De breedbandnetwerken van de toekomst in België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De breedbandnetwerken van de toekomst in België"

Transcriptie

1 De breedbandnetwerken van de toekomst in België Hoofdstuk 1: Visie NOOD AAN MEER BANDBREEDTE LEIDT TOT VRAAG NAAR NIEUWE AANSLUITNETWERKEN IN DE TOEKOMST. Heel wat maatschappelijke en economische uitdagingen komen op ons af. Hoe ondernemen we? Hoe verminderen en optimaliseren we ons energieverbruik? Hoe pakken we de verkeersproblemen aan? Hoe beheersen we de nog steeds fors groeiende kosten van de veroudering van de bevolking en de gezondheidszorg? Veel vragen waarop we vandaag geen pasklaar antwoord hebben. Wat wel vaststaat is dat ICT een belangrijke rol zal spelen om bovenstaande sociaal-economische uitdagingen aan te pakken. ICT kan administratieve- en waardecreërende processen stroomlijnen en zorgen voor een betere on-line-informatieverwerking en communicatie. ICT zorgt voor efficiëntiewinst, betere kwaliteit en meer productiviteit. Om succes te boeken zal de ICT-sector zelf ook wel nood hebben aan een aantal belangrijke doorbraken. Aangezien ons land sterk steunt op een kennis-economie en aangezien op consumentenvlak de digitale media en entertainment een hoge vlucht nemen, zal het van groot belang zijn dat ook in ons land volop nieuwe ICT-diensten kunnen worden ontwikkeld en aan de klant worden aangeboden. Stimuli zijn nodig opdat performante diensten op maat van de klant zouden worden ontwikkeld, en opdat de klant over de nodige uitrustingen en vaardigheden zou beschikken om deze diensten te gebruiken. Dit betekent onder meer het verder stimuleren van de pc-penetratie in Belgïe, en het zelf ontwikkelen en aanbieden van nieuwe diensten door de overheid in haar contact met de burger. Samenhangend daarmee is er de vereiste om de capaciteit van de communicatie- en datanetwerken tijdens het komende decennium sterk uit te breiden. Vooral investeringen in de capaciteit van het lokale aansluitnet zullen nodig zijn. De nieuwe toepassingen die op ons afkomen vergen gaandeweg meer bandbreedte en zullen op termijn leiden tot noodzakelijke infrastructuurinvesteringen. Wil België een aantrekkelijk land voor zijn voor de burgers en de ondernemingen, dan dient zij ambitieuze, maar realistische doelstellingen op te stellen voor de ontwikkeling van nieuwe performante diensten en daarmee samenhangend de aanleg van de aansluitnetwerken van de toekomst. 1.1 DE NOOD AAN MEER BANDBREEDTE De bandbreedte van Internet-netwerken neemt alsmaar toe. Een aantal wetten en statistische studies tonen dat aan. 1. Wet van George Gilder: Tot 2025 zal de bandbreedte of de capaciteit van netwerken (het aantal bytes dat per seconde getransporteerd kan worden) elk jaar verdrievoudigen. 2. Wet van Jakob Nielsen: De snelheid van netwerkconnecties voor thuisgebruik neemt elk jaar met 50% toe. Dat is iets minder dan de rekenkracht van computers die elk jaar met 60% toeneemt (Wet van Moore). Hierdoor zal de kwaliteit van de ervaring van de thuisgebruiker steeds de bandbreedte als bovengrens hebben en niet de verwerkingssnelheid van de computer. Een aantal voorbeelden maakt dit duidelijk. Als we kijken naar de netwerkconnecties dan ontmoeten we volgende mijlpalen. In 1984 gebruikte Jakob Nielsen een modem van 300 bps. In

2 1996 installeerde hij een ISDN-modem van 28,8 kbps. In 2010 gebruikte hij een kabelmodem van 31 Mbps. De snelheid vermenigvuldigde met een factor in 26 jaar. 3. Hoeveel bandbreedte wordt er gebruikt door de gebruikers? Het gebruik van Internet-bandbreedte neemt elk jaar met 50% toe. Tussen 2002 en 2009 vermenigvuldigde het gemiddelde gebruik van bandbreedte met een factor 22 van 1,3 Tbps (=1,3 miljoen Mbps) naar 31 Tbps. Als deze trend zich doorzet zou het gebruik van Internetbandbreedte in de wereld in de komende 14 jaar met een factor 484 vermenigvuldigen. Wat zijn de maatschappelijke evoluties die maken dat de bedrijven en de gezinnen steeds meer bandbreedte nodig hebben? participatie en interactie: in online gemeenschappen (communities), thematische sites enz ontmoeten mensen elkaar en wisselen informatie uit en creëren zo toegevoegde waarde. Denken we bijvoorbeeld maar aan gaming communities bij de jongere generatie. zelfproductie door de consumenten: de drempels naar allerlei soorten van opnameapparatuur zijn heel laag geworden en het zelf maken van multimediale inhoud of toepassingen en diensten is makkelijk geworden. alomtegenwoordige (ubiquitous) netwerken: toepassingen, diensten en inhoud worden via gelijk welk medium of netwerk toegankelijk en bieden ondersteunende intelligentie (locatiebewustzijn, monitoring, sensing, communicatie met andere toestellen, ). cloud computing: een parallel computersysteem waarbij de software verdeeld is tussen meerdere computers op het internet. De "cloud" (nederlands: wolk) staat voor het internet en de delen en acties van de applicatie die niet op de machine van de gebruiker plaatsvinden. Dit concept wordt gebruikt om de gebruiker niet meer te verplichten uitgebreide kennis of controle te hebben over de technologie die ze gebruiken. Zo kunnen bijvoorbeeld berekeningen gebeuren op de computersystemen van gespecialiseerde ondernemingen en kunnen ook gegevens (bvb. foto s, filmpjes en andere gegevens) worden bewaard op de infrastructuur van datacentra. elektronische gezondheidszorg (e-health) en thuiszorg: mensen gaan zelf op zoek naar informatie over hun gezondheidsproblemen, ze hebben online toegang tot hun medisch dossier en de dokters volgen die trend door tussen mekaar en de ziekenhuizen informatie uit te wisselen. het geconnecteerde huis & thuiswerken: er wordt meer en meer thuisgewerkt. De grens tussen thuis en het werk vervaagt, maar de mobiliteit verhoogt. Ook tele-monitoring en thuiszorg (voor oudere mensen maar ook preventief voor risicogevallen) is een belangrijk element in het efficiënter maken van onze gezondheidszorg en wordt dankzij het geconnecteerde huis technologisch mogelijk via bvb. het gebruik van videocontact. consumptie op maat en op aanvraag: mediagebruikers willen een aanbod dat aangepast is aan hun wensen: wat ze willen, wanneer ze het willen, waar ze het willen en hoe ze het willen, downloaden, onafhankelijk van bron. de evolutie van TV en multimedia: de evolutie van analoge TV naar digitale TV met daarmee samenhangend de evolutie naar televisie met Hoge Definitie is ingezet en is een van de belangrijkste factoren die de laatste jaren heeft geleid tot een sterke stijging van de nood aan bandbreedte en datavolumes. In de toekomst zullen ook meer en meer toepassingen parallel worden gebruikt: verschillende kanalen High Definition TV, digitale radio, videoconferencing, e- health monitoring, security systemen, Noteer daarbij dat voor bepaalde toepassingen (ondermeer op het vlak van e-health) bi-directionaliteit nodig is.

