Vragenlijst voor het huishouden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst voor het huishouden"

Transcriptie

1 Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Eenheid Huishoudbudgetenquête WTCIII- Simon Bolivarlaan Brussel Tel.: (tussen 9.00 en 12.00u) Ondernemingsnummer : HUISHOUDBUDGETENQUETE 2012 Vragenlijst voor het huishouden Huishoudnummer Datum waarop de vragenlijst werd ingevuld 2 0 Referentiemaand Enquêteurnummer :

2 2

3 3 DEEL 1 1. Samenstelling van het huishouden. Noteer de volwassenen eerst. N U M M E R Voornaam ( meerdere namen indien verwarring mogelijk is) Geboortedatum Verwantschap (1) met de referentiepersoon (= n 1) Geslacht M/V BURGELIJKES TAAT (2) (1) Verwantschap met referentiepersoon (normaal gezien is dit de persoon die het meest tot het gezinsinkomen bijdraagt ) 00 = referentiepersoon 01 = echtgenoot of echtgenote 02 = inwonende partner 03 = zoon of dochter (uit de huidige relatie ) 04 = zoon of dochter (uit een vorige relatie ) 05 = zoon of dochter van de echtgenoot of echtgenote (uit een vorige relatie ) 06 =zoon of dochter van de inwonende partner (uit een vorige relatie ) 07 = schoondochter of schoonzoon (echtgenote van zoon of echtgenoot van dochter) 08 = kleinzoon of kleindochter 09 = vader of moeder 10 = schoonvader of schoonmoeder 11 = grootvader of grootmoeder 12 = zuster of broer 13 = schoonzuster of schoonbroer 14 = oom of tante 15 = neef of nicht (zoon of dochter van broer of zus) 16 = neef of nicht (zoon of dochter een oom of tante) 17 = ander verwant of aangetrouwd persoon 18 = ander niet verwant persoon 19 = achterkleinkind (2) Burgerlijke staat 1 = gehuwd, wettelijke samenwonend 2 = feitelijk samenwonend 3 = ongehuwd (nooit gehuwd, nooit wettelijk samenwonend) 4 = weduwnaar/ weduwe 5 =(feitelijk of wettelijk) gescheiden

4 2. De leden van uw gezin We overlopen nu alle leden van uw gezin die ouder zijn dan 15 jaar om hun professionele situatie te kennen. N U M M E R voornaam Professioneel statuut (1) actuele of vorige beroep (2) Sector van de lokale vestiging van het bedrijf (3) (1) Belangrijkste professioneel statuut tijdens de maand van het boekje 1 = heeft een betrekking 2 = heeft een betrekking maar werk onderbroken wegens (ziekte, loopbaanonderbreking of kredieturen) 3 = werkloze 4 = pensioen, brugpensioen 5 = leerling, student of in opleiding 6 = huisman/vrouw 7 = in de onmogelijkheid te werken (2) Omschrijf het beroep van de personen die nu of vroeger een betrekking uitoefenden zo precies mogelijk (3) Wat is de sector van de lokale vestiging van het bedrijf waar u werkt? Omschrijf zo precies mogelijk. 2.2 Preciseringen voor zij die een beroep hebben ( zelfs indien deze onbetaald of niet daadwerkelijk uitgeoefend is Code 1 of 2 op vraag 2.1.1) N U M M E R Voornaam Categorie (1) Oefenen zij hun betrekking voltijds of deeltijds uit? Gaat het om een vaste job of een tijdelijke job? (1) Welke categorie komt het best overeen met uw professioneel statuut? 1 = privé sector arbeider (ster) 2 = privé sector bediende 3 = publieke sector statutair ambtenaar 4 = publieke sector contractueel 5 = zelfstandige zonder personeel 6 = zelfstandige met personeel 7 = helper(ster) zonder vergoeding

5 2.3 Onderwijsniveau (in te vullen voor ALLE huishoudleden) 5 Nummer van het lid Voornaam Hoogste onderwijsniveau (1) Detaillering van het niveau van onderwijs (2) (1) Hoogste onderwijsniveau dat met succes behaald werd 1 = geen diploma 2 = lager onderwijs 3 = lager secundair onderwijs (1 e deel van 2 delen of tweede graad van 3 graden) 4 = hoger secundair onderwijs (2 e deel van 2 delen of derde graad van 3 graden) 5 = hoger onderwijs 6 = andere (2) Detaillering voor de niveaus 3 tot 6 Als het antwoord op (1) = 3, over welk type lager secundair onderwijs ging het dan? 1 = lager algemeen secundair onderwijs 2 = lager technisch- of kunstsecundair onderwijs 3 = lager beroepssecundair onderwijs Als het antwoord op (1) = 4, over welk type hoger secundair onderwijs ging het dan? 1 = hoger algemeen secundair onderwijs 2 = hoger technisch- of kunstsecundair onderwijs 3 = hoger beroepssecundair onderwijs ; leertijd (Middenstandsopleiding Syntra) 4 = postsecundair niet-hoger onderwijs (4 de graad BSO) ; 7 de jaar ASO /TSO/KSO/BSO ; Se-n-se; Ondernemeropleiding Syntra Als het antwoord op (1) = 5, over welk type hoger onderwijs ging het dan? 1 = hogescholenonderwijs van het korte type(1 cyclus), graduaat (A1), professionele bachelor; HBO5 2 = academische bachelor aan een hogeschool 3 = academische bachelor aan een universiteit 4 = voortgezette of aanvullende opleiding na graduaat of na bachelor (specialisatie, BanaBa) 5 = hogescholenonderwijs van het lange type (2 cycli), master aan een hogeschool 6 = universitair onderwijs (licentiaat, ingenieur, dokter in de geneeskunde, master) 7 = voortgezette of aanvullende opleiding na licentiaat, ingénieur, dokter of master (specialisatie, ManaMa, ) 8 = doctoraat met proefschrift Als het antwoord op (1) = 6, beschrijf dan de situatie gedetailleerd in de tabel.

