Vragenlijst voor het huishouden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst voor het huishouden"

Transcriptie

1 Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Eenheid Huishoudbudgetenquête WTCIII- Simon Bolivarlaan Brussel Tel.: (tussen 9.00 en 12.00u) Ondernemingsnummer : HUISHOUDBUDGETENQUETE 2012 Vragenlijst voor het huishouden Huishoudnummer Datum waarop de vragenlijst werd ingevuld 2 0 Referentiemaand Enquêteurnummer :

2 2

3 3 DEEL 1 1. Samenstelling van het huishouden. Noteer de volwassenen eerst. N U M M E R Voornaam ( meerdere namen indien verwarring mogelijk is) Geboortedatum Verwantschap (1) met de referentiepersoon (= n 1) Geslacht M/V BURGELIJKES TAAT (2) (1) Verwantschap met referentiepersoon (normaal gezien is dit de persoon die het meest tot het gezinsinkomen bijdraagt ) 00 = referentiepersoon 01 = echtgenoot of echtgenote 02 = inwonende partner 03 = zoon of dochter (uit de huidige relatie ) 04 = zoon of dochter (uit een vorige relatie ) 05 = zoon of dochter van de echtgenoot of echtgenote (uit een vorige relatie ) 06 =zoon of dochter van de inwonende partner (uit een vorige relatie ) 07 = schoondochter of schoonzoon (echtgenote van zoon of echtgenoot van dochter) 08 = kleinzoon of kleindochter 09 = vader of moeder 10 = schoonvader of schoonmoeder 11 = grootvader of grootmoeder 12 = zuster of broer 13 = schoonzuster of schoonbroer 14 = oom of tante 15 = neef of nicht (zoon of dochter van broer of zus) 16 = neef of nicht (zoon of dochter een oom of tante) 17 = ander verwant of aangetrouwd persoon 18 = ander niet verwant persoon 19 = achterkleinkind (2) Burgerlijke staat 1 = gehuwd, wettelijke samenwonend 2 = feitelijk samenwonend 3 = ongehuwd (nooit gehuwd, nooit wettelijk samenwonend) 4 = weduwnaar/ weduwe 5 =(feitelijk of wettelijk) gescheiden

4 2. De leden van uw gezin We overlopen nu alle leden van uw gezin die ouder zijn dan 15 jaar om hun professionele situatie te kennen. N U M M E R voornaam Professioneel statuut (1) actuele of vorige beroep (2) Sector van de lokale vestiging van het bedrijf (3) (1) Belangrijkste professioneel statuut tijdens de maand van het boekje 1 = heeft een betrekking 2 = heeft een betrekking maar werk onderbroken wegens (ziekte, loopbaanonderbreking of kredieturen) 3 = werkloze 4 = pensioen, brugpensioen 5 = leerling, student of in opleiding 6 = huisman/vrouw 7 = in de onmogelijkheid te werken (2) Omschrijf het beroep van de personen die nu of vroeger een betrekking uitoefenden zo precies mogelijk (3) Wat is de sector van de lokale vestiging van het bedrijf waar u werkt? Omschrijf zo precies mogelijk. 2.2 Preciseringen voor zij die een beroep hebben ( zelfs indien deze onbetaald of niet daadwerkelijk uitgeoefend is Code 1 of 2 op vraag 2.1.1) N U M M E R Voornaam Categorie (1) Oefenen zij hun betrekking voltijds of deeltijds uit? Gaat het om een vaste job of een tijdelijke job? (1) Welke categorie komt het best overeen met uw professioneel statuut? 1 = privé sector arbeider (ster) 2 = privé sector bediende 3 = publieke sector statutair ambtenaar 4 = publieke sector contractueel 5 = zelfstandige zonder personeel 6 = zelfstandige met personeel 7 = helper(ster) zonder vergoeding