3 Bovendien zullen er de komende 15 jaar toepassingen en diensten worden ontwikkeld, waarvan we vandaag nog geen enkel idee hebben, laat staan dat we kunnen inschatten hoeveel bandbreedte we ervoor gaan nodig hebben. 1.2 LEIDT TOT VRAAG NAAR NIEUWE AANSLUITNETWERKEN ( Next Generation Access ) IN DE TOEKOMST Het NGA Forum is van oordeel dat België de ambitieuze doelstelling moet nastreven om tegen 2025 iedereen thuis te kunnen laten beschikken over een NGA-aansluiting conform de Digital Agenda van de Europese Commissie en daarbij in de wereldwijde top-10 van best connected countries moet staan inzake bedekking en gemiddelde bandbreedte per gebruiker. België beschikt vandaag over goede communicatie-infrastructuur. In Ernst & Young s Barometer van de Belgische Attractiviteit in 2009 geldt de aanwezige telecommunicatie-infrastructuur als tweede belangrijkste troef voor het aantrekken van potentiële investeerders in ons land, na het criterium levenskwaliteit en vóór het criterium transport en logistieke infrastructuur. Op het gebied van aansluitnetten bestaat in België een brede infrastructuurconcurrentie: voor vaste verbindingen zijn er twee alternatieven (het klassieke koperen telefoonnetwerk en de coaxiale televisiekabel), voor mobiele diensten zijn er drie netwerken. Daarnaast zijn er diverse alternatieve aanbieders van aansluitdiensten, zoals draadloze data, satelliet, terrestriële radiotoegang, enz. Deze netwerken behoren elk in hun domein doorgaans tot de meest performante van de wereld. België neemt dan ook vandaag een koploperspositie in wat betreft de bedekking en de performantie van de aansluitnetwerken. Via deze netwerken bieden een brede portfolio van dienstenleveranciers hun diensten aan residentiële en professionele klantensegmenten aan. De huidige (vaste en mobiele) aansluitnetten zullen op middellange en lange termijn echter onvoldoende bandbreedte bieden voor de toepassingen van de toekomst. Deze inschatting is gebaseerd op wetten, statistische studies en de verschillende (toekomstige) toepassingen die in het vorige hoofdstuk aan bod kwamen. Internationale studies gaan in de zelfde richting. Er zullen daarom next generation aansluitnetten (NGAs) dienen te worden aangelegd (bvb. glasvezel, LTE 1, FTTx 2, enz.). Mobiele technologieën (draadloos, satelliet, enz.) zullen moeten worden overwogen voor anywhere-toepassingen en dit op diverse toepassingsgebieden (bvb. in de gezondheidszorg, beveiliging, media, entertainment, enz). Het aanleggen van nieuwe aansluitnetten vergt grote investeringen en veel tijd. De recente geschiedenis (cfr. de introductie van breedbandinternet bij de gezinnen) leert dat de introductie ervan lineair is. Dus als we deze doelstelling in 2025 willen bereiken, dan zullen de netwerkoperatoren al in 2015 moeten beginnen met de aanleg van aansluitnetten die gebruik maken van andere technologieën dan diegene die vandaag gebruikt worden. Nog los van de reële snelheidstargets die operatoren vandaag vooropstellen, leiden extrapolaties van bovenvermelde wetten tot de volgende ambities: Bandbreedte Vandaag Mbps 60% 90% 95% 100% Mbps 10% 80% 90% 100% Mbps 0% 10% 50% 100% Uiteraard zullen operatoren hun reële snelheidstargets op regelmatige basis dienen af te stemmen op de werkelijke klantenbehoeften. 1 Long Term Evolution 2 Fiber to the x, waarbij x kan staan voor curb, home, building, enz.

4 Enkele belangrijke opmerkingen hierbij: Ten eerste, deze netwerken van de toekomst zullen zowel downstream als upstream voldoende bandbreedte dienen te leveren aan concurrentiële prijzen. We merken immers een sterk stijgende vraag naar meer bandbreedte om upload-toepassingen mogelijk te maken. Ten tweede, voor anywhere anytime-toepassingen zullen ook performante mobiele breedbandnetwerken nodig zijn. Ten derde, we mogen elementen als Quality of Service and Quality of Experience niet verwaarlozen. Wat de benodigde toegangssnelheden tegen 2025 ook mogen wezen, de doelstelling moet zijn dat de aansluitnetwerken nooit een bottleneck voor diensten van de toekomst mogen worden, zoniet dan ontstaat een rem op de ontwikkeling ervan. Omgekeerd is het even belangrijk dat een duidelijk perspectief op return-on-investment moet bestaan voor zij die het investeringsrisico nemen. Onder de gegeven economische omstandigheden moet weldoordacht worden omgesprongen met de economische middelen. Landen die erin slagen om tijdig te investeren en de juiste investeringen op het juiste moment te kanaliseren, zullen economisch het meest succesvol en duurzaam zijn. Het NGA Forum pleit er dan ook voor om de marktverwachtingen en de ontwikkeling van nieuwe diensten van zeer nabij te volgen, snel in te spelen op nieuwe trends en aldus de relatieve competitiviteit van ons land te allen tijde veilig te stellen door bij de wereldwijde koplopers inzake aansluitnetten te blijven. 4/9

