender op te richten in volgende paragraaf wordt hier verder op ingegaan - anticipeerde ze hierop door nog voor de lancering van VT4, een tweede kanaal te introduceren K2 - later KanaalTwee, 2BE sinds Intussen heeft de Vlaamse Mediamaatschappij jongerenzender JIMtv gelanceerd in 2001 en een digitale zender voor kinderen VTMKzoom en hun ouders 22. Eind 2010 nam VMMa de zender Vitaya over. Vitaya is een generalistische zender met een overwegend vrouwelijk kijkerspubliek, waarmee de VMMa hoopt op nieuwe aandacht van adverteerders 23. Ook Vitaliteit, de digitale themazender, behoort nu tot de portfolio van VMMa SBS Belgium In 1994 besliste de mediagroep SBS (Scandinavian Broadcasting System) voet aan wal te zetten in het Vlaamse medialandschap. In februari 1995 startten de uitzendingen van VT4, een nieuwe zender in Vlaanderen. Toenmalig Vlaams minister van Cultuur weigerde VT4 toe te laten op de kabel om de reclame-exclusiviteit van VTM die bij haar opstart in 1989 een reclamemonopolie werd gegarandaard voor achttien jaar- niet te doorbreken. De nieuwe omroep werd niet toegelaten in België en zond in eerste instantie uit vanuit het Verenigd Koninkrijk. 25 VT4 bleef echter niet bij de pakken zitten en diende een klacht in bij de Europese Commissie om het monopolie van VTM tenniet te doen. De Europese Commissie oordeelde dat de overeenkomst met VTM in strijd was met de mededingingsregels, de regels voor vrije markt. In 1998 werd het het reclamemonopolie van VTM vervolgens opgeheven 26. VT4 verwierf uiteindelijk in 2002 een Vlaamse licentie. De Belgische vestiging van SBS werd SBS Belgium nv, ook nadat SBS in 2007 werd overgenomen door de Duitse mediaholding ProSiebenSat. 1 Media. 27 In 2004 lanceerde SBS Belgium een tweede zender, VijfTv. VijfTv mikt op een jong vrouwelijk doelpubliek tussen 20 en 49 jaar. SBS kan met deze zender adverteerders een 21 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE MEDIARAAD. Opt. Cit., VMMtv Onze merken. [Online] zie bijlage 3: p. 8 [ ]. 23 VANGELDER (Jozef). Vitaya vindt onderdak bij VMMa, in De Tijd, 6 november 2010, p Over Vitaya/VMMa. [Online] zie bijlage 3: p.4 [2 februari 2011]. 25 WERBROUCK (Stefaan). De VRT en Europa: tussen cultuur en concurrentieverslaving, in Knack Extra, 2010, september. 26 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE MEDIARAAD. Opt. Cit PRO SIEBEN SAT. 1 GROUP, Activities, s.d. [Online] zie bijlage 3: p.4 [13 februari 2011]. 11

12 nichepubliek aanbieden 28. Met twee zenders is SBS Belgium de derde grootste speler op het gebied van televisie in Vlaanderen 29. Woensdag 20 april 2011 werd het nieuws publiekelijk gemaakt dat ProSiebenSat.1 SBS Belgium verkocht heeft aan De Vijver, de holding boven onder meer productiehuis Woestijnvis. Voor deze overname kon De Vijver op financiële steun rekenen van Corelio voordien al aandeelhouder van de mediaholding- en van Sanoma Magazines 30. Met deze overname zal De Vijver in de toekomst in staat zijn om eigen programma s van productiehuizen Woestijnvis en De Mensen via hun eigen zender tot bij de kijker te brengen Belgacom en Telenet Omroepsignaalverdelers of distributeurs Belgacom en Telenet hebben volgens het rapport van de VRM zich ook op de omroepmarkt gestort. Belgacom had dit jaar voor het zesde jaar op rij de exclusieve rechten in huis om voetbalwedstrijden van de eerste klasse van het Belgisch voetbal uit te zenden. 32 En via Video-On-Demand (VOD) kan de Belgacom-abonnee toegang krijgen tot programma s die via de lineaire kanalen Adrenaline, Family, Premiere en Zoom worden gepromoot. 33 Telenet, op zijn beurt, kan uitpakken met Prime, Studio 100 en tot voor kort Gunk TV. Prime is betaaltelevisie, verkrijgbaar via extra abonnement voor Telenet-abonnees. Studio 100 richt zich op jonger kijkers, terwijl Gunk TV de zender was voor gamers. 34 In februari van dit jaar werd aangekondigd dat eind maart de uitzendingen van Gunk TV zouden worden stopgezet VijfTV: De SBS zender voor actieve vrouwen, in OMD Ad Rem Flash, 7 december 2004 [Online] zie bijlage 3: p. 7[13 februari 2011]. 29 VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA, Op. Cit., 2010, p DUMON (Pieter), Koningskoppel Van Hecke-Vandenhaute halt Vlaams tv-landschap ondersteboven, in De Morgen, 20 april 2011, p DECKMYN (Dominique) & DROEVEN (Valerie). Overname VT4 gooit alles overhoop, in De Standaard, 20 april 2011, p. D2. 32 N.N. Belgacom laat nog niet in kaarten kijken over voetbalcontract, in Het Belang van Limburg, 13 april [Online] zie bijlage 3: p. 1 [20 april 2011]. 33 VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA, Op. Cit. 2010, p IBIDEM. 35 GUNKtv stop ermee, in De Morgen, 18 februari [Online] zie bijlage 3: p. 7 [23 februari 2011]. 12

13 1.4.4 Overige zenders Concentra Media begon in 2009 met de - uitsluitend digitale - televisiezender Acht. Acht is in heel Vlaanderen te ontvangen en zit in het basispakket van zowel Telenet Digital TV als Belgacom TV. 36 Het rapport van de VRM geeft nog mee dat er verder ook nog verschillende kleine zenders zijn, elk gericht op een eigen, beperkt publiek. Voor de volledigheid worden nog enkele voorbeelden meegegeven: Kanaal Z, Actua TV, Event TV, Kust Television, Life!TV, S TV en Icon Europe. In het rapport 37 van 2010 van de VRM is onderstaande grafiek terug te vinden die het marktaandeel van de Vlaamse zenders (in gemiddelde kijktijd in 2009) in beeld brengt. Figuur 1: Marktaandelen van de Vlaamse zenders in gemiddelde kijktijd in Uit deze grafiek is af te lezen dat de openbare omroep met één en Canvas/Ketnet samen goed voor 41% - op het grootste marktaandeel kon rekenen in 2009, gevolgd door VMMa met een totaal van 31%. Uit onderstaande grafiek blijkt dat dit niet altijd het geval was. Vóór 2000 kon VTM op een groter markaandeel rekenen dan diens tegenhanger bij de openbare omroep, één VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA, Op. Cit, 2010, p IDEM p IDEM p IDEM p