6 6 3. Uw woning (men spreekt hier van de woning gedurende de referentiemaand ) 1. Hoe omschrijft u best de woning die u momenteel (als eigenaar of huurder) betrekt? Slechts één cijfer omcirkelen. 1. Open eengezinswoning 4 gevels vrij 2. Halfopen eengezinswoning 3 gevels vrij 3. Aaneengesloten rijwoning 2 gevels vrij 4. Appartement in een gebouw van 2 woningen 5. Appartement in een gebouw van 3-4 woningen 6. Appartement in een gebouw van 5-9 woningen 7. Appartement in een gebouw van 10 woningen of meer 8. Ander type woning (omschrijf) 2. Wat is het bouwjaar van deze woning? Omcirkel één cijfer in de volgende tabel. 1. voor van 1946 tot onbekend 3. van 1961 tot van 1971 tot van 1981 tot van 1991 tot van 2001 tot van 2006 tot nu 3. Hoeveel vertrekken bevat uw woning? Hou geen rekening met gangen, garages, kelders, zolders. Ook vertrekken die u enkel gebruikt voor beroepsdoeleinden, tellen niet mee. Soort vertrek Aantal vertrekken (0,1,2..) keuken (afzonderlijk) woonkamer (living) eetkamer (afzonderlijk) salon (afzonderlijk) slaapkamers (inclusief mansardes) badkamers (met bad of douche) WC afzonderlijk (binnen de woning) andere vertrekken (studeerkamer, speelkamer ) Beschikt de woning over de volgende uitrusting. Omcirkel ja of neen. a) stromend water binnen de woning (aansluiting op openbare waterleiding) ja neen b) stromend warm water (beschikbaar in meerdere vertrekken van de woning) ja neen c) één of meerdere liften ja neen d) één of meerdere balkons ja neen e) tuin, grasveld, private groenzone, terras ja neen f) groentetuin ja neen g) garage(s) behorend bij de woning (overdekt, individueel of gemeenschappelijk) ja neen h) werkplaats of atelier (in de garage, kelder, tuinhuisje, zolder ) ja neen i) een systeem om regenwater terug op te vangen en het voor sanitaire doeleinden te gebruiken ja neen j) een waterput, een bron voor drinkwater of een ander systeem om zelf drinkwater te produceren ja neen k) fotovoltaïsche zonnepanelen ( voor de productie van elektriciteit) ja neen l) thermische zonnepanelen om water te verwarmen ja neen

7 5. Welk is de voornaamste verwarmingsbron van uw woning? Omcirkel slechts één cijfer 7 1. centrale verwarming (individueel) op stookolie 2. centrale verwarming (individueel) op stadsgas 3. centrale verwarming (individueel) op butaan- of propaangas (tank) 4. centrale verwarming (gemeenschappelijk voor meerdere woningen) op stookolie 5. centrale verwarming (gemeenschappelijk voor meerdere woningen) op stadsgas 6. centrale verwarming (gemeenschappelijk voor meerdere woningen) met gastank 7. elektrische verwarming met accumulatoren 8. directe elektrische verwarming met radiatoren 9. steenkoolkachels of -haarden 10. houtkachels of -haarden 11. convectoren op aardgas 12. radiatoren met gasflessen 13. stookoliekachels in iedere kamer 14. pelletkachel 15. warmtepomp 16. andere (omschrijf).. 6. Wat is uw statuut in verband met de woning die u betrekt? Omcirkel één cijfer. 1. eigenaar (geen lening af te betalen) 2. eigenaar (lening nog af te betalen) 3. huurder 4. huurder van een sociale woning 5. huurder tegen verminderde prijs toegestaan door de werkgever 6. gratis gehuisvest door de werkgever 7. gratis gehuisvest door een ander huishouden of door een instelling (niet de werkgever) 7. Beschikt u over de volgende aansluitingen? Omcirkel ja of neen. a) internetaansluiting ja neen b) telefoonaansluiting ja neen c) teledistributieaansluiting ja neen d) paraboolantenne ja neen e) digitale tv-abonnement ja neen f) betaal-tv-abonnement ja neen

8 1. Periodieke uitgaven. 8 DEEL Welke energie of brandstof gebruikt u voor verwarming? (meerdere antwoorden mogelijk) 1. Stookolie ( mazout ) 2. Steenkool 3. Elektriciteit 4. Aardgas (leidinggas) 5. Butaan-, propaangas 6. Hout 7. Pellets 8. Andere energiebronnen, omschrijf:. 1.2 Jaarlijks verbruik van energie en leidingwater Indien mogelijk, voeg een kopie van uw eindafrekening bij (vooral voor elektriciteit en gas) Wij vragen jaarbedragen, als de factuur niet slaat op een heel jaar, vermenigvuldigt u de getallen zodat u het verbruik van één jaar verkrijgt. Het totaal bedrag in EURO omvat de BTW, de vaste vergoeding en de taksen. U mag een ruwe schatting geven. Indien een deel van de woning voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, gelieve enkel het bedrag voor uw woongedeelte op te geven. Hoeveel betaalt u jaarlijks voor uw Bedrag (in EURO) Waterverbruik Elektriciteitsverbruik Gasverbruik Indien u de aparte bedragen niet kent, kunt u hier de gezamenlijke facturen noteren: Hoeveel betaalt u jaarlijks voor uw Bedrag (in EURO) Verbruik van water, elektriciteit en gas samen Verbruik van water en elektriciteit samen Verbruik van water en gas samen Verbruik van elektriciteit en gas samen Hoeveel betaalt u jaarlijks voor uw Bedrag (in EURO) Stookolieverbruik Verbruik van vloeibaar gas (butaangas, propaangas) Steenkoolverbruik Houtverbruik Verbruik van pellets Verbruik van Verbruik van

9 Periodieke uitgaven in verband met de woning Hoeveel betaalt u voor Periodiciteit 1 Bedrag betaald tijdens de referentiemaand Laatste bedrag betaald vòòr de referentiemaand Gemeenschappelijke lasten als EIGENAAR voor uw HOOFDverblijf: kosten van lift, conciërge... Gemeenschappelijke lasten als EIGENAAR voor uw HOOFDverblijf inbegrepen water, gas, elektriciteit als deze niet afzonderlijk gekend zijn Huur HOOFDverblijf zonder lasten Gemeenschappelijke lasten als HUURDER voor uw HOOFDverblijf: kosten van lift, conciërge enz Gemeenschappelijke lasten voor de HUURDER voor uw HOOFDverblijfplaats inbegrepen water, gas, elektriciteit als deze niet afzonderlijk gekend zijn Huur HOOFDverblijfplaats met lasten inbegrepen (niet te scheiden van huurprijs) Huur van een TWEEDE woning zonder lasten Gemeenschappelijke lasten van TWEEDE woning: kosten van lift, conciërge enz en dit zowel voor eigenaars als huurders Gemeenschappelijke lasten van TWEEDE woning inbegrepen water, gas, elektriciteit als deze niet afzonderlijk gekend zijn en dit zowel voor eigenaars als huurders Huur studentenkamer Huur garage Huur grond Teledistributie aansluiting Digitaal TV abonnement Abonnement betaaltv Internet abonnement Vaste telefoonlijn in hoofdverblijf Vaste telefoonlijn in tweede verblijf Gsm abonnement Indien u de aparte bedragen niet kent, kunt u hier de gezamenlijke bedragen noteren: Hoeveel betaalt u voor uw Periodiciteit 1 Bedrag betaald tijdens de referentiemaand Digitale TV + internet + vaste telefoonlijn + gsm Laatste bedrag betaald vòòr de referentiemaand Digitale TV + internet + vaste telefoonlijn Digitale TV + internet + gsm Digitale TV + internet Digitale TV + vaste telefoonlijn Vaste telefoonlijn + internet Gsm + internet 1 Maandelijks, tweemaandelijks, trimestrieel, halfjaarlijks, jaarlijks,