5 2.3 Onderwijsniveau (in te vullen voor ALLE huishoudleden) 5 Nummer van het lid Voornaam Hoogste onderwijsniveau (1) Detaillering van het niveau van onderwijs (2) (1) Hoogste onderwijsniveau dat met succes behaald werd 1 = geen diploma 2 = lager onderwijs 3 = lager secundair onderwijs (1 e deel van 2 delen of tweede graad van 3 graden) 4 = hoger secundair onderwijs (2 e deel van 2 delen of derde graad van 3 graden) 5 = hoger onderwijs 6 = andere (2) Detaillering voor de niveaus 3 tot 6 Als het antwoord op (1) = 3, over welk type lager secundair onderwijs ging het dan? 1 = lager algemeen secundair onderwijs 2 = lager technisch- of kunstsecundair onderwijs 3 = lager beroepssecundair onderwijs Als het antwoord op (1) = 4, over welk type hoger secundair onderwijs ging het dan? 1 = hoger algemeen secundair onderwijs 2 = hoger technisch- of kunstsecundair onderwijs 3 = hoger beroepssecundair onderwijs ; leertijd (Middenstandsopleiding Syntra) 4 = postsecundair niet-hoger onderwijs (4 de graad BSO) ; 7 de jaar ASO /TSO/KSO/BSO ; Se-n-se; Ondernemeropleiding Syntra Als het antwoord op (1) = 5, over welk type hoger onderwijs ging het dan? 1 = hogescholenonderwijs van het korte type(1 cyclus), graduaat (A1), professionele bachelor; HBO5 2 = academische bachelor aan een hogeschool 3 = academische bachelor aan een universiteit 4 = voortgezette of aanvullende opleiding na graduaat of na bachelor (specialisatie, BanaBa) 5 = hogescholenonderwijs van het lange type (2 cycli), master aan een hogeschool 6 = universitair onderwijs (licentiaat, ingenieur, dokter in de geneeskunde, master) 7 = voortgezette of aanvullende opleiding na licentiaat, ingénieur, dokter of master (specialisatie, ManaMa, ) 8 = doctoraat met proefschrift Als het antwoord op (1) = 6, beschrijf dan de situatie gedetailleerd in de tabel.

6 6 3. Uw woning (men spreekt hier van de woning gedurende de referentiemaand ) 1. Hoe omschrijft u best de woning die u momenteel (als eigenaar of huurder) betrekt? Slechts één cijfer omcirkelen. 1. Open eengezinswoning 4 gevels vrij 2. Halfopen eengezinswoning 3 gevels vrij 3. Aaneengesloten rijwoning 2 gevels vrij 4. Appartement in een gebouw van 2 woningen 5. Appartement in een gebouw van 3-4 woningen 6. Appartement in een gebouw van 5-9 woningen 7. Appartement in een gebouw van 10 woningen of meer 8. Ander type woning (omschrijf) 2. Wat is het bouwjaar van deze woning? Omcirkel één cijfer in de volgende tabel. 1. voor van 1946 tot onbekend 3. van 1961 tot van 1971 tot van 1981 tot van 1991 tot van 2001 tot van 2006 tot nu 3. Hoeveel vertrekken bevat uw woning? Hou geen rekening met gangen, garages, kelders, zolders. Ook vertrekken die u enkel gebruikt voor beroepsdoeleinden, tellen niet mee. Soort vertrek Aantal vertrekken (0,1,2..) keuken (afzonderlijk) woonkamer (living) eetkamer (afzonderlijk) salon (afzonderlijk) slaapkamers (inclusief mansardes) badkamers (met bad of douche) WC afzonderlijk (binnen de woning) andere vertrekken (studeerkamer, speelkamer ) Beschikt de woning over de volgende uitrusting. Omcirkel ja of neen. a) stromend water binnen de woning (aansluiting op openbare waterleiding) ja neen b) stromend warm water (beschikbaar in meerdere vertrekken van de woning) ja neen c) één of meerdere liften ja neen d) één of meerdere balkons ja neen e) tuin, grasveld, private groenzone, terras ja neen f) groentetuin ja neen g) garage(s) behorend bij de woning (overdekt, individueel of gemeenschappelijk) ja neen h) werkplaats of atelier (in de garage, kelder, tuinhuisje, zolder ) ja neen i) een systeem om regenwater terug op te vangen en het voor sanitaire doeleinden te gebruiken ja neen j) een waterput, een bron voor drinkwater of een ander systeem om zelf drinkwater te produceren ja neen k) fotovoltaïsche zonnepanelen ( voor de productie van elektriciteit) ja neen l) thermische zonnepanelen om water te verwarmen ja neen