5 Hoofdstuk 2: Strategie BETER ÉÉN NGA, DAN GÉÉN NGA EN DUS MOETEN WE ZORGEN DAT ER VOOR ZOVEEL MOGELIJK GEOGRAFISCHE ZONES EEN POSTIEVE BUSINESS CASE IS. 2.1 POTENTIËLE INVESTEERDERS De meeste Belgen hebben vandaag de keuze tussen twee vaste aansluitnetten, het klassieke koperen telefoonnetwerk en de coaxiale televisiekabel, en drie mobiele netwerken. De vragen die zich nu stellen zijn de volgende. Wie gaat het initiatief nemen om te investeren in NGA s? Is het voldoende om één NGA te hebben? Of moeten we investeren in meerdere concurrerende infrastructuren? Vanuit bestaande NGA-projecten in het buitenland zien we de volgende potentiële investeerders: a) netwerkuitbaters b) aanbieders van Internet-toegang, telefonie, interactieve digitale televisie en andere (mobiele) datadiensten c) aanbieders van digitale content, diensten en toepassingen (bvb. betaaltelevisie, multi-mediatoepassingen, sociale netwerken, e-health-toepassingen, geo-ict-toepassingen, ) d) overheden (bvb. steden en gemeentes, ) e) bouwpromotoren (bvb. nieuwe appartementsgebouwen, industriezones, ) f) nutsbedrijven (sommigen hebben vandaag al ducts, cfr. toepassingen zoals smart metering, ) Deze potentiële investeerders bekijken regio per regio, gemeente per gemeente, wijk per wijk en vaak zelfs straat per straat waar ze willen investeren in nieuwe next-generation aansluitnetten. Ze maken investeringsplannen (business-cases) gebaseerd op het aantal te verwachten gebruikers, de verwachte uitgaven per gebruiker (ARPU), de nodige bandbreedte op korte, middellange en lange termijn, de kost van het uitrollen van het nieuwe netwerk, de Europese en nationale regels inzake de aanleg van NGA s en, last but not least, de te verwachten concurrentie of samenwerking met andere potentiële investeerders in deze zone. Op basis van deze oefening beslist elke potentiële investeerder om in de beschouwde geografische zones al dan niet over te gaan tot een (co-)investering in een NGA. 2.2 MEERDERE SCENARIO S ZIJN MOGELIJK 1) Er worden meerdere NGA s aangelegd In bepaalde zones zullen verschillende investeerders een NGA aanleggen tot aan het huis. Hierdoor krijgen we concurrentie tussen de verschillende netwerkuitbaters, wat op termijn kan leiden tot meer, betere en goedkopere diensten. Dit neemt niet weg dat de regulator, na een grondige marktanalyse, aan dominante netwerkuitbaters, maatregelen kan opleggen indien de regels van de vrije mededinging zouden worden geschonden. 2) Er wordt één NGA aangelegd Er wordt geïnvesteerd in één NGA. Om het investeringsplan leefbaar te maken en de nodige garanties in te bouwen opdat klanten een ruime keuze hebben aan dienstenproviders op dit ene aansluitnet, zou idealiter in dit scenario kunnen worden gezocht naar het vormen van consortia/partnerships van potentiële investeerders. Dit kan ondermeer zijn tussen operatoren en nutsbedrijven met het oog op het optimaal gebruiken van reeds bestaande ducts of tussen verschillende operatoren die samen een (multi-)fibre netwerk aanleggen. 5/9

6 Alleszins, éénmaal het netwerk aangelegd zal de netwerkuitbater het NGA daarna moeten openstellen voor aanbieders van Internet-access, telefonie, interactieve digitale televisie en andere (mobiele) datadiensten. Met het oog op rechtszekerheid voor de potentiële investeerders moeten de spelregels voor het openstellen van het NGA zoveel mogelijk op voorhand vastgelegd worden. 3) Niemand is geïnteresseerd in de aanleg van een NGA Er zullen sowieso zones zijn waar in eerste instantie niet wordt geïnvesteerd in een NGA omwille van het feit dat dit niet rendabel is. De overheid moet zoveel mogelijk vermijden dat bepaalde geografische zones in scenario 3 terecht komen. De schattingen over het aantal gezinnen dat zich in scenario 3 bevindt (met de huidige business-cases en het huidige investeringskader) schommelen tussen 30 en 60%. Het NGA Forum is van oordeel dat de overheid maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat de business-case van de potentiële investeerders voor zoveel mogelijk geografische zones positief wordt en dat er zo weinig mogelijk zones met een negatieve business-case zijn. De aanbevelingen daartoe worden verder besproken in hoofdstuk 3. 6/9

7 Hoofdstuk 3. Aanbevelingen OM IN ZOVEEL MOGELIJK GEOGRAFISCHE ZONES EEN POSITIEVE BUSINESS-CASE TE HEBBEN MOET DE OVERHEID VOORAL REGULEREN, SENSIBILISEREN EN STIMULEREN De aanleg van NGA vereist een gecoördineerd, duidelijk, rechtszeker en stabiel investeringskader. Enkel zo wordt een nieuwe dynamiek gegeven aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve interactieve diensten en krachtige toekomstbestendige infrastructuren. Het is noodzakelijk dat we voor ons land een geïntegreerde, ambitieuze maar realistische visie ontwikkelen. In de vorige hoofdstukken gaf het NGA Forum haar voorstellen op het vlak van visie en strategie. De uitdaging ligt er nu in om de visie verder te concretiseren in een actieplan. Daarin worden, in overleg met alle betrokken overheden in ons land, de concrete doelstellingen geïdentificeerd. De Belgische overheden dienen, rekening houdend met de respectievelijke bevoegdheden van elkeen, de realisatie van de doelstellingen van het geïntegreerde actieplan te bewerkstelligen. Enkel op die wijze kan België, in het licht van de doelstellingen van het Europees Digitaal Plan, een voortrekkersrol spelen en het digitale hart van Europa worden. Het NGA Forum meent dat er voor de overheid drie verschillende rollen zijn weggelegd. 3.1 De overheid als regulator Het is de taak van de overheid om te zorgen voor een regelgeving die investeringen aanmoedigt. Toezichthouders op het vlak van telecomregulering alsook op het vlak van mededinging moeten hun werk kunnen doen. Dit wil zeggen dat de overheid de omstandigheden moet creëren opdat de regulatoren de nodige rechtszekerheid, transparantie en slagkracht aan de dag leggen. Een proactieve houding van de regulatoren en de mededingingsautoriteiten bij het bepalen van de voorwaarden waarmee een potentiële investeerder of een consortium zal moeten rekening houden bij het opstellen van een investeringsplan voor de aanleg van een NGA is cruciaal. Bij het opstellen van een businessplan dienen idealiter alle factoren die het terugverdienen van de investeringen zullen beïnvloeden, te zijn gekend. Vanuit maatschappelijk en economisch oogpunt is het nuttig dat alle dienstverleners gebruik kunnen maken van het NGA om hun diensten, inhoud en toepassingen aan te bieden. Duidelijke spelregels zijn echter een noodzakelijke voorwaarde voor het bewerkstelligen van de aanleg van een NGA. Sterke regulatoren en mededingingsautoriteiten zijn noodzakelijk. De overheid dient een wettelijk kader te creëren waarbinnen de regulatoren en de mededingingsautoriteit een correcte, consistente, evenwichtige en investeringsvriendelijke regulering garanderen, en dient de nodige middelen te voorzien om dit kader ten uitvoer te brengen. Aldus blijft een competitieve markt voor diensten en netwerken gegarandeerd. Een gezonde en duurzame concurrentie biedt immers het beste vooruitzicht in termen van keuze, prijs en kwaliteit. 3.2 De overheid als stimulator Een tweede zeer omvangrijke rol van de overheid is het stimuleren van de uitrol van NGA door het verzekeren van een investeringsvriendelijk klimaat. In grote lijnen moet de overheid belemmeringen voor toegang en investeringen afschaffen en een kostefficiënte uitrol faciliteren. Ook de pc-penetratie verbeteren kadert in de rol van de overheid als stimulator. Wat dient de overheid daarvoor na te streven? Eerst en vooral benadrukt het NGA Forum het belang van meer eenvoud en uniformiteit op het vlak van de administratieve lasten waarmee investeerders geconfronteerd worden. Voor de aanleg van vaste NGA s bestaat er een veelheid aan doorgangsrechten, 7/9