10 1.4 Verzekeringen Opmerking: deze bedragen hebben betrekking op alle leden van het huishouden 10 Voor zelfstandigen: wat is het jaarlijks bedrag dat u betaalt voor ziekteverzekering (mutualiteit). Noteer het jaarlijkse bedrag dat u aan de afgevaardigde van de mutualiteit of via overschrijvingen of permanente opdracht betaalt. bijdrage aan de mutualiteit als zelfstandige..eur Voor niet-zelfstandigen (loontrekkenden, werklozen, gepensioneerden,...): wat is het jaarlijks bedrag dat u betaalt voor ziekteverzekering (exclusief het verplichte deel dat automatisch van uw bruto loon wordt afgehouden en het deel dat door uw werkgever wordt betaald). Noteer het jaarlijkse bedrag dat u aan de afgevaardigde van de mutualiteit of via overschrijvingen of permanente opdracht betaalt. bijdrage aan de mutualiteit als niet-zelfstandige..eur Noteer in onderstaande tabel de levensverzekeringen of het pensioensparen van de leden van het huishouden. nummer en voornaam van het lid dat bij levensverzekeringen of Jaarlijks betaald bedrag pensioensparen betrokken is (in EURO) Noteer in onderstaande tabel de andere verzekeringen van uw gezin. Jaarlijks bedrag (in EURO) Hospitalisatieverzekering Brandverzekering en risico s verbonden aan de woning Brandverzekering en risico s verbonden aan de inboedel Brandverzekering en risico s verbonden aan de woning en inboedel Autoverzekering (maak het totaal voor alle auto s van het gezin) Verzekering voor de motorfiets of bromfiets Verzekering voor caravan of mobilhome Verzekering voor andere transportmiddelen Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (familiale polis) Reis- en bagageverzekering Reisbijstandsverzekering (Europ-Assistance, ) Andere verzekeringen (preciseer om welke verzekeringen het gaat))

11 11 2. Afwezigheden buitenshuis Noteer hieronder uw afwezigheden gedurende de maand van de enquête (..2012) Een afwezigheid betekent dat u minstens 4 nachten op een ander adres verbleef. nr.en voornaam van het afwezige gezinslid Begindatum Einddatum Reden afwezigheid (*) (*) vakantie, zakenreis, ziekenhuisopname, bezoek aan de familie, andere (omschrijf)

12 3. Duurzame goederen 12 Volgende vragen hebben betrekking op alle gezinsleden. 3.1 Auto Het gaat hier over wagens die door uw gezin gebruikt worden voor privé-verplaatsingen. Wagens die uitsluitend voor beroepsdoeleinden worden gebruikt, worden niet meegerekend. Aantal wagens in uw gezin: Hoeveel van deze wagens zijn u ter beschikking gesteld door uw werkgever? Voor uw voornaamste auto omcirkelt u één cijfer. Is deze auto: 1. uw eigendom (u hebt hem gekocht) 2. gratis ter beschikking gesteld (vb. door werkgever, familielid ) 3. in leasing 4. anders (huurauto, ) 3.2 Bezit van duurzame goederen Noteer in deze tabel hoeveel van deze duurzame goederen u en uw andere gezinsleden samen op de laatste dag van de referentiemaand bezitten. motorfiets bromfiets, scooter Gsm of smartphone Aard van de goederen Aantal (0,1,2 ) desktop computer PC of Mac (vast) laptop computer PC of Mac(draagbaar) televisie wasmachine vaatwasmachine koelkast 3.3 Bezit u een hond? o Ja, aantal o Neen. 3.4 Bezit u een kat? o Ja, aantal o Neen.

13 Aankoop van duurzame goederen tijdens de laatste 4 maanden Laatste 4 maanden = referentiemaand (maand van het huishoudboekje) plus de drie voorafgaande maanden, d.w.z... /../.././ Voor aankopen verricht in de loop van deze 4 maanden, noteert u de datum en het totale bedrag van de aankoop. Indien u bv. eerst een voorschot en later het saldo hebt betaald, noteert u de som van beide. Opmerking: voor goederen die niet onmiddellijk worden geleverd (auto, meubels, grote huishoudapparaten), telt u de datum van bestelling (eventueel met voorschot). nieuwe auto tweedehandse auto Aard van de goederen nieuwe motorfiets, scooter of sidecar tweedehandse motorfiets, scooter of sidecar bromfiets (minder dan 50cc) fiets (exclusief kinderfiets) GPS (vast of draagbaar) mobilhome, camping car, caravan, aanhangwagen boot, andere duurzame goederen voor watersport en toebehoren vliegtuig en toebehoren vaste of draadloze telefoon gsm - basismodel gsm met andere functionaliteiten (fototoestel, camera, internet, ) smartphone (Blackberry, iphone, Windows Mobile ) fax antwoordapparaat schrijfmachine, fotokopieermachine desktop computer PC of Mac (vast) laptop computer PC of Mac(draagbaar) dvd-schrijver voor computer cd-schrijver voor computer dvd-lezer voor computer cd-lezer voor computer printer voor computer andere randapparatuur voor pc (scanner, modem,...) televisie decoder voor digitale televisie videorecorder Land van aankoop indien niet België Plaats aankoop (*) Datum van aankoop of voorschot indien binnen de 4 bovengenoemde maanden Totaal bedrag (voorschot + saldo) (in EURO) (*)Voor de aankoop van producten, noteer G voor gespecialiseerde grootwarenhuizen (non food), S voor supermarkten of hypermarkten, D voor discountwinkels (Aldi, Lidl), L voor de lokale superette, T voor traditionele kleinhandel, M voor markten, I voor verkoop op internet, A voor Andere ( te specifiëren bv. postorderbedrijf).