7 5. Welk is de voornaamste verwarmingsbron van uw woning? Omcirkel slechts één cijfer 7 1. centrale verwarming (individueel) op stookolie 2. centrale verwarming (individueel) op stadsgas 3. centrale verwarming (individueel) op butaan- of propaangas (tank) 4. centrale verwarming (gemeenschappelijk voor meerdere woningen) op stookolie 5. centrale verwarming (gemeenschappelijk voor meerdere woningen) op stadsgas 6. centrale verwarming (gemeenschappelijk voor meerdere woningen) met gastank 7. elektrische verwarming met accumulatoren 8. directe elektrische verwarming met radiatoren 9. steenkoolkachels of -haarden 10. houtkachels of -haarden 11. convectoren op aardgas 12. radiatoren met gasflessen 13. stookoliekachels in iedere kamer 14. pelletkachel 15. warmtepomp 16. andere (omschrijf).. 6. Wat is uw statuut in verband met de woning die u betrekt? Omcirkel één cijfer. 1. eigenaar (geen lening af te betalen) 2. eigenaar (lening nog af te betalen) 3. huurder 4. huurder van een sociale woning 5. huurder tegen verminderde prijs toegestaan door de werkgever 6. gratis gehuisvest door de werkgever 7. gratis gehuisvest door een ander huishouden of door een instelling (niet de werkgever) 7. Beschikt u over de volgende aansluitingen? Omcirkel ja of neen. a) internetaansluiting ja neen b) telefoonaansluiting ja neen c) teledistributieaansluiting ja neen d) paraboolantenne ja neen e) digitale tv-abonnement ja neen f) betaal-tv-abonnement ja neen

8 1. Periodieke uitgaven. 8 DEEL Welke energie of brandstof gebruikt u voor verwarming? (meerdere antwoorden mogelijk) 1. Stookolie ( mazout ) 2. Steenkool 3. Elektriciteit 4. Aardgas (leidinggas) 5. Butaan-, propaangas 6. Hout 7. Pellets 8. Andere energiebronnen, omschrijf:. 1.2 Jaarlijks verbruik van energie en leidingwater Indien mogelijk, voeg een kopie van uw eindafrekening bij (vooral voor elektriciteit en gas) Wij vragen jaarbedragen, als de factuur niet slaat op een heel jaar, vermenigvuldigt u de getallen zodat u het verbruik van één jaar verkrijgt. Het totaal bedrag in EURO omvat de BTW, de vaste vergoeding en de taksen. U mag een ruwe schatting geven. Indien een deel van de woning voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, gelieve enkel het bedrag voor uw woongedeelte op te geven. Hoeveel betaalt u jaarlijks voor uw Bedrag (in EURO) Waterverbruik Elektriciteitsverbruik Gasverbruik Indien u de aparte bedragen niet kent, kunt u hier de gezamenlijke facturen noteren: Hoeveel betaalt u jaarlijks voor uw Bedrag (in EURO) Verbruik van water, elektriciteit en gas samen Verbruik van water en elektriciteit samen Verbruik van water en gas samen Verbruik van elektriciteit en gas samen Hoeveel betaalt u jaarlijks voor uw Bedrag (in EURO) Stookolieverbruik Verbruik van vloeibaar gas (butaangas, propaangas) Steenkoolverbruik Houtverbruik Verbruik van pellets Verbruik van Verbruik van