14 Figuur 2: Evolutie van de aandelen van Vlaamse zenders in gemiddelde kijktijd 40 In dit hoofdstuk werd een poging gedaan een algemeen beeld te schetsen van televisie in Europa en meer bepaald in Vlaanderen. De overgang van een staatsmonopolie op uitzendingen naar het zogenaamde duale systeem waarbij commerciële en openbare omroepen langs elkaar bestaan, werd overgebracht. Tenslotte werd een overzicht gegeven van commerciële televisiezenders die tot op heden actief zijn in het Vlaamse televisielandschap. Hoewel televisie sinds haar begin al aan verschillende veranderingen en uitdagingen het hoofd wist te bieden, spraken deskundigen in de aanloop naar digitale televisie alsnog over de grootste relovutie sinds de opstart van het medium. In een volgend onderdeel wordt nader ingegaan op de overgang van analoge naar digitale televisie. 40 IDEM, p

15 Digitalization is the general word for the computerization of all data transmission, storage and processing employing the binary code, [ ]. It is currently best known in reference to the replacement of analogue by digital transmission of television signals, leading to a large increase in potential channel capacity and scope for interactivity. 41 McQuails definitie van digitalisering beschrijft in een notendop wat het proces precies inhoudt. Wat de intrede in het digitale tijdperk voor televisiezenders betekent, wordt hieronder beschreven. Relevante technologische details worden geschetst en de verschillende manieren om een digitaal signaal in Vlaanderen te ontvangen - via kabel, ether, satelliet, telefoonlijn- worden toegelicht. Kenmerkend aan analoge televisie is dat het signaal als één vast pakketje wordt verzonden en ongewijzigd ontvangen door de gebruiker. Programmatie (geluid en beeld) en reclameblokken worden door de zender (de encoder) in een bepaalde volgorde geplaatst en analoog verzonden naar de kijker. Deze kijker krijgt deze informatie op analoge wijze door het televisietoestel gepresenteerd. Een dergelijk pakketje informatie neemt veel bandbreedte in beslag. Bij analoge televisie via de kabel konden ongeveer dertigtal kanalen ontvangen worden. 42 Analoge televisie kan naast de kabel ook worden ontvangen via satelliet of via de ether. Dezelfde transportkanalen blijven nog steeds gelden voor digitale televisie. Hoe verschilt digitale televisie dan van analoge? Volgens de definitie van Van Dale zijn digitale gegevens, in tegenstelling tot analoge, gebaseerd op cijfers. 43 Zoals uit deze definitie blijkt, werkt digitale signaalverwerking met cijfers uit het binaire stelsel, met enen en nullen. Door toepassing van compressietechnieken, MPG-1 of diens opvolger MPG-2, worden deze gegevens langs zenderzijde samengedrukt (gecomprimeerd) tot een veel efficiëntere numerieke voorstelling. Gecombineerd met extra data zoals klank, ondertiteling wordt het signaal vervolgens naar de huiskamer van de kijker 41 MCQUAIL (Dennis). Mass Communication Theory. Londen, Sage, 2010, p GODDEN (Fra ns). Digitale televisie: meer én beter, in EOS, 1999, jg. 16, nr. 4, p Van Dale Online, digitaal, [Online] earchquery=digitaal, zie bijlage 3: p. 7 [25 januari 2011]. 15

16 doorgestuurd. 44 Beelden worden digitaal verzonden, maar enkel die beelden die veranderen. Delen van het beeld die niet wijzigen, dienen niet meegezonden te worden zodat de transportcapaciteit minder groot hoeft te zijn 45. Hierdoor kan bijna 95% van de informatie gewoon achterwege gelaten worden. 46 Een gecomprimeerd beeld van een stilstaand landschap kost dus bijvoorbeeld veel minder capaciteit dan dat van een ontploffingsscène. 47 Aan de ontvangerszijde kan het volledige beeld gereconstrueerd worden aan de hand van een minimum aan informatie. De reconstructie gebeurt door een digitale decoder 48. Doordat digitale televisie op een efficiënte manier televisiesignalen kan doorgeven, kan er meer informatie via hetzelfde signaal worden verzonden. Goukens 49 verklaart nader. Een kanaal met een bandbreedte van 8 MHz kan één programma verzenden op analoge manier. Bij digitale televisie kunnen er door compressie acht tot tien programma s (afhankelijk van de grootte van programma s) worden doorgegeven via het kanaal. Het digitale signaal is dus veel compacter dan het analoge. Bijgevolg kunnen meerdere programma s tegelijk verstuurd worden en ontstaat er meer ruimte op de bandbreedte voor meer zenders. Op deze manier vinden honderden zenders hun weg naar de huiskamer. Daarenboven is de beeld- en geluidskwaliteit aanzienlijk Digitaal uitzenden De overschakeling van analoog naar digitaal gaat weliswaar gepaard met de nodige kosten. Zowel zender als ontvanger dient investeringen te doen om digitale televisie te kunnen verzenden en ontvangen. Volgens Godden 50 is dat de reden dat digitale televisie op de lange baan werd geschoven. De VRT geeft thans aan al bijna 15 jaar geleden de overschakeling gemaakt te hebben naar digitale productieapparatuur. Naar mening van de VRT is het doordat België één van de sterkst bekabelde landen is de kabel bereikt in België 97% van de gezinnen- dat de Belgische kijker niet onmiddellijk voordeel ziet in digitale televisie. Via de kabel kunnen kijkers al ongeveer dertigtal zenders ontvangen. 51 Een andere situatie treft men in het Verenigd Koninkrijk, waar het leeuwendeel van de bevolking beperkt is tot 4 à 5 44 GODDEN (Frank). Op. Cit. 1999, p GOUKENS (Lode). Digitale televisie op oude kijkkast, in EOS, 1995, jg.12, nr.11, p GODDEN (Frank). Op. Cit. 1999, p VERHAEGH (Stefan). Digitale tv maakt kabel overbodig, in Natuur & Techniek, 2000, jg. 68, nr. 6, p GOUKENS (Lode).Op. Cit.1995, p IBIDEM. 50 GODDEN (Frank). Op. Cit. 1999, p Achter de schermen bij de VRT. Op. Cit. 2006, p