14 14 Aard van de goederen Land van aankoop indien niet België Plaats aankoop (*) Datum van aankoop of voorschot indien binnen de 4 bovengenoemde maanden Totaal bedrag (voorschot + saldo) (in EURO) dvd-speler (home video) dvd-schrijver (home video) paraboolantenne videocamera digitaal fotoapparaat en toebehoren niet digitaal fotoapparaat en toebehoren optische apparaten (verrekijker, microscoop ) hifiketen radio, walkman, auto-radio Ipod, MP3, MP4 cassetterecorder, radiocassetterecorder cd-speler (ook draagbaar) cd-schrijver (niet voor pc) spelconsole voor videospelletjes(vast of draagbaar) elektrisch fornuis, kookplaat, oven fornuis, kookplaat, oven op aardgas fornuis, kookplaat, oven met gasflessen fornuis, kookplaat, oven gemengd gas/elektriciteit of andere energiebron microgolfoven vaatwasmachine koelkast combinatie koelkast -diepvries (2 deuren) diepvries (kist of met schuiven) wasmachine droogkast combinatie wasmachine/droogkast, zwierder,... naaimachine, breimachine strijkijzer of -machine stofzuiger, boenmachine, stoomreiniger coffee-pad machine (type Senseo) zonnebank (*)Voor de aankoop van producten, noteer G voor gespecialiseerde grootwarenhuizen (non food), S voor supermarkten of hypermarkten, D voor discountwinkels (Aldi, Lidl), L voor de lokale superette, T voor traditionele kleinhandel, M voor markten, I voor verkoop op internet, A voor Andere ( te specifiëren bv. postorderbedrijf).

15 15 kolenkachel Aard van de goederen Land van aankoop indien niet België Plaats aankoop (*) Datum van aankoop of voorschot indien binnen de 4 bovengenoemde d Totaal bedrag (voorschot + saldo) (in EURO) elektrische kachel, radiator kachel, radiator op aardgas kachel, radiator met gasflessen kachel, radiator met stookolie kachel, radiator op gemengde of andere energie elektrische waterverwarmer niet-elektrische waterverwarmer elektrische barbecue niet-elektrische barbecue elektrische grasmachine en andere grote apparaten voor de tuin niet elektrische grasmachine en andere grote apparaten voor de tuin elektrische doe-het-zelfmachines of werktuigen brandkast, veiligheidskoffer alarmsysteem complete slaapkamer complete keuken (exclusief apparaten) complete eetkamer compleet salon tuin- en campingmeubelen volledig bed (ook kinderbed) afzonderlijke ondermatras of lattenbodem kasten (ook muurkasten), ladekast tafels (ook roltafels en salontafels) stoelen, krukjes zetels (divan, club, ) andere meubelen (boekenrek, Tv-meubel, nachttafel ) afzonderlijke matras muziekinstrumenten (ook elektronisch) en toebehoren tuinpaviljoen, tuinhuisje (exclusief tent en parasol) echte juwelen (goud, zilver, platina, echte parels, edelstenen, ) polshorloges uurwerken, wekkers (*)Voor de aankoop van producten, noteer G voor gespecialiseerde grootwarenhuizen (non food), S voor supermarkten of hypermarkten, D voor discountwinkels (Aldi, Lidl), L voor de lokale superette, T voor traditionele kleinhandel, M voor markten, I voor verkoop op internet, A voor Andere ( te specifiëren bv. postorderbedrijf).

16 16 paarden Aard van de goederen Land van aankoop indien niet België Plaats aankoop (*) Datum van aankoop of voorschot indien binnen de 4 bovengenoemde d Totaal bedrag (voorschot + saldo) (in EURO) honden, katten en andere huisdieren reis naar het buitenland: All-in (transport, verblijf, maaltijden) reis naar het buitenland: vliegreis reis naar het buitenland: treinreis (TGV, Eurostar, ) reis naar het buitenland: huurkosten verblijf reis naar het buitenland: hotelkosten (ontbijt inbegrepen) reis naar het buitenland: hotelkosten (half-pension / vol pension inbegrepen) reis naar het buitenland: kosten camping reis binnen België: All-in (transport, verblijf, maaltijden) reis binnen België: huurkosten verblijf reis binnen België: hotelkosten (ontbijt inbegrepen) reis binnen België: hotelkosten (half-pension / vol pension inbegrepen) reis binnen België: kosten camping (*)Voor de aankoop van producten, noteer G voor gespecialiseerde grootwarenhuizen (non food), S voor supermarkten of hypermarkten, D voor discountwinkels (Aldi, Lidl), L voor de lokale superette, T voor traditionele kleinhandel, M voor markten, I voor verkoop op internet, A voor Andere ( te specifiëren bv. postorderbedrijf).

17 17 4. Inkomens van gezinsleden ouder dan 15 jaar Hoeveel bedraagt het netto maandelijks inkomen dat u gewoonlijk ontvangt? Indien u het exacte bedrag niet weet (vb. zelfstandigen), maakt u een schatting. Neem de referentiemaand als uitgangsbasis. Persoon n.. Persoon n.. Persoon n.. Persoon n.. nettoloon EUR EUR EUR EUR netto zelfstandig inkomen EUR EUR EUR EUR netto inkomen van kapitaal (inclusief intrest, dividend ) EUR EUR EUR EUR inkomen van verhuurde gebouwen (netto ontvangen huur) EUR EUR EUR EUR ouderdomspensioen EUR EUR EUR EUR brugpensioen (werkgever + werkloosheidsuitkering) EUR EUR EUR EUR werkloosheidsuitkering EUR EUR EUR EUR weduwen- of wezenpensioen EUR EUR EUR EUR gezinsuitkeringen (kindergeld) EUR EUR EUR EUR uitkeringen voor ziekte/invaliditeit (mutualiteit) voor loontrekkende EUR EUR EUR EUR andere uitkeringen (handicap, ) EUR EUR EUR EUR Inkomen van nevenactiviteit EUR EUR EUR EUR Ander inkomen (omschrijf) EUR EUR EUR EUR Indien andere personen van het gezin (van meer dan 15 jaar) een inkomen hebben, wilt u dan hieronder het nummer en de voornaam van die personen noteren alsook het statuut, het type inkomen en het maandelijks salaris