9 Periodieke uitgaven in verband met de woning Hoeveel betaalt u voor Periodiciteit 1 Bedrag betaald tijdens de referentiemaand Laatste bedrag betaald vòòr de referentiemaand Gemeenschappelijke lasten als EIGENAAR voor uw HOOFDverblijf: kosten van lift, conciërge... Gemeenschappelijke lasten als EIGENAAR voor uw HOOFDverblijf inbegrepen water, gas, elektriciteit als deze niet afzonderlijk gekend zijn Huur HOOFDverblijf zonder lasten Gemeenschappelijke lasten als HUURDER voor uw HOOFDverblijf: kosten van lift, conciërge enz Gemeenschappelijke lasten voor de HUURDER voor uw HOOFDverblijfplaats inbegrepen water, gas, elektriciteit als deze niet afzonderlijk gekend zijn Huur HOOFDverblijfplaats met lasten inbegrepen (niet te scheiden van huurprijs) Huur van een TWEEDE woning zonder lasten Gemeenschappelijke lasten van TWEEDE woning: kosten van lift, conciërge enz en dit zowel voor eigenaars als huurders Gemeenschappelijke lasten van TWEEDE woning inbegrepen water, gas, elektriciteit als deze niet afzonderlijk gekend zijn en dit zowel voor eigenaars als huurders Huur studentenkamer Huur garage Huur grond Teledistributie aansluiting Digitaal TV abonnement Abonnement betaaltv Internet abonnement Vaste telefoonlijn in hoofdverblijf Vaste telefoonlijn in tweede verblijf Gsm abonnement Indien u de aparte bedragen niet kent, kunt u hier de gezamenlijke bedragen noteren: Hoeveel betaalt u voor uw Periodiciteit 1 Bedrag betaald tijdens de referentiemaand Digitale TV + internet + vaste telefoonlijn + gsm Laatste bedrag betaald vòòr de referentiemaand Digitale TV + internet + vaste telefoonlijn Digitale TV + internet + gsm Digitale TV + internet Digitale TV + vaste telefoonlijn Vaste telefoonlijn + internet Gsm + internet 1 Maandelijks, tweemaandelijks, trimestrieel, halfjaarlijks, jaarlijks,

10 1.4 Verzekeringen Opmerking: deze bedragen hebben betrekking op alle leden van het huishouden 10 Voor zelfstandigen: wat is het jaarlijks bedrag dat u betaalt voor ziekteverzekering (mutualiteit). Noteer het jaarlijkse bedrag dat u aan de afgevaardigde van de mutualiteit of via overschrijvingen of permanente opdracht betaalt. bijdrage aan de mutualiteit als zelfstandige..eur Voor niet-zelfstandigen (loontrekkenden, werklozen, gepensioneerden,...): wat is het jaarlijks bedrag dat u betaalt voor ziekteverzekering (exclusief het verplichte deel dat automatisch van uw bruto loon wordt afgehouden en het deel dat door uw werkgever wordt betaald). Noteer het jaarlijkse bedrag dat u aan de afgevaardigde van de mutualiteit of via overschrijvingen of permanente opdracht betaalt. bijdrage aan de mutualiteit als niet-zelfstandige..eur Noteer in onderstaande tabel de levensverzekeringen of het pensioensparen van de leden van het huishouden. nummer en voornaam van het lid dat bij levensverzekeringen of Jaarlijks betaald bedrag pensioensparen betrokken is (in EURO) Noteer in onderstaande tabel de andere verzekeringen van uw gezin. Jaarlijks bedrag (in EURO) Hospitalisatieverzekering Brandverzekering en risico s verbonden aan de woning Brandverzekering en risico s verbonden aan de inboedel Brandverzekering en risico s verbonden aan de woning en inboedel Autoverzekering (maak het totaal voor alle auto s van het gezin) Verzekering voor de motorfiets of bromfiets Verzekering voor caravan of mobilhome Verzekering voor andere transportmiddelen Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (familiale polis) Reis- en bagageverzekering Reisbijstandsverzekering (Europ-Assistance, ) Andere verzekeringen (preciseer om welke verzekeringen het gaat))