8 stedenbouwkundige voorschriften en coördinatieprocedures. Doorgangsrechten betreffen de te verkrijgen toelatingen om gebruik te maken van het openbaar domein. De procedures voor doorgangsrechten verschillen naargelang het netwerk wordt aangelegd op gemeentewegen, provinciewegen, gewestwegen, nationale wegen. Meermaals is het zelfs een combinatie waardoor voor één bepaald project de investeerder te maken krijgt met verschillende procedures en heffingen. Daarnaast moet men bij elke investering rekening houden met de te respecteren coördinatieprocedures. Deze verschillen van gewest tot gewest. Voor de aanleg van mobiele NGA s beïnvloeden administratieve beslommeringen de NGA-investeringen, bvb. procedures voor het verkrijgen van bouwvergunningen. Een voorbeeld hiervan is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat tegelijkertijd de strengste stralingsnormen wereldwijd oplegt en een vergunningsbeleid hanteert waardoor de uitrol van mobiele NGA-netwerken (LTE) wordt gehypothekeerd. Dit complex geheel van diverse administratieve verplichtingen zou moeten worden vereenvoudigd, zodat men voor het volledige Belgische grondgebied duidelijkheid heeft over de te betalen heffingen, de te respecteren coördinatieprocedures, de termijnen voor het verkrijgen van vergunningen, enz. Een eerste concrete stap die de overheid zou kunnen realiseren is de oprichting van een NGAloket in de vorm van een elektronische portaalsite. Sinds de oprichting in 2003 van erkende ondernemingsloketten kunnen ondernemers voor verschillende administratieve verplichtingen terecht bij één enkele instantie. Dit verlicht de administratieve last aanzienlijk. Ditzelfde zou kunnen gebeuren voor investeerders in NGA s. Een uniek loket voor de administratieve afhandeling, met, in parallel met het ondernemersloket, een aantal duidelijke afspraken op het vlak van termijnen voor dossierbehandeling, enz. Dit loket zou verder ook de functie kunnen vervullen van transparantie op het vlak van lopende en toekomstige werkzaamheden. Op die wijze kan men ingeval van werken aan nutsvoorzieningen waardoor voetpaden en wegen moeten worden geopend, gebruik maken van de graafwerkzaamheden door tegelijk ook het NGA s aan te leggen aan een minimale kost. In de USA bijvoorbeeld voorziet de Broadband Conduit Deployment Act het verplicht aanleggen van glasvezelverbindingen bij alle wegenwerken. De leidingen moeten voldoen aan de standaarden van de industrie wat betreft diepte en afmetingen en moeten meerdere breedband providers van een netwerk voorzien. De wegenarbeiders moeten ook mangaten voorzien langs de route zodat makkelijke toegang tot de kabels mogelijk is. Een andere stimulans kan worden gecreëerd door het verminderen van de lasten voor de aanleg van NGA s. Hierbij zou ondermeer kunnen worden gedacht aan een moratorium van 5 tot 15 jaar op alle te betalen taksen en retributies bij de aanleg van NGA s. Ook een daling voor de lasten gelinkt aan het toezicht op de werken, het afleveren van vergunningen, zou privé-investeerders kunnen aansporen in België NGA s aan te leggen. Ook op het vlak van het gebruik kan de overheid stimuleren. De grootste uitdaging blijft voor België het opkrikken van het niveau van de pc-penetratie. Met 71% (1Q2010) scoort België slechts gemiddeld in de EU. Een heel gefocust doelgroepenbeleid, met tevens de nodige aandacht voor opleiding en vorming, is aangewezen. Andere mogelijke concrete acties die de overheid kan nemen om te stimuleren betreffen: Een verplichting opleggen in wetgeving om tijdens de bouw van nieuwe gebouwen, nieuwe verkavelingen en nieuwe industrieterreinen automatisch te voorzien in een NGA. In Frankrijk is wettelijk bepaald dat alle nieuwe gebouwen die meer dan 25 appartementen bevatten, een glasvezelnetwerk moeten krijgen In wetgeving voorzien in de verplichte openstelling van binnenhuisbekabeling, zoals in Frankrijk 8/9

9 Beschikbare passieve infrastructuur van openbare diensten (ducts, tunnels van trams of treinsporen, rioleringen, ) inventariseren en transparant beschikbaar stellen aan de potentiële investeerders Bij de aanleg van nieuwe voetpaden of vervanging van bestaande voetpaden, eventueel in de trottoirbanden een geïntegreerde kabelgoot aanleggen. Mogelijkheden van gevelmontage onderzoeken en niet a priori uitsluiten, daar de aanleg op die wijze significant minder kosten met zich meebrengt. Harmonisatie van de spectrumband voor Wireless Broadband Access en toewijzing van het digitaal dividend ook voor mobiele breedband. Fiscale stimuli voor ondernemingen die NGA aanleggen. 3.3 De overheid als ontwikkelaar en gebruiker van ICT Ook mogen we als NGA Forum niet nalaten om het belang te benadrukken van de overheid als voorbeeld. Een overheid die zelf nieuwe diensten ontwikkelt en in zijn contacten met de burgers en ondernemingen gebruik maakt van moderne en interactieve toepassingen, werkt inspirerend. Opdat de overheidsdiensten het goede voorbeeld kunnen geven, is de aansluiting van de overheidsdiensten op het NGA een basisvereiste. Ook scholen (zowel in het basis- als het secundair onderwijs), musea en bibliotheken, hospitalen vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie en dienen zo snel mogelijk op NGA te worden aangesloten. De uitrol van NGA zal vervolgens ook bijkomende vereisten vergen op het vlak van opleiding en vorming. In België zijn nog steeds verschillende bedrijven actief in de ontwikkeling en de productie van telecommunicatie-apparatuur, ook specifiek voor glasvezel en mobiele infrastructuren. Daarnaast is dit ook belangrijk voor integratoren, installateurs en distributeurs. Ook zullen nieuwe bedrijven ontstaan die gespecialiseerd personeel zullen nodig hebben zoals bijvoorbeeld geo-designers en optische designers. 3.4 De overheid als investeerder Daar waar privé-partijen niet in de aanleg van netwerken kunnen voorzien omwille van een negatieve business-case (zelfs na een investeringsstimulerend en sensibiliserend optreden door de overheid) is eventueel een rol weggelegd voor de overheid als investeerder. CONCLUSIE Het NGA Forum vraagt de overheid om: 1. een wettelijk kader te creëren waarbinnen de regulatoren en de mededingingsautoriteit een correcte, evenwichtige, consistente en investeringsvriendelijke regulering garanderen, en de nodige middelen te voorzien om dit kader ten uitvoer te brengen. 2. de administratieve complexiteit die gepaard gaat met de aanleg van NGA te verminderen en te voorzien in een gecoördineerde en transparante aanpak via een uniek NGA-loket. 3. de lasten (bv. taksen, retributies, doorgangsrechten, administratieve kosten voor toezicht, vergunningen, ) gelinkt aan de aanleg van NGA aanzienlijk te verminderen. 4. sensibiliserende en stimulerende maatregelen te nemen. Enkele voorbeelden: a) bedrijven aanzetten nieuwe diensten, toepassingen en inhoud te ontwikkelen b) de aanwending van ICT in gezondheidszorg, onderwijs en mobiliteit stimuleren c) de pc-penetratie in België verbeteren d) opleidingen afstemmen op de noden bij aanleg van NGA e) fiscale stimuli voorzien voor de aanleg van NGA f) de activiteiten van het NGA Forum ondersteunen 9/9