18 5. Voordelen in natura ontvangen door een gezinslid 18 Noteer hier alle goederen en diensten waarvan het gezin gratis gebruik van gemaakt heeft tijdens de referentiemaand ( in het voorbeeld als het gaat om de maand januari). Schat zo goed mogelijk de waarde van de voordelen in natura die u gedurende deze maand hebt ontvangen (indien dat onmogelijk is, geef dan een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving, zodat wij er zelf een waarde aan kunnen toekennen). Duid ook de herkomst van de voordelen in natura aan (werkgever, vroegere werkgever voor gepensioneerden, OCMW, een andere instelling, een ander huishouden bijvoorbeeld de ouders). Periode Omschrijving van de ontvangen voordelen Herkomst 1 tot 30 januari Gebruik Renault Scenic diesel ( diesel inbegrepen) Geraamd bedrag in EURO werkgever 745,00 1 tot 15 januari 2 collies voedingswaren OCMW OCMW 40,00 15 tot 25 januari Reis naar Spanje voor 2 personen ouders 1245,45 1 tot 30 januari Woning + elektriciteit + water werkgever 620,00

19 19 TOT SLOT 1. Hoe moeilijk of gemakkelijk vond u het beantwoorden van de vragen? Slechts één cijfer omcirkelen. 1. Zeer moeilijk 2. Moeilijk 3. Noch moeilijk noch gemakkelijk 4. Gemakkelijk 5. Zeer gemakkelijk 2. Wat vond u van de duur van het interview? Slechts één cijfer omcirkelen. 1. Te lang 2. Noch te lang noch te kort 3. Te kort 3. We zouden graag het rekeningnummer hebben waarop we de vergoeding voor uw deelname mogen storten. Het zal wel enige tijd duren alvorens dit bedrag op uw rekeningnummer zal worden gestort aangezien de resultaten van de enquête eerst moeten worden verwerkt. Gelieve het rekeningnummer en de naam van de begunstigde (een volwassene van het gezin) te geven. Het geld kan enkel op een Belgische rekening gestort worden. Rekeningnummer: Als IBAN formaat BE Als nationaal formaat - - Naam en voornaam van de begunstigde 4. Heeft u nog opmerkingen over het verloop van de enquête?

Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013

Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013 Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013 U hebt al onze vragen nu beantwoord. U mag nu de enquêteur roepen, om samen met u de laatste gegevens in te vullen. Dank u wel voor uw medewerking. GEZINSSAMENSTELLING

Nadere informatie

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp)

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Dossier-verantwoordelijke : Datum van aanvraag : A) Identificatie Naam : Taal : Frans / Nederlands Voornaam : Tel. : Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Recruteringsvragenlijst / Verplaatsingsonderzoek

Recruteringsvragenlijst / Verplaatsingsonderzoek 1 Recruteringsvragenlijst / Verplaatsingsonderzoek Dag Mevrouw / Meneer. Ik heet en ik werk voor het marktonderzoeksbureau AQ Rate. Op vraag van het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media,

Nadere informatie

WONINGFONDS. van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST. C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN. van een HUURWONING

WONINGFONDS. van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST. C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN. van een HUURWONING / / ( ) S.K. WONINGFONDS van het BRUSSELS HOOFSTEDELIJK GEWEST C.v.b.a. AANVRAAG tot het BEKOMEN van een HUURWONING Gelieve bij iedere aanvraag het aanslagbiljet van de personenbelasting met betrekking

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

Strategische studie. Plurimedia Produkten - Attitudes. Socio-demografische vragenlijst

Strategische studie. Plurimedia Produkten - Attitudes. Socio-demografische vragenlijst Strategische studie Plurimedia Produkten - Attitudes Socio-demografische vragenlijst 2010-2011 Socio-demografische vragenlijst GEZINSSAMENSTELLING Vraag 100: Met hoeveel gezinsleden woont u meestal samen

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN - 2010 Eerste en tweede kwartaal Individuele vragenlijst

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN - 2010 Eerste en tweede kwartaal Individuele vragenlijst Hier zelfklever aanbrengen. Invullen indien op het aangegeven adres een ander huishouden woont. Het nummer van de groep en het nummer van het huishouden blijven ongewijzigd. Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

Vragenlijst: Socio-demo 2011-2012

Vragenlijst: Socio-demo 2011-2012 Vragenlijst: Socio-demo U hebt al onze vragen nu beantwoord. U mag nu de enquêteur roepen, om samen met u de laatste gegevens in te vullen. Dank u wel voor uw medewerking. GEZINSSAMENSTELLING Vraag 100

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van dit document kan u contact opnemen met uw lokaal loket of met de lokale entiteit WVI. 1. Gegevens

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

GEZINSVRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR DE REFERENTIEPERSOON VAN HET GEZIN

GEZINSVRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR DE REFERENTIEPERSOON VAN HET GEZIN NATIONALE ENQUÊTE MOBILITEIT GEZINSVRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR DE REFERENTIEPERSOON VAN HET GEZIN Deze gezinsvragenlijst is bestemd voor de van het gezin. Mogen wij u vragen om: deze gezinsvragenlijst

Nadere informatie

Voor welke functie solliciteert u?.

Voor welke functie solliciteert u?. Pasfoto verplicht (vermeld altijd uw naam in drukletters op de achterzijde van de foto) Belangrijke mededelingen: Er kan slechts rekening worden gehouden met uw kandidatuur indien het volledig is ingevuld.

Nadere informatie

Le Chateau-Ferme de Macon België / Ardennen - Henegouwen / Macon

Le Chateau-Ferme de Macon België / Ardennen - Henegouwen / Macon Le Chateau-Ferme de Macon België / Ardennen - Henegouwen / Macon Link: https://www.bungalowpark-zoeken.nl/bungalowpark/belgie/ardennen-henegouwen/macon/lechateau-ferme-de-macon Omschrijving Huis Parterre:

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie

STEUNAANVRAAG. Overleden op: / / In leven (*) Militair Lid Federale Politie Fondation Général Baron de Greef Fondation d utilité publique Stichting Generaal Baron de Greef Stichting van openbaar nut STEUNAANVRAAG Belangrijke opmerking: De stichting doet, door het aanbieden van

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Geachte Mevrouw, Mijnheer, Kolonel Bourgstraat, 111 1140 Brussel 0800-96721 GfK AUDIMETRIE GEZINSVRAGENLIJST 2012 GfK AUDIMETRIE REFERENTIE NUMMER ETIKET IDENTITEIT GEZIN Geachte Mevrouw, Mijnheer, Om de achtergrondgegevens van

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN - 2015

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN - 2015 Nr. van de groep: I I I I I I Nr. van het huishouden: I I I Nr. van de persoon: I I I Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium North Gate Koning Albert II-laan 16-1000 Brussels Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012)

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012) ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 6, 2012) Vra(a)g(en): A1, A2 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan

Nadere informatie

Reisonderzoek 2015. Periode: 1 januari 2015-31 maart 2015. Uw referentie:

Reisonderzoek 2015. Periode: 1 januari 2015-31 maart 2015. Uw referentie: @ Deelname op onze website: https://websurveys.economie.fgov.be/travel2015t1 Identificatienummer: Paswoord: Toerismestatistieken Reisonderzoek 2015 Richtlijn 95/57/EG van de Raad betreffende de verzameling

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Versie nr: 1 Laatste wijziging: 04-02-2009 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage?