11 11 2. Afwezigheden buitenshuis Noteer hieronder uw afwezigheden gedurende de maand van de enquête (..2012) Een afwezigheid betekent dat u minstens 4 nachten op een ander adres verbleef. nr.en voornaam van het afwezige gezinslid Begindatum Einddatum Reden afwezigheid (*) (*) vakantie, zakenreis, ziekenhuisopname, bezoek aan de familie, andere (omschrijf)

12 3. Duurzame goederen 12 Volgende vragen hebben betrekking op alle gezinsleden. 3.1 Auto Het gaat hier over wagens die door uw gezin gebruikt worden voor privé-verplaatsingen. Wagens die uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt, worden niet meegerekend. Aantal wagens in uw gezin: Hoeveel van deze wagens zijn u ter beschikking gesteld door uw werkgever? Voor uw voornaamste auto omcirkelt u één cijfer. Is deze auto: 1. uw eigendom (u hebt hem gekocht) 2. gratis ter beschikking gesteld (vb. door werkgever, familielid ) 3. in leasing 4. anders (huurauto, ) 3.2 Bezit van duurzame goederen Noteer in deze tabel hoeveel van deze duurzame goederen u en uw andere gezinsleden samen op de laatste dag van de referentiemaand bezitten. motorfiets bromfiets, scooter Gsm of smartphone Aard van de goederen Aantal (0,1,2 ) desktop computer PC of Mac (vast) laptop computer PC of Mac(draagbaar) televisie wasmachine vaatwasmachine koelkast 3.3 Bezit u een hond? o Ja, aantal o Neen. 3.4 Bezit u een kat? o Ja, aantal o Neen.

13 Aankoop van duurzame goederen tijdens de laatste 4 maanden Laatste 4 maanden = referentiemaand (maand van het huishoudboekje) plus de drie voorafgaande maanden, d.w.z... /../.././ Voor aankopen verricht in de loop van deze 4 maanden, noteert u de datum en het totale bedrag van de aankoop. Indien u bv. eerst een voorschot en later het saldo hebt betaald, noteert u de som van beide. Opmerking: voor goederen die niet onmiddellijk worden geleverd (auto, meubels, grote huishoudapparaten), telt u de datum van bestelling (eventueel met voorschot). nieuwe auto tweedehandse auto Aard van de goederen nieuwe motorfiets, scooter of sidecar tweedehandse motorfiets, scooter of sidecar bromfiets (minder dan 50cc) fiets (exclusief kinderfiets) GPS (vast of draagbaar) mobilhome, camping car, caravan, aanhangwagen boot, andere duurzame goederen voor watersport en toebehoren vliegtuig en toebehoren vaste of draadloze telefoon gsm - basismodel gsm met andere functionaliteiten (fototoestel, camera, internet, ) smartphone (Blackberry, iphone, Windows Mobile ) fax antwoordapparaat schrijfmachine, fotokopieermachine desktop computer PC of Mac (vast) laptop computer PC of Mac(draagbaar) dvd-schrijver voor computer cd-schrijver voor computer dvd-lezer voor computer cd-lezer voor computer printer voor computer andere randapparatuur voor pc (scanner, modem,...) televisie decoder voor digitale televisie videorecorder Land van aankoop indien niet België Plaats aankoop (*) Datum van aankoop of voorschot indien binnen de 4 bovengenoemde maanden Totaal bedrag (voorschot + saldo) (in EURO) (*)Voor de aankoop van producten, noteer G voor gespecialiseerde grootwarenhuizen (non food), S voor supermarkten of hypermarkten, D voor discountwinkels (Aldi, Lidl), L voor de lokale superette, T voor traditionele kleinhandel, M voor markten, I voor verkoop op internet, A voor Andere ( te specifiëren bv. postorderbedrijf).