De breedbandnetwerken. van de toekomst VISIE: NOOD AAN MEER BANDBREEDTE LEIDT TOT VRAAG NAAR NIEUWE AANSLUITNET- WERKEN IN DE TOEKOMST

De breedbandnetwerken. van de toekomst VISIE: NOOD AAN MEER BANDBREEDTE LEIDT TOT VRAAG NAAR NIEUWE AANSLUITNET- WERKEN IN DE TOEKOMST 7 02 De breedbandnetwerken van de toekomst 2.1. VISIE: NOOD AAN MEER BANDBREEDTE LEIDT TOT VRAAG NAAR NIEUWE AANSLUITNET- WERKEN IN DE TOEKOMST AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN ZIJN NODIG Breedbandbeschikbaarheid

Nadere informatie

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 België speelt momenteel een voortrekkersrol in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet. De Belgische overheid moet er alles aan doen

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25

Nadere informatie

01. DE SOCIAAL-ECONOMISCHE UITDAGINGEN ANNO

01. DE SOCIAAL-ECONOMISCHE UITDAGINGEN ANNO Rapport Inhoudstafel Inleiding 4 01. DE SOCIAAL-ECONOMISCHE UITDAGINGEN ANNO 2015 5 Wat zijn de elementen die de sociaal-economische wereldorde op de proef stellen? 5 ICT speelt een belangrijke rol bij

Nadere informatie

Innovatief Aanleggen

Innovatief Aanleggen Innovatief Aanleggen 1 18 Glasvezel: Het netwerk van de toekomst 2 18 Over Reggefiber Opgericht in 2005 Bouwt en exploiteert glasvezelnetwerken in Nederland (FttH) Sinds 19 december 2008 joint venture

Nadere informatie

Glasvezel: de noodzaak en de mogelijkheden

Glasvezel: de noodzaak en de mogelijkheden Glasvezel: de noodzaak en de mogelijkheden (ook in het buitengebied) Plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen 19 maart 2012 Bert Nijboer Algemeen Directeur 1 17 Visie, ambitie en strategie Visie De visie

Nadere informatie

Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe?

Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe? Ontwikkeling netwerken: waar gaan we naartoe? Arjen van Dalsum Key Business Partner Manager arjen.vandalsum@kpn.com 06-53161614 Leusden, 3 november 2011 Agenda Introductie Visie strategie KPN Ontwikkelingen

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen 19-07-2017 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Postbus 12 9480 AA Vries platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4

Nadere informatie

Memorandum Digitaal België: een nieuw ICT-beleid als wissel op de toekomst!

Memorandum Digitaal België: een nieuw ICT-beleid als wissel op de toekomst! Memorandum Digitaal België: een nieuw ICT-beleid als wissel op de toekomst! Niemand betwist nog dat in onze geglobaliseerde leef- en werkomgeving van vandaag een competitieve en inclusieve informatie-

Nadere informatie

Ricardo Krikke. Agenda. Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet. De rol van Kenniswijk hierin. Welke mogelijkheden biedt het u?

Ricardo Krikke. Agenda. Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet. De rol van Kenniswijk hierin. Welke mogelijkheden biedt het u? Ricardo Krikke Agenda Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet De rol van Kenniswijk hierin Welke mogelijkheden biedt het u? Wat is Kenniswijk Project van overheid Missie: realiseren van consumentenmarkt

Nadere informatie

GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE INTERNETSNELHEDEN (GTI) GETEKEND DOOR ONLINE.NL EN ANDERE AANBIEDERS (GEZAMENLIJK TE NOEMEN: DE ISP S) JULI 2012

GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE INTERNETSNELHEDEN (GTI) GETEKEND DOOR ONLINE.NL EN ANDERE AANBIEDERS (GEZAMENLIJK TE NOEMEN: DE ISP S) JULI 2012 GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE INTERNETSNELHEDEN (GTI) GETEKEND DOOR ONLINE.NL EN ANDERE AANBIEDERS (GEZAMENLIJK TE NOEMEN: DE ISP S) JULI 2012 De ISP s overwegen het volgende: De ISP s hebben vastgesteld dat

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe Gemeente Westerveld 16 april 2014 Evert Blansjaar Kwartiermaker provincie Drenthe Achtergrond Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuren. Geen

Nadere informatie

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013

De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 De FOD Economie publiceert zijn Barometer van de informatiemaatschappij 2013 Brussel, 25 juni 2013 De FOD Economie publiceert jaarlijks een globale barometer van de informatiemaatschappij. De resultaten

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

Projectgroep Gemeentesupport

Projectgroep Gemeentesupport Projectgroep Gemeentesupport Samenwerking tussen Stedenlink en het esociety Platform Nederland Dick van Schooneveld, voorzitter Slimme Steden, verhalen uit de praktijk Amsterdam, 6 februari 2013 Waar loopt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Contourennota Sociaal Beleid. - met bijlage. - met bijlage. - met bijlage. Uitgangspunten Inburgeringbeleid. - met bijlage.