Nadere informatie

Luik B : dit luik moet enkel worden ingevuld als tijdens het trimester geen enkel lid van uw huishouden een reis gemaakt heeft.

Luik B : dit luik moet enkel worden ingevuld als tijdens het trimester geen enkel lid van uw huishouden een reis gemaakt heeft. FOD Economie, K.M.O.,Middenstand en Energie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie WTC III Simon Bolivarlaan, 30 1000 Brussel http://statbel.fgov.be Ondernemingsnummer: 0314.595.348 Toerismestatistieken

Nadere informatie

Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats. Geboortedatum / / Geboorteplaats: Nationaliteit

Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats. Geboortedatum / / Geboorteplaats: Nationaliteit AANVRAAGFORMULIER Vlaamse Energielening Gegevens van de kredietnemer Aanspreking Dhr. Mevr. Naam Voornaam Straat & nr. Postcode en woonplaats Identiteitskaartnr. Rijksregisternr. - -.. -. Geboortedatum

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

AANSLUITINGSVERKLARING

AANSLUITINGSVERKLARING AANSLUITINGSVERKLARING VOORBEHOUDEN VOOR OZ Titularis 1: 501 Titularis 2: 501 Kantoor: ATP Nummer: Regionale zetel Antwerpen Boomsesteenweg 5 2610 Wilrijk Antwerpen Regionale zetel Brugge Gistelsesteenweg

Nadere informatie

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname)

Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname) SiBO Schoolloopbanen in het BasisOnderwijs Dekenstraat 2 B 3000 Leuven Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname) Naam en gegevens van het kind waarover deze vragenlijst gaat: Contactpersoon: Meer

Nadere informatie

HUIZEN SURFEN. Een woning zoeken op internet. Doelgroep. Vakgebied. Lesbeschrijving STERKE SCHAKELS. 3 de graad BSO Deeltijds Onderwijs

HUIZEN SURFEN. Een woning zoeken op internet. Doelgroep. Vakgebied. Lesbeschrijving STERKE SCHAKELS. 3 de graad BSO Deeltijds Onderwijs HUIZEN SURFEN Een woning zoeken op internet Doelgroep Vakgebied 3 de graad BSO Deeltijds Onderwijs Project Algemene Vakken Lesbeschrijving Fase 1 Vraag de jongeren in wat voor woning ze wonen. Wonen jullie

Nadere informatie

De verwarmingstoelage

De verwarmingstoelage Laatste wijziging: 19-08-2016 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Wat is dat een verwarmingstoelage? 3) Wordt elke brandstof in aanmerking genomen voor de toekenning van de verwarmingstoelage? 4) Welke zijn

Nadere informatie

DUTCH VERSION (FINAL) General Internet Usage Q1 single Hoe vaak maakt u gewoonlijk gebruik van internet? year (1900 TO current year - 12)

DUTCH VERSION (FINAL) General Internet Usage Q1 single Hoe vaak maakt u gewoonlijk gebruik van internet? year (1900 TO current year - 12) QUESTION Q0 Text Q0B COMMENTS year (1900 TO current year - 12) under 12: reject 12-14: ask permission Wat is uw geboortejaar? U heeft de toestemming van (één van) uw ouders nodig indien u aan deze meting

Nadere informatie

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN - 2008 Eerste en tweede kwartaal Individuele vragenlijst

DOORLOPENDE ENQUÊTE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN - 2008 Eerste en tweede kwartaal Individuele vragenlijst Hier zelfklever aanbrengen. Invullen indien op het aangegeven adres een ander huishouden woont. Het nummer van de groep en het nummer van het huishouden blijven ongewijzigd. Nr. van de groep :... Algemene

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Turfputstraat 100 9290 BERLARE Tel. 052 42 30 57 Fax 052 42 64 74 Zetel: Anima Vera NV, Zandvoortstraat 27, 2800 Mechelen Belangrijke mededelingen: Sollicitatieformulier 1. Er kan slechts rekening worden

Nadere informatie

Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail)

Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail) Annexe XII: Exemple de donne es «EFT» (enque te sur les forces de travail) 1.1. Liste des variables (n, nom de variable brute, type de données, longueur maximale de la chaîne, libellé) n variable type

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu

Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu Jerometer activiteit Meet de impact van je activiteit op het milieu Aan de hand van deze vragenlijst kan je op voorhand je huiswerk doen. Eenmaal de gegevens zijn ingevuld zal het makkelijker en sneller

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels Afzender DIBISS P.B 17 Sint-Agatha-Berchem-Schweitzer BE-182 Sint-Agatha-Berchem dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantoor verzendingsdatum

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent, uw rijksregisternummer, hier in te vullen aub:... Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar

AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD STUDIEGELD academiejaar STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, B-2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be Web: www.thomasmore.be/stip AANVRAAGFORMULIER VERMINDERD

Nadere informatie

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: /

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: / FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap Tel.: 0800 98 799 (elke werkdag van 8.30u tot 13.00u) Fax: 02 509 81 85 E-mail: via het contactformulier op www.handicap.fgov.be Brussel,

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

Is uw inboedel goed verzekerd? Top Woning

Is uw inboedel goed verzekerd? Top Woning Is uw inboedel goed verzekerd? Top Woning Top Woning I 2 De verzekering van uw inboedel Na een grote brand moet niet alleen het meubilair worden vervangen: schilde rijen, snuisterijen, boeken, hifi uitrusting,