14 14 Aard van de goederen Land van aankoop indien niet België Plaats aankoop (*) Datum van aankoop of voorschot indien binnen de 4 bovengenoemde maanden Totaal bedrag (voorschot + saldo) (in EURO) dvd-speler (home video) dvd-schrijver (home video) paraboolantenne videocamera digitaal fotoapparaat en toebehoren niet digitaal fotoapparaat en toebehoren optische apparaten (verrekijker, microscoop ) hifiketen radio, walkman, auto-radio Ipod, MP3, MP4 cassetterecorder, radiocassetterecorder cd-speler (ook draagbaar) cd-schrijver (niet voor pc) spelconsole voor videospelletjes(vast of draagbaar) elektrisch fornuis, kookplaat, oven fornuis, kookplaat, oven op aardgas fornuis, kookplaat, oven met gasflessen fornuis, kookplaat, oven gemengd gas/elektriciteit of andere energiebron microgolfoven vaatwasmachine koelkast combinatie koelkast -diepvries (2 deuren) diepvries (kist of met schuiven) wasmachine droogkast combinatie wasmachine/droogkast, zwierder,... naaimachine, breimachine strijkijzer of -machine stofzuiger, boenmachine, stoomreiniger coffee-pad machine (type Senseo) zonnebank (*)Voor de aankoop van producten, noteer G voor gespecialiseerde grootwarenhuizen (non food), S voor supermarkten of hypermarkten, D voor discountwinkels (Aldi, Lidl), L voor de lokale superette, T voor traditionele kleinhandel, M voor markten, I voor verkoop op internet, A voor Andere ( te specifiëren bv. postorderbedrijf).

15 15 kolenkachel Aard van de goederen Land van aankoop indien niet België Plaats aankoop (*) Datum van aankoop of voorschot indien binnen de 4 bovengenoemde d Totaal bedrag (voorschot + saldo) (in EURO) elektrische kachel, radiator kachel, radiator op aardgas kachel, radiator met gasflessen kachel, radiator met stookolie kachel, radiator op gemengde of andere energie elektrische waterverwarmer niet-elektrische waterverwarmer elektrische barbecue niet-elektrische barbecue elektrische grasmachine en andere grote apparaten voor de tuin niet elektrische grasmachine en andere grote apparaten voor de tuin elektrische doe-het-zelfmachines of werktuigen brandkast, veiligheidskoffer alarmsysteem complete slaapkamer complete keuken (exclusief apparaten) complete eetkamer compleet salon tuin- en campingmeubelen volledig bed (ook kinderbed) afzonderlijke ondermatras of lattenbodem kasten (ook muurkasten), ladekast tafels (ook roltafels en salontafels) stoelen, krukjes zetels (divan, club, ) andere meubelen (boekenrek, Tv-meubel, nachttafel ) afzonderlijke matras muziekinstrumenten (ook elektronisch) en toebehoren tuinpaviljoen, tuinhuisje (exclusief tent en parasol) echte juwelen (goud, zilver, platina, echte parels, edelstenen, ) polshorloges uurwerken, wekkers (*)Voor de aankoop van producten, noteer G voor gespecialiseerde grootwarenhuizen (non food), S voor supermarkten of hypermarkten, D voor discountwinkels (Aldi, Lidl), L voor de lokale superette, T voor traditionele kleinhandel, M voor markten, I voor verkoop op internet, A voor Andere ( te specifiëren bv. postorderbedrijf).

16 16 paarden Aard van de goederen Land van aankoop indien niet België Plaats aankoop (*) Datum van aankoop of voorschot indien binnen de 4 bovengenoemde d Totaal bedrag (voorschot + saldo) (in EURO) honden, katten en andere huisdieren reis naar het buitenland: All-in (transport, verblijf, maaltijden) reis naar het buitenland: vliegreis reis naar het buitenland: treinreis (TGV, Eurostar, ) reis naar het buitenland: huurkosten verblijf reis naar het buitenland: hotelkosten (ontbijt inbegrepen) reis naar het buitenland: hotelkosten (half-pension / vol pension inbegrepen) reis naar het buitenland: kosten camping reis binnen België: All-in (transport, verblijf, maaltijden) reis binnen België: huurkosten verblijf reis binnen België: hotelkosten (ontbijt inbegrepen) reis binnen België: hotelkosten (half-pension / vol pension inbegrepen) reis binnen België: kosten camping (*)Voor de aankoop van producten, noteer G voor gespecialiseerde grootwarenhuizen (non food), S voor supermarkten of hypermarkten, D voor discountwinkels (Aldi, Lidl), L voor de lokale superette, T voor traditionele kleinhandel, M voor markten, I voor verkoop op internet, A voor Andere ( te specifiëren bv. postorderbedrijf).