INHOUDSOPGAVE. Contourennota Sociaal Beleid. - met bijlage. - met bijlage. - met bijlage. Uitgangspunten Inburgeringbeleid. - met bijlage. INHOUDSOPGAVE In dit bandje zijn de verslagen opgenomen van de deelsessies die zijn gehouden op het Opinieplein (de politieke markt) van donderdag 13 april 2006. Deelsessie 1: Contourennota Sociaal Beleid.

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT betreffende een aanvraag voor een afwijking ingediend door BELGACOM N.V. overeenkomstig artikel 3, tweede

Nadere informatie

Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden

Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden IP-VPN van Telenet Kostenefficiënt, flexibel en ultrabetrouwbaar bedrijfsvestigingen met elkaar verbinden De veelzijdigste VPN-oplossing om uw vestigingen te verbinden U wilt dat de verschillende vestigingen

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 29.5.2012 2011/0299(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie industrie,

Nadere informatie

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten

Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten IP/08/1397 Brussel, 25 september 2008 Breedbandinternet voor alle Europeanen: de Commissie geeft het startsein voor een debat over de toekomst van universele diensten Hoe kan de EU bereiken dat alle Europeanen

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging open glasvezel LOUTERBLOEMEN Project nr.: 179 v2 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over glasvezel en de installatie van een glasvezelaansluitpunt

Veelgestelde vragen over glasvezel en de installatie van een glasvezelaansluitpunt Veelgestelde vragen over glasvezel en de installatie van een glasvezelaansluitpunt BE50 0001 7100 3118 BPOTBEB1 Juni 20107 Algemeen Wat is glasvezel? Glasvezel is het vaste netwerk van de toekomst: u kunt

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

Digitale Infrastructuur Nederland

Digitale Infrastructuur Nederland Digitale Infrastructuur Nederland ?? Thema s Voorlichting Uitleg en duiding van thema s naar politiek, overheid, bedrijfsleven en publiek. Versterken van de positie van Nederland als vestigingsplaats voor

Nadere informatie

Corporate Fibernet. Ultrabetrouwbaar internet voor bedrijfskritische toepassingen. back-u

Corporate Fibernet. Ultrabetrouwbaar internet voor bedrijfskritische toepassingen. back-u Corporate Fibernet Ultrabetrouwbaar internet voor bedrijfskritische toepassingen SL als Met VD p! back-u Professioneel internet op maat en met garanties Vlot en betrouwbaar internetverkeer is cruciaal

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Stratix. Sietse van der Gaast Mei Buitengebieden: de digitale landweg en het Internet of Things

Stratix. Sietse van der Gaast Mei Buitengebieden: de digitale landweg en het Internet of Things Stratix Sietse van der Gaast Mei 2017 Buitengebieden: de digitale landweg en het Internet of Things Agenda Stratix Dreigt een digitale tweedeling in Nederland? Glasvezel: de gordiaanse knoop Draadloos:

Nadere informatie

Snel, We vinden het belangrijk dat internetklanten altijd overal snel en vlot kunnen surfen. sneller!

Snel, We vinden het belangrijk dat internetklanten altijd overal snel en vlot kunnen surfen. sneller! Snel, sneller! We vinden het belangrijk dat internetklanten altijd overal snel en vlot kunnen surfen. 66 Telenet Jaarverslag Markt en activiteiten Internet Internet Zowel de mobiele netwerken als internet

Nadere informatie

regulering zakelijke netwerkdiensten

regulering zakelijke netwerkdiensten Marktontwikkelingen en regulering zakelijke netwerkdiensten Gerard Boogert 12 juni 2013 Grolsche Veste Enschede Relatiedag NDIX Presentatie overzicht Autoriteit Consument & Markt algemene introductie Telecom

Nadere informatie

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017.

MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. PERSBERICHT MyMicroInvest: een invloedrijk 2016 legt de basis voor 2017. Brussel, 16 Juni 2017 In 2016 bouwde MyMicroInvest zijn activiteiten verder uit en gaf het als marktleider vorm aan de markt. De

Nadere informatie

Uw business, onze uitdagende wereld. BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong

Uw business, onze uitdagende wereld. BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong Uw business, onze uitdagende wereld BAM Infra Telecom De verbindende voorsprong Wat speelt er in de markt? Nieuwe diensten vergen steeds meer bandbreedte. Films en muziek downloaden, on demand TV kijken,

Nadere informatie

Glasvezel in Stiphout woensdag 25 oktober 2017

Glasvezel in Stiphout woensdag 25 oktober 2017 Glasvezel in Stiphout woensdag 25 oktober 2017 Huishoudelijke mededelingen Vragen stellen is mogelijk Ook na afloop zijn we beschikbaar voor persoonlijk advies op maat Presentatie beschikbaar op www.sluitmijaan.nu

Nadere informatie

ICT-oplossingen voor lokale overheden. Van telefonie en internet tot e-government, netwerken en databeveiliging

ICT-oplossingen voor lokale overheden. Van telefonie en internet tot e-government, netwerken en databeveiliging ICT-oplossingen voor lokale overheden Van telefonie en internet tot e-government, netwerken en databeveiliging 1 Inhoud In deze brochure leest u wat Telenet Solutions, de B-to-B-divisie van Telenet, voor

Nadere informatie

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60

Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028. FORE Freedom B.V. Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 Aankondiging openglasvezel DE BERK, ECHT Project nr.: 028 Nijverheidsweg 35 3161 GJ Rhoon T: 010-800 10 60 info@forefreedom.nl www.forefreedom.nl KvK 24.34.79.36 ING Bank 53.70.966 BTW NL8121.55.737.B.01

Nadere informatie

Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015

Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015 Goede ICT-prestaties voor België volgens de Barometer van de Informatiemaatschappij 2015 Brussel, 16 juli 2015 De editie 2015 van de jaarlijkse Barometer van de Informatiemaatschappij kunt u nu raadplegen.