17 zenders via satellietontvangst. Volgens Godden 52 is het dan ook niet verrassend dat net dit land als eerste in Europa digitale televisie lanceerde Digitaal ontvangen De investeringen blijven, zoals eerder aangehaald, niet beperkt tot zenders. Zij kunnen wel een digitaal signaal doorsturen, maar oude (analoge) televisietoestellen zijn niet in staat dit signaal uit te 'begrijpen'. Daarvoor dient de kijker zich een settop box wat niet meer betekent dan kastje op de televisie - aan te schaffen. Deze settop box of decoder, vertaalt de digitale stroom van enen en nullen naar een signaal dat een analoog televisietoestel kan uitzenden. 53 De verwachtingen zijn dat op langere termijn analoge toestellen geleidelijk vervangen zullen worden door diens digitale opvolgers. 54 Dan zou dergelijk apparaatje als een decoder overbodig worden, aangezien digitale televisietoestellen wel overweg kunnen met digitale signalen. Gelijktijdig met de opmars van 'gewone' digitale televisie, of Standard Digital Television, werd een nieuwe televisietechniek ontwikkeld, namelijk High Definition Television, kortweg HDTV. HDTV is hetzelfde als digitale televisie, enkel met nog een betere beeld- en geluidkwaliteit. 55 Omdat een HDTV-signaal erg veel bandbreedte inneemt, wordt voor dit signaal een aparte compressietechniek voorzien: MPEG-4 AVC (Advanced video coding). Deze techniek verkleint het HDTV-signaal zodat het nog evenveel transportcapaciteit nodig heeft als een gecomprimeerd signaal van Standard Digital Television. Met andere woorden, betere beeldkwaliteit en meer ruimte op de kabel. Zo kan het zenderaanbod nog uitbreiden. Bij het begin van de verspreiding van digitale televisie zag Europa de nood aan één officiële Europese standaard voor digitale televisie, bekend als Digital Video Broadcasting of kortweg DVB. Deze standaardnorm is tot stand gekomen na de organisatie van een consortium in 1993 waar de meest uiteenlopende belanghebbenden van televisie in Europa aan bijgedragen hebben. Dankzij het succes van deze Europese norm, werd DVB wereldwijd erkend als de 52 GODDEN (Frank). Op. Cit. 1999, p IBIDEM. 54 VERHAEGH (Stefaan). Op. Cit. 2000, p TELENET High definition televisie [Online] zie bijlage 3: p. 5 [2 maart 2011]. 17

18 standaardnorm voor digitale uitzendingen, zowel voor radio als televisie. 56. Zoals eerder dit hoofdstuk aangehaald, kan digitale televisie, net zoals analoge televisie, op verschillende manieren tot in de huiskamer geraken. Voor elk van die manieren, werd een andere variant van de Europese standaardtechnologie ontwikkeld. 57 Een overzicht van de verschillende digitale transportkanalen 58 : DVB-C of Digital Video Broadcasting-Cable Een eerste manier op digitaal te kijken is via de kabel. DVB-C 59 is ontworpen zodat de kabelnetwerken, reeds bestaande voor analoge televisie, niet zouden omgevormd moeten worden. Doordat België en Vlaanderen geniet van een zeer hoog kabelpercentage, maken de meeste Vlaamse digitale kijkers gebruik van dit transportkanaal. 60 Digitale televisie via de kabel wordt in Vlaanderen aangeboden door Telenet. Eind 2010 voorzag Telenet meer dan 1,1 miljoen kijkers van digitale televisie 61 en is marktleider in Vlaanderen als distributeur van digitale televisie DVB-T of Digital Video Broadcasting-Terrestrial Digital Video Broadcasting-Terrestrial beschrijft Verhaegh 63 als aardse digitale televisie, bij ons beter gekend als uitzendingen via de ether. Het signaal wordt door de lucht verspreid en opgevangen door antennes op het dak van de consument. De allereerste televisie-uitzendingen vorige eeuw gebeurde via de ether, weliswaar analoog. De Europese Commissie heeft beslist dat binnen de Europese Unie alle analoge televisie-uitzendingen via de ether ten laatste in 2012 uitgeschakeld dienen te worden en verplicht de lidstaten zodoende over te schakelen naar digitale televisie-uitzendingen via de ether. In Vlaanderen zijn analoge televisieuitzendingen via de ether tot een eind gekomen eind 2008, aldus de beslissing van de Vlaamse Regering 64. In Vlaanderen maakte enkel de VRT gebruik van analoge ethertelevisie, via 56 VERHAEGH (Stefaan). Op. Cit. 2000, p MORRIS (S.) & SMITH-CHAIGNEAU (A.).Interactive TV Standards: A Guide to MHP, OCAP, and JavaTV. Oxford, Foxal Press, 2005, p Achter de schermen bij de VRT. Op. Cit. 2006, p Digitaaltvkijken.be [Online], zie bijlage 3: p. 3 [ 2 februari 2011]. 60 N.N. Digitale televisie in België: hoe het ermee staat, in Backstage, mei 2010, nr. 29, p LEMMENS (Karsten). Mobistar zit met televisie-probleem, in De Standaard, 10 februari 2011, p TELENET Blog- Telenet jaarresultaten, 24 februari [Online] zie bijlage 3 p. 5 [26 februari 2011]. 63 VERHAEGH (Stefaan). Op. Cit. 2000, p BOURGOIS (Geert). Televisie via antenne vanaf eind 2008 volledig digitaal. Brussel, Vlaams Ministerie van Media, 2007, zie bijlage: p. 6 18

19 zendmasten op aarde 65. Ook digitale ethertelevisie blijft uitsluitend toegepast door de VRT. De kijker dient naast een antenne om signaal te ontvangen, ook een settop box aan te schaffen die het digitaal signaal vertaalt naar een analoog televisietoestel. 66 Volgens cijfers blijft het aantal gezinnen dat digitale TV enkel via de ether ontvangt, beperkt tot minder dan 1% eind DVB-S of Digital Video Broadcasting-Satellite Een derde kanaal om digitale televisie in de huiskamer te brengen, is via satelliet. Op deze manier wordt het digitale signaal vanuit de studio naar een satelliet in de ruimte verzonden, die het signaal rechtstreeks doorzendt naar de schotelantenne van de gebruiker. 68 Om digitaal te kijken via satelliet, heeft de kijker ook nog een decoder nodig om het digitale signaal om te vormen tot informatie die voor de analoge TV herkenbaar is. 69 In Vlaanderen wordt digitale TV via satelliet enkel aangeboden door TV Vlaanderen dat begin dit jaar kon rekenen op bijna abonnees. 70 Figuur 3: Digitale televisie via satelliet Digitale TV via telefoonlijn (ADSL) Digitale kijkers kunnen zich tenslotte ook nog behelpen met hun telefoonlijn. ADSLtechnologie is gebaseerd op het zenden en ontvangen van digitale signalen. Koperdraden maken dataverkeer mogelijk. Oorspronkelijk werd de techniek aangewend voor telefonie. Met de komst van internet, kon via dezelfde koperdraden internetverbinding gerealiseerd worden. Vandaar dat naar deze technologie ook wel eens verwezen wordt als IPTV, digitale televisie 65 Digitaaltvkijken.be. Op. Cit. [Online] [2 februari 2011]. 66 Achter de schermen bij de VRT. Op. Cit. 2006, p Digitale televisie in België: hoe het ermee staat, in Backstage, mei 2010, nr. 29, p TV Vlaanderen Digitaal Wat heeft u nodig? [Online] zie bijlage 3: p.6 [5 februari 2001]. 69 Digitaaltvkijken.be. Op. Cit. [Online] [2 februari 2011]. 70 KRIEK (Jarco). Satellietbereik in België stijgt fors, 27 maart 2011 [Online], zie bijlage 3:p. 3 [30 maart 2011]. 71 TV Vlaanderen Digitale televsie Hoe werkt het? [Online] zie bijlage 3: p. 6 [13 februari 2011]. 19

20 via internet. Belgacom, de enige aanbieder van deze technologie in Vlaanderen, ging in 2005 van start met Belgacom TV 72. Belgacom TV biedt digitale televisie aan via de telefoonlijn. 73 Een decoder is ook bij dit transportkanaal nodig opdat de kijker digitale televisie kan ontvangen. Begin dit jaar overschreed Belgacom de kaap van 1 miljoen afnemers voor digitale televisie via ADSL en is hiermee de tweede grootste aanbieder van digitale televisie. 74 Midden 2010 werd door mediaregie IPB een balans opgemaakt Digitale televisie in België: hoe het ermee staat. Met deze studie trachtte men een stand van zaken op te nemen, 15 jaar na de lancering van digitale televisie in Europa. Uit de resultaten van deze studie blijkt dat medio 2010 van alle gezinnen in Vlaanderen die een TV bezitten, 38% digitale televisie in huis heeft. 21% van de Belgische gezinnen met TV kiezen voor Telenet tegenover 12% voor Belgacom TV. Het aandeel van digitale televisie uitsluitend via de ether en dat van digitale TV via satelliet blijft beperkt tot elk 1% Belgacom Wat heb ik nodig?, [Online], zie bijlage 3: p. 1 [13 februari 2011]. 73 Achter de schermen bij de VRT. Op. Cit. 2006, p N.N. Meer dan één miljoen Belgacom TV-kijkers, in De Morgen, 25 februari 2011 [Online], Belgacom-TV-kijkers.dhtml, zie bijlage3: p. 4 [3 maart 2011]. 75 Digitale televisie in België: hoe het ermee staat, in Backstage, mei 2010, nr. 29, p

Toespraak Ingrid Lieten Symposium VRM 24 november 2010, Leuven

Toespraak Ingrid Lieten Symposium VRM 24 november 2010, Leuven Toespraak Ingrid Lieten Symposium VRM 24 november 2010, Leuven Dames en heren, Geachte aanwezigen, Vooreerst wens ik graag de Vlaamse Regulator voor de Media, de verschillende sprekers, panelleden, moderator

Nadere informatie

Vooral in Vlaanderen heeft de zender een onbetwistbaar potentieel en zal het aangekondigde aanbod wellicht op

Vooral in Vlaanderen heeft de zender een onbetwistbaar potentieel en zal het aangekondigde aanbod wellicht op EXQI, de gewaagde lancering van een nieuwe, generalistische zender met nationaal bereik Eind deze zomer lanceert Alfacam een nieuwe zender: generalistisch, zowel digitaal als analoog, met nationaal bereik

Nadere informatie

Uw digitale televisie in 1-2-3

Uw digitale televisie in 1-2-3 s Uw digitale televisie in 1-2-3 http://www.televisie-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw digitale televisie in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4 2. Waarom?...4

Nadere informatie

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus

TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus TV Halfjaarrapport 2014 Amsterdam, 26 augustus Management summary Onder impuls van een herstellende economie en de sport events zijn de netto TV-bestedingen met 6,7% gestegen in de eerste helft van 2014.

Nadere informatie

Het tv-bereik van uitgesteld kijken :

Het tv-bereik van uitgesteld kijken : Het tv-bereik van uitgesteld kijken : de eerste resultaten voor België Tot nog toe moesten we ons bij analyses over uitgesteld tv-kijken of time-shifted viewing (TSV) beperken tot buitenlandse gegevens

Nadere informatie

Strategische studie. Plurimedia Produkten - Attitudes. Vragenlijst Televisie

Strategische studie. Plurimedia Produkten - Attitudes. Vragenlijst Televisie Strategische studie Plurimedia Produkten - Attitudes Vragenlijst Televisie 2010-2011 Vragenlijst Televisie VRAAG 47: Over hoeveel gebruiksklare TV-toestellen, die aangesloten zijn om televisieuitzendingen

Nadere informatie

OP DE ONTWERPBESLUITEN VAN HET BIPT, DE CSA, DE MEDIENRAT EN DE VRM MET BETREKKING TOT DE ANALYSE VAN DE MARKT VOOR TELEVISIEOMROEP

OP DE ONTWERPBESLUITEN VAN HET BIPT, DE CSA, DE MEDIENRAT EN DE VRM MET BETREKKING TOT DE ANALYSE VAN DE MARKT VOOR TELEVISIEOMROEP ANTWOORD TEST-AANKOOP OP DE ONTWERPBESLUITEN VAN HET BIPT, DE CSA, DE MEDIENRAT EN DE VRM MET BETREKKING TOT DE ANALYSE VAN DE MARKT VOOR TELEVISIEOMROEP Test-Aankoop is verheugd dat voor de eerste keer

Nadere informatie

Digitale TV zenders Nader belicht. September 2011

Digitale TV zenders Nader belicht. September 2011 Digitale TV zenders Nader belicht September 2011 Het digitale landschap Nederland digitaliseert X 1.000 6000 5000 Tele2 CanalDigitaal KPN Digitenne+IPTV Kabel Overig Ziggo UPC razend snel 4000 3000 2000

Nadere informatie

Digitale televisie: druk op PAUSE

Digitale televisie: druk op PAUSE Wie de bereikresultaten van digitale televisie wil begrijpen moet de personen begrijpen die achter de cijfers zitten, en vooral hoe ze leven en media consumeren. De nieuwste gegevens betreffende de digitale

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

Voorstelling Vlaamse Regulator voor de Media (VRM)

Voorstelling Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) Voorstelling Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) Wat is de VRM? / Wat doet de VRM? Het Mediadecreet Taken en structuur Enkele recente cases Wat is de VRM? / Wat doet de VRM VRM is de onafhankelijke toezichthouder

Nadere informatie

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor

De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen. CIM Other Screen Monitor Centrum voor Informatie over de Media VZW De evolutie in TV- en video-kijken op nieuwe schermen CIM Other Screen Monitor 2015-2016 17/01/2017 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel 1160 Bruxelles België

Nadere informatie

Inleiding. A. analyse per programma

Inleiding. A. analyse per programma Inleiding De Vlaams-fractie in het Vlaams Parlement heeft een analyse gemaakt van de voornaamste VRT-programma s waarin politici worden uitgenodigd. Tijdens de periode 1-11- 2006 t.e.m. 29-04-2007 werden

Nadere informatie

Datum: 3 maart 2011 Dossiernr: 2011/00115 Uitspraak: Aanbeveling Product / dienst:

Datum: 3 maart 2011 Dossiernr: 2011/00115 Uitspraak: Aanbeveling Product / dienst: Datum: 3 maart 2011 Dossiernr: 2011/00115 Uitspraak: Aanbeveling Product / dienst: (Tele) communicatie technologie Motivatie: Misl. Voornaamste kenmerken product Medium: Audiovisuele Mediadiensten De bestreden

Nadere informatie

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA ALGEMENE KAMER ZAAK VRM t. NV SBS BELGIUM (dossier nr. 2008/442) BESLISSING nr. 2008/077 15 december 2008. In de zaak van VRM tegen NV SBS Belgium, VRM t. NV SBS BELGIUM

Nadere informatie

Entertainment & Media Outlook for the Netherlands

Entertainment & Media Outlook for the Netherlands www.pwc.com Entertainment & Media Outlook for the Netherlands 2010-2014 Trends in television advertising voor de periode 2010-2014 Arno Scheepers Introductie De Nederlandse Outlook biedt een forecast van

Nadere informatie

2009 brengt weinig verandering

2009 brengt weinig verandering 2009 brengt weinig verandering in de reclameoverflow vanuit Frankrijk De Franse overheid heeft per 5 januari 2009 de publieke omroep France Télévisions verboden om tussen 20u en 6u -nog reclame uit te

Nadere informatie

Mediabeleid in Nederland

Mediabeleid in Nederland Opgave 1 Massamedia tekst 1 Mediabeleid in Nederland 5 10 15 20 25 30 35 In de afgelopen tien jaar konden Nederlandse burgers, naast de drie publieke tv-zenders en vijf publieke radiozenders, steeds meer

Nadere informatie

gesubsidieerde audiovisuele producties/ projecten en andere projecten binnen de audiovisuele sector nihil

gesubsidieerde audiovisuele producties/ projecten en andere projecten binnen de audiovisuele sector nihil Pascal Smet Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Bevoegdheid : ar (2009-heden) onderwijs en vorming audiovisuele nihil nihil Bevoegdheid : ar (2009-heden) jeugd audiovisuele

Nadere informatie

TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag

TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag TV+: Impact van nieuwe technologie op TV gedrag Op verzoek van SPOT heeft het Technology Media Telecoms team (TMT) van Deloitte in samenwerking met Intomart GfK een rapport geschreven over de Nederlandse

Nadere informatie

Monitoring rapportage Reclame gericht op kinderen 2013

Monitoring rapportage Reclame gericht op kinderen 2013 Monitoring rapportage Reclame gericht op kinderen 2013 1 Inhoud Inleiding 3 Wie heeft het onderzoek uitgevoerd 4 Methode 5 Onderzochte periode 7 Wat is onderzocht 8 Televisie 9 Bioscopen 12 Websites 13

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s

Re-View. Een model voor online onderzoek naar online tv-programma s Het kijkgedrag van de Nederlandse televisiekijker is in ontwikkeling en sterk aan verandering onderhevig. De tijd dat mensen thuisbleven voor een televisieprogramma lijkt definitief voorbij. Het tijdperk

Nadere informatie

Voorwoord 11. Deel I: Analyse van de Belgische dagbladmarkt: trends en uitdagingen 15

Voorwoord 11. Deel I: Analyse van de Belgische dagbladmarkt: trends en uitdagingen 15 Inhoud Voorwoord 11 Deel I: Analyse van de Belgische dagbladmarkt: trends en uitdagingen 15 Hoofdstuk 1 Een historische terugblik: van het ancien régime tot en met de Tweede Wereldoorlog 17 1. De diverse

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (MAART 2014) 07-04-2014 3 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in maart over de gehele dag gezamenlijk een

Nadere informatie

Quality of Service van IPTV

Quality of Service van IPTV Quality of Service van IPTV Geert Smelt 4 maart 2010 1 Probleemstelling 1.1 Introductie IPTV staat voor Internet Protocol Television en is een nieuwe manier van het uitzenden van televisiebeelden. Het

Nadere informatie

Europese programma s en films vertegenwoordigen driekwart van de uitzendingen met de grootste kijkdichtheid

Europese programma s en films vertegenwoordigen driekwart van de uitzendingen met de grootste kijkdichtheid IP/09/840 Brussel, 28 mei 2009 Europese programma s en films vertegenwoordigen driekwart van de uitzendingen met de grootste kijkdichtheid In Europa vervaardigde films en televisieprogramma s blijven Europese

Nadere informatie

Time Shifted Viewing: de balans

Time Shifted Viewing: de balans 10 januari 2012 Time Shifted Viewing: de balans Het is al weer twee jaar geleden dat we de eerste testbestanden ontvingen met resultaten van de CIM Audimetrie studie waarin de Time Shifted Viewing werd

Nadere informatie

inhoud Woord Vooraf 13 Inleiding Omroep 17

inhoud Woord Vooraf 13 Inleiding Omroep 17 Woord Vooraf 13 Inleiding 15 1. Omroep 17 Begrippen en evolutie 17 Televisie gisteren, vandaag en morgen 17 Radio, televisie of omroep? 18 Mag het iets meer zijn? 19 Radio, de uitvinding 20 Televisie,

Nadere informatie

Digitale tv en reclame in de media,

Digitale tv en reclame in de media, Digitale tv en reclame in de media, een verhaal vol contrasten Afgezien van de schaarse informatie uit de pers - die overigens weinig bruikbaar is door haar verklarende karakter en haar herkomst (namelijk

Nadere informatie

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Artsenkrant wordt betalend Lancering AK Club FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) Waarom wordt Artsenkrant betalend? Is 99 euro niet duur voor een krant die ik tot nu toe gratis ontving? Betaal ik onmiddellijk

Nadere informatie

4.3 Televisie. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag

4.3 Televisie. telenet // jaarverslag 2009 : activiteitenverslag 4.3 Televisie 56 Televisie 4 ACTIVITEITEN Z Sinds de overname van het kabelnetwerk van de gemengde intercommunales in 2002 biedt Telenet via zijn kabelnetwerk verscheidene vormen van tv-distributie aan.

Nadere informatie

COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM

COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM COMMERCIËLE POLITIEK 2013 VTMKZOOM VMMTV is de regie van VTM, 2BE, JIM, VTMKZOOM en Vitaya en behoort tot de Vlaamse Media Maatschappij 1. INTRO DOELGROEPEN Bij VTMKZOOM richten we ons specifiek op 2 kidsgroepen:

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. VZW TV KEMPEN EN MECHELEN

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. VZW TV KEMPEN EN MECHELEN ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. VZW TV KEMPEN EN MECHELEN (dossier nr. 2013/113) BESLISSING nr. 2013/028 18 november 2013 VRM t. VZW TV KEMPEN EN MECHELEN 1 In de zaak van VRM tegen VZW TV Kempen en Mechelen,

Nadere informatie

INTRO. We willen dus alle Vlaamse kinderen bereiken, maar specifiek richten we ons aanbod naar 2 subdoelgroepen.

INTRO. We willen dus alle Vlaamse kinderen bereiken, maar specifiek richten we ons aanbod naar 2 subdoelgroepen. Commerciële politiek 2014 INTRO Alles wat we doen bij VTMKZOOM vertrekt vanuit de kennis van onze doelgroep en hun leefwereld. Door te begrijpen waar Vlaamse kinderen mee bezig zijn, waar ze van dromen,

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: 15637\2009000994 Betreft: ontheffingsverzoek Europese quota Film 1, Film 1.2 en Film 1.3 alsmede Film 1 Action Beschikking van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

2nd, 3th en Xth Screen

2nd, 3th en Xth Screen MIE 2012 2nd, 3th en Xth Screen Verzorgd door Bas de Vos directeur SKO Paul van Niekerk directeur Media Intomart GfK Moving Pictures: NL 2011 Presentatie voor MIE Bas de Vos Directeur SKO MIE 2012 De kijkcijfers

Nadere informatie

80% 60% 40% 20% Grafiek 1 Bezit televisietoestellen, video, DVD- en harddiskrecorder, digitale decoder en conntected tv, 2002-2012 Bron: SKO 100%

80% 60% 40% 20% Grafiek 1 Bezit televisietoestellen, video, DVD- en harddiskrecorder, digitale decoder en conntected tv, 2002-2012 Bron: SKO 100% Trends in uitgesteld kijken via het televisietoestel Deze brochure geeft inzicht in de ontwikkelingen in het uitgesteld kijkgedrag via het televisiescherm in de afgelopen jaren. De intrede van digitale

Nadere informatie

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven

Even voorstellen. Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven Even voorstellen Kabelbedrijven werken als multimediabedrijven in een bijzonder dynamische markt. In deze wereld van snelle ontwikkelingen ontplooien zij zich als vernieuwende en betrouwbare leveranciers

Nadere informatie

Hervorming van de Franse openbare omroep in 2009

Hervorming van de Franse openbare omroep in 2009 Hervorming van de Franse openbare omroep in 2009 zal weinig gevolgen hebben voor de Belgische adverteerder De Franse overheid heeft per 5 januari 2009 de publieke omroep France Télévisions verboden tussen

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. NV STUDIO 100 TV

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. NV STUDIO 100 TV ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. NV STUDIO 100 TV (dossier nr. 2015/185B) BESLISSING nr. 2015/030 27 april 2015 VRM t. NV STUDIO 100 TV 1 In de zaak van VRM tegen NV Studio 100 TV, De Vlaamse Regulator

Nadere informatie

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA ALGEMENE KAMER ZAAK VRM t. NV VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ (dossier nr. 2007/0409) BESLISSING nr. 2008/014 22 februari 2008. VRM t. NV VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ 1 In de

Nadere informatie

Korte beschrijving van het project Inhoud van dit document Contactinformatie Team: Email: Telefoon: Persinformatie

Korte beschrijving van het project Inhoud van dit document Contactinformatie Team: Email: Telefoon: Persinformatie SpaceBillboard Onze missie is om mensen te inspireren en ruimtevaartonderzoek te steunen, door het eerste reclamepaneel ooit in de ruimte te lanceren. Korte beschrijving van het project SpaceBillboard

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (JANUARI 2015) 09-02-2015 1 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in januari 2015 over de gehele dag gezamenlijk

Nadere informatie

De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie ( )

De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie ( ) VIVES BRIEFING 2016/04 De evolutie van de partijfinanciering op het niveau van de Europese Unie (2001-2016) Wouter Wolfs Jef Smulders 1 DE EVOLUTIE VAN DE PARTIJFINANCIERING ROPESE UNIE (2001-2016) Wouter

Nadere informatie

De Tv-bereiksmeting na invoering van het uitgesteld kijken. Een wereldwijd fenomeen

De Tv-bereiksmeting na invoering van het uitgesteld kijken. Een wereldwijd fenomeen Corbis Dossier De Tv-bereiksmeting na invoering van het uitgesteld kijken Vanaf 2010 zal de bereiksmeting in België ook het uitgesteld kijken of Time- Shifted Viewing omvatten. Tot nu toe hield de Belgische

Nadere informatie

TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE

TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE % Huishoudens TRENDS IN UITGESTELD KIJKEN VIA DE TELEVISIE Deze brochure geeft inzicht in de ontwikkelingen in het uitgesteld kijkgedrag via het televisiescherm in de afgelopen jaren. GRAFIEK 1. BEZIT

Nadere informatie

PERSBERICHT CIM 22/04/2015

PERSBERICHT CIM 22/04/2015 PERSBERICHT CIM 22/04/2015 Nieuwe CIM studie over kijkgedrag op nieuwe schermen Belgen keken nooit eerder zoveel naar TV-content Het CIM, verantwoordelijk voor kijkcijferstudies in België, volgt sinds

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. BVBA FM PROMOTION. (dossier nr. 2017/287) BESLISSING nr. 2017/038

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. BVBA FM PROMOTION. (dossier nr. 2017/287) BESLISSING nr. 2017/038 ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. BVBA FM PROMOTION (dossier nr. 2017/287) BESLISSING nr. 2017/038 25 september 2017 In de zaak van VRM tegen BVBA FM Promotion, VRM t. BVBA FM PROMOTION 1 De Vlaamse Regulator

Nadere informatie

2013 Monitoring Report

2013 Monitoring Report 2013 Monitoring Report Executive summary Monitoring 2013 TV advertsing Websites Basisscholen Conclusie 2013 Monitoring Report Executive summary & Key findings Verantwoorde reclame en marketing naar kinderen

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (APRIL 2015) 07-05-2015 4 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld

Nadere informatie

Time-shifted viewing (TSV) :

Time-shifted viewing (TSV) : Time-shifted viewing (TSV) : een ongelijkmatig verspreid fenomeen Meer dan 60% van de gezinnen in het CIM TV-panel heeft intussen digitale tv. De meeste recente digitale decoders bieden ook de mogelijkheid

Nadere informatie

Audio Listening. Page 1 of 5

Audio Listening. Page 1 of 5 Historisch gezien is radio het eerste mobiele medium. Ondertussen heeft het zich uitgebreid tot tal van andere zendplatforms en ontvangtoestellen. We luisteren weliswaar nog altijd via een radiotoestel

Nadere informatie

We zijn klaar voor de televie van de toekomst

We zijn klaar voor de televie van de toekomst In de afgelopen jaren is ons medialandschap er duidelijk dynamischer op geworden. En dat geldt vooral voor de televisie. Die was nooit eerder zo veelzijdig, afwisselend, eclectisch en op maat van de individuele

Nadere informatie

TV en video-kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM Other Screen monitor (OSM) golf Noord & Zuid Universum

TV en video-kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM Other Screen monitor (OSM) golf Noord & Zuid Universum Centrum voor Informatie over de Media VZW TV en video-kijken op nieuwe schermen Evoluties in de CIM Other Screen monitor (OSM) golf 2015-2016 & Universum 21/09/2016 Avenue Herrmann-Debrouxlaan, 46 Brussel

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (JULI 2014) 07-08-2014 7 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in juli over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld

Nadere informatie

The Future of Media Financing

The Future of Media Financing The Future of Media Financing www.econopolis.be Financiering van de Vlaamse, Belgische & internationale audiovisuele content: toestand & aanbevelingen Cultuur-Ondernemen / APCI 30 november 2012 Inhoud

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (JULI 2015) 07-08-2015 7 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld

Nadere informatie

Wat weten we over product placement?

Wat weten we over product placement? Naam: Annika van Berkel Studentnummer: 5738814 Vak: Bachelorseminar Mediaplanning Docente: Drs. Sheila van Pelt Datum: 29 mei 2009 Wat weten we over product placement? De televisie als reclamemedium is

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 10 in de media

Nieuwsmonitor 10 in de media Nieuwsmonitor 10 in de media Mei 2012 VRT en vtm brengen meer buitenlands nieuws Het aandeel buitenlands nieuws in de nieuwsuitzendingen van Eén en vtm is vorig jaar met 6 procent gestegen. Dat blijkt

Nadere informatie

Using Media 30 november 2010

Using Media 30 november 2010 Using Media 30 november 2010 Lesprogramma Using Media (3 STP) Week 1 8 nov Inleiding, medialandschap en ontwikkelingen Week 2 15 nov Doelgroepen en bereik Week 3 22 nov Mediabestedingen en kosten Week

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (SEPTEMBER 2015) 07-10-2015 9 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in september 2015 over de gehele dag gezamenlijk

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. NV MEDIALAAN

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. NV MEDIALAAN ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. NV MEDIALAAN (dossier nr. 2015/184B) BESLISSING nr. 2015/039 11 mei 2015 VRM t. NV MEDIALAAN 1 In de zaak van VRM tegen NV MEDIALAAN, De Vlaamse Regulator voor de Media

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Geachte heer, mevrouw, SBS Broadcasting heeft kennis genomen van uw Voorontwerp Marktanalysebesluiten Omroep van 5 augustus jl. SBS onderschrijft de door u geschetste marktanalyse en dominantieanalyse

Nadere informatie

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY

SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY TV in Nederland 2008 SKO TV IN NEDERLAND 2008 ONTWIKKELINGEN IN TV BEZIT EN TV GEBRUIK ESTABLISHMENT SURVEY Amstelveen, 31 januari 2009 Dit document is samengesteld door SKO met medewerking van Intomart

Nadere informatie

De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn.

De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn. De waarde van televisie als activator voor verkoop op korte termijn. De kracht van televisie voor het opbouwen van het merkimago is algemeen bekend. Maar hoe zit het met het korte termijn verkoopseffect?

Nadere informatie

Nieuwsmonitor 6 in de media

Nieuwsmonitor 6 in de media Nieuwsmonitor 6 in de media Juni 2011 Nieuws - Europa kent geen watchdog ANTWERPEN/BRUSSEL - Het Europese beleidsniveau krijgt in de Vlaamse TV-journaals gemiddeld een half uur aandacht per maand. Dat

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26574/2012006262 Betreft: Beslissing op bezwaar tegen de vaststelling toezichtskosten 2011 NostalgieNet b.v. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 9 december

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. NV BELGIAN BUSINESS TELEVISION

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. NV BELGIAN BUSINESS TELEVISION ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. NV BELGIAN BUSINESS TELEVISION (dossier nr. 2015/182) BESLISSING nr. 2015/026 23 maart 2015 VRM t. NV BELGIAN BUSINESS TELEVISION 1 In de zaak van VRM tegen NV Belgian Business

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. VZW REGIONALE TELEVISIE VLAAMS-BRABANT-HALLE-VILVOORDE

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. VZW REGIONALE TELEVISIE VLAAMS-BRABANT-HALLE-VILVOORDE ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. VZW REGIONALE TELEVISIE VLAAMS-BRABANT-HALLE-VILVOORDE (dossier nr. 2015/174G) BESLISSING nr. 2015/012 9 februari 2015 VRM t. RING TV 1 In de zaak van VRM tegen VZW Regionale

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (AUGUSTUS 2014) 08-09-2014 8 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in augustus over de gehele dag gezamenlijk

Nadere informatie

1. Kan de minister een overzicht geven van de evolutie van het gemiddeld aantal kijkcijfers van het wekelijkse tv-programma van 2012 tot op heden?

1. Kan de minister een overzicht geven van de evolutie van het gemiddeld aantal kijkcijfers van het wekelijkse tv-programma van 2012 tot op heden? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 103 van KARIM VAN OVERMEIRE datum: 14 januari 2016 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL VRT Fans of Flanders - Evaluatie In de beheersovereenkomst

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE MEDIARAAD ADVIES NR. 1999/007

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE MEDIARAAD ADVIES NR. 1999/007 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE MEDIARAAD ADVIES NR. 1999/007 Betreft: Televisie-aanbod via de kabel De Vlaamse Mediaraad, in vergadering bijeen te Brussel op 6 december 1999, brengt volgend

Nadere informatie

Dichtbij Actueel Verbindend

Dichtbij Actueel Verbindend Dichtbij Actueel Verbindend L1mburg L1mburg Op zoek naar een groot bereik in Limburg? L1 is het toonaangevend informatiemedium van en over Limburg: snel, actueel, onafhankelijk, betrouwbaar, breed toegankelijk

Nadere informatie

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA ALGEMENE KAMER ZAAK VRM t. VZW REGIONALE OMROEP BRABANT (ROB-TV) (dossier nr. 2005/00337/4) BESLISSING nr. 2006/013 21 april 2006. VRM t. VZW REGIONALE OMROEP BRABANT 1

Nadere informatie

COMMERCIËLE POLITIEK ONLINE ADVERTISING 2014

COMMERCIËLE POLITIEK ONLINE ADVERTISING 2014 COMMERCIËLE POLITIEK ONLINE ADVERTISING 2014 Contacts: Head of Digital Olivier Van Zeebroeck olivier.vanzeebroek@vmmtv.be 02 255 39 63 Sr. Account Manager Gert Mertens gert.mertens@vmmtv.be 02 255 33 84

Nadere informatie

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen

Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen Statistiekensynthese internet & e-government in Vlaanderen februari 2009 Lieselot Vandenbussche Campus Vijfhoek O.-L.-Vrouwestraat 94 2800 Mechelen Tel. 015 36 93 00 Fax 015 36 93 09 www.memori.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (JUNI 2014) 07-07-2014 6 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in juni over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld

Nadere informatie

P E T E R P E E R D E M A N P P E E R D E @ F E W. V U. N L 1 5 3 6 4 9 4 P P N 2 0 0 I N S A M E N W E R K I N G M E T

P E T E R P E E R D E M A N P P E E R D E @ F E W. V U. N L 1 5 3 6 4 9 4 P P N 2 0 0 I N S A M E N W E R K I N G M E T P E T E R P E E R D E M A N P P E E R D E @ F E W. V U. N L 1 5 3 6 4 9 4 P P N 2 0 0 I N S A M E N W E R K I N G M E T B A R T V / D T H I E L B T V D T H I E @ F E W. V U. N L 1 5 4 3 6 8 7 B T L 2 0

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER. ZAAK W. T. t. NV TELENET

ALGEMENE KAMER. ZAAK W. T. t. NV TELENET ALGEMENE KAMER ZAAK W. T. t. NV TELENET (dossier nr. 2013/097) BESLISSING nr. 2013/014 16 september 2013 1 W. T. In de zaak van W. T. tegen NV Telenet, De Vlaamse Regulator voor de Media (algemene kamer),

Nadere informatie

Kijkcijfers per zender

Kijkcijfers per zender Onderwerp: Persbericht kijkcijfers KijkTotaal april Datum: 07-05- Volgnummer: 4 Kijkcijfers per zender De publieke omroepen behaalden in april over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld marktaandeel

Nadere informatie

Nederlandstalige kranten

Nederlandstalige kranten Nederlandstalige kranten Nieuw record voor Het Laatste Nieuws. Sterkste groei voor De Morgen. Elke dag lezen 3.072.000 Vlamingen een krant, betalend of gratis, op papier of de digitale versie ervan. Dit

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. VZW REGIONALE TELEVISIE VLAAMS- BRABANT-HALLE-VILVOORDE

ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM. t. VZW REGIONALE TELEVISIE VLAAMS- BRABANT-HALLE-VILVOORDE ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. VZW REGIONALE TELEVISIE VLAAMS- BRABANT-HALLE-VILVOORDE (dossier nr. 2013/093) BESLISSING nr. 2013/011 17 juni 2013 VRM t. VZW RING TV 1 In de zaak van VRM tegen VZW Regionale

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (JANUARI 2014) 07-02-2014 1 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in over de gehele dag gezamenlijk een gemiddeld

Nadere informatie

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE. (dossier nr. 2017/279B) BESLISSING nr. 2017/032

ALGEMENE KAMER. ZAAK VAN VRM t. NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE. (dossier nr. 2017/279B) BESLISSING nr. 2017/032 ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE (dossier nr. 2017/279B) BESLISSING nr. 2017/032 10 juli 2017 VRM t. NV VLAAMSE RADIO- EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE 1 In

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (DECEMBER 2013) 07-01-2014 12 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in december 2013 over de gehele dag gezamenlijk

Nadere informatie

Algemene conclusies van het onderzoek

Algemene conclusies van het onderzoek PERSBERICHT Brussel, donderdag 18 april 2013 JCDecaux, Clear Channel en GfK Panel services voeren een uniek onderzoek: de effecten van out-of-home advertising voor FMCG-producten. Out-of-home advertising

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Omroep Logos

Beleidsplan Stichting Omroep Logos Beleidsplan Stichting Omroep Logos Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Omroep Logos voor de komende drie jaar. Al geruime tijd wordt er binnen het bestuur van Omroep Logos nagedacht over

Nadere informatie

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar

Introductie VOC Lokaal Radio VOC Lokaal Televisie. TV Spot Kabelkrant Billboarding. VOC Lokaal Online Tarieven Wie, wat, waar 011 - 3. Introductie 4. VOC Lokaal Radio 6. VOC Lokaal Televisie a. TV Spot b. Kabelkrant c. Billboarding 8. VOC Lokaal Online 9. Tarieven 10. Wie, wat, waar 11. Contact 2. VOC Lokaal is het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Medianet Vlaanderen 10 mei 2016

Medianet Vlaanderen 10 mei 2016 Medianet Vlaanderen 10 mei 2016 @@@ Norkring Belgium Flanders Norkring België is de neutrale zendernetwerkoperator voor Vlaanderen en Brussel, met de meest innovatieve omroepinfrastructuur. Norkring België

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 581 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 17 JUNI 2015 VOORSTEL VAN RESOLUTIE - van mevrouw Annemie MAES - betreffende het Brussels medialandschap 1355 2 TOELICHTING

Nadere informatie

Nederlander zit in minuten (3 uur en 6 minuten) per dag voor de televisie. Nadere informatie

Nederlander zit in minuten (3 uur en 6 minuten) per dag voor de televisie. Nadere informatie Datum 1-1-2008 Volgnummer 1 Onderwerp Persbericht Kijkcijfers Nederlander zit in 186 minuten (3 uur en 6 minuten) per dag voor de televisie De top 25 meest bekeken programma s wordt aangevoerd door de

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het stopzetten van de openbareomroepactiviteiten in Griekenland

Voorstel van resolutie. betreffende het stopzetten van de openbareomroepactiviteiten in Griekenland stuk ingediend op 2115 (2012-2013) Nr. 1 19 juni 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heren Bart Tommelein, Jo De Ro, Jean-Jacques De Gucht, Peter Gysbrechts en Sas van Rouveroij betreffende

Nadere informatie

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA

VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA VLAAMSE REGULATOR VOOR DE MEDIA ALGEMENE KAMER ZAAK VRM t. VZW ATV (dossier nr. 2007/0396/2) BESLISSING nr. 2007/047 19 oktober 2007 In de zaak van VRM tegen VZW ATV, VRM t. VZW ATV 1 De Vlaamse Regulator

Nadere informatie

Sponsoring Serie Preview

Sponsoring Serie Preview Sponsoring Serie Preview RTL à l infini, de video on demand-dienst van RTL Belgium, bestaat binnenkort 10 jaar. Op dit platform kan je, via de rode knop van de afstandsbediening, niet alleen de beste series

Nadere informatie

CIM Radio Golf

CIM Radio Golf 13 september 2012 CIM Radio Golf 2012-2 Op 23 augustus 2012 verscheen golf 2012-2 van de CIM radiostudie. De studie dekt het radio luisteren van het tweede trimester van 2012. Structuur van de studie:

Nadere informatie

ZAAK VAN VRM t. VZW TELE-VISIE-LIMBURG

ZAAK VAN VRM t. VZW TELE-VISIE-LIMBURG ALGEMENE KAMER ZAAK VAN VRM t. VZW TELE-VISIE-LIMBURG (dossier nr. 2016/235D) BESLISSING nr. 2016/039 6 juni 2016 VRM t. VZW TELE-VISIE-LIMBURG 1 In de zaak van VRM tegen VZW Tele-Visie-Limburg, De Vlaamse

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (MEI 2015) 08-06-2015 5 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in mei 2015 over de gehele dag gezamenlijk een

Nadere informatie

KIJKCIJFERS PER ZENDER

KIJKCIJFERS PER ZENDER PERSBERICHT ONDERWERP: DATUM: VOLGNUMMER: PERSBERICHT KIJKCIJFERS KIJKTOTAAL (NOVEMBER 2015) 07-12-2015 11 KIJKCIJFERS PER ZENDER De publieke omroepen behaalden in november 2015 over de gehele dag gezamenlijk

Nadere informatie