17 17 4. Inkomens van gezinsleden ouder dan 15 jaar Hoeveel bedraagt het netto maandelijks inkomen dat u gewoonlijk ontvangt? Indien u het exacte bedrag niet weet (vb. zelfstandigen), maakt u een schatting. Neem de referentiemaand als uitgangsbasis. Persoon n.. Persoon n.. Persoon n.. Persoon n.. nettoloon EUR EUR EUR EUR netto zelfstandig inkomen EUR EUR EUR EUR netto inkomen van kapitaal (inclusief intrest, dividend ) EUR EUR EUR EUR inkomen van verhuurde gebouwen (netto ontvangen huur) EUR EUR EUR EUR ouderdomspensioen EUR EUR EUR EUR brugpensioen (werkgever + werkloosheidsuitkering) EUR EUR EUR EUR werkloosheidsuitkering EUR EUR EUR EUR weduwen- of wezenpensioen EUR EUR EUR EUR gezinsuitkeringen (kindergeld) EUR EUR EUR EUR uitkeringen voor ziekte/invaliditeit (mutualiteit) voor loontrekkende EUR EUR EUR EUR andere uitkeringen (handicap, ) EUR EUR EUR EUR Inkomen van nevenactiviteit EUR EUR EUR EUR Ander inkomen (omschrijf) EUR EUR EUR EUR Indien andere personen van het gezin (van meer dan 15 jaar) een inkomen hebben, wilt u dan hieronder het nummer en de voornaam van die personen noteren alsook het statuut, het type inkomen en het maandelijks salaris

18 5. Voordelen in natura ontvangen door een gezinslid 18 Noteer hier alle goederen en diensten waarvan het gezin gratis gebruik van gemaakt heeft tijdens de referentiemaand ( in het voorbeeld als het gaat om de maand januari). Schat zo goed mogelijk de waarde van de voordelen in natura die u gedurende deze maand hebt ontvangen (indien dat onmogelijk is, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving, zodat wij er zelf een waarde aan kunnen toekennen). Duid ook de herkomst van de voordelen in natura aan (werkgever, vroegere werkgever voor gepensioneerden, OCMW, een andere instelling, een ander huishouden bijvoorbeeld de ouders). Periode Omschrijving van de ontvangen voordelen Herkomst 1 tot 30 januari Gebruik Renault Scenic diesel ( diesel inbegrepen) Geraamd bedrag in EURO werkgever 745,00 1 tot 15 januari 2 collies voedingswaren OCMW OCMW 40,00 15 tot 25 januari Reis naar Spanje voor 2 personen ouders 1245,45 1 tot 30 januari Woning + elektriciteit + water werkgever 620,00

19 19 TOT SLOT 1. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond u het beantwoorden van de vragen? Slechts één cijfer omcirkelen. 1. Zeer moeilijk 2. Moeilijk 3. Noch moeilijk noch gemakkelijk 4. Gemakkelijk 5. Zeer gemakkelijk 2. Wat vond u van de duur van het interview? Slechts één cijfer omcirkelen. 1. Te lang 2. Noch te lang noch te kort 3. Te kort 3. We zouden graag het rekeningnummer hebben waarop we de vergoeding voor uw deelname mogen storten. Het zal wel enige tijd duren alvorens dit bedrag op uw rekeningnummer zal worden gestort aangezien de resultaten van de enquête eerst moeten worden verwerkt. Gelieve het rekeningnummer en de naam van de begunstigde (een volwassene van het gezin) te geven. Het geld kan enkel op een Belgische rekening gestort worden. Rekeningnummer: Als IBAN formaat BE Als nationaal formaat - - Naam en voornaam van de begunstigde 4. Heeft u nog opmerkingen over het verloop van de enquête?