Nadere informatie

Consumentenstrategie Regionale uitrol glasvezel én sneller bestaand netwerk. 15 december 2009

Consumentenstrategie Regionale uitrol glasvezel én sneller bestaand netwerk. 15 december 2009 Consumentenstrategie Regionale uitrol glasvezel én sneller bestaand netwerk 15 december 2009 Stap naar een duurzame samenleving Glasvezel evolutie Vandaag Televisie Het nieuwe werken Zorg op afstand Intelligent

Nadere informatie

Digital agenda Deel V. juli 2015

Digital agenda Deel V. juli 2015 Digital agenda Deel V juli 2015 Inhoudstafel Deel V - Bescherming en beveiliging van digitale gegevens... 1 V.1 Cybersecurity... 1 V.2 Beveiliging van betalingen... 3 V.3 Vertrouwen van de consumenten

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

De implicaties van M2M toepassingen voor het nummerplan

De implicaties van M2M toepassingen voor het nummerplan De implicaties van M2M toepassingen voor het nummerplan NNO bijeenkomst 28 mei 2009 Den Haag Introductie 2 Stratix Consulting Wie zijn we? Stratix: Consultancy bureau met focus op elektronische infrastructuur

Nadere informatie

Breedband Land van Cuijk. Een open netwerk voor iedereen

Breedband Land van Cuijk. Een open netwerk voor iedereen Breedband Land van Cuijk Een open netwerk voor iedereen Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de gemeenten Voor bedrijven, instellingen en consumenten

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Ben van de Wijgert b.vandewijgert@parkned.nl

Ben van de Wijgert b.vandewijgert@parkned.nl Onderwerpen ParkNed Veranderingen Omzet & verwachtingen Innovaties & acties Vragen ParkNed Missie De missie van ParkNed BV is om alle bedrijven, organisaties en instellingen in Waalwijk de mogelijkheid

Nadere informatie

BELTUG Paper. Datacenters in België

BELTUG Paper. Datacenters in België BELTUG Paper Datacenters in België November 2014 Datacenters in België Inhoud 1 Het belang van datacenters... 3 2 Het aanbod aan datacenters in België... 3 3 Gevolgen van het exporteren van toepassingen

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

Zonder connectiviteit ligt alles stil

Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder transport staat alles stil. Dit geldt ook binnen de ICT- en telecomsector. Zonder connectiviteit geen toegang tot internet en social media; zijn apps en cloud

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Waar gaat het om? Snel internet is er toch voor iedereen?

Nadere informatie

Inhoud. Deel I : Introductie. Deel II : Ervaring gemeente Eersel. Deel III : Ervaring gemeente Best

Inhoud. Deel I : Introductie. Deel II : Ervaring gemeente Eersel. Deel III : Ervaring gemeente Best Glasvezel? Inhoud Deel I : Introductie Deel II : Ervaring gemeente Eersel Deel III : Ervaring gemeente Best Wat is glasvezel? Glasvezel is een breedband-verbinding....over een nieuwe lijn. ADSL/VDSL (telefoonlijn)

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze 1 november 2016 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Brink 8 9401 HS Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied

Nadere informatie

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Glasvezel voor het hele Land van Cuijk Bijeenkomst ZLTO 15 december 2015 Wanroij 1 Coöperatie is opgericht Hugo Bens Voorzitter Agrarisch Frans van Schayik Vice-voorzitter Industrie / bedrijven Noud van

Nadere informatie

Glasvezel in Rivierenland

Glasvezel in Rivierenland Glasvezel Verbinding in elke (glas)vezel Glasvezel in Rivierenland Start gepland in 2018! Lingewaal Culemborg Start gepland Burenin 2018! Geldermalsen Glasvezel in Rivierenland Tiel Neerijnen West Maas

Nadere informatie

Breedband in de Zorg

Breedband in de Zorg Vierkante Tafel discussie 16 januari 2003 / De Burcht Amsterdam Breedband in de Zorg (doen we het al.) Henk Schenk / Cor de Jong / Jeroen Beumer / Gerjon Kunst www.sharedvalues.nl m.m.v. Frank Halsema,

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

HERTZINGER GARANDEERT EEN GOEDE EN STABIELE PERFORMANCE VAN UW WIFI NETWERK

HERTZINGER GARANDEERT EEN GOEDE EN STABIELE PERFORMANCE VAN UW WIFI NETWERK RECREATIEMARKT IN BEWEGING HERTZINGER GARANDEERT EEN GOEDE EN STABIELE PERFORMANCE VAN UW WIFI NETWERK NIET ALLEEN NU MAAR OOK DE KOMENDE JAREN WWW.HERTZINGER.NL KIES VOOR EEN OPLOSSING DIE WERKT! INTERNET

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

DE TOEKOMST ZIT IN GLAS

DE TOEKOMST ZIT IN GLAS DE TOEKOMST ZIT IN GLAS Glasvezel (fiber) is ideaal om meerdere diensten tegelijk via breedband aan te bieden. Fiber is dé techniek van de toekomst voor internet, telefonie en digitale televisie en radio.

Nadere informatie

Telecommonitor Q2 2016

Telecommonitor Q2 2016 Telecommonitor Q2 2016 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN

ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN Exact Online CASE STUDY ISATIS GROUP OVER OP CLOUDSOFTWARE OM KLANTEN CENTRAAL TE STELLEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ZAKELIJKE DIENSTVERLENING GROEI REALISEREN DOOR TE INVESTEREN IN LEUKE

Nadere informatie

Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs

Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs Scholen Naar meer plaatsen in het Brusselse onderwijs Monitoring van de schoolplaatsen In het kader van het ontwerp-gpdo heeft de gewestregering de opdracht gegeven om een 'stand van zaken op te maken

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE TELECOMMUNICATIE Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie met betrekking tot de activiteiten van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, in uitvoering van artikel 4, 2 de lid,

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Telecom Expo. 7 december 2011. Breedband: welke rol voor regio-overheden?

Telecom Expo. 7 december 2011. Breedband: welke rol voor regio-overheden? Telecom Expo 7 december 2011 Breedband: welke rol voor regio-overheden? Inhoud Maatschappelijk en economisch belang van breedbandverbindingen Verwachte toekomstige ontwikkelingen op het gebied van datagebruik

Nadere informatie

Consultatie Strategisch Plan BIPT antwoord BELTUG 5 november 2010

Consultatie Strategisch Plan BIPT antwoord BELTUG 5 november 2010 Consultatie Strategisch Plan BIPT antwoord BELTUG 5 november 2010 Het eerste Strategisch Plan geeft een mooi overzicht van de plannen en positionering van het BIPT t.a.v. alle betrokken partijen. De plannen

Nadere informatie

The missing link: Zelf samen doen!!

The missing link: Zelf samen doen!! Nederland beter breedbandland The missing link: Zelf samen doen!! Amersfoort 4 november 2011 Henk Doorenspleet Rabobank International Large Corporates Telecom, Media & Internet Group 1 Agenda Nederland

Nadere informatie

Aanvullende geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie- en Telecom) 31 mei

Aanvullende geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie- en Telecom) 31 mei > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bureau Europa Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag Postadres

Nadere informatie

Breedband in buitengebieden; wat kan en wat mag? 9 maart Gemeente Hollands Kroon

Breedband in buitengebieden; wat kan en wat mag? 9 maart Gemeente Hollands Kroon Breedband in buitengebieden; wat kan en wat mag? 9 maart 2017 Gemeente Hollands Kroon Het breedbandprobleem Vraag Wat kunnen en mogen decentrale overheden doen om het breedbandprobleem op te lossen? Digitale

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

De Commissie start raadpleging over leidinggevende rol die Europa kan spelen bij de overschakeling naar Web 3.0

De Commissie start raadpleging over leidinggevende rol die Europa kan spelen bij de overschakeling naar Web 3.0 IP/08/1422 Brussel, 29 september 2008 De Commissie start raadpleging over leidinggevende rol die Europa kan spelen bij de overschakeling naar Web 3.0 Europa zou het voortouw kunnen nemen bij de invoering

Nadere informatie

Breedband: De eerste levensbehoefte Stijn Coppieters Product Line Manager Genexis Voorzitter WIT esociety Platform

Breedband: De eerste levensbehoefte Stijn Coppieters Product Line Manager Genexis Voorzitter WIT esociety Platform Breedband: De eerste levensbehoefte Stijn Coppieters Product Line Manager Genexis Voorzitter WIT esociety Platform 1 2 3 Animatie 4 Naadloos, overal en onbeperkt Waarom? Is het technologisch haalbaar?

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

De straling van mijn gsm. in vragen en antwoorden

De straling van mijn gsm. in vragen en antwoorden De straling van mijn gsm in vragen en antwoorden Mobiel bellen en straling Mobiel bellen, draadloos internet, babyfoons, gps maar ook radio, televisie en walkie talkies. We kunnen niet meer zonder draadloze

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille

Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille. 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Informatiebijeenkomst glasvezel Stille Wille 8 april 2016, Bewonersraad Stille Wille Welkom en voorstellen werkgroep en adviseur Peter Derksen, voorzitter Bewonersraad Agenda Welkom en doel Waarom werkgroep?

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015 Welkom op de informatiebijeenkomst glasvezel op bedrijvenpark Haansberg Maandag 23 november 2015 Agenda Welkomstwoord Bert Wagemakers Introductie Wethouder Rolph Dols Aanleiding Bert Wagemakers Glasvezelnetwerk

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE Kenmerk : raadpleging ontwerpbesluit tot de toekenning van gebruiksrechten in de frequentiebanden die gebruikt worden voor draadloze CT1+-telefoons

Nadere informatie

VOORONTWERP VAN RESOLUTIE

VOORONTWERP VAN RESOLUTIE EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Zittingsdocument 10.4.2015 B8-0000/2015 VOORONTWERP VAN RESOLUTIE naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0000/2015 ingediend overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel

Helsinki. Gewestelijk mobilteitsplan -Dec be samen slim mobiel 69 Stadsperimeter Brussel Helsinki 70 Visitekaart o Bevolking: " Stad: 600.000 inwoners " Hoofdstedelijke regio : 1.050.000 inwoners " Grootstedelijk gebied: 1.350.000 inwoners o Netwerk " Regionale treinen:

Nadere informatie

In de slimme stad bestaat bijna alle info over de stad, haar diensten, haar voorzieningen, de bevolking, de economie, het milieu, digitaal.

In de slimme stad bestaat bijna alle info over de stad, haar diensten, haar voorzieningen, de bevolking, de economie, het milieu, digitaal. 2 In de slimme stad bestaat bijna alle info over de stad, haar diensten, haar voorzieningen, de bevolking, de economie, het milieu, digitaal. Deze gegevens zijn van belang voor onderzoekers en de pers,

Nadere informatie

Goede ICT-prestaties voor België, blijkt uit de Barometer van de informatiemaatschappij 2014

Goede ICT-prestaties voor België, blijkt uit de Barometer van de informatiemaatschappij 2014 Goede ICT-prestaties voor België, blijkt uit de Barometer van de informatiemaatschappij 2014 Brussel, 10 september 2014 De FOD Economie publiceert vandaag zijn jaarlijkse Barometer van de Informatiemaatschappij.

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

24 november 2015 te Nijland

24 november 2015 te Nijland 24 november 2015 te Nijland Bijeenkomst glasvezel Nijland 24 november 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. Wat kunt ú doen? 1. Opening

Nadere informatie

Telecommonitor Q4 2016

Telecommonitor Q4 2016 Telecommonitor Q4 2016 Openbare rapportage Kwartaalrapportage van ACM met de marktcijfers van de telecomsector. De Telecommonitor laat de ontwikkelingen zien op het gebied van mobiele diensten, vaste telefonie,

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

School Glas. Wel zo zorgeloos

School Glas. Wel zo zorgeloos School Glas Wel zo zorgeloos SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van de school

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd.

babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd. Tijd voor n babbel 2012 zal herinnerd worden als het jaar dat mobiliteit een belangrijk onderdeel van onze langetermijnstrategie werd. 50 Telenet Jaarverslag 2012 Markt en activiteiten Telefonie Telefonie

Nadere informatie

BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS

BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS BOSZ - NET SPOORLANDEN ZENDIJK PRESENTATIE NETWERK EN DIENSTEN VOOR ONDERNEMERS EN ICT-LEVERANCIERS PROGRAMMA VANAVOND 15 okt 2014 Informatie avond BOSZ-net 19h30 20h15 20h45 21h00 22h00 Inloop met koffie

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

INITIATIEFADVIES. Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. INITIATIEFADVIES Overheveling van de voorziening voor uitbetaling van de kinderbijslag in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 16 juni 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Glasvezel, vraag en antwoord.

Glasvezel, vraag en antwoord. Glasvezel, vraag en antwoord. Hieronder vind u de meest gestelde vragen over ons glasvezel project. 1. Wat is glasvezel en hoe werkt het? 2. Wat is een glasvezel netwerk? 3. Wat is breedband? 4. Waarom

Nadere informatie

Hans Tijl Plv Directeur Ontwikkeligsbedrijf Gemeente Amsterdam Nicola Villa Global Head, Connected Urban Development Cisco

Hans Tijl Plv Directeur Ontwikkeligsbedrijf Gemeente Amsterdam Nicola Villa Global Head, Connected Urban Development Cisco Connected Urban Development @ The Clinton Global Initiative Hans Tijl Plv Directeur Ontwikkeligsbedrijf Gemeente Amsterdam Nicola Villa Global Head, Connected Urban Development Cisco 2 Heeft het thema

Nadere informatie

E-Fiber Land van Cuijk

E-Fiber Land van Cuijk E-Fiber Land van Cuijk Glasvezel voor het Land van Cuijk Informatieavond Coöperatie LvCNET 12 december 2017 Gemeentehuis Cuijk Film (voorbeeld) E-Fiber E-Fiber ontwikkelt, realiseert en exploiteert open

Nadere informatie

Smart Belgium Consulting Services

Smart Belgium Consulting Services Smart Belgium Consulting Services Steven Benoit CEO Smart Belgium Consulting Smart Belgium uitdagingen & opportuniteiten Duurzame ontwikkeling Gezondheidszorg Veroudering Infrastructuur Innovaties Smart

Nadere informatie