Nadere informatie

A. SELECTIE B. VOEDING. Komt de deelnemer in aanmerking voor de studie? 1. ja 0 2. nee 0

A. SELECTIE B. VOEDING. Komt de deelnemer in aanmerking voor de studie? 1. ja 0 2. nee 0 VRAGENLIJST DEELNEMERS POPs STUDIE Onderzoek naar Persistente Organische Polluenten (POPs) in moedermelk Coördinatie : Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) Label: 1/./ / / Datum contact: A. SELECTIE Komt

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg

Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg Aanvraagformulier voor de uitkering mantelzorg Vooraf U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het aangetekend terug te sturen naar ons sociaal

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 1997 Informatie over het huishouden

Gezondheidsenquête 1997 Informatie over het huishouden MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU INSTITUUT VOOR HYGIËNE EN EPIDEMIOLOGIE Gezondheidsenquête 1997 Informatie over het huishouden N HUISHOUDEN : Naam van de interviewer :... Code van de interviewer

Nadere informatie

GEWESTELIJKE LENINGEN VOOR HUURWAARBORG Aanvraagformulier (2017)

GEWESTELIJKE LENINGEN VOOR HUURWAARBORG Aanvraagformulier (2017) GEWESTELIJKE LENINGEN VOOR HUURWAARBORG Aanvraagformulier (2017) (Dit document moet ingevuld en ondertekend worden vóór het vastleggen van een afspraak met het Woningfonds teneinde een leningsaanvraag

Nadere informatie

Inboedelinventaris. Persoonlijke Gegevens. Naam en voornaam. Straat Nummer Bus. Telefoon. tafel en stoelen, EUR zetel(s), EUR.

Inboedelinventaris. Persoonlijke Gegevens. Naam en voornaam. Straat Nummer Bus. Telefoon. tafel en stoelen, EUR zetel(s), EUR. Inboedelinventaris Persoonlijke Gegevens Naam en voornaam Straat Nummer Bus Postcode Woonplaats Telefoon Salon of zithoek tafel en stoelen zetel(s) ander meubilair wandbekleding vloerbekleding schilderijen

Nadere informatie

Mijn huis, mijn thuis

Mijn huis, mijn thuis Les 5: Mijn huis, mijn thuis (A-klas) Mijn huis, mijn thuis 1. Mijn huis Mijn naam is Ik ben jaar oud. Ik woon in Ik woon samen met... mensen. Heb je een broer? JA / NEE Heb je een zus? JA / NEE Mijn huis

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren beantwoord: 1. Er staan een aantal antwoordmogelijkheden

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

TE HUUR. Adres: Gillis Scottlaan 27 8670 Oostduinkerke

TE HUUR. Adres: Gillis Scottlaan 27 8670 Oostduinkerke TE HUUR Type woning: Villa met 5 slaapkamers Adres: Gillis Scottlaan 27 8670 Oostduinkerke Ligging: in een doodlopende straat, aan de rand van het natuur-reservaat, op 50 meter van het strand Sint-André

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

Sollicitatieformulier

Sollicitatieformulier Pasfoto Belangrijk (vermeld altijd uw naam in drukletters op de achterzijde van de foto) 1. Enkel indien het sollicitatieformulier volledig en correct is ingevuld, kunnen we uw kandidatuur in overweging

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval. Algemene inlichtingen U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval Bijlage 2 Algemene inlichtingen Referentie van uw dossier (vermeld in de bijgevoegde brief). Datum, plaats en uur van het ongeval:. 1. Uw gezinssituatie

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A

AANVRAAG OM KINDERBIJSLAG MOD A Gelieve uw dossiernummer (ons kenmerk), of indien u dit niet kent, uw rijksregisternummer, hier in te vullen aub:... Stuur alle documenten ingevuld en ondertekend terug naar: Acerta Kinderbijslagfonds

Nadere informatie

Dossiernummer. Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken.

Dossiernummer. Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken. FORMULIER VOOR GEMEENTELIJKE RENOVATIEPREMIE Dossiernummer Dit formulier dient te worden voorgelegd of (aangetekend) ingediend samen met de vereiste stukken. Belangrijk: De bijgevoegde toelichting bevat

Nadere informatie

WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG

WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG WEBDOC AANVRAAG VOOR UITKERING MANTELZORG ** Gebaseerd op de reglementering van Familieplan: mantelzorg door de zelfstandige, KB 27/09/2015, BS 05/10/2015. FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA

Nadere informatie

Puntentelling: zelfstandige woonruimte

Puntentelling: zelfstandige woonruimte telling: zelfstandige woonruimte systeem Bij iedere woning hoort een maximaal toegestane huurprijs. Hoe hoog die maximaal toegestane huurprijs is, wordt bepaald door een puntensysteem. Bij ieder puntenaantal

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

STUDENTENKAMERS SINT-NIKLAAS

STUDENTENKAMERS SINT-NIKLAAS STUDENTENKAMERS SINT-NIKLAAS Hier vind je informatie en het huidig aanbod van de studentenkamers in Sint-Niklaas. Heb je nog andere vragen over op kot in Sint-Niklaas, neem dat gerust contact op met de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2017

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2017 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer,

Betreft: Toeslag op de kinderbijslag. Mevrouw, mijnheer, dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax Betreft: Toeslag op de kinderbijslag Mevrouw, mijnheer, Werklozen, gepensioneerden, invaliden, gehandicapten, zieken en eenoudergezinnen kunnen recht

Nadere informatie

Aanvraag om wezenbijslag 1

Aanvraag om wezenbijslag 1 Aanvraag om wezenbijslag 1 contact telefoon fax e-mail referentie Voor de Kinderbijslagwet is een wees een kind van wie één van de volgende verwanten overleden is: de vader, de meemoeder, de moeder of

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Een derde van de uitgaven gaat naar de woning De gemiddelde uitgaven van Belgische gezinnen in 2014 In 2014 gaf een doorsnee gezin in België bijna 36.000 euro uit;

Nadere informatie

Aanvraagformulier PC regeling

Aanvraagformulier PC regeling Datum aanvraag: Registratienummer: Cliëntnummer: (Niet door u in te vullen.) Aanvraagformulier PC regeling 1. Gegevens aanvrager Naam Man Vrouw Geboortedatum Adres Postcode / woonplaats Telefoon Burger

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden. 0,3468 EUR/km. 0,22 EUR/km.

Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden. 0,3468 EUR/km. 0,22 EUR/km. Terugbetaling van kosten : tabel geldig vanaf 1 april 2015 (RSZ) Type kosten Bedragen Voorwaarden Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met de auto 0,3468 EUR/km het voertuig mag geen eigendom

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om wezenbijslag contact telefoon fax e-mail dossiernummer Voor de Kinderbijslagwet is een wees een kind van wie één van de volgende verwanten overleden is: de vader, de moeder of een adoptieouder.

Nadere informatie

Vastgoed Rijken TE HUUR. Verkoop verhuur beheer. Ruime woning met 4 slaapkamers in het centrum van Achel!

Vastgoed Rijken TE HUUR. Verkoop verhuur beheer. Ruime woning met 4 slaapkamers in het centrum van Achel! Vastgoed Rijken Verkoop verhuur beheer TE HUUR Ruime woning met 4 slaapkamers in het centrum van Achel! Grevenbroekstraat 38 3930 Achel Beschrijving: De woning omvat op de gelijkvloerse verdieping een

Nadere informatie

HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST. HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12

HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST. HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12 HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS VRAGENLIJST HUISBEZOEKEN AAN TACHTIGPLUSSERS P1 van 12 Peiling naar de voorwaarden die 80-plussers toelaten om langer zelfstandig thuis te wonen 1 ALGEMENE GEGEVENS 1.1

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Model AA Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be Aanvraag om kinderbijslag Met dit formulier kunt u kinderbijslag

Nadere informatie

Inboedelinventaris. Persoonlijke Gegevens. Salon of zithoek tafel en stoelen, EUR + TOTAAL 1 : Eetkamer of eethoek tafel en stoelen, EUR + TOTAAL 2:

Inboedelinventaris. Persoonlijke Gegevens. Salon of zithoek tafel en stoelen, EUR + TOTAAL 1 : Eetkamer of eethoek tafel en stoelen, EUR + TOTAAL 2: Persoonlijke Gegevens Naam en voornaam Inboedelinventaris Straat Nummer Bus Postcode Woonplaats Telefoon Salon of zithoek tafel en stoelen zetel(s) ander meubilair wandbekleding vloerbekleding schilderijen

Nadere informatie

SERVICEFLATS HET KADER

SERVICEFLATS HET KADER CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM SERVICEFLATS HET KADER Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT erkenning - met daarin ook twee huizen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE UITKERING MANTELZORG

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE UITKERING MANTELZORG AANVRAAGFORMULIER VOOR DE UITKERING MANTELZORG I. Gegevens betreffende de aanvrager (de mantelzorger) Ik ondergetekende, (NAAM + Voornaam vermelden)......, vraag de uitkering mantelzorg aan. Rijksregisternummer

Nadere informatie

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen Woordje uitleg Formulier 225 Deel A Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen 1. Waarom ontvangt u deze vragenlijst? U ontvangt een uitkering van uw ziekenfonds.

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN Derde en vierde kwartaal Individuele vragenlijst

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN Derde en vierde kwartaal Individuele vragenlijst Hier zelfklever aanbrengen Invullen indien op het aangegeven adres een ander huishouden woont. Het nr. van de groep en het nr. van het huishouden blijven ongewijzigd Nr. van de groep:... Nr. van het huishouden:...

Nadere informatie

STUDENTENKAMERS SINT-NIKLAAS voor academiejaar

STUDENTENKAMERS SINT-NIKLAAS voor academiejaar STUDENTENKAMERS SINT-NIKLAAS voor academiejaar 2016-2017 Hierbij vind je informatie en het huidig aanbod van de studentenkamers in Sint-Niklaas. Heb je nog andere vragen over op kot in Sint-Niklaas, neem

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING Datum Ontvangst: Ontvangen door: Registratienummer: ( Datum Ontvangst, Ontvangen door en Registratienummer in te vullen door medewerker Langewold Beheer BV) 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag. Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? Wie kan de kinderbijslag aanvragen?

Aanvraag om kinderbijslag. Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? Wie kan de kinderbijslag aanvragen? Aanvraag om kinderbijslag Mevrouw, Mijnheer, Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als : werknemer (of ambtenaar) zelfstandige werkloze invalide gepensioneerde Wanneer een formulier 'Aanvraag

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016

Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Toelichting bij de aanvraag van een school- of studietoelage voor 2015-2016 Met deze formulieren kunt u een school- of studietoelage aanvragen voor het school- of academiejaar 2015-2016 voor alle kleuters,

Nadere informatie

TE HUUR. Adres: Gillis Scottlaan Oostduinkerke

TE HUUR. Adres: Gillis Scottlaan Oostduinkerke TE HUUR Type woning: Villa met 5 slaapkamers Adres: Gillis Scottlaan 27 8670 Oostduinkerke Ligging: in een doodlopende straat, aan de rand van het natuur-reservaat, op 50 meter van het strand Sint-André

Nadere informatie

3 4 5 7 24 88 laag inkomen, +55 helemaal oneens eerder oneens 64 noch eens, noch oneens eerder eens helemaal eens [Voor ik iets koop, overweeg ik zorgvuldig of ik het me kan veroorloven.] 5 25 vrouwen,

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar

* alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen. * gehuwd of samenwonend. * 16-25 jaar. * meer dan 50 jaar. * 26-50 jaar ANDERS-WACHTEBEKE RESULTATEN WONEN-ENQUETE 2008 1) Gezinssituatie * gehuwd of samenwonend 80,51% * alleenstaand 15,25% * alleenstaande moeder of vader+inwonende kinderen 4,24% * alleenstaande moeder of

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen

Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen Aanvraagformulier voor een tussenkomst door het Koninklijk Gesticht van Mesen BELANGRIJKE OPMERKING! Het Koninklijk Gesticht van Mesen doet, door het aanbieden van deze aanvraag geen enkele belofte van

Nadere informatie

Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen?

Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? Aanvraag om kinderbijslag 1 contact telefoon fax e-mail referentie Met dit formulier kunt u kinderbijslag aanvragen als: Wanneer een formulier 'Aanvraag om kinderbijslag' indienen? - werknemer (of ambtenaar)

Nadere informatie

Aanvraag om kinderbijslag

Aanvraag om kinderbijslag Aanvraag om kinderbijslag MyFamily staat voor u klaar! MyFamily Brouwersvliet 4 bus 3 2000 Antwerpen kinderbijslag@xerius.be 078 15 40 25?? Wanneer een formulier Aanvraag om kinderbijslag indienen? Meestal

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN STUDENTENKAMER

OP ZOEK NAAR EEN STUDENTENKAMER Je gaat studeren en je gaat op zoek naar een goede studentenwoning. Je wil graag een kamer huren samen met een collega-student. Wat moet je doen? 1. Maak de oefeningen op blad 2 en blad 3. 2. Controleer

Nadere informatie