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS Sociale Statistieken Leuvenseweg 44-1000 Brussel Tel. : 02/ 548. 62.11 http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS DE VRAGENLIJSTEN VAN 2004

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

ICT- EN INTERNETGEBRUIK BIJ HUISHOUDENS

ICT- EN INTERNETGEBRUIK BIJ HUISHOUDENS Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Simón Bolívarlaan 30-1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0314.595.348 http://economie.fgov.be - http://statbel.fgov.be Vak in te vullen door de enquêteur:

Nadere informatie

Welke documenten bewaren en hoe lang?

Welke documenten bewaren en hoe lang? Welke documenten bewaren en hoe lang? Facturen en documenten kunnen zich jaar na jaar opstapelen wanneer we bang zijn hen weg te gooien. Hieronder een overzicht met de bewaartermijnen: > 10 jaar: Facturen

Nadere informatie

Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013

Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013 Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013 U hebt al onze vragen nu beantwoord. U mag nu de enquêteur roepen, om samen met u de laatste gegevens in te vullen. Dank u wel voor uw medewerking. GEZINSSAMENSTELLING

Nadere informatie

Wegwijs voor senioren

Wegwijs voor senioren Wegwijs voor senioren Inhoud Voorwoord A. Het pensioen 1. Werknemerspensioen a. Rustpensioen b. Overlevingspensioen c. Speciale uitkeringen d. Pensioenrechten bij scheiding 2. Pensioenen voor zelfstandigen

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever. De Dycker Lucia blz 1

Verantwoordelijke uitgever. De Dycker Lucia blz 1 Verantwoordelijke uitgever. De Dycker Lucia blz 1 Uitleg over DE VRIJMAKING van de elektriciteit- en gasmarkt in Vlaanderen De energiemarkt is volledig vrij! Op 1 juli 2003 werd de volledige elektriciteit-

Nadere informatie

1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST...

1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST... 1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST.... A. ALGEMENE INFORMATIE ONDERWIJSLOOPBAAN Allereerst zou ik u enkele vragen willen stellen over uw

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2011 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 * * * INKOMSTEN 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.20 *

Nadere informatie

VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN 190 1140 EVERE TEL 02 / 290 33 33 FAX 02 / 290 33 34 VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE

VZW SSD GPI OUD-STRIJDERSLAAN 190 1140 EVERE TEL 02 / 290 33 33 FAX 02 / 290 33 34 VZW SSD GPI DE SOCIALE DIENST VAN DE POLITIE www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be www.ssdgpi.be

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto

Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Wegwijs in de fiscaliteit van uw auto Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep ambtenaren van de Federale Overheidsdienst (FOD) FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.07.2014

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.07.2014 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.07.2014 De duur van de overeenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden en kan niet langer

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2014-2015 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school-

Nadere informatie

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen Kotatgent.be Gids voor kotbazen Inhoudstafel 04 1. TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJS 29 5. FISCALITEIT VOORWOORD 04 Vaste structuur voor hoger onderwijs: bama 05 Samenwerking tussen hogeschool en universiteit

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Toelichting aangifte inkomstenbelasting/premies. volksverzekering 2013 verkorte versie 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 september 2014

Toelichting aangifte inkomstenbelasting/premies. volksverzekering 2013 verkorte versie 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 september 2014 Toelichting aangifte inkomstenbelasting/ premies volksverzekering 2013 Aruba, 1 september 2014 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut p. 1 Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Starten als kinesitherapeut?... 6 Erkenning... 7 Procedure

Nadere informatie

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10

kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 kinderkwesties sociaal aspect van zwangerschap en geboorte 6 december 2010 Depotnummer D/2005/4112/10 INHOUD 1 Wettelijke bescherming van het moederschap 3 2 Kennisgeving en aangifte van de geboorte 8